Επίδραση της Αγωνιστικής Εμπειρίας στη Διαμόρφωση των Τιμών Ψυχοφυσιολογικών Μεταβλητών του Αγωνιστικού Άγχους σε Προέφηβους Κολυμβητές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίδραση της Αγωνιστικής Εμπειρίας στη Διαμόρφωση των Τιμών Ψυχοφυσιολογικών Μεταβλητών του Αγωνιστικού Άγχους σε Προέφηβους Κολυμβητές"

Transcript

1 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), Released: December 31, ISSN Επίδραση της Αγωνιστικής Εμπειρίας στη Διαμόρφωση των Τιμών Ψυχοφυσιολογικών Μεταβλητών του Αγωνιστικού Άγχους σε Προέφηβους Κολυμβητές Δημήτριος Λούπος, Φωτεινή Μοσχοπούλου, Στέφανος Ζαφειριάδης, Αλεξία Σκουρίδου, & Γεώργιος Τσαλής Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει τις μεταβολές που παρουσιάζονται στο αγωνιστικό άγχος με τη βελτίωση της αγωνιστικής εμπειρίας. Οι μεταβολές αυτές αναζητούνται στην καρδιαγγειακή λειτουργία (καρδιακή συχνότητα, αρτηριακή πίεση) και στο αυτοαναφερόμενο περιστασιακό άγχος των συμμετεχόντων. Στη μελέτη έλαβαν μέρος 19 κολυμβητές ηλικίας 13 ετών. Στο Χειμερινό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Βορείου Ελλάδος μετρήθηκε η συστολική και διαστολική πίεση, η καρδιακή συχνότητα και το α- γωνιστικό άγχος, 30' πριν τον αγώνα. Για την εκτίμηση του αγωνιστικού άγχους χρησιμοποιήθηκε η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου CSAI-2. Το επόμενο έτος, στον ίδιο αγώνα, οι ίδιοι αθλητές επανέλαβαν τις ίδιες ακριβώς μετρήσεις, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Τα αποτελέσματα έδειξαν μείωση του γνωστικού (t = 1.85, p<.05) και του σωματικού άγχους (t = 2.06, p<.05), της συστολικής (t = 3.48, p<.05) και της διαστολικής πίεσης (t = 2.12, p<.05), καθώς και της καρδιακής συχνότητας (t = 2.97, p<.05). Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν μειωμένη ψυχοσωματική διέγερση στο δεύτερο αγώνα, γεγονός που είναι δυνατό να αποδοθεί στην αποκτηθείσα αγωνιστική εμπειρία. Λέξεις κλειδιά: κολύμβηση, σωματικό άγχος, γνωστικό άγχος, συστολική πίεση, διαστολική πίεση, καρδιακή συχνότητα The Infection of Competitive Experience-Ability in Forming the Psychophysiologic Variable Rates of Competitive Anxiety in Age Croup Swimmers Dimitrios Loupos, Foteini Moschopoulou, Stefanos Zafiriadis, Alexia Skouridou & Georgios Tsalis Department of Physical Education and Sports Science, Aristotle University of Thessaloniki, Hellas Abstract The purpose of this project is to explore the changes that can be detected in the competitive anxiety through the improvement of competition experience. These changes can be detected in the cardiovascular function (heart-rate, blood pressure) and the self-report anxiety of the participants. Nineteen (N=19) swimmers, aged 13 years old, participated in this project. During winter championships of northern Greece, the blood pressure, heart-rate and pre-competition anxiety were measured, 30' before the competition. For the evaluation of self-report anxiety it was used the Greek issue of CSAI-2. Next year, in the same championships, athletes repeated exactly the same measures in the same way as the year before. Results indicated decrease of cognitive (t = 1.85, p<.05) and somatic anxiety (t = 2.06, p<.05), systolic (t = 3.48, p<.05) and diastolic (t= 2.12, p<.05) blood pressure and heart-rate (t = 2.97, p<.05), during the second competition. This results show decrease of psychophysiological arousal in the second competition, that is possible to be attributed due to higher level of competition experience. Key words: swimming, somatic anxiety, cognitive anxiety, blood pressure, heart rate Διεύθυνση επικοινωνίας: Δρ Δημήτρης Λούπος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 54124, Θεσσαλονίκη e mail:

2 Δ. Λούπος κ.α., Αναζητήσεις στη Φ.Α. & στον Αθλητισμό, Εισαγωγή Το άγχος είναι αναπόσπαστο στοιχείο των αγωνιστικών αθλητικών δραστηριοτήτων. Ένας μεγάλος αριθμός αθλητών, ιδιαίτερα νέων ή άπειρων, αποτυγχάνει να αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητές του λόγω του άγχους (Hardy, Jones, & Gould, 1996; Orlick & Partington, 1988). Η προσωπική αντίληψη του άγχους συνήθως αξιολογείται με ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς. Ένα εξειδικευμένο σχετικό αθλητικό ερωτηματολόγιο είναι εκείνο του Αγωνιστικού Άγχους Κατάστασης (Competitive State Anxiety Inventory-2 ή CSAI-2). Το CSAI-2 χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του σωματικού και γνωστικού άγχους, καθώς επίσης και μιας τρίτης μεταβλητής της αυτοπεποίθησης (Martens, Burton, Vealey, Bump, & Smith, 1990). Το γνωστικό άγχος πηγάζει από τις αρνητικές προσδοκίες για επιτυχία, την αρνητική αυτοαξιολόγιση, ενώ χαρακτηρίζεται από τη βίωση δυσάρεστων συναισθημάτων, όπως η ανησυχία (Morris, Davis, & Hutchings, 1981). Ο όρος σωματικό άγχος αναφέρεται στις φυσιολογικές και συγκινησιακές παραμέτρους που προέρχονται από την ενεργοποίηση του αυτόνομου νευρικού συστήματος (ΑΝΣ) και τη βίωση δυσάρεστων συναισθημάτων. Το σωματικό άγχος αντικατοπτρίζεται στον οργανισμό με ταχυκαρδία, ταχύπνοια, εφίδρωση των χεριών και στομαχικές διαταραχές (Morris et al., 1981; Martens, Vealey, & Burton, 1990). Με τη χρήση του CSAI-2, ο Burton (1988) απέδειξε ότι το γνωστικό άγχος έχει αρνητική γραμμική σχέση με την απόδοση, Αντίθετα, η αυτοπεποίθηση παρουσιάζει θετική γραμμική σχέση, ενώ η σχέση του σωματικού άγχους με την απόδοση παρουσιάζει τη μορφή του ανεστραμμένου U. Τα παραπάνω ευρήματα του Burton (1988), δεν επιβεβαιώθηκαν πλήρως από τις περαιτέρω έρευνες που ακολούθησαν (Craft, Magyar, Becker, & Feltz, 2003; Woodman, & Hardy, 2003). Η ψυχοφυσιολογική (Hatfield & Landers, 1983; Neiss, 1988) προσέγγιση του αγωνιστικού άγχους ίσως μπορεί να εξηγήσει καλύτερα το ρόλο του αγωνιστικού άγχους, δεδομένου ότι τα άτομα έχουν διαφορετική αντίδραση στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα και διαφορετικό τρόπο βίωσης του αγωνιστικού άγχους (Caruso, Dzewaltοwski, Gill, & McElroy, 1999; Filaire, Sagnol, Ferrand, Maso, & Lac, 2001). Φυσιολογικές μεταβλητές όπως η καρδιακή συχνότητα, η πίεση του αίματος (Fenici, Ruggerieri, Brisinda, & Fenici, 1999; Herd, 1991; Loupos, Hatzinikolaou, Tsalis, Tsorbatzoudis, & Grouios, 2004; Vanzwam, Sweep, & Vanluijtelaar, 2001), η κορτιζόλη και η τεστοστερόνη (Salvador, Suay, Gonzalez-Bono, & Serrano, 2003; Hasegava, Toda, & Morimoto, 2008), είναι δυνατό να απεικονίσουν τη διέγερση λόγω του αγωνιστικού άγχους. Επιπλέον, διάφοροι ψυχολογικοί παράγοντες φαίνεται να επηρεάζουν ή και να επηρεάζονται από το αγωνιστικό άγχος (Lane, Terry, & Karageorghis, 1995a; Lane, Terry & Karageorghis, 1995b). Μεταξύ αυτών, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει στη διαμόρφωση των τιμών του αγωνιστικού άγχους, η αποδιδόμενη σημαντικότητα του αγώνα (Marchant, Morris, & Anderson, 1998). Παράλληλα, τον ίδιο σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει γενικά η αθλητική εμπειρία. Η παραπάνω μπορεί να καθορίζεται από την ηλικία (Krane & Williams, 1994; White & Barcley, 1991) την ψυχολογική αγωνιστική ικανότητα όπως αυτή αξιολογείται από το Test of Performance Strategies (TOPS, Fletcher & Hanton, 2001), το αγωνιστικό επίπεδο (Gould, Eklund, Petlichkoff, Peterson, & Bump, 1991; Mellalieu, Hanton, & O Brien, 2004) και από το επίπεδο ικανότητας (Perry & Williams, 1998). Η έννοια της αθλητικής εμπειρίας όμως μπορεί να συνδεθεί επιπλέον με την οικειότητα ή μη καιμε το αγωνιστικό περιβάλλον (Cerin, Szabo, Hunt, & Williams, 2000). Το αγωνιστικό περιβάλλον (Hanton & Jones, 1995; Jones, Swain, & Cale, 1990) και η «έδρα» (Carré, Muir, Belanger & Putnam, 2006; Terry, Walrond, & Carron, 1998) έχουν προταθεί ως δυνητικοί παράγοντες έκλυσης αγωνιστικού άγχους. Τι συμβαίνει όμως όταν ο νέος αθλητής μετά από ένα χρόνο επανέρχεται στο ίδιο αγωνιστικό περιβάλλον και στο ίδιο αγώνισμα για δεύτερη φορά; Τον επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο η αποκτηθείσα εμπειρία από την πρώτη συμμετοχή, μειώνοντας τα επίπεδα του αγωνιστικού άγχους; Στα παραπάνω ερωτήματα στοχεύει να απαντήσει η παρούσα έρευνα, μελετώντας τις μεταβολές που παρουσιάζονται στην αρτηριακή πίεση, την καρδιακή συχνότητα, στο αυτοαναφερόμενο περιστασιακό άγχος και στη δυνατότητα εκτέλεσης νοερών α- ριθμητικών πράξεων, σε δείγμα νεαρών κολυμβητών. Μέθοδος και Διαδικασία Συμμετέχοντες Το αρχικό δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 27 αθλητές κολύμβησης, ηλικίας 13 ετών. Η προπονητική τους εμπειρία ήταν 5-8 έτη (ΜΟ= 6.1 έτη, ΤΑ= 0.64), ενώ προέρχονταν από κολυμβητικές ομάδες της Θεσσαλονίκης. Πριν την έναρξη της διαδικασίας, ενημερώθηκαν οι ίδιοι και οι προπονητές τους σχετικά με τις σχετικές μετρήσεις. Ερωτηματολόγιο: Για τη μέτρηση του περιστασιακού αγωνιστικού άγχους χρησιμοποιήθηκε η ελληνική έκδοση CSAI-2. Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση υποστήριξε την αξιοπιστία και την εγκυρότητα αυτής της κλίμακας (CFI =.91, RMSEA =.05, alphas >.78) (Tsorbatzoudis, Barkoukis, Sideridis, & Grouios, 2002). Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από εννέα ερωτήσεις για κάθε μια από τις εξεταζό-

3 Δ. Λούπος κ.α., Αναζητήσεις στη Φ.Α. & στον Αθλητισμό, μενες μεταβλητές. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με μια 4-βάθμια κλίμακα τύπου Likert (1= καθόλου, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πάρα πολύ). Για κάθε μεταβλητή η ελάχιστη τιμή είναι το 9 και η μέγιστη το 36. Στο ερωτηματολόγιο προστέθηκαν οι οδηγίες για τη συμπλήρωση του, καθώς επίσης και οδηγίες για την αποφυγή σημείωσης του κοινωνικά επιθυμητού (Martens, Vealey et al., 1990). Κλίμακα αξιολόγησης της αντιλαμβανόμενης σημαντικότητας του αγώνα: Χρησιμοποιήθηκε τετραβάθμια κλίμακα τύπου Likert, που απαντά στο ερώτημα πόσο σημαντικός είναι ο αγώνας με την παρακάτω διαβάθμιση: 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πάρα πολύ. Παρόμοιες κλίμακες έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για να αξιολογήσουν αντιλαμβανόμενες ψυχολογικές μεταβλητές (Kavussanou & Roberts, 1996). Νοερή αριθμητική: Χρησιμοποιήθηκαν νοερές αριθμητικές πράξεις για να αξιολογηθεί η δυνατότητα συγκέντρωσης των κολυμβητών. Καταμετρήθηκε ο αριθμός των σωστά καταγραμμένων αποτελεσμάτων νοερών συνεχών αφαιρέσεων του 7 από το 700 σε χρόνο ενός λεπτού (Jern, Selin, & Jern, 1994). Πρωτόκολλο Η πρώτη μέτρηση πραγματοποιήθηκε στο Χειμερινό Πρωτάθλημα Κολύμβησης αγωνιστικών κατηγοριών Βορείου Ελλάδος στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης και έλαβαν μέρος 27 κολυμβητές. Οι αθλητές συμμετείχαν για πρώτη φορά σε χειμερινό πρωτάθλημα κολύμβησης αγωνιστικών κατηγοριών καθότι, στην ηλικία των 13 ετών μεταπηδούν από την προαγωνιστική στην αγωνιστική κατηγορία. Η αλλαγή αυτή τους φέρνει για πρώτη φορά αντιμέτωπους με τους συναθλητές τους από τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Βορείου Ελλάδος, ενώ μέχρι τώρα ανταγωνίζονταν αθλητές μόνο της Θεσσαλονίκης, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πλέον περιβάλλον. Τριάντα λεπτά πριν τον αγώνα έγινε; α) η μέτρηση της καρδιακής συχνότητας καθώς και της συστολικής-διαστολικής πίεσης με ηλεκτρονικό πιεσόμετρο τύπου Focal FC-150 D., β) συμπλη ρώθηκε η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου CSAI-2, η Κλίμακα αξιολόγησης της σημαντικότητας του αγώνα και τέλος η νοερή αριθμητική. Οι μετρήσεις διήρκεσαν περίπου 5 λεπτά για τον κάθε κολυμβητή και έγιναν σε θερμοκρασία δωματίου μέσα στο χώρο του κολυμβητηρίου. Η δεύτερη μέτρηση πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο αργότερα, στο ίδιο πρωτάθλημα, στο ίδιο κολυμβητήριο και στο ίδιο αγωνιστικό περιβάλλον. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με την ίδια διαδικασία και τα ίδια όργανα, όπως ακριβώς και στην πρώτη μέτρηση. Επιλέχθηκαν μόνο οι αθλητές που αγωνίστηκαν και στους δύο αγώνες, στο ίδιο αγώνισμα. Λόγω του παραπάνω, ο τελικός αριθμός των συμμετεχόντων στην έρευνα μειώθηκε στους 19. Για να ε- ξαλειφθεί η πιθανότητα η καρδιακή συχνότητα στον δεύτερο αγώνα να είναι μειωμένη, ως συνέπεια της προπόνηση ενός έτους που μεσολάβησε, χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα η διαφορά της καρδιακής συχνότητας πριν τον αγώνα και της καρδιακής συχνότητας ηρεμίας. Η καρδιακή συχνότητα ηρεμίας καταγράφηκε από τους κολυμβητές μετά το πρωινό ξύπνημα επί μια εβδομάδα πριν τους αγώνες και χρησιμοποιήθηκε η χαμηλότερη τιμή. Στατιστική ανάλυση Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 12. Εφαρμόστηκε το student s t-test για ανεξάρτητες μεταβλητές και μεταβλητές κατά ζεύγη. Αποτελέσματα Η σύγκριση των μετρήσεων των δύο αγώνων έδειξε μεταβολή της συστολικής και της διαστολικής πίεσης, της καρδιακής συχνότητας, του γνωστικού και του σωματικού άγχους. Παράλληλα παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στην ικανότητα πραγματοποίησης νοερών αφαιρέσεων με την αύξηση της αθλητικής εμπειρίας κατά ένα έτος. Αντίθετα, δεν βρέθηκαν διαφορές στη αντιλαμβανόμενη σημαντικότητα των αγώνων. Πίνακας 1. Μέσοι όροι φυσιολογικών και ψυχολογικών μεταβλητών για το σύνολο του δείγματος στην πρώτη και δεύτερη δειγματοληψία, στατιστικοί δείκτες και επίπεδα σημαντικότητας. Μεταβλητές 1 η Μέτρηση 2 η Μέτρηση t Συστολική Πίεση (mm Hg) * Διαστολική Πίεση (mm Hg) * Καρδιακή Συχνότητα (bpm) (Διαφορά από τους σφυγμούς ηρεμίας) * Γνωστικό Άγχος * Σωματικό Άγχος * Σημαντικότητα του αγώνα 3,52 3, Νοερή Αριθμητική * *p<.05

4 Δ. Λούπος κ.α., Αναζητήσεις στη Φ.Α. & στον Αθλητισμό, Συζήτηση Η έρευνα μελέτησε ψυχοφυσιολογικές μεταβλητές του άγχους σε δύο «ίδιους» αγώνες που απέχουν χρονικά μεταξύ τους ένα έτος. Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική μείωση του γνωστικού και του σωματικού άγχους, στο δεύτερο αγώνα. Τα αποτελέσματα αυτά πιθανολογούν ότι η προγενέστερη εμπειρία της αντιμετώπισης των προκλήσεων ενός συγκεκριμένου αγώνα είναι δυνατόν να οδηγήσει στη διαφορετική γνωστική αντιμετώπισή του. Η σαφής μείωση των επιπέδων του πολυδιάστατου άγχους δηλώνει ότι οι κολυμβητές αντιδρούν με μικρότερου μεγέθους γνωστική διέγερση στις απαιτήσεις του δεύτερου αγώνα επειδή ο αγώνας εκλαμβάνεται ως λιγότερο απειλητικός. Η επίδραση αυτή είναι δυνατό να οφείλεται στη συνολική αποκτηθείσα αγωνιστική εμπειρία κατά τη διάρκεια του έτους (Krane & Williams, 1994; White & Barcley, 1991). Το επίπεδο αγωνιστικής ικανότητας (Gould et al., 1991; Mellalieu et al., 2004; Perry &Williams, 1998;), όπως αυτό αξιολογείται από τη θέση κατάταξης στη λίστα επιδόσεων του αγωνίσματος τους, δεν άλλαξε σημαντικά από τον πρώτο στο δεύτερο αγώνα. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αγωνιστική ικανότητα δεν επηρέασε τις τιμές των μεταβλητών του πολυδιάστατου άγχους. Η αγωνιστική εμπειρία που αποκτήθηκε φαίνεται να είναι πιο ευαίσθητος δείκτης της ερμηνείας των απαιτήσεων του αγώνα από ότι το επίπεδο ικανότητας (Hanton & Jones, 1999). Η υποκειμενική ερμηνεία των απαιτήσεων ενός αγώνα (στρεσογόνων ερεθισμάτων) καθορίζει και το μέγεθος της αντίδρασης άγχους (Jones & Swain, 1992; Jones, Swain, & Hardy, 1993; Swain & Jones, 1993), ακριβώς γιατί είναι δυνατόν να αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά το ίδιο ερέθισμα έχοντας στο πέρασμα του χρόνου διαφοροποιήσει το ψυχοδιανοητικό μας υπόστρωμα. (Μπαλλής, 1996). Η επίδραση της εξοικείωσης με το αγωνιστικό περιβάλλον στη διαμόρφωση των τιμών των μεταβλητών του πολυδιάστατου άγχους δεν έχει διερευνηθεί μέχρι σήμερα. Θα μπορούσαμε όμως να ισχυριστούμε ότι η εξοικείωση με το αγωνιστικό περιβάλλον επιδρά στην ψυχολογία του αθλητή με τον ίδιο τρόπο που επιδρά η «έδρα» (Terry et al., 1998; Carré et al., 2006). Διαπιστώθηκε επίσης αυξημένη ικανότητα στην πραγματοποίηση νοητικών αριθμητικών πράξεων πριν το δεύτερο αγώνα. Το εύρημα αυτό είναι δυνατό να αποδοθεί στο μειωμένο γνωστικό άγχος, καθώς έχει διαπιστωθεί η σχέση του γνωστικού άγχους με τα γνωστικά λάθη (Bird & Horn 1990). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η μείωση του άγχους στο δεύτερο αγώνα δεν συνοδεύεται από παράλληλη μείωση στη σημαντικότητα που αποδίδεται στον ίδιο τον αγώνα. Φαίνεται ότι ενώ ο δεύτερος αγώνας εξακολουθεί να έχει υψηλή σημαντικότητα, γνωστικά αντιμετωπίζετε με λιγότερο άγχος. Το εύρημα αυτό οδηγεί στη σκέψη ότι δυνητικά και όχι μονοσήμαντα η αποδιδόμενη σημαντικότητα στον αγώνα επηρεάζει τα επίπεδα του άγχους. Την αναγνώριση της αποδιδόμενης σημαντικότητας στον αγώνα ως πηγής άγχους αναφέρουν οι έρευνές των Jones, Swain και Cale (1991), Lane και συν. (1995b). Ως προς τις φυσιολογικές μεταβλητές, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική μείωση της συστολικής και διαστολικής πίεσης, καθώς και της καρδιακής συχνότητας πριν την έναρξη του δεύτερου αγώνα. Τα αποτελέσματα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η διέγερση του καρδιοκυκλοφορικού είναι δυνατόν να διαφοροποιείται ακόμα και όταν περιβαλλοντικά ερεθίσματα όπως π.χ. ο χώρος διεξαγωγής του αγώνα, το είδος των αγώνων και η απόσταση του αγωνίσματος παραμένουν «ίδια». Βέβαια, ακόμη και το «ίδια» είναι μια υποκειμενική αντίληψη του περιβάλλοντος και σαν τέτοια είναι δυνατόν να διαφοροποιεί τον βαθμό της διέγερσης. Το σημαντικό όμως είναι αυτή η αντίληψη του περιβάλλοντος στον δεύτερο αγώνα προσλαμβάνεται ως λιγότερο απειλητική με σαφώς μικρότερη διέγερση του ΚΝΣ. Τη μεταβολή των τιμών παραμέτρων του καρδιοκυκλοφορικού συστήματος σε καταστάσεις αγωνιστικού άγχους τεκμηριώνουν και οι έρευνες των Bird (1987), Fenici και συν. (1999), Katreroliotis και Gill (1987), Molander και Backman (1994), Parfitt, Hardy και Pates (1995). Μια σειρά ερευνών έχει καταδείξει σημαντικές διαφορές στη φυσιολογική διέγερση που προκαλεί ένας πραγματικός αγώνας, σε σχέση με μία προσομοίωση ή αναπαράσταση του (Baron et al., 1992; Guezennec et al., 1992; Aubets & Segura, 1995; McKay, Selig, Carlson, & Morris, 1997). Τα αποτελέσματα αυτά συνεπικουρούν τα αποτελέσματα της έρευνάς μας καθώς είναι εμφανές ότι η διέγερση καθορίζεται από την αντίληψη του γεγονότος και όχι από το ίδιο το γεγονός αυτό. Είναι σημαντικό ότι παρατηρούμε να ακολουθούν την ίδια φθίνουσα πορεία στο δεύτερο αγώνα η αντίληψη της διέγερσης (σωματικό άγχος) και η αντικειμενική διέγερση (φυσιολογικές μεταβλητές). Έτσι, ισχυροποιείται το αποτέλεσμα, τουλάχιστον ως προς το σωματικό άγχος, που παρουσιάζεται ως αντίδραση σε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ερεθίσματα, όπως ο χώρος διεξαγωγής του αγώνα (Gould, Petlichkoff, & Weinberg 1984; Jones et al., 1990; Jones et al., 1991), τεκμηριώνοντας ότι η μείωση οφείλεται στην εξοικείωση με το στρεσογόνο ερέθισμα. Η έρευνα του αγωνιστικού άγχους, έχει διαπιστώσει ότι αυτό επηρεάζεται από ένα πλήθος παραγόντων (εμπειρία, φύλο, ηλικία, προηγούμενη απόδοση, αναμενόμενη απόδοση, ανταγωνιστικό-

5 Δ. Λούπος κ.α., Αναζητήσεις στη Φ.Α. & στον Αθλητισμό, τητα, τόπος διεξαγωγής του αγώνα, τύπος του α- θλήματος, ατομικές διαφορές, κ.ά.). Οι παράγοντες αυτοί είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη διέγερση των αθλητών, όμως καθοριστικό ρόλο φαίνεται να παίζει η γνωστική αποκωδικοποίηση τους. Έτσι, όσο πιο συχνή είναι η «τριβή» των αθλητών με παράγοντες που δυνητικά προκαλούν αγωνιστικό άγχος, καθώς και η συστηματική αντιμετώπισή τους, τόσο μειώνεται και η αρνητική επίδρασή τους. Σημασία για τον Αγωνιστικό Αθλητισμό Η αγωνιστική κολύμβηση αποτελεί δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν κολυμβητές πάρα πολύ μικρής ηλικίας. Η επίδραση του αγωνιστικού άγχους γενικότερα στη ζωή τους και στον τρόπο αντιμετώπισης της καθημερινότητάς τους, επιβάλει την έρευνα των παραγόντων που δυνητικά επηρεάζουν την υγεία και την ποιότητα ζωής τους. Η παρούσα μελέτη αξιολογεί την επίδραση του αγωνιστικού περιβάλλοντος και της αγωνιστικής εμπειρίας στη διαμόρφωση των ψυχοφυσιολογικών μεταβλητών στο αγωνιστικό άγχος. Τα συμπεράσματα μπορούν να βοηθήσουν τους προπονητές και τους αθλητές να αποκωδικοποιήσουν περισσότερο το αγωνιστικό άγχος, ώστε η μείωσή του να προάγει την αθλητική απόδοση αλλά και την υγεία των αθλητών. Βιβλιογραφία Aubets, J., & Segura, J. (1995). Salivary cortisol as a marker of competition related stress. Science & Sports, 10, Baron, R., Petschnig, R., Bachl, N., Raberger,G., Smekal, G., & Kastner, P. (1992). Catecholamine excretion and heart rate as factors of psychophysical stress in table tennis. International Journal of Sport Medicine, 13, Bird, A.M., & Horn, M.A. (1990). Cognitive anxiety and mental errors in sport. Journal of Sport & Exercise Psychology, 12, Bird, E. (1987). Psychophysiological processes during rifle shooting. International Journal of Sport Psychology, 18, Burton, D. (1988). Dο anxious swimmers swim slower? Reexamining the elusive anxietyperformance relationship. JοurnaI οf Sport & Exercise PsychοIοgy, 10, Carré, J., Muir, C., Belanger, J., & Putnam, S. (2006). Pre-competition hormonal and psychological levels of elite hockey players: Relationship to the home advantage. Physiology & Behavior 89, Carusο, C., Dzewaltοwski, D., Gill, D., & McElroy, Μ. (1999). Ρsychοlοgical and physiological changes in competitive state anxiety during noncοmpetition and competitive success and failure. JοurnaI οf Sport and Exercise PsychοIοgy, 12, Cerin, E., Szabo, A., Hunt, N., & Williams, C. (2000). Temporal patterning of competitive emotions: A critical review. Journal of Sports Science, 18, Craft, L., Magyar, T., Becker, B., & Feltz, D. (2003). The relationship between the competitive state anxiety inventory-2 and sport performance: A meta-analysis. Journal of Sport & Exercise Psychology, 25, Fenici, R., Ruggerieri, M., Brisinda, D., & Fenici, P. (1999). Cardiovascular adaptation during actin pistol shooting. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 39, Filaire, E., Sagnol, M., Ferrand, C., Maso, F., & Lac, G. (2001). Psychophysiological stress in judo athletes during competitions. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, Fletcher, D., & Hanton, S. (2001). The relationship between psychological skills usage and competitive anxiety responses. Psychology of Sports and Exercise, 2, Gould, D., Eklund, R., Petlichkoff, L., Peterson, K., & Bump, J. (1991). Psychological predictors of state anxiety and performance in age-group wrestlers. Pediatric Exercise Science, 3, Gould, D., Petlichkoff, L., & Weinberg, R. (1984). Antecedents of temροrai changes in, and relationships between, CSAI-2 subcomponents. Journal οf Sport Psychology, 6, Guezennec, C., Oliver, C., Lienharb, F., Seyfried, D., Huet, F., & Pesce, G. (1992). Hormonal and metabolic response to a pistol-shooting competition. Science & Sports, 7, Hanton, S., & Jones, G. (1995). Antecedents οf multidimensional state anxiety in elite competitive swimmers. International Jοurnal οf Sport Psychοlοgy, 26, Hanton, S., & Jones, G. (1999). The acquisition and development of cognitive skills and strategies. I: making the butterflies fly in formation. Sports Psychology, 13, Hardy, L., Jones, G., & Gould, D. (1996). Understanding psychological preparation for sport: Theory and practice of elite performers. Chichester: John Wiley & Sons. Hasegava, M., Toda, M., & Morimoto, K. (2008). Changes in salivary physiological stress mark-

6 Δ. Λούπος κ.α., Αναζητήσεις στη Φ.Α. & στον Αθλητισμό, ers associated with winning and losing. Biomedical Research, 29, Hatfield, B., & Landers, D. (1983). Psychophysiology a new direction for sport psychology. Journal of Sport Psychology, 5, Herd, A. J. (1991). Cardiovascular response to stress. Physiological Reviews, 71, Jern, C., Selin, L., & Jern, S. (1994). In vivo release of tissue-type plasminogen activator across the human forearm during mental stress. Thrombosis and Haemostasis, 72(2), Jones, G., & Swain, A. (1992). Intensity and direction as dimensions of competitive state anxiety and relationships with competitiveness. Perceptual and Motor Skills, 74, Jones, G., Swain, Α., & Cale, Α. (1990). Antecedents οf multidimensional competitive state anxiety and self confidence in elite intercollegiate middle-distance runners. The Sport Ρsychοlοgist, 4, Jones, G., Swain, Α., & Cale, Α. (1991). Gender differences in ρrecοmρetition temροral patterning and antecedents of anxiety and selfconfidence. Jοurnal οf Sport and Exercise Psychοlοgy, 13, Jones, G., Swain, A., & Hardy, L. (1993). Intensity and dimensions of competitive state anxiety and relationships with performance. Journal of Sport Sciences, 11, Katreroliotis, C., & Gill, D. (1987). Temporal changes in psychological components of state anxiety. Journal of Sport Psychology, 9, Kavussanou, M., & Roberts, G. (1996). Motivation in physical activity contexts: The relationship of perceived motivational climate to intrinsic motivation and self-efficacy. Journal of Sport and Exercise Psychology, 18, Krane, V., & Williams, J. (1994). Cognitive anxiety, somatic anxiety, and confidence in track and field athletes: The impact of gender, competitive level and task characteristics. International Journal of Sport Psychology, 25, Lane, A., Terry, P., & Karageorghis, C. (1995a). Antecedents of multidimensional competitive state anxiety and self-confidence in duathletes. Perceptual and Motor Skills, 80, Lane, A., Terry, P., & Karageorghis, C. (1995b). Path analysis examining relationships among antecedents of anxiety, multidimensional state anxiety, and triathlon performance. Perceptual and Motor Skills, 81, Loupos, D., Hatzinikolaou, K., Tsalis, G., Tsorbatzoudis, H., & Grouios, G. (2004). Fibrinolytic and cardiovascular chances mediated by stress during competition and practice competition. Journal of Human Movement Studies, 47, Marchant, D., Morris, T., & Anderson, M. (1998). Perceived importance of outcome as a contributing factor in competitive state anxiety. Journal of Sport Behavior, 21, Martens, R., Burton, D., Vealey, R., Bump, L., & Smith, D. (1990a). The competitive stateanxiety Inventory-2 (CSAI-2). In R. Martens, R.S. Vealey, &D. Burton (Eds.), Competitive anxiety in sport (pp ). Champaign, IL: Human Kinetics. Martens, R., Vealey, R., & Burton, D. (1990b). Competitive anxiety in sport. Champaign, IL: Human Kinetics. McKay, J., Selig, S., Carlson, J., & Morris, T. (1997). Psychophysiological stress in elite golfers during practice and competition. The Australian Journal of Science and Medicine in Sport, 29, Mellalieu, S., Hanton, S., & O Brien, M. (2004). Intensity and direction of competitive anxiety as a function of sport type and experience. Scandinavian Journal of Mediscine and Science in Sports, 14, Molander, B., & Backman, L. (1994). Attention and performance in miniature golf across the life span. Journal of Gerontology, 49(2), Mοrris, L., Davis, Μ., & Ηutchings, C. (1981). Cognitive and emotional components οf anxiety: Literature review and a revised Worry-Εmοtionality Scale. Journal of Educational Ρsychοlοgy, 73, Μπαλλής, Θ. (1996) Άγχος, stress, κατάθλιψη. Θεσσαλονίκη: Ιατρικές Εκδόσεις, Α. Σιώκης. Neiss, R. (1988). Reconceptualizing arousal: Psychobiological states in motor performance. Psychological Bulletin, 103, Orlick, T., & Partington, J. (1988). Mental links to excellence. The Sport Psychologist, 2, Parfitt, G., Hardy, L., & Pates, J. (1995). Somatic anxiety and physiolοgical arousal: Their effects upon a high anaerobic, low memory demand task. International Journal οf Sport Psychology, 26, Perry, J.D., & Williams, J.M. (1998). Relationship of intensity and direction of competitive trait anxiety to skill level and gender in tennis. Sports Psychologist, 12, Salvador, A., Suay, F., Gonzalez-Bono, E., & Serrano, M. (2003). Anticipatory cortisol, testosterone and psychological responses to judo competition in young men. Psychoneuroendocrinology 28, Swain, A., & Jones, G. (1993). Intensity and frequency dimensions of competitive state anxiety. Journal of Sport Sciences, 11, Terry, P., Walrond, N., & Carron, A. (1998). The influence of game location on athletes psychological stress. Journal of Science and Medicine in Sport, 1,

7 Δ. Λούπος κ.α., Αναζητήσεις στη Φ.Α. & στον Αθλητισμό, Tsorbatzoudis, H., Barkoukis, V., Sideridis, G., & Grouios, G. (2002). Confirmatory factor analysis of the Greek version of the Competitive State Anxiety Inventory - 2 (CSAI-2). Interna- cal study. Proceedings of the 10th World Congress of Sport Psychology Skiathos, Greece: May 28-June 2 p White, S., & Barcley, J. (1991). The effects of age and sport environment on state anxiety levels tional Journal of Sport Psychology, 33, Vanzwam, P., Sweep, C., & Vanluijtelaar, E. (2001). Competitive stress in young elite soccer players: A psychophysiolocigal and endocrinologi of soccer players. The Psychologist, 4, Woodman, T., & Hardy, L. (2003). The relative impact of cognitive anxiety and self-confidence upon sport performance: A meta-analysis. Journal of Sports Sciences, 21, Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης Συντάκτες: Αγγελούσης Νίκος, Κουρτέσης Θωμάς, Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλμπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συμεών, Γούδας Μάριος, Δέρρη Βασιλική, Διγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουμουρτζόγλου Ευθύμης, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. Διαχείριση και επιμέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής. Άγχος, Στρες, Διέγερση

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής. Άγχος, Στρες, Διέγερση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 6η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ένταση και Κατεύθυνση Προαγωνιστικού Άγχους: Μελέτη της Θεωρίας της Ατομικής Ζώνης Ιδανικής Λειτουργίας στην Κολύμβηση

Ένταση και Κατεύθυνση Προαγωνιστικού Άγχους: Μελέτη της Θεωρίας της Ατομικής Ζώνης Ιδανικής Λειτουργίας στην Κολύμβηση Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 12 (2), 11 21 Δημοσιεύτηκε: Απρίλιος 2014 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 12 (2), 11-21 Released: April 2014 www.pe.uth.gr/emag

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990 Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στην ψυχολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990 Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στην ψυχολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαρία Ψυχουντάκη Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-727-6053 Fax : 210-727-6054 E-mail : mpsychou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση μεταξύ ψυχολογικών χαρακτηριστικών προδιάθεσης αγωνιστικής κατάστασης και επίδοσης σε νεαρές αθλήτριες ενόργανης γυμναστικής

Σχέση μεταξύ ψυχολογικών χαρακτηριστικών προδιάθεσης αγωνιστικής κατάστασης και επίδοσης σε νεαρές αθλήτριες ενόργανης γυμναστικής ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 25, 38-47 2015 Ε.Α.Ψ. Σχέση μεταξύ ψυχολογικών χαρακτηριστικών προδιάθεσης αγωνιστικής κατάστασης και επίδοσης σε νεαρές αθλήτριες ενόργανης γυμναστικής Ολύβια Δόντη, Καλλιόπη Θεοδωράκου,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυροποίηση του «Προ-Αγωνιστικού Ερωτηματολογίου» σε αθλητές/τριες μεσαίων αποστάσεων

Εγκυροποίηση του «Προ-Αγωνιστικού Ερωτηματολογίου» σε αθλητές/τριες μεσαίων αποστάσεων ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 24, 3-10 2013 Ε.Α.Ψ. Εγκυροποίηση του «Προ-Αγωνιστικού Ερωτηματολογίου» σε αθλητές/τριες μεσαίων αποστάσεων Κωνσταντίνα Αράπογλου, Ευάγγελος Μπεμπέτσος, Θεόφιλος Πυλιανίδης, & Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικές Δεξιότητες Αθλητών και Αθλητριών της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης

Ψυχολογικές Δεξιότητες Αθλητών και Αθλητριών της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 4 (3), 442 448 Δημοσιεύτηκε: 30 Δεκεμβρίου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (3), 442-448 Released: December 30, 2006 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Προ-αγωνιστικές Ρουτίνες: Σχεδιασµός &Εφαρµογές. Νίκος Ζουρµπάνος, Ph.D. ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Προ-αγωνιστικές Ρουτίνες: Σχεδιασµός &Εφαρµογές. Νίκος Ζουρµπάνος, Ph.D. ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Προ-αγωνιστικές Ρουτίνες: Σχεδιασµός &Εφαρµογές Νίκος Ζουρµπάνος, Ph.D. ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Περιεχόµενα Διάλεξης 1. Τι είναι, πότε χρησιµοποιούνται; 2. Πως λειτουργούν; 3. Σχεδιασµός ρουτίνας: Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Μάθημα IΙ Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Περιεχόμενο διάλεξης 1. Ποιος είναι ο σκοπός της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας; 2. Πώς ξεκινάς μια ανασκόπηση βιβλιογραφίας ; Από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1999-2003 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους

Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Ορισµοί: Στρες & άγχος Επίδρασή του στην απόδοση Ιδέες για τη διαχείρισης άγχους Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Ερµηνεία του «καψίµατος» Θέµα διάλεξης 11 Καταπόνηση και κάψιµο αθλητών και αθλητριών. καταπόνησης. Μάριος Γούδας ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Ερµηνεία του «καψίµατος» Θέµα διάλεξης 11 Καταπόνηση και κάψιµο αθλητών και αθλητριών. καταπόνησης. Μάριος Γούδας ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 11 Καταπόνηση και κάψιµο αθλητών και αθλητριών Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Τι Σκέφτονται οι Κολυμβητές και οι Κολυμβήτριες στον Αγώνα; Μία Προκαταρκτική Μελέτη για το Περιεχόμενο και τη Συχνότητα της Αυτο-ομιλίας

Τι Σκέφτονται οι Κολυμβητές και οι Κολυμβήτριες στον Αγώνα; Μία Προκαταρκτική Μελέτη για το Περιεχόμενο και τη Συχνότητα της Αυτο-ομιλίας Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6(3), 357 362 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6(3), 357-362 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνιστικό άγχος: Διάφορες μεταξύ αθλητών υδατοσφαίρισης διαφορετικής κατηγορίας και αγωνιστικής θέσης

Αγωνιστικό άγχος: Διάφορες μεταξύ αθλητών υδατοσφαίρισης διαφορετικής κατηγορίας και αγωνιστικής θέσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αγωνιστικό άγχος: Διάφορες μεταξύ αθλητών υδατοσφαίρισης

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Θεόδωρος Πλατάνου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-727-6065 Fax : 210-9344396 E-mail : platan@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ «Η σχέση του προαγωνιστικού άγχους με την αθλητική απόδοση σε

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική υποστήριξη παιδικού αθλητισμού

Ψυχολογική υποστήριξη παιδικού αθλητισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ 208, Διάλεξη 12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 1: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑς : ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΑΖΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑς : ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΑΖΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑς : ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΑΖΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρώτο ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Εξάσκησης Ψυχολογικών εξιοτήτων

Πρόγραµµα Εξάσκησης Ψυχολογικών εξιοτήτων Θέµατα διάλεξης Εφαρµογή προγράµµατος εξάσκησης ψυχολογικών δεξιοτήτων Aθλητών & Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι και ποιοι οι στόχοι του; Λειτουργία ΠΕΨ Ποιός το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης Πτυχιακή εργασία: Πολατσίδης Κωνσταντίνος, Α.Ε.Μ. 15599 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αθλητικός Προσανατολισµός Αθλητών Καλαθοσφαίρισης σε Καροτσι

Ο Αθλητικός Προσανατολισµός Αθλητών Καλαθοσφαίρισης σε Καροτσι Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 2 (1), 67 72 ηµοσιεύτηκε: 15 Ιουνίου 2004 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 2 (1), 67 72 Released: June 15, 2004 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Α>

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Α> ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Α> Διπλωματική Εργασία ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΤΙΞΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Τρικιώνης

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχέση του Προ-Αγωνιστικού Άγχους με τον Αυτοδιάλογο Κολυμβητών κατά τη Διάρκεια του Αγώνα

Η Σχέση του Προ-Αγωνιστικού Άγχους με τον Αυτοδιάλογο Κολυμβητών κατά τη Διάρκεια του Αγώνα Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (1), 173 178 Δημοσιεύτηκε: 27 Απριλίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (1), 173-178 Released: April 27, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (2), 107 118 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (2), 107-118 Released: September 30, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος Ε., Αγγελούσης Ν.

Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος Ε., Αγγελούσης Ν. ΤΟ ΣΤΥΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΘΕΣΗ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Αντιµετώπιση Αντίξοων καταστάσεων. Άσκηση 1: Αναγνωρίστε συγκεκριµένες αντιξοότητες: Αντίξοες καταστάσεις στον αγώνα

Θέµατα διάλεξης. Αντιµετώπιση Αντίξοων καταστάσεων. Άσκηση 1: Αναγνωρίστε συγκεκριµένες αντιξοότητες: Αντίξοες καταστάσεις στον αγώνα Θέµατα διάλεξης Αντιµετώπιση Αντίξοων καταστάσεων Αντιξοότητες & Αντιµετώπιση: Ορισµοί Άσκηση 1 Κατηγορίες και υποκατηγορίες τρόπων Άσκηση 2 Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» Το περιοδικό Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός δέχεται ερευνητικά άρθρα σε οποιαδήποτε περιοχή της Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 2: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης lambo@phed.auth.gr

Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης lambo@phed.auth.gr 1 Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης lambo@phed.auth.gr Ορισμός Διάθεση, πάθος, ένταση, ορμή έξαψη, διέγερση, θυμός, αγανάκτηση, ευθυμία Άγχος, αγωνία, ανησυχία, στρες, χαρά, αποστροφή, απογοήτευση Ευτυχία, ελπίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας.

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: Η περίπτωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αρµατάς Βασίλης 1, Αποστολόπουλος Ιωάννης 1, Φράγκος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ιάλεξης. Ψυχολογικές δεξιότητες: Αυτοπεποίηθηση. Σωκράτης & µαθητής. Κανένας µεγάλος αθλητής, αθλήτρια ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

Περιεχόµενα ιάλεξης. Ψυχολογικές δεξιότητες: Αυτοπεποίηθηση. Σωκράτης & µαθητής. Κανένας µεγάλος αθλητής, αθλήτρια ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: Αυτοπεποίηθηση Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ορισµοί Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης Πρακτικών Εφαρμογών Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 12 (1), 26-39 Δημοσιεύτηκε: Φεβρουάριος 2014 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 12 (1), 26-39 Released: February 2014

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης 1 Μέρη της Έρευνας Περιγραφική στατιστική Πολυδιάστατη στατιστική Σχέσεις μεταξύ μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ. ΜΚ208, Διάλεξη 5η. Αυτοπεποίθηση ΓΟΥΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ. ΜΚ208, Διάλεξη 5η. Αυτοπεποίθηση ΓΟΥΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 5η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Μάθημα I Διατύπωση της ερευνητικής ερώτησης Περιεχόμενο διάλεξης 1. Πώς διατυπώνεται μια ερευνητική ερώτηση; 2. Πώς ξεχωρίζεται μια εξαρτημένη από μια ανεξάρτητη μεταβλητή;

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ Εξάμηνο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ Εξάμηνο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ Εξάμηνο Διδάσκοντες Χατζηγεωργιάδης Αντώνης / Zουρμπάνος Νίκος ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα χρόνια αποτελέσματα της συστηματικής άσκησης στο διπλό γινόμενο σε υγιή άτομα Αθανάσιος Μανδηλάρης,1 Δημήτριος Σούκος2 1 Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν Τι είναι το κλίµα παρακίνησης Ποιο είναι το θεωρητικό σχήµα µέσα από το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ Θέματα που θα μελετηθούν Ψυχολογικοί παράγοντες και οφέλη που σχετίζονται με την άσκηση των ατόμων με κινητικές ιδιαιτερότητες, Ψυχολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995)

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Μάθημα: Ψυχολογική Υποστήριξη σε Κλινικούς Πληθυσμούς Γνωστικοί & συναισθηματικοί παράγοντες Γνωστική Ψυχική ευεξία λειτουργία Υγεία & fittness

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 3η Νοερή απεικόνιση

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 3η Νοερή απεικόνιση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 3η Νοερή απεικόνιση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η λειτουργία της επιστήµης. Η φύση της επιστήµης. Ιεράρχηση επιστηµονικών θέσεων

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η λειτουργία της επιστήµης. Η φύση της επιστήµης. Ιεράρχηση επιστηµονικών θέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 2. Βασικές έννοιες - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Μάθημα III Απαντώντας την ερευνητική ερώτηση Περιεχόμενο διάλεξης 1. Βασικές αρχές στην έρευνα: Δείγμα, Εγκυρότητα, Αξιοπιστία, και Έλεγχος 2. Οι 5 κύριες τεχνικές της ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής»

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης

Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης ΝΙΚΟΣ ΖΟΥΡΜΠΑΝΟΣ, PH.D. ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρικαλα Με βάση τις ψυχολογικές τεχνικές που διδαχτήκατε (πχ. αυτο-οµιλία, καθορισµός στόχων) θα πρέπει να ετοιµάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Ηθική ανάπτυξη - ορισµοί - ηθική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Multiball Training. Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc

Multiball Training. Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc Multiball Training Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc Επιτραπέζια Αντισφαίριση The Sport which perform chess while carrying out 100m. running I.Ogimura Εισαγωγικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά του Αθλήματος Επαναλαμβανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης. «Οι κορυφαίες στιγµές των αθλητών απαιτούν κατάσταση χαλάρωσης»

Θέµατα διάλεξης. Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης. «Οι κορυφαίες στιγµές των αθλητών απαιτούν κατάσταση χαλάρωσης» Θέµατα διάλεξης Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα 1. Ηδιέγερση στον αγωνιστικό αθλητισµό 2. Τι είναι η διέγερση 3. Ποια η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59.

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. Εισαγωγή Περί Μελέτης της Συγκίνησης Τα πάθη Μόνον αυτά δίνουν τη νοημοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ιάλεξης. Προφίλ εξιοτήτων. Τι είναι τι κάνει ;

Περιεχόµενα ιάλεξης. Προφίλ εξιοτήτων. Τι είναι τι κάνει ; Περιεχόµενα ιάλεξης Προφίλ εξιοτήτων Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι τα αγωνιστικό προφίλ Παρουσίαση προφίλ δεξιοτήτων (Gould, 16; Taylor, ) Παράγοντες που εξετάζονται Άσκηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ, ΣΤΟ ΠΡΟ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ, ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 24-35 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΕ - ΚΑΓΙΑΚ ΣΠΡΙΝΤ. του Εµµανουήλ Αγγελάκη

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΕ - ΚΑΓΙΑΚ ΣΠΡΙΝΤ. του Εµµανουήλ Αγγελάκη ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΕ - ΚΑΓΙΑΚ ΣΠΡΙΝΤ του Εµµανουήλ Αγγελάκη Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώµα για την µερική εκπλήρωση των υποχρεώσεων απόκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή και αυτοσυγκέντρωση

Προσοχή και αυτοσυγκέντρωση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές, διδακτικό και ακαδημαϊκό έργο

Σπουδές, διδακτικό και ακαδημαϊκό έργο Φωτογραφία ΔΟΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Σπουδές, διδακτικό και ακαδημαϊκό έργο 1. Πτυχιούχος της ΕΑΣΑ Θεσσαλονίκης (1976) 2. Κάτοχος του τίτλου Master

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Κολύμβησης με Ελεγχόμενη Αναπνοή στη Συγκέντρωση Γαλακτικού στο Αίμα

Η Επίδραση της Κολύμβησης με Ελεγχόμενη Αναπνοή στη Συγκέντρωση Γαλακτικού στο Αίμα Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7 (2), 210 215 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2009 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 7 (2), 210-215 Released: September 30, 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Διπλωματική Εργασία Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

«Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.»

«Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.» «Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας ήταν να εξετάσει τις επιδράσεις ενός προγράμματος ανάπτυξης μυϊκής δύναμης και υπερτροφίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Μαρία Χρίστου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσωμάτωση της τεχνικής του καθορισμού στόχων στην οργάνωση του μαθήματος της φυσικής αγωγής Νίκος Ζουρμπάνος ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η ενσωμάτωση της τεχνικής του καθορισμού στόχων στην οργάνωση του μαθήματος της φυσικής αγωγής Νίκος Ζουρμπάνος ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 10 (2012), 38 44 Δημοσιεύτηκε: 16 Ιουνίου 2012 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 10 (2012), 38-36 Released: June 16, 2012 www.hape.gr/e

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραµµα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μάθηση και Απόδοση 2. ΚΩ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 710 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία - αλληλεπίδραση. - έννοια. - διαδροµή µηνυµάτων. - στοιχεία και ενέργειες. - λεκτική µη λεκτική. - προπονητής ποµπός. - ενεργητική ακρόαση

Επικοινωνία - αλληλεπίδραση. - έννοια. - διαδροµή µηνυµάτων. - στοιχεία και ενέργειες. - λεκτική µη λεκτική. - προπονητής ποµπός. - ενεργητική ακρόαση ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 8 Αρχές επικοινωνίας στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Επικοινωνία - αλληλεπίδραση - έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

Georgiou, Styliani. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Georgiou, Styliani. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ É ÃÇ»¹ºÌ µà±³³µ»¼±ä¹ºìâ þÿàá ñ½±Ä»¹Ã¼Ì Ãż²»»µ¹ þÿ±½ ÀÄž

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του προσανατολισμού στόχων επίτευξης στην αυτο-ρύθμιση της μάθησης κινητικής δεξιότητας στη φυσική αγωγή.

Η επίδραση του προσανατολισμού στόχων επίτευξης στην αυτο-ρύθμιση της μάθησης κινητικής δεξιότητας στη φυσική αγωγή. The effects of goal orientations in self-regulated learning of a sport skill in physical education Η επίδραση του προσανατολισμού στόχων επίτευξης στην αυτο-ρύθμιση της μάθησης κινητικής δεξιότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

www.epsarg.gr www.epsarg.gr

www.epsarg.gr www.epsarg.gr Καταγραφή και αξιολόγηση τερµάτων και πειθαρχικών αποφάσεων στο πρωτάθληµα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας 2008-2010. Αρµατάς, Β. 1,2, Αποστολόπουλος, Ι. 1, Αποστολόπουλος, Α. 1, Γιαννακός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας µε την Τεχνολογία των Πολυµέσων Υπόσχεση ή Πραγµατικότητα;

Μαθαίνοντας µε την Τεχνολογία των Πολυµέσων Υπόσχεση ή Πραγµατικότητα; Επισκόπησης Ειδικό τεύχος: Η Φυσική Αγωγή Σήµερα Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (2), 326 340 ηµοσιεύτηκε: 30 Αυγούστου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (2), 326-340

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τίτλος Ονοματεπώνυμο συγγραφέα Πανεπιστήμιο Ονοματεπώνυμο δεύτερου (τρίτου κ.ο.κ.) συγγραφέα Πανεπιστήμιο Η κεφαλίδα (μπαίνει πάνω δεξιά σε κάθε σελίδα): περιγράφει το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Βαθμίδα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΤΖΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ψυχολογικής Προετοιμασίας: Θεωρία, έννοιες και εφαρμογές. Νεκτάριος Α. Σταύρου Αθλητικός Ψυχολόγος

Προγράμματα Ψυχολογικής Προετοιμασίας: Θεωρία, έννοιες και εφαρμογές. Νεκτάριος Α. Σταύρου Αθλητικός Ψυχολόγος Προγράμματα Ψυχολογικής Προετοιμασίας: Θεωρία, έννοιες και εφαρμογές Νεκτάριος Α. Σταύρου Αθλητικός Ψυχολόγος Εισαγωγή Στο πλαίσιο του σύγχρονου αθλητισμού, τόσο οι προπονητές, όσο και οι αθλητές, αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση Ενός Προγράµµατος Καθορισµού Στόχων στη Βελτίωση της Απόδοσης Παιδιών µε Νοητική Υστέρηση

Η Επίδραση Ενός Προγράµµατος Καθορισµού Στόχων στη Βελτίωση της Απόδοσης Παιδιών µε Νοητική Υστέρηση Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (1), 39 44 ηµοσιεύτηκε: 30 Μαρτίου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (1), 39-44 Released: March 30, 2006 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2016

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2016 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2016 Μαρκαριάν Παναγιώτα, Πυλιανίδης Θεόφιλος, Μαντζουράνης Νικόλαος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα