ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ Έναρξη, στις 2 Δεκεμβρίου 2013, της ηλεκτρονικής υποβολής της Διασάφησης και των λοιπών τελωνειακών παραστατικών και. 1. Γενικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Σελίδα 1 2. Ποιους αφορά η ηλεκτρονική υποβολή 3. Δομή του ICISnet Υποσυστήματα 4. Τμήματα του ICISnet που βρίσκονται ήδη σε παραγωγική λειτουργία 5. Σημαντικές αλλαγές στις τελωνειακές διαδικασίες και διατυπώσεις 6. Διασύνδεση των χρηστών με το ICISnet 7. Πιστοποίηση των Οικονομικών Φορέων/Εξωτερικών Χρηστών, στο ICISnet. Τρόποι ηλεκτρονικής υποβολής τελωνειακών παραστατικών από τους εξωτερικούς χρήστες 9. Επισημάνσεις ανά Υποσύστημα 9.1. Υποσύστημα Δηλωτικών 9.2. Υποσύστημα Εισαγωγών 9.3. Υποσύστημα Εξαγωγών 9.4. Υποσύστημα Διαμετακόμισης 9.5. Υποσύστημα Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) 9.6. Υποσύστημα Λογιστικής Διαχείρισης και Ηλεκτρονικών Πληρωμών 9.7. Υποσύστημα Αδειών/Εγκρίσεων 10. Υποχρεώσεις εξωτερικού χρήστη 11. Συμπλήρωση, υποβολή και αποδοχή ή απόρριψη τελωνειακού παραστατικού Συμπλήρωση και επικύρωση του τελωνειακού παραστατικού Αποθήκευση ως Πρότυπο ή/και Πρόχειρο Επιτυχής υποβολή-απόδοση Τοπικού Αριθμού Αναφοράς (LRN) Αποδοχή του τελωνειακού παραστατικού Απόρριψη του τελωνειακού παραστατικού 12. Εγχειρίδια Χρήσης Εξωτερικών Χρηστών

2 1. Γενικά Στις 2 Δεκεμβρίου 2013, ολοκληρώνεται η θέση σε πλήρη παραγωγική λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISnet). Έτσι πλέον η υποβολή της Διασάφησης, της Δήλωσης ΕΦΚ και των λοιπών τελωνειακών παραστατικών και, θα γίνεται ηλεκτρονικά στα Τελωνεία, με συνέπεια τη σημαντική βελτίωση και απλούστευση των τελωνειακών συναλλαγών, διαδικασιών και διατυπώσεων. Οι ηλεκτρονικές αυτές υπηρεσίες, αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου «Υλοποίηση Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet», το οποίο τίθεται τμηματικά σε παραγωγική λειτουργία. 2. Ποιους αφορά η ηλεκτρονική υποβολή Η ηλεκτρονική υποβολή της Διασάφησης και των λοιπών τελωνειακών παραστατικών και, αφορά όλους τους οικονομικούς φορείς που συναλλάσσονται με τα τελωνεία, στα πλαίσια κάποιας τελωνειακής διαδικασίας (π.χ. εισαγωγή, εξαγωγή, διαμετακόμιση, προϊόντα ΕΦΚ, αυτοκίνητα οχήματα υποκείμενα σε Τέλος Ταξινόμησης κ.λπ.), όπως αναλυτικότερα περιγράφεται παρακάτω. 3. Δομή του ICISnet - Υποσυστήματα Το ICISnet αποτελείται από την εφαρμογή Εξωτερικών Χρηστών (i-trader), μέσω της οποίας οι οικονομικοί φορείς/εξωτερικοί χρήστες πραγματοποιούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με τα τελωνεία (π.χ. ηλεκτρονική υποβολή, πληροφόρηση κ.λπ.) και την εφαρμογή Εσωτερικών Χρηστών (back end), για χρήση των Τελωνείων. Τα Υποσυστήματα του ICISnet, είναι τα ακόλουθα: Εισαγωγών Εξαγωγών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) Δηλωτικών Διαμετακόμισης, Δασμολογίου (TARIC) Αξιών Εγγυήσεων Αδειών/Εγκρίσεων Λογιστικής Διαχείρισης και Ηλεκτρονικών Πληρωμών Μητρώου Συναλλασσόμενων Πιστοποίησης Χρηστών Διαδικτυακής Πύλης (portal) Πόρων Υποθέσεων Ανάλυσης Κίνδυνου Υποστηρικτικών Εφαρμογών Παρακολούθησης Διαθεσιμότητας και Συνέχειας (monitoring) 4. Τμήματα του ICISnet που βρίσκονται ήδη σε παραγωγική λειτουργία Η θέση του ICISnet σε παραγωγική λειτουργία βρίσκεται σε εξέλιξη και τμήματά του ήδη λειτουργούν. Ειδικότερα το ICISnet λειτουργεί παραγωγικά για τις εξής περιπτώσεις: Από 1/6/2010: EMCS-Λειτουργίες παραλαβής προϊόντων Από 1/1/2011: Συνοπτική Διασάφησης Εισόδου (ENS) Διεθνής Εκτροπή Αναγγελία Άφιξης 1ης Εισόδου 1

3 Αναγγελία Άφιξης Επόμενης Εισόδου και EMCS-Ηλεκτρονική Υποβολή e-δε (Ηλεκτρονικό Διοικητικό Έγγραφο), Λειτουργίες αποστολής και Λειτουργίες παραλαβής προϊόντων ΕΦΚ. Από 2/1/2012: Υποσύστημα Αδειών/Εγκρίσεων και Υποσύστημα Εγγυήσεων για τις άδειες SEED του ΕΦΚ Από 3/4/2012: Διασάφηση Εξαγωγής Τύπου Α (για κανονική διαδικασία) Διασάφηση Εξαγωγής Τύπου Β (Ελλιπής Διασάφηση) Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση τύπου Ζ (για απλουστευμένη διαδικασία) Έγγραφο Προενημέρωσης Άφιξη Στην Έξοδο Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου και Δήλωση Καταλόγου Εξόδου 5. Σημαντικές αλλαγές στις τελωνειακές διαδικασίες και διατυπώσεις Η θέση σε παραγωγική λειτουργία του ICISnet, αντικαθιστά τον ακολουθούμενο έως σήμερα τρόπο διεξαγωγής των τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων και επιφέρει τις παρακάτω πολύ σημαντικές αλλαγές: Ηλεκτρονικής υποβολή από τον εξωτερικό χρήστη: των διασαφήσεων, της Δήλωσης ΕΦΚ και των λοιπών τελωνειακών παραστατικών, των αιτημάτων ακύρωσης ή διόρθωσης των συνημμένων, δικαιολογητικών κ.λπ. στα τελωνειακά παραστατικά (π.χ. τιμολόγια, φορτωτικές, άδειες, πιστοποιητικά κ.λπ.). Ηλεκτρονική ενημέρωση του εξωτερικού χρήστη για: την αποδοχή (απόδοση MRN) ή την απόρριψη (γνωστοποίηση λαθών) των διασαφήσεων και των λοιπών τελωνειακών παραστατικών. τις αποφάσεις του Τελωνείου (π.χ. απόφαση για έλεγχο). Ηλεκτρονική ενημέρωση των Τελωνείων και των συναλλασσόμενων σε πραγματικό (online) χρόνο, για την εξέλιξη των συναλλαγών. Ηλεκτρονική παρακολούθηση της ροής της διαδικασίας και διατήρηση της ιστορικότητας κάθε συναλλαγής. Ηλεκτρονική κάλυψη τόσο των κανονικών όσο και των απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών. Δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής (από αρχές 2014). Ηλεκτρονικό αρχείο τελωνειακών παραστατικών. Διασύνδεση με τρίτα συστήματα για εξυπηρέτηση συναλλαγών και για ανταλλαγή στοιχείων στα πλαίσια των αρχών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Κατάργηση της υποβολή της διασάφησης και των λοιπών τελωνειακών παραστατικών και σε έντυπη μορφή, η οποία παραμένει πλέον μόνο ως εφεδρική διαδικασία, στις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας του ICISnet. Εξαίρεση αποτελούν οι ειδικές περιπτώσεις όπου προβλέπεται η χρήση εντύπου (π.χ. εμπορικά έγγραφα, δελτίο TIR) από ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις καθώς και οι περιπτώσεις εναλλακτικού τρόπου υποβολής (π.χ. ταξιδιώτες, ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ σε μη εμπορικές αποστολές). Καθιέρωση, πέραν της προαναφερόμενης έντυπης υποβολής, και άλλων μορφών εφεδρικής διαδικασίας στις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των μηχανογραφικών 2

4 συστημάτων τόσο των τελωνειακών αρχών, όσο και των οικονομικών φορέων, όπως είναι η εκ των υστέρων ηλεκτρονική υποβολή των τελωνειακών παραστατικών, όπου αυτό επιτρέπεται από τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις. Διαχωρισμός του ενοποιημένου εντύπου «Αποδεικτικό Είσπραξης και Άδεια Παράδοσης Τελωνισθέντων Εμπορευμάτων» σε: «Αποδεικτικό Είσπραξης» και «Άδεια Παράδοσης Εμπορευμάτων». 6. Διασύνδεση των χρηστών με το ICISnet Η διασύνδεση των χρηστών του ICISnet, θα γίνεται ως ακολούθως: Οι εξωτερικοί χρήστες (συναλλασσόμενοι οικονομικοί φορείς) συνδέονται στην εφαρμογή Εξωτερικών Χρηστών (i-trader) του ICISnet μέσω διαδικτύου (internet), δια μέσου της Διαδικτυακής Πύλης (Portal) των Ελληνικών Τελωνείων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Οι εσωτερικοί χρήστες (Τελωνειακοί Υπάλληλοι) συνδέονται στην εφαρμογή Εσωτερικών Χρηστών του ICISnet (back end) μέσω του δικτύου του ΣΥΖΕΥΞΙΣ και εργάζονται σε μία κεντρική βάση δεδομένων. Δεν υπάρχουν πλέον εξυπηρετητές εγκατεστημένοι τοπικά στα τελωνεία. 7. Πιστοποίηση των Οικονομικών Φορέων/Εξωτερικών Χρηστών, στο ICISnet Για την πρόσβαση των εξωτερικών χρηστών (συναλλασσόμενων οικονομικών φορέων) στην εφαρμογή Εξωτερικών Χρηστών (i-trader) του ICISnet, απαιτείται η πιστοποίησή τους από το TAXISnet. Για την πρόσβαση των νομίμων αντιπροσώπων, πέραν της ανωτέρω πιστοποίησης, απαιτείται και η ύπαρξη ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης. Η διαδικασία της εξουσιοδότησής τους καθώς και η αποδοχή αυτής γίνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εξουσιοδοτήσεων του ICISnet. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος Οικονομικού Φορέα/Εξωτερικού Χρήστη εξουσιοδοτεί υπάλληλο για την υποβολή διασάφησης, αυτός πρέπει να πιστοποιηθεί για λογαριασμό Οικονομικού Φορέα/Εξωτερικού Χρήστη. Επισημαίνεται ότι πέραν της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης, εξακολουθεί να υφίσταται για τον Οικονομικό Φορέα/Εξωτερικό Χρήστη η υποχρέωση να τηρεί στο αρχείο του και έντυπη εξουσιοδότηση, ως επισυναπτόμενο έγγραφο στην υποβληθείσα ηλεκτρονικά διασάφηση. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εξωτερικών χρηστών ή των νομίμων αντιπροσώπων τους, καθώς και οδηγίες χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Εξουσιοδοτήσεων του ICISnet, παρέχονται στη Διαδικτυακή Πύλη (Portal) των Ελληνικών Τελωνείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση - «Ηλεκτρονικές συναλλαγές».. Τρόποι ηλεκτρονικής υποβολής τελωνειακών παραστατικών από τους εξωτερικούς χρήστες Η ηλεκτρονική υποβολή των τελωνειακών παραστατικών από τους εξωτερικούς χρήστες (αλλά και η ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας), θα πραγματοποιείται με τρεις τρόπους: α. Με υποβολή σε φόρμα, μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικών υποβολών του ICISnet (εφαρμογή Εξωτερικών Χρηστών i-trader), με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων. Για τη διευκόλυνση των Οικονομικών Φορέων/Εξωτερικών Χρηστών, θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης πρότυπων και πρόχειρων υποβολών. 3

5 β. Με αναφόρτωση (upload) XML μηνυμάτων, μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικών υποβολών του ICISnet (εφαρμογή Εξωτερικών Χρηστών i-trader). γ. Με χρήση web services (επικοινωνία σύστημα με σύστημα-system to system), για υποβολή και ανάκτηση XML μνημάτων. Οι υπηρεσίες αυτές θα προσφέρονται για πιστοποιημένα συστήματα. Επισημάνσεις: α. Οι Οικονομικοί Φορείς/Εξωτερικοί Χρήστες, που θα επιλέξουν μία από τις δυνατότητες β ή γ ανωτέρω, πρέπει να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων με τα οποία θα πραγματοποιείται η ηλεκτρονική ανταλλαγή των σχετικών μνημάτων με το ICISnet. Οι προδιαγραφές των XML μηνυμάτων (XSD αρχεία) έχουν δημοσιοποιηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη (Portal) των Ελληνικών Τελωνείων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στη διαδρομή: «Υπηρεσίες για Οικονομικούς Φορείς» - «Messages Specifications - Προδιαγραφές Μηνυμάτων», για να μπορέσουν όσοι συναλλασσόμενοι το επιθυμούν να αναπτύξουν σχετικά πληροφοριακά συστήματα παραγωγής των σχετικών μηνυμάτων. β. Η επιλογή του τρόπου επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, θα γίνεται από τους συναλλασσόμενους Οικονομικούς Φορείς/Εξωτερικούς Χρήστες, ανάλογα με τις ανάγκες τους. γ. Στην Διαδικτυακή Πύλη (portal) των Ελληνικών Τελωνείων, είναι επίσης διαθέσιμο και το περιβάλλον για δοκιμαστικές υποβολές των τελωνειακών παραστατικών. 9. Επισημάνσεις ανά Υποσύστημα Παρατίθενται κατωτέρω, ανά υποσύστημα, ορισμένες βασικές επισημάνσεις που αφορούν στους εξωτερικούς χρήστες του ICISnet. Ειδικότερα: 9.1. Υποσύστημα Δηλωτικών Όσον αφορά στο Υποσύστημα Δηλωτικών, επισημαίνονται τα ακόλουθα: Ηλεκτρονική Υποβολή, από 2 Δεκεμβρίου 2013 (εκτός Ελευθέρων Ζωνών Τύπου Ι): Τα παραστατικά που περιλαμβάνονται στο Υποσύστημα Δηλωτικών και θα υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά από 2 Δεκεμβρίου 2013, είναι τα εξής: Δηλωτικό - Συνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης Αίτηση Δηλωτικού Παρατηρήσεις Παραλαβής Αποθηκαρίου Προσωρινής Εναπόθεσης Ενημέρωση Τελωνείου για την Εικόνα των Πιστώσεων Αίτηση Ανασυσκευασίας Αίτηση Εγκατάλειψης Αίτηση Καταστροφής Επισημαίνεται ότι για την Αίτηση Δηλωτικού, την Αίτηση Ανασυσκευασίας, την Αίτηση Εγκατάλειψης και την Αίτηση Καταστροφής, κατά την πρώτη φάση υλοποίησης, θα υπάρχει δυνατότητα και για έντυπη υποβολή. 4

6 Αναστολή ηλεκτρονικής υποβολής: Ελεύθερες Ζώνες Τύπου Ι: Η έναρξη εφαρμογής του υποσυστήματος Δηλωτικών στις περιπτώσεις των Ελευθέρων Ζωνών Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, μετατίθεται σε μεταγενέστερο χρόνο, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (Τελωνείων διαχειριστών Ελευθέρων Ζωνών μεταφορέων). Παρακολούθηση Πλοίων: Η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων που αφορούν στην παρακολούθηση των πλοίων (έντυπα IMO FAL, αναγγελία κατάπλου/απόπλου), μετατίθεται σε μεταγενέστερο χρόνο και ως τότε θα εφαρμόζεται σε όλα τα τελωνεία της χώρας η ακολουθούμενη μέχρι σήμερα διαδικασία. Αίτηση Δειγματοληψίας: Υλοποιείται και θα είναι εφικτή σε μεταγενέστερο χρόνο, η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Δειγματοληψίας για λήψη δείγματος, προκειμένου να αποσταλεί στο ΓΧΚ για χημική ανάλυση. Ηλεκτρονική Υποβολή από 1/1/2011: Υπενθυμίζεται ότι για τα ακόλουθα παραστατικά, λειτουργεί ήδη η ηλεκτρονική υποβολή και κατά συνέπεια, δεν υφίσταται για αυτά κάποια αλλαγή στην παρούσα φάση: Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου (ENS) Διεθνής Εκτροπή Αναγγελία Άφιξης 1ης Εισόδου Αναγγελία Άφιξης Επόμενης Εισόδου 9.2. Υποσύστημα Εισαγωγών Όσον αφορά στο Υποσύστημα Εισαγωγών, επισημαίνονται τα ακόλουθα: Πεδίο εφαρμογής Το υποσύστημα Εισαγωγών του ICISnet, καλύπτει τη διαδικασία εισαγωγής και εφαρμόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις : στο καθεστώς της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία (καθεστώτα 01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 4, 49, 61, 63 και 6) στο καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (καθεστώτα 51 και 54), στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής (καθεστώς 53), στο καθεστώς της μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο (καθεστώτα 91 και 92) και στο καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης (καθεστώτα 71 και 7). Ηλεκτρονική υποβολή από 2 Δεκεμβρίου 2013: Τα παραστατικά που περιλαμβάνονται στο Υποσύστημα Εισαγωγών και θα υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά από 2 Δεκεμβρίου 2013, είναι τα εξής: ΕΔΕ (Διασάφηση) Εισαγωγής Αίτηση-Δήλωση Για Εμπορευματοκιβώτια Εκκαθαριστικός Λογαριασμός Ενεργητικής Τελειοποίησης ΕΔΕ (Διασάφηση) Εισαγωγής Άνευ Στατιστικής 5

7 Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή καλύπτει: o την κανονική διαδικασία (χρήση κανονικής διασάφησης τύπου Α) o την ελλιπή διασάφηση (τύπου Β) o την απλουστευμένη διαδικασία (χρήση απλουστευμένης διασάφησης τύπου C) o τη διαδικασία τελωνισμού στις εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου με λογιστικές εγγραφές o τις συμπληρωματικές διασαφήσεις (Χ, Υ και Ζ) καθώς και τις διασαφήσεις προάφιξης (D, E και F) Εναλλακτικός Τρόπος Υποβολής της Διασάφησης Εισαγωγής - Έντυπη Υποβολή Για τις παρακάτω περιπτώσεις, θα είναι αποδεκτή, εναλλακτικά, και η έντυπη υποβολή της Διασάφησης Εισαγωγής: Για ιδιώτες, εφόσον δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο ICISnet και ως εκ τούτου δεν έχουν τη δυνατότητα υποβολής της διασάφησης ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση αυτή η καταχώρηση στο ICISnet θα γίνεται από το τελωνείο. Για πρόσωπα που πραγματοποιούν εισαγωγές σε περιστασιακή βάση. Για μη εμπορικές αποστολές, με χρήση ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ. o Το Δελτίο Κίνησης (TRANSIT LOG) και το ΔΕΠΕ, θα εξακολουθήσουν να προσκομίζονται στο Τελωνείο, όπως και σήμερα σε έντυπη μορφή και εν συνεχεία θα καταχωρούνται στο ICISnet από το Τελωνείο. o Εξαιρούνται από την ηλεκτρονική υποβολή οι Ταχυδρομικές Αποστολές μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (σήμερα τα ΕΛΤΑ στη χώρα μας), που ακολουθούν ειδική τελωνειακή διαδικασία- ταχυδρομική διασάφηση Υποσύστημα Εξαγωγών Όσον αφορά στο Υποσύστημα Εξαγωγών, επισημαίνονται τα ακόλουθα: Ηλεκτρονική υποβολή από 2 Δεκεμβρίου 2013, όσον αφορά στην απλουστευμένη διαδικασία: Το Υποσύστημα Εξαγωγών θα εξυπηρετεί πλέον την ηλεκτρονική υποβολή των διασαφήσεων και λοιπών τελωνειακών παραστατικών και στα πλαίσια των απλουστευμένων διαδικασιών. Ειδικότερα στα πλαίσια των απλουστευμένων διαδικασιών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα ακόλουθα: ΕΔΕ (Διασάφηση) Εξαγωγής (όλων των τύπων) Συνημμένα έγγραφα, δικαιολογητικά κ.λπ. στη διασάφηση εξαγωγής (π.χ. τιμολόγια, φορτωτικές, άδειες, πιστοποιητικά κ.λπ.). Η ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης και των συνημμένων παραστατικών για την Κανονική Διαδικασία, λειτουργεί ήδη και κατά συνέπεια, δεν υφίσταται για αυτά κάποια αλλαγή στην παρούσα φάση. 6

8 9.4. Υποσύστημα Διαμετακόμισης Όσον αφορά στο Υποσύστημα Διαμετακόμισης, επισημαίνονται τα ακόλουθα: Ηλεκτρονική υποβολή από 2 Δεκεμβρίου 2013: Τα παραστατικά που περιλαμβάνονται στο Υποσύστημα Διαμετακόμισης και θα υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά από 2 Δεκεμβρίου 2013, είναι τα εξής: T_ Τ1 Τ2 T2F TIR Καταχώρηση τίτλων μεμονωμένης εγγύησης Αναστολή ηλεκτρονικής υποβολής: Η ηλεκτρονική υποβολή των παρακάτω παραστατικών, μετατίθεται σε μεταγενέστερο χρόνο και έως τότε θα εφαρμόζεται σε όλα τα Τελωνεία της χώρας, η ακολουθούμενη μέχρι σήμερα διαδικασία: Αντίτυπο ελέγχου Τ5 Δελτίο ATA Απόδειξη Κοινοτικού Χαρακτήρα (T2L/T2LF/CMMC) Αεροπορική Μεταφορά (CMA) Θαλάσσια Μεταφορά (CMS) Στο καθεστώς TIR, παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή, θα συνεχίσει να προσκομίζεται στο τελωνείο αναχώρησης/εισόδου ή στο τελωνείο εξόδου/προορισμού το έντυπο δελτίο TIR, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Υποσύστημα Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) Όσον αφορά στο Υποσύστημα Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, επισημαίνονται τα ακόλουθα: Ηλεκτρονική υποβολή από 2 Δεκεμβρίου 2013: Τα παραστατικά που περιλαμβάνονται στο Υποσύστημα Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και θα υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά από 2 Δεκεμβρίου 2013, είναι τα εξής: Δήλωση Ειδικού Φόρου κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) Δήλωση Άφιξης Οχήματος (ΔΑΟ) - Λειτουργίες Αποστολής & Παραλαβής Άδεια Διακίνησης Οχήματος (ΑΔΟ) - Λειτουργίες Αποστολής & Παραλαβής Αίτηση Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (για καπνικά προϊόντα) Δελτίο Παραγωγής Αίτηση Μεταβολής Προϊόντων Αίτηση Χρησιμοποίησης / Επανεισαγωγής (Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών-ΚΑΕ) Άδεια Μεταφοράς (για Δωδεκάνησα) 7

9 9.6. Υποσύστημα Λογιστικής Διαχείρισης και Ηλεκτρονικών Πληρωμών Όσον αφορά στο Υποσύστημα Λογιστικής Διαχείρισης και Ηλεκτρονικών Πληρωμών, επισημαίνεται ότι η Ηλεκτρονική Πληρωμή θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στις αρχές του Έως τότε θα εφαρμόζεται η φυσική πληρωμή στο Τελωνείο Υποσύστημα Αδειών/Εγκρίσεων Όσον αφορά στο Υποσύστημα Αδειών/Εγκρίσεων, επισημαίνεται ότι από 2 Δεκεμβρίου 2013 οι αιτήσεις που κατατίθενται στις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές με σκοπό την έκδοση Αδειών ή τη χορήγηση εγκρίσεων (π.χ. άδεια εγκεκριμένου αποστολέα/παραλήπτη, άδεια χρήσης τακτικής γραμμής θαλασσίων μεταφορών, άδεια προσωρινής εναπόθεσης, άδεια απλουστευμένων διαδικασιών), θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του Υποσυστήματος Αδειών/Εγκρίσεων. 10. Υποχρεώσεις εξωτερικού χρήστη Δεδομένου ότι η υποβολή στο Τελωνείο διασάφησης ή άλλου τελωνειακού παραστατικού, ισοδυναμεί με δέσμευση όσον αφορά στην ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και γενικά στην τήρηση κάθε υποχρέωσης που αφορά στην υπαγωγή των εκάστοτε εμπορευμάτων στο σχετικό καθεστώς, ο εξωτερικός χρήστης που υποβάλλει ηλεκτρονικά διασάφηση ή άλλο τελωνειακό παραστατικό, έχει υποχρέωση να γνωρίζει και να συμπληρώνει ορθά: τις απαραίτητες θέσεις των τελωνειακών παραστατικών, ανάλογα με το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο ζητά να υπαχθούν τα εμπορεύματα, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο ανάλογο καθεστώς και τα πιστοποιητικά και τις τυχόν εγκρίσεις που απαιτούνται από άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες για τον τελωνισμό των εμπορευμάτων. 11. Συμπλήρωση, υποβολή και αποδοχή ή απόρριψη τελωνειακού παραστατικού Για τη συμπλήρωση και την ηλεκτρονική υποβολή των τελωνειακών παραστατικών, ακολουθούνται τα εξής: Συμπλήρωση και επικύρωση του τελωνειακού παραστατικού Ο εξωτερικός χρήστης έχει την υποχρέωση να συμπληρώσει το προς υποβολή τελωνειακό παραστατικό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω στην παράγραφο 10. Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση, πριν την υποβολή και προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν λάθη, ενδείκνυται να επαληθεύεται η ορθή συμπλήρωσή του, με την επιλογή «Επικύρωση», από το μενού «Ενέργειες». Εάν υπάρχουν λάθη, εμφανίζονται τα αντίστοιχα μηνύματα στο πάνω μέρος της οθόνης Αποθήκευση ως Πρότυπο ή/και Πρόχειρο Δίνεται η δυνατότητα στον εξωτερικό χρήστη να αποθηκεύσει ένα παραστατικό ως πρότυπο ή πρόχειρο. Ειδικότερα: Το πρότυπο είναι χρήσιμο για τους συναλλασσόμενους που υποβάλλουν συχνά ένα συγκεκριμένο τύπο παραστατικού με θέσεις που είναι όμοιες σε κάθε συναλλαγή (πχ. EORI, Τελωνεία, κωδικοί εμπορευμάτων, χώρα αποστολής, παραλήπτης κλπ.) Το πρόχειρο χρησιμεύει στο συναλλασσόμενο στα πλαίσια μιας μόνο υποβολής. Έχει τη δυνατότητα να την αποθηκεύσει και να την ολοκληρώσει αργότερα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει εκ νέου το πρόχειρο, εφόσον ολοκληρώσει την υποβολή και εξέλθει από την εφαρμογή.

10 Επισημαίνεται ότι πριν την υποβολή του τελωνειακού παραστατικού, ενδείκνυται η αποθήκευσή του ως «πρότυπο», προκειμένου να μην απαιτείται η συμπλήρωσή του εκ νέου σε περίπτωση απόρριψης της υποβολής (βλέπε παρακάτω παράγραφο 11.5) Επιτυχής υποβολή-απόδοση Τοπικού Αριθμού Αναφοράς (LRN) Εφόσον η ηλεκτρονική υποβολή ενός τελωνειακού παραστατικού είναι επιτυχής, παράγεται από το σύστημα Τοπικός Αριθμός Αναφοράς (LRN), ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη, όπως και η ένδειξη «Επιτυχής Υποβολή». Επισημαίνεται ότι η απόδοση Τοπικού Αριθμού Αναφοράς (LRN) και η εμφάνιση της ένδειξης «Επιτυχής Υποβολή», δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε την αποδοχή του υποβληθέντος τελωνειακού παραστατικού, επειδή ενδέχεται στη συνέχεια, μετά τον έλεγχο, να απορριφθεί (βλέπε παρακάτω παράγραφο 11.5) Αποδοχή του τελωνειακού παραστατικού Εφόσον το τελωνειακό παραστατικό μετά την υποβολή του γίνει αποδεκτό, καταχωρείται στη βάση του ICISnet και αυτόματα αποδίδεται αριθμός αναφοράς της κίνησης (MRN), ο οποίος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον εξωτερικό χρήστη μέσω του μηνύματος τύπου (...2) Απόρριψη του τελωνειακού παραστατικού Εφόσον το τελωνειακό παραστατικό δεν πληροί τους όρους και τους τύπους συμπλήρωσης, καθώς και τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές ή απαιτήσεις του, απορρίπτεται αυτόματα από το σύστημα ηλεκτρονικά με μήνυμα τύπου (...16), στο οποίο αναφέρονται και οι λόγοι απόρριψής του. Κατόπιν τούτου, ο εξωτερικός χρήστης ανακτά το Πρότυπο του απορριφθέντος τελωνειακού παραστατικού (εφόσον βέβαια έχει φροντίσει να το αποθηκεύσει ως πρότυπο), το συμπληρώνει σύμφωνα με το μήνυμα απόρριψης και το υποβάλλει εκ νέου. Εφόσον δεν το έχει αποθηκεύσει ως πρότυπο, το συμπληρώνει εξ ολοκλήρου από την αρχή και το υποβάλει εκ νέου. 12. Εγχειρίδια Χρήσης Εξωτερικών Χρηστών Για τη διευκόλυνση των εξωτερικών χρηστών, στη Διαδικτυακή Πύλη (Portal) των Ελληνικών Τελωνείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στη διαδρομή: «Ηλεκτρονικές Συναλλαγές» - «Πιλοτικό Τελωνείο_Περιβάλλον Δοκιμαστικών Υποβολών» - «Οδηγίες χρήσης e- Υπηρεσιών», έχουν αναρτηθεί, ανά Υποσύστημα, τα προσωρινά Εγχειρίδια Χρήσης εξωτερικών και εσωτερικών χρηστών του ICISnet. 9

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Νέες Ηλεκτρονικές Τελωνειακές Διαδικασίες και Απλουστεύσεις Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015 Άγγελος Λυμπέρης Διευθυντής Τελωνείου Αθηνών 1 Νέες Ηλεκτρονικές Τελωνειακές

Διαβάστε περισσότερα

IK28. Γνωστοποίηση λήξης καθεστώτος τελειοποίησης

IK28. Γνωστοποίηση λήξης καθεστώτος τελειοποίησης ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Μηνύματα διασάφησης εισαγωγής ID15 υποβολή ID16 απόρριψη ID28 αποδοχή ID13 αίτημα για διόρθωση ID04 αποδοχή αιτήματος διόρθωσης ID05 απόρριψη αιτήματος διόρθωσης ID14 υποβολή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ-iTRADER Έκδοση: 2.70 26/06/2013 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων Τελωνείων

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων Τελωνείων Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων Τελωνείων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ-iTRADER

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟY ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - T2L/T2LF.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟY ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - T2L/T2LF. ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟY ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - T2L/T2LF. Η ΓΓΠΣ μαζί με την Τελωνειακή Υπηρεσία έθεσαν σε παραγωγική λειτουργία την ηλεκτρονική υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. (Ηλεκτρονικό. Τελωνείο ICISnet)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. (Ηλεκτρονικό. Τελωνείο ICISnet) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ (Ηλεκτρονικό Τελωνείο ICISnet) Θέματα Παρουσίασης 1. Εισαγωγή 2. ICISnet Στόχοι 3. ICISnet Χαρακτηριστικά 4. ICISnet Νέες Υπηρεσίες 5. Τρόποι υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ : «Θέση σε παραγωγική λειτουργία των Υποσυστημάτων Εισαγωγής, Διαμετακόμισης, Δηλωτικών, και ΕΦΚ στο ΙCISnet»

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ : «Θέση σε παραγωγική λειτουργία των Υποσυστημάτων Εισαγωγής, Διαμετακόμισης, Δηλωτικών, και ΕΦΚ στο ΙCISnet» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.Δ19Α 5041257 ΕΞ 2013 1)Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. Η Δήλωση Άφιξης Οχήματος ΔΑΟ, είναι ένα Εθνικό τελωνειακό παραστατικό που υποβάλλεται από τον υπόχρεο (μεταφορέα / παραλήπτη οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση versions έως και στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet.

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση versions έως και στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ημ/νια 10/06/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ Αριθμ. Πρωτ5012633ΕΞ15 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ Ι.Ορισμός διαμετακόμισης Η κοινοτική κοινή Διαμετακόμιση είναι ένα τελωνειακό καθεστώς, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης μεταφοράς εμπορευμάτων, από ένα σημείο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk Α. Καταχώρηση στοιχείων διασάφησης Για την διασφάλιση των δεδομένων του προγράμματος SEPAdesk, θα πρέπει να ορίσετε κωδικό πρόσβασης στον προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Έκδοση: 01.21 29/11/2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Β 5010493 ΕΞ 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Αποκαταστάθηκε η δυνατότητα υποβολής αιτήματος ακύρωσης εκκαθαριστικού λογαριασμού.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Αποκαταστάθηκε η δυνατότητα υποβολής αιτήματος ακύρωσης εκκαθαριστικού λογαριασμού. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ημ/νια 15/07/2014 1512 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ Δ.Π.Σ.Τ 5016927 ΕΞ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥλοποίησηΗλεκτρονικού Τελωνείου. ΠληροφοριακόΣύστημαICISnet.

ΥλοποίησηΗλεκτρονικού Τελωνείου. ΠληροφοριακόΣύστημαICISnet. ΥλοποίησηΗλεκτρονικού Τελωνείου. ΠληροφοριακόΣύστημαICISnet. Παράγοντες χάραξης νέας στρατηγικής απότηνεεγιατατελωνεία 1. O συνεχώς αυξανόμενος όγκος των εμπορικών συναλλαγών στην αλυσίδα ανεφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση αρχείου ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση αρχείου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Γ 2. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία υπόχρεου /υποβάλλοντα τη ΔΑΟ. Στοιχεία παραλήπτη οχήματος. Στοιχεία κάθε Οχήματος ανά στίχο

Στοιχεία υπόχρεου /υποβάλλοντα τη ΔΑΟ. Στοιχεία παραλήπτη οχήματος. Στοιχεία κάθε Οχήματος ανά στίχο ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΦΙΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΑΟ ΣΤΟ SEPAdesktop. Εισαγωγή. Γενικά για τη ΔΑΟ Η ΔΑΟ είναι ένα εθνικό τελωνειακό παραστατικό έγγραφο, που υποβάλλεται από τον υπόχρεο (μεταφορέα / παραλήπτη

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet Ομάδα Έργου Αγγελική Αρβανίτη ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ Φ. 280 ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β,Γ 4. Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Γ,Ε 5. Δ/ΝΣΗ 18Η ΤΕΛ. ΟΙΚΟΝ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ Φ. 280 ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β,Γ 4. Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Γ,Ε 5. Δ/ΝΣΗ 18Η ΤΕΛ. ΟΙΚΟΝ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ Φ. 280 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5012006 ΕΞ 2012 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ sepadesktop. Το πρόγραμμα βρίσκεται στο αρχικό μενού του SEPAnet του Προφίλ, όπως παρακάτω.

ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ sepadesktop. Το πρόγραμμα βρίσκεται στο αρχικό μενού του SEPAnet του Προφίλ, όπως παρακάτω. ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ sepadesktp 1. Τι περιλαμβάνει η εφαρμογή Διασάφηση εξαγωγής, όλα τα μηνύματα Συνοπτική διασάφηση εισόδου ΕΝΣ ΙΕ315 υποβολή ΙΕ316 απόρριψη ΙΕ328 αποδοχή Ηλεκτρονικό Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.1998 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.98 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Σε συνέχεια της υπ' αριθ. Τ.10391/1918/24.11.1993, με την

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

«ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» «ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Υπουργείου Οικονομικών - Νόμος 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α ) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εγκατάσταση νέων εκδόσεων στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet (SR έως και SR-02.20)

ΘΕΜΑ : Εγκατάσταση νέων εκδόσεων στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet (SR έως και SR-02.20) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 18-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ.ΗΛ.ΤΕΛ.1025841ΕΞ16 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ 2: ΑΔΕΙΕΣ ΕΦΚ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ.Α. 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5041356 ΕΞ 2013 Δ/ΝΣΗ 19 η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση versions έως και στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet.

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση versions έως και στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ημ/νια 25/05/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ Αριθμ. Πρωτ1079576 ΕΞ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SEPAnet για τη ΔΕΦΚ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SEPAnet για τη ΔΕΦΚ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SEPAnet για τη ΔΕΦΚ Α. Γενικά για τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης- ΔΕΦΚ Η Δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, είναι ένα Εθνικό Τελωνειακό Παραστατικό, με το οποίο εκτελωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω:

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ /ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ/ΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ε. Κανελλοπούλου/A.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014962 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1.Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β Γ Δ 2. 19 Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3. 33 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγετε από την αρχική οθόνη Αρχείο ΕΔΕ και την ένδειξη Νέο,

Επιλέγετε από την αρχική οθόνη Αρχείο ΕΔΕ και την ένδειξη Νέο, Δημιουργία Νέας διασάφησης εισαγωγής Προσοχή : Προϋπόθεση για να δημιουργήσετε μία νέα διασάφηση εισαγωγής, αποτελεί η ενημέρωση πρώτα των πινάκων των πελατών, αποστολέων / εξαγωγέων και εμπορευμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής.

Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής. Καταχώρηση στοιχείων διασάφησης εισαγωγής Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής. Από το αρχικό μενού του συστήματος επιλέγετε Δηλώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Διεύθυνση Υποστήριξης Π.Σ.Τ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Διεύθυνση Υποστήριξης Π.Σ.Τ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Διεύθυνση Υποστήριξης Π.Σ.Τ Συνοπτικές Οδηγίες Υποβολής Αίτησης στο Υποσύστημα Αδειών-Εγκρίσεων (Approvals-Ηλεκτρονική Διαχείριση Αδειών-Εγκρίσεων) (Υποβολή Αίτησης) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEPAdesk

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEPAdesk ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Α. Εισαγωγή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEPAdesk 1.Το ΕΔΕ άνευ στατιστικής εισαγωγής ΠΕΑΕ - είναι εθνικό τελωνειακό παραστατικό, προς υποστήριξη της προφορικής διασάφησης

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων Τελωνείων

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων Τελωνείων Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων Τελωνείων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ Φ. 280 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ Φ. 280 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ Φ. 280 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ.Πρωτ.: Δ19Α5013811ΕΞ2014 1)Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΕΦΚ) Έκδοση: 01.20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 5 1) Καθιέρωση ηλεκτρονικού περιβάλλοντος στις εξαγωγές - Νέο Νομικό Πλαίσιο 5 2) Αντικατάσταση της Δ19Α5013811ΕΞ2014/03.06.2014 ΕΔΥΟ 5 3) Πεδίο Εφαρμογής του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΘΗΝΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Web services Βασικές Λειτουργίες Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Διασάφησης Εξαγωγής Βήματα Εγγραφής Βήμα 1: Ακολουθούμε το Σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1125/ Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού

ΠΟΛ.1125/ Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού Πίνακας περιεχομένων ΠΟΛ.1125/2016 - Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από μη εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού. Αρ. πρωτ.: Δ17Α 5005535 ΕΞ 14.2.2013 Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ Α ΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΝΙΑΙΑ Α ΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑ Α ΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Άγγελος Λυµπέρης, Προϊστάµενος Α Τµήµατος ης ιεύθυνσης Τελωνειακών ιαδικασιών 19ης Γενική Επισκόπηση (1) 1. Τι είναι Ενιαία Άδεια ή Ενιαία Συνολική Άδεια;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ12Η-4ΨΝ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛ12Η-4ΨΝ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κ.Α : 210 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:Δ19Β 5040100 ΕΞ 2013 Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1)

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 Κ.Δ.Π. 438/2004 Αριθμός 438 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 29/11/2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚΑ ΕΞ2015/ Δήλωση στοιχείω. Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 - άρθρα 178, 179 και Παράρτημα 28 του καν.

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚΑ ΕΞ2015/ Δήλωση στοιχείω. Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 - άρθρα 178, 179 και Παράρτημα 28 του καν. Πίνακας περιεχομένων Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚΑ 5026212 ΕΞ2015/17.12.2015 Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 - άρθρα 178, 179 και Παράρτημα 28 του καν. 2454/93 Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚΑ 5026212 ΕΞ2015

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μια γρήγορη και πρακτική σύνοψη των βασικών σημείων του προγράμματος.

Αυτή είναι μια γρήγορη και πρακτική σύνοψη των βασικών σημείων του προγράμματος. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης UCC Επισκόπηση Βασικά συμπεράσματα του προγράμματος Αυτή είναι μια γρήγορη και πρακτική σύνοψη των βασικών σημείων του προγράμματος. 1 Εκπαιδευτικοί στόχοι Μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26.04.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ.Πρωτ.ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016 1)Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Αχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων Τελωνείων

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων Τελωνείων Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων Τελωνείων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Υποσύστημα Ειδικών Φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής για τη διόρθωση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

καταβολής φόρων κατά τον τελωνισμό διαπιστωμένων, μετά από έλεγχο, ελλειμμάτων στα προϊόντα ΕΦΚ- κωδικού καθεστώτος 46,

καταβολής φόρων κατά τον τελωνισμό διαπιστωμένων, μετά από έλεγχο, ελλειμμάτων στα προϊόντα ΕΦΚ- κωδικού καθεστώτος 46, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΕΦΚ- στο πρόγραμμα του SEPAdesktp Α. Γενικά για τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης- ΔΕΦΚ Η Δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ-1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2016. Παύση της διαδικασίας θεώρησης τιμολογίων εισαγωγής για σκοπούς διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων.

Εγκύκλιος /2016. Παύση της διαδικασίας θεώρησης τιμολογίων εισαγωγής για σκοπούς διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων. Εγκύκλιος 1038856/2016 Παύση της διαδικασίας θεώρησης τιμολογίων εισαγωγής για σκοπούς διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2017

Εγκύκλιος /2017 Εγκύκλιος 1039149/2017 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 121Α του Ν.2960/01 - Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. ΕΦΚΦ Γ 1019140 ΕΞ 2017/25-01-2017 Κ.Υ.Α «Όροι και προϋποθέσεις αναλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Αθήνα 21 Δεκεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Αθήνα 21 Δεκεμβρίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Αθήνα 21 Δεκεμβρίου 2015 1.Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ FAX:210-4802449

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ-iTRADER Έκδοση: 2.80 18/10/2013 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ).

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). 8 Ιανουαρίου 2016 Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων από τη Γ.Δ. Τελωνείων για τον ΕΦΚ στο κρασί Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β 5026599ΕΞ/23-12-2015 ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). β)η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥΒ5026381ΕΞ2015/16-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑMΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ Έκδοση: 02.30 25/06/2013 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Αχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ Γεώργιος Βήτος Τελωνειακός σύμβουλος Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (Εν.Τ.Κ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 952/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2)

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2) ΓΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ 5:ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγκατάσταση version SR , SR , SR και SR στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet

Θέμα: Εγκατάσταση version SR , SR , SR και SR στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ &ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β,Γ,Δ Ταχ. Δ/νση: Θες/κης & Χανδρή 1 ΠΡΟΣ:Π.Δ Ταχ.Κώδικας : 18346 Πληροφορίες : Μ.Κοτσαρίδα,Μ.Τσιρώνη Ελ.Τσάγγου,Π.Τσάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019/24-5-07 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Αρ. πρωτ. 5029048/3545/Α0019/23-7-09

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα II "Παράρτηµα 1β

Παράρτηµα II Παράρτηµα 1β ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Παράρτηµα II "Παράρτηµα 1β ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ( Π) 1. Αιτών (πλήρες όνοµα και διεύθυνση) Για υπηρεσιακή χρήση Αριθµός καταχώρησης: Τόπος παραλαβής : Ηµερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α) Από το συναλλασσόμενο: Πριν από την υποβολή της διασάφησης: Έκδοση Απόφασης από την Τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

L 125/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 125/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 414/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55

3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Αριθμός 442 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55 του 2004. Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α ΕΞ 2014/ Απλουστευμένες δια

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α ΕΞ 2014/ Απλουστευμένες δια Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014/6.11.2014 Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 3120/20-11-2014)

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα υποβολής ΔΕΦΚ για μικρούς Οινοπαραγωγούς

Υπόδειγμα υποβολής ΔΕΦΚ για μικρούς Οινοπαραγωγούς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου Τμήμα Δ Τηλέφωνα : 210 48 02 466, -843, -389, -460, -445 Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών ΙCS Import Control System. Συνοπτικές Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων των παραστατικών Εισαγωγής στην on-line φόρμα

Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών ΙCS Import Control System. Συνοπτικές Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων των παραστατικών Εισαγωγής στην on-line φόρμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. Δ/νση Υποστήριξης Π.Σ.Τ. Υλοποίηση Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet Σύστημα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2016

Εγκύκλιος /2016 Εγκύκλιος 1190234/2016 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 Α.Υ.Ο. «.Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (itrader) & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (itrader) & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Διεύθυνση Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Τελωνείων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 28 Κατηγορίες απλουστευμένων διαδικασιών Ελλιπής ιασάφηση (περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες) Απλουστευμένη ιασάφηση Τελωνισμός στις εγκαταστάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα Κ.Α. 901 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5036666ΕΞ2013 Δ/ΝΣΗ 19 η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθυμίζεται ότι οι διαδικασίες πιστοποίησης των εξωτερικών χρηστών περιγράφονται στο Κεφάλαιο ΙΙ της ανωτέρω σχετικής Ε.Δ.Υ.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι οι διαδικασίες πιστοποίησης των εξωτερικών χρηστών περιγράφονται στο Κεφάλαιο ΙΙ της ανωτέρω σχετικής Ε.Δ.Υ.Ο. ΑΔΑ:4IIPH-4 Κωδ.Αρχ.:290, 291.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/12/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΔΕΦΚ Γ 5054303 ΕΞ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΦΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΚ & ΦΠΑ ΑΘΗΝΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 2008/118/ΕΚ γενικό καθεστώς Ε.Φ.Κ. (αντικατέστησε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.24 14:08:15 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014962 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγίες χρήσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγίες χρήσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων... 4 3. Εξουσιοδότηση Υπαλλήλου...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) «Εξαγωγή: συνήθης διαδικασία»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) «Εξαγωγή: συνήθης διαδικασία» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) «Εξαγωγή: συνήθης διαδικασία» Ι. Σύντομη Περιγραφή της Διαδικασίας: Το καθεστώς εξαγωγής αφορά στην έξοδο ενωσιακών εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.02.16 14:42:54 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11/02/2015 Αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015

Αθήνα, 11/02/2015 Αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ, Τμήμα Γ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγίες χρήσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγίες χρήσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων... 4 3. Εξουσιοδότηση Υπαλλήλου...

Διαβάστε περισσότερα