QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη"

Transcript

1 QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην κατασκευή συσκευών κεντρικής θέρµανσης και ζεστού νερού για οικιακή χρήση (επίτοιχων λεβήτων αερίου, λεβήτων δαπέδου, ηλεκτρικών θερµαντήρων νερού και ατσάλινων θερµαντικών πλακών) έχει αποκτήσει το πιστοποιητικό CSQ συµµόρφωσης µε τα πρότυπα UNI EN ISO Αυτό το πιστοποιητικό εγγυάται ότι το Σύστηµα Ποιότητας που εφαρµόζεται στο εργοστάσιο της BAXI S.p.A., στο Bassano del Grappa, όπου κατασκευάστηκε ο λέβητάς σας, ικανοποιεί τις προδιαγραφές του προτύπου UNI EN ISO 9001, το οποίο είναι το αυστηρότερο πρότυπο και αφορά όλες τις βαθµίδες οργάνωσης και όλο το προσωπικό λειτουργίας που εµπλέκεται στις διαδικασίες παραγωγής και διανοµής.

2 Αγαπητέ Πελάτη, Είµαστε βέβαιοι ότι ο νέος σας λέβητας θα ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις σας. Η αγορά ενός από τα προϊόντα της BAXI ικανοποιεί τις προσδοκίες σας: καλή λειτουργία, απλότητα και ευκολία στη χρήση. Μην πετάξετε αυτό το φυλλάδιο, χωρίς προηγουµένως να το διαβάσετε: εδώ, µπορείτε να βρείτε ορισµένες πολύ χρήσιµες πληροφορίες, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να λειτουργήσετε το λέβητά σας σωστά και αποδοτικά. Μην αφήνετε µέρη της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο, κλπ.) κοντά σε παιδιά, καθώς αποτελούν ενδεχόµενη πηγή κινδύνου. Οι λέβητες BAXI φέρουν την ένδειξη CE, σε συµµόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις που διατυπώνονται στις παρακάτω Οδηγίες: - Οδηγία Αερίων 90/396/ΕΟΚ - Οδηγία Απόδοσης 92/42/ΕΟΚ - Οδηγία Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας 89/336/ΕΟΚ - Οδηγία Χαµηλής Τάσης 73/23/ΕΟΚ Περιεχόµενα Οδηγίες που αφορούν το χρήστη Οδηγίες πριν από την εγκατάσταση 3 Οδηγίες πριν από τη θέση σε λειτουργία 3 Θέση του λέβητα σε λειτουργία 3 Ρύθµιση θερµοκρασίας δωµατίου 4 Ρύθµιση θερµοκρασίας ζεστού νερού οικιακής χρήσης 4 Πλήρωση του λέβητα 4 Σβήσιµο του λέβητα 5 Παρατεταµένη αχρησία του συστήµατος. Αντιπαγωτική προστασία (σύστηµα κεντρικής θέρµανσης) 5 Αλλαγή αερίου 5 Ενδείξεις- Ενεργοποίηση ιάταξης Ασφαλείας 5 Οδηγίες για το σέρβις 5 Οδηγίες που αφορούν τον εγκαταστάτη Γενικές πληροφορίες 6 Οδηγίες πριν από την εγκατάσταση 6 Το υπόδειγµα για την εγκατάσταση του λέβητα στον τοίχο 7 Μέγεθος λέβητα 7 Εγκατάσταση αγωγού απαγωγής καυσαερίων και αναρρόφησης αέρα 8 Σύνδεση της παροχής ρεύµατος από το δίκτυο 11 Τοποθέτηση θερµοστάτη δωµατίου 11 Σύνδεση ρολογιού προγραµµατισµού 12 Τρόποι αλλαγής αερίου 12 ιατάξεις ελέγχου και λειτουργίας 13 Βαθµονόµηση πλακέτας ηλεκτρονικών κυκλωµάτων 13 Ρύθµιση θέσης του ηλεκτροδίου έναυσης και ανίχνευσης φλόγας 14 Έλεγχος των παραµέτρων καύσης 14 Επιδόσεις παροχής εξόδου / ύψους αντλίας 14 Σχηµατικό διάγραµµα λέβητα 14 Εικονογραφηµένο διάγραµµα συνδεσµολογίας 15 Τεχνικά δεδοµένα 16

3 Οδηγίες που αφορούν το χρήστη Οδηγίες πριν από την εγκατάσταση Αυτός ο λέβητας είναι σχεδιασµένος για να θερµαίνει νερό σε θερµοκρασίες χαµηλότερες από τη θερµοκρασία βρασµού του νερού, σε συνθήκες ατµοσφαιρικής πίεσης. Ο λέβητας πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε ένα σύστηµα κεντρικής θέρµανσης και µε ένα σύστηµα παροχής ζεστού νερού οικιακής χρήσης, σε συµµόρφωση προς τις επιδόσεις και την ισχύ εξόδου του. Αναθέστε την εγκατάσταση του λέβητα σε έναν Ειδικευµένο Μηχανικό Σέρβις και βεβαιωθείτε ότι εκτελούνται οι παρακάτω ενέργειες: α) σχολαστική έκπλυση ολόκληρης της σωλήνωσης για την αποµάκρυνση τυχόν επικαθίσεων. β) προσεκτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι ο λέβητας µπορεί να λειτουργήσει µε τον τύπο του διαθέσιµου αερίου. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, δείτε το σηµείωµα στη συσκευασία και την ετικέτα πάνω στην ίδια τη συσκευή. γ) προσεκτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι ο ελκυσµός του τερµατικό του αγωγού απαγωγής καυσαερίων είναι ο κατάλληλος. Επίσης, προσεκτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι το τερµατικό δεν παρεµποδίζεται καθώς και ότι δεν πραγµατοποιείται απαγωγή καυσαερίων από οποιαδήποτε άλλη συσκευή µέσω του ίδιου αγωγού απαγωγής καυσαερίων, εκτός κι αν ο αγωγός είναι ειδικά σχεδιασµένος για να συλλέγει καυσαέρια που προέρχονται από περισσότερες από µία συσκευές, σε συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους και τις ισχύουσες διατάξεις. δ) προσεκτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι, σε περίπτωση που ο αγωγός απαγωγής καυσαερίων έχει συνδεθεί σε προυπάρχοντες αγωγούς απαγωγής καυσαερίων, έχει διεξαχθεί σχολαστικός καθαρισµός καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος να αποσπαστούν στερεά υπολείµµατα καύσης κατά τη λειτουργία του λέβητα και να φράξουν τον αγωγό απαγωγής καυσαερίων. Οδηγίες πριν από τη θέση σε λειτουργία Το άναµµα του λέβητα για πρώτη φορά πρέπει να εκτελείται από ειδικευµένο τεχνικό. Εξασφαλίστε ότι εκτελούνται οι παρακάτω ενέργειες: α) συµµόρφωση των παραµέτρων του λέβητα (ηλεκτρικό ρεύµα, νερό, αέριο) µε τις ρυθµίσεις των συστηµάτων τροφοδοσίας. β) συµµόρφωση της εγκατάστασης µε τους ισχύοντες νόµους και τις ισχύουσες διατάξεις. γ) κατάλληλη σύνδεση µε την παροχή ρεύµατος και γείωση της συσκευής. Η µη τήρηση των παραπάνω θα καταστήσει την εγγύηση άκυρη και χωρίς νοµική ισχύ. Πριν από τη θέση σε λειτουργία, αφαιρέστε το προστατευτικό πλαστικό κάλυµµα από τη συσκευή. Μη χρησιµοποιείτε εργαλεία ή εκτριπτικά απορρυπαντικά, καθώς µπορεί να προκαλέσετε φθορά στις βαµµένες επιφάνειες. Θέση του λέβητα σε λειτουργία Για να ανάψετε σωστά τον καυστήρα, ενεργήστε ως εξής: 1) τροφοδοτήστε µε ρεύµα το λέβητα, 2) ανοίξτε το ρουµπινέτο του αερίου, 3) γυρίστε το διακόπτη επιλογής (1) για να ρυθµίσετε το λέβητα σε θερινή ( ) ή χειµερινή ( ) λειτουργία, 4) γυρίστε τα ρυθµιστικά χειριστήρια κεντρικής θέρµανσης (12) και ζεστού νερού οικιακής χρήσης (13) για να ανάψετε τον κεντρικό καυστήρα. Για να αυξήσετε τις τιµές της θερµοκρασίας γυρίστε το χειριστήριο δεξιόστροφα ενώ για να τις µειώσετε, γυρίστε το χειριστήριο αριστερόστροφα. Κατά τη θερινή λειτουργία ( ) ο κεντρικός καυστήρας και η αντλία θα ξεκινήσουν να λειτουργούν µόνο όταν υπάρξει ζήτηση για ζεστό νερό. Προειδοποίηση: Κατά το άναµµα για πρώτη φορά, µέχρι να σταµατήσει η εκροή του αέρα που περιέχεται στους σωλήνες του αερίου, ο καυστήρας µπορεί να µην ανάβει αµέσως κι αυτό πιθανόν να προκαλέσει 'απόφραξη' του λέβητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, σας συνιστούµε να επαναλάβετε τη διαδικασία έναυσης µέχρι να προσαχθεί αέριο στον καυστήρα και να ρυθµίσετε για λίγο το διακόπτη επιλογής (1) στη θέση ( ) (βλ. επίσης εικόνα 4). Εικόνα _0700 3

4 Θέσεις διακόπτη επιλογής "Θερινή λειτουργία" / "Χειµερινή λειτουργία" / "Επαναφορά" _0600 Εικόνα 2 Επαναφορά Χειµερινή λειτουργία ΣΒΗΣΤΟΣ (OFF) Θερινή λειτουργία Ρύθµιση θερµοκρασίας δωµατίου Το σύστηµα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε θερµοστάτη δωµατίου (βλ. σχετικές διατάξεις) για τον έλεγχο της θερµοκρασίας µέσα στα δωµάτια. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θερµοστάτης δωµατίου, κατά το άναµµα για πρώτη φορά, είναι δυνατός ο έλεγχος της θερµοκρασίας δωµατίου περιστρέφοντας το χειριστήριο (12). Για να αυξήσετε τις τιµές της θερµοκρασίας γυρίστε το χειριστήριο δεξιόστροφα ενώ για να τις µειώσετε, γυρίστε το χειριστήριο αριστερόστροφα. Η ηλεκτρονική διαµόρφωση της φλόγας επιτρέπει στο λέβητα να φτάσει στη ρυθµισµένη θερµοκρασία, προσαρµόζοντας την παροχή αερίου προς τον καυστήρα στην πραγµατική παροχή ζήτησης του εναλλάκτη θερµότητας. Ρύθµιση θερµοκρασίας ζεστού νερού οικιακής χρήσης Η βαλβίδα αερίου διαθέτει λειτουργία ηλεκτρονικής διαµόρφωσης φλόγας, η οποία ενεργοποιείται ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του χειριστηρίου ρύθµισης της θερµοκρασίας ζεστού νερού οικιακής χρήσης (13) και ανάλογα µε την ποσότητα του νερού που αντλείται από τις στρόφιγγες. Αυτή η ηλεκτρονική διάταξη επιτρέπει τη διατήρηση της θερµοκρασίας του νερού που εξέρχεται από το λέβητα στα ίδια, σταθερά επίπεδα ακόµη και όταν αντλούνται µικρές ποσότητες νερού. Για να αυξήσετε τις τιµές της θερµοκρασίας γυρίστε το χειριστήριο δεξιόστροφα ενώ για να τις µειώσετε, γυρίστε το χειριστήριο αριστερόστροφα. Πλήρωση του λέβητα Σηµαντικό: Θα πρέπει να ελέγχετε, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, ότι η ένδειξη της πίεσης στο µανόµετρο (14) κυµαίνεται από 0,7 έως 1,5 bar, όταν δε λειτουργεί ο λέβητας. Σε περίπτωση ανάπτυξης υπερπίεσης, ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης του λέβητα (Εικόνα 3β). Σε περίπτωση που η πίεση είναι µικρότερη από την προβλεπόµενη, ανοίξτε τη στρόφιγγα πλήρωσης του λέβητα (Εικόνα 3α). Σας συνιστούµε να ανοίγετε τη στρόφιγγα πολύ αργά ώστε να διαφεύγει ο αέρας. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, ο διακόπτης επιλογής Θερινής/ Χειµερινής λειτουργίας (παρ. 1, εικόνα 4) πρέπει να βρίσκεται στη θέση OFF (0) Σε περίπτωση που σηµειώνεται συχνά πτώση πίεσης, αναθέστε τον έλεγχο του λέβητα σε έναν Ειδικευµένο Μηχανικό Σέρβις. Εικόνα 3α 14 Στρόφιγγα πλήρωσης _ _ Εικόνα 3β Σηµείο αποστράγγισης Ο λέβητας είναι εφοδιασµένος µε έναν υδραυλικό αισθητήρα διαφοράς πίεσης, ο οποίος µπλοκάρει τη λειτουργία του λέβητα σε περίπτωση που λείπει νερό ή που η αντλία έχει υποστεί απόφραξη. 4

5 Σβήσιµο του λέβητα Για να σβήσετε το λέβητα, θα πρέπει πρώτα να διακόψετε την παροχή ρεύµατος προς αυτόν. Όταν ο διακόπτης επιλογής (1) βρίσκεται στη θέση (0) ο λέβητας παραµένει ανενεργός, αλλά τα ηλεκτρικά κυκλώµατα της συσκευής εξακολουθούν να είναι υπό τάση. Παρατεταµένη αχρησία του συστήµατος. Αντιπαγωτική προστασία (σύστηµα κεντρικής θέρµανσης) Σας συνιστούµε να αποφεύγετε την αποστράγγιση ολόκληρου του συστήµατος, καθώς οι αλλαγές νερού αποτελούν αιτία σχηµατισµού άχρηστων και επιβλαβών επικαθίσεων ασβεστόλιθου στο εσωτερικό του λέβητα και στα θερµαντικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο λέβητας δε χρησιµοποιηθεί κατά το χειµώνα και, κατά συνέπεια, είναι εκτεθειµένος στον κίνδυνο παγώµατος, συνιστούµε να προσθέσετε µια ποσότητα αντιπαγωτικού, κατάλληλου για το συγκεκριµένο σκοπό, στο νερό που περιέχεται στο σύστηµα (π.χ.: προπυλενογλυκόλη, συνδυασµένη µε αναστολείς διάβρωσης και αναστολείς σχηµατισµού καθαλατώσεων). Οι διατάξεις ηλεκτρονικού χειρισµού των λεβήτων περιλαµβάνουν µια 'αντιπαγωτική λειτουργία' στο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης, µε τη βοήθεια της οποίας ο λέβητας επιτυγχάνει θερµοκρασία ροής θερµότητας 30 C όταν η θερµοκρασία ροής θερµότητας του συστήµατος πέσει κάτω από τους 5 C. Η λειτουργία αντιπαγωτικής προστασίας ενεργοποιείται, εφ' όσον: * η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος προς το λέβητα είναι ενεργοποιηµένη, * το βοηθητικό ρουµπινέτο αερίου είναι ανοικτό, * η πίεση στο σύστηµα είναι η απαιτούµενη, * δεν έχει σηµειωθεί απόφραξη του λέβητα. Ενδείξεις- ενεργοποίηση διάταξης ασφαλείας 1 ιακόπτης επιλογής "Θερινή λειτουργία" - "Χειµερινή λειτουργία" - "Επαναφορά" 2 Ένδειξη µπλοκαρίσµατος αερίου 3 Ο θερµοστάτης υπερθέρµανσης έχει ανάψει 4 Ένδειξη απόφραξης αγωγού απαγωγής καυσαερίων 5 Έλλειµµα νερού 6 Ένδειξη ανωµαλίας αισθητήρα ζεστού νερού οικιακής χρήσης 7 Ένδειξη ανωµαλίας αισθητήρα κεντρικής θέρµανσης 8 Ένδειξη ύπαρξης τάσης 9 Ένδειξη λειτουργίας παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης 10 Ένδειξη λειτουργίας κεντρικής θέρµανσης 11 Ένδειξη ύπαρξης φλόγας Τα σήµατα 2-7 δείχνουν τη θερµοκρασία που έχει επιτευχθεί είτε από το σύστηµα θέρµανσης είτε από το ζεστό νερό οικιακής χρήσης, ανάλογα µε τη ζητούµενη λειτουργία ένδειξης θερµοκρασίας - θερµοκρασία συστήµατος ή ζεστού νερού οικιακής χρήσης- που έχει ενεργοποιηθεί. Σε περίπτωση ανωµαλίας, ο τύπος της ανωµαλίας υποδηλώνεται µε ένα φωτεινό σήµα που ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ _0500 Αλλαγή αερίου Αυτοί οι λέβητες, οι οποίοι είναι κατασκευασµένοι για λειτουργία µε φυσικό αέριο, µπορούν να µετατραπούν ώστε να εργάζονται µε υγραέριο (LPG). Οποιαδήποτε αλλαγή αερίου πρέπει να εκτελείται από Ειδικευµένο Μηχανικό Σέρβις. Εικόνα 4 Σήµατα Περιγραφή ανωµαλίας ενδεικτικών λυχνιών LED που αναβοσβήνουν Μπλοκάρισµα αερίου Παρέµβαση θερµοστάτη ασφαλείας εν υπάρχει αναρρόφηση Έλλειψη νερού στο κύκλωµα θέρµανσης Ο µετρητικός σωλήνας ζεστού νερού οικιακής χρήσης έχει σπάσει Ο µετρητικός σωλήνας θέρµανσης έχει σπάσει Εναπόθεση ασβεστόλιθου (καθαλάτωση) στο κύκλωµα ζεστού νερού οικιακής χρήσης Λύση Μετακινήστε στιγµιαία το διακόπτη επιλογής 1 στη θέση Μετακινήστε στιγµιαία το διακόπτη επιλογής 1 στη θέση Καλέστε την εξουσιοδοτηµένη Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας είτε το κεφάλαιο "Πλήρωση του συστήµατος", στη σελίδα 6 Καλέστε την εξουσιοδοτηµένη Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας Καλέστε την εξουσιοδοτηµένη Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας Καλέστε την εξουσιοδοτηµένη Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας. Μετακινήστε στιγµιαία το διακόπτη επιλογής 1 στη θέση Εάν η ενεργοποίηση της διάταξης ασφαλείας επαναληφθεί, καλέστε τις εξουσιοδοτηµένες Υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας. Οδηγίες για το σέρβις Για να διατηρείται η αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του λέβητά σας, αναθέστε τον έλεγχό του σε έναν Ειδικευµένο Μηχανικό Σέρβις, µετά το τέλος κάθε περιόδου λειτουργίας. Με το προσεκτικό σέρβις εξασφαλίζεται η οικονοµική λειτουργία του συστήµατος. Μην καθαρίζετε το εξωτερικό περίβληµα της συσκευής µε εκτριπτικά, διαβρωτικά και/ ή πολύ εύφλεκτα καθαριστικά (δηλ: βενζίνη, οινόπνευµα και ούτω καθεξής). Να διακόπτετε, πάντοτε, την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος προς τη συσκευή πριν από τον καθαρισµό της (βλ. ενότητα "Σβήσιµο του λέβητα"). 5

6 Οδηγίες που αφορούν τον εγκαταστάτη Γενικές πληροφορίες Προειδοποίηση: Όταν ο διακόπτης επιλογής (1) είναι ρυθµισµένος στη θέση Χειµερινής λειτουργίας ( ) µπορεί να χρειαστεί να περιµένετε µερικά λεπτά κάθε φορά που χρησιµοποιείτε το χειριστήριο ρύθµισης της θερµοκρασίας κεντρικής θέρµανσης (5). Για να ανάψετε ξανά τον κεντρικό καυστήρα, τοποθετήστε αµέσως το διακόπτη επιλογής (1) στη θέση (0) και, κατόπιν, και πάλι στη θέση ( ). ε χρειάζεται να περιµένετε όταν ο λέβητας βρίσκεται σε λειτουργία παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης, σε µοντέλα που διαθέτουν τέτοια δυνατότητα. Οι ακόλουθες παρατηρήσεις και οδηγίες απευθύνονται στους Μηχανικούς Σέρβις προκειµένου να τους βοηθήσουν να εκτελέσουν την εγκατάσταση χωρίς σφάλµατα. Οι οδηγίες που αφορούν το άναµµα και τη λειτουργία του λέβητα, περιέχονται στην ενότητα 'Οδηγίες που αφορούν το χρήστη'. Σηµειώστε ότι η εγκατάσταση, η συντήρηση και η λειτουργία των οικιακών συσκευών αερίου πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από ειδικευµένο προσωπικό, σε συµµόρφωση προς τα ισχύοντα πρότυπα. Παρακαλούµε, λάβετε υπόψη σας τα εξής: * Αυτός ο λέβητας µπορεί να συνδεθεί µε οποιοδήποτε τύπο θερµοµεταδοτικών πλακών, καλοριφέρ, αερόθερµων µε διπλό ή µονό σωλήνα τροφοδοσίας. Ωστόσο, σχεδιάστε τα τµήµατα του συστήµατος όπως γίνεται συνήθως, λαµβάνοντας υπόψη τις διαθέσιµες επιδόσεις παροχής εξόδου / ύψους αντλίας, όπως παρουσιάζονται στη σελίδα 14. * Μην αφήνετε στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο, κλπ.) κοντά σε παιδιά, καθώς αποτελούν ενδεχόµενη πηγή κινδύνου. * Το άναµµα του λέβητα για πρώτη φορά πρέπει να εκτελείται από Ειδικευµένο Μηχανικό Σέρβις. Η µη τήρηση των παραπάνω θα καταστήσει την εγγύηση άκυρη και χωρίς νοµική ισχύ. Οδηγίες πριν από την εγκατάσταση Αυτός ο λέβητας είναι σχεδιασµένος για να θερµαίνει νερό σε θερµοκρασίες χαµηλότερες από τη θερµοκρασία βρασµού του νερού, σε συνθήκες ατµοσφαιρικής πίεσης. Ο λέβητας πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε ένα σύστηµα κεντρικής θέρµανσης και, στα µοντέλα που διαθέτουν τέτοια δυνατότητα, µε ένα σύστηµα παροχής ζεστού νερού, σε συµµόρφωση προς τις επιδόσεις και την ισχύ εξόδου του. Προτού συνδέσετε το λέβητα, βεβαιωθείτε ότι έχουν εκτελεστεί οι παρακάτω ενέργειες: α) προσεκτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι ο λέβητας µπορεί να λειτουργήσει µε τον τύπο του διαθέσιµου αερίου. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, δείτε το σηµείωµα στη συσκευασία και την επιγραφή πάνω στην ίδια τη συσκευή. β) προσεκτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι ο ελκυσµός του τερµατικό του αγωγού απαγωγής καυσαερίων είναι ο κατάλληλος. Επίσης, προσεκτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι το τερµατικό δεν παρεµποδίζεται καθώς και ότι δεν πραγµατοποιείται απαγωγή καυσαερίων από οποιαδήποτε άλλη συσκευή µέσω του ίδιου αγωγού απαγωγής καυσαερίων, εκτός κι αν ο αγωγός είναι ειδικά σχεδιασµένος για να συλλέγει καυσαέρια που προέρχονται από περισσότερες από µία συσκευές, σε συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους και τις ισχύουσες διατάξεις. γ) προσεκτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι, σε περίπτωση που ο αγωγός απαγωγής καυσαερίων έχει συνδεθεί σε προ-υπάρχοντες αγωγούς απαγωγής καυσαερίων, έχει διεξαχθεί σχολαστικός καθαρισµός καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος να αποσπαστούν στερεά υπολείµµατα καύσης κατά τη λειτουργία του λέβητα και να φράξουν τον αγωγό απαγωγής καυσαερίων. Για να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της συσκευής και για να µην ακυρωθεί η εγγύηση, τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις 1. Κύκλωµα ζεστού νερού εάν η σκληρότητα του νερού είναι µεγαλύτερη από 20 F (1 F = 10 mg ανθρακικού ασβεστίου ανά λίτρο νερού) εγκαταστήστε ένα σύστηµα βελτιωτικής επεξεργασίας νερού µε λειτουργία πολυφωσφορικών αλάτων ή παρεµφερή, σε συµµόρφωση µε τις ισχύουσες διατάξεις 2. Κύκλωµα θέρµανσης 2.1. σε καινούριο σύστηµα Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση του λέβητα, το σύστηµα θα πρέπει να καθαριστεί και να αποπλυθεί πολύ καλά και µε χρήση των κατάλληλων δικών σας προϊόντων, προκειµένου να αποµακρυνθούν εντελώς από το σύστηµα τυχόν άχρηστα ρινίσµατα από διάνοιξη σπειρωµάτων, θραύσµατα συγκολλήσεων και διαλύτες, εφ' όσον υπάρχουν 2.2. στο υπάρχον σύστηµα: Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση του λέβητα, το σύστηµα πρέπει να καθαριστεί και να αποπλυθεί µε χρήση των κατάλληλων δικών σας προϊόντων, προκειµένου να αποµακρυνθούν λασπόνερα και ρύποι Για την αποφυγή καταστροφής των µεταλλικών, πλαστικών και ελαστικών µερών, να χρησιµοποιείτε µόνο ουδέτερα καθαριστικά, δηλ. µη όξινα και µη αλκαλικά καθαριστικά (π.χ. SENTINEL X400 και X100), ενώ θα πρέπει να εργαστείτε µε αυστηρή συµµόρφωση προς τις οδηγίες του κατασκευαστή Να θυµάστε ότι η παρουσία ξένων σωµάτων στο σύστηµα θέρµανσης µπορεί να επηρεάσει δυσµενώς τη λειτουργία του λέβητα (π.χ. υπερθέρµανση και θορυβώδης λειτουργία του εναλλάκτη θερµότητας) 6

7 Το υπόδειγµα για την εγκατάσταση του λέβητα στον τοίχο Αφού αποφασίσετε που θα εγκατασταθεί ο λέβητας, κολλήστε µε ταινία το υπόδειγµα στον τοίχο. Συνδέστε τη σωλήνωση στα στόµια εισαγωγής αερίου και νερού, τα οποία υπάρχουν εκ των προτέρων διατεταγµένα, στην κάτω λωρίδα του υποδείγµατος. Σας συνιστούµε να τοποθετήσετε δύο ρουµπινέτα διακοπής G3/4 (τα οποία διατίθενται µε αίτησή σας) στη σωλήνωση παροχής και επιστροφής του συστήµατος κεντρικής θέρµανσης. Με τα ρουµπινέτα, θα επιτρέπεται η εκτέλεση σηµαντικών εργασιών στο σύστηµα χωρίς αυτό να αποστραγγίζεται πλήρως. Ανεξάρτητα µε το εάν εγκαθιστάτε το λέβητα σε ένα προϋπάρχον σύστηµα ή εάν το αντικαθιστάτε, σας συνιστούµε να τοποθετήσετε και ρυθµιστικά ρεζερβουάρ στη σωλήνωση επιστροφής του συστήµατος καθώς και κάτω από το λέβητα, στα οποία θα συλλέγονται οι επικαθίσεις και οι καθαλατώσεις που µπορεί να έχουν παραµείνει και να κυκλοφορούν στο σύστηµα µετά τον καθαρισµό του. Όταν ο λέβητας στερεωθεί πάνω στο υπόδειγµα, συνδέστε τους αγωγούς απαγωγής καυσαερίων και αναρρόφησης αέρα (τα συνδετικά εξαρτήµατα παρέχονται από τον κατασκευαστή), σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίνονται στις επόµενες ενότητες _ _0400 MR: Παροχή θερµότητας G3/4 US: Έξοδος ζεστού νερού οικιακής χρήσης G1/2 GAS: Εισαγωγή αερίου στο λέβητα G3/4 ES: Εισαγωγή κρύου νερού G1/2 RR: Επιστροφή θερµότητας G3/4 Εικόνα 5 Μέγεθος λέβητα _1400 Εικόνα 6 7

8 Εγκατάσταση αγωγών απαγωγής καυσαερίων και αναρρόφησης αέρα Χάρη στα παρεχόµενα συνδετικά εξαρτήµατα και µόνιµα προσαρτήµατα (τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια), σας εγγυόµαστε εύκολη και ευέλικτη εγκατάσταση των λεβήτων αερίου, εξαναγκασµένου ελκυσµού. Ο λέβητας είναι ειδικά σχεδιασµένος για σύνδεση σε σύστηµα σωλήνων απαγωγής καυσαερίων / εισαγωγής αέρα µε οµοαξονικό, κατακόρυφο ή οριζόντιο τερµατικό. Με τη βοήθεια ενός κιτ διαχωρισµού, µπορεί να εγκατασταθεί και σύστηµα δύο σωλήνων. Τοποθετήστε αποκλειστικά και µόνο τα συνδετικά εξαρτήµατα που παρέχει ο κατασκευαστής _1300 Εικόνα 7 Τερµατικό αγωγού απαγωγής καυσαερίων Μέγ. µήκος αγωγών απαγωγής καυσαερίων Κάθε γωνία 90 µειώνει το µέγ. µήκος του αγωγού απαγωγής καυσαερίων κατά Κάθε γωνία 45 µειώνει το µέγ. µήκος του αγωγού απαγωγής καυσαερίων κατά ιάµετρος τερµατικού αγωγού απαγωγής καυσαερίων Εξωτερική διάµετρος αγωγού Οµοαξονικό Κατακόρυφο, δύο σωλήνων Οριζόντιο, δύο σωλήνων 5 m 15 m 30 m 1 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,25 m 0,25 m 100 mm 133 mm mm 80 mm 80 mm...οµοαξονικός (οµοκεντρικός) αγωγός απαγωγής καυσαερίων - αναρρόφησης αέρα υνατότητες εγκατάστασης οριζόντιου τερµατικού απαγωγής καυσαερίων _1100 L max = 5 m L max = 5 m σφιγκτήρας ασφάλισης τσιµούχα µπεκ εισόδου (*) Εικόνα _1200 Αυτός ο τύπος αγωγού επιτρέπει τόσο η κατάθλιψη των καυσαερίων όσο και η αναρρόφηση του αέρα καύσης να γίνονται εκτός του κτιρίου και σε περίπτωση που τοποθετηθεί αγωγός απαγωγής καυσαερίων LAS. Η οµοαξονική γωνία 90 επιτρέπει τη σύνδεση του λέβητα µε έναν αγωγό απαγωγής καυσαερίων - αναρρόφησης αέρα υπό οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς µπορεί να περιστραφεί κατά 360. Επιπλέον, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εφεδρική γωνία και να συνδυαστεί µε οµοαξονικό αγωγό ή µε γωνία 45. (*) Σε περίπτωση που το µήκος του αγωγού απαγωγής καυσαερίων υπερβαίνει το 1 m, το µπεκ εισόδου πρέπει να αφαιρεθεί. Εάν το στόµιο εξόδου του αγωγού απαγωγής καυσαερίων είναι τοποθετηµένο εξωτερικά του κτιρίου, τότε η σωλήνωση απαγωγής καυσαερίων - αναρρόφησης αέρα πρέπει να προεξέχει τουλάχιστον 18mm από τον τοίχο, ώστε να υπάρχει περιθώριο να τοποθετηθεί κεραµίδι αλουµινίου για την απορροή του βρόχινου νερού και να στεγανοποιηθεί προκειµένου να αποφεύγονται οι διαρροές νερού. Εξασφαλίστε ελάχιστη καθοδική κλίση 1 cm προς τα έξω ανά µέτρο αγωγού. Κάθε γωνία 90 µειώνει το συνολικό µήκος αγωγού κατά 1 µέτρο. Κάθε γωνία 45 µειώνει το συνολικό µήκος αγωγού κατά 0,5 µέτρο. 8 L max = 4 m L max = 4 m υνατότητες εγκατάστασης αγωγού απαγωγής καυσαερίων LAS L max = 5 m _1000

9 υνατότητες εγκατάστασης κατακόρυφου τερµατικού απαγωγής καυσαερίων Αυτός ο τύπος εγκατάστασης µπορεί να πραγµατοποιηθεί τόσο σε επίπεδη όσο και σε κεκλιµένη στέγη προσαρµόζοντας ένα τερµατικό, ένα κεραµίδι για την απορροή του βρόχινου νερού και ένα περίβληµα (συµπληρωµατικά συνδετικά εξαρτήµατα παρέχονται µε αίτησή σας) _0900 L max = 4 m L max = 4 m L max = 2 m L max = 3 m Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση των συνδετικών εξαρτηµάτων, ανατρέξτε στα τεχνικά δεδοµένα που συνοδεύουν τα συνδετικά εξαρτήµατα.... ξεχωριστοί αγωγοί απαγωγής καυσαερίων - αναρρόφησης αέρα Αυτός ο τύπος σωλήνωσης επιτρέπει την κατάθλιψη των καυσαερίων τόσο εκτός του κτιρίου όσο και µέσα σε µεµονωµένους αγωγούς απαγωγής καυσαερίων. Η αναρρόφηση αέρα καύσης µπορεί να πραγµατοποιείται σε διαφορετική θέση από τη θέση στην οποία είναι τοποθετηµένο το τερµατικό απαγωγής καυσαερίων. Το κιτ διαχωρισµού αποτελείται από έναν αντάπτορα αγωγού απαγωγής καυσαερίων (100/80) και από έναν αντάπτορα αγωγού αναρρόφησης αέρα. Για τον αντάπτορα του αγωγού αναρρόφησης αέρα, τοποθετήστε τις βίδες και τις τσιµούχες που αφαιρέσατε προηγουµένως από το καπάκι. Σε περίπτωση εγκατάστασης ξεχωριστών τερµατικών απαγωγής καυσαερίων και αναρρόφησης αέρα, πρέπει να αφαιρέσετε το µπεκ εισόδου. Η γωνία 90 επιτρέπει τη σύνδεση του λέβητα µε έναν αγωγό απαγωγής καυσαερίων - αναρρόφησης αέρα υπό οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς µπορεί να περιστραφεί κατά 360. Επιπλέον, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εφεδρική γωνία και να συνδυαστεί µε τον αγωγό ή µε γωνία _0700 9

10 020221_ _0700 Κάθε γωνία 90 µειώνει το συνολικό µήκος αγωγού κατά 0,5 µέτρο. Κάθε γωνία 45 µειώνει το συνολικό µήκος αγωγού κατά 0,25 µέτρο. υνατότητες εγκατάστασης ξεχωριστών οριζόντιων τερµατικών απαγωγής καυσαερίων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εξασφαλίστε ελάχιστη καθοδική κλίση 1 cm προς τα έξω ανά µέτρο αγωγού. Στην περίπτωση που εγκαταστήσετε το κιτ περισυλλογής συµπυκνωµάτων, η γωνία του αγωγού αποστράγγισης πρέπει να έχει κατεύθυνση προς το λέβητα _0600 (L1 + L2) max = 30 m ΣΗΜ: Στους τύπους C52, τα τερµατικά αναρρόφησης αέρα καύσης και απαγωγής προϊόντων καύσης δεν πρέπει, ποτέ, να τοποθετούνται σε αντικριστούς τοίχους του κτιρίου. Το µέγιστο µήκος του αγωγού αναρρόφησης πρέπει να είναι 10 µέτρα. Εάν το µήκος του αγωγού απαγωγής καυσαερίων υπερβαίνει τα 6 m, τότε το κιτ περισυλλογής συµπυκνωµάτων (το οποίο παρέχεται ως αξεσουάρ) πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στο λέβητα _0500 L max = 10 m 10

11 υνατότητες εγκατάστασης ξεχωριστών κατακόρυφων τερµατικών απαγωγής καυσαερίων _0400 Σύνδεση της παροχής ρεύµατος από το δίκτυο Η ηλεκτρολογική ασφάλεια της συσκευής είναι εγγυηµένη µόνο εάν εφαρµοστεί η σωστή γείωση, σε συµµόρφωση προς τους ισχύοντες νόµους και τις ισχύουσες διατάξεις. Συνδέστε το λέβητα σε µονοφασική τροφοδοσία V + γείωση, χρησιµοποιώντας το παρεχόµενο καλώδιο τριών ακίδων και βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τις συνδέσεις µε τη σωστή πολικότητα. Χρησιµοποιήστε διπολικό διακόπτη µε απόσταση µεταξύ των επαφών 3mm τουλάχιστον και στους δύο πόλους. Σε περίπτωση που αντικαταστήσετε το καλώδιο παροχής ρεύµατος, προσαρµόστε ένα καλώδιο HAR H05 VV-F' 3x0,75mm 2 µε µέγιστη διάµετρο 8mm....πρόσβαση στο µπλοκ ακροδεκτών της παροχής ρεύµατος L max = 12 m L max = 10 m _0900 Σηµαντικό: σε περίπτωση τοποθέτησης µονού αγωγού απαγωγής καυσαερίων, βεβαιωθείτε ότι είναι επαρκώς µονωµένος (π.χ.: µε υαλοβάµβακα), σε όλα τα σηµεία όπου ο αγωγός περνά µέσα από τοίχους κτιρίων. Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση των συνδετικών εξαρτηµάτων, ανατρέξτε στα τεχνικά δεδοµένα που συνοδεύουν τα συνδετικά εξαρτήµατα. Ρύθµιση χειριστηρίου για σύστηµα ξεχωριστών αγωγών απαγωγής καυσαερίων και αναρρόφησης αέρα Η ρύθµιση αυτού του χειριστηρίου είναι απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση των παραµέτρων απόδοσης και καύσης. Ο σύνδεσµος του τµήµατος αναρρόφησης αέρα µπορεί να περιστραφεί µε σκοπό τη ρύθµιση της περίσσειας του αέρα καύσης ανάλογα µε το συνολικό µήκος των αγωγών απαγωγής καυσαερίων και εισαγωγής αέρα. Γυρίστε αυτό το χειριστήριο δεξιόστροφα για να αυξήσετε την περίσσεια αέρα καύσης και αριστερόστροφα για να τη µειώσετε. Για καλύτερη βελτιστοποίηση, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας αναλυτής καυσαερίων, ο οποίος θα µετρά την περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CO 2 όταν ο λέβητας αποδίδει τη µέγιστη θερµότητα, ρυθµίζοντας βαθµιαία τον αέρα για να επιτευχθεί η τιµή CO 2 που παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα από, σε περίπτωση που η ανάλυση δείξει µικρότερη τιµή. Για τη σωστή εγκατάσταση αυτής της συσκευής, ανατρέξτε και στα τεχνικά δεδοµένα που συνοδεύουν το συνδετικό προσάρτηµά της. δείκτης _0800 Εικόνα 10 πλακέτα ακροδεκτών διακόψτε την παροχή ρεύµατος προς το λέβητα, χρησιµοποιώντας το διπολικό διακόπτη, ξεβιδώστε τις δύο βίδες που στερεώνουν την πλακέτα ελέγχου πάνω στο λέβητα, περιστρέψτε την πλακέτα ελέγχου, ξεβιδώστε το καπάκι και αποκτήστε πρόσβαση στην καλωδίωση (Εικόνα 10). Στο µπλοκ ακροδεκτών παροχής ρεύµατος, υπάρχει τοποθετηµένη µια ασφάλεια 2A ταχείας τήξης (για να ελέγξετε ή να αντικαταστήσετε την ασφάλεια, τραβήξτε και αφαιρέστε την ασφαλειοθήκη). (L) = Ρευµατοφόρος - καφέ (N) = Ουδέτερος - µπλε ( ) = Γείωση - κίτρινο/ πράσινο (1) (2)= ακροδέκτης θερµοστάτη δωµατίου Τοποθέτηση θερµοστάτη δωµατίου αποκτήστε πρόσβαση στο µπλοκ ακροδεκτών παροχής ρεύµατος (Εικόνα 11), όπως περιγράφτηκε στην προηγούµενη ενότητα, αφαιρέστε τη γεφύρωση που είναι τοποθετηµένη στους ακροδέκτες (1) και (2), περάστε το διπλό καλώδιο µέσα από την πρόσδεση του πυρήνα και συνδέστε το στους δύο ακροδέκτες. Εικόνα 9 άνοιγµα CO2% (L1+L2) MAX ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ G.20 G.30 G ,7 7,3 7, Εικόνα 11 11

12 Σύνδεση ρολογιού προγραµµατισµού * συνδέστε το µοτέρ του ρολογιού προγραµµατισµού στο συνδετήρα CN1 της κύριας πλακέτας (ακροδέκτες 1 και 2), * συνδέστε το διακόπτη του ρολογιού προγραµµατισµού στους ακροδέκτες (3 και 4) του συνδετήρα CN1 και αφαιρέστε τη γεφύρωση. Σε περίπτωση που τοποθετήσετε ρολόι προγραµµατισµού µε µπαταρίες, µη συνδέσετε τους ακροδέκτες (1 και 2) του συνδετήρα CN1. Τρόποι αλλαγής αερίου Μόνο Ειδικευµένοι Μηχανικοί Σέρβις επιτρέπεται να τροποποιήσουν αυτό το λέβητα προκειµένου να είναι σε θέση να λειτουργήσει µε φυσικό αέριο (G20) ή υγραέριο (G30, G31). Εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες, µε τη σειρά που παρατίθενται: A) αντικαταστήστε τα µπεκ εισαγωγής του κεντρικού καυστήρα, B) αλλάξτε την τάση του ρυθµιστή βαλβίδας αερίου, C) συνεχίστε, ορίζοντας µια νέα µέγιστη και ελάχιστη τιµή ρύθµισης για το ρυθµιστή πίεσης. A) Αντικατάσταση των µπεκ εισαγωγής του κεντρικού καυστήρα τραβήξτε και αποσπάστε προσεκτικά τον κεντρικό καυστήρα από την έδρασή του, αντικαταστήστε τα µπεκ εισαγωγής του κεντρικού καυστήρα και φροντίστε να τα σφίξετε γρήγορα για την αποφυγή διαρροών. Οι διάµετροι των επιστοµίων καθορίζονται στον πίνακα 2. B) Αλλαγή της τάσης του ρυθµιστή βαλβίδας αερίου της βαλβίδας αερίου (Pc) και το µανόµετρο. (Η ίδια µέτρηση µπορεί να διεξαχθεί συνδέοντας το µανόµετρο µε το δοκιµαστικό σηµείο πίεσης (Pb), µετά αφού αφαιρέσετε το κάλυµµα πρόσοψης του στεγανού θαλάµου), Εάν µετρήσετε την πίεση των καυστήρων µε διαφορετικό τρόπο, µπορεί να λάβετε ελαφρώς διαφορετικό αποτέλεσµα, γεγονός που οφείλεται στο ότι δε συνυπολογίστηκε η χαµηλή πίεση που αναπτύσσεται µέσα στο στεγανό θάλαµο από τον ανεµιστήρα. Γ1.1) Προσαρµογή στην ονοµαστική θερµότητα εξόδου ανοίξτε τη στρόφιγγα αερίου και περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής (1) για να ρυθµίσετε το λέβητα σε Χειµερινή λειτουργία ( ), ανοίξτε µια βρύση ζεστού νερού µέχρις ότου η παροχή αποκτήσει την τιµή 10 λίτρα/ λεπτό ή µέχρι να βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι µέγιστες απαιτήσεις θέρµανσης, αφαιρέστε το κάλυµµα του ρυθµιστή, ρυθµίστε τη βίδα από ορείχαλκο του σωλήνα µέχρις ότου επιτευχθούν οι ρυθµίσεις πίεσης που δείχνει ο πίνακας 1, ελέγξτε εάν η δυναµική πίεση τροφοδοσίας του λέβητα, όπως µετρήθηκε στο δοκιµαστικό σηµείο πίεσης της βαλβίδας εισαγωγής αερίου (Pa) (Εικόνα 12) είναι σωστή (30 mbar για αέριο G30, 37 mbar για αέριο G31, 20 mbar για φυσικό αέριο), Γ2.1) Προσαρµογή στη µειωµένη θερµότητα εξόδου (για βαλβίδα sit): αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του ρυθµιστή και ξεβιδώστε την κόκκινη βίδα µέχρι να επιτευχθεί η τιµή ρύθµισης της πίεσης, η οποία αντιστοιχεί σε µειωµένη θερµότητα εξόδου (βλ. πίνακα 1), συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας, τοποθετήστε στη θέση του το κάλυµµα του ρυθµιστή και στεγανοποιήστε τη βίδα συγκράτησης. Γ3) Τελικοί έλεγχοι Pc Pa Pb βαλβίδα SIT διαµόρφ. SIGMA 845 Πίνακας πιέσεων καυστήρα - παραγόµενης θερµότητας mbar mbar mbar kw kcal/h G20 G30 G31 2,0 5,1 6,0 9, Μειωµένη θερµότητα εξόδου 2,3 5,7 6,9 10, ,7 6,6 8,5 11, ,2 8,0 10,3 12, ,8 9,6 12,2 14, ,5 11,2 14,4 15, ,2 13,0 16,7 16, ,9 15,0 19,1 17, ,8 17,0 21,8 18, ,6 19,2 24,6 19, ,6 21,5 27,6 20, ,5 24,0 30,7 22, ,6 26,6 34,0 23, ,2 28,2 36,1 24, Ονοµαστική θερµότητα εξόδου 1 mbar = 10,197 mmh 2 0 Πίνακας 1 Εικόνα αφαιρέστε το κάλυµµα της πλακέτας ελέγχου, τοποθετήστε τη γέφυρα της κάρτας ηλεκτρονικών ανάλογα µε τον τύπο του χρησιµοποιούµενου αερίου, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο της σελίδας 13. Γ) Καθορισµός τιµής ρύθµισης για το ρυθµιστή πίεσης συνδέστε το δοκιµαστικό σηµείο θετικής πίεσης ενός µανοµέτρου διαφοράς πίεσης (ενδεχοµένως µανοµέτρου νερού) µε το δοκιµαστικό σηµείο πίεσης της βαλβίδας αερίου (Pb) (Εικόνα 12) - συνδέστε το δοκιµαστικό σηµείο αρνητικής πίεσης του µανοµέτρου µε ένα ρακόρ σχήµατος προκειµένου να ενώσετε τη ρυθµιστική έξοδο του λέβητα, τη ρυθµιστική έξοδο Πίνακας κατανάλωσης - µπεκ εισαγωγής καυστήρα Χρησιµοποιούµενο αέριο G20 G30 G31 διάµετρος κύριου µπεκ εισαγωγής (mm) 1,28 0,74 0,74 αρ. µπεκ εισαγωγής Πίνακας 2 Κατανάλωση σε συνθήκες 15 C mbar G20 G30 G31 Ονοµαστική θερµότητα εξόδου 2,78 m 3 /h 2,07 kg/h 2,04 kg/h Μειωµένη θερµότητα εξόδου 1,12 m 3 /h 0,84 kg/h 0,82 kg/h p.c.i. 34,02 MJ/m 3 45,6 MJ/kg 46,3 MJ/kg Πίνακας 3 12

13 ιατάξεις ελέγχου και λειτουργίας Ο λέβητας είναι σχεδιασµένος σε πλήρη συµµόρφωση µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα αναφοράς και, συγκεκριµένα, είναι εξοπλισµένος µε τα εξής: Ποτενσιόµετρο ρύθµισης θερµοκρασίας κεντρικής ρύθµισης Αυτό το ποτενσιόµετρο ρυθµίζει τη µέγιστη θερµοκρασία της ροής θερµότητας της κεντρικής θέρµανσης. Το εύρος θερµοκρασιών του κυµαίνεται από 30 C (ελάχιστη τιµή) έως 80 C (µέγιστη τιµή). Για να αυξήσετε τις τιµές της θερµοκρασίας γυρίστε το χειριστήριο (12) δεξιόστροφα ενώ για να τις µειώσετε, γυρίστε το χειριστήριο αριστερόστροφα. Ποτενσιόµετρο ρύθµισης θερµοκρασίας ζεστού νερού οικιακής χρήσης Αυτό το ποτενσιόµετρο ρυθµίζει τη µέγιστη θερµοκρασία του ζεστού νερού οικιακής χρήσης. Το εύρος θερµοκρασιών του κυµαίνεται µεταξύ 35 C (ελάχιστη τιµή) έως 55 C (µέγιστη τιµή), ανάλογα µε την παροχή εισαγωγής νερού. Για να αυξήσετε τις τιµές της θερµοκρασίας γυρίστε το χειριστήριο (13) δεξιόστροφα ενώ για να τις µειώσετε, γυρίστε το χειριστήριο αριστερόστροφα. ιακόπτη πίεσης αέρα για µοντέλα εξαναγκασµένου ελκυσµού Αυτός ο διακόπτης επιτρέπει το άναµµα του κεντρικού καυστήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η απόδοση του αγωγού απαγωγής καυσαερίων είναι τέλεια. Στην περίπτωση ενός από τα παρακάτω σφάλµατα: το τερµατικό απαγωγής καυσαερίων είναι βουλωµένο ο σωλήνας Venturi είναι βουλωµένος ο ανεµιστήρας έχει υποστεί απόφραξη η σύνδεση µεταξύ του σωλήνα Venturi και του διακόπτη πίεσης αέρα δεν είναι ενεργή, ο λέβητας θα παραµείνει σε κατάσταση αναµονής και η λυχνία (4) θα αναβοσβήνει. Θερµοστάτη υπερθέρµανσης Χάρη σ' έναν αισθητήρα, ο οποίος είναι τοποθετηµένος µέσα στη ροή θερµότητας, αυτός ο θερµοστάτης διακόπτη την παροχή του αερίου προς τον κεντρικό καυστήρα, σε περίπτωση που σηµειωθεί υπερθέρµανση του νερού που περιέχεται στο πρωτεύον σύστηµα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο λέβητας υφίσταται απόφραξη και το, εκ νέου, άναµµά του (περιστρέφοντας σύντοµα το διακόπτη επιλογής (1) στη θέση ( ) θα είναι εφικτό µόνο αφού εξαλειφθεί η αιτία της ανωµαλίας. Απαγορεύεται η απενεργοποίηση αυτής της διάταξης ασφαλείας ιάταξη αντιπαγωτικής προστασίας (σύστηµα κεντρικής θέρµανσης) Οι διατάξεις ηλεκτρονικού χειρισµού των λεβήτων περιλαµβάνουν µια 'αντιπαγωτική λειτουργία' στο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης, µε τη βοήθεια της οποίας ο λέβητας επιτυγχάνει θερµοκρασία ροής θερµότητας 30 C όταν η θερµοκρασία της ροής θερµότητας του συστήµατος πέσει κάτω από τους 5 C. Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη όταν η παροχή ρεύµατος προς το λέβητα είναι ενεργοποιηµένη, η παροχή ρεύµατος είναι ενεργοποιηµένη και η πίεση στο σύστηµα είναι η απαιτούµενη. Αποτροπή απόφραξης αντλίας Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση είτε για θερµότητα είτε για σύστηµα κεντρικής θέρµανσης για 24 ώρες συνεχώς, η αντλία θα ενεργοποιηθεί αυτόµατα για 10 δευτερόλεπτα. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται, µε την προϋπόθεση ότι η παροχή ρεύµατος προς το λέβητα είναι ενεργοποιηµένη. Υδραυλική βαλβίδα ασφαλείας (κύκλωµα θέρµανσης) Αυτή η διάταξη είναι ρυθµισµένη στην τιµή 3 bar και χρησιµοποιείται στο κύκλωµα θέρµανσης. Η βαλβίδα ασφαλείας θα πρέπει να συνδέεται σε αποχέτευση µε σιφόνι. Η χρήση της βαλβίδας ως µέσου για την αποστράγγιση του κυκλώµατος θέρµανσης απαγορεύεται αυστηρά. Βαθµονόµηση πλακέτας ηλεκτρονικών κυκλωµάτων Όταν η γεφύρωση ή ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση (εικ. 13α): GPL T-off Εικόνα 13α λειτουργία του συστήµατος µε ΦΥΣΙΚΟ αέριο χρόνος αναµονής θέρµανσης, 3 λεπτά _0400 Ανιχνευτή ιονισµού φλόγας Το ηλεκτρόδιο ανίχνευσης φλόγας, το οποίο είναι τοποθετηµένο στη δεξιά πλευρά του καυστήρα, εγγυάται την ασφαλή λειτουργία σε περίπτωση διακοπής της παροχής του αερίου ή σε περίπτωση ατελούς εσωτερικής ανάφλεξης του κεντρικού καυστήρα. Σ' αυτή την περίπτωση, ο λέβητας υφίσταται απόφραξη. Περιστρέψτε, στιγµιαία, το διακόπτη επιλογής (1) στη θέση ( ) για να επαναφερθεί ο λέβητας στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Εικόνα 13β _0300 Αισθητήρα υδραυλικής πίεσης Αυτή η διάταξη επιτρέπει την ενεργοποίηση του κεντρικού καυστήρα µόνο στην περίπτωση που η πίεση στο σύστηµα είναι µεγαλύτερη από 0,5 bar. Εφεδρική λειτουργία της αντλίας Η ηλεκτρονικά ελεγχόµενη, εφεδρική λειτουργία της αντλίας λειτουργεί 3 λεπτά, όταν ο λέβητας είναι ρυθµισµένος σε λειτουργία κεντρικής θέρµανσης, µετά το σβήσιµο του καυστήρα λόγω ενός θερµοστάτη δωµατίου ή της παρέµβασης µιας διάταξης ασφαλείας. Όταν η γεφύρωση ή ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση (εικ. 13β): GPL T-off λειτουργία του συστήµατος µε ΥΓΡΑΕΡΙΟ (LPG) χρόνος αναµονής θέρµανσης, 10 δευτερόλεπτα ΣΗΜ Βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, πριν από την εκτέλεση ρυθµίσεων. 13

14 Ρύθµιση θέσης του ηλεκτροδίου έναυσης και ανίχνευσης φλόγας Σχηµατικό διάγραµµα λέβητα _0200 Εικόνα 14 Έλεγχος των παραµέτρων καύσης Για τα µέτρηση της απόδοσης της καύσης και των επιπέδων υγιεινής των καυσαερίων, τα µοντέλα λεβήτων εξαναγκασµένου ελκυσµού είναι εφοδιασµένα µε δύο δοκιµαστικά σηµεία πάνω στον κωνικό σύνδεσµο, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασµένα γι' αυτό το σκοπό. Ένα από τα δύο δοκιµαστικά σηµεία είναι συνδεδεµένο µε τον αγωγό απαγωγής καυσαερίων, επιτρέποντας ρυθµίσεις των στάνταρ υγιεινής των καυσαερίων καθώς και της απόδοσης της καύσης. Το δεύτερο δοκιµαστικό σηµείο συνδέεται µε τον αγωγό αναρρόφησης αέρα καύσης για τον έλεγχο της κυκλοφορίας καυσαερίων µέσα σ' αυτών, σε περίπτωση οµοαξονικών αγωγών. Το δοκιµαστικό σηµείο του αγωγού απαγωγής καυσαερίων επιτρέπει τη µέτρηση των παρακάτω µεγεθών: θερµοκρασία καυσαερίων, συγκέντρωση οξυγόνου (O2) ή, εναλλακτικά, συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα (CO2); συγκέντρωση µονοξειδίου του άνθρακα (CO). Η θερµοκρασία αέρα καύσης πρέπει να µετράται στο δοκιµαστικό σηµείο, το οποίο είναι συνδεδεµένο στον αγωγό αναρρόφησης αέρα. Επιδόσεις παροχής εξόδου / µανοµετρικού αντλίας Πρόκειται για ένα υψηλό στατικό ύψος αντλίας, το οποίο είναι κατάλληλο για εγκατάσταση οποιουδήποτε τύπου συστηµάτων θέρµανσης µονού ή διπλού σωλήνα. Η βαλβίδα εξαερισµού που είναι εγκατεστηµένη στην αντλία επιτρέπει το γρήγορο εξαερισµό του συστήµατος θέρµανσης. ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΑΣ mh 2 O _0900 εισαγωγή έξοδος νερού αέριο εισαγωγή νερού επιστροφή θερµότητας οικιακής χρήσης οικιακής χρήσης θερµότητας Εικόνα 15 Υπόµνηµα: 1 θερµοστάτης υπερθέρµανσης 2 αισθητήρας υδραυλικής πίεσης 3 βαλβίδα αερίου 4 µηχανισµός προσαγωγής αερίου µε µπεκ εισαγωγής 5 ηλεκτρόδιο έναυσης 6 εναλλάκτης νερού - αγωγού απαγωγής καυσαερίων 7 Αισθητήρας NTC ζεστού νερού οικιακής χρήσης 8 αντάπτορας αγωγού απαγωγής καυσαερίων 9 ανεµιστήρας 10 σηµείο αρνητικής πίεσης 11 διακόπτης πίεσης αέρα 12 σηµείο θετικής πίεσης 13 αισθητήρας NTC συστήµατος κεντρικής θέρµανσης 14 ηλεκτρόδιο ανίχνευσης φλόγας 15 κεντρικός καυστήρας 16 δοχείο διαστολής 17 αυτόµατος εξαερισµός 18 αντλία και διαχωριστής αέρα 19 µανόµετρο 20 βαλβίδα ασφαλείας 21 αυτόµατη διακλάδωση 22 µικροδιακόπτης προτεραιότητας ροής ζεστού νερού οικιακής χρήσης 23 στρόφιγγα πλήρωσης λέβητα 24 σηµείο αποστράγγισης λέβητα ιάγραµµα 1 ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟ ΟΥ l/h 14

15 Εικονογραφηµένο διάγραµµα συνδεσµολογίας _0800 ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΒΗΤΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚ ΑΚΡΟ ΕΚΤΩΝ ΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚ ΑΚΡΟ ΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΑΦΟΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ NTC ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ NTC ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΡΟΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ P1: Ροοστάτης ρυθµιστή θερµαντικής ισχύος P2: Ποτενσιόµετρο ζεστού νερού οικιακής χρήσης P3: Ποτενσιόµετρο κεντρικής θέρµανσης P4: ιακόπτης επιλογής Θερινής/Χειµερινής λειτουργίας/απενεργοποίησης (S/W/OFF) JP1: Γεφύρωση αλλαγής αερίου MET/GPL JP2: Γεφύρωση ρύθµισης χρόνου αναµονής θέρµανσης 3'/10" ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΩ ΙΩΝ C= ανοιχτό µπλε M= καφέ N= µαύρο R= κόκκινο G/V= κίτρινο/ πράσινο B= άσπρο Bl= µπλε 15

16 Τεχνικά δεδοµένα Ονοµαστική θερµότητα εισόδου kw 26,3 Μειωµένη θερµότητα εισόδου kw 10,6 Ονοµαστική θερµότητα εξόδου kw 24 kcal/h Μειωµένη θερµότητα εξόδου kw 9,3 kcal/h Ονοµαστικός ολικός βαθµός απόδοσης % 90,3 Ολικός βαθµός απόδοσης για θερµότητα εξόδου 30% της ονοµαστικής % 88 Μέγιστη πίεση συστήµατος κεντρικής θέρµανσης bar 3 Χωρητικότητα δοχείου διαστολής l 7 Πίεση δοχείου διαστολής bar 0,5 Μέγ. πίεση συστήµατος παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης bar 8 Ελάχ. δυναµική πίεση DHW συστήµατος παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης bar 0,2 Ελάχ. παροχή εξόδου συστήµατος παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης l/min 2,5 Παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης στους T=25 C l/min 13,7 Παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης στους T=35 C l/min 9,8 Ειδική παροχή εξόδου (*) l/min 11 ιάµετρος οµοκεντρικού αγωγού απαγωγής καυσαερίων mm 60 ιάµετρος οµοκεντρικού αγωγού αναρρόφησης αέρα mm 100 ιάµετρος αγωγού απαγωγής καυσαερίων διπλού σωλήνα mm 80 ιάµετρος αγωγού αναρρόφησης αέρα διπλού σωλήνα mm 80 Μέγ. παροχή µάζας καυσαερίων kg/s 0,020 Ελάχ. παροχή µάζας καυσαερίων kg/s 0,017 Μέγ. θερµοκρασία καυσαερίων ΓC 146 Ελάχ. θερµοκρασία καυσαερίων ΓC 106 Τύπος χρησιµοποιούµενου αερίου G20 G30-G31 Πίεση τροφοδοσίας φυσικού αερίου mbar 20 Πίεση τροφοδοσίας βουτανίου mbar Πίεση τροφοδοσίας προπανίου mbar 37 Τάση ηλεκτρικής τροφοδοσίας V 230 Συχνότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας Hz 50 Ονοµαστική παροχή ισχύος W 170 Καθαρό βάρος kg 33,5 ιαστάσεις ύψος mm 734 πλάτος mm 400 βάθος mm 317 Όριο προστασίας από υγρασία και διαρροές νερού (**) IP X4D (*) κατά EN 625 (**) κατά EN Η BAXI S.p.A., στα πλαίσια της δέσµευσής της για συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τις προδιαγραφές που περιέχονται στο παρόν οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Σκοπός αυτών των Οδηγιών είναι απλώς να δώσουν πληροφορίες χρήσης στους καταναλωτές και σε καµία περίπτωση δε θα πρέπει να εκλαµβάνονται ως συµβόλαιο µε τρίτο πρόσωπο. BAXI S.p.A BASSANO DEL GRAPPA (VI) ITALIA Via Trozzetti, 20 Tel Telefax 0424/

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε καπνοδόχο EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... OSW Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Εµηνεία Συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO

EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO Extra Line kw: 24 -QUEBEC-TORONTO-MONTREAL-OTTAWA kw: 33 DETROIT-BOSTON-MIAMI-ATLANTA EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO 1 Αξιότιµη Κυρία/Αξιότιµε Κύριε Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν Edilkamin.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου

Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G. Bournas - G. Efthimiou O.E., P. Ralli 36 & Ag. Annis 12241 Egaleo - Athen 70000-69900

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 4. ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ...6 4.1 Συνδέοντας µε το LPG (υγραέριο)...6 4.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

THERM 20 CX, LX, LXZ THERM 28 CX, LX, LXZ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

THERM 20 CX, LX, LXZ THERM 28 CX, LX, LXZ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΟΥ THERM 20 CX, LX, LXZ THERM 28 CX, LX, LXZ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε ΠΡΩΤΟΠΠΑΠΑ 8 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ : 010 9920523 / 9961961 FAX : 010-9962267 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.) Χρήση.

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic C 3402 C 6002

Trumatic C 3402 C 6002 Trumatic C 3402 C 6002 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G. Bournas - G. Efthimiou O.E. P. Ralli 36 & Ag. Annis 12241 Egaleo - Athen 34000-93200 G 12/01 E 06/01

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 7 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 11

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 7 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 11 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 7 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 11 5. ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 11 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 12 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA Οδηγός Αναφοράς Διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε µία ασφαλή θέση για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ...Gr-1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...Gr-2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...Gr-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...Gr-4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...Gr-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ...Gr-7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ...Gr-8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1 Οδηγός χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Θερμοσίφωνας αερίου Boiler Gas BG 10 / Θερμοσίφωνας αερίου/ηλεκτρικού Boiler Gas/Elektro

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα