Τράχηλος. Ι. Γενικά. οισοφάγο τραχεία θυρεοειδής αδένας παραθυρεοειδής αδένες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τράχηλος. Ι. Γενικά. οισοφάγο τραχεία θυρεοειδής αδένας παραθυρεοειδής αδένες"

Transcript

1 Τράχηλος Ι. Γενικά Α. Ο τράχηλος περιλαµβάνει πολλά & σηµαντικά µορφώµατα (όπως αγγεία, νεύρα, κλπ) που συνδέουν την κεφαλή µε τον κορµό & άνω άκρο τις καρωτίδες αρτηρίες τις σφαγίτιδες φλέβες τα πνευµονογαστρικά νεύρα λεµφαγγεία στελέχη του βραχιόνιου πλέγµατος σπονδύλους µύες οισοφάγο τραχεία θυρεοειδής αδένας παραθυρεοειδής αδένες Β. Επιπολής µύες του τραχήλου Μυώδες πλάτυσµα βρίσκεται µέσα στην υποδόρια περιτονία του τραχήλου o Καλύπτει την άνω µοίρα του πρόσθιου τραχηλικού τριγώνου o Έκφυση περιτονία & δέρµα δελτοειδούς & υποκλείδια χώρας o Κατάφυση κάτω χείλος της κάτω γνάθου o Νεύρωση τραχηλικός κλάδος του προσωπικού νεύρου (ΕΝ VΙΙ) o Ενέργια δεντώνει το δέρµα του τραχήλου Στερνοκλειδοµαστοειδής σηµαντικό οδηγό σηµείο. Φέρεται προς τα πάνω & έξω από το στέρνο & κλείδα προς την έξω επιφάνεια της µαστοειδούς απόφυσης. Διαιρεί την πλάγια επιφάνεια του τραχήλου σε πρόσθιο & οπίσθιο τραχηλικό τρίγωνο. o Έκφυση στερνική µοίρα πρόσθια επιφάνεια της λαβής του στέρνου. Κλειδική µοίρα άνω επιφάνεια του έσω 3µορίου της κλείδας o Κατάφυση µαστοειδης απόφυση o Νεύρωση παραπληρωµατικό νεύρο νωτιαία µοίρα (ΕΝ ΧΙ) o Ενέργια ετερόπλευρη σύσπαση κλίση της κεφαλής προς το σύστοιχο πλευρά, αµφοτερόπλευρη σύσπαση κάµψη του τραχήλου & έλξη της κεφαλή προς τα εµπρός ΙΙ. Τρίγωνα του τραχήλου Ο τράχηλος διαιρείται αµφοτερόπλευρα της µέση γραµµής σε δύο τρίγων (πρόσθιο & οπίσθιο) απο τον στερνοκλειδοµαστοειδή µυ.

2 2 Α. Οπίσθιο τραχηλικό τρίγωνο 1. Όρια Προς τα εµπρός οπίσθιο χείλος του στερνοκλειδοµαστοειδούς µυός προς τα πίσω πρόσθιο χείλος του τραπεζοειδούς µυός

3 3 προς τα κάτω το µέσο τριτηµόριο της κλείδας (η κλείδα σχηµατίζει τη βάση του οπίσθιου τριγώνου) η κορφή σχηµατίζεται στο σηµείο που τα χείλη του στερνοκλειδοµαστοειδούς & τραπεζοειδούς συγκλίνουν στην άνω αυχενική γραµµή του ινιακού οστού του κρανίου. (διέρχεται η ινιακή αρτηρία) 2. Μύες (σχηµατίζουν το έδαφος του οπίσθιου τριγώνου από πάνω προς τα κάτω) Κεφαλικός σπληνιοειδής µυς αποτελεί τη µεγαλύτερη, άνω µοίρα του σπληνιοειδούς µυός. Λειτουργεί σαν «επίδεσµος» (σπληνίον) που καλύπτιε τους εν τω βάθει µύες του τραχήλου Ανελκτήρας της ωµοπλάτης µυς εκφύεται από 4 οδοντώµατα (εγκάρσιων αποφύσεων Α1-Α4 σπονδύλων). Κατάφυση έσω χείλος ωµοπλάτης. Νεύρωση ραχιαίο νεύρο της ωµοπλάτης. Ενέργεια ανύψωση της ωµοπλάτης Μέσος σκαληνός µυς ο µεγαλύτερος σκαληνός. Βρίσκεται πίσω από τον πρόσθιο κλάδο του βραχιόνιου πλεγµατος & την 3 µοίρα της υποκλείδιας αρτηρίας Οπίσθιος σκαληνός µυς 3. Περιεχόµενα (κυρίως αγγεία & νεύρα) Φλέβες Έξω σφαγίτιδα φλέβα Υποκλείδα φλέβα Αρτηρίες Τρίτη (έξω) µοίρα της υποκλείδιας αρτηρίας Επιπολής τραχηλική αρτηρία, θυρεαυχενικό στέλεχος (κλάδος της υποκλείδιας) Ινιακή αρτ. Νεύρα Παραπληρωµατικό νεύρο (ΕΝ ΧΙ) Αυχενικό πλέγµα Φρενικό νεύρο (αποτελεί την αποκλείστική κινητική νεύρωση του διαφράγµατος) µυικός κλάδος του αυχενιού πλέγµατος ανακάµπτει από το έξω χείλος του πρόσθιου σκαληνού µυος Άνω (υπερκλείδιο) µοίρα του βραχιόνιου πλέγµατος 4. Υποδιαιρέσεις του οπίσθιου τραχηλικού τριγώνου Το µείζον υπερκλείδιο τρίγωνο Η κάτω γαστέρα του ωµοϋοειδούς µυός διαιρεί το οπίσθιο τραχηλικό τρίγωνο σε 2 µέρη το µείζον υπερκλείδιο τρίγωνο (µεγαλύρτερο & άνω) & το ωµοκλειδικό τρίγωνο (κάτω τµήµα) Περιέχει την ινιακή αρητρία (προς την κορυφή) Παραπληρωµατικό νεύρο (ΕΝ ΧΙ) Πεδίο µεγάλης επικινδυνότητας

4 4 Παραπληρωµατικό νεύρο (ΕΝ ΧΙ) χρησιµοποιείται συχνά από τους χειρουγωούς για τη διαίρεση του οπίσθιου τραχηλικού τριγώνου σε ένα άνω µικρής επικινδυνότητας πεδίο & σε ένα κάτω πεδίο µεγάλης επικινδυνότητας. Το ωµοκλειδικό τρίγωνο (ή υποκλείδιο τρίγωνο) Στην επιφάνεια του τραχήλου = υπερκλείδιο βόθρο Η έξω σφατίτιδα φλέβα & η εγκάρσια ωµοπλατιαία αρτ διέρχονται επιπολής Η υποκλείδαι αρτ βρίσκεται εν τω βάθει φέρεται πάνω στην 1η πλεύρα & ο σφυγµός της µπορεί να ψηλαφηθεί µε πίεση σε βάθος. (η πίεση στο ωµοκλειδικό τρίγτνων µπορεί να επιφέρει διακοπή της αιµατική ροής στην υποκλείδαι αρτ στο σηµείο οπού πορεύεται πάνω από την άνω επιφάνεια της 1ης πλευράς)

5 5

6 6 Β. Πρόσθιο τραχηλικό τρίγωνο 1. Όρια Προς τα εµπρός πρόσθια µέση γραµµή του τραχήλου προς τα πίσω πρόσθια χείλος του στερνοκλειδοµαστοειδούς Κορυφή βρίσκεται στη σφαγιτική εντοµή Βάση σχηµατίζεται από το κάτω χείλος της κάτω γνάθου & η γραµµή που ενώνει τη γωνία της κάτω γνάθου µε τη µαστοειδή απόφυση. 2. Μύες (Έχουν ως πρωταριχικό σκοπό τη σταθεροποίηση ή την κίνηση του υοειδούς οστού & του λάρυγγα. Διακρίνονται σε µύες πάνω από το υοειδές οστό & µύες κάτω από το υοειδές οστό) Οι µύες πάνω από το υοειδές οστό Ο γναθοϋοειδής µύς λεπτός, πλατύς τριγωνικός µυς. Σχηµατίζει κάτω από τη γλώσσα το έδαφος του στόµατος

7 7 γενειοϋοειδής µυς βραχύς, στενός µυς. Βρίσκεται πάν από το γναθοϋοειδή όπου ενεργεί ενισχύοντας το έδαφος του στόµατος βελονοϋοειδής µυς µικρή ταινία σχεδόν παράλληλη µε την οπίσθια γαστερα του διγάστορα µυ διγάστορας µυς ταινοειδή µυ µε 2 γαστέρες Οι µύες κάτω από το υοειδές οστό ωµοϋοειδής µύς έχει 2 γαστέρες (ενώνονται µε διάµεσο τένοντα). Αποτελεί σηµαντικό οδηγό σηµείο διαιρεί το πρόσθιο και οπίσθιο τραχηλικό τρίγωνο σε µικρότερα τρίγωνα. στερνοϋοειδής µυς βρίσκεται επιπολής εκτός από την κάτω µοίρα του οπου καλύπτεται από το στερνοκλειδοµαστοειδή στερνοθυρεοειδής µυς βρίσκεται κάτω από το στερνοϋοειδή µυ θυρεοϋοειδής µυς η προς τα πάνω συνέχεια του στερνοθυρεοειδούς. Ε ίναι κυρίως υπεύθυνος για την σύγκειση της εισόδου του λάρυγγα & την περεµπόδιση της διόδου των τροφών προς το λαρυγγα κτά την κατάποση. 3. Υποδιαιρέσεις του πρόσθιου τραχηλικού τριγώνου Το Υπογνάθιο Τρίγωνο Βρίσκεται µεταξύ του κάτω χείλους της κάτω γνάθου & της πρόσθιας & οπίσθιας γαστέρας του διγάστορα µυός. Περιεχόµενα - υπογνάθιος αδένας (κταλαµβάνει ολόκληρο το τρίγωνο) = σιαλογόνος αδένα το οποίο ψηλαφάται ως µαλακή µάζα µταξύ του σώµατος της κάτω γνάθου & γναθοϋοειδούς µυός υπογνάθιος πόρος αναδύεται από την έσω επιφάνεια του αδένα παράλληλα µε τη γλώσσα & εκφάλλει (µε 1-3 στόµια) στη στοµατική κοιλότητα υπογλώσσιο νεύρο (ΕΝ ΧΙΙ) κινητικό νεύρο των αυτόχθονων & ετερόχθονων µυών της γλώσσας. Προσωπική αρτ & φλέβα Το Καρωτιδικό Τρίγωνο Αφορίζεται από Την άνω γαστέρα του ωµοϋοειδούς Την οπίσθια γαστέρα του διγάστορα Πρόσθιο χείλος του στερνοκλειδοµαστοειδούς µύος Αποτελεί σηµαντικότατη περιοχή διότι διέρχονται η κοινή καρωτίδα αρτ & οι κλάδοι της. Ο σφυγµός µπορεί να ψηλαφηθεί µε τα δάκτυλα µε πίεση της αρτηρία ελαφρά πάνω στις εγκάρσιες αποφύσεις των αυχενικών σπονδύλων. Περιεχόµενα Κοινή καρωτίδα στο επίπεδο του άνω χείλους του θυρεοειδούς χόνδρου, αποσχίζεται στην έσω & έξω καρωτίδα αρτ. Καρωτιδικός κόλπος αποτελεί µικρό ανεύρυσµα της 1 ης µοίρας της έσω καρωτίδας αρτ. Αποτελεί περιοχή που ρυθµίζει την αρτηριακή πίεση του αίµατρος. Νευρώνεται κυρίως από το γλωσσοφαρυγγικό νευρο (ΕΝ ΙΧ)

8 8 Καρωτιδικό σωµάτιο αποτελεί µικρή ερυθρόφαιη ωοειδή µάζα ιστού, η οποία βρίσκεται στο διχασµό της κοινής καρωτίδας αρτηρίας, σε στενή σχέση µε τον καρωτιδικό κόλπο. Είναι χηµειοϋποδοχέας, ο οποίος αντιδρά στις µεταβολές της χηµικής σύστασης του αίµατος Καρωτιδικό ή αγγειώδες έλυτρο σωληνώδη πάχυνση της τραχηλικής περιτονίας που εκτείνεται από τη βάση του κρανίου ως τη ρίζα του τραχήλου. Περιέχει την κοινή καρωτίδα προς τα έσω, την έσω σφαγίτιδα φλέβα προς τα έξω, το πνευµονογαστρικό νεύρο (ΕΝ Χ) προς τα πίσω & την αγκύλη του υπογλωσσίου.

9 9 Το µυικό τρίγωνο Αφορίζεται από την άνω γαστέρα του ωµοϋοειδούς µυός, το πρόσθιος χείλος του στερνοκλειδοµαστοειδούς µυός πρόσθια µέση γραµµή του τραχήλου Περιέχει του µύες κάτω από το υοειδές οστό και τα σπλάχνα του τραχήλου Θυρεοειδή Παραθυρεοειδείς αδένες Το υπογενείδιο τρίγωνο Μονήρη περιοχή πάνω από το υοειδές οστό. Αφορίζεται προς τα κάτω από το σώµα του υοειδούς οστού προς τα έξω από τη δεξιά & αριστερή πρόσθια γαστερα των διγαστόρων µυών. Περιέχει τους υπογενείδιους λεµφαδένες

10 10

11 11

12 12 ΙΙΙ. ΛΑΡΥΓΓΑΣ

13 13 Α. Χρησιµεύει σαν αεραγωγός & φωνητικό όργανο 1. Βρίσκεται: Κάτω από το υοειδές οστούν Μπροστά από τη λαρυγγική µοίρα του φάρυγγα Αντίστοιχα προς τα σώµατα του 4 ου, 5 ου & 6 ου αυχενικού σπονδύλου στη γυναίκα βρίσκεται σπόνδυλο ψηλότερα ακόµα πιο ψηλά στο παιδί 2. Ο σκελετός του λάρυγγα αποτελείται από χόνδρους που συνδέονται µεταξύ τους µε συνδέσµους & διαρθρώσεις α. οι χόνδροι αυτοί κινούνται ο ένας προς τον άλλο µε ενέργεια διαφόρων µυών β. εµφανίζει κοιλότητα υπαλείφεται από βλεννογόνο Β. Οι χόνδροι του λάρυγγα = 9 - Κρικοειδής 3 µονοί - Θυρεοειδής - Επιγλωττίδα - Αρυταινοειδείς 3 διπλοί - Κερατοειδείς - Σφηνοειδείς 1. ο κρικοειδής (1) ο κατώτερος χόνδρος κύκλος 2. ο θυρεοειδής (1) ο µεγαλύτερος χόνδρος 2 τετράπλευρα πέταλα ενώνονται µπροστά σχηµατίζουν το λαρυγγικό έπαρµα ή µήλο του Αδάµ

14 14 3. η επιγλωττίδα (1) ελαστικό, κιτρινωπό πέταλο σχήµα φύλλου φέρεται κτά µέτωπο προς τα πάνω µεταξύ της ρίζας της γλώσσας και του φαρυγγικού στοµίου του λάρυγγα 4. οι αρυταινοειδείς χόνδροι (2) στο άνω χείλος του κρικοειδούς χόνδρου τµήµα του οπίσθιου τοιχώµατος του λάρυγγα σχήµα τρίπλευρης πυραµίδας φωνητική απόφυση: φέρεται οριζόντια προς τα εµπρός, χρησιµεύει για την πρόσφυση του φωνητικού µυός Γ. Η κοιλότητα του λάρυγγα 1. Προς τα επάνω επικοινωνεί µε το φάρυγγα = φαρυγγικό στόµιο του λάρυγγα ενώ προς τα κάτω επικοινωνεί µε την τραχεία = τραχειακό στόµιο. Εµφανίζει τρεις µοίρες άνω + κάτω = φαρδιές, µέση = στενή έτσι η κοιλότητα σε κατά µέτωπο διατοµή παίρνει σχήµα κλεψύδρας 2. Το φαρυγγικό στόµιο είσοδος του λάρυγγα επιγλωτίδα βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο αλλά βλέπει προς τα πάνω και πίσω 3. Το τραχειακό στόµιο αντιστοιχεί στο κάτω χείλος του κρικοειδούς χόνδρου όπου η κοιλότητα του λάρυγγα µεταπίπτει στον αυλό της τραχείας αρτηρίας 4. Η µέση µοίρα είναι πιο στενή αφορίζεται από πάνω από τις κοιλιακές πτυχές αφορίζεται από κάτω από τα φωνητικά χείλη φωνητικές πτυχές = παχιές πτυχές του βλεννογόνου οι οποίες δεν συµµετέχουν στη φωνητική λειτουργία τα φωνητικά χείλη = γνήσιες φωνητικές χορδές

15 15 ΙV. Aυχενικό Πλέγµα Σχηµατισµός: από την αναστόµωση των προσθίων πρωτευόντων κλάδων του Α1 Α4 νεύρων. Θέση: Βρίσκεται µπροστά από τις εγκάρσιες αποφύσεις των τριών πρώτων αυχενικών σπονδύλων και εν τω βάθει της σφαγίτιδας φλέβας και του στερνοκλειδοµαστοειδούς. Κατανοµή: Χορηγεί νεύρωση στο δέρµα και στους µυς του τραχήλου και του διαφράγµατος. Οι µυϊκοί (ή εν τω βάθει) κλάδοι νευρώνουν αρκετές οµάδες µυών. Οι δερµατικοί (ή επιπολής) κλάδοι διακρίνονται στο οπίσθιο τραχηλικό τρίγωνο. Μυς: - παρακείµενοι µυς του τραχήλου - µύες κάτωθεν του υοειδούς οστού - διάφραγµα Δέρµα: - ινιακής χώρας - έσω επιφάνειας του πτερυγίου του ωτός - παρωτιδοµασητηρίου χώρας - άνω µοίρας του θώρακα - υποκλείδιας χώρας ώµου Οι κλάδοι του αυχενικού πλέγµατος ταξινοµούνται σε τέσσερις οµάδες. - Αναστοµωτικοί κλάδοι: Φέρονται στο υπογλώσσιο νεύρο, πνευµονογαστρικό και στη συµπαθητική άλυσο - Επιπολής κλάδοι: χορηγούν δερµατικούς κλάδους στον τράχηλο - Εν τω βάθει κλάδοι: χορηγούν κινητικούς κλάδους στους µύες του τραχήλου - Φρενικό νεύρο: αποτελεί το κινητικό νεύρο του διαφράγµατος Σχηµατισµός Οι πρόσθιοι κλάδοι των τεσσάρων πρώτων αυχενικών νεύρων ενώνονται µε µια σειρά αγκυλών.

16 16 - Υπάρχουν τρεις αγκύλες, είναι οι Α1-2, Α2-3 και Α Η αγκύλη Α4-5 συνδέει το αυχενικό µε το βραχιόνιο πλέγµα. Το αυχενικό πλέγµα σχηµατίζεται στο παρέγχυµα των µυών που αποτελούν το έδαφος του οπίσθιου τριγώνου, µέσα στο προσπονδυλικό πέταλο της τραχηλικής περιτονίας. Βρίσκονται στον µέσο σκαληνό και στον ανελκτήρα της ωµοπλάτης κάτω από την απονεύρωση του στερνοκλειδοµαστοειδούς. Πρόσθιος Πρωτεύων Κλάδος του Α1 Είναι αµιγώς κινητικός και δεν διαθέτει δερµατικό κλάδο. Αναδύεται από το σπονδυλικό σωλήνα στην αύλακα του οπισθίου τόξου του άτλαντα µεταξύ του οπισθίου τόξου και της σπονδυλικής αρτηρίας. Πριν κατέρχεται για να σχηµατίσει µια αγκύλη µε τον ανερχόµενο κλάδο του Α2, χορηγεί κλαδίσκοι για τη νεύρωση του πλάγιου ορθού κεφαλικού και του πρόσθιου και επιµήκους κεφαλικού. Η αγκύλη Α1-2 σχηµατίζεται µπροστά από την εγκάρσια απόφυση του άτλαντα. Οι περισσότερες ίνες πορεύονται προς τα εµπρός και ενώνονται µε το υπογλώσσιο νεύρο στο ύψος του άτλαντα. - Μέσω της αναστόµωσης, νευρώνει τον γενειοϋοειδή και τον θυρεοϋοειδή µυ. - Στην συνέχεια, πορεύεται προς τα κάτω ως κατιόν υπογλώσσιο. Από το κατιόν υπογλώσσιο εκφύεται κλάδος για την πρόσθια γαστέρα του ωµοϋοειδούς. Το κατιόν υπογλώσσιο αναστοµόνεται µε το κατιόν αυχενικό (το οποίο εκφύεται από τους Α2 και Α3) και σχηµατίσει µια αγκύλη, την υπογλώσσια αγκύλη. - Βρίσκεται στο καρωτιδικό έλυτρο και χορηγεί ίνες για την νεύρωση του στερνοϋοειδή, του στερνοθυρεοειδή και της οπίσθιας γαστέρας του ωµοϋοειδούς. Πρόσθιος Πρωτεύων Κλάδος του Α2 Αναδύεται πίσω από την άνω αρθρική απόφυση του άξονα και πορεύεται προς τα εµπρός. Διχάζεται σε ανιόντα κλάδο, ο οποίος αναστοµώνεται µε τον Α1, και σε κατιόντα κλάδο. Τον κατιόντα κλάδο αναστοµώνεται µε τον Α3 για να σχηµατίσει τη δεύτερη αγκύλη του πλέγµατος Οι υπόλοιποι πρωτεύοντες κλάδοι των αυχενικών νεύρων αναδύονται από τα µεσοσπονδύλια τρήµατα. Κάθε ρίζα δέχεται φαιούς αναστοµωτικούς κλάδους από το άνω αυχενικό γάγγλιο. Δερµατικοί Κλάδοι Αναδύονται αντίστοιχα προς τη µεσότητα του οπίσθιου χείλους του στερνοκλειδοµαστοειδούς για τη νεύρωση του δέρµατος. Υπάρχουν - Ανιόντες δερµατικοί κλάδοι: έλασσον ινιακό νεύρο (Α2), µείζον ωτιαίο νεύρο (Α2, Α3) - Κατιόντες δερµατικοί κλάδοι: υπερκλείδια νεύρα (Α3, Α4)

17 17 - Εγκάρσιοι δερµατικοί κλάδοι: πρόσθιο δερµατικό νεύρο του τραχήλου (Α2, Α3). Έλασσον Ινιακό Νεύρο (Α 2 και σπάνια Α 3 ): Πορεία: Περιβάλλει τη νωτιαία µοίρα του παραπληρωµατικού νεύρου. Φέρεται προς τα άνω κατά µήκος του οπίσθιου χείλους του στερνοκλειδοµαστοειδούς µυός. Χορηγεί τρεις κλάδους - Ωτιαίος για το άνω τριτηµόριο της έσω επιφάνειας του έξω ωτός. - Μαστοειδικός για το δέρµα άνωθεν της µαστοειδούς απόφυσης. - Ινιακός για την ινιακή περιοχή πάνω και πίσω από τη µαστοειδή απόφυση. Νευρώνει το δέρµα της ινιακής χώρας, της µαστοειδούς χώρας και της έσω επιφάνειας του πτερυγίου του ωτός. Μείζον Ωτιαίο Νεύρο (Α 2 και Α 3 ): Αποτελεί το µεγαλύτερο δερµατικό κλάδο του αυχενικού πλέγµατος. Πορεία: Πορεύεται πάνω από το οπίσθιο χείλος του στερνοκλειδοµαστοειδούς µυός και φέρεται κάθετα προς τα άνω (προς την παρωτίδα). Σχηµατίζει αγκύλη γύρω από το µέσον του οπισθίου χείλους του στερνοκλειδοµαστοειδούς. Χορηγεί τρεις κλάδους - Ωτιαίο για τα κατώτερα δύο τριτηµόρια της έσω επιφάνειας του έξω ωτός και την έξω επιφάνεια του λοβίου του ωτός. - Μαστοειδικό για το δέρµα πάνω από τη µαστοειδή απόφυση. - Προσωπικό για το δέρµα πάνω από τους µασητήρες και την παρωτίδα. Νευρώνει το δέρµα τη παρωτιδοµασητηρίου χώρας, της µαστοειδούς χώρας και της έσω επιφάνειας του πτερυγίου του ωτός. Το υποδερµάτιο τραχηλικό νεύρο ή εγκάρσιο τραχηλικό νεύρο (Α 2 και Α 3 ): Πορεία: Ανακάµπτει από το οπίσθιο χείλος του στερνοκλειδοµαστοειδούς µυός στο ύψος της µεσότητάς του και στη συνέχεια φέρεται εγκάρσια. Νευρώνει το δέρµα της πρόσθιας τραχηλικής χώρας. Τα υπερκλείδια νεύρα (Α 3 και Α 4 ): Εκφύονται µε κοινό στέλεχος που στη συνέχεια αποσχίζεται σε έσω, διάµεσο και έξω κλάδους. Νευρώνουν το δέρµα της πρόσθιας υπερκλείδιας άνω µοίρας του θώρακα της µέσης υπερκλείδιας χώρας (άνω τµήµα του στέρνου), της υποκλείδιας χώρας (πάνω από το ανώτερο θωρακικό τοίχωµα µέχρι την 3η πλευρά), και της οπίσθιας υπερκλείδιας χώρας του ώµου (πάνω από το άνω τµήµα του δελτοειδούς µυός). Μπορούν να ψηλαφηθούν πάνω από το υποδόριο πρόσθιο χείλος της κλείδας. Μυϊκοί Κλάδοι Διακρίνονται σε βραχείς (για τους παρακείµενους µύες του τραχήλου) και σε µακρούς. Οι µακροί κλάδοι είναι οι ακόλουθοι:

18 18 Κατιόν Αυχενικό Νεύρο ή Αυχενικός Κλάδος της Αγκύλης του Υπογλωσσίου (Α2,Α3): Αυχενικός κλάδος της αγκύλης του υπογλωσσίου. Αναστοµώνεται µε τον κατιόντα κλάδο του υπογλωσσίου νεύρου (η άνω ρίζα της αγκύλης του υπογλωσσίου) και σχηµατίζει την αγκύλη του υπογλωσσίου. Η αγκύλη του αυχενικού πλέγµατος νευρώνει τους µυς του υοειδούς οστού (στερνοϋοειδή, στερνοθυρεοειδή και ωµοϋοειδή). Φρενικό Νεύρο (Α3-Α5 αλλά κυρίως Α4): Είναι ο πιο σηµαντικός κλάδος του αυχενικού πλέγµατος. Επιτελεί την κινητική νεύρωση του διαφράγµατος και µεταφέρει ιδιοδεκτικές αισθητικές ίνες από την κεντρική µοίρα του διαφράγµατος. Επίσης, χορηγεί ίνες για τον υπεζωκότα και το περικάρδιο. - Τα Θ11 και Θ12 παρέχουν µια µικρή (κλινικά ασήµαντη) συµβολή στη νεύρωση των σκελών του διαφράγµατος. Πορεία: Ανακάµπτει από το έξω χείλος του προσθίου σκαληνού µυός και στη συνέχεια φέρεται λοξά κατά µήκος της πρόσθιας επιφάνειας του σκαληνού. (Φέρεται κάτω από την επιπολής τραχηλική και την εγκάρσια ωµοπλατιαία αρτηρία) Στη συνέχεια, πορεύεται ανάµεσα στην υποκλείδια φλέβα και την υποκλείδια αρτηρία (µε το πνευµονογαστρικό νεύρο επί τα εντός και την έσω µαστική αρτηρία επί τα εκτός) και εισέρχεται στη θωρακική κοιλότητα. Μέσα στο θώρακα πορεύεται αρχικά µπροστά από το θόλο του υπεζωκότα, µέχρι πίσω από τον πρώτο πλευρικό χόνδρο και έπειτα πορεύεται σχεδόν κάθετα µπροστά από τη ρίζα του πνεύµονα και µεταξύ του περικαρδίου και του µεσοπνευµονίου πετάλου του υπεζωκότα. Τέλος, εισδύει στο διάφραγµα. Κατά την πορεία του το φρενικό νεύρο δίνει τους παρακάτω κλάδους: - αισθητικούς κλάδους - νευρώνουν το περικάρδιο και τον υπεζωκότα - φρενικούς κλάδους - για το διάφραγµα - φρενοκοιλιακούς κλάδους - για την κάτω επιφάνεια του διαφράγµατος (κάτω φρενικό πλέγµα). Παραφρενικό Πλέγµα: Συνήθως αναστοµώνεται µε το φρενικό νεύρο (είτε στη ρίζα του τραχήλου ή στο θώρακα). Συνοδεύει το φρενικό νεύρο και αποτελεί τµήµα του.

19 19

Μεικτά Εγκεφαλικά Νεύρα

Μεικτά Εγκεφαλικά Νεύρα Μεικτά Εγκεφαλικά Νεύρα Εισαγωγή Τρίδυµο Νεύρο (V) Πυρήνες του Τριδύµου Νεύρου Οφθαλµικό Νεύρο (V 1 ) Άνω Γναθικό Νεύρο (V 2 ) Κάτω Γναθικό Νεύρο (V 3 ) Γάγγλια του Τριδύµου Νεύρου Προσωπικό Νεύρο (VΙΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Το Ανθρώπινο Σώµα Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Οστά της Κεφαλής - Εγκεφαλικό Kρανίο Στοιχεία ανατοµίας Ο σκελετός της κεφαλής ή κρανίο, διαιρείται στο εγκεφαλικό ή κυρίως κρανίο και στο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας. ebooks4greeks.gr. Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας. ebooks4greeks.gr. Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης Το Ανθρώπινο Σώµα Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης Οστά της Κεφαλής - Εγκεφαλικό Kρανίο Ο σκελετός της κεφαλής ή κρανίο, διαιρείται στο εγκεφαλικό ή κυρίως κρανίο

Διαβάστε περισσότερα

Άνω Άκρο. Ι. Ώµική Ζώνη. Α. Οστά

Άνω Άκρο. Ι. Ώµική Ζώνη. Α. Οστά Άνω Άκρο Ι. Ώµική Ζώνη Α. Οστά 1. Ωµοπλάτη Η ωµογλήνη χρησιµεύει για την άρθρωση µε την κεφαλή του βραχιονίου Η κλειδική επιφάνεια του ακρωµίου είναι για την άρθρωση µε την κλείδα Η εντοµή της ωµοπλάτης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή ΙΙ. Ι. Μύες του προσώπου

Κεφαλή ΙΙ. Ι. Μύες του προσώπου Κεφαλή ΙΙ Ι. Μύες του προσώπου Α. Μιµικοί µύες (δερµατικοί) Εντοπίζονται µέσα στο υποδόριο ιστό Προσφύονται στο δέρµα του προσώπου Κινητική νεύρωση προσωπικό νεύρο (ΕΝ VII) Περιβάλλουν τα στόµια (σφηγκτήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Το μυϊκό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Το μυϊκό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Το μυϊκό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ Οι μύες Οι μύες είναι όργανα, τα οποία προσφύονται στα οστά και έχουν σημαντική κινητικότητα Με την σύσπαση τους κινούν

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 - ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 - ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Ο σπερµατικός πόρος χιάζεται µε τον ουρητήρα Ο σπερµατικός πόρος χιάζεται µε τα έσω λαγόνια αγγεία Ο σπερµατικός πόρος χιάζεται µε τα κοινά λαγόνια αγγεία Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αναπνευστικό Σύστημα (1) Α. Ανώτερο Αναπνευστικό - Ρις (Μύτη) - Στοματική Κοιλότητα - Φάρυγγας (ρινική και στοματική μοίρα μέχρι το φαρυγγικό στόμιο του λάρυγγα) Β. Κατώτερο Αναπνευστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Σχηµατισµός Παράπλευροι Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Μυϊκοί Παράπλευροι Κλάδοι Δερµατικοί Παράπλευροι Κλάδοι Σπλαγχνικοί Παράπλευροι Κλάδοι Τελικοί Κλάδοι του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Αποκατάσταση ιαταραχών Επικοινωνίας και Κατάποσης σε Ενήλικες με Τραχειοστομία» Σπουδαστής: Μπάρδης Παναγιώτης Α.Μ. : 10522

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Το όριο σπλαγχνικού και εγκεφαλικού κρανίου είναι η γραµµή που περνάει από: Ριζορρίνιο - υπερκόγχιο χείλος - ζυγωµατικό τόξο - έξω ακουστικό πόρο Ποιο είναι το σωστό:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες)

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες) ΡΑΧΗ Ι. Γενικά Α. Η ράχη αποτελείται από την οπίσθια επιφάνεια του σώµατος 1. Αποτελεί µυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορµού 2. Οστικά στοιχεία α. Σπόνδυλοι β. Κεντρικά τµήµατα των πλευρών γ. Άνω επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

http://www.med.wayne.edu/diagradiology/anatomy_modules ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

http://www.med.wayne.edu/diagradiology/anatomy_modules ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ http://www.med.wayne.edu/diagradiology/anatomy_modules ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΗΝΙΓΕΣ Ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός περιβάλλονται απο τις μήνιγγες που είναι από έξω προς τα μέσα η σκληρά,

Διαβάστε περισσότερα

Το Συµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα

Το Συµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα Το Συµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα Εισαγωγή Συµπαθητική Φυγόκεντρος Οδός Κεντρική Μοίρα (Εγκεφαλικό Σκέλος) Προγαγγλιακές Ίνες Μεταγαγγλιακές Ίνες Συµπαθητική Κεντροµόλος Οδός Το Συµπαθητικό Στέλεχος ή Συµπαθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΔΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Ι. Γενικά Α. Η κοιλία είναι το τµήµα του κόρµου που βρίσκεται µεταξύ του θώρακα (διάφραγµα) προς τα πάνω και της πυέλου (είσοδο της µικρής πυέλου) προς τα κάτω. Η πύελος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΟΝΤΑΜΠΑΣΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α του ΛΥΓ Α ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής : Σοφία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αναπνευστικό Σύστημα (1) Α. Ανώτερο Αναπνευστικό - Ρις (Μύτη) - Στοματική Κοιλότητα - Φάρυγγας (ρινική και στοματική μοίρα μέχρι το φαρυγγικό στόμιο του λάρυγγα) Β. Κατώτερο Αναπνευστικό

Διαβάστε περισσότερα

παθησεισ ΤΟΥ ΦΑΡΥΓΓΑ 2.1 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΥΓΓΑ Στοματοφάρυγγας Ρινοφάρυγγας κεφαλαιο Σέγγας Ιωάννης, Χαντζάκος Αναστάσιος

παθησεισ ΤΟΥ ΦΑΡΥΓΓΑ 2.1 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΥΓΓΑ Στοματοφάρυγγας Ρινοφάρυγγας κεφαλαιο Σέγγας Ιωάννης, Χαντζάκος Αναστάσιος κεφαλαιο 2 παθησεισ ΤΟΥ ΦΑΡΥΓΓΑ 2.1 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΥΓΓΑ Σέγγας Ιωάννης, Χαντζάκος Αναστάσιος Ανατομία φάρυγγα Ο φάρυγγας κατά το μεγαλύτερο μέρος του αποτελεί κοινή οδό τόσο του ανώτερου

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομική Προσέγγιση και Περιγραφή Τοποπεριοχικών Τεχνικών

Ανατομική Προσέγγιση και Περιγραφή Τοποπεριοχικών Τεχνικών ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ'fΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 53 Ανατομική Προσέγγιση και Περιγραφή Τοποπεριοχικών Τεχνικών Β. ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Μ.Α. ΓΚΙΑΛΑ Η ανατομία εί ν αι για τη φυσιο λ ογ ί α ό τι και η γεωγραφ ί α για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ Άσκηση 1 η 1. Εκδορά τραχήλου 2. Περιτονίες του τραχήλου 3. Έξω σφαγίτιδα φλέβα 4. Δερµατικοί κλάδοι αυχενικοί πλέγµατος 1. Εκδορά θώρακα 2. Θωρακοδελτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης Ινιακό οστό Σπονδυλικές & κρανιοσπονδυλικές διαρθρώσεις. Παρουσίαση: Πιάγκου Μάρα

Αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης Ινιακό οστό Σπονδυλικές & κρανιοσπονδυλικές διαρθρώσεις. Παρουσίαση: Πιάγκου Μάρα Αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης Ινιακό οστό Σπονδυλικές & κρανιοσπονδυλικές διαρθρώσεις Παρουσίαση: Πιάγκου Μάρα Άθροισμα βραχέων οστών - 33-34 σπόνδυλοι στο ραχιαίο τμήμα μέσου επιπέδου κορμού 24 κινητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙ Α ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (30 ΗΜΕΡΩΝ - 14 ΕΤΩΝ) ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙ Η ΙΟΥΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Aνασκόπηση. Ανατομία των μυών και των νεύρων του προσώπου. Anatomy of Facial Muscles and Nerves ΕΙΣΑΓΩΓH ΙΣΤΟΡΙΚH ΑΝΑΔΡΟΜH. Σκανδαλάκης Π.

Aνασκόπηση. Ανατομία των μυών και των νεύρων του προσώπου. Anatomy of Facial Muscles and Nerves ΕΙΣΑΓΩΓH ΙΣΤΟΡΙΚH ΑΝΑΔΡΟΜH. Σκανδαλάκης Π. Ανατομία των μυών και των νεύρων του προσώπου Aνασκόπηση Σκανδαλάκης Π. Καθηγητής & Διευθυντής Ανατομίας και Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Anatomy of Facial Muscles and Nerves Skandalakis P. ΕΙΣΑΓΩΓH

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ. Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ. Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Οστεολογια Το συνολο των οστων του οργανισμου συνιστα τον σκελετο. Η μελετη των οστων είναι η Οστεολογια. Τα οστα είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Επικοινωνίας οφειλόμενες στην παθολογίας του Λάρυγγα και της Φώνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαταραχές Επικοινωνίας οφειλόμενες στην παθολογίας του Λάρυγγα και της Φώνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαταραχές Επικοινωνίας οφειλόμενες στην παθολογίας του Λάρυγγα και της Φώνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εποπτεύων καθηγητής: κ. Πέσχος Δημήτριος Σπουδάστριες: Δημοσθένους Ανδρονίκη (Α.Μ. 13052) Σάββα Στέλλα (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΛΟΓΙΑ. 1. Σκελετικοί µύες

ΜΥΟΛΟΓΙΑ. 1. Σκελετικοί µύες ΜΥΟΛΟΓΙΑ Μυϊκός ιστός και Μυϊκό σύστηµα Ι. Γενικά Α. Μύες = όργανα µαλακά συσταλτά 1. οι συσπάσεις των µυϊκών ινών κινούν τα µέρη του σώµατος 2. προσδίδει το σχήµα του σώµατος 3. τρία είδη µυών α. Σκελετικοί

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ Συγραφή - Επιμέλια: Καλαϊτζίδης Σταύρος Υπεύθυνη Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα