Cloud Computing στην πράξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Cloud Computing στην πράξη"

Transcript

1 Cloud Computing στην πράξη Aντιγόνη Παπανικολάου, Διευθύντρια Νομικών & Εταιρικών Υποθέσεων, Μicrosoft Ελλάς, Κύπρος & Μάλτα Μάριος Ίσαρης, Διευθυντής Τμήματος Marketing & Λειτουργιών, Microsoft Ελλάς 2014, Microsoft

2 Τεχνολογικές Τάσεις και Προκλήσεις Mobility and Productivity By 2016, smartphones and tablets will put power in the pockets of 1.4 billion global citizens The world s mobile worker population will reach 1.3 billion over 37% of the total workforce by 2015 Social Networks 79% of companies are deploying at least one social software tool. Three out of four internet users will use a social network by 2016 Insights into Big Data Digital content will grow to 40 ZB by 2020, from 1.8ZB in 2012 IDC research shows companies worldwide can generate $1.6 trillion over four years in revenue by increasing their data dividend Government agencies can realize up to a 60% gain from investments. Cloud and Platform 70% of organizations are either using or investigating cloud computing solutions Over 80% of new apps will be distributed or deployed on cloud platforms. Cyber Security Challenges: Zero day vulns Social / fishing Cyber warfare Cybersecurity spending will reach $120B by 2017, CAGR 4.62% Opportunities: Real time protection Security in the cloud New architectures AI/ ML for IT protection

3

4

5

6

7 Εστίαση στις κρίσιμες λειτουργίες Foresights Budgets And Priorities Survey, Q4 2013, Forrester Research

8 On-Premise vs IaaS vs PaaS vs SaaS On Premise IaaS PaaS SaaS You Manage Delivered as a Service You Manage Delivered as a Service You Manage Delivered as a Service

9 Ένα πιο «χορταστικό» παράδειγμα

10 Τι θέματα ενδιαφέρουν τους πελάτες;

11

12 Microsoft Cloud Computing & Εμπιστοσύνη Ασφάλεια & Προστασία Δεδομένων Διαφάνεια Ακεραιότητα Δεδομένων (Data Sovereignty)

13 Στάδια κρυπτογράφησης Δουλεύουμε ώστε να προστατεύουμε τα δεδομένα των πελατών σε όλα τα στάδια επικοινωνίας. Δεδομένα υπό διαβίβαση μεταξύ χρήστη και υπηρεσίας Δεδομένα υπό διαβίβαση (in transit) μεταξύ data centers Δεδομένα σε αδράνεια (data at rest ) Ολοκληρωμένη (endto-end) κρυπτογράφηση επικοινωνιών μεταξύ χρηστών Προστατεύει το χρήστη από υποκλοπή των επικοινωνιών του και βοηθάει τη διασφάλιση της ακεραιότητας των διαβιβάσεων Προστατεύει από μαζική υποκλοπή των δεδομένων Προστατεύει από αφαίρεση φυσικών μέσων Προστατεύει από υποκλοπή ή απώλεια δεδομένων κατά τη διαβίβαση (data in transit) μεταξύ των χρηστών

14 Προστασία κατά το σχεδιασμό (Privacy by design) Όχι για διαφήμιση Διαφάνεια Κυριότητα δεδομένων Δεν δημιουργεί προϊόντα διαφήμισης χρησιμοποιώντας δεδομένα πελάτων Δεν σαρώνει (no scanning) ηλεκτρονικά μηνύματα ( ) ή έγγραφα για σκοπούς διαφήμισης Πρόσβαση σε πληροφορίες για τη γεωγραφική τοποθεσία των δεδομένων, ποιoς έχει πρόσβαση και πότε Ειδοποίηση πελατών σχετικά με αλλαγές στις πληροφορίες για την ασφάλεια, προστασία δεδομένων και έλεγχο Ο Πελάτης έχει την κυριότητα των δεδομένων του και διατηρεί όλα τα δικαιώματα επ αυτών Εάν κάποιος Πελάτης αποφασίσει να σταματήσει τη λήψη της υπηρεσίας, τα δεδομένα του διαγράφονται εντός 180 ημέρων

15 Διαβίβαση εντός ΕΟΧ Διαβίβαση εκτός ΕΟΧ Επιτρέπεται η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε Πάροχο Υπηρεσιών Cloud Computing εντός ΕΟΧ; Επιτρέπεται τα προσωπικά δεδομένων να τα επεξεργάζεται Πάροχος Υπηρεσιών Cloud Computing εκτός ΕΟΧ;

16 Πάροχος Υπηρεσιών CC εντός ΕΟΧ (MIOL) Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων Πάροχος Υπηρεσιών CC εκτός ΕΟΧ (Microsoft Corporation (USA)) Ασφαλής Λιμένας (US Safe Harbor) Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες (EU Model Clauses) Πελάτης Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ)

17 Επικύρωση από την Ομάδα Εργασίας Αρθ. 29 σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες the MS Agreement will be in line with Standard Contractual Clauses 2010/87/EU, and should therefore not be considered as ad hoc clauses. In practice, this will reduce the number of national authorizations required to allow the international transfer of data

18

19 Microsoft Cloud Computing & Εμπιστοσύνη Ασφάλεια & Προστασία Δεδομένων Διαφάνεια Ακεραιότητα Δεδομένων (Data Sovereignty)

20

21 Διαφάνεια για τοποθεσία δεδομένων και υπεργολάβους Πού αποθηκεύονται τα δεδομένα; Ποιος έχει πρόσβαση και τι είδους; Πώς γίνεται η ενημέρωση και τι περιλαμβάνει; Παρέχονται ξεκάθαρες πληροφορίες για τη «χαρτογράφηση» και τα γεωγραφικά όρια των δεδομένων Δέσμευση για τα δεδομένα σε αδράνεια (data at rest) να παραμένουν στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ Οι πελάτες Azure μπορούν να επιλέξουν την περιοχή που θα αποθηκεύονται τα δεδομένα τους (Ευρώπη, ΗΠΑ, Ασία) Πρόσβαση μόνο για λόγους επίλυσης προβλημάτων (troubleshooting) και πρόληψης κατά ιών (malware) Πρόσβαση περιορισμένη μόνον στο αναγκαίο προσωπικό (key personnel) σε εξαιρετικές περιπτώσεις Διαφάνεια σε σχέση με τους υπεργολάβους Ειδοποίηση πελατών σε περίπτωση αλλαγών στην πληροφόρηση της «χαρτογράφησης» των δεδομένων Ειδοποίηση πελατών σε περίπτωση νέων υπεργολάβων Διάθεση στους πελάτες περίληψης των εκθέσεων ελέγχων μετά από αίτημα

22 Microsoft Cloud Computing & Εμπιστοσύνη Ασφάλεια & Προστασία Δεδομένων Διαφάνεια Ακεραιότητα Δεδομένων (Data Sovereignty)

23 Εμπιστοσύνη και αυξανόμενη ανησυχία

24 Στοιχεία σχετικά με την πρόσβαση κυβερνήσεων Μέχρι σήμερα, η Microsoft δεν υποχρεώθηκε να κοινοποιήσει δεδομένα οποιουδήποτε εταιρικού πελάτη (δηλ. όσων έχουν περισσότερους/ρες από 50 χρήστες ή θέσεις) σε απάντηση αιτημάτων βάσει εθνικών νόμων ασφάλειας (national security laws). Μέχρι σήμερα, δεν υποχρεώθηκε να κοινοποιήσει δεδομένα οποιουδήποτε εταιρικού πελάτη η έδρα του οποίου είναι εκτός ΗΠΑ. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, η Microsoft έλαβε μόλις πέντε αιτήματα από κρατικές αρχές για πέντε χρήστες εταιρικού πελάτη. Και στις πέντε περιπτώσεις, τα αιτήματα είτε απορρίφθηκαν είτε οι κρατικές αρχές επιτυχώς παραπέμφθηκαν απευθείας στον πελάτη.

25 Διαφάνεια στο χειρισμό αιτημάτων για πρόσβαση σε δεδομένα Εάν η Microsoft λάβει κάποιο αίτημα κυβέρνησης/κρατικού φορέα για οποιαδήποτε δεδομένα εταιρικού πελάτη: Θα αποκαλύψει τα δεδομένα πελάτη μόνον όταν είναι υποχρεωμένη εκ του νόμου και μόνον αφού θα έχει προσπαθήσει πριν να παραπέμψει το αίτημα απευθείας στον πελάτη. Θα ενημερώσει τον πελάτη και θα παρέχει αντίγραφο του αιτήματος εκτός εάν δεν της το επιτρέπει ο νόμος. Θα αντισταθεί σε κυβερνητικά/κρατικά αιτήματα που δεν είναι νόμιμα. Οι δεσμεύσεις αυτές περιλαμβάνονται στα συμβόλαιά της και θα προσφύγει στα δικαστήρια εάν είναι αναγκαίο όταν κυβερνητικά/κρατικά αιτήματα που αναζητούν δεδομένα πελατών δεν συμμορφώνονται με το νόμο. In short, when governments seek information from Microsoft relating to customers, we strive to be principled, limited in what we disclose, and committed to transparency.

26 2014 H1 Law Enforcement Request Report Στις συχνές ερωτοαπαντήσεις για τις αναφορές δίνονται όσες περισσότερες λεπτομέρειες είναι δυνατόν να δημοσιευθούν

27 Λαμβάνοντας δράση Δημοσίευση κατά το δυνατόν περισσότερων δεδομένων που επιτρέπονται σχετικά με τον όγκο, τύπο και αντίκτυπο των αιτημάτων για δεδομένα πελατών Ενέργειες για ένα παγκόσμιο νομικό πλαίσιο σχετικά με την κυβερνητική/κρατική επιτήρηση και πρόσβαση σε δεδομένα Επέκταση της νομικής προστασίας για τους πελάτες, συμφωνώντας να αμφισβητήσει τις δικαστικές εντολές και παραγγελίες για λόγους δικαιοδοσίας, όπου είναι δυνατόν

28

29 Πελάτες Microsoft

30

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάλυση τεχνολογιών υποδομής για συστήματα και υπηρεσίες μεγάλης κλίμακας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (2007)0248(COD) 24.4.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud Computing Systems ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud Computing Systems ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud

Διαβάστε περισσότερα

S P E C I A L E D I T I O N

S P E C I A L E D I T I O N S P E C I A L E D I T I O N ΝΟEΜΒΡΙΟΣ 2010 THE INSIDER S VIEW CLOUD COMPUTING Μια βόλτα στο σύννεφο Ταυτόχρονα µε την παγκόσµια οικονοµική κρίση και την επακόλουθη ύφεση που µας έχει ήδη εισάγει σε µία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ CLOUD

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ CLOUD ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ A.M.: 65753 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ClearSkies SecaaS SIEM

ClearSkies SecaaS SIEM ClearSkies SecaaS SIEM Mια ολιστική προσέγγιση για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση πληροφοριών και περιστατικών ασφάλειας από την Odyssey Η ανάγκη για έγκαιρη ανίχνευση στοχευόμενων επιθέσεων,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ezysurvey.com

http://www.ezysurvey.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι το ezysurvey...4 Που χρησιµοποιείται το ezysurvey...7 Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του ezysurvey...9 Βασικά πλεονεκτήµατα...9 Ένα κύριο πλεονέκτηµα του ezysurvey...11 Επιπλέον οφέλη

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Γνωστοποίηση. McAfee Απορρήτου

Νομική Γνωστοποίηση. McAfee Απορρήτου Νομική Γνωστοποίηση περί Απορρήτου Αυτή η Νομική Γνωστοποίηση ενημερώθηκε στις 20 Μαρτίου 2014 ώστε να προστεθεί σύνδεση στη νέα Γνωστοποίηση για τη χρήση cookie της McAfee και να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Περί τίνος πρόκειται Κατά NIST πρόκειται για ένα μοντέλο που ενεργοποιεί ευχερή, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 14: Cloud Computing Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Technological Impact on Accounting Profession

Technological Impact on Accounting Profession Technological Impact on Accounting Profession Dr Sotiris Nikolopoulos Accounting Department Technological Educational Institute of Larissa s.nikolopoulos@teilar.gr Paraskevi Tsoutsa Accounting Department

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

A GUIDE FOR PEER TO PEER NETWORKING

A GUIDE FOR PEER TO PEER NETWORKING Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A. A. Economides A GUIDE

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION

CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION Κ Λ Α Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ / ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ AGENCY:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γνώμη 02/2013 για τις εφαρμογές των έξυπνων συσκευών

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γνώμη 02/2013 για τις εφαρμογές των έξυπνων συσκευών ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 00461/13/EL WP 202 Γνώμη 02/2013 για τις εφαρμογές των έξυπνων συσκευών Εκδόθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2013 Η παρούσα ομάδα εργασίας συστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα μαθήματος. Σκοπός & στόχοι μαθήματος. Αναμενόμενα οφέλη. Εξέταση μαθήματος. Συγγράμματα μαθήματος. Χρονοδιάγραμμα μαθημάτων.

Περίγραμμα μαθήματος. Σκοπός & στόχοι μαθήματος. Αναμενόμενα οφέλη. Εξέταση μαθήματος. Συγγράμματα μαθήματος. Χρονοδιάγραμμα μαθημάτων. Περίγραμμα μαθήματος Σκοπός & στόχοι μαθήματος Αναμενόμενα οφέλη Εξέταση μαθήματος Συγγράμματα μαθήματος Χρονοδιάγραμμα μαθημάτων Βιβλία Στοιχεία επικοινωνίας διδάσκοντα 2 Σκοπός και στόχοι μαθήματος Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νεφο-Πληροφορική στην Εκπαίδευση

Η Νεφο-Πληροφορική στην Εκπαίδευση Η Νεφο-Πληροφορική στην Εκπαίδευση Ε. Χριστοπούλου, Δ. Ρίγγας Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο {hristope; riggas}@ionio.gr Περίληψη Η νεφο-πληροφορική (cloud computing) είναι μια νέα προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Πληροφοριακών Συστημάτων

Δίκαιο Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Δίκαιο Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα: Ψηφιακές Υπογραφές Γεώργιος Πρεζεράκος Τμήμα ΗΥΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διδακτορική Διατριβή Μια Μεθοδολογία Ανάπτυξης και μια Αρχιτεκτονική Λογισμικού για τις Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των δημοφιλέστερων Website Βuilders και ο ρόλος τους στην εκπαίδευση. Δημιουργία ενός οδηγού δημιουργίας ιστοσελίδων με το Weebly.

Αξιολόγηση των δημοφιλέστερων Website Βuilders και ο ρόλος τους στην εκπαίδευση. Δημιουργία ενός οδηγού δημιουργίας ιστοσελίδων με το Weebly. ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Αξιολόγηση των δημοφιλέστερων Website Βuilders και ο ρόλος τους στην εκπαίδευση. Δημιουργία ενός οδηγού δημιουργίας ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Μ. Τ-227 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 2013 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 Η εξέλιξη του Cloud Computing 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η διείσδυση του Κινητού Εμπορίου στην Ελλάδα

Η διείσδυση του Κινητού Εμπορίου στην Ελλάδα Η διείσδυση του Κινητού Εμπορίου στην Ελλάδα Παππάς Δημοσθένης, Μόσχου Ειρήνη, Παπαγγελή Κυβέλη, Βαλσαμίδης Σταύρος ΤΕΙ Καβάλας dpappas@teikav.edu.gr, irini_m@otenet.gr, kyvelh_p@yahoo.gr, svalsam@teikav.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Καταγραφή Πολιτικών Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO27002

Πτυχιακή Εργασία. Καταγραφή Πολιτικών Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO27002 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Πτυχιακή Εργασία Καταγραφή Πολιτικών Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO27002 Αλεξάκη Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Χρηματοδότησης για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα

Πηγές Χρηματοδότησης για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα Πηγές Χρηματοδότησης για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα Κώστας Τρούλος, ΣΕΒ 2 ο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Χίος, 5 Ιουλίου 2013 Agenda Πηγές Χρηματοδότησης για επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα