16,0 2, , 3.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "16,0 2,0 1. 2. , 3."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% ,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Αυτοκίνητο (σασί) Μ.Β. 19 tn Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Τo υπό προµήθεια όχηµα θα είναι καινούριο, γνωστού και αναγνωρισµένου τύπου. Πρέπει να είναι κατάλληλο για τις απαιτήσεις του ήµου ( ποιοτικά και ποσοτικά). Το απορριµµατοφόρο όχηµα, θα αποτελείται από φορτηγό πλαίσιο που θα φέρει κατάλληλου τύπου υπερκατασκευή και θα χρησιµοποιηθεί για την µηχανική ( µε κάδους ) ή χειρωνακτική ( µε τα χέρια ) αποκοµιδή και µεταφορά υλικών. Όλα τα εξαρτήµατα της υπερκατασκευής πριν από την βαφή θα καθαριστούν και θα υποστούν απολίπανση και θα ακολουθήσει προσεκτικό αστάρωµα όλων των επιφανειών. Η βαφή πρέπει να γίνει µε ειδικά χρώµατα, ανθεκτικά στο χρόνο και τη διάβρωση (µεταλλικό ή ακρυλικό χρώµα σε δύο στρώσεις τουλάχιστον). Το όχηµα ( φορτηγό πλαίσιο και υπερκατασκευή ) θα βαφεί εξωτερικά µε χρώµα της εκλογής του ήµου και θα αναγραφούν τα χαρακτηριστικά του. Β. ΕΙ ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ Το όχηµα συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών, θα φέρει κατάλληλου τύπου υπερκατασκευή, όπως αυτή προδιαγράφεται, στη συνέχεια και θα χρησιµοποιηθεί για την µηχανική ( µε κάδους ) ή χειρωνακτική ( µε τα χέρια ) αποκοµιδή και µεταφορά των ανακυκλώσιµων υλικών. Η υπερκατασκευή του οχήµατος συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νοµοθεσία θα φέρει σήµανση CE, περί εφαρµογής των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας µηχανών και υγιεινής - επί ποινή αποκλεισµού ( Π 377/93 και 18/96 ) ενώ θα είναι σχεδιασµένη σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ1501-1:98 της Ευρωπαϊκής επιτροπής τυποποίησης ( CEN ) και το εργοστάσιο κατασκευής θα εφαρµόζει υποχρεωτικά σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, για το σχεδιασµό, παραγωγή και τεχνική υποστήριξη, πιστοποιηµένο κατά ISO 9001 :2000.

2 Περιγραφή αυτοκινήτου πλαισίου Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά Το πλαίσιο πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, από τα τελευταία µοντέλα της αντίστοιχης σειράς, µε µεγάλη κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, τελείως προωθηµένης οδηγήσεως µε το τιµόνι υδραυλικό, που θα βρίσκεται στο αριστερό µέρος. Το µέγιστο µικτό βάρος του πλαισίου θα είναι 19 τν και σε κάθε περίπτωση θα υπερκαλύπτει το ωφέλιµο φορτίο που µπορεί να δεχτεί η υπερκατασκευή και το βάρος της υπερκατασκευής. Θα φέρει υδρόψυκτο τετράχρονο πετρελαιοκινητήρα, µε κυβισµό περίπου cc, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και µε ιπποδύναµη περίπου 280 ίππων(ηρ). Θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύµφωνα µε την ισχύουσα κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον. Θα φέρει δύο άξονες, µε κινητήριο άξονα τον οπίσθιο. Θα διαθέτει, µε ποινή αποκλεισµού, έγκριση τύπου του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών. Πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα πέδησης ικανό να ακινητοποιεί το όχηµα, µε ασφάλεια, υπό πλήρες φορτίο και σε κεκλιµένες οδούς µε κλίση τουλάχιστον 15%. Η φόρτιση των αξόνων του οχήµατος συµπεριλαµβανοµένων όλων των µηχανισµών της υπερκατασκευής δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη της µέγιστης επιτρεπόµενης φόρτισης κατ' άξονα και συνολικά για το πλαίσιο. Κατά τη χρονική περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει ρήγµα ή να στραβώσει κατά την χρήση του, για φορτίο ακόµα και µέχρι 20 % µεγαλύτερο από το ανώτατο επιτρεπόµενο φορτίο. Στη περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοιο ελάττωµα ο προµηθευτής υποχρεούται χωρίς αντίρρηση να παραλάβει το αυτοκίνητο, να ενεργήσει για την επισκευή του πλαισίου και κατόπιν επιθεώρησης του στο Υπουργείο συγκοινωνιών να το παραδώσει µέσα σε δύο (2) εβδοµάδες το αργότερο. Η σχέση της κατανοµής του µέγιστου ολικού φορτίου δεν θα διαφέρει από την επιτρεπόµενη σχέση, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς για την ασφαλή λειτουργία του οχήµατος. Να αναφερθεί το εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου και το έτος κατασκευής αυτού, οι διαστάσεις του οχήµατος, όπως ενδεικτικά το µεταξόνιο, µετατρόχιο, µέγιστο πλάτος, µέγιστο µήκος και µέγιστο ύψος. Το αυτοκίνητο θα φέρει τον ακόλουθο βασικό εξοπλισµό : 1. Εφεδρικό τροχό πλήρη (ζάντα και ελαστικό) 2. Σειρά συνήθων εργαλείων για τις µικροβλάβες και την συντήρηση του 3. ύο ( 2 ) πυροσβεστήρες, σύµφωνα µε τον ΚΟΚ 4. Ένα ( 1 ) τρίγωνο βλαβών 5. Ένα ( 1 ) φαρµακείο αυτοκινήτου 6. Ταχογράφο 7. Βιβλία συντήρησης και επισκευής - πλαισίου και υπερ/κευής. 8. Αντιολισθητικές αλυσίδες. 9. Το όχηµα θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εµπρός. Ο κινητήρας πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος τύπου DIESEL τετράχρονος, υδρόψυκτος, η ονοµαστική ισχύς του οποίου πρέπει να είναι περίπου 280 HP και να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του οχήµατος. Θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύµφωνα µε την ισχύουσα κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( EURO V ). Η ισχύς του θα είναι τέτοια πού θα εξασφαλίζει ανάβαση µε πλήρες φορτίο τουλάχιστον σε κλίση 15% και θα είναι 14,5 HP/τόνο.

3 Το επίπεδο θορύβου του κινητήρα θα είναι σύµφωνο µε την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία (Οδηγία 1992/97/ΕΟΚ ή και νεότερη τροποποίηση). To βολάν οδηγήσεως πρέπει να βρίσκεται στα αριστερά του αυτοκινήτου και να έχει απαραίτητα σύστηµα οδηγήσεως υδραυλικό (µε υποβοήθηση). Ο θαλαµίσκος του οδηγού, πρέπει να είναι τελείως προωθηµένης οδήγησης, ανακλινόµενου τύπου, πρέπει να φέρει κάθισµα οδηγού ρυθµιζόµενου τύπου µε αέρα και κάθισµα για δύο συνοδηγούς, ταµπλώ µε τα συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά σήµατα, ανεµοθώρακα από γυαλί SECURIT ή παρόµοιου τύπου ασφάλειας, θερµική µόνωση µε επένδυση από πλαστικό δέρµα, δύο ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο αλεξήλια ρυθµιζόµενης θέσης, δάπεδο καλυµµένο από πλαστικά ταπέτα, σύστηµα θερµάνσης και ψύξης(air condition), πλαφονιέρα φωτισµού, ρευµατοδότη για την τοποθέτηση µπαλαντέζας, ζώνες ασφαλείας, στερεοφωνικό Ράδιο CD, οθόνη για την παρακολούθηση των εργασιών από το θάλαµο οδήγησης που θα παίρνει εικόνα από κάµερα επισκόπησης τοποθετηµένη στο πίσω µέρος της υπερκατασκευής, ηχητικό σύστηµα επικοινωνίας των εργατών µε τον οδηγό και γενικά κάθε εξάρτηµα ενός θαλαµίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου. Το πλαίσιο πρέπει να φέρει πλήρεις τροχούς (δύο εµπρός και τέσσερις πίσω) µε ελαστικά ακτινωτού τύπου (RADIAL), χωρίς αεροθάλαµο. Η έξοδος των καυσαερίων του κινητήρα πρέπει να είναι προς τα άνω, µε σωλήνα εξάτµισης µονωµένη και τοποθετηµένη µεταξύ του θαλάµου οδηγήσεως και της κιβωτάµαξας και να προεξέχει από αυτή ( καθ' ύψος ). Το σύστηµα µεταδόσεως κινήσεως πρέπει να αποτελείται: -Από κιβώτιο των ταχυτήτων που πρέπει να είναι τουλάχιστον εννέα ταχυτήτων εµπροσθοπορείας και µιας οπισθοπορείας, συγχρονισµένων τόσο στο κιβώτιο ταχυτήτων όσο και στο διαφορικό. -Από συµπλέκτη που πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου, ανταποκρινόµενος απόλυτα προς τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του αυτοκινήτου (δεν πρέπει να περιέχει αµίαντο). -Από διαφορικό και ηµιαξόνια γνήσια του εργοστασίου κατασκευής των πλαισίων, αποκλειόµενης της χρησιµοποιήσεως αποµιµήσεων, ισχυρής και δοκιµασµένης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την καλή και ασφαλή λειτουργία των οχηµάτων, κατάλληλα σε συνεργασία µε το κιβώτιο ταχυτήτων για ανάβαση µε πλήρες φορτίο σε κλίση δρόµου 15% και άνω και οι πίσω τροχοί να διαθέτουν µειωτήρες. Θα φέρει δύο άξονες, µε µηχανική ανάρτηση παραβολικών επάλληλων χαλυβδοελασµάτων, µε τηλεσκοπικά αµορτισέρ διπλής ενεργείας, µε αντιστρεπτική δοκό και ράβδο εξισορρόπησης. εν είναι αποδεκτή πνευµατική ανάρτηση. Ο κινητήριος πίσω άξονας πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησεις (σύµφωνα µε την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή και νεότερη τροποποίηση αυτής). Επίσης να είναι εφοδιασµένος µε σύστηµα ASR, που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς λόγω µειωµένης πρόσφυσης. Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο εγγύησης πάθουν ζηµιά το διαφορικό ή το κιβώτιο ταχυτήτων, ο προµηθευτής οφείλει να το αλλάξει άµεσα. Το σύστηµα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες. Το αυτοκίνητο να είναι εφοδιασµένο µε δισκόφρενα δύο ανεξάρτητων κυκλωµάτων, θα διαθέτει σύστηµα αντιπλοκαρίσµατος (ABS) και σύστηµα κατανοµής πίεσης πέδησης και χειρόφρενο που θα επενεργεί στους πίσω τροχούς. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κ.λπ. εξαρτήµατα πρέπει να είναι ικανής αντοχής και άριστης κατασκευής, ώστε να εγγυώνται την µακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήµατος πεδήσεως. Το χειρόφρενο θα είναι εξελιγµένης τεχνολογίας και θα εξασφαλίζει το όχηµα πλήρως φορτωµένο µε κλίση 10% µε σβηστό κινητήρα και νεκρό στο κιβώτιο ταχυτήτων. Το αυτοκίνητο θα φέρει µηχανόφρενο σαν σύστηµα ασφαλίσεως τροχών, που δεν θα επιτρέπει την µετακίνηση του ενώ δεν υπάρχει στο σύστηµα πεδήσεως η

4 απαιτούµενη πίεση αέρος για την τροχοπέδηση του οχήµατος (εφόσον διαθέτει αερόφρενο). Ο εµπρόσθιος άξονας θα είναι ο διευθυντήριος και θα φέρει µονά ελαστικά επίσωτρα ενώ ο οπίσθιος θα είναι ο κινητήριος και θα φέρει διπλά ελαστικά επίσωτρα. Το τιµόνι θα βρίσκεται στο αριστερό µέρος του οχήµατος, θα έχει υδραυλική υποβοήθηση και θα είναι ρυθµιζόµενο σε ύψος ή εναλλακτικά να είναι ρυθµιζόµενο το κάθισµα του οδηγού. Όσον αφορά τις διαστάσεις, θα προτιµηθεί µεταξόνιο ~ χιλιοστών και αντίστοιχη ακτίνα στροφής που θα το επιτρέπουν να κινείται ευέλικτα. Όλα τα εξαρτήµατα του αυτοκινήτου πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου. Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως καλής λειτουργίας, σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγµα ή στρέβλωση (ακόµα και για φορτία µεγαλύτερα του µέγιστου επιτρεπόµενου κατά 20%). ιαφορετικά ο προµηθευτής πρέπει να υποχρεωθεί να αντικαταστήσει το πλαίσιο µε άλλο περισσότερο ενισχυµένης κατασκευής να το παραδώσει έτοιµο προς κυκλοφορία. Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού και σηµάτων για την κυκλοφορία, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασµένο µε τους απαραίτητους προβολείς, προβλεπόµενους καθρέπτες, φωτιστικά σώµατα, ηχητικά σήµατα και ηχητικό σύστηµα επικοινωνίας των εργατών µε τον οδηγό, δύο περιστρεφόµενους φάρους και ηλεκτρική εγκατάσταση για νυχτερινή εργασία κ.λπ. Στο πίσω µέρος της πόρτας του να υπάρχουν αντανακλαστικά (ζέµπρες). Ο συσσωρευτής του οχήµατος θα είναι 24 Volt ικανής χωρητικότητας σε αµπερώρια. Θα υπάρχουν σηµάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόµενους. Υπερκατασκευή Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά Η υπερκατασκευή αποτελείται από το κυρίως σώµα και την οπίσθια πόρτα ενώ θα φέρει ανυψωτικό µηχανισµό κάδων απορριµµάτων καθώς και τον ειδικό εξοπλισµό που απαιτείται από την νοµοθεσία. Το κυρίως σώµα της υπερκατασκευής θα είναι εξ' ολοκλήρου µεταλλικό, κλειστό και θα φέρει µε άρθρωση πόρτα στο πίσω µέρος έτσι ώστε τα απορρίµµατα να είναι τελείως αθέατα. Το υλικό κατασκευής του κυρίως σώµατος θα είναι χαλυβδοέλασµα πάχους 2,0 χιλιοστών τουλάχιστον, µε κυρτά πλαϊνά. Το δάπεδο του θα είναι κυρτό ή επίπεδο, από χαλυβδοέλασµα πάχους 3,0 χιλιοστών και άνω. Η εκροή των υγρών πρέπει να είναι απολύτως εξασφαλισµένη, µε ελαστικό παρέµβασµα µε πλήρη ( 100% ) στεγανότητα ειδικά κατά την κίνηση του οχήµατος. Στο πίσω µέρος της υπερκατασκευής και αρθρωτά επί του κυρίως σώµατος, πρέπει να βρίσκεται η οπίσθια πόρτα που ανοιγοκλείνει µε δύο υδραυλικούς κυλίνδρους. Στο πίσω µέρος του οχήµατος θα υπάρχει θέση για την τοποθέτηση µιας σκούπας, ενός φαρασιού και ενός φτυαριού για τυχόν απαιτούµενο καθαρισµό της περιοχής εκκένωσης του κάδου. Κατόπιν, υδραυλικής ανύψωσής της, µε ζεύγος υδροστατικών κυλίνδρων, πρέπει να επιτρέπεται η εκφόρτωση των απορριµµάτων. Η λεκάνη εναπόθεσης των απορριµµάτων, πρέπει να βρίσκεται στο χαµηλότερο, εσωτερικά, χώρο της οπίσθιας πόρτας. Στο χώρο αυτό, θα πρέπει να εκφορτώνονται τα απορρίµµατα των κάδων ή όσων συλλέγονται µε τα χέρια.

5 Το χείλος φόρτωσης, είναι η εξωτερική ακµή της λεκάνης εναπόθεσης των απορριµµάτων. Η χωρητικότητα, µετριέται σε κυβικά µέτρα ( κµ ) και διακρίνεται σε : 1 Χωρητικότητα κυρίως σώµατος, δηλαδή ο όγκος που καταλαµβάνουν τα συµπιεσµένα απορρίµµατα, εντός του κυρίως σώµατος, θα πρέπει να είναι 16,0 κµ και 2 Χωρητικότητα λεκάνης εναπόθεσης απορριµµάτων, δηλαδή ο όγκος νερού που θεωρητικά µπορεί να δεχθεί η λεκάνη, δεν µπορεί να είναι µικρότερη του 2,0 κµ. Το όχηµα θα προσφέρει την δυνατότητα ασφαλούς χειρισµού, τόσο για χειρωνακτική ( µε τα χέρια ) όσο και για µηχανική ( µε κάδους ) αποκοµιδή. Το αποδεκτό ύψος φόρτωσης πρέπει να µετρηθεί από το χείλος φόρτωσης προς το επίπεδο όπου στέκεται ο χειριστής του οχήµατος. Σηµειώνεται ότι το όχηµα πρέπει να είναι κενό από απορρίµµατα. Το ύψος φόρτωσης για χειρωνακτική αποκοµιδή δεν πρέπει να είναι χαµηλότερο των 1000 χιλ. και υψηλότερο των 1300 χιλ. Για την µηχανική αποκοµιδή το ύψος αποκοµιδής απορριµµάτων πρέπει να είναι σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ1501. Ο χρόνος αυτόµατου κύκλου εκκένωσης των κάδων να είναι περίπου δύο (2) min. Εντός του σώµατος και σε όλο το µήκος του, θα κινείται η µεταλλική πλάκα εκφόρτωσης των απορριµµάτων. Ένας ισχυρός υδροστατικός κύλινδρος, θα πρέπει να µετακινεί την µεταλλική αυτή πλάκα. Επιθυµητό είναι η πλάκα αυτή, µε την ανάλογη χρήση της, να συµβάλλει στην αύξηση της σχέσης συµπίεσης. Η προαναφερόµενη πλάκα θα πρέπει να χρησιµεύει για την εκφόρτωση των απορριµµάτων, µετά το υδραυλικό άνοιγµα της οπίσθιας πόρτας µε κατάλληλο και ασφαλή χειρισµό. Η οπίσθια πόρτα, θα είναι το οπίσθιο τµήµα του κυρίως σώµατος, η οποία ανυψούµενη θα επιτρέπει την εκφόρτωση των απορριµµάτων, από το εσωτερικό του. Η οπίσθια πόρτα, θα περιλαµβάνει ως κύρια συστατικά τµήµατά της τη λεκάνη εναπόθεσης απορριµµάτων και το µηχανισµό συµπίεσής των. Ο µηχανισµός συµπίεσης πρέπει να φέρει υδροστατικούς κυλίνδρους και να χρησιµοποιούνται για τη σάρωση και προώθηση των απορριµµάτων, από τη λεκάνη εναπόθεσής των προς το εσωτερικό του κυρίως σώµατος. Η αποδεκτή σχέση συµπίεσης, σύµφωνα µε τα Ελληνικά δεδοµένα είναι 500 κιλά ανα κυβικό µέτρο. Θα διαθέτει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα συστήµατα : 1. αυτόµατο, µε επαναλαµβανόµενο κύκλο που διακόπτεται µόνο από εντολή του χειριστή. 2. αυτόµατο, µε απλό κύκλο που όταν ολοκληρώνεται, διακόπτεται αυτόµατα και επαναλαµβάνεται κατόπιν εντολής του χειριστή. 3. χειροκίνητο, όπου ο κύκλος του µηχανισµού συµπίεσης ελέγχεται ως µεµονωµένες κινήσεις, από το χειριστή µε µοχλούς ή κοµβία. Με κατάλληλο και εργονοµικά τοποθετηµένο διακόπτη επιλογής µε λαβή, θα δίνεται στο χειριστή η δυνατότητα επιλογής του κύκλου λειτουργίας του µηχανισµού, όπως αυτός περιγράφηκε στις προηγούµενες παραγράφους. Το απορριµµατοφόρο θα εκφορτώνει σύµφωνα, µε την ακόλουθη διαδικασία. Θα επιτρέπεται στο χειριστή, η εκφόρτωση των απορριµµάτων, µε την αντίστροφη κίνηση της πλάκας εκφόρτωσης, τόσο µε χρήση κοµβίων από τη θέση του οδηγού όσο και µε τη χρήση µοχλών, που θα είναι εγκατεστηµένοι στο εµπρόσθιο αριστερά τµήµα της υπερκατασκευής. Πρωταρχικά, θα πρέπει να ανυψώνεται η οπίσθια πόρτα µε τις αντίστοιχες δυνατότητες ( κοµβία και/ή µοχλοί ) που περιγράφηκαν, προηγουµένως.

6 Ο χειρισµός απασφάλισης / ανύψωσης θα πρέπει να επιτυγχάνεται µε πίεση ενός µόνο κοµβίου ή µια κίνηση ενός µόνο µοχλού που πρώτα θα απασφαλίζει και στη συνέχεια θα ανυψώνει. Αντίστροφα, πρώτα θα καταβιβάζει και µετά θα ασφαλίζει. Η υπερκατασκευή θα φέρει όλα τα απαραίτητα µέσα και µέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική νοµοθεσία ( Π 377/93 και Π 18/96 ) και το πρότυπο ΕΝ1501-1:1998, σχετικά µε την ασφάλεια των µηχανών - σήµανση CE. Θα φέρει, τουλάχιστον, τον ακόλουθο εξοπλισµό : ιάταξη άµεσης διακοπής λειτουργίας του µηχανισµού συµπίεσης, µε δύο κοµβία, αριστερά και δεξιά στο οπίσθιο πλαϊνό τµήµα της υπερκατασκευής. Ενεργοποίηση της παραπάνω διάταξης, θα επιφέρει ηχητικό σήµα εντός του θαλάµου οδήγησης, για τον οδηγό. ιάταξη άµεσης επέµβασης απεγκλωβισµού αντικειµένων από το µηχανισµό συµπίεσης, µε κοµβίο επί του πίνακα ελέγχου. Η ενεργοποίηση της παραπάνω διάταξης θα είναι εφικτή όταν έχει ενεργοποιηθεί η διάταξη άµεσης διακοπής. υνατότητα ρύθµισης του ύψους του χείλους του στοµίου φόρτωσης, µε κατάλληλο εξοπλισµό, ανάλογα µε τις συνθήκες λειτουργίας. Κατά την χειρωνακτική αποκοµιδή, το ύψος του χείλους φόρτωσης θα µειώνεται και µε κατάλληλη διάταξη θα απαγορεύεται αυτόµατα η δυνατότητα λειτουργίας του µηχανισµού συµπίεσης στον απλό ( ηµιαυτόµατο ) ή πολλαπλό (αυτόµατο ) κύκλο λειτουργίας. Κατά την µηχανική αποκοµιδή, το ύψος του χείλους φόρτωσης θα αυξάνεται και θα αποκαθίσταται η λειτουργία του απλού και πολλαπλού κύκλου του µηχανισµού συµπίεσης Οι γραµµές ανύψωσης της οπίσθιας πόρτας και του ανυψωτικού µηχανισµού, θα είναι εξοπλισµένες µε βαλβίδα διακοπής ροής, που θα ενεργοποιούνται σε περίπτωση απώλειας της υδραυλικής πίεσης. Επίσης, η γραµµή καταβίβασης της οπίσθιας πόρτας θα είναι εξοπλισµένη µε βαλβίδα ελέγχου ροής, για την ρύθµιση της ταχύτητας καταβίβασης, στην επιθυµητή τιµή των 20 δ/λέπτων. Εντός του θαλάµου οδήγησης, θα υπάρχουν χειριστήρια και ενδεικτικές λυχνίες για το χειρισµό της οπίσθιας πόρτας και του µηχανισµού εκφόρτωσης και οθόνη για την παρακολούθηση του οπίσθιου χώρου φόρτωσης. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει κατάλληλη διάταξη αποτροπής πλήρους καταβίβασης της οπίσθιας πόρτας - εφόσον χειρίζεται από το θάλαµο οδήγησης. Η οπίσθια πόρτα θα σταµατά περίπου 1,0 µ. µακριά από τη περιοχή επαφής της µε το κυρίως σώµα και θα προβλέπεται κατάλληλη διάταξη για την ολοκλήρωση της καταβίβασης, µε χειρισµό κοντά από το σηµείο επαφής του κυρίως σώµατος και της οπίσθιας πόρτας. Θα φέρει κατάλληλο εξοπλισµό, για την ασφαλή συγκράτηση της οπίσθιας πόρτας σε ανοικτή θέση, ώστε να επιτρέπεται µε ασφάλεια η είσοδος εντός του κυρίως σώµατος ή άλλου σηµείου, για συντήρηση ή επισκευή. Θα φέρει κατάλληλη διάταξη ασφαλείας για την αποτροπή κίνησης του οχήµατος, µε ταχύτητα ανώτερη των 30 χλµ/ώρα, εφόσον επί των σκαλοπατιών της οπίσθιας πόρτας, στέκεται άνθρωπος. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται η οπισθοπορεία του οχήµατος, εφόσον συντρέχει η προαναφερόµενη τοποθέτηση ανθρώπου. Εξωτερικά, στο χαµηλότερο σηµείο ( ανώτερο σηµείο θέσης του χειριστή από το έδαφος, 450 χιλ. ) της οπίσθιας πόρτας, πρέπει να φέρει δύο (2) ανακλινόµενα - αντιολισθητικά, ισχυρά σκαλοπάτια για την ασφαλή µεταφορά του προσωπικού καθαριότητας και δύο (2) χειρολαβές συγκράτησης.

7 Στο επάνω εξωτερικό µέρος της οπίσθιας πόρτας και στο εµπρόσθιο µέρος της υπερκατασκευής, να είναι τοποθετηµένοι, αντίστοιχα, από ένας (1) περιστρεφόµενος φάρος χρώµατος πορτοκαλί ενώ στο επάνω εξωτερικό µέρος της οπίσθιας πόρτας, ένας (1) προβολέας νυκτερινής εργασίας. Επίσης, στο οπίσθιο µέρος το όχηµα πρέπει να φέρει ερυθρόλευκες ή ερυθρές - κίτρινες ανακλαστικές λωρίδες. Η στάθµη του εκπεµπόµενου θορύβου της υπερκατασκευής, θα είναι σύµφωνη µε την ισχύουσα κάθε φορά οδηγία (2000/14/ΕΚ) όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 2005/88/ΕΚ και το σχετικό πρότυπο της σειράς ΕΝ Ανυψωτικός µηχανισµός Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά Το όχηµα πρέπει να φέρει στο οπίσθιο µέρος του, ανοικτού ή κλειστού τύπου, πλήρως υδραυλικό ανυψωτικό µηχανισµό. Όλοι οι προαναφερόµενοι τύποι θα είναι κατάλληλοι για την υποδοχή των τυποποιηµένων κατά DIN30700 και ΕΝ840 κάδων απορριµµάτων, πλαστικών ή µεταλλικών, χωρητικότητας από 80 έως 1300 λτρ. Η ανυψωτική ικανότητα του µηχανισµού δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη των Kg, αποδεικνυόµενη µε σχετικούς υπολογισµούς. Ειδικές απαιτήσεις Η υπερκατασκευή του οχήµατος συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νοµοθεσία θα φέρει σήµανση CE, περί εφαρµογής των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας µηχανών και υγιεινής - επί ποινή αποκλεισµού ( Π 377/93 και 18/96 ) ενώ θα είναι σχεδιασµένη σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ1501-1:98 της Ευρωπαϊκής επιτροπής τυποποίησης ( CEN ). Το υδραυλικό σύστηµα του οχήµατος συλλογής απορριµµάτων θα παίρνει κίνηση από το δυναµολήπτη ( ΡΤΟ ) του οχήµατος µέσω ισχυρής ή ισχυρών υδραυλικής-ών αντλίας-ών και θα φέρει αυτοµατισµό αποσύµπλεξης των αντλιών χωρίς την συνεχή καταπόνηση του δυναµολήπτη. Πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε βαλβίδα ανακούφισης για αποφυγή αλόγιστων υπερφορτώσεων. Όλες οι σωληνώσεις των υδροστατικών κυλίνδρων να είναι εξωτερικές και ορατές για να µπορούν να ελέγχονται και να είναι εύκολη η επισκευή τους. Όλες οι γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος προς τον πίνακα ελέγχου λειτουργίας, τα φώτα, τα φλάς, την ηχητική επικοινωνία οδηγού και προσωπικού καθαριότητας, τον προβολέα νυχτερινής εργασίας και τον περιστρεφόµενο φάρο, να είναι τοποθετηµένες σε στεγανούς αγωγούς και αν χρειασθεί αντικατάσταση, αυτή να γίνεται χωρίς να χρειασθεί να ανοιχθούν τρύπες µε οξυγόνο. Όλα τα εξαρτήµατα της υπερκατασκευής πριν από την βαφή θα καθαριστούν και θα υποστούν απολίπανση. Θα ακολουθήσει προσεκτικό αστάρωµα όλων των επιφανειών. Η βαφή πρέπει να γίνει µε ειδικά χρώµατα, ανθεκτικά στο χρόνο και τη διάβρωση. Το όχηµα θα βαφτεί εξωτερικά µε χρώµα της εκλογής του ήµου και θα αναγραφούν τα χαρακτηριστικά του. Το όχηµα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνοµα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθµό σειράς κλπ. Η κατανοµή των φορτίων στους άξονες του πλαισίου ( κενή υπερκατασκευή αλλά και µε ωφέλιµο φορτίο απορριµµάτων ) να είναι σύµφωνη µε τους Ελληνικούς κανονισµούς για την ασφαλή κυκλοφορία του οχήµατος και µε την

8 παράδοση του οχήµατος να συνοδεύεται µε τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση αδείας κυκλοφορίας, όπως 1. Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας. 2. Υπεύθυνη ήλωση Μηχανολόγου για την τοποθέτηση της υπερκατασκευής επί του πλαισίου. 3. Βεβαίωση συστήµατος αντιµπλοκαρίσµατος τροχών (ΑΒS) της εταιρείας κατασκευής του αυτοκινήτου. 4. Μελέτες κατανοµής φορτίων υπερκατασκευής. 5. Έγκριση τύπου του προσφερόµενου πλαισίου 6. ήλωση πιστότητας/πιστοποιητικό εν ισχύ CE για όλη την υπερκατασκευή στην ελληνική γλώσσα. Χρόνος και τόπος παράδοσης, εγγύηση και τεχνική υποστήριξη Η προθεσµία παράδοσης, ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ηµέρες, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ενώ ως τόπος παράδοσης, ορίζεται το «Αµαξοστάσιο του ήµου Σερρών». Η εγγύηση καλής λειτουργίας δώδεκα (12) µηνών, τουλάχιστον, θα ισχύει από την ηµεροµηνία της προσωρινής παραλαβής. Ο προµηθευτής υποχρεούται : Να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση, εφαρµόζοντας σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000 ή άλλο ισότιµο και µε δική του φροντίδα και δαπάνη και σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των πέντε (5) εργάσιµων ηµερών ( από την επίσηµη ενηµέρωσή του από τον ήµο ) να αντικαθιστά κάθε εξάρτηµά του που θα αποδειχθεί ελαττωµατικό ή θα υποστεί βλάβη λόγω κακής κατασκευής, σε όλο το χρονικό διάστηµα που ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας. Πρόσθετα στοιχεία προσφοράς, Τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια και εκπαίδευση Ο προµηθευτής υποχρεούται κατά την κατάθεση της προσφοράς: - Να συµπεριλάβει όλα τα απαραίτητα κατά την κρίση του τεχνικά φυλλάδια, κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα. - Να προσκοµίσει κωδικοποιηµένη λίστα ανταλλακτικών, για ακριβείς και άµεσες παραγγελίες. - Να προσκοµίσει, κατά την παράδοση του οχήµατος, τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, δήλωση πιστότητας ΕΚ, του κατασκευαστή της υπερκατασκευής. - Όλα τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του συµµετέχοντα σύµφωνα µε το άρθρο 48 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. - Να δηλώσει ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει µε δικές του δαπάνες το τεχνικό προσωπικό του ήµου ( τουλάχιστον 2 άτοµα ) στον χειρισµό και την συντήρηση. - Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας του πλαισίου 5 έτη. - Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας υπερκατασκευής 3 έτη. - Εγγύηση κατασκευής και παροχής ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις/βεβαιώσεις από κατασκευαστές πλαισίου και υπερκατασκευής 10 έτη). - Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή για παράδοση των ζητούµενων κάθε φορά ανταλλακτικών περίπου εντός δέκα (10) ηµερών. - Αναλυτική κατάσταση των κεντρικών και εξουσιοδοτηµένων συνεργείων και αποθηκών ανταλλακτικών για την εκτέλεση επισκευών και συντήρηση για το πλήρες όχηµα (πλαίσιο και υπερκατασκευή).

9 - Κατάλογο µε τις πωλήσεις του συγκεκριµένου ή παροµοίων καινούριων απορριµµατοφόρων οχηµάτων και το αντίστοιχο έτος πώλησης, στο δηµόσιο ή σε ιδιώτες από την προσφέρουσα εταιρεία. Σέρρες 14/ 06 /2012 Σέρρες 14/06/2012 Για την θεώρηση Ο /ΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ Για την σύνταξη ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ Τεχ/γος Μηχ/κος.Οχηµάτων

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% ,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την µελέτη αυτή προϋπολογισµού ,00ευρώ συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ 23%προβλέπεται η προµήθεια ενός καινούριου απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης χωρητικότητας 16 κµ νέας τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του ήµου Σερρών. Οικονοµικά στοιχεία Προϋπολογισµός : ,00 Απρόβλεπτα Φ.Π.Α 23 % : ,00 Γενικό σύνολο : ,00 Η προµήθεια αποτελεί Υποέργο της πρότασης µε τίτλο «Προώθηση της ανακύκλωσης απορριµµάτων στο ήµο Σερρών» (συνολικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ) που θα υποβληθεί για χρηµατοδότηση στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση » του Πράσινου Ταµείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η εν λόγω προµήθεια θα εκτελεστεί µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί προµηθειών των Ο.Τ.Α. Λεπτοµέρειες στα συνηµµένα τεύχη της µελέτης. Σέρρες 14 / 06 /2012 Σέρρες 14/06/2012 Για την θεώρηση Ο /ΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ Για την σύνταξη ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ Τεχ/γος Μηχ/κος.Οχηµάτων

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% ,00 ΕΥΡΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΑ 1 Ένα Απορριµµατοφόρο ανακύκλωσης 16 κµ. 1 Τεµ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Φ.Π.Α. 23%: , ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Σέρρες 14 / 06 /2012 Σέρρες 14/06/2012 Για την θεώρηση Ο /ΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ Για την σύνταξη ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ Τεχ/γος Μηχ/κος.Οχηµάτων

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% ,00 ΕΥΡΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΑ 1 Ένα Απορριµµατοφόρο ανακύκλωσης 16 κµ. 1 Τεµ 1 ΣΥΝΟΛΟ: Φ.Π.Α. 23%: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: Σέρρες / / Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% ,00 ΕΥΡΩ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Άρθρο 1 ο Προµήθεια µεταφορά και παράδοση στο ήµο Σερρών ενός απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης16κµ καινούριου και σύµφωνου µε το τεύχος των τεχνικών όρων και προδιαγραφών. Ένα (1) τεµάχιο. Τ. Μ. :Ολογράφως :Εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ Αριθµητικά :125.00,00 ευρώ Σέρρες 14 / 06 /2012 Σέρρες 14/06/2012 Για την θεώρηση Ο /ΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ Για την σύνταξη ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ Τεχ/γος Μηχ/κος.Οχηµάτων

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% ,00 ΕΥΡΩ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Άρθρο 1 ο Προµήθεια µεταφορά και παράδοση στο ήµο Σερρών ενός απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16κµ καινούριου και σύµφωνου µε το τεύχος των τεχνικών όρων και προδιαγραφών. Ένα (1) τεµάχιο. Τ. Μ. : Ολογράφως : Αριθµητικά: Σέρρες / / Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τµήµα Κίνησης και επισκευής ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / ,00 ΕΥΡΩ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ Α Α Κριτήριο Βαθµολογία 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 20 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 20 3 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 10 ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΒΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 50 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΘΜ. 70 % ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΜΑ Α Β Κριτήριο Βαθµολογία 1 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 15 2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ 20 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 4 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 5 ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΒΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΘΜ. 30 % Η ΣΥΜΦΕΡΌΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Η ΜΙΚΡΌΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ Σ) ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ Σ=Τ/, ΟΠΟΥ Τ = Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ =0,7Α+0,3Β Σέρρες 14 / 06 /2012 Σέρρες 14/06/2012 Για την θεώρηση Ο /ΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ Για την σύνταξη ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ Τεχ/γος Μηχ/κος.Οχηµάτων

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% ,00 ΕΥΡΩ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ Η Υπ. Απόφαση.11389/23/3/1993 περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β 185/ ) του ΥΠ.ΕΣ. όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 2286/95 και ισχύει σήµερα Την Οδηγία 2004 / 18 / ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. Τον Ν. 3463/06 Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ -114 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τo υπό προµήθεια απορριµµατοφόρo ανακύκλωσης θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθεί µε βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές η ποιότητά τους. Ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της Αποφ /23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ. εν επιτρέπεται µεταγενέστερη αύξηση των τιµών µονάδας και η προµήθεια δεν υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιµών µονάδας. Το υπό προµήθεια απορριµµατοφόρο θα παραδοθούν στην αποθήκη του ήµου ή στον τόπο των εργασιών σύµφωνα µε την επιθυµία της υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 3.1. Ο προµηθευτής κατά την υπογραφή της σύµβασης θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή ίση προς το 10% της συνολικής συµβατικής δαπάνης της προµήθειας µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 26 της Απόφ.11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί µετά την οριστική παραλαβή τής προµήθειας Σαν χρόνος οριστικής παραλαβής ορίζεται διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την προσωρινή παραλαβή του µηχανήµατος και την σύνταξη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής Κατά την οριστική παραλαβή θα συνταχθεί το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο θα εγκριθεί από το ηµ. Συµβούλιο (άρθρο 28 της Απόφ.11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ). 3.4 Ο προµηθευτής, κατά την υπογραφή της σύµβασης, υποχρεούται να προσκοµίσει επιπλέον εγγυητική επιστολή ίση προς 2% της συµβατικής δαπάνης της προµήθειας µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 26 της Απόφ.11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ για την εγγύηση καλής λειτουργίας των υπό προµήθεια υλικών. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα έχει διάρκεια ισχύος κατά 3 µήνες µεγαλύτερης της χρονικής διάρκειας της προσφερόµενης εγγύησης καλής λειτουργίας του υπό προµήθεια απορριµµατοφόρου. (η οποία περιλαµβάνεται στα κριτήρια

17 αξιολόγησης και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) µηνών από την προσωρινή παραλαβή της προµήθειας.) ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 4.1. Η προµήθεια του απορριµµατοφόρου θα υλοποιηθεί σε διάστηµα δέκα πέντε (15) ηµερών από την υπογραφή τής σύµβασης και θα συντάσσεται και θα υπογράφεται το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής της προµήθειας, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή (άρθρο 29 παρ.3 της Απόφ /23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ.) Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει το απορριµµατοφόρο σύµφωνα µε την επιθυµία του ήµου ολικά Εάν παρατηρηθούν καθυστερήσεις στη προθεσµία παράδοσης και για κάθε ηµέρα καθυστέρησης θα επιβληθεί ποινική ρήτρα σύµφωνα µε την Αποφ /23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ. Εάν και οι προθεσµίες αυτές παρέλθουν άπρακτες ο ανάδοχος θα κηρυχτεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις της Αποφ /23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ Σε περίπτωση αδυναµίας του προµηθευτή να προµηθεύσει το υπό προµήθεια απορριµµατοφόρο ή παρατηρούµενων καθυστερήσεων παραδόσεως των υλικών, ο ήµος έχει το δικαίωµα να διαλύσει την σύµβαση και να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, επιβάλλοντας στον προµηθευτή τις από τον νόµο προβλεπόµενες κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 5.1. Η πληρωµή θα γίνει µόλις συµπληρωθεί η παράδοση υλικών στον ήµο Σερρών, συνταχθεί και υπογραφεί το πρωτόκολλο παραλαβής υλικών και υποβληθούν τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα συµφωνητικού, αντίγραφα, κηρύκεια κλπ. Επίσης βαρύνουν τον προµηθευτή οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κ.λπ Οι πληρωµές θα γίνονται µετά από την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων των πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Σέρρες 14 / 06 /2012 Σέρρες 14/06/2012 Για την θεώρηση Ο /ΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ Για την σύνταξη ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ Τεχ/γος Μηχ/κος.Οχηµάτων

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 56 / 2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 16 κµ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002559339 2015-02-05

15REQ002559339 2015-02-05 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.973,72 ΚΑΕ 2014: 20.7135.02

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 Αλιµος, 17/03/2015 Αρ. Πρωτ. 4328 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : ΑΡΙΘΜΟΣ Σ :3/2015 KA: 02.35.7131.1001 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙ ΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Σ : 3/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ Ρ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΟ 14 Ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.760,00

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρ. µελέτης: ΒΚ 02 / 17-04-2013 ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την προµήθεια των προαναφερόµενων ελαστικών, ανέρχεται στο ποσό των 34.800, πλέον ΦΠΑ.

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την προµήθεια των προαναφερόµενων ελαστικών, ανέρχεται στο ποσό των 34.800, πλέον ΦΠΑ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος ΕΡΓΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ------------------- Ο ήµαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231.004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η AΡΙΘ. 780/30.1.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα