ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ HYDROFLIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ HYDROFLIES"

Transcript

1 Έργο: ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ HYDROFLIES ΗΣ ΓΙΑ ΤΑ Το έργο Hydroflies εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος με την από και αρ. σύμβασης Κ3_01_03 μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ως Επικεφαλής εταίρος καθώς και με την από συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%. Στα πλαίσια του Έργου, αναπτύχθηκαν ερωτηματολόγια (δίπτυχα, Εικόνες 1 2) για καταναλωτές λαχανικών σε συνεργασία με του όλους τους υπόλοιπους εταίρους καλύπτοντας τις ιδιαιτερότητες των ευρύτερων περιοχών της Κύπρου και Κρήτης. Α). Ερωτηματολόγια καταναλωτών Κύπρου Τα ερωτηματολόγια αφορούσαν τα προϊόντα υδροπονικής καλλιέργειας και το πόσο αυτά είναι οικεία στους καταναλωτές, διοχετεύτηκαν στην επικράτεια της Κύπρου (ιδιαίτερα στην επαρχία Λεμεσού, Λάρνακας και Λευκωσίας που αποτελούν τις μεγαλύτερες επαρχίες της Κύπρου). Συμπληρώθηκαν από διάφορες ομάδες πληθυσμού όπως φοιτητές, δημόσιους υπαλλήλους, διοικητικούς και ακαδημαϊκούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου, καταναλωτές απευθείας από καταστήματα εμπορίας τροφίμων, καταναλωτές που βρίσκονταν σε χώρους αναψυχής ή εστίασης κτλ. Σε όσους μοιράστηκαν ερωτηματολόγια δόθηκαν όλες οι απαραίτητες οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωσή τους, προτρέποντάς τους να αναγνώσουν το σύντομο ενημερωτικό κείμενο που περιελάμβανε. Τα ποσοστά απόκρισης των ερωτηθέντων ήταν υψηλά σε όλους τους επί μέρους τομείς που μοιράστηκαν. Από τα 310 ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν, συμπληρώθηκαν τα 255, δηλαδή περίπου το 83%. Οι απαντήσεις από τα ερωτηματολόγια που ήταν απαντημένα σωστά, κωδικοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν σε αρχείο υπολογιστικού φύλλου excel απ όπου και ξεκίνησε η επεξεργασία τους. Οι ερωτήσεις αφορούν κυρίως στη γνώση των καταναλωτών για την ύπαρξη των προϊόντων υδροπονικής καλλιέργειας, τα είδη που καλλιεργούνται με αυτόν τον τρόπο, τους χώρους πώλησης/διάθεσης και τέλος την κατανάλωσή τους. Επίσης την εκτίμηση των καταναλωτών για τα προϊόντα υδροπονικής καλλιέργειας συγκριτικά με τα θερμοκηπιακά ή/και υπαίθρια λαχανικά, όσον αφορά στην τιμή και ποιότητά τους. 1

2 4 1 Εικόνα 1. Δίπτυχο ερωτηματολόγιο καταναλωτών. Σελίδα 1 και Εικόνα 2. Δίπτυχο ερωτηματολόγιο καταναλωτών. Σελίδα 2 και 3. 2

3 Αρχικά υπάρχουν 3 ερωτήσεις που αφορούν τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος (ηλικία, φύλο και μορφωτικό επίπεδο). Παρατηρείται ότι οι περισσότεροι καταναλωτές που έλαβαν μέρος στην έρευνα ήταν γυναίκες (58% έναντι 42% άντρες) όπως φαίνεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί (Διάγραμμα 1). Διάγραμμα 1. Κατανομή με βάση το φύλο Όσον αφορά στην ηλικία, το δείγμα είναι σχεδόν ισομερώς κατανεμημένο στις ηλικιακές ομάδες 18 25, και 35 50, με ποσοστά 29%, 25% και 34% αντίστοιχα (Διάγραμμα 2). Μόλις το 12% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα άνω των 50 ετών. Εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι το δείγμα ανήκει στο πιο ενεργό, σύγχρονο και ενημερωμένο κομμάτι των καταναλωτών. Διάγραμμα 2. Κατανομή με βάση την ηλικία. Στο Διάγραμμα 3 παρουσιάζονται το επίπεδο σπουδών των ερωτηθέντων. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων είναι απόφοιτοι Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (γυμνασίου/ λυκείου) σε ποσοστό 46%, ενώ ακολουθούν οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σε ποσοστό 29%. Αρκετά μεγάλο εμφανίζεται να είναι και το ποσοστό των κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης (15%), ενώ μικρότερο (6%) το ποσοστό των κατόχων διδακτορικού και σαφώς ελάχιστο το ποσοστό των αποφοίτων μόλις της Υποχρεωτικής Δημοτικής Εκπαίδευσης (4%). Αυτή η ποσοστιαία κατανομή είναι αρκετά σημαντική ώστε σε μελλοντικές ενημερωτικές εκστρατείες, φυλλάδια και ανακοινώσεις, το υλικό επιμόρφωσης ενημέρωσης να μπορεί να προσαρμοστεί 3

4 ορθότερα με βάση το επίπεδο σπουδών και την δυνατότητα αποδοχής νέων δεδομένων και πληροφοριών. Διάγραμμα 3. Κατανομή με βάση την εκπαίδευση/ μορφωτικό επίπεδο. Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους καταναλωτές να απαντήσουν την πιο κρίσιμη ερώτηση της έρευνας: αν δηλαδή γνωρίζουν ότι υπάρχουν προϊόντα υδροπονικής καλλιέργειας. Οι καταναλωτές είναι μοιρασμένοι στις 2 απαντήσεις, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 4. Από τις 254 απαντήσεις στο παραπάνω ερώτημα οι 130 ήταν θετικές, που σημαίνει ότι το 50% των καταναλωτών γνωρίζει (απλά και μόνο την ύπαρξη χωρίς απαραίτητα να έχει καταναλώσει ή προμηθευτεί) τα προϊόντα υδροπονικής καλλιέργειας. Επιπλέον το 84% των καταναλωτών που απάντησαν θετικά στην παραπάνω ερώτηση, προσδιορίζει ως σημείο πώλησης των προϊόντων υδροπονικής καλλιέργειας τις υπεραγορές (Super Market), το 14% τα μανάβικα ενώ μόλις το 2% τις λαϊκές αγορές (Διάγραμμα 5). Είναι χαρακτηριστική, η μεγάλη χρήση των υπεραγορών για την προμήθεια των λαχανικών στην καθημερινότητα μας, λόγω αυξημένης καταναλωτικής συνήθειας που συχνά συνδυάζεται και με χαμηλότερες τιμές. Διάγραμμα 4. Κατανομή καταναλωτών με βάση την γνώση τους για την ύπαρξη προϊόντων υδροπονικής καλλιέργειας. 4

5 Διάγραμμα 5. Προσδιορισμός σημείων πώλησης προϊόντων υδροπονικής καλλιέργειας, σύμφωνα με τους καταναλωτές. Ταυτόχρονα σχεδόν το 69% των καταναλωτών δε γνωρίζει αν γίνεται διάκρι προϊόντων υδροπονικής καλλιέργειας από τα υπόλοιπα προϊόντα συμβατικής ή ση μεταξύ των άλλου είδους καλλιέργειας. Δηλαδή δε παρατηρεί τον τρόπο καλλιέργειας των λαχανικών που αγοράζει, ενώ μόλις το 10% γνωρίζει την σαφή διάκριση στα σημεία πώλησης με το 21% να τονίζει ότι δε γίνεται κάποια συγκεκριμένη ή σαφής διάκριση μεταξύ των προϊόντων με ειδική σήμανση στα σημεία πώλησης (Διάγραμμα 6). Διάγραμμα 6. Ποσοστά καταναλωτών που γνωρίζουν/παρατηρούν την διάκριση μεταξύ των προϊόντω καλλιέργειας από τα υπόλοιπα προϊόντα. ν υδροπονικής Από το σύνολο των καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα, μόλις το 30% γνωρίζει ποια λαχανικά καλλιεργούνται υδροπονικά (Διάγραμμα 7), ενώ μόλις το 29% του συνόλου έχει καταναλώσει προϊόντα υδροπονικής καλλιέργειας (Διάγραμμα 8). Συγκεκριμένα 67 από τα 235 άτομα απάντησαν στην ερώτηση αυτή θετικά, δηλαδή 67 από τα 128 άτομα που γνωρίζουν για τα προϊόντα υδροπονικής καλλιέργειας. Το μικρό ποσοστό του 29% του συνόλου του δείγματος που έχει καταναλώσει προϊόντα υδροπονικής καλλιέργειας, απάντησε στη συνέχεια τι είδους λαχανικά υδροπονικής καλλιέργειας έχει καταναλώσει. Οι απαντήσεις που καταγράφηκαν εμφανίζονται στο Διάγραμμα 9. Παρατηρείται ότι κυριαρχούν οι τομάτες και τα αγγουράκια με ποσοστά 42% και 25% 5

6 αντίστοιχα, με τρίτο το υδροπονικό μαρούλι με 16%. Μικρότερα ποσοστά κατανάλωσης εμφανίζουν η μελιτζάνα με 3% και η πιπεριά με 8%. Επίσης υπάρχει και ένα ποσοστό 6% το οποίο καταναλώνει φράουλες υδροπονικής καλλιέργειας, η οποίες απαντήθηκαν από τους καταναλωτές χωρίς να περιλαμβάνονται στην λίστα των απαντήσεων του ερωτηματολογίου (διευκρίνιση ως κατανάλωση άλλου προϊόντος υδροπονικής καλλιέργειας). Τα ποσοστά αυτά, συνάδουν με τα αντίστοιχα ποσοστά των καλλιεργειών που αναπτύσσονται σε υδροπονικά συστήματα για την Κύπρο. Διάγραμμα 7. Ποσοστό καταναλωτών που γνωρίζουν ποια λαχανικά καλλιεργούνται σε υδροπονικές καλλιέργειες. Διάγραμμα 8. Κατανομή καταναλωτών προϊόντων υδροπονικής καλλιέργειας στο δείγμα. Το αγοραστικό κοινό που καταναλώνει προϊόντα υδροπονικής καλλιέργειας δήλωσε ότι τα αγοράζει συχνά σε ποσοστό μόλις 7%. Δηλαδή η αγορά/προμήθειά τους σε συχνή βάση είναι πολύ περιορισμένη. Μερικές φορές τα αγοράζει το 42% των καταναλωτών, ενώ σπάνια το κάνει το 51% (Διάγραμμα 10). 6

7 Διάγραμμα 9. Προϊόντα υδροπονικής καλλιέργειας που καταναλώνει το δείγμα της έρευνας. Διάγραμμα 10. Συχνότητα αγοράς προϊόντων υδροπονικής καλλιέργειας από το δείγμα των καταναλωτών. Όπως παρουσιάστηκε και παραπάνω σε προηγούμενη ερώτηση της έρευνας, ένα μεγάλο ποσοστό καταναλωτών απάντησε ότι δεν έχουν καταναλώσει τα συγκεκριμένα προϊόντα. Τα άτομα που επιλέγουν να καταναλώνουν τα συγκεκριμένα λαχανικά κλήθηκαν να απαντήσουν για ποιους λόγους τα προτιμούν. Έτσι σύμφωνα με το συγκεκριμένο δείγμα των καταναλωτών τα υδροπονικά προϊόντα εμφανίζονται να είναι γευστικά (41%), υγιεινά (20%), φρέσκα (13%) και να έχουν χαμηλή τιμή (12%). Επίσης ένα σημαντικό ποσοστό (14% διευκρίνιση στην απάντηση για άλλο λόγο επιλογής κατανάλωσης) των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τα κατανάλωσε τυχαία ή από περιέργεια, καθώς και επειδή η παραγωγή τους δε μολύνει το περιβάλλον (Διάγραμμα 11). 7

8 Διάγραμμα 11. Λόγοι κατανάλωσης λαχανικών υδροπονικής καλλιέργειας. Στη συνέχεια της έρευνας το κοινό ερωτήθηκε σχετικά με το τι πιστεύει για την τιμή των συγκεκριμένων προϊόντων. Σχεδόν οι μισοί που απάντησαν θεωρούν τις τιμές τους προσιτές (Διάγραμμα 12), με το 35% να πιστεύει ότι είναι πιο ακριβά σε σχέση με τα συμβατικά και μόλις το 17% να θεωρεί την τιμή τους υψηλή. Διάγραμμα 12. Εκτίμηση τιμής προϊόντων υδροπονικής καλλιέργειας. Στις γενικές ερωτήσεις που ακολούθησαν στην έρευνα ζητήθηκε από τους καταναλωτές να απαντήσουν τι είδους λαχανικά καταναλώνουν γενικά. Το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου το 33% απάντησε ότι καταναλώνει συμβατικά/θερμοκηπιακά λαχανικά, που είναι και τα πιο διαδεδομένα, με τα υπαίθρια να ακολουθούν σε ποσοστό 26% (Διάγραμμα 13). Το υπόλοιπο 40% των καταναλωτών είναι μοιρασμένο ανάμεσα σε βιολογικά (12%), ολοκληρωμένης διαχείρισης (14%) και δικής του καλλιέργειας λαχανικά (15%). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 25% των ερωτηθέντων καταναλώνει λαχανικά από περισσότερες από μια κατηγορίες. 8

9 Διάγραμμα 13. Κατανομή λαχανικών διαφορετικού τρόπου καλλιέργειας σύμφωνα με τους καταναλωτές. Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών αγοράζει λαχαν ή/και υπαίθρια, δεν εμπιστεύονται σε μεγάλο ποσοστό τόσο τους παραγωγούς εμπόρους για την καλή ποιότητα των λαχανικών που παράγουν και διακινούν απόψεις των καταναλωτών για το θέμα παρουσιάζονται στα Διαγράμματα 14 και 15. ότι το κοινό κατά 50% περίπου και στις δύο περιπτώσεις εμπιστεύεται μερικές παραγωγούς και τους εμπόρους. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το 29% (ναι και ικά συμβατικά όσο και τους αντίστοιχα. Οι Παρατηρείται φορές τους συχνά ναι) εμπιστεύεται τους παραγωγούς και μόλις το 19% (ναι και συχνά ναι) τους εμπόρους. Ανάλογα εμφανίζονται και τα ποσοστά των καταναλωτών που δε δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στην ποιότητα των προϊόντων που αγοράζουν. Αυτά τα πολύ σημαντικά δεδομένα θα πρέπει να απασχολήσουν τόσο τους φορείς που χαράσουν την Αγροτική Κοινή Πολιτική μιας χώρας αλλά κυρίως να αφυπνίσουν την επαγγελματική συνείδηση όλων των εμπλεκομένων κατά την παραγωγή διακίνηση εμπορία των λαχανικών με στόχο να προσελκύσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Διάγραμμα 14. Απόψεις καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων που παράγουν οι γεωργοί. 9

10 Διάγραμμα 15. Απόψεις καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων που διακινούν οι έμποροι. Οι καταναλωτές στη συνέχεια κλήθηκαν να καταγράψουν την αποψή τους σχετικά με τα προϊόντα υδροπονικής καλλιέργειας και πόσο αυτά είναι ασφαλή για την υγεία ή αν η καλλιέργειά τους επιβαρύνει το περιβάλλον. Στην ερώτηση για το αν τα θεωρούν το ίδιο ασφαλή για τον καταναλωτή όσο και τα αντίστοιχα συμβατικά θερμοκηπιακής καλλιέργειας, τα δύο τρίτα των ατόμων που συμμετείχαν απάντησαν ότι θα τα εμπιστευόντουσαν το ίδιο, θεωρώντας τα το ίδιο ασφαλή (Διάγραμμα 16). Επίσης το 42% πιστεύει ότι η καλλιέργειά τους δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, με το 52% των ερωτηθέντων να μην έχει άποψη για το συγκεκριμένο θέμα, λόγω άγνοιας (Διάγραμμα 17). Διάγραμμα 16. Απόψεις καταναλωτών όσον αφορά στην ασφάλεια των υδροπονικών σε σχέση με τα συμβατικά λαχανικά. 10

11 Διάγραμμα 17. Απόψεις καταναλωτών σχετικά με την επίδραση της υδροπονίας σαν μέθοδος καλλιέ επίδρασή της στο περιβάλλον. ργειας και την Από όλες τις παραπάνω ερωτήσεις γίνεται αμέσως σαφές ότι το καταναλωτικό κοινό δεν είναι γενικά ενημερωμένο για τα προϊόντα υδροπονικής καλλιέργειας. Ένα μικρό μόνο τμήμα του κοινού γνωρίζει την καλλιεργητική αυτή τεχνική και τα προϊόντα της. Παρουσιάζεται όμως θετικό και δεκτικό στην εισαγωγή νέων καλλιεργητικών μεθόδων και νέων τεχνολογιών για την παραγωγή λαχανικών, σε ποσοστό 86%, και είναι έτοιμο να ενημερωθεί και να μάθει περισσότερα, από διάφορες πηγές, ακόμη και με την παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων (Διαγράμματα 18 και 19). Η αμεσότητα στην πληροφόρηση είναι χαραχτηριστική και στην περίπτωση των υδροπονικών καλλιεργειων, με τους καταναλωτές να προτιμούν να ενημερωθούν μέσω διαδυκτύου (30%) και τηλεόρασης/ραδιοφώνου (29%) και σε μικρότερα ποσοστά (αλλά εξίσου σημαντικά) μέσω φυλλαδίων και σεμιναρίων. Όλα αυτά βέβαια με προϋπόθεση την ασφάλεια της ανθρώπινης υγείας και την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, παράμετροι που αποτελούν ήδη βασικές αρχές της υδροπονίας. Διάγραμμα 18. Δεκτικότητα καταναλωτών στην ενημέρωση για νέες καλλιεργητικές τεχνικές. 11

12 Διάγραμμα 19. Τρόποι ενημέρωσης για νέες καλλιεργητικές τεχνικές, σύμφωνα με τις απόψεις των δεκτικών καταναλωτών. B). Ερωτηματολόγια καταναλωτών Κρήτης Με τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω, σχετικά με τα ερωτηματολόγια υδροπονίας για του καταναλωτές της Κύπρου, έγινε η κατανομή, η συμπλήρωση, συλλογή και επεξεργασία των ερωτηματολογίων των καταναλωτών της Κρήτης. Οι καταναλωτές προέρχονταν από τις περιοχές Ηρακλείου και Χανίων και όπως θα παρουσιαστεί παρακάτω κάλυπταν όλες τις ομάδες (ηλικιακές, μορφωτικές κτλ) του καταναλωτικού κοινού. Καταμετρήθηκαν 246 σωστά συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Το ηλικιακό προφίλ των καταναλωτών παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 20, όπου παρατηρείται μια περίπου ισόποση κατανομή στις πιο ενεργές ηλικιακές ομάδες χρονών, ενώ και οι πιο ηλικιωμένοι συμμετείχαν στην έρευνα σε ικανοποιητικό ποσοστό (13%). Διάγραμμα 20. Κατανομή με βάση την ηλικία. 12

13 Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο των καταναλωτών της έρευνας (Διάγραμμα 21), πάνω από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων έχει κάποιο τίτλο σπουδών από ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΑΕΙ/ΤΕΙ), το ένα τρίτο είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ υψηλά ποσοστά (22% και 14%) συμμετοχής καταλαμβάνουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού και διδακτορικού, αντίστοιχα, κάνοντας το δείγμα ισχυρό όσον αφορά στο μορφωτικό του επίπεδο. Διάγραμμα 21. Κατανομή με βάση την εκπαίδευση/ μορφωτικό επίπεδο. Η τελευταία ερώτηση σχετικά με το δημογραφικό προφίλ του δείγματος, έχει να κάνει με το φύλο των ερωτηθέντων (Διάγραμμα 22). Τα παραπάνω στοιχεία δίνουν ένα αξιόπιστο/αντιπροσωπευτικό δείγμα καταναλωτών στη συγκεκριμένη έρευνα, προερχόμενο από όλες τις ηλικιακές ομάδες, όλα τα μορφωτικά επίπεδα και μια ισομερή κατανομή φύλου. Διάγραμμα 22. Κατανομή με βάση το φύλο. Περνώντας στο κύριο μέρος του ερωτηματολογίου, η αρχή γίνεται με την πιο σημαντική ερώτηση, δηλαδή, αν γνωρίζει το κοινό την ύπαρξη των προϊόντων υδροπονικής καλλιέργειας. Όπως παρουσιάζεται και στο Διάγραμμα 23, το 60% των καταναλωτών της Κρήτης (στην προκειμένη περίπτωση 147 άτομα από τα 245) γνωρίζουν για τα προϊόντα υδροπονικής 13

14 καλλιέργειας, χωρίς όμως απαραίτητα να έχουν αγοράσει/καταναλώσει κάποιο από αυτά, αφού μόλις 69 άτομα (ποσοστό 29%) έχουν καταναλώσει (Διάγραμμα 24). Διάγραμμα 23. Κατανομή καταναλωτών με βάση την γνώση τους για την ύπαρξη προϊόντων υδροπονικής καλλιέργειας. Διάγραμμα 24. Κατανομή καταναλωτών προϊόντων υδροπονικής καλλιέργειας στο δείγμα. Το 50% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι γνωρίζει ως σημεία πώλησης των προϊόντων υδροπονικής καλλιέργειας τις Υπεραγορές, το 30% τα μανάβικα και μόλις το 19% τις λαϊκές αγορές (Διάγραμμα 25), χωρίς όμως να έχει σαφή άποψη για το αν γίνεται διάκριση των λαχανικών υδροπονικής καλλιέργειας από τα υπόλοιπα λαχανικά (63%). Συγκεκριμένα μόλις το 12% των συμμετεχόντων έχει παρατηρήσει την διάκριση σε χώρους πώλησης, ανάμεσα σε θερμοκηπιακά, βιολογικά, υδροπονικά κτλ (Διάγραμμα 26). 14

15 Διάγραμμα 25. Προσδιορισμός σημείων πώλησης προϊόντων υδροπονικής καλλιέργειας, σύμφωνα με τους καταναλωτές. Διάγραμμα 26. Ποσοστά καταναλωτών που γνωρίζουν/παρατηρούν την διάκριση μεταξύ των προϊόντων υδροπονικής καλλιέργειας από τα υπόλοιπα προϊόντα. Ταυτόχρονα, μόνο 1 στους 3 καταναλωτές της έρευνας γνωρίζει ποια λαχανικά καλλιεργούνται υδροπονικά (Διάγραμμα 27), δίνοντας μια ποικιλία από απαντήσεις για το ποια είναι αυτά που καταναλώνει (Διάγραμμα 28). Αναμενόμενα εδώ τα υψηλά ποσοστά της τομάτας (36%) και του μαρουλιού (27%), που είναι και τα δύο λαχανικά με αρκετά εκτεταμένη υδροπονική καλλιέργεια. Ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά οι μελιτζάνες, τα αγγούρια και οι πιπεριές. Μόλις δύο άτομα από το σύνολο των ερωτηθέντων της Κρήτης γνωρίζουν κάποιο άλλο είδος που καλλιεργείται υδροπονικά : φράουλα (1 άτομο) και καλλωπιστικά φυτά (1 άτομο) (διευκρινίσεις στην απάντηση «άλλο»). 15

16 Διάγραμμα 27. Ποσοστό καταναλωτών που γνωρίζουν ποια λαχανικά καλλιεργούνται σε υδροπονικές καλλιέργειες. Διάγραμμα 28. Προϊόντα υδροπονικής καλλιέργειας που καταναλώνει το δείγμα της έρευνας. Στη συνέχεια του ερωτηματολογίου, το μικρό ποσοστό των ατόμων που απάντησαν θετικά στην κατανάλωση των συγκεκριμένων λαχανικών, δήλωσε ότι τα αγοράζει συχνά σε ποσοστό μόλις 7%. Σπάνια τα αγοράζει το 60% και το 33% μερικές φορές. Οι λόγοι που προτιμώνται τα υδροπονικά λαχανικά, παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 29. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι προτιμώνται επειδή οι καταναλωτές τα θεωρούν υγιεινά σε ποσοστό 32%, φρέσκα (27%) και γευστικά (22%). Το 12% τα δοκίμασε/κατανάλωσε τυχαία ή δε βρίσκει κάποια διαφορά σε σχέση με τα λαχανικά συμβατικών ή άλλων καλλιεργειών. 16

17 Διάγραμμα 29. Λόγοι κατανάλωσης λαχανικών υδροπονικής καλλιέργειας. Ακολουθούν ερωτήσεις σχετικά με την ποιότητα και τιμή των λαχανικών υδροπονικής καλλιέργειας. Στην ερώτηση σχετικά με την τιμή το 54% του δείγματος την θεωρεί προσιτή, ενώ μόλις το 11% υψηλή (Διάγραμμα 30). Διάγραμμα 30. Εκτίμηση τιμής προϊόντων υδροπονικής καλλιέργειας. Τα λαχανικά που καταναλώνει το δείγμα της έρευνας είναι κυρίως υπαίθρια (28%), θερμοκηπιακά (24%) και δικής του παραγωγής (21%). Τα σχετικά νέα βιολογικά λαχανικά καταναλώνονται από το 21% των καταναλωτών της έρευνας, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα

18 μα 31. Κατανομή λαχανικών διαφορετικού τρόπου καλλιέργειας σύμφωνα με τους καταναλωτές. Διάγραμ Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στην έρευνα, τα λαχανικά υδροπονικής καλλιέργειας θεωρούνται φρέσκα, γευστικά και κυρίως υγιεινά. Έτσι σε πιο συγκεκριμένη ερώτηση για το αν θεωρούνται το ίδιο ασφαλή για κατανάλωση με τα αντίστοιχα θερμοκηπιακής καλλιέργειας, πάνω από τα 2/3 των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν θετικά (Διάγραμμα 32). Επιπλέον το 50% πιστεύει ότι σαν μέθοδος καλλιέργεια φυτών δεν επιβαρύνει το περιβάλλον (Διάγραμμα 33). Διάγραμμα 32. Απόψεις καταναλωτών όσον αφορά στην ασφάλεια των υδροπονικών σε σχέση με τα συμβατικά λαχανικά. 18

19 Διάγραμμα 33. Απόψεις καταναλωτών σχετικά με την επίδραση της υδροπονίας σαν μέθοδος καλλιέ επίδρασή της στο περιβάλλον. ργειας και την Γίνεται σαφές πλέον ότι ο μέσος καταναλωτής στην Κρήτη δεν είναι ενημερωμένος σχετικά με τα προϊόντα υδροπονικής προέλευσης. Ένα μικρό μόνο μέρος του δείγματος τα γνωρίζει/καταναλώνει. Εντούτοις, εμφανίζεται έτοιμο να γνωρίσει και δοκιμάσει τα λαχανικά υδροπονικών καλλιεργειών, και είναι δεκτικό κατά 95%. Θέλει να ενημερωθεί για τον νέο αυτό τρόπο καλλιεργειών, βασισμένο σε νέες τεχνολογίες, που του προσφέρουν τα καθημερινά του αγαθά με ασφάλεια για την ανθρώπινη υγεία και πάντα φιλικά προς το περιβάλλον (Διαγράμματα 34 και 35). Διάγραμμα 34. Δεκτικότητα καταναλωτών στην ενημέρωση για νέες καλλιεργητικές τεχνικές. 19

20 Διάγραμμα 35. Τρόποι ενημέρωσης για νέες καλλιεργητικές τεχνικές, σύμφωνα με τις απόψεις των δεκτικών καταναλωτών. Οι παραπάνω απόψεις και η δεκτικότητα του καταναλωτικού κοινού, αιτιολογείται στις 2 τελευταίες ερωτήσεις της έρευνας, που θέλουν τους καταναλωτές να μην εμπιστεύονται ιδιαίτερα τους γεωργούς αλλά κυρίως τους εμπόρους για την ποιότητα των λαχανικών που καλλιεργούν και διακινούν αντίστοιχα. Το ποσοστό μερικής ικανοποίησης κυμαίνεται κοντά στο 40% (Διαγράμματα 36 και 37). Διάγραμμα 36. Απόψεις καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων που παράγουν οι γεωργοί. 20

21 Διάγραμμα 37. Απόψεις καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων που διακινούν οι έμποροι. Γ). Σχολιασμός αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων καταναλωτών προϊόντων υδροπονίας σε Κύπρο και Κρήτη. Από τις αξιολογήσεις των απαντήσεων που έδωσαν οι καταναλωτές σχετικά με τα προϊόντα υδροπονικής καλλιέργεια σε Κύπρο και Κρήτη, προκύπτουν μερικά αξιοσημείωτα συμπεράσματα. Αρχικά τα δημογραφικά στοιχεία των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα είναι παρόμοια, επομένως και τα αποτελέσματα είναι άμεσα συγκρίσιμα. Με την πρώτη ματιά οι απαντήσεις των καταναλωτών των δύο μεγάλων νησιών είναι σχεδόν ταυτόσημες, με μικρές μόνο διαφοροποιήσεις. Πάνω από το 50% των ερωτηθέντων γνωρίζει για την ύπαρξη των λαχανικών υδροπονικής καλλιέργειας, ενώ μόλις το 29% και στα δύο νησιά τα έχει καταναλώσει, γιατί όπως απάντησαν, δε γνωρίζει και πιστεύει ότι δε γίνεται διάκριση μεταξύ των υδροπονικών λαχανικών και των συμβατικών, βιολογικών κτλ. Μόλις το 1/3 των καταναλωτών γνωρίζει ποια λαχανικά καλλιεργούνται υδροπονικά. Και στα δυο νησιά η τομάτα είναι το πιο διαδεδομένο από τα λαχανικά, με ποσοστό κοντά στο 40%. Ακολουθούν το μαρούλι και το αγγούρι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ παρουσιάζουν οι διευκρινίσεις στην απάντηση «άλλο προϊόν υδροπονίας που καταναλώνετε». Το 6% των Κυπρίων απάντησε την φράουλα, ενώ μόλις ένα άτομο από την Κρήτη έδωσε την απάντηση αυτή. Αυτό γιατί η υδροπονική καλλιέργεια της φράουλας στην Κύπρο είναι αρκετά διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μόλις ένας καταναλωτής (από την Κρήτη) γνωρίζει για καλλωπιστικά φυτά υδροπονικής καλλιέργεια. Εντούτοις, λίγα είναι τα άτομα και στα δυο νησιά που αγοράζουν (έστω και μερικές φορές) λαχανικά υδροπονικής καλλιέργειας. Λιγότερα από 40 άτομα (από τα 250 περίπου σε κάθε νησί που συμμετείχαν στην έρευνα) αγοράζουν/καταναλώνουν κάποιο προϊόν υδροπονικής καλλιέργειας μερικές φορές ή συχνά. Παρόλα αυτά, οι καταναλωτές τα χαρακτηρίζουν γευστικά, φρέσκα και υγιεινά, στην ερώτηση για τους λόγους προτίμησης. 21

22 Επιπλέον περίπου το μισό καταναλωτικό κοινό της έρευνας πιστεύει ότι η τιμή τους είναι προσιτή και στα δύο νησιά, ενώ το 1/3 ότι είναι πιο ακριβά σε σχέση με τα υπόλοιπα λαχανικά. Ίδια τα ποσοστά στα δύο νησιά και στις τελευταίες ερωτήσεις της έρευνας, σχετικά με την ασφάλεια των λαχανικών που καλλιεργούνται υδροπονικά και για το αν επιβαρύνουν το περιβάλλον ή όχι. Η εμπιστοσύνη σε παραγωγούς και εμπόρους εμφανίζει επίσης τα ίδια (χαμηλά) ποσοστά και στα δύο νησιά. Αυτό που ίσως διαφέρει ελάχιστα είναι η δεκτικότητα του κοινού να ενημερωθεί για νέες μεθόδους καλλιέργειας. Τα ποσοστά βέβαια και στα δύο νησιά είναι ευχάριστα υψηλά. Το 95% και 86% του κοινού είναι δεκτικό, στην Κρήτη και Κύπρο αντίστοιχα. Ο τρόπος όμως που επιθυμούν να ενημερωθούν είναι ο ίδιος, και οι απαντήσεις μοιράζονται σχεδόν ισόποσα σε φυλλάδια, τηλεόραση, σεμινάρια και διαδίκτυο. Με βάση τα παραπάνω είναι φανερή η ελλιπής ενημέρωση του κοινού καθώς και η ανάγκη για ενημέρωση των καταναλωτών για τα είδη και τη ποιότητα των κηπευτικών προϊόντων που καταναλώνουν. Τα μέσα ηλεκτρονικής ενημέρωσης/επικοινωνίας αλλά και η διαπροσωπική σχέση/επαφή, είναι χαρακτηριστικό ότι μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα σε αυτήν την κατεύθυνση. 22

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.1 Ανάπτυξη, στατιστική ανάλυση & τελική έκθεση Ερωτηματολογίων στην Κύπρο. Έργο HYDROFLIES

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.1 Ανάπτυξη, στατιστική ανάλυση & τελική έκθεση Ερωτηματολογίων στην Κύπρο. Έργο HYDROFLIES ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.1 Ανάπτυξη, στατιστική ανάλυση & τελική έκθεση Ερωτηματολογίων στην Κύπρο ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΥΠΡΟΣ «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES» «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Πρακτικά ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕ.ΠΑ.Κ. Πρακτικά ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ με θέμα Η Υδροπονική Καλλιέργεια στην Κύπρο Εκπαίδευση και Προοπτικές «HYDROFLIES: Ορθολογική ιαχείριση Βιοτικών και Αβιοτικών Παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.1. Ανάπτυξη, στατιστική ανάλυση & τελική έκθεση Ερωτηματολογίων στην Κρήτη. Έργο HYDROFLIES

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.1. Ανάπτυξη, στατιστική ανάλυση & τελική έκθεση Ερωτηματολογίων στην Κρήτη. Έργο HYDROFLIES ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.1. Ανάπτυξη, στατιστική ανάλυση & τελική έκθεση Ερωτηματολογίων στην Κρήτη ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Χανιά -2011 1 1. Εισαγωγή Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το Ελαιόλαδο, στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015 για την Μάρτιος 2015 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά κρέατος. Sentiment Analysis/Cretan Polls

Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά κρέατος. Sentiment Analysis/Cretan Polls Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά κρέατος Είδος έρευνας Ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Χρονική διάρκεια Σάββατο 27 Απριλίου- Πέμπτη 2 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»

ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.3.3 Εγχειρίδιο ζωικών και φυσικών εχθρών, Κρήτη ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Έργο HYDROFLIES

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.3.3 Εγχειρίδιο ζωικών και φυσικών εχθρών, Κρήτη ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Έργο HYDROFLIES ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.3.3 Εγχειρίδιο ζωικών και φυσικών εχθρών, Κρήτη ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Έργο HYDROFLIES ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕ.ΠΑ.Κ. Πρακτικά ΗΜΕΡΙΔΑΣ. με θέμα Υδροπονική Καλλιέργεια στην Κύπρο Παρόν και Μέλλον

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕ.ΠΑ.Κ. Πρακτικά ΗΜΕΡΙΔΑΣ. με θέμα Υδροπονική Καλλιέργεια στην Κύπρο Παρόν και Μέλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕ.ΠΑ.Κ. Πρακτικά ΗΜΕΡΙΔΑΣ με θέμα Υδροπονική Καλλιέργεια στην Κύπρο Παρόν και Μέλλον «HYDROFLIES: Ορθολογική Διαχείριση Βιοτικών και Αβιοτικών Παραμέτρων σε Υδροπονική

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια : Αναστασία Καραγιαννοπούλου - Msc, Μελετήτρια Πανεπιστημίου Πατρών

Εισηγήτρια : Αναστασία Καραγιαννοπούλου - Msc, Μελετήτρια Πανεπιστημίου Πατρών ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έρευνα Αγοράς και Εκπόνηση Σχεδίου Μάρκετινγκ για την Ανάπτυξη και Εμπορία των βιολογικών προϊόντων στο νομό Αχαΐας Εισηγήτρια : Αναστασία Καραγιαννοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές συνήθειες

Διατροφικές συνήθειες 1 Διατροφικές συνήθειες Γενικές πληροφορίες Στην έρευνα συμμετείχαν 1.059 καταναλωτές, από όλη την Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 8/7/2016-28/9/2016, μέσω ερωτηματολόγιου που αναρτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 4 ης συνάντησης

Πρακτικά 4 ης συνάντησης ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΔΗΠΟ Πρακτικά 4 ης συνάντησης «HYDROFLIES: Ορθολογική Διαχείριση Βιοτικών και Αβιοτικών Παραμέτρων σε Υδροπονική Καλλιέργεια Τομάτας και Μαρουλιού» 5 Σεπτεμβρίου 2014, Λεμεσός ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΤΖΙΒΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Α.Μ.:7760 ΣΑΜΠΟΥΡ ΣΤΕΛΛΑ Α.Μ.:7851 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κάββουρα Νίκη Καθηγήτρια εφαρμογών ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014 Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την Μάρτιος, 2014 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ και της ESOMAR Σύνοψη Αποτελεσμάτων 1 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ και τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευομένων στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών

Το προφίλ και τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευομένων στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Το προφίλ και τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευομένων στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 30/10/2012 4/1/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ. Ερώτηση 1) Με ποια κριτήρια αγοράζετε τα προϊόντα που καταναλώνετε;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ. Ερώτηση 1) Με ποια κριτήρια αγοράζετε τα προϊόντα που καταναλώνετε; ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 7,8,/2/214 «ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ- ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ- ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ» ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές

Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές Βαθμός επίδρασης προωθητικών Ενεργειών στην επιλογή S/M Τρόποι Ενημέρωσης για Προσφορές Δημοφιλέστερα είδη Προσφορών Γνώση Προϊόντων σε προσφορά & Τιμών 1 Προωθητικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 2 ης συνάντησης

Πρακτικά 2 ης συνάντησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕ.ΠΑ.Κ. Πρακτικά 2 ης συνάντησης «HYDROFLIES: Ορθολογική Διαχείριση Βιοτικών και Αβιοτικών Παραμέτρων σε Υδροπονική Καλλιέργεια Τομάτας και Μαρουλιού» 30-31 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Επηρεάζουν τα προγράμματα επιβράβευσης τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Επηρεάζουν τα προγράμματα επιβράβευσης τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Επηρεάζουν τα προγράμματα επιβράβευσης τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Οκτώβριος 2017 Η ClientIQ στα πλαίσια της ανάπτυξης των εργασιών της και με στόχο να προσφέρει πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μελέτη των καταναλωτών της θεσσαλονίκης ως προς τις αγορές ενδυμάτων,τον βαθμό ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και το ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS υλοποίησαν το πρόγραµµα «Κριτική στάση των νέων απέναντι στην κατανάλωση: ΩΡΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ», µε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών. Δικαιώματα καταναλωτών την εποχή της κρίσης

Δικαιώματα καταναλωτών. Δικαιώματα καταναλωτών την εποχή της κρίσης 1 Γενικές πληροφορίες Στην έρευνα, συμμετείχαν 756 καταναλωτές, από όλη την Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε, το χρονικό διάστημα 20/1/2014-19/2/2014, μέσω ερωτηματολόγιου, που αναρτήθηκε, στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Έρευνα καταναλωτικών συνηθειών Νοµού Ροδόπης Υπεύθυνος έργου: Χρήστος Φωτόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Έρευνα καταναλωτικών συνηθειών Νοµού Αιτωλοακαρνανίας Υπεύθυνος έργου: Χρήστος Φωτόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω των 18 χρονών: 0,69% Άντρες: 45,12% χρονών: 31,29% Έγγαμοι: 53,06% Μεταπτυχιακό: 23,58% Συνταξιούχοι: 7,71%

Κάτω των 18 χρονών: 0,69% Άντρες: 45,12% χρονών: 31,29% Έγγαμοι: 53,06% Μεταπτυχιακό: 23,58% Συνταξιούχοι: 7,71% 1 Σήμανση Τροφίμων Γενικές πληροφορίες Στην έρευνα συμμετείχαν 983 καταναλωτές, από όλη την Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 16/9/2009-11/10/2009, μέσω ερωτηματολόγιου που αναρτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Σκοπός της εργασίας Κατά πόσο οι καταναλωτές της Θεσσαλονίκης γνωρίζουν τα βιολογικά προϊόντα Αν αγοράζουν βιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή

Πτυχιακή Εργασία. Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή Τεχνολογικό εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή Επιβλέπων Καθηγητής: Εισηγητής: Ιφιγένεια Καναρίδου Αριθμός Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2005 Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"... 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ... 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College Ταυτότητα της Έρευνας Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Θέμα: Αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου NewsLetter ΠΕ19 ΠΕ20

Αξιολόγηση του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου NewsLetter ΠΕ19 ΠΕ20 Αξιολόγηση του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου NewsLetter ΠΕ19 ΠΕ20 Περιγραφή της έρευνας Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο σε μορφή Google Form στο https://docs.google.com/forms/d/1r7yfqqpmjvgcverywc_oz7km54h5m1yrxet

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στάσεων και αντιλήψεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Έρευνα στάσεων και αντιλήψεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων Έρευνα στάσεων και αντιλήψεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων Με σκοπό τον σχεδιασμό εξειδικευμένων επικοινωνιακών δράσεων για την εντατικοποίηση της ενημέρωσης των πολιτών, η Αρχή απευθύνθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινής γνώμης για τις στάσεις των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στο πλαστικό χρήμα. Βασικά συμπεράσματα της έρευνας

Έρευνα κοινής γνώμης για τις στάσεις των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στο πλαστικό χρήμα. Βασικά συμπεράσματα της έρευνας Έρευνα κοινής γνώμης για τις στάσεις των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στο πλαστικό χρήμα Βασικά συμπεράσματα της έρευνας Μάρτιος 2017 2 Βασικά συμπεράσματα της έρευνας Η παρούσα έρευνα της Public Issue

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 16-17 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΤΡΩΜΕ» ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΥΣ

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΤΡΩΜΕ» ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΥΣ «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΤΡΩΜΕ» Ομάδα εργαστηρίου: Γκιούρας Νικόλαος Κιρκιτζιώτη Γεωργία Κόνσουλα Λουκία Κουρκουμέλη Σοφία Μπόρας Δημήτριος Πορφυλλίδου Ευθυμία Χαϊνά Βαρβάρα Χαραλαμπίδου Ανατολή ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα

Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα Δρ Ιωάννα Γιαννούκου Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ερευνήτρια Πανεπιστήμιο Πατρών Βασικοί ορισμοί Βιολογική γεωργία:

Διαβάστε περισσότερα

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece ZA5447 Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece FLASH 304 EUROBAROMETER SURVEY "EMPLOYERS' PERCEPTION OF GRADUATE EMPLOYABILITY" Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 19-02-2014 Αριθµ.Πρωτ.:1726 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

EB ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Μετεκλογική ανάλυση Προφίλ χώρας: ευρωπαϊκός μέσος όρος και αποτελέσματα για την Ελλάδα

EB ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Μετεκλογική ανάλυση Προφίλ χώρας: ευρωπαϊκός μέσος όρος και αποτελέσματα για την Ελλάδα Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους Πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 30/09/2009 EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Μετεκλογική ανάλυση Προφίλ χώρας: ευρωπαϊκός μέσος όρος και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011)

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Φορέας υλοποίησης Παρατηρητήριο Απασχόλησης της Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας (Ε.ΓΕΩ.) Περίοδος συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Κοντούλα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Πανηγυράκης Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας GREEK PUBLIC OPINION Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 86 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 21-937419-1, ΦΑΞ: 21-9374192 Email: gpo-ae@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις του οικολογικού σήµατος

Περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις του οικολογικού σήµατος Περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις του οικολογικού σήµατος Του Α. Μπαρµπούτση Χηµικού Ε.Κ.Π.Α. Οι µαθητές ελάχιστη πληροφόρηση έχουν µέσα από το σχολείο για τα θέµατα περιβάλλοντος ενώ εκδηλώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Ευχαριστίες Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αποδώσω τις ευχαριστίες μου σε όσους βοήθησαν με τον τρόπο τους στην εκπόνηση αυτής της εργασίας. Αρχικά, θα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ε π ι σ τ ή μ η ς κ α ι Δ ι ε θ ν ώ ν Σ χ έ σ ε ω ν Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα.

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Δεν είναι πάντα εφικτό να το προγραμματίζουμε κατά προτεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Έρευνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρευνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά του ψωμιού Έρευνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παρουσίαση Έρευνας Φεβρουάριος 2013 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Marketing βιολογικών προϊόντων

Ενότητα 1: Marketing βιολογικών προϊόντων Ενότητα 1: Marketing βιολογικών προϊόντων Διάλεξη 1.3: Στρατηγικές Marketing για τα βιολογικά προϊόντα Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Απο-Τιμώντας το Νερό

Αποτελέσματα Έρευνας Απο-Τιμώντας το Νερό Μαμάη 3 Α, 144, Αθήνα Tel./Fax: 21-8228795 E-mail: info@medsos.gr Website: www.medsos.gr \ Αποτελέσματα Έρευνας Απο-Τιμώντας το Νερό Αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε το σε 11 μεγάλα αστικά κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τοπογράφοι Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Shopper Research στις μεγάλες αλυσίδες Super Market

Shopper Research στις μεγάλες αλυσίδες Super Market Shopper Research στις μεγάλες αλυσίδες Super Market Το Προφίλ της Έρευνας Σκοπός Μεθοδολογία Διεξαγωγή Συνεντεύξεων Το Προφίλ της Έρευνας Σκοπός Να καταγράψουμε το νέο και διαφορετικό που έχει προκύψει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα