Συστήματα Αποφάσεων. Συστήματα Διαχείρισης Δεικτών Balanced Scorecard. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας ΕΜΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήματα Αποφάσεων. Συστήματα Διαχείρισης Δεικτών Balanced Scorecard. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας ΕΜΠ"

Transcript

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ερευνητική Ομάδα Βιομηχανικού Λογισμικού Συστήματα Αποφάσεων Συστήματα Διαχείρισης Δεικτών Balanced Scorecard Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας ΕΜΠ Ιούνιος 2010

2 Πίνακας Περιεχομένων Μέτρηση της Επιχειρηματικής Απόδοσης Η Μέθοδος Balanced Scorecard Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Εταιρικής Απόδοσης 2

3 Πιέσεις Περιβάλλοντος για τις Επιχειρήσεις Βιομηχανικό Περιβάλλον Εξωτερικό Περιβάλλον Απειλές Νέων Εισερχομένων Εσωτερικό Περιβάλλον Οικονομικοί, Πολιτικοί, Κοινωνικοί, IT και Τεχνολογικοί Παράγοντες Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών Ανταγωνισμός Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών Οργανωτικές Ικανότητες και Κουλτούρα Απειλές Υποκαταστάτων Based on Five Forces Model - Source: Michael E. Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors (Free Press, New York, 1980)

4 Σημαντικά Εργαλεία Αξιολόγησης Τα Διαγράμματα Διαδικασιών (Process Charts) προσφέρουν έναν εύκολο και αποδοτικό τρόπο γνώσης και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων λαμβάνοντας υπόψη την άποψη του πελάτη Η Κοστολόγηση και Διαχείριση Δραστηριοτήτων (ABC & ΑΒΜ) διευκολύνει τη μέτρηση της απόδοσης των εργασιών και παρέχει τη δυνατότητα ουσιαστικής συγκριτικής ανάλυσης Ο Στατιστικός Έλεγχος Διαδικασιών (Statistical Process Control) είναι μία μέθοδος που παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης της απόδοσης μίας διαδικασίας σε σχέση με προεπιλεγμένα στατιστικά μεγέθη Η Ανάλυση Αιτίου Αιτιατού (Cause & Effect Analysis) διευκολύνει την αναγνώριση προβληματικών περιοχών και των αιτιών της χαμηλής απόδοσης Η Μεθοδολογία Balanced Scorecard παρέχει μίγμα δεικτών συνδυάζοντας διαφορετικές οπτικές της επιχείρησης

5 Βασικοί Στόχοι Πληροφοριακών Συστημάτων Στρατηγικής Επιτυχημένων Επιχειρήσεων Τώρα Επόμενα Έτη Λειτουργικός Έλεγχος Διαμόρφωση Υποστηρικτικής Στρατηγικής Υποστήριξη Εξωτερικών Χρηματοοιονομικών Αναφορών Εφαρμογή Επιχειρησιακών Στόχων Αξιολόγηση Συστατικών Επιχείρησης Παρακολούθηση Τροπέων Αξίας Πηγή: KPMG and EIU Study

6 Πώς Νομίζουν οι Διευθυντές Ότι τους Αξιολογούν οι Μέτοχοι Μέσος Όρος Κερδοφόρες Πρόγνωση Αύξησης Κερδών Κέρδη ανά Μετοχή Μακροπρόθεσμη Απόδοση Βραχυπρόθεσμη Απόδοση Ανάπτυξη Πωλήσεων Νέες Επιχειρηματικές ραστηριότητες Πηγή: KPMG and EIU Study

7 Διαδικασία Μέτρησης Απόδοσης & Αλλαγή Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις χρησιμοποιούν μικρές ικανές ομάδες που δουλεύουν απομονωμένα και οι λύσεις των οποίων συχνά απορρίπτονται από τη Διοίκηση. Οι άνθρωποι δημιουργούν εμπόδια σε λύσεις στο σχεδιασμό των οποίων δεν συμμετείχαν οι ίδιοι. Σε μία αποδοτική προσέγγιση, τα εμπόδια θα πρέπει να εντοπισθούν γρήγορα, και όσοι επηρεάζουν τις αποφάσεις θα πρέπει να εμπλακούν και να μεταφέρουν στους υπόλοιπους τα επιθυμητά οφέλη. Η επιτυχής υλοποίησης εξαρτάται σημαντικά στην ουσιαστική αλλαγή της στάσης και της συμπεριφοράς των στελεχών της επιχείρησης

8 Αντίσταση στην Αλλαγή Επίπεδο Αντίστασης στην Αλλαγή Παραδοσιακή Μέθοδος Συνεργατική Μέθοδος Ανάλυση, Προσδιορισμός Αναμενόμενου Οφέλους, Μελλοντικός Σχεδιασμός Υλοποίηση Χρόνος

9 Επιλογή Μεθόδου Αλλαγής Στρατηγικής 1. Συμμετοχή στην Εξέλιξη 2. Συμμετοχή στην Αλλαγή Στυλ Διαχείρισης Αλλαγής Συνεργατικό Συμβουλευτικό Καθοδηγητικό Εξαναγκαστικό Χρησιμοποιείται όταν η επιχείρηση χρειάζεται μικρές διορθώσεις, ή χρειάζονται αλλαγές με διαθέσιμο χρόνο και στελέχη που υποστηρίζουν την αλλαγή 3. Αναγκαστική Εξέλιξη Χρησιμοποιείται όταν η επιχείρηση χρειάζεται μικρές διορθώσεις, ή χρειάζονται αλλαγές με διαθέσιμο χρόνο και στελέχη που αντιτίθενται στην αλλαγή Χρησιμοποιείται όταν η επιχείρηση χρειάζεται σημαντικές διορθώσεις, δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος & η Διοίκηση είναι διατεθειμένη για ριζικές αλλαγές 4. Εξαναγκαστική Αλλαγή Χρησιμοποιείται όταν η επιχείρηση χρειάζεται σημαντικές διορθώσεις, δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος & η Διοίκηση δεν επιθυμεί ριζικές αλλαγές αλλά η αλλαγή είναι αναγκαία για την επιβίωση & την επίτευξη των εταιρικών στόχων Διορθώσεις Μικρές Αλλαγές Περιορισμένες Αλλαγές Εταιρικές Αλλαγές Κλίμακα Αλλαγής

10 Σύστημα Δεικτών Απόδοσης & Επιχειρησιακή Στρατηγική Επιχειρηματικό Μοντέλο Στόχοι & Στρατηγικές Πόροι (Είσοδοι) Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας (KCFs) Αποτελέσματα (Έξοδοι) Ποιοι είναι οι απαιτούμενοι πόροι; Πώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι απαιτούμενοι πόροι; Ποια είναι τα επιθυμητά αποτελέσματα; Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (Τρόπος Μέτρησης)

11 Δείκτες Απόδοσης & Συστήματα Αναφορών Σύστημα Μέτρησης Απόδοσης 1. Επιχειρηματικό Μοντέλο 2. Στρατηγική Αναφορών 3. ιαδικασία Αναφορών 4. ιαχείριση Εμπλεκόμενων Αναγνώριση εμπλεκόμενων ιαμόρφωση στρατηγικών & στόχων Ανάπτυξη εξειδικευμένου επιχειρηματικού μοντέλου Καθορισμός κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας, απαιτούμενων πόρων και αναμενόμενων αποτελεσμάτων Αναγνώριση βασικών δεικτών απόδοσης (Key Performance Indicators) Σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης απόδοσης και αναφορών Θεώρηση οπτικών εμπλεκομένων Τελικός σχεδιασμός πρωτότυπης αρχιτεκτονικής αναφορών ιαμόρφωση τελικού πλάνου υλοποίησης Καθορισμός στρατηγικής αναφορών

12 Δείκτες & Ιεραρχία 12

13 Πίνακας Περιεχομένων Μέτρηση της Επιχειρηματικής Απόδοσης Η Μέθοδος Balanced Scorecard Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Εταιρικής Απόδοσης 13

14 Μέθοδος Balanced Scorecard (BSC) Διαδικαστικό Μοντέλο Υλοποίησης

15 Βασικά Βήματα Διαδικασίας Βήμα Περιγραφή Αποτέλεσμα Καθορισμός Στρατηγικής Κατεύθυνσης Αναγνώριση Τομέων που Κατευθύνουν τη Στρατηγική Δόμηση Στρατηγικών Διασυνδέσεων Καθορισμός Μεγεθών και Ποσοτικών Στόχων Συμφωνημένη Στρατηγική Ολοκλήρωση Τομέων 80% Ολοκληρωμένος Στρατηγικός Χάρτης 90% Ολοκληρωμένες Διασυνδέσεις 80% Καθορισμένοι Δείκτες Πρόγραμμα Υλοποίησης Δεικτών 5 6 Αναγνώριση & Ιεράρχηση Ενεργειών Προγραμματισμός Υλοποίησης Καθορισμένοι Στόχοι & Διασυνδέσεις 90% Καθορισμένοι Δείκτες 80% Καθορισμένες Ενέργειες Καθορισμένο Πλάνο Ενεργειών Έναρξη Προγ/τος Υλοποίησης

16 Είσοδοι στο BSC Αποτελούν Στρατηγικό Πλάνο Χρηματοοικονομικό Πλάνο Τμηματοποίηση Πελατών (Segmentation) Προϋπολογισμός και Ετήσιο Πλάνο Παραγωγής Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Προγραμματισμός Συστήματος Ποιότητας

17 Τυπικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Βήμα Εβδομάδα Καθορισμός Στρατηγικής Προσέγγισης 2 Αναγνώριση Τομέων που Κατευθύνουν τη Στρατηγική 3 Δόμηση Στρατηγικών Διασυνδέσεων 4 Καθορισμός Μεγεθών και Ποσοτικών Στόχων 5 Αναγνώριση & Ιεράρχηση Ενεργειών 6 Προγραμματισμός Υλοποίησης

18 Ανάλυση Βημάτων

19 Βήματα Διαδικασίας BSC Καθορισμός Στρατηγικών Κατευθύνσεων Αναγνώριση Τομέων που Οδηγούν τη Στρατηγική Δόμηση Στρατηγικών Διασυνδέσεων Αναγνώριση Μεγεθών Αναγνώριση Ποσοτικών Στόχων Αναγνώριση & Προτεραιοποίηση Ενεργειών Προγραμματισμός Υλοποίησης

20 Βήμα 1ο Καθορισμός Στρατηγικών Κατευθύνσεων Αναγνώριση Τομέων που Οδηγούν τη Στρατηγική Δόμηση Στρατηγικών Διασυνδέσεων Αναγνώριση Μεγεθών Αναγνώριση Ποσοτικών Στόχων Αναγνώριση & Προτεραιοποίηση Ενεργειών Προγραμματισμός Υλοποίησης

21 Εναρκτήρια Συνάντησης (Kick-Off Meeting) Στόχοι της εναρκτήριας συνάντησης είναι: Επεξήγηση μεθοδολογίας Balanced Scorecard Καθορισμός παραδοτέων Καθορισμός χρονοδιαγράμματος Διασαφήνιση ρόλων και αρμοδιοτήτων ομάδας έργου Αναγνώριση άμεσα υλοποιήσιμων ενεργειών, όπως το πρόγραμμα συνεντεύξεων Διευθυντικών Στελεχών

22 Διαδικασία Συνεντεύξεων Μετά τις συνεντεύξεις με τα στελέχη της Ανώτατης Διοίκησης θα πρέπει να έχουν καταγραφεί τα ακόλουθα: Όραμα & Γενική Στρατηγική Επιχείρησης Στρατηγικές περιοχές Στόχοι ανά στρατηγική περιοχή που καλύπτουν τις τέσσερις βασικές οπτικές

23 Στρατηγική Κατεύθυνση Πώς βλέπουν τα Στελέχη την Εταιρεία σε Διάστημα 5 Ετών; Μέθοδοι για τον καθορισμό της στρατηγικής κατεύθυνσης περιλαμβάνουν: Παλαιότερη οργανωτική απόδοση Τάσεις κλάδου Ανταγωνιστικό benchmarking

24 Βήμα 2ο Καθορισμός Στρατηγικών Κατευθύνσεων Αναγνώριση Τομέων που Οδηγούν τη Στρατηγική Δόμηση Στρατηγικών Διασυνδέσεων Αναγνώριση Μεγεθών Αναγνώριση Ποσοτικών Στόχων Αναγνώριση & Προτεραιοποίηση Ενεργειών Προγραμματισμός Υλοποίησης

25 Στρατηγικές Περιοχές Υπάρχουν βασικές δυνάμεις με τις οποίες ο οργανισμός θα ακολουθήσουν συγκεκριμένες στρατηγικές περιοχές; Οι στρατηγικές περιοχές θα πρέπει να είναι: Εύκολα καθορίσιμες Διακριτές μεταξύ τους Επικεντρωμένες, παραπέμποντας σε δράση Λίγες (3 5) Ικανές να επιτευχθούν χωρίς να αλληλοαναιρούνται Υποστηρικτικές ως προς τη γενική στρατηγική Εύκολα συνδεόμενες με το αναμενόμενο επιχειρηματικό αποτέλεσμα

26 Τυπικές Στρατηγικές Περιοχές Ανάπτυξη της βάσης των πελατών Απόκτηση νέων πελατών Αύξηση γκάμας προϊόντων/ υπηρεσιών Επικράτηση στην αγορά με νέα προϊόντα Εκμετάλλευση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών Γεωγραφική επέκταση/ συγκέντρωση Διαχείριση κόστους

27 Βήμα 3ο Καθορισμός Στρατηγικών Κατευθύνσεων Αναγνώριση Τομέων που Οδηγούν τη Στρατηγική Δόμηση Στρατηγικών Διασυνδέσεων Αναγνώριση Μεγεθών Αναγνώριση Ποσοτικών Στόχων Αναγνώριση & Προτεραιοποίηση Ενεργειών Προγραμματισμός Υλοποίησης

28 Δόμηση Στρατηγικών Διασυνδέσεων Οι στόχοι καθορίζουν τις μεθόδους με τις οποίες θα καθοδηγήσουμε τις στρατηγικές περιοχές. Αποτελούν δηλώσεις που ξεκαθαρίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί η στρατηγική.

29 Διασυνδέσεις Στόχων Οι σωστοί στόχοι θα πρέπει: Να μεταφράζουν τη στρατηγική της εταιρείας Να απεικονίζουν τα συστήματα και τη λογική της εταιρείας Να παραπέμπουν σε δράσεις Να καλύπτουν τα ακόλουθα: εύρος επιχειρηματικής δραστηριότητας επιχειρησιακή στρατηγική παραγωγή της εταιρείας υφιστάμενα τμήματα πελατών τοπικούς και διεθνείς στόχους

30 Δημιουργία Στόχων Όταν ορίζονται οι στόχοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συσχετίσεις αιτίου/ αιτιατού μεταξύ των 4 οπτικών. Οι στόχοι μίας οπτικής επηρεάζουν τους στόχους των άλλων οπτικών. Οι στόχοι θα πρέπει να καθοριστούν συνολικά (ολιστικά) και όχι απομονωμένα. Επομένως, οι οπτικές θα πρέπει να γίνουν πλήρως κατανοητές.

31 Βασικές Οπτικές Balanced Scorecard Γνώση & Ανάπτυξη βασικοί αγωγοί βελτίωσης της απόδοσης, επιτάχυνσης αλλαγών και γνώσης (ικανότητες, συστήματα, εργαλεία) Εσωτερικές Διαδικασίες εφοδιαστική αλυσίδα κύριων διαδικασιών (εσωτερικές ικανότητες) Πελάτες προτάσεις αξίας προς τους πελάτες (οφέλη πελατών) Χρηματοοικονομικά οικονομικό μοντέλο και παράγοντες που επηρεάζουν την χρηματοοικονομική απόδοση (χρηματοοικονομικά αποτελέσματα)

32 Βασικά Ερωτήματα Balanced Scorecard Χρηματοοικονομική Οπτική Ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι (stakeholders) και τι επιθυμούν; Για να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες τους, τι πρέπει να διασφαλιστεί για τα παρακάτω: Έσοδα Κόστος

33 Βασικά Ερωτήματα Balanced Scorecard Οπτική Πελάτη Ποιοι είναι οι πελάτες; Τι επιθυμούν; Τι θα πρέπει να κάνει η Εταιρεία για να βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πελατών της σε διαφορετικές κατηγορίες/ ομάδες αυτών;

34 Βασικά Ερωτήματα Balanced Scorecard Οπτική Εσωτερικών Διαδικασιών Με δεδομένους τους χρηματοοικονομικούς στόχους και τους στόχους των πελατών, ποιες εσωτερικές διαδικασίες είναι οι πιο κρίσιμες για την επίτευξή τους; Σε κάθε μία από τις αναγνωρισμένες διαδικασίες, ποια είναι τα μυστικά της επιτυχίας; Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι;

35 Βασικά Ερωτήματα Balanced Scorecard Οπτική Γνώσης & Ανάπτυξης Σε ποιες περιοχές οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις και να βελτιωθούν ώστε να υλοποιηθούν επιτυχώς οι εσωτερικές διαδικασίες; Τι θα πρέπει να κάνει η Επιχείρηση ώστε να επιτύχει στην οπτική της Γνώσης και Ανάπτυξης;

36 Στόχοι Οπτικών

37 Στόχοι Χρηματοοικονομικής Οπτικής Δημιουργία γνώσης υπευθυνότητας στους μετόχους Καθορισμός χρηματοοικονομικών στόχων στους οποίους η εταιρεία θα αξιολογηθεί από τους μετόχους και τη Διοίκηση Αναγνώριση του χρηματοοικονομικού κενού που θα σηματοδοτήσει την απαιτούμενη αλλαγή Δημιουργία οικονομικού μοντέλου, το οποίο ξεκαθαρίζει του κρίσιμους οδηγούς ανάπτυξης και παραγωγικότητας Χρήση οικονομικού μοντέλου για την αναγνώριση στρατηγικών θεμάτων

38 Στόχοι Οπτικής Πελάτη Επικέντρωση της εταιρείας στην ικανοποίηση των επιθυμιών των πελατών Καθορισμός στόχων πάνω στους οποίους η εταιρεία θα μετρήσει την επιτυχία της στην ικανοποίηση των τμημάτων αγοράς που θέλει να ικανοποιεί Περιοχές που θα πρέπει να αναλυθούν περιλαμβάνουν: Αναγνώριση τμημάτων πελατών (segmentation) Αναγνώριση αναγκών Καθορισμός της προσφοράς αξίας Αξιολόγηση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης για κάθε τμήμα πελατών

39 Στόχοι Οπτικής Εσωτερικών Διαδικασιών Αναγνώριση κύριων διαδικασιών (core processes) Καθορισμός συγκεκριμένης αλυσίδας αξίας που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη επιχείρηση Αναγνώριση στοιχείων που θα πρέπει να προστεθούν ώστε να επιτευχθούν η χρηματοοικονομική οπτική και η οπτική του πελάτη (top-down financial and customer perspectives) Αναγνώριση των λειτουργικών χαρακτηριστικών των κύριων διαδικασιών, για παράδειγμα, επίδραση χρόνου, κόστους ή ποιότητας, και αναγνώριση ευκαιριών για ορθολογισμό των διαδικασιών

40 Στόχοι Οπτικής Γνώσης & Ανάπτυξης Ενημέρωση των υπαλλήλων για το ρόλο της συγκεκριμένης οπτική στη μακρόχρονη θετική πορεία της εταιρείας και στην ικανοποιητική της απόδοση Αναγνώριση αναγκών για τους στόχους κάθε κύριας διαδικασίας Περιοχές που θα πρέπει να προσεχθούν είναι: Αναγνώριση απαιτούμενων ικανοτήτων Αναγνώριση απαραίτητων πληροφοριών και τεχνολογιών Αναγνώριση κλίματος/ κουλτούρας για την επιτυχία

41 Στόχοι Οπτικής Γνώσης & Ανάπτυξης Ικανότητες Υπαλλήλων Γνώσεις & Τεχνική Περιουσία Κλίμα για Αλλαγή Αύξηση Ικανοποίησης Εργαζομένων Διατήρηση Ανθρώπων - Κλειδιών Αύξηση Παραγωγικότητας Χρήση Τεχνολογιών Αναγνώριση Βέλτιστων Πρακτικών Διάθεση Στρατηγικής Πληροφόρησης Ορισμός Υπευθυνοτήτων / Ενδυνάμωση Ευθυγράμμιση Στόχων Υπαλλήλων με Δείκτες Ενθάρρυνση Διατμηματικών Ομάδων Δόμηση Εκπαίδευσης Ανάπτυξη Κυρίων Ικανοτήτων

42 Παράδειγμα Balanced Scorecard ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ανάπτυξη Κέρδος Μέτοχοι ΟΠΤΙΚΗ ΠΕΛΑΤΗ Υπηρεσίες Αξία Ποιότητα ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Χρόνος Κόστος Ποιότητα Παραγωγικότητα ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Νεωτερισμός Συν. βελτίωση Νοητική Περιουσία

43 Μέτρηση Ικανοποίησης Εργαζομένων 1. Η επιχείρηση που εργάζομαι δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δημιουργικής δράσης στη θέση εργασίας μου. ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 2. Η επιχείρηση με ανταμείβει ηθικά για τις υπηρεσίες μου με τους υπάρχοντες μηχανισμούς ανταμοιβής ( προαγωγές, bonus κλπ.). ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 3. Η παρούσα εργασία μου με ικανοποιεί γιατί ταιριάζει στο γνωστικό μου υπόβαθρο και στα ενδιαφέροντά μου. 4. ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 5. Ο οργανισμός, αναγνωρίζοντας τις ικανότητές μου, μου αναθέτει υπεύθυνα και σημαντικά έργα (επίβλεψη έργων, οργάνωση αριθμού υπαλλήλων, προσφορά θέσης προϊσταμένου. ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6. Το αντικείμενο εργασίας μου ανανεώνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να μην επέρχεται κόπωση και η εργασία μου να μη γίνεται μονότονη. ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

44 Παράδειγμα Balanced Scorecard ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΙΣΤΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ( BALANCED SCORECARD APPROACH) Χρηματοοικονομική Οπτική ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ Επικερδές Μίγμα Προϊόντων Αύξηση Κερδών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αύξηση Λειτουργικής Απόδοσης Οπτική Πελάτη Αύξηση Εμπιστοσύνης Πελατών σε Συγκεκριμένη Γκάμα Προϊόντων Αύξηση Ικανοποίησης Πελατών Λόγω Υψηλής Εξυπηρέτησης Οπτική Διαδικασίας Επιλογή Σωστού Τμήματος Πελατών Προγραμματισμός Σωστού Μίγματος Προϊόντων Άμεση Απόκριση στις Απαιτήσεις Πελατών Εκμετάλλευση Δυναμικότητας Μηχανών Μείωση Χρόνου Παράδοσης Ελαχιστοποίηση Χαμένου Υλικού Οπτική Μάθησης Αύξηση Παραγωγικότητας Στρατηγικές Επιδεξιότητες Στρατηγικές Πληροφορίες Προσωπικοί Στόχοι

45 Σύνδεση Στόχων & Δεικτών ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Αύξηση Κερδών Επικερδές Μίγμα Προϊόντων Αύξηση Λειτουργικής Απόδ. ΔΕΙΚΤΕΣ Κερδοφορία Κέρδος / Ισοδύναμος Όγκος Ολική Παραγωγικότητα ΑΠΟΨΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Αύξηση Εμπιστοσύνης Πελατών σε Συγκεκριμένη Γκάμα Προϊόντων Αύξηση Ικανοποίησης Πελατών Λόγω Υψηλής Εξυπηρέτησης Επιλογή Σωστού Τμήματος Πελατών Προγραμματισμός Σωστού Μίγματος Προϊόντων Άμεση Απόκριση στις Απαιτήσεις Πελατών Εκμετάλλευση Δυναμικότητητας Μηχανών Μείωση Χρόνου Παράδοσης Ελαχιστοποίηση Χαμένου Υλικού Όγκος Πωλήσεων ανά Κατηγορία Προϊόντων Αριθμός Προσφορών / Αριθμός Παραγγελιών Κόστος ανά Πελάτη Κερδοφορία ανά Ισοδύναμο Όγκο Προϊόντος Χρόνος Δημιουργίας Προσφοράς Δυναμικότητα Μηχανών Μέσος Χρόνος Παράδοσης Κόστος Χαμένου Υλικού ΜΑΘΗΣΗΣ Αύξηση Παραγωγικότητας Στρατηγικές Επιδεξιότητες Στρατηγικές Πληροφορίες Προσωπικοί Στόχοι Παραγωγικότητα Προσωπικού Βαθμός Στρατηγικών Επιδεξιοτήτων Βαθμός Διαθεσιμότητας Στρατηγικών Πληροφοριών Βαθμός Προσωπικών Φιλοδοξιών

46 Βήμα 4ο Καθορισμός Στρατηγικών Κατευθύνσεων Αναγνώριση Τομέων που Οδηγούν τη Στρατηγική Δόμηση Στρατηγικών Διασυνδέσεων Αναγνώριση Μεγεθών Αναγνώριση Ποσοτικών Στόχων Αναγνώριση & Προτεραιοποίηση Ενεργειών Προγραμματισμός Υλοποίησης

47 Αναγνώριση Μεγεθών Η Ομάδα Έργου πρέπει να ορίσει τους κατάλληλους δείκτες με τους οποίους θα μετριέται ο βαθμός επίτευξης των καθορισμένων στόχων. Σημαντικό ρόλο παίζει η εμπλοκή των κατάλληλων Οργανωτικών Μονάδων ώστε οι δείκτες να γίνουν αποδεκτοί στην Επιχείρηση και να εφαρμοστούν (buyin) και να καθοριστούν τα κατάλληλα στελέχη για την παρακολούθησή τους.

48 Κριτήρια Επιλογής Δεικτών Απόδοσης Ορισμένα κριτήρια για την επιλογή των κατάλληλων δεικτών είναι τα εξής: Στρατηγική επικοινωνία ο δείκτης θα πρέπει να έχει στρατηγική οπτική Επαναλαμβανόμενος και αξιόπιστος ο δείκτης θα πρέπει να είναι ποσοτικοποιήσιμος, αξιόπιστος και ικανός να μετριέται επαναλαμβανόμενα Συχνότητα ανανέωσης η μέτρηση του δείκτη θα πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε μήνα) Χρησιμότητα στον καθορισμό στόχων θα πρέπει ο δείκτης να μπορεί να ποσοτικοποιεί συγκεκριμένο στόχο Χρησιμότητα στο να ορίζεται ο υπεύθυνος του δείκτη (accountability)

49 Τύποι Στρατηγικών Δεικτών Δείκτες Υστέρησης Δείκτες Αποτελέσματος (Lag) Δείκτες Καθοδήγησης Δείκτες Οδηγοί (Lead) Στόχος Επικέντρωση στα αποτελέσματα της απόδοσης στο τέλος κάθε περιόδου Παραδείγματα Πωλήσεις Έτους Μερίδιο Αγοράς Απώλειες (Yield) Πλεονεκτήματα Αντικειμενικοί δείκτες και εύκολα μετρήσιμοι Θέματα Οι δείκτες καταγράφουν την επιτυχία του παρελθόντος όχι τις παρούσες δραστηριότητες και αποφάσεις Στόχος Μέτρηση ενδιάμεσων διαδικασιών, δραστηριοτήτων και συμπεριφορών Παραδείγματα Ώρες που παρέχονται στους πελάτες Μίγμα εσόδων Πλεονεκτήματα «Προφητικής» φύσης δείκτες Επιτρέπουν την προσαρμογή της συμπεριφοράς του οργανισμού Θέματα Οι δείκτες στηρίζονται στη λογική αιτίου αιτιατού Δυσκολία συλλογής δεδομένων

50 Δείκτες Balanced Scorecard Το σύνολο των δεικτών θα πρέπει να είναι ένα μίγμα lead και lag indicators

51 Διαδικασία Επιλογής Δεικτών Καθοδήγησης Αναγνώριση κρίσιμων θετικών σημείων do wells που θα αυξήσουν την πιθανότητα επίτευξης των στρατηγικών στόχων Τοποθέτηση προτεραιοτήτων των δυνατών σημείων Για τα πολύ σημαντικά δυνατά σημεία θα πρέπει να δημιουργηθούν δείκτες

52 Βέλτιστες Πρακτικές για την Επιλογή Στρατηγικών Δεικτών Κάθε στρατηγικός στόχος θα πρέπει να έχει έναν δείκτη υστέρησης Δείκτες καθοδήγησης ορίζονται σε στόχους της οπτικής εσωτερικών διαδικασιών και γνώσης και ανάπτυξης σε δύο περιπτώσεις: Εάν η επίτευξη του στόχου απαιτεί από τον οργανισμό να προσαρμοστεί Εάν ο οργανισμός χρειάζεται να αλλάξει για να επιτύχει το στόχο Σε ορισμένες περιπτώσεις, δείκτες καθοδήγησης τίθενται και στην περίπτωση στόχων της οπτικής του πελάτη Ο συνολικός πίνακας δεικτών δεν πρέπει να περιλαμβάνει πάνω από 25 δείκτες

53 Δείγμα Πρότυπου Μέτρησης Απόδοσης Strategic Objective: Measure: Measurement Intent: Describes the measure and the reasoning behind its selection as an indicator of progress against this strategic objective Frequency of Update: Determines how often it is calculated Units of Measure: Identifies the units in which the measure will be reported Measurement Definition/Formula: Provides a detailed formula for the calculation of a numerical value for the measure Notes/Assumptions: Clarifies terms in the formula as necessary Highlights key assumptions underlying the formula Measurement Information is: Currently available Available with minor changes Next Steps: Data Elements and Sources: The data elements required to calculate this measure and the source systems, databases, documents etc. of those data elements Source For and Approach to Setting Targets: Identifies the report, document, system or individual from which the information will be obtained Target Setting Responsibili ty: Person Accountability for Meeting Target: Person Tracking / Reporting Responsib ility: Person Measure Availabilit y: Date Target: Date Target 1998 Final 1Q 2Q 3Q 4Q Year Total 1999 Forecast

54 Δείγμα Πρότυπου Μέτρησης Απόδοσης

55 Αναγνώριση Μεγεθών Προτεινόμενοι Δείκτες

56 Δείκτες - Χρηματοοικονομική Οπτική Περιθώριο κέρδους προ φόρων Ανάπτυξη κύκλου εργασιών Μερίδιο αγοράς Έσοδα από νέους πελάτες ως ποσοστό των συνολικών εσόδων ή % περιθωρίου κέρδους από νέους πελάτες Νεκρό σημείο νέων πελατών (break-even point) και αριθμός ετών μέχρι την κερδοφορία Έσοδα από πελάτες ως ποσοστό επί των συνολικών εσόδων ή % περιθωρίου από υφιστάμενους πελάτες Συνολικά λειτουργικά έξοδα ως % του κύκλου εργασιών Λειτουργικό ROI Συνολικές αμοιβές / Σύνολο λειτουργικών εξόδων Έσοδα ανά προϊόν/ υπηρεσία Έσοδα ανά πελάτη Συνολικό κόστος ανά μέσο πελάτη Working Paper

57 Δείκτες Οπτική Πελατών Ποσοστό μεριδίου πελατών στο σύνολο της αύξησης εσόδων Έρευνα ικανοποίησης πελατών Προβλήματα πελατών Αριθμός νέων πελατών σε σχέση με τον αριθμό χαμένων πελατών Επίπεδα δραστηριότητας Συντελεστές μετατροπής για πιθανούς πελάτες Ποσοστό σφαλμάτων Μερίδιο τμήματος αγοράς Ποσοστό πολύ ικανοποιημένων πελατών # προϊόντων/ πελάτη Έσοδα από σχέσεις με τρίτους (third party) Αύξηση αμοιβών (fees) σε πελάτες Αύξηση εσόδων από επιχειρηματικές μονάδες Working Paper

58 Δείκτες Οπτική Υποστηρικτικών Διαδικασιών Πρόοδος σε σχέση με το πλάνο για ανάλυση βασικών διαδικασιών % εισοδήματος από νέα προϊόντα Χρόνος ικανοποίησης απαιτήσεων πελατών Ικανοποίηση εσωτερικών πελατών Δείκτης πληρωμών απαιτήσεων (claims) Δείκτης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης # επαφών / πελάτη ανά μήνα # ιδεών υπαλλήλων Κόστη υποστήριξης/ εξυπηρέτησης πελατών Κόστος εταιρείας σε σχέση με κόστος κλάδου #ή % λειτουργικών διαδικασιών με αναλυτικά πλάνα και καθορισμένους υπευθύνους % προϊόντων/ προσφορών που συμφωνούν με τους αρχικούς στόχους κερδοφορίας Πορεία αλλαγών σε σχέση με το πλάνο Working Paper

59 Δείκτες Οπτική Γνώσης & Ανάπτυξης # βασικών υπαλλήλων % επίτευξης στόχων Δείκτης στρατηγικών ικανοτήτων/ δεξιοτήτων % έργων ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκαν Έρευνα κουλτούρας υπαλλήλων Επίτευξη οράματος % στόχων BSC που επιτεύχθηκαν % υπαλλήλων με στόχους που συνδέονται με το BSC Ώρες εκπαίδευσης ανά υπάλληλο Δείκτης turnover υπαλλήλων Εσωτερικές προαγωγές και προσλήψεις % ετήσιων αξιολογήσεων ολοκληρωμένων στην ώρα τους % διευθυντών με στόχους για τους υπαλλήλους τους # στόχων, δεδομένων και στατιστικών στοιχείων στην επιχείρηση # επίσημων συναντήσεων επικοινωνίας Καθυστέρηση μεταξύ στρατηγικών αποφάσεων και επίσημης επικοινωνίας τους # συμβουλευτικών σχέσεων % ολοκληρωμένων συστημάτων, διαδικασιών και ομάδων Working Paper

60 Βήμα 5ο Καθορισμός Στρατηγικών Κατευθύνσεων Αναγνώριση Τομέων που Οδηγούν τη Στρατηγική Δόμηση Στρατηγικών Διασυνδέσεων Αναγνώριση Μεγεθών Αναγνώριση Ποσοτικών Στόχων Αναγνώριση & Προτεραιοποίηση Ενεργειών Προγραμματισμός Υλοποίησης

61 Κριτήρια για τους Στόχους Τα κριτήρια περιλαμβάνουν: Τοποθέτηση ενός ποσοτικού στόχου ανά δείκτη Εξασφάλιση ότι οι ποσοτικοί στόχοι είναι πράγματι ποσοτικοποιήσιμοι. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο εάν ο ποσοτικός στόχος επιτεύχθηκε ή όχι Εξασφάλιση ότι ο στόχος επικοινωνεί την αναμενόμενη απόδοση Επίδειξη της σχέσης μεταξύ του ποσοτικού στόχου και συσχετιζόμενου δείκτη, ποιοτικού δείκτη και της στρατηγικής

62 Ορίζοντας Στόχων Οι ποσοτικοί στόχοι θα πρέπει να καλύπτουν 3 5 έτη Ο μακρύς χρονικός ορίζοντας εξασφαλίζει ότι ο οργανισμός μένει επικεντρωμένος στους στρατηγικούς στόχους σε βάθος χρόνου, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούνται και βραχυπρόθεσμα Ορισμένοι στόχοι (stretch targets) μπορούν να αναγνωρίσουν περιοχές στις οποίες μία επιχείρηση απαιτεί δραματικές αλλαγές ή βελτίωση

63 Διαφορά Μεταξύ Targets και Stretch Targets Οι εκτεταμένοι ποσοτικοί στόχοι (stretch targets) αναφέρονται συνήθως σε ετήσιο επίπεδο. Τυπικοί ποσοτικοί στόχοι θα πρέπει να: Ορίζονται με βάση συγκεκριμένο επιχειρηματικό στόχο, π.χ. έσοδα Στηρίζονται στην απόδοση των «καλύτερων» στον κάθε κλάδο Παρουσιάζουν διαχρονική εξέλιξη

64 Διαδικασία Καθορισμού Ποσοτικών Στόχων Εντοπισμός «κενών» στην απόδοση του παρελθόντος Χρήση βέλτιστων πρακτικών για τον καθορισμό ποσοτικών στόχων stretch targets Καταρχήν καθορισμός χρηματοοικονομικών δεικτών Σύνδεση των υπόλοιπων δεικτών με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες με βάση την συνεισφορά τους σε αυτούς Είναι σημαντικό οι ποσοτικοί στόχοι να συμφωνούνται στο σύνολό τους ως ομάδα

65 Βήμα 6ο Καθορισμός Στρατηγικών Κατευθύνσεων Αναγνώριση Τομέων που Οδηγούν τη Στρατηγική Δόμηση Στρατηγικών Διασυνδέσεων Αναγνώριση Μεγεθών Αναγνώριση Ποσοτικών Στόχων Αναγνώριση & Προτεραιοποίηση Ενεργειών Προγραμματισμός Υλοποίησης

66 Στόχος Πρωτοβουλιών Αύξηση των Ικανοτήτων του «Cross Selling» Οι στόχοι εκφράζουν τη στρατηγική Δείκτης Τριμηνιαία έσοδα από «cross selling» Κενό Ποσοτικός Στόχος 5M Διανομή On- Line, Σενάρια Κλήσεων Cross Selling για κάθε Αντιπρόσωπο το 2009 Στόχος Πραγματικό Ο δείκτης δείχνει το κατά πόσο ο στόχος επιτυγχάνεται ή όχι Οι δράσεις βοηθούν στη γεφύρωση του εντοπισθέντος κενού

67 Στόχος Πρωτοβουλιών Στόχοι, δείκτες, ποσοτικοί στόχοι και πρωτοβουλίες λειτουργούν συνολικά για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου Οι στόχοι αποτελούν βασικά συστατικά της στρατηγικής Οι δείκτες και οι ποσοτικοί στόχοι αποτυπώνουν την πρόοδο σε σχέση με την επίτευξη και την επικοινωνία των αρχικών στόχων και επιθυμητών επιπέδων απόδοσης Οι πρωτοβουλίες βοηθούν να καλυφθεί το κενό μεταξύ τρέχουσας και επιθυμητής απόδοσης

68 Λειτουργίες Πρωτοβουλιών Οι στρατηγικοί στόχοι εκτελούνται από τη Διοίκηση μέσω της διαχείρισης πρωτοβουλιών ή έργων Επιτυχημένες πρωτοβουλίες συνεισφέρουν στη διαχρονική επίτευξη των στόχων Η αντιστοίχιση των πρωτοβουλιών σε στόχους βοηθά τη Διοίκηση να: Αναγνωρίσει το ταίριασμα των στόχων με τη στρατηγική Καλύψει κενά και να επαναπροσδιορίσει τις πρωτοβουλίες ώστε να υποστηριχθεί καλύτερα η στρατηγική Κατανείμει πόρους στις πρωτοβουλίες που καλύτερα υποστηρίζουν την επίτευξη της στρατηγικής

69 Καθορισμός Δράσεων Η στρατηγική δράση θα πρέπει να θεωρηθεί ως μία παρέμβαση Μία σωστή στρατηγική δράση θα πρέπει να έχει: Καθορισμένο υπεύθυνο υλοποίησης και ομάδα έργου Δεδομένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης Σαφώς καθορισμένα παραδοτέα και στόχους Προϋπολογισμό Εξασφαλισμένους πόρους Μία δράση ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η συνήθης επιχειρηματική πρακτική, όπως η επίτευξη των πωλήσεων του τριμήνου

70 Χαρτογράφηση Δράσεων Συλλογή των απαραίτητων δράσεων εντός του Οργανισμού Χαρτογράφηση των δράσεων και σύνδεσή τους με τους στόχους που υποστηρίζουν Δράσεις Οπτική Στόχοι

71 Διαδικασία Προτεραιοποίησης Δράσεων Θα πρέπει να εντοπιστούν και να διακριθούν οι στρατηγικές δράσεις από τις μη στρατηγικές δράσεις 1. Συλλογή δράσεων 2. Σύνδεση δράσεων με στόχους 3. Αναγνώριση κενών (gaps) i. Δράσεις μη συνδεδεμένες με στόχους ii. Στόχοι χωρίς δράσεις 4. Πραγματοποίηση ανάλυσης μεγέθους (sizing) και κλίμακας (scaling) στους στόχους 5. Πραγματοποίηση ανάλυσης διασυνδέσεων δράσεων 6. Στάθμιση δράσεων/ Διαχωρισμός τους σε στρατηγικές και μη 7. Κατάταξη δράσεων (sorting) 8. Προτεραιοποίηση δράσεων

72 Βήμα 7ο Καθορισμός Στρατηγικών Κατευθύνσεων Αναγνώριση Τομέων που Οδηγούν τη Στρατηγική Δόμηση Στρατηγικών Διασυνδέσεων Αναγνώριση Μεγεθών Αναγνώριση Ποσοτικών Στόχων Αναγνώριση & Προτεραιοποίηση Ενεργειών Προγραμματισμός Υλοποίησης

73 Δημιουργία Προγράμματος Υλοποίησης Απαιτούνται επτά βασικά βήματα: 1. Σύνδεση Οργανισμού με το σχεδιασμένο BSC 2. Στρατηγική εκπαίδευση και επικοινωνία 3. Αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων και χρηματοοικονομικών πηγών (σε συμφωνία μεταξύ τους) 4. Εκτέλεση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Execution) 5. Χρήση Υφιστάμενης Γνώσης 6. Στρατηγική Ανάδραση 7. Προσομοίωση & Επιχειρηματικός Προγραμματικός (Business Planning)

74 Παράδειγμα Balanced Scorecard

75 Παράδειγμα Βασικοί Επιχειρηματικοί Στόχοι Χρηματοοικονομικά Μακροπρόθεσμη Σταθερή Ανάπτυξη Πελάτες Δημιουργία Αξίας για τον Πελάτη Οργανωτική Ανάπτυξη Πίστη στην Άριστη Απόδοση Επιχειρησιακή Διοίκηση & Διαδικασίες Αποδοτικές Διαδικασίες

76 Παράδειγμα Κρίσιμων Παραγόντων Επιτυχίας BS Χρηματοοικονομικά Μακροπρόθεσμη Σταθερή Ανάπτυξη Εμπορική Απόδοση Ισοζύγια πελατών Επισφαλή Χρέη / Περιουσιακά Στοιχεία Κόστος/Εισόδημα Εξάρτηση Εισοδήματος Επιχειρησιακή Ανάπτυξη Πίστη στην Άριστη Απόδοση Ομαδική εργασία στελεχών Πρώτη επιλογή προσωπικού Εκπαίδευση & ανάπτυξη εργαζομένων Στρατηγική IT Χρήση επιχειρησιακής ΒΔ Νεωτερισμός προϊόντων & νέες αγορές Στρατηγική ανάπτυξη επιχείρησης Πελάτης Δημιουργία Αξίας για τον Πελάτη Πρώτη επιλογή σε επιλεγμένες αγορές Πρώτη επιλογή σε συνεργάτες Πρώτη επιλογή σε τελικούς χρήστες Χρηματοοικονομική διείσδυση Δημιουργία πιστών πελατών Καλή φήμη και ηθική Επιχειρησιακή Διοίκηση & Διαδικασίες Αποδοτικές Διαδικασίες Μακροπρόθεσμη διοίκηση παραγωγικότητας Εφαρμογή στρατηγικής IT Ανάπτυξη μέσω άμεσου Marketing Προσδιορισμός κινδύνων Διαχείριση χρεών Διαχείριση πορτφολίου

77 Παράδειγμα Χρηματοοικονομικών Δεικτών ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ CURRENT PREVIOUS ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΟΔΟΣΗ BENCHMARK ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΟΒΛ. ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 1. Απόδοση Εμπορίας 10.24m Q m Q2 9.36m Q3 9.40m Q2 2. ROCE 43.37% Q % Q % Q % Q2 3. Υπόλοιπα Πελατών - Δανεισμός 1,132.1m Q3 1,080.5m Q2 1,038.8m Q3 1,012.3m Q2 4. Υπόλοιπα Πελατών - Αποθεματικά 1,259.7m Q3 1,285.3m Q2 1,373.1m Q3 1,371.2m Q2 5. Επισφαλή Χρέη / Περιουσιακά Στοιχεία 5.60% Q3 5.17% Q2 6.00% Q3 6.06% Q2 6. Κόστος / Εισόδημα 41.77% Q % Q % Q % Q2 Επιτυχημένο Επίπεδο Απόδοσης Εντός Επιθυμητής Απόδοσης, Υπό Έλεγχο Εξωτερικά Αποδεκτό Επίπεδο Απόδοσης Μη Διαθέσιμη Πληροφόρηση Απόδοσης

78 Παράδειγμα Δεικτών Επιχειρησιακής Μάθησης ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΡΑ ΠΡΙΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΟΔΟΣΗ BENCHMARK ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΟΒΛ. ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 1. Ομαδική Εργασία Στελεχών Υφιστάμενα πλάνα δράσης Υφιστάμενα πλάνα ολοκληρωμένα μέχρι το τέλος του 3ου τριμήνου 2. Πρώτη Επιλογή Προσωπικού Υφιστάμενα πλάνα ολοκληρωμένα Υφιστάμενα πλάνα ολοκληρωμένα μέχρι το τέλος του 3ου τριμήνου Πλάνα για όλες τις επιχειρηματικές μονάδες Τα ερωτηματολόγια προσωπικού θα είναι ολοκληρωμένα έως το τέλος του έτους 3. Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Προσωπικού 2.04% ytd Q % (Οδηγία ομίλου) 4. Στρατηγική IT n/a n/a 5. Χρήση Επιχειρησιακής Βάσης Δεδομένων n/a n/a 6. Νεωτερισμός Προϊόντων & Νέες Αγορές Εντός στόχου Μελέτες ολοκληρωμ. μέχρι το τέλος έτους 7. Στρατηγική Ανάπτυξη Επιχείρησης Δρομολογημένες δράσεις Απόδοση με βάση το περσινό πλάνο Επιτυχημένο Επίπεδο Απόδοσης Εντός Επιθυμητής Απόδοσης, Υπό Έλεγχο Εξωτερικά Αποδεκτό Επίπεδο Απόδοσης Μη Διαθέσιμη Πληροφόρηση Απόδοσης

79 Σύνδεση Οπτικών Balanced Scorecard Οπτική Πελάτη Προϊόν - προδιαγραφές -(άμεσο) κόστος Υπηρεσία - διανομή - ποιότητα - συνεργασίες εξυπηρέτηση πελατών πωλήσεις Χρηματοοικονομική Οπτική Μέτοχοι -επιστροφή επενδύσεων - κέρδη & ζημίες - χρηματοροές Λειτουργία - δυναμικότητα - αποθέματα/επενδύσεις - λειτουργικά έξοδα επιθυμητά προϊόντα Ανάπτυξη Προϊόντων/ Διαδικασιών Έξοδοι Χαρακτηριστικά - σχεδιασμός προϊόντων - δυναμικότητα - νεωτερισμός - χρόνοι παραγωγής - ποιότητα - έλεγχος έργων - σχεδιασμός διαδικασιών - λειτουργικό κόστος - επενδύσεις Επιχειρησιακή Γνώση Παρακίνηση - κουλτούρα, ηθικό - διοικητικό στυλ - επικοινωνία - πίστη Εμπειρία & Γνώση - ευελιξία - εκπαίδευση δυνατότητα αλλαγής Λειτουργίες Εφοδιαστικής Έξοδοι Χαρακτηριστικά - δυναμικότητα - απόκριση - φυσική ροή - ποιότητα - απόθεμα - ροή ελέγχου - λειτουργικά έξοδα

80 Τυπικό Πακέτο Αναφορών WMS Reporting Υψηλό Επίπεδο Όλες οι Επιχειρηματικές Μονάδες Καθαρό εισόδημα Έξοδα πλέον του προϋπολογισμού Εισόδημα ανά Εργαζόμενο Πραγματικό Προϋπ/μός Προγ/νο Προηγούμενη Περίοδος Εκμετάλλευση Κερδοφόρων Ευκαιριών Επικερδείς Αναγνωρίσεις Βελτιώσεων Προτάσεις Αλλαγών (Growth Rate) Επίπεδο Ανάπτυξης Αχρησιμοποίητη υναμικότητα Προθεσμίες Αναφορών που Χάθηκαν Αξιολόγηση Προσωπικού Καθαρές Χρηματοροές Απαιτήσεων Πελατών # Καταγεγραμμένων Προτάσεων Βελτίωσης Κόστος σε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Κόστος Εκπαίδευσης ανά Αριθμό Καταγεγ. Σφαλμάτων

81 Πίνακας Περιεχομένων Μέτρηση της Επιχειρηματικής Απόδοσης Η Μέθοδος Balanced Scorecard Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Εταιρικής Απόδοσης 81

82 Αρχιτεκτονική Προσανατολισμένη στις Υπηρεσίες (Service Oriented Architecture ή SOA) 82

83 Συστήματα Διαχείρισης Εταιρικής Απόδοσης (Corporate Performance Management Systems) 83

84 Η Έννοια της Διαδικασίας 84

85 Σύνδεση Διαδικασιών με Δείκτες Απόδοσης 85

86 Σύνδεση Υποδιαδικασιών & Δραστηριοτήτων με Δείκτες Απόδοσης 86

87 Process Mining (Αντί του απλού Data Mining) 87

88 Πίνακας Παρακολούθησης Δεικτών Απόδοσης 88

89 Παρακολούθηση Δεικτών Τύπου Balanced Scorecard 89

90 Ερωτήσεις 90

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Balanced Scorecard Μέρος Ι

Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Balanced Scorecard Μέρος Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Balanced

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος ΙI

Balanced Scorecard Μέρος ΙI Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 14 Balanced Scorecard Μέρος ΙI Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος ΙII

Balanced Scorecard Μέρος ΙII Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 15 Balanced Scorecard Μέρος ΙII Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Το S&OP Sales and Operations Planning

Το S&OP Sales and Operations Planning Γ. Γιαννόπουλος Διευθυντής Κεντρικού Προγραμματισμού και S&OP Coordinator Το S&OP Sales and Operations Planning Ως εργαλείο μετασχηματισμού των επιχειρήσεων BUSINESS TRANSFORMATION Η Kodak εφηύρε την ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό Ο Ρόλος της ιεύθυνσης σε Έναν Οργανισμό Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα 1.Βασικές αρχές - Πώς επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5 ΜΕΤΡΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΙ ΜΕΤΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ BSC ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση ραστηριοτήτων- Μέρος ΙI

Κοστολόγηση ραστηριοτήτων- Μέρος ΙI Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 11 Κοστολόγηση ραστηριοτήτων- Μέρος ΙI Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013 Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Οκτώβριος 2013 Γιατί να μετρήσουμε. Ελέγχω

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση Marketing & Παραγωγής. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Σύνδεση Marketing & Παραγωγής. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Σύνδεση Marketing & Παραγωγής Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιασύνδεση Marketing & Παραγωγής Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Επιλογή Συστημάτων

Προγραμματισμός και Επιλογή Συστημάτων Ενότητα 4 Προγραμματισμός και Επιλογή Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Νίκος Καρακαπιλίδης 4-1 Μαθησιακοί στόχοι Κατανόηση των διαδικασιών προσδιορισμού και επιλογής έργων ανάπτυξης ΠΣ Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Η πολυπλοκότητα των αποφάσεων Αυξανόμενη πολυπλοκότητα λόγω: Ταχύτητας αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Το τι θα μετρήσουμε και πως θα το μετρήσουμε σχετίζεται άμεσα με τους στρατηγικούς στόχους, δηλαδή το περιεχόμενο της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα και Internet στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον

ίκτυα και Internet στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον ίκτυα και Internet στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον 4 ο Εξάμηνο Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγγελική Πουλυμενάκου Μάρτιος 2012 Ευχαριστούµε τουςγ. ιακονικολάου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάθημα 10: Ανάπτυξη ΠΣ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 πμ Ενδεικτικά Περιεχόμενα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Επιχειρηματικό Σχέδιο

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Επιχειρηματικό Σχέδιο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Επιχειρηματικό Σχέδιο Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece + Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece Πρόγραµµα σεµιναρίου ü Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 3: ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 2: Μάρκετινγκ Στόχοι Αποφάσεις Ιδεολογία Ανάλυση Στρατηγικής Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Στρατηγικός Τρόπος Σκέψης

Νέος Στρατηγικός Τρόπος Σκέψης Balanced Scorecard Μια πρακτική προσέγγιση Όραμα & Στρατηγική Α. Παπαλεξανδρής Tel. +30 210 8203471 E-mail. alexp@aueb.gr Νέος Τρόπος Σκέψης Παραδοσιακή Στρατηγική Δεδομένο-Στατικό εξωτ. περιβάλλον Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 10 α

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 10 α Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 10 α Η μέτρηση των επιδόσεων (παράρτημα: Balanced Scorecard) Αθήνα 2012 Το τετράδιο αυτό αποτελεί παράρτημα του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Επιχειρηματικό Σχέδιο (β μέρος)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Επιχειρηματικό Σχέδιο (β μέρος) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Επιχειρηματικό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιεχόμενα Πρόλογος...9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου... 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονομοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηματικότητα και Νέες Επιχειρηματικές ραστηριότητες... 29 1.1 Γενικά...29 1.2 Η υναμική

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2015/2016 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Objectives. Corporate and division strategic planing Business unit planning The marketing process Product level planning The marketing plan

Objectives. Corporate and division strategic planing Business unit planning The marketing process Product level planning The marketing plan Objectives Corporate and division strategic planing Business unit planning The marketing process Product level planning The marketing plan ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο του Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλου, Γενικού Διευθυντή της εταιρείας συμβούλων THE FRANCHISE CO. και Διευθύνοντα Συμβούλου της Dale Carnegie Training Hellas Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓAΝΩΣΗ / ΔΙΟIΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓHΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚEΣ EΝΝΟΙΕΣ. Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΓAΝΩΣΗ / ΔΙΟIΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓHΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚEΣ EΝΝΟΙΕΣ. Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓAΝΩΣΗ / ΔΙΟIΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓHΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚEΣ EΝΝΟΙΕΣ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Εισαγωγή -3 Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Σχεδιασμός διαδικασιών ορισμός Συστημική προσέγγιση Μεθοδολογίες σχεδιασμού διαδικασιών Διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Στρατηγική ;

Τι είναι η Στρατηγική ; Τι είναι η Στρατηγική ; Η Στρατηγική αποτελεί ένα ενοποιημένο, περιεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο που αναπτύσσεται προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης. 2 βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓAΝΩΣΗ / ΔΙΟIΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓHΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚEΣ EΝΝΟΙΕΣ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Developing the Strategic Manager

Developing the Strategic Manager Σκοπός Κατάρτισης Στα πλαίσια ανάπτυξης στρατηγικού σχεδιασμού, οι εταιρείες θέλουν να μεταφέρουν την δεξιότητα αυτή στα στελέχη τους, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν ένα στρατηγικό σχεδιασμό ορθολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Η φύση της επιχειρησιακής στρατηγικής

Κεφάλαιο 1 Η φύση της επιχειρησιακής στρατηγικής Κεφάλαιο 1 Η φύση της επιχειρησιακής στρατηγικής Στοκεφάλαιοαυτό, θα αναφερθούμε: 1.1 Στα χαρακτηριστικά των στρατηγικών αποφάσεων 1.2 Στα Επίπεδα των Στρατηγικών που υπάρχουν σε ένα οργανισμό 1.3 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Το δυναμικό πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διοικητική Επιστήμη Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεθνική στρατηγική. Διαμόρφωση στρατηγικής

Πολυεθνική στρατηγική. Διαμόρφωση στρατηγικής Πολυεθνική στρατηγική Διαμόρφωση στρατηγικής Στρατηγική προδιάθεση των Πολυεθνικών Εθνοκεντρική τάση: Η τάση των στελεχών ή της πολυεθνικής να στηρίζεται στις αξίες και στα ενδιαφέροντα της μητρικής εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ αποτίμηση συνεισφοράς προμηθειών στην αλυσίδα εφοδιασμού περιγραφή λειτουργίας και βασικής διαδικασίας προμηθειών από στρατηγική, τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς ΜΑΙΟΣ 2015 Η έννοια και οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι πληροφοριακό σύστημα

Τι είναι πληροφοριακό σύστημα Τι είναι πληροφοριακό σύστημα Ένας ορισμός είναι ότι ένα πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμενων μερών που συνεργάζονται για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάχυση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ DEMING και σχέση με τον έλεγχο και την αξιολόγηση

ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ DEMING και σχέση με τον έλεγχο και την αξιολόγηση ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ DEMING και σχέση με τον έλεγχο και την αξιολόγηση PLAN DO CHECK ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ACT (ή adjust) ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ DEMING και σχέση με τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Plan: Σχεδιασμός / οργάνωση προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Export Marketing Plan

Export Marketing Plan 1 2 Export Marketing Plan απλό & εύκολα κατανοητό έγγραφο της εταιρείας σαφής κατεύθυνση προσπαθειών marketing για επόμενο χρόνο διεισδυτική ματιά στην εταιρεία Περιεχόμενα 3 4 Περιεχόμενα 1. Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13 1.1 Ιστορική αναδρομή...18 1.2 Τρόποι ανάπτυξης ERP συστημάτων...20 1.3 Γενική δομή ERP συστημάτων...22 1.4 Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό.

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό. 1. Με ποιους τρόπους επωφελούνται οι καταναλωτές από τις οικονομίες κλίμακας; (πολλαπλής επιλογής / δύο σωστές απαντήσεις) α. Αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων. β. Οι τιμές, αρκετές φορές, μειώνονται.

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη».

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη». Συνεργατικοί Σχηματισμοί και Επιχειρηματικότητα Καλές Πρακτικές για τους γουνοποιούς/ εκτροφείς Δρ. Ελπίδα Σαμαρά Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο. Συστήματα Πληροφοριών στην επιχείρηση

Κεφάλαιο 2 ο. Συστήματα Πληροφοριών στην επιχείρηση Κεφάλαιο 2 ο Συστήματα Πληροφοριών στην επιχείρηση Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθούν οι ρόλοι των 6 τύπων των συστημάτων πληροφοριών Να περιγραφούν οι τύποι των πληροφοριακών συστημάτων Να αναλυθούν οι σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ενότητα 4: Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Στρατηγικές Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό μάρκετινγκ: Εσωτερικό μάρκετινγκ στον αθλητισμό αναψυχής, μάνατζμεντ αλλαγής, χτίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σ' ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρότερος καθημερινά, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που διαγράφεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση κατά την καθηµερινή λειτουργία Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης 1. Πρωταρχικά πρέπει να καθοριστούν τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση σχεδίων. 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case)

Εκπόνηση σχεδίων. 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case) 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Εκπόνηση σχεδίων Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case) Καταστατικό Έργου (Project Charter) Επιχειρηματικό σχέδιο του Έργου (Project Business

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Τι στρατηγικές χρησιμοποιούν οι μάνατζερ; Εταιρική στρατηγική Μια οργανωσιακή στρατηγική που αποδίδει επακριβώς το είδος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσει ή θέλει

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας.

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Ποιοί Είμαστε Η My Company Finance αποτελεί επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας My Company Projects, η οποία έχει στο σύνολο της 6.000 ενεργούς πελάτες στην

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων Αυτό εξαρτάται από το πού θέλεις να φτάσεις Μπορείς να µου πεις προς τα πού πρέπει να πάω; Επιτυχηµένοι Αποτυχηµένοι Οργανισµοί Επιτυχηµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Νεκρού Σημείου

Ανάλυση Νεκρού Σημείου Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 7 Ανάλυση Νεκρού Σημείου Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ«ΙΔΕΑΣ» ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ / Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(σχέδιο) (υλοποίηση) (αξιολόγηση) (έλεγχος)

(σχέδιο) (υλοποίηση) (αξιολόγηση) (έλεγχος) Δρ. Γεώργιος Θερίου Το συγκεκριμένο κεφάλαιο ασχολείται με τις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου που λαμβάνουν χώρα όταν μια επιχείρηση ακολουθεί στρατηγική εσωτερικής καινοτομίας. Μια επιχείρηση που

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων Οι τέσσερις βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

15. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΎΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

15. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΎΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 15. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΎΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οικονομική Θεωρία & Ποσοτική Ανάλυση Διδακτική Ενότητα 1: Οικονομική Ανάλυση Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αποτυπωθούν οι βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης. Στρατηγικε ς της επιχει ρησης.swot Analysis

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης. Στρατηγικε ς της επιχει ρησης.swot Analysis Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Στρατηγικε ς της επιχει ρησης.swot Analysis Σχεδιασμός / Προγραμματισμός Η ενέργεια της χάραξης προσανατολισμού που γεννά την προσδοκία μελλοντικών θετικών αποτελεσμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Ομιλητής: Γιάννης Nάνος Διευθύνων Σύμβουλος Κεντρικής Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

-ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΘΟΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ - ΣΥΧΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ.

-ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΘΟΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ - ΣΥΧΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ. Σχεδιασμός -ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΘΟΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ - ΣΥΧΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ.Δύσκολη εργασία.χρονοβόρος-δαπανηρός. Δεν ασκεί έλξη -ΜΥΘΟΙ.Σπατάλη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Επιχειρηµατική Ευφυΐα Απότηνιδέαστηνπράξη Παναγιώτης Θεοφάνους Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Περιεχόµενα 1. SAP Εταιρικόπροφίλ 2. Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Η ανάγκη 3. SAP Business Intelligence

Διαβάστε περισσότερα