Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές"

Transcript

1 Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Ευθύγραμμες Απλά Συνδεδεμένες Λίστες (εισαγωγή, εύρεση, διαγραφή) Ευθύγραμμες Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες Σύγκριση Συνδεδεμένων Λιστών με Πίνακες ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1

2 Λίστες Ο ΑΤΔ λίστα ορίζεται ως μια ακολουθία στοιχείων συνοδευόμενη από πράξεις που επιτρέπουν εισαγωγή και εξαγωγή στοιχείων σε οποιαδήποτε θέση της λίστας.(εν αντίθεση με τις στοίβες και ουρές όπου πράξεις γίνονται μόνο στα άκρα) Συνδεδεμένη λίστα Συλλογή δυναμικά κατανεμημένων κόμβων Κάθε κόμβος περιέχει κάποια στοιχεία Κάθε κόμβος περιέχει μία ή περισσότερες συνδέσεις προς άλλους κόμβους Ευμετάβλητη δομή με πολλές εφαρμογές Απλή εισαγωγή και αφαίρεση στοιχείων Δεν επιτρέπει τυχαία προσπέλαση κόμβων (π.χ., εύρεση του k οστού απαιτεί προσπέλαση των πρώτων k στοιχείων) Εναλλακτική λύση σε σχέση με πίνακα Η καλύτερη λύση εξαρτάται από το πρόβλημα ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 2

3 Συνδεδεμένες Λίστες: Τύποι Μονής σύνδεσης Διπλής (ή πολλαπλής) σύνδεσης Κυκλικές μονής σύνδεσης Κυκλικές διπλής (ή πολλαπλής) σύνδεσης ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 3

4 CDL LIST Size=3 head prev data 4 next prev data 5 next prev data 6 next C LIST Size=3 head data next data next data next node node node ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 4

5 Συνδεδεμένες Λίστες: Βασικές Πράξεις Κάποιες τυπικές πράξεις των λιστών είναι οι πιο κάτω: insert(l, x) delete(l, x) εισήγαγε το στοιχείο x στη λίστα L διέγραψε το στοιχείο x από τη λίστα L concatenate(l 1, L 2 ) δημιούργησε μια νέα λίστα που περιέχει τα στοιχεία της λίστας L 1 ακολουθούμενα από τα στοιχεία της L 2 access(l, i) sublist (L,i, j) επέστρεψε το i οστό στοιχείο της L επέστρεψε τη λίστα που ξεκινά από το i οστό και τελειώνει στο j οστό στοιχείο της L. insertafter(l, x, i) εισήγαγε το x μετά από το i οστό στοιχείο της L. delete_i(l, i) αφαίρεσε το i οστό στοιχείο της L...και πολλές άλλες ανάλογα με τις προδιαγραφές του προγράμματος, π.χ., insertsorted ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 5

6 Ευθύγραμμες Απλά Συνδεδεμένες Λίστες Κάθε κόμβος περιέχει έναν κόμβο (ως σύνδεσμο προς τον επόμενό του) LIST Size=3 head node node node Αυτοαναφορικές (self referent) δομές Παριστάνει μία ακολουθία στοιχείων Πιθανή Υλοποίηση για τους κόμβους E obj: για ανάθεση οποιουδήποτε τύπου αντικειμένου data Ο κατασκευαστής αρχικοποιεί όλες τις τιμές. Παράδειγμα δημιουργία ενός καινούριου κόμβου με ακέραιους για δεδομένα: ListNode<Integer> newnode = new ListNode<Integer>(1, null); data next data next data next private class ListNode<E> { private E obj; NULL private ListNode<E> next; ListNode(E obj, ListNode<E> next) { this.obj = obj; this.next = next; public E getelement(){ return this.obj; ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 6

7 Ευθύγραμμες Απλά Συνδεδεμένες Λίστες (συν.) Υλοποίηση Δομής Λίστας head: δείχνει στον πρώτο κόμβο size: το πλήθος των κόμβων LIST Size head Τι συμβαίνει αν πρέπει να συγκρίνουμε (π.χ., αριθμητικά) τους κόμβους; Μόνο αντικείμενα που υποστηρίζουν σύγκριση θα πρέπει να είναι αποδεκτά, δηλ. public class SingleList <E extends Comparable> {... public class SingleList<E> private ListNode<E> head; private int size; public SingleList() { this.head = null; size=0; public void makeempty(){ this.head = null; this.size=0; public boolean isempty(){ return this.size==0; public int size() { return this.size; ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 7

8 Ευθ.Απλ.Συνδ.Λισ.: Εισαγωγή στοιχείου Η εισαγωγή σε συνδεδεμένη λίστα μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους: Εισαγωγή στην αρχή (παρόμοια με στοίβα) Εισαγωγή στο τέλος (παρόμοια με ουρά) Εισαγωγή ταξινομημένα Εισαγωγή στη θέση i Δεδομένου κάποιόυ κόμβου tmpnode, η εισαγωγή του καινούριου κόμβου newnode μετά τον tmpnode: newnode.next= tmpnode.next; το tmpnode.next μπορεί να μην δείχνει κάπου (δηλ., null) tmpnode.next= newnode; ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 8

9 Ευθ.Απλ.Συνδ.Λισ.: Εισαγωγή στοιχείου (συν.) Εισαγωγή κόμβου με στοιχείο obj πάντα στην αρχή (παρόμοια με Στοίβα): public void insertfront(e obj); public void insertfront(e obj) { ListNode<E> newnode = new ListNode<E>(obj, head); this.head = newnode; size+=1; ListNode(E obj, ListNode<E> next) { this.obj = obj; this.next = next; ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 9

10 Ευθ.Απλ.Συνδ.Λισ.: Εισαγωγή στοιχείου (συν.) Εισαγωγή κόμβου με στοιχείο obj πάντα στo τέλος (παρόμοια με Ουρά): public void insertlast(e obj); public void insertlast(e obj) { ListNode<E> newnode = new ListNode<E>(obj, null); ListNode<E> tmp = this.head; while(tmp.next!=null){ // Έυρεση του tmp = tmp.next; // τελευταίου // στοιχείου tmp.next= newnode; // Ανάθεση νέου στοιχείου size+=1; ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 10

11 Ευθ.Απλ.Συνδ.Λισ.: ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1: Εισαγωγή κόμβου με στοιχείο obj ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ: public void insertsorted(e obj); Άσκηση 2: Εισαγωγή κόμβου με στοιχείο obj σε συγκεκριμένη θέση public void insertat(e obj, int i); ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 11

12 Ευθ.Απλ.Συνδ.Λισ.: Αναζήτηση Εντοπισμός κάποιου τυχαίου ή του n οστού κόμβου Δεν υπάρχει άμεση μέθοδος Αναγκαστικά διατρέχουμε τη λίστα Π.χ. αν το tmp δείχνει στην κεφαλή της λίστας, τότε: while( tmp!=null ){... tmp = tmp.next; ή for( int i=0; i<size(); i++)... tmp = tmp.next; //μπορεί να προστεθεί και στο for Συνηθισμένα λάθη κατά την επεξεργασία λιστών Χρήση αόριστης αναφοράς (προς κανένα αντικείμενο (null) ) Χρήση αναφοράς προς λάθος αντικείμενο ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 12

13 Ευθ.Απλ.Συνδ.Λισ.: Αναζήτηση (συν.) Πιο κάτω ορίζονται κάποιες χρήσιμες πράξεις. Εύρεση Κόμβου με συγκεκριμένο στοιχείο: public boolean existsnode(e obj); public boolean existsnode(e obj){ ListNode<E> tmp = this.head; while( tmp!=null ){ if( tmp.obj.equals(obj)) return true; tmp = tmp.next; return false; To tmp είναι ένα αντίγραφο της διεύθυνσης στην οποία δείχνει στο πρώτο στοιχείο της λίστας (δηλ., head) ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 13

14 Ευθ.Απλ.Συνδ.Λισ.: Αναζήτηση (συν.) Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να ορίσουμε διαδικασία: public ListNode<E> findnode(e obj); που επιστρέφει δείκτη προς κόμβο της λίστας που περιέχει το στοιχείο obj, αν υπάρχει. public ListNode<E> findnode(e obj){ ListNode<E> tmp = this.head; while( tmp!=null ){ if( tmp.obj.equals(obj)) return tmp; tmp = tmp.next; return null; ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 14

15 Ευθ.Απλ.Συνδ.Λισ.: Αναζήτηση (συν.) Με χρήση for η μέθοδος public ListNode<E> findnode(e obj); public ListNode<E> findnode(e obj){ ListNode<E> tmp = this.head; for( int i=0; i<size(); i++){ if( tmp.obj.equals(obj)) return tmp; tmp = tmp.next; return null; ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 15

16 Ευθ.Απλ.Συνδ.Λισ.: Διαγραφή στοιχείου Συμμετρικά με την εισαγωγή σε συνδεδεμένη λίστα, η διαγραφή μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους: Διαγραφή του πρώτου κόμβου (παρόμοια με στοίβα) Διαγραφή του τελευταίου κόμβου Διαγραφή συγκεκριμένου στοιχείου Διαγραφή ι οστού στοιχείου Δεδομένου κάποιόυ κόμβου prev, η διαγραφή κάποιου κόμβου tmp μετά τον prev: prev.next= tmp.next; το tmp.next μπορεί να μην δείχνει κάπου (δηλ., null) Συνηθισμένα λάθη κατά την διαγραφή κόμβων Διαγραφή του πρώτου στοιχείου (πρέπει να αλλαχθεί το head) Προσπάθεια πρόσβασης του next από null κόμβο ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 16

17 Ευθύγραμμες Απλά Συνδεδεμένες Λίστες (συν.) Εξαγωγή Κόμβου με συγκεκριμένη πληροφορία obj : public void delete(e obj); Χρήση δύο δεικτών (prev, tmp) για ολοκλήρωση του αλγόριθμου LIST Size=3 head prev tmp 1 1 data next data next data next 2 node node node NULL 2 ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 17

18 Ευθύγραμμες Απλά Συνδεδεμένες Λίστες (συν.) Εξαγωγή Κόμβου με συγκεκριμένη πληροφορία obj : public void delete(e obj); public void delete(e obj) { if (!isempty()) { ListNode<E> tmp = this.head; ListNode<E> prev = tmp; //if first node is to be deleted if(tmp.getelement().equals(obj)){ this.head = this.head.next; size =1; else { while(tmp!=null) { if(tmp.getelement().equals(obj)){ prev.next = tmp.next; size =1; break; prev = tmp; tmp = tmp.next; ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 18

19 Ευθ.Απλ.Συνδ.Λισ.: ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 3: Διαγραφή κόμβου στην αρχή: public void deletefirst(); Άσκηση 4: Διαγραφή κόμβου στo τέλος: public void deletelast(); Άσκηση 5: Διαγραφή κόμβου στη θέση i: public void deleteat(int i); ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 19

20 Ευθύγραμμες Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες Διπλά συνδεδεμένη λίστα (doubly linked list) ονομάζεται μια λίστα κάθε κόμβος της οποίας κρατά πληροφορίες και για τον επόμενο και για τον προηγούμενο κόμβο: prev data next node Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευχέρεια μετακίνησης μέσα στη λίστα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Παράδειγμα Λίστας: DL LIST Size=3 head prev data next prev data next prev data next node node node NULL NULL ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 20

21 Ευθύγραμμες Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες (συν.) Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα 2 δείκτες σε κάθε κόμβο Κάθε κόμβος δείχνει και στον προηγούμενο Κίνηση προς δύο κατευθύνσεις Ευκολότερη εισαγωγή και διαγραφή Εισαγωγή: αρκεί να έχουμε δείκτη προς προηγούμενο ή επόμενο κόμβο Διαγραφή: αρκεί ο προς διαγραφή κόμβος Μεγαλύτερο κόστος συντήρησης Διπλάσιοι σύνδεσμοι προς ενημέρωση Μεγαλύτερο κόστος μνήμης Διπλάσιοι σύνδεσμοι προς αποθήκευση ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 21

22 Ευθ. Διπλά Συνδ. Λίστ.: Υλοποίηση Πιθανή Υλοποίηση για τους κόμβους Παρόμοια με απλά συνδεδεμένη λίστα E obj: για ανάθεση οποιουδήποτε τύπου αντικειμένου data prev: αναφορά στον προηγούμενο κόμβο next: αναφορά στον επόμενο κόμβο Παράδειγμα δημιουργία ενός καινούριου κόμβου με ακέραιους για δεδομένα: ListNode<Integer> newnode = new ListNode<Integer>(1, null, null); private class ListNode<E> { private E obj; private ListNode<E> prev; private ListNode<E> next; ListNode(E obj) { this.obj = obj; this.prev = null; this.next = null; public E getelement(){ return this.obj; ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 22

23 Ευθ. Διπλά Συνδ. Λίστ.: Υλοποίηση (συν.) Υλοποίηση Δομής Λίστας head: δείχνει στον πρώτο κόμβο size: το πλήθως των κόμβων DL LIST Size head Τι συμβαίνει αν πρέπει να συγκρίνουμε (π.χ., αριθμητικά) τους κόμβους; Μόνο αντικείμενα που υποστηρίζουν σύγκριση θα πρέπει να είναι αποδεκτά, δηλ. public class DoubleList <E extends Comparable> {... public class DoubleList<E> private ListNode<E> head; private int size; public SingleList() { this.head = null; size=0; public void makeempty(){ this.head = null; this.size=0; public boolean isempty(){ return this.size==0; public int size() { return this.size; ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 23

24 Ευθ. Διπλά Συνδ. Λίστ.: Εισαγωγή Στοιχείου Προφανώς η εισαγωγή στοιχείου σε κάποιο σημείο μιας διπλά συνδεδεμένης λίστας περιέχει κάποια επιπλέον πολυπλοκότητα από την εισαγωγή σε μια απλά συνδεδεμένη λίστα. Αυτό γιατί κάθε νέος κόμβος πρέπει να συνδεθεί και με τον επόμενο και με τον προηγούμενο κόμβο στη λίστα. Παράδειγμα εισαγωγής του στοιχείου 6 μετά το 5 στην πιο κάτω λίστα: DL LIST Size=4 head prev data 4 next prev data 5 next prev data 8 next NULL prev data next NULL 6 ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 24

25 Ευθ. Διπλά Συνδ. Λίστ.: Διαγραφή Στοιχείου Αντίθετα, η διαγραφή στοιχείου σε κάποιο σημείο μιας διπλά συνδεδεμένης λίστας είναι πιο εύκολη από την εισαγωγή σε μια απλά συνδεδεμένη λίστα. Αυτό γιατί δεν χρειάζονται δείκτες σε άλλους κόμβους Παράδειγμα εισαγωγής του στοιχείου 6 μετά το 5 στην πιο κάτω λίστα: DL LIST Size=4 head prev data 4 next prev data 5 next prev data 8 next NULL prev data next NULL 6 ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 25

26 Ευθ. Διπλά Συνδ. Λίστ.: Υλοποίηση Μετά την εύρεση της θέσης εισαγωγής/διαγραφής Εισαγωγή στοιχείου new μετά το στοιχείο t new.next = t.next; new.prev = t; t.next.prev = new; t.next = new; Διαγραφή στοιχείου t t.next.prev = t.prev; t.prev.next = t.next; t new t ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 26

27 Πίνακες vs. Συνδεδεμένες Λίστες Όταν υλοποιούμε λίστες με πίνακες χρειάζεται να γνωρίζουμε το μέγιστο μέγεθος της λίστας εκ των προτέρων. Χρήση Χώρου Πίνακας: καταλαμβάνεται ο ίδιος χώρος άσχετα με τον αριθμό των στοιχείων που είναι αποθηκευμένα. Συνδεδεμένη Λίστα: μέγεθος της λίστας (χώρος ενός στοιχείου + χώρος ενός δείκτη) Χρόνος εισαγωγής / εξαγωγής στην αρχή Πίνακας: Ίσως χρειαστεί να μετακινήσουμε όλα τα στοιχεία Θ(n) Συνδεδεμένη Λίστα: Δεν μετακινείται τίποτε Θ(1) Χρόνος εύρεσης k οστού στοιχείου Πίνακας: Κατευθείαν Θ(1) Συνδεδεμένη Λίστα: Χρειάζεται να περάσουμε από K άλλους κόμβους Θ(k) ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 27

Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές)

Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 10-1 Περιεχόμενο Διάλεξης

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες)

Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 13-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Αποθήκευση σε ίσκους, Βασικές οµέςαρχείων, και Κατακερµατισµός. ιαφάνεια 13-1

Κεφάλαιο 13. Αποθήκευση σε ίσκους, Βασικές οµέςαρχείων, και Κατακερµατισµός. ιαφάνεια 13-1 ιαφάνεια 13-1 Κεφάλαιο 13 Αποθήκευση σε ίσκους, Βασικές οµέςαρχείων, και Κατακερµατισµός ίαβλος, Επιµ.Μ.Χατζόπουλος 1 Γιατί θα µιλήσουµε Μονάδες Αποθήκευσης ίσκων Αρχεία Εγγραφών Πράξεις σε αρχεία Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 14: Δομές Δεδομένων ΙΙI (Λίστες και Παραδείγματα)

Διάλεξη 14: Δομές Δεδομένων ΙΙI (Λίστες και Παραδείγματα) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 14: Δομές Δεδομένων ΙΙI (Λίστες και Παραδείγματα) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 14-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML.

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML. Εργαστήριο #13 Από τα προηγούμενα εργαστήρια: Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το 11 ο (προσπέλαση βάσης δεδομένων μέσω PHP και 12 ο εργαστήριο (βασικές τεχνικές JavaScript στον browser). Οδηγίες Στο τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Θέμα: Διδασκαλία των βασικών εννοιών του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού με τη χρήση της γλώσσας Java και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος BlueJ 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Τ-1854 Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Λ Α Ρ Ι Σ Α 2 0 1 2 ebooks4greeks.gr ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. οµές Ευρετηρίων για Αρχεία. ιαφάνεια 14-1

Κεφάλαιο 14. οµές Ευρετηρίων για Αρχεία. ιαφάνεια 14-1 ιαφάνεια 14-1 Κεφάλαιο 14 οµές Ευρετηρίων για Αρχεία Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. NavatheΕλληνικήΈκδοση, ιαβλος, Επιµέλεια Μ.Χατζόπουλος 1 Θα µιλήσουµε για Τύποι Ταξινοµηµένων Ευρετηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8.6. Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 8.6. Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 8.6 Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 16-1 Πίνακες - Επανάληψη Στην προηγούµενη διάλεξη κάναµε µια εισαγωγή στην δοµή δεδοµένων Πίνακας Σε ένα πίνακα ένα σύνολο αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ.

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 «Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος της Εργασίας 4 είναι να η εξοικείωση με την αντικειμενοστρέφεια (object oriented programming). Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

υναμικός Προγραμματισμός

υναμικός Προγραμματισμός υναμικός Προγραμματισμός ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιωνυμικοί Συντελεστές ιωνυμικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα