ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

2

3 1. Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) και αφορά στον Κανονισµό ιαχείρισης και Εκχώρησης Αριθµοδοτικών Πόρων από το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες ιατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006). Η ΕΕΤΤ προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους φορείς να παρουσιάσουν τα σχόλια και τις απόψεις τους σχετικά µε το υπό διαβούλευση σχέδιο Κανονισµού ιαχείρισης και Εκχώρησης Αριθµοδοτικών Πόρων από το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης, λαµβάνοντας υπόψη και τα ζητήµατα που έχουν ανακύψει κατά την εφαρµογή του υφιστάµενου πλαισίου εκχώρησης αριθµών και σύντοµων κωδικών από το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης. Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα σχόλια τους κάνοντας σαφή αναφορά στα άρθρα ή παραγράφους που αναφέρονται. Η ηµόσια ιαβούλευση διεξάγεται στο διάστηµα από 31 Μαρτίου 2006 έως και 3 Μαϊου 2006, ώρα 13:00. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή όχι αργότερα από την 3η Μαίου 2006 και ώρα 13:00µµ. Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό ιαχείρισης και Εκχώρησης Αριθµοδοτικών Πόρων από το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΕΤΤ Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αττική ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου : Κατά τη διάρκεια της ηµόσιας ιαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυµα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: Το παρόν κείµενο δεν δεσµεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόµενο της ρύθµισης που θα επακολουθήσει. 1

4 2. Προτεινόµενο Σχέδιο Κανονισµού Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Αριθµοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Νόµο 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες ιατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006) ιδίως το άρθρο 12, στοιχείο κα και µα, 24 και 25, β. την Απόφαση 206/2/ της ΕΕΤΤ για το «Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης για τις Υπηρεσίες Τηλεφωνίας και Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 127/Β/2001), όπως εκάστοτε ισχύει, γ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού Αποφασίζει : Άρθρο 1 Σκοπός-Πεδίο Εφαρµογής 1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισµός ενός σαφούς πλαισίου για την άσκηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και των χρηστών, το οποίο εγγυάται αντικειµενική, διαφανή και αµερόληπτη πρόσβαση στους αριθµοδοτικούς πόρους του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης (ΕΣΑ). 2. Η παρούσα απόφαση αφορά στη διαχείριση και εκχώρηση προς τους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών των αριθµοδοτικών πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης Ως αριθµοδοτικοί πόροι νοούνται, µεταξύ άλλων, οι αριθµοί που χρησιµοποιούνται στα σηµεία πρόσβασης των τελικών χρηστών στα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών της χώρας που παρέχουν υπηρεσίες τηλεφωνίας και κινητών και προσωπικών επικοινωνιών, οι κωδικοί επιλογής / προεπιλογής φορέα, οι σύντοµοι κωδικοί, οι αριθµοί που απαιτούνται για τις επικοινωνίες δεδοµένων και οι αριθµοί εσωτερικής αριθµοδότησης, διευθυνσιοδότησης και αναγνώρισης ταυτότητας των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η παρούσα Απόφαση ρυθµίζει επίσης, µεταξύ άλλων, θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση των αριθµών που χρησιµοποιούνται για τις υπηρεσίες σύντοµων µηνυµάτων (SMS-Short Messages Services). 3. Η παρούσα απόφαση δεν αφορά τη ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε: α. τη διαχείριση και εκχώρηση των αριθµοδοτικών πόρων που χρησιµοποιούνται για την παροχή τηλετυπικών υπηρεσιών. β. τη διαχείριση και εκχώρηση των αριθµοδοτικών πόρων που - 2 -

5 χρησιµοποιούνται για εσωτερική αριθµοδότηση στα δίκτυα Ασύγχρονου Τρόπου Μετάδοσης (Αsynchronous Τransfer Μode) Άρθρο 2 Ορισµοί 1. «Αριθµοδοτικοί πόροι ή αριθµοί του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης (ΕΣΑ)» : κάθε αριθµός που περιλαµβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης και χρησιµοποιείται για την παροχή δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, στους αριθµοδοτικούς πόρους του ΕΣΑ ανήκουν οι γεωγραφικοί και οι µη γεωγραφικοί αριθµοί, οι κωδικοί επιλογής /προεπιλογής φορέα, οι σύντοµοι κωδικοί, τα προθέµατα δροµολόγησης και οι αριθµοί εσωτερικής αριθµοδότησης, διευθυνσιοδότησης και αναγνώρισης ταυτότητας των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. «ευτερογενής Εκχώρηση»: η διάθεση από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που έχει το σχετικό δικαίωµα, αριθµού ή αριθµών που του έχουν εκχωρηθεί πρωτογενώς προς χρήστες, υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς που θέτει η κείµενη νοµοθεσία. «Ενεργός Αριθµός»: αριθµός ο οποίος έχει τεθεί σε λειτουργία από τον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ώστε να υποστηρίζει την παροχή υπηρεσίας για την οποία έχει εκχωρηθεί από την ΕΕΤΤ. Στις περιπτώσεις εκχωρήσεως οµάδων αριθµών, µια οµάδα αριθµών θεωρείται ότι καθίσταται ενεργή αµέσως µετά την πρώτη εκχώρηση αριθµού της οµάδας σε συνδροµητή ή από την ηµεροµηνία κατά την οποία το δίκτυο ξεκινά τη χρήση της οµάδας. «Οµάδα Αριθµών»: η µικρότερη ποσότητα διαδοχικών αριθµών που εκχωρείται. Οι αριθµοί της ίδιας οµάδας χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι διαθέτουν ίδια τα πρώτα τους έξι ψηφία σε περιπτώσεις οµάδων αριθµών ή τα πρώτα τους επτά ψηφία σε περιπτώσεις οµάδων αριθµών. «Πρωτογενής Εκχώρηση»: η εκχώρηση από την ΕΕΤΤ σε έναν πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µετά από εξέταση σχετικής αίτησής του, των δικαιωµάτων χρήσης συγκεκριµένων αριθµοδοτικών πόρων για δική του χρήση ή για χρήση από τους πελάτες του. 2. Επιπλέον ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 2 του Νόµου 3431/2006 και του άρθρου 2 της Απόφασης 206/2/ της ΕΕΤΤ για το «Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης για τις Υπηρεσίες Τηλεφωνίας και Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών», όπως εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 3 Γενικές αρχές εκχώρησης αριθµοδοτικών πόρων 1. Η εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης (ΕΣΑ) διακρίνεται αποκλειστικά σε πρωτογενή και δευτερογενή

6 Η ΕΕΤΤ προβαίνει στην πρωτογενή εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων στους παρόχους δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. Η δευτερογενής εκχώρηση αριθµών διενεργείται από τους παρόχους δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους χρήστες, µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων που τα δικαιώµατα χρήσης των αριθµών δεν περιλαµβάνουν το δικαίωµα της δευτερογενούς εκχώρησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας. Η πρωτογενής και η δευτερογενής εκχώρηση αριθµών διενεργούνται µε τρόπο αντικειµενικό, διαφανή και αµερόληπτο ώστε να αποφεύγονται οι αδικαιολόγητες διακρίσεις προς τους παρόχους και τους χρήστες. 2. α. Η πρωτογενής εκχώρηση των αριθµοδοτικών πόρων του ΕΣΑ γίνεται µόνον ανά αριθµό, µε την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου. β. Οι πρωτογενείς εκχωρήσεις γεωγραφικών καθώς και µη-γεωγραφικών αριθµών πραγµατοποιούνται από την ΕΕΤΤ κατά οµάδες των αριθµών. Κατ εξαίρεση,: i. η πρωτογενής εκχώρηση αριθµών για κλήσεις µέσω κάρτας πραγµατοποιείται είτε κατά οµάδες των δέκα αριθµών (όπως οµάδες 10 ή 20 ή 30 αριθµών) είτε ανά αριθµό (όπως 1 αριθµός ή 2 αριθµοί ή 3 κλπ) ii. επιτρέπεται η πρωτογενής εκχώρηση γεωγραφικών αριθµών σε περιοχές µε τετραψήφιο Εθνικό Κωδικό Προορισµού κατά οµάδες των αριθµών. iii. επιτρέπεται η πρωτογενής εκχώρηση µη γεωγραφικών αριθµών στις σειρές 800, 801, 901 και 909 του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης σε οµάδες των αριθµών. Στην περίπτωση που σε κάποιο δικαιούχο εκχωρηθεί κατόπιν αιτήσεώς του µία οµάδα αριθµών (περιπτώσεις ii. και iii. ανωτέρω), δεν εκχωρούνται από την οµάδα των αριθµών όπως αυτή ορίζεται από τους αριθµούς µε όµοια τα πρώτα έξι ψηφία, άλλες οµάδες αριθµών σε άλλον αιτούντα διαφορετικό από τον εν λόγω δικαιούχο και δεν επιτρέπεται να γίνει εκχώρηση στον εν λόγω δικαιούχο άλλης οµάδας αριθµών πέραν αυτών που ανήκουν στους εναποµείναντες αριθµούς της υπόψη οµάδας των αριθµών και µέχρι της περατώσεως αυτών. 3. ικαίωµα υποβολής αίτησης στην ΕΕΤΤ για πρωτογενή εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων έχουν οι πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, εφόσον οι υπηρεσίες ή το δίκτυο που παρέχουν δικαιολογούν τη χρήση των αιτούµενων αριθµοδοτικών πόρων. Οι αιτούντες έχουν το δικαίωµα να εκφράζουν τις προτιµήσεις τους για την εκχώρηση συγκεκριµένων αριθµοδοτικών πόρων. Οι προτιµήσεις αυτές δεν - 4 -

7 είναι δεσµευτικές για την ΕΕΤΤ. 4. Οι αιτήσεις για εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων που υποβάλλονται σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 και πληρούν τις διατάξεις της παρούσας εξετάζονται µε βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Σε περίπτωση που απαιτείται η συµπλήρωση αίτησης µε πρόσθετα στοιχεία, ως ηµεροµηνία υποβολής της θεωρείται η ηµεροµηνία υποβολής των τελευταίων απαιτούµενων στοιχείων. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων που είναι µεν πλήρεις αλλά υποβλήθηκαν την ίδια ηµέρα και αιτούνται τους ίδιους αριθµοδοτικούς πόρους, η ΕΕΤΤ προχωρεί στη διενέργεια κλήρωσης. 5. Η αξιολόγηση των αιτήσεων για πρωτογενή εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων από την ΕΕΤΤ γίνεται λαµβάνοντας υπόψη ιδίως: α. την παροχή δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας από το σχετικό φορέα και τους όρους αυτών, β. την ανάγκη αποδοτικής χρήσης των πόρων του ΕΣΑ και, ιδιαίτερα, τη σπανιότητά τους, γ. τη συµφωνία των αιτούµενων πόρων και της χρήσης τους µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και µάλιστα εκείνες του ΕΣΑ και τις λοιπές σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ, δ. το εύλογο της ποσότητας των αιτούµενων αριθµών, σε σχέση και µε τον ρυθµό ανάπτυξης του δικτύου και την κάλυψη της υπηρεσίας για τα οποία θα χρησιµοποιηθούν οι αιτούµενοι αριθµοί, ε. τον σεβασµό των αρχών της ίσης µεταχείρισης των ενδιαφεροµένων χρηστών και της διαφάνειας των διαδικασιών δευτερογενούς εκχώρησης, στ. την ανάγκη διασφάλισης συνθηκών υγιούς και αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και την αποφυγή άνισης µεταχείρισης των ενδιαφεροµένων, ζ. τις απαιτήσεις του δηµοσίου συµφέροντος στον κοινωνικό, οικονοµικό ή /και άλλο τοµέα, η. τη συµµόρφωση µε σχετικούς διεθνείς κανόνες και συµφωνίες και την κοινοτική νοµοθεσία, θ. τη δυνατότητα εναλλακτικής λύσης αριθµοδότησης, ι. τη χρονική διαθεσιµότητα της υπηρεσίας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, Επιπλέον, για την αξιολόγηση των αιτήσεων εκχώρησης σύντοµων κωδικών λαµβάνονται υπόψη και τα ακόλουθα : α. Εξασφαλίζεται η επαρκής πληροφόρηση των χρηστών σχετικά µε το ύψος χρέωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών. β. Η χρήση τους δεν αντιβαίνει στην κείµενη νοµοθεσία, τη δηµόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. 6. Η έκδοση των αποφάσεων της ΕΕΤΤ για εκχωρήσεις αριθµοδοτικών πόρων γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας. 7. Η εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων είναι διάρκειας 7 ετών και δύναται να ανανεώνεται για άλλα 7 έτη από την ΕΕΤΤ, εφόσον ο εκδοχέας καταβάλλει ανελλιπώς τα τέλη χρήσης αριθµοδοτικών πόρων, µε την επιφύλαξη των τυχόν τροποποιήσεων του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης. Σε περίπτωση ανάκλησης της Γενικής Άδειας ή παύσης εργασιών ή µε οποιοδήποτε τρόπο διακοπής δραστηριότητας των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή - 5 -

8 ηλεκτρονικών επικοινωνιών που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, µε απόφαση της ΕΕΤΤ καταργείται η απόφαση µε την οποία εκχωρήθηκαν οι αριθµοδοτικοί πόροι. 8. Απαγορεύεται η δέσµευση αριθµοδοτικών πόρων του ΕΣΑ. Άρθρο 4 Περιεχόµενο των αιτήσεων για εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων 1. Οι αιτήσεις για εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων περιέχουν : α. τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφεροµένου i) τα στοιχεία του νοµικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση, ιδίως, επωνυµία ή διακριτικό τίτλο της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση, νοµική µορφή, έδρα, διεύθυνση, Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία ( ΟΥ), αριθµό τηλεφώνου και αριθµό τηλεοµοιοτυπίας (fax), ii) τα στοιχεία ταυτότητας του υπογράφοντος την αίτηση φυσικού προσώπου, όπως, επώνυµο, όνοµα, όνοµα πατρός, αριθµό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ/ ΟΥ, τηλέφωνο, fax, ο οποίος εξουσιοδοτείται να υπογράψει την αίτηση. Κατατίθεται και το συµβολαιογραφικό ή άλλο έγγραφο µε το οποίο ο υπογράφων εξουσιοδοτείται νόµιµα να καταθέσει την αίτηση, β. στοιχεία της δραστηριότητας ηλεκτρονικών επικοινωνιών του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση εκχώρησης αριθµών, γ. τους προτιµώµενους αριθµούς ή οµάδες αριθµών ή σύντοµους κωδικούς (κατά περίπτωση), δ. ανάλυση των λόγων για τους οποίους υποβάλλεται η αίτηση εκχώρησης νέων αριθµοδοτικών πόρων, σε συνδυασµό και µε τη χρήση ίδιας κατηγορίας πόρων που έχουν ενδεχοµένως ήδη εκχωρηθεί, ε. την αναλυτική περιγραφή, τον τρόπο χρέωσης και τη χρονική διαθεσιµότητα των υπηρεσιών που θα παρέχονται µε τους αιτούµενους αριθµούς, στ. οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες τις οποίες ο αιτών θεωρεί απαραίτητες ή κατάλληλες για να αιτιολογήσει το αίτηµά του. 2. Σε περίπτωση αίτησης εκχώρησης σύντοµων κωδικών, οι οποίοι στη συνέχεια θα εκχωρηθούν δευτερογενώς σε τρίτο φορέα, η αίτηση του παρόχου προς την ΕΕΤΤ συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου τρίτου φορέα, στην οποία αναλύεται διεξοδικά η παρεχόµενη υπηρεσία, αιτιολογείται η αναγκαιότητα παροχής της σε σύντοµο κωδικό και εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της σειράς των αιτούµενων σύντοµων κωδικών. Επίσης, στην περίπτωση που προϋπόθεση για την εκχώρηση αριθµού αποτελεί η µη εκχώρηση άλλου παρόµοιου αριθµού από τον ίδιο ή άλλο πάροχο, η αίτηση περιέχει υπεύθυνη δήλωση του τρίτου φορέα ότι δεν του έχει εκχωρηθεί δευτερογενώς από κανέναν πάροχο άλλος παρόµοιος αριθµός. 3. Όσα από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 έχουν ήδη υποβληθεί στην ΕΕΤΤ για προγενέστερη εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων και δεν έχουν έκτοτε µεταβληθεί, δεν είναι απαραίτητο να υποβληθούν εκ νέου κατά την αίτηση εκχώρησης νέων αριθµών, αλλά ο αιτών υποχρεούται να υποβάλλει - 6 -

9 σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί µη µεταβολής των αντίστοιχων στοιχείων. Άρθρο 5 ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των αιτήσεων 1. Οι αιτήσεις για εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων από το ΕΣΑ κατατίθενται στην ΕΕΤΤ εντύπως ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής. 2. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα αίτηση δεν είναι πλήρης, η ΕΕΤΤ δύναται να ζητήσει τη συµπλήρωση αυτής ή/και την προσκόµιση των ελλειπόντων δικαιολογητικών προκειµένου να προβεί στη συνέχεια στην αξιολόγηση της αιτήσεως. Σε κάθε περίπτωση, ο αιτών υποχρεούται, επί ποινή απορρίψεως της αίτησης, να συµπληρώσει πλήρως την αίτηση κατά τα αιτηθέντα εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο εβδοµάδων από την κοινοποίηση σε αυτόν του σχετικού αιτήµατος της ΕΕΤΤ, εκτός αν η ΕΕΤΤ ορίσει άλλως. 3. Ο αιτών αναφέρει στην αίτησή του πληροφορίες ή στοιχεία που καλύπτονται από το επιχειρηµατικό απόρρητο, η δηµοσιοποίηση των οποίων θα µπορούσε να είναι ζηµιογόνα για αυτόν. Η ΕΕΤΤ εξετάζει το σχετικό αίτηµα και δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που καλύπτονται από την υποχρέωση επιχειρηµατικού απορρήτου. Ωστόσο, η ΕΕΤΤ δύναται να προβαίνει στη δηµοσιοποίηση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, τηρουµένης της αρχής της αναλογικότητας. 4. Η ΕΕΤΤ χορηγεί τα δικαιώµατα χρήσης αριθµών µε βάση το ΕΣΑ το αργότερο εντός τριών εβδοµάδων από την υποβολή πλήρως συµπληρωµένης αίτησης για πρωτογενή εκχώρηση αριθµών. Άρθρο 6 Απόφαση για εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων 1. Η ΕΕΤΤ εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις για εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων σύµφωνα µε την παράγραφο 5, του άρθρου 3, του παρόντος Κανονισµού. Η ΕΕΤΤ δύναται να αποφασίσει τα ακόλουθα: α. την ολική ή µερική εκχώρηση των αιτούµενων αριθµοδοτικών πόρων β. τη µη εκχώρηση των αιτούµενων πόρων, γ. την εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων διαφορετικών από τους προτεινόµενους, όπως αναφέρονται στην υποβληθείσα αίτηση 2. Η ΕΕΤΤ δύναται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της να απορρίψει αίτηση για πρωτογενή εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων διότι, ιδίως: α. οι αιτούµενοι αριθµοδοτικοί πόροι δεν είναι διαθέσιµοι για εκχώρηση, β. οι αιτούµενοι αριθµοδοτικοί πόροι δεν δύνανται να χρησιµοποιηθούν για την παροχή των σχεδιαζόµενων υπηρεσιών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, γ. γίνεται µη αποδοτική χρήση των πόρων, καθώς για παράδειγµα, προηγούµενη εκχώρηση ίδιας κατηγορίας πόρων παρουσιάζει σηµαντικά χαµηλό βαθµό χρήσης, δ. λόγοι δηµοσίου συµφέροντος δεν επιτρέπουν την εκχώρηση - 7 -

10 ε. ο αιτών οφείλει τέλη εκχώρησης και χρήσης αριθµών στην ΕΕΤΤ. 3. Η ΕΕΤΤ δύναται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της να µην ικανοποιήσει πλήρως µια αίτηση ή να επιβάλει, πέραν από τους όρους που προβλέπει η παρούσα Απόφαση, επιπρόσθετους όρους κατά την εκχώρηση, σύµφωνα µε το µέρος Γ του Παραρτήµατος ΙΧ του Ν.3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006). 4. Σε περίπτωση µερικής εκχωρήσεως ή µη εκχωρήσεως αριθµοδοτικών πόρων, ο αιτών δύναται εντός ενός µηνός να ασκήσει προσφυγή στην ΕΕΤΤ για νέα κατ ουσίαν εξέταση της υποθέσεως. Άρθρο 7 Εποπτεία 1. Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κοινοποιούν στην ΕΕΤΤ, µετά από σχετικό αίτηµά της, κάθε πληροφορία που αφορά την παροχή υπηρεσιών ή το δίκτυό τους και τους χρησιµοποιούµενους αριθµούς (για παράδειγµα πληροφορίες σχετικές µε την ετήσια κίνηση, αριθµός κλήσεων κατά τον προηγούµενο χρόνο κλπ) και θεωρείται απαραίτητη από την ΕΕΤΤ για τη διαχείρισή τους ή για στατιστικούς λόγους. 2. Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενηµερώνουν έγκαιρα την ΕΕΤΤ για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που περιέχονται στην αρχική αίτηση εκχώρησης, ιδίως εάν πρόκειται για αλλαγή στη νοµική µορφή ή την επωνυµία της εταιρίας. Άρθρο 8 Μεταβολές της απόφασης εκχώρησης αριθµοδοτικών πόρων 1. Η απόφαση της ΕΕΤΤ για εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων µπορεί, ιδίως: α. να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί εν όλω ή εν µέρει για το µέλλον µετά από αίτηση του παρόχου στον οποίο έχει γίνει η εκχώρηση. β. να τροποποιηθεί, καταργηθεί ή να ανακληθεί εν όλω ή εν µέρει, µε πρωτοβουλία της ΕΕΤΤ, για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η ΕΕΤΤ καταργεί ή ανακαλεί την εκχώρηση σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. 2. Οι λόγοι για τους οποίους η ΕΕΤΤ δύναται να ανακαλέσει, να καταργήσει ή να τροποποιήσει την απόφασή της για εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων είναι, ιδίως, οι ακόλουθοι: α. αδυναµία του κατόχου εκχώρησης να τηρήσει έναν ή περισσότερους από τους όρους που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισµό ή στους όρους Γενικών Αδειών ή στη σχετική απόφαση εκχώρησης της ΕΕΤΤ, β. µη ενεργοποίηση/µη χρήση των εκχωρηθέντων αριθµοδοτικών πόρων εντός χρονικού διαστήµατος δύο ετών, γ. µη καταβολή των τελών εκχώρησης ή/και χρήσης των αριθµοδοτικών πόρων δ. ανάγκη για αύξηση χωρητικότητας αριθµών, ε. επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, στ. αλλαγή του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης, ζ. προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού, η. συµµόρφωση σε διατάξεις του διεθνούς δικαίου

11 3. Προκειµένου η ΕΕΤΤ να αποφασίσει την ανάκληση, κατάργηση, ή τροποποίηση ή αντικατάσταση αριθµοδοτικών πόρων λαµβάνει υπόψη, ιδίως: α. το συνολικό κόστος και τις γενικότερες συνέπειες της τροποποίησης, ανάκλησης ή κατάργησης, το χρονοδιάγραµµα και το αποτέλεσµα της αντικαταστάσεως των αριθµών, β. τις απόψεις των ενδιαφερόµενων µερών, τα οποία πρέπει προηγουµένως να ενηµερώνονται για τη σχεδιαζόµενη τροποποίηση, αντικατάσταση, κατάργηση ή ανάκληση και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή και, γ. την ελάχιστη δυνατή ενόχληση των χρηστών. Σε περίπτωση αλλαγής αριθµών, ο πάροχος υποχρεούται να ενηµερώνει τους χρήστες µε ηχογραφηµένο µήνυµα για την αλλαγή, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών. 4. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων όπου η κατάργηση, ανάκληση ή τροποποίηση επέρχεται µετά από αίτηµα του παρόχου, : α. η ΕΕΤΤ κοινοποιεί στον πάροχο ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση στην οποία περιέχονται οι λόγοι της κατάργησης, ανάκλησης ή τροποποίησης της απόφασης για εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων, β. ο δικαιούχος της εκχώρησης δικαιούται εντός ενός (1) µηνός από την ηµέρα της κοινοποιήσεως να υποβάλλει προσφυγή στην ΕΕΤΤ εναντίον της απόφασής της, γ. µετά τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας, εάν δεν υποβληθεί προσφυγή ή αφού η ΕΕΤΤ εξετάσει κατ ουσίαν την υποβληθείσα προσφυγή και την απορρίψει, η ΕΕΤΤ καταργεί, ανακαλεί ή τροποποιεί την εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων. 5. Σε περίπτωση ανακλήσεως, καταργήσεως ή τροποποιήσεως αποφάσεως για παροχή αριθµοδοτικών πόρων, οι πόροι αυτοί δεν εκχωρούνται σε νέο πάροχο πριν την πάροδο τουλάχιστον έξι µηνών (6) από της ηµεροµηνίας εκδόσεως της αποφάσεως της ΕΕΤΤ για ανάκληση, κατάργηση ή τροποποίηση. Εξαιρούνται της ανωτέρω προθεσµίας οι περιπτώσεις σύντοµων κωδικών δικτύου και οι περιπτώσεις σύντοµων κωδικών που παραµένουν εκχωρηµένοι και σε άλλους παρόχους. Άρθρο 9 Τέλη εκχώρησης και χρήσης αριθµοδοτικών πόρων 1. Οι πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους οποίους πρωτογενώς εκχωρούνται αριθµοδοτικοί πόροι είναι υποχρεωµένοι να καταβάλλουν εφάπαξ τέλη εκχώρησης και για κάθε ηµερολογιακό έτος ετήσια τέλη χρήσης, το ύψος των οποίων είναι ανάλογο του κόστους διαχείρισης και της σπανιότητας των χορηγούµενων πόρων, αντίστοιχα. 2. Τα τέλη καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασµό που τηρεί η ΕΕΤΤ. Τα εφάπαξ καταβαλλόµενα τέλη εκχώρησης και τα ετήσια τέλη χρήσης για το πρώτο ηµερολογιακό έτος της εκχώρησης, καταβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης της ΕΕΤΤ για την εκχώρηση. Εάν η ηµεροµηνία εκχώρησης είναι προγενέστερη της 1ης Ιουλίου τα τέλη χρήσης για το πρώτο ηµερολογιακό έτος καταβάλλονται εξ ολοκλήρου. Εάν η - 9 -

12 ηµεροµηνία εκχώρησης είναι µεταγενέστερη της 30ής Ιουνίου τα τέλη χρήσης για το πρώτο ηµερολογιακό έτος ανέρχονται στο 50% των ετησίων τελών χρήσης. Τα ετήσια τέλη χρήσης για κάθε επόµενο ηµερολογιακό έτος καταβάλλονται µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του έτους αυτού. Για το ηµερολογιακό έτος εντός του οποίου επέρχεται η ηµεροµηνία λήξης της εκχώρησης αριθµών ή καταργείται ή ανακαλείται η Απόφαση της ΕΕΤΤ για εκχώρηση, καταβάλλεται το σύνολο του ποσού των προβλεπόµενων ετήσιων τελών χρήσης. 3. α. Οι οριζόµενες στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου ηµεροµηνίες προθεσµιών για την καταβολή των τελών εκχώρησης και των ετησίων τελών χρήσης αποτελούν την δήλη ηµέρα καταβολής τους, η δε υπερηµερία επιβαρύνεται µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας, όπως αυτός καθορίζεται µε Πράξη του ιοικητή της Tράπεζας της Eλλάδος και δηµοσιεύεται στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως. H προσαύξηση αυτή υπολογίζεται επί του οφειλοµένου ποσού για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και µέχρι την εξόφληση. H πέραν των εξήντα (60) ηµερών καθυστέρηση καταβολής των τελών εκχώρησης και χρήσης, επισύρει πλην του τόκου υπερηµερίας, την επιβολή προστίµου από την EETT, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. β. Κατόπιν αιτήµατος του εκδοχέα αριθµοδοτικών πόρων, είναι δυνατή η καταβολή των ετήσιων τελών χρήσης του δευτέρου ή επόµενου έτους χρήσης σε τρεις ισόποσες µηνιαίες δόσεις µε ηµεροµηνία πρώτης καταβολής την 28η Φεβρουαρίου. Στην περίπτωση αυτή τα πρόσωπα επιβαρύνονται µε τόκους υπερηµερίας, οι οποίοι υπολογίζονται σύµφωνα µε το εδάφιο α, για τα ποσά που καταβάλλονται αργότερα από την 28η Φεβρουαρίου. γ. Η ΕΕΤΤ δύναται να καταργήσει τις εκχωρήσεις αριθµοδοτικών πόρων µε απόφασή της σε περίπτωση παράλειψης καταβολής του καθορισµένου ετήσιου τέλους χρήσης και µετά την πάροδο τριών µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία αυτό καθίσταται απαιτητό. 4. Η ΕΕΤΤ δύναται να αναπροσαρµόζει µε αποφάσεις της το ύψος των τελών εκχώρησης και των τελών χρήσης των αριθµών. Η αναπροσαρµογή τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του εποµένου έτους από την ηµεροµηνία λήψης της σχετικής απόφασης. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ λήψεως της αποφάσεως και ενάρξεως της ισχύος της δεν µπορεί να είναι µικρότερο των τριών µηνών. Άρθρο 10 Όροι εκχώρησης και χρήσης αριθµoδοτικών πόρων Τµήµα Α: Γενικοί Όροι Οι όροι εκχώρησης και χρήσης αριθµοδοτικών πόρων είναι, ιδίως, οι εξής: 1. Οι πρωτογενώς εκχωρηθέντες αριθµοί πρέπει να χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τους όρους και τις διατάξεις του ΕΣΑ και µόνον. 2. Τόσο η πρωτογενής όσο και η δευτερογενής εκχώρηση παρέχουν µόνο δικαίωµα χρήσης των αριθµών. εν επάγονται την απόκτηση δικαιώµατος ιδιοκτησίας επί των αριθµών. Συνεπώς, κανένα πρόσωπο, καµία εταιρία, οργάνωση ή οργανισµός δε µπορεί να διεκδικήσει ιδιοκτησιακό δικαίωµα επ αυτών

13 3. Οι αριθµοδοτικοί πόροι δεν αποτελούν αντικείµενο συναλλαγής µεταξύ των υπέρ ών η πρωτογενής εκχώρηση παρόχων. 4. Οι αριθµοί εκχωρούνται δευτερογενώς µόνον από τον πάροχο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί πρωτογενώς. 5. Οι όροι χρήσης σε περίπτωση δευτερογενούς εκχώρησης αριθµών πρέπει να είναι σε συµφωνία µε τις αρχές που τίθενται στον παρόντα Κανονισµό. 6. Ο δικαιούχος εκχώρησης δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιεί εσωτερικούς αριθµούς δικτύου που δεν εναρµονίζονται µε το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης. 7. Ο δικαιούχος των πρωτογενώς εκχωρηθέντων αριθµών διατηρεί ενηµερωµένο αρχείο εγγραφών όπου προσδιορίζει το ποσοστό των αριθµών που είναι σε χρήση ή είναι δεσµευµένοι. 8. Ο δικαιούχος των πρωτογενώς εκχωρηθέντων αριθµών τηρεί αρχείο αριθµών που έχουν µεταφερθεί, κατά απαίτηση του χρήστη, σε άλλους οργανισµούς. 9. Ο δικαιούχος εκχώρησης είναι υποχρεωµένος να παρέχει πληροφορίες προς την ΕΕΤΤ για τη χρήση των αριθµών. 10. Σε περίπτωση συγχωνεύσεως εταιριών παρόχων οι αριθµοδοτικοί πόροι εκχωρούνται στον επιχειρηµατικό φορέα που προκύπτει από τη συγχώνευση µετά από σχετική αίτηση στην ΕΕΤΤ των οργάνων των ενδιαφεροµένων εταιριών. Η ΕΕΤΤ εξετάζει το αίτηµα λαµβάνουσα υπόψη την αποτελεσµατικότερη χρήση των αριθµοδοτικών πόρων και ιδίως την ανάγκη προστασίας του ανόθευτου ανταγωνισµού. Εν πάση περιπτώσει, η έναρξη ισχύος της αποφάσεως που εκδίδει η ΕΕΤΤ αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµιουργίας του νέου επιχειρηµατικού φορέα. 11. Οι εκχωρηθέντες αριθµοί πρέπει να χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε οποιουσδήποτε πρόσθετους όρους καθορίζει η ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ δύναται οποτεδήποτε να επιβάλλει επιπλέον όρους στη χρήση των αριθµών, εάν αυτό επιβάλλουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος. 12. Η ενόχληση των χρηστών εξαιτίας της αλλαγής αριθµών πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή. 13. Σε περίπτωση λήξης της δευτερογενούς εκχώρησης ή επιστροφής αριθµού από χρήστη, πρέπει να περάσει περίοδος τουλάχιστον έξι µηνών µέχρι ο αριθµός αυτός να εκχωρηθεί δευτερογενώς εκ νέου. Σε περίπτωση που, εντός της εξάµηνης ανωτέρω περιόδου, ο χρήστης ζητήσει νέα σύνδεση µε το δίκτυο του παρόχου ο οποίος του είχε εκχωρήσει τον αριθµό, µε χρήση του αριθµού αυτού τότε ο εν λόγω πάροχος υποχρεούται να εκχωρήσει στο χρήστη δευτερογενώς εκ νέου τον αριθµό αυτό. 14. Οι χρήστες έχουν δικαίωµα αλλαγής του αριθµού, εφόσον ο υπάρχων αριθµός γίνεται αντικείµενο ενόχλησης ή κακόβουλων πράξεων. Ο πάροχος αποφασίζει για τη χρέωση ή µη της υπηρεσίας αλλαγής αριθµού. 15. Οι χρήστες έχουν δικαίωµα να αρνηθούν τη δηµοσίευση του αριθµού τους ή των στοιχείων διεύθυνσής τους σε τηλεφωνικούς καταλόγους παντός τύπου (ηλεκτρονικού ή έντυπου) που συντάσσει ο πάροχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 16. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ της απόφασης για πρωτογενή εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων µέχρι την ενεργοποίησή τους δεν πρέπει να ξεπερνά τα δύο (2) έτη. Η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωµα κατάργησης της απόφασης της για εκχώρηση αριθµών στην περίπτωση που παρέλθει η ανωτέρω

14 προθεσµία. 17. Οι χρήστες που πραγµατοποιούν τις εξερχόµενες κλήσεις τους από πάροχο διαφορετικό από τον πάροχο που τους παρέχει την πρόσβαση σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών δύνανται να ζητούν από τον πάροχο των εξερχοµένων κλήσεων τη χρησιµοποίηση κατά την παροχή της υπηρεσίας Αναγνώρισης Καλούσας Γραµµής του αριθµού που τους έχει εκχωρήσει δευτερογενώς ο πάροχος της πρόσβασης. 18. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις φορητότητας των αριθµών καθορίζονται στις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ σχετικά µε την Φορητότητα Αριθµών. 19. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας παρόχου υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για οποιοδήποτε λόγο, τότε οι χρήστες υπηρεσιών του παρόχου αυτού δύνανται να υποβάλλουν αίτηµα διατήρησης του αριθµού τους σε άλλον πάροχο. Στην περίπτωση αυτή οι πάροχοι αιτούνται την εκχώρηση της οµάδας αριθµών που ανήκουν οι εν λόγω αριθµοί, οι οποίες εξετάζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα. Στην περίπτωση που περισσότεροι του ενός πάροχοι υποβάλλουν σχετική αίτηση, τότε η οµάδα αριθµών εκχωρείται σε έναν πάροχο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας και οι υπόλοιποι εκκινούν τη διαδικασία φορητόηττας µε πάροχο-δότη τον πάροχο αυτόν. Τµήµα Β: Όροι χρήσης των µη γεωγραφικών αριθµών Οι όροι χρήσης των µη γεωγραφικών αριθµών µετά την πρωτογενή εκχώρηση είναι, ιδίως, οι ακόλουθοι: 1. Αριθµοί ατελούς χρέωσης: Απαγορεύεται να χρεώνεται ο καλών για κλήσεις σε αριθµούς ατελούς χρέωσης, ανεξαρτήτως της ταυτότητας του παρόχου δικτύου ή/και υπηρεσιών ή των πελατών της υπηρεσίας. 2. Αριθµοί µεριζόµενου κόστους: Η χρέωση κλήσης προς αριθµό µεριζόµενου κόστους ενός παρόχου δεν ξεπερνά τη χρέωση που αντιστοιχεί σε κλήση αστικού τηλεφωνήµατος προς το δίκτυο του εν λόγω παρόχου. 3. Προσωπικοί αριθµοί: Η χρέωση των χρηστών που καλούν προσωπικό αριθµό δεν πρέπει να υπερβαίνει τη χρέωση που αντιστοιχεί σε τοπική κλήση προς το συγκεκριµένο δίκτυο/πάροχο και απαγορεύεται να περιλαµβάνει χρέωση για τη µεταβίβαση της κλήσης από τον πάροχο προς τον δικαιούχο του προσωπικού αριθµού ή για την παροχή της υπηρεσίας προσωπικού αριθµού, οι οποίες βαρύνουν τον κάτοχο του προσωπικού αριθµού. 4. Αριθµοί πρόσθετης χρέωσης: α. Αριθµοί πρόσθετης χρέωσης εκχωρούνται δευτερογενώς από τους παρόχους µόνο σε αιτούντες που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για την παροχή υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης. β. Υπηρεσίες πρόσθετης χρέωσης µε περιεχόµενο που απευθύνεται µόνο σε ενήλικες (όπως τυχερά παίγνια και υπηρεσίες ερωτικού περιεχοµένου) παρέχονται µόνο στους καθορισµένους από την ΕΕΤΤ για αυτές τις υπηρεσίες αριθµούς. γ. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης υποχρεούνται να ενηµερώνουν τους καταναλωτές για το ύψος της χρέωσης των εν λόγω υπηρεσιών. Το ύψος χρέωσης των κλήσεων σε όλες τις υπηρεσίες πρόσθετης χρέωσης πρέπει να αναγράφεται καθαρά από τους παρόχους σε όλες τις σχετικές διαφηµίσεις. Ειδικότερα, κατά τη διαφηµιστική προβολή

15 των υπηρεσιών θα πρέπει οι τιµές χρέωσης να αναγράφονται ευκρινώς σε περιπτώσεις έντυπης ή τηλεοπτικής διαφήµισης ή να ανακοινώνονται µε σαφήνεια εάν η διαφηµιστική προβολή γίνεται µέσω ηλεκτρονικού µη τηλεοπτικού µέσου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 5. Αριθµοί για κλήσεις µέσω καρτών: Οι πάροχοι δικτύου απαγορεύεται να χρεώνουν τον χρήστη µε τις κλήσεις αριθµών που χρησιµοποιούνται για κλήσεις µέσω καρτών, ανεξαρτήτως της ταυτότητας του παρόχου δικτύου ή/και υπηρεσιών ή των πελατών της υπηρεσίας. 6. Προθέµατα ροµολόγησης Φορητότητας Αριθµών. α. Τα προθέµατα δροµολόγησης των κλήσεων προς αριθµούς που έχουν µεταφερθεί περιλαµβάνουν την ταυτότητα του δικτύου του παρόχου-δέκτη, είναι µήκους τριών (3) ψηφίων και έχουν τη µορφή 5zx, όπου τα δεκαδικά ψηφία zx χαρακτηρίζουν τον πάροχο-δέκτη του αριθµού, z=7,8,9 και x=0-9. Ειδικότερα, το πρόθεµα 580 δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο πάροχο και µπορεί να χρησιµοποιείται για τις εσωτερικές ανάγκες δροµολόγησης κάθε δικτύου. Εναλλακτικά, κατόπιν συµφωνίας µεταξύ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, τα προθέµατα δροµολόγησης των κλήσεων προς αριθµούς που έχουν µεταφερθεί µπορεί να περιλαµβάνουν επιπλέον και την ταυτότητα του κέντρου µεταγωγής. Στην περίπτωση αυτή είναι µήκους έξι (6) ψηφίων και έχουν τη µορφή 5zxyyy, όπου τα δεκαδικά ψηφία yyy αφορούν εσωτερικά κάθε δίκτυο και µπορεί να αντιστοιχούν στο ψηφιακό κέντρο στο οποίο ανήκει ο συνδροµητής και y=0-9. β. Οι αριθµοί των σειρών 5599x του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης χρησιµοποιούνται ως αριθµοί δροµολόγησης των κλήσεων για τις υπηρεσίες του ETNS (European Telephony Numbering Space), όπου το δεκαδικό ψηφίο x χαρακτηρίζει τον πάροχο υπηρεσιών ETNS και x=0-9. γ. Οι αριθµοί των σειρών 559zx, z=0-8, x=0-9, του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης χρησιµοποιούνται ως αριθµοί δροµολόγησης για τις ανάγκες δροµολόγησης κλήσεων µεταξύ δικτύων. Ειδικότερα, οι αριθµοί της σειράς χρησιµοποιούνται ως αριθµοί δροµολόγησης για τις ανάγκες δροµολόγησης κλήσεων εσωτερικά σε κάθε δίκτυο. εν απαιτείται εκχώρηση των αριθµών δροµολόγησης της σειράς για τις ανάγκες δροµολόγησης των κλήσεων εσωτερικά στα δίκτυα. δ. Οι αριθµοί της µορφής 2Χ(Χ(Χ))A(B)1ΥΥ(Υ(Υ)), όπου 2Χ(Χ(Χ)) οι Εθνικοί Κωδικοί Προορισµού (ΕΚΠ) όπως ορίζονται από το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης και A,Β=0-9, δύνανται να χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες δροµολόγησης κλήσεων προς σύντοµους κωδικούς 1ΥΥ(Υ(Υ)), Υ=0-9, όταν απαιτείται προς τούτο η γεωγραφική πληροφορία της θέσης του καλούντος. Στην περίπτωση που κάποιος τηλεπικοινωνιακός πάροχος επιθυµεί να χρησιµοποιήσει τους ανωτέρω αριθµούς δροµολόγησης, τότε πρέπει να αιτηθεί την εκχώρηση της αντίστοιχης οµάδας γεωγραφικών αριθµών τα πρώτα ψηφία της οποίας συµπίπτουν µε τους αριθµούς δροµολόγησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα. ε. Απαγορεύεται η δευτερογενής εκχώρηση πρωτογενώς εκχωρηθέντων αριθµών και προθεµάτων δροµολόγησης στ. Οι αριθµοί δροµολόγησης δεν πληκτρολογούνται από τους

16 χρήστες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Τµήµα Γ: Όροι χρήσης των γεωγραφικών αριθµών Οι όροι χρήσης των γεωγραφικών αριθµών είναι, ιδίως, οι ακόλουθοι: 1. Οι γεωγραφικές περιοχές και οι αντίστοιχοι Εθνικοί Κωδικοί Προορισµού καθορίζονται στο ΕΣΑ. 2. Η χρήση γεωγραφικών αριθµών επιτρέπεται µόνο εντός των γεωγραφικών ορίων που έχουν οριστεί. Η εκτροπή κλήσης καθώς και η νοµαδική χρήση στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών VoIP δεν θεωρείται παραβίαση του κανόνα αυτού. Τµήµα : Σύντοµοι κωδικοί Οι όροι χρήσης των σύντοµων κωδικών, συµπεριλαµβανοµένων των σύντοµων κωδικών δικτύου, είναι, ιδίως, οι ακόλουθοι (ειδικότεροι όροι που αφορούν τους σύντοµους κωδικούς δικτύου περιγράφονται στο επόµενο τµήµα): 1. Οι αριθµοί των σειρών 10 και 11 χρησιµοποιούνται : α. ως 3ψήφιοι ή/και 4ψήφιοι ή/και 5ψήφιοι σύντοµοι κωδικοί (όχι σύντοµοι κωδικοί δικτύου) για την παροχή υπηρεσιών που συµπεριλαµβάνονται στην υποχρέωση της καθολικής υπηρεσίας ή υπηρεσιών ιδιαίτερης σπουδαιότητας για το κοινωνικό σύνολο, οι οποίες παρέχονται από τους ίδιους τους παρόχους ή κρατικούς φορείς ή φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί από το κράτος η παροχή αυτών των υπηρεσιών ή µη κερδοσκοπικούς κοινωφελείς οργανισµούς και β. ως 4ψήφιοι ή/και 5ψήφιοι σύντοµοι κωδικοί (όχι σύντοµοι κωδικοί δικτύου) για την παροχή υπηρεσιών άµεσης βοήθειας που αφορούν την υγεία ή άµεσης οδικής βοήθειας ή για την παροχή υπηρεσιών από οργανισµούς κοινής ωφέλειας µε σκοπό την αντιµετώπιση άµεσων αναγκών, όπως η εξυπηρέτηση βλαβών. 2. α. Ο σύντοµος κωδικός 1111 χρησιµοποιείται για την παροχή στους τυφλούς και στα άτοµα µε σοβαρά προβλήµατα οράσεως, πληροφόρησης του ύψους του τελευταίου λογαριασµού της τηλεφωνικής χρέωσης. Ο Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας υποχρεούται να παρέχει την υπηρεσία αυτή, µέσω του σύντοµου κωδικού 1111, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις του, όπως εκάστοτε ισχύουν. β. Οι αριθµοί της σειράς 116, δεσµεύονται για να χρησιµοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών κατά εναρµονισµένο τρόπο σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Σχετικές ρυθµίσεις και ο τρόπος ενδεχόµενης µετάβασης υπηρεσιών που παρέχονται µε σύντοµους κωδικούς της σειράς 116 σε άλλη σειρά θα καθοριστούν µε Απόφαση της ΕΕΤΤ. 3. Οι αριθµοί 118ΥΧ, όπου Υ=1-9, Χ=0-9, χρησιµοποιούνται αποκλειστικά ως 5ψήφιοι σύντοµοι κωδικοί για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου, οι οποίες παρέχονται για τις ανάγκες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Καθολικής Υπηρεσίας, αλλά και ανεξάρτητα αυτής. Η

17 παροχή των υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου πραγµατοποιείται είτε από τους ίδιους τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών είτε από άλλους φορείς που είναι πάροχοι υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου. Οι αριθµοί των σειρών 1180 και 119 παραµένουν δεσµευµένοι για την κάλυψη µελλοντικών αναγκών σε σύντοµους κωδικούς υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου. 4. Οι αριθµοί της σειράς 15 χρησιµοποιούνται ως 4ψήφιοι ή/και 5ψήφιοι σύντοµοι κωδικοί (όχι σύντοµοι κωδικοί δικτύου) για την παροχή υπηρεσιών δηµοσίου συµφέροντος ή υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο από Υπουργεία ή Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 5. Οι αριθµοί των σειρών εκχωρούνται ως 5ψήφιοι σύντοµοι κωδικοί (όχι σύντοµοι κωδικοί δικτύου) σε παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειµένου να εκχωρηθούν δευτερογενώς σε επιχειρήσειςσυνδροµητές τους. 6. Οι αριθµοί της σειράς 188 χρησιµοποιούνται ως 4ψήφιοι ή/και 5ψήφιοι σύντοµοι κωδικοί (όχι σύντοµοι κωδικοί δικτύου) για την παροχή υπηρεσιών σε άτοµα που χρειάζονται βοήθεια ή άτοµα µε ειδικές ανάγκες οι οποίες παρέχονται από τους ίδιους τους παρόχους ή κρατικούς φορείς ή φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί από το κράτος η παροχή αυτών των υπηρεσιών ή µη κερδοσκοπικούς κοινωφελείς οργανισµούς. 7. Οι αριθµοί των σειρών εκχωρούνται ως 5ψήφιοι σύντοµοι κωδικοί για την παροχή υπηρεσιών σύντοµων µηνυµάτων (SMS). Ειδικότερα, οι αριθµοί α. 190ΧΧ, Χ=0-9, εκχωρούνται για υπηρεσίες σύντοµων µηνυµάτων ατελούς χρέωσης. β. 191ΧΧ, Χ=0-9, εκχωρούνται για υπηρεσίες σύντοµων µηνυµάτων µε χρέωση απλού µηνύµατος γ. 192ΧΧ, Χ=0-9, εκχωρούνται για υπηρεσίες σύντοµων µηνυµάτων µε χρέωση µέχρι και 0,5 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ανά µήνυµα δ. 193ΧΧ, Χ=0-9, εκχωρούνται για υπηρεσίες σύντοµων µηνυµάτων µε χρέωση µέχρι και 1 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ανά µήνυµα ε. 194ΧΧ, Χ=0-9, εκχωρούνται για υπηρεσίες σύντοµων µηνυµάτων µε χρέωση µεγαλύτερη από 1 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ανά µήνυµα στ. 195ΧΧ, Χ=0-9, εκχωρούνται για υπηρεσίες σύντοµων µηνυµάτων που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. 8. Η χρέωση για κλήσεις από σταθερό δίκτυο προς υπηρεσίες που αντιστοιχούν στις σειρές 10 και 11 (πλην της 118) καθώς και στις σειρές ενός παρόχου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη χρέωση για αστική κλήση προς το δίκτυο του εν λόγω παρόχου. Η χρέωση για κλήσεις από κινητό δίκτυο προς υπηρεσίες που αντιστοιχούν στις σειρές 10 και 11 καθώς και στις σειρές ενός παρόχου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη χρέωση που ισχύει για κλήσεις προς άλλους αριθµούς κινητής τηλεφωνίας ή γεωγραφικούς αριθµούς σταθερού δικτύου του εν λόγω παρόχου, κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση οι κλήσεις προς σύντοµους κωδικούς των σειρών 10 και 11 (πλην της 118) καθώς και των σειρών δεν αποτελούν κλήσεις πρόσθετης χρέωσης

18 9. Απαγορεύεται η δευτερογενής εκχώρηση σύντοµου κωδικού σε άλλον πέραν του αναφεροµένου στην Απόφαση της ΕΕΤΤ για πρωτογενή εκχώρηση. 10. Οι πάροχοι είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώνουν επαρκώς τους χρήστες σχετικά µε το ύψος της χρέωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών. 11. Η πρόσβαση των συνδροµητών ενός δικτύου σε υπηρεσίες που παρέχονται µέσω σύντοµων κωδικών από κάποιο άλλο δίκτυο ή σε υπηρεσίες που παρέχονται από το ίδιο δίκτυο αλλά σε άλλη γεωγραφική περιοχή, πρέπει να γίνεται µε τρόπο που δεν αντιβαίνει στις διατάξεις του ΕΣΑ. 12. Οι σύντοµοι κωδικοί χρησιµοποιούνται µόνο για πρόσβαση σε υπηρεσίες για τις οποίες αυτοί εκχωρούνται από την ΕΕΤΤ. 13. Ο ίδιος σύντοµος κωδικός δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την πρόσβαση σε δύο (2) διαφορετικές υπηρεσίες που παρέχονται από διαφορετικούς παρόχους, ακόµη και αν αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται από διαφορετικά δηµόσια δίκτυα ή σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Επίσης, η ίδια υπηρεσία δεν µπορεί να παρέχεται µέσω δύο διαφορετικών σύντοµων κωδικών από το ίδιο ή άλλο δίκτυο. Εξαίρεση αποτελούν οι σύντοµοι κωδικοί δικτύου, πλην των κωδικών της σειράς Εάν οποιοσδήποτε πάροχος επιθυµεί και ο ίδιος µε δικά του µέσα (όχι µέσω διασύνδεσης) να προσφέρει υπηρεσία που παρέχεται ήδη από κάποιον άλλο πάροχο σε κάποιο σύντοµο κωδικό, τότε αιτείται υποχρεωτικά την εκχώρηση του ίδιου σύντοµου κωδικού για την παροχή της υπηρεσίας µέσω του δικού του δικτύου. Εξαίρεση αποτελούν οι σύντοµοι κωδικοί των σειρών και , καθένας από τους οποίους δεν µπορεί να εκχωρηθεί σε περισσότερους του ενός παρόχους. 15. Στις περιπτώσεις που κάτοχος δευτερογενούς εκχώρησης σύντοµου κωδικού επιθυµεί τη µεταφορά του σε άλλον πάροχο, η ΕΕΤΤ προς επίτευξη της αδιάκοπης παροχής της υπηρεσίας δύναται να επιτρέψει την παράλληλη λειτουργία του κωδικού σε δύο παρόχους για διάστηµα δύο εβδοµάδων. 16. Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών µεριµνούν ώστε να ενσωµατώνεται ειδικός όρος στις συµβάσεις που υπογράφουν µε τους παρόχους υπηρεσιών σύντοµων µηνυµάτων (Short Message Services SMS) προστιθέµενης αξίας, µε τον οποίο να υποχρεώνεται ο αντισυµβαλλόµενός τους σε παροχή επαρκών πληροφοριών στους καταναλωτές για τη χρέωση των υπηρεσιών. Ειδικότερα κατά τη διαφηµιστική προβολή των υπηρεσιών θα πρέπει οι τιµές χρέωσης να αναγράφονται ευκρινώς σε περιπτώσεις έντυπης ή τηλεοπτικής διαφήµισης ή να ανακοινώνονται µε σαφήνεια εάν η διαφηµιστική προβολή γίνεται µέσω ηλεκτρονικού µη τηλεοπτικού µέσου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 17. Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών µεριµνούν ώστε οι ίδιοι να απαντούν κάθε εύλογο ερώτηµα καταναλωτή σχετικά µε τη χρέωση υπηρεσιών σύντοµων µηνυµάτων (Short Message Services SMS) προστιθέµενης αξίας. Τµήµα E : Σύντοµοι κωδικοί δικτύου Για τους σύντοµους κωδικούς δικτύου ισχύουν επιπλέον των όρων του

19 Τµήµατος οι ακόλουθοι όροι : 1. Οι αριθµοί των σειρών 12 και 13 χρησιµοποιούνται ως 3ψήφιοι ή/και 4ψήφιοι ή/και 5ψήφιοι σύντοµοι κωδικοί δικτύου αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών αποκλειστικά σε σχέση µε το δίκτυο, όπως η εξυπηρέτηση πελατών και η αναφορά βλαβών, µε την επιφύλαξη της παραγρ. 2 του παρόντος. Ειδικότερα, οι αριθµοί της σειράς 138 εκχωρούνται ως 5ψήφιοι σύντοµοι κωδικοί δικτύου για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά σε σχέση µε το δίκτυο ενός παρόχου, όταν καλούνται και από τα δίκτυα άλλων παρόχων. 2. Οι αριθµοί των σειρών χρησιµοποιούνται ως 4ψήφιοι ή/και 5ψήφιοι σύντοµοι κωδικοί δικτύου για την παροχή υπηρεσιών όπως η παροχή πληροφοριών για δροµολόγια µέσων µαζικής µεταφοράς ή η ανακοίνωση δελτίων καιρού, µε την επιφύλαξη των ακόλουθων περιορισµών και προϋποθέσεων: α. Η παροχή της υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά από τον πάροχο και όχι από τρίτους. β. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν αφορούν τη διενέργεια, ιδίως, διαγωνισµών µε έπαθλα δώρα ή χρηµατικά ποσά, τυχερών παιγνιδιών, ψηφοφοριών και γενικότερα την παροχή υπηρεσιών που συνίστανται σε διασκέδαση και ψυχαγωγία, όπως τηλεγνωριµίες, τηλεπαρέες, τηλεσυναντήσεις (τηλεραντεβού), ή απευθύνονται µόνο σε ενήλικες. γ. και της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου. Οι αριθµοί των σειρών παραµένουν δεσµευµένοι για την κάλυψη µελλοντικών αναγκών. Τµήµα ΣΤ : Κωδικοί Επιλογής Φορέα 1. Οι κωδικοί επιλογής φορέα µπορεί να χρησιµοποιούνται είτε για απευθείας κλήση είτε αφού προηγηθεί διάλογος καλούντος/φορέα (πρόσβαση σε φορέα). 2. Οι αριθµοί των σειρών 16 και 17 χρησιµοποιούνται για την παροχή 4ψηφίων ή/και 5ψηφίων κωδικών επιλογής φορέα. Ειδικότερα, οι εκχωρούµενοι κωδικοί επιλογής φορέα από τις σειρές 162 και 163 είναι πενταψήφιοι. Οι εκχωρούµενοι κωδικοί επιλογής φορέα από τις σειρές είναι τετραψήφιοι. 3. Η κλήση κωδικών επιλογής φορέα είναι ατελής για τον καλούντα. Τµήµα Ζ : Λοιποί αριθµοδοτικοί πόροι 1. Η εκχώρηση Κωδικών ιεθνών Σηµείων Σηµατοδοσίας (ΙSPCs) πραγµατοποιείται από την ΕΕΤΤ σύµφωνα µε τη σύσταση Q.708 της ITU-T. Συγκεκριµένα, το τελευταίο πεδίο (3-bit) εκχωρείται από την ΕΕΤΤ στους παρόχους για κάθε Κωδικό Σηµατοδοσίας Περιοχής / ικτύου (SANC) που απονέµεται από την ITU-T στην Ελλάδα. Απαγορεύεται η δευτερογενής εκχώρηση Κωδικών ιεθνών Σηµείων

20 Σηµατοδοσίας. Η ΕΕΤΤ µεριµνά για την απονοµή στην Ελλάδα Κωδικών Σηµατοδοσίας Περιοχής / ικτύου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Σύσταση Q.708 της ITU-T. Η ΕΕΤΤ γνωστοποιεί τις εκχωρήσεις ISPCs που πραγµατοποιεί στο Γραφείο Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης της ITU (TSB-Telecommunications Standardization Bureau). 2. Η εκχώρηση Κωδικών Εθνικών Σηµείων Σηµατοδοσίας (ΝSPCs) πραγµατοποιείται από την ΕΕΤΤ σύµφωνα µε τη σύσταση Q.705 της ITU-T. Απαγορεύεται η δευτερογενής εκχώρηση Κωδικών Εθνικών Σηµείων Σηµατοδοσίας. 3. Οι Κωδικοί Κινητού ικτύου (MNCs), που αποτελούν το δεύτερο πεδίο της ιεθνούς Ταυτότητας Κινητού Συνδροµητή (IMSI), εκχωρούνται από την ΕΕΤΤ προς τους παρόχους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύσταση Ε.212 της ITU-T και το πρότυπο ΕΤS του ETSI. Οι Αριθµοί Ταυτότητας Κινητού Συνδροµητή (MSINs) εκχωρούνται από τον πάροχο στον οποίο εκχωρήθηκε από την EETT ο Κωδικός Κινητού ικτύου. Απαγορεύεται η δευτερογενής εκχώρηση Κωδικών Κινητού ικτύου. 4. Οι Ταυτότητες Φορέα Εκµετάλλευσης (ΟPID), που αποτελούν τµήµα του Κωδικού Ραδιοταυτότητας (RIC) εκχωρούνται από την ΕΕΤΤ προς τους παρόχους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύσταση ITU Ε.212 και στο πρότυπα του ETSI ΕΤS Απαγορεύεται η δευτερογενής εκχώρηση Ταυτοτήτων Φορέα Εκµετάλλευσης. 5. Για τον Αριθµό Αναγνώρισης Εκδότη (IIN) χρησιµοποιούνται αριθµοδοτικοί πόροι σύµφωνα µε τη σύσταση Ε.118 της ΙΤU-T. Οι Αριθµοί Αναγνώρισης Εκδότη έχουν µήκος 6 ψηφίων και εκχωρούνται στους παρόχους από την ΕΕΤΤ. Στη συνέχεια οι εκχωρούµενοι αριθµοί πρέπει να εγκριθούν από την ITU. Για την έγκριση από την ΙΤU πρέπει να υποβληθεί από τον πάροχο στη ITU πλήρης αίτηση, σύµφωνα µε τη σύσταση Ε.118. Απαγορεύεται η δευτερογενής εκχώρηση Αριθµών Αναγνώρισης Εκδότη. 6. Η αριθµοδότηση δηµοσίων δικτύων δεδοµένων καθορίζονται από τη Σύσταση X.121 της ITU-T. Τα τερµατικά σηµεία (χρήστες) αναγνωρίζονται από αριθµούς µε µήκος το πολύ 14 ψηφίων. Από αυτά τα 4 πρώτα συνιστούν τον Κωδικό Αναγνώρισης ικτύου (DNIC), ο οποίος αποτελεί τον παγκόσµιο αριθµό του δικτύου δεδοµένων στο οποίο είναι συνδεδεµένος ένας συνδροµητής. Η διαχείριση των παγκοσµίως χρησιµοποιούµενων DNICs γίνεται από την ITU-T, ενώ η εκχώρηση του δεύτερου τµήµατος του DNIC γίνεται από την ΕΕΤΤ. Τα υπόλοιπα (το πολύ 10) ψηφία εκχωρούνται δευτερογενώς από τους παρόχους. Τα δίκτυα δεδοµένων που χρησιµοποιούν σχέδια αριθµοδότησης µε βάση τη Σύσταση X.121 της ITU-T χρησιµοποιούν Κωδικούς Αναγνώρισης ικτύου εδοµένων (DNIC) από τους αριθµοδοτικούς πόρους που απονέµονται στην Ελλάδα από την ITU για το σκοπό αυτό και οι οποίοι εκχωρούνται στον πάροχο από την ΕΕΤΤ. Η εκχώρηση γίνεται ανά κωδικό ή ανά 1/10. Το ψηφίο που εκχωρείται από την Ελλάδα ώστε µαζί µε τον κωδικό της χώρας για δεδοµένα να αποτελέσει το DNIC γνωστοποιείται από την ΕΕΤΤ

21 στην ITU TSB (Telecommunications Standardization Bureau). Η ΕΕΤΤ θα ζητά από την ITU-T την απονοµή νέων κωδικών χώρας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύσταση X.121. Απαγορεύεται η δευτερογενής εκχώρηση DNIC. 7. Οι υπηρεσίες δεδοµένων που παρέχονται µε βάση τις Συστάσεις F.400/Χ.400 και F.401 της ITU-T χρησιµοποιούν διευθύνσεις ΑDMD ( Τοµέας ιοικητικής ιαχείρισης ) που εκχωρούνται στους παρόχους από την ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε τις συστάσεις αυτές. Απαγορεύεται η δευτερογενής εκχώρηση Τοµέων ιοικητικής ιαχείρισης. 8. Οι προαναφερθέντες αριθµοδοτικοί πόροι θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις συστάσεις και τα πρότυπα που εκδίδονται από την ITU ή το ETSI. Άρθρο 11 Άλλες υποχρεώσεις παρόχων Κάθε πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον οποίο εκχωρούνται αριθµοδοτικοί πόροι έχει επιπλέον τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 1. Ενηµερώνει άµεσα τους χρήστες, µε κάθε πρόσφορο µέσο, σχετικά µε κάθε άµεση ή επικείµενη αλλαγή στους αριθµούς που τους αφορούν. 2. Σε περίπτωση αλλαγής αριθµού κλήσης εξασφαλίζει τη θέσπιση, σωρευτικά ή εναλλακτικά κατά περίπτωση, α. εύλογης περιόδου παράλληλης λειτουργίας κατά την οποία θα λειτουργούν και οι δυο αριθµοί, χωρίς επιπλέον χρέωση του κατόχου του αριθµού, εφόσον η αλλαγή αυτή δεν γίνεται µε πρωτοβουλία του τελευταίου, β. ηχογραφηµένης ειδοποίησης των καλούντων τον παλαιό αριθµό, µετά το πέρας της παράλληλης λειτουργίας και για διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών, χωρίς επιπλέον χρέωση των καλούντων. 3. Ενηµερώνει όλους τους ευρισκόµενους εντός Ελλάδος παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο και τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς, για την ενεργοποίηση των εκχωρηθέντων αριθµών, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 4. Κάθε πάροχος υποχρεούται να ενηµερώνει κάθε ενδιαφερόµενο πάροχο για την κατάσταση των εκχωρηθέντων σε αυτόν αριθµών. Άρθρο 12 ηµοσιοποίηση των εκχωρήσεων των αριθµοδοτικών πόρων 1. Επικαιροποιηµένες πληροφορίες σχετικά µε τους εκχωρηθέντες αριθµοδοτικούς πόρους παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ: Άρθρο 13 Μεταβολή των κανόνων εκχώρησης και διαχείρισης 1. Η ΕΕΤΤ δύναται να τροποποιεί ή να συµπληρώνει τους όρους και κανόνες διαχείρισης των αριθµοδοτικών πόρων του ΕΣΑ, εάν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ορθολογικότερη διαχείρισή τους. Για την τροποποίηση ή

22 συµπλήρωση των κανόνων εκχώρησης και διαχείρισης, η ΕΕΤΤ δύναται να προβεί σε διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφερόµενους φορείς, ιδίως τους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τους εκπροσώπους των χρηστών. 2. Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις στην ΕΕΤΤ για την τροποποίηση ή συµπλήρωση των κανόνων διαχείρισης των αριθµοδοτικών πόρων. Η ΕΕΤΤ εξετάζει τις υποβληθείσες προτάσεις και δύναται να προβεί σε διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. Οι υποβληθείσες προτάσεις δεν είναι δεσµευτικές για την ΕΕΤΤ. Άρθρο 14 Μεταβατικές ιατάξεις 1. Όλοι οι υφιστάµενοι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και υπηρεσιών υποβάλλουν εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος Κανονισµού αίτηση στην ΕΕΤΤ σχετικά µε την ένταξη στο ΕΣΑ των κατηγοριών αριθµών τους οποίους έχουν ενεργοποιήσει και χρησιµοποιούν και οι οποίοι δεν αποτέλεσαν µέχρι την έκδοση της παρούσας αντικείµενο απόφασης εκχώρησης από την ΕΕΤΤ. Η αίτηση υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 και η ΕΕΤΤ αποφασίζει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, για την ένταξη των αριθµών αυτών στο ΕΣΑ εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Για τους αριθµούς αυτούς εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. Ειδικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα: α. Οι σύντοµοι κωδικοί που χρησιµοποιούνται για υπηρεσίες που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 7, του Τµήµατος του άρθρου 10 και οι οποίοι παρέχονται από αριθµούς διαφορετικούς από τους προβλεπόµενους από τις διατάξεις αυτές, πρέπει να µεταφερθούν στις αντίστοιχες σειρές που ορίζονται από την παρούσα Απόφαση. Στη µεταφορά συµπεριλαµβάνεται και η τυχόν απαιτούµενη αλλαγή µήκους του κωδικού. Η µεταφορά πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι την Εντός του διαστήµατος αυτού µέχρι την ολοκλήρωση της µεταφοράς, µπορεί να υπάρχει παράλληλη λειτουργία ή/και µήνυµα ύστερα από συµφωνία των ενδιαφεροµένων µε τον πάροχο. Ένα (1) µήνα πριν τη µεταφορά, ο πάροχος ενηµερώνει σχετικά την ΕΕΤΤ β. Οι υφιστάµενοι πάροχοι οφείλουν εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση της παρούσας Απόφασης να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ δήλωση µε την οποία γνωστοποιούν τους σύντοµους κωδικούς που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 7, του Τµήµατος του άρθρου 10 καθώς και το χρονοδιάγραµµα µεταφοράς σε διαφορετική σειρά όσων κωδικών πρέπει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης να µεταφερθούν. Αν για κάποιον σύντοµο κωδικό δεν υποβληθεί εντός της δίµηνης προθεσµίας αίτηση ένταξης ή χρονοδιάγραµµα µεταφοράς, τότε ο κωδικός αυτός απενεργοποιείται το αργότερο µέχρι την Η δήλωση υποβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης και περιλαµβάνει επίσης το φορέα εκµετάλλευσης του κωδικού καθώς και την ηµεροµηνία που ενεργοποιήθηκε ο κάθε σύντοµος κωδικός.. γ. Η ΕΕΤΤ ερευνά τους υποβαλλόµενους φακέλους και λαµβάνει

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης

Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης Μαρούσι, 21-6-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 441/121 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 8/1/2013 ΑΡΙΘ. AΠ: 677/03 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/52 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση κοινής απόφασης περί καθορισμού μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ME ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 565/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με : 1) την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την

Διαβάστε περισσότερα

6. Την πολυπλοκότητα της ταυτόχρονης προστασίας αντικρουόµενων θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως η προστασία των ανηλίκων, η προστασία των προσωπ

6. Την πολυπλοκότητα της ταυτόχρονης προστασίας αντικρουόµενων θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως η προστασία των ανηλίκων, η προστασία των προσωπ Κώδικας εοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας µέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται µεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 28/9/2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 578/29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-02-2006 ΑΠ: 375/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση των υποβληθέντων από τον Υπόχρεο Πάροχο της διευκόλυνσης Προεπιλογής Φορέα (ΟΤΕ Α.Ε.) τυποποιηµένων κειµένων αιτήσεων συνδροµητών για την ενεργοποίηση, κατάργηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λήξη ισχύος δικαιωµάτων χρήσης αριθµοδοτικών πόρων

Λήξη ισχύος δικαιωµάτων χρήσης αριθµοδοτικών πόρων Λήξη ισχύος δικαιωµάτων χρήσης αριθµοδοτικών πόρων Η ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 2 της Απόφασής της ΑΠ 714/010/10-4-2014, αποφάσισε τη λήξη ισχύος των δικαιωµάτων χρήσης αριθµοδοτικών πόρων σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά Κωδικοποιημένο κείμενο της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 696/115/11-7-2013 (ΦΕΚ 1873/Β/2013), όπως ισχύει τροποποιηθείσα από τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ. 708/14/20-2-2014 (ΦΕΚ 557/Β/2014) και ΑΠ. 735/006/9-10- 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1260 23 Ιουλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.441/121 Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμο δοτικών Πόρων του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ, ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 17-3-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 310/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 268/73/25-11-2002 Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr (ΦΕΚ 1617/Β/2002)

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο INTRACOM HOLDINGS (η «Εταιρία») Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 303201000 (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων, ΕΕΤΤ Α. Καπώνη, ικηγόρος, ΕΕΤΤ Ηµερίδα Ενηµέρωσης Καταχωρητών,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΦΕΚ 603 Β / )

Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΦΕΚ 603 Β / ) Αριθ. 248/71 Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΦΕΚ 603 Β / 16-5-2002) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Σκοπός και πεδίο εφαρµογής. 2 Άρθρο 2 - Ορισµοί. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ.

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω τηλεφώνων. της εταιρείας. ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται ως Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας ONECALL Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ. Μαρούσι, Φεβρουάριος 2014

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ. Μαρούσι, Φεβρουάριος 2014 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.». (στο εξής η Διοργανώτρια ), με την τεχνική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-6 - 2016 Αριθ. : 766-019 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 25-7-2008 ΑΡΙΘ. AΠ: 491/026 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κανονισμός για τον καθορισμό της μορφής των καταλόγων συνδρομητών, κατ εφαρμογή της παραγράφου 3, του άρθρου 48 του N. 3431/2006, και του τρόπου και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 10.00 π.μ. Στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, Ψυχικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1200 Κ.Δ.Π. 142/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 142 Ο ΠΕΡΙ PYΘlVIIΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΙΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 115 (2) και 152

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Onephone Freephone ΟΤΕ

Onephone Freephone ΟΤΕ Υπηρεσίες ιασύνδεσης ικτύων Νοέµβριος 2009 Υπηρεσίες ιασύνδεσης Υπηρεσίες Τερµατισµού Κλήσεων Γεωγραφικοί Αριθµοί ΟΤΕ Σύντοµοι Κωδικοί Onephone Freephone ΟΤΕ Υπηρεσίες Εκκίνησης Κλήσεων Κωδικός Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε» (με έδρα στo Mαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταµούλας Ειδικός Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 118Δ - 115 26 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 998301677 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 64444/01/Β/07/654 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 007840701000 ΤΗΛ.: (+30) 215 215

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΕ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Μ.Α.Ε. 9329/06/Β/86/22 Συμφώνως προς

Διαβάστε περισσότερα