ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Gianni Stavroulaki Str. GR Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΛΕΦΑΞ: TELEFAX: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΤΕΛΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Επιµέλεια - Έκδοση: Βασιλείου Χρήστος Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 1 Σεπτεµβρίου 2014 TELEPHONS: GENERAL INFORMATION: RECEIVING OFFICE: FEES: EXAMINERS: ACCOUNTS OFFICE: LEGAL METTERS: TECHNICAL INFORMATION: PUBLIC RELATIONS: Editor - Publisher: Vassiliou Christos Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) September 1, 2014

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

4 2

5 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Ηµεροµηνία έκδοσης: 01/09/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών... 5 Συντµήσεις... 5 JULY 2014 Publication date: 01/09/2014 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products

6 2.8 Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner...57 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B1) 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B2) 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ Ή ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B3) 4.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...63 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS (B1) 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS (B2) 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek CHAPTER 4.EUROPEAN PATENTS AFTER LIMITATION PROCEEDINGS (B3) 4.1 Notification concerning the translation into Greek of European patents after limitation proceedings Index by publication number of European patents after limitation proceedings translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of European patents after limitation proceedings translated into Greek

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΓ Ε 5.1 Ανακλήσεις του ΕΓ Ε για Ευρ. αιτήσεις.ε Ανακλήσεις από ΕΓ Ε χορηγηθέντων Ε Ε CHAPTER 5 REVOCATION FROM EPO 5.1 Revocations from EPO of European applications Revocations from EPO of European patents ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

8 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα ΣΠΠΠΦ: Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικό Προστασίας για Παιδιατρικά Φάρµακα 6

9 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

10 8

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F16L 9/12 IPC8: C08L 23/06 IPC8: C08J 5/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σουρωτή Βασιλικών, ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/01/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕ- ΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑ, ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΜΗ- ΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ/ ΟΡΟΦΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΡΟΣΙΣΜΟΥ Η παρούσα ευρεσιτεχνία στοχεύει στην κατασκευή καινοτόµων πλαστικών σωλήνων µε περιεκτικότητες σε ειδικού τύπου νανοσωµατίδια, υψηλής απόδοσης και προστιθέµενης αξίας από πολυπροπυλένιο, από πολυαιθυλένιο, από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο και γενικότερααπό πολυολεφίνες για τη χρήση τους σε ενδοδαπέδια και επιτοίχια συστήµατα θέρµανσης-δροσισµού. Η καινοτοµία των σωλήνων αυτών είναι ότι θα έχουν υψηλές µηχανικές ιδιότητες και ταυτόχρονα θα έχουν και µεγαλύτερη θερµική αγωγιµότητα από τους ήδη χρησιµοποιούµενους (τουλάχιστον κατά 50 τοις εκατό), κάτι που είναι ιδιαίτερα επιθυµητό για τις εφαρµογές που προορίζονται. Η χρήση τους θα προσφέρει ταχεία εναλλαγή θερµότητας µεταξύ του πατώµατος ή και της τοιχοποιίας οροφής και του περιεχοµένου σε αυτούς νερό, µε αποτέλεσµα την αύξηση της απόδοσης της εγκατάστασης και κατά συνέπεια την εξοικονόµηση ενέργειας περίπου κατά 10 τοις εκατό. Η έρευνα και η ανάπτυξη των νέων σωλήνων έγινε σε συνεργασία µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, όπου πραγµατοποιήθηκαν όλες οι σχετικές αναµίξεις και µετρήσεις µε όργανα υψηλής ακρίβειας, ενώ στις εγκαταστάσεις της Interplast πραγµατοποιήθηκαν όλες οι σχετικές παραγωγές και οι σωλήνες δοκιµάστηκαν για τη συµφωνία τους µε τα αντίστοιχα πρότυπα σε διακριβωµένα όργανα στο υπερσύγχρονο εργαστήριο της Interplast. Η σχετική έρευνα και ανάπτυξη, όπως και η αντίστοιχη τεχνο-οικονοµική µελέτη είναι διαθέσιµη προς έλεγχο (έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F16L 9/12 IPC8: C08L 23/06 IPC8: C08J 5/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σουρωτή Βασιλικών, ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/01/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕ- ΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ ΙΟΥ, ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΜΗ- ΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡ- ΜΑΝΣΗΣ- ΡΟΣΙΣΜΟΥ Η παρούσα ευρεσιτεχνία στοχεύει στην κατασκευή καινοτόµων πλαστικών σωλήνων µε περιεκτικότητες σε ειδικού τύπου νανοσωµατίδια, υψηλής απόδοσης και προστιθέµενης αξίας από πολυπροπυλένιο, από πολυαιθυλένιο, από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο και γενικότερααπό πολυολεφίνες για τη χρήση τους σε συστήµατα γεωθερµικής θέρµανσης και δροσισµού. Η καινοτοµία των σωλήνων αυτών είναι ότι θα έχουν υψηλές µηχανικές ιδιότητες και ταυτόχρονα θα έχουν και µεγαλύτερη θερµική αγωγιµότητα από τους ήδη χρησιµοποιούµενους (τουλάχιστον κατά 50 τοις εκατό), κάτι που είναι ιδιαίτερα επιθυµητό για τις εφαρµογές που προορίζονται. Η χρήση τους θα προσφέρει ταχεία εναλλαγή θερµότητας µεταξύ του εδάφους και του περιεχοµένου σε αυτούς νερό, µε αποτέλεσµα την αύξηση της απόδοσης της εγκατάστασης και κατά συνέπεια την εξοικονόµηση της ενέργειας περίπου κατά 10 τοις εκατό. Η έρευνα και η ανάπτυξη των νέων σωλήνων έγινε σε συνεργασία µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, όπου πραγµατοποιήθηκαν όλες οι σχετικές αναµίξεις και µετρήσεις µε όργανα υψηλής ακρίβειας, ενώ στις εγκαταστάσεις της Interplast πραγµατοποιήθηκαν όλες οι σχετικές παραγωγές και οι σωλήνες δοκιµάστηκαν για τη συµφωνία τους µε τα αντίστοιχα πρότυπα σε διακριβωµένα όργανα στο υπερσύγχρονο εργαστήριο της Interplast. Η σχετική έρευνα και ανάπτυξη, όπως και η αντίστοιχη τεχνο-οικονοµική µελέτη είναι διαθέσιµη προς έλεγχο (έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας). 9

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F24J 2/40 IPC8: G05D 23/20 IPC8: F24D 19/10 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ Φιλιατρών 31, ΙΛΙΟΝ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/01/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ θερµοκρασία του νερού του θερµοδοχείου, από την θερµοκρασία του υγρού του ηλιακού συλλέκτη, όταν αυτή, για κάποιο λόγο, πέσει. ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΘΕΡΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το θερµικό ηλιακό σύστηµα (κλειστού κυκλώµατος) που αποτελείται σύµφωνα και µε την προηγούµενη εφεύρεση, από τον ηλιακό θερµικό συλλέκτη (1), το θερµοδοχείο (πίσω από τον συλλέκτη) (19), µε εναλλάκτη (6 ή 7), ένα Φωτοβολταϊκό στοιχείο (2), και ένα κυκλοφορητή (10), και χαρακτηρίζεται από το ότι τροποποιείται-προσθέτοντας (παρεµβαίνοντας στη λειτουργία του) ένα διαφορικό θερµοστάτη (4), και δυο θερµικούς αισθητήρες (3, 5). Ο ιαφορικός θερµοστάτης (4), δέχεται τις θερµοκρασίες από το θερµοδοχείο(19), και από τον ηλιακό συλλέκτη (1), µέσω των συνδεδεµένων µε αυτόν θερµικών αισθητήρων (3, 5), και όταν η θερµοκρασία του (υγρού) ηλιακού συλλέκτη, είναι µεγαλύτερη (έστω κατά 1 βαθµό Κελσίου) από τη θερµοκρασία του (νερού) θερµοδοχείου (19), δίνει εντολή και κινείται ο κυκλοφορητής (10), ενώ, όταν πέσει κάτω από αυτήν (έστω κατά 1 βαθµό Κελσίου), δίνει εντολή και διακόπτει τη κίνησή του. Πλεονέκτηµα αυτής της εφευρέσεως είναι ότι διατηρεί υψηλότερη την ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E04B 1/08 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΛΕΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ζαΐµη 26, ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΪΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/01/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΛΕΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΛΕΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ Ζαΐµη 26,26221 ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΪΑΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΟΛΟΜΕΤΑΛΛΗΣ ΟΜΗ- ΣΗΣ ΜΕ ΧΑΛΥΒ ΙΝΟΥΣ ΡΑΒ ΟΥΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ (RHS) Ή ΤΕΤΡΑΓΩΝΙ- ΚΗΣ ΙΑΤΟΜΗΣ (SHS) Τοίχος, τοιχίο ή πλάκα, ελεγχόµενου πάχους από κοιλοδοκούς ορθογωνικής ή τετράγωνης διατοµής. Οι κοιλοδοκοί (1Α), (1Β) είναι τοποθετηµένοι µε τέτοιο τρόπο, ώστε να εφάπτονται µεταξύ τους σε όλο τουςτο µήκος και κατόπιν ηλεκτροσυγκολλούνται σηµειακά.το τοιχίο πακτώνεται µέσω των σιδηρογωνιών εγκλωβισµού (3) και των αγκυρίων πάκτωσης (4) στην θεµελίωση (5). Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή του µεταλλικού σκελετού, τα ολοµέταλλα στοιχεία µεταφέρονται στο εργοτάξιο και τοποθετούνται στις προκαθορισµένες θέσεις τους. Η θέση, το πάχος και η διατοµή τους είναι καθορισµένα από την στατική µελέτη. Οι πλάκες, αναπτύσσονται στην συνέχεια και σκεπάζουν την κατασκευή, η οποία βιδώνεται σε κάθε σηµείο επαφής τοίχων µε πλάκες. Αφού ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του µεταλλικού σκελετού και περαστούν τα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, υδραυλικά και αποχετευτικά δίκτυα, οι εσωτερικοί τοίχοι και οι πλάκες επενδύονται µε γυψοσανίδα και στην συνέχεια χρωµατίζονται. Όσον αφορά τις εξωτερικές πλευρές των τοίχων, αυτές επενδύονται µε θερµοµονωτική πλάκα (7) και στην συνέχεια σοβατίζονται (8). 10

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B65D 1/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΣΑΜΟΥΡΓΚΕΛΗ ΗΛΙΑ ΕΛΕΝΗ Κυριακίδου 2, ΨΥΧΙΚΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):22/01/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΤΣΑΜΟΥΡΓΚΕΛΗ ΗΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙ- ΟΥΣ ΜΗ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΤΥΧΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΙΕΖΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΠΤΥΧΕΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΩ ΙΚΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤΑΧΩ- ΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μέθοδος κατασκευής κάθε είδους µη εύκαµπτων πλαστικών και µεταλλικών συσκευασιών µε πτυχές. Η εφεύρεση αναφέρεται σε µια µέθοδο κατασκευής µη εύκαµπτων πλαστικών και µεταλλικών συσκευασιών µε πτυχέςγια να συµπιέζονται, οι πτυχές καθώς επίσης και το τελικό σχήµα των συσκευασιών µετά τη συµπίεσή τους είναι κώδικες οι οποίοι καταχωρούνται σε βάση δεδοµένων. Η ασυµπίεστη συσκευασία όσο και η συµπιεσµένη περνάνε από scanner και µε τους κωδικούς των πτυχών και του τελικού σχήµατος αναγνωρίζεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή το είδος του υλικού της συσκευασίας, το χρώµα της, ο παραγωγός του προϊόντος, το είδος του προϊόντος που περιέχει κλπ. Εσωτερικά και εκατέρωθεν των πλευρών της συσκευασίας που δεν έχουν πτυχές υπάρχουν κλιπ έτσι ώστε όταν συµπιεστούν µέχρι τέλους, αυτά να κουµπώσουν µεταξύ τους. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E04H 15/00 IPC8: E04H 15/36 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1) ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ ρυάδων 1, ΡΟΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/01/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1) ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ντολγοπόλωφ 6, ΡΟΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74):ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ντολγοπόλωφ 6,14572 ΡΟΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΚΙΑΣΤΡΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Σκίαστρο παραλίας µε σχεδιασµό γεωµετρίας στήριξής του, αποτελούµενο από ύφασµα, δύο (2) µπανέλες διαφορετικού µήκους που σχηµατίζουν Χ (σταυροειδές σχήµα) στα δύο πλευρικά υφασµάτινα τοιχώµατά του µε δύο (2) επισυναπτόµενες πλαϊνές θήκες έρµατος (ήσε διαφορετική περίπτωση φύλαξης αντικειµένων) και τρία (3) αεροδυναµικά ανοίγµατα οροφής. Το σκίαστρο παραλίας που περιγράφεται διαφοροποιείται απότα υπάρχοντα σκίαστρα τύπου igloo (ιγκλού) και τύπον pop up (ποπ απ) λόγω της γεωµετρίας στήριξής του, η οποία επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή δύο (2) άνισου µήκους µπανέλων σε σχήµα Χ (σταυροειδές) στα δύο υφασµάτινα πλευρικά τοιχώµατά του, έχοντας ως αποτέλεσµα την εύκολη - χωρίς σχοινιά και πασσάλους-συναρµολόγησή του µε ταυτόχρονη ωφέλεια το µέγιστο ύψος να επιτρέπει την ανεµπόδιστη χρήση του σκιασµένου µέρους του (προσέγγιση-φυγή), χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η σταθερότητά του σε δυνατούς ανέµους λόγω και της προαιρετικής χρήσης των πλαϊνών θηκών έρµατος (ή σε διαφορετική περίπτωση φύλαξηςαντικειµένων) και των τριών (3) αεροδυναµικών ανοιγµάτων οροφής για την ελεγχόµενη εκτόνωση του ανέµου. 11

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E04H 15/42 IPC8: E04H 15/44 IPC8: E04H 15/60 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1) ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ ρυάδων 1, ΡΟΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/01/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1) ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ντολγοπόλωφ 6, ΡΟΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74):ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ντολγοπόλωφ 6,14572 ΡΟΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΚΗΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ Υφασµάτινη σκηνή µε σχεδιασµό γεωµετρίας στήριξής της µε δύο µπανέλες που σχηµατίζουν Χ (σταυροειδές σχήµα) στα δύο πλευρικά τοιχώµατα της σκηνής (1) και µε επισυναπτόµενη θήκη αποθήκευσης µπανελών,εφεδρικών καρφιών και σχοινιών (2) µε τρόπο και σε θέση που να υποδεικνύει στον χρήστη τον ενδεδειγµένο και γρήγορο τρόπο διπλώµατος της σκηνής µετά την αποσυναρµολόγησή της. Η σκηνή που περιγράφεταιδιαφοροποιείται από τις υπάρχουσες σκηνές τύπου igloo (ιγκλού) και τύπου tunnel (τούνελ) λόγω της γεωµετρίας στήριξής της, η οποία επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή δύο (2) µπανελών σε σχήµα Χ (σταυροειδές) στα δύο υφασµάτινα πλευρικά τοιχώµατά της, διατηρώντας έτσι το µέγιστο ύψος της καθόλο σχεδόν το µήκος της και λόγω της κατάλληλης επισύναψης θήκης αποθήκευσης των µπανελών, των εφεδρικών καρφιών και σχοινιών µε τρόπο και σε θέση που να υποδεικνύει στον χρήστη τον ενδεδειγµένο και γρήγορο τρόπο διπλώµατος, επιτυγχάνοντας έτσι την απροβληµάτιστη και εύκολη µελλοντική χρήση της. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F24B 1/188 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΡΟΥΤΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Πάροδος Παλαµά 5, ΕΡΥΘΡΕΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/01/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΡΟΥΤΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝ- ΣΗΣ ΤΖΑΚΙΟΥ Το αερόθερµο σύστηµα θέρµανσης τζακιού τροφοδοτείται µέσω ενός µοτέρ (1), ευρισκόµενου στο εξωτερικό τµήµα της οικίας, µε καθαρό αέρα από το περιβάλλον, ενώ η εισερχόµενη ποσότητα του αέρα ελέγχεται µε τη χρησιµοποίηση ενός αεροστάτη {ντίµερ} (1β), συνδεδεµένου µε το µοτέρ. Ο αέρας αυτός µέσω µιας διάταξης σωληνώσεων που έχουν τοποθετηθεί στο κάτω και πίσω µέρος της εστίας του τζακιού (2), (3) και αφού γίνει η αρχική θέρµανσή του, διοχετεύεται σε ένα συλλέκτη - διαχωριστή {κολεκτέρ} (5) από µίαοπή (4), που βρίσκεται στο επάνω µέρος της εστίας του τζακιού, όπου κι επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή θέρµανση αυτού καθώς έχει τοποθετηθεί ένα διάφραγµα (6) και 9 διαµπερής σωλήνες (9) εντός αυτού. Ο αέρας εξέρχεται από το κολεκτέρ (5) µέσω δύο οπών (7). ιαµέσου δύο σωλήνων (8α, 8β), εξέρχεται ο καυτός αέρας εντός της οικίας. Με αυτό το σύστηµα κατορθώνεται η αποτελεσµατική θέρµανση κι ο επαρκής εξαερισµός του χώρου, καθώς δεν ανακυκλώνει τον ήδη υπάρχοντα αέρα, αλλά διοχετεύει νέο και καυτό.επιτυγχάνεται η µέγιστη οικονοµία διότι µε την ίδια ποσότητα καύσιµης ύλης που θα καταναλώναµε σε ένα συµβατικό τζάκι εξασφαλίζεται η πλήρης θέρµανση της οικίας. 12

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F24B 1/188 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΡΟΥΤΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Πάροδος Παλαµά 5, ΕΡΥΘΡΕΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/01/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΡΟΥΤΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):TURBOTHERM ΤΖΑΚΙΟΥ Το τουρµποθέρµ τζακιού τροφοδοτείται µέσω ενός µοτέρ (2), ευρισκόµενου στο εξωτερικό τµήµα της οικίας, µε καθαρό αέρα από το περιβάλλον ενώ η εισερχόµενη ποσότητα του αέρα ελέγχεται µε τη χρησιµοποίηση ενός αεροστάτη {ντίµερ} (1), συνδεδεµένου µε τοµοτέρ. Ο αέρας αυτός, µέσω µιας σωλήνας (3) και αφού γίνει η αρχική θέρµανσή του, διοχετεύεται σε ένα συλλέκτη - διαχωριστή {κολεκτέρ} (4) και στην συνέχεια µέσω σωληνώσεων (5) καταλήγουν σε ένα δεύτερο κολεκτέρ (6) εντός του οποίου έχουν τοποθετηθεί 2 διαφράγµατα (7) και 5 διαµπερείς σωλήνες (9). Αυτό το κολεκτέρ µπορεί να ποικίλει ανάλογα µε τον τύπο του τζακιού. Αφού γίνει η επιπλέον θέρµανση του αέρα παραλαµβάνεται από 8 σωλήνες (10) και µεταφέρεται στο τελικό κολεκτέρ (11) που βρίσκεται στην βάση της εστίας. Αφού γίνει η τελική θέρµανση του αέρα περνώντας µέσω δύο οπών (12) διοχετεύεται καυτός στον χώρο µέσω δυο σωλήνων (13). Η µεταφορά του σε όλο τον χώρο του σπιτιού γίνεται µε φυσικό και πρωτοποριακό τρόπο αφαιρώντας τον κρύο αέρα από τα δωµάτια µε εξαεριστήρες (14) και αφήνοντας δίοδο στον θερµό αέρα να γεµίσει τα δωµάτια. Με αυτό το σύστηµα κατορθώνεται η αποτελεσµατική θέρµανση κι ο επαρκής εξαερισµός του χώρου, καθώς δεν ανακυκλώνει τον ήδη υπάρχοντα αέρα, αλλά διοχετεύει νέο και καυτό. Επιτυγχάνεται η µέγιστη οικονοµία διότι µε την ίδια ποσότητα καύσιµης ύλης που θα καταναλώναµε σε ένα συµβατικό τζάκι εξασφαλίζεται η πλήρης θέρµανση της οικίας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G01F 1/708 IPC8: B01L 3/00 IPC8: G01N 27/327 IPC8: G01N 21/64 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)MICRO2GEN ΜΙΚΡΟ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟ-ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Νέο τεχνολογικό πάρκο ηµοκρίτου, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/01/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΜΠΛΙΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 2) ΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):DIMITRIJEVIC MIHAJLO Νέο Τεχνολογικό Πάρκο ηµόκριτου,15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧ- ΝΕΥΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΡΟΪΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Η παρούσα εφεύρεση στοχεύει στην ταυτόχρονη κάλυψη του ελέγχου και της ανάγνωσης βιολογικών αντιδράσεων σε µικρορευστοµηχανικά µικροσυστήµατα µε χρήση οπτικού αισθητήρα (π. χ. κάµερα µε φακό) για τοδιαρκή έλεγχο όλων των σηµείων ενός µικροροϊκού κυκλώµατος από την εισαγωγή του δείγµατος µέχρι και την εξαγωγή των συµπερασµάτων για τα αποτελέσµατα της βιολογικής ανάλυσης µε περιορισµένο κόστος καιπολυπλοκότητα κατασκευής. Το προτεινόµενο σύστηµα αποτελείται από διάταξη κάµερας µε φακό, διάφορες πηγές φωτισµού ανάλογα µε το µέγεθος και το είδος του µικροσυστήµατος, έλεγχο ενεργοποιητών κι αισθητηρίων, υπολογιστική µονάδα για την εκτέλεση όλων των ενεργειών που απαιτούνται από το βιολογικό πρωτόκολλο, καθώς και για την εκτέλεση αλγόριθµου µηχανικής όρασης για την ανίχνευση µικροροών, σχετικών υπολογισµών καθώς και τον εντοπισµό βιολογικών αντιδράσεων µε την προϋπόθεση σήµανσης. Το προτεινόµενο σύστηµα είναι σε θέση να συνδυάσει τον οπτικό έλεγχο της κίνησης των υγρών µε την ανίχνευση βιολογικών αντιδράσεων είτε οπτικά είτε µε ηλεκτρονικούς βιοαισθητήρες, καθώς ο στόχος της εφεύρεσης είναι η δηµιουργία µίας πλατφόρµας που να µπορεί να είναι λειτουργική µε διαφορετικές διατάξεις. Στονοπτικό έλεγχο αντιδράσεων µπορεί να χρησιµοποιηθούν απλές πηγές φωτός ή πηγές µεγαλύτερης ενέργειας (laser). Στην πρώτη περίπτωση προβλέπεται στη διάταξη η εισαγωγή αποσβενύµενου κυµατοδηγού που φωτίζεται πλευρικά ενώ στη δεύτερη απευθείας διέγερση από την πηγή υψηλότερης ενέργειας. Για να είναι εφικτός ο έλεγχος της κίνησης των υγρών καθώς και η ανίχνευση βιολογικών αντιδράσεων απαιτείται πλήρηςέλεγχος όχι µόνο των ενεργοποιητών kl αισθητηρίων της διάταξης, αλλά και όλων των στοιχείων φωτισµού. Οι εικόνες που λαµβάνει η κάµερα στην περίπτωση τουελέγχου οδηγούνται σε σύστηµα µηχανικής όρασης που ελέγχει κίνηση, ταχύτητα κι ενδεχόµενα όγκο, ενώ στην άλλη σε διαφορετικό υποσύστηµα που προσδιορίζει σηµεία αντίδρασης καθώς και την ένταση της αντίδρασης. 13

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: HO4L 27/26 IPC8: HO4L 1/00 IPC8: HO3M 13/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καµάρες, ΚΑΜΑΡΕΣ (ΑΧΑΪΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/01/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕ- ΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΠΕ- ΙΟΥ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Τηλεπικοινωνιακό σύστηµα µετάδοσης αραιής (sparse) πληροφορίας που χρησιµοποιεί ιαµόρφωση Πεδίου όπως Φουριέ κλπ. Στο δέκτη του συστήµατος αυτού η πληροφορία ανακτάται µε λιγότερα δείγµατα από τα απαιτούµενα σύµφωνα µε το θεώρηµα Nyquist αξιοποιώντας την αραιότητα των δεδοµένων, την περιοδικότητα των Μετασχηµατισµών Πεδίου και µεθόδους διόρθωσης σφαλµάτων. Σε αντίθεση µε τις προσεγγίσεις Συµπιεστικής ειγµατοληψίας η προτεινόµενη µέθοδος δεν στηρίζεται σε δύσκολα υλοποιήσιµα προβλήµατα βελτιστοποίησης αλλά στην τοποθέτηση σε κατάλληλες θέσεις µέσω ιαφύλλωσης, τιµών που είναι προβλέψιµες µεµεγάλη πιθανότητα λόγω αραιότητας. Οι γνωστές προσεγγίσεις Συµπιεστικής ειγµατοληψίας ανακτούν την πρωτότυπη πληροφορία από µικρό αριθµό δειγµάτων καιδε µπορούν να χρησιµοποιηθούν όταν µεσολαβεί µετασχηµατισµός πεδίου και κωδικοποίηση για διόρθωση σφαλµάτων γιατί αναιρείται η αραιότητα του πρωτότυπου σήµατος. Η παρούσα εφεύρεση απαιτεί µικρότερη µνήµη για την αποθήκευση των δειγµάτων, απλούστερη υλοποίηση του Μετασχηµατισµού Φουριέ ή του Αντίστροφού του και µειώνει την ταχύτητα και κατανάλωση ισχύος του Αναλογικό-Ψηφιακό Μετατροπέα στο δέκτη. 14

17 1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) 02/01/2013 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑ, ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟ- ΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ/ΟΡΟΦΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝ- ΣΗΣ- ΡΟΣΙΣΜΟΥ 02/01/2013 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ ΙΟΥ, ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟ- ΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΡΟΣΙΣΜΟΥ /01/2013 ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΘΕΡΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ /01/2013 ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙ- ΣΜΟ ΠΕ ΙΟΥ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ 16/01/2013 ΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΟΛΟΜΕΤΑΛΛΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΧΑΛΥΒ ΙΝΟΥΣ ΡΑΒ ΟΥΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ (RHS) Ή ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΟΜΗΣ (SHS) 22/01/2013 ΤΣΑΜΟΥΡΓΚΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΜΗ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΤΥΧΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΙΕΖΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΠΤΥΧΕΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΩ ΙΚΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΣΗ Ε Ο- ΜΕΝΩΝ /01/2013 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΣΚΗΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ /01/2013 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΣΚΙΑΣΤΡΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ /01/2013 MICRO2GEN ΜΙΚΡΟ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟ- ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΡΟΪΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ /01/2013 ΡΟΥΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΖΑΚΙΟΥ /01/2013 ΡΟΥΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ TURBOTHERM ΤΖΑΚΙΟΥ

18 1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) MICRO2GEN ΜΙΚΡΟ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟ- ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥ- ΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΡΟΪΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 31/01/ ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΘΕΡΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 03/01/ ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΣΚΙΑΣΤΡΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 28/01/ ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΣΚΗΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ 28/01/ ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙ- ΣΜΟ ΠΕ ΙΟΥ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑ, ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟ- ΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ/ΟΡΟΦΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡ- ΜΑΝΣΗΣ- ΡΟΣΙΣΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ ΙΟΥ, ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟ- ΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΡΟΣΙΣΜΟΥ 11/01/ /01/ /01/ ΡΟΥΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΖΑΚΙΟΥ 31/01/ ΡΟΥΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ TURBOTHERM ΤΖΑΚΙΟΥ 31/01/ ΤΣΑΜΟΥΡΓΚΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΜΗ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΤΥΧΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΙΕΖΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΠΤΥΧΕΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΩ ΙΚΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 22/01/

19 1.4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σµύρνης και Μενεµένης 13, ΤΑΥΡΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/01/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΥΡΙΑΚΙ Η ΕΙΡΗΝΗ. Σούτσου 28, ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74):ΚΥΡΙΑΚΙ Η ΕΙΡΗΝΗ. Σούτσου 28,11521 ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΛΑΜΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ Π-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΣΤΗΡΙΞΗ ΡΑΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ-STAND ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΑΓΚΟΥ ΚΑΙ Ε ΑΦΟΥΣ Μεταλλική ενίσχυση-στήριξη ραφιού σε σχήµα Π που χρησιµοποιείται σε προωθητικές κατασκευές -stand εδάφους και πάγκου τα οποία είναι κατασκευασµένα από χαρτόνι. Η ενίσχυση-στήριξη ραφιού κατασκευάζεται από λαµαρίνα µαύρη, γαλβανιζέ και ανοξείδωτη πάχους από 0,4χιλ. µέχρι 2χιλ. Το πάχος της λαµαρίνας αυξοµειώνεται ανάλογα µε το βάρος που θα σηκώσει το λαµάκι Π. Το µήκος και το φάρδος ποικίλοι ανάλογα το ράφι. Τα µικρά γυρισµένα τµήµατα που υπάρχουν κατά µήκος στις 2 άκριες (γλωσσίδια) διαπερνούν τα πλαϊνά και στερεώνουν την µεταλλική ενίσχυση-στήριξη ραφιού. Τα πλεονεκτήµατα της κατασκευής αυτής είναι ότι γίνεται οικονοµία υλικού άρα και κόστους, εξοικονοµείται χώρος αποθήκευσης, εξοικονοµούνται εργατοώρες µε την γρήγορη εφαρµογή του στο ράφι, επιτυγχάνεται αυξηµένη αντοχή στο ράφι και ευελιξία στο µέγεθος και στο σχήµα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)LOSIC ZIVOJIN GORAN Κριάρη 9, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):22/01/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)LOSIC ZIVOJIN GORAN ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΚΟΝ- ΤΡΑΜΠΑΣΟΥ Το Νέο Σχέδιο του περιστρεφόµενου ρυθµιστή του ύψους του καβαλάρη κοντραµπάσου αποτελεί ουσιαστική θεµελιώδη ανασχεδίαση σχετικά µε την λειτουργικότητα ενός τέτοιου εξαρτήµατος. Εδώ περιγράφονται δύο κύρια σηµεία: 1) την εφαρµογή, του πιο κατάλληλουγεωµετρικά, τραπεζοειδούς σπειρώµατος στην µια πλευρά του άξονα του ρυθµιστή και 2) τον ενδεδειγµένο προσανατολισµό του σπειρώµατος του ρυθµιστή κατά την εγκατάστασή του στο πόδι του καβαλάρη - το ελικοειδές τµήµα του άξονα να προσαρµόζεται µε κατεύθυνση προς το αντιηχείο του οργάνου Περιστρεφόµενος ρυθµιστής του ύψους του καβαλάρη κοντραµπάσου καθιστά δυνατή την µικρορρύθµιση της επιθυµητής απόστασης των χορδών από την ταστίερα, άρα και την εργονοµικότητα του οργάνου. Ο ίδιος δεν πρέπει να επιδρά, επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ήχου.η ανάγκη για τέτοιου είδους ρυθµίσεις (µεταβολής της απόστασης όλων των χορδών από την ταστιέρα) γίνεται εξ αιτίας των µεταβολών των ατµοσφαιρικών συνθηκών της υγρασίας και της θερµοκρασίας, που και οιδυο επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τις συνολικές διαστάσεις του µουσικού οργάνου καθώς και τη γεωµετρία του (λόγω της συνεχούς υψηλής τάσης των χορδών), προκαλώντας µια καµπτική παραµόρφωση του κύριου άξονα (scroll - saddle) του µουσικού οργάνου. Το παρόν εφευρεµένο Σχέδιο του περιστρεφόµενου ρυθµιστή επιλύει το προαναφερθέν πρόβληµα και ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί τις απώλειες στην ποιότητα του ήχου.αυτό έχει επιτευχθεί µε την επιδιωκόµενη αναβάθµιση του τύπου και την γεωµετρία του σπειρώµατος του ρυθµιστή, µε αποτέλεσµα την καλύτερη συναρµογή (στενότερη επαφή) των δύο διαφορετικών υλικών, αλουµινίου και ξύλου (που έχουν διαφορετικό µέτρο ελαστικότητας (Ε) εξασφαλίζοντας την άρτια µακροχρόνια λειτουργία του, χωρίς πλαστικές παραµορφώσεις του ξύλινου σπειρώµατος και ανεπιθύµητες απώλειες στηνποιότητα του ήχου. 17

20 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΟΛΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Ζέρβα 81, ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/01/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΚΟΛΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ Το συγκεκριµένο τζάκι χωρίζεται σε τρία (3) τεµάχια και αυτό για την πιο εύκολη µεταφορά αυτά απαρτίζονται από τη βάση, τον κορµό όπου στο εσωτερικό του έχει και έναν κούφιο δίσκο εκεί όπου η φλόγα έρχεται σε επαφή, και τέλος το επάνω σηµείο όπου υπάρχει η εξαγωγή στα τέσσερα αυτά σηµεία η εξαγωγή της φλόγας δίνει την µεγαλύτερη δυνατή ενέργεια (θερµότητα). Επίσης το συγκεκριµένο σύστηµα λειτουργεί µε ξύλα και πέλετς, και αυτό µέσω του κορµού όπου υπάρχει µια τρύπα στο κέντρο περίπου µε γωνία 45 µοιρών όπου εισέρχεται από το εξωτερικό του χώρου όπου θα θέλουµε να ζεστάνουµε ένα χωνί µε µία µακριά σωλήνα και αυτό είναι τοποθετηµένο κάτω από ένα σιλό όπου στο κάτω µέρος έχει µια χούφτα από τη µία πλευρά όπου της δίνεται η δυνατότητα να κινείται πάνωκάτω και από την άλλη ένα ρυθµιζόµενο συρµατόσχοινο ή και αλυσίδα ακριβώς επάνω στη χούφτα ακουµπάει ένα έκκεντρο που παίρνει περιστροφική κίνηση από ένα µοτέρ µε ένα µειωτήρα µόλις φτάσει σε κάποιο βαθµό χαµηλό µε έναν αισθητήρα θα παίρνεικίνηση ο µειωτήρας, αφού είναι ρυθµισµένο έτσι να πέφτει από την χούφτα στο χωνί πέλετς, που θα καταλήξει στο εσωτερικό και περίπου στο κέντρο του τζακιού. Κατά αυτό τον τρόπο θα έχουµε όλη τη νύχτα θερµοκρασία τέτοια ώστε τις πρωινές ώρες η θερµότητατου χώρου να είναι καλή και µε αισθητήρες να ξανασταµατάει. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κιουτάχειας 5, ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΛΕΣΒΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):15/01/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙ- ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Σε αυτή την µελέτη θα αναλυθεί ένα ηλεκτρονικό σύστηµα µε το οποίο θα ενηµερώνεται ηχητικά ο οδηγός ενός οχήµατος για την κατάσταση του προπορευόµενου φωτεινού σηµατοδότη (κόκκινο - απαγόρευση διέλευσης, πράσινο - διέλευση). Η λογική της εφεύρεσης, πάνω στην οποία βασίζεται η δηµιουργία αυτής της προειδοποίησης είναι παρόµοια µε αυτήν που γίνεται όταν ξεκινήσει ένα αυτοκίνητο χωρίς οι επιβάτες να έχουν κάνει χρήση των ζωνών ασφαλείας. Η χρήση του αποσκοπεί στην αποτροπή ατυχήµατος που θα προέλθει από την σύγκρουση οχηµάτων λόγω παραβίασης του φωτεινού σηµατοδότη. Το σύστηµα θα αποτελείται από έναν ποµπό και έναν δέκτη. Ο µεν ποµπός θα βρίσκεται στον ίδιο τον σηµατοδότη και ανάλογα µε την κατάσταση του σηµατοδότη θα εκπέµπει το αντίστοιχο σήµα και από την άλλη πλευρά ο δέκτης που θα βρίσκεται µέσα στο αυτοκίνητο θα µεταφράζει την κατάσταση του ποµπού - σηµατοδότη στο αντίστοιχο ηχητικό σήµα ενηµερώνοντας τον οδηγό ότι το όχηµα προσεγγίζει φωτεινό σηµατοδότη ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου - απαγόρευση διέλευσης (Εικόνα 1). Με αυτό το σύστηµα θα είναι δυνατόν να µειωθεί ο µεγάλος αριθµός οδικών ατυχηµάτων που συνήθως προέρχονται από αµέλεια των οδηγών και έχουν ως αποτέλεσµα τον τραυµατισµό αλλά και τις απώλειες ανθρώπινωνζωών σε σηµεία όπου γίνεται χρήση φωτεινών σηµατοδοτών. 18

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΜΑΪΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου

Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕΔΙΑ Η ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου 5, Gianni Stavroulaki str.(former Pandanassis str.) GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου

Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕΔΙΑ Η ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου 5, Gianni Stavroulaki str.(former Pandanassis str.) GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5

Διαβάστε περισσότερα

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 ver. Bio Products h.10-13 Προϊόντα για τζάκια λέβητες στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο ΟΒΙ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την προστασία των εφευρέσεων και βιομηχανικών σχεδίων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία των εφευρέσεων

Η προστασία των εφευρέσεων Η προστασία των εφευρέσεων Κ. Αµπατζής, ιευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων 1 Το έργο "Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και εξοικείωση του κοινού σε θέµατα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας" συγχρηµατοδοτείται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Η Ηλιακή Ενέργεια Τµήµα: β2 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Ηλεκτρική Θέρμανση

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Ηλεκτρική Θέρμανση ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Ηλεκτρική Θέρμανση Ηλεκτρικοί λέβητες Οι ηλεκτρικοί λέβητες τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα από το υφιστάμενο δίκτυο του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

SOL-TECH/3.0 ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ 1/6

SOL-TECH/3.0 ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ 1/6 34 2160 SOL-TECH/3.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 1750mm TEM 2 2 ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 1544mm TEM 2 3 ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΒΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

International Marketing Division. Αντλία θερμότητας Explorer για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

International Marketing Division. Αντλία θερμότητας Explorer για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης International Marketing Division Αντλία θερμότητας Explorer για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Αντλία θερμότητας με boiler 200 ή 270 lt για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Made in France Αντλία θερμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 Ασφάλεια και Α οδοτική Λειτουργία ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 VOLATSAKASBIOMASS Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εµπειρία που έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Νέες ενεργειακές τεχνολογίες για κτίρια

Νέες ενεργειακές τεχνολογίες για κτίρια ΠΡΟΤΟΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΤΗΡΙΟ Νέες ενεργειακές τεχνολογίες για κτίρια Αθήνα, 18 Σεπτεµβρίου 2008 Γενική περιγραφή 6όροφοι 2 όροφοιγραφείων 4 όροφοιδιαµερισµάτων Ενεργειακές απαιτήσεις τυπικού κτηρίου:

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία Θερμότητας με Θερμική Συμπίεση και Παραγωγή Ενέργειας από Θερμότητα

Αντλία Θερμότητας με Θερμική Συμπίεση και Παραγωγή Ενέργειας από Θερμότητα Αντλία Θερμότητας με Θερμική Συμπίεση και Παραγωγή Ενέργειας από Θερμότητα Τεχνολογικό πεδίο Η μελέτη αναφέρετε σε αντλίες θερμότητας, δηλαδή μεταφορά θερμότητας σε ψηλότερη θερμοκρασία με συνηθέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΟΠ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 7,ΣΕΡΡΕΣ ΤΚ 62122 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

TECH/3. /

TECH/3. / 34 SOL-TECH /3.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 1750mm TEM 2 2 ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 1544mm TEM 2 3 ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΒΗΤΑ 978mm

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη 5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη 5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Δεξαμενή αποθήκευσης νερού Περιμετρικός εναλλάκτης θερμότητας Θερμική μόνωση Εξωτερικό περίβλημα Καθοδική προστασία

Δεξαμενή αποθήκευσης νερού Περιμετρικός εναλλάκτης θερμότητας Θερμική μόνωση Εξωτερικό περίβλημα Καθοδική προστασία Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου, ψημένου στους 860 C κατά DIN 4753. H επισμάλτωση πραγματοποιείται σε ιδιόκτητες βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή!

ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή! ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή! Πάνελ υπέρυθρης θέρµανσης ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: A. Προηγµένη τεχνολογία παραγωγής και εξοπλισµός Η χρήση της τεχνολογίας του FR4 πλαστικοποιηµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5o Μάθημα Διδάσκων: Επ. Καθηγητής Ε. Αμανατίδης ΤΡΙΤΗ 2/5/2017 Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Περίληψη Ηλιακά θερμικά συστήματα: Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

*Τρόποι αντιμετώπισης ακραίων καιρικών συνθηκών.

*Τρόποι αντιμετώπισης ακραίων καιρικών συνθηκών. *Εξοικονόμηση ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού στις κατοικίες. *Τρόποι αντιμετώπισης ακραίων καιρικών συνθηκών. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΟΥΔΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Άριστα μονωμένο θερμική ανάγκη 50W/m2 Μη

Διαβάστε περισσότερα

HYDRO 30 ΞΥΛΟΣΟΜΠΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ.

HYDRO 30 ΞΥΛΟΣΟΜΠΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ. HYDRO 0 ΞΥΛΟΣΟΜΠΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ www.caminodesign.gr HYDRO 0 ΞΥΛΟΣΟΜΠΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 0 kw Πλεονεκτήµατα: 1 2 Χαµηλή κατανάλωση Μεγάλος βαθµός απόδοσης Χώρος καυσης από χυτοσίδηρο µε µεγάλη αντοχή 4 5 Εύκολη Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης !"#$!"%&'(" Κυκλικό περιστρεφόµενο αυτόνοµο σύστηµα διανοµής φαγητού για εξυπηρέτηση 450-500 ατόµων ανά ώρα, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα και επένδυση µελαµίνης, όπου χρειάζεται, σε διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ηλιοθερμίας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η 4 Ιουλίου 2014

Συστήματα Ηλιοθερμίας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η 4 Ιουλίου 2014 Συστήματα Ηλιοθερμίας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η 4 Ιουλίου 2014 Βασίλης Φούρλας Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κος ΕΜΠ Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΝ.E.ΕΠΙ.Θ.Ε Η αναγκαιότητα των Α.Π.Ε.. Δαπάνη Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ. Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs.

ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ. Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs. ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs http:// www.greenecotherm.eu Παραγωγός ΖΜΜ ΧΑΣΚΟΒΟ ΑΕ ιεύθυνση Βουλγαρία, Χάσκοβο 6300, λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη 5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης με κάδο χωρητικότητας 70 l και έως τρία μοτέρ.

Ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης με κάδο χωρητικότητας 70 l και έως τρία μοτέρ. Ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης με κάδο χωρητικότητας 70 l και έως τρία μοτέρ. 1 Αποθήκευση εξαρτημάτων επάνω στο μηχάνημα 3 Εργονομική λαβή Πλατύς προφυλακτήρας με θέση αποθήκευσης εξαρτημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ ΣΟΜΠΑ. NEΑ Αερόθερµη σόµπα Pellet P50.

ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ ΣΟΜΠΑ. NEΑ Αερόθερµη σόµπα Pellet P50. Pellet P0 ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ ΣΟΜΠΑ NEΑ Αερόθερµη σόµπα Pellet P0 www.caminodesign.gr Pellet P0 ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ ΣΟΜΠΑ, kw ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ ΣΟΜΠΑ PELLET Η αερόθερµη σόµπα Pellet P0 είναι µία σόµπα pellet µε πρωτότυπο σχεδιασµό,

Διαβάστε περισσότερα