Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο"

Transcript

1 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ Ιδρύεται το σωματείο με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ - Κίνημα Τραπεζικής και Οικονομικής Δικαιοσύνης» και, συντομογραφικά, με το διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ». Για τη χρήση στην αλλοδαπή, η επωνυμία του σωματείου θα μεταφράζεται «ΥPERVASI - Movement for Banking and Financial Justice» και, συντομογραφικά, με το διακριτικό τίτλο «YPERVASI MOVEMENT». Το έμβλημα του Κινήματος, στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, είναι δίχρωμο, με γαλάζιο και μαύρο χρώμα και απεικονίζει ένα λογότυπο του γράμματος «Υ» στο αριστερό μέρος των λέξεων «Κίνημα» ή «Movement» και «Υπέρβαση» ή «Ypervasi». Η επίσημη ιστοσελίδα του Κινήματος στο διαδίκτυο βρίσκεται στην διεύθυνση «www.yperbasi.gr» και ο διαδικτυακός αυτός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία του. Έδρα του Κινήματος ορίζεται o Δήμος Αθηναίων. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΚΟΠΟΣ Η «ΥΠΕΡΒΑΣΗ» επιδιώκει τους σκοπούς που περιγράφονται στην Ιδρυτική της Διακήρυξη, που προσαρτάται στο παρόν Καταστατικό και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού. [2.α] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η «ΥΠΕΡΒΑΣΗ» είναι το αδέσμευτο, υπερκομματικό Κίνημα των Πολιτών που εμπνεύστηκαν από το άρθρο 120 του Συντάγματος και ενώθηκαν στον αγώνα της δημιουργικής ανατροπής του χρεοκοπημένου μοντέλου της μεταπολίτευσης. Το Κίνημα σέβεται το Σύνταγμα της Ελλάδος και τους θεσμούς του δημοκρατικού πολιτεύματος και πιστεύει στις αρχές της κινηματικής οργάνωσης και αλληλεγγύης, των δράσεων κοινωνικού, οικονομικού, τραπεζικού και καταναλωτικού ακτιβισμού, της διαφάνειας και της συλλογικής διεκδίκησης, διακυβέρνησης, διαχείρισης και ελέγχου. Το Κίνημα αγωνίζεται για τη μαζική κινητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας κατά της αδικίας και της ανισότητας, για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ευημερίας των Πολιτών, την αποκατάσταση του Αξιακού Συστήματος και τη διασφάλιση Κοινωνικής, Οικονομικής, Τραπεζικής, Φορολογικής και Επιχειρηματικής Ισονομίας, Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης. Το Κίνημα οργανώνει και υποστηρίζει ακτιβιστικές δράσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και τη συλλογική διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων Καταθετών, Αποταμιευτών, Ομολογιούχων, Δανειοληπτών, Φορολογουμένων,

2 Μικροοφειλετών του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων και των Δικαιούχων Ασφαλιστικών Παροχών και Αποζημιώσεων από Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις. Το Κίνημα διεκδικεί και επιδιώκει την προστασία όλων των καταθέσεων, την αποζημίωση των ομολογιούχων, την αναδιάρθρωση και το κούρεμα των δανείων, την αναγκαστική είσπραξη των θαλασσοδανείων των πολιτικών κομμάτων, την απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, την αποποινικοποίηση των μικροφειλών στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, τη δικαίωση των θυμάτων του «Ομίλου Ασπίς», τη φορολογική ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τη μεταρρύθμιση και αναδιάρθρωση του τραπεζικού, φορολογικού και ασφαλιστικού συστήματος και τη διερεύνηση όλων των οικονομικών σκανδάλων της μεταπολίτευσης, την τιμωρία των ενόχων και τη δήμευση των περιουσιών τους. Το Κίνημα υπερβαίνει την κλασσική, αριστοτελική έννοια της «κίνησης» ως της ατελούς σχέσης μεταξύ δύναμης και πράξης, αφού αυτό προσδιορίζεται, ρητά και κατηγορηματικά, ως η συγκροτημένη και ανατρεππτική κοινωνική δύναμη που περνά εδώ και τώρα στην πράξη, επιδιώκοντας θετικούς σκοπούς, στη βάση της παραγωγής συγκεκριμένου έργου με στοχευμένα αποτελέσματα. Το Κϊνημα συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο για τη δημιουργική ανατροπή του υφιστάμενου συσχετισμού των κοινωνικοοικονομικών δυνάμεων, στη βάση της ιδεολογικής του πλατφόρμας και σε συνάρτηση με το όραμα των δράσεων που αναλαμβάνει, τα δίκαια αιτήματα και τις ανάγκες των Πολιτών που εκπροσωπεί και εκφράζει και την υφιστάμενη εσωτερική και εξωτερική ιστορική συγκυρία. Το Κίνημα διαρθρώνεται στη βάση της εσωτερικής του δομής και οργάνωσης, εκπροσωπείται από θεσμικά όργανα ατομικής και συλλογικής ευθύνης και διαθέτει την απαραίτητη οικονομική αυτοτέλεια, προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του από το τραπεζικό σύστημα και τα πάσης φύσης οικονομικά συμφέροντα και συστήματα εξουσίας, κατά την επιδίωξη των σκοπών και την πραγμάτωση των στόχων του. [2.β] ΔΡΑΣΕΙΣ Η «ΥΠΕΡΒΑΣΗ», ως αδέσμευτο, υπερκομματικό κίνημα δράσης και παραγωγής στοχευμένου έργου, οργανώνει, υποστηρίζει και υλοποιεί υπέρ των μελών του Κινήματος και των κοινωνικών ομάδων που εκπροσωπεί και εκφράζει, τις εξής δράσεις : 1. Συνδρομή και Προστασία Καταθετών και Αποταμιευτών 2. Συνδρομή και Προστασία Ομολογιούχων 3. Συνδρομή και Προστασία Δανειοληπτών 4. Συνδρομή και Προστασία Μικροφειλετών του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων 5. Συνδρομή και Προστασία Ασφαλισμένων και Δικαιούχων Ασφαλιστικών Αποζημιώσεων και Παροχών από Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις 6. Συλλογική Διεκδίκηση του Αιτήματος της Αναδιάρθρωσης και Μεταρρύθμισης του Τραπεζικού Συστήματος 6.1 Δημόσιος Έλεγχος της Τράπεζας της Ελλάδος 6.2 Ίδρυση Ελληνικής Επενδυτικής Τράπεζας 6.3 Ίδρυση Ελληνικής Τράπεζας Δεύτερης Ευκαιρίας 6.4 Συγχώνευση των 4 Συστημικών Τραπεζών Καταστατικό

3 6.5 Ίδρυση Ελληνικής Ν.Α.Μ.Α. 6.6 Διάλυση της Τειρεσίας Α.Ε. 6.7 Κατάργηση των Εισπρακτικών Εταιρειών 7. Συλλογική Διεκδίκηση των Αιτήματων Αποποινικοποίησης της Επιχειρηματικότητας και Συμψηφισμού Απαιτήσεων και Οφειλών με το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία 8. Συλλογική Διεκδίκηση του Αιτήματος Πάταξης της Λαθρεμπορίας Καυσίμων και του Παραεμπορίου 9. Συλλογική Διεκδίκηση των Αιτημάτων της Αναγκαστικής Είσπραξης Αποζημίωσης 2 Δις από τη SIEMENS ΑΕ και των Κόκκινων Δανείων των Πολιτικών Κομμάτων 10. Συλλογική Διεκδίκηση των Αιτημάτων Απαγόρευσης των Πλειστηριασμών Πρώτης Κατοικίας και της Φορολογικής Ελάφρυνσης Νοικοκυριών, Μισθωτών και Συνταξιούχων 11. Συλλογική Διεκδίκηση του Αιτήματος της Φορολογικής Μεταρρύθμισης, Ελάφρυνσης και Ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Ελληνικών Επιχειρήσεων 12. Εκπόνηση Μελέτης για την Κυκλοφορία Ανταλλακτικού Νομίσματος και για τη Λειτουργία Τράπεζας Χρόνου και Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ανταλλακτικού Εμπορίου 13. Συλλογική Διεκδίκηση του Αιτήματος της Διεξοδικής Δικαστικής και Κοινοβουλευτικής Διερεύνησης όλων των Οικονομικών και Δημοσιονομικών Εγκλημάτων και Σκανδάλων της Μεταπολίτευσης [2.γ] ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Το Κίνημα χρησιμοποιεί όλα τα παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα για την υλοποίηση των δράσεων που αναλαμβάνει, στα πλαίσια του Συντάγματος, των δημοκρατικών θεσμών, της κινηματικής οργάνωσης και αλληλεγγύης και του κοινωνικού και οικονομικού ακτιβισμού. Ειδικότερα, εντελώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Κίνημα : 1. Οργανώνει και συμμετέχει σε εθνικές και διεθνείς κινητοποιήσεις, ακτιβιστικές δράσεις, διαμαρτυρίες, πορείες, εκδηλώσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συνεντεύξεις τύπου και συνέδρια. 2. Δημιουργεί και λειτουργεί βιβλιοθήκες, ιστότοπους, ιστοσελίδες, ιστολόγια, διαδραστικά portal, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές παραγωγές και εκπομπές, συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις που προάγουν την πραγμάτωση των σκοπών του Κινήματος και εκδίδει ανακοινώσεις στον τύπο και τα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης. 3. Εκτυπώνει, εκδίδει και διανέμει πληροφοριακά και ενημερωτικά έντυπα, βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες, εκπονεί και δημοσιεύει έρευνες, δημοσκοπήσεις, μελέτες και προγράμματα, συντάσσει και επεξεργάζεται σχέδια νόμων, τροπολογιών και πράξεων νομοθετικού περιεγχομένου και συνδράμει επιστημονικά το έργο των βουλευτών και ευρωβουλευτών που είναι επίτιμα μέλη του Κινήματος, με τη σύνταξη, επεξεργασία και τεκμηρίωση ερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων, επερωτήσεων, επίκαιρων ερωτήσεων και διακομματικών ερωτήσεων. 4. Συντονίζει συνεργασίες με άλλους φορείς, οργανώσεις, υπηρεσίες, συνεταιρισμούς, επιστημονικούς, συνδικαλιστικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αρχές τοπικής Καταστατικό

4 αυτοδιοίκησης, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, διεθνείς κινηματικές και ακτιβιστικές οργανώσεις και με κάθε φορέα που επιδιώκει παρόμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με συλλόγους, επαγγελματικές και συνδικαλιστικές ενώσεις, σωματεία καταναλωτών, δανειοληπτών και ομολογιούχων, πολιτικούς φορείς, κόμματα και κινήματα. 5. Προσφεύγει στην ελληνική, αλλοδαπή και διεθνή δικαιοσύνη και σε κάθε βαθμό αυτής, με συλλογικές παραστάσεις σε δικαστικές, διοικητικές, τραπεζικές, φορολογικές, ασφαλιστικές, νομοθετικές και εποπτικές αρχές και διεθνείς οργανισμούς, με τη σύνταξη, επεξεργασία, υποβολή, κατάθεση, κοινοποίηση και επίδοση εξωδίκων εγγράφων, αναφορών, υπομνημάτων, προσφυγών, αγωγών, ανταγωγών, προτάσεων, αναστολών, εφέσεων και αναιρέσεων, μηνύσεων και μηνυτηρίων αναφορών και, ειδικότερα, με την άσκηση συλλογικών αγωγών του Ν. 2251/1994 και την προώθηση σε κάθε αρμόδιο φορέα και αρχή των αιτημάτων, προτάσεων, παραπόνων, οχλήσεων και διαμαρτυριών των μελών του Κινήματος και των κοινωνικών ομάδων που εκπροσωπεί και εκφράζει. 6. Συνεργάζεται με εξειδικευμένους φορείς και συμβούλους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στους οποίους αναθέτει το έργο της παροχής στα θεσμικά όργανα, τις γραμματείες, τα μέλη του Κινήματος και τις κοινωνικές ομάδες που εκπροσωπεί και εκφράζει, κάθε απαραίτητης υπηρεσίας, συνδρομής, υποστήριξης, τεχνογνωσίας, εξειδικευμένων νομικών, οικονομοτεχνικών, λογιστικών, αναλογιστικών, ασφαλιστικών, τραπεζικών και χρηματοοικονομικών συμβουλών και εργαλείων, κατά τη σύνταξη και επεξεργασία δικογράφων, συμβάσεων χρηματοδότησης, ταμειακής διευκόλυνσης, αναχρηματοδότησης, προεξόφλησης, εγγύησης και τιτλοποίησης, προτάσεων και συμφωνητικών συμβιβασμού και φιλικής επίλυσης διαφορών. [2.δ] ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Το Κίνημα εκπροσωπεί συλλογικά τα τακτικά και τα επίτιμα μέλη του ενώπιον της «Προεδρίας της Δημοκρατίας», της «Βουλής των Ελλήνων», της «Κυβέρνησης», των πολιτικών κομμάτων και κινημάτων, της «Τρόικα», της «Ευρωπαϊκής Επιτροπής», του «Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου», του ελληνικού και ευρωπαϊκού «Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας», της «Τράπεζας της Ελλάδος», της «Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας», της «Παγκόσμιας Τράπεζας» και του «Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», του τραπεζικού και του εν γένει χρηματοπιστωτικού συστήματος και των χρηματαγορών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, απέναντι στα τραπεζικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις του ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου, τις εισπρακτικές εταιρείες και την Τειρεσίας ΑΕ, ενώπιον κάθε ελληνικής, αλλοδαπής και διεθνούς αρχής, δημόσιου και ιδιωτικού οργανισμού, θεσμικού φορέα και οργάνου, ενώπιον της δικαιοσύνης, σε όλα τα δικαστήρια και σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, ενώπιον της διοίκησης, του ελληνικού δημοσίου, των φορολογικών αρχών, τών εισπρακτικών και των ελεγκτικών μηχανισμών των δημοσίων εσόδων, των ασφαλιστικών ταμείων και στα πάσης φύσης όργανα και τους φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν τους καταθέτες, τους αποταμιευτές, τους ομολογιούχους, τους δανειολήπτες, τους οφειλέτες του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων και τους ασφαλισμένους και Καταστατικό

5 δικαιούχους ασφαλιστικών παροχών και αποζημιώσεων από ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Το Κίνημα προωθεί και προστατεύει τα συλλογικά συμφέροντα των μελών και των κοινωνικών ομάδων που εκπροσωπεί και εκφράζει, με τη διεκδίκηση, προβολή και υποστήριξη των δικαίων αιτημάτων τους, τη μαζικοποίηση των διεκδικήσεων, των ακτιβιστικών δράσεων και των αγώνων τους και με την αλληλέγγυα συνδρομή στην επανεκκίνηση και την αποκατάσταση της οικονομικής, επαγγελματικής και κοινωνικής τους ζωής και δραστηριότητας. [2.ε] ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 1. Συνδρομή και Προστασία Καταθετών και Αποταμιευτών Το Κίνημα οργανώνει και συνδράμει τη συλλογική διαχείριση, τη διαπραγμάτευση και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων και των δίκαιων αιτημάτων καταθετών και αποταμιευτών, σχετικά με τις τραπεζικές τους καταθέσεις, τους πάσης φύσης τραπεζικούς λογαριασμούς και βιβλιάρια καταθέσεων, τις χρεωστικές κάρτες, τις κάρτες ανάληψης μετρητών, τις διεθνώς αποκαλούμενες «cash cards» και τις πάσης φύσης αποταμιεύσεις τους, για την αυτοργάνωση, την προστασία και τη διασφάλιση των συμφερόντων τους από ενδεχόμενη φορολόγηση ή κούρεμα των καταθέσεων, ιδιαίτερα δε αφού το σύνολο των διαθεσίμων του «Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων» (ΤΕΚΕ) και των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού «Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (ΤΧΣ) υπολοίπονται δυσανάλογα του συνολικού ποσού των εγγυημένων καταθέσεων που ενδέχεται να κληθούν να διασφαλίσουν και δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση για την κάλυψή τους ενώ, υπό τις σημερινές συνθήκες, η μοναδική δυνατότητα διασφάλισης και κάλυψης των ελληνικών καταθέσεων, εγγυημένων και μη, παρέχεται από το ενδεχόμενο της προσφυγής στο μηχανισμό έκτακτης παροχής ρευστότητας «Emergency Liquidity Assistance» (ELA) της «Τράπεζας της Ελλάδος». Το Κίνημα επιδιώκει να αναδείξει και να προωθήσει την προβολή του ζητήματος της εγγύησης των καταθέσεων στις αρμόδιες ελληνικές και διεθνείς αρχές και φορείς, με στόχο τη μαζική κινητοποίηση των μελών του Κινήματος και της ελληνικής κοινωνίας στον αγώνα κατά της φορολόγησης και του κουρέματος των καταθέσεων, για την αποκατάσταση της σταθερότητας και της εμπιστοσύνης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τον επαναπατρισμό των καταθέσεων με καθεστώς νομοθετικά κατοχυρωμένης φορολογικής αμνηστίας. 2. Συνδρομή και Προστασία Ομολογιούχων Το Κίνημα συνδράμει τη συλλογική διεκδίκηση των δίκαιων οικονομικών απαιτήσεων και των δικαιωμάτων των φορέων, σωματείων και συλλόγων Ομολογιούχων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), ήτοι των φυσικών προσώπων που τοποθέτησαν τις αποταμιεύσεις τους σε ελληνικά ομόλογα και ζημιώθηκε η περιουσία τους λόγω της συμμετοχής τους στο «PSI+». Το Κίνημα προωθεί και υποστηρίζει την επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για τη δίκαιη διαχείριση και αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν οι ομολογιούχοι, την εξεύρεση βιώσιμης λύσης που να αιτιολογείται από το γεγονός ότι οι τιμές των νέων ομολόγων που Καταστατικό

6 εκδόθηκαν για τις ανάγκες εφαρμογής του «PSI+» ήταν εξαιρετικά χαμηλές, ότι τα φυσικά πρόσωπα, ομολογιούχοι κατέχουν λιγότερο από το 1% του συνόλου του δημοσίου χρέους, ότι αυτά δεν διαθέτουν το προνόμιο των τραπεζών να ανακεφαλαιοποιούνται με χρέωση των φορολογουμένων, ούτε των θεσμικών επενδυτών, που με τη διασπορά των επενδύσεων επιτυγχάνουν την ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου των χαρτοφυλακίων τους, ότι δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά των «CDS» για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο επέλευσης πιστωτικού γεγονότος, ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να συμψηφίσουν τις ζημιές που υπέστησαν από το «PSI+» με μελλοντικά κέρδη στον φόρο εισοδήματος, όπως τα νομικά πρόσωπα, ότι τα χρήματα με τα οποία έχουν αγοράσει ομόλογα του ελληνικού δημοσίου είναι οι αποταμιευσεις από το οικογενειακό τους εισόδημα ενώ, τις περισσότερες φορές, οι ιδιώτες αποταμιευτές, ομολογιούχοι, είναι άτομα μεγάλης ηλικίας, για τα οποία είναι αδιανόητη η λύση της αντικατάστασης με κουρεμένα ομολόγα διάρκειας 30 ετών. Το Κίνημα υποστηρίζει ότι είναι κατάφωρα άδικο να μπαίνουν τα φυσικά αυτά πρόσωπα στην ίδια κατηγορία με τις τράπεζες, τους θεσμικούς επενδυτές και τα λοιπά νομικά πρόσωπα, ότι για αξίες ομολόγων έως το ποσό των ευρώ ανα ΑΦΜ, αυτά είναι δίκαιο και εύλογο να αποπληρωθούν στην καθορισμένη ημερομηνία ωρίμανσης και στην τιμή κτήσης τους, αφού δεν είναι σε καμία περίπτωση δίκαιο και εύλογο, η εγγύηση των αποταμιευτικών ομολόγων των φυσικών προσώπων να υπολείπεται της αντίστοιχης εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων που ανέρχεται επίσης στα ευρώ ανά ΑΦΜ και ότι, για αξίες ομολόγων μεγαλύτερες των ευρώ ανα ΑΦΜ, πρέπει να είναι δυνατή η ανταλλαγή των νέων ομολόγων, καθώς και των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) που κατέχουν μετά το PSI+ τα φυσικά πρόσωπα, ομολογιούχοι, με νέα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, διάρκειας 5-10 ετών, ανάλογα με την ηλικία του ομολογιούχου. Το Κίνημα επιδιώκει τη συνεργασία με τα συλλογικά όργανα εκπροσώπησης των ομολογιούχων για την υλοποίηση και εφαρμογή αυτών των προτάσεων, την προβολή και υπεράσπιση της θέσης ότι τα φυσικά πρόσωπα, ομολογιούχοι, είναι αποταμιευτές και όχι επενδυτές και αναλαμβάνει την παροχή νομικών, τεχνικών και χρηματοοικονομικών συμβουλών σχετικά με τα ζητήματα και τις επιπτώσεις του «PSI+» και της ανταλλαγής και επαναγοράς ομολόγων. 3. Συνδρομή και Προστασία Δανειοληπτών Το Κίνημα οργανώνει και συνδράμει τη συλλογική διαχείριση, τη διαπραγμάτευση των τραπεζικών οφειλών και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων και των δίκαιων αιτημάτων των πάσης φύσης δανειοληπτών, εγγυητών και συνυπόχρεων προσώπων από ενήμερα, ρυθμισμένα, ληξιπρόθεσμα ή επίδικα τραπεζικά δάνεια κάθε μορφής, σε ευρώ ή άλλο νόμισμα, στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταλανωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Το Κίνημα επιδιώκει, προωθεί και υποστηρίζει τη διοργάνωση δράσεων κοινωνικού και οικονομικού ακτιβισμού για την προώθηση, προβολή και υποστήριξη του δίκαιου αιτήματος δανειοληπτών για τη θέσπιση ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για την απαγόρευση των πλειστηριασμών της Καταστατικό

7 πρώτης κατοικίας με αντικειμενική αξία μέχρι ευρώ και για την παράταση τουλάχιστον μέχρι την 31/12/2015 της αναστολής των πλειστηριασμών σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις, τη συνδρομή στη συλλογική αναδιαπραγμάτευση των γενικών και ειδικών όρων και των επιτοκίων χορήγησης των δανείων τους, την αναδιάρθρωση και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής τους και την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού και επενδυτικού τους κινδύνου, στις περιπτώσεις που αυτά έχουν χορηγηθεί σε άλλο νόμισμα, ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις των επονείδιστων δανείων σε ελβετικό φράγκο, με στόχο την αυτοργάνωση των δανειοληπτών, τη συλλογική προστασία και τη διασφάλιση των συμφερόντων τους και τη συνδρομή στην αναζήτηση και εξεύρεση, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κάθε μορφής νόμιμη χρηματοδότηση και ταμειακή διευκόλυνση για την αναδιαπραγμάτευση, επιμήκυνση, ρύθμιση, αναχρηματοδότηση, αναδιάρθρωση, εκχώρηση, τιτλοποίηση, κούρεμα, ολική ή μερική διαγραφή των ανωτέρω τραπεζικών οφειλών τους, κατά μέσο όρο τουλάχιστον κατά 50%, με την εφαρμογή δίκαιης, εύλογης, βιώσιμης και κοινωνικά αποδεκτής λύσης. Το Κίνημα καταγγέλει ότι συγκεκριμένες ελληνικές τράπεζες, μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους από το «Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (ΤΧΣ), εκχωρούν και μεταβιβάζουν δάνεια ελλήνων πολιτών σε εξειδικευμένα κερδοσκοπικά κεφάλαια του εξωτερικού, τα διεθνώς αποκαλούμενα «distress funds», σε εξευτελιστικές τιμές που κυμαίνονται από το 10% έως το 30% του ανεξόφλητου υπολοίπου εκάστου δανείου και ότι αυτή η εκχώρηση και μεταβίβαση των «κόκκινων δανείων» ισοδυναμεί στην πράξη με πώληση τους, με κούρεμα της αξίας τους από 70% έως 90%. Ότι, η κατά τα ανωτέρω εκχώρηση, μεταβίβαση και πώληση των «κόκκινων δανείων», εγείρει σοβαρότατα ζητήματα δημοσίου συμφέροντος ως προς την κεφαλαιακή επάρκεια, τη φερεγγυότητα και τη ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ιδιαίτερα δε τη στιγμή που η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών από το «ΤΧΣ» χρηματοδοτήθηκε εις βάρος του δημοσίου χρέους και με χρέωση των φορολογουμένων στην Ελλάδα φυσικών και νομικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και οι ίδιοι οι δανειολήπτες των οποίων τα «κόκκινα δάνεια» αποτελούν σήμερα αντικείμενο κερδοσκοπικών συναλλαγών. Ότι ακόμη, η κατά τα ανωτέρω εκχώρηση, μεταβίβαση, πώληση και το κούρεμα των «κόκκινων δανείων» λειτουργεί μόνο προς το συμφέρον των αντισυμβαλλομένων κερδοσκοπικών κεφαλαίων, τα οποία διεκδικούν εντελώς αυθαίρετα και παράνομα την είσπραξή τους από τους δανειολήπτες ακόμη και στο ακέραιο, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν εξ αιτίας της δραστηριότητάς τους αυτής τεράστια κέρδη, τα οποία, επειδή πραγματοποιούνται και λογιστικοποιούνται στο εξωτερικό, δεν αποτυπώνονται στους ισολογισμούς του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δεν δηλώνονται και δεν φορολογούνται στην Ελλάδα, δεν συνεισφέρουν στα έσοδα του ελληνικού προϋπολογισμού και, ως εκ τούτου, δεν ενισχύουν το ελληνικό «ΑΕΠ» αλλά, αντιθέτως, συνιστούν αφορολόγητα κέρδη που δηλώνονται στους εξωχώριους φορολογικούς παραδείσους όπου εδρεύουν τα ανωτέρω κερδοσκοπικά κεφάλαια, τα οποία, υπό άγνωστες μέχρι σήμερα συνθήκες και προϋποθέσεις, εξασφαλίζουν λεόντιες Καταστατικό

8 συμβάσεις με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και στηρίζουν την κερδοσκοπική τους αυτή δραστηριότητα στην ανοχή των διοικήσεων των ελληνικών τραπεζών, της «Τράπεζας της Ελλάδος» και της κυβέρνησης. Ότι επίσης, η κατά τα ανωτέρω εκχώρηση, μεταβίβαση, πώληση και το κούρεμα των «κόκκινων δανείων» λειτουργεί εις βάρος των συμφερόντων των ελλήνων δανειοληπτών, αφού οι ελληνικές τράπεζες και η Τράπεζα της Ελλάδος αρνούνται ρητά και κατηγορηματικά να υϊοθετήσουν το πάγιο, δίκαιο και εύλογο αίτημα των δανειοληπτών και της ελληνικής κοινωνίας στο σύνολό της, για κούρεμα των δανείων σε ποσοστό κατά μέσο όρο της τάξης τουλάχιστον του 50%, ιδιαίτερα δε αφού οι έλληνες φορολογούμενοι και δανειολήπτες χρηματοδότησαν με τους φόρους, την περιουσία και τη μείωση των εισοδημάτων τους, την ανακεφαλαιοποίηση, την ενίσχυση της ρευστότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τη διασφάλιση των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες. Ότι επιπλέον, η κατά τα ανωτέρω εκχώρηση, μεταβίβαση, πώληση και το κερδοσκοπικό κούρεμα των «κόκκινων δανείων» εγείρει ζητήματα νομιμότητας, που ενδέχεται να συνεπάγονται ακόμη και ποινικές ευθύνες για τις διοικήσεις και τα στελέχη των ελληνικών τραπεζών που συμβλήθηκαν κατά τον προδήλως αυθαίρετο, παράνομο, ζημιογόνο και εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος αυτό τρόπο, με συγκεκριμένα εξωχώρια κερδοσκοπικά κεφάλαια, τα οποία, σε πολλές περιπτώσεις, αποδείχθηκε ότι ανήκουν στις ίδιες ανωτέρω τράπεζες. Και ότι, οι ελληνικές τράπεζες φέρονται να πωλούν μόνο τα «κόκκινα δάνεια» που έχουν πρώτα διαγράψει, με αποτέλεσμα η αγοραπωλησία αυτή να είναι εντελώς αυθαίρετη, παράνομη και καταχρησική, αφού η διαγραφή των «κόκκινων δανείων» πραγματοποιήθηκε από τις ελληνικές τράπεζες ως αποτέλεσμα της ανακεφαλαιοποίησης τους, για την κάλυψη των ζημών που υπέστησαν από τα «κόκκινα δάνεια» και το «PSI+», η οποία χρηματοδοτήθηκε από το «ΤΧΣ» εις βάρος του δημοσίου χρέους και είχε ως άμεση συνέπεια την αναλογική χρέωση, μεταξύ άλλων, όλων των φορολογουμένων δανειοληπτών, που χρηματοδότησαν με την αύξηση των άμεσων και έμμεσων φόρων τους, με την περιουσία και με τη μείωση των εισοδημάτων τους, την αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών και την έναντι αυτής διαγραφή των αντίστοιχων υπολοίπων των «κόκκινων δανείων» από τους λογαριασμούς απαιτήσεων του ενεργητικού τους, με αποτέλεσμα οι ελληνικές τράπεζες να μη νομιμοποιούνται πλέον να απαιτούν ή να διεκδικούν την είσπραξη των «κόκκινων δανείων», ούτε να προβαίνουν σε πράξεις κατασχέσων, πλειστηριασμών, εκχωρήσεων, μεταβιβάσεων και πώλησής τους σε τρίτους. Το Κίνημα επιδιώκει την αναλυτική και διεξοδική ενημέρωση των καταθετών, αποταμιευτών, ομολογιούχων, δανειοπληπτών και της κοινής γνώμης, των αρμόδιων ελληνικών, αλλοδαπών και διεθνών οργανισμών, των θεσμικών φορέων και οργάνων, της δικαιοσύνης και των πολιτικών κομμάτων και κινημάτων, για τα ειδικότερα ζητήματα της ανακεφαλαιοποίησης και της παροχής εγγυήσεων του δημοσίου στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, με ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι αυτό χρηματοδοτήθηκε για την ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας, της Καταστατικό

9 ρευστότητας και για τη διασφάλιση των καταθέσεων, εις βάρος του δημοσίου χρέους και με χρέωση των φορολογουμένων στην Ελλάδα φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και για τις εν γένει επιπτώσεις του γεγονότος αυτού στα ευαίσθητα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα της εγγύησης των καταθέσεων και των «κόκινων δανείων». 4. Συνδρομή και Προστασία Μικροφειλετών του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων Το Κίνημα οργανώνει και συνδράμει τη συλλογική διαχείριση, διαπραγμάτευση και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων και των δίκαιων αιτημάτων φυσικών και νομικών προσώπων από βεβαιωμένες φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, απαιτητές, ενήμερες, ληξιπρόθεσμες, επίδικες, ρυθμισμένες, εξυπηρετούμενες ή μη, την αυτοργάνωση των οφειλετών και τη συνδρομή, υποστήριξη, προβολή και προώθηση των αντίστοιχων συλλογικών αιτημάτων αναδιάρθρωσης των ανωτέρω οφειλών τους και των επ αυτών παρεχομένων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, τακτικών και εκτάκτων, της μείωσης των σχετικών προστίμων και προσαυξήσεων, της επιμήκυνσης των χρόνων αποπληρωμής και εξόφλησής τους και της μείωσης του ποσού της ελάχιστης μηνιαίας δόσης εξυπηρέτησής τους, με στόχο την προστασία και τη διασφάλιση των συμφερόντων των οφειλετών στα πλαίσια του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος. Το Κίνημα υποστηρίζει το δίκαιο αίτημα της θέσπισης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το διαχωρισμό της ποινικής μεταχείρισης του φοροφειλέτη και του εισφοροφειλέτη από το φοροφυγά και τον εισφοροφυγά, την αποποινικοποίηση των κατά τα ανωτέρω φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών τους, τη δυνατότητα να τους χορηγηθεί, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και τη συνδρομή στην αναζήτηση και εξεύρεση, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κάθε μορφής νόμιμη χρηματοδότηση και ταμειακή διευκόλυνση, για τη μερική ή ολική καταβολή, ρύθμιση, τμηματική αποπληρωμή και εξόφληση των ανωτέρω φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών τους. 5. Συνδρομή και Προστασία Ασφαλισμένων και Δικαιούχων Ασφαλιστικών Αποζημιώσεων και Παροχών από Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Το Κίνημα οργανώνει και συνδράμει τη διαπραγμάτευση και τη συλλογική διεκδίκηση των πάσης φύσης δικαιωμάτων και δίκαιων αιτημάτων διαμεσολαβούντων, ασφαλισμένων και δικαιούχων ασφαλισμάτων, από ασφαλιστικές επιχειρήσεις που πτώχευσαν, ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας τους και βρίσκονται σε ασφαλιστική εκκαθάριση, με ιδιαίτερη έμφαση στο μείζον κοινωνικό ζήτημα του «Ομίλου ΑΣΠΙΣ», εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ευρέσεως αναδόχων ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τη μεταβίβαση των ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων. Το Κίνημα προωθεί και υποστηρίζει την κάλυψή τους σε σύντομο χρονικό ορίζοντα, προκειμένου να μην απομειώνεται η αξία τους και, ιδιαίτερα, η αξία των ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων ζωής, τη μεταβίβαση και εκχώρηση των οριστικών χαρτοφυλακίων ζωής, μετά των αντίστοιχων ασφαλιστικών τοποθετήσεων, μαθηματικών και τεχνικών αποθεμάτων και των ελεύθερων Καταστατικό

10 περιουσιακών τους στοιχείων, στο «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής», ώστε να μεγιστοποιείται η απόδοση της εκμετάλλευσής τους και τα έσοδα αυτής για την τμηματική ικανοποίηση των εκκρεμών υποχρεώσεων προς τους ασφαλισμένους. Το Κίνημα διεκδικεί και απαιτεί την επαρκή χρηματοδότηση του «Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής», προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε, ήτοι την ικανοποίηση των απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής και αποζημιώσεις των ασφαλισμένων και των δικαιούχων ασφαλισμάτων, με την υλοποίηση της διαδικασίας των τακτικών και αναλογικών τμηματικών καταβολών των οφειλομένων απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στο οριστικό χαρτοφυλάκιο ζωής και κατά ποσοστό 70% ανάλογα με το χρόνο λήξεως εκάστου ασφαλιστηρίου συμβολαίου, την τιτλοποίηση των απαιτήσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλιστηρίων συμβολαίων και την ταυτόχρονη παροχή φορολογικών κινήτρων στους ασφαλισμένους και τους δικαιούχους ασφαλισμάτων, την επιτάχυνση των διαδικασιών εκκαθάρισης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, προκειμένου οι ασφαλισμένοι να ικανοποιούνται σε εύλογο χρονικό διάστημα, την αναδοχή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων από το «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής». Το Κίνημα προωθεί και υποστηρίζει τη μετατροπή του «Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» σε οιονεί ασφαλιστική εταιρεία ειδικού σκοπού, κατά το επιτυχημένο πρότυπο της Γερμανίας, για να συνεχίζεται η ασφάλιση και η όποια κεφαλαιακή του ενίσχυση να απαιτείται μόνο για την κάλυψη τυχόν ελλειμμάτων σε μαθηματικά και τεχνικά αποθέματα, τη συμμόρφωση της πολιτείας και των αρμόδιων αρχών με τη νομοθετική θέσπιση της χρηματοδότησης του «Εγγυητικού Κεφαλίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» μέχρι του ποσού των ευρώ και τη χρηματοδότηση του με το υπόλοιπο της περιουσίας της προηγούμενης εποπτικής αρχής «ΕΠΕΙΑ», που έχει ήδη εκκαθαριστεί και το προϊόν της εκκαθάρισής της, που έχει ήδη διατεθεί για τον ανωτέρω σκοπό, λιμνάζει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και, τέλος, την εκχώρηση της είσπραξης των απαιτήσεων των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής». 6. Συλλογική Διεκδίκηση του Αιτήματος Αναδιάρθρωσης και Μεταρρύθμισης του Τραπεζικού Συστήματος 6.1 Δημόσιος Έλεγχος της Τράπεζας της Ελλάδος Το Κίνημα οργανώνει, διεκδικεί και συνδράμει τη συλλογική προώθηση, προβολή και υποστήριξη, στις αρμόδιες εθνικές αρχές και την «Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», του δίκαιου και εθνικά συμφέροντος αιτήματος για τον άμεσο ή έμμεσο δημόσιο έλεγχο της καταστατικής πλειοψηφίας της «Τράπεζας της Ελλάδος», που μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την ανάγκη τροποποίησης του καταστατικού της. 6.2 Ίδρυση Ελληνικής Επενδυτικής Τράπεζας Το Κίνημα οργανώνει, διεκδικεί και συνδράμει τη συλλογική προώθηση, προβολή και υποστήριξη στις αρμόδιες εθνικές αρχές, την «Τράπεζα της Καταστατικό

11 Ελλάδος» και την «Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», του δίκαιου και εθνικά συμφέροντος αιτήματος για την ίδρυση ελεγχόμενης από το ελληνικό δημόσιο «Ελληνικής Επενδυτικής Τράπεζας», κατά το επιτυχημένο πρότυπο της γερμανικής «KfW Bankengruppe», για τη χρηματοδότηση των μεγάλων έργων, την υλοποίηση στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων εντός Ελλάδος και την παροχή ρευστότητας στις εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις, με τα απαραίτητα κεφάλαια να προέρχονται, μεταξύ άλλων, από την εισφορά του συνόλου της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου που έχει ήδη μεταβιβαστεί στο «Ταμείο Διαχείρισης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» (ΤΑΙΠΕΔ), την εισφορά του συνόλου της ακίνητης περιουσίας και την εκχώρηση των απαιτήσεων της «Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου» (ΚΕΔ), την εισφορά της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων και των ΔΕΚΟ, που αναλογεί στο ποσοστό συμμετοχής σε αυτές του ελληνικού δημοσίου, την εκχώρηση και εισφορά των απαιτήσεων του ελληνικού δημοσίου από τις εγγυήσεις που έχουν δοθεί στις ελληνικές τράπεζες, την εκχώρηση και εισφορά ή την εισφορά του συνόλου των τίτλων, εφόσον τιτλοποιηθούν, του συνόλου των απαιτήσεων του ελληνικού δημοσίου κατά του αντίστοιχου γερμανικού, για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και τις πολεμικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις, την εισφορά των οικοπέδων υδρογονανθράκων και των πάσης φύσης επ αυτών δικαιωμάτων, των εθνικών κοιτασμάτων και των ενεργειακών τους αποθεμάτων, ή την εισφορά του συνόλου των τίτλων, εφόσον τιτλοποιηθούν τα μελλοντικά τους έσοδα, καθώς και την εισφορά των μετοχών του «Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών» (ΙΓΜΕ) και του συνόλου των εθνικών κοιτασμάτων σπανίων γαιών, έναντι ανταλλάγματος ανάληψης μετοχών της «Ελληνικής Επενδυτικής Τράπεζας». Το Κίνημα υποστηρίζει ότι η «Ελληνική Επενδυτική Τράπεζα» μπορεί κατά τα ανωτέρω να διαθέτει πιστοληπτική αξιολόγηση «ΑΑΑ» και να δανείζεται προνομιακά από την «ΕΚΤ» και τις διεθνείς αγορές, προκειμένου να λειτουργεί ως κύριος χρηματοδοτικός βραχίονας του ελληνικού δημοσίου και βασικός διαπραγματευτής στην πρωτογεννή αγορά, στις δημοπρασίες του «Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους» (ΟΔΔΗΧ), του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και των εξαγωγικών ελληνικών επιχειρήσεων, ως η τράπεζα προώθησης των ελληνικών επιχειρήσεων και εξαγωγών, κατά το επιτυχημένο πρότυπο της αντίστοιχης εθνικής τράπεζας επενδύσεων της Κίνας «China Development Bank», για την ενίσχυση της ρευστότητας και τη χρηματοδότηση της ελληνικής εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και οι λοιπές δραστηριότητές της μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη χρηματοδότηση των επενδύσεων εντός Ελλάδος για τη δημιουργία ενεργειακού πυλώνα ελληνικών συμφερόντων, της ελληνικής ναυτιλίας υπό ελληνική σημαία, του ελληνικού τουρισμού, της αγροτικής οικονομίας, κτηνοτροφίας και αγροτοβιομηχανίας, τις χρηματοδοτήσεις νέων επιχειρήσεων έρευνας, τεχνολογίας, ευρεσιτεχνιών και καινοτόμων τεχνολογιών, τη συμμετοχή σε κοινοπρακτικά δάνεια και σε διεθνείς στρατηγικές επενδύσεις με τη μορφή της χρηματοδότησης και συμμετοχής σε μετοχικά κεφάλαια εταιρειών ειδικού σκοπού, τις διεθνώς αποκαλούμενες «Special Purpose Vehicles» (SPVs). Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ αντιστεκόμαστε στην επίθεση της Νέας Τάξης Πραγμάτων και του Δόγματος του Σοκ, προτάσσοντας το Εθνικό Συμφέρον απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Αθήνα, Αύγουστος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΙΙ. ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ 1 η Δημόσια Διαβούλευση

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ 1 η Δημόσια Διαβούλευση ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ 1 η Δημόσια Διαβούλευση 1 Προγραμματική Ιδεολογία 1. Το οικονομικοκοινωνικό πλέγμα του παγκόσμιου συστήματος, όπως έχει διαμορφωθεί, δεν δημιουργεί τις αναγκαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μαρξιστικός Χώρος Μελέτης & Έρευνας ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις "Κόκκινα Δάνεια" στις Τράπεζες "Κόκκινα Χρέη" στις Εφορίες και τα Ασφαλιστικά Ταμεία "Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 33

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 33 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 8 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12 Θέματα Εργατικού Δικαίου 33 Ρυθμιστικά Θέματα 35 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 38 Φορολογική Ενημέρωση 40

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μαρξιστικός Χώρος Μελέτης & Έρευνας ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις "Κόκκινα Δάνεια" στις Τράπεζες "Κόκκινα Χρέη" στις Εφορίες και τα Ασφαλιστικά Ταμεία "Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΕΛΛΑΔΑ Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 28/5/2015 και με αριθμό 7 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος

Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος συνοπτική παρουσίαση oκτωbριοσ 2009 πρώτα ο πολίτης Περιεχόμενα 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 53 4. ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 9 10 13 16

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου 2. Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3. Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7

Μήνυμα Προέδρου 2. Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3. Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου 2 Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3 Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5 Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7 Δομή ΕΑΕΕ 11 Οικονομικό & κοινωνικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου 2. Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3. Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7

Μήνυμα Προέδρου 2. Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3. Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου 2 Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3 Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5 Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7 Δομή ΕΑΕΕ 11 Οικονομικό & κοινωνικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα και οι προτάσεις της ΟΤΟΕ. για το ρόλο του και τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη

Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα και οι προτάσεις της ΟΤΟΕ. για το ρόλο του και τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα και οι προτάσεις της ΟΤΟΕ για το ρόλο του και τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...σελ.5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ.: 13689 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή σου δυναμώνει τη φωνή σου!

Η συμμετοχή σου δυναμώνει τη φωνή σου! Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 46 H ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ) ΑΘΗΝΑ 29-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Η συμμετοχή σου δυναμώνει τη φωνή σου! ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011. Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες.

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011. Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες. ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες. Κύριο Olli Rehn, Επίτροπο για Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες. Κύριο Jean-Claude Trichet,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τραπεζικό σύστημα και σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα. Μόσχου Νικόλαος Εισηγητής: Γεώργιος Κοκκίνης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τραπεζικό σύστημα και σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα. Μόσχου Νικόλαος Εισηγητής: Γεώργιος Κοκκίνης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τραπεζικό σύστημα και σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα Μόσχου Νικόλαος Εισηγητής: Γεώργιος Κοκκίνης ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα