Στο πλαίσιο αυτό, ο προτεινόμενος από τη ΡΑΕ σχεδιασμός διακρίνεται σε δύο (2) φάσεις εφαρμογής:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στο πλαίσιο αυτό, ο προτεινόμενος από τη ΡΑΕ σχεδιασμός διακρίνεται σε δύο (2) φάσεις εφαρμογής:"

Transcript

1 Πρόταση της ΡΑΕ για τη δημιουργία ρυθμιζόμενης προθεσμιακής αγοράς, για την πρόσβαση προμηθευτών σε ηλεκτρική ενέργεια από λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή Μάϊος 2014 Α] Εισαγωγή Η εφαρμογή του κατωτέρω προτεινόμενου σχεδιασμού αποτελεί ουσιαστική και αυστηρά ρυθμιστική παρέμβαση, ιδίως σε σχέση με την επίδραση που αναμένεται να επιφέρει στο επίπεδο των τιμολογίων των καταναλωτών. Η παρέμβαση αυτή κρίνεται απαραίτητη, τουλάχιστον σε ένα αρχικό στάδιο, λόγω του γεγονότος ότι η γενικότερη δομή και οργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αδυνατεί, επί του παρόντος, να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη ικανού και ισότιμου ανταγωνισμού, ιδίως σε επίπεδο λιανικής αγοράς, καθώς και να παρέξει επαρκή εργαλεία και μέσα στους συμμετέχοντες, για τη διαχείριση του κινδύνου στην αγορά αυτή και την εφαρμογή σταθερών επιχειρηματικών σχεδίων. Η σταδιακή ανάπτυξη του ανταγωνισμού, μέσω της ανάπτυξης επιμέρους αγορών και μηχανισμών που θα λειτουργούν με όρους αγοράς, θα επιτρέψει τελικά τη σταδιακή κατάργηση των ρυθμιστικών παρεμβάσεων, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με το επίπεδο των τιμολογίων των τελικών καταναλωτών. Αναμένεται ότι κάποιο είδος ρύθμισης θα εξακολουθήσει πιθανόν να απαιτείται, αλλά μόνο για τη βελτίωση της ρευστότητας της αγοράς και ως μέσο αντιμετώπισης της όποιας μονοπωλιακής κατάστασης. Σε βάθος χρόνου, και λαμβάνοντας υπ όψη την πιθανή απόσυρση ορισμένων λιγνιτικών μονάδων, καθώς και τις αναμενόμενες εξελίξεις στην αγορά φυσικού αερίου και την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO 2, η ανάγκη για ρυθμιστική παρέμβαση θα καθίσταται ολοένα και πιο περιορισμένη, έως και μηδενική. Στο πλαίσιο αυτό, ο προτεινόμενος από τη ΡΑΕ σχεδιασμός διακρίνεται σε δύο (2) φάσεις εφαρμογής: Φάση Α : Αφορά στην αρχική εφαρμογή προθεσμιακής αγοράς με σημαντική ρυθμιστική παρέμβαση κυρίως ως προς τις τιμές αγοράς των σχετικών προϊόντων, ώστε το εκτιμώμενο πλεόνασμα παραγωγού, που δημιουργείται σήμερα λόγω της εκμετάλλευσης των εγχώριων πόρων ενέργειας, να συνεχίσει να μεταφέρεται, ενδεχομένως με ακόμα αποδοτικότερο τρόπο, στον Έλληνα καταναλωτή. Πέραν της προφανούς δυνατότητας να καθοριστούν ρυθμιστικά οι τιμές στις οποίες θα διατεθούν τα προθεσμιακά προϊόντα, θα μπορούσε, εναλλακτικά, να ακολουθηθεί διαδικασία δημοπράτησης, με συγκεκριμένους περιορισμούς, ώστε να μην υπάρξει απαίτηση για τον εκ των προτέρων καθορισμό τιμής. Η δημοπράτηση όμως αυτή πρέπει να γίνει υπό όρους ώστε: α) να αποκαλύπτεται η εκτίμηση της αγοράς για το πωλούμενο προθεσμιακό προϊόν, και β) να αποφευχθούν ενδεχόμενες αστοχίες που σχετίζονται με το γεγονός ότι ανάλογη διαδικασία διενεργείται για πρώτη φορά και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει επαρκής σηματοδότηση στην αγορά για τον τρόπο συμμετοχής σε αυτή. Ενδεχόμενη ανάγκη για καθορισμό των τιμών διάθεσης των προθεσμιακών προϊόντων προκύπτει από το γεγονός ότι ενώ έχει καταργηθεί η ρύθμιση των τιμολογίων προμήθειας της ΔΕΗ, συνεχίζουν να υφίστανται μονοπωλιακές συνθήκες στην αγορά λιανικής, χωρίς πραγματικές δυνατότητες ισοδύναμης διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών για κοινώς αποδεκτά τιμολόγια. 1

2 Η αρχική εφαρμογή της προθεσμιακής αγοράς πρέπει να είναι συμβατή με την εν λειτουργία προ-ημερήσια αγορά (ΗΕΠ) και τους μηχανισμούς που την πλαισιώνουν (όπως ο μηχανισμός διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου του ΛΑΓΗΕ, ο μηχανισμός ημερήσιας εκκαθάρισης και ο μηχανισμός εβδομαδιαίου υποχρεωτικού χρηματικού διακανονισμού στα πλαίσια του ΗΕΠ), ώστε να είναι δυνατόν να επιτευχθεί άμεσα. Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες για την αναδιοργάνωση των μηχανισμών της χονδρεμπορικής αγοράς, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή της Ελληνικής αγοράς στην ενιαία ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος του συνόλου των Ευρωπαίων καταναλωτών. Αναμένεται ότι στη φάση αυτή θα πραγματοποιηθεί σταδιακή άρση των όποιων στρεβλώσεων των τιμολογίων των καταναλωτών μέσω των προβλεπόμενων κανονιστικών ρυθμίσεων. Θα μπορούσε, επομένως, η περίοδος αυτή να θεωρηθεί ως περίοδος διαμόρφωσης της αγοράς (market making), κατά τη διάρκεια της οποίας όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προετοιμάζουν τις επιχειρήσεις τους για μια πιο ελεύθερα λειτουργούσα αγορά, μια αγορά με πολύ λιγότερες ρυθμιστικές παρεμβάσεις. Φάση Β : Σε αυτή τη φάση, προϊόντα αντίστοιχα με αυτά της προτεινόμενης προθεσμιακής αγοράς ή άλλοι παρόμοιοι μηχανισμοί 1 είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τον περαιτέρω περιορισμό της θέσης ισχύος στην αγορά (market power) των παραγωγών με λιγνιτικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς, με βασικό σκοπό την αύξηση της ρευστότητας και της συμμετοχής κατά το δυνατό περισσοτέρων συμμετεχόντων. Στη Φάση Β εκτιμάται ότι δεν θα είναι επιβεβλημένη η ρυθμιστική παρέμβαση, με όποια μορφή αυτή τελικά επιλεγεί να εφαρμοστεί, ειδικά όσον αφορά το επίπεδο των τιμών αγοράς των σχετικών προϊόντων, καθώς η αγορά θα έχει αποκτήσει σχετική εμπειρία. Συνεπώς, η ρυθμιστική παρέμβαση θα είναι περιορισμένη, χωρίς βέβαια να αποκλείεται η εκ των υστέρων παρέμβαση για λόγους περιορισμού ενδεχόμενων τακτικών κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης ή εναρμονισμένων πρακτικών. Για την εκκίνηση της φάσης αυτής απαιτείται να έχει παρατηρηθεί μια σχετική ισορροπία στην αγορά λιανικής και να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι προσφερόμενες τιμές στους καταναλωτές διαμορφώνονται σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου κάθε κατηγορία καταναλωτή μπορεί να ικανοποιεί επαρκώς τις προτιμήσεις της. Συμπερασματικά, ανάλογα με το βαθμό συγκέντρωσης της αγοράς, θα μπορούσε και σε αυτή τη φάση να εξακολουθήσει η ρυθμιζόμενη πρόσβαση προμηθευτών σε προθεσμιακά προϊόντα που σχετίζονται με λιγνιτική και υδροηλεκτρική ηλεκτροπαραγωγή, αλλά μόνο με στόχο τη μείωση της δεσπόζουσας θέσης των κυρίαρχων συμμετεχόντων. Τελική Φάση: Καταργούνται οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις που ισχύουν στη Φάση Β. Ανάλογα με το επίπεδο του ανταγωνισμού που έχει επιτευχθεί στην αγορά, εναλλακτικά συμπληρωματικά μέτρα ίσως να είναι αναγκαία. Β] Λεπτομέρειες εφαρμογής της Α Φάσης του προτεινόμενου σχεδιασμού 1. Χαρακτηριστικά του προτεινόμενου ρυθμιστικού πλαισίου: Το προτεινόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο αφορά τη διαχείριση κόστους για την κάλυψη φορτίου βάσης 1 Εναλλακτικά, η δημοπρατούμενη ηλεκτροπαραγωγή θα μπορούσε να διατίθεται και στην χονδρεμπορική αγορά σε αντίθεση με τον προτεινόμενο σχεδιασμό όπου η διάθεση της δημοπρατούμενης ενέργειας περιορίζεται μόνο στη λιανεμπορική 2

3 (baseload) των καταναλωτών. Τα αντίστοιχα προϊόντα θα έχουν κατάλληλη διάρκεια ώστε με την χρήση αυτών να εξασφαλισθεί η σταθερή διείσδυση των προμηθευτών στην αγορά λιανικής. Προβλέπεται επίσης χρήση μηχανισμών μεταφοράς (transfer) και μεταπώλησης (resale) των προθεσμιακών προϊόντων από τους προμηθευτές ώστε να παρέχεται δυνατότητα απεμπλοκής. Οι προμηθευτές οι οποίοι θα αποκτούν προθεσμιακά προϊόντα αναμένεται να μετακυλύουν το οικονομικό όφελος που προκύπτει από τη χρήση τους στους εγχώριους πελάτες λιανικής κατ αναλογία της κατανάλωσής τους και της κατηγορίας που ανήκουν, όπως αυτή προσδιορίζεται από τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά τους. 2. Συνολική ποσότητα στην οποία θα αφορούν τα προθεσμιακά προϊόντα: Τα προθεσμιακά προϊόντα που θα διατεθούν συνολικά θα καλύπτουν το 25-30% της ετήσιας λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής. 2 Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται ότι είναι επαρκές ώστε οι ανεξάρτητοι προμηθευτές να είναι σε θέση να αναπτύξουν ένα μίγμα καυσίμων αντίστοιχου μέσου κόστους ενέργειας με αυτό της ΔΕΗ, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να την ανταγωνιστούν ισοδύναμα. Η ΡΑΕ σε ετήσια βάση θα παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου σχεδιασμού και, αν κρίνεται απαραίτητο, θα αναθεωρεί την ετήσια συνολικά εκχωρούμενη ποσότητα λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής. Τα προϊόντα αυτά δεν συνδέονται με συγκεκριμένες μονάδες, και η ενεργοποίησή τους δεν σχετίζεται με την πραγματική λειτουργία λιγνιτικών ή υδροηλεκτρικών μονάδων. Οι υπόχρεοι παραγωγοί εξακολουθούν να εντάσσουν τις μονάδες τους σύμφωνα με τις οδηγίες του ΑΔΜΗΕ για την κάλυψη του φορτίου του Συστήματος, κατά τους υφιστάμενους κανόνες της αγοράς. Παράδειγμα: Υποθέτοντας ότι για το 2014 η εκτιμώμενη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα θα ανέρθει σε 50TWh εκ των οποίων οι περίπου 30 TWh εκτιμάται ότι θα αντιστοιχούν σε παραγωγή από λιγνιτικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς, οι ποσότητες που θα διατεθούν σε προθεσμιακά προϊόντα θα είναι 30 TWh Χ 25% = 7,5 TWh ετησίως, ή διαφορετικά, η συνολική ποσότητα των προθεσμιακών προϊόντων θα αντιστοιχεί σε περίπου 850 MW ισχύος. Οι ποσότητες αυτές υπόκεινται σε αναθεωρήσεις στη βάση της αναμενόμενης ενέργειας ανά τεχνολογία. 3. Δικαίωμα απόκτησης προθεσμιακών προϊόντων: Σχετικό δικαίωμα θα έχουν οι κάτοχοι άδειας προμήθειας για εξυπηρέτηση εγχώριου φορτίου οι οποίοι είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών καθώς και στο Μητρώο Συμμετεχόντων Προθεσμιακής Αγοράς που τηρεί ο ΛΑΓΗΕ (εφεξής «Συμμετέχοντες Αγοραστές»). 4. Τιμή αγοράς και κατανομή των προθεσμιακών προϊόντων: Η διάθεση κάθε προθεσμιακού προϊόντος (συγκεκριμένης ποσότητας [MWhs] για συγκεκριμένο χρόνο) θα πραγματοποιηθεί είτε: 2 Ο προτεινόμενος σχεδιασμός δεν αφορά σε προθεσμιακά προϊόντα που σχετίζονται με παραγωγή από Αεριοστροβιλικές Μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου (CCGT), αφού ο σχεδιασμός έχει στόχο την πρόσβαση ανεξάρτητων προμηθευτών σε χαμηλού κόστους παραγωγή. 3

4 i) μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού, με ρυθμιζόμενο ή μη εύρος τιμών: δημοπρασία τιμής, είτε ii) μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού στη βάση του ύψους προκαταβολής που ο κάθε «Συμμετέχων Αγοραστής» προτίθεται να καταβάλει με δεδομένη ρυθμιζόμενη τιμή: δημοπρασία προκαταβολής. Ο προμηθευτής/αγοραστής των προθεσμιακών προϊόντων είναι υπεύθυνος και για την κάλυψη του κόστους δικαιωμάτων εκπομπής CO 2 που αντιστοιχεί στη χρήση των προϊόντων αυτών. Το σχετικό κόστος θα υπολογίζεται βάσει συγκεκριμένου μαθηματικού τύπου, που θα περιλαμβάνει σταθερό συντελεστή, που θα καθοριστεί από τη ΡΑΕ, και την τρέχουσα τιμή δικαιωμάτων εκπομπών CO 2 σε /tn. 5. Ύψος προκαταβολής: Διευκρινίζεται ότι οι «Συμμετέχοντες Αγοραστές» οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν προθεσμιακά προϊόντα θα πρέπει να καταβάλλουν προκαταβολή. Η προκαταβολή αυτή αποτελεί κρίσιμη παράμετρο, που αποδεικνύει τη μακροχρόνια δέσμευση (long-term commitment) του αγοραστή. Η προκαταβολή, η οποία μπορεί και να αποτελεί μέρος της προσφοράς στις δημοπρασίες, αναλόγως της διαδικασίας που τελικά θα επιλεγεί, θα πρέπει να αποδίδεται από τους αγοραστές των προθεσμιακών προϊόντων κατά την εκκαθάριση της αντίστοιχης δημοπρασίας και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στο χρόνο διάρκειας του προθεσμιακού προϊόντος. Σε περίπτωση διάθεσης προθεσμιακών προϊόντων σύμφωνα με τον τύπο της δημοπρασίας της παραγράφου 4ii ανωτέρω, θα ορίζεται κατώτατο όριο προκαταβολής Χ% που θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης. 6. Συμβατικό πλαίσιο μεταξύ πωλητών, αγοραστών και Λειτουργού της Αγοράς: Το συμβατικό πλαίσιο της προτεινόμενης προθεσμιακής αγοράς θα είναι ρυθμιζόμενο και συμπληρωματικό του συμβατικού πλαισίου της προ-ημερήσιας αγοράς (Κώδικας Συναλλαγών ΗΕΠ). Η ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς, θα εγκρίνει τους όρους και τις διαδικασίες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο εν λόγω συμβατικό πλαίσιο, ώστε να ρυθμίζονται οι οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των συναλλασσομένων. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα πωλητών, αγοραστών και Λειτουργού της Αγοράς στο πλαίσιο του προτεινόμενου μηχανισμού διαχείρισης προθεσμιακών προϊόντων, θα αποτυπώνονται σε συμπλήρωμα της Σύμβασης Συναλλαγών του ΗΕΠ (Κώδικας Συναλλαγών ΗΕΠ-ΚΣΗΕΠ) με την ονομασία «Συμπληρωματική Σύμβαση Συναλλαγών για την Προθεσμιακή Αγορά», που θα τίθεται σε ισχύ ως συμβατική σχέση μεταξύ Συμμετέχοντα στην Προθεσμιακή Αγορά και Λειτουργού Αγοράς κατ αντιστοιχία του ΚΣΗΕΠ και θα επεκτείνει την Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ για κάθε Συμμετέχοντα στην Προθεσμιακή Αγορά με την εγγραφή του ως πωλητής/παραγωγός ή ως αγοραστής/προμηθευτής στο νέο Μητρώο Προθεσμιακής Αγοράς που θα τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Στη Συμπληρωματική Σύμβαση Συναλλαγών για την Προθεσμιακή Αγορά θα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις των αγοραστών/προμηθευτών να καταβάλουν εγκαίρως τις προβλεπόμενες πληρωμές, ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους, οι υποχρεώσεις τους να χρησιμοποιούν την ενέργεια των 4

5 προθεσμιακών προϊόντων αποκλειστικά στη δραστηριοποίησή τους στη λιανική αγορά, καθώς και οι υποχρεώσεις τους για παροχή εγγυήσεων, και το ύψος αυτών. Στη Συμπληρωματική Σύμβαση Συναλλαγών για την Προθεσμιακή Αγορά θα αναφέρονται επιπλέον και οι υποχρεώσεις των πωλητών/παραγωγών που σχετίζονται με τη διαδικασία εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσής τους και εν τέλει στην τελική παράδοση της ενέργειας των προθεσμιακών προϊόντων που έχουν διαθέσει τόσο στην πρωτογενή όσο και τελικά στη δευτερογενή προθεσμιακή αγορά. Διευκρινίζεται ότι ο πωλητής/παραγωγός έχει την υποχρέωση να εξυπηρετεί τις ποσότητες των προϊόντων αυτών, σύμφωνα με τους όρους της Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλαγών της Προθεσμιακής Αγοράς, ανεξαρτήτως από την μονάδα ή τις μονάδες που τελικά θα παράγουν τις ποσότητες αυτές (δηλαδή ανεξάρτητα από τη τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή της αντίστοιχης ενέργειας). 7. Κατανομή Προθεσμιακών Προϊόντων: Η κατανομή των προθεσμιακών προϊόντων όπως και κάθε ανακατανομή ( Transfer & Resale ) στους «Συμμετέχοντες Αγοραστές» θα γίνεται σε συγκεκριμένα μερίδια (lots/strips) των 5 MW. Συνεπώς οι ποσότητες που θα διαθέτουν οι «Συμμετέχοντες Αγοραστές» θα είναι πολλαπλάσιες των 5 MW. 8. Ημερομηνία έναρξης χρήσης και διάρκεια προθεσμιακών προϊόντων: Θα ορίζονται εκ των προτέρων οι ημερομηνίες έναρξης χρήσης και η διάρκεια των σχετικών προϊόντων. 9. Δικαιώματα Χρήσης Προθεσμιακών Προϊόντων: Ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, θα καθορισθούν κατηγορίες καταναλωτών ανάλογα με το προφίλ κατανάλωσής τους (για παράδειγμα, ανάλογα με τον μέσο ετήσιο συντελεστή φορτίου τους). Η κατηγοριοποίηση αυτή θα περιλαμβάνεται σε σχετική διάταξη της Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλαγών της Προθεσμιακής Αγοράς. Κάθε Συμμετέχων Αγοραστής θα έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση προθεσμιακών προϊόντων για πρόσβαση σε λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή σε ποσότητες που αντιστοιχούν στην κατανάλωση κάθε κατηγορίας καταναλωτών του, κατόπιν εφαρμογής του σχετικού συντελεστή ο οποίος θα καθορίζεται από τη ΡΑΕ. Η προσέγγιση αυτή, ως σκοπό έχει την κατανομή των καταναλωτών σε κατηγορίες, λαμβάνοντας υπόψη τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τους αλλά και την υφιστάμενη κατάσταση των τιμολογίων προμήθειας που σήμερα καλούνται να πληρώσουν, ώστε να αποφευχθούν κατά το δυνατό φαινόμενα επιλεκτικής στρατηγικής (free ride) μεταξύ των προμηθευτών. Προφανώς, η κατανομή έχει ως σκοπό την κατά το δυνατό ισότιμη διαχείριση των προς διάθεση προθεσμιακών προϊόντων, και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών μεταξύ των προμηθευτών, στη βάση εύλογων εκτιμήσεων ως προς την συμμετοχή κάθε κατηγορίας καταναλωτών στην διαμόρφωση του συνολικού κόστους του συστήματος. Παράδειγμα: Ενδεικτική κατηγοριοποίηση των καταναλωτών και προτεινόμενοι ετήσιοι συντελεστές χρήσης προθεσμιακών προϊόντων. Η τελική κατηγοριοποίηση, καθώς και οι ετήσιοι συντελεστές χρήσης, θα προσδιοριστούν μετά από σχετική ανάλυση των δεδομένων κατανάλωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή του ΔΕΔΔΗΕ. 5

6 Κατηγορία καταναλωτή Πίνακας 1* Χαρακτηριστικά Συντελεστής χρήσης προθεσμιακών προϊόντων Κατηγορία Α Χαμηλή Τάση: Οικιακή χρήση 30% Κατηγορία Β Χαμηλή Τάση: Επαγγελματική χρήση 30% Κατηγορία Γ Κατηγορία Δ Κατηγορία Ε Κατηγορία ΣΤ Μέση Τάση και Υψηλή Τάση: συντελεστής φορτίου μικρότερος του [30%] Μέση Τάση και Υψηλή Τάση: μέσος ετήσιος συντελεστής φορτίου από [30% ] μέχρι [50%] Μέση Τάση και Υψηλή Τάση: μέσος ετήσιος συντελεστής φορτίου από [50%] μέχρι [80%] Μέση Τάση και Υψηλή Τάση: μέσος ετήσιος συντελεστής φορτίου μεγαλύτερος του [80%] 30% 45% 60% 85% * Οι συντελεστές φορτίου και οι αντίστοιχοι συντελεστές χρήσης προθεσμιακών προϊόντων που παρουσιάζονται στον ως άνω πίνακα είναι ενδεικτικοί. Γ] Περιγραφή των σταδίων λειτουργίας της προθεσμιακής αγοράς (Φάση Α ) 10. Πρωτογενής Προθεσμιακή Αγορά: Πρωτογενής Δημοπρασία: σύμφωνα με την παράγραφο 4, γίνεται κατανομή Προθεσμιακών Προϊόντων σε αγοραστές/προμηθευτές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Προθεσμιακής Αγοράς. Τα προϊόντα αυτά προσφέρονται από πωλητές/παραγωγούς εγγεγραμμένους επίσης στο Μητρώο Προθεσμιακής Αγοράς. Εκκαθάριση Πρωτογενούς Δημοπρασίας: Κάθε Προμηθευτής θα πρέπει να καταβάλει ως προκαταβολή ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό Α% του κόστους αγοράς του Προθεσμιακού Προϊόντος. 11. Καταμερισμός Προϊόντος (Cascade Mechanism): Το Προθεσμιακό Προϊόν και επομένως, και κάθε τμήμα του προϊόντος που έχει κατανεμηθεί στους δικαιούχους Προμηθευτές μέσω της Πρωτογενούς Δημοπρασίας, υποδιαιρείται σε δίμηνα υποπροϊόντα. 12. Μεταφορά (Transfer) υποπροϊόντων: Οι δικαιούχοι Προμηθευτές που προέκυψαν από την Πρωτογενή Δημοπρασία έχουν δικαίωμα μεταφοράς του δικαιώματος χρήσης του Προθεσμιακού Προϊόντος που διαθέτουν για μέρος ή για το σύνολο των υποπροϊόντων του Προθεσμιακού Προϊόντος και σε μερίδια (lots/strips) των 5MW σε άλλο Προμηθευτή μέχρι 15 ημέρες πριν τη διενέργεια της Δευτερεύουσας Δημοπρασίας για κάθε δίμηνο υποπροϊόν. 6

7 13. Πίνακας Ωριαίων Καταναλώσεων ανά Κατηγορία Πελατών των Προμηθευτών και Δικαιώματα Χρήσης Προθεσμιακών Προϊόντων: Από τις 15 Οκτωβρίου 2014 και εφεξής στις 15 κάθε μήνα, οι Διαχειριστές ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ συντάσσουν για κάθε Προμηθευτή του Μητρώου Προθεσμιακής Αγοράς Πίνακα Ωριαίων Καταναλώσεων ανά Κατηγορία Πελατών αντίστοιχα για πελάτες δικτύου διανομής (χαμηλή και μέση τάση) και συστήματος μεταφοράς (υψηλή τάση) και τον κοινοποιούν αυθημερόν στον ΛΑΓΗΕ. Οι ανωτέρω πίνακες συντάσσονται βάση ωριαίων μετρήσεων ή αντίστοιχων εκτιμήσεων των Διαχειριστών. Ο ΛΑΓΗΕ συνθέτει τον συνολικό Πίνακα Ωριαίων Καταναλώσεων ανά Κατηγορία Πελατών κάθε Προμηθευτή και υπολογίζει τα αντίστοιχα Δικαιώματα Χρήσης Προθεσμιακών Προϊόντων ανά Προμηθευτή χρησιμοποιώντας του συντελεστές χρήσης δικαιωμάτων του Πίνακα Δευτερογενής Προθεσμιακή Αγορά: Στις 16 Δεκεμβρίου 2014 και εφεξής κάθε δύο μήνες θα διενεργείται η Δευτερεύουσα Δημοπρασία και θα αφορά την οριστικοποίηση χρήσης του επόμενου διμηνιαίου υποπροϊόντος. Τα βήματα πριν και κατά την δευτερεύουσα Δημοπρασία θα έχουν ως εξής: 1 ο βήμα: Άμεση ενημέρωση του ΛΑΓΗΕ για τυχόν μεταφορά ορισμένων ή του συνόλου των υποπροϊόντων συγκεκριμένου προθεσμιακού προϊόντος από ένα προμηθευτή σε άλλο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο 12 ανωτέρω). 2 ο βήμα: Δήλωση χρήσης δικαιωμάτων στον ΗΕΠ για το επόμενο διμηνιαίο υποπροϊόν από κάθε προμηθευτή υπό τον έλεγχο εφαρμογής του πλαφόν δικαιωμάτων χρήσης προθεσμιακών προϊόντων ανά προμηθευτή όπως έχει υπολογισθεί από το ΛΑΓΗΕ. 3 ο βήμα: Σε περίπτωση ύπαρξης περιορισμού σε έναν προμηθευτή και περιθωρίου σε έναν άλλο, είναι δυνατή η μεταπώληση (Resale) σε μερίδια (slots) των 5 MW στην τιμή του αντίστοιχου πρωτογενούς προϊόντος (προς αποφυγή κερδοσκοπικών συμπεριφορών). 4 ο βήμα: Εκκαθάριση & διακανονισμός Προθεσμιακής Αγοράς: Δεδομένου του υψηλού χρηματοοικονομικού κινδύνου που αντιμετωπίζει ο ΛΑΓΗΕ, θεωρείται ότι οι εκκαθαρίσεις που αφορούν σε ποσότητες δικαιωμάτων ρυθμιζόμενων προθεσμιακών προϊόντων θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται διμερώς μεταξύ αγοραστών και πωλητών, εντός ρυθμιζόμενου συμβατικού πλαισίου που θα προβλέπει την καταβολή σχετικών εγγυήσεων στον πωλητή, κατά αντιστοιχία των διμερών προθεσμιακών συμβολαίων που λειτουργούν σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές (OTC forward contracts). Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ως άνω διμερής διευθέτηση απαιτεί αντίστοιχο συμβατικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, σε πρώτο στάδιο και ως μέτρο άμεσης εφαρμογής, εξετάζεται η επιβολή στους Προμηθευτές υποχρέωσης για ποσοστιαία, ενδεχομένως άνω του 50%, προεξόφληση των προθεσμιακών υποπροϊόντων για τα οποία προτίθενται να ασκήσουν χρήση εντός του επόμενου διμήνου. Η προεξόφληση θα πραγματοποιείται κεντρικά, μέσω του ΛΑΓΗΕ (και διακριτά σε σχέση με τις εκκαθαρίσεις ΗΕΠ). Ο ΛΑΓΗΕ φέρει υποχρέωση άμεσης μεταφοράς των αντίστοιχων χρηματικών ποσών στο δικαιούχο παραγωγό. Σημειώνεται ότι η επιβολή υποχρέωσης για σημαντικού ύψους προεξόφληση των προθεσμιακών προϊόντων, κεντρικά μέσω του ΛΑΓΗΕ, μειώνει σημαντικά το χρηματοοικονομικό του κίνδυνο για το επόμενο δίμηνο και ως εκ τούτου αναμένεται να μειωθούν αντίστοιχα οι εγγυήσεις που απαιτεί για συμμετοχή στον ΗΕΠ. Το υπόλοιπο ποσοστό θα εξοφλείται τμηματικά κατά τους εβδομαδιαίους 7

8 διακανονισμούς των επόμενων δύο μηνών βάσει των ημερήσιων εκκαθαρίσεων. Προφανώς, στον καθορισμό του ως άνω ποσοστού προκαταβολής θα ληφθούν υπόψη και οι δυνατότητες του χρηματοπιστωτικού συστήματος να παρέχει ρευστότητα στις συναλλαγές των προϊόντων αυτών. Εναλλακτικά, εξετάζεται επίσης η καταβολή εγγυήσεων στο ΛΑΓΗΕ και για τα προθεσμιακά προϊόντα το οποία θα εκκαθαρίζονται εβδομαδιαία, παράλληλα και διακριτά με τις εκκαθαρίσεις του ΗΕΠ, χωρίς απαίτηση για προεξόφληση διμήνου (πέραν της προκαταβολής). Η εναλλακτική αυτή δεν απαιτεί μεν προεξόφληση σημαντικών ποσών από τους προμηθευτές αλλά δεν βοηθά και στη μείωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου του ΛΑΓΗΕ. 15. Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός και τελικές εκκαθαρίσεις προθεσμιακών υποπροϊόντων: Με βάση τον προτεινόμενο σχεδιασμό δεν θα υπάρξει καμία τροποποίηση στις διαδικασίες συμμετοχής και επίλυσης του ΗΕΠ. Διευκρινίζεται ότι οι κάτοχοι άδειας Προμήθειας εξακολουθούν να υποβάλλουν Δηλώσεις Φορτίου με βάση τον ισχύοντα Κώδικα Συναλλαγών ΗΕΠ προστίθενται όμως υποχρεώσεις και δικαιώματα με βάση τη Συμπληρωματική Σύμβαση Συναλλαγών της Προθεσμιακής Αγοράς. Ο ΛΑΓΗΕ καθημερινά εκκαθαρίζει το σύνολο των ποσοτήτων που συμμετέχουν στον ΗΕΠ συμπεριλαμβανομένων και των ποσοτήτων που αντιστοιχούν σε προθεσμιακά προϊόντα με την εν ισχύ διαδικασία της Εκκαθάρισης ΗΕΠ και, με εκ των υστέρων διαδικασία (post process), εκκαθαρίζει τις ποσότητες που αντιστοιχούν στα προθεσμιακά προϊόντα εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις της Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλαγών της Προθεσμιακής Αγοράς. Ο ΛΑΓΗΕ εβδομαδιαία εκτελεί τόσο τους διακανονισμούς στα πλαίσια του ΗΕΠ όσο και τους τελικούς διακανονισμούς, προκειμένου να γίνει πλήρης εξόφληση των προθεσμιακών προϊόντων. Ο προτεινόμενος σχεδιασμός δεν θα επιφέρει αλλαγή στο Μηχανισμό Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων. Διευκρινίζεται ότι οι λοιπές χρεώσεις που εφαρμόζει σήμερα ο ΑΔΜΗΕ (π.χ. Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος, χρεώσεις ΥΚΩ, κ.λπ.) θα εφαρμόζονται με βάση τα ισχύοντα στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και θα αφορούν το σύνολο της κατανάλωσης. 16. Παράδειγμα: Έστω ότι το Σεπτέμβριο του 2014 γίνεται η πρώτη Πρωτογενής Δημοπρασία και έστω ότι ένα από τα Προθεσμιακά Προϊόντα αφορά σε ενέργεια 400 MWh ανά ώρα (band product) από 1/1/2015 έως 31/12/2017 (ΠΠΑ). Δηλαδή το προϊόν είναι διαθέσιμο για 3 χρόνια επί 8760 ώρες/χρόνο = ώρες. Έστω ότι το προϊόν αυτό μετά την Πρωτογενή Δημοπρασία κατανέμεται στους δικαιούχους ως εξής: Προμηθευτής S1: 200 MW Προμηθευτής S2: 50 MW Προμηθευτής S3: 150 MW Κάθε δικαιούχος καλείται κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης της Πρωτογενούς Δημοπρασίας να καταβάλει προκαταβολή Α%: Προμηθευτής S1: 200 MW Χ ώρες Χ Τιμή Προθεσμιακού Προϊόντος /MWh X A% Προμηθευτής S2: 50 MW Χ ώρες Χ Τιμή Προθεσμιακού Προϊόντος /MWh X A% Προμηθευτής S3: 1500 MW Χ ώρες Χ Τιμή Προθεσμιακού Προϊόντος /MWh X A% 8

9 Το Προθεσμιακό Προϊόν των 400MWh ανά ώρα, επομένως και κάθε τμήμα αυτού όπως έχει κατανεμηθεί στους δικαιούχους Προμηθευτές, υποδιαιρείται εν συνεχεία σε 18 δίμηνα υποπροϊόντα που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα 1/1/2015 έως 31/12/2017. Δηλαδή στο παράδειγμα, για τον Προμηθευτή S1 η διαδικασία Καταμερισμού του Προϊόντος καταλήγει σε 18 δίμηνα υποπροϊόντα των 200MWh ανά ώρα. Οι Προμηθευτές S1, S2 & S3 έχουν στη συνέχεια το δικαίωμα μεταφοράς του δικαιώματος χρήσης που διαθέτουν για μέρος ή για το σύνολο των υποπροϊόντων του Προθεσμιακού προϊόντος σε άλλο Προμηθευτή μέχρι 15/12/2014 (πριν την διενέργεια της Δευτερογενούς Δημοπρασίας). Έστω ότι ο Προμηθευτής S1 μεταφέρει 10 MWh ανά ώρα από το προθεσμιακό προϊόν που του αντιστοιχεί στον Προμηθευτή S2. Η πρώτη Δευτερογενής Δημοπρασία στο παράδειγμα αυτό πραγματοποιείται στις 16 Δεκεμβρίου 2014 και αφορά το πρώτο Προθεσμιακό Προϊόν των 400 MWh ανά ώρα (ΠΠΑ) για το διάστημα από 1/1/2015 έως 28/2/2015. Η Δευτερογενής Δημοπρασία ξεκινά με ενημέρωση του ΛΑΓΗΕ ότι πλέον τα προϊόντα έχουν κατανεμηθεί ως εξής: Προμηθευτής S1: 190 MW Προμηθευτής S2: 60 MW Προμηθευτής S3: 150 MW Στη βάση των υπολογισμών του ΛΑΓΗΕ για τα Δικαιώματα Χρήσης των Προθεσμιακών προϊόντων πραγματοποιούνται οι σχετικές μεταπωλήσεις. Δ] Προθεσμιακή Αγορά και δημιουργία της Νέας Καθετοποιημένης Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας 17. Η υιοθέτηση του μοντέλου της Γαλλικής ενεργειακής αγοράς προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής υποχρεωτικής προ-ημερήσιας αγοράς έχει τον ίδιο τελικό στόχο με αυτόν της δημιουργίας της Νέας Καθετοποιημένης Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας, που δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη του ανταγωνισμού τόσο στο επίπεδο της παραγωγής όσο και στο επίπεδο της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ο προτεινόμενος σχεδιασμός της προθεσμιακής αγοράς, προσβλέπει σε μια βραχυ/μεσοπρόθεσμη περίοδο εφαρμογής όπου τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται εντός των πρώτων μηνών εφαρμογής του, εν αντιθέσει, με τη δημιουργία της Νέας Καθετοποιημένης Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας οι προσδοκίες από τη λειτουργία της οποίας είναι πολύ πιο μακροπρόθεσμες. Συνεπώς, το χρονικό πλαίσιο για την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδιασμού και της δημιουργίας της Νέας Καθετοποιημένης Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν είναι το ίδιο. Αντίθετα, αναμένεται χρονική σύμπτωση μεταξύ της σταδιακής κατάργησης του προτεινόμενου μέτρου και της διαδικασίας απόσχισης της Νέας Καθετοποιημένης Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η περίοδος εφαρμογής του προτεινόμενου σχεδιασμού θα πρέπει να θεωρηθεί περίοδος εκμάθησης της αγοράς για τους προμηθευτές και καταναλωτές, προκειμένου σταδιακά να καταστεί δυνατή η διαπραγμάτευση στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. 18. Στην περίπτωση που η έναρξη λειτουργίας της Νέας Καθετοποιημένης Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας ευρίσκεται εντός της περιόδου για την οποία έχουν αναληφθεί 9

10 υποχρεώσεις από τη ΔΕΗ για προθεσμιακά προϊόντα σημαντικού όγκου (για παράδειγμα, αν έχει διατεθεί στη Νέα Καθετοποιημένη Εταιρεία Ηλεκτρικής Ενέργειας άνω του Χ% της προς δημοπράτηση ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας), ενδεχομένως να είναι απαραίτητο να αναληφθούν και ορισμένες υποχρεώσεις για την παροχή προθεσμιακών προϊόντων και από τη Νέα Καθετοποιημένη Εταιρεία Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε αναλογική βάση και για ορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. για 1 έτος μετά από την ολοκλήρωση της απόσχισης της νέας εταιρείας). 10

Στο πλαίσιο αυτό, ο προτεινόμενος από τη ΡΑΕ σχεδιασμός διακρίνεται σε τρεις (3) φάσεις εφαρμογής:

Στο πλαίσιο αυτό, ο προτεινόμενος από τη ΡΑΕ σχεδιασμός διακρίνεται σε τρεις (3) φάσεις εφαρμογής: Πρόταση της ΡΑΕ για τη δημιουργία ρυθμιζόμενης προθεσμιακής αγοράς, για την πρόσβαση προμηθευτών σε ηλεκτρική ενέργεια από λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή Νέες ρυθμίσεις και λεπτομέρειες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς Αθήνα Υπόψη Δρ. Ν. Βασιλάκου Αρ. Πρωτ.: EL/SON-PR Αθήνα,

Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς Αθήνα Υπόψη Δρ. Ν. Βασιλάκου Αρ. Πρωτ.: EL/SON-PR Αθήνα, Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Υπόψη Δρ. Ν. Βασιλάκου Αρ. Πρωτ.: EL/SON-PR 00322 Αθήνα, 11.6.2014 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση της πρότασης της ΡΑΕ για τη δημιουργία ρυθμιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 65/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 65/2018 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 65/2018 Τροποποίηση του προγράμματος διεξαγωγής των δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ

Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ «Ελληνική Ενεργειακή Αγορά: Προοπτικές και προκλήσεις» I. Στόχο Απελευθέρωση Αγορά Ηλεκτρική Ενέργεια II. Συνθήκε Ελληνική Αγορά το

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση των συνθηκών λειτουργίας της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και παρουσίαση των βασικών στόχων του προτεινόμενου ρυθμιστικού πλαισίου

Ανάλυση των συνθηκών λειτουργίας της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και παρουσίαση των βασικών στόχων του προτεινόμενου ρυθμιστικού πλαισίου Ανάλυση των συνθηκών λειτουργίας της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και παρουσίαση των βασικών στόχων του προτεινόμενου ρυθμιστικού πλαισίου Σύντομη αναδρομή 1. Η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Μελλοντικές Τάσεις στην Ελληνική Αγορά Αλεξάνδρα Ψυρρή Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας, ΔΕΗ Α.Ε. 18 Μαρτίου 2011 Υφιστάμενη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Με εκτίμηση, Κωνσταντίνος Αθανασιάδης Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικός Σύνδεσµος Εµπόρων & Προµηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,

Με εκτίμηση, Κωνσταντίνος Αθανασιάδης Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικός Σύνδεσµος Εµπόρων & Προµηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Ελληνικός Σύνδεσµος Εµπόρων & Προµηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Υπόψη: Δρ. Ν. Βασιλάκου / Προέδρου Αθήνα, 29.09.2014 Θέµα: «Θέσεις ΕΣΕΠΗΕ στη Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017 Τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ) (ΦΕΚ Β 3164/30.09.2016), ως ισχύει. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015 EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015 Οι προοπτικές που δημιουργούνται με τη λειτουργία του νέου πλαισίου σχεδιασμού της ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο Ιούνιος 2015 Οι προοπτικές που

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα

Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας, «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012» Public Power Corporation SA Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα Corporate και ο ρόλος Presentation της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016 Καθορισμός Διοικητικά Οριζόμενων Τιμών, κατά τις προβλέψεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ : Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής Λέκτορας ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Σίμογλου Χρήστος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ Μελέτη Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Π.Θ. για λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει. (β) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Ετήσιοι Στόχοι Μεριδίων στην Αγορά της ΔΕΗ. Μοντέλο «Mandatory Pool» «Target Model» Έτος Αύγουστος

Πίνακας 1. Ετήσιοι Στόχοι Μεριδίων στην Αγορά της ΔΕΗ. Μοντέλο «Mandatory Pool» «Target Model» Έτος Αύγουστος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A' ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΤΗ ΔΕΗ Α.Ε. ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣ ΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤΈΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4336/2015 (Moll). Νομοθετικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 Η ενεργειακή αγορά και η οικονομική κρίση Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 2 Η οικονομική κρίση 1. Μείωση της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Τι αφορούν οι ΥΚΩ 1. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ, 2 η Εβδομάδα Ενέργειας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΙΕΝΕ/ EBEA ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΑΠΕ 4.4.2013 2 ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΣΗΘΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016 Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016 Εισαγωγή Θεσμικό Πλαίσιο Συμμετέχοντες και Συμβαλλόμενοι Γενική Περιγραφή της Αγοράς Τα μέρη της Αγοράς: Προθεσμιακή και Προημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17309 25 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1473 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ.35 Έγκριση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ). ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας «Αειφόρος Ανάπτυξη & Βιοµηχανία Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 21 Ιουνίου 2008 Βασικοί στόχοι Βασικοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 1. Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 1.1 Γενικά Σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 17 & 29

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ)

Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) Τελική Πρόταση του ΛΑΓΗΕ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιάς, 18 Σεπτεμβρίου 2013 Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

12 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007» Αθήνα Οκτωβρίου 2007

12 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007» Αθήνα Οκτωβρίου 2007 12 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007» Αθήνα 24-25 25 Οκτωβρίου 2007 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15971 16 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1690 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 58 Έγκριση του Επικαιροποιημένου Σχεδίου Εφαρμογής Δημοπρασιών ΝΟΜΕ. ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Επιτελική Σύνοψη Α] Εισαγωγή - Κατάσταση Αγοράς - Ρύθμιση ΝΟΜΕ Στην παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 28-2-2005 Προτάσεις της ΡΑΕ επιτυγχάνουν αποδεκτό Σχέδιο Κωδίκων χωρίς συµβιβασµούς στην Κοινωνική τους

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 01/11/2015 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Ισχύς από 1 η Νοεμβρίου 2015 1. Πρόγραμμα Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 1. Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενεργείας 1.1 Γενικά Σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 17 & 29

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς ΥΠΑΝ από Π. Κάπρο (ΡΑΕ) ( ) Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασµός

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς ΥΠΑΝ από Π. Κάπρο (ΡΑΕ) ( ) Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασµός ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς ΥΠΑΝ από Π. Κάπρο (ΡΑΕ) (20-5-2002) Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασµός 1. Εντός του Ιουνίου η ΡΑΕ καταθέτει στον Υπουργό Ανάπτυξης το σχέδιο Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007 Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών Η Ρυθµιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 10.08.2011 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ωστόσο θεωρούμε πως υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία κρίνουμε αναγκαία ώστε η σημαντική αυτή μεταρρύθμιση να είναι αποτελεσματική:

Ωστόσο θεωρούμε πως υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία κρίνουμε αναγκαία ώστε η σημαντική αυτή μεταρρύθμιση να είναι αποτελεσματική: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Υπόψη: Δρ. Ν. Βασιλάκου / Προέδρου Αθήνα, 08.12.2014 Θέμα: Παρατηρήσεις επί του κειμένου «Βασικές Αρχές Σχεδιασμού και Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών για

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη:

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη: Ρ.Α.Ε. αριθμ. αποφ. 785//19.9. Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2605 26 Ιανουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 193 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφασης 81/2018 Τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 7, 9, 15, 17, 37 και 52 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4306/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4306/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4306/2009 Καθορισμός όρων πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση σε μακροχρόνια και σε βραχυχρόνια βάση του δικαιώματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και για εξαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 393/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 393/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 393/2016 Έγκριση των Τεχνικών Χαρακτηριστικών και των Όρων ηµοπρασίας των Προθεσµιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβαίνοντας προς τη νέα ενεργειακή εποχή προκλήσεις στην αγορά ηλεκτρισμού

Μεταβαίνοντας προς τη νέα ενεργειακή εποχή προκλήσεις στην αγορά ηλεκτρισμού ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (OEB) Μεταβαίνοντας προς τη νέα ενεργειακή εποχή προκλήσεις στην αγορά ηλεκτρισμού Ανθή Χαραλάμπους Προϊστάμενη Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΟΕΒ 6 Απριλίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2015 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Προτεραιότητες Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής μέσα στο νέο ενεργειακό περιβάλλον»

ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής μέσα στο νέο ενεργειακό περιβάλλον» ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής μέσα στο νέο ενεργειακό περιβάλλον» Ι. Κοπανάκης Γενικός Διευθυντής Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε. Η πρόκληση Το μέλλον της ηλεκτροπαραγωγής, σε παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 02/04/2012 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O-50697 Σελίδες : 6 Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης. Διεύθυνση Πωλήσεων 2/10/2017

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης. Διεύθυνση Πωλήσεων 2/10/2017 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 2/10/2017 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ισχύς από 2 η Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης. Διεύθυνση Πωλήσεων 12/02/2018

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης. Διεύθυνση Πωλήσεων 12/02/2018 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 12/02/2018 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ισχύς από 12 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Πορεία προς τους Στόχους του 2020/2030 & ο Ρόλος των ΑΠΕ ΕΕ - ΣΗΘ & η Αγοράς Ενέργειας

Η Πορεία προς τους Στόχους του 2020/2030 & ο Ρόλος των ΑΠΕ ΕΕ - ΣΗΘ & η Αγοράς Ενέργειας Η Πορεία προς τους Στόχους του 22/23 & ο Ρόλος των ΑΠΕ ΕΕ - ΣΗΘ & η Αγοράς Ενέργειας Ηλίας Καρυδογιάννης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος EnSCo AE ΙΕΝΕ, 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 212»

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2016

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2016 elecodes-system@rae.gr Αθήνα, 25 Αυγούστου 2016 Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Θέμα: Δημόσια διαβούλευση για την πρώτη έκδοση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Αύγουστος 2017 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 2. Μητρώο ΣΣΔΠΠΗΕ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 329/2016. Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 329/2016. Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 329/2016 Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 23 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39211 9 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3944 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 515/2016 α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης. Διεύθυνση Πωλήσεων 01/01/2018

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης. Διεύθυνση Πωλήσεων 01/01/2018 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 01/01/2018 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ισχύς από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/06/2013 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O- 55117 Σελίδες : 6 Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Οκτώβριος 2017 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 6 2. Μητρώο ΣΣΔΠΠΗΕ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κώδικας Συναλλαγών Δημοπρασιών. Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κώδικας Συναλλαγών Δημοπρασιών. Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 1.0 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 23.9.2016

Διαβάστε περισσότερα

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 20/05/04 Κωδικός: Ο-6713 Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32993 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3164 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 329/2016 Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ENERTECH 2010 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Ε.Κουτζούκος Greek Electricity Market Overview 1 Χονδρεμπορική Αγορά Προτάσεις ΡΑΕ 29.07.2010 Απόφαση ΡΑΕ 1250/2010, μετά από τη διεξαγωγή δύο δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 4 2 3 / 2 0 1 6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 592/2014 απόφασης της ΡΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ) Για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος για την παροχή ενιαίου τιμολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Εισαγωγή Λίγοι μόνο μήνες έχουν απομείνει μέχρι το Νοέμβριο του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση όλων των ΔΣΜ για την ενιαία μεθοδολογία τιμολόγησης. ενδοημερήσιας διαζωνικής δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 55

Πρόταση όλων των ΔΣΜ για την ενιαία μεθοδολογία τιμολόγησης. ενδοημερήσιας διαζωνικής δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 55 Πρόταση όλων των ΔΣΜ για την ενιαία μεθοδολογία τιμολόγησης ενδοημερήσιας διαζωνικής δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1222 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 1.0 13 Ιουλίου 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚ ΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 ΧΧ.ΧΧ.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007. «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007. «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007 «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την εισαγωγή Αγοράς Τριτεύουσας και τη μεθοδολογίας επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΛΙ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΛΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» Όπως έχουμε κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ. Οικονομικά Αποτελέσματα 1/1/ /3/2012. Αθήνα, 29 Μαΐου 2012

ΔΕΗ ΑΕ. Οικονομικά Αποτελέσματα 1/1/ /3/2012. Αθήνα, 29 Μαΐου 2012 ΔΕΗ ΑΕ Οικονομικά Αποτελέσματα 1/1/212 31/3/212 Αθήνα, 29 Μαΐου 212 1 Οικονομικά Αποτελέσματα Οικονομικά Αποτελέσματα 1.1 3.9.29 1/1/212 31/3/212 Γεώργιος Αγγελόπουλος Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα