MAIN 24 Fi MAIN 24 i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MAIN 24 Fi MAIN 24 i"

Transcript

1 MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην κατασκευή συσκευών κεντρικής θέρµανσης και ζεστού νερού για οικιακή χρήση (επίτοιχων λεβήτων αερίου, λεβήτων δαπέδου, ηλεκτρικών θερµαντήρων νερού και ατσάλινων θερµαντικών πλακών) έχει αποκτήσει το πιστοποιητικό CSQ συµµόρφωσης µε τα πρότυπα UNI EN ISO Αυτό το πιστοποιητικό εγγυάται ότι το Σύστηµα Ποιότητας που εφαρµόζεται στο εργοστάσιο της BAXI S.p.A., στο Bassano del Grappa, όπου κατασκευάστηκε ο λέβητάς σας, ικανοποιεί τις προδιαγραφές του προτύπου UNI EN ISO 9001, το οποίο είναι το αυστηρότερο πρότυπο και αφορά όλες τις βαθµίδες οργάνωσης και όλο το προσωπικό λειτουργίας που εµπλέκεται στις διαδικασίες παραγωγής και διανοµής.

2 Αγαπητέ Πελάτη, είµαστε βέβαιοι ότι ο νέος σας λέβητας θα ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις σας. Η αγορά ενός προϊόντος της BAXI ικανοποιεί τις προσδοκίες σας: καλή λειτουργία, απλότητα και ευκολία στη χρήση. Σας παρακαλούµε, να µη φυλάξετε αυτό το φυλλάδιο χωρίς να το διαβάσετε: περιέχει χρήσιµες πληροφορίες για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του λέβητά σας. Τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται µακριά από παιδιά, καθώς αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου. Η BAXI δηλώνει ότι τα εν λόγω µοντέλα φέρουν σήµανση CE, σε συµµόρφωση µε τις βασικές απαιτήσεις που διατυπώνουν οι ακόλουθες οδηγίες: - Οδηγία Αερίων 90/396/ΕΟΚ - Οδηγία Αποδόσεων 92/42/ΕΟΚ - Οδηγία Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας 89/336/ΕΟΚ - Οδηγία Χαµηλής Τάσης 73/23/ΕΟΚ Περιεχόµενα Οδηγίες για το χρήστη Οδηγίες πριν από την εγκατάσταση 3 Οδηγίες πριν από τη θέση σε λειτουργία 3 Θέση του λέβητα σε λειτουργία 3 Ρύθµιση θερµοκρασίας δωµατίου 4 Ρύθµιση θερµοκρασία ζεστού νερού οικιακής χρήσης 4 Πλήρωση του λέβητα 4 Σβήσιµο του λέβητα 4 Παρατεταµένη αχρησία του συστήµατος Αντιπαγωτική προστασία (κύκλωµα θέρµανσης) 4 Αλλαγή αερίου 4 Ενδείξεις-Επέµβαση συστηµάτων ασφαλείας 4 Οδηγίες για το σέρβις 5 Οδηγίες για τον εγκαταστάτη Γενικές πληροφορίες 6 Οδηγίες πριν από την εγκατάσταση 6 Σχέδιο για την εγκατάσταση του λέβητα στον τοίχο 6 ιαστάσεις λέβητα 7 Εγκατάσταση αγωγών απαγωγής - αναρρόφησης 7 Ηλεκτρική σύνδεση 11 Σύνδεση θερµοστάτη δωµατίου 11 Σύνδεση ρολογιού προγραµµατισµού 11 Τρόπος αλλαγής αερίου 12 ιατάξεις ελέγχου και ασφαλείας 13 Ρυθµίσεις που πρέπει να εκτελεσθούν στην ηλεκτρονική πλακέτα 13 Τοποθέτηση ηλεκτροδίου ανάφλεξης και ανίχνευσης φλόγας 13 Έλεγχος παραµέτρων καύσης 14 Επιδόσεις παροχής εξόδου / µανοµετρικού ύψους στην πλάκα 14 Σχηµατικό διάγραµµα λέβητα Εικονογραφηµένο διάγραµµα συνδεσµολογίας Τεχνικά χαρακτηριστικά 19 2

3 Οδηγίες για το χρήστη Οδηγίες πριν από την εγκατάσταση Ο παρών λέβητας χρησιµεύει για θέρµανση νερού σε θερµοκρασίες χαµηλότερες από τη θερµοκρασία βρασµού σε ατµοσφαιρική πίεση. Ο λέβητας πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης και µε δίκτυο παροχής ζεστού νερού, σύµφωνα µε τις επιδόσεις και την ισχύ του. Αναθέστε την εγκατάσταση του λέβητα σε ειδικευµένο µηχανικό, σύµφωνα µε το Ν. 46/ , και βεβαιωθείτε ότι εκτελούνται οι παρακάτω ενέργειες: _0700 α) σχολαστική έκπλυση ολόκληρης της σωλήνωσης για την αποµάκρυνση τυχόν υπολειµµάτων. β) προσεκτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι ο λέβητας µπορεί να λειτουργήσει µε τον τύπο του διαθέσιµου αερίου. Για το σκοπό αυτό ελέγξτε την ένδειξη στη συσκευασία και στην ετικέτα της συσκευής. γ) έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι η καµινάδα έχει τον κατάλληλο ελκυσµό, δεν παρουσιάζει στενώσεις και ότι δεν έχουν συνδεθεί σε αυτήν αγωγοί απαγωγής άλλων συσκευών, εκτός και αν έχει κατασκευαστεί για να εξυπηρετεί περισσότερες συσκευές σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και διατάξεις. δ) έλεγχος, σε περίπτωση σύνδεσης σε υφιστάµενες καµινάδες, ότι αυτές έχουν καθαριστεί προσεκτικά καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, τα υπολείµµατα µπορούν να αποκολληθούν από τα τοιχώµατα κατά τη λειτουργία και να φράξουν τον αγωγό απαγωγής καυσαερίων. Οδηγίες πριν από τη θέση σε λειτουργία Το άναµµα του λέβητα για πρώτη φορά πρέπει να εκτελείται από ειδικευµένο τεχνικό ο οποίος θα ελέγξει: α) τη συµµόρφωση των παραµέτρων του λέβητα (ηλεκτρικό ρεύµα, νερό, αέριο) µε τις ρυθµίσεις των συστηµάτων τροφοδοσίας. β) Τη συµµόρφωση της εγκατάστασης µε την ισχύουσα νοµοθεσία (UNI-CIG 7129, 7131, Κανονισµός εφαρµογής του Ν.10/ και ειδικότερα των Κοινοτικών Κανονισµών) τµήµα του οποίου αναδηµοσιεύεται στο τεχνικό εγχειρίδιο για τον εγκαταστάτη. γ) την κατάλληλη ηλεκτρική σύνδεση και γείωση της συσκευής. Οι διευθύνσεις των εξουσιοδοτηµένων Κέντρων Σέρβις αναγράφονται στο σχετικό έντυπο. Η µη τήρηση των παραπάνω καθιστά την εγγύηση άκυρη και χωρίς νοµική ισχύ. Πριν από τη θέση σε λειτουργία, αφαιρέστε το προστατευτικό φιλµ από το λέβητα. Για το σκοπό αυτό, µη χρησιµοποιείτε εργαλεία ή διαβρωτικά υλικά γιατί µπορεί να προκληθούν βλάβες στις βαµµένες επιφάνειες. Θέση του λέβητα σε λειτουργία Για να ανάψετε σωστά τον καυστήρα, ενεργήστε ως εξής: 1) τροφοδοτήστε µε ρεύµα το λέβητα 2) ανοίξτε το ρουµπινέτο του αερίου 3) γυρίστε το διακόπτη επιλογής (1) για να ρυθµίσετε το λέβητα σε Θερινή ( ) εικόνα 1 Προειδοποίηση: Κατά το άναµµα για πρώτη φορά, µέχρι να σταµατήσει η εκροή του αέρα που περιέχουν οι σωλήνες αερίου, είναι πιθανόν ο καυστήρας να µην ανάβει µε συνεπακόλουθη εµπλοκή του λέβητα. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται να επαναλάβετε τη διαδικασία έναυσης, µέχρι να φτάσει αέριο στον καυστήρα, τοποθετώντας προσωρινά το διακόπτη (1) στη θέση ( ) (βλ. επίσης εικ. 4). ή Χειµερινή ( ); 4) χρησιµοποιήστε τα χειριστήρια ρύθµισης της θερµοκρασίας της εγκατάστασης θέρµανσης (12) και του ζεστού νερού οικιακής χρήσης (13) για να ανάψετε τον κεντρικό καυστήρα. Για να αυξήσετε τη θερµοκρασία, γυρίστε το χειριστήριο δεξιόστροφα και για να τη µειώσετε, αριστερόστροφα. Στη θέση Θερινής λειτουργίας ( όταν υπάρξει ζήτηση ζεστού νερού. ) ο κεντρικός καυστήρας ανάβει µόνον Θέση διακόπτη επιλογής "Θερινή λειτουργία" / "Χειµερινή λειτουργία" / "Επαναφορά" _0600 εικόνα 2 Επαναφορά Χειµώνας OFF Καλοκαίρι 3

4 Ρύθµιση θερµοκρασίας δωµατίου Η εγκατάσταση πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε θερµοστάτη δωµατίου (βλ. σχετικές διατάξεις) για τον έλεγχο της θερµοκρασίας στα δωµάτια. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας του θερµοστάτη δωµατίου, όταν ο λέβητας ανάβει για πρώτη φορά, µπορείτε να ελέγξετε τη θερµοκρασία δωµατίου περιστρέφοντας το χειριστήριο (12). Για να αυξήσετε τη θερµοκρασία, γυρίστε το χειριστήριο δεξιόστροφα και για να τη µειώσετε, αριστερόστροφα. Η ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας επιτρέπει στο λέβητα να φτάσει στην επιλεγµένη θερµοκρασία, προσαρµόζοντας την παροχή αερίου στον καυστήρα µε τις πραγµατικές συνθήκες θερµικής εναλλαγής. Ρύθµιση θερµοκρασία ζεστού νερού οικιακής χρήσης Η βαλβίδα αερίου διαθέτει σύστηµα ηλεκτρονικής ρύθµισης της φλόγας ανάλογα µε τη θέση του χειριστηρίου επιλογής της θερµοκρασίας ζεστού νερού (13) και την απαιτούµενη παροχή ζεστού νερού. Το ηλεκτρονικό αυτό σύστηµα επιτρέπει τη διατήρηση σταθερής θερµοκρασίας του νερού στην έξοδο του λέβητα, ακόµη και µε µικρή παροχή νερού. Για να αυξήσετε τη θερµοκρασία, γυρίστε το χειριστήριο δεξιόστροφα και για να τη µειώσετε, αριστερόστροφα. Πλήρωση του λέβητα Σηµαντικό: Ελέγχετε περιοδικά εάν η ένδειξη της πίεσης στο µανόµετρο (14) κυµαίνεται από 0,7 έως 1,5 bar όταν δε λειτουργεί ο λέβητας. Σε περίπτωση υπερπίεσης ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης του λέβητα (εικόνα 3b). Σε περίπτωση που η πίεση είναι µικρότερη ανοίξτε τη βαλβίδα πλήρωσης του λέβητα (εικόνα 3a). Συνιστάται το άνοιγµα της στρόφιγγας να γίνεται πολύ αργά ώστε να διευκολύνεται η εξαέρωση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, είναι αναγκαίο ο διακόπτης επιλογής Θερινής/Χειµερινής λειτουργίας (σηµείο 1 στην εικόνα 4) να βρίσκεται σε θέση OFF (0). Σε περίπτωση που παρατηρούνται συχνές πτώσεις πίεσης, ζητήστε την επέµβαση του εξουσιοδοτηµένου Σέρβις. 0303_2806 Σβήσιµο του λέβητα Για το σβήσιµο του λέβητα διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής. Με το διακόπτη επιλογής (1) σε θέση (0) ο λέβητας παραµένει σβηστός, αλλά παραµένει η παρουσία τάσης στα ηλεκτρικά κυκλώµατα της συσκευής. Παρατεταµένη αχρησία του συστήµατος Αντιπαγωτική προστασία (κύκλωµα θέρµανσης) Συνιστάται να αποφεύγετε την αποστράγγιση ολόκληρης της εγκατάστασης θέρµανσης, καθώς οι αλλαγές νερού αποτελούν αιτία σχηµατισµού άχρηστων και επιβλαβών αλάτων στο εσωτερικό του λέβητα και των θερµαντικών σωµάτων. Σε περίπτωση που ο λέβητας δε χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια του χειµώνα και υπάρχει κίνδυνος παγετού, συνιστάται να προσθέσετε στο νερό της εγκατάστασης κατάλληλα διαλύµατα αντιπαγωτικού που προορίζονται για το σκοπό αυτό (π.χ. προπυλενική γλυκόλη σε συνδυασµό µε αναστολείς διάβρωσης και καθαλατώσεων). Η ηλεκτρονική διαχείριση του λέβητα είναι εφοδιασµένη µε "αντιπαγωτική" προστασία στη λειτουργία θέρµανσης ώστε µε θερµοκρασία κατάθλιψης µικρότερης των 5 C να τίθεται σε λειτουργία ο καυστήρας µέχρι η θερµοκρασία κατάθλιψης να φθάσει περίπου τους 30 C. Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή εάν: * ο λέβητας τροφοδοτείται µε ηλεκτρισµό. * υπάρχει αέριο. * η πίεση της εγκατάστασης είναι η προκαθορισµένη. * ο λέβητας δε βρίσκεται σε κατάσταση εµπλοκής. Αλλαγή αερίου Οι λέβητες µπορούν να λειτουργούν είτε µε µεθάνιο, είτε µε υγραέριο (LPG). Σε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η µετατροπή, πρέπει να απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτηµένο Σέρβις. Ενδείξεις-Επέµβαση συστηµάτων ασφαλείας 1 ιακόπτης επιλογής "Θερινή λειτουργία"-"χειµερινή λειτουργία"- "Επαναφορά" 2 Ένδειξη διακοπής αερίου 3 Ένδειξη επέµβασης θερµοστάτη ασφαλείας 4 Ένδειξη έλλειψης ελκυσµού ( ) ή επέµβαση του θερµοστάτη καυσαερίων ( ) 5 Ένδειξη έλλειψης νερού 6 Ένδειξη ανωµαλίας ανιχνευτή ζεστού νερού 7 Ένδειξη ανωµαλίας ανιχνευτή θέρµανσης 8 Ένδειξη ύπαρξης τάσης 9 Ένδειξη λειτουργίας σε ζεστό νερό 10 Ένδειξη λειτουργίας θέρµανσης 11 Ένδειξη ύπαρξης φλόγας Εικόνα 3a 14 Στρόφιγγα πλήρωσης Οι ενδείξεις 2-7 δείχνουν τη θερµοκρασία που επιτυγχάνεται από το σύστηµα θέρµανσης ή ζεστού νερού ανάλογα µε το εάν υπάρχει αίτηση θερµότητας για θέρµανση ή για ζεστό νερό. Σε περίπτωση ανωµαλίας, ο τύπος της ανωµαλίας αυτής εµφανίζεται µέσω ένδειξης που ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ. Σε ότι αφορά την ένδειξη (4), στον πίνακα χειριστηρίων του λέβητα, µπορεί να εµφανιστεί το σύµβολο ( ) για τα µοντέλα µε στεγανό θάλαµο µηχανικού ελκυσµού ή το σύµβολο ( )για τα µοντέλα φυσικού ελκυσµού (χωρίς ανεµιστήρα). 0303_ _0500 Εικόνα 3b 14 Στρόφιγγα αποστράγγισης Ο λέβητας διαθέτει υδραυλικό πιεζοστάτη ο οποίος, σε περίπτωση έλλειψης του νερού, δεν επιτρέπει τη λειτουργία του λέβητα. Eικόνα 4 4

5 Ένδειξη Περιγραφή ανωµαλίας Led που αναβοσβήνουν Αποκατάσταση ιακοπή αερίου Επέµβαση θερµοστάτη ασφαλείας Έλλειψη ελκυσµού (MAIN 24 Fi) Επέµβαση θερµοστάτη καυσαερίων (MAIN 24 i) Έλλειψη νερού στο κύκλωµα θέρµανσης Ο ανιχνευτής ζεστού νερού έχει υπaοστείa βλάβη Τοποθετήστε στιγµιαία το διακόπτη επιλογής 1 στη θέση Τοποθετήστε στιγµιαία το διακόπτη επιλογής 1 στη θέση Καλέστε το εξουσιοδοτηµένο Σέρβις Τοποθετήστε στιγµιαία το διακόπτη επιλογής 1 στη θέση είτε το κεφάλαιο πλήρωσης της εγκατάστασης, στη σελ. 4 αλέστε το εξουσιοδοτηµένο Σέρβις Ο ανιχνευτής θέρµανσης έχει υποστεί βλάβη Παρουσία αλάτων στο κύκλωµα ζεστού νερού Καλέστε το εξουσιοδοτηµένο Σέρβις Καλέστε το εξουσιοδοτηµένο Σέρβις. Τοποθετήστε στιγµιαία το διακόπτη επιλογής 1 στη θέση. Σε περίπτωση επανειληµµένης επέµβασης ενός εκ των συστηµάτων ασφαλείας, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτηµένο Σέρβις. Οδηγίες για το σέρβις Για να διατηρείται η αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του λέβητά σας, αναθέστε τον έλεγχό του σε εξουσιοδοτηµένο Σέρβις µετά το τέλος κάθε περιόδου λειτουργίας. Με την προσεγµένη συντήρηση εξασφαλίζεται η οικονοµική λειτουργία της εγκατάστασης. Ο εξωτερικός καθαρισµός της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται µε απορρυπαντικά σε σκόνη, διαβρωτικά και/ή εύφλεκτα προϊόντα (π.χ. βενζίνη, οινόπνευµα κλπ.) και πρέπει να εκτελείται πάντα µε τη συσκευή εκτός λειτουργίας (βλ. κεφάλαιο σβήσιµο του λέβητα στη σελ. 4). 5

6 Οδηγίες για τον εγκαταστάτη Γενικές πληρaοφορίες Προσοχή: Με το διακόπτη επιλογής (1) στη θέση "Χειµερινή Λειτουργία" ( ) είναι αναγκαία λίγα λεπτά αναµονής σε κάθε επέµβαση του χειριστηρίου ρύθµισης της θέρµανσης (5). Για άµεσο νέο άναµµα του κεντρικού καυστήρα τοποθετήστε το διακόπτη (1) στη θέση (0) και στη συνέχεια πάλι στη θέση ( ). Η αναµονή αυτή δεν είναι αναγκαία στη λειτουργία παραγωγής ζεστού νερού. Οι τεχνικές σηµειώσεις και οι οδηγίες που ακολουθούν απευθύνονται στους εγκαταστάτες προκειµένου να τους βοηθήσουν στην ορθή εκτέλεση της εγκατάστασης. Οι οδηγίες που αφορούν το άναµµα και τη χρήση του λέβητα βρίσκονται στο τµήµα που απευθύνεται στο χρήστη. Εκτός αυτών, έχετε υπόψη σας ότι: Ο λέβητας µπορεί να συνδεθεί µε παντός τύπου θερµαντική πλάκα, καλοριφέρ, αερόθερµο, δισωλήνιου ή µονοσωλήνιου τύπου. Ωστόσο, οι διατοµές του κυκλώµατος πρέπει να υπολογίζονται σύµφωνα µε τις κοινές µεθόδους λαµβάνοντας υπόψη τη χαρακτηριστική καµπύλη παροχής-διαθέσιµου µανοµετρικού ύψους στην πλάκα η οποία απεικονίζεται στη σελ. 14. Τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται µακριά από παιδιά, καθώς αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου. Το άναµµα του λέβητα για πρώτη φορά πρέπει να εκτελείται από εξειδικευµένο Σέρβις που περιλαµβάνεται στο σχετικό έντυπο. Η µη τήρηση των παραπάνω καθιστά την εγγύηση άκυρη και χωρίς νοµική ισχύ. Οδηγίες πριν από την εγκατάσταση Ο παρών λέβητας χρησιµεύει για θέρµανση νερού σε θερµοκρασίες χαµηλότερες από τη θερµοκρασία βρασµού σε ατµοσφαιρική πίεση. Ο λέβητας πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης και µε δίκτυο παροχής ζεστού νερού, σύµφωνα µε τις επιδόσεις και την ισχύ του. Πριν συνδέσετε το λέβητα, είναι αναγκαίος: α) προσεκτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι ο λέβητας µπορεί να λειτουργήσει µε τον τύπο του διαθέσιµου αερίου. Για το σκοπό αυτό ελέγξτε την ένδειξη στη συσκευασία και στην ετικέτα της συσκευής. β) έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι η καµινάδα έχει τον κατάλληλο ελκυσµό, δεν παρουσιάζει στενώσεις και ότι δεν έχουν συνδεθεί σε αυτήν αγωγοί απαγωγής άλλων συσκευών, εκτός και αν έχει κατασκευαστεί για να εξυπηρετεί περισσότερες συσκευές σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και διατάξεις. γ) έλεγχος, σε περίπτωση σύνδεσης σε υφιστάµενες καµινάδες, ότι αυτές έχουν καθαριστεί προσεκτικά καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, τα υπολείµµατα µπορούν να αποκολληθούν από τα τοιχώµατα κατά τη λειτουργία και να φράξουν τον αγωγό απαγωγής καυσαερίων. Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία και για να ισχύσει η εγγύηση, είναι απαραίτητο να ληφθούν τα ακόλουθα µέτρα: 1. Κύκλωµα ζεστού νερού: εάν η σκληρότητα του νερού είναι µεγαλύτερη από 20 F (1 F = 10 mg ανθρακικού ασβεστίου ανά λίτρο νερού) απαιτείται η εγκατάσταση δοσοµετρητή πολυφωσφορικών αλάτων ή άλλων ανάλογων συστηµάτων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 2. Κύκλωµα θέρµανσης 2.1. νέα εγκατάσταση: Πριν την εγκατάσταση του λέβητα, το σύστηµα πρέπει να καθαριστεί καταλλήλως ώστε να αποµακρυνθούν υπολείµµατα από διάνοιξη σπειρωµάτων, συγκολλήσεις, και ενδεχόµενους διαλύτες, χρησιµοποιώντας κατάλληλα προϊόντα τα οποία διατίθενται στην αγορά υφιστάµενη εγκατάσταση: Πριν την εγκατάσταση του λέβητα, το σύστηµα πρέπει να καθαριστεί καταλλήλως από λασπόνερα και ρύπους χρησιµοποιώντας κατάλληλα προϊόντα τα οποία διατίθενται στην αγορά. Για την προστασία των µεταλλικών, πλαστικών και ελαστικών επιφανειών, χρησιµοποιείτε µόνο µη όξινα και µη αλκαλικά προϊόντα (π.χ.. SENTINEL X400 και X100) ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του παραγωγού του προϊόντος. Υπενθυµίζεται ότι η παρουσία ξένων σωµάτων στην εγκατάσταση θέρµανσης µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα λειτουργίας του λέβητα (π.χ. υπερθέρµανση και θορυβώδης λειτουργία του εναλλάκτη θερµότητας). Εγκατάσταση του λέβητα Αφού καθορίσετε την ακριβή θέση του λέβητα, στερεώστε το σχέδιο εγκατάστασης στον τοίχο. Για την εγκατάσταση, ξεκινήστε από τη θέση των στοµίων εισαγωγή νερού και αερίου που υπάρχουν στην κάτω λωρίδα του σχεδίου. Συνιστάται η εγκατάσταση δύο ρουµπινέτων διακοπής (κατάθλιψης και επιστροφής) G3/4 στο κύκλωµα θέρµανσης, τα οποία διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και επιτρέπουν την αποφυγή της αποστράγγισης όλης της εγκατάστασης θέρµανσης σε περίπτωση εκτέλεσης σηµαντικών εργασιών. Σε περίπτωση υφιστάµενης εγκαταστάσεως και αντικατάστασης, εκτός των προαναφερθέντων, συνιστάται η τοποθέτηση στην επιστροφή του λέβητα και στο κάτω µέρος ενός δοχείου καθίζησης για τη συγκέντρωση αλάτων ή υπολειµµάτων τα οποία παραµένουν µετά τον καθαρισµό και µπορούν µε το χρόνο να τεθούν σε κυκλοφορία. Μετά τη στερέωση του λέβητα στον τοίχο, συνδέστε τους αγωγούς απαγωγής και αναρρόφησης που διατίθενται ως αξεσουάρ, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Σε περίπτωση εγκατάστασης λέβητα φυσικού ελκυσµού, µοντέλο QUASAR 24, η σύνδεση στην καµινάδα πρέπει να γίνει µε µεταλλικό σωλήνα, ανθεκτικό στο χρόνο και στις συνήθεις µηχανικές καταπονήσεις, στη θερµότητα και στη δράση των προϊόντων της καύσης και των ενδεχόµενων συµπυκνωµάτων τους. = ΠΛΑΤΟΣ ΛΕΒΗΤΑ 400 = 0303_2808 ΣΗΜΕIΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑa 0303_2401 ΥΨΟΣ ΛΕΒΗΤΑ 730 MR : κατάθλιψη θέρµανσης G 3/4 US : έξοδος ζεστού νερού οικιακής χρήσης G 1/2 GAS : είσοδος αερίου στο λέβητα G 3/4 ES : είσοδος κρύου νερού οικιακής χρήσης G 1/2 RR : επιστροφή εγκατάστασης θέρµανσης G 3/4 Eικόνα 5 6

7 ιαστάσεις λέβητα MAIN 24 Fi _1400 MAIN 24 i 0209_1006 Eικόνα 6 Εγκατάσταση αγωγών απαγωγής - αναρρόφησης (Μοντέλο MAIN 24 Fi) _1300 Η εγκατάσταση του λέβητα µπορεί να γίνει µε ευκολία και χωρίς προβλήµατα χάρη στα διατιθέµενα εξαρτήµατα τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια. Ο λέβητας είναι αρχικά ρυθµισµένος για σύνδεση µε κατακόρυφο ή οριζόντιο αγωγό απαγωγής-αναρρόφησης οµοαξονικού τύπου. Με τη βοήθεια του κιτ διαχωρισµού επιτρέπεται και η χρήση δύο χωριστών αγωγών. Για την εγκατάσταση πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο τα εξαρτήµατα που διατίθενται από τον κατασκευαστή! Eικόνα 7 Τύπος αγaωγών a οµοαξονικός κατακόρυφοι οριζόντιοι Μέγ. µήκος αγωγών απαγωγής καυσαερίων 5 m 15 m 30 m Για κάθε γωνία 90 το µέγ. µήκος µειώνεται κατά 1 m 0,5 m 0,5 m Για κάθε γωνία 45 το µέγ. aµήκος µειώνεται κατά 0,5 m 0,25 m 0,25 m ιάµετρος τερµατικού καµινάδας 100 mm 133 mm - ιάµετρος εξωτερικού αγωγού 100 mm 80 mm 80 mm... οµοαξονικός (οµοκεντρικός) αγωγός απαγωγής - αναρρόφησης Ο αγωγός αυτού του τύπου επιτρέπει την απαγωγή των καυσαερίων και την αναρρόφηση του αέρα καύσης τόσο από το εξωτερικό του κτιρίου, όσο και από καπνοδόχους τύπου LAS. Η οµοαξονική γωνία 90 επιτρέπει τη σύνδεση του λέβητα στους αγωγούς απαγωγής-αναρρόφησης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση χάρη στη δυνατότητα περιστροφής κατά 360. Επιπλέον, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εφεδρική γωνία σε συνδυασµό µε οµοαξονικό αγωγό ή µε γωνία 45. (*) Το διάφραγµα του λέβητα πρέπει να αφαιρεθεί µόνο σε περίπτωση που το µήκος του αγωγού απαγωγής υπερβαίνει το 1 µέτρο. Σε περίπτωση απαγωγής στο εξωτερικό του κτιρίου ο αγωγός απαγωγήςαναρρόφησης πρέπει να εξέχει τουλάχιστον κατά 18 mm από τον τοίχο για να επιτρέπεται η τοποθέτηση ροζέτας αλουµινίου και το σφράγισµά της ώστε να αποφεύγεται η είσοδος νερού. Η ελάχιστη κλίση προς τα έξω των αγωγών αυτών πρέπει να είναι 1 cm ανά µέτρο µήκους. Η εισαγωγή γωνίας 90 µειώνει το συνολικό µήκος του αγωγού κατά 1 µέτρο. Η εισαγωγή γωνίας 45 µειώνει το συνολικό µήκος του αγωγού κατά 0,5 µέτρα. Eικόνα 8 Σύνδεσµος στερέωσης ιάφραγµα (*) Ελαστική µούφα _1200 7

8 Παραδείγµατα εγκατάστασης µε οριζόντιους αγωγούς _1100 L max = 5 m L max = 5 m L max = 4 m L max = 4 m Παραδείγµατα εγκατάστασης µε καπνοδόχους τύπου LAS _1000 L max = 5 m Παραδείγµατα εγκατάστασης µε κατακόρυφους αγωγούς Η εγκατάσταση µπορεί να γίνει είτε µε κεκλιµένη, είτε µε επίπεδη στέγη χρησιµοποιώντας το εξάρτηµα καµινάδας και το ειδικό κεραµίδι µε τσιµούχα που διατίθεται κατόπιν παραγγελίας _0900 L max = 4 m L max = 4 m L max = 2 m L max = 3 m Για λεπτοµερέστερες οδηγίες σχετικά µε την τοποθέτηση των εξαρτηµάτων, συµβουλευθείτε τις τεχνικές οδηγίες που συνοδεύουν τα εξαρτήµατα. 8

9 ... χωριστοί αγωγοί απαγωγής-αναρρόφησης Ο αγωγός αυτού του τύπου επιτρέπει την απαγωγή των καυσαερίων τόσο στο εξωτερικό του κτιρίου, όσο και σε µεµονωµένες καπνοδόχους. Η αναρρόφηση του αέρα καύσης µπορεί να γίνει σε διαφορετικές θέσεις από εκείνες της απαγωγής. Το κιτ διαχωρισµού αποτελείται από ένα ρακόρ συστολής του αγωγού απαγωγής (100/80) και από ένα ρακόρ αναρρόφησης αέρα. Η τσιµούχα και οι βίδες του ρακόρ αναρρόφησης αέρα που θα χρησιµοποιηθούν είναι αυτές που αφαιρέθηκαν προηγουµένως από το καπάκι. Το διάφραγµα που υπάρχει στο λέβητα πρέπει να αφαιρεθεί σε περίπτωση εγκατάστασης µε αυτούς τους αγωγούς _0700 Η γωνία 90 επιτρέπει τη σύνδεση του λέβητα στους αγωγούς απαγωγής και αναρρόφησης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση χάρη στη δυνατότητα περιστροφής κατά 360. Επιπλέον, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εφεδρική γωνία σε συνδυασµό µε τον αγωγό ή τη γωνία _ _0700 Η εισαγωγή γωνίας 90 µειώνει το συνολικό µήκος του αγωγού κατά 0,5 µέτρα. Η εισαγωγή γωνίας 45 µειώνει το συνολικό µήκος του αγωγού κατά 0,25 µέτρα. 9

10 Παραδείγµατα εγκατάστασης µε οριζόντιους χωριστούς αγωγούς Σηµαντικό - Η ελάχιστη κλίση προς τα έξω του αγωγού απαγωγής πρέπει να είναι 1 cm ανά µέτρο µήκους. Σε περίπτωση εγκατάστασης του κιτ νεροπαγίδας η κλίση του αγωγού απαγωγής πρέπει να έχει κατεύθυνση προς το λέβητα _0600 (L1 + L2) max = 30 m ΣΗΜ.: Για τον τύπο C52 τα τερµατικά αναρρόφησης αέρα και απαγωγής των προϊόντων της καύσης δεν πρέπει να καταλήγουν σε αντικριστούς τοίχους του κτιρίου. Ο αγωγός αναρρόφησης πρέπει να έχει µέγιστο µήκος 10 µέτρα. Σε περίπτωση που το µήκος του αγωγού απαγωγής υπερβαίνει τα 6 µέτρα, είναι αναγκαία η εγκατάσταση κοντά στο λέβητα του κιτ νεροπαγίδας το οποίο διατίθεται ως αξεσουάρ _0500 L max = 10 m Παραδείγµατα εγκατάστασης µε κατακόρυφους χωριστούς αγωγούς _0400 L max = 12 m L max = 10 m Σηµαντικό: ο µονός αγωγός απαγωγής καυσαερίων πρέπει να είναι κατάλληλα µονωµένος στα σηµεία όπου έρχεται σε επαφή µε τους τοίχους της κατοικίας, µε κατάλληλο µονωτικό υλικό (π.χ. υαλοβάµβακα). Για λεπτοµερέστερες οδηγίες σχετικά µε την τοποθέτηση των εξαρτηµάτων, συµβουλευθείτε τις τεχνικές οδηγίες που συνοδεύουν τα εξαρτήµατα. Ρύθµιση χειριστηρίου αέρα για χωριστό αγωγό απαγωγής Η ρύθµιση του χειριστηρίου αυτού είναι αναγκαία για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και των παραµέτρων της καύσης. Γυρνώντας το ρακόρ αναρρόφησης αέρα, ρυθµίζεται κατάλληλα το πλεόνασµα του αέρα ανάλογα µε το συνολικό µήκος των αγωγών απαγωγής και αναρρόφησης του αέρα καύσης. Γυρίστε το χειριστήριο δεξιόστροφα για να αυξήσετε το πλεόνασµα αέρα καύσης και αντίστροφα για να το µειώσετε. Για αποτελεσµατικότερη βελτίωση µπορείτε να µετρήσετε µε αναλυτή των προϊόντων της καύσης το ποσοστό CO2 στα καυσαέρια µε τη µέγιστη θερµική παροχή και να ρυθµίσετε σταδιακά το ρυθµιστή αέρα έως ότου επιτευχθεί το ποσοστό CO2 που αναγράφεται στον ακόλουθο πίνακα, εάν από την ανάλυση προκύπτει χαµηλότερη τιµή. Για τη σωστή τοποθέτηση του συστήµατος αυτού συµβουλευθείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν το εξάρτηµα. 10

11 δείκτης _0800 Eικόνα 9 άνοιγµα (L1+L2) MAX ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ CO2% G.20 G.30 G ,7 7,3 7, Ηλεκτρική σύνδεση Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής επιτυγχάνεται µόνον όταν συνδεθεί σωστά σε αποτελεσµατική εγκατάσταση γείωσης, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις. Ο λέβητας πρέπει να συνδεθεί µε µονοφασικό δίκτυο τροφοδοσίας V + γείωση µέσω του διατιθέµενου τριπολικού καλωδίου τηρώντας την πολικότητα Γραµµή-Ουδέτερο. Η σύνδεση πρέπει να γίνεται µέσω διπολικού διακόπτη µε άνοιγµα επαφών τουλάχιστον 3 mm. Σε περίπτωση αντικατάστασης του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να χρησιµοποιηθεί εναρµονισµένο καλώδιο "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm 2 µε µέγιστη διάµετρο 8 mm _ Πρόσβαση στη βάση ακροδεκτών τροφοδοσίας διακόψτε την τροφοδοσία του λέβητα µέσω του διπολικού διακόπτη ξεβιδώστε τις δύο βίδες στερέωσης του πίνακα χειριστηρίων στο λέβητα γυρίστε τον πίνακα χειριστηρίων βγάλτε το καπάκι για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ηλεκτρικές συνδέσεις (εικ. 10). Η ασφάλεια ταχείας τήξεως των 2A είναι ενσωµατωµένη στη βάση ακροδεκτών τροφοδοσίας (βγάλτε τη µαύρη ασφαλειοθήκη για να ελέγξετε ή να αντικαταστήσετε την ασφάλεια). (L) (N) = Καφέ γραµµή = Ουδέτερο - γαλάζιο ( ) = Γείωση - κιτρινοπράσινο (1) (2) = ακροδέκτης θερµοστάτη δωµατίου Eικόνα 10 βάση ακροδεκτών τροφοδοσίας Σύνδεση θερµοστάτη δωµατίου ανοίξτε τη βάση ακροδεκτών τροφοδοσίας (εικ. 11) όπως περιγράφεται στο προηγούµενο κεφάλαιο βγάλτε το βραχυκυκλωτήρα από τους ακροδέκτες (1) και (2) περάστε το διπολικό καλώδιο από τον οδηγό καλωδίου και συνδέστε το στους δύο ακροδέκτες. Σύνδεση ρολογιού προγραµµατισµού συνδέστε το µοτέρ του προγραµµατιστή στο συνδετήρα CN1 της κύριας ηλεκτρονικής πλακέτας (ακροδέκτες 1 και 2). συνδέστε την επαφή διακλάδωσης του προγραµµατιστή στους ακροδέκτες (3 και 4) του ίδιου συνδετήρα αφαιρώντας το βραχυκυκλωτήρα. Σε περίπτωση που ο προγραµµατιστής λειτουργεί µε µπαταρία, χωρίς ηλεκτρική τροφοδοσία, αφήστε ελεύθερους τους ακροδέκτες (1 και 2) του συνδετήρα CN Eικόνα 11 11

12 Τρόπος αλλαγής αερίου Ο λέβητας µπορεί να ρυθµιστεί για χρήση µεθανίου(g..20) ή υγραερίου (G. 30, G. 31) από το εξουσιοδοτηµένο Σέρβις. Pc Βαλβίδα SIT µοντ. SIGMA 845 Για το σκοπό αυτό απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες: A) αντικατάσταση των µπεκ του κεντρικού καυστήρα B) αλλαγή τάσης στο διαµορφωτή. Γ) νέα ρύθµιση µέγιστου και ελάχιστου του ρυθµιστή πίεσης. Pb A) Αντικατάσταση των µπεκ βγάλτε προσεκτικά τον κεντρικό καυστήρα από τη θέση του αντικαταστήστε τα µπεκ του κεντρικού καυστήρα φροντίζοντας να τα σφίξετε καλά για την αποφυγή διαρροών αερίου. Η διάµετρος των µπεκ ορίζεται στον πίνακα 2, σελ. 12. B) Αλλαγή τάσης στο διαµορφωτή αφαιρέστε το καπάκι του πίνακα χειριστηρίων. τοποθετήστε το βραχυκυκλωτήρα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική πλακέτα, ανάλογα µε τον τύπο του αερίου που χρησιµοποιείται, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο της σελίδας 13. Γ) Ρύθµιση του ρυθµιστή πίεσης συνδέστε την είσοδο θετικής πίεσης ενός διαφορικού µανόµετρου, κατά προτίµηση νερού, στην παροχή πίεσης (Pb) της βαλβίδας αερίου (εικ. 12). Συνδέστε, µόνο στο µοντέλο QUASAR 24 F, την είσοδο αρνητικής πίεσης του ίδιου µανόµετρου σε ειδικό "T" που επιτρέπει την ταυτόχρονη σύνδεση της ρυθµιστικής εξόδου του λέβητα, της ρυθµιστικής εξόδου της βαλβίδας αερίου (Pc) και του µανόµετρου. (Η ίδια µέτρηση µπορεί να γίνει συνδέοντας το µανόµετρο στην παροχή πίεσης (Pb) χωρίς το κάλυµµα πρόσοψης του στεγανού θαλάµου) Από τη µέτρηση της πίεσης στους καυστήρες µε διαφορετικές από τις προαναφερθείσες µεθόδους µπορεί να προκύψουν λανθασµένα αποτελέσµατα, καθώς δε λαµβάνεται υπόψη η αρνητική αντίθλιψη η οποία δηµιουργείται από τον ανεµιστήρα στο στεγανό θάλαµο. Γ1.1) Ρύθµιση στην ονοµαστική ισχύ: ανοίξτε το ρουµπινέτο του αερίου και γυρίστε το διακόπτη (1) επιλέγοντας τη θέση χειµερινής λειτουργίας ( ); ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού οικιακής χρήσης σε θέση παροχής τουλάχιστον 10 λίτρων ανά λεπτό ή βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι µέγιστες απαιτήσεις θερµότητας αφαιρέστε το καπάκι του διαµορφωτή. ρυθµίστε την ορειχάλκινη βίδα του µεταλλικού σωλήνα έως ότου επιτευχθούν οι τιµές πίεσης που ορίζονται στον πίνακα 1. βεβαιωθείτε ότι η δυναµική πίεση τροφοδοσίας του λέβητα η οποία µετράται στην παροχή πίεσης (Pa) της βαλβίδας αερίου (εικ. 12) είναι σωστή (30 mbar για βουτάνιο, 37 mbar για προπάνιο ή 20 mbar για φυσικό αέριο). Pa Eικόνα Γ2.1) Ρύθµιση σε µειωµένη ισχύ: αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του διαµορφωτή και ξeβιδώστε την κόκκινη βίδα έως ότου επιτευχθεί η τιµή πίεσης που αντιστοιχεί στη µειωµένη ισχύ (βλ. πίνακα 1). επανασυνδέστε το καλώδιο. τοποθετήστε το καπάκι του διαµορφωτή και σφίξτε τις βίδες στερέωσης. Γ3) Τελικοί έλεγχοι τοποθετήστε την ανταλλακτική ετικέτα της µετατροπής όπου αναγράφεται ο τύπος του αερίου και η ρύθµιση. Πίνακας πιέσεων καυστήρα - απόδοσης ισχύος MAIN 24 Fi mbar mbar mbar kw kcal/h G20 G30 G31 2,0 5,1 6,0 9, Μειωµένη ισχύς 2,3 5,7 6,9 10, ,7 6,6 8,5 11, ,2 8,0 10,3 12, ,8 9,6 12,2 14, ,5 11,2 14,4 15, ,2 13,0 16,7 16, ,9 15,0 19,1 17, ,8 17,0 21,8 18, ,6 19,2 24,6 19, ,6 21,5 27,6 20, ,5 24,0 30,7 22, ,6 26,6 34,0 23, ,2 28,2 36,1 24, Ονοµαστική ισχύς 1 mbar = 10,197 mmh 2 0 Πίνακας 1 MAIN 24 i mbar mbar mbar kw kcal/h G20 G30 G31 2,3 4,8 6,3 9, ,6 5,4 6,7 10, ,1 6,5 8,3 11, ,7 7,8 10,1 12, ,4 9,3 12,0 14, ,2 11,0 14,1 15, ,1 12,7 16,3 16, ,9 14,6 18,7 17, ,9 16,6 21,3 18, ,9 18,7 24,0 19, ,0 21,0 27,0 20, ,1 23,4 30,0 22, ,3 25,9 33,3 23, ,1 27,5 35,3 24, mbar = 10,197 mmh 2 0 Πίνακας 1 Πίνακας µπεκ καυστήρα MAIN 24 Fi MAIN 24 i τύπος αερίου G20 G30 G31 G20 G30 G31 διάµετρος µπεκ 1,28 0,74 0,74 1,18 0,74 0,74 αρ. µπεκ Πίνακας 2 MAIN 24 Fi - 24 i Κατανάλωση στους 15 C mbar G20 G30 G31 Ονοµαστική ισχύς 2,78 m 3 /h 2,07 kg/h 2,04 kg/h Μειωµένη ισχύς 1,12 m 3 /h 0,84 kg/h 0,82 kg/h p.c.i. 34,02 MJ/m 3 45,6 MJ/kg 46,3 MJ/kg Πίνακας 3 12

13 ιατάξεις ελέγχου και ασφαλείας Ο λέβητας κατασκευάζεται για να ικανοποιεί όλες τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων αναφοράς, ειδικότερα διαθέτει: Ποτενσιόµετρο ρύθµισης θερµοκρασίας θέρµανσης Το σύστηµα αυτό καθορίζει τη µέγιστη θερµοκρασία του νερού κατάθλιψης στο κύκλωµα θέρµανσης. Μπορεί να ρυθµιστεί από την ελάχιστη τιµή των 30 C έως τη µέγιστη τιµή των 80 C. Για να αυξήσετε τη θερµοκρασία, γυρίστε το χειριστήριο (12) δεξιόστροφα και για να τη µειώσετε αριστερόστροφα. Ποτενσιόµετρο ρύθµισης θερµοκρασίας ζεστού νερού Το σύστηµα αυτό καθορίζει τη µέγιστη θερµοκρασία του ζεστού νερού οικιακής χρήσης. Μπορεί να ρυθµιστεί από την ελάχιστη τιµή των 35 C έως τη µέγιστη των 55 C ανάλογα µε την παροχή ζεστού νερού. Για να αυξήσετε τη θερµοκρασία, γυρίστε το χειριστήριο (13) δεξιόστροφα και για να τη µειώσετε αριστερόστροφα. Πιεζοστάτης αέρα (µοντέλο MAIN 24 Fi) Το σύστηµα αυτό επιτρέπει το άναµµα του κεντρικού καυστήρα µόνον εάν το κύκλωµα απαγωγής των καυσαερίων λειτουργεί στην εντέλεια. Όταν παρουσιάζεται µία από τις ακόλουθες ανωµαλίες έµφραξη τερµατικού απαγωγής έµφραξη σωλήνα Venturi εµπλοκή ανεµιστήρα διακοπή σύνδεσης "Venturi" - πιεζοστάτη ο λέβητας παραµένει σε κατάσταση αναµονής και η ενδεικτική λυχνία (4) αναβοσβήνει. Θερµοστάτης καυσαερίων (µοντέλο MAIN 24 i) Το σύστηµα αυτό, ο αισθητήρας του οποίου βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της καπνοδόχου, διακόπτει τη ροή του αερίου στον κεντρικό καυστήρα σε περίπτωση βουλωµένης καµινάδας και/ή ανεπαρκούς ελκυσµού. Στις συνθήκες αυτές, ο λέβητας τίθεται σε κατάσταση εµπλοκής και µόνο µετά την αποκατάσταση της αιτίας επέµβασης επιτρέπεται το άναµµα περιστρέφοντας στιγµιαία το διακόπτη επιλογής (1) στη θέση ( ). Θερµοστάτης ασφαλείας Το σύστηµα αυτό, ο αισθητήρας του οποίου βρίσκεται στην κατάθλιψη της θέρµανσης, διακόπτει τη ροή του αερίου στον καυστήρα σε περίπτωση υπερθέρµανσης του νερού στο πρωτεύον κύκλωµα. Στις συνθήκες αυτές, ο λέβητας τίθεται σε κατάσταση εµπλοκής και µόνο µετά την αποκατάσταση της αιτίας επέµβασης επιτρέπεται το άναµµα περιστρέφοντας στιγµιαία το διακόπτη επιλογής (1) στη θέση ( ). Απαγορεύεται η απενεργοποίηση αυτής της διάταξης ασφαλείας Ανιχνευτής ιονισµού φλόγας Το ηλεκτρόδιο ανίχνευσης, που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του καυστήρα, εγγυάται την ασφαλή λειτουργία σε περίπτωση διακοπής της παροχής αερίου ή ατελούς εσωτερικής ανάφλεξης του κεντρικού καυστήρα. Στις συνθήκες αυτές ο λέβητας τίθεται σε κατάσταση εµπλοκής. Για την αποκατάσταση των οµαλών συνθηκών λειτουργίας, πρέπει να γυρίσετε προς στιγµή το χειριστήριο (1) στη θέση ( ). Υδραυλικός πιεζοστάτης Το σύστηµα αυτό επιτρέπει το άναµµα του κεντρικού καυστήρα µόνον εάν η πίεση της εγκατάστασης είναι µεγαλύτερη των 0,5 bar. Ρυθµίσεις που πρέπει να εκτελεστούν στην ηλεκτρονική πλακέτα Με τους βραχυκυκλωτήρες σε αυτήν τη θέση (εικ. 13a) έχετε: GPL T-off λειτουργία της συσκευής µε ΜΕΘΑΝΙΟ χρόνος αναµονής 3 λεπτών σε λειτουργία θέρµανσης Με τους βραχυκυκλωτήρες σε αυτήν τη θέση (εικ. 13b) έχετε: GPL T-off Eικόνα 13a λειτουργία της συσκευής µε υγραέριο (LPG) χρόνος αναµονής 10 δευτερολέπτων σε λειτουργία θέρµανσης Eικόνα 13b ΣΗΜ. Οι ρυθµίσεις που περιγράφονται πρέπει να εκτελούνται χωρίς ο λέβητας να τροφοδοτείται µε ηλεκτρισµό. Τοποθέτηση ηλεκτροδίου ανάφλεξης και ανίχνευσης φλόγας _ _ Μετακυκλοφορία αντλίας Η µετακυκλοφορία της αντλίας επιτυγχάνεται ηλεκτρονικά, έχει διάρκεια 3 λεπτών και ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της λειτουργία θέρµανσης, µετά το σβήσιµο του κεντρικού καυστήρα για την ενεργοποίηση του θερµοστάτη δωµατίου. Σύστηµα αντιπαγωτικής προστασίας (κύκλωµα θέρµανσης) Η ηλεκτρονική διαχείριση του λέβητα είναι εφοδιασµένη µε "αντιπαγωτική" προστασία στη λειτουργία θέρµανσης ώστε µε θερµοκρασία κατάθλιψης µικρότερης των 5 C να τίθεται σε λειτουργία ο καυστήρας µέχρι η θερµοκρασία κατάθλιψης να φθάσει περίπου τους 30 C. Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή εάν ο λέβητας τροφοδοτείται µε ηλεκτρισµό, εάν υπάρχει αέριο και εάν η πίεση της εγκατάστασης είναι η προκαθορισµένη. Eικόνα 14 Λειτουργία αντι-µπλοκαρίσµατος αντλίας Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αίτηση θερµότητας, σε λειτουργία θέρµανσης, για χρονικό διάστηµα 24 συνεχών ωρών, η αντλία τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία για 10 δευτερόλεπτα. Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή εάν ο λέβητας τροφοδοτείται µε ηλεκτρισµό. Βαλβίδα υδραυλικής ασφαλείας (κύκλωµα θέρµανσης) Το σύστηµα αυτό είναι ρυθµισµένο στα 3 bar και εξυπηρετεί το κύκλωµα θέρµανσης. Συνιστάται η σύνδεση της βαλβίδας ασφαλείας σε αποχέτευση µε σιφόνι. Απαγορεύεται η χρήση της ως µέσου αποστράγγισης του κυκλώµατος θέρµανσης. 13

14 Έλεγχος παραµέτρων καύσης Για την επί τόπου µέτρηση της απόδοσης καύσης και της υγιεινής των καυσαερίων, σύµφωνα µε το σχετικό Π.. 412/ , ο λέβητας διαθέτει δύο σηµεία παροχής που προορίζονται για το συγκεκριµένο σκοπό. Η µία παροχή είναι συνδεδεµένη στο κύκλωµα απαγωγής των καυσαερίων και επιτρέπει µετρήσεις για την υγιεινή των καυσαερίων και την απόδοση της καύσης. Η άλλη παροχή είναι συνδεδεµένη στο κύκλωµα αναρρόφησης του αέρα καύσης και επιτρέπει τον έλεγχο ενδεχόµενης ανακύκλωσης των προϊόντων της καύσης σε περίπτωση οµοαξονικών αγωγών. Από την παροχή που είναι συνδεδεµένη µε το κύκλωµα καυσαερίων µπορούν να µετρηθούν οι ακόλουθες παράµετροι: θερµοκρασία προϊόντων της καύσης συγκέντρωση οξυγόνου (O2) ή, εναλλακτικά, διοξειδίου του άνθρακα (CO2). συγκέντρωση µονοξειδίου του άνθρακα (CO). Η θερµοκρασία του αέρα καύσης πρέπει να µετράται από την παροχή που είναι συνδεδεµένη στο κύκλωµα αναρρόφησης του αέρα, εισάγοντας τον ανιχνευτή µέτρησης κατά περίπου 3 cm. Για τα µοντέλα λέβητα φυσικού ελκυσµού είναι αναγκαία η διάνοιξη οπής στον αγωγό απαγωγής καυσαερίων σε απόσταση από το λέβητα 2 φορές µεγαλύτερη από την εσωτερική διάµετρο του αγωγού. Μέσω της οπής αυτής µπορούν να µετρηθούν οι ακόλουθες παράµετροι: θερµοκρασία προϊόντων της καύσης συγκέντρωση οξυγόνου (O2) ή, εναλλακτικά, διοξειδίου του άνθρακα (CO2). συγκέντρωση µονοξειδίου του άνθρακα (CO). Η µέτρηση της θερµοκρασίας του αέρα καύσης πρέπει να γίνεται κοντά στην είσοδο του αέρα στο λέβητα. Η οπή, η διάνοιξη της οποίας πρέπει να γίνει από τον υπεύθυνο εγκατάστασης κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία, πρέπει να είναι κλειστή έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του αγωγού απαγωγής των προϊόντων της καύσης κατά τη διάρκεια της οµαλής λειτουργίας. Επιδόσεις παροχής εξόδου / µανοµετρικού ύψους στην πλάκα Η χρησιµοποιούµενη αντλία είναι υψηλού µανοµετρικού ύψους, κατάλληλη για χρήση σε όλους τους τύπους µονοσωλήνιας ή δισωλήνιας εγκατάστασης θέρµανσης. Η αυτόµατη βαλβίδα εξαερισµού είναι ενσωµατωµένη στο σώµα της αντλίας και επιτρέπει το γρήγορο εξαερισµό της εγκατάστασης θέρµανσης. ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ m H 2 O 0303_2403 ιάγραµµα 1 ΠΑΡΟΧΗ l/h 14

15 Σχηµατικό διάγραµµα λέβητα MAIN 24 Fi _0200 κατάθλιψη έξοδος ζεστού αέριο είσοδος ζεστού επιστροφή θέρµανσης νερού νερού θέρµανσης Eικόνα 15 Υπόµνηµα: 1 θερµοστάτης ασφαλείας 2 υδραυλικός πιεζοστάτης 3 βαλβίδα αερίου 4 γραµµή αερίου µε µπεκ 5 ηλεκτρόδιο ανάφλεξης 6 εναλλάκτης νερού-καυσαερίων 7 ανιχνευτής NTC ζεστού νερού 8 καπνοδόχος 9 ανεµιστήρας 10 παροχή αρνητικής πίεσης 11 πιεζοστάτης αέρα 12 παροχή θετικής πίεσης 13 ανιχνευτής NTC θέρµανσης 14 ηλεκτρόδιο ανίχνευσης φλόγας 15 καυστήρας 16 δοχείο διαστολής 17 αυτόµατη βαλβίδα εξαέρωσης 18 αντλία µε νεροπαγίδα 19 µανόµετρο 20 βαλβίδα ασφαλείας 21 αυτόµατο by-pass 22 αισθητήρας προτεραιότητας ζεστού νερού 23 στρόφιγγα πλήρωσης λέβητα 24 βαλβίδα αποστράγγισης του λέβητα 15

16 Σχηµατικό διάγραµµα λέβητα MAIN 24 i 0208_2903 Eικόνα 16 κατάθλιψη έξοδος αέριο είσοδος επιστροφή θέρµανσης ζεστού νερού ζεστού νερού θέρµανσης Υπόµνηµα: 1 βαλβίδα αποστράγγισης του λέβητα 2 υδραυλικός πιεζοστάτης 3 βαλβίδα αερίου 4 γραµµή αερίου µε µπεκ 5 ηλεκτρόδιο ανάφλεξης 6 εναλλάκτης νερού-καυσαερίων 7 ανιχνευτής NTC ζεστού νερού 8 καπνοδόχος 9 θερµοστάτης καυσαερίων 10 ανιχνευτής NTC θέρµανσης 11 ηλεκτρόδιο ανίχνευσης φλόγας 12 καυστήρας 13 δοχείο διαστολής 14 αυτόµατη βαλβίδα εξαέρωσης 15 αντλία µε νεροπαγίδα 16 µανόµετρο 17 βαλβίδα ασφαλείας 18 στρόφιγγα πλήρωσης λέβητα 19 αισθητήρας προτεραιότητας ζεστού νερού 20 αυτόµατο by-pass 21 θερµοστάτης ασφαλείας 16

17 Εικονογραφηµένο διάγραµµα συνδεσµολογίας MAIN 24 Fi 0301_1305 ΥΠΟΜΝΗΜΑ P1: Trimmer ρύθµισης ισχύος θέρµανσης P2: Ποτενσιόµετρο ζεστού νερού P3: Ποτενσιόµετρο θέρµανσης P4: ιακόπτης επιλογής E/I/OFF JP1: Jumper αλλαγής αερίου ΜΕΘ/LPG JP2: Jumper χρόνου αναµονή σε λειτουργία θέρµανσης 3'/ 10" ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΑ ΑΝΤΛΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ NTC ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΒΗΤΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΒΑΣΗ ΑΚΡΟ ΕΚΤΩΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ NTC ΘΕΡΜ. ΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΩΜΑΤΙΟΥ 230V ΧΡΩΜΑ ΚΑΛΩ ΙΩΝ C= Γαλάζιο M= Καφέ N= Μαύρο R= Κόκκινο G/V= Κίτρινο/Πράσινο B= Λευκό V= Πράσινο 17

18 Εικονογραφηµένο διάγραµµα συνδεσµολογίας MAIN 24 i 0301_1605 ΥΠΟΜΝΗΜΑ P1: Trimmer ρύθµισης ισχύος θέρµανσης P2: Ποτενσιόµετρο ζεστού νερού P3: Ποτενσιόµετρο θέρµανσης P4: ιακόπτης επιλογής E/I/OFF JP1: Jumper αλλαγής αερίου ΜΕΘ/LPG JP2: Jumper χρόνου αναµονή σε λειτουργία θέρµανσης 3'/ 10" ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΝΤΛΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ NTC ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΒΗΤΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΒΑΣΗ ΑΚΡΟ ΕΚΤΩΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ NTC ΘΕΡΜ. ΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΩΜΑΤΙΟΥ 230V ΧΡΩΜΑ ΚΑΛΩ ΙΩΝ C= Γαλάζιο M= Καφέ N= Μαύρο R= Κόκκινο G/V= Κίτρινο/Πράσινο B= Λευκό V= Πράσινο 18

19 Τεχνικά χαρακτηριστικά Μοντέλο MAIN 24 Fi 24 i Ονοµαστική θερµική παροχή kw 26,3 26,3 Μειωµένη θερµική παροχή kw 10,6 10,6 Ονοµαστική θερµική παροχή kw kcal/h Μειωµένη θερµική ισχύς kw 9,3 9,3 kcal/h Αµεση ονοµαστική απόδοση % 90,3 90,3 Αµεση απόδοση στο 30% της παροχής % Μέγιστη πίεση νερού στο κύκλωµα θέρµανσης bar 3 3 Χωρητικότητα δοχείου διαστολής l 8 7 Πίεση δοχείου διαστολής bar 0,5 0,5 Μέγιστη πίεση νερού στο κύκλωµα ζεστού νερού bar 8 8 Ελάχιστη δυναµική πίεση νερού στο κύκλωµα ζεστού νερού bar 0,2 0,2 Ελάχιστη παροχή ζεστού νερού l/min 2,5 2,5 Παραγωγή ζεστού νερού µε T=25 C l/min 13,7 13,7 Παραγωγή ζεστού νερού µε T=35 C l/min 9,8 9,8 Ειδική παροχή (*) l/min ιάµετρος οµοκεντρικού αγωγού απαγωγής mm 60 - ιάµετρος οµοκεντρικού αγωγού αναρρόφησης mm ιάµετρος χωριστού αγωγού απαγωγής mm 80 - ιάµετρος χωριστού αγωγού αναρρόφησης mm 80 - ιάµετρος αγωγού απαγωγής mm Μέγιστη παροχή καυσαερίων max kg/s 0,020 0,021 Ελάχιστη παροχή καυσαερίων min. kg/s 0,017 0,018 Μέγ. θερµοκρασία καυσαερίων C Ελάχ. θερµοκρασία καυσαερίων C Τύπος αερίου G20 G20 G30-G31 G30-G31 Πίεση τροφοδοσίας µεθανίου mbar Πίεση τροφοδοσίας βουτανίου mbar Πίεση τροφοδοσίας προπανίου mbar Τάση ηλεκτρικής τροφοδοσίας V Συχνότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας Hz Ονοµαστική ηλεκτρική ισχύς W Καθαρό βάρος kg 33,5 29 ιαστάσεις ύψος mm πλάτος mm βάθος mm Βαθµός προστασίας από υγρασία και νερό (**) IP X4D IP X4D (*) κατά EN 625 (**) κατά EN

20 Η BAXI S.p.A., στα πλαίσια της δέσµευσής της για συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τις προδιαγραφές που περιέχονται στο παρόν οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Σκοπός αυτών των Οδηγιών είναι απλώς να δώσουν πληροφορίες χρήσης στους καταναλωτές και σε καµία περίπτωση δε θα πρέπει να εκλαµβάνονται ως συµβόλαιο µε τρίτο πρόσωπο. Ediz. 1-04/03 BAXI S.p.A BASSANO DEL GRAPPA (VI) ITALIA Via Trozzetti, 20 Tel Telefax 0424/

Eπιτοιχιοι λέβητες αεριου υψηλης απ δοσης. Oδηγιες χρησης εγκαταστάτη και χρηστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001

Eπιτοιχιοι λέβητες αεριου υψηλης απ δοσης. Oδηγιες χρησης εγκαταστάτη και χρηστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Eπιτοιχιοι λέβητες αεριου υψηλης απ δοσης Oδηγιες χρησης εγκαταστάτη και χρηστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 17 17 17 18 22 23

Διαβάστε περισσότερα

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el EN ES EL RU HU CS SK GR CZ High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el usuario y el instalador Επιτοιχιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Θέρµανση + στιγµιαία παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης Μοντέλο για σύνδεση µε απαγωγή καυσαερίων Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PIGMA GREEN EVO EXT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PIGMA GREEN EVO EXT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PIGMA GREEN EVO EXT Τεχνολογία έξω, άνεση µέσα H τεχνολογία συμπύκνωσης στο μικρότερο δυνατό πακέτο και η μέγιστη ευελιξία εγκατάστασης καθιστούν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

GR (05.03) JS WR11..G... WR14..G... WR18..G...

GR (05.03) JS WR11..G... WR14..G... WR18..G... 6 720 607 609 GR (0503) JS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο WR11G WR14G WR18G Με ηλεκτρονική ανάφλεξη και τριπλό σύστηµα ασφαλείας, το οποίο αποτελείται από επιτήρηση φλόγας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Βιβλίο χρήσης για το χρήστη ΟΙ ακόλουθες οδηγίες αφορούν συσκευές που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα GR INOA GREEN ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 050-W Presentation 2 Version

VITODENS 050-W Presentation 2 Version Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό ισχύος έως 33,0 KW Εναλλάκτης Inox-Radial Κυλινδρικός καυστήρας Έξοδος καυσαερίων Δοχείο διαστολής Βαλβίδα αερίου Εναλλάκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

GR (05.03) JS WR11..B... WR14..B... WR18..B...

GR (05.03) JS WR11..B... WR14..B... WR18..B... 6 720 607 607 GR (0503) JS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο WR11B WR14B WR18B Με ηλεκτρονική ανάφλεξη και τριπλό σύστηµα ασφαλείας, το οποίο αποτελείται από επιτήρηση φλόγας

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΈΒΗΤΕΣ ΑΕΡΊΟΥ ΕΠΊΤΟΙΧΗΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΎΚΝΩΣΗ Εγχειρίδιο χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CALDERAS MURALES DE GAS DE CONDENSACIÓN

ΛΈΒΗΤΕΣ ΑΕΡΊΟΥ ΕΠΊΤΟΙΧΗΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΎΚΝΩΣΗ Εγχειρίδιο χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CALDERAS MURALES DE GAS DE CONDENSACIÓN GR ES ΛΈΒΗΤΕΣ ΑΕΡΊΟΥ ΕΠΊΤΟΙΧΗΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΎΚΝΩΣΗ Εγχειρίδιο χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CALDERAS MURALES DE GAS DE CONDENSACIÓN Manual de uso para el usuario y el instalador 0085

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Συντήρηση και επισκευή

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Συντήρηση και επισκευή ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Συντήρηση και επισκευή Οικογένεια: Επίτοιχοι λέβητες Οµάδα: Compatta Mοντέλα: CITY / UNO Έκδοση 1 ηµεροµηνία 25 th October 2002 2 Ανεύρεση βλαβών Group COMPATTA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα οδηγίες που αφορούν τον εγκαταστάτη

περιεχόμενα οδηγίες που αφορούν τον εγκαταστάτη Αγαπητέ Πελάτη, Είμαστε βέβαιοι ότι ο νέος σας λέβητας θα ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις σας. Η αγορά ενός από τα προϊόντα μας ικανοποιεί τις προσδοκίες σας: καλή λειτουργία, απλότητα και ευκολία στη

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια : Επίτοιχοι λέβητες Οµάδα: Compact Μοντέλα:

Οικογένεια : Επίτοιχοι λέβητες Οµάδα: Compact Μοντέλα: ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οικογένεια : Επίτοιχοι λέβητες Οµάδα: Compact Μοντέλα: City FFI UNO FFI TREND CSI MICROLF FFI Έκδοση 1 H Σεπτέµβριος 2003 MT2003CL008801001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

SOL-TECH/3.0 ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ 1/6

SOL-TECH/3.0 ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ 1/6 34 2160 SOL-TECH/3.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 1750mm TEM 2 2 ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 1544mm TEM 2 3 ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΒΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el GB ES RU HU RO GR High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el usuario y el instalador Высокопроизводительные

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Condensing. Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα. KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Pictor Condensing. Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα. KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Pictor Condensing Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης KR 24 - KR 28 - KR 32 Λέβητες μόνο για θέρμανση BRAND NAME

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Truma CP (E) classic Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου από 25...36 kw 25-36 kw PS 500-2000 οχεία αδρανείας Flamco 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου 25-36 kw Λέβητας αεριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 INFRARED Η 2 INFRARED N ss 1 jgjj] 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

TC100N. Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου. Πληροφορίες ασφάλειας

TC100N. Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου. Πληροφορίες ασφάλειας TC100N Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου Πληροφορίες ασφάλειας Πριν χρησιμοποιηθεί αυτή η συσκευή, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες ασφάλειας: Μόλις ανοίξετε το κιβώτιο συσκευασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp

talia GREEN SYStEm hp CONDENSING ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILERS talia GREEN SYStEm hp 85-100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η σειρά λεβήτων υψηλής ισχύος της chaffoteaux τώρα επεκτείνεται στις εκδόσεις 85 και 100. Ο talia Green System hp

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el GB ES RU HU RO GR High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el usuario y el instalador Высокопроизводительные

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχιοι λέβητες αερίου με συμπύκνωση. εγχειρίδιο χρήσης για τον χρήστη και τον εγκαταστάτη

Επιτοίχιοι λέβητες αερίου με συμπύκνωση. εγχειρίδιο χρήσης για τον χρήστη και τον εγκαταστάτη 35-55 - 65 el gr Επιτοίχιοι λέβητες αερίου με συμπύκνωση εγχειρίδιο χρήσης για τον χρήστη και τον εγκαταστάτη Αγαπητέ Πελάτη, η επιχείρησή μας θεωρεί ότι το νέο σας προϊόν θα ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp 45-65

talia GREEN SYStEm hp 45-65 ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ talia GREEN SYStEm hp 45-65 O ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΧΥ Με την θερμαντική ισχύ των 45 ή 65 kw, o talia Green System hp είναι η καλύτερη λύση για μεγάλες κτηριακές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχιοι λέβητες. HE Plus ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ / R2

Επιτοίχιοι λέβητες. HE Plus ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ / R2 Επιτοίχιοι λέβητες HE Plus ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL 6322916-01/2017 - R2 Προειδοποιήσεις και κανόνες ασφαλείας Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά αυτά που αναφέρονται στο "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31 el Εγχειρίδιο για το χρήστη 6 720 680 418 (2009/09) GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και ερμηνεία συμβόλων.................3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

CLAS B CLAS B Premium

CLAS B CLAS B Premium Εγχειρίδιο Χρήσης CLAS B CLAS B Premium ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ CLAS B 25 CF CLAS B 25 FF CLAS B 30 FF CLAS B Premium 25 CLAS B Premium 35 Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN02 Φυσικού Αερίου), (V-GDL02 LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN02 Φυσικού Αερίου), (V-GDL02 LPG). V-GDN02 & V-GDL02 Εγχειρίδιο χρήσης (02VGDN) & (02VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN02 Φυσικού Αερίου), (V-GDL02 LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31

EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 Λέβητας αερίου EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 GR (04.12) AL Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Ερµηνεία συµβόλων 3 1 Περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

/2000 GR (GR)

/2000 GR (GR) 7207 700 2/2000 GR (GR) Για τον ειδικό Οδηγίες συντήρησης Οδηγίες συντήρησης επιτοιχίου λέβητα Logamax U002/U004/U02/U04 Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν µε προσοχή πριν τη χρήση της συσκευής! Πρόλογος Σηµαντικές

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλλο SE230KΜ SE230KG SE233KM SE233KG Ρεύμα 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc Κατάσταση επαφής ρελέ

Μοντέλλο SE230KΜ SE230KG SE233KM SE233KG Ρεύμα 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc Κατάσταση επαφής ρελέ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ SE230K SE233K Μοντέλλο SE230KΜ SE230KG SE233KM SE233KG Ρεύμα 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc Κατάσταση επαφής ρελέ Ν.Ο. Ν.Ο. Ν.C.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Wolf GmbH

Διαβάστε περισσότερα

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h Ηλεκτρική σύνδεση 4 Ηλεκτρική σύνδεση Κίνδυνïς: Ηλεκτρïπληîία! B Πριν αρ ίσετε την εργασία διακüψτε ïπωσδήπïτε την παρï ή ρεύµατïς απü τï δίκτυï (ασφάλεια, διακüπτης LS). 4.2 Σύνδεση θερµïστατών B Κατεâάστε

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης CGB-K40-35 Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

PERFECTA PERFECTA PLUS επιτοιχοι λεβητεσ συμπυκνωσησ. italian technology - italian design

PERFECTA PERFECTA PLUS επιτοιχοι λεβητεσ συμπυκνωσησ. italian technology - italian design PERFECTA PERFECTA PLUS επιτοιχοι λεβητεσ συμπυκνωσησ italian technology - italian design Θέρμανση. Θερμική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. PERFECTA Νέος εναλλάκτης ειδικά σχεδιασμένος για μέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΕΣΟΥΑΡ. ΜΠΟϊΛΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΕΤ. Ηλεκτρικό σετ 15 kw Περιλαμβάνει: αντίσταση με φλάντζα 110 mm και θερμοστάτη διπλής δράσης - τριφασική

ΑΞΕΣΟΥΑΡ. ΜΠΟϊΛΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΕΤ. Ηλεκτρικό σετ 15 kw Περιλαμβάνει: αντίσταση με φλάντζα 110 mm και θερμοστάτη διπλής δράσης - τριφασική ΜΠΟΪΛΕΡ 166 ΜΠΟϊΛΕΡ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΕΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ celectic BdR MULTI Ηλεκτρικό σετ 15 kw Περιλαμβάνει: αντίσταση με φλάντζα 110 mm και θερμοστάτη διπλής δράσης - τριφασική Bc1S Bc2S BAc1S

Διαβάστε περισσότερα

NOVA PARVA. Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση και Τεχνικές τοποθέτησης

NOVA PARVA. Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση και Τεχνικές τοποθέτησης NOVA PARVA Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση και Τεχνικές τοποθέτησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Συγχαρητήρια για την επιλογή σας. Ο λέβητάς σας είναι υψηλής απόδοσης, διαμορφούμενος, ηλεκτρονικής ρύθμισης και ανάφλεξης

Διαβάστε περισσότερα

CONDENS HPC-W 85 CONDENS HPC-W 100

CONDENS HPC-W 85 CONDENS HPC-W 100 CONDENS HPC-W 85 CONDENS HPC-W 100 el gr Επιτοίχιοι λέβητες αερίου με συμπύκνωση εγχειρίδιο χρήσης για τον χρήστη και τον εγκαταστάτη Αγαπητέ Πελάτη, η επιχείρησή μας θεωρεί ότι το νέο σας προϊόν θα ικανοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος καθαρού ημιτόνου YXP 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 2.3 Πρόσοψη των 300-600W

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες. BRAVA ONE ErP ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A / R1

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες. BRAVA ONE ErP ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A / R1 Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA ONE ErP ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322883-04/2016 - R1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα