ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 35ης /19 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 35ης /19 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 35ης /19 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 908/2011 Θ Ε Μ Α «Γνωµοδότηση για την 170/ γνωµοδότηση του Κεντρικού ΣΧΟΠ σχετικά µε πρόταση τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της περιοχής Παληό Καβάλας στα Ο.Τ. 62, 63 και 64 µετά την 156/2002 δικαστική απόφαση άρσης απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας των Αδελφών Φραγκόπουλου και για την ένσταση. Φραγκόπουλου κατά της πρότασης τροποποίησης» ΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΣΠΑΝ ΩΝΗ-ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Στην αίθουσα συνεδριάσεων του ιοικητηρίου Καβάλας, σήµερα στις 19 του µηνός εκεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος ευτέρα και ώρα 19.00, συνεδρίασε δηµόσια το ηµοτικό Συµβούλιο Καβάλας, µετά την από 14 εκεµβρίου 2011 έγγραφη πρόσκληση της κας Προέδρου, που δόθηκε στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ακριτίδης Παναγιώτης, Αντωνιάδης Ιωάννης, Βαβαλέσκου Θεοδώρα, Βέρρος Αριστείδης, Γλάνος Χρήστος, εµερτζίδης Παύλος, ηµητριάδης Ανέστης, ηµητριάδης Νικόλαος, Εµµανουηλίδης ηµήτριος, Εµφιετζής Σάββας, Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ιατρού Σωτήριος, Καλλιοντζής Θεόδωρος, Κιοσές Νικόλαος, Κυριατζής Αναστάσιος, Λιόγκας Βασίλειος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος, Μουριάδης Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Παπαντίδης Ιορδάνης, Παππάς Ευάγγελος, Παππάς Λεωνίδας, Πασχαλίδης Σάββας, Πεφάνης Κωνσταντίνος, Πυραλεµίδου Χρυσούλα, Σµυρλόγλου Αναστάσιος, Σταυρίδης Κυριάκος, Συγγιρίδης Ανέστης, Σχοινάκης Στυλιανός, Τεκέογλου-Κορδοµάτη Αλεξάνδρα, Τζώτζος Κωνσταντίνος, Τσαλουχίδης Γεώργιος, Τσανάκα ήµητρα, Τσοχαταρίδης Χρήστος, Χατζηαναστασίου Αναστάσιος, Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος. Παρούσα ήταν και η κα Ασλανίδου ίνα Ευαγγελία, Πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ αριθ. 35/2011 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Γεωργιάδης Παντελεήµων, Ζαχαριάδης ήµος, Κλειτσιώτης Κωνσταντίνος, ηµοτικοί Σύµβουλοι, και Χριστοφορίδης Κυριάκος, Πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Ν. Καρβάλης, Σαλτζίδης Θεοχάρης, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πολυστύλου- άτου, Κυριακίδης Ιωάννης, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Φιλίππων, Μπαζάκος Θωµάς, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Π. Καβάλας. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: Παππάς Λεωνίδας, µετά την υπ αριθ. 914/2011 Α Σ. Απεχώρησαν: Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ιατρού Σωτήριος, µετά την υπ αριθ. 924/2011 Α Σ. Επανήλθαν: 1

2 Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Κωνσταντίνος Σιµιτσής (άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010). Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 2 ο έκτακτο θέµα: «Γνωµοδότηση για την 170/ γνωµοδότηση του Κεντρικού ΣΧΟΠ σχετικά µε πρόταση τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της περιοχής Παληό Καβάλας στα Ο.Τ. 62, 63 και 64 µετά την 156/2002 δικαστική απόφαση άρσης απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας των Αδελφών Φραγκόπουλου και για την ένσταση. Φραγκόπουλου κατά της πρότασης τροποποίησης», που γράφτηκε στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε την υπ αριθ. 906/2011 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ανέγνωσε την υπ αριθ /2011 εισήγηση του Αντιδηµάρχου Τ.Υ. κ. Θεόδ. Μουριάδη, στην οποία αναφέρονται τα εξής: Μετά από εισήγηση της αρµόδιας /νσης του ΥΠΕΚΑ, το Κεντρικό ΣΧΟΠ µε την πράξη 170/ , γνωµοδότησε για την πρόταση τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της περιοχής Παληό της Καβάλας στα Ο.Τ. 62,63 και 64 µετά από την 156/2002 απόφαση ιοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας άρσης απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας των Αδελφών Φραγκόπουλου. Για τη λήψη της απόφασης έχει ληφθεί υπόψη ένα µέρος της 702/2008 απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας µε την οποία γνωµοδότησε για την ιδιοκτησία Φραγκόπουλου να δηµιουργηθεί από τη βόρεια πλευρά της επαρχιακής οδού ένα Ο.Τ. επιφανείας 2000τ.µ. µε χρήση parking και ένα Ο.Τ. επιφανείας 8.000τ.µ. µε χρήση σχολικού Συγκροτήµατος, Αθλητισµού και Πολιτιστικών. Συγκεκριµένα η πρόταση τροποποίησης αφορά την µερική άρση της απαλλοτρίωσης σε συµµόρφωση προς την αριθ. 156/2002 απόφαση ιοικητικού Εφετείου Κοµοτηνής και την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ήµου Καβάλας στον οικισµό του Παληού µε: α) τον αποχαρακτηρισµό των τµηµάτων του Ο.Τ. 63 του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου από χώρο αθλοπαιδιών, σχολικού συγκροτήµατος και parking β) την τροποποίηση του εγκεκριµένου σχεδίου στο Ο.Τ.63 µε τη δηµιουργία νέων Ο.Τ. 63α, 63β, 63γ και 63δ γ) την επανεπιβολή του χαρακτηρισµού στο Ο.Τ. 63β ως χώρου σχολικού συγκροτήµατος δ) την τροποποίηση του εγκεκριµένου σχεδίου µεταξύ των τµηµάτων των Ο.Τ. 63α-63γ και των Ο.Τ. 63β-63δ µε την δηµιουργία οδού πλάτους 10,00µ. ε) τη δηµιουργία νέου οικοδοµήσιµου Ο.Τ. 64α και του Ο.Τ. 64β ως χώρου parking στ) τη δηµιουργία πεζοδρόµου πλάτους 5,00µ. µεταξύ της οριογραµµής του ρέµατος και των Ο.Τ. 63α,63β,63γ ζ) τη δηµιουργία οδού πλάτους 10,00µ. µεταξύ του Ο.Τ. 63δ και της οριογραµµής του ρέµατος η) τη δηµιουργία πεζοδρόµου πλάτους 2,00µ. µεταξύ του Ο.Τ. 64β (χώρου στάθµευσης) και της οριογραµµής του ρέµατος θ) την επανεπιβολή του χαρακτηρισµού χώρων parking µε τα στοιχεία Ρ100 και Ρ200 στο Ο.Τ. 62 ι) την επιβολή πρασιάς πλάτους 5,00µ. σε όλες τις πλευρές των οικοδοµήσιµων Ο.Τ. όπως οι ρυθµίσεις αυτές φαίνονται στο τοπογραφικό διάγραµµα κλ. 1:500 που συνοδεύει την εισήγηση της /νσης Πολεοδοµικού σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ. Η υπηρεσία µας τήρησε την νόµιµη διαδικασία ανάρτησης του σχεδίου της πρότασης τροποποίησης ρυµοτοµικού σχεδίου δηµοσιεύοντας στον τοπικό τύπο και κοινοποιώντας στους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Από τον κ. ηµήτριο Φραγκόπουλο κατατέθηκε ένσταση κατά της από εισήγησης της αρµόδιας /νσης του ΥΠΕΚΑ και της 170/ πράξης Κ.ΣΧΟΠ η οποία αναφέρει τα εξής: «Ο ενιστάµενος και οι Αθανάσιος Φραγκόπουλος και ροσιά Γιαννιώτη είµαστε κύριοι, νοµείς και κάτοχοι µε τους ίδιους ακριβώς τίτλους κυριότητας και κατά ποσοστό 33,33 % εξ αδιαιρέτου ο καθένας όλης της έκτασης, την οποία αφορά η απόφαση µε αριθµό 156/2002 του ιοικητικού Εφετείου Κοµοτηνής, η αναφερόµενη άρση απαλλοτρίωσης και η υπό εξέλιξη τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της περιοχής Παληό Καβάλας στα ΟΤ 62, 63 και 64. Κατά των προσβαλλόµενων πράξεων ενίσταµαι και ζητώ να γίνουν οικοδοµήσιµα όλα τα τµήµατα της κοινής ιδιοκτησίας εµού και των Αθανασίου Φραγκόπουλου και ροσιάς Γιαννιώτη, τα οποία εµπίπτουν σε πολεοδοµικά τετράγωνα, για τους εξής λόγους: 2

3 Η µε αριθµό 156/2002 απόφαση του ιοικητικού Εφετείου Κοµοτηνής διατάσσει την άρση της ρυµοτοµικής δέσµευσης όλης της ιδιοκτησίας µας χωρίς κανένα περιορισµό ή όρο. Είναι αποδεδειγµένη η αδυναµία του ήµου Καβάλας να αποζηµιώσει την ιδιοκτησία µας σε περίπτωση απαλλοτρίωσής της, από τη µία πλευρά επειδή αποδεδειγµένα δεν έπραξε τούτο επί σειρά δεκαετιών στο παρελθόν µε αποτέλεσµα να εκδοθεί η προαναφερόµενη δικαστική απόφαση, και από την άλλη πλευρά επειδή ρητά το έχει δηλώσει δια των εκπροσώπων του σε συνεδριάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας. εδοµένης λοιπόν της οικονοµικής αδυναµίας του ήµου Καβάλας µία νέα δέσµευση της ιδιοκτησίας µας θα είναι καταχρηστική και απολύτως παράνοµη. Εξάλλου και ειδικότερα: Σχετικά µε τη δηµιουργία χώρων παρκινγκ µε τα στοιχεία Ρ100 και Ρ200 στο Ο.Τ. 62 οφείλω να τονίσω ότι η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν είναι αναγκαία για πολεοδοµικούς λόγους,καθώς δεν εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα του ρυµοτοµικού σχεδίου µε τη διατήρηση ΚΧ στον παράκτιο χώρο. Συγκεκριµένα, λόγω της υφιστάµενης εδαφολογικής διαµόρφωσης υπάρχει µεγάλη υψοµετρική διαφορά - οκτώ (8) µέτρων περίπου, εµφαινόµενη και στο σχετικό διάγραµµα που συνοδεύει τις προσβαλλόµενες πράξεις - µεταξύ των χώρων αυτών και της οδού Μελίνας Μερκούρη, την οποία προορίζονται οι συγκεκριµένοι χώροι παρκινγκ να εξυπηρετούν, µε αποτέλεσµα στην πράξη η χρήση των χώρων αυτών ως χώρων στάθµευσης να καθίσταται αδύνατη. Σχετικά µε το χαρακτηρισµό των νέων Ο.Τ. µε αριθµό 63α ως χώρου αθλοπαιδιών και µε αριθµό 63β ως χώρου σχολικού συγκροτήµατος οφείλω να σηµειώσω ότι είναι γνωστή η ύπαρξη εκτάσεων του Ελληνικού ηµοσίου στην περιοχή του Παληού Καβάλας κατάλληλων για τη χρήση αυτή, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν το ίδιο αποτελεσµατικά και να µη δεσµευτεί η δική µας ιδιοκτησία. Επειδή επιφυλάσσοµαι ρητά σχετικά µε τον αναφερόµενο στις προσβαλλόµενες πράξεις υπολογισµό της υποχρεωτικής εισφοράς σε γη της ιδιοκτησίας µας Επειδή σχετικά µε την κυριότητά µου επιφυλάσσοµαι να επανακτήσω αυτήν σε περίπτωση κατάργησης κοινοχρήστων χώρων από µεταγενέστερη τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου του ήµου Καβάλας στον οικισµό του Παληού. Για τους λόγους αυτούς ζητώ Να γίνει δεκτή η παρούσα ένστασή µου. Να γίνουν οικοδοµήσιµα χωρίς οποιοδήποτε όρο ή περιορισµό όλα τα τµήµατα της κοινής ιδιοκτησίας εµού και των Αθανασίου Φραγκόπουλου και ροσιάς Γιαννιώτη, τα οποία εµπίπτουν σε πολεοδοµικά τετράγωνα.» Η Τεχνική Υπηρεσία αφού µελέτησε την πρόταση τροποποίησης του ρυµοτοµικού σχεδίου κατέληξε στις παρακάτω παρατηρήσεις: 1. Η απόφαση του ΚΣΧΟΠ αναφέρεται σε επιφάνεια οικοπέδου τ.µ., ενώ όπως φαίνεται στο τοπογραφικό η επιφάνεια αυτή αντιστοιχεί σε ένα µόνο µέρος της ιδιοκτησίας (34.233,75τ.µ.) αφαιρούµενου ενός µέρους του ρέµατος (3.679,03τ.µ.). Στο τοπογραφικό δεν οριοθετείται ούτε εµβαδοµετρείται το τµήµα της ιδιοκτησίας που περιλαµβάνεται στο Ο.Τ Ενώ στην απόφαση του ΚΣΧΟΠ αναφέρεται ότι οι εκτάσεις της ιδιοκτησίας για τις οποίες οφείλεται εισφορά σε γη είναι οι χαρακτηρισµένες ως κοινόχρηστοι χώροι δηλαδή οι χώροι στάθµευσης και οι οδοί (σελ 5), ωστόσο η εµβαδοµέτρηση γίνεται µόνο για τα PARKING (σύνολο 3.513,50τ.µ.) ενώ δεν εµβαδοµετρούνται οι οδοί και η επιφάνειά τους δεν λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό της εισφοράς σε γη. 3. Στον παραπάνω υπολογισµό δεν είναι σαφές πως εµβαδοµετρούνται τα Ρ1 και Ρ2 στο Ο.Τ. 62, ούτε το ρυµοτοµούµενο επιφανείας 72,05τ.µ. γιατί το τοπογραφικό όπως προαναφέραµε δεν ορίζει τα όρια της ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. αυτό. 4. Κατά τον υπολογισµό των εκτάσεων ιδιοκτησίας που ρυµοτοµούνται σύµφωνα µε την πρόταση τροποποίησης, δεν προκύπτει σαφώς, εκτός από την επιφάνεια των Ρ1, Ρ2 και ρυµοτοµούµενου των 72,05τ.µ. όπως παραπάνω, ούτε η εµβαδοµέτρηση του ρυµοτοµούµενου επιφανείας 225,14τ.µ. ούτε του ρυµοτοµούµενου επιφανείας 49,82τ.µ. στο Ο.Τ. 59 αφού αυτό το Ο.Τ. βρίσκεται εκτός τοπογραφικού διαγράµµατος. 5. Το µέγεθος της εισφοράς σε γη παρά τις αντιρρήσεις µας για τον υπολογισµό τους-, δεν απεικονίζεται ως θέση στο τοπογραφικό της πρότασης τροποποίησης όπως ορίζει ο Ν. 2508/1997 στο άρθρο 20 παρ. 2 περίπτωση ε όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3212/03, άρθρο 11, παρ.5 3

4 6. Η οδός που περιγράφεται στο 1γ (σελ. 7) µεταξύ των Ο.Τ. 63α-63γ και των Ο.Τ. 63β-63δ ως πλάτους 10µ. στο τοπογραφικό είναι πλάτους 10µ. µόνο µεταξύ των Ο.Τ. 63α-63γ, και είναι 5µ. µεταξύ των Ο.Τ. 63β-63δ. 7. Η επανεπιβολή του χαρακτηρισµού των P1 και Ρ2 στο Ο.Τ. 62, αν και γίνεται για λόγους λειτουργικούς όπως αναφέρεται στην εισήγηση της /νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ, γίνεται χωρίς να ληφθεί υπόψη η 702/08 απόφαση.σ. του ήµου Καβάλας που έχει δηλώσει αδυναµία καταβολής αποζηµίωσης. 8. Το Β2 στάδιο της µελέτης του ΓΠΣ, προβλέπει την χρήση πολιτισµού- στάθµευσης αυτοκινήτων και εκπαίδευσης στα Ο.Τ. που είναι στην τρίτη σειρά από τη θάλασσα ενώ η παρούσα πρόταση τροποποίησης ρυµοτοµικού προβλέπει τις κοινωφελείς αυτές χρήσεις στα Ο.Τ. που είναι στην τέταρτη σειρά από τη θάλασσα. Μη ταύτιση έχουµε και στην περίπτωση των παραλιακών παρκινγκ Ρ1 και Ρ2 που στη µελέτη του ΓΠΣ προβλέπονται οικοδοµήσιµα. Είναι απαραίτητο οι δύο προτάσεις να ταυτίζονται για να µπορούν να ανεγερθούν είτε ιδιωτικά είτε κοινωφελή κτίρια. 9. Η Τεχνική Υπηρεσία υπολόγισε µε σχετική ακρίβεια την έκταση της ιδιοκτησίας που εµπίπτει εντός των οδών σε 5.363τ.µ. και την συνολική εισφορά σε γη που πρέπει να επιβληθεί σε 3.313,50τ.µ. Επίσης υπολόγισε ότι το Ο.Τ. 63α έχει έκταση 4.103,50τ.µ., το Ο.Τ. 63β έχει έκταση 5904,25τ.µ., το Ο.Τ. 63γ έχει έκταση 2.160τ.µ., το Ο.Τ. 63δ έχει έκταση 5.704τ.µ. το Ο.Τ. 64β έχει έκταση 1249τ.µ. Από αυτούς τους υπολογισµούς και τις εµβαδοµετρήσεις του ΥΠΕΚΑ βγαίνει το συµπέρασµα ότι εάν η οφειλόµενη εισφορά σε γη απεικονιστεί στην θέση του Ρ1 και του χώρου στάθµευσης βόρεια από την επαρχιακή οδό (Ο.Τ.64β) δεν θα απαιτηθεί αποζηµίωση για τις εκτάσεις αυτές. Επίσης εάν µεταφερθούν οι κοινωφελείς χρήσεις από την τέταρτη σειρά από την θάλασσα οικοδοµικών τετραγώνων στην τρίτη θα µειωθεί η επιφάνειά τους εποµένως και η απαιτούµενη αποζηµίωση. Η Επιτροπή Σχεδίου Πόλεως Ρυθµιστικού- Συνοικιών σε συνεδρίασή της στις γνωµοδότησε οµόφωνα ως εξής: «Λαµβάνοντας υπόψη τον υπολογισµό της εισφοράς σε γη όπως έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία Καβάλας, τις προβλέψεις του ΓΠΣ και τη λειτουργική θέση του Ο.Τ. Ρ100, προτείνει οµόφωνα να προβλεφθεί το Ο.Τ.63γ για χώρο κοινωνικών εξυπηρετήσεων, το Ο.Τ.63δ για χώρο σχολικού συγκροτήµατος, το Ο.Τ. Ρ100 για χώρο στάθµευσης και κοινόχρηστο χώρο και το Ο.Τ. 64β ως χώρο στάθµευσης καθώς δεν µπορεί να προκύψει εκεί οικοδοµήσιµο τµήµα». Μετά τα παραπάνω η Τεχνική Υπηρεσία µε το 16063/ έγγραφό της προς το ηµοτικό Συµβούλιο πρότεινε να ξαναµελετηθεί η πρόταση τροποποίησης: α) µε διορθώσεις στις εµβαδοµετρήσεις της οφειλόµενης εισφοράς σε γη, β) µε απεικόνισή της ως θέση στο τοπογραφικό της πρότασης τροποποίησης όπως ορίζει ο Ν. 2508/1997 άρθ. 20 παρ. 2 περ. ε, στην θέση του Ρ1 και του χώρου στάθµευσης βόρεια από την επαρχιακή οδό (Ο.Τ.64β), γ) να προβλεφθεί το Ρ1 ως χώρος στάθµευσης από την πλευρά της επαρχιακής οδού και κοινόχρηστος χώρος από την πλευρά της θάλασσας λόγω της υψοµετρικής διαφοράς, το 64β ως χώρος στάθµευσης λόγω του ότι δεν µπορεί να προκύψει οικοδοµήσιµο τµήµα µετά τον περιορισµό των 10µ από την οριογραµµή του ρέµατος που εφαρµόζει το ΥΠΕΚΑ στο σύνολο της πρότασης, το Ο.Τ.63γ ως χώρος κοινωνικών εξυπηρετήσεων όπως αυτοί ορίζονται στην µελέτη του ΓΠΣ για να µπορεί να καλυφθούν µελλοντικές ανάγκες του οικισµού σε κοινωφελείς ή κοινόχρηστους χώρους, το Ο.Τ.63δ ως χώρος σχολικού συγκροτήµατος, και τα Ο.Τ. 63α, 63β, 64α, και Ρ2 ως οικοδοµήσιµα δ) την εγγραφή σε εξειδικευµένο κωδικό για το έτος 2011 για την απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας Φραγκόπουλου-Γιαννιώτη στο Παληό Καβάλας και ε) να διαβιβαστεί η γνωµοδότηση του ήµου Καβάλας επί της πρότασης τροποποίησης του ρυµοτοµικού στους µελετητές του ΓΠΣ για να συµφωνεί το προς έγκριση ΓΠΣ µε την γνωµοδότηση αυτή. Με την πρόταση αυτή συµφώνησε κατά πλειοψηφία η ηµοτική Κοινότητα Καβάλας και οµόφωνα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Το θέµα δεν εξετάστηκε από το ηµοτικό Συµβούλιο και επέστρεψε στην Τεχνική Υπηρεσία για να το εισηγηθεί εκ νέου δεδοµένου ότι παρήλθαν τρία έτη από την λήψη της 702/2008 απόφασης.σ. Για την επανεξέταση του ζητήµατος της επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης σε τµήµα της ιδιοκτησίας 10 στρεµµάτων που λήφθηκε µε την 702/2008 απόφαση.σ. σας γνωρίζουµε τα παρακάτω: 1. Με τη δικαστική απόφαση 156/2002 ακυρώθηκε η άρνηση της διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση που επεβλήθη µε την έγκριση του ρυµοτοµικού σχεδίου κατά το έτος 1972 στην ιδιοκτησία λόγω παρέλευσης µακρού χρονικού διαστήµατος χωρίς την απαιτούµενη αποζηµίωση των ιδιοκτητών και το θέµα παραπέµφθηκε στην διοίκηση για την άµεση αποζηµίωση τους. Αυτό µπορεί να 4

5 γίνει µε δύο τρόπους. Είτε µε τροποποίηση σχεδίου πόλεως µε άρση της επιβληθείσας απαλλοτρίωσης και επιβολή εισφοράς σε γη σύµφωνα µε τον Ν. 3212/03, άρθρο 11, παρ.5, είτε µε την άµεση καταβολή του χρηµατικού ποσού που αντιστοιχεί στην αξία της εκ νέου απαλλοτριούµενης έκτασης. Η αξία που έχει υπολογιστεί από την Τεχνική Υπηρεσία για τµήµα οικοπέδου 10 στρεµµάτων σύµφωνα µε την 702/2008 απόφαση.σ., ανέρχεται σε µε τιµές αντικειµενικού προσδιορισµού, ποσό που µπορεί να διαφοροποιηθεί µετά από την κρίση αρµόδιου δικαστηρίου για να προσαρµοστεί στην εµπορική αξία του τµήµατος της ιδιοκτησίας που δεσµεύεται εκ νέου µε την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως. Το ποσό αυτό έπρεπε να έχει δεσµευτεί υπέρ της απαλλοτρίωσης από το έτος 2008 σε ειδικό κωδικό αµέσως µετά την λήψη της απόφασης 702/2008 του.σ. για να είναι διαθέσιµο άµεσα να αποδοθεί στους ιδιοκτήτες µετά την σχετική έγκριση τροποποίησης σχεδίου πόλεως. 2. Εν τω µεταξύ στις παραλάβαµε το υπ αριθ. 2/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Τριµελούς Συµβουλίου ιοικητικού Εφετείου Κοµοτηνής, που καλεί το ΥΠΕΚΑ να συµµορφωθεί µε την 156/2002 δικαστική απόφαση άρσης απαλλοτρίωσης εντός τριµήνου από της κοινοποιήσεώς του, επειδή διαπιστώθηκε µη συµµόρφωση µε την ανωτέρω δικαστική απόφαση. 3. Η Τεχνική Υπηρεσία απηύθυνε ερώτηµα προς τις οικονοµικές υπηρεσίες του ήµου σχετικά µε την δυνατότητα του ήµου για άµεση αποζηµίωση των ιδιοκτητών του ακινήτου προκειµένου να συµπληρώσει την εισήγησή της µε οικονοµικά στοιχεία. Από τις οικονοµικές υπηρεσίες του ήµου Καβάλας πήραµε την απάντηση ότι δεν υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση για το οικονοµικό έτος 2012 µε το απαιτούµενο ποσό για την απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας Φραγκόπουλου στο Παληό. 4. Με την 639/2009 απόφασή του το.σ. τροποποίησε την 514/2009 απόφασή του γνωµοδότησης επί της πρότασης του Β2 σταδίου της µελέτης του ΓΠΣ και ζήτησε να περιληφθούν στη µελέτη οικοδοµικά τετράγωνα που ανήκουν στο ηµόσιο και συγκεκριµένα τα Ο.Τ. 5 και 24 µε χρήσεις Αθλητισµού Εκπαίδευσης και το Ο.Τ. 96 µε χρήσεις Αθλητισµού Πολιτιστικών. Οι µελετητές παρέδωσαν τη µελέτης τους προβλέποντας για τα συγκεκριµένα οικοδοµικά τετράγωνα -για µεγαλύτερη ευελιξία- χρήσεις κοινωνικών εξυπηρετήσεων όπου περιλαµβάνονται οι παραπάνω τρείς αναφερόµενες και επιπλέον περίθαλψη και πρόνοια. Έτσι σε αυτά τα οικοδοµικά τετράγωνα αλλά και σε δύο ακόµα ιδιοκτησίας του ηµοσίου που από την αρχή η µελέτη το προέβλεπε (Ο.Τ. 77 και 82) µπορούν να θεσµοθετηθούν µε τροποποίηση σχεδίου πόλεως οι κοινωφελείς χρήσεις που µπορεί να αποδεσµευτούν από την ιδιοκτησία Φραγκόπουλου. Μετά τα παραπάνω και επειδή ο ήµος Καβάλας δεν έχει την δυνατότητα για άµεση αποζηµίωση των ιδιοκτητών του ακινήτου, θα πρέπει να γίνει δεκτή η ένσταση του κ. ηµητρίου Φραγκόπουλου και ο ήµος Καβάλας να συµφωνήσει µε την άρση απαλλοτρίωσης στο οικόπεδο και στην δηµιουργία οικοδοµικών τετραγώνων σε όλη την έκταση της ιδιοκτησίας µε την επιβολή µόνο των απαραίτητων παρά το ρέµα οδών και των οδών που θα πρέπει να δηµιουργηθούν για να µη διακόπτεται η συνέχεια του οδικού δικτύου του οικισµού, για την αποζηµίωση των οποίων θα πρέπει να καταβάλει το ποσό που του αντιστοιχεί µετά από σχετική πράξη αναλογισµού που θα συνταχθεί για την πλήρη αποζηµίωση των ιδιοκτητών. Η εισφορά σε γη θα πρέπει να υπολογισθεί µε ακρίβεια και να αποτυπωθεί στο τοπογραφικό της τροποποίησης σχεδίου πόλεως στην θέση του χώρου στάθµευσης βόρεια της επαρχιακής οδού δίπλα στο ρέµα (Ο.Τ.64β) και σε ελεύθερο κοινόχρηστο χώρο που θα δηµιουργηθεί κοντά στο ρέµα διότι τα παραπάνω απαιτούνται για λειτουργικούς λόγους. Ακόµα θα πρέπει να κινηθεί άµεσα η διαδικασία για τροποποίηση σχεδίου πόλεως για την αλλαγή χρήσης του καταλληλότερου οικοδοµικού τετραγώνου από αυτά που προβλέπονται από το υπό έγκριση ΓΠΣ για κοινωνικές εξυπηρετήσεις, ώστε να µη στερηθεί ο οικισµός τις κοινωφελείς χρήσεις που µε την επικείµενη τροποποίηση σχεδίου πόλεως θα απολέσει. Τέλος θα πρέπει να ενηµερωθεί το Β2 στάδιο της µελέτης του ΓΠΣ µε την παρούσα απόφαση του.σ. ώστε να συµφωνεί το τελικά εγκεκριµένο ΓΠΣ του ήµου Καβάλας µε την γνωµοδότηση του ήµου Καβάλας για την πρόταση τροποποίησης προς το ΥΠΕΚΑ. Μετά τα παραπάνω παρακαλούµε να γνωµοδοτήσετε σχετικά µε την πρόταση τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της περιοχής Παληό της Καβάλας στα Ο.Τ. 62,63 και 64 µετά από την 156/2002 δικαστική απόφαση άρσης απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας των Αδελφών Φραγκόπουλου και για την ένσταση. Φραγκόπουλου κατά της πρότασης τροποποίησης. Στη συνέχεια ακολούθησε ο εξής διάλογος: Εριφυλλίδης Ε.: Να αποσυρθεί το θέµα γιατί δεν πέρασε προηγουµένως από την Επιτροπή Σχεδίου Πόλεως και γιατί απουσιάζουν οι δικηγόροι των ενδιαφεροµένων. 5

6 Λιόγκας Β.: Κι εγώ ζητάω να αποσυρθεί διότι δεν είµαι σε θέση να αξιολογήσω αυτήν τη στιγµή την πρόταση, όταν µάλιστα υπάρχουν τόσο σηµαντικές διαφορές. Βέρρος Α.: Συµφωνούµε µε τον κ. Λιόγκα. Μουριάδης Θ.: Αυτό που συζητάµε αυτήν τη στιγµή είναι ότι δεν µπορούµε να αποζηµιώσουµε την έκταση αυτή και συνεπώς πρέπει να την αποδώσουµε στους ιδιοκτήτες διότι υπάρχει δικαστική απόφαση που εντός τριών µηνών πρέπει να αποδοθεί. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι παραιτούµαστε από την εισφορά σε γη. Θα ξαναέρθει αργότερα στο Συµβούλιο η πρόταση του ΥΠΕΚΑ. Πρέπει να πάρουµε αυτήν την απόφαση τώρα, διότι το ΓΠΣ πρέπει να εγκριθεί µέχρι το τέλος του χρόνου από την Περιφέρεια. Καλλιοντζής Θ.: Κι εµείς είµαστε σύµφωνοι να αποσυρθεί το θέµα. Εριφυλλίδης Ε.: Να ζητήσετε παράταση για ένα µήνα. Ούτως ή άλλως το ΓΠΣ το έχετε κάνει «λάστιχο». Εδώ, δεν ζητάτε µόνο την άρση της απαλλοτρίωσης, αλλά κάνετε και προτάσεις. Στην ουσία, αφήνετε τον ιδιώτη να κάνει ό,τι θέλει. Πού είναι τα συµφέροντα του ήµου; Πού είναι το παραλιακό οικόπεδο; Μουριάδης Θ.: Τα ρέµατα δεν χρειάζονται διευθετήσεις; Εριφυλλίδης Ε.: Φέρτε σήµερα απόφαση να πάρουµε ένα δάνειο για να αγοράσουµε αυτό το οικόπεδο. Αλλά, πώς; Υπάρχει η πολιτική βούληση; Τι άλλαξε από το 2008 µέχρι σήµερα; Γι αυτό απουσιάζουν σήµερα οι δικηγόροι και οι ιδιοκτήτες. Ξέρουν ότι θα κάνουµε τα «κέφια» τους. ήµαρχος: Από το 2008 υπήρξαν πολλές µεταβολές. Το Σχέδιο Πόλης προβλέπει τη δέσµευση όλου του οικοπέδου των 30 στρεµ. για να γίνουν σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ. στην «καρδιά» του Παληού. Το 2003 βγήκε η πρώτη δικαστική απόφαση που έλεγε ότι ο ήµος παρανοµεί διότι δεν έχει κάνει την απαλλοτρίωση. Ξέρουµε πολύ καλά ότι ο ήµος δεν µπορεί να δώσει γι αυτήν την απαλλοτρίωση. Το 2008 για να κερδίσουµε χρόνο και να γίνει µια διαπραγµάτευση, πήραµε µια απόφαση για όλα τα προς απαλλοτρίωση οικόπεδα και γι αυτά που έχουν ήδη βγει δικαστικές αποφάσεις. Σύµφωνα µε αναφορές, µεταξύ των οποίων και του κ. Λιόγκα, στο Παληό υπήρχαν ιδιοκτησίες του δηµοσίου που δεν τις κατείχε κανείς. Άρα, θα δίναµε για τα 30 στρέµ. τη στιγµή που θα µπορούσαµε να πάρουµε δωρεάν από το ηµόσιο τα οικόπεδά του για να κάνουµε σχολείο; Και τα έχουµε δεσµεύσει αυτά τα οικόπεδα του ηµοσίου, που είναι περίπου 70 στρέµ., µε απόφαση που πήραµε το 2011, για να κάνουµε σχολείο ή ό,τι άλλο θέλουµε. Εµείς αφήνουµε τον ιδιοκτήτη να κάνει ό,τι θέλει; ηλαδή, ο ιδιοκτήτης δεν µπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο οικόπεδό του και θα του το δεσµεύουµε για 40 χρόνια και θα κινδυνεύουµε να πληρώνουµε και αποζηµιώσεις; Αυτό που κάνουµε εµείς εδώ, είναι να συµµορφωθούµε σε δύο δικαστικές αποφάσεις και να αποδώσουµε την ιδιοκτησία στους ιδιοκτήτες. Θα έχουµε δεσµευµένα τα δηµόσια κτήµατα για σχολεία και θα πληρώσουµε και από πάνω στους αδελφούς Φραγκόπουλους για να ξανακάνουµε σχολεία; Το πώς θα αποδοθεί το οικόπεδο, θα το αποφασίσουµε εµείς όταν αργότερα θα µιλήσουµε για το ρυµοτοµικό της περιοχής. Παππάς Ε.: Γιατί δεν ακολουθούµε τη λογική Εριφυλλίδη που λέει ότι σ εκείνο το σηµείο η εισφορά σε γη δεν θα είναι το ρέµα. Γι αυτό τόσα χρόνια δεν µπορούσε να βρεθεί µια λύση. Πρέπει εκεί να γίνουν παρκινγκ τα οποία είναι απαραίτητα. Θέλω να υπάρχει αυτή η διαβεβαίωση. ήµαρχος: εν το αποφασίζουµε σήµερα αυτό. Μουριάδης Θ.: Το συµφέρον του ήµου είναι πάνω απ όλα. Για το ρέµα πρέπει να γίνει µια διευθέτηση που σηµαίνει ότι ένθεν και ένθεν πρέπει να υπάρχουν 10 µέτρα ελεύθερα, τα οποία θα τα αποζηµιώσουµε για να πάρουµε το παραλιακό οικόπεδο. Σίγουρα θα εξασφαλιστεί ένας χώρος για παρκινγκ. Εξάλλου, η πρόταση που θα γίνει, θα έρθει εδώ να συζητηθεί και µετά θα σταλεί στο ΥΠΕΚΑ. Εριφυλλίδης Ε.: Επειδή εκείνη η απόφαση του 2008 που θα καταξίωνε το ηµοτικό Συµβούλιο και τον «οραµατιστή» Σιµιτσή, εξαφανίζεται 100%, καταψηφίζουµε την εισήγηση ως έχει και επιφυλασσόµαστε για το µέλλον τί άλλο µπορούµε να κάνουµε για να διασφαλίσουµε ελεύθερους χώρους και στη συνοικία του Παληού. Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του Ν. 2508/1997, άρθρο 20, παρ. 2, περίπτωση ε, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3212/03, άρθρο 11, παρ.5, την υπ αριθ. 156/2002 απόφαση του ιοικητικού Εφετείου Κοµοτηνής, την από εισήγηση της αρµόδιας /νσης του ΥΠΕΚΑ, την υπ αριθ. 170/22-6

7 πράξη του Κ. ΣΧΟΠ, το υπ αριθ. 2/2011 πρακτικό του Τριµελούς Συµβουλίου ιοικητικού Εφετείου Κοµοτηνής, την προαναφερόµενη ένσταση του κ. Φραγκόπουλου, τις υπ αριθ. 702/2008, 514 & 639/2009 Α Σ και την ανωτέρω εισήγηση, µειοψηφούντων των κ.κ. Α. Βέρρου,. Εµµανουηλίδη, Ε. Εριφυλλίδη, Σ. Ιατρού, Θ. Καλλιοντζή, Ν. Κιοσέ, Β. Λιόγκα, Σ. Παπαδοπούλου, Ι. Παπαντίδη, Ευάγ. Παππά, Σ. Πασχαλίδη, Κ. Τζώτζου, Γ. Τσαλουχίδη και. Τσανάκα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Γνωµοδοτεί να γίνει δεκτή η ένσταση του κ. ηµητρίου Φραγκόπουλου και συµφωνεί µε την άρση απαλλοτρίωσης στο οικόπεδο και στη δηµιουργία οικοδοµικών τετραγώνων σε όλη την έκταση της ιδιοκτησίας µε την επιβολή µόνο των απαραίτητων παρά το ρέµα οδών και των οδών που θα πρέπει να δηµιουργηθούν για να µη διακόπτεται η συνέχεια του οδικού δικτύου του οικισµού, για την αποζηµίωση των οποίων θα πρέπει να καταβάλει το ποσό που του αντιστοιχεί µετά από σχετική πράξη αναλογισµού που θα συνταχθεί για την πλήρη αποζηµίωση των ιδιοκτητών. Η εισφορά σε γη θα πρέπει να υπολογισθεί µε ακρίβεια και να αποτυπωθεί στο τοπογραφικό της τροποποίησης σχεδίου πόλεως στην θέση του χώρου στάθµευσης βόρεια της επαρχιακής οδού δίπλα στο ρέµα (Ο.Τ. 64β) και σε ελεύθερο κοινόχρηστο χώρο που θα δηµιουργηθεί κοντά στο ρέµα διότι τα παραπάνω απαιτούνται για λειτουργικούς λόγους. Ακόµα θα πρέπει να κινηθεί άµεσα η διαδικασία για τροποποίηση σχεδίου πόλεως για την αλλαγή χρήσης του καταλληλότερου οικοδοµικού τετραγώνου από αυτά που προβλέπονται από το υπό έγκριση ΓΠΣ για κοινωνικές εξυπηρετήσεις, ώστε να µη στερηθεί ο οικισµός τις κοινωφελείς χρήσεις που µε την επικείµενη τροποποίηση σχεδίου πόλεως θα απολέσει. Τέλος θα πρέπει να ενηµερωθεί το Β2 στάδιο της µελέτης του ΓΠΣ µε την παρούσα απόφαση του.σ. ώστε να συµφωνεί το τελικά εγκεκριµένο ΓΠΣ του ήµου Καβάλας µε την γνωµοδότηση του ήµου Καβάλας για την πρόταση τροποποίησης προς το ΥΠΕΚΑ. Η Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου Άννα Σπανδώνη-Παράσχου Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 20 εκεµβρίου 2011 O Γραµµατέας του ηµοτικού Συµβουλίου Χρήστος Γ. Παρασκευάς 7

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 117/2011 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 457/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 2ης Α/3 Φεβρουαρίου 2012 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 2ης Α/3 Φεβρουαρίου 2012 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 2ης Α/3 Φεβρουαρίου 2012 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 41/2012 Α Α:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Κατανοµή των δηµοτικών χώρων για την προεκλογική προβολή των πολιτικών κοµµάτων»

Θ Ε Μ Α «Κατανοµή των δηµοτικών χώρων για την προεκλογική προβολή των πολιτικών κοµµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 15 ης /25 Μαΐου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 350/2009 ΗΜΑΡΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «ιαγραφές οφειλών»

Θ Ε Μ Α «ιαγραφές οφειλών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛΛΨΩΕ6-Ν3Φ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 26ης / 7 Οκτωβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 575/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμό 9 ης / 01 Σεπτεμβρίου 2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμό 9 ης / 01 Σεπτεμβρίου 2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμό 9 ης / 01 Σεπτεμβρίου 2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΚΒΛΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ριθ. ποφάσεως 144/2011 Θ Ε Μ «Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 744/2011

Αριθ. Αποφάσεως 744/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: 45Β ΩΕ6-ΛΝΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 28ης /31 Οκτωβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 744/2011 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : Αχαρνές, 01/07/2016 Αριθ. Πρωτ.: ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : Αχαρνές, 01/07/2016 Αριθ. Πρωτ.: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ /νση Υπηρεσίας όµησης & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 476/2012

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 476/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β4Γ6ΩΕ6-ΖΣ7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 19ης /6 Αυγούστου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 476/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Γνωµοδότηση για ένσταση του ήµου Καβάλας κατά της 107 πράξης της 16 ης Συνεδρίασης της 20-05-09 του Κεντρικού ΣΧΟΠ»

Θ Ε Μ Α «Γνωµοδότηση για ένσταση του ήµου Καβάλας κατά της 107 πράξης της 16 ης Συνεδρίασης της 20-05-09 του Κεντρικού ΣΧΟΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 23 ης /31 Αυγούστου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 561/2009 ΗΜΑΡΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

µετά την υπ αριθ. 521/2009 Α Σ. Επανήλθαν:

µετά την υπ αριθ. 521/2009 Α Σ. Επανήλθαν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 22 ης /3 Αυγούστου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 523/2009 ΗΜΑΡΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 241/2013

Αριθ. Αποφάσεως 241/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΑΖΩΕ6-ΖΗΧ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 10ης / 22 Απριλίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 241/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: 4ΑΘΑΩΕ6-Φ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: 4ΑΘΑΩΕ6-Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 13 ης Α/25 Μαΐου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 341/2011 Α Α: 4ΑΘΑΩΕ6-Φ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «ιαγραφή οφειλών»

Θ Ε Μ Α «ιαγραφή οφειλών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΑΤΩΕ6-3ΞΕ ΑΠΟΣΠΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 9ης / 10 Απριλίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 217/2013 Θ Ε Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ. Καλλιοντζής Θεόδωρος, Παπαντίδης Ιορδάνης, µετά την υπ αριθ. 70/2013 Α Σ.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ. Καλλιοντζής Θεόδωρος, Παπαντίδης Ιορδάνης, µετά την υπ αριθ. 70/2013 Α Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΤΠΩΕ6- ΦΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5ης / 18 Φεβρουαρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 70/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 75/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «ιάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο εκδηλώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006» Αριθ. Αποφάσεως 463/2013

Θ Ε Μ Α «ιάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο εκδηλώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006» Αριθ. Αποφάσεως 463/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛΩΛΩΕ6-Ζ3 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 20ης / 8 Αυγούστου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 463/2013 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ιατρού Σωτήριος, µετά την υπ αριθ. 592/2013 Α Σ. Επανήλθαν:

Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ιατρού Σωτήριος, µετά την υπ αριθ. 592/2013 Α Σ. Επανήλθαν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛΛΙΩΕ6-ΝΘ6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 27ης / 17 Οκτωβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 590/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 13/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 13/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13/31.05.16 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθ. Απόφασης 116 /2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-413 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 9 ης /12 Απριλίου 2010 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 9 ης /12 Απριλίου 2010 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 9 ης /12 Απριλίου 2010 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 193/2010 ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 18ης /23 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 18ης /23 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 18ης /23 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 426/2012 Θ Ε Μ Α «Γνωµοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης / 2 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας. Θ Ε Μ Α «ιαγραφή οφειλών»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης / 2 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας. Θ Ε Μ Α «ιαγραφή οφειλών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛ08ΩΕ6-ΛΩΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης / 2 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 684/2013 Θ Ε Μ Α «ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 20 ης /19 Ιουνίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 20 ης /19 Ιουνίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 20 ης /19 Ιουνίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 350/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 38 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΖΞΩΕ6-ΠΚ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 13 ης / 06 Ιουνίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 214/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

µετά την υπ αριθ. 521/2009 Α Σ. Επανήλθαν:

µετά την υπ αριθ. 521/2009 Α Σ. Επανήλθαν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 22 ης /3 Αυγούστου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θ Ε Μ Α «Σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΟΖ8ΩΕ6-ΘΝΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 4 ης / 21 Φεβρουαρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Βέροια, Αρ. Πρωτ. ΔΥ Ταχ. Διεύθυνση : Βικέλα 4 Προς: Το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Νέα Φιλαδέλφεια 7/12/2011 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 23ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 23ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

HM: 05/02/ :42:34.

HM: 05/02/ :42:34. HM: 05/02/2016 21:42:34. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 23 της 30

Διαβάστε περισσότερα

0204019 . 492 465 37,50% 654,21 2 0505010 . 708 25% 6-6/12-7-2000 428/ /12-7-2000) 69 29/59151/14-12-2005 69/ /29 69

0204019 . 492 465  37,50% 654,21 2 0505010 . 708  25%  6-6/12-7-2000 428/ /12-7-2000)   69    29/59151/14-12-2005   69/ /29 69 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/23-4-2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 188/2014 ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο ηµοτικό Συµβούλιο περί έγκρισης πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β41ΑΩΕ6-Ξ9Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 19 ης / 25 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 303/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αριθ. απόφασης 130/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αριθ. απόφασης 130/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΚΒΛΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : ΒΕΥΩΕ-ΠΟ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της µε αριθµό 8 ης / 0 πριλίου 0 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ριθ. απόφασης 0/0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Έδρα : Αναπαύσεως 1, 13674, Αχαρνές ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τηλ. : 210 2405645 / fax : 210 2400151 ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΝΠΙΔ (Άρθρο 266 Ν.3463/2006) ΑΦΜ 997803194 / ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /21 Ιανουαρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 55/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 637/2011

Αριθ. Αποφάσεως 637/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4Α8ΘΩΕ6-ΚΓΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 24ης /26 Σεπτεμβρίου 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 637/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 35 ης /7 εκεµβρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 747/2009 ΗΜΑΡΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22 Τ.Κ ΤΗΛ FAX

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22 Τ.Κ ΤΗΛ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 18 / 11 / 2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 67160 ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ E.ΠΟΙ.ΖΩ.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 9/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 9/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/08.06.17 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθ. Απόφασης 83 /2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Μη άρση απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΙΚΩΕ6-Ψ2Ξ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 1 ης / 18 Ιανουαρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαύριο 30/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 16928 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 1 Λαύριο ΠΡΟΣ: -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τηλέφωνο: 22923/

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 16/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 16/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Ν. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16/24.07.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 352/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 361

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 361 Α Α: ΒΛ9ΞΩΚΙ- ΡΤ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10-9-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 361

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 6/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 6/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/4/2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 9ης/2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 9ης/2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 13-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 324 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης οικονοµικού βοηθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-ΓΞΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Το ηµοτικό Συµβούλιο

ΠΡΟΣ: Το ηµοτικό Συµβούλιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια.....2017 ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Υ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΗΣΗΣ -ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. /νση : Βικέλα 4 Πληροφ. : Ε.Τόλιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν:

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΖΞΩΕ6-ΨΟ7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 14ης / 5 Ιουνίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 313/2013 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 16-12-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015 ΘΕΜΑ: Καθορισµός τιµής ζώνης κτισµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Εκτελεστική Επιτροπή /νση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι Τηλ: 213 2023922, FAX: 2132023925 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 886/2011

Αριθ. Αποφάσεως 886/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: 456ΖΩΕ6-ΖΗΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 34ης /9 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 886/2011 Θ Ε Μ Α «Σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-11-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 50 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 444/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 13ης/2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 13ης/2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: κ. ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: ΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3600 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: ΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3600 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 17-03-2016 ΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3600 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθµόν 6 ο /11-03-2016 συνεδριάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 11/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 11/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 26-4-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 192 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 14 / 17-07-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 424 / 2011 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 424 / 2011 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 424 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 6ης/2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 6ης/2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 4/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 4/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Α.Χ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 4/22.03.17 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθ. Απόφασης 40/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΣΧΕΤ: το υπ αριθ πρωτ 8455/ έγγραφο του Γενικού Νοσοκοµείου Ηµαθίας (µονάδα Βέροιας)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΣΧΕΤ: το υπ αριθ πρωτ 8455/ έγγραφο του Γενικού Νοσοκοµείου Ηµαθίας (µονάδα Βέροιας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ Υ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : 3 /νση : Βικέλα 4 ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο Πληροφορίες: Ανδρεάδου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 293 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 293 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 23/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 293 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης /15-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ Βασιλείου Τσιτσάνη 31. ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 229/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων»

Τ.Κ Βασιλείου Τσιτσάνη 31. ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 229/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 23 / 12 / 2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 74667 ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ E.ΠΟΙ.ΖΩ.

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 6ης/2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 6ης/2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 219 / 2016

Αριθµ. Απόφασης: 219 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 6 / 30-03-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 219 / 2016 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 40/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩ10-8. ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών κτηµάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010.

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩ10-8. ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών κτηµάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-04-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 380 / 2011 ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 21 /15-12-2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 21/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

FAX Λ. Μεσογείων Χαλάνδρι Αττική

FAX Λ. Μεσογείων Χαλάνδρι Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 30 / 11 / 2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 69947 ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ E.ΠΟΙ.ΖΩ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 3. Ι. Κυρατλίδης 4. Α. Αποστολόπουλος 5. Χρ. Γαϊτάνου (δήλωσε κώλυμα)

2. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 3. Ι. Κυρατλίδης 4. Α. Αποστολόπουλος 5. Χρ. Γαϊτάνου (δήλωσε κώλυμα) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 615 / 2017. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 15 ης Αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 14 / 17-07-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014 ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση πιστώσεων εγκεκριµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 16/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 16/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Α Α: 4ΑΣΕΩΚΙ-Κ Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 234 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Β1 Σταδίου Πολεοδομικής Μελέτης Της μελέτης "Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήματα των Π.Ε. 15 και 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 380/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΘΕΜΑ 7 Ο: «Γνωµοδότηση Επιτροπής για κήρυξη άγονου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 13-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 288 / 2015 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθµ. 651/2014

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ97ΩΕ6-93Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 02 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 34 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 34 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 453 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΕ /ΑΜΘ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΕ /ΑΜΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή -2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ.Πρωτ : ΗΜΩΝ Προτεραιότητα: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕ ΑΜΘ)... Ταχ. /νση: Στίλπωνος Κυριακίδη 17 Κοµοτηνή 69 100 Πληροφορίες: Χ. Καλιντζόγλου,Φ.Καραλίδου

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Τροποποίηση της υπ αριθµ. 41/2014 Απόφασης.Σ. του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Τροποποίηση της υπ αριθµ. 41/2014 Απόφασης.Σ. του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 123/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 13 ης Α/25 Μαΐου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 355/2011 Α Α: 4ΑΘΑΩΕ6-Κ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 16 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 16 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2017 Αριθ. Πρωτ. : 15931

Διαβάστε περισσότερα

-64 .1150 .250,50.1250 .304,00 .0,95, 0,6.0,95, 273,60 237,975 .1150 .360,50.1250 .370,50 .0,95, 0,8.0,95, 333,45 291,175 ) 26-7-2006 5/86 (

-64 .1150 .250,50.1250 .304,00 .0,95, 0,6.0,95, 273,60 237,975 .1150 .360,50.1250 .370,50 .0,95, 0,8.0,95, 333,45 291,175 ) 26-7-2006   5/86 ( ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 43/16-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 446/2013 ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών επιτροπής καθορισµού τιµής µονάδας

Διαβάστε περισσότερα