O T E TETRA SERVICES Σχεδίαζη και βεληιζηοποίηζη ηηλεπικοινωνιακού δικηύου «ΟΤΕ TETRA SERVICES» µέζω ηων εργαλείων Cellular Expert και ArcGIS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O T E TETRA SERVICES Σχεδίαζη και βεληιζηοποίηζη ηηλεπικοινωνιακού δικηύου «ΟΤΕ TETRA SERVICES» µέζω ηων εργαλείων Cellular Expert και ArcGIS"

Transcript

1 O T E TETRA SERVICES Σχεδίαζη και βεληιζηοποίηζη ηηλεπικοινωνιακού δικηύου «ΟΤΕ TETRA SERVICES» µέζω ηων εργαλείων Cellular Expert και ArcGIS Παυλόπουλος Σ. Τμήμα Συστημάτων Tetra

2 Περιγραφή Τπηρεσίας Δίκτυο OTE TETRA SERVICES Σο προηγμένο Χηφιακό ύστημα Ραδιοεπικοινωνιών του ΟΣΕ βασιζόμενο στην τεχνολογία TE.T.RA. = TErrestrial Trunked RΑdio ύγχρονη τεχνολογία στα Δίκτυα Επαγγελματικής Επικοινωνίας (Υωνής & Δεδομένων), με προδιαγραφές από τον οργανισμό πιστοποιήσεων ETSI 2

3 Φαρακτηριστικά Τπηρεσίας Δίκησο OTE TETRA SERVICES Εξασφαλίζει την επικοινωνία Υωνής & Δεδομένων σε κλειστές ομάδες χρηστών με τη χρήση κοινής τηλεπικοινωνιακής υποδομής και κοινών συχνοτήτων χωρίς οι χρήστες να εμπλέκονται μεταξύ τους υνδυάζει τα πλεονεκτήματα τόσο της κινητής τηλεφωνίας όσο και των ειδικών ραδιοδικτύων Προσφέρει ιδιαίτερα υψηλό βαθμό αξιοπιστίας και ασφάλειας δεδομένων Τποστηρίζεται από μεγάλους κατασκευαστικούς Οίκους σε τερματικές συσκευές και σε υποδομές 3

4 Απευθύνεται σε... Κάθε εταιρεία που διαθέτει στόλο Οχημάτων Εταιρείες Οδικής Βοήθειας Τπηρεσίες Ασφάλειας Δημόσιες Τπηρεσίες Οργανισμούς Σοπικής Αυτοδιοίκησης ΔΕΚΟ Εταιρείες Security Εταιρείες Logistics Μεταφοράς Διανομής Βιομηχανίες Βιοτεχνίες Ξενοδοχειακές Τπηρεσίες Νοσοκομεία Ναυτιλιακές, Κατασκευαστικές, Σεχνικές & Αεροπορικές Εταιρείες 4

5 Ποικίλες Εφαρμογές 5

6 Απευθύνεται σε... Η τεχνολογία TETRA απευθύνεται σε εκείνες τις επιχειρήσεις/ οργανισμούς που θέλουν να εκμεταλλευτούν την πολύ-λειτουργικότητα ενός ιδεατού ψηφιακού ιδιωτικού δικτύου επικοινωνίας με τις ακόλουθες μοναδικές ιδιότητες: Ομαδικές Κλήσεις (Δυνατότητα ορισμού πολλών ανεξάρτητων ομάδων χρηστών) τιγμιαία αποκατάσταση επικοινωνίας (PTT) <400ms SDS μηνύματα Κλήση έκτακτης ανάγκης (Emergency Button) Ασφάλεια επικοινωνίας με κρυπτογράφηση (Privacy) 6

7 Μοναδικά Οφέλη Εξαιρετική ποιότητα στη μετάδοση φωνής, εξάλειψη θορύβων Κλήσεις Ανάγκης, Κλήσεις Ευρυεκπομπής Αμεσότροπη λειτουργία (DMO) χωρίς την ανάγκη ύπαρξης δικτύου Άμεση προτεραιότητα κλήσης Προτεραιότητα πρόσβασης 7

8 Μοναδικά Οφέλη (συνεχ.) Προτεραιότητα χρήσης της υποδομής σε περίπτωση συμφόρησης (διακοπή υφιστάμενης επικοινωνίας με μικρότερη προτεραιότητα) Δυνατότητα Διασύνδεσης με τα Δίκτυα ταθερής (PSTN) και Κινητής Σηλεφωνίας (GSM) Ευέλικτη μετάδοση φωνής & δεδομένων και δυνατότητες διαχείρισης στόλου οχημάτων /εργαζομένων (AVL, APLS) Ασύρματη πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων 8

9 Μοναδικά Οφέλη (συνεχ.) Δυνατότητα Διασύνδεσης με PABXs Πολλές ανεξάρτητες ομάδες χρηστών - ομάδες ανακοινώσεων Χηφιακή κωδικοποίηση και μετάδοση φωνής Σρόποι επικοινωνίας simplex/duplex 9

10 Πλεονεκτήματα για τον πελάτη Παραγωγικότερη και οικονομικότερη λειτουργία της επιχείρησης Εύκολη, Αξιόπιστη και Οικονομική διεκπεραίωση επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων υνδυασμός Ασφάλειας και Τψηλής Ποιότητας Κρυπτογράφηση Δεδομένων (κρυπτογράφηση δικτύου, End2End ή συνδυασμός των δύο) Δυνατότητα ύπαρξης πολλαπλών ανεξάρτητων ομάδων χρηστών Σαυτόχρονη μετάδοση Υωνής και Δεδομένων Δεν απαιτούνται: άδεια για τη λειτουργία, την εγκατάσταση και τη συντήρηση Ο πελάτης είναι απλά συνδρομητής 10

11 Αρχιτεκτονική υστήματος Αμεζόηποπη Λειηοςπγία Interface Δεδομένων Διαλειηοςπγικόηηηα μεηαξύ ζςζκεςών Τοπικέρ Κονζόλερ Dispatcher SwMI Interface με άλλα δίκηςα TETRA Interface με PABX/PS TN Interface με Data(TCP/IP) Τοπική Διασείπιζη Δικηύος Απομακπςζμένερ Κονζόλερ Dispatcher Απομακπςζμένη Διασείπιζη Δικηύος 11

12 Αρμοδιότητες Σμήματος υστημάτων TETRA χεδιασμός ραδιοκάλυψης (σταθμοί βάσης, αναμεταδότες) χεδιασμός χωρητικότητας δικτύου και ποιότητας υπηρεσιών Καθορισμός θέσεων νέων ταθμών Βάσης Επιτόπιες επισκέψεις θέσεων πανελλαδικά (site survey) Μετρήσεις ραδιοκάλυψης & QoS πριν και μετά την εγκατάσταση σταθμών χεδιασμός χάρτη συχνοτήτων και γειτονικών σταθμών για handovers Βελτιστοποίηση του δικτύου υντήρηση και άρση βλαβών δικτύου. Παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων και εξαγωγή τηλεπικοινωνιακών μοντέλων κίνησης. 12

13 Αρμοδιότητες Σμήματος υστημάτων TETRA RFPs, RFQs υποδομής δικτύου, προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού Φάραξη γενικής στρατηγικής με βάση τις απαιτήσεις της Άδειας ΕΕΣΣ (προμήθειες υλικού, συστήματα χρέωσης, αναβαθμίσεις) Νέες εφαρμογές: συνεργασία με εμπορικές υπηρεσίες ΟΣΕ, με εταιρείες της αγοράς, με Πανεπιστημιακούς φορείς. Ορισμός του πλαισίου ανάπτυξης εφαρμογών δεδομένων SDS και ΙΡ. Παρακολούθηση διεθνών εξελίξεων, παρουσιάσεις του δικτύου σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Παρουσιάσεις σε μεγάλους πελάτες. AVL 13

14 Ποιός είναι ο βέλτιστος συνδυασμός υποψήφιων θέσεων για την υλοποίηση ενός Project ραδιοκάλυψης? Παροτή Ποιοηικής Υπηρεζίας - Ελατιζηοποίηζη CAPEX - OPEX 14

15 Cellular Expert Minimum System Requirements 15

16 Είναι σημαντική η «εξ αρχής» ακριβής τοποθέτηση του Site στο DTM του εργαλείου προσομοίωσης. 16

17 Εισαγωγή απαραίτητων παραμέτρων ταθμού Βάσης, για την προσομοίωση ραδιοκάλυψης 17

18 Ραδιοκάλυψη μεμονωμένου ταθμού Βάσης Tetra 18

19 Σσνδσαζμένη ραδιοκάλσυη πολλών Σηαθμών Βάζης Tetra 19

20 Best Server Αττικής 20

21 Line Of Site μεμονωμένου ταθμού Βάσης Tetra 21

22 Profile ταθμού Βάσης 22

23 Δημιουργία σύνθετων θεματικών χαρτών 23

24 Απάντηση σε ερωτήματα ραδιοκάλυψης: πχ «ε τι ποσοστό ραδιοκαλύπτονται οι νομοί της Ελλάδας ;» 24

25 Φρήση του «RASTER CALCULATOR» για απάντηση σε ερωτήματα ραδιοκάλυψης 25

26 Αναπαράσταση ποσοστιαίας κίνησης ανά ταθμό Βάσης Tetra 26

27 Εισαγωγή μετρήσεων «DRIVE TESTS στο ARCGIS 27

28 Αναπαράσταση των μετρήσεων «DRIVE TESTS» και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων 28

29 Αναπαράσταση των μετρήσεων «DRIVE TESTS» και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων 29

30 Αναπαράσταση των μετρήσεων «DRIVE TESTS» και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων 30

31 Η βάση του Cellular Expert είναι σε MS Access το οποίο προσφέρει ευελιξία στην δημιουργία in-house εφαρμογών για των σχεδιασμό και έλεγχο παραμέτρων δικτύου 31

32 Η βάση του Cellular Expert είναι στο MS Access το οποίο προσφέρει ευελιξία στην δημιουργία in-house εφαρμογών για τoν σχεδιασμό και έλεγχο παραμέτρων δικτύου 32

33 Automatic Frequency Planning 33

34 The HOLY GRAIL of ARCGIS = ARCTOOL BOX 34

35 Δύο κόσμοι : Planning - Εγκαταστάσεων 35

36 Εσείς δεν έχετε παρά να διαλέξετε την βέλτιστη κεραία και να τρέξετε την προσομοίωσή της στο πακέτο CELLULAR EXPERT, ARCGIS Κάποιος άλλος πρέπει να την εγκαταστήσει 36

37 Σας εσταριζηούμε για ηο τρόνο ζας!

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 323.300,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 8 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Προμήθειας ΙΡ Τηλεφωνικού Κέντρου, IP τηλεφωνικών συσκευών και λοιπών ειδών τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας για τον Δήμο Βέροιας

Μελέτη Προμήθειας ΙΡ Τηλεφωνικού Κέντρου, IP τηλεφωνικών συσκευών και λοιπών ειδών τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας για τον Δήμο Βέροιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Προμήθειας ΙΡ Τηλεφωνικού Κέντρου, IP τηλεφωνικών συσκευών και λοιπών ειδών τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας για

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1: Επιχειρηματικό σχέδιο και Επιχειρηματικό σχήμα

Π3.1: Επιχειρηματικό σχέδιο και Επιχειρηματικό σχήμα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Πακέτο εργασιών 3: Επιχειρησιακό σχέδιο εκμετάλλευσης / αξιοποίησης Π3.1: Επιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τίτλος Πτυχιακής: Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών Επιβλέπων καθηγητής: Γεώργιος Ρίζος Εκπονητές: Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Integrated Services Digital Network ISDN

Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Integrated Services Digital Network ISDN Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Integrated Services Digital Network ISDN ΤΙ ΥΠΗΡΧΕ Ένα αναλογικό τηλεφωνικό σύστημα το οποίο ήταν καλό για την μετάδοση φωνής αλλά ανεπαρκές για τις ανάγκες της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις

1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις 1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της, να αυξήσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων της και κατά συνέπεια να επιτύχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εισαγωγή Η εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, δεν έχει μεταβάλλει ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές και Υπηρεσίες Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας 3ης γενιάς

Εφαρμογές και Υπηρεσίες Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας 3ης γενιάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογές και Υπηρεσίες Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας 3ης γενιάς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΜΙΝΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 5. Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8. Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 5. Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8. Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή 5 Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8 Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10 Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων 12 Ταχυδρομεία & Ταχυμεταφορές 14 Οργάνωση & Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΜ0702) ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Bc1.1.5 Επιχειρησιακές Διαδικασίες στους Δήμους: Εξοικείωση με τη χρήση ΙΙ

Bc1.1.5 Επιχειρησιακές Διαδικασίες στους Δήμους: Εξοικείωση με τη χρήση ΙΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α Επιχειρησιακή Αξιοποίηση Βάσεων Δεδομένων και Υφισταμένων Εφαρμογών Πληροφορικής, εγκατεστημένων στους ΟΤΑ, με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών "Business Intelligence" (Επιχειρησιακή

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: A.A.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Α.ΜΠΟΜΠΟΡΤΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 10η: Κινητό Εμπόριο (m Commerce) Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ- LOGISTICS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προμήθειες Μεταφορικών Υπηρεσιών υπό Συνθήκες Δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας: Ζαχαριάδης Αντρέας Πετρίσης Ιωάννης Περιεχόμενα 1. Logistics: Τι είναι; 2. Θέματα σχετικά με Logistics 3. Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Για την επιχείρησή σας ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. A Apache Hadoop: Ένα πλαίσιο λογισμικού ανοιχτού κώδικα που διευκολύνει και καθιστά αποδοτικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Η μεθοδολογία που προτείνεται περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 1. Καταγραφή των ποσοτήτων των αστικών αποβλήτων που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ TETRA.5 1.1. Εισαγωγικά στοιχεία.5 1.2. Σύντοµη ιστορική αναδροµή των TETRA και TETRAPOL 5 1.2.1. TETRAPOL... 6 1.2.2. TETRA...6 1.3. Οι

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)"

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1. "Η

Διαβάστε περισσότερα

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς 1 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να εφαρμόσετε το Subtitle στο κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται εδώ. Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα