Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ)"

Transcript

1 Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) Τελική Πρόταση του ΛΑΓΗΕ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιάς, 18 Σεπτεμβρίου 2013

2 Σημαντική Επισήμανση Η έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρουσίασης αυτής είναι ορθά, αλλά δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητά τους ή οποιαδήποτε ευθύνη προερχόμενη από την πρόσβαση στα στοιχεία της παρούσης, καθώς και δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα κείμενα και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παρόν θα αντανακλούν με ακρίβεια τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως αυτές τελικά θα εγκριθούν από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 2

3 Θέματα Παρουσίασης Συμπεράσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Διαμόρφωση τελικής πρότασης ΛΑΓΗΕ μετά την ΔΔ Συνθήκες Καταγγελίας Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ Παράδειγμα εφαρμογής Επόμενα βήματα Ερωτήσεις / Συζήτηση Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 3

4 Συμπεράσματα πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης Καταγράφηκε η θετική αντίδραση των Συμμετεχόντων Μη-αποδοχή από τη ΔΕΗ της προσωρινής ενεργοποίησης του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου στη Κατάσταση Αναστολής Μη-αποδοχή από τον ΑΔΜΗΕ της κατάστασης Αναστολής και της εξυπηρέτησης των υποχρεωτικών φορτίων από τον Μηχανισμό Αποκλίσεων Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 4

5 Θέματα Παρουσίασης Συμπεράσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Διαμόρφωση τελικής πρότασης ΛΑΓΗΕ μετά την ΔΔ Συνθήκες Καταγγελίας Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ Παράδειγμα εφαρμογής Επόμενα βήματα Ερωτήσεις / Συζήτηση Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 5

6 Ανταπόκριση του ΛΑΓΗΕ και διαμόρφωση νέας πρότασης Αντικατάσταση της Κατάστασης Αναστολής από την Κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων με αποτέλεσμα την αποφυγή της προσωρινής ενεργοποίησης του ΠτΚ. Απόσυρση του Τελικού Ελέγχου με αποτέλεσμα την μη-εξυπηρέτηση των υποχρεωτικών Δηλώσεων Φορτίου από το Μηχανισμό Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Αύξηση του Περιθωρίου Θέσης Συμμετεχόντων Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 6

7 Αγορά / Προϊόντα / Σύστημα ΑΓΟΡΑ: ΗΕΠ, Προημερήσια Αγορά, Day Ahead Spot Market ΠΡΟΪΟΝΤΑ: MWhs / h next day ΣΥΣΤΗΜΑ: MMS PLATFORM Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 7

8 Trading / Clearing / Settlement ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Offers & Bids Ασφάλειες Εγγυήσεις Collaterals Trading Risk Management Clearing ΛΑΓΗΕ ΑΕ Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Cash Flows Invoicing Settlement 8

9 Θέση Συμμετέχοντα Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 9

10 Νέα Διαδικασία ΗΕΠ Ημέρα d / ΗΕΠ (d+1) 11:00 Α) Θέση Ημέρας d Β) Εγγύηση ΗΕΠ (d+1), επιβεβαίωση ελάχιστης Εγγύησης ΗΕΠ(d+2) 15:00 Ενστάσεις / Αντιρρήσεις 14:30 Trades Clearing 15:30 Final Clearing 16:00 Περιθώριο Θέσης & τυχόν Διόρθωση Θέσης για ΗΕΠ (d+2) 11:45 Έλεγχος Θέσης ΗΕΠ Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 10

11 Ημερήσια Διαδικασία την Ημέρα Κατανομής d Ημέρα Ώρα Αρμοδιότητα Διαδικασία D ως τις 11:00 ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ Διενέργεια πληρωμών Διόρθωσης Θέσης και/ή Εβδομαδιαίων/Μηνιαίων πληρωμών ή μεταβολή εγγύησης με Cash Collateral για ΗΕΠ d+1 D 11:30 ΛΑΓΗΕ Υπολογισμός Θέσης Συμμετέχοντα την Hμέρα d, P p,d D 11:30 ΛΑΓΗΕ D 11:45 ΛΑΓΗΕ D 15:30 ΛΑΓΗΕ Επιβεβαίωσης Εγγυοδοσίας για τον ΗΕΠ D+1, G p,das(d+1) και επιβεβαίωση ελάχιστης Εγγυοδοσίας για τον ΗΕΠ d+2, G p,das(d+2) Έλεγχος Θέσης Συμμετέχοντα για τον ΗΕΠ d+1, G p,das(d+1) >= P p,d + PM p,das(d+1) Υπολογισμός Τελικής Καθαρής Αξίας Συναλλαγών για τον ΗΕΠ d+1, NA p,das(d+1) D 16:00 ΛΑΓΗΕ Υπολογισμός Περιθωρίου Θέσης για τον ΗΕΠ d+2, PM p,das(d+2) D 16:00 ΛΑΓΗΕ Υπολογισμός και ενημέρωση για τυχόν Διόρθωση Θέσης για τον ΗΕΠ D+2, PC p,das(d+2) Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 11

12 Διαδικασίες Συμμετεχόντων Προθεσμία: 11:00, Εργάσιμη Ημέρα d Πληρωμές Συμμετεχόντων (Εισπράξεις ΛΑΓΗΕ) Διόρθωση της Εγγυοδοσίας για τον ΗΕΠ d+1 με κατάθεση Cash Collateral Πληρωμές Συμμετεχόντων (Εισπράξεις ΛΑΓΗΕ) κατ ελάχιστον του ποσού Διόρθωσης Θέσης για τον ΗΕΠ d+1 ή καθαρών χρεώσεων, όπως αυτές προκύπτουν από τις Εβδομαδιαίες/Μηνιαίες εκκαθαρίσεις. Στην περίπτωση που αυτές δεν καλύπτουν τη Διόρθωση Θέσης το επιπλέον ποσόν κατατίθεται ως Διόρθωση Θέσης Εισπράξεις Συμμετεχόντων (Πληρωμές ΛΑΓΗΕ) Ομοίως η διενεργεί εβδομαδιαίες/μηνιαίες Πληρωμές, μία εργάσιμη ημέρα μετά από τις αντίστοιχες εισπράξεις της Επιβεβαίωση υπόχρεων Συμμετεχόντων σε ΦΠΑ Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 12

13 Υπολογισμός Θέσεως Συμμετέχοντα p την Ημέρα d P p,d = P p,d-1 + NA p,das(d) + NA p,d-1,uplift(m) + όπου : NA p,das(d) NΑ p,d-1,uplift(m) (AP p AC p ) 11:00 of d 11:00+ of d-1 η καθαρή αξία των συναλλαγών του Συμμετέχοντα p στον ΗΕΠ d, όπως αυτή προκύπτει από τον συμψηφισμό των χρεοπιστώσεων της προμήθειας, εισαγωγής και εξαγωγής στην Εκκαθάριση του ΗΕΠ d περιλαμβανομένου ΦΠΑ η καθαρή αξία των χρεοπιστώσεων του Συμμετέχοντα p, όπως αυτή προκύπτει από την μηνιαία εκκαθάριση των Λογαριασμών του Λειτουργού της Αγοράς, πλην του Λογαριασμού Εκκαθάρισης ΗΕΠ, την ημέρα d-1, περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Εάν η Ημέρα d είναι η προτελευταία ημέρα του μήνα m, είναι αργία και ακολουθείται από αργία(ιες) τότε η μηνιαία εκκαθάριση διενεργείται, ανακοινώνεται και λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της μεταβλητής P p,x+1 κατά την τελευταία ημέρα αργίας x AP p, AC p Πληρωμές και Εισπράξεις που έγιναν από/προς τον ΛΑΓΗΕ προς/από τον Συμμετέχοντα p αντιστοίχως, στο χρονικό διάστημα 11:00+ της ημέρας d-1 έως και τις 11:00 της ημέρας d Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 13

14 Στοιχεία παροχής εγγυοδοσίας Συμμετέχοντα p την Ημέρα d Letter of Guarantee (LG (d)) Η Εγγυητική Επιστολή LG(d) καλύπτει τον ΗΕΠ(d+1) που πρόκειται να επιλυθεί την ίδια Ημέρα d. Με την έννοια "καλύπτει" νοείται η δυνατότητα ρευστοποίησης της Εγγυητικής Επιστολής, ολικώς ή μερικώς, από τον ΛΑΓΗΕ, σε περίπτωση Καταγγελίας της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποζημίωση Πωλητών (Παραγωγών και Εισαγωγέων) με την ελάχιστη δυνατή καθυστέρηση. Κάθε Συμμετέχων υποχρεούται να καταθέτει Εγγυητική Επιστολή στo ΛΑΓΗΕ δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την Ημέρα d έτσι ώστε να δύναται η Διεύθυνση Οικονομικού του ΛΑΓΗΕ να ολοκληρώνει το σχετικό έλεγχο και να επιβεβαιώνει τα ποσά της Εγγυητικής Επιστολής LG(d) μία εργάσιμη ημέρα πριν την ημέρα d για την Ημέρα d και τις τυχόν αργίες που την ακολουθούν. Cash Collateral (d) Το συνολικό ποσό σε μετρητά ( ) που έχει διαθέσει ο Συμμετέχων ως εγγυήσεις σε τραπεζικό λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ μέχρι και τις 11:00 την Ημέρα d και είναι άμεσα απολήψιμο από το ΛΑΓΗΕ. Στην περίπτωση που ο Συμμετέχοντας επιθυμεί την μείωση του συνολικού ποσού Cash Collateral (d) θα πρέπει να υποβάλλει αντίστοιχο αίτημα στον ΛΑΓΗΕ τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν την Ημέρα d. Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 14

15 Έλεγχος & επιβεβαίωση εγγυοδοσίας Συμμετέχοντα p την Ημέρα d για τις Συναλλαγές στον ΗΕΠ d+1 Η υποχρέωση παροχής εγγύησης εκπληρώνεται: με την κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής (Letter of Guarantee - LG) ή/και με την κατάθεση Χρηματικού Ποσού Εγγύησης (Cash Collateral - CC) Για κάθε ΗΕΠ d+1, ισχύει: G p,das(d+1) = LG p,das(d+1) + CC p,das(d+1) Αξίες των εν ισχύ συνολικών εγγυήσεων για την αντίστοιχη συναλλαγή στον ΗΕΠ d+1 Σε περίπτωση που ακολουθούν αργίες την Ημέρα d, τότε γίνεται επιβεβαίωση για την αξία εν ισχύ εγγυήσεως κάθε αργίας Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 15

16 Έλεγχος & επιβεβαίωση ελάχιστης εγγυοδοσίας Συμμετέχοντα p την Ημέρα d για τις Συναλλαγές στον ΗΕΠ d+2 Η υποχρέωση παροχής εγγύησης εκπληρώνεται: με την κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής (Letter of Guarantee - LG) και/ή με την κατάθεση μετρητών (Cash Collateral - CC) Για κάθε ΗΕΠ d+2, ισχύει: G p,das(d+2) = LG p,das(d+2) + CC p,das(d+1) Επιβεβαιωθείσα Ελάχιστη Συνολική Εγγύηση του Συμμετέχοντα p, την Ημέρα d, για τον ΗΕΠ d+2 Σε περίπτωση που ακολουθούν αργίες την Ημέρα d, τότε γίνεται επιβεβαίωση για την αξία εν ισχύ εγγυήσεως κάθε αργίας Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 16

17 Ημέρα d, υπολογισμός αξίας (Net Amount) όπως αυτή προκύπτει από τον συμψηφισμό των συναλλαγών του Συμμετέχοντα p στον ΗΕΠ d+1 Χρεώσεις (+) αφορούν αγορά ενέργειας (MWh) για Προμήθεια και Εξαγωγές Πιστώσεις (-) αφορούν πώληση ενέργειας (MWh) για Εισαγωγές NA p,das(d+1) = (DAEPS p,das(d+1) +DAEPE p,das(d+1) ) όπου: DAERI p,das(d+1) DAEPS p,das(d+1) Η συνολική χρέωση για προμήθεια του Συμμετέχοντα p για τον ΗΕΠ d+1 DAEPΕ p,das(d+1) Η συνολική χρέωση για εξαγωγές του Συμμετέχοντα p για τον ΗΕΠ d+1 DAERI p,das(d+1) Η συνολική πίστωση για εισαγωγές του Συμμετέχοντα p για τον ΗΕΠ d+1 Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 17

18 Ημέρα d, Υπολογισμός Περιθωρίου Θέσης (Position Margin) του Συμμετέχοντα p για τον ΗΕΠ d+2 Ορισμός: Ως Περιθώριο Θέσης ορίζεται ως το πενταπλάσιο της μέσης καθαρής αξίας των συναλλαγών στους τελευταίους επτά (7) ΗΕΠ, συμπεριλαμβανομένου και του ΗΕΠ d+1. PM p,das(d+2) = ( NA p,das(i) ) Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 18

19 Ημέρα d, Υπολογισμός τυχόν Διόρθωσης Θέσης του Συμμετέχοντα p για τον ΗΕΠ d+2 PC p,das(d+2) = (P p,d + NA p,das(d+1) + NΑ p,d,uplift(m) + PM p,das(d+2) ) G p,das(d+2) όπου: P p,d Θέση του Συμμετέχοντα p για την Ημέρα d NA p,das(d+1) Καθαρό ποσό συναλλαγών (χρεοπιστώσεων) του Συμμετέχοντα p για τον ΗΕΠ d+1 Na p,d,uplift(m) Καθαρό ποσό συναλλαγών (χρεοπιστώσεων) του Συμμετέχοντα p από τη Μηνιαία Εκκαθάριση των υπολοίπων -πλην του ΗΕΠ- Λογαριασμών του ΛΑΓΗΕ την Ημέρα d PM p,das(d+2) Περιθώριο Θέσης του Συμμετέχοντα p για τον ΗΕΠ d+2 G p,das(d+2) Επιβεβαιωθείσα Ελάχιστη Εγγύηση του Συμμετέχοντα p, την Ημέρα d, για τον ΗΕΠ d+2 Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 19

20 Έλεγχος Θέσης Συμμετέχοντα p στον ΗΕΠ d+1 Αν G p,das(d+1) < (P p,d + PM p,das(d+1) ) ενεργοποιείται ο μετρητής συνεχόμενων παραβιάσεων Ελέγχου Θέσης Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 20

21 Εισαγωγή Ελέγχου Θέσης Συμμετέχοντα ΛΑΓΗΕ Έλεγχος Θέσης ΝΑ p,das(d) ΝΑ p,das(d) PC p,das(d+1) G p,das(d) >= (P p,d-1 + PM p,das(d) ) MP 1 MP 2 MP MP n Υ/Ν MP 1 MP 2 MP MP n MP 1 MP 2 MP MP n (11:00) Τραπεζικές Συναλλαγές Συμμετεχόντων/ ΛΑΓΗΕ (11:45) Υπολογισμός Θέσης / Επιβεβαίωση Εγγυήσεων (12:30) Λήξη Προθεσμίας Υποβολής (14:00) Δημοσίευση ΗΕΠ (14:30) Προσωρινή Κατάσταση Εκκαθάρισης (15:00) Ενστάσεις Συμμετεχόντων (15:30) Τελική Κατάσταση Εκκαθάρισης (16:00) Υπολογισμός Διόρθωσης Θέσης Έλεγχος Θέσης Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 21

22 Η παραβίαση στον Έλεγχο Θέσης οδηγεί στην ενεργοποίηση της Κατάστασης Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων ΛΑΓΗΕ Έλεγχος Θέσης G p,das(d) < (P p,d-1 + PM p,das(d) ) Ενεργοποίηση μετρητή συνεχόμενων παραβιάσεων Ελέγχου Θέσης (11:00) Τραπεζικές Συναλλαγές Συμμετεχόντων/ ΛΑΓΗΕ Εκκρεμείς Οικονομικές Υποχρεώσεις Ενημέρωση Συμμετέχοντα Ενημέρωση ΡΑΕ & ΑΔΜΗΕ (11:45) Υπολογισμός Θέσης / Επιβεβαίωση Εγγυήσεων Έλεγχος Θέσης Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αν ο Έλεγχος Θέσης Συμμετέχοντα παραβιάζεται για τον ΗΕΠ τεσσάρων (4) συνεχόμενων Ημερών Κατανομής, τότε ο ΛΑΓΗΕ καταγγέλλει τη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ d-1 Ημέρα Κατανομής d D+3 22

23 Θέματα Παρουσίασης Συμπεράσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Διαμόρφωση τελικής πρότασης ΛΑΓΗΕ μετά την ΔΔ Συνθήκες Καταγγελίας Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ Παράδειγμα εφαρμογής Επόμενα βήματα Ερωτήσεις / Συζήτηση Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 23

24 Συνθήκες Ενεργοποίησης Κατάστασης Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων και Καταγγελίας ΣΣΗΕΠ (1) Ενεργοποίηση της Κατάστασης Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων (Ε) προκύπτει: από συνολικές εγγυήσεις μικρότερες των κατ ελάχιστο απαιτητών, από μη έγκαιρη εξόφληση εβδομαδιαίων οφειλών από μη έγκαιρη εξόφληση μηνιαίων οφειλών Εφόσον δεν εξαλειφθεί η αιτία θέσεως σε κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, ο Λειτουργός της Αγοράς καταγγέλλει τη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ του Συμμετέχοντα μετά τον Έλεγχο Θέσης του Συμμετέχοντα την επόμενη εργάσιμη ημέρα Ε Ε Ε Ε Δ Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 24

25 Συνθήκες Ενεργοποίησης Κατάστασης Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων και Καταγγελίας ΣΣΗΕΠ (2) Ενεργοποίηση της Κατάστασης Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων (Ε) προκύπτει: από μη επιτυχή Έλεγχο Θέσης Συμμετέχοντα που δεν διαθέτει Μονάδα Παραγωγής εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μονάδων Εφόσον δεν εξαλειφθεί η αιτία θέσεως σε κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων εντός τεσσάρων (4) ημερών, ο Λειτουργός της Αγοράς καταγγέλλει τη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ του Συμμετέχοντα Ε Ε Ε Ε Δ Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 25

26 Κριτήρια για κατευθείαν ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ανάκληση Άδειας από ΡΑΕ Θέσης σε αναγκαστική διαχείριση Κήρυξης πτώχευσης ή υπαγωγή σε ανάλογο καθεστώς Λύση Σύμβασης Συναλλαγών με ΑΔΜΗΕ Καταγγελία της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ από τον Συμμετέχοντα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 26

27 Θέματα Παρουσίασης Συμπεράσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Διαμόρφωση τελικής πρότασης ΛΑΓΗΕ μετά την ΔΔ Συνθήκες Καταγγελίας Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ Παράδειγμα εφαρμογής Επόμενα βήματα Ερωτήσεις / Συζήτηση Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 27

28 Παράδειγμα Εφαρμογής (1α) Συνθήκη Εγγυήσεων Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 28

29 Παράδειγμα Εφαρμογής (1β) Συνθήκη εξόφλησης Μηνιαίων οφειλών Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 29

30 Παράδειγμα Εφαρμογής (2) Συνθήκη εξόφλησης Εβδομαδιαίας Οφειλής Συνθήκη Ελέγχου Θέσης Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 30

31 Θέματα Παρουσίασης Συμπεράσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Διαμόρφωση τελικής πρότασης ΛΑΓΗΕ μετά την ΔΔ Συνθήκες Καταγγελίας Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ Παράδειγμα εφαρμογής Επόμενα βήματα Ερωτήσεις / Συζήτηση Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 31

32 Επόμενα βήματα Απόφαση Ρυθμιστικής Αρχής Έναρξη Εβδομαδιαίας Εκκαθάρισης Τραπεζικοί Λογαριασμοί Συμμετεχόντων Προετοιμασία ΙΤ υποδομών ΛΑΓΗΕ / Συμμετεχόντων Δοκιμαστική Λειτουργία 8 η Ημέρα Αναφοράς Go Live Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 32

33 Θέματα Παρουσίασης Συμπεράσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Διαμόρφωση τελικής πρότασης ΛΑΓΗΕ μετά την ΔΔ Συνθήκες Καταγγελίας Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ Παράδειγμα εφαρμογής Επόμενα βήματα Ερωτήσεις / Συζήτηση Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 33

34 Ο Δραστικός Περιορισμός του Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον ΗΕΠ αναμφισβήτητα αποτελεί σημαντικό βήμα προς όφελος πρώτα από όλα των Συμμετεχόντων, Ευχαριστούμε για την Προσοχή σας Πειραιάς, 18 Σεπτεμβρίου 2013 Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 34

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσημη έκδοση Μαΐου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του (Δ5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ Β 655/17-05-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΕΚ 655/Β/17.5.2005 /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ.Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 3175/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) Με την παρούσα σύμβαση η εταιρεία με την επωνυμία Volterra Aνώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ενέργειας με αρ. μητρώου συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Ελληνικού. Συστήµατος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Ελληνικού. Συστήµατος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ο ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «ιαχειριστής Σύστήµατος») στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Σχέδιο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ www.watt-volt.gr ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ WATT + VOLT ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ home energy ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΦΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ www.watt-volt.gr ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ WATT + VOLT ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... 4 Γενικά... 4 Διαμόρφωση Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ)... 4 Αρμοδιότητες ΛΑΓΗΕ... 5 Αρμοδιότητες ΑΔΜΗΕ...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2.5 Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ a/a ΕΚΔΟΣΗ ΚΔΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 1. Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενεργείας 1.1 Γενικά Σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 17 & 29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 58/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 58/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 58/2013 Απόφαση επί της µε αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-157483/07.06.2012 καταγγελίας - αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς Έκδοση 3.0

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς Έκδοση 3.0 Έκδοση 3.0 Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Δεκέμβριος 2012 ΡΗΤΡΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κάθε είδους πληροφορία που περιλαμβάνεται στο παρόν Εγχειρίδιο, παρέχεται από τον Ανεξάρτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN Περιεχόμενα 1. Γενικά Στοιχεία για την GREEN 2. Ορισμοί 3. Γενικά Στοιχεία για τον ΑΔΜΗΕ και το ΔΕΔΔΗΕ 4. Διαδικασία και προϋποθέσεις σύναψης Σύμβασης Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα.. την 201, ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ]

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΜΗΜΑ I...5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 ΆΡΘΡΟ 1...5 Πεδίο Εφαρµογής και Ορισµοί...5 ΆΡΘΡΟ 2...7 Εποπτεία εφαρµογής του Κώδικα Προµήθειας...7 ΆΡΘΡΟ 3...7 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων

Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων Στην Αθήνα σήμερα την. του μηνός.. του έτους 20 μεταξύ: αφενός της ανώνυμης τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 52 16 Ιανουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1023/2012 Έγκριση του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.»

ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.» ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.» Άρθρο 1 Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται: 1. Ως "αντισυµβαλλόµενα µέλη" νοούνται τα µέλη του Χ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 167 Ορισµοί 1. Ως Απόκλιση Παραγωγής-Ζήτησης ορίζεται κατά Συµµετέχοντα και κατά Περίοδο Κατανοµής: Α) Η διαφορά µεταξύ της ποσότητας ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 1. Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 1.1 Γενικά Σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 17 & 29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN 1 Περιεχόμενα Σελ. 1. Γενικά Στοιχεία για την GREEN..3-4 2. Ορισμοί.4 3. Γενικά Στοιχεία για τον ΑΔΜΗΕ και το ΔΕΔΔΗΕ.4-6 4. Διαδικασία και προϋποθέσεις σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. digi-retail. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. digi-retail. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σεπτέμβριος 2012 (Τροποποίηση έκδοση 1.2) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας Σωρού 8-10, Κτίριο Γ, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι, Αθήνα - Τηλ.: 18 128 - Fax: 210 34 41 245 Περιεχόμενα 1. Γενικά Στοιχεία για την ELPEDISON... 2 2. Ορισμοί... 3 3. Αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Επί της με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146576/11.11.2011 καταγγελίας της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (με επισήμανση των αλλαγών ως προς την Έκδοση 1.0) Σχέδιο Α/2.0 29 Απριλίου 2013 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2015

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2015 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος 2015 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα