ΑΣΚΗΣΗ- 1. ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΗΣ. Σε μια μονάδα εκτροφής σε ιχθυοκλωβούς έγινε δειγματοληψία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΚΗΣΗ- 1. ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΗΣ. Σε μια μονάδα εκτροφής σε ιχθυοκλωβούς έγινε δειγματοληψία."

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΗ- 1. ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΗΣ Σε μια μονάδα εκτροφής σε ιχθυοκλωβούς έγινε δειγματοληψία. Στον κλωβό δείγμα όπου υπάρχουν λαβράκια προσδιορίσθηκε το μέσο βάρος και ήταν 30 g. Μετά από ένα μήνα και αφού ψόφησαν 150 άτομα επαναλήφθηκε η δειγματοληψία και το μέσο βάρος υπολογίστηκε σε 45 g. Να υπολογισθούν: 1. Η μηνιαία αύξηση G (%). 2. H αναγκαία ποσότητα ιχθυοτροφών που θα πρέπει να παραγγείλουμε για τους επόμενους 2 μήνες αν η θερμοκρασία του νερού προβλέπεται να είναι 22 0 C ;

2 ΑΣΚΗΣΗ- 1. ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΗΣ ΛΥΣΗ: α) Αρχική εκτρεφόμενη βιομάζα: (fish) x 30 (g/fish) = g = 373,5 kg. β)τελική εκτρεφόμενη βιομάζα: ( ) x 45 = 553,5 kg. Συνεπώς: G = 553, 5! 373, 5 373, 5 x100 = 48, 2% Από πίνακες, για 22 0 C και βάρος 45 g η % Σ.Β.Η.Π.Π.Τ. (Ημερήσια Ποσότητα Παρεχομένης Τροφής σε % του Σωματικού Βάρους) είναι 2,1 %. Συνεπώς: 553,5 x 0,021 = 11,6 kg τροφής ημερησίως. Συνεπώς: 11,6 x 30 ημέρες = 348 kg τροφής για τον ερχόμενο μήνα. Η αύξηση της βιομάζας στο τέλος του μήνα θα είναι 48,2 %. Συνεπώς: 553,5 x 0, ,5 = 820,28 kg ψαριών με μέσο ατομικό βάρος: 45g x 0, = 66,7 g. Για τον αμέσως επόμενο μήνα: 820,28 x 0,021 = 17,23 kg τροφής ημερησίως. Συνεπώς: 17,23 kg x 30 ημέρες=517 kg τροφής για τον αμέσως ερχόμενο μήνα. Σύνολο παραγγελίας τροφής: = 865 kg.

3 AΣΚΗΣΗ 2: Υπολογισμός Συντελεστού μετατροπής τροφής. Χρήση του τύπου: W t =W 0 *e G*t Σε ένα ιχθυοκλωβό τοποθετήθηκαν τσιπούρες μέσου ατομικού βάρους 50 g. Μετά από 230 ημέρες αλιεύθηκαν και βρέθηκαν με μέσο ατομικό βάρος 180 g. Η διατροφή τους στηρίχθηκε σε συνθετική τροφή η οποία προσφέρονταν καθημερινώς σε ποσοστό 1,8 % του εκτρεφόμενου βάρους. Να υπολογισθεί αν ο Συντελεστής Μετατρεψιμότητας (FCR) της τροφής είναι ικανοποιητικός ή όχι σε σχέση με τον αποδεκτό από ανάλογες εμπειρίες 2,5:1.

4 AΣΚΗΣΗ 2: Υπολογισμός Συντελεστού μετατροπής τροφής. Χρήση του τύπου: W t =W 0 *e G*t ΛΥΣΗ: Χρησιμοποιούμε τον τύπο: G = ln W t! ln W 0 t 100 όπου: G = ο ημερήσιος ρυθμός αύξησης ως % ανά ημέρα (d) W t = Το μέσο βάρος των ψαριών μετά t ημέρες W 0 = Το αρχικό μέσο βάρος των ψαριών t = Ο αριθμός των ημερών της αύξησης

5 AΣΚΗΣΗ 2: Υπολογισμός Συντελεστού μετατροπής τροφής. Χρήση του τύπου: W t =W 0 *e G*t Αντικαθιστώντας τις τιμές έχουμε: G = ln180! ln = 0, 55 Συνεπώς ο Ειδικός Ρυθμός Αύξησης των ψαριών (G) είναι 0,55 %/d. Οι παράγοντες, Συντελεστής Μετατρεψιμότητας (FCR), ποσοστό ημερήσιας παροχής τροφής r food και Ειδικός Ρυθμός Αύξησης (G) συνδέονται με τη σχέση: FCR = r food G Αντικαθιστώντας έχουμε: FCR = 1,8 /0,55 = 3,27, τιμή μη ικανοποιητική συγκριτικά με το στόχο 2,5 τον οποίο ξεπερνά σημαντικώς.

6 ΑΣΚΗΣΗ 3: Υπολογισμός αριθμού ιχθυοκλωβών Πόσοι Ιχθυοκλωβοί θα απαιτηθούν για την παραγωγή 100 tn τσιπούρας; Δίδονται: 1) Διαστάσεις ιχθυοκλωβών: 7 x 7 x 5 m. 2) Ιχθυοπυκνότητα: 15kg/m 3. ΛΥΣΗ: Ογκος ιχθυοκλωβού: 7 x 7 x 5 m = 245 m 3 Ογκος νερού εκτροφής μονάδος: Περιθώριο ασφαλείας όγκου εκτροφής μονάδος 30%. Συνεπώς: 6666m 3 0, 7 = 9523m kg = 15kg m kg kg m 3 = 15kg 15kg m 3 Συνεπώς απαιτούνται: 9523 m 3 / 245 m 3 = 39 ιχθυοκλωβοί. = 6666m 3

7 ΑΣΚΗΣΗ 4: Υπολογισμός αριθμού ιχθυδίων Με βάση τους υπολογισμούς της άσκησης 3 πόσα ιχθύδια τσιπούρας περί τα 2 g πρέπει να αγορασθούν για να αρχίσει η εκτροφή; Δίδονται: Επιβίωση αναμενόμενη: 75%. Τελικό βάρος: 0,35 kg. ΛΥΣΗ: Συνολική παραγωγή: kg. Βάρος ψαριού: 0,35 kg. Συνεπώς: Συνολική παραγωγή: kg 0, 35kg fish Και για να αναπληρώσουμε και για το 25 % θνησιμότητας: Συνεπώς απαιτούνται ιχθύδια των 2 g. = kg 1 0, 35kg fish = kg fish 0, 35kg = fish fish 0, 75 = fish

8 ΑΣΚΗΣΗ 5: Εφοδιασμός σε ιχθυοτροφές Με βάση τους υπολογισμούς των ασκήσεων 3 και 4 ποιά θα είναι η αναμενόμενη κατανάλωση ιχθυοτροφών στην παραπάνω μονάδα για όλο το διάστημα εκτροφής (14-18 μήνες) αν υποθέσουμε ότι ο συντελεστής μετατρεψιμότητας (Σ.Μ. ή FCR) της τροφής θα είναι 2,5:1; ΛΥΣΗ: kg fish 2, 5kg food kg fish = kg food Δηλαδή θα απαιτηθούν kg τροφής για τους επόμενους μήνες συνολικώς.

9 ΑΣΚΗΣΗ 6: Υπολογισμοί με διαλύματα Επί τοις 100 (%) διαλύματα είναι αυτά που έχουν παρασκευαστεί στη βάση του πόσα «μέρη» διαλυτού υπάρχουν διαλυμένα σε 100 μέρη διαλύματος. Ονοματολογία: Διαλύτης, είναι το υγρό μέσον στο οποίο διαλύεται το διαλυτό. Διαλυτό, είναι η ουσία που διαλύεται στον διαλύτη. Διάλυμα, είναι το τελικό προϊόν της διάλυσης. Για παράδειγμα, ένα 5% υδατικό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως γίνεται προσθέτοντας 5 g υδροχλωρικού οξέως σε 95 g νερού, έτσι ώστε στο τέλος θα υπάρχουν 5 g διαλυτού ανά 100 g διαλύματος. Επειδή τα περισσότερα διαλύματα είναι υδατικά και επειδή η πυκνότητα του νερού είναι πρακτικώς 1 g/ml, είναι αποδεκτό (μιλώντας για το παραπάνω παράδειγμα), το να βάλουμε σε ένα δοχείο 5 g υδροχλωρικού οξέως και νερό τόσο που να φτιάξουμε 100 ml διαλύματος (είναι ευκολότερο να μετρήσουμε τον όγκο ενός διαλύτη παρά το βάρος του).

10 ΑΣΚΗΣΗ 6: Υπολογισμοί με διαλύματα Ασκηση 1. Πως μπορούμε να παρασκευάσουμε 40 ml ενός 2 % διαλύματος ζάχαρης σε νερό; Επίλυση: Ενα 2 % διάλυμα περιέχει 2 g διαλυτού (ζάχαρη) σε 100 ml διαλύματος. Στον λόγο 2 g ζάχαρης/100 ml διαλύματος, θέτουμε την παρακάτω αναλογία: 2g!"#"$%& 100ml'(")*µ"+,& = x 40ml'(")*µ"+,& Συνεπώς: x = 80/100 = 0,8 g ζάχαρης. Διαλύουμε 0,8 g ζάχαρης σε τόση ποσότητα νερού για να παρασκευάσουμε 40 ml του ζητούμενου διαλύματος.

11 ΑΣΚΗΣΗ 6: Υπολογισμοί με διαλύματα Ασκηση 2. Πως μπορούμε να παρασκευάσουμε 40 ml νερό αλατότητας 6 ppt ( 0 / 00 ) από ένα νερό αλατότητας 20 ppt; Επίλυση: Προφανώς θα χρησιμοποιήσουμε κάποια ποσότητα νερού 20 ppt (διάλυμα Ι) μικρότερη των 40 ml και θα την αραιώσουμε (διαλύσουμε) με γλυκό νερό μέχρι τα 40 ml. Για να βρούμε τι όγκο (ποσότητα) του πυκνότερου διαλύματος (αυτού δηλαδή των 20 ppt) θα αραιώσουμε χρησιμοποιούμε τη σχέση: (ppt διάλυμα Ι) x (όγκο διαλύματος Ι) = (ppt διάλυμα ΙΙ) x (όγκο διαλύματος ΙΙ) δηλαδή: 20 ppt x (όγκο διαλύματος Ι) = 6 ppt x 40 ml Συνεπώς: Ογκος διαλύματος Ι = (6 x 40) / 20 = 12 ml. Εκτέλεση: Λαμβάνουμε 12 ml νερού αλατότητας 20 ppt και το αραιώνουμε με 28 ml γλυκού νερού για να παρασκευάσουμε 40 ml νερού αλατότητας 6 ppt.

12 ΑΣΚΗΣΗ 7: Υπολογισμοί με αλατότητα Στις υδατοκαλλιέργειες συναντάμε πολλές φορές την ανάγκη να αλλάξουμε την αλατότητα ενός ορισμένου όγκου νερού. Μπορεί να χρειάζεται είτε να την αυξήσουμε, είτε να την ελαττώσουμε. Θα μελετήσουμε αυτές τις περιπτώσεις παρακάτω. Πρώτα όμως ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πως παρασκευάζουμε νερό της ζητούμενης αλατότητας; Παράδειγμα: Να παρασκευαστεί 1 L νερού αλατότητας 35 ppt. Διαδικασία: α) Ζυγίζουμε 35 g άλατος β) Το τοποθετούμε σε δοχείο (ογκομετρική φιάλη καλύτερα) γ) Προσθέτουμε νερό μέχρι τα 1000 ml (1L) δ) αναδεύουμε το νερό μέχρι να διαλυθεί πλήρως το αλάτι. Το διάλυμά μας με αλατότητα 35 ppt είναι έτοιμο. Προσοχή!! Δεν διαλύουμε 35 g αλάτι σε 1 L νερού. Προσθέτουμε νερό στα 35 g αλάτι μέχρι να έχουμε όγκο διαλύματος 1 L. Γιατί;

13 ΑΣΚΗΣΗ 7: Υπολογισμοί με αλατότητα Περίπτωση 1 η. Αύξηση της αλατότητας Πρόβλημα: Εχουμε ένα ενυδρείο με 50 L νερού αλατότητας 25 ppt. Θέλουμε να αυξήσουμε την αλατότητά του στα 35 ppt για την ίδια ποσότητα νερού. Τι θα κάνουμε; Απάντηση: Σκεφτόμαστε ως εξής: α) Αλατότητα 25 ppt σημαίνει ότι στο 1 L υπάρχουν 25 g αλάτι, δηλαδή στα 50 L υπάρχουν 50 x 25 = 1250 g αλάτι. β) Αλατότητα 35 ppt σημαίνει ότι στο 1 L υπάρχουν 35g αλάτι, δηλαδή στα 50 L υπάρχουν 50 x 35 = 1750 g αλάτι. γ) Συνεπώς, = 500 g αλάτι πρέπει να προσθέσουμε στο ενυδρείο με τα 50 L, να το αφήσουμε να διαλυθεί και θα έχουμε 50 L νερού αλατότητας 35 ppt. Παρατήρηση: Στην πραγματικότητα ο τελικός όγκος δεν θα είναι 50 L ακριβώς αλλά κατά τι παραπάνω, όσος και ο όγκος του αλατιού που προσθέσαμε. Ομως αυτή η πρόσθεση θεωρείται αμελητέα καθώς η διάλυση του αλατιού στο νερό δεν θα επιφέρει παρά ελάχιστη αύξηση όγκου στα 50 L.

14 ΑΣΚΗΣΗ 7: Υπολογισμοί με αλατότητα Περίπτωση 2 η. Μείωση της αλατότητας Πρόβλημα: Εχουμε ένα ενυδρείο με 50 L νερού αλατότητας 35 ppt. Θέλουμε να μειώσουμε την αλατότητά του στα 25 ppt για την ίδια ποσότητα νερού. Τι θα κάνουμε; Απάντηση: Επισήμανση: Το ενυδρείο μας έχει και άλλο χώρο για να προσθέσουμε νερό. Μέθοδος 1 η. Διά της προσθέσεως (αραιώσεως) με φρέσκο νερό (0 ppt). Ισχύει ότι: 50 L x 35 ppt =?L x 25 ppt. Επιλύουμε:?L = (50 x 35) / 25 = 70. Δηλαδή θα προσθέσουμε 20 L φρέσκο νερό στα 50 L των 35 ppt και θα έχουμε 70 L νερό αλατότητας 25 ppt. Αφαιρούμε κατόπιν 20 L και θα έχουμε έτσι 50 L νερό αλατότητας 25 ppt. Επισήμανση: Το ενυδρείο μας δεν έχει και άλλο χώρο για να προσθέσουμε νερό. Μέθοδος 2 η. Διά της αφαιρέσεως νερού πρώτα και κατόπιν πρόσθεσης φρέσκου νερού. Επειδή: α) Αλατότητα 25 ppt σημαίνει ότι στο 1 L υπάρχουν 25 g αλάτι, δηλαδή στα 50 L υπάρχουν 50 x 25 = 1250 g αλάτι. β) Αλατότητα 35 ppt σημαίνει ότι στο 1 L υπάρχουν 35g αλάτι, δηλαδή στα 50 L υπάρχουν 50 x 35 = 1750 g αλάτι. Επειδή ισχύει ότι: 1750g/50L = 1250g/?L, επιλύουμε:?l = (50 x 1250) / 1750 = 35,7. Δηλαδή αφαιρούμε από τα 50 L ποσότητα νερού 14,3 L και θα έχουμε στο ενυδρείο 35,7 L νερό αλατότητας 35 ppt. Συμπληρώνουμε με φρέσκο νερό μέχρι τα 50 L και θα έχουμε 50 L νερού αλατότητας 25 ppt.

15 ΑΣΚΗΣΗ 7: Υπολογισμοί με αλατότητα Περίπτωση 3 η. Δημιουργία νέας αλατότητας από ανάμιξη αλατοτήτων Πρόβλημα 1: Εχουμε ένα δοχείο με 2,8 L νερού αλατότητας 35 ppt. Προσθέτουμε σε αυτό 3,2 L νερού αλατότητας 25 ppt. Ποια θα είναι η νέα αλατότητα που θα προκύψει; Απάντηση: Ισχύει ότι: (2,8 L) x (35 ppt) + (3,2 L ) x (25 ppt) = (6 L) x (? ppt) Εκτελώντας τις πράξεις λύνοντας ως προς (?) βρίσκουμε ότι? = 28,6 ppt αυτή είναι η νέα αλατότητα του διαλύματος. Πρόβλημα 2: Σε ένα δοχείο με 2,8 L νερού αλατότητας 35 ppt πόσα λίτρα από νερό αλατότητας 45 ppt πρέπει να του προσθέσω για να επιτύχω αλατότητα 39 ppt; Απάντηση: Ισχύει ότι: (2,8 L) x (35 ppt) + (? L) x (45 ppt) = (2,8 L +? L) x (39 ppt) Εκτελώντας τις πράξεις λύνοντας ως προς (?) βρίσκουμε ότι? = 1,86 L. Συνεπώς προσθέτοντας 1,86 L νερού αλατότητας 45 ppt σε ένα δοχείο με 2,8 L νερού αλατότητας 35 ppt θα έχω 4,66 L νερού αλατότητα 39 ppt.

Σημειώσεις Χημείας Α Λυκείου - Κεφάλαιο 1 ο

Σημειώσεις Χημείας Α Λυκείου - Κεφάλαιο 1 ο ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Γενικά για τα διαλύματα Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων ουσιών, οι οποίες αποτελούν τα συστατικά του διαλύματος.

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 3-1. Τι ονομάζεται περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Είναι μία έκφραση που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΩΡΙΑ Οξέα, βάσεις, άλατα και εξουδετέρωση Γνωρίζουμε ότι ενώσεις οι οποίες διαλυόμενες στο νερό δίνουν κατιόντα υδρογόνου (πρωτόνια) είναι οξέα: ΗΑ Η + + Α Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ολοκληρωµένων Εκπαιδευτικών Πακέτων»

«Ανάπτυξη Ολοκληρωµένων Εκπαιδευτικών Πακέτων» Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισµικού και Ολοκληρωµένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης & ιάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισµικού στα Σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 2 Ανάλογα με τον χρόνο εφαρμογής της, η λίπανση

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό

Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό Παγκόσμιο πείραμα για το Διεθνές Έτος Χημείας Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό Το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού στον πλανήτη, για την ακρίβεια το 95% είναι αλμυρό νερό, δηλ. περιέχει άλατα. Σε αυτή τη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2013 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ. Στοιχεία Διαγωνιζόμενων

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2013 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ. Στοιχεία Διαγωνιζόμενων ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2013 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Αριθμός ομάδας: Ονόματα Διαγωνιζόμενων: Στοιχεία Διαγωνιζόμενων 1) 2) 3) Σχολείο: Όνομα Υπεύθυνου Καθηγητή: ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Με το πείραμα αυτό μπορούμε να προσδιορίσουμε δύο βασικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα µείγµατα και τα διαλύµατα

Τα µείγµατα και τα διαλύµατα Τα µείγµατα και τα διαλύµατα Οι καθρέφτες και οι φακοί 175 Επιστηµονικό µέρος Μείγµα ονοµάζεται το σώµα που αποτελείται από δύο ή περισσότερες χηµικές ουσίες, οι οποίες συνυπάρχουν χωρίς να αντιδρούν µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

2.8 ιαλύματα Τύποι διαλυμάτων

2.8 ιαλύματα Τύποι διαλυμάτων 2.8 ιαλύματα Τύποι διαλυμάτων Γιατί παρασκευάζουμε διαλύματα; Τι ονομάζουμε διαλυμένη ουσία και τι διαλύτη (ή διαλυτικό μέσο); Παραδείγματα διαλυμάτων ιάλυμα Περιγραφή Αέρας (αέριο) Ομογενές μίγμα αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Στοιχεία Θεωρίας - Λυμένα Παραδείγματα. Ασκήσεις - Ερωτήσεις Θεωρίας. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός)

ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Στοιχεία Θεωρίας - Λυμένα Παραδείγματα. Ασκήσεις - Ερωτήσεις Θεωρίας. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ Στοιχεία Θεωρίας - Λυμένα Παραδείγματα Ασκήσεις - Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9. Κεφάλαιο 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ... 25

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9. Κεφάλαιο 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ... 25 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9 Εισαγωγή. Μετρικά συστήματα. Διεθνές Σύστημα Μονάδων. Θερμοκρασία. Άλλες κλίμακες θερμοκρασιών. Ορθή και λανθασμένη χρήση των μονάδων. Μέθοδος του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. Διαλύτης: η ουσία που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9. Κεφάλαιο 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ... 25

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9. Κεφάλαιο 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ... 25 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9 Εισαγωγή. Μετρικά συστήματα. Διεθνές Σύστημα Μονάδων. Θερμοκρασία. Άλλες κλίμακες θερμοκρασιών. Ορθή και λανθασμένη χρήση των μονάδων. Μέθοδος του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Τα περισσότερα είδη ινών είναι υγροσκοπικά, έχουν δηλαδή την ιδιότητα να απορροφούν υγρασία (υδρατμούς) όταν η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ: Προπάχυνση

Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ: Προπάχυνση Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ: Προπάχυνση Γιάννης Κλαδάς Ηγουμενίτσα, Αύγουστος 2006 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 5 2.1 Ρυθμοί Αύξησης... 5 2.1.1 Εποχική διακύμανση

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Επίλυσης Προβλημάτων ============================================================================ Π. Κυράνας - Κ.

Μεθοδολογία Επίλυσης Προβλημάτων ============================================================================ Π. Κυράνας - Κ. Μεθοδολογία Επίλυσης Προβλημάτων ============================================================================ Π. Κυράνας - Κ. Σάλαρης Πολλές φορές μας δίνεται να λύσουμε ένα πρόβλημα που από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ ΙΟΝΤΟΣ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ ΙΟΝΤΟΣ; ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2013-14 ΤΜΗΜAΤΑ TΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑΣ (HX2) Τίτλος Πειράματος: ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός του στοιχείου Χ 2. Δίνεται 40 Ca. Βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΕ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 2013 Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ Περιεχόμενα Χημικές Αντιδράσεις στο εργαστήριο...4 1.Αντιδράσεις με ιόντα χαλκού...5 2.Ψευδάργυρος και υδροχλώριο...8 3.Ανίχνευση ιόντων χλωρίου και ιωδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Κατεύθυνση: «Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Εκπαιδευτικά Προγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η συγκέντρωση συμβολίζεται γενικά με το σύμβολο C ή γράφοντας τον μοριακό τύπο της διαλυμένης ουσίας ανάμεσα σε αγκύλες, π.χ. [ΝΗ 3 ] ή [Η 2 SO 4 ]. Σε κάθε περίπτωση,

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 2 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ Υδρογόνο Η Άνθρακας C Oξυγόνο O Άζωτο N Φώσφορος P Θείο S Πυρίτιο Si Φθόριο F Χλώριο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης ποιότητας νερού & λυμάτων

Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης ποιότητας νερού & λυμάτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα