QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη"

Transcript

1 QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην κατασκευή συσκευών κεντρικής θέρµανσης και ζεστού νερού για οικιακή χρήση (επίτοιχων λεβήτων αερίου, λεβήτων δαπέδου, ηλεκτρικών θερµαντήρων νερού και ατσάλινων θερµαντικών πλακών) έχει αποκτήσει το πιστοποιητικό CSQ συµµόρφωσης µε τα πρότυπα UNI EN ISO Αυτό το πιστοποιητικό εγγυάται ότι το Σύστηµα Ποιότητας που εφαρµόζεται στο εργοστάσιο της BAXI S.p.A., στο Bassano del Grappa, όπου κατασκευάστηκε ο λέβητάς σας, ικανοποιεί τις προδιαγραφές του προτύπου UNI EN ISO 9001, το οποίο είναι το αυστηρότερο πρότυπο και αφορά όλες τις βαθµίδες οργάνωσης και όλο το προσωπικό λειτουργίας που εµπλέκεται στις διαδικασίες παραγωγής και διανοµής.

2 Αγαπητέ Πελάτη, Είµαστε βέβαιοι ότι ο νέος σας λέβητας θα ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις σας. Η αγορά ενός από τα προϊόντα της BAXI ικανοποιεί τις προσδοκίες σας: καλή λειτουργία, απλότητα και ευκολία στη χρήση. Μην πετάξετε αυτό το φυλλάδιο, χωρίς προηγουµένως να το διαβάσετε: εδώ, µπορείτε να βρείτε ορισµένες πολύ χρήσιµες πληροφορίες, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να λειτουργήσετε το λέβητά σας σωστά και αποδοτικά. Μην αφήνετε µέρη της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο, κλπ.) κοντά σε παιδιά, καθώς αποτελούν ενδεχόµενη πηγή κινδύνου. Οι λέβητες BAXI φέρουν την ένδειξη CE, σε συµµόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις που διατυπώνονται στις παρακάτω Οδηγίες: - Οδηγία Αερίων 90/396/ΕΟΚ - Οδηγία Απόδοσης 92/42/ΕΟΚ - Οδηγία Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας 89/336/ΕΟΚ - Οδηγία Χαµηλής Τάσης 73/23/ΕΟΚ Περιεχόµενα Οδηγίες που αφορούν το χρήστη Οδηγίες πριν από την εγκατάσταση 3 Οδηγίες πριν από τη θέση σε λειτουργία 3 Θέση του λέβητα σε λειτουργία 3 Ρύθµιση θερµοκρασίας δωµατίου 4 Ρύθµιση θερµοκρασίας ζεστού νερού οικιακής χρήσης 4 Πλήρωση του λέβητα 4 Σβήσιµο του λέβητα 5 Παρατεταµένη αχρησία του συστήµατος. Αντιπαγωτική προστασία (σύστηµα κεντρικής θέρµανσης) 5 Αλλαγή αερίου 5 Ενδείξεις- Ενεργοποίηση ιάταξης Ασφαλείας 5 Οδηγίες για το σέρβις 5 Οδηγίες που αφορούν τον εγκαταστάτη Γενικές πληροφορίες 6 Οδηγίες πριν από την εγκατάσταση 6 Το υπόδειγµα για την εγκατάσταση του λέβητα στον τοίχο 7 Μέγεθος λέβητα 7 Εγκατάσταση αγωγού απαγωγής καυσαερίων και αναρρόφησης αέρα 8 Σύνδεση της παροχής ρεύµατος από το δίκτυο 11 Τοποθέτηση θερµοστάτη δωµατίου 11 Σύνδεση ρολογιού προγραµµατισµού 12 Τρόποι αλλαγής αερίου 12 ιατάξεις ελέγχου και λειτουργίας 13 Βαθµονόµηση πλακέτας ηλεκτρονικών κυκλωµάτων 13 Ρύθµιση θέσης του ηλεκτροδίου έναυσης και ανίχνευσης φλόγας 14 Έλεγχος των παραµέτρων καύσης 14 Επιδόσεις παροχής εξόδου / ύψους αντλίας 14 Σχηµατικό διάγραµµα λέβητα 14 Εικονογραφηµένο διάγραµµα συνδεσµολογίας 15 Τεχνικά δεδοµένα 16

3 Οδηγίες που αφορούν το χρήστη Οδηγίες πριν από την εγκατάσταση Αυτός ο λέβητας είναι σχεδιασµένος για να θερµαίνει νερό σε θερµοκρασίες χαµηλότερες από τη θερµοκρασία βρασµού του νερού, σε συνθήκες ατµοσφαιρικής πίεσης. Ο λέβητας πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε ένα σύστηµα κεντρικής θέρµανσης και µε ένα σύστηµα παροχής ζεστού νερού οικιακής χρήσης, σε συµµόρφωση προς τις επιδόσεις και την ισχύ εξόδου του. Αναθέστε την εγκατάσταση του λέβητα σε έναν Ειδικευµένο Μηχανικό Σέρβις και βεβαιωθείτε ότι εκτελούνται οι παρακάτω ενέργειες: α) σχολαστική έκπλυση ολόκληρης της σωλήνωσης για την αποµάκρυνση τυχόν επικαθίσεων. β) προσεκτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι ο λέβητας µπορεί να λειτουργήσει µε τον τύπο του διαθέσιµου αερίου. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, δείτε το σηµείωµα στη συσκευασία και την ετικέτα πάνω στην ίδια τη συσκευή. γ) προσεκτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι ο ελκυσµός του τερµατικό του αγωγού απαγωγής καυσαερίων είναι ο κατάλληλος. Επίσης, προσεκτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι το τερµατικό δεν παρεµποδίζεται καθώς και ότι δεν πραγµατοποιείται απαγωγή καυσαερίων από οποιαδήποτε άλλη συσκευή µέσω του ίδιου αγωγού απαγωγής καυσαερίων, εκτός κι αν ο αγωγός είναι ειδικά σχεδιασµένος για να συλλέγει καυσαέρια που προέρχονται από περισσότερες από µία συσκευές, σε συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους και τις ισχύουσες διατάξεις. δ) προσεκτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι, σε περίπτωση που ο αγωγός απαγωγής καυσαερίων έχει συνδεθεί σε προυπάρχοντες αγωγούς απαγωγής καυσαερίων, έχει διεξαχθεί σχολαστικός καθαρισµός καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος να αποσπαστούν στερεά υπολείµµατα καύσης κατά τη λειτουργία του λέβητα και να φράξουν τον αγωγό απαγωγής καυσαερίων. Οδηγίες πριν από τη θέση σε λειτουργία Το άναµµα του λέβητα για πρώτη φορά πρέπει να εκτελείται από ειδικευµένο τεχνικό. Εξασφαλίστε ότι εκτελούνται οι παρακάτω ενέργειες: α) συµµόρφωση των παραµέτρων του λέβητα (ηλεκτρικό ρεύµα, νερό, αέριο) µε τις ρυθµίσεις των συστηµάτων τροφοδοσίας. β) συµµόρφωση της εγκατάστασης µε τους ισχύοντες νόµους και τις ισχύουσες διατάξεις. γ) κατάλληλη σύνδεση µε την παροχή ρεύµατος και γείωση της συσκευής. Η µη τήρηση των παραπάνω θα καταστήσει την εγγύηση άκυρη και χωρίς νοµική ισχύ. Πριν από τη θέση σε λειτουργία, αφαιρέστε το προστατευτικό πλαστικό κάλυµµα από τη συσκευή. Μη χρησιµοποιείτε εργαλεία ή εκτριπτικά απορρυπαντικά, καθώς µπορεί να προκαλέσετε φθορά στις βαµµένες επιφάνειες. Θέση του λέβητα σε λειτουργία Για να ανάψετε σωστά τον καυστήρα, ενεργήστε ως εξής: 1) τροφοδοτήστε µε ρεύµα το λέβητα, 2) ανοίξτε το ρουµπινέτο του αερίου, 3) γυρίστε το διακόπτη επιλογής (1) για να ρυθµίσετε το λέβητα σε θερινή ( ) ή χειµερινή ( ) λειτουργία, 4) γυρίστε τα ρυθµιστικά χειριστήρια κεντρικής θέρµανσης (12) και ζεστού νερού οικιακής χρήσης (13) για να ανάψετε τον κεντρικό καυστήρα. Για να αυξήσετε τις τιµές της θερµοκρασίας γυρίστε το χειριστήριο δεξιόστροφα ενώ για να τις µειώσετε, γυρίστε το χειριστήριο αριστερόστροφα. Κατά τη θερινή λειτουργία ( ) ο κεντρικός καυστήρας και η αντλία θα ξεκινήσουν να λειτουργούν µόνο όταν υπάρξει ζήτηση για ζεστό νερό. Προειδοποίηση: Κατά το άναµµα για πρώτη φορά, µέχρι να σταµατήσει η εκροή του αέρα που περιέχεται στους σωλήνες του αερίου, ο καυστήρας µπορεί να µην ανάβει αµέσως κι αυτό πιθανόν να προκαλέσει 'απόφραξη' του λέβητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, σας συνιστούµε να επαναλάβετε τη διαδικασία έναυσης µέχρι να προσαχθεί αέριο στον καυστήρα και να ρυθµίσετε για λίγο το διακόπτη επιλογής (1) στη θέση ( ) (βλ. επίσης εικόνα 4). Εικόνα _0700 3

4 Θέσεις διακόπτη επιλογής "Θερινή λειτουργία" / "Χειµερινή λειτουργία" / "Επαναφορά" _0600 Εικόνα 2 Επαναφορά Χειµερινή λειτουργία ΣΒΗΣΤΟΣ (OFF) Θερινή λειτουργία Ρύθµιση θερµοκρασίας δωµατίου Το σύστηµα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε θερµοστάτη δωµατίου (βλ. σχετικές διατάξεις) για τον έλεγχο της θερµοκρασίας µέσα στα δωµάτια. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θερµοστάτης δωµατίου, κατά το άναµµα για πρώτη φορά, είναι δυνατός ο έλεγχος της θερµοκρασίας δωµατίου περιστρέφοντας το χειριστήριο (12). Για να αυξήσετε τις τιµές της θερµοκρασίας γυρίστε το χειριστήριο δεξιόστροφα ενώ για να τις µειώσετε, γυρίστε το χειριστήριο αριστερόστροφα. Η ηλεκτρονική διαµόρφωση της φλόγας επιτρέπει στο λέβητα να φτάσει στη ρυθµισµένη θερµοκρασία, προσαρµόζοντας την παροχή αερίου προς τον καυστήρα στην πραγµατική παροχή ζήτησης του εναλλάκτη θερµότητας. Ρύθµιση θερµοκρασίας ζεστού νερού οικιακής χρήσης Η βαλβίδα αερίου διαθέτει λειτουργία ηλεκτρονικής διαµόρφωσης φλόγας, η οποία ενεργοποιείται ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του χειριστηρίου ρύθµισης της θερµοκρασίας ζεστού νερού οικιακής χρήσης (13) και ανάλογα µε την ποσότητα του νερού που αντλείται από τις στρόφιγγες. Αυτή η ηλεκτρονική διάταξη επιτρέπει τη διατήρηση της θερµοκρασίας του νερού που εξέρχεται από το λέβητα στα ίδια, σταθερά επίπεδα ακόµη και όταν αντλούνται µικρές ποσότητες νερού. Για να αυξήσετε τις τιµές της θερµοκρασίας γυρίστε το χειριστήριο δεξιόστροφα ενώ για να τις µειώσετε, γυρίστε το χειριστήριο αριστερόστροφα. Πλήρωση του λέβητα Σηµαντικό: Θα πρέπει να ελέγχετε, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, ότι η ένδειξη της πίεσης στο µανόµετρο (14) κυµαίνεται από 0,7 έως 1,5 bar, όταν δε λειτουργεί ο λέβητας. Σε περίπτωση ανάπτυξης υπερπίεσης, ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης του λέβητα (Εικόνα 3β). Σε περίπτωση που η πίεση είναι µικρότερη από την προβλεπόµενη, ανοίξτε τη στρόφιγγα πλήρωσης του λέβητα (Εικόνα 3α). Σας συνιστούµε να ανοίγετε τη στρόφιγγα πολύ αργά ώστε να διαφεύγει ο αέρας. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, ο διακόπτης επιλογής Θερινής/ Χειµερινής λειτουργίας (παρ. 1, εικόνα 4) πρέπει να βρίσκεται στη θέση OFF (0) Σε περίπτωση που σηµειώνεται συχνά πτώση πίεσης, αναθέστε τον έλεγχο του λέβητα σε έναν Ειδικευµένο Μηχανικό Σέρβις. Εικόνα 3α 14 Στρόφιγγα πλήρωσης _ _ Εικόνα 3β Σηµείο αποστράγγισης Ο λέβητας είναι εφοδιασµένος µε έναν υδραυλικό αισθητήρα διαφοράς πίεσης, ο οποίος µπλοκάρει τη λειτουργία του λέβητα σε περίπτωση που λείπει νερό ή που η αντλία έχει υποστεί απόφραξη. 4

5 Σβήσιµο του λέβητα Για να σβήσετε το λέβητα, θα πρέπει πρώτα να διακόψετε την παροχή ρεύµατος προς αυτόν. Όταν ο διακόπτης επιλογής (1) βρίσκεται στη θέση (0) ο λέβητας παραµένει ανενεργός, αλλά τα ηλεκτρικά κυκλώµατα της συσκευής εξακολουθούν να είναι υπό τάση. Παρατεταµένη αχρησία του συστήµατος. Αντιπαγωτική προστασία (σύστηµα κεντρικής θέρµανσης) Σας συνιστούµε να αποφεύγετε την αποστράγγιση ολόκληρου του συστήµατος, καθώς οι αλλαγές νερού αποτελούν αιτία σχηµατισµού άχρηστων και επιβλαβών επικαθίσεων ασβεστόλιθου στο εσωτερικό του λέβητα και στα θερµαντικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο λέβητας δε χρησιµοποιηθεί κατά το χειµώνα και, κατά συνέπεια, είναι εκτεθειµένος στον κίνδυνο παγώµατος, συνιστούµε να προσθέσετε µια ποσότητα αντιπαγωτικού, κατάλληλου για το συγκεκριµένο σκοπό, στο νερό που περιέχεται στο σύστηµα (π.χ.: προπυλενογλυκόλη, συνδυασµένη µε αναστολείς διάβρωσης και αναστολείς σχηµατισµού καθαλατώσεων). Οι διατάξεις ηλεκτρονικού χειρισµού των λεβήτων περιλαµβάνουν µια 'αντιπαγωτική λειτουργία' στο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης, µε τη βοήθεια της οποίας ο λέβητας επιτυγχάνει θερµοκρασία ροής θερµότητας 30 C όταν η θερµοκρασία ροής θερµότητας του συστήµατος πέσει κάτω από τους 5 C. Η λειτουργία αντιπαγωτικής προστασίας ενεργοποιείται, εφ' όσον: * η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος προς το λέβητα είναι ενεργοποιηµένη, * το βοηθητικό ρουµπινέτο αερίου είναι ανοικτό, * η πίεση στο σύστηµα είναι η απαιτούµενη, * δεν έχει σηµειωθεί απόφραξη του λέβητα. Ενδείξεις- ενεργοποίηση διάταξης ασφαλείας 1 ιακόπτης επιλογής "Θερινή λειτουργία" - "Χειµερινή λειτουργία" - "Επαναφορά" 2 Ένδειξη µπλοκαρίσµατος αερίου 3 Ο θερµοστάτης υπερθέρµανσης έχει ανάψει 4 Ένδειξη απόφραξης αγωγού απαγωγής καυσαερίων 5 Έλλειµµα νερού 6 Ένδειξη ανωµαλίας αισθητήρα ζεστού νερού οικιακής χρήσης 7 Ένδειξη ανωµαλίας αισθητήρα κεντρικής θέρµανσης 8 Ένδειξη ύπαρξης τάσης 9 Ένδειξη λειτουργίας παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης 10 Ένδειξη λειτουργίας κεντρικής θέρµανσης 11 Ένδειξη ύπαρξης φλόγας Τα σήµατα 2-7 δείχνουν τη θερµοκρασία που έχει επιτευχθεί είτε από το σύστηµα θέρµανσης είτε από το ζεστό νερό οικιακής χρήσης, ανάλογα µε τη ζητούµενη λειτουργία ένδειξης θερµοκρασίας - θερµοκρασία συστήµατος ή ζεστού νερού οικιακής χρήσης- που έχει ενεργοποιηθεί. Σε περίπτωση ανωµαλίας, ο τύπος της ανωµαλίας υποδηλώνεται µε ένα φωτεινό σήµα που ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ _0500 Αλλαγή αερίου Αυτοί οι λέβητες, οι οποίοι είναι κατασκευασµένοι για λειτουργία µε φυσικό αέριο, µπορούν να µετατραπούν ώστε να εργάζονται µε υγραέριο (LPG). Οποιαδήποτε αλλαγή αερίου πρέπει να εκτελείται από Ειδικευµένο Μηχανικό Σέρβις. Εικόνα 4 Σήµατα Περιγραφή ανωµαλίας ενδεικτικών λυχνιών LED που αναβοσβήνουν Μπλοκάρισµα αερίου Παρέµβαση θερµοστάτη ασφαλείας εν υπάρχει αναρρόφηση Έλλειψη νερού στο κύκλωµα θέρµανσης Ο µετρητικός σωλήνας ζεστού νερού οικιακής χρήσης έχει σπάσει Ο µετρητικός σωλήνας θέρµανσης έχει σπάσει Εναπόθεση ασβεστόλιθου (καθαλάτωση) στο κύκλωµα ζεστού νερού οικιακής χρήσης Λύση Μετακινήστε στιγµιαία το διακόπτη επιλογής 1 στη θέση Μετακινήστε στιγµιαία το διακόπτη επιλογής 1 στη θέση Καλέστε την εξουσιοδοτηµένη Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας είτε το κεφάλαιο "Πλήρωση του συστήµατος", στη σελίδα 6 Καλέστε την εξουσιοδοτηµένη Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας Καλέστε την εξουσιοδοτηµένη Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας Καλέστε την εξουσιοδοτηµένη Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας. Μετακινήστε στιγµιαία το διακόπτη επιλογής 1 στη θέση Εάν η ενεργοποίηση της διάταξης ασφαλείας επαναληφθεί, καλέστε τις εξουσιοδοτηµένες Υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας. Οδηγίες για το σέρβις Για να διατηρείται η αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του λέβητά σας, αναθέστε τον έλεγχό του σε έναν Ειδικευµένο Μηχανικό Σέρβις, µετά το τέλος κάθε περιόδου λειτουργίας. Με το προσεκτικό σέρβις εξασφαλίζεται η οικονοµική λειτουργία του συστήµατος. Μην καθαρίζετε το εξωτερικό περίβληµα της συσκευής µε εκτριπτικά, διαβρωτικά και/ ή πολύ εύφλεκτα καθαριστικά (δηλ: βενζίνη, οινόπνευµα και ούτω καθεξής). Να διακόπτετε, πάντοτε, την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος προς τη συσκευή πριν από τον καθαρισµό της (βλ. ενότητα "Σβήσιµο του λέβητα"). 5

6 Οδηγίες που αφορούν τον εγκαταστάτη Γενικές πληροφορίες Προειδοποίηση: Όταν ο διακόπτης επιλογής (1) είναι ρυθµισµένος στη θέση Χειµερινής λειτουργίας ( ) µπορεί να χρειαστεί να περιµένετε µερικά λεπτά κάθε φορά που χρησιµοποιείτε το χειριστήριο ρύθµισης της θερµοκρασίας κεντρικής θέρµανσης (5). Για να ανάψετε ξανά τον κεντρικό καυστήρα, τοποθετήστε αµέσως το διακόπτη επιλογής (1) στη θέση (0) και, κατόπιν, και πάλι στη θέση ( ). ε χρειάζεται να περιµένετε όταν ο λέβητας βρίσκεται σε λειτουργία παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης, σε µοντέλα που διαθέτουν τέτοια δυνατότητα. Οι ακόλουθες παρατηρήσεις και οδηγίες απευθύνονται στους Μηχανικούς Σέρβις προκειµένου να τους βοηθήσουν να εκτελέσουν την εγκατάσταση χωρίς σφάλµατα. Οι οδηγίες που αφορούν το άναµµα και τη λειτουργία του λέβητα, περιέχονται στην ενότητα 'Οδηγίες που αφορούν το χρήστη'. Σηµειώστε ότι η εγκατάσταση, η συντήρηση και η λειτουργία των οικιακών συσκευών αερίου πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από ειδικευµένο προσωπικό, σε συµµόρφωση προς τα ισχύοντα πρότυπα. Παρακαλούµε, λάβετε υπόψη σας τα εξής: * Αυτός ο λέβητας µπορεί να συνδεθεί µε οποιοδήποτε τύπο θερµοµεταδοτικών πλακών, καλοριφέρ, αερόθερµων µε διπλό ή µονό σωλήνα τροφοδοσίας. Ωστόσο, σχεδιάστε τα τµήµατα του συστήµατος όπως γίνεται συνήθως, λαµβάνοντας υπόψη τις διαθέσιµες επιδόσεις παροχής εξόδου / ύψους αντλίας, όπως παρουσιάζονται στη σελίδα 14. * Μην αφήνετε στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο, κλπ.) κοντά σε παιδιά, καθώς αποτελούν ενδεχόµενη πηγή κινδύνου. * Το άναµµα του λέβητα για πρώτη φορά πρέπει να εκτελείται από Ειδικευµένο Μηχανικό Σέρβις. Η µη τήρηση των παραπάνω θα καταστήσει την εγγύηση άκυρη και χωρίς νοµική ισχύ. Οδηγίες πριν από την εγκατάσταση Αυτός ο λέβητας είναι σχεδιασµένος για να θερµαίνει νερό σε θερµοκρασίες χαµηλότερες από τη θερµοκρασία βρασµού του νερού, σε συνθήκες ατµοσφαιρικής πίεσης. Ο λέβητας πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε ένα σύστηµα κεντρικής θέρµανσης και, στα µοντέλα που διαθέτουν τέτοια δυνατότητα, µε ένα σύστηµα παροχής ζεστού νερού, σε συµµόρφωση προς τις επιδόσεις και την ισχύ εξόδου του. Προτού συνδέσετε το λέβητα, βεβαιωθείτε ότι έχουν εκτελεστεί οι παρακάτω ενέργειες: α) προσεκτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι ο λέβητας µπορεί να λειτουργήσει µε τον τύπο του διαθέσιµου αερίου. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, δείτε το σηµείωµα στη συσκευασία και την επιγραφή πάνω στην ίδια τη συσκευή. β) προσεκτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι ο ελκυσµός του τερµατικό του αγωγού απαγωγής καυσαερίων είναι ο κατάλληλος. Επίσης, προσεκτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι το τερµατικό δεν παρεµποδίζεται καθώς και ότι δεν πραγµατοποιείται απαγωγή καυσαερίων από οποιαδήποτε άλλη συσκευή µέσω του ίδιου αγωγού απαγωγής καυσαερίων, εκτός κι αν ο αγωγός είναι ειδικά σχεδιασµένος για να συλλέγει καυσαέρια που προέρχονται από περισσότερες από µία συσκευές, σε συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους και τις ισχύουσες διατάξεις. γ) προσεκτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι, σε περίπτωση που ο αγωγός απαγωγής καυσαερίων έχει συνδεθεί σε προ-υπάρχοντες αγωγούς απαγωγής καυσαερίων, έχει διεξαχθεί σχολαστικός καθαρισµός καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος να αποσπαστούν στερεά υπολείµµατα καύσης κατά τη λειτουργία του λέβητα και να φράξουν τον αγωγό απαγωγής καυσαερίων. Για να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της συσκευής και για να µην ακυρωθεί η εγγύηση, τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις 1. Κύκλωµα ζεστού νερού εάν η σκληρότητα του νερού είναι µεγαλύτερη από 20 F (1 F = 10 mg ανθρακικού ασβεστίου ανά λίτρο νερού) εγκαταστήστε ένα σύστηµα βελτιωτικής επεξεργασίας νερού µε λειτουργία πολυφωσφορικών αλάτων ή παρεµφερή, σε συµµόρφωση µε τις ισχύουσες διατάξεις 2. Κύκλωµα θέρµανσης 2.1. σε καινούριο σύστηµα Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση του λέβητα, το σύστηµα θα πρέπει να καθαριστεί και να αποπλυθεί πολύ καλά και µε χρήση των κατάλληλων δικών σας προϊόντων, προκειµένου να αποµακρυνθούν εντελώς από το σύστηµα τυχόν άχρηστα ρινίσµατα από διάνοιξη σπειρωµάτων, θραύσµατα συγκολλήσεων και διαλύτες, εφ' όσον υπάρχουν 2.2. στο υπάρχον σύστηµα: Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση του λέβητα, το σύστηµα πρέπει να καθαριστεί και να αποπλυθεί µε χρήση των κατάλληλων δικών σας προϊόντων, προκειµένου να αποµακρυνθούν λασπόνερα και ρύποι Για την αποφυγή καταστροφής των µεταλλικών, πλαστικών και ελαστικών µερών, να χρησιµοποιείτε µόνο ουδέτερα καθαριστικά, δηλ. µη όξινα και µη αλκαλικά καθαριστικά (π.χ. SENTINEL X400 και X100), ενώ θα πρέπει να εργαστείτε µε αυστηρή συµµόρφωση προς τις οδηγίες του κατασκευαστή Να θυµάστε ότι η παρουσία ξένων σωµάτων στο σύστηµα θέρµανσης µπορεί να επηρεάσει δυσµενώς τη λειτουργία του λέβητα (π.χ. υπερθέρµανση και θορυβώδης λειτουργία του εναλλάκτη θερµότητας) 6

7 Το υπόδειγµα για την εγκατάσταση του λέβητα στον τοίχο Αφού αποφασίσετε που θα εγκατασταθεί ο λέβητας, κολλήστε µε ταινία το υπόδειγµα στον τοίχο. Συνδέστε τη σωλήνωση στα στόµια εισαγωγής αερίου και νερού, τα οποία υπάρχουν εκ των προτέρων διατεταγµένα, στην κάτω λωρίδα του υποδείγµατος. Σας συνιστούµε να τοποθετήσετε δύο ρουµπινέτα διακοπής G3/4 (τα οποία διατίθενται µε αίτησή σας) στη σωλήνωση παροχής και επιστροφής του συστήµατος κεντρικής θέρµανσης. Με τα ρουµπινέτα, θα επιτρέπεται η εκτέλεση σηµαντικών εργασιών στο σύστηµα χωρίς αυτό να αποστραγγίζεται πλήρως. Ανεξάρτητα µε το εάν εγκαθιστάτε το λέβητα σε ένα προϋπάρχον σύστηµα ή εάν το αντικαθιστάτε, σας συνιστούµε να τοποθετήσετε και ρυθµιστικά ρεζερβουάρ στη σωλήνωση επιστροφής του συστήµατος καθώς και κάτω από το λέβητα, στα οποία θα συλλέγονται οι επικαθίσεις και οι καθαλατώσεις που µπορεί να έχουν παραµείνει και να κυκλοφορούν στο σύστηµα µετά τον καθαρισµό του. Όταν ο λέβητας στερεωθεί πάνω στο υπόδειγµα, συνδέστε τους αγωγούς απαγωγής καυσαερίων και αναρρόφησης αέρα (τα συνδετικά εξαρτήµατα παρέχονται από τον κατασκευαστή), σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίνονται στις επόµενες ενότητες _ _0400 MR: Παροχή θερµότητας G3/4 US: Έξοδος ζεστού νερού οικιακής χρήσης G1/2 GAS: Εισαγωγή αερίου στο λέβητα G3/4 ES: Εισαγωγή κρύου νερού G1/2 RR: Επιστροφή θερµότητας G3/4 Εικόνα 5 Μέγεθος λέβητα _1400 Εικόνα 6 7

8 Εγκατάσταση αγωγών απαγωγής καυσαερίων και αναρρόφησης αέρα Χάρη στα παρεχόµενα συνδετικά εξαρτήµατα και µόνιµα προσαρτήµατα (τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια), σας εγγυόµαστε εύκολη και ευέλικτη εγκατάσταση των λεβήτων αερίου, εξαναγκασµένου ελκυσµού. Ο λέβητας είναι ειδικά σχεδιασµένος για σύνδεση σε σύστηµα σωλήνων απαγωγής καυσαερίων / εισαγωγής αέρα µε οµοαξονικό, κατακόρυφο ή οριζόντιο τερµατικό. Με τη βοήθεια ενός κιτ διαχωρισµού, µπορεί να εγκατασταθεί και σύστηµα δύο σωλήνων. Τοποθετήστε αποκλειστικά και µόνο τα συνδετικά εξαρτήµατα που παρέχει ο κατασκευαστής _1300 Εικόνα 7 Τερµατικό αγωγού απαγωγής καυσαερίων Μέγ. µήκος αγωγών απαγωγής καυσαερίων Κάθε γωνία 90 µειώνει το µέγ. µήκος του αγωγού απαγωγής καυσαερίων κατά Κάθε γωνία 45 µειώνει το µέγ. µήκος του αγωγού απαγωγής καυσαερίων κατά ιάµετρος τερµατικού αγωγού απαγωγής καυσαερίων Εξωτερική διάµετρος αγωγού Οµοαξονικό Κατακόρυφο, δύο σωλήνων Οριζόντιο, δύο σωλήνων 5 m 15 m 30 m 1 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,25 m 0,25 m 100 mm 133 mm mm 80 mm 80 mm...οµοαξονικός (οµοκεντρικός) αγωγός απαγωγής καυσαερίων - αναρρόφησης αέρα υνατότητες εγκατάστασης οριζόντιου τερµατικού απαγωγής καυσαερίων _1100 L max = 5 m L max = 5 m σφιγκτήρας ασφάλισης τσιµούχα µπεκ εισόδου (*) Εικόνα _1200 Αυτός ο τύπος αγωγού επιτρέπει τόσο η κατάθλιψη των καυσαερίων όσο και η αναρρόφηση του αέρα καύσης να γίνονται εκτός του κτιρίου και σε περίπτωση που τοποθετηθεί αγωγός απαγωγής καυσαερίων LAS. Η οµοαξονική γωνία 90 επιτρέπει τη σύνδεση του λέβητα µε έναν αγωγό απαγωγής καυσαερίων - αναρρόφησης αέρα υπό οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς µπορεί να περιστραφεί κατά 360. Επιπλέον, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εφεδρική γωνία και να συνδυαστεί µε οµοαξονικό αγωγό ή µε γωνία 45. (*) Σε περίπτωση που το µήκος του αγωγού απαγωγής καυσαερίων υπερβαίνει το 1 m, το µπεκ εισόδου πρέπει να αφαιρεθεί. Εάν το στόµιο εξόδου του αγωγού απαγωγής καυσαερίων είναι τοποθετηµένο εξωτερικά του κτιρίου, τότε η σωλήνωση απαγωγής καυσαερίων - αναρρόφησης αέρα πρέπει να προεξέχει τουλάχιστον 18mm από τον τοίχο, ώστε να υπάρχει περιθώριο να τοποθετηθεί κεραµίδι αλουµινίου για την απορροή του βρόχινου νερού και να στεγανοποιηθεί προκειµένου να αποφεύγονται οι διαρροές νερού. Εξασφαλίστε ελάχιστη καθοδική κλίση 1 cm προς τα έξω ανά µέτρο αγωγού. Κάθε γωνία 90 µειώνει το συνολικό µήκος αγωγού κατά 1 µέτρο. Κάθε γωνία 45 µειώνει το συνολικό µήκος αγωγού κατά 0,5 µέτρο. 8 L max = 4 m L max = 4 m υνατότητες εγκατάστασης αγωγού απαγωγής καυσαερίων LAS L max = 5 m _1000

9 υνατότητες εγκατάστασης κατακόρυφου τερµατικού απαγωγής καυσαερίων Αυτός ο τύπος εγκατάστασης µπορεί να πραγµατοποιηθεί τόσο σε επίπεδη όσο και σε κεκλιµένη στέγη προσαρµόζοντας ένα τερµατικό, ένα κεραµίδι για την απορροή του βρόχινου νερού και ένα περίβληµα (συµπληρωµατικά συνδετικά εξαρτήµατα παρέχονται µε αίτησή σας) _0900 L max = 4 m L max = 4 m L max = 2 m L max = 3 m Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση των συνδετικών εξαρτηµάτων, ανατρέξτε στα τεχνικά δεδοµένα που συνοδεύουν τα συνδετικά εξαρτήµατα.... ξεχωριστοί αγωγοί απαγωγής καυσαερίων - αναρρόφησης αέρα Αυτός ο τύπος σωλήνωσης επιτρέπει την κατάθλιψη των καυσαερίων τόσο εκτός του κτιρίου όσο και µέσα σε µεµονωµένους αγωγούς απαγωγής καυσαερίων. Η αναρρόφηση αέρα καύσης µπορεί να πραγµατοποιείται σε διαφορετική θέση από τη θέση στην οποία είναι τοποθετηµένο το τερµατικό απαγωγής καυσαερίων. Το κιτ διαχωρισµού αποτελείται από έναν αντάπτορα αγωγού απαγωγής καυσαερίων (100/80) και από έναν αντάπτορα αγωγού αναρρόφησης αέρα. Για τον αντάπτορα του αγωγού αναρρόφησης αέρα, τοποθετήστε τις βίδες και τις τσιµούχες που αφαιρέσατε προηγουµένως από το καπάκι. Σε περίπτωση εγκατάστασης ξεχωριστών τερµατικών απαγωγής καυσαερίων και αναρρόφησης αέρα, πρέπει να αφαιρέσετε το µπεκ εισόδου. Η γωνία 90 επιτρέπει τη σύνδεση του λέβητα µε έναν αγωγό απαγωγής καυσαερίων - αναρρόφησης αέρα υπό οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς µπορεί να περιστραφεί κατά 360. Επιπλέον, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εφεδρική γωνία και να συνδυαστεί µε τον αγωγό ή µε γωνία _0700 9

10 020221_ _0700 Κάθε γωνία 90 µειώνει το συνολικό µήκος αγωγού κατά 0,5 µέτρο. Κάθε γωνία 45 µειώνει το συνολικό µήκος αγωγού κατά 0,25 µέτρο. υνατότητες εγκατάστασης ξεχωριστών οριζόντιων τερµατικών απαγωγής καυσαερίων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εξασφαλίστε ελάχιστη καθοδική κλίση 1 cm προς τα έξω ανά µέτρο αγωγού. Στην περίπτωση που εγκαταστήσετε το κιτ περισυλλογής συµπυκνωµάτων, η γωνία του αγωγού αποστράγγισης πρέπει να έχει κατεύθυνση προς το λέβητα _0600 (L1 + L2) max = 30 m ΣΗΜ: Στους τύπους C52, τα τερµατικά αναρρόφησης αέρα καύσης και απαγωγής προϊόντων καύσης δεν πρέπει, ποτέ, να τοποθετούνται σε αντικριστούς τοίχους του κτιρίου. Το µέγιστο µήκος του αγωγού αναρρόφησης πρέπει να είναι 10 µέτρα. Εάν το µήκος του αγωγού απαγωγής καυσαερίων υπερβαίνει τα 6 m, τότε το κιτ περισυλλογής συµπυκνωµάτων (το οποίο παρέχεται ως αξεσουάρ) πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στο λέβητα _0500 L max = 10 m 10

11 υνατότητες εγκατάστασης ξεχωριστών κατακόρυφων τερµατικών απαγωγής καυσαερίων _0400 Σύνδεση της παροχής ρεύµατος από το δίκτυο Η ηλεκτρολογική ασφάλεια της συσκευής είναι εγγυηµένη µόνο εάν εφαρµοστεί η σωστή γείωση, σε συµµόρφωση προς τους ισχύοντες νόµους και τις ισχύουσες διατάξεις. Συνδέστε το λέβητα σε µονοφασική τροφοδοσία V + γείωση, χρησιµοποιώντας το παρεχόµενο καλώδιο τριών ακίδων και βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τις συνδέσεις µε τη σωστή πολικότητα. Χρησιµοποιήστε διπολικό διακόπτη µε απόσταση µεταξύ των επαφών 3mm τουλάχιστον και στους δύο πόλους. Σε περίπτωση που αντικαταστήσετε το καλώδιο παροχής ρεύµατος, προσαρµόστε ένα καλώδιο HAR H05 VV-F' 3x0,75mm 2 µε µέγιστη διάµετρο 8mm....πρόσβαση στο µπλοκ ακροδεκτών της παροχής ρεύµατος L max = 12 m L max = 10 m _0900 Σηµαντικό: σε περίπτωση τοποθέτησης µονού αγωγού απαγωγής καυσαερίων, βεβαιωθείτε ότι είναι επαρκώς µονωµένος (π.χ.: µε υαλοβάµβακα), σε όλα τα σηµεία όπου ο αγωγός περνά µέσα από τοίχους κτιρίων. Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση των συνδετικών εξαρτηµάτων, ανατρέξτε στα τεχνικά δεδοµένα που συνοδεύουν τα συνδετικά εξαρτήµατα. Ρύθµιση χειριστηρίου για σύστηµα ξεχωριστών αγωγών απαγωγής καυσαερίων και αναρρόφησης αέρα Η ρύθµιση αυτού του χειριστηρίου είναι απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση των παραµέτρων απόδοσης και καύσης. Ο σύνδεσµος του τµήµατος αναρρόφησης αέρα µπορεί να περιστραφεί µε σκοπό τη ρύθµιση της περίσσειας του αέρα καύσης ανάλογα µε το συνολικό µήκος των αγωγών απαγωγής καυσαερίων και εισαγωγής αέρα. Γυρίστε αυτό το χειριστήριο δεξιόστροφα για να αυξήσετε την περίσσεια αέρα καύσης και αριστερόστροφα για να τη µειώσετε. Για καλύτερη βελτιστοποίηση, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας αναλυτής καυσαερίων, ο οποίος θα µετρά την περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CO 2 όταν ο λέβητας αποδίδει τη µέγιστη θερµότητα, ρυθµίζοντας βαθµιαία τον αέρα για να επιτευχθεί η τιµή CO 2 που παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα από, σε περίπτωση που η ανάλυση δείξει µικρότερη τιµή. Για τη σωστή εγκατάσταση αυτής της συσκευής, ανατρέξτε και στα τεχνικά δεδοµένα που συνοδεύουν το συνδετικό προσάρτηµά της. δείκτης _0800 Εικόνα 10 πλακέτα ακροδεκτών διακόψτε την παροχή ρεύµατος προς το λέβητα, χρησιµοποιώντας το διπολικό διακόπτη, ξεβιδώστε τις δύο βίδες που στερεώνουν την πλακέτα ελέγχου πάνω στο λέβητα, περιστρέψτε την πλακέτα ελέγχου, ξεβιδώστε το καπάκι και αποκτήστε πρόσβαση στην καλωδίωση (Εικόνα 10). Στο µπλοκ ακροδεκτών παροχής ρεύµατος, υπάρχει τοποθετηµένη µια ασφάλεια 2A ταχείας τήξης (για να ελέγξετε ή να αντικαταστήσετε την ασφάλεια, τραβήξτε και αφαιρέστε την ασφαλειοθήκη). (L) = Ρευµατοφόρος - καφέ (N) = Ουδέτερος - µπλε ( ) = Γείωση - κίτρινο/ πράσινο (1) (2)= ακροδέκτης θερµοστάτη δωµατίου Τοποθέτηση θερµοστάτη δωµατίου αποκτήστε πρόσβαση στο µπλοκ ακροδεκτών παροχής ρεύµατος (Εικόνα 11), όπως περιγράφτηκε στην προηγούµενη ενότητα, αφαιρέστε τη γεφύρωση που είναι τοποθετηµένη στους ακροδέκτες (1) και (2), περάστε το διπλό καλώδιο µέσα από την πρόσδεση του πυρήνα και συνδέστε το στους δύο ακροδέκτες. Εικόνα 9 άνοιγµα CO2% (L1+L2) MAX ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ G.20 G.30 G ,7 7,3 7, Εικόνα 11 11

12 Σύνδεση ρολογιού προγραµµατισµού * συνδέστε το µοτέρ του ρολογιού προγραµµατισµού στο συνδετήρα CN1 της κύριας πλακέτας (ακροδέκτες 1 και 2), * συνδέστε το διακόπτη του ρολογιού προγραµµατισµού στους ακροδέκτες (3 και 4) του συνδετήρα CN1 και αφαιρέστε τη γεφύρωση. Σε περίπτωση που τοποθετήσετε ρολόι προγραµµατισµού µε µπαταρίες, µη συνδέσετε τους ακροδέκτες (1 και 2) του συνδετήρα CN1. Τρόποι αλλαγής αερίου Μόνο Ειδικευµένοι Μηχανικοί Σέρβις επιτρέπεται να τροποποιήσουν αυτό το λέβητα προκειµένου να είναι σε θέση να λειτουργήσει µε φυσικό αέριο (G20) ή υγραέριο (G30, G31). Εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες, µε τη σειρά που παρατίθενται: A) αντικαταστήστε τα µπεκ εισαγωγής του κεντρικού καυστήρα, B) αλλάξτε την τάση του ρυθµιστή βαλβίδας αερίου, C) συνεχίστε, ορίζοντας µια νέα µέγιστη και ελάχιστη τιµή ρύθµισης για το ρυθµιστή πίεσης. A) Αντικατάσταση των µπεκ εισαγωγής του κεντρικού καυστήρα τραβήξτε και αποσπάστε προσεκτικά τον κεντρικό καυστήρα από την έδρασή του, αντικαταστήστε τα µπεκ εισαγωγής του κεντρικού καυστήρα και φροντίστε να τα σφίξετε γρήγορα για την αποφυγή διαρροών. Οι διάµετροι των επιστοµίων καθορίζονται στον πίνακα 2. B) Αλλαγή της τάσης του ρυθµιστή βαλβίδας αερίου της βαλβίδας αερίου (Pc) και το µανόµετρο. (Η ίδια µέτρηση µπορεί να διεξαχθεί συνδέοντας το µανόµετρο µε το δοκιµαστικό σηµείο πίεσης (Pb), µετά αφού αφαιρέσετε το κάλυµµα πρόσοψης του στεγανού θαλάµου), Εάν µετρήσετε την πίεση των καυστήρων µε διαφορετικό τρόπο, µπορεί να λάβετε ελαφρώς διαφορετικό αποτέλεσµα, γεγονός που οφείλεται στο ότι δε συνυπολογίστηκε η χαµηλή πίεση που αναπτύσσεται µέσα στο στεγανό θάλαµο από τον ανεµιστήρα. Γ1.1) Προσαρµογή στην ονοµαστική θερµότητα εξόδου ανοίξτε τη στρόφιγγα αερίου και περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής (1) για να ρυθµίσετε το λέβητα σε Χειµερινή λειτουργία ( ), ανοίξτε µια βρύση ζεστού νερού µέχρις ότου η παροχή αποκτήσει την τιµή 10 λίτρα/ λεπτό ή µέχρι να βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι µέγιστες απαιτήσεις θέρµανσης, αφαιρέστε το κάλυµµα του ρυθµιστή, ρυθµίστε τη βίδα από ορείχαλκο του σωλήνα µέχρις ότου επιτευχθούν οι ρυθµίσεις πίεσης που δείχνει ο πίνακας 1, ελέγξτε εάν η δυναµική πίεση τροφοδοσίας του λέβητα, όπως µετρήθηκε στο δοκιµαστικό σηµείο πίεσης της βαλβίδας εισαγωγής αερίου (Pa) (Εικόνα 12) είναι σωστή (30 mbar για αέριο G30, 37 mbar για αέριο G31, 20 mbar για φυσικό αέριο), Γ2.1) Προσαρµογή στη µειωµένη θερµότητα εξόδου (για βαλβίδα sit): αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του ρυθµιστή και ξεβιδώστε την κόκκινη βίδα µέχρι να επιτευχθεί η τιµή ρύθµισης της πίεσης, η οποία αντιστοιχεί σε µειωµένη θερµότητα εξόδου (βλ. πίνακα 1), συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας, τοποθετήστε στη θέση του το κάλυµµα του ρυθµιστή και στεγανοποιήστε τη βίδα συγκράτησης. Γ3) Τελικοί έλεγχοι Pc Pa Pb βαλβίδα SIT διαµόρφ. SIGMA 845 Πίνακας πιέσεων καυστήρα - παραγόµενης θερµότητας mbar mbar mbar kw kcal/h G20 G30 G31 2,0 5,1 6,0 9, Μειωµένη θερµότητα εξόδου 2,3 5,7 6,9 10, ,7 6,6 8,5 11, ,2 8,0 10,3 12, ,8 9,6 12,2 14, ,5 11,2 14,4 15, ,2 13,0 16,7 16, ,9 15,0 19,1 17, ,8 17,0 21,8 18, ,6 19,2 24,6 19, ,6 21,5 27,6 20, ,5 24,0 30,7 22, ,6 26,6 34,0 23, ,2 28,2 36,1 24, Ονοµαστική θερµότητα εξόδου 1 mbar = 10,197 mmh 2 0 Πίνακας 1 Εικόνα αφαιρέστε το κάλυµµα της πλακέτας ελέγχου, τοποθετήστε τη γέφυρα της κάρτας ηλεκτρονικών ανάλογα µε τον τύπο του χρησιµοποιούµενου αερίου, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο της σελίδας 13. Γ) Καθορισµός τιµής ρύθµισης για το ρυθµιστή πίεσης συνδέστε το δοκιµαστικό σηµείο θετικής πίεσης ενός µανοµέτρου διαφοράς πίεσης (ενδεχοµένως µανοµέτρου νερού) µε το δοκιµαστικό σηµείο πίεσης της βαλβίδας αερίου (Pb) (Εικόνα 12) - συνδέστε το δοκιµαστικό σηµείο αρνητικής πίεσης του µανοµέτρου µε ένα ρακόρ σχήµατος προκειµένου να ενώσετε τη ρυθµιστική έξοδο του λέβητα, τη ρυθµιστική έξοδο Πίνακας κατανάλωσης - µπεκ εισαγωγής καυστήρα Χρησιµοποιούµενο αέριο G20 G30 G31 διάµετρος κύριου µπεκ εισαγωγής (mm) 1,28 0,74 0,74 αρ. µπεκ εισαγωγής Πίνακας 2 Κατανάλωση σε συνθήκες 15 C mbar G20 G30 G31 Ονοµαστική θερµότητα εξόδου 2,78 m 3 /h 2,07 kg/h 2,04 kg/h Μειωµένη θερµότητα εξόδου 1,12 m 3 /h 0,84 kg/h 0,82 kg/h p.c.i. 34,02 MJ/m 3 45,6 MJ/kg 46,3 MJ/kg Πίνακας 3 12

13 ιατάξεις ελέγχου και λειτουργίας Ο λέβητας είναι σχεδιασµένος σε πλήρη συµµόρφωση µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα αναφοράς και, συγκεκριµένα, είναι εξοπλισµένος µε τα εξής: Ποτενσιόµετρο ρύθµισης θερµοκρασίας κεντρικής ρύθµισης Αυτό το ποτενσιόµετρο ρυθµίζει τη µέγιστη θερµοκρασία της ροής θερµότητας της κεντρικής θέρµανσης. Το εύρος θερµοκρασιών του κυµαίνεται από 30 C (ελάχιστη τιµή) έως 80 C (µέγιστη τιµή). Για να αυξήσετε τις τιµές της θερµοκρασίας γυρίστε το χειριστήριο (12) δεξιόστροφα ενώ για να τις µειώσετε, γυρίστε το χειριστήριο αριστερόστροφα. Ποτενσιόµετρο ρύθµισης θερµοκρασίας ζεστού νερού οικιακής χρήσης Αυτό το ποτενσιόµετρο ρυθµίζει τη µέγιστη θερµοκρασία του ζεστού νερού οικιακής χρήσης. Το εύρος θερµοκρασιών του κυµαίνεται µεταξύ 35 C (ελάχιστη τιµή) έως 55 C (µέγιστη τιµή), ανάλογα µε την παροχή εισαγωγής νερού. Για να αυξήσετε τις τιµές της θερµοκρασίας γυρίστε το χειριστήριο (13) δεξιόστροφα ενώ για να τις µειώσετε, γυρίστε το χειριστήριο αριστερόστροφα. ιακόπτη πίεσης αέρα για µοντέλα εξαναγκασµένου ελκυσµού Αυτός ο διακόπτης επιτρέπει το άναµµα του κεντρικού καυστήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η απόδοση του αγωγού απαγωγής καυσαερίων είναι τέλεια. Στην περίπτωση ενός από τα παρακάτω σφάλµατα: το τερµατικό απαγωγής καυσαερίων είναι βουλωµένο ο σωλήνας Venturi είναι βουλωµένος ο ανεµιστήρας έχει υποστεί απόφραξη η σύνδεση µεταξύ του σωλήνα Venturi και του διακόπτη πίεσης αέρα δεν είναι ενεργή, ο λέβητας θα παραµείνει σε κατάσταση αναµονής και η λυχνία (4) θα αναβοσβήνει. Θερµοστάτη υπερθέρµανσης Χάρη σ' έναν αισθητήρα, ο οποίος είναι τοποθετηµένος µέσα στη ροή θερµότητας, αυτός ο θερµοστάτης διακόπτη την παροχή του αερίου προς τον κεντρικό καυστήρα, σε περίπτωση που σηµειωθεί υπερθέρµανση του νερού που περιέχεται στο πρωτεύον σύστηµα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο λέβητας υφίσταται απόφραξη και το, εκ νέου, άναµµά του (περιστρέφοντας σύντοµα το διακόπτη επιλογής (1) στη θέση ( ) θα είναι εφικτό µόνο αφού εξαλειφθεί η αιτία της ανωµαλίας. Απαγορεύεται η απενεργοποίηση αυτής της διάταξης ασφαλείας ιάταξη αντιπαγωτικής προστασίας (σύστηµα κεντρικής θέρµανσης) Οι διατάξεις ηλεκτρονικού χειρισµού των λεβήτων περιλαµβάνουν µια 'αντιπαγωτική λειτουργία' στο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης, µε τη βοήθεια της οποίας ο λέβητας επιτυγχάνει θερµοκρασία ροής θερµότητας 30 C όταν η θερµοκρασία της ροής θερµότητας του συστήµατος πέσει κάτω από τους 5 C. Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη όταν η παροχή ρεύµατος προς το λέβητα είναι ενεργοποιηµένη, η παροχή ρεύµατος είναι ενεργοποιηµένη και η πίεση στο σύστηµα είναι η απαιτούµενη. Αποτροπή απόφραξης αντλίας Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση είτε για θερµότητα είτε για σύστηµα κεντρικής θέρµανσης για 24 ώρες συνεχώς, η αντλία θα ενεργοποιηθεί αυτόµατα για 10 δευτερόλεπτα. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται, µε την προϋπόθεση ότι η παροχή ρεύµατος προς το λέβητα είναι ενεργοποιηµένη. Υδραυλική βαλβίδα ασφαλείας (κύκλωµα θέρµανσης) Αυτή η διάταξη είναι ρυθµισµένη στην τιµή 3 bar και χρησιµοποιείται στο κύκλωµα θέρµανσης. Η βαλβίδα ασφαλείας θα πρέπει να συνδέεται σε αποχέτευση µε σιφόνι. Η χρήση της βαλβίδας ως µέσου για την αποστράγγιση του κυκλώµατος θέρµανσης απαγορεύεται αυστηρά. Βαθµονόµηση πλακέτας ηλεκτρονικών κυκλωµάτων Όταν η γεφύρωση ή ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση (εικ. 13α): GPL T-off Εικόνα 13α λειτουργία του συστήµατος µε ΦΥΣΙΚΟ αέριο χρόνος αναµονής θέρµανσης, 3 λεπτά _0400 Ανιχνευτή ιονισµού φλόγας Το ηλεκτρόδιο ανίχνευσης φλόγας, το οποίο είναι τοποθετηµένο στη δεξιά πλευρά του καυστήρα, εγγυάται την ασφαλή λειτουργία σε περίπτωση διακοπής της παροχής του αερίου ή σε περίπτωση ατελούς εσωτερικής ανάφλεξης του κεντρικού καυστήρα. Σ' αυτή την περίπτωση, ο λέβητας υφίσταται απόφραξη. Περιστρέψτε, στιγµιαία, το διακόπτη επιλογής (1) στη θέση ( ) για να επαναφερθεί ο λέβητας στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Εικόνα 13β _0300 Αισθητήρα υδραυλικής πίεσης Αυτή η διάταξη επιτρέπει την ενεργοποίηση του κεντρικού καυστήρα µόνο στην περίπτωση που η πίεση στο σύστηµα είναι µεγαλύτερη από 0,5 bar. Εφεδρική λειτουργία της αντλίας Η ηλεκτρονικά ελεγχόµενη, εφεδρική λειτουργία της αντλίας λειτουργεί 3 λεπτά, όταν ο λέβητας είναι ρυθµισµένος σε λειτουργία κεντρικής θέρµανσης, µετά το σβήσιµο του καυστήρα λόγω ενός θερµοστάτη δωµατίου ή της παρέµβασης µιας διάταξης ασφαλείας. Όταν η γεφύρωση ή ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση (εικ. 13β): GPL T-off λειτουργία του συστήµατος µε ΥΓΡΑΕΡΙΟ (LPG) χρόνος αναµονής θέρµανσης, 10 δευτερόλεπτα ΣΗΜ Βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, πριν από την εκτέλεση ρυθµίσεων. 13

14 Ρύθµιση θέσης του ηλεκτροδίου έναυσης και ανίχνευσης φλόγας Σχηµατικό διάγραµµα λέβητα _0200 Εικόνα 14 Έλεγχος των παραµέτρων καύσης Για τα µέτρηση της απόδοσης της καύσης και των επιπέδων υγιεινής των καυσαερίων, τα µοντέλα λεβήτων εξαναγκασµένου ελκυσµού είναι εφοδιασµένα µε δύο δοκιµαστικά σηµεία πάνω στον κωνικό σύνδεσµο, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασµένα γι' αυτό το σκοπό. Ένα από τα δύο δοκιµαστικά σηµεία είναι συνδεδεµένο µε τον αγωγό απαγωγής καυσαερίων, επιτρέποντας ρυθµίσεις των στάνταρ υγιεινής των καυσαερίων καθώς και της απόδοσης της καύσης. Το δεύτερο δοκιµαστικό σηµείο συνδέεται µε τον αγωγό αναρρόφησης αέρα καύσης για τον έλεγχο της κυκλοφορίας καυσαερίων µέσα σ' αυτών, σε περίπτωση οµοαξονικών αγωγών. Το δοκιµαστικό σηµείο του αγωγού απαγωγής καυσαερίων επιτρέπει τη µέτρηση των παρακάτω µεγεθών: θερµοκρασία καυσαερίων, συγκέντρωση οξυγόνου (O2) ή, εναλλακτικά, συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα (CO2); συγκέντρωση µονοξειδίου του άνθρακα (CO). Η θερµοκρασία αέρα καύσης πρέπει να µετράται στο δοκιµαστικό σηµείο, το οποίο είναι συνδεδεµένο στον αγωγό αναρρόφησης αέρα. Επιδόσεις παροχής εξόδου / µανοµετρικού αντλίας Πρόκειται για ένα υψηλό στατικό ύψος αντλίας, το οποίο είναι κατάλληλο για εγκατάσταση οποιουδήποτε τύπου συστηµάτων θέρµανσης µονού ή διπλού σωλήνα. Η βαλβίδα εξαερισµού που είναι εγκατεστηµένη στην αντλία επιτρέπει το γρήγορο εξαερισµό του συστήµατος θέρµανσης. ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΑΣ mh 2 O _0900 εισαγωγή έξοδος νερού αέριο εισαγωγή νερού επιστροφή θερµότητας οικιακής χρήσης οικιακής χρήσης θερµότητας Εικόνα 15 Υπόµνηµα: 1 θερµοστάτης υπερθέρµανσης 2 αισθητήρας υδραυλικής πίεσης 3 βαλβίδα αερίου 4 µηχανισµός προσαγωγής αερίου µε µπεκ εισαγωγής 5 ηλεκτρόδιο έναυσης 6 εναλλάκτης νερού - αγωγού απαγωγής καυσαερίων 7 Αισθητήρας NTC ζεστού νερού οικιακής χρήσης 8 αντάπτορας αγωγού απαγωγής καυσαερίων 9 ανεµιστήρας 10 σηµείο αρνητικής πίεσης 11 διακόπτης πίεσης αέρα 12 σηµείο θετικής πίεσης 13 αισθητήρας NTC συστήµατος κεντρικής θέρµανσης 14 ηλεκτρόδιο ανίχνευσης φλόγας 15 κεντρικός καυστήρας 16 δοχείο διαστολής 17 αυτόµατος εξαερισµός 18 αντλία και διαχωριστής αέρα 19 µανόµετρο 20 βαλβίδα ασφαλείας 21 αυτόµατη διακλάδωση 22 µικροδιακόπτης προτεραιότητας ροής ζεστού νερού οικιακής χρήσης 23 στρόφιγγα πλήρωσης λέβητα 24 σηµείο αποστράγγισης λέβητα ιάγραµµα 1 ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟ ΟΥ l/h 14

15 Εικονογραφηµένο διάγραµµα συνδεσµολογίας _0800 ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΒΗΤΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚ ΑΚΡΟ ΕΚΤΩΝ ΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚ ΑΚΡΟ ΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΑΦΟΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ NTC ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ NTC ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΡΟΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ P1: Ροοστάτης ρυθµιστή θερµαντικής ισχύος P2: Ποτενσιόµετρο ζεστού νερού οικιακής χρήσης P3: Ποτενσιόµετρο κεντρικής θέρµανσης P4: ιακόπτης επιλογής Θερινής/Χειµερινής λειτουργίας/απενεργοποίησης (S/W/OFF) JP1: Γεφύρωση αλλαγής αερίου MET/GPL JP2: Γεφύρωση ρύθµισης χρόνου αναµονής θέρµανσης 3'/10" ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΩ ΙΩΝ C= ανοιχτό µπλε M= καφέ N= µαύρο R= κόκκινο G/V= κίτρινο/ πράσινο B= άσπρο Bl= µπλε 15

16 Τεχνικά δεδοµένα Ονοµαστική θερµότητα εισόδου kw 26,3 Μειωµένη θερµότητα εισόδου kw 10,6 Ονοµαστική θερµότητα εξόδου kw 24 kcal/h Μειωµένη θερµότητα εξόδου kw 9,3 kcal/h Ονοµαστικός ολικός βαθµός απόδοσης % 90,3 Ολικός βαθµός απόδοσης για θερµότητα εξόδου 30% της ονοµαστικής % 88 Μέγιστη πίεση συστήµατος κεντρικής θέρµανσης bar 3 Χωρητικότητα δοχείου διαστολής l 7 Πίεση δοχείου διαστολής bar 0,5 Μέγ. πίεση συστήµατος παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης bar 8 Ελάχ. δυναµική πίεση DHW συστήµατος παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης bar 0,2 Ελάχ. παροχή εξόδου συστήµατος παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης l/min 2,5 Παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης στους T=25 C l/min 13,7 Παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης στους T=35 C l/min 9,8 Ειδική παροχή εξόδου (*) l/min 11 ιάµετρος οµοκεντρικού αγωγού απαγωγής καυσαερίων mm 60 ιάµετρος οµοκεντρικού αγωγού αναρρόφησης αέρα mm 100 ιάµετρος αγωγού απαγωγής καυσαερίων διπλού σωλήνα mm 80 ιάµετρος αγωγού αναρρόφησης αέρα διπλού σωλήνα mm 80 Μέγ. παροχή µάζας καυσαερίων kg/s 0,020 Ελάχ. παροχή µάζας καυσαερίων kg/s 0,017 Μέγ. θερµοκρασία καυσαερίων ΓC 146 Ελάχ. θερµοκρασία καυσαερίων ΓC 106 Τύπος χρησιµοποιούµενου αερίου G20 G30-G31 Πίεση τροφοδοσίας φυσικού αερίου mbar 20 Πίεση τροφοδοσίας βουτανίου mbar Πίεση τροφοδοσίας προπανίου mbar 37 Τάση ηλεκτρικής τροφοδοσίας V 230 Συχνότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας Hz 50 Ονοµαστική παροχή ισχύος W 170 Καθαρό βάρος kg 33,5 ιαστάσεις ύψος mm 734 πλάτος mm 400 βάθος mm 317 Όριο προστασίας από υγρασία και διαρροές νερού (**) IP X4D (*) κατά EN 625 (**) κατά EN Η BAXI S.p.A., στα πλαίσια της δέσµευσής της για συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τις προδιαγραφές που περιέχονται στο παρόν οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Σκοπός αυτών των Οδηγιών είναι απλώς να δώσουν πληροφορίες χρήσης στους καταναλωτές και σε καµία περίπτωση δε θα πρέπει να εκλαµβάνονται ως συµβόλαιο µε τρίτο πρόσωπο. BAXI S.p.A BASSANO DEL GRAPPA (VI) ITALIA Via Trozzetti, 20 Tel Telefax 0424/

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα οδηγίες που αφορούν τον εγκαταστάτη

περιεχόμενα οδηγίες που αφορούν τον εγκαταστάτη Αγαπητέ Πελάτη, Είμαστε βέβαιοι ότι ο νέος σας λέβητας θα ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις σας. Η αγορά ενός από τα προϊόντα μας ικανοποιεί τις προσδοκίες σας: καλή λειτουργία, απλότητα και ευκολία στη

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Θέρµανση + στιγµιαία παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης Μοντέλο για σύνδεση µε απαγωγή καυσαερίων Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

GR (05.03) JS WR11..B... WR14..B... WR18..B...

GR (05.03) JS WR11..B... WR14..B... WR18..B... 6 720 607 607 GR (0503) JS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο WR11B WR14B WR18B Με ηλεκτρονική ανάφλεξη και τριπλό σύστηµα ασφαλείας, το οποίο αποτελείται από επιτήρηση φλόγας

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΟ ΧΡΉΣΤΗ

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΟ ΧΡΉΣΤΗ Vysoce účinné závěsné plynové kotle Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp

talia GREEN SYStEm hp CONDENSING ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILERS talia GREEN SYStEm hp 85-100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η σειρά λεβήτων υψηλής ισχύος της chaffoteaux τώρα επεκτείνεται στις εκδόσεις 85 και 100. Ο talia Green System hp

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Truma CP (E) classic Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Format DGT Metropolis DGT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Format DGT Metropolis DGT ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ Format DGT Metropolis DGT Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Οι Format DGT και Metropolis DGT είναι επίτοιχοι λέβητες, οι οποίοι χάρη στις μειωμένες διαστάσεις τους, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλλο SE230KΜ SE230KG SE233KM SE233KG Ρεύμα 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc Κατάσταση επαφής ρελέ

Μοντέλλο SE230KΜ SE230KG SE233KM SE233KG Ρεύμα 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc Κατάσταση επαφής ρελέ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ SE230K SE233K Μοντέλλο SE230KΜ SE230KG SE233KM SE233KG Ρεύμα 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc Κατάσταση επαφής ρελέ Ν.Ο. Ν.Ο. Ν.C.

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Condensing. Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα. KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Pictor Condensing. Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα. KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Pictor Condensing Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης KR 24 - KR 28 - KR 32 Λέβητες μόνο για θέρμανση BRAND NAME

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S

ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S Εγχειρίδιο χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S JLG26-UNITEC24S JLG30-UNITEC28S KD Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... - 3-1.1 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...- 3-1.2 ΔΟΜΗ ΛΕΒΗΤΑ...- 5-1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el EN ES EL RU HU CS SK GR CZ High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el usuario y el instalador Επιτοιχιος

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: EUROGAS Snc Apparecchiature a gas industriali e domestiche 0051-06 IT 25015 Desenzano del Garda (Brescia) - Via Ticino 10/A Tel. (030) 9990471 / Fax (030) 9990481 PIN 51AR1013 www.eurogasitaly.it - info@eurogasitaly.it

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου από 25...36 kw 25-36 kw PS 500-2000 οχεία αδρανείας Flamco 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου 25-36 kw Λέβητας αεριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ - Αυτός ο απορροφητήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για την απαγωγή των οσµών προς τον εξωτερικό είτε για το φιλτράρισµα τους και την επαναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

TALIA GREEN EVO SYSTEM HP

TALIA GREEN EVO SYSTEM HP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ- ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ TALIA GREEN EVO SYSTEM HP 45-65 kw Λέβητες µεγάλης ισχύος, σχεδιασµένοι για εγκατάσταση είτε μεμονωμένοι είτε σε συστοιχία Με ισχύ θέρμανσης από 45 kw έως 65

Διαβάστε περισσότερα

CLAS B CLAS B Premium

CLAS B CLAS B Premium Εγχειρίδιο Χρήσης CLAS B CLAS B Premium ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ CLAS B 25 CF CLAS B 25 FF CLAS B 30 FF CLAS B Premium 25 CLAS B Premium 35 Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143 Μονάδα διάγνωσης A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες: Σύνδεση της μονάδας δοκιμής Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: (1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή και η συσκευασία της παράγονται µε διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης CGB-K40-35 Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Βρείτε µια θέση στo PWM όσο πιο κοντά γίνεται στην µπαταρία του αυτοκινήτου Αυτό είναι το νέο µοντέλο 9-28V Auto PWM 1. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙ ΙΟΥ / ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: α) Ένα καλώδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αν ο χρήστης αποτύχει να Πριν από την εγκατάσταση εγκατάσταση. Ο λέβητας αερίου δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρο που δεν προστατεύεται από τη βροχή και τα καιρικά φαινόµενα. Εάν πρέπει να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχιοι λέβητες αερίου με συμπύκνωση. εγχειρίδιο χρήσης για τον χρήστη και τον εγκαταστάτη

Επιτοίχιοι λέβητες αερίου με συμπύκνωση. εγχειρίδιο χρήσης για τον χρήστη και τον εγκαταστάτη 35-55 - 65 el gr Επιτοίχιοι λέβητες αερίου με συμπύκνωση εγχειρίδιο χρήσης για τον χρήστη και τον εγκαταστάτη Αγαπητέ Πελάτη, η επιχείρησή μας θεωρεί ότι το νέο σας προϊόν θα ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE GAS P 450/M CE - GAS P 550/M CE - GAS P 650/M CE ΤΥΠΟΣ : GAS P 190/ΜCE GAS P 250/ΜCE 073027_1J

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

MULTIBETON HELLAS Α.Ε. Μιχαλακοπούλου 113, 115 27 Αθήνα Τηλ. (210) 7790.652, 7778.345 www.multibeton.gr

MULTIBETON HELLAS Α.Ε. Μιχαλακοπούλου 113, 115 27 Αθήνα Τηλ. (210) 7790.652, 7778.345 www.multibeton.gr Ο όµιλος Viessmann Επιτοίχιοι λέβητες αερίου και πετρελαίου, συµβατικοί ή µε τεχνολογία συµπύκνωσης Συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την εκµετάλλευση της ενέργειας του περιβάλλοντος, της ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΖΝΧ IC2 Ψηφιακός ελεγκτής ανακυκλοφορίας & παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

ΖΝΧ IC2 Ψηφιακός ελεγκτής ανακυκλοφορίας & παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Εγχειρίδιο Χρήστη- Εγκατάσταση και Λειτουργία Χαρακτηριστικά Ψηφιακός ελεγκτής συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε boiler με λειτουργίες : Έλεγχο θερμοκρασίας του boiler και του κυκλοφορητή λέβητα/boiler

Διαβάστε περισσότερα

εγκατάσταση Για τη διαστασιολόγηση των σωλήνων και των θερµαντικών σωµάτων της εγκατάστασης πρέπει να ληφθεί υπόψη το διαθέσιµο µανοµετρικό ύψος σε συνδυασµό µε την απαιτούµενη παροχή και σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 σ 7 680.6 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 LYA25.. QA..25 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, µε δύο στάδια συναγερµού ελεγχόµενα από µικροεπεξεργαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας για Αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης για λέβητα με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου 15-75 kw Διαθέσιμος σε τρία μοντέλα: GPH AK 28 έως 28 kw GPH AK 50 έως 50 kw GPH AK 75 έως

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101b 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΕΣΟΥΑΡ. ΜΠΟϊΛΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΕΤ. Ηλεκτρικό σετ 15 kw Περιλαμβάνει: αντίσταση με φλάντζα 110 mm και θερμοστάτη διπλής δράσης - τριφασική

ΑΞΕΣΟΥΑΡ. ΜΠΟϊΛΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΕΤ. Ηλεκτρικό σετ 15 kw Περιλαμβάνει: αντίσταση με φλάντζα 110 mm και θερμοστάτη διπλής δράσης - τριφασική ΜΠΟΪΛΕΡ 166 ΜΠΟϊΛΕΡ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΕΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ celectic BdR MULTI Ηλεκτρικό σετ 15 kw Περιλαμβάνει: αντίσταση με φλάντζα 110 mm και θερμοστάτη διπλής δράσης - τριφασική Bc1S Bc2S BAc1S

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα