GR (05.03) JS WR11..G... WR14..G... WR18..G...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GR (05.03) JS WR11..G... WR14..G... WR18..G..."

Transcript

1 GR (0503) JS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο WR11G WR14G WR18G Με ηλεκτρονική ανάφλεξη και τριπλό σύστηµα ασφαλείας, το οποίο αποτελείται από επιτήρηση φλόγας (ιονισµό), επιτήρηση επιστροφής καπναερίων και οριακό θερµοστάτη ασφαλείας στον εναλλάκτη Οδηγίες ασφαλείας: Εάν αντιληφθείτε οσµή αερίου: - Μην ενεργοποιήσετε κανέναν ηλεκτρικό διακόπτη - Μην τηλεφωνείτε (κλήση για παροχή βοήθειας) από το εσωτερικό της περιοχής κινδύνου - Κλείστε τη στρόφιγγα παροχής αερίου - Ανοίξτε τα παράθυρα και αερίστε τον χώρο - Αφού βρεθείτε εκτός του χώρου, καλέστε την υπηρεσία παροχής αερίου και τον εξουσιοδοτηµένο υπεύθυνο εγκατάστασης της συσκευής σας Μην χρησιµοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά πλησίον της συσκευής Η εγκατάσταση και η συντήρηση της συσκευής επιτρέπεται να διενεργείται µόνο από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό Η συσκευή θα πρέπει να συντηρείται τακτικά, προκειµένου να εξασφαλίζεται η τέλεια και ασφαλής κατάσταση λειτουργίας της Σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από 10 C, η συσκευή θα πρέπει να απενεργοποιείται και στη συνέχεια θα πρέπει να εκτελείται εκκένωση / αποστράγγιση της συσκευής Εάν η συσκευή δεν έχει εκκενωθεί κατά τη διάρκεια κύµατος ψύχους, όταν ενεργοποιηθεί εκ νέου, ελέγξτε εάν παράγει ζεστό νερό Εάν προκύψουν οποιαδήποτε προβλήµατα, επικοινωνήστε µε τον υπεύθυνο εγκατάστασης

2 1 Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις 2 11 Κατηγορία και τύπος συσκευής 2 12 Γενική περιγραφή 2 13 Επεξήγηση κωδικού µοντέλου 2 14 Πρόσθετα εξαρτήµατα 2 15 ιαστάσεις 3 16 Σχεδιασµός συσκευής 3 17 ιάγραµµα κυκλώµατος 4 18 Τεχνικά χαρακτηριστικά 4 2 Προϋποθέσεις εγκατάστασης 5 21 Κανονισµοί 5 22 Θέση εγκατάστασης 5 23 Στερέωση συσκευής 5 24 Σύνδεση νερού 5 1 Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις 11 Κατηγορία και τύπος συσκευής 0464 Περιεχόµενα 25 Λειτουργία υδροδυναµικής γεννήτριας (HDG) 5 26 Σύνδεση αερίου 5 27 Καπναγωγός 5 28 οκιµαστική λειτουργία 6 3 Λειτουργία και συντήρηση 6 31 Λειτουργία 6 32 Έλεγχος θερµοκρασίας νερού 6 33 Ρυθµίσεις συσκευής 6 34 Συντήρηση 6 35 ιάταξη ασφαλείας καπναγωγού 6 36 Μετατροπή σε διαφορετικό τύπο αερίου 7 37 Οδηγός αντιµετώπισης προβληµάτων 7 4 Λειτουργία 8 WR11/14/18 G II 2H3+ 12 Γενική περιγραφή Η λειτουργία της συσκευής είναι απλή, καθώς είναι έτοιµη προς χρήση µε το πάτηµα ενός κουµπιού Η εγγυηµένη ασφάλεια παρέχεται µέσω των εξής στοιχείων: - ιάταξη επιτήρησης φλόγας (ιονισµός) στον καυστήρα, που αποτρέπει τη διαφυγή αερίου, εάν δεν υπάρχει φλόγα - - ιάταξη επιτήρησης επιστροφής καπναερίων που απενεργοποιεί τη συσκευή, όταν ο καπναγωγός δεν λειτουργεί σωστά - ιάταξη περιορισµού θερµοκρασίας που προστατεύει τον εναλλάκτη θερµότητας έναντι υπερθέρµανσης Ηλεκτρονική ανάφλεξη που ελέγχεται από το άνοιγµα της βαλβίδας νερού υνατότητα διαµόρφωσης απόδοσης, απουσία µόνιµης φλόγας-πιλότου (φλόγας-οδηγού) και απουσία µπαταριών που καθιστούν τη συσκευή πιο οικονοµική σε σύγκριση µε τις συµβατικές συσκευές Υδροδυναµική γεννήτρια που παράγει την απαραίτητη ηλεκτρική ισχύ για την ανάφλεξη και τον έλεγχο της συσκευής Προσωρινή φλόγα-πιλότος που λειτουργεί µόνο κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος µεταξύ του ανοίγµατος της βαλβίδας νερού και της ενεργοποίησης του κύριου καυστήρα Εναλλάκτης θερµότητας χωρίς επένδυση κασσίτερου /µολύβδου Αυτόµατη βαλβίδα νερού κατασκευασµένη από 100% ανακυκλώσιµη πολυαµίδη ενισχυµένη µε υαλόνηµα B 11BS Αυτόµατος έλεγχος ροής νερού που διατηρεί σταθερό τον ρυθµό ροής, ακόµα και όταν υπάρχουν διακυµάνσεις της πίεσης παροχής Αναλογική προσαρµογή του ρυθµού ροής αερίου και νερού, προκειµένου να διασφαλίζεται οµοιόµορφος βαθµός θερµοκρασίας Πράσινη λυχνία LED που υποδεικνύει την κατάσταση του καυστήρα, αντί της κοινής θυρίδας παρακολούθησης 13 Επεξήγηση κωδικού µοντέλου W R 11 G W R 14 G W R 18 G S S S W Ταχυθερµαντήρας νερού R Έλεγχος αναλογικής απόδοσης 11 Ρυθµός ροής (l/min) G Ηλεκτρονική ανάφλεξη που ενεργοποιείται µέσω υδροδυναµικής γεννήτριας 23 Τύπος φυσικού αερίου Η 31 Υγραέριο (LPG) (βουτάνιο /προπάνιο) S Κωδικός χώρας 14 Πρόσθετα εξαρτήµατα (παρέχονται µε τη συσκευή) - Υποστήριγµα σωλήνα αερίου (συσκευές υγραερίου) - Σετ σύνδεσης αερίου (συσκευές φυσικού αερίου) - Περιβλήµατα και άγκιστρα για στερέωση σε τοίχο

3 15 ιαστάσεις 1 Εξωτερικό περίβληµα 2 Οπή στερέωσης σε τοίχο 3 ιάταξη ελέγχου ροής 4 Λυχνία LED για ένδειξη βλάβης 5 ιακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (On/Off) 6 Ένδειξη LED κατάστασης καυστήρα 7 ιάταξη ελέγχου απόδοσης 8 Σύνδεση αερίου 9 Υποδοχή καπναγωγού 10 Ασφάλεια ροής καπναερίων µε διάταξη επιτήρησης καπναερίων 11 Εναλλάκτης θερµότητας 12 Αυτόµατη βαλβίδα αερίου 13 Μονάδα ελέγχου ανάφλεξης 14 Βαλβίδα νερού A B C D E F G H (Ø) (mm) (NG) WR11G , WR14G , WR18G , Σχεδιασµός συσκευής 1/2" Σχήµα 3 (LPG) Σχήµα 2 1 Πιλότος 2 Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης 3 Ηλεκτρόδιο ιονισµού 4 Εναλλάκτης θερµότητας 5 Κύριος καυστήρας 6 Ακροφύσιο καυστήρα 7 7α) Σηµείο δοκιµής πίεσης καυστήρα 7β) Σηµείο δοκιµής πίεσης παροχής 8 ιάταξη οµαλής ανάφλεξης 9 ιάταξη Venturi 10 ιάταξη ελέγχου ροής 11 Βαλβίδα νερού 12 Βίδα ρύθµισης ελάχιστης ποσότητας νερού 13 ιάταξη περιορισµού ροής 14 Φίλτρο νερού 15 Σωλήνας παροχής κρύου νερού 16 ιάφραγµα 17 Κύρια βαλβίδα αερίου 18 Βίδα ρύθµισης αερίου 19 Σωλήνας παροχής αερίου 20 Φίλτρο αερίου 21 Υδροδυναµική γεννήτρια 22 Σωλήνας παροχής ζεστού νερού 23 Μονάδα ελέγχου ανάφλεξης 24 Λυχνία LED ένδειξης κατάστασης καυστήρα 25 ιακόπτης ενεργοποίησης /απενεργοποίησης (On/Off) 26 Λυχνία LED ένδειξης βλάβης 27 Η/Μ βαλβίδα καυστήρα 28 ιάταξη ελέγχου απόδοσης 29 Βαλβίδα αερίου 30 Η/Μ βαλβίδα πιλότου 31 Ακροφύσιο πιλότου 32 Σωλήνας αερίου πιλότου 33 ιάταξη περιορισµού θερµοκρασίας 34 ιάταξη επιτήρησης καπναερίων

4 17 ιάγραµµα κυκλώµατος 1 H/M βαλβίδα καυστήρα (κανονικά ανοιχτή) 2 Βαλβίδα διαφράγµατος 3 Η/Μ βαλβίδα πιλότου (κανονικά κλειστή) 4 Ηλεκτρόδιο ιονισµού 5 Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης 6 ιάταξη επιτήρησης καπναερίων 7 ιάταξη περιορισµού θερµοκρασίας 8 Μονάδα ελέγχου ανάφλεξης 9 Λυχνία LED για ένδειξη βλάβης 10 Ένδειξη LED κατάστασης καυστήρα 11 ιακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (On/Off) 12 Υδροδυναµική γεννήτρια Σχήµα 4 18 Τεχνικά χαρακτηριστικά WR11 WR14 WR18 () ** )#+& * * )#+& *% ' )#+& #!#' ** P n kw P min kw ( ) kw Q n kw Q min kw : G20 mbar (LPG) ( /) G30/G31 mbar 30/37 30/37 30/37!: G20 m 3 /h (LPG) ( /) G30/G31 kg/h ! " # " *** p w bar " # $% %&# '$%!" C $! l/min % " " p wmin bar " # $% '$%!" C $! l/min mbar " " g/s &" C * H 15 C 1013 mbar επί ξηρού: Φυσικό αέριο 34,2 MJ/m 3 (9,5 kwh/m 3 ) Υγραέριο: Βουτάνιο 45,7 MJ/kg (12,7 kwh/kg) Προπάνιο 46,4 MJ/kg (12,9 kwh/kg) ** Σε µέγιστη υπολογισµένη έξοδο θερµότητας *** εν επιτρέπεται η υπέρβαση αυτής της τιµής, λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση του όγκου του νερού

5 2 Προϋποθέσεις εγκατάστασης Η συσκευή µπορεί να πωλείται µόνο στις χώρες που αναφέρονται στην πλακέτα τύπου 21 Κανονισµοί Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία και συγκεκριµένα µε τον τεχνικό κανονισµό εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (31856/ ) καθώς επίσης και µε τον κανονισµό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας µέχρι 1 bar (11346/ ) Σηµείωση: δεν συνιστάται η χρήση αυτών των συσκευών σε περιοχές, όπου η πίεση εισαγωγής νερού βρίσκεται κάτω από 0,5 bar 22 Θέση εγκατάστασης Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγµατοποιείται σε καλά αεριζόµενο χώρο, όπου δεν θα εκτίθεται σε θερµοκρασίες κάτω από το σηµείο ψύξης Προκειµένου να αποφευχθεί η διάβρωση, ο αέρας καύσης δεν πρέπει να περιέχει καµία διαβρωτική ουσία Στις ουσίες που κατατάσσονται ως διαβρωτικές συγκαταλέγονται οι αλογονωµένοι υδρογονάνθρακες, όπως εκείνοι που εµπεριέχονται σε διαλύτες, χρώµατα, κόλλες, προωθητικά ψεκασµού και σε διάφορα οικιακά καθαριστικά Θα πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα, όπου είναι απαραίτητο Με εξαίρεση τον καπναγωγό, η επιφανειακή θερµοκρασία της συσκευής είναι κάτω από 85 ο C Εποµένως, δεν απαιτούνται ειδικά µέτρα ασφαλείας Η θέση εγκατάστασης της συσκευής υποδεικνύεται στην εικόνα 5 Η συσκευή πρέπει πάντα να τοποθετείται σε χώρο που δεν εκτίθεται σε θερµοκρασίες κάτω από το σηµείο παγετού Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, η συσκευή πρέπει να απενεργοποιείται και στη συνέχεια πρέπει να εκτελείται εκκένωση / αποστράγγιση, όποτε υπάρχει κίνδυνος ψύξης 23 Στερέωση συσκευής Αφαιρέστε τη διάταξη ελέγχου θερµοκρασίας και απόδοσης Αφαιρέστε το εξωτερικό κάλυµµα σύροντας το προς τα εµπρός και έπειτα ανασηκώνοντάς το προς τα επάνω Τοποθετήστε και σταθεροποιήστε τη συσκευή χρησιµοποιώντας τα παρεχόµενα περιβλήµατα και άγκιστρα µε τρόπο τέτοιο, ώστε η συσκευή να βρίσκεται κατακόρυφα Σε καµία περίπτωση η συσκευή δεν θα πρέπει να στηρίζεται σε σωλήνες νερού ή αερίου 24 Σύνδεση νερού Συνιστάται η εκκένωση /αποστράγγιση της συσκευής πριν την εγκατάστασή της, καθώς τυχόν ρύποι ή εναποθέσεις εντός της συσκευής θα µπορούσαν να µειώσουν τον ρυθµό ροής νερού και σε ακραίες περιπτώσεις θα µπορούσαν να φράξουν πλήρως τη συσκευή Σηµειώστε τους σωλήνες ζεστού και κρύου νερού, ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση Συνδέστε τον σωλήνα στην αυτόµατη βαλβίδα νερού χρησιµοποιώντας το παρεχόµενο σετ σύνδεσης Προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήµατα που προκαλούνται από αιφνίδιες διακυµάνσεις πίεσης στην παροχή νερού, συνιστάται η σύνδεση βαλβίδας αντεπιστροφής (µίας διεύθυνσης) στην έξοδο νερού 25 Λειτουργία υδροδυναµικής γεννήτριας (HDG) Η υδροδυναµική γεννήτρια βρίσκεται στο κύκλωµα νερού, µεταξύ της βαλβίδας νερού και του εναλλάκτη θερµότητας Η υδροδυναµική γεννήτρια διαθέτει έναν στρόβιλο που περιστρέφεται µε τη ροή νερού Η κίνηση αυτή µεταδίδεται σε µια ηλεκτρική γεννήτρια που τροφοδοτεί τη διάταξη ελέγχου ανάφλεξης Η τιµή ηλεκτρικής τάσης που παρέχεται από την υδροδυναµική γεννήτρια κυµαίνεται µεταξύ 1,1 και 1,7V συνεχούς ρεύµατος Μέσω της υδροδυναµικής γεννήτριας η χρήση των µπαταριών καθίσταται περιττή 26 Σύνδεση αερίου Βεβαιωθείτε οπωσδήποτε ότι δεν είναι εφικτή η εισχώρηση ρύπων στο στόµιο εισαγωγής αερίου Επιλέξτε εκείνη τη διάµετρο σωλήνα που ενδείκνυται για τη διάταξη εξόδου του στιγµιαίου θερµοσίφωνα που πρόκειται να εγκατασταθεί Συνδέστε τη στρόφιγγα παροχής αερίου όσο το δυνατόν πιο κοντά στη συσκευή 27 Καπναγωγός Είναι απολύτως απαραίτητο να συνδέονται όλοι οι στιγµιαίοι θερµοσίφωνες σε καπναγωγό κατάλληλων διαστάσεων µέσω στεγανής σύνδεσης παροχής αερίου Ο καπναγωγός θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένο σίδηρο, αλουµίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα ή τσιµέντο ενισχυµένο µε ίνες Η σύνδεση πρέπει να πραγµατοποιείται όπως υποδεικνύεται στην εικόνα 4 Κείµενο εικόνας: [προστασία από τον αέρα /τη βροχή] Σχήµα 5 5

6 Θα πρέπει να χρησιµοποιείται εύκαµπτος ή άκαµπτος σωλήνας, ο οποίος προσαρµόζεται στην υποδοχή καπναγωγού Η εξωτερική διάµετρος του σωλήνα θα πρέπει να είναι ελαφρώς µικρότερη από τη διάσταση που καθορίζεται στον πίνακα διαστάσεων συσκευών 28 οκιµαστική λειτουργία Ανοίξτε τις στρόφιγγες παροχής αερίου και νερού και ελέγξτε όλες τις συνδέσεις για τυχόν διαρροές Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία της διάταξης επιτήρησης καπναερίων ενεργήστε σύµφωνα µε τις οδηγίες της ενότητας 35 3 Λειτουργία και συντήρηση Μην διενεργείτε καµία επέµβαση στα σφραγισµένα εξαρτήµατα 31 Λειτουργία Αυτός ο θερµοσίφωνας έχει εξοπλιστεί µε αυτόµατη ηλεκτρονική ανάφλεξη για εύκολη ενεργοποίηση Χρειάζεται µόνο να πατήσετε τον διακόπτη ενεργοποίησης /απενεργοποίησης (On/Off) (Εικ6) Η ανάφλεξη της συσκευής ενεργοποιείται αυτόµατα, µόλις ανοίξετε τη στρόφιγγα του ζεστού νερού Αρχικά ανάβει η φλόγα-πιλότος και στη συνέχεια µετά από τέσσερα δευτερόλεπτα ενεργοποιείται ο κύριος καυστήρας Η φλόγα-πιλότος σβήνει έπειτα από 20 δευτερόλεπτα περίπου Συνεπώς, η συσκευή είναι κατά πολύ οικονοµικότερη, επειδή η φλόγαπιλότος παραµένει αναµµένη έως ότου πραγµατοποιηθεί η ανάφλεξη του κύριου καυστήρα, σε αντίθεση µε τις συµβατικές συσκευές, στις οποίες η φλόγα-πιλότος παραµένει διαρκώς αναµµένη Εάν υπάρχει αέρας στον σωλήνα αερίου κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, µπορεί να προκληθεί βλάβη κατά την ανάφλεξη Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να κλείσετε τη στρόφιγγα του ζεστού νερού και στη συνέχεια να την ανοίξετε ξανά, ώστε η συσκευή να επαναλάβει τον κύκλο ανάφλεξης Η διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί, όπως απαιτείται, µέχρι να αποµακρυνθεί εντελώς ο αέρας από τον σωλήνα αερίου Κίνδυνος: η περιοχή µπροστά από τον καυστήρα µπορεί να πλησιάσει πολύ υψηλές θερµοκρασίες και υπάρχει κίνδυνος εγκαύµατος, εάν την αγγίξετε 32 Έλεγχος θερµοκρασίας νερού Ο ρυθµιστής θερµοκρασίας νερού χρησιµοποιείται για την επιθυµητή προσαρµογή του ρυθµού ροής νερού και εποµένως της θερµοκρασίας νερού Στρέφοντας τον ρυθµιστή δεξιόστροφα µειώνεται ο ρυθµός ροής νερού και αυξάνεται η θερµοκρασία Στρέφοντας τον ρυθµιστή αριστερόστροφα, αυξάνεται ο ρυθµός ροής νερού και µειώνεται η θερµοκρασία Εάν η θερµοκρασία ρυθµιστεί µόνο στο απαιτούµενο επίπεδο, η κατανάλωση ενέργειας µειώνεται και ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εναποθέσεων αλάτων στον εναλλάκτη θερµότητας 33 Ρυθµίσεις συσκευής Όλοι οι στιγµιαίοι θερµοσίφωνες έχουν ρυθµιστεί από το εργοστάσιο και δεν απαιτείται περαιτέρω ρύθµιση* Στους θερµοσίφωνες που λειτουργούν µε υγραέριο (βουτάνιο /προπάνιο) έχει ρυθµιστεί η πίεση λειτουργίας που αναγράφεται στην αναγνωριστική πινακίδα (30/37 mbar) Οι συσκευές που λειτουργούν µε φυσικό αέριο έχουν ρυθµιστεί σύµφωνα µε το πρότυπο βαθµονόµησης Wobble Index 15kWh/m 3 και η πίεση παροχής είναι 20 mbar * Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση στα σφραγισµένα εξαρτήµατα 34 Συντήρηση Η συντήρηση της συσκευής επιτρέπεται µόνο από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό Θα πρέπει να διενεργηθεί πλήρης ολοκληρωµένος έλεγχος και συντήρηση µετά από δύο έτη Η συντήρηση θα πρέπει να περιλαµβάνει τον επιµελή καθαρισµό του εναλλάκτη θερµότητας, του καυστήρα, του οδηγού καυστήρα και του φίλτρου αυτόµατης βαλβίδας νερού Απαγορεύεται η ενεργοποίηση της συσκευής χωρίς τοποθετηµένο φίλτρο νερού Εάν απαιτείται, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί καθαρισµός των εναποθέσεων οξείδωσης και αλάτων στο εσωτερικό του εναλλάκτη θερµότητας και στους σωλήνες σύνδεσης Ο καθαρισµός αυτός θα πρέπει να διενεργηθεί µόνο στον εναλλάκτη θερµότητας, καθώς οι χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται καταστρέφουν την υδροδυναµική γεννήτρια και τα λοιπά εξαρτήµατα Ελέγξτε τις βαλβίδες αερίου και νερού για τυχόν διαρροές και διενεργήστε πλήρη έλεγχο λειτουργίας Εάν απαιτείται η αντικατάσταση εξαρτηµάτων, χρησιµοποιήστε µόνο αυθεντικά ανταλλακτικά Junkers 35 ιάταξη ασφαλείας καπναγωγού Η διάταξη επιτήρησης καπναερίων σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να απενεργοποιείται, ούτε επιτρέπεται να χρησιµοποιείται διαφορετική παρεµφερής διάταξη, ούτε να αντικαθίσταται από οποιοδήποτε άλλο εξάρτηµα Λειτουργία και προφυλάξεις ασφαλείας Η διάταξη ασφαλείας καπναγωγού ελέγχει την αποτελεσµατικότητα της εξαγωγής των καυσαερίων από τον καπναγωγό Εάν είναι ανεπαρκής, η συσκευή απενεργοποιείται αυτοµάτως, ώστε να αποτραπεί η διαφυγή των αναθυµιάσεων καύσης εντός του χώρου, όπου έχει εγκατασταθεί η συσκευή Η διάταξη επιτήρησης καπναερίων ρυθµίζεται εκ νέου µετά από περίοδο παγετού Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, αερίστε τον χώρο Περιµένετε 10 λεπτά περίπου και στη συνέχεια ενεργοποιήστε εκ νέου τη συσκευή Εάν το πρόβληµα εµφανιστεί ξανά, καλέστε τεχνικό Σε καµία περίπτωση ο χρήστης δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε καµία τροποποίηση της συσκευής

7 Συντήρηση* Εάν προκύψουν βλάβες στη διάταξη επιτήρησης καπναερίων, ενεργήστε ως εξής: - Ξεβιδώστε τον κοχλία στερέωσης της διάταξης ασφαλείας του καπναγωγού - Αποσυνδέστε τον σύνδεσµο της µονάδας ανάφλεξης Αντικαταστήστε το κατεστραµµένο εξάρτηµα µε ένα νέο και τοποθετήστε ξανά τη διάταξη ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω Έλεγχος λειτουργίας* Έλεγχος της διάταξης επιτήρησης καπναερίων: - Αποσυνδέστε τον καπναγωγό - Αντικαταστήστε τον µε έναν σωλήνα (µήκους περίπου 50m) µε σφραγισµένο άκρο - Τοποθετήστε τον σωλήνα κατακόρυφα - Ενεργοποιήστε τη συσκευή στην υπολογισµένη απόδοση και θέστε τον ρυθµιστή θερµοκρασίας στη µέγιστη θερµοκρασία Υπό αυτές τις συνθήκες η συσκευή θα πρέπει να απενεργοποιηθεί µετά από δύο λεπτά Αφαιρέστε τον προσωρινό σωλήνα και επανασυνδέστε τον καπναγωγό * Αυτή η εργασία επιτρέπεται να διενεργηθεί µόνο από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό 36 Μετατροπή σε διαφορετικό τύπο αερίου Χρησιµοποιήστε µόνο το αυθεντικό σετ µετατροπής Junkers Η µετατροπή επιτρέπεται να εκτελείται µόνο από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό Τα αυθεντικά σετ µετατροπής συνοδεύονται από οδηγίες τοποθέτησης 37 Οδηγός αντιµετώπισης προβληµάτων Η εγκατάσταση, η συντήρηση και οι επισκευές επιτρέπεται να διενεργούνται µόνο από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει ορισµένες λύσεις σε απλά και σαφή προβλήµατα ", - $ ' '",!! %! "! " /! (Off) ( - / " ) *! ( " LED ) *! + ", %!!!"!"!!", + ",, ( " " " %! ",," % " ( ) -, " " "!! " (, - " " (!", ( ", * 10 %!", " - * 10 %!", #!! *! $ *! ( " "!" "*! " (! " /) *! " " /, "* Οι ενέργειες που σηµειώνονται µε αστερίσκο (*) επιτρέπεται να εκτελούνται µόνο από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό

8 4 Λειτουργία Ανοίξτε όλες τις στρόφιγγες αερίου και νερού Αφαιρέστε τον αέρα από τους σωλήνες Ενεργοποίηση /απενεργοποίηση (On /Off ) Πατήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε (On /Off ) τη συσκευή - On (I) - Off (0) G181_273 Έναρξη λειτουργίας Χαµηλή θερµοκρασία νερού Χαµηλότερη απόδοση Ρύθµιση θερµοκρασίας Περιστροφή ρυθµιστή αριστερόστροφα: αύξηση του ρυθµού ροής νερού και µείωση της θερµοκρασίας νερού Υψηλή θερµοκρασία νερού Υψηλότερη απόδοση Περιστροφή ρυθµιστή δεξιόστροφα: µείωση του ρυθµού ροής νερού και αύξηση της θερµοκρασίας νερού Πράσινη λυχνία LED σβηστή = απενεργοποιηµένος κύριος καυστήρας Πράσινη λυχνία LED αναµµένη = ενεργοποιηµένος κύριος καυστήρας Εάν η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει: ελέγξτε την πίεση νερού Σχήµα 6

GR (05.03) JS WR11..B... WR14..B... WR18..B...

GR (05.03) JS WR11..B... WR14..B... WR18..B... 6 720 607 607 GR (0503) JS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο WR11B WR14B WR18B Με ηλεκτρονική ανάφλεξη και τριπλό σύστηµα ασφαλείας, το οποίο αποτελείται από επιτήρηση φλόγας

Διαβάστε περισσότερα

CELSIUS WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31

CELSIUS WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο CELSIUS WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 GR (05.12) JS Περιεχόµενα Περιεχόµενα Οδηγίες ασφαλείας 3 Επεξήγηση συµβόλων 3 1 Προδιαγραφές συσκευής 4 1.1 ήλωση συµµόρφωσης µε τους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 8 719 002 168 0 1 3 2 4 6720607703-00.1V 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 607 616 (2010/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR

/2006 GR 7746800095 12/2006 GR (el) Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία Σημαντικές γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 O WR 18-2.G.. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 339 (2010/10) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 O WR 18-2.G.. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 339 (2010/10) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 O WR 18-2.G.. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων / Οδηγίες ασφαλείας.... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31 el Εγχειρίδιο για το χρήστη 6 720 680 418 (2009/09) GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και ερμηνεία συμβόλων.................3

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο

Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο Για την ασφάλεια σας WR 275-3K..B.. WR 350-3K..B.. WR 400-3K..B.. Με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ασφάλεια φλόγας µε ιονισµό 6 720 606 687 (03.09)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 O WR11/14-2 B... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 324 (2010/10) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 O WR11/14-2 B... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 324 (2010/10) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 O WR11/14-2 B... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων / Οδηγίες ασφαλείας.... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν τόυ δεσετε σε λειτoυργία!

Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν τόυ δεσετε σε λειτoυργία! Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2015/04) GR Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Παρακαλώ διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας, για να εξασφαλίσετε τη µέγιστη διάρκεια ζωής και την αξιόπιστη λειτουργία της συσκευής. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σηµαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 050-W Presentation 2 Version

VITODENS 050-W Presentation 2 Version Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό ισχύος έως 33,0 KW Εναλλάκτης Inox-Radial Κυλινδρικός καυστήρας Έξοδος καυσαερίων Δοχείο διαστολής Βαλβίδα αερίου Εναλλάκτης

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν τόυ δεσετε σε λειτoυργία!

Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν τόυ δεσετε σε λειτoυργία! Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 O WR 18-2.G.. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 339 (2015/04) GR Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΠΡΟΠΑΝΙΟ (LPG)

ΦΟΡΗΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΠΡΟΠΑΝΙΟ (LPG) ΦΟΡΗΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΠΡΟΠΑΝΙΟ (LPG) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΙΟΥ www.colorato.net ΜΟΝΤΕΛΟ GHF004A CLMHG-10 GHF004B CLMHG-20 GHF004C CLMHG-30 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 14 Να φυλάσσονται πάντα στο όχημα!

Truma CP (E) classic. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 14 Να φυλάσσονται πάντα στο όχημα! Truma CP (E) classic Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 14 Να φυλάσσονται πάντα στο όχημα! Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 7 ΧΡΗΣΗ... 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 7 ΧΡΗΣΗ... 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 10 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 7 ΧΡΗΣΗ... 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 10 2 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Οι οδηγίες χρήσης αναφέρονται σε διαφορετικά μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από τοίχους ή άλλα εμπόδια. Συνδέστε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE 6302 7070 07/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

/2000 GR (GR)

/2000 GR (GR) 7207 700 2/2000 GR (GR) Για τον ειδικό Οδηγίες συντήρησης Οδηγίες συντήρησης επιτοιχίου λέβητα Logamax U002/U004/U02/U04 Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν µε προσοχή πριν τη χρήση της συσκευής! Πρόλογος Σηµαντικές

Διαβάστε περισσότερα

EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31

EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 Λέβητας αερίου EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 GR (04.12) AL Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Ερµηνεία συµβόλων 3 1 Περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας

Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλώ διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας, για να εξασφαλίσετε τη µέγιστη διάρκεια ζωής και την αξιόπιστη λειτουργία της συσκευής. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σηµαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μαντεμένιες Εστίες Αερίου Foker mod. Europa

Μαντεμένιες Εστίες Αερίου Foker mod. Europa Μαντεμένιες Εστίες Αερίου Foker mod. Europa ΠΡΟΕΙΔΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: EUROGAS Snc Apparecchiature a gas industriali e domestiche 0051-06 IT 25015 Desenzano del Garda (Brescia) - Via Ticino 10/A Tel. (030) 9990471 / Fax (030) 9990481 PIN 51AR1013 www.eurogasitaly.it - info@eurogasitaly.it

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια : Επίτοιχοι λέβητες Οµάδα: Compact Μοντέλα:

Οικογένεια : Επίτοιχοι λέβητες Οµάδα: Compact Μοντέλα: ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οικογένεια : Επίτοιχοι λέβητες Οµάδα: Compact Μοντέλα: City FFI UNO FFI TREND CSI MICROLF FFI Έκδοση 1 H Σεπτέµβριος 2003 MT2003CL008801001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ50 PF

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ50 PF Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ50 PF Τοποθετήστε τον Παστεριωτή πάνω στο τραπέζι ή σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια. Προτείνεται η παροχή νερού να μην είναι πάνω από 2 μέτρα μακριά. Ο Παστεριωτής θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος 6300 4299-06/99 GR Οδηγίες χρήσης Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109 Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 Έναρξη λειτουργίας................................................................

Διαβάστε περισσότερα

UNITEC-20 10*1.38 UNITEC-24 12*1.40 UNITEC-28 15*1.38 UNITEC-20 10* UNITEC-24 12* UNITEC-28 15* Parameter

UNITEC-20 10*1.38 UNITEC-24 12*1.40 UNITEC-28 15*1.38 UNITEC-20 10* UNITEC-24 12* UNITEC-28 15* Parameter Μετατροπή σε προπάνιο Unitec JLG ιαφορετικά καύσιµα απαιτούν διαφορετικές ρυθµίσεις στην καύση. Εάν αλλάξουµε το αέριο, απαιτείτε να αλλάξουµε το µπεκ ψεκασµού τον αισθητήρα πίεσης αέρα,τα διαφράγµατα,καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν τόυ δεσετε σε λειτoυργία!

Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν τόυ δεσετε σε λειτoυργία! Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 O WR11/14-2 B... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν τόυ δεσετε σε λειτoυργία!

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR Για το χειριστή. Οδηγίες χειρισµού. Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052-24/28K. ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό

/2006 GR Για το χειριστή. Οδηγίες χειρισµού. Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052-24/28K. ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό 2061 2630 03/2006 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052-24/28K 6 720 612 229-00.1O ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 60 5 /00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Σετ σύνδεσης Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 µε καυστήρα Logalux LT00 ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση Περιεχόµενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Truma CP (E) classic Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ100 PF

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ100 PF Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ100 PF Τοποθετήστε τον παστεριωτή πάνω στο τραπέζι ή σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια. Προτείνεται η παροχή νερού να μην είναι πάνω από 2 μέτρα μακριά. Ο παστεριωτής θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Θέρµανση + στιγµιαία παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης Μοντέλο για σύνδεση µε απαγωγή καυσαερίων Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

EDIP E EDIP E

EDIP E EDIP E DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de Instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EDIP 639.1 E EDIP 939.1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ -ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2) ΠΤΕΡΎΓΙΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ 3) ΔΕΚΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 4) ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ 5) ΛΑΒΕΣ 6) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΩΜΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : , , FAX

ΙΘΩΜΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : , , FAX ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Συνδυάστε τα δύο μισά της βάσης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. 2. Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης της συσκευής. ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 3. Τοποθετήστε τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

My1000 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 100L 3HP ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

My1000 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 100L 3HP ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης My1000 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 100L 3HP ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες χρήσης για κομπρεσέρ αέρος MY1000 / MY2000 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά DIRECT DRIVEN COMPRESSOR

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN02 Φυσικού Αερίου), (V-GDL02 LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN02 Φυσικού Αερίου), (V-GDL02 LPG). V-GDN02 & V-GDL02 Εγχειρίδιο χρήσης (02VGDN) & (02VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN02 Φυσικού Αερίου), (V-GDL02 LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

TC100N. Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου. Πληροφορίες ασφάλειας

TC100N. Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου. Πληροφορίες ασφάλειας TC100N Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου Πληροφορίες ασφάλειας Πριν χρησιμοποιηθεί αυτή η συσκευή, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες ασφάλειας: Μόλις ανοίξετε το κιβώτιο συσκευασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Ξεβιδώστε το ειδικό πώμα ασφαλείας (Β) και γεμίστε το λέβητα με περίπου 2 λίτρα νερό με τη χρήση της φιάλης πλήρωσης (7), βεβαιωθείτε ότι δεν υπερχειλίζει (Σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h Ηλεκτρική σύνδεση 4 Ηλεκτρική σύνδεση Κίνδυνïς: Ηλεκτρïπληîία! B Πριν αρ ίσετε την εργασία διακüψτε ïπωσδήπïτε την παρï ή ρεύµατïς απü τï δίκτυï (ασφάλεια, διακüπτης LS). 4.2 Σύνδεση θερµïστατών B Κατεâάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για τον χειριστή

/2001 GR Για τον χειριστή 6301 9043 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G115 και Logano G115 µε καυστήρα Logatop Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Wolf GmbH

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα ελέγχου θέσης σε λειτουργία

Λίστα ελέγχου θέσης σε λειτουργία Λίστα ελέγχου θέσης σε λειτουργία V5.2 Daikin Altherma EHS(X/H)(B) - 04P30B - 08P30B - 08P50B - 16P50B Επιλέξτε τα μέτρα που έχουν εκτελεστεί! Ελληνικά Επιλέξτε τα μέτρα που έχουν εκτελεστεί! Ενεργοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΗΜ JANTEX INTELLIGENT CORPORATION

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΗΜ JANTEX INTELLIGENT CORPORATION ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΗΜ 701 2014 JANTEX INTELLIGENT CORPORATION Κουμπί ελέγχου LED Πράσινο τροφοδοσίας LED Λειτουργιών CT 04090004 20/9/2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Διαστάσεις 115*72*41mm

Διαβάστε περισσότερα