Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η VPRC πραγματοποίησε τον Φεβρουάριο του 2002 για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ελληνίδων Δημοσιογράφων μια πανελλήνια έρευνα στον ειδικό πληθυσμό των Ελλήνων/ίδων δημοσιογράφων. Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση της σημερινής δομής του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, η ανάδειξη των στάσεων και αντιλήψεων σχετικά με το σημερινό δημοσιογραφικό και ενημερωτικό προϊόν της χώρας μας, καθώς και η προσέγγιση των (στερεοτυπικών) αντιλήψεων με τις οποίες τα ελληνικά ΜΜΕ προσεγγίζουν ζητήματα που άπτονται της ισότητας των φύλων και της ίσης μεταχείρισης διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Ιδιαίτερη έμφαση στα πλαίσια της έρευνας δόθηκε, επίσης, στη διερεύνηση πιθανών επαγγελματικών, οικονομικών ή άλλων διακρίσεων σε βάρος των γυναικών που παρατηρούνται στο εσωτερικό του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Οι δειγματοληπτικές έρευνες στους ειδικούς πληθυσμούς είναι συνήθως από τις δυσκολότερες έρευνες στο σχεδιασμό τους από την άποψη κυρίως της διαμόρφωσης της αντιπροσωπευτικότητας ενός δείγματος. Το δημοσιογραφικό επάγγελμα όμως εμφανίζει απείρως περισσότερες και μεγαλύτερες δυσκολίες διότι: α) είναι άγνωστος ο συνολικός αριθμός των δημοσιογράφων, έστω και κατά προσέγγιση, και επίσης άγνωστη η ακριβής δημογραφική σύνθεση του επαγγέλματος, β) είναι τεράστια η κινητικότητα - ρευστότητα του χώρου λόγω του ότι έντυπα ή ραδιόφωνα και τηλεοπτικοί σταθμοί ανοίγουν και κλείνουν με χαρακτηριστική ευκολία, γ) είναι μεγάλος ο εσωτερικός ανορθολογισμός στο επάγγελμα (πολυεργασία, διαφορετικές θέσεις στο επάγγελμα ανά εργασία, δυσκολία προσδιορισμού της ανεργίας, κ.λπ.) και τέλος, δ) είναι μεγάλη η δυναμική του χώρου της επικοινωνίας, λόγω ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, αφού αναπτύσσονται νέες μορφές δημοσιογραφικής εργασίας (χαρακτηριστικό παράδειγμα μεγάλα portals περιεχομένου, δυνατότητες τηλεεργασίας, κ.λπ.). σελ. 1

2 Δυστυχώς, οι διαθέσιμες υποδομές για τη γνώση τουλάχιστον ορισμένων από τις παραπάνω συνθήκες είναι παντελώς ανεπαρκείς. Η ίδια η ΕΣΗΕΑ όπως καλύτερα γνωρίζετε εκπροσωπεί τυπικά ένα μέρος του αθηναϊκού δημοσιογραφικού κόσμου, για τον οποίον επιπλέον η συλλογική γνώση που κατέχει είναι περιορισμένη. Στηριζόμενοι στα δικά μας ερευνητικά δεδομένα των πανελλήνιων ερευνών όπου καταγράφεται το αναλυτικό επάγγελμα του / της ερωτώμενου /ης βάσει του τριψήφιου κωδικού της ΕΣΥΕ και κάνοντας μια αναγωγή στο σύνολο του πληθυσμού προκύπτει ένας μέσος αριθμός περίπου δημοσιογράφων στο σύνολο της χώρας για το Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και οι συγγραφείς και τα συναφή επαγγέλματα (συντάκτες διαφημιστικών κειμένων, εκδότες, κ.λπ.) (καταγράφονται από κοινού) και βεβαίως συμπεριλαμβάνονται οι συνταξιούχοι. Ίσως έχει ένα ενδιαφέρον να ειπωθεί ότι στις αρχές του 2002, την εποχή που σχεδιαζόταν η έρευνα ο ίδιος αριθμός είχε καταγραφεί στις περίπου, παρουσίασε δηλαδή μια μείωση κατά 10.5% που ίσως, υπό αρκετές προϋποθέσεις, να δίνει και μια πρώτη ενδεικτική εικόνα της μείωσης των θέσεων εργασίας στο χώρο σε πανελλήνια κλίμακα. Ας δούμε τώρα ορισμένες από τις βασικές πλευρές του επαγγέλματος. σελ. 2

3 ΚΕΦ. 1: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το δημοσιογραφικό επάγγελμα σήμερα αποτελείται κυρίως από άνδρες (σε ποσοστό 58.7%) και λιγότερο από γυναίκες (41.3%). Το μεγαλύτερο ποσοστό (50.9%) ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των ετών, το 29.8% ανήκει στην ομάδα των ετών, ενώ περίπου το 10% των δημοσιογράφων είναι άνω των 45 ετών. Η ηλικιακή κατανομή του επαγγέλματος δείχνει ότι πρόκειται για ένα μάλλον «νεαρό» επαγγελματικό σώμα. 2. Η ένταξη στο επάγγελμα για το μεγαλύτερο μέρος γίνεται μετά το Τη χρονιά εκείνη, χρονιά της άνθησης των ιδιωτικών τηλεοπτικών και (δευτερευόντως) ραδιοφωνικών σταθμών εντάχθηκε στο επάγγελμα το 9.9% των δημοσιογράφων. Κατά τη δεκαετία εντάχθηκε στο επάγγελμα το 61.5%. Συνολικά, το 70% των σημερινών ενεργών Ελλήνων/ίδων δημοσιογράφων εντάχθηκε στο χώρο μετά το Η πλειοψηφία των δημοσιογράφων δεν ανήκει σήμερα σε καμία Ένωση ή Σωματείο Δημοσιογράφων (52.1%). Στην Αθήνα τα μέλη της Ένωσης καταγράφηκαν στο 48.3% (αντίστοιχο ποσοστό 48.3% δήλωσε ότι δεν είναι μέλος της Ένωσης), ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα το 56.4% δήλωσε ότι δεν αποτελεί μέλος Ένωσης ή Σωματείου Δημοσιογράφων. Ο δημοσιογραφικός κόσμος σήμερα χαρακτηρίζεται από χαμηλό βαθμό διεθνοποίησης. Το 82.5% δεν έχει ζήσει σε χώρα του εξωτερικού πάνω από ένα χρόνο είτε για σπουδές είτε για εργασία. 4. Η κύρια εργασία είναι σε καθημερινή εφημερίδα (44.8%), σε εβδομαδιαία εφημερίδα (7.1%), σε τηλεοπτικό σταθμό (22%), σε ραδιοφωνικό ενημερωτικό σταθμό (18.7%), σε μηνιαίο περιοδικό/ένθετο (1%), σε πρακτορείο ειδήσεων (4.1%) και σε ειδησεογραφικό (πολιτικό-οικονομικό) portal (2.3%). Το 86.1% είναι στο μισθολόγιο του Μέσου όπου ασκεί την κύρια εργασία του, ενώ το 13.5% βρίσκεται εκτός μισθολογίου. σελ. 3

4 Το ποσοστό των δημοσιογράφων της επαρχίας που βρίσκεται εκτός μισθολογίου στην κύρια εργασία του ανέρχεται σε 20.1% (στην Αθήνα είναι 8%), ενώ για τις γυναίκες δημοσιογράφους της επαρχίας το ποσοστό των εκτός μισθολογίου ανέρχεται σε 30.1%. Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στο μισθολόγιο της κύριας εργασίας τους δεν αμείβονται όλοι με βάση τη Συλλογική Σύμβαση της ΕΣΗΕΑ. Το 23.2% αμείβεται με βάση άλλη Σύμβαση (π.χ. υπάλληλος γραφείου). Οι δημοσιογράφοι που ασκούν την κύρια εργασία τους χωρίς να βρίσκονται στο μισθολόγιο και άρα να έχουν κανονικό μισθό, πληρώνονται κατά 50.9% με δικό τους Δελτίο Παροχής, κατά 1.9% με Δελτίο Παροχής κάποιου άλλου προσώπου (που το χρησιμοποιούν και οι ίδιοι), κατά 5.7% με Δελτίο Επαγγελματικής Δαπάνης, κατά 9.4% με τιμολόγια που εκδίδει δική τους εταιρεία, κατά 1.9% με τιμολόγια που βρίσκουν στην αγορά και με τα οποία δικαιολογούν τις αμοιβές τους, ενώ κατά 24.5% πληρώνονται χωρίς αποδείξεις ή τιμολόγια «μαύρα». Επίσης, το 22.6% των δημοσιογράφων που δεν βρίσκονται σε μισθολόγιο στην κύρια εργασία είναι εντελώς ανασφάλιστο. 5. Το 48% περίπου των δημοσιογράφων σε πανελλήνια κλίμακα έχει σήμερα περισσότερες από μία εργασίες. Ο συνολικός δείκτης απασχολησιμότητας του δημοσιογραφικού κόσμου δείχνει κατά μέσο όρο 1.58 (διαφορετικές) εργασίες (δουλειές). Το 36.5% έχει δύο δουλειές, το 8.5% τρεις δουλειές, ενώ υπάρχει ποσοστό 3% που ταυτόχρονα δουλεύει σε τέσσερις δουλειές. 6. Το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολησιμότητας παρατηρείται στους άνδρες δημοσιογράφους, οι οποίοι κατά 56% περίπου έχουν και δεύτερη (ή και τρίτη ή και τέταρτη απασχόληση), σε αντίθεση με τις γυναίκες όπου το ποσοστό όσων έχουν επιπλέον εργασία(ες) είναι 36.2%. Οι γυναίκες δημοσιογράφοι της Αθήνας, ειδικότερα, έχουν το συγκριτικά μικρότερο ποσοστό απασχολησιμότητας, αφού μόλις το 29.1% έχει παραπάνω από μία δουλειά. Το ίδιο ποσοστό για τους άνδρες δημοσιογράφους της Αθήνας φθάνει το 50.8%. 7. Οι επιπλέον της μίας εργασίες παρατηρήθηκαν σε καθημερινή εφημερίδα (11.4%), σε εβδομαδιαία εφημερίδα (4.3%), σε τηλεοπτικό σταθμό (9.6%), σε ραδιοφωνικό σταθμό (14.4%), σε περιοδικό / ένθετο (10.9%), σε πρακτορείο ειδήσεων (1%), σε portal (3%), σε Γραφείο Τύπου Δημοσίου Τομέα (1.8%) και σε Γραφείο Τύπου επιχείρησης του Ιδιωτικού Τομέα (2%). σελ. 4

5 8. Χαρακτηριστικό στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι το 66.8% όσων δημοσιογράφων έχουν επιπλέον δουλειά δεν βρίσκονται στο μισθολόγιο. Αμείβονται με δικό τους Δελτίο Παροχής (68.3%), με Δελτίο Παροχής κάποιου άλλου (2.4%), με Δελτίο Επαγγελματικής Δαπάνης (4.1%), με τιμολόγια που βρίσκουν ώστε να δικαιολογείται η δαπάνη (0.8%), με τιμολόγια δικής τους εταιρείας (4.9%), χωρίς αποδείξεις ή τιμολόγια («μαύρα») πληρώνεται το 10.6%, ενώ υπάρχει και ποσοστό περίπου 5% που δήλωσε ότι δεν πληρώνεται για τις δεύτερες εργασίες του. 9. Ο μέσος χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας καταγράφηκε στις 55.5 ώρες. Πρόκειται για έναν από τους πλέον υψηλούς μέσους χρόνους εργασίας που έχουν καταγραφεί σε επαγγελματικό κλάδο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι σύμφωνα με τις έρευνες της VPRC, o μεγαλύτερος μέσος χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας έχει καταγραφεί στον κλάδο των Επικοινωνιών-Μεταφορών-Αποθηκεύσεων (48.0 ώρες), στον κλάδο Ορυχείων-Λατομείων-Μεταλλείων (44.3 ώρες), στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία (44.1 ώρες) και στο Εμπόριο (44.3 ώρες). Είναι χαρακτηριστικό, ότι το 45% περίπου των δημοσιογράφων δήλωσε εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας άνω των 60 ωρών, ενώ καταγράφηκε και ένα ποσοστό 15% που δήλωσε μέσο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας άνω των 70 ωρών! 10. Ωστόσο, παρά τη διαδεδομένη πολυαπασχόληση και το μεγάλο μέσο χρόνο εργασίας, η οικονομική θέση του κλάδου φαίνεται εξαιρετικά ασθενής σε γενικές γραμμές. Το 70% εμφανίζει ατομικό μηνιαίο εισόδημα έως δρχ, ενώ το 80% έως δρχ. Το 83.5% των δημοσιογράφων αντλεί ολόκληρο το μηνιαίο εισόδημά του από τη δημοσιογραφική του δουλειά (ενώ βεβαίως περίπου 15% έχει πρόσθετες πηγές εισοδημάτων). Μεταξύ εισοδηματικής κλίμακας και μέσου χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας παρατηρείται άμεση συσχέτιση. Έτσι, όσοι/ες δημοσιογράφοι ζουν μόνο από τη δημοσιογραφική τους δουλειά και έχουν μηνιαίο ατομικό εισόδημα άνω του εργάζονται κατά μέσο όρο 67.3 ώρες την εβδομάδα. Όσο μεγαλώνει το ατομικό μηνιαίο εισόδημα τόσο περισσότερο αντιστοιχεί σε περισσότερες ώρες εργασίας. σελ. 5

6 Για το λόγο αυτό, πρέπει να υπογραμμισθεί ότι σε γενικές γραμμές η πολυαπασχόληση των δημοσιογράφων οφείλεται στις χαμηλές αποδοχές τους, ενώ ταυτόχρονα η επιλογή της πολυαπασχόλησης δεν ανεβάζει αισθητά το εισοδηματικό τους επίπεδο. 11. Το γεγονός ότι στο δημοσιογραφικό επάγγελμα σήμερα καταγράφονται έντονες τάσεις συμπίεσης προς τα κάτω του μέσου κοινωνικού status, δεν σημαίνει ότι δεν παρατηρείται ταυτόχρονα η ύπαρξη μιας μικρής μερίδας που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της «δημοσιογραφικής αριστοκρατίας»: υψηλότατο εισόδημα, ισχυρή μετοχική σχέση σε εταιρείες με αντικείμενο τα ΜΜΕ, ισχυρή μετοχική σχέση σε εταιρείες με άλλο αντικείμενο, καταθέσεις σε συνάλλαγμα, repos, προθεσμιακές καταθέσεις, μετοχές σε διάφορα Χρηματιστήρια, αμοιβαία κεφάλαια (μετοχικά και σταθερού εισοδήματος), κ.λπ. Το ποσοστό αυτό των δημοσιογράφων υπό τη στενή έννοια ανέρχεται στο 3% περίπου των δημοσιογράφων και στην Αθήνα είναι 4.2%, είναι δε εντυπωσιακό ίσως ότι κυρίως εντοπίζεται στην ηλικία των ετών. 12. Κάνοντας μια τυπική ταξική διαστρωμάτωση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος (χρησιμοποιώντας όλες τις μεταβλητές που είχαμε στη διάθεσή μας: εισόδημα, χρόνος εργασίας, περιουσιακά και ιδιοκτησιακά στοιχεία, μορφές ασφάλισης, κλπ) καταγράφουμε τέσσερις μεγάλες κοινωνικές ομάδες - τάξεις: ένα 35.2% θα έπαιρνε το χαρακτήρα αυτού που θα ονομάζαμε προλεταριάτο, μια κατώτερη επαγγελματικά κοινωνικά ομάδα που εντοπίζεται στις μικρές ηλικίες των δημοσιογράφων ετών. Στην Αθήνα η ομάδα αυτή καταγράφεται στο 27% (1 στους τέσσερις). Μια δεύτερη ομάδα, που αποτελείται από το 55.2% θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε μεσαία τάξη του δημοσιογραφικού κόσμου. Είναι άνθρωποι που ζουν μόνο ή κυρίως από το επάγγελμά τους, χωρίς σε γενικές γραμμές, πρόσθετα (εξω-δημοσιογραφικά ή ατομικά περιουσιακά) εισοδήματα και έχοντας ένα μέσο δημοσιογραφικό μισθό (περίπου τη συλλογική σύμβαση ή λίγο μεγαλύτερο). Στην Αθήνα το ποσοστό αυτό είναι 58.8%, είναι δε εύλογο ότι εντοπίζεται στους δημοσιογράφους άνω των 40 ετών. Είπαμε προηγουμένως ότι ένα 3% περίπου αποτελεί την προνομιούχο τάξη των δημοσιογράφων. σελ. 6

7 Πλάι στην ομάδα αυτή αναπτύσσεται μία άλλη, περίπου 6.8%, που έχει κοινωνικά παράλληλη τροχιά: μεγάλα δημοσιογραφικά εισοδήματα, μικρότερες μεν αλλά σαφείς επιχειρηματικές βλέψεις / δραστηριότητες, πολυεργασία με μεγάλα εισοδήματα, κ.ο.κ. Στην Αθήνα το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 10.2%. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τα παραπάνω στοιχεία εξάγονται τρία βασικά συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι στο δημοσιογραφικό επάγγελμα παρατηρείται σήμερα υψηλός βαθμός ανορθολογισμού στο επίπεδο των εργασιακών σχέσεων. Υλοποιούνται όλες οι, πιθανές και μη, μορφές αμοιβών, καταγράφονται ελαστικότατες μορφές απασχόλησης σε επίπεδο ωραρίων εργασίας, έχουν μονιμοποιηθεί και νομιμοποιηθεί εμπράκτως μορφές πολυαπασχόλησης, ενώ συμβιώνουν πολλαπλές μορφές ασφαλιστική ένταξης κάλυψης. Το δεύτερο συμπέρασμα, απότοκο του πρώτου σε μεγάλο βαθμό, είναι ότι ο δημοσιογραφικός πληθυσμός «ωθείται» στην πράξη σε μια «πολυσθένεια» ως προς τη θέση του στο επάγγελμα. Δηλαδή: παρά το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των δημοσιογράφων αποτελείται από μισθωτούς (είτε ιδιωτικών επιχειρήσεων είτε δημοσίων), οι μορφές ελαστικής απασχόλησης που έχουν κυριαρχήσει έχουν ωθήσει μεγάλη μερίδα στο να αποκτήσει «βιαίως» και συμπληρωματική ιδιότητα θέση στο επάγγελμα, συνήθως αυτή του ελεύθερου επαγγελματία. Έτσι, η συνολική εικόνα του δημοσιογραφικού επαγγέλματος δείχνει ότι το 62.3% αποτελείται αποκλειστικά από μισθωτούς ιδιωτικών επιχειρήσεων, το 6.3% αποκλειστικά από μισθωτούς δημοσίου, το 1% είναι ταυτόχρονα μισθωτοί σε ιδιωτική και δημόσια επιχείρηση, το 7.8% των δημοσιογράφων είναι αμιγώς ελεύθεροι επαγγελματίες, το 18% είναι ταυτόχρονα μισθωτοί ιδιωτικής επιχείρησης και ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ ακολουθούν και μια σειρά από άλλοι συνδυασμοί όπου συνυπάρχει η ιδιότητα του εργοδότη, του ελεύθερου επαγγελματία και του μισθωτού. Η μισθωτή ιδιότητα του κλάδου, κυρίως σε κάποια επιμέρους τμήματά του, τα ανώτερα κοινωνικά αμφισβητείται, ενώ μεγάλο μέρος της δημοσιογραφικής αριστοκρατίας κινείται στην κατεύθυνση της δομικής αλλαγής της επαγγελματικής της θέσης. σελ. 7

8 Το τρίτο λοιπόν συμπέρασμα είναι ότι οι εσωτερικές κοινωνικές ταξικές αντιθέσεις στο επάγγελμα είναι μεγάλες και επιτείνουν τις όποιες ρευστότητες έχει ο κλάδος. Διαμορφώνουν αντιφατικές επαγγελματικές συμπεριφορές και είναι δύσκολο υπό τις σημερινές συνθήκες να υπάρξει ενιαία διαχείριση (εκπροσώπηση) των συμφερόντων του. ΚΕΦ. 2: ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θα δούμε τώρα ορισμένες από τις απόψεις που διαπερνούν το δημοσιογραφικό κόσμο. Ας τις δούμε υπό το φως των παραπάνω παρατηρήσεων για να ερμηνεύσουμε, ίσως καλύτερα, ορισμένες από αυτές, κυρίως ως προς την ένταση με την οποία εκφέρονται. 1. Τα μεγαλύτερα προβλήματα του δημοσιογραφικού κόσμου είναι σήμερα η εργασιακή αταξία που επικρατεί στο χώρο (εξοντωτικά ωράρια, εργοδοτική αυθαιρεσία, ανασφάλιστη εργασία, κ.λπ) και οι χαμηλές αμοιβές (25.4% και 25% αντίστοιχα). Ακολουθούν η μη τήρηση των κανόνων δεοντολογίας και η επακόλουθη απαξίωση του επαγγέλματος (13.7%) και ο κίνδυνος της ανεργίας (11.9%). Για τις γυναίκες δημοσιογράφους το πρόβλημα των χαμηλών αμοιβών (30.7%) και της εργασιακής αταξίας (27.4%) αποτελούν πιο διογκωμένα προβλήματα. 2. Περίπου οι μισοί δημοσιογράφοι βιώνουν σήμερα ένα καθεστώς επαγγελματικής ανασφάλειας. Το 48.1% δηλώνει «λίγο» έως «καθόλου» εξασφαλισμένο επαγγελματικά για το άμεσο μέλλον, με το ποσοστό αυτό να φθάνει στις γυναίκες το 51.5%. 3. Οι έλληνες/ίδες δημοσιογράφοι δεν είναι ικανοποιημένοι/ες από την ποιότητα της ενημέρωσης που παρέχεται σήμερα στη χώρα. Το 74.2% δηλώνει «λίγο» έως «καθόλου» ικανοποιημένο και μόλις το 25.6% «πολύ» έως «αρκετά» (Πάντως, «πολύ ικανοποιημένο» δηλώνει μόλις το 1.3%). σελ. 8

9 4. Τη μεγαλύτερη κριτική του ελληνικού δημοσιογραφικού κόσμου δέχεται η τηλεόραση (ως προς την ενημερωτική της διάσταση), αφού κατά τη γνώμη τους σε ποσοστό 66.1% τα γεγονότα συμβαίνουν αρκετά ή εντελώς διαφορετικά σε σχέση με τον τρόπο που προβάλλονται. Αντίθετα, για τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο η κριτική είναι λιγότερο αυστηρή, αφού συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι τα γεγονότα προβάλλονται «περίπου» όπως συμβαίνουν. 5. Η άποψη που επικρατεί είναι ότι τα ΜΜΕ σήμερα στην Ελλάδα περισσότερο «ασκούν εξουσία» (53.9%) παρά «ελέγχουν την εξουσία» (28.6%). Επικρατεί συντριπτικά επίσης η άποψη ότι οι δημοσιογράφοι δέχονται παρεμβάσεις κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους (79.7%) ή αναγκάζονται σε αυτολογοκρισία (12.4%), ενώ πιστεύουν ότι η δημοσιογραφία σήμερα δεν είναι ανεξάρτητη ούτε από την πολιτική εξουσία (69.5%) ούτε από την οικονομική εξουσία (82.8%). Συντριπτικά, τέλος, επικρατεί η άποψη ότι η ιδιοκτησία των Μέσων από επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της οικονομίας καταλήγει στο να εμποδίζει τους δημοσιογράφους να θίγουν μια σειρά από θέματα (83.8%). 6. Τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων/ίδων δημοσιογράφων που κυριαρχούν σήμερα κατά τους ίδιους τους δημοσιογράφους είναι η Υπερβολή (29.8%), η Αλαζονεία (14.2%), η Εξάρτηση/Υποτέλεια (13.2%), ο Κυνισμός (10.6%). Παρατηρείται ότι τα χαρακτηριστικά αυτά είναι όλα αρνητικά, γεγονός που δείχνει μια μάλλον χαμηλή αυτο-εκτίμηση του κλάδου. Τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά (δεξιότητες) των Ελλήνων/ίδων δημοσιογράφων είναι αντίστοιχα η Ελαφρότητα στην προσέγγιση θεμάτων (19.7%), η έλλειψη ιστορικής παιδείας (18.4%), η Σκοπιμότητα στην παρουσίαση θεμάτων (13.2%) και η Ικανότητα έρευνας των γεγονότων. Από τις παραπάνω δεξιότητες μόνον η τελευταία αποτελεί θετικό χαρακτηριστικό, κάτι που επιβεβαιώνει και από τη σκοπιά αυτή τη χαμηλή αυτόεκτίμηση του κλάδου. 7. Το 48.1% των δημοσιογράφων πιστεύει ότι οι διεφθαρμένοι στο επάγγελμά τους είναι αρκετοί, ενώ ένα 43.8% πιστεύει ότι υπάρχουν διεφθαρμένοι αλλά όχι πολλοί. 8. Η πλειοψηφία των δημοσιογράφων θα επιθυμούσε για το επαγγελματικό της μέλλον μια καλά αμειβόμενη και ασφαλισμένη επαγγελματική απασχόληση (65.6%), ενώ το 32.2% επιθυμεί καθεστώς πολλαπλής απασχόλησης. σελ. 9

10 V Λυκαβηττού PRC 17, Αθήνα, τηλ.: , fax: , Επίλογος Από όλα τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ένα βασικό συμπέρασμα. Οι έλληνες/ίδες δημοσιογράφοι βιώνουν σήμερα ένα υψηλό βαθμό επαγγελματικής αλλοτρίωσης. Βρίσκονται σε μεγάλη έως ριζική αντίθεση με το συλλογικό προϊόν της εργασίας τους (ποιότητα και όροι ενημέρωσης), ενώ ταυτόχρονα διακατέχονται από χαμηλή αυτοεκτίμηση για τον κλάδο τους. Ασφυκτιούν, επίσης, κατά την άσκηση της εργασίας τους από τις συγκεκριμένες σχέσεις και ρόλους που έχουν αναπτύξει τα ΜΜΕ στη χώρα μας (υπέρβαση ορίων ελέγχου της εξουσίας, περιορισμός της δημοσιογραφικής έρευνας, κ.λπ), ενώ η κατάσταση αυτή επιτείνεται από τα προβλήματα των χαμηλών αμοιβών (κάτι που ενισχύει την πολυαπασχόληση), τα εκτός ελέγχου ωράρια εργασίας και την επαγγελματική ανασφάλεια. Επανέρχομαι σε ένα βασικό συμπέρασμα που ειπώθηκε και παραπάνω. Οι κοινωνικές / ταξικές διαστρωματώσεις που διαπερνούν το επάγγελμα έχουν καταστήσει πολύ δύσκολη τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση του κλάδου. Οπωσδήποτε επιβάλλεται να ανοίξει, τουλάχιστον για την Αθήνα, μια σοβαρή συζήτηση για το ρόλο της Ένωσης, την αντιπροσωπευτικότητά της και τις δομές εκπροσώπησης που δημιουργεί. σελ. 10

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

M E T R O N A N A L Y S I S ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

M E T R O N A N A L Y S I S ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ M E T R O N A N A L Y S I S ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αθήνα 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ περιοδολόγηση της πολιτικής σκηνής μετά τις εκλογές του Απριλίου 2000

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ περιοδολόγηση της πολιτικής σκηνής μετά τις εκλογές του Απριλίου 2000 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ περιοδολόγηση της πολιτικής σκηνής μετά τις εκλογές του Απριλίου 2000 τ 1. Από τον πολωμένο στο συγκλίνοντα δικομματισμό Οι αλλαγές στους πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ: EΡΓΑΣΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ 308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Equal Society 1 ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕΛΕΤΗ «ιερεύνηση της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Iλίσια, 157 71 Aθήνα τηλ.: 210 72 75 220, fax: 210 72 75 214 e-mail: gd@di.uoa.gr http://career-office.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΞΙΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΞΙΕΣ Σημείωμα Σύνταξης Η ριζική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος της χώρας, αποτελεί πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος. Οι βασικές κατευθύνσεις που προτείνουν τα συνδικάτα είναι: Η αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Ε Ν Τ Υ Π Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το μοντέλο Beypazari 2

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Κάτι το παράξενο συμβαίνει ενώ συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε. σοβαρά προβλήματα σε ότι αφορά την τήρηση των αποφάσεων για τα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Κάτι το παράξενο συμβαίνει ενώ συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε. σοβαρά προβλήματα σε ότι αφορά την τήρηση των αποφάσεων για τα Τεύχος 178, Δεκέμβριος 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Κάτι το παράξενο συμβαίνει ενώ συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα σε ότι αφορά την τήρηση των αποφάσεων για τα δημόσια έσοδα και για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της ανεργίας και της απασχόλησης στο νομό Πρεβέζης

Η εξέλιξη της ανεργίας και της απασχόλησης στο νομό Πρεβέζης Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Η εξέλιξη της ανεργίας και της απασχόλησης στο νομό Πρεβέζης Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπουσα: Επιμέλεια: Αλίνα Χυζ Αναστασία Μπακοπάνου Πρέβεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κος ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κος ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. 6675 ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου. Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες

Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου. Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες Μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασµό του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) Ιούνιος 2001 Μάνος Ματσαγγάνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Πολιτική Επικοινωνία και η επίδραση που ασκούν τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Στη διαδικασία διαμόρφωσης των κοινωνιών, συνέβαλλε και η γυναικεία εργασία κάτω βέβαια από διάφορες μορφές ανισοτιμίας. Σταδιακά όμως, μέσω των γυναικείων συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ.

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

Το νομικό καθεστώς της εργασιακής σχέσης των στελεχών στον Τραπεζικό Κλάδο.

Το νομικό καθεστώς της εργασιακής σχέσης των στελεχών στον Τραπεζικό Κλάδο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Το νομικό καθεστώς της εργασιακής σχέσης των στελεχών στον Τραπεζικό Κλάδο. Εισαγωγή Η νομική επιστήμη αντιμετωπίζει την εργασιακή σχέση (σύμβαση εξαρτημένης σχέση εργασίας) ως ειδική συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΤΣΩΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα