Απώλεια ακοής ως αποτέλεσμα των μεταλλαγών του μιτοχονδριακού DNA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απώλεια ακοής ως αποτέλεσμα των μεταλλαγών του μιτοχονδριακού DNA"

Transcript

1 000_000_KOKOTAS-8 26/6/ :09 ÂÏ 74 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ REVIEW Χ. Κόκοτας 1* Μ. Γρηγοριάδου 1 Γ. Σ. Κορρές 1 Ε. Φερεκύδου 1 Αγ. Γιαννούλια - Καραντανά 1,2 Δ. Κανδηλώρος 3 M. B. Petersen 1 1 Διεύθυνση Γενετικής, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων Η Αγία Σοφία, Αθήνα 2 Α' Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων Η Αγία Σοφία, Αθήνα 3 Α' Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Νσοκομείο, Αθήνα H. Kokotas 1 M. Grigoriadou 1 G.S. Korres 1 E. Ferekidou 1 Ag. Giannoulia-Karantana 1,2 D. Kandiloros 3 S. Korres 3 M. B. Petersen 1 1 Department of Genetics, Institute of Child Health, Aghia Sofia Children's Hospital, Athens, Greece 2 Department of Pediatrics, Athens University Medical School, Aghia Sofia Children's Hospital, Athens, Greece 3 Department of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, Athens University Medical School, Hippokration Hospital, Athens, Greece Απώλεια ακοής ως αποτέλεσμα των μεταλλαγών του μιτοχονδριακού DNA Hearing loss as a result of mitochondrial DNA mutations Περίληψη Η βαρηκοΐα είναι μία από τις συχνότερες παθήσεις, με συχνότητα τουλάχιστον ένα στα 1000 άτομα εκ γενετής. Στην ηλικία των 80 ετών, περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους έχουν εμφανίσει απώλεια ακοής τέτοια ώστε να επηρεάζει την επικοινωνία. Πολλές μεταλλαγές του μιτοχονδριακού DNA οδηγούν σε ανωμαλίες με πληθώρα συμπτωμάτων, όπως τα σύνδρομα Kearns-Sayre (KSS), NARP, MELAS και το σύνδρομο MERRF, η κλινική εικόνα των οποίων μπορεί να περιλαμβάνει και βαρηκοΐα. Αρκετές σπάνιες μεταλλαγές των μιτοχονδριακών γονιδίων έχουν βρεθεί να σχετίζονται με τη μη συνδρομική βαρηκοΐα. Οι μεταλλαγές του μιτοχονδριακού DNA εμφανίζονται σε λιγότερο από το 1% των παιδιών με προομιλητική βαρηκοΐα, είναι όμως συχνότερες σε μεγαλύτερες ηλικίες. Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μία συγκροτημένη ανασκόπηση της μιτοχονδριακής βαρηκοΐας και συγκεκριμένα των μεταλλαγών του μιτοχονδριακού γονιδιώματος που προκαλούν απώλεια ακοής συνδρομικής και μη συνδρομικής μορφής. Λέξεις κλειδιά: βαρηκοΐα, μεταλλαγή, μιτοχονδριακό DNA, αμινογλυκοσίδες, σύνδρομα. Abstract Hearing loss is one of the most common sensory handicaps, with a frequency of at least 1/1000 at birth, whereas at the age of 80 years, more than 50% of the elderly have developed hearing loss severe enough to impair communication. Many mutations in mtdna can lead to multisystem disorders, such as Kearns- Sayre syndrome, NARP, MELAS, or MERRF syndromes, the presentation of which may include hearing loss. In addition, several rare mutations in the mitochondrial genes have been found to be responsible for non-syndromic hearing loss. Mitochondrial mutations are present in less than 1% of the children with prelingual deafness but are more frequent at a later age. In this article we review mutations that cause syndromic and non-syndromic mitochondrial hearing loss. Εισαγωγή Κάθε ανθρώπινο κύτταρο περιέχει εκατοντάδες μιτοχόνδρια, το κάθε ένα από τα οποία περιέχει 2-10 μόρια μιτοχονδριακού DNA. Κάθε τέτοιο μόριο έχει μήκος ζεύγη βάσεων, αποτελείται από δύο αλυσίδες, είναι δηλαδή δίκλωνο και μεταγράφονται και οι δύο του αλυσίδες. Η μία από αυτές είναι πλούσια σε γουανίνη και ονομάζεται βαριά (heavy, H), ενώ η άλλη είναι πλούσια σε κυτοσίνη και ονομάζεται ελαφριά (light, L). Το μιτοχονδριακό DNA του ανθρώπου κωδικοποιεί για 22 μεταφορικά RNAs (trnas), για 13 αγγελιοφόρα RNAs (mrnas) και για 2 ριβοσωμικά RNAs (rrnas). Οι 13 μιτοχονδριακές πρωτεΐνες μαζί με περίπου 60 πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από το πυρηνικό DNA σχηματίζουν 5 ενζυμικά συμπλέγματα που είναι απαραίτητα για την οξειδωτική φωσφορυλίωση και την παραγωγή ενέργειας με τη μορφή ΑΤΡ. Οι περισσότερες μεταλλαγές του μιτοχονδριακού DNA είναι σημειακές. Οι ελλείψεις μικρών ή μεγάλων κομματιών είναι σπάνιες. Οι μεγάλες ελλείψεις γενικά περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα trna, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στη μεταγραφή και δυσλειτουργία της αναπνευστικής αλυσίδας 1. Το μιτοχονδριακό DNA διαβιβάζεται μόνο μέσω της μητρικής γενεαλογικής γραμμής 2. Οι μεταλλαγές του μιτοχονδριακού DNA είναι είτε κληρονομούμενες, είτε επίκτητες. Πολλές παθογενείς σημειακές μεταλλαγές του μιτοχονδριακού DNA είναι ετερο- 74

2 000_000_KOKOTAS-8 26/6/ :09 ÂÏ 75 Απώλεια ακοής ως αποτέλεσμα των μεταλλαγών του μιτοχονδριακού DNA πλασμικές, δηλαδή μόρια φυσιολογικού και μόρια μεταλλαγμένου μιτοχονδριακού DNA μπορούν να βρίσκονται μαζί στα μιτοχόνδρια και στα κύτταρα σε διάφορες ποσότητες. Όταν η ποσότητα του μεταλλαγμένου μιτοχονδριακού DNA ξεπεράσει το όριο στο οποίο οι συνέπειες των μεταλλαγών του δεν περιορίζονται πλέον από τη συνύπαρξη φυσιολογικού μιτοχονδριακού DNA, τότε εκδηλώνεται κλινική παθολογική εικόνα 3. Άλλες μεταλλαγές είναι ομοπλασμικές, δηλαδή όλα τα μόρια του μιτοχονδριακού DNA φέρουν τη μεταλλαγή. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι κληρονομούμενες μεταλλαγές είναι σχεδόν πάντα σημειακές και όχι μεγάλες ανακατατάξεις όπως ελλείψεις ή διπλασιασμοί. Είναι πιθανό πως η γενεαλογική γραμμή δεν ανέχεται μεγάλες ανακατατάξεις του μιτοχονδριακού DNA, γι' αυτό οι ελλείψεις είναι πάντα επίκτητες και ετεροπλασμικές. Οι σημειακές μεταλλαγές μπορεί να είναι κληρονομούμενες ή επίκτητες και να παρουσιάζουν ομοπλασμία ή ετεροπλασμία. Σε αυτή την ανασκόπηση παραθέτουμε πίνακα με τις μιτοχονδριακές μεταλλαγές που προκαλούν συνδρομική και μη συνδρομική βαρηκοΐα, ενώ στο κείμενο γίνεται αναφορά στις συχνότερες από αυτές. Συνδρομική μιτοχονδριακή βαρηκοΐα Νευρομυικά σύνδρομα Διάφορα νευρομυικά σύνδρομα όπως τα σύνδρομα Kearns-Sayre (KSS), NARP (νευροπάθεια, αταξία, μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια), MELAS (μιτοχονδριακή εγκεφαλομυοπάθεια, γαλακτική οξέωση και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια), MERRF (μυοκλονική επιληψία με ερυθρές ρακκώδεις ίνες), ο άποιος διαβήτης, ο σακχαρώδης διαβήτης, το σύνδρομο Wolfram (οπτική ατροφία και βαρηκοΐα) και το σύνδρομο Pearson, προκαλούνται από ένα ευρύ φάσμα ετεροπλασμικών μεταλλαγών του μιτοχονδριακού DNA, που περιλαμβάνουν μεγάλες γονιδιακές ανακατατάξεις (κυρίως τα σύνδρομα KSS και Pearson) και σημειακές μεταλλαγές. Οι περισσότερες από αυτές τις ανωμαλίες εμφανίζουν διαβαθμίσεις στη μυοπάθεια, καρδιομυοπάθεια και εγκεφαλομυοπάθεια και συνήθως, αλλά όχι πάντα, βαρηκοΐα. Διπλός συσχετισμός Η μιτοχονδριακή κληρονομικότητα του συνδυασμού βαρηκοΐας και σακχαρώδη διαβήτη (μητρική κληρονομικότητα βαρηκοΐας και διαβήτη, MIDD), έχει περιγραφεί σε αρκετές οικογένειες. Όλες οι μεταλλαγές που οδηγούν σε MIDD (Πίνακας), έχουν βρεθεί σε ετεροπλασμία. Ένα μεγάλο έλλειμμα/διπλασιασμός 4 καθώς επίσης και ένας άλλος διπλασιασμός, έχουν βρεθεί ότι προκαλούν MIDD 5. Αυτές οι μεγάλες ανακατατάξεις είναι μοναδικές: πρώτον, κληρονομούνται από τη μητέρα, σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες μεγάλες ανακατατάξεις και δεύτερον, δε σχετίζονται με άλλα κλασσικά σύνδρομα που προκαλούνται από ελλείμματα. Ορισμένοι ασθενείς με MIDD εμφανίζουν τη μεταλλαγή A3243G στο γονίδιο MTTL1 που κωδικοποιεί το trna Leu(UUR), μία μεταλλαγή που συχνά σχετίζεται με το σύνδρομο MELAS 6,7. Σε άλλες οικογένειες με MIDD, έχουν περιγραφεί 8 η μεταλλαγή T14709G στο γονίδιο ΜΤΤΕ που κωδικοποιεί το trna Glu και η μεταλλαγή A8296G στο γονίδιο ΜΤΤΚ που κωδικοποιεί το trna Lys. Η μεταλλαγή A3243G συχνά προκαλεί βαρηκοΐα ή/και διαβήτη Σχεδόν όλοι οι ασθενείς παρουσιάζουν νευροαισθητήρια βαρηκοΐα. Ο διαβήτης κατά την εμφάνισή του είναι μη εξαρτώμενος από την ινσουλίνη αλλά με το χρόνο εξελίσσεται σε εξαρτώμενος. Πολλοί ασθενείς εμφανίζουν ρετινοπάθεια, μυοπάθεια, καρδιομυοπάθεια, εγκεφαλοπάθεια και νεφροπάθεια 11, παρέχοντας φαινοτυπική συνέχεια μεταξύ MIDD και MELAS. KSS: σύνδρομο Kearns-Sayre, LHON: κληρονομική οπτική νευροπάθεια του Leber, MELAS: μιτοχονδριακή εγκεφαλομυοπάθεια, γαλακτική οξέωση και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, MERRF: μυοκλονική επιληψία με ερυθρές ρακκώδεις ίνες, MIDD: μητρική κληρονομικότητα βαρηκοΐας και διαβήτη, MNGIE: μιτοχονδριακή νευρογαστροεντερική εγκεφαλομυοπάθεια, PEO: προοδευτική οφθαλμοπληγία, PKK: κερατοδερμία παλαμών και πελμάτων. Μη συνδρομική μιτοχονδριακή βαρηκοΐα Αρκετές μεταλλαγές του μιτοχονδριακού DNA που οδηγούν σε μη συνδρομική απώλεια ακοής έχουν αναφερθεί. Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη συχνότητα μεταλλαγών είναι το γονίδιο που κωδικοποιεί το και το γονίδιο που κωδικοποιεί το trna για το αμινοξύ σερίνη, SER (UCN) (Πίνακας). Μερικές από αυτές τις μεταλλαγές θα μπορούσαν να είναι πολυμορφισμοί χωρίς κλινική σημασία και οι περισσότερες (συμπεριλαμβανομένης της συχνότερης μιτοχονδριακής μεταλλαγής A1555G) εμφανίζουν χαμηλή διεισδυτικότητα όταν παρουσιάζονται χωρίς άλλη μεταλλαγή. Όταν όμως εμφανίζονται 12 μαζί με μεταλλαγές του ή μαζί με μεταλλαγές σε γονίδια του πυρηνικού DNA που σχετίζονται με την τροποποίηση του trna (όπως τα γονίδια TRMU- MTO2 και GTPBP3) ή με την τροποποίηση του rrna (γονίδιο TFB1M), η διεισδυτικότητα είναι υψηλότερη. Οι μεταλλαγές αυτές προκαλούν μη συνδρομική βαρηκοΐα, αλλά σε έναν αριθμό ασθενών, η βαρηκοΐα είναι δυνατόν να συνοδεύεται από επιπρόσθετα συμπτώματα. 75

3 000_000_KOKOTAS-8 26/6/ :09 ÂÏ 76 Χ. Κόκοτας, Μ. Γρηγοριάδου, Γ. Σ. Κορρές, Ε. Φερεκύδου, Αγ. Γιαννούλια - Καραντανά, Δ. Κανδηλώρος, M. B. Petersen Μεταλλαγή Γονίδιο Προΐόν Κλινικά στοιχεία εκτός της βαρηκοΐας Γονίδια ριβοσωμικού RNA (rrna) A827G 961delT/insC T961G T1005C T1095C A1116G T1243C T1291C C1494T A1555G Γονίδια μεταφορικού RNA (trna) A3243G T3271C T4216C A4269G G4309A G4332A A4336G T4336C G5532A G5549A A5568G G7444A A7445G (T7445C) 7472insC T7510C T7511C T7512C A8296G G8313A A8344G T8356C G8363A T10454C G12183A C12258A G13708A A14693G T14709G T15908C MTTL1 MTTL1 MTTI MTTI MTTQ MTTQ MTTQ MTTW MTTW MTTW MTTW MTTR MTTH MTTS2 MTTE MTTE MTTT trnaleu(uur) trnaleu(uur) trna Ile trna Ile trnagln trnagln trnagln trna Trp trna Trp trna Trp trna Trp trnaarg trnahis trnaser(agy) trnaglu trnaglu trnathr MIDD, MELAS, PEO MIDD LHON Καρδιομυοπάθεια PEO, αδυναμία μυικής άσκησης MELAS Ημικρανία Alzheimer, Parkinson, ημικρανία Νευρογαστροεντερικό σύνδρομο Ψύχωση, χορεία, παρεγκεφαλιδική αταξία Υπομελάγχρωση PPK Αταξία, δυσαρθρία, μυοκλονία Αταξία, μυοκλονική επιληψία, νοητική υστέρηση MIDD, καρδιομυοπάθεια MNGIE MERRF MERRF, MELAS Εγκεφαλομυοπάθεια, καρδιομυοπάθεια Ρετινοπάθεια, μυοπάθεια, αταξία MIDD, ρετινοπάθεια LHON MIDD, μυοπάθεια 76

4 000_000_KOKOTAS-8 26/6/ :09 ÂÏ 77 Απώλεια ακοής ως αποτέλεσμα των μεταλλαγών του μιτοχονδριακού DNA Μεταλλαγή Γονίδιο Προΐόν Κλινικά στοιχεία εκτός της βαρηκοΐας Γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες A7443G G7444A A7445G A8108G A13513G C14340T MTCO1 MTCO1 MTCO1 MTCO2 MTND5 MTND6 Cox1 Cox1 Cox1 Cox2 MELAS Ελλείμματα Διάφορα Διάφορα Διάφορα Wolfram, MIDD, KSS, πρεσβυακουσία Το γονίδιο Διάφορες μεταλλαγές στο γονίδιο που κωδικοποιεί το προκαλούν μη συνδρομική βαρηκοΐα μητρικής προέλευσης, που στις περισσότερες περιπτώσεις εκφράζεται έπειτα από έκθεση σε ωτοτοξικές αμινογλυκοσίδες, όπως οι γενταμυκίνη, καναμυκίνη και στρεπτομυκίνη. Η μεταλλαγή A827G H μεταλλαγή A827G έχει περιγραφεί από τους Li et al. 13 και Xing et al. 14 και βρίσκεται στο πρώτο κομμάτι του μιτοχονδριακού γονιδίου, το οποίο είναι ισχυρά συντηρητικό στην εξέλιξη των θηλαστικών. Η συχνότητα της μεταλλαγής A827G σε μη σχετιζόμενους ασθενείς Κινεζικής καταγωγής υποδηλώνει ότι η μεταλλαγή συνδράμει στην παθογένεια της βαρηκοΐας. Ωστόσο, η χαμηλή διεισδυτικότητα της απώλειας ακοής υποδηλώνει ότι η μεταλλαγή A827G δεν είναι από μόνη της επαρκής, αλλά χρειάζεται και η συμμετοχή άλλων τροποποιητικών παραγόντων για την έκφραση του φαινοτύπου. Η μεταλλαγή 961delT/insC Η μεταλλαγή 961delT/insC συνίσταται σε έλλειψη μίας βάσης θυμίνης (Τ) με εισαγωγή ενός αριθμού βάσεων κυτοσίνης (C), στο γονίδιο. Έχει βρεθεί σε σποραδικές περιπτώσεις ασθενών Κινεζικής καταγωγής 15 και σε δύο οικογένειες Ιταλικής καταγωγής με ωτοτοξικότητα αμινογλυκοσιδών 16,17. Μία άλλη μελέτη 18 αναφέρει συχνότητα 2% της μεταλλαγής σε ασθενείς με νευροαισθητήρια βαρηκοΐα αυξάνοντας την πιθανότητα η μεταλλαγή να απαντάται σε υψηλή συχνότητα στους διάφορους πληθυσμούς. 77 Η μεταλλαγή Τ1095C Αρχικά ταυτοποιήθηκε σε μία οικογένεια με βαρηκοΐα και συμπτώματα νευροπάθειας, όπως η νόσος του Parkinson 19. Αργότερα αναφέρθηκε και σε ασθενείς με ή χωρίς έκθεση σε αμινογλυκοσίδες Πρόσφατα διατυπώθηκε η υπόθεση ότι η Τ1095C είναι πολυμορφισμός που εμφανίζεται στην Άπω Ανατολή, χωρίς κλινική σημαντικότητα 23. Η μεταλλαγή C1494T Βρέθηκε σε μία μεγάλη οικογένεια στην Κίνα και σε τρεις οικογένειες στην Ισπανία με μη συνδρομική βαρηκοΐα. Η διεισδυτικότητα ήταν χαμηλή αλλά σχετικά πιο μεγάλη στους ασθενείες που είχαν εκτεθεί σε αμινογλυκοσίδες. Η μεταλλαγή βρίσκεται στην ίδια συντηρητική περιοχή του και δομικά είναι αντίστοιχη της μιτοχονδριακής μεταλλαγής A1555G. Η μεταλλαγή A1555G Η μεταλλαγή A1555G του γονιδίου που κωδικοποιεί την μικρή υποομάδα του ριβοσωμικού RNA (12S rrna) ήταν η πρώτη μεταλλαγή του μιτοχονδριακού DNA που σχετίστηκε με μη συνδρομική απώλεια ακοής 24. Μαζί με τη μεταλλαγή 35delG του πυρηνικού γονιδίου GJB2 που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη συνδετίνη 26, είναι η πιο συχνή μεταλλαγή που προκαλεί μη συνδρομική βαρηκοΐα: είναι παρούσα σε ποσοστό 0.5-1% στους Καυκάσιους 25,26, αν και έχει παρατηρηθεί σε αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ ασθενών Ισπανικής 27 και Ασιατικής 28 καταγωγής. Έχει βρεθεί σε πολλές οικογένειες με μη συνδρομική βαρηκοΐα μητρικής προέλευσης και σε ασθενείς που εμφάνισαν βαρηκοΐα μετά από χρήση αμινογλυκοσι-

5 000_000_KOKOTAS-8 26/6/ :09 ÂÏ 78 Χ. Κόκοτας, Μ. Γρηγοριάδου, Γ. Σ. Κορρές, Ε. Φερεκύδου, Αγ. Γιαννούλια - Καραντανά, Δ. Κανδηλώρος, M. B. Petersen δών. Η μεταλλαγή A1555G βρίσκεται στην περιοχή του γονιδίου που κωδικοποιεί το η οποία εμπλέκεται στη σύνδεση των αμινογλυκοσιδών στα βακτήρια. Είναι πιθανό η μεταλλαγή να αλλάζει τη δευτεροταγή δομή του γονιδίου, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ευαισθησία στις αμινογλυκοσίδες. Η A1555G προκαλεί απώλεια ακοής μετά από έκθεση σε αμινογλυκοσίδες, η συγκέντρωση των οποίων συνήθως δεν επηρεάζει την ακοή, αλλά ακόμα και χωρίς να υπάρχει έκθεση σε αμινογλυκοσίδες, η μεταλλαγή μπορεί να προκαλέσει βαρηκοΐα. Η ηλικία εμφάνισης του φαινομένου είναι μικρότερη σε εκείνους που πήραν αμινογλυκοσίδες (μέσος όρος 5 ετών) σε σύγκριση με εκείνους που δεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία με αμινογλυκοσίδες (μέσος όρος ηλικίας τα 30 έτη) 29. Σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών Ισπανικής καταγωγής με απώλεια στην ακοή, η A1555G δεν είχε πλήρη διεισδυτικότητα, αφού μόνο το 63% των ατόμων που έφεραν τη μεταλλαγή εμφάνισαν βαρηκοΐα. Σε γενεαλογικά δένδρα οικογενειών Κινέζων παρατηρήθηκε πολύ μικρότερη διεισδυτικότητα με μέσο όρο στο 8% 30,31. Η μεταλλαγή A1555G, οι άλλες μεταλλαγές του μιτοχονδριακού DNA, οι μεταλλαγές των πυρηνικών τροποποιητικών γονιδίων και η χρήση των αμινογλυκοσιδών, λειτουργούν ως ευαίσθητοι παράγοντες που πρέπει να επιβληθεί ο ένας στον άλλο ώστε να προκαλείται απώλεια ακοής, η οποία εμφανίζει μεγάλες διαβαθμίσεις ακόμα και σε άτομα της ίδιας οικογένειας. Αν και η μεταλλαγή A1555G συνήθως εμφανίζει μη συνδρομική βαρηκοΐα, έχουν περιγραφεί και περιπτώσεις ασθενών με νόσο του Parkinson και καρδιομυοπάθεια 32. Στις περισσότερες περιπτώσεις η μεταλλαγή εμφανίζεται σε ομοπλασμία. Το γονίδιο Αρκετές μεταλλαγές του γονιδίου που κωδικοποιεί το έχουν ενοχοποιηθεί σχετικά με τη νευροαισθητήρια βαρηκοΐα. Αυτές περιλαμβάνουν τη μεταλλαγή A7445G, την εισαγωγή ενός νουκλεοτιδίου κυτοσίνης (C) στη θέση 7472 και τρεις αντικαταστάσεις θυμίνης (T) από κυτοσίνη (C) στις θέσεις 7510, 7511 και 7512 αντίστοιχα. 78 Η μεταλλαγή Α7445G Η μεταλλαγή Α7445G, αναφερόμενη ως Τ7445C σε παλαιότερες μελέτες, έχει αναφερθεί σε επτά οικογένειες. Αρχικά εντοπίστηκε στη Σκωτία 33 και αργότερα σε οικογένειες στη Νέα Ζηλανδία, Ιαπωνία, Γαλλία, Ουκρανία, Πορτογαλία και Ουγγαρία Η βαρηκοΐα σε μερικές από αυτές τις οικογένειες ήταν μη συνδρομική ενώ σε άλλες συνοδευόταν από κερατοδερμία παλαμών και πελμάτων. Η μεταλλαγή ήταν παρούσα είτε σε ομοπλασμία, είτε σε ετεροπλασμία, ή σε συνδυασμό ομοπλασμικού και ετεροπλασμικού γονοτύπου με μεγάλες διαφοροποιήσεις στο επίπεδο της ετεροπλασμίας, ακόμα και μέσα στις ίδιες τις οικογένειες. Επιπλέον, η διεισδυτικότητα εμφάνιζε μεγάλη διαβάθμιση. Η μεταλλαγή Α7445G βρίσκεται στο κωδικώνιο λήξης AGA του mrna που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη Cox1 στη βαριά αλυσίδα του μιτοχονδριακού DNA. Το φυσιολογικό κωδικώνιο λήξης AGA μεταλλάσσεται στο επίσης κωδικώνιο λήξης AGG, οπότε η μεταλλαγή Α7445G δεν έχει καμμία επίδραση στην έκφραση της πρωτεΐνης Cox1. Η θέση 7445 βρίσκεται στα όρια του 3' άκρου, αλλά δεν αποτελεί τμήμα του γονιδίου που κωδικοποιεί το trna Ser(UCN) στην ελαφριά αλυσίδα του μιτοχονδριακού DNA. Η μεταλλαγή αφήνει τη δομή του trna άθικτη αλλά επιδρά στο πρόδρομο trna, με αποτέλεσμα τη μείωση των επιπέδων του trna. Η μεταλλαγή 7472insC Αρχικά αναφέρθηκε σε μία οικογένεια στη Σικελία, ορισμένα άτομα της οποίας είχαν βαρηκοΐα, ενώ άλλα άτομα της ίδιας οικογένειας είχαν βαρηκοΐα σε συνδυασμό με αταξία και δυσαρθρία. Σε μία μεγάλη οικογένεια στην Ολλανδία η μεταλλαγή προκαλούσε μη συνδρομική βαρηκοΐα σε όλα τα μέλη εκτός από ένα το οποίο εμφάνιζε αταξία εκτός της βαρηκοΐας. Επιπλέον, έχουν αναφερθεί μικρές οικογένειες με βαρηκοΐα σε συνδυασμό με μυοκλονική επιληψία και αταξία 39,40. Οι περισσότεροι ασθενείς εμφάνιζαν ομοπλασμία ή ετεροπλασμία με υψηλά επίπεδα μεταλλαγμένων μορίων μιτοχονδριακού DNA. Οι μεταλλαγές T7510C και Τ7511C Βρέθηκαν αρχικά σχεδόν σε ομοπλασμία σε οικογένειες με μη συνδρομική προοδευτική βαρηκοΐα 25, Οι θέσεις 7510 και 7511 βρίσκονται σε τμήμα του βραχίονα του μορίου trna και οι μεταλλαγές σε αυτές τις θέσεις διασπούν την ισχυρά συντηρητική δευτεροταγή δομή του trna Ser(UCN). Συζήτηση Οι μεταλλαγές του μιτοχονδριακού DNA μπορούν να διαχωριστούν σε μεγάλες ανακατατάξεις και σε μεταλλαγές που περιορίζονται σε μικρό αριθμό ζευγών βάσεων. Από τις τελευταίες, η πλειοψηφία αφορά σε σημειακές μεταλλαγές. Οι περισσότερες ελλείψεις, διπλασιασμοί, εισαγωγές, αναστροφές ή άλλες σύνθετες ανακατατάξεις, περιλαμβάνουν αρκετά γονίδια, αφού τα μιτοχονδριακά γονίδια βρίσκονται πολύ κοντά το ένα με το άλλο (37 γονίδια σε 16,5 kb). Οι νουκλεοτιδικές αντικαταστάσεις του μιτοχονδιακού DNA κληρονομούνται μόνο από τη μητέρα. Οι σημειακές μεταλλαγές του μιτοχον-

6 000_000_KOKOTAS-8 26/6/ :09 ÂÏ 79 Απώλεια ακοής ως αποτέλεσμα των μεταλλαγών του μιτοχονδριακού DNA δριακού DNA μπορούν να εμφανίζονται σε όλα τα γονίδια και οι συνέπειές τους μπορεί να εξαρτώνται από τις αλλαγές που επιφέρουν στα προϊόντα των γονιδίων αυτών, από το εύρος των ιστών που φέρουν τις μεταλλαγές, τη μεταβολή της παραγωγής ΑΤΡ στους ιστούς αυτούς, άλλους πολυμορφισμούς του μιτοχονδριακού DNA 47,48, παράγοντες που κωδικοποιούνται από τον πυρήνα και αλληλεπιδρούν με τα προϊόντα των γονιδίων του μιτοχονδριακού DNA 49,50, καθώς επίσης και από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως είναι η χρήση αμινογλυκοσιδών 51. Αν και το αποτέλεσμα όλων των μεταλλαγών του μιτοχονδριακού DNA που αναφέρονται στον Πίνακα είναι η βαρηκοΐα, η κλινική εικόνα των ασθενών που τις φέρουν είναι συνήθως συνδρομική, αλλά όχι συγκεκριμένη. Παρόλα αυτά, οι μεταλλαγές των γονιδίων και σχεδόν πάντα προκαλούν μη συνδρομική βαρηκοΐα. Αυτή η ανεξήγητη και αξιοσημείωτη εξειδίκευση του κοχλία μπορεί να συμβαίνει σε επίπεδο πρωτεΐνης, RNA ή DNA. μπμ π ƒ ºπ 1. Gellerich F, Deschauer M, Chen Y, Müller T, Neudecker S, Zierz S. Mitochondrial respiratory rates and activities of respiratory chain complexes correlate linearly with heteroplasmy of deleted mtdna without threshold and independently of deletion size. Biochim Biophys Acta 2002; 1556: Giles RE, Blanc H, Cann HM, Wallace DC. Maternal inheritance of human mitochondrial DNA. Proc Natl Acad Sci USA 1980; 77: Rossignol R, Faustin B, Rocher C. Mitochondrial threshold effects. Biochem J 2003; 370: Ballinger SW, Shoffner JM, Hedaya EV, Trounce I, Polak MA, Koontz DA, Wallace DC. Maternally transmitted diabetes and deafness associated with a 10.4 kb mitochondrial DNA deletion. Nat Genet 1992; 1: Martin-Negrier ML, Coquet M, Moretto BT, Lacut JY, Dupon M, Bloch B, Lestienne P, Vital C. Partial triplication of mtdna in maternally transmitted diabetes mellitus and deafness. Am J Hum Genet 1998; 63: Reardon W, Ross RJ, Sweeney MG, Luxon LM, Pembrey ME, Harding AE, Trembath RC. Diabetes mellitus associated with a pathogenic point mutation in mitochondrial DNA. Lancet 1992; 340(8832): van den Ouweland JM, Lemkes HH, Ruitenbeek W, Sandkuijl LA, de Vijlder MF, Struyvenberg PA, van de Kamp JJ, Maassen JA. Mutation in mitochondrial trna(leu)(uur) gene in a large pedigree with maternally transmitted type II diabetes mellitus and deafness. Nat Genet 1992; 1: Kameoka K, Isotani H, Tanaka K, Azukari K, Fujimura Y, Shiota Y, Sasaki E, Majima M, Furukawa K, Haginomori S, Kitaoka H, Ohsawa N. Novel mitochondrial DNA mutation in trna(lys) (8296A-->G) associated with diabetes. Biochem Biophys Res Commun 1998; 245: Kadowaki T, Kadowaki H, Mori Y, Tobe K, Sakuta R, Suzuki Y, Tanabe Y, Sakura H, Awata T, Goto Y, et al. A subtype of diabetes mellitus associated with a mutation of mitochondrial DNA. N Engl J Med 1994; 330: Sepehrnia B, Prezant TR, Rotter JI, Pettitt DJ, Knowler WC, Fischel- Ghodsian N. Screening for mtdna diabetes mutations in Pima Indians with NIDDM. Am J Med Genet 1995; 56: Guillausseau PJ, Massin P, Dubois-LaForgue D, Timsit J, Virally M, Gin H, Bertin E, Blickle JF, Bouhanick B, Cahen J, Caillat-Zucman S, Charpentier G, Chedin P, Derrien C, Ducluzeau PH, Grimaldi A, Guerci B, Kaloustian E, Murat A, Olivier F, Paques M, Paquis-Flucklinger V, Porokhov B, Samuel-Lajeunesse J, Vialettes B. Maternally inherited diabetes and deafness: a multicenter study. Ann Intern Med 2001; 134: Young WY, Zhao L, Qian Y, Li R, Chen J, Yuan H, Dai P, Zhai S, Han D, Guan MX. Variants in mitochondrial trnaglu, trnaarg, and trnathr may influence the phenotypic manifestation of deafness-associated A1555G mutation in three Han Chinese families with hearing loss. Am J Med Genet 2006; 140: Li Z, Li R, Chen J, Liao Z, Zhu Y, Qian Y, Xiong S, Heman-Ackah S, Wu J, Choo DI, Guan MX. Mutational analysis of the mitochondrial gene in Chinese pediatric subjects with aminoglycoside-induced and non-syndromic hearing loss. Hum Genet 2005; 117: Xing G, Chen Z, Wei Q, Tian H, Li X, Zhou A, Bu X, Cao X. Maternally inherited non-syndromic hearing loss associated with mitochondrial A827G mutation in a Chinese family. Biochem Biophys Res Commun 2006; 344: Bacino C, Prezant TR, Bu X, Fournier P, Fischel-Ghodsian N. Susceptibility mutations in the mitochondrial small ribosomal RNA gene in aminoglycoside induced deafness. Pharmacogenetics 1995; 5: Fischel-Ghodsian N. Genetic factors in aminoglycoside toxicity. Ann N Y Acad Sci 1999; 884: Casano RA, Johnson DF, Bykhovskaya Y, Torricelli F, Bigozzi M, Fischel-Ghodsian N. Inherited susceptibility to aminoglycoside ototoxicity: genetic heterogeneity and clinical implications. Am J Otolaryngol 1999; 20: Kobayashi K, Oguchi T, Asamura K, Miyagawa M, Horai S, Abe S, Usami S. Genetic features, clinical phenotypes, and prevalence of sensorineural hearing loss associated with the 961delT mitochondrial mutation. Auris Nasus Larynx 2005; 32: Thyagarajan D, Bressman S, Bruno C, Przedborski S, Shanske S, Lynch T, Fahn S, DiMauro S. A novel mitochondrial 12SrRNA point mutation in parkinsonism, deafness, and neuropathy. Ann Neurol 2000; 48:

7 000_000_KOKOTAS-8 26/6/ :09 ÂÏ 80 Χ. Κόκοτας, Μ. Γρηγοριάδου, Γ. Σ. Κορρές, Ε. Φερεκύδου, Αγ. Γιαννούλια - Καραντανά, Δ. Κανδηλώρος, M. B. Petersen 20. Tessa A, Giannotti A, Tieri L, Vilarinho L, Marotta G, Santorelli FM. Maternally inherited deafness associated with a T1095C mutation in the mdna. Eur J Hum Genet 2001; 9: Zhao L, Young WY, Li R, Wang Q, Qian Y, Guan MX. Clinical evaluation and sequence analysis of the complete mitochondrial genome of three Chinese patients with hearing impairment associated with the T1095C mutation. Biochem Biophys Res Commun 2004; 325: Wang Q, Li R, Zhao H, Peters JL, Liu Q, Yang L, Han D, Greinwald JH Jr, Young WY, Guan MX. Clinical and molecular characterization of a Chinese patient with auditory neuropathy associated with mitochondrial T1095C mutation. Am J Med Genet 2005; 133A: Yao YG, Salas A, Bravi CM, Bandelt HJ. A reappraisal of complete mtdna variation in East Asian families with hearing impairment. Hum Genet 2006; 119: Prezant TR, Agapian JV, Bohlman MC, Bu X, Oztas S, Qiu WQ, Arnos KS, Cortopassi GA, Jaber L, Rotter JI, et al. Mitochondrial ribosomal RNA mutation associated with both antibiotic-induced and nonsyndromic deafness. Nat Genet 1993; 4: Li R, Greinwald JH Jr, Yang L, Choo DI, Wenstrup RJ, Guan MX. Molecular analysis of the mitochondrial and genes in paediatric subjects with non-syndromic hearing loss. J Med Genet 2004; 41: Kupka S, T_th T, Wr_bel M, Zeissler U, Szyfter W, Szyfter K, Niedzielska G, Bal J, Zenner HP, Sziklai I, Blin N, Pfister M. Mutation A1555G in the gene and its epidemiological importance in German, Hungarian, and Polish patients. Hum Mutat 2002; 19: del Castillo FJ, Rodr_guez-Ballesteros M, Mart_n Y, Arellano B, Gallo- Ter_n J, Morales-Angulo C, Ram_rez-Camacho R, Cruz Tapia M, Solanellas J, Mart_nez-Conde A, Villamar M, Moreno-Pelayo MA, Moreno F, del Castillo I. Heteroplasmy for the 1555A>G mutation in the mitochondrial gene in six Spanish families with nonsyndromic hearing loss. J Med Genet 2003; 40: Usami S, Abe S, Akita J, Namba A, Shinkawa H, Ishii M, Iwasaki S, Hoshino T, Ito J, Doi K, Kubo T, Nakagawa T, Komiyama S, Tono T, Komune S. Prevalence of mitochondrial gene mutations among hearing impaired patients. J Med Genet 2000; 37: Estivill X, Govea N, Barcel_ E, Badenas C, Romero E, Moral L, Scozzri R, D'Urbano L, Zeviani M, Torroni A. Familial progressive sensorineural deafness is mainly due to the mtdna A1555G mutation and is enhanced by treatment of aminoglycosides. Am J Hum Genet 1998; 62: Dai P, Liu X, Han D, Qian Y, Huang D, Yuan H, Li W, Yu F, Zhang R, Lin H, He Y, Yu Y, Sun Q, Qin H, Li R, Zhang X, Kang D, Cao J, Young WY, Guan MX. Extremely low penetrance of deafness associated with the mitochondrial mutation in 16 Chinese families: implication for early detection and prevention of deafness. Biochem Biophys Res Commun 2006; 340: Dai P, Yuan Y, Huang D, Qian Y, Liu X, Han D, Yuan H, Wang X, Young WY, Guan MX. Extremely low penetrance of deafness associated with the mitochondrial T1095C mutation in three Chinese families. Biochem Biophys Res Commun 2006; 348: Santorelli FM, Tanji K, Manta P, Casali C, Krishna S, Hays AP, Mancini DM, DiMauro S, Hirano M. Maternally inherited cardiomyopathy: an atypical presentation of the mtdna gene A1555G mutation. Am J Hum Genet 1999; 64: Reid FM, Vernham GA, Jacobs HT. A novel mitochondrial point mutation in a maternal pedigree with sensorineural deafness. Hum Mutat 1994; 3: Fischel-Ghodsian N, Prezant TR, Fournier P, Stewart IA, Maw M. Mitochondrial mutation associated with nonsyndromic deafness. Am J Otolaryngol 1995; 16: Sevior KB, Hatamochi A, Stewart IA, Bykhovskaya Y, Allen-Powell DR, Fischel-Ghodsian N, Maw MA. Mitochondrial A7445G mutation in two pedigrees with palmoplantar keratoderma and deafness. Am J Med Genet 1998; 75: Martin L, Toutain A, Guillen C, Haftek M, Machet MC, Toledano C, Arbeille B, Lorette G, Rötig A, Vaillant L. Inherited palmoplantar keratoderma and sensorineural deafness associated with A7445G point mutation in the mitochondrial genome. Br J Dermatol 2000; 143: Hutchin TP, Lench NJ, Arbuzova S, Markham AF, Mueller RF. Maternally inherited hearing impairment in a family with the mitochondrial DNA A7445G mutation. Eur J Hum Genet 2001; 9: Caria H, Matos T, Oliveira-Soares R, Santos AR, Galhardo I, Soares- Almeida L, Dias O, Andrea M, Correia C, Fialho G. A7445G mtdna mutation present in a Portuguese family exhibiting hereditary deafness and palmoplantar keratoderma. J Eur Acad Dermatol Venereol 2005; 19: Jaksch M, Klopstock T, Kurlemann G, Dörner M, Hofmann S, Kleinle S, Hegemann S, Weissert M, Müller-Höcker J, Pongratz D, Gerbitz KD. Progressive myoclonus epilepsy and mitochondrial myopathy associated with mutations in the trna(ser(ucn)) gene. Ann Neurol 1998; 44: Schuelke M, Bakker M, Stoltenburg G, Sperner J, von Moers A. Epilepsia partialis continua associated with a homoplasmic mitochondrial trna(ser(ucn)) mutation. Ann Neurol 1998; 44: Hutchin TP, Parker MJ, Young ID, Davis AC, Pulleyn LJ, Deeble J, Lench NJ, Markham AF, Mueller RF. A novel mutation in the mitochondrial trna(ser(ucn)) gene in a family with non-syndromic sensorineural hearing impairment. J Med Genet. 2000; 37: Friedman RA, Bykhovskaya Y, Sue CM, DiMauro S, Bradley R, Fallis- Cunningham R, Paradies N, Pensak ML, Smith RJ, Groden J, Li XC, Fischel-Ghodsian N. Maternally inherited nonsyndromic hearing loss. Am J Med Genet 1999; 84: Sue CM, Tanji K, Hadjigeorgiou G, Andreu AL, Nishino I, Krishna S, Bruno C, Hirano M, Shanske S, Bonilla E, Fischel-Ghodsian N, 80

8 000_000_KOKOTAS-8 26/6/ :09 ÂÏ 81 Απώλεια ακοής ως αποτέλεσμα των μεταλλαγών του μιτοχονδριακού DNA DiMauro S, Friedman R. Maternally inherited hearing loss in a large kindred with a novel T7511C mutation in the mitochondrial DNA trna(ser(ucn)) gene. Neurology 1999; 52: Ishikawa K, Tamagawa Y, Takahashi K, Kimura H, Kusakari J, Hara A, Ichimura K. Nonsyndromic hearing loss caused by a mitochondrial T7511C mutation. Laryngoscope 2002; 112: Chapiro E, Feldmann D, Denoyelle F, Sternberg D, Jardel C, Eliot MM, Bouccara D, Weil D, Garabédian EN, Couderc R, Petit C, Marlin S. Two large French pedigrees with non syndromic sensorineural deafness and the mitochondrial DNA T7511C mutation: evidence for a modulatory factor. Eur J Hum Genet 2002; 10: Li X, Fischel-Ghodsian N, Schwartz F, Yan Q, Friedman RA, Guan MX. Biochemical characterization of the mitochondrial T7511C mutation associated with nonsyndromic deafness. Nucleic Acids Res 2004; 32: Lamminen T, Huoponen K, Sistonen P, Juvonen V, Lahermo P, Aula P, Nikoskelainen E, Savontaus ML. mtdna haplotype analysis in Finnish families with Leber hereditary optic neuroretinopathy. Eur J Hum Genet 1997; 5: Howell N, Hernnstadt C, Shults C, Mackey DA. Low penetrance of the LHON mutation when it arises in a non-haplogroup J mtdna background. Am J Med Genet 2003a; 119A: Bykhovskaya Y, Estivill X, Taylor K, Hang T, Hamon M, Casano RA, Yang H, Rotter JI, Shohat M, Fischel-Ghodsian N. Candidate locus for a nuclear modifier gene for maternally inherited deafness. Am J Hum Genet 2000; 66: Sasarman F, Karpati G, Shoubridge E. Nuclear genetic control of mitochondrial translation in skeletal muscle revealed in patients with mitochondrial myopathy. Hum Mol Genet 2002; 11: Estivill X, Govea N, Barcel_ E, Badenas C, Romero E, Moral L, Scozzri R, D'Urbano L, Zeviani M, Torroni A. Familial progressive sensorineural deafness is mainly due to the mtdna A1555G mutation and is enhanced by treatment of aminoglycosides. Am J Hum Genet 1998; 62:

Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα

Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα archieves review 1883 TZOURA (pages 13) Σελιδοποίηση: 16/2/2008 Αποστολή galley-proofs: 18/2/2008 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα Η B-χρονία λεμφική λευχαιμία (ΧΛΛ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Το δύσκολο καθήκον της ρύθμισης χιλιάδων γονιδίων,

Το δύσκολο καθήκον της ρύθμισης χιλιάδων γονιδίων, Aνασκόπηση Remodelling της χρωματίνης και καρκίνος Davis PK, Brachmann RK Cancer Biology & Therapy 2003; 2:(1)24-31 Aπόδοση στα ελληνικά: Φ. ΒΛΑΣΤΟΣ, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α ΚΑΑ ΝΝΘΑ Το δύσκολο καθήκον

Διαβάστε περισσότερα

«Ιρισίνη», απλά μια μυοκίνη;

«Ιρισίνη», απλά μια μυοκίνη; : 35-43, 2014 Ανασκόπηση «Ιρισίνη», απλά μια μυοκίνη; Π. Δρογγίτης 1 Ε.Π. Κοτανίδου 2 Α. Γαλλή-Τσινοπούλου 2 Περίληψη Μόλις το 2012 προσδιορίστηκε η ύπαρξη μιας μυοκίνης, της «ιρισίνης». Φάνηκε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας

Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 54, 2007 41 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας Π. Περβανίδου 1 Χ. Κανακά-Gantenbein

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος

Σύγχρονες απόψεις για τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(2):165-179 Σύγχρονες απόψεις για τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα πρόληψης διαβήτη τύπου 2

Προγράμματα πρόληψης διαβήτη τύπου 2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(4):491-501 Προγράμματα πρόληψης διαβήτη τύπου 2 Ο διαβήτης τύπου 2 είναι από τα πλέον δαπανηρά χρόνια νοσήματα τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και την

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. Η χρησιμότητα του ποσοτικού προσδιορισμού του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. Η χρησιμότητα του ποσοτικού προσδιορισμού του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β Α ν α σ κ ό π η σ η Η χρησιμότητα του ποσοτικού προσδιορισμού του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β Α. Χατζηγιάννη Β Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιπποκράτειο ΓΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Αν και η παθοβιολογία της σχιζοφρένειας μπορεί να διερευνηθεί σε πολλαπλά επίπεδα, η οργανική

Αν και η παθοβιολογία της σχιζοφρένειας μπορεί να διερευνηθεί σε πολλαπλά επίπεδα, η οργανική 272 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 24 (4), 2013 Ειδικό άρθρο Special article Ήπια νευρολογικά σημεία στη σχιζοφρένεια: Συσχετίσεις με ηλικία, φύλο, εκπαίδευση και ψυχοπαθολογία Π. Παναγιωτίδης, 1 Γ. Καπρίνης, 2 Α. Ιακωβίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικά Νέα. Το συνεχές μιας ενοποιημένης θεωρίας για τις ασθένειες. Homeo News

Ομοιοπαθητικά Νέα. Το συνεχές μιας ενοποιημένης θεωρίας για τις ασθένειες. Homeo News Ομοιοπαθητικά Νέα Homeo News Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Mάρτιος - Μάιος 10 #16 www.homeopathy.gr Το συνεχές μιας ενοποιημένης θεωρίας για τις ασθένειες Aντικρουόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία του Τμήματος Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας της Ε.Ο.Ε. για συνεισφορά στην Ενημέρωση και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Έλληνα Ουρολόγου

Πρωτοβουλία του Τμήματος Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας της Ε.Ο.Ε. για συνεισφορά στην Ενημέρωση και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Έλληνα Ουρολόγου Πρωτοβουλία του Τμήματος Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας της Ε.Ο.Ε. για συνεισφορά στην Ενημέρωση και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Έλληνα Ουρολόγου Αγαπητοί Συνάδελφοι Η Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων με την κλίμακα Hamilton

Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων με την κλίμακα Hamilton Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΕΡΕΥΝΑ_ Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια σπάνια. Eνδιαφέρουσα Περίπτωση

Τ ο γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια σπάνια. Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Γαγγραινώδες πυόδερμα σε ασθενή με διαπυητική ιδρωταδενίτιδα. Θετική ανταπόκριση στην κολχικίνη Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Σαρακηνός Α. Μπαλαμιώτη Ε. Ζουριδάκη Ε. Κατσαβού Α. Γρηγορίου Σ. Ζακοπούλου Ν. Κοντοχριστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αποφρακτικό Σύνδρομο Απνοιών- Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.Υ.): Επιδημιολογία-συμπτώματα-συνέπειες

Αποφρακτικό Σύνδρομο Απνοιών- Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.Υ.): Επιδημιολογία-συμπτώματα-συνέπειες 174 Ανασκόπηση Αποφρακτικό Σύνδρομο Απνοιών- Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.Υ.): Επιδημιολογία-συμπτώματα-συνέπειες Ειρήνη Αυλωνίτου 1 Μάριος Κούγιας 1, 2 Φώτης Καψιμάλης 3 Γεώργιος Βαρουχάκης 3 Μίλτος

Διαβάστε περισσότερα

Μύθοι και αλήθειες για τo φυλλικό οξύ

Μύθοι και αλήθειες για τo φυλλικό οξύ ANASTASAKHS 17/5/2011 04:43 μμ Σελίδα1 ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ TΟΜ. 1, TΕΥΧ. 1, ΣΕΛ. 141-150, 2006 Μύθοι και αλήθειες για τo φυλλικό οξύ Αναστασάκης Ελευθέριος, Δασκαλάκης Γεώργιος, Αντσακλής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και εγκυροποίηση ερωτηματολογίου - εργαλείου εκτίμησης της συμμόρφωσης ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου II στο θεραπευτικό τους σχήμα

Δημιουργία και εγκυροποίηση ερωτηματολογίου - εργαλείου εκτίμησης της συμμόρφωσης ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου II στο θεραπευτικό τους σχήμα ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Δημιουργία και εγκυροποίηση ερωτηματολογίου - εργαλείου εκτίμησης της συμμόρφωσης ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου II στο θεραπευτικό τους σχήμα Ίντας Δ. Γεώργιος 1, Στεργιάνης

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου*

O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου* Αρτηριακή Υπέρταση, 21, 1-3: 37-49, 2012 ανασκoπηση O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου* Α. Κοτρότσου 1 Ι. Μουρούζης 1,2 Δ. Παπαδόπουλος 1 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης

Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):116-127 Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης Η υπέρταση στα

Διαβάστε περισσότερα

Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Παθολoγική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων και Αρτηριακής Υπέρτασης,

Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Παθολoγική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων και Αρτηριακής Υπέρτασης, Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Αναστάζια Κεή, 1 Βασίλειος Άθυρος, 2 Εμμανουήλ Γανωτάκης, 3 Ιωάννης Ιωαννίδης, 4 Ελένη Μπιλιανού, 5 Σταύρος Παππάς, 6 Μωυσής Ελισάφ 1 1 Παθολoγική

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική εικόνα της νόσου νεότερα δεδομένα

Κλινική εικόνα της νόσου νεότερα δεδομένα Κλινική εικόνα της νόσου νεότερα δεδομένα Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Νευρολόγος- Ψυχίατρος, Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης ι είναι η νόσος του Parkinson: η νόσος του Parkinson

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Th. Nika, 1 S. Stabouli S, 2 K. Kollios, 1 V. Kotsis, 3 F. Papachristou 2

Th. Nika, 1 S. Stabouli S, 2 K. Kollios, 1 V. Kotsis, 3 F. Papachristou 2 Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(1):11 15 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(1):11 15 Υπέρταση σε παιδιά και εφήβους Επιδημιολογικά δεδομένα και κλινική σημασία Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Το «μαλακό» κολλαγόνο: Μια νέα υπόθεση στην παθογένεση της ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του εντέρου και των οροαρνητικών σπονδυλαρθροπαθειών

Το «μαλακό» κολλαγόνο: Μια νέα υπόθεση στην παθογένεση της ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του εντέρου και των οροαρνητικών σπονδυλαρθροπαθειών Ανασκόπηση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,19(4):329-334 Το «μαλακό» κολλαγόνο: Μια νέα υπόθεση στην παθογένεση της ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του εντέρου και των οροαρνητικών σπονδυλαρθροπαθειών Π. Βουνοτρυπίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοάνοση Θρομβοπενία

Αυτοάνοση Θρομβοπενία ΤΟΜΟΣ 1 - ΤΕΥΧΟΣ 2 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ISSN: 1108-2682 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες: Καθηγητής Νικόλαος Κ. Ζούμπος, Καθηγήτρια Ελένη A. Παπαδάκη Αυτοάνοση Θρομβοπενία

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιατρική κατ οίκον νοσηλεία σε ασθενείς με Κυστική Ίνωση

Παιδιατρική κατ οίκον νοσηλεία σε ασθενείς με Κυστική Ίνωση Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 25: 149-154, Παιδιατρική 2013 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 25 2 149 Παιδιατρική κατ οίκον νοσηλεία σε ασθενείς με Κυστική Ίνωση Ελιάννα Χρυσοχόου, Ελπίδα Χατζηαγόρου ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση

Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΕΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: Εξακολουθεί να αποτελεί στόχο ανάπτυξης φαρµάκων κατά της παχυσαρκίας ;

ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΕΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: Εξακολουθεί να αποτελεί στόχο ανάπτυξης φαρµάκων κατά της παχυσαρκίας ; 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΕΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: Εξακολουθεί να αποτελεί στόχο ανάπτυξης φαρµάκων κατά της παχυσαρκίας ; Αντωνάτος Σ. 1, Γαλανοπούλου Π. 2 1 Ψυχίατρος, ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ηπιο συχνή ψυχική διαταραχή με σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων

Ηπιο συχνή ψυχική διαταραχή με σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 23 (1), 2012 39 Ερευνητική εργασία Research article Επιπολασμός της κατάθλιψης σε πληθυσμό ηλικιωμένων Κ. Αργυρόπουλος, 1,2 Φ. Γουρζής, 3 Ε. Γελαστοπούλου 1 1 Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονομική Αιμορραγική Τηλε-Αγγειεκτασία (ΚΑΤ) ή Συνδρομο των Osler- Weber - Rendu

Κληρονομική Αιμορραγική Τηλε-Αγγειεκτασία (ΚΑΤ) ή Συνδρομο των Osler- Weber - Rendu Ανασκόπηση Κληρονομική Αιμορραγική Τηλε-Αγγειεκτασία (ΚΑΤ) ή Συνδρομο των Osler- Weber - Rendu Δήμητρα Χαϊνη 1 1 Ειδικευόμενη Ακτινολογίας, Ακτινο-διαγνωστικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα