Φαρμακοτεχνική μορφή. Πόσιμο διάλυμα 100mg/ml Όρνιθες και ινδόρνιθες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φαρμακοτεχνική μορφή. Πόσιμο διάλυμα 100mg/ml Όρνιθες και ινδόρνιθες"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΑ ΖΩΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 1/10

2 Κράτος μέλος Αιτών Επινοηθείσα ονομασία Φαρμακοτεχνική μορφή Περιεκτικότητα Ζωικό είδος Συνιστώμενη δόση Βέλγιο Τσεχική Δημοκρατία Γερμανία Ιρλανδία Πολωνία Universal Farma, S.L. Gran Via Carlos III, 98-7 a Barcelona Ισπανία Universal Farma, S.L. Gran Via Carlos III, 98-7 a Barcelona Ισπανία Universal Farma, S.L. Gran Via Carlos III, 98-7 a Barcelona Ισπανία Universal Farma, S.L. Gran Via Carlos III, 98-7 a Barcelona Ισπανία Universal Farma, S.L. Gran Via Carlos III, 98-7 a Barcelona Ισπανία Unisol 10% πόσιμο διάλυμα Unisol 10% πόσιμο διάλυμα Unisol 10% πόσιμο διάλυμα Unisol 10% πόσιμο διάλυμα Unisol 10% πόσιμο διάλυμα Πόσιμο διάλυμα 100mg/ml Όρνιθες και ινδόρνιθες Πόσιμο διάλυμα 100mg/ml Όρνιθες και ινδόρνιθες Πόσιμο διάλυμα 100mg/ml Όρνιθες και ινδόρνιθες Πόσιμο διάλυμα 100mg/ml Όρνιθες και ινδόρνιθες Πόσιμο διάλυμα 100mg/ml Όρνιθες και ινδόρνιθες 50 ml του προϊόντος ανά 100 λίτρα νερού ή 10 mg της δραστικής ουσίας ανά kg σωματικού βάρους την ημέρα. Η αγωγή πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 3 ημέρες. Για τη θεραπεία της σαλμονέλωσης η αγωγή πρέπει να διαρκεί 5 ημέρες. 50 ml του προϊόντος ανά 100 λίτρα νερού ή 10 mg της δραστικής ουσίας ανά kg σωματικού βάρους την ημέρα. Η αγωγή πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 3 ημέρες. Για τη θεραπεία της σαλμονέλωσης η αγωγή πρέπει να διαρκεί 5 ημέρες. 50 ml του προϊόντος ανά 100 λίτρα νερού ή 10 mg της δραστικής ουσίας ανά kg σωματικού βάρους την ημέρα. Η αγωγή πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 3 ημέρες. Για τη θεραπεία της σαλμονέλωσης η αγωγή πρέπει να διαρκεί 5 ημέρες. 50 ml του προϊόντος ανά 100 λίτρα νερού ή 10 mg της δραστικής ουσίας ανά kg σωματικού βάρους την ημέρα. Η αγωγή πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 3 ημέρες. Για τη θεραπεία της σαλμονέλωσης η αγωγή πρέπει να διαρκεί 5 ημέρες. 50 ml του προϊόντος ανά 100 λίτρα νερού ή 10 mg της δραστικής ουσίας ανά kg σωματικού βάρους την ημέρα. Η αγωγή πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 3 ημέρες. Για τη θεραπεία της σαλμονέλωσης η αγωγή πρέπει να διαρκεί 5 ημέρες. 2/10

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 3/10

4 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Unisol 10% πόσιμο διάλυμα περιέχει ως δραστική ουσία 100 mg ενροφλοξασίνης ανά 1 ml προϊόντος. Η ενροφλοξασίνη είναι μια συνθετική αντιμικροβιακή ουσία ευρέως φάσματος, η οποία ανήκει στα αντιβιοτικά της ομάδας των φθοροκινολονών. Το προϊόν προορίζεται για τη θεραπεία ασθενειών της αναπνευστικής και πεπτικής οδού, βακτηριακής ή μυκοπλασματικής προέλευσης, στις όρνιθες και ινδόρνιθες. Κατά την αποκεντρωμένη διαδικασία εκφράστηκαν ανησυχίες ότι το Unisol 10% πόσιμο διάλυμα ενδέχεται να παρουσιάσει σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον και, συγκεκριμένα, για τα κυανοπράσινα άλγη και τα χερσαία φυτά. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εκτίμησης του περιβαλλοντικού κινδύνου αμφισβητήθηκε η επάρκεια των δεδομένων για αυτά τα δύο σημεία. 2. Εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου Η εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου για το Unisol 10% πόσιμο διάλυμα που υπέβαλλε ο αιτών ήταν εν γένει σύμφωνη προς τις καθιερωμένες κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις. Η υποβληθείσα έκθεση της εκτίμησης του περιβαλλοντικού κινδύνου βασίζεται σε νέες μελέτες που εκπόνησε ο αιτών και σε βιβλιογραφικά δεδομένα επιστημονικών περιοδικών. Σύμφωνα με την εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου φάσης Ι, βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της διεθνούς διάσκεψης εναρμόνισης των διαδικασιών για τα φαρμακευτικά προϊόντα κτηνιατρικής χρήσης (VICH), οι προβλεπόμενες περιβαλλοντικές συγκεντρώσεις (ΠΠΣ) του Unisol 10% πόσιμου διαλύματος στο έδαφος που προέρχονται από την κοπριά ορνίθων στις οποίες έχει χορηγηθεί το συγκεκριμένο προϊόν (10 mg/kg ΣΒ/ημέρα, για 5 ημέρες) είναι πάνω από 100 μg/kg και, επομένως, κρίθηκε απαραίτητη η διεξαγωγή εκτίμησης φάσης ΙΙ. Στην παρούσα παραπομπή δεν εξετάστηκαν περαιτέρω οι υπολογισμοί για τα ελάσσονα είδη, τις ινδόρνιθες, διότι ο κίνδυνος για το εν λόγω είδος θα είναι σε κάθε περίπτωση μικρότερος Μελέτες περιβαλλοντικής τύχης Μεταβολισμός και απέκκριση Η σιπροφλοξασίνη είναι ο κύριος μεταβολίτης της ενροφλοξασίνης. Επειδή η σιπροφλοξασίνη αντιπροσωπεύει μόνο το 2% του συνολικού προϊόντος μεταβολισμού της ενροφλοξασίνης στις όρνιθες, εκτιμάται ότι η προσέγγιση για τα συνολικά κατάλοιπα καλύπτει οιονδήποτε δυνητικό κίνδυνο από τους μεταβολίτες, δεδομένου ότι η συνολική δόση απεκκρίνεται ως αρχική ένωση ή ως μεταβολίτες με τοξικότητα όμοια της αρχικής ένωσης Εδαφική προσρόφηση και εκρόφηση Σύμφωνα με μελέτη από επιστημονική και δημοσιευμένη βιβλιογραφία (Nowara et al 1997) 1, η ενροφλοξασίνη και άλλες φθοροκινολόνες απορροφώνται ισχυρά από εδάφη υψηλής περιεκτικότητας σε αργιλικά ορυκτά μοντμοριλλονίτη και καολινίτη, κατά βάση μέσω ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ ιοντισμένων καρβοξυλικών ομάδων φθοροκινολονών και ανταλλαγής κατιόντων εντός των αργιλικών στρωμάτων. Η τιμή του Koc υπολογίστηκε ότι ήταν l kg/1(γεωμετρικός μέσος) Υποβάθμιση του εδάφους Η εξαφάνιση της μη σημασμένης ενροφλοξασίνης διερευνήθηκε βάσει της κατευθυντήριας γραμμής 307 του ΟΟΣΑ σε τέσσερα εδάφη διαφορετικής περιεκτικότητας σε οργανικό άνθρακα και άργιλο με διαφορετικές τιμές ph. 1 Nowara A, Burhenne J, Spiteller M Binding of fluoroquinolone carboxylic acid derivatives to clay minerals (Προσκόλληση παραγώγων ανθρακικού οξέος φθοροκινολονών σε αργιλικά ορυκτά). J Agric Food Chem: 45, /10

5 Τα χαρακτηριστικά του εδάφους και οι τιμές DT50 και DT90 που προέκυψαν ήταν: DT50: 141, 103, 99 και 149 ημέρες. DT90: 469, 342, 330 και 495 ημέρες. Η δοκιμή διεξήχθη σύμφωνα με τη σχετική συνιστώμενη κατευθυντήρια γραμμή, χωρίς σημαντικές αποκλίσεις, και σύμφωνα προς την ορθή εργαστηριακή πρακτική. Ο αριθμός και οι διακυμάνσεις των τύπων του εδάφους κρίθηκαν αποδεκτές. Οι διαφορές στις τιμές DT50 και DT90 είναι σχετικά μικρές. Εάν ληφθεί η χείριστη περίπτωση, τότε η υψηλότερη τιμή DT50 πρέπει να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω αξιολόγηση (π.χ. υπολογισμός της ΠΠΣεδάφους-σταθεροποιημένης συγκέντρωσης). Σε μια λιγότερο συντηρητική προσέγγιση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο γεωμετρικός μέσος των τεσσάρων τιμών DT50, δηλαδή 121 ημέρες. Η Επιτροπή αναγνώρισε μεν ότι ο σχεδιασμός της μελέτης είχε παραλείψεις, αποφάνθηκε όμως ότι τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους υπολογισμούς των ΠΠΣ Υπολογισμός των τιμών ΠΠΣ ΠΠΣ εδάφους-σταθεροποιημένης συγκέντρωσης Σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές, η υπολογισθείσα ΠΠΣ εδάφους-σταθεροποιημένης συγκέντρωσης είναι 542,9 μg/kg. Όταν λαμβάνεται υπόψη ο γεωμετρικός μέσος των τιμών DT50 των τεσσάρων εδαφών, η ΠΠΣ εδάφους-σταθεροποιημένης συγκέντρωσης ανέρχεται στα 506 μg/kg ΠΠΣ υπόγειων υδάτων Η τιμή ΠΠΣυπόγειων υδάτων που προκύπτει είναι 0,057 μg/l, η οποία είναι χαμηλότερη από την κρίσιμη τιμή ενεργοποίησης που είναι 0,1 μg/l. Συνολικά, η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) αποφάνθηκε ότι η ενροφλοξασίνη είναι απίθανο να εγείρει σοβαρούς κινδύνους για τα υπόγεια ύδατα ΠΠΣ επιφανειακών υδάτων Βάσει της κατευθυντήριας γραμμής της CVMP για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των φαρμακευτικών προϊόντων κτηνιατρικής χρήσης σε συνδυασμό με τις κατευθυντήριες γραμμές GL6 και GL38 της διεθνούς διάσκεψης εναρμόνισης των διαδικασιών για τα φαρμακευτικά προϊόντα κτηνιατρικής χρήσης (VICH) υπολογίστηκε ότι η τιμή ΠΠΣ επιφανειακών υδάτων είναι 0,019 μg/l Μελέτες επίδρασης και υπολογισμός των τιμών της προβλεπόμενης συγκέντρωσης άνευ επιπτώσεων (ΠΣΑΕ) Άλγη Η μελέτη Robinson et al (2005)2, η οποία αντλήθηκε από δημοσιευμένη βιβλιογραφία, διερεύνησε την τοξικότητα της ενροφλοξασίνης στα άλγη Microcystis aeruginosa (κυανοβακτήρια ή κυανοπράσινα άλγη) και στο Pseudokirchneriella subcapitata (πρώην Selenastrum capricornutum, πράσινο άλγος). Η διάμεσος τιμή αποτελεσματικής συγκέντρωσης EC50 για το M. aeruginosa και το P. subcapitata ήταν 49 και μg/l αντιστοίχως. Η εφαρμογή συντελεστή αξιολόγησης 100 οδηγεί σε τιμή ΠΣΑΕ 0,49 μg/l για τα άλγη. Τα αντιβιοτικά ενδέχεται να έχουν τοξική δράση στα άλγη και στα κυανοβακτήρια. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που η ΕΕ (ΕΜΕΑ/CVMP) επέβαλλε τη διεξαγωγή δοκιμών για τον έλεγχο της επίδρασης των αντιβιοτικών στα κυανοβακτήρια. Τα δεδομένα από τα πράσινα άλγη δεν λαμβάνονται περαιτέρω υπόψη διότι ήταν πάνω από 50 φορές λιγότερο ευαίσθητα στην ενροφλοξασίνη. Η μελέτη Robinson et al 2005 αποτελεί συνολικά μια προσφυή επιστημονική δημοσίευση σε αξιόλογο διεθνές επιστημονικό περιοδικό. Ωστόσο, τα δεδομένα της δοκιμής στα κυανοβακτήρια Microcystis aeruginosa δεν πληρούν τα κριτήρια εγκυρότητας που ορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή 201 του ΟΟΣΑ. Δεν παρασχέθηκε συντελεστής διακύμανσης (CoV), παρά το γεγονός ότι το σχετικά 2 Robinson AA, Belden JB, Lydy MJ Toxicity of Fluoroquinolone antibiotics to aquatic organisms (Τοξικότητα των αντιβιοτικών φθοροκινολονών στους υδρόβιους οργανισμούς). Env. Toxicol Chem 24: /10

6 περιορισμένο εύρος του διαστήματος εμπιστοσύνης για τις εκτιμώμενες τιμές EC50, το οποίο ήταν 95%, υποδεικνύει από ποιοτική άποψη ότι το επίπεδο διακύμανσης στα δεδομένα ήταν αποδεκτό. Δεν φαίνεται να προκύπτουν εκθετικοί ρυθμοί ανάπτυξης και, ως εκ τούτου, οι δοκιμές ενδέχεται να διενεργήθηκαν υπό συνθήκες ανεπαρκούς ευαισθησίας. Θα έπρεπε να αναφέρεται ο συσχετισμός των μετρηθεισών παραμέτρων και του ξηρού βάρους βιομάζας. Δεδομένης της αβεβαιότητας της έκβασης και της εξαφάνισης της ενροφλοξασίνης κατά τη διεξαγωγή της δοκιμής, η CVMP δεν μπορεί να υποστηρίξει τη χρήση των ονομαστικών συγκεντρώσεων για τον καθορισμό των τιμών EC50. Δεν είναι σαφής ο βαθμός ανάκτησης του πληθυσμού που ενδεχομένως να σημειωνόταν στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου. Με τα υπάρχοντα δεδομένα σχετικά με την εξαφάνιση της ενροφλοξασίνης, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί μια προσέγγιση χρονικά σταθμισμένης μέσης τιμής. Σύμφωνα με πρόταση του ΟΟΣΑ στην κατευθυντήρια γραμμή 201, για έναν πιο ρεαλιστικό υπολογισμό του δείκτη επίδρασης χρησιμοποιήθηκε και η μέση γεωμετρική συγκέντρωση κατά την έκθεση σε σύγκριση με τις ονομαστικές συγκεντρώσεις. Μόνο δύο σημεία των δεδομένων είναι διαθέσιμα, ήτοι η αρχή και το τέλος της μελέτης, χωρίς δυστυχώς να αναφέρεται το ακριβές επίπεδο ανάκτησης της συγκέντρωσης (ποσοστό μικρότερο από 20%). Όταν η EC50 είναι 49 µg/l βάσει της ονομαστικής αρχικής συγκέντρωσης (ανάκτηση 100%), και η αρχική μέση ανάκτηση ανέρχεται στο 105% της ονομαστικής συγκέντρωσης, τότε η EC50 βάσει την αρχικής συγκέντρωσης έκθεσης υπολογίζεται ότι είναι 51,45 μg/l. Όταν η EC50 βάσει της ονομαστικής συγκέντρωσης έναρξης (ανάκτηση 100%) είναι 49 μg/l και η μέση ανάκτηση ανέρχεται στο 10% της ονομαστικής συγκέντρωσης (μέσος όρος του εύρους από 0 έως 20%), η EC50 βάσει της τελικής συγκέντρωσης έκθεσης υπολογίζεται ότι είναι 4,9 μg/l. Ο γεωμετρικός μέσος όρος των συγκεκριμένων δύο τιμών EC50 είναι 15,9 μg/l. Η CVMP αποφαίνεται ότι δεν είναι εφικτό να υπολογιστεί με ακρίβεια η τιμή ΠΣΑΕ για τα κυανοβακτήρια βάσει της μελέτης του Robinson et al Κατά συνέπεια, δεν προκύπτει πηλίκο κινδύνου για τα κυανοβακτήρια (ΠΠΣ/ΠΣΑΕ) Υδρόβια ασπόνδυλα (Daphnia magna) Η μελέτη Robinson et al. (2005)2 εξέτασε την τοξικότητα της ενροφλοξασίνης στον Daphnia magna (ψύλλο του νερού). Μολονότι δεν τηρήθηκε η συνιστώμενη κατευθυντήρια γραμμή του ΟΟΣΑ, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν επαρκώς ότι η ενροφλοξασίνη δεν φαίνεται να επιφέρει κινδύνους για τα υδρόβια ασπόνδυλα. Μια συντηρητική τιμή ΠΣΑΕ θα μπορούσε επομένως να οριστεί στα 10 μg/l. Χρησιμοποιώντας αυτήν την τιμή ΠΣΑΕ και της ως άνω καθορισμένης ΠΠΣεπιφανειακών υδάτων (0,019 μg/l), το πηλίκο κινδύνου για τα υδρόβια ασπόνδυλα εκτιμάται ότι είναι μικρότερο από 0, Ιχθύες Η μελέτη Robinson et al. (2005)2 εξέτασε την τοξικότητα της ενροφλοξασίνης στον Pimephales promelas (χοντροκέφαλος φοξίνος) Μολονότι δεν τηρήθηκε η συνιστώμενη κατευθυντήρια γραμμή του OΟΣΑ, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν επαρκώς ότι η ενροφλοξασίνη δεν φαίνεται να επιφέρει κινδύνους για τους ιχθύς. Μια συντηρητική τιμή ΠΣΑΕ θα μπορούσε επομένως να οριστεί στα 10 μg/l. Χρησιμοποιώντας αυτήν την τιμή ΠΣΑΕ και την ως άνω καθορισμένη ΠΠΣεπιφανειακών υδάτων (0,019 μg/l), το πηλίκο κινδύνου για τους ιχθύς εκτιμάται ότι είναι μικρότερο από 0, Μικροοργανισμοί Η επίδραση της ενροφλοξασίνης στη μετατροπή αζώτου από τους οργανισμούς του εδάφους εξετάσθηκε βάσει της κατευθυντήριας γραμμής 216 του ΟΟΣΑ και της μεθόδου δοκιμής Γ.21 της ΕΕ. 6/10

7 Η NOEC (συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρείται καμία επίπτωση) στο εξετασθέν έδαφος με αργιλώδη άμμο βρέθηκε ότι ήταν 2,9 mg ενροφλοξασίνης ανά kg εδάφους (ξηρή μάζα). Η EC50 για τη μετατροπή του αζώτου υπολογίσθηκε ότι είναι πάνω από 29 mg/kg εδάφους. Βάσει των δεδομένων αυτών συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το περιβάλλον σε συγκεντρώσεις 10 φορές υψηλότερες της ως άνω καθορισμένης τιμής ΠΠΣ εδάφους (542,9 μg/kg) Φυτά Διενεργήθηκε δοκιμή ανάπτυξης χερσαίων φυτών σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 208 του ΟΟΣΑ. Διερευνήθηκε η επίδραση της ενροφλοξασίνης στην εμφάνιση και ανάπτυξη φύτρων χερσαίων φυτών. Στις δοκιμές χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα είδη: Cucumis sativus (αγγούρι), Lactuca sativa (μαρούλι), Phaseolus aureus (φασόλια vigna radiate), Avena sativa (βρώμη), Triticum aestivum (σιτάρι) και Secale cereale (σίκαλη). Οι σπόροι τοποθετήθηκαν σε φυσικό αμμώδες έδαφος το οποίο περιείχε το προς δοκιμή αντικείμενο σε ονομαστικές συγκεντρώσεις των 10 / 31,6 / 100 / 316 και 1000 mg ενροφλοξασίνης/kg ξηρού εδάφους (για αγγούρι, μαρούλι, φασόλια vigna radiate, βρώμη και σιτάρι) και 3 / 12 / 48 / 192 και 768 mg ενροφλοξασίνης/kg ξηρού εδάφους (για σίκαλη) αντιστοίχως. Δεν υπήρχε επίπτωση εξαρτώμενη της συγκέντρωσης σ την εμφάνιση των φυτρών ακόμα και στις περιπτώσεις με το υψηλότερο επίπεδο συγκέντρωσης. Ωστόσο, η ενροφλοξασίνη ανέστειλε την ανάπτυξη (βάσει νωπού βάρους ανά φυτό) όλων των ειδών στα οποία δοκιμάστηκε. Καταδεικνύεται ότι σε όλα τα είδη που υποβλήθηκαν σε δοκιμή υπήρχε επίπτωση εξαρτώμενη της συγκέντρωσης, ενώ οι τιμές EC50 και NOEC κυμαίνονταν μεταξύ 124 και 435 και ήταν κάτω των 10 έως 100 mg/kg αντιστοίχως. Η σίκαλη ήταν το πιο ευαίσθητο είδος, με EC50 στα 124 mg/kg. Η δοκιμή στα φυτά διεξήχθη σύμφωνα με τη σχετική συνιστώμενη κατευθυντήρια γραμμή, χωρίς σημαντικές αποκλίσεις, και σύμφωνα προς την ορθή εργαστηριακή πρακτική. Πληρούνταν όλα τα κριτήρια εγκυρότητας της κατευθυντήρια γραμμής. Οι προτεινόμενες τιμές EC50 είναι αποδεκτές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της τιμής ΠΣΑΕ, η οποία υπολογίζεται στα 1,24 mg/kg (1240 μg/kg). Χρησιμοποιώντας την τιμή ΠΣΑΕ και την ως άνω καθορισμένη τιμή ΠΠΣεδάφους (542,9 μg/kg), καθορίζεται πηλίκο κινδύνου Υποβλήθηκε επίσης η μελέτη Boxall et al (2006))3 από τη δημοσιευμένη βιβλιογραφία. Η μελέτη δεν ελήφθη περαιτέρω υπόψη διότι δεν περιείχε επαρκείς λεπτομέρειες. Για την αξιολόγηση της επίδρασης της ενροφλοξασίνης στην εμφάνιση και ανάπτυξη χερσαίων φυτών προτιμήθηκε η προσφάτως διεξαχθείσα μελέτη Γεωσκώληκες Η δοκιμή αναπαραγωγής των γεωσκωλήκων διεξήχθη σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 222 του ΟΟΣΑ. Η δοκιμή διεξήχθη σύμφωνα με τη σχετική συνιστώμενη κατευθυντήρια γραμμή χωρίς σημαντικές αποκλίσεις, και σύμφωνα προς την ορθή εργαστηριακή πρακτική. Πληρούνταν όλα τα κριτήρια της κατευθυντήριας γραμμής. Οι προτεινόμενες τιμές NOEC είναι αποδεκτές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της τιμής ΠΣΑΕ, η οποία υπολογίζεται στα 100 mg/kg ( μg/kg). Χρησιμοποιώντας αυτήν την τιμή ΠΣΑΕ και την ως άνω καθορισμένη τιμή ΠΠΣεδάφους (542,9 μg/kg), το πηλίκο κινδύνου για τους γεωσκώληκες εκτιμάται ότι ήταν κατά πολύ μικρότερο του 1. 3 Boxall ABA, Johnson P, Smith EJ, Sinclair CJ, Stutt E, Levy LS. Uptake of Veterinary Medicines from Soils into Plants (Πρόσληψη κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων από τα φυτά μέσω του εδάφους). J Agric Food Chem. 2006;54, /10

8 2.4 Χαρακτηρισμός κινδύνου Για να κριθεί ότι η ενροφλοξασίνη δεν αποτελεί κίνδυνο για το περιβάλλον πρέπει ο χαρακτηρισμός κινδύνου, ο οποίος υπολογίζεται βάσει του πηλίκου κινδύνου (RQ), να είναι μικρότερος από 1 σε όλα τα επίπεδα ταξινόμησης. Συμπεραίνεται ότι η ενροφλοξασίνη δεν εγείρει κινδύνους για τα ασπόνδυλα του γλυκού νερού, τους ιχθύς, τους μικροοργανισμούς του εδάφους και τα ασπόνδυλα του εδάφους. Η εφαρμογή μοντέλου ανώτερης βαθμίδας αποκάλυψε αμελητέο κίνδυνο μόλυνσης των υπόγειων υδάτων. Η CVMP κρίνει ότι ο αιτών πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την αξιολόγηση της τοξικότητας των φυτών, ήτοι τα νέα δεδομένα τοξικότητας και η χρήση των ΠΠΣεδάφους-σταθεροποιημένης συγκέντρωσης βάσει νέων μελετών υποβάθμισης. Η CVMP συμπέρανε ότι οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν σχετικά με την τοξικότητα στα κυανοβακτήρια είναι ανεπαρκείς για τον πλήρη χαρακτηρισμό κινδύνου, καθώς οι πληροφορίες που περιέχονται στην επιστημονική δημοσίευση του Robinson et al 2005 δεν αφήνουν περιθώρια για πλήρη αξιολόγηση π.χ. της εγκυρότητας των δεδομένων και της συγκέντρωσης της έκθεσης. Ωστόσο, η CVMP είναι της άποψης ότι το περιθώριο μεταξύ των εκτιμώμενων τιμών ΠΠΣεπιφανειακών υδάτων (0,019 µg/l) και EC50 μεγαλύτερο των 800 μονάδων, όπως υπολογίζεται βάσει των δεδομένων της δημοσίευσης του Robinson et al (15,9 µg/l), υποδεικνύει ότι η χρήση του εν λόγω προϊόντος συνεπάγεται πολύ μικρή έκθεση των κυανοβακτηρίων και επιβεβαιώνει ότι ο πραγματικός κίνδυνος για τα κυανοβακτήρια είναι αποδεκτός. Σε δημοσιευμένη μελέτη του Knapp et al (2005)4 υποδεικνύεται ότι η έκθεση είναι πολύ χαμηλή. ΛΟΓΟΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Για την εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της VICH και της CVMP, τα απαιτούμενα δεδομένα που υποβλήθηκαν ήταν στο σύνολό τους εκτενή. Ορισμένα από τα δεδομένα αφορούν νέες μελέτες που εκπονήθηκαν βάσει των συνιστώμενων κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ και σύμφωνα προς την ορθή εργαστηριακή πρακτική, οι οποίες διενεργήθηκαν βάσει των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης διαδικασίας. Άλλα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι δημοσιευμένα σε επιστημονικά άρθρα της βιβλιογραφίας. Βάσει του συνόλου δεδομένων κρίθηκε ότι η ενροφλοξασίνη όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις ενδείξεις του αιτούντος δεν εγείρει κινδύνους για τα ασπόνδυλα γλυκού νερού, τους ιχθύς, τους μικροοργανισμούς του εδάφους, τα φυτά και τα ασπόνδυλα του εδάφους. Η εφαρμογή μοντέλου ανώτερης βαθμίδας κατέδειξε επίσης αμελητέο κίνδυνο μόλυνσης των υπόγειων υδάτων. Βάσει των νέων μελετών που υποβλήθηκαν, η CVMP συμπεραίνει ότι ο αιτών ικανοποιεί τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση της τοξικότητας στα φυτά. Η CVMP είναι της άποψης ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες σχετικά με την τοξικότητα στα κυανοβακτήρια δεν επαρκούν για τον πλήρη χαρακτηρισμό του κινδύνου, καθώς οι πληροφορίες της επιστημονικής δημοσίευσης του Robinson et al 2005 δεν επιτρέπουν την πλήρη αξιολόγηση π.χ. της εγκυρότητας των δεδομένων και της συγκέντρωσης της έκθεσης. Ωστόσο, το περιθώριο μεταξύ των εκτιμώμενων τιμών ΠΠΣεπιφανειακών ύδατων και EC50 μεγαλύτερο των 800 μονάδων, όπως υπολογίζεται βάσει των δεδομένων της δημοσίευσης του Robinson et al, υποδεικνύει ότι η χρήση του εν λόγω προϊόντος συνεπάγεται πολύ χαμηλό επίπεδο έκθεσης για τα κυανοβακτήρια, και επιβεβαιώνει ότι ο πραγματικός κίνδυνος για τα κυανοβακτήρια είναι αποδεκτός. Ως εκ τούτου, CVMP κρίνει ότι οι αντιρρήσεις που προέβαλε η Γερμανία δεν πρέπει να αναστείλουν τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας και ότι ο φάκελος, όπως υποβλήθηκε στη διαδικασία παραπομπής, πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις εκτίμησης κινδύνου για τα κυανοβακτήρια (κυανοπράσινα άλγη) και τα χερσαία φυτά. 4 Knapp CW, Cardoza LA, Hawes JN, Wellington EMH, Larive CK, Graham DW. Fate and Effects of Enrofloxacin in Aquatic Systems under Different Light Conditions (Έκβαση και επίδραση της ενροφλοξασίνης σε υδάτινα συστήματα υπό διαφορετικές συνθήκες φωτισμού). Environmental Science & Technology. 2005;39: /10

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 9/10

10 Η ισχύουσα περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, η επισήμανση και το φύλλο οδηγιών χρήσης αποτελούν τις τελικές εκδόσεις που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της ομάδας συντονισμού. 10/10

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/363 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος Παραρτήματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SIGMA Consultants Συντάκτης: Middlesex University Flood Hazard Research Centre Μετάφραση: SIGMA Consultants www.floodcba.eu "Αυτό το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 710/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Αυγούστου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2005/15/ΕΚ) αίτησης.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2005/15/ΕΚ) αίτησης. 11.1.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 7/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 30 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα

Επίμονος πόνος στα παιδιά

Επίμονος πόνος στα παιδιά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ oλουσ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ NoΣΗΛΕΥΟΥΝ Ή ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΟΝΟ Επίμονος πόνος στα παιδιά Κύρια σημεία για ιατρούς και νοσηλευτές από τις

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα