Γιάννης Ανδρουτσόπουλος. 1. Ορισµός

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιάννης Ανδρουτσόπουλος. 1. Ορισµός"

Transcript

1 2.9. ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Γιάννης Ανδρουτσόπουλος 1. Ορισµός Ο όρος γλώσσα των νέων δηλώνει το σύνολο των γλωσσικών φαινοµένων που χαρακτηρίζουν την επικοινωνία των νέων µεταξύ τους. Παρά τον χαρακτηρισµό «γλώσσα», η γλώσσα των νέων δεν είναι ένα αυτοτελές γλωσσικό σύστηµα, αλλά µια «κοινωνιόλεκτος» [sociolect], δηλαδή ένας τρόπος οµιλίας µε λεξιλογικά, πραγµατολογικά και δοµικά χαρακτηριστικά που χρησιµοποιείται υπό ορισµένες συνθήκες επικοινωνίας και είναι µέρος της γλωσσικής συνείδησης µιας κοινότητας. Η κοινωνική βάση της γλώσσας των νέων είναι η «παρέα», το δίκτυο των συνοµηλίκων. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει µια ενιαία γλώσσα των νέων, αλλά ένα σύνολο από επιµέρους τρόπους οµιλίας µε κοινές τάσεις διαµόρφωσης και κοινά γλωσσικά στοιχεία. Καθώς η ελληνική έρευνα είναι ακόµη περιορισµένη, τα στοιχεία που ακολουθούν συνδυάζουν ευρήµατα από διάφορες γλώσσες. 2. Χαρακτηριστικά της γλώσσας των νέων 2.1. Το νεανικό λεξιλόγιο περιλαµβάνει τόσο εκφράσεις χωρίς αντίστοιχο στην κοινή γλώσσα (π.χ. για τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα µιας νεανικής κουλτούρας) όσο και εκφράσεις που δηλώνουν µια ιδιαίτερη στάση (οικειότητα, αξιολόγηση, ειρωνεία) απέναντι σε ένα γνωστό αντικείµενο αναφοράς [1] (π.χ. ο χαρακτηρισµός η ώρα του παιδιού για το µάθηµα των αγγλικών). Ιδιαίτερα παραγωγικά σηµασιολογικά πεδία είναι οι κοινωνικές κατηγορίες (π.χ. φλώρος, τύπισσα), οι βιωµατικές και κοινωνικές εµπειρίες (π.χ. ξεσαλώνω διασκεδάζω ), οι ψυχολογικές καταστάσεις (π.χ. τα πήρα στο κρανίο εκνευρίστηκα ), οι αξιολογικές εκφράσεις (π.χ. αστέρι, σούπερ, τζάµι, χάσιµο πολύ καλό ) και επιτατικές εκφράσεις (ψιλο-, χοντρο-, καρα-, µε τρέλα). Ειδικά για την έκφραση αξιολόγησης και επίτασης έχουν διαπιστωθεί ιδιαίτερα συντακτικά σχήµατα, στα ελληνικά π.χ. «και γαµώ + Ονοµατική Φράση» (και γαµώ τις φάσεις πολύ καλή φάση ). Η νεανική επικοινωνία χρησιµοποιεί πολυάριθµες στερεότυπες εκφράσεις για την οργάνωση του διαλόγου, όπως χαιρετισµούς (έλα ρε, τσα γεια), προσφωνήσεις (ρε µεγάλε), φιλικές υβριστικές προσφωνήσεις (ρε µαλάκα), εκφράσεις συµφωνίας (Μέσα είσαι!), άρνησης (Ούτε µε σφαίρες!), επιδοκιµασίας (Φοβερό! Έγραψε!), έναρξης µιας αφήγησης (π.χ. Άκου φάση!). Η δηµιουργία και ανανέωση του νεανικού λεξιλογίου γίνεται µε τέσσερις βασικούς τρόπους: α) αλλαγή σηµασίας (π.χ. κόκαλο µεθυσµένος ) β) δανεισµός, κατά κύριο λόγο από τα αγγλικά (π.χ. χάι κεφάτος, φτιαγµένος ) γ) επιλογές προτύπων σχηµατισµού λέξεων, [2] π.χ. το επίθηµα -άς για κατηγορίες της νεανικής κουλτούρας µε αγγλική βάση (γκραφιτάς, σκινάς, µεταλάς, τσοπεράς κ.ά.) και δ)

2 τροποποίηση λέξεων χωρίς αλλαγή της βασικής τους σηµασίας, είτε µε επιθήµατα (τσιγάρο > τσιγαριά) είτε µε σύντµηση (µατσωµένος > µατσό) είτε µε µετάθεση φθόγγων ή συλλαβών, τα λεγόµενα ποδανά [3] ( ανάποδα, π.χ. µεναγκό γκόµενα ) Η έρευνα της νεανικής συνοµιλίας ασχολείται µε φαινόµενα της επικοινωνίας όπως π.χ. η γλωσσική επιθετικότητα, ο διάλογος νέων ενηλίκων και η αλλαγή γλωσσικού κώδικα. Μελέτες σε διάφορες χώρες δείχνουν ότι οι νέοι χρησιµοποιούν στη διαλογική τους επικοινωνία το σύνολο των γλωσσικών πηγών της κοινότητας όπου ζουν. Εδώ συγκαταλέγονται καταρχήν οι γλώσσες και οι γλωσσικές ποικιλίες του κοινωνικού περίγυρου, όπως η τοπική διάλεκτος (έστω και αν οι νέοι δεν τη µιλούν συστηµατικά) ή η γλώσσα µιας εθνικής µειονότητας. [4] Ακόµη, στοιχεία από τα µέσα ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας, π.χ. σλόγκαν από διαφηµίσεις, ατάκες από ταινίες και τραγούδια κ.ά. Στοιχεία από τις παραπάνω πηγές συνταιριάζονται δηµιουργικά στον νεανικό διάλογο, συγκροτώντας ένα «µωσαϊκό» που µεταβάλλεται ανάλογα µε τις επικοινωνιακές ανάγκες της στιγµής. [5] Ο τρόπος που γίνεται αυτό, δηλαδή ποια στοιχεία επιλέγουν οι νέοι και πώς τα χρησιµοποιούν στην επικοινωνία τους, αντανακλά τις πολιτισµικές επιρροές και την κοινωνική τοποθέτηση της κάθε νεανικής παρέας. [6] 2.3. Συστηµατικές διαφορές µεταξύ νέων και ενήλικων οµιλητών µιας κοινότητας έχουν µελετηθεί µε τις στατιστικές µεθόδους της κοινωνιογλωσσολογίας. Εξετάζεται η αναλογία πρότυπης και µη πρότυπης γλώσσας (διαλέκτου, λαϊκής γλώσσας) κυρίως στη φωνολογία και σε µικρότερο βαθµό στη µορφολογία, τη σύνταξη και τους συνοµιλιακούς δείκτες. Έχει διαπιστωθεί ότι οι νέοι οµιλητές χρησιµοποιούν στοιχεία µη πρότυπης γλώσσας συχνότερα από ό,τι ενήλικοι οµιλητές. Η διαφορά αυτή ερµηνεύεται είτε ως ένδειξη γλωσσικής αλλαγής, όταν καινοτοµικά φαινόµενα εµφανίζονται συχνότερα στην οµιλία των νέων, είτε ως φαινόµενο «ηλικιακής διαβάθµισης», [7] όταν στιγµατισµένα φαινόµενα είναι συχνότερα στη νεότητα απ ό,τι στην ενήλικη ζωή. 3. Κοινωνικά χαρακτηριστικά Προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί µια νεανική γλώσσα είναι α) η κοινωνικά θεσµοποιηµένη κατηγορία της νεότητας και β) κάποια µορφή νεανικής κουλτούρας και «αυτόνοµης» νεανικής επικοινωνίας. Οι περισσότερες έρευνες περιορίζουν την κατηγορία της νεότητας στην εφηβική ηλικία (12-18 ετών), άλλες συµπεριλαµβάνουν και τη µετεφηβική ηλικία (έως 25 ή 30 ετών). Ιστορικά, µορφές νεανικής γλώσσας υπήρχαν ήδη σε προηγούµενους αιώνες. [8] Ωστόσο η γλώσσα των νέων έγινε µαζικό φαινόµενο από τα µεταπολεµικά χρόνια και ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Αυτό ανάγεται στην αυξανόµενη οικονοµική και πολιτισµική ανεξαρτησία των νέων στις σύγχρονες κοινωνίες, αλλά και στην κοινή επιρροή από νεανικές κουλτούρες αγγλοαµερικανικής προέλευσης.

3 Γιατί οι νέοι αναπτύσσουν δικούς τους τρόπους έκφρασης; Οι εξηγήσεις της βιβλιογραφίας συνδυάζουν τρεις παράγοντες. Κοινωνιολογικά, [9] κάθε ηλικία έχει ιδιαίτερα γλωσσικά χαρακτηριστικά που συναρτώνται µε τυπικές συνθήκες επικοινωνίας. Τα κοινωνικά δίκτυα των νέων είναι στενότερα από αυτά των ενηλίκων, γεγονός που εντείνει την πίεση γλωσσικής συµµόρφωσης µε την παρέα. Ακόµη, οι συµβάσεις γλωσσικής ευγένειας και απόστασης που απαιτούνται στην ενήλικη ζωή δεν έχουν αναπτυχθεί ακόµη πλήρως κατά την εφηβεία. Έτσι εξηγείται το ότι η συχνότητα µη πρότυπης γλώσσας είναι µεγαλύτερη στη νεότητα από ό,τι στην ενήλικη ζωή. Ψυχολογικά, κατά τη νεανική ηλικία διαµορφώνεται η προσωπική και κοινωνική ταυτότητα. Η απόρριψη κατεστηµένων τρόπων συµπεριφοράς και ο πειραµατισµός µε εναλλακτικά µοντέλα, τάσεις που γενικότερα χαρακτηρίζουν την εφηβεία, εκφράζονται και γλωσσικά. Με την ιδιαίτερη γλώσσα τους, οι νέοι συµβολίζουν ότι ανήκουν σε µια ηλικία µε δικά της ενδιαφέροντα και αξίες, που διαφέρει τόσο από τα παιδικά όσο και από τα ενήλικα χρόνια. Επικοινωνιακά, λειτουργίες της γλώσσας όπως η εκφραστικότητα, η πρωτοτυπία και το γλωσσικό παιχνίδι ίσως είναι ισχυρότερες στη νεανική ηλικία απ ό,τι στη µετέπειτα ζωή. ιαφορές της νεανικής γλώσσας σε σχέση µε τον τόπο διαβίωσης, την κοινωνική προέλευση και το φύλο των νέων έχουν µελετηθεί για τις αναλογίες πρότυπης και µη πρότυπης γλώσσας (βλ. παραπάνω 2.3). Σε ό,τι αφορά το νεανικό λεξιλόγιο, η µέχρι τώρα έρευνα δεν επιτρέπει γενικεύσεις. Φαίνεται πάντως ότι η χρήση υβριστικού λεξιλογίου και υβριστικών προσφωνήσεων είναι συχνότερη ανάµεσα σε αγόρια. Σαφέστερη είναι η σχέση της γλωσσικής έκφρασης µε τη συµµετοχή σε µια νεανική κουλτούρα. Οι νεανικές «σκηνές» που συγκροτούνται γύρω από µουσικά στιλ (π.χ. punk, metal, hip-hop) χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα λεξιλόγια και τρόπους συνοµιλίας που διαµορφώνονται υπό την επιρροή αγγλόφωνων νεανικών µέσων. Σε ό,τι αφορά τις περιστάσεις επικοινωνίας, [10] τα διάφορα στοιχεία της νεανικής γλώσσας χρησιµοποιούνται συστηµατικά µόνο στα πλαίσια της οµάδας συνοµηλίκων, τόσο ιδιωτικά όσο και στα διάφορα νεανικά στέκια. Τούτο σηµαίνει ότι η γλωσσική συµπεριφορά των νέων είναι διαφορετική π.χ. στην αυλή του σχολείου από ό,τι µέσα στην τάξη. Στοιχεία νεανικής γλώσσας εµφανίζονται επίσης στα διάφορα νεανικά µέσα ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας (νεανικά περιοδικά, νεανικό ραδιόφωνο, [11] στίχοι τραγουδιών κλπ.). 4. Γλωσσική αλλαγή Η εξέλιξη της νεανικής γλώσσας δείχνει αντίρροπες τάσεις. Μια τάση προς ανοµοιογένεια οφείλεται στα επικοινωνιακά κίνητρα του γλωσσικού πειραµατισµού και της εκφραστικής πρωτοτυπίας (βλ. παραπάνω 3). Οι παραγωγικές κατηγορίες του λεξιλογίου και οι στερεότυπες εκφράσεις (βλ. παραπάνω 2.1) ανανεώνονται µε ταχείς ρυθµούς σε κάθε νεανική παρέα ξεχωριστά. Μια αντίρροπη τάση προς οµοιογένεια δηµιουργούν τα πολιτισµικά και γλωσσικά πρότυπα που διαδίδονται από νεανικά µέσα ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας. Έτσι π.χ. η πολιτισµική ταυτότητα των νεανικών µουσικών «σκηνών» συµβολίζεται γλωσσικά µε τον αγγλόφωνο-

4 διεθνή τους προσανατολισµό. [12] Ταυτόχρονα, στοιχεία της νεανικής γλώσσας περνούν στην κοινή γλώσσα [13] ως σύµβολα νεανικότητας. Οι νέοι διατηρούν ορισµένες εκφράσεις τους στην ενήλικη ζωή, οι γονείς χρησιµοποιούν ένα µέρος από το επίκαιρο λεξιλόγιο των παιδιών τους, ενώ τα ΜΜΕ προβάλλουν δείγµατα νεανικής γλώσσας, π.χ. στη διαφήµιση. Ωστόσο, η διάδοση του νεανικού λεξιλογίου δεν έχει εξηγηθεί ακόµη ικανοποιητικά. 5. Γλωσσικές στάσεις Η γλώσσα των νέων αποτελεί αντικείµενο συζήτησης και αξιολόγησης τόσο στην προφορική επικοινωνία όσο και στα µέσα ενηµέρωσης. Νέοι και ενήλικοι οµιλητές αξιολογούν τη γλώσσα των νέων µε διαφορετικό τρόπο. [14] Η στάση των ενηλίκων είναι συχνά επικριτική και διορθωτική. Γονείς και δάσκαλοι αντιδρούν ιδιαίτερα αρνητικά απέναντι στο υβριστικό και βωµολοχικό λεξιλόγιο, χωρίς ίσως να αντιλαµβάνονται ότι το λεξιλόγιο αυτό έχει συγκεκριµένες (διαπροσωπικές, αξιολογικές) λειτουργίες και ότι η συχνότητά του µειώνεται µε την είσοδο στην ενήλικη ζωή. Οι νέοι προσάπτουν στη γλώσσα τους αξίες θετικές όπως π.χ. ευθύτητα, αλληλεγγύη, ταύτιση µε µια νεανική κουλτούρα. Στα µέσα ενηµέρωσης, η στάση απέναντι στη νεανική γλώσσα [15] κυµαίνεται ανάµεσα στην αποδοχή («γλωσσική δηµιουργικότητα») και τον στιγµατισµό («γλωσσική πενία»). Στην Ελλάδα, ο ηµερήσιος και περιοδικός Τύπος προβάλλει κατά κανόνα µια στρεβλωµένη εικόνα του νεανικού λεξιλογίου, παρουσιάζει τη γλώσσα των νέων ως κάτι «ακατανόητο» και την αξιολογεί µε στερεότυπα (π.χ. συρρίκνωση του νεανικού λεξιλογίου σε «150 λέξεις») που δεν έχουν επιστηµονική βάση. Ένα τέτοιο στερεότυπο είναι η µη αναγνώριση του γεγονότος ότι οι κοινωνικές οµάδες αναπτύσσουν ένα ιδιαίτερο είδος λόγου που εξυπηρετεί την εσωτερική επικοινωνία της οµάδας, αλλά ταυτόχρονα ορίζει και την ταυτότητά της. 6. ιδακτικές εφαρµογές Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί διδακτικές ενότητες µε αντικείµενο τη γλώσσα των νέων στο µάθηµα της γλώσσας [16] σε επίπεδο λυκείου. Ο στόχος της διδακτικής εφαρµογής είναι διπλός: Οι µαθητές βλέπουν τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες και τις συνθήκες χρήσης του λεξιλογίου τους από µια άλλη οπτική γωνία. Ταυτόχρονα, η γλώσσα των νέων χρησιµεύει ως αφορµή για να συζητηθούν στην τάξη θέµατα όπως η γλωσσική ποικιλότητα (κοινωνικές διαφορές στη χρήση της γλώσσας), η γλωσσική νόρµα (τι θεωρείται «σωστό» και «κατάλληλο» σε διάφορες περιστάσεις), η γλωσσική εξέλιξη και αλλαγή. Όσο για το υλικό, ο δάσκαλος ζητά από τους µαθητές είτε να γράψουν ένα διάλογο ανάµεσα σε νέους είτε να συλλέξουν νεανικές λέξεις και εκφράσεις προφορικά (µε ένα απλό ερωτηµατολόγιο) ή από γραπτές πηγές. Οι ίδιοι οι µαθητές παρουσιάζουν στην τάξη π.χ. τη σηµασία ή ετυµολογία των λέξεων ή µια σύγκριση του υλικού µε λεξικά της κοινής γλώσσας, ενώ ο δάσκαλος καθοδηγεί τη συζήτηση στα παραπάνω γενικότερα θέµατα. Με παρόµοιο τρόπο, η γλώσσα των νέων µπορεί να

5 χρησιµοποιηθεί στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας (σε προχωρηµένο επίπεδο), όπου η περιέργεια των νεαρών µαθητών για την έκφραση των συνοµηλίκων τους στην υπό εκµάθηση γλώσσα είναι µεγάλη. A. Γενική βιβλιογραφία και συνδέσεις στο διαδίκτυο Οι τίτλοι παρατίθενται σε οκτώ υπο-ενότητες, οι έξι από τις οποίες έχουν ως βάση τη γλώσσα-αντικείµενο. Eκτεταµένη ξενόγλωσση βιβλιογραφία διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του συγγραφέα: Archetype.de 1. Ξενόγλωσσoi τίτλοι µε γενικότερο και θεωρητικό ενδιαφέρον ANDERSSON, L. & P. TRUDGILL Bad Language. Οξφόρδη: Blackwell. ANDROUTSOPOULOS, J. K Forschungsperspektiven auf Jugendsprache: ein integrativer Überblick. Στο Jugendsprache langue des jeunes youth language, επιµ. J. K. Androutsopoulos & A. Scholz, Φρανκφούρτη: Peter Lang. CHESHIRE, J Age-and generation-specific use of language. Στο Sociolinguistics. An International Handbook of the Science of Language and Society, επιµ. U.Ammon, N. Dittmar & K. J. Mattheier, 1ος τόµ., Βερολίνο & Νέα Υόρκη: de Gruyter. ROMAINE, S The Language of Children and Adolescents. Οξφόρδη: Blackwell. 2. Συλλογές µε άρθρα για διάφορες γλώσσες ANDROUTSOPOULOS, J. K. & A. SCHOLZ, επιµ Jugendsprache langue des jeunes youth language. Soziolinguistische und linguistische Perspektiven. Φρανκφούρτη: Peter Lang. RADTKE, E., επιµ La lingua dei giovani. Τυβίγγη: Narr. 3. Ελληνικά ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Κ Η γλώσσα των νέων σε συγκριτική προοπτική. Ελληνικά, γαλλικά, γερµανικά, ιταλικά. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 17ης Ετήσιας Συνάντησης του Τοµέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης Γλώσσα των νέων και γλωσσική αγορά της νεανικής κουλτούρας. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 18ης Ετήσιας Συνάντησης του Τοµέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. APOSTOLOU-PANARA, A Language change under way? The case of the definite article in Modern Greek. Στο Themes in Greek Linguistics, επιµ. I. Phillipaki- Warburton et al., Άµστερνταµ & Φιλαδέλφεια: Benjamins. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Α. &. ΓΟΥΤΣΟΣ Κείµενο και επικοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.

6 IORDANIDOU, A. & I. ANDROUTSOPOULOS Teenage slang in Modern Greek. Στο Greek Linguistics '95. Proceedings of the 2nd International Conference on Greek Linguistics, επιµ. G. Drachman et al., 1ος τόµ., Γκρατς: Neugebauer Medieneinstellungen gegenüber Jugendsprache: Printmedien in Griechenland. Στο Jugendsprache langue des jeunes youth language, επιµ. J. K. Androutsopoulos & A. Scholz, Φρανκφούρτη: Peter Lang, [ ιατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, Γ Η γλώσσα των νέων. Στο Γλώσσα. Αναζητήσεις και συζητήσεις, επιµ. Ελληνικός Γλωσσικός Όµιλος. Αθήνα: Καρδαµίτσας. 4. Αγγλικά CHESHIRE, J Variation in an English Dialect. Κέµπριτζ: Cambridge University Press. EBLE, C Slang & Sociability. In-group Language among College Students. Τσάπελ Χιλ & Λονδίνο: The University of North Carolina Press. ECKERT, P Jocks and Burnouts: Social Categories and Identity in High School. Νέα Υόρκη: Teachers College Press. LABOV, T Social and language boundaries among adolescents. American Speech 67(4): RAMPTON, B Crossing. Language and Ethnicity among Adolescents. Λονδίνο: Longman. INTERNET: COLT (Corpus of London Teenage Speech). Νορβηγικό ερευνητικό πρόγραµµα για τη νεανική γλώσσα στο Λονδίνο. Η ιστοσελίδα περιλαµβάνει εκτενή βιβλιογραφία και δείγµατα του γλωσσικού υλικού. URL: 5. Γαλλικά FRANΗOIS-GEIGER, D. & J.-P. GOUDAILLER, επιµ Parlures Argotiques (=Langue Française 90). Παρίσι. BOYER, H., επιµ Les mots des jeunes. Observations et hypothèses (=Langue Française 114). Παρίσι: Larousse. 6. Γερµανικά ANDROUTSOPOULOS, J. K Deutsche Jugendsprache: Untersuchungen zu ihren Strukturen und Funktionen. Φρανκφούρτη: Peter Lang. AUGENSTEIN, S Funktionen von Jugendsprache. Τυβίγγη: Niemeyer. NOWOTTNICK, M Jugend, Sprache und Medien. Untersuchungen von Rundfunksendungen für Jugendliche. Βερολίνο & Νέα Υόρκη: de Gruyter. SCHLOBINSKI, P., G. KOHL & I. LUDEWIGT Jugendsprache. Fiktion und Wirklichkeit. Όπλαντεν: Westdeutscher Verlag. SCHLOBINSKI, P. & N.-C. HEINS, επιµ Jugendliche und "ihre" Sprache: Sprachregister, Jugendkulturen und Wertesysteme. Όπλαντεν: Westdeutscher Verlag.

7 7. Ιταλικά BANFI, E. & A. SOBRERO, επιµ Il linguaggio giovanile degli anni Novanta. Ρώµη & Μπάρι: Laterza. LICEO DI MENDRISIO Vocabolario del linguaggio giovanile. Chiasso: Edizioni Tettamanti. INTERNET. LinguaGiovani. Κόµβος τεκµηρίωσης για την ιταλική γλώσσα των νέων. Περιλαµβάνει βιβλιογραφία, πληροφορίες για τρέχουσα έρευνα και λίστα µε δηµοσιεύµατα Τύπου. URL: 8. Σουηδικά KOTSINAS, U.-B Ungdomsspråk. Ουψάλα: Hallgren & Fallgren. KOTSINAS, U.B., A.B. STENSTRÖM & A.-M. KARLSSON, επιµ Ungdomsspråk i Norden. MINS 43. Στοκχόλµη: Department of Scandinavian Languages, Stockholm University. INTERNET. UNO (Teenage Language in the Nordic Countries). ιακρατικό ερευνητικό πρόγραµµα για τη γλώσσα των νέων και τη γλωσσική επαφή στις σκανδιναβικές χώρες. Εκτενής βιβλιογραφία. URL: Β. Ειδική βιβλιογραφία 1. Χαρακτηριστικά της γλώσσας των νέων Πρόσφατες µελέτες για το νεανικό λεξιλόγιο είναι Androutsopoulos & Iordanidou 1997 Ανδρουτσόπουλος 1997 (ελληνικά) Boyer 1997 (γαλλικά) Eble 1996 (αγγλικά) Androutsopoulos 1998 (γερµανικά) Liceo di Mendrisio 1998 (ιταλικά). Για τη νεανική συνοµιλία βλ. Γεωργακοπούλου & Γούτσος 1999 (Κεφ. 5) Schlobinski, Kohl & Ludewigt 1993 Augenstein 1998 (γερµανικά). Τη γλωσσική συµπεριφορά των νέων σε συνθήκες πολυγλωσσίας µελετά ο Rampton 1995 (αγγλικά). Για στατιστικές έρευνες και την έννοια της «ηλικιακής διαβάθµισης» γενικότερα, βλ. Cheshire 1987 και Romaine Κοινωνικά χαρακτηριστικά Κοινωνικές διαφορές στη νεανική γλωσσική χρήση έχουν µελετήσει οι Cheshire 1982 Eckert 1989 Labov 1992 (αγγλικά). Για τη γλωσσική χρήση σε διάφορες νεανικές κουλτούρες και νεανικά µέσα, βλ. Augenstein 1998 Nowottnick 1989 και τις συνεισφορές στα Schlobinski & Heins 1998 (γερµανικά) και Androutsopoulos & Scholz 1998.

8 3. Γλωσσική αλλαγή Για τον εφήµερο χαρακτήρα και την κοινωνική διάδοση της αργκοτικής γλώσσας γενικότερα, βλ. Andersson & Trudgill Για τη σχέση αγγλικών στοιχείων στη γλώσσα των νέων και νεανικής κουλτούρας, βλ. Androutsopoulos 1998 (γερµανικά). Για µια σύγκριση του νεανικού λεξιλογίου και κειµένων της νεανικής κουλτούρας σε διάφορες γλώσσες, βλ. Ανδρουτσόπουλος 1997 και Γλωσσικές στάσεις Ο στιγµατισµός της νεανικής γλώσσας αναφέρεται στο µεγαλύτερο µέρος της βιβλιογραφίας. Περιπτώσεις και επιχειρήµατα γλωσσικού στιγµατισµού συζητούν οι Andersson & Trudgill Τις στάσεις των νέων περιγράφουν εκτεταµένα οι Schlobinski, Kohl & Ludewigt 1993 (γερµανικά). Τις στάσεις του ελληνικού Τύπου απέναντι στη γλώσσα των νέων έχουν µελετήσει οι Iordanidou & Androutsopoulos ιδακτικές εφαρµογές Τα σχετικά άρθρα είναι δυσεύρετα και δεν παρατίθενται στην επιλεγµένη βιβλιογραφία. Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε τον συγγραφέα. [1] Κείµενο 1: Eble, C. 1996: Slang & Sociability. In-group Language among College Students. Τσάπελ Χιλ & Λονδίνο: The University of North Carolina Press, σελ Η slang συνήθως παρέχει ενα εναλλακτικό λεξιλόγιο για πράγµατα που ήδη έχουν ένα όνοµα. [...] Οι λέξεις της slang δεν έχουν οµοιόµορφη κατανοµή στα σηµασιολογικά πεδία του λεξιλογίου. Ονόµατα που δεν χρησιµοποιούνται σε περιστάσεις ανεπίσηµης επικοινωνίας δεν έλκουν slang συνώνυµα, για παράδειγµα αφηρηµένες έννοιες όπως αγία τριάδα, τεχνικοί όροι όπως χρωµόσωµα, φυσικά φαινόµενα όπως βαρύτητα και έννοιες από ειδικές περιοχές του επιστητού, όπως π.χ. το φώνηµα της γλωσσολογίας. [...] Η slang υπηρετεί τις ανθρώπινες και όχι τις επαγγελµατικές εκφραστικές ανάγκες. [...] Η slang είναι αρκετά προβλέψιµη σε ό,τι αφορά το σηµασιολογικό της εύρος, που κατά κύριο λόγο επικεντρώνεται στις κοινωνικές σχέσεις. Η slang παρέχει στους χρήστες της γλώσσας λέξεις για χαρούµενα και λυπητερά συναισθήµατα, για την επιτυχία και την αποτυχία, για την έκφραση συµφωνίας και διαφωνίας. Οι αξιολογικοί όροι είναι πολυάριθµοι, καθώς οι slang λέξεις µάλλον κρίνουν παρά ορίζουν. Το slang λεξιλόγιο δηλώνει ακραίες

9 κρίσεις (το πολύ καλό και το πολύ κακό) χωρίς µεγάλη αξιολογική διαβάθµιση. Η slang σπάνια ακολουθεί τη µέση οδό. Υποτιµητικοί όροι για όσους δεν ανήκουν στην παρέα ή κουλτούρα του οµιλητή είναι πολύ συχνοί. [...] Σχεδόν όλες οι κοινωνικές οµάδες που χρησιµοποιούν slang, ακόµη και οι φοιτήτριες, δηµιουργούν ή δανείζονται υποτιµητικές λέξεις για τη γυναίκα, παρουσιάζοντάς την ως αντικείµενο ή ζώο. Η slang συχνά παραβιάζει τα γλωσσικά ταµπού της γενικής κουλτούρας. Στα αγγλικά, η περιφρόνηση των κοινωνικών συµβάσεων φαίνεται στην αφθονία slang λέξεων για τα απόκρυφα µέρη του σώµατος, τα σωµατικά εκκρίµατα και το σεξ... Μετάφραση-προσαρµογή: Γ. Ανδρουτσόπoυλος [2] Κείµενο 2: Iordanidou, A. & I. Androutsopoulos Teenage slang in Modern Greek. Στο Greek Linguistics 95. Proceedings of the 2nd International Conference on Greek Linguistics, επιµ. G. Drachman et al., 1ος τόµ., Γκρατς: Neugebauer....Πολλές καινούριες λέξεις της γλώσσας των νέων (ΓτΝ) σχηµατίζονται µε ένα σχετικά µικρό απόθεµα παραγωγικών τύπων, που από κοινωνιογλωσσική σκοπιά µπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες. [...] Πρώτον, η ΓτΝ χρησιµοποιεί αρκετούς τύπους σχηµατισµού λέξεων που είναι ενεργοί και σε άλλες ποικιλίες της νέας ελληνικής, π.χ. -άς, -άκιας, -άτος, -ιάρης, - δικο, -µένος. εύτερον, βρίσκουµε ορισµένους µη πρότυπους τύπους σχηµατισµού που χρησιµοποιούνται στη ΓτΝ, αλλά και στη λαϊκή γλώσσα και σε διάφορες αργκό. Εδώ ανήκουν α) τα παραγωγικά επιθήµατα -όβιος και -άνος που συνδυάζονται τόσο µε ελληνικές όσο και µε αγγλικές βάσεις, π.χ. πάρτι > παρτόβιος, µπαρ > µπαρόβιος β) το µόρφηµα -ς που χρησιµεύει σε ορισµένες περιπτώσεις ως παραγωγικό επίθηµα, π.χ. έπιπλο > έπιπλος (οπαδός της λαϊκής µουσικής) γ) ορισµένες διαδικασίες µορφικής τροποποίησης, όπως αποκοπή και µετάθεση συλλαβών. Τρίτον, παρατηρείται η καινοτοµική χρήση ορισµένων γνωστών τύπων παραγωγής. Μία περίπτωση είναι ο συνδυασµός ενός επιθήµατος µε βάσεις από ένα επιπρόσθετο µέρος του λόγου, π.χ. το επίθηµα -ιά σχηµατίζει στη ΓτΝ αφηρηµένα ουσιαστικά από επίθετα και µετοχές (άνετος > ανετιά, ψαγµένος > ψαγµενιά). Μια δεύτερη περίπτωση είναι η αλλαγή σηµασιολογικής λειτουργίας του επιθήµατος, π.χ. το υποκοριστικό επίθηµα -άκι χρησιµοποιείται και σαν επίθηµα παραγωγής

10 (π.χ. πρέζα > πρεζάκι). Τέλος, διάφορα επιθήµατα µπορούν να συνδυαστούν µε ασυνήθιστες (για την κοινή γλώσσα) βάσεις όπως χαιρετισµούς και ηχοµιµητικές λέξεις, π.χ. καληνύχτα > καληνυχτάκιας (συνοδός, αλλά όχι φίλος µιας κοπέλας) και µπλι-µπλι (ήχος ηλεκτρονικών παιχνιδιών ή ηλεκτρονικής µουσικής) > µπλιµπλίκια (ηλεκτρονική µουσική)». [3] Στη γαλλική ΓτΝ, η τεχνική που αντιστοιχεί στα δικά µας τα ποδανά ονοµάζεται verlan (ανάποδο του l'envers), π.χ. η λέξη femme (γυναίκα) γίνεται meuf και η λέξη mec (τύπος) γίνεται keum. Μια από τις πιο πρόσφατες εργασίες για τα verlan είναι της γλωσσολόγου Vivienne Méla (άρθρο στον συλλογικό τόµο Boyer 1997). Η Méla γράφει: «...Το verlan δεν είναι ένας ενιαίος, οµοιογενής τρόπος οµιλίας. Υπάρχουν πολλά ρεύµατα και υπο-διάλεκτοι ανάλογα µε την πόλη, τη γειτονιά και την σύνθεση του πληθυσµού της. Ωστόσο, το verlan είναι ουσιαστικά µια αργκό των προαστίων (banlieue), µια αργκό της παρέας που συχνά συνδέεται µε νεαρούς απογόνους µεταναστών. Είναι µια αντρική αργκό. Μια γρήγορη ανάλυση του verlan λεξιλογίου δείχνει ότι το verlan χρησιµοποιείται κυρίως για να µιλήσει κανείς για συµπλοκές, σεξ, ναρκωτικά και κλοπές. Τα ρήµατα δράσης και κίνησης είναι πολυάριθµα, ενώ απουσιάζουν όροι που αναφέρονται σε διανοητικές πράξεις...». [4] Η χρήση µειονοτικών γλωσσών από νέους της εθνικής πλειοψηφίας έχει καταγραφεί για την Αγγλία (Rampton 1995), τη Σουηδία (Kotsinas 1994) και τη Γερµανία (Auer και Dirim, αδηµοσίευτο). Οι Peter Auer και Inci Dirim µελέτησαν τη χρήση της τουρκικής από νέους µη τουρκικής προέλευσης στο Αµβούργο: «...Ιδίως σε γειτονιές του Αµβούργου µε έντονα πολυεθνική σύσταση πληθυσµού έχει αναπτυχθεί (προφανώς µόλις τα τελευταία χρόνια) µια µορφή νεανικής γλωσσικής χρήσης που περιλαµβάνει τούρκικες εκφράσεις και επικοινωνιακές ρουτίνες. Όπως δείχνουν ηχογραφήσεις αυθόρµητης επικοινωνίας, πρόκειται όχι µόνο για µεµονωµένες τούρκικες λέξεις που ενσωµατώνονται στη γερµανική γλώσσα (π.χ. βρισιές), αλλά και για ολόκληρα εκφωνήµατα και σειρές εκφωνηµάτων, π.χ. η ερώτηση για την ώρα και η απάντηση σε αυτήν. Τέτοιες ρουτίνες χρησιµοποιούνται έστω και αν κανένας από τους συνοµιλητές δεν είναι τουρκικής καταγωγής. Έτσι για παράδειγµα διαπιστώσαµε ότι νέοι µε γερµανική, αφγανική και τυνησιακή καταγωγή χρησιµοποιούν στη µεταξύ τους επικοινωνία ένα στιλ οµιλίας που περιλαµβάνει τουρκικά στοιχεία. [...] Τα τουρκικά είναι λοιπόν αναπόσπαστο τµήµα της επικοινωνίας σε παρέες µε νέους από διαφορετική εθνική προέλευση καθώς και σε τάξεις σχολείων µε µεγάλη αναλογία Τούρκων

11 µαθητών. Φαίνεται, όµως, ότι η εκµάθηση και χρήση τους δεν κινείται από λόγους συνειδητής πολιτικής ή ιδεολογικής διαφοροποίησης από τους Γερµανούς ή τον κόσµο των ενηλίκων, αλλά πρώτα και κύρια από το γεγονός ότι τα τουρκικά είναι συνεχώς παρόντα στο συγκεκριµένο κοινωνικό περιβάλλον και απολαµβάνουν κύρους στα κοινωνικά πλαίσια της γειτονιάς». [5] Schlobinski, P., G. Kohl & I. Ludewigt Jugendsprache. Fiktion und Wirklichkeit. Όπλαντεν: Westdeutscher Verlag, σελ Το παιχνιδιάρικο µαστόρεµα µε διάφορα γλωσσικά ύφη η αρχή του bricolage είναι ένα ουσιαστικό γνώρισµα της νεανικής επικοινωνίας. Η σύνδεση διαφόρων τρόπων οµιλίας, η χρήση διαφορετικών πολιτισµικών πηγών και η µετατροπή τους στη ροή της επικοινωνίας ανήκουν στη δηµιουργική γλωσσική χρήση των νέων. Προκειµένου να εκδιπλωθεί αυτή η δηµιουργικότητα απαιτούνται ορισµένες συνθήκες-πλαίσιο, οι οποίες επιτρέπουν και ευνοούν µια ελεύθερη γλωσσική διαµόρφωση. Έτσι δεν φαίνεται παράξενο ότι το παιχνίδι µε τη γλώσσα γεννιέται και ξεδιπλώνεται κάτω από σχετικά αδόµητες συνθήκες επικοινωνίας, όπου οι νέοι µπορούν συχνά να αποφασίσουν οι ίδιοι για το πώς θα τις γεµίσουν και θα τις διαµορφώσουν. Το διάλειµµα ανάµεσα στις σχολικές ώρες και οι ανεπίσηµες συναντήσεις της παρέας είναι τυπικά παραδείγµατα για περιστάσεις όπου η επιρροή θεσµών και ενηλίκων είναι µικρή. Αν µάλιστα η διάθεση των ίδιων των νέων είναι χαλαρή και οι συµµετέχοντες γνωρίζονται µεταξύ τους, τότε δεν υπάρχει πλέον εµπόδιο για την δηµιουργική διαµόρφωση της γλώσσας [6] Κείµενο 3: Georgakopoulou, A Doing youth in and through conversational narratives. Στο Language and ideology. Selected Papers from the 6th International Pragmatics Conference, Verschueren, J. επιµ., Antwerp: IPrA, σελ Η συνεργατική στάση των συµµετεχόντων στην συγκρότηση της διήγησης συνδέεται στενά µε έναν λόγο-«µωσαϊκό» που περιλαµβάνει µια πλειάδα από φωνές και κείµενα. Αυτή η πολυφωνία γίνεται φανερή σε συχνές αλλαγές ύφους που χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω γλωσσικά στοιχεία: α) Φωνολογικά ή λεξιλογικά περάσµατα στην τοπική διάλεκτο ή σε άλλες µη πρότυπες γλωσσικές ποικιλίες, που χρησιµοποιούνται µε τρόπο ειρωνικό για

12 να δηµιουργήσουν διάσταση ανάµεσα σε ορισµένες νοοτροπίες. β) Πέρασµα σε επίσηµες γλωσσικές ποικιλίες και σε αποµιµήσεις καθαρεύουσας. Παρόµοιες αλλαγές ύφους, που αποτελούν γενικότερα πηγή χιούµορ στην προσωπική επικοινωνία των Ελλήνων, οφείλουν την εκφραστική τους ισχύ στο γεγονός ότι η χρήση τους δεν αρµόζει στις περιστάσεις επικοινωνίας. Συνεπώς προσφέρονται για την δηµιουργία µιας ειρωνικής απόστασης ανάµεσα στον αφηγητή και τις φωνές της αφήγησης στις οποίες αποδίδεται η «καθαρεύουσα». γ) ιακειµενικές αναφορές σε δηµοφιλή είδη κειµένου (π.χ. τηλεοπτικά διαφηµιστικά, τραγούδια, κείµενα από περιοδικά, αστεία, κτλ.) καθώς και σε κείµενα της ίδιας της παρέας, όπως π.χ. παλιότερες αφηγήσεις και ποιήµατα καταγραµµένα στο κοινό ηµερολόγιο της παρέας. Οι αναφορές αυτές συχνά είναι σύντοµες, π.χ. µια ατάκα ή ένα παράθεµα, για παράδειγµα η επαναλαµβανόµενη φράση Μίλα του ρε, µίλα του. Αυτά τα κείµενα ανήκουν στο κοινό απόθεµα γνώσης ολόκληρης της παρέας και αποτελούν γλωσσικό και συµβολικό «κεφάλαιο» για την οµάδα. Συνεπώς χρησιµοποιούνται ως «προκατασκευασµένες» αξιολογήσεις που προσδίνουν κύρος στο επιχείρηµα ή στην στάση της αφηγήτριας... [7] Κείµενο 4: Romaine, S The Language of Children and Adolescents, Oxford, Blackwell, σελ Η προσωπική βιογραφία περιλαµβάνει τρόπους συµπεριφοράς που θωρούνται κατάλληλοι για κάθε στάδιο ζωής. Όλοι µας συνηθίζουµε να κρίνουµε, περισσότερο ή λιγότερο συνειδητά, τους ανθρώπους µε βάση την εµφάνισή και τη συµπεριφορά τους. Η οµιλία είναι µόνο ένα από τα διάφορα στοιχεία της συµπεριφοράς που υπόκεινται σε ηλικιακή διαβάθµιση. Ορισµένοι πολιτισµοί διαθέτουν πολύπλοκες τελετουργίες µύησης που σηµαδεύουν την είσοδο ενός ατόµου σε ένα νέο στάδιο ζωής ή τη µετάβαση από ένα στάδιο στο επόµενο. Στις περισσότερες βιοµηχανικές κοινωνίες δεν υπάρχουν τέτοιες τελετουργίες. Ωστόσο, κάποιος που δεν ντύνεται όπως «αρµόζει» στην ηλικία του θεωρείται γελοίος, το ίδιο και ένας ενήλικος που προσπαθεί να χρησιµοποιήσει τη νεανική γλώσσα της νέας γενιάς. Μιλώντας λοιπόν για γλωσσικούς τύπους ηλικιακής διαβάθµισης, εννοώ την χαρακτηριστική γλωσσική συµπεριφορά που είναι ταιριαστή σε και τυπική για διάφορα στάδια ζωής. Μία από τις πιο συνηθισµένες γλωσσικές διαφορές ανάµεσα σε ηλικιακές οµάδες είναι η «νεανική αργκό». Πρόκειται για µία πολύ επιφανειακή διαφορά, που ωστόσο επαρκεί για να διακρίνει ηλικιακές οµάδες. [...] Η χρήση ενός ειδικού λεξιλογίου στα πλαίσια µίας κοινωνικής (ηλικιακής ή και επαγγελµατικής) οµάδας πληροί µία βασική λειτουργία: δείχνει συµµετοχή στην οµάδα και διευκολύνει την επικοινωνία ανάµεσα σε ανθρώπους µε κοινά ενδιαφέροντα. [...] Επιπλέον, πολυάριθµες κοινωνιογλωσσικές έρευνες

13 έχουν καταδείξει συσχετισµούς ανάµεσα στην ηλικία και σε φωνολογικά ή γραµµατικά στοιχεία. [...] Σε γενικές γραµµές, φαίνεται ότι η χρήση κοινωνικά στιγµατισµένων γλωσσικών στοιχείων φτάνει στο αποκορύφωµά της κατά την εφηβεία.» [8] Κείµενο 5: EBLE, C Slang & Sociability. In-group Language among College Students. Τσάπελ Χιλ & Λονδίνο: The University of North Carolina Press, σελ. 38. Πριν από τον 20ό αιώνα, στις Ηνωµένες Πολιτείες δεν υπήρχε νεανική κουλτούρα ξέχωρη από το σχολείο. Συνεπώς ό,τι δείγµα νεανικής αργκό έχει καταγραφεί, είναι σχεδόν αποκλειστικά µαθητική και κολεγιακή αργκό. Παρόλο λοιπόν που η µαθητική αργκό του 19ου αιώνα δεν µπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική για το σύνολο της νεανικής αργκό της περιόδου αυτής, µας παρέχει τα καλύτερα διαθέσιµα παραδείγµατα για τις γλωσσικές πρακτικές των νέων του περασµένου αιώνα. [...] Συλλογές µαθητικής αργκό του 19ου αιώνα δείχνουν πώς η γλωσσική δηµιουργικότητα τίθεται στην υπηρεσία της καθηµερινής αγορίστικης ζωής. Συλλογές από διάφορα σχολεία περιλαµβάνουν συνώνυµα για την παραµέληση των σχολικών υποχρεώσεων, για κοινωνικά αποτυχηµένους µαθητές, για το ποτό και τα σπορ, για κορίτσια, αποχωρητήρια και έλλειψη χρηµάτων. Πρόκειται για σηµασιολογικές κατηγορίες που είναι ακόµη παραγωγικές στη γλώσσα των αµερικανών µαθητών. Από άλλες σκοπιές, όµως, οι αργκό του 1890 και του 1990 δεν είναι συγκρίσιµες. Οι λέξεις και εκφράσεις του 1890 δείχνουν µια εσωστρεφή οµάδα χωρίς ενδιαφέρον για µια ευρύτερη κοινωνική σκηνή ή νεανική κουλτούρα. Πριν το 1900 η µαθητική αργκό δεν αναφερόταν ούτε στη µουσική ούτε σε µόδες. Τέτοιες αναφορές στη λαϊκή κουλτούρα έρχονται µόνο κατά τον 20ο αιώνα. [9] H γερµανίδα κοινωνιολόγος και εκπαιδευτικός Nave-Herz (1989, 629) συνοψίζει την κοινωνική λειτουργία της ΓτΝ ως εξής: «...Από κοινωνιολογική σκοπιά η ΓτΝ δεν είναι απλά ένα µέσο µετάδοσης πληροφοριών, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα σύµβολο ενός κοινωνικού ρόλου. Με τη χρήση της ο οµιλητής διαχωρίζει τον εαυτό του από το ρόλο του παιδιού και του ενηλίκου και δηλώνει συµµετοχή στη νεανική κουλτούρα. Αντίστροφα, η νεανική παρέα ελέγχει µέσω της γλώσσας ποιος θέλει να ανήκει σε αυτήν και ποιος όχι.

14 Κατά συνέπεια η ΓτΝ έχει τόσο λειτουργία κοινωνικής διαφοροποίησης όσο και κοινωνικού ελέγχου...» [10] Κείµενο 6: Androutsopoulos, J. K Deutsche Jugendsprache: Untersuchungen zu ihren Strukturen und Funktionen, Frankfurt a.m., Peter Lang, σελ Η ερευνητική βιβλιογραφία παρέχει πότε σκόρπιες ενδείξεις, πότε βάσιµα ευρήµατα πάνω στις απαραίτητες συνθήκες επικοινωνίας για τη χρήση µιας ιδιαίτερης νεανικής γλώσσας. Η γενική εικόνα είναι ότι η ιδιαίτερη γλώσσα ενεργοποιείται µόνο στα πλαίσια της παρέας. Η χρήση της ΓτΝ προϋποθέτει λοιπόν συνοµηλικότητα και συµµετρική κοινωνική σχέση ανάµεσα στους επικοινωνούντες. [...] Οι Schlobinski, Kohl και Ludewigt (1993) παρουσιάζουν την περιγραφή των περιστάσεων χρήσης ενός παρεΐστικου στιλ οµιλίας ως ένα από τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα της έρευνάς τους. ιατυπώνουν τρεις παράγοντες µε τις ακόλουθες παραµέτρους: α) βαθµός οικειότητας της παρέας β) βαθµός δόµησης της περίστασης γ) βαθµός συναισθηµατικής ατµόσφαιρας. Έτσι, µια υψηλή οικειότητα, µια µη οργανωµένη περίσταση και µια ζωντανή ατµόσφαιρα αποτελούν τις ιδανικές συνθήκες για την εµφάνιση δηµιουργικών τρόπων οµιλίας και γλωσσικών παιχνιδιών. [...] Ο γερµανός ερευνητής J. Schwitalla (1994) ασχολείται εκτενώς µε τις περιστάσεις στις οποίες εµφανίζονται τρόποι οµιλίας χαρακτηριστικοί για µια νεανική παρέα. Τονίζει την σηµασία της µη οργανωµένης περίστασης, διακρίνει συγκεκριµένα γλωσσικά συµβάντα και τύπους διαλόγου, και θεωρεί τον αριθµό των συνοµιλητών ως σηµαντικό παράγοντα. Ο Schwitalla γράφει: «Σε αυτές τις αβίαστες συναντήσεις οι νέοι χρησιµοποιούν διάφορους τύπους επικοινωνίας και συνοµιλίας που είναι χαρακτηριστικοί για την µη οργανωµένη νεανική επικοινωνία: Χαιρετιούνται και αποχαιρετιούνται, ανταλλάσσουν πληροφορίες, κλείνουν ραντεβού, διηγούνται εµπειρίες δικές τους και άλλων, πειράζουν ο ένας τον άλλον, επιχειρηµατολογούν (π.χ. σχετικά µε µουσικά συγκροτήµατα και δίσκους), συζητάνε σοβαρά για προβλήµατα και ζητήµατα λίγο-πολύ συνδεδεµένα µε τον δικό τους κόσµο, και αναλογίζονται τί θέλουν να πετύχουν στο µέλλον και πώς. Σε γενικές γραµµές, όσο περισσότεροι νέοι είναι συγκεντρωµένοι [...] τόσο συχνότερα χρησιµοποιούν εκφράσεις της παρέας και τόσο συχνότερα ανταλλάσσουν πειράγµατα».

15 [11] Η Nowottnick (1989, 314) για τη γλωσσική χρήση στο νεανικό ραδιόφωνο στη Γερµανία:...Με τη χρήση χαρακτηριστικών στοιχείων της νεανικής γλώσσας, ο εκφωνητής ενσωµατώνει τη γλωσσική ποικιλία της οµάδας-στόχου στην οµιλία του και επιδιώκει έτσι µια επικοινωνιακή προσέγγιση προς τους ακροατές, η οποία µπορεί όµως να ερµηνευθεί και ως κολακεία και κατά συνέπεια να κριθεί αρνητικά. Ωστόσο, τα στοιχεία νεανικής γλώσσας δεν είναι και τόσο συχνά στις εκποµπές που αναλύσαµε, σε αντίθεση µε την πλούσια χρήση καθηµερινού λεξιλογίου. Εδώ πρέπει όµως να συνυπολογιστεί η δοµή της νεανικής γλώσσας, που δεν εξαντλείται σε µεµονωµένες λέξεις και εκφράσεις, αλλά περιλαµβάνει και ορισµένες αρχές γλωσσικής χρήσης που µπορούν να πραγµατωθούν και µε λεξιλόγιο της καθοµιλουµένης και κοινής γλώσσας. Οι αρχές αυτές καταγράφηκαν σε πολλές εκποµπές του εµπειρικού υλικού: µεταφορά, υπερβολή και δυναµισµός στην έκφραση, παιχνιδιάρικη χρήση της γλώσσας (δηµιουργικότητα, πειραµατισµός) και ενσωµάτωση αγγλικών στοιχείων. Η εφαρµογή αυτών των αρχών δηµιουργεί σήµατα γλωσσικής νεανικότητας, µε χαρακτηριστικότερο όλων την τάση προς υπερβολή.» [12] Κείµενο 7: Androutsopoulos, J. K Deutsche Jugendsprache: Untersuchungen zu ihren Strukturen und Funktionen, Frankfurt a.m., Peter Lang, σελ Αν δει κανείς τα γλωσσικά δάνεια ως µέρος ενός «εισαγόµενου» πολιτισµικού ρεύµατος, τότε η κοινωνική-συµβολική αξία των γλωσσικών δάνειων εντάσσεται σε µια εισαγόµενη κουλτούρα. Αν δεχτούµε ότι οι νεανικές κουλτούρες λειτουργούν ως πολιτισµικά πρότυπα και ταυτόχρονα ως σηµεία διαφοροποίησης από άλλες κοινωνικές και ηλικιακές οµάδες, τότε και οι αγγλισµοί της νεανικής γλώσσας θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο: ως γνωρίσµατα ειδικών ενδιαφερόντων και τρόπων ζωής από τη µια µεριά, και ως µέσα για τη γλωσσική διαφοροποίηση µιας οµάδας από την άλλη. Η διαφοροποίηση µέσω αγγλισµών είναι αποτελεσµατική απέναντι σε ενήλικες µε περιορισµένες γνώσεις της αγγλικής γλώσσας, το ίδιο όµως και απέναντι σε συνοµηλίκους, στον βαθµό που η διαφοροποίηση δεν ανάγεται στη γνώση της ξένης γλώσσας, αλλά στη γνώση των πολιτισµικών στοιχείων που δηλώνονται µε την ξένη γλώσσα. [...] Ένα µεγάλο µέρος των αγγλικών στοιχείων στη ΓτΝ δεν κατακτάται µέσα από το µάθηµα των αγγλικών στο σχολείο ούτε µε την ανάγνωση αγγλικών εφηµερίδων. Αντίθετα, οι πηγές του είναι τα διάφορα µέσα της νεανικής κουλτούρας: video-clips, µουσικά περιοδικά, συνοδευτικά φυλλάδια δίσκων κ.ά. [...] Τα αγγλικά στοιχεία που

16 κατακτώνται µε αυτό τον τρόπο χαρακτηρίζονται από επικαιρότητα: Νεολογισµοί της καθοµιλουµένης αγγλικής καθώς και διαφόρων αγγλικών αργκό αναπαράγονται σε γερµανικά νεανικά κείµενα προτού καν καταγραφούν σε αγγλικά λεξικά. Αυτή η µη θεσµοποιηµένη κατάκτηση παίζει, εξάλλου, αποφασιστικό ρόλο στην περιορισµένη διάδοση των δανείων αυτών στην κοινωνίαδέκτη. Αγγλισµοί που προέρχονται από ειδικές πολιτισµικές πηγές διαδίδονται µεν σε ολόκληρη την επικράτεια, αλλά µόνο στα πλαίσια ειδικών κοινωνικών οµάδων και σκηνών. Κάθε νεανική σκηνή δανείζεται τις λέξεις και εκφράσεις που χρησιµοποιούνται στα µέσα της ίδιας κουλτούρας στον αγγλόφωνο χώρο. [...] Ο δανεισµός αργκοτικών αγγλισµών αντικατοπτρίζει µια προσέγγιση βιωµατικών εµπειριών σε διεθνές επίπεδο: Συγκρίσιµες νεανικές οµάδες σε διάφορες χώρες βασίζονται στις ίδιες πολιτισµικές πηγές. Καθώς τα «ήθη και έθιµα» µιας νεανικής κουλτούρας (στον χορό, στον τρόπο ντυσίµατος, στην κοινωνική τοποθέτηση κλπ.) ισχύουν ανεξάρτητα από την κάθε χώρα, η νεανική πολιτισµική γνώση εκφράζεται σε διάφορες γλώσσες µε τα ίδια διεθνή δάνεια... [13] Κείµενο 8: Kotsinas, U.-B Young people s language. Norm, variation and language change. Στο Stockholm Studies in Modern Philology, N.S. 11, Stockholm: Almqvist & Wiksell, σελ Μια γλωσσική καινοτοµία που παράγεται στη ροή της οµιλίας, είτε στ αστεία είτε ως δήλωση αντίθεσης σε κοινωνικές νόρµες, µπορεί να εµφανιστεί µία και µόνη φορά και στη συνέχεια να εξαφανιστεί (1ο στάδιο). Μπορεί όµως να αναπαραχθεί από τους ίδιους ή διαφορετικούς οµιλητές, στην ίδια ή σε µια διαφορετική παρέα, ως αποτέλεσµα παρόµοιων περιστάσεων. Αν η καινοτοµία επαναληφθεί συνειδητά, π.χ. από µέλη της ίδιας παρέας, µπορεί να γίνει µέρος του ειδικού κώδικα επικοινωνίας αυτής της παρέας και σταδιακά να λειτουργήσει ως σινιάλο οικειότητας και πίστης προς την παρέα (2ο στάδιο). Αν ένα γλωσσικό στοιχείο χρησιµοποιηθεί µε αυτό τον τρόπο για κάµποσο καιρό, η νεωτεριστική του αξία συνήθως χάνεται. Τότε αυτή η λέξη (ή φωνολογική εναλλακτική κτλ.) είτε εξαφανίζεται και αντικαθίσταται από µια καινούρια λέξη πράγµα που συχνά συµβαίνει µε λέξεις της slang είτε διαδίδεται σε άλλες νεανικές παρέες που πιθανόν να την υιοθετήσουν είτε για τη νεωτεριστική της αξία είτε χάρη του κύρους που απολαµβάνει η παρέα που πρωτοκαθιέρωσε τη λέξη. Όπως και παραπάνω, η καινοτοµία είτε θα εξαφανιστεί µετά από λίγο καιρό είτε θα συνδεθεί σταδιακά µε ορισµένες κοινωνικές ταυτότητες, π.χ. την τοπική, εθνική ή σεξουαλική ταυτότητα της παρέας που χρησιµοποιεί τη γλωσσική καινοτοµία (3ο στάδιο). Στη συνέχεια, η καινοτοµία µπορεί να περάσει και σε νέες παρέες, και αν διαδοθεί πλατιά ίσως γίνει σηµάδι της νεανικής γλώσσας γενικότερα, έτσι ώστε η χρήση της να σηµαδεύει αντίθεση προς ενήλικες συµβάσεις και ταυτότητες (4ο στάδιο). Υπάρχουν λέξεις που παραµένουν στη γλώσσα των νέων για πολλές

17 γενεές. Σιγά-σιγά, όµως, η αρχική νεωτεριστική αξία και εικονοκλαστική εκφραστικότητα της λέξης προφανώς µειώνεται ή χάνεται εντελώς, και η εναλλακτική µπορεί να εξαφανιστεί. Όσο η εναλλακτική χρησιµοποιείται κυρίως από νέους, συνήθως στιγµατίζεται ως «κακή προφορά», «απρόσεχτη οµιλία» κτλ. Καµιά φορά όµως η εναλλακτική ακολουθεί τους οµιλητές στην ενήλικη ζωή τους και γίνεται µέρος της ενήλικης γλώσσας τους (5ο στάδιο). Ένας άλλος τρόπος εισόδου στην ενήλικη γλώσσα είναι η µίµηση από ενηλίκους λόγω της νεωτεριστικής αξίας που έχει η λέξη γι αυτούς. Αν η εναλλακτική υιοθετηθεί από ενήλικες, µπορεί να καταχωρηθεί σε κάποια τοπική ή κοινωνική διάλεκτο µε χαµηλό ή υψηλό κύρος, ανάλογα µε την οµάδα στην οποία ανήκουν οι χρήστες της. [...] Τέλος, η νέα εναλλακτική ίσως χάσει σταδιακά την υφολογική συνδήλωση της «κακής γλώσσας» και περάσει στην κοινή πρότυπη γλώσσα (6ο στάδιο). Είναι γεγονός ότι πολλές slang λέξεις περνούν στην κοινή γλώσσα και γίνονται µάλιστα δεκτές και στη γραπτή γλώσσα, αφότου η εκφραστική τους συνδήλωση χαθεί ως αποτέλεσµα συχνής χρήσης και οι οµιλητές δεν γνωρίζουν πλέον την αρχική σηµασία της λέξης. Οι αγγλικές λέξεις foolish και idiotic είναι παραδείγµατα για την εξέλιξη αυτή [14] Κείµενο 9: Schlobinski, P., Kohl, G. & I. Ludewigt Jugendsprache. Fiktion und Wirklichkeit. Opladen: Westdeutscher Verlag, σελ Οι αναλύσεις των συνεντεύξεων για τις γλωσσικές στάσεις δείχνουν ένα διαφοροποιηµένο επίπεδο σκέψης των νέων σε ό,τι αφορά το γλωσσικό τους στιλ και αυτό των ενηλίκων. Οι νέοι µε τους οποίους µιλήσαµε αναφέρθηκαν σε γλωσσικά γνωρίσµατα όχι µόνο του δικού τους τρόπου έκφρασης, αλλά και αυτού των γονιών και δασκάλων, και αναλογίστηκαν τη γλωσσική τους συµπεριφορά σε σχέση µε την περίσταση της επικοινωνίας και τον συνοµιλητή τους. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι ίδιοι οι νέοι θεωρούν τη γλώσσα των νέων ναι µεν ως έναν αυτονόητο τρόπο έκφρασης της νεανικής οµάδας, αλλά όχι ως το µοναδικό γλωσσικό µέσο επικοινωνίας. Η γλώσσα των νέων φανερώνεται σε ορισµένες εκφράσεις και σχήµατα λόγου που χρησιµοποιούνται στην οµάδα των συνοµηλίκων: ορισµένα συνοµιλιακά και ενισχυτικά (επιτατικά) µόρια, αγγλισµούς, νέους σχηµατισµούς ή µεταλλαγές λέξεων. Το νεανικό στιλ οµιλίας σπάνια χρησιµοποιείται ρητά ως µέσο διαφοροποίησης από τους ενηλίκους. Αντίθετα, οι νέοι εκµεταλλεύονται τις δυνατότητες που τους παρέχονται για δηµιουργική γλωσσική χρήση και γλωσσικό πειραµατισµό. [...] Η εικόνα που έχουν οι ερωτηθέντες µαθητές για την γλώσσα των ενηλίκων είναι πλατιά. Οι κρίσεις εκτείνονται από εκτιµήσεις αποδοχής όπως εντάξει και µια χαρά

18 έως την αρνητική στάση, π.χ. ακατανόητη και βαρετή. Πολλοί µαθητές προσάπτουν στη γλώσσα των µεγάλων ιδιότητες όπως κανονική, ευγενική και σωστή, καθορίζοντάς την έτσι ως την κανονική γλώσσα της ευρύτερης κοινωνίας. Ωστόσο οι περισσότεροι µαθητές δυσκολεύτηκαν να δώσουν µια ακριβέστερη περιγραφή. Καθώς συνδέουν τη γλώσσα των ενηλίκων µε συγκεκριµένα γνωστά τους πρόσωπα, µερικοί νέοι διακρίνουν τόσες ενήλικες γλώσσες όσοι και οι ενήλικοι που γνωρίζουν. Ακόµη και µέσα στην ίδια οικογένεια χρησιµοποιούνται διάφορα στιλ οµιλίας. Οι συνοµιλητές µας αναφέρονται σε µητέρες που χρησιµοποιούν «πότε-πότε» νεανικές εκφράσεις, ενώ ο πατέρας περιγράφεται ως ο «παλιοµοδίτης» που «δεν βάζει τέτοια λόγια στο στόµα του». Έτσι δεν ξενίζει το ότι µερικοί νέοι δεν διαπιστώνουν και τόσο µεγάλες διαφορές ανάµεσα στη δική τους γλώσσα και αυτή των ενηλίκων [15] Κείµενο 10: Iordanidou, A. & J. K. Androutsopoulos Medieneinstellungen zur Jugendsprache: Printmedien in Griechenland. Στο Androutsopoulos, J. K. & A. Scholz επιµ., Jugendsprache langue des jeunes youth language. Frankfurt a.m: Peter Lang, (Ελληνική δηµοσίευση: Πήρανε τη γλώσσα στο...κρανίο: στάσεις των ΜΜΕ απέναντι στη γλώσσα των νέων. Στο Ελληνική Γλωσσολογία '97, Πρακτικά του Γ' ιεθνούς Γλωσσολογικού Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 1999)...Πολύ καθαρή είναι στο υλικό µας η αντίθεση ανάµεσα σε µέσα γενικού κοινού (δηλ. καθηµερινές εφηµερίδες και περιοδικά όπως π.χ. Γυναίκα) και µέσα κυρίως νεανικού κοινού, δηλ. περιοδικά όπως ΚΛΙΚ και ΜΑΧ. Τα µέσα γενικού κοινού παρουσιάζουν τη ΓτΝ σαν κάτι ξένο, εξωτικό και ακατανόητο. Αντίθετα, τα νεανικά περιοδικά υιοθετούν την οπτική γωνία του κοινού τους. Η διαφορά αυτή φαίνεται τόσο σε ρεπορτάζ εφηµερίδων όσο και στα κείµενα που συνοδεύουν γλωσσάρια νεανικής γλώσσας σε εφηµερίδες και περιοδικά. Σε ένα ρεπορτάζ εφηµερίδας, οι νέοι τονίζουν πως οι εκφράσεις τους είναι ακατανόητες για τους γονείς: Όταν είχα πει για πρώτη φορά στους γονείς µου «τα έχω πάρει στο κρανίο» νόµιζαν ότι είχα πάθει κάτι κακό. Πού να ήξεραν ότι σηµαίνει είµαι νευριασµένη... Μια δεύτερη εφηµερίδα παραθέτει σαν δείγµα της ΓτΝ ένα νεανικό «άγνωστο κείµενο», που συνοδεύεται από ένα γλωσσάρι απαραίτητο για την «αποκρυπτογράφηση». Μια τρίτη εφηµερίδα παραθέτει ένα νεανικό διάλογο και στη συνέχεια σχολιάζει: Οι νέοι µιλούν σήµερα µε τη δική τους γλώσσα. Μια γλώσσα που δεν την έχουν διδαχτεί από τα σχολικά τους βιβλία ούτε και από τους καθηγητές τους. Για να την κατανοήσει κάποιος, όµως, χρειάζεται...λεξικό. Η ίδια εφηµερίδα έχει λίγο παρακάτω µια λίστα µε λέξεις και εκφράσεις που τιτλοφορείται Λεξικό για να µπορείτε να συνεννοηθείτε.

19 Αυτή την υποτιθέµενη ανάγκη των ενήλικων αναγνωστών για «αποκρυπτογράφηση» καλούνται προφανώς να συνδράµουν τα γλωσσάρια των περιοδικών γενικού τύπου, καθώς ο ρητός τους στόχος είναι η «βοήθεια στην επικοινωνία». Με τίτλους όπως Πώς µιλούν οι νέοι ή Οδηγός για µητέρες, τα γλωσσάρια αυτά αυτοπαρουσιάζονται σαν βοήθηµα στην κατανόηση των νέων που µιλούν τη δική µας γλώσσα µε το δικό τους τρόπο, όπως γράφει ένας Ταχυδρόµος του Όταν τα νεανικά περιοδικά παρουσιάζουν γλωσσάρια της νεανικής γλώσσας, δεν κάνουν λόγο για προβλήµατα κατανόησης του αναγνώστη. Αντίθετα, ο στόχος τους είναι να παραθέσουν επίκαιρα δείγµατα από µια γλώσσα ετερόκλητη και ζωντανή, όπως λέει ένα ΚΛΙΚ του Τα νεανικά περιοδικά χαιρετίζουν τη γλωσσική δηµιουργικότητα Οι νέοι άνθρωποι καταφέρνουν να δίνουν ζωή σε µια από τις πιο παλιές γλώσσες του κόσµου και παίρνουν θέση ενάντια σε καθαριστικές αντιλήψεις. Ένα ΜΑΧ αναρωτιέται: Και γιατί παρακαλώ η γλώσσα της Ακαδηµίας Αθηνών είναι καλύτερη από τη γλώσσα του δρόµου; Βλέπουµε λοιπόν ότι γενικά και νεανικά µέσα ακολουθούν διαφορετικές επικοινωνιακές στρατηγικές στην παρουσίαση της ΓτΝ. Τα µέσα γενικού κοινού τονίζουν την απόσταση του (ενήλικου) δέκτη από το αντικείµενο (δηλαδή τη ΓτΝ), ενώ αντίθετα τα νεανικά µέσα εκφράζουν εγγύτητα και θετική αξιολόγηση του αντικειµένου. Και στις δύο περιπτώσεις, οι γλωσσικές στάσεις των µέσων αντιστοιχούν προφανώς σε (τυπικές, αναµενόµενες) στάσεις της πελατείας τους... Μετάφραση: Γιάννης Ανδρουτσόπουλος [16] Κείµενο 11: Γ. Ανδρουτσόπουλος. Γλώσσα των νέων και διδακτικοί στόχοι. Σύµφωνα µε άρθρα της γερµανικής βιβλιογραφίας γραµµένα από δασκάλους, η ενασχόληση µε τη ΓτΝ στα πλαίσια του µαθήµατος της γλώσσας εξυπηρετεί τους παρακάτω διδακτικούς στόχους: Οι µαθητές συνειδητοποιούν την ύπαρξη διαφόρων γλωσσικών ποικιλιών. Μαθαίνουν να βλέπουν τη γλώσσα όχι ως αυτόνοµο οργανισµό, αλλά ως µέρος της κοινωνικο-πολιτισµικής δοµής, το οποίο επιτρέπει τον συνεχή εµπλουτισµό των εκφραστικών δυνατοτήτων. Οι µαθητές κατανοούν ότι η χρήση της γλώσσας εξαρτάται από το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της επικοινωνίας καθώς και από τον στόχο της κάθε γλωσσικής ενέργειας. Κατανοούν τη δηµιουργία επικοινωνιακών παρεξηγήσεων λόγω της χρήσης διαφορετικών γλωσσικών ποικιλιών. Κατανοούν την σύσταση µιας ειδικής γλώσσας. Κατανοούν τοπικές διαφορές στη γλωσσική χρήση των νέων.

20 Αντιλαµβάνονται τις κοινωνικές λειτουργίες του ιδιαίτερου νεανικού λεξιλογίου, π.χ. εκδήλώση αλληλεγγύης µε τη νεανική παρέα και διαφοροποίηση από άλλες κοινωνικές οµάδες. Οξύνουν την κριτική αντιµετώπιση της προσωπικής τους γλωσσικής χρήσης (π.χ. καταγράφοντας και ταξινοµώντας στοιχεία νεανικής γλώσσας στη γλωσσική τους έκφραση). Μαθαίνουν να χρησιµοποιούν τις δυνατότητες που µας παρέχει η γλώσσα για την διεύρυνση της προσωπικής γλωσσικής έκφρασης. Οξύνουν τη δηµιουργική τους δύναµη και φαντασία στη διαµόρφωση της γλωσσικής χρήσης. Μαθαίνουν να χειρίζονται τη γλωσσική ποικιλότητα ανάλογα µε την περίσταση και τον στόχο της επικοινωνίας. Ασκούνται στην αναγνώριση και περιγραφή γλωσσικών τύπων. Μαθαίνουν να χρησιµοποιούν ένα λεξικό. Ασκούνται στην αυτόνοµη συλλογή και ταξινόµηση γλωσσικού υλικού.

neoellinikiglossa.gr

neoellinikiglossa.gr (1 Ανδρουτσόπουλος, Γ. (2001). Η γλώσσα των νέων. Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα. Αθήνα: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Ο όρος γλώσσα των νέων δηλώνει το σύνολο των γλωσσικών φαινοµένων που χαρακτηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Σκίτσο του Αντρέα Πετρουλάκη [πηγή: εφημ. Καθημερινή, 19/5/2007 ]

Σκίτσο του Αντρέα Πετρουλάκη [πηγή: εφημ. Καθημερινή, 19/5/2007 <http://news.kathimerini.gr>] Σκίτσο του Αντρέα Πετρουλάκη [πηγή: εφημ. Καθημερινή, 19/5/2007 ] ΠΑΤΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 2-3 2. ΜΕΘΟΔΟΣ..4

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ 2009-10 Τι είναι γλώσσα; Γλώσσα είναι το σύστημα ήχων ( φθόγγων ) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι ανθρώπινες κοινότητες για

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές διαφορές στην κατάκτηση της Γ2. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε

Ατομικές διαφορές στην κατάκτηση της Γ2. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε Ατομικές διαφορές στην κατάκτηση της Γ2 Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Α. Παράμετροι που επηρεάζουν την εκμάθηση μιας Γ2 Πολλές παράμετροι επηρεάζουν τη διαδικασία αυτή. Σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1 Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1 Επίπεδο Γ1 Κατανόηση γραπτού λόγου Για να δείξει ο υποψήφιος ότι έχει την ικανότητα να αντιληφθεί εκτεταμένα, σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

5 Οι ικανότητες του χρήστη/μαθητή

5 Οι ικανότητες του χρήστη/μαθητή 5 Οι ικανότητες του χρήστη/μαθητή Προκειμένου να επιτελέσουν τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις στις οποίες συμμετέχουν, οι χρήστες και οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Το Π.Σ. της Α Λυκείου με ένα παράδειγμα.. Κουτσογιάννης, Κ. Ντίνας, Σ. Χατζησσαβίδης συνεισφορά στο παράδειγμα: Μ. Αλεξίου

Το Π.Σ. της Α Λυκείου με ένα παράδειγμα.. Κουτσογιάννης, Κ. Ντίνας, Σ. Χατζησσαβίδης συνεισφορά στο παράδειγμα: Μ. Αλεξίου Το Π.Σ. της Α Λυκείου με ένα παράδειγμα. Κουτσογιάννης, Κ. Ντίνας, Σ. Χατζησσαβίδης συνεισφορά στο παράδειγμα: Μ. Αλεξίου Αρχικές αναζητήσεις στη γλωσσική διδασκαλία Σύνδεση της ανάγνωσης με θρησκευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Οι γλώσσες αλλάζουν (5540)

Οι γλώσσες αλλάζουν (5540) Κείμενο 1 Οι γλώσσες αλλάζουν (5540) Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη, για να διαπιστώσει κανείς ότι οι φυσικές γλώσσες αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου, όπως όλες οι πτυχές του φυσικού κόσμου και της ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ικανότητα για προφορική έκφραση σε συνδυασμό με την ικανότητα για προσεκτική και κριτική ακρόαση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για αποτελεσματική επικοινωνία. Τα Ελληνόπουλα της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Κοινωνία. Ενότητα 1: Εισαγωγικό μάθημα

Γλώσσα και Κοινωνία. Ενότητα 1: Εισαγωγικό μάθημα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγικό μάθημα Περικλής Πολίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση

Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση Στόχος της ανακοίνωσης είναι να εξεταστούν κριτικά οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στα νέα βιβλία της γλώσσας,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαφοροποιήσεις στη γλώσσα των ατόµων ανάλογα µε την ηλικία που διανύουν συνιστούν το

Οι διαφοροποιήσεις στη γλώσσα των ατόµων ανάλογα µε την ηλικία που διανύουν συνιστούν το ΚΑΚΡΙ Η-ΦΕΡΡΑΡΙ Μάρω 2005: Γλώσσα και κοινωνικό περιβάλλον: Ζητήµατα κοινωνιογλωσσολογίας (Α µέρος). Εκδόσεις περιοδικού Παρουσία, Παράρτηµα αρ. 64. Αθήνα. Αποσπάσµατα από την ενότητα «Γλώσσα και ηλικία»

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Company LOGO ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ

Company LOGO ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ Company LOGO ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, στις αμμουδιές του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα Δόξα σοι. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών»

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» «Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» Γλώσσα: Το φυσικό εκείνο σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο και έχει ως βάση του τον έναρθρο λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Το Παραπρόγραμμα ή κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 19 Νοεμβρίου 2012 Επιμέρους τομείς στο γλωσσικό μάθημα 1. Προφορικός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά ορόσημα λόγου

Αναπτυξιακά ορόσημα λόγου Αναπτυξιακά ορόσημα λόγου 0-6 μηνών 7-12 μηνών 13-18 μηνών 19-24 μηνών 2-3 ετών 3-4 ετών 4-5 ετών 5-6 ετών 6-7 ετών 0-6 μηνών Επαναλαμβάνει τους ίδιους ήχους Συχνά μουρμουρίζει, γελά και παράγει ευχάριστους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 6.1 Κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση 6.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 1/13 Ένταξη και ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο Οριοθέτηση ορθών συμπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑ γέννηση ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Αναγνωρίζει και προτιμά τη φωνή της μητέρας καθώς και ήχους της γλώσσας. Μιμείται ήχους της γλώσσας. 2 μηνών Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2 Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2 Επίπεδο Α1 Κατανόηση γραπτού λόγου Οι υποψήφιοι του επιπέδου Α1 πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ον/μο:.. Α Λυκείου Γεν. Παιδείας 01-12-12 ΚΕΙΜΕΝΟ : Η γλώσσα των νέων α. Τα κορακίστικα των νέων, καθώς παραβιάζουν του κανόνες της «καθώς πρέπει» ομιλίας, αποτελούν πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 09/10/2011 ΣΕΙΡΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του αποσπάσματος σε 80-100 λέξεις, χωρίς δικά σας σχόλια. Στο συγκεκριμένο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ Ενότητα 1: Επικοινωνία, Λόγος, Ομιλία (2ο Μέρος) Οκαλίδου Αρετή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές Ενότητα 1: Εισαγωγικές Επισημάνσεις Ζακοπούλου Βικτωρία 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κινδύνου, ασφάλεια, και νοµικές προεκτάσεις της διαδικασίας µετάβασης στο. Κεφάλαιο 5: Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις

Ανάλυση κινδύνου, ασφάλεια, και νοµικές προεκτάσεις της διαδικασίας µετάβασης στο. Κεφάλαιο 5: Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις Ανάλυση κινδύνου, ασφάλεια, και νοµικές προεκτάσεις της διαδικασίας µετάβασης στο cloud computing Κεφάλαιο 5: Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1.Προφορική επικοινωνία 2.Αποτελεσµατική επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 20..-20.. Α/Α (Ονοματεπώνυμο,) τάξη μαθητή / μαθήτριας Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο μαθήματος 4 Προβολή ταινίας «Ρεμπέτικο» Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 2016

Σχέδιο μαθήματος 4 Προβολή ταινίας «Ρεμπέτικο» Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 2016 Σχέδιο μαθήματος 4 Προβολή ταινίας «Ρεμπέτικο» Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 2016 Η «ανάγνωση» της ταινίας Στόχοι: Η συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2. Ιωάννινα 2004

Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2. Ιωάννινα 2004 Αθανάσιος E. Γκότοβος 1 Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2 Ιωάννινα 2004 1 Για τις επιστηµονικές θέσεις και απόψεις που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Το κείμενο αναφέρεται στην περιθωριοποίηση των μαθητών στο σχολείο. Αρχικά, ο αρθρογράφος σχολιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ .1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Τηλεόραση & Φιλαναγνωσία ΚΕΙΜΕΝΟ Ένα σηµαντικό ζήτηµα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιµήσεων του κοινού συνδέεται µε τις επιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ημοσιογραφικός Λόγος (γλωσσικά μέσα και ιδεολογία) Σημειώσεις για το μάθημα ημοσιογραφία & ημόσιος Λόγος

ημοσιογραφικός Λόγος (γλωσσικά μέσα και ιδεολογία) Σημειώσεις για το μάθημα ημοσιογραφία & ημόσιος Λόγος ημοσιογραφικός Λόγος (γλωσσικά μέσα και ιδεολογία) Σημειώσεις για το μάθημα ημοσιογραφία & ημόσιος Λόγος Άρης Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων ημοσιογραφικός

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» Τοµέας Νέων Ελληνικών. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 Εξεταστέα Ύλη Νεοελληνικής Γλώσσας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» Τοµέας Νέων Ελληνικών. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 Εξεταστέα Ύλη Νεοελληνικής Γλώσσας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» Τοµέας Νέων Ελληνικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 Εξεταστέα Ύλη Νεοελληνικής Γλώσσας 12 Στην εξεταστέα ύλη του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ' τάξης Ηµερησίου Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαταραχές του λόγου και τις οµιλίας στην παιδική ηλικία. Αναστασία Λαµπρινού Δεκέµβριος 2001

Οι διαταραχές του λόγου και τις οµιλίας στην παιδική ηλικία. Αναστασία Λαµπρινού Δεκέµβριος 2001 Οι διαταραχές του λόγου και τις οµιλίας στην παιδική ηλικία Αναστασία Λαµπρινού Δεκέµβριος 2001 Γλώσσα- είναι µία ταξινοµική αρχή, ένας κώδικας επικοινωνίας, ένα κοινωνικό φαινόµενο έξω από το άτοµο. Οµιλία-

Διαβάστε περισσότερα

«Τα πιο ωραία παραµύθια από όσα µου έχεις διηγηθεί.». Αυτός ο στίχος

«Τα πιο ωραία παραµύθια από όσα µου έχεις διηγηθεί.». Αυτός ο στίχος ηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ στις 21-12-2008 ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ της ήµητρας Κογκίδου «Τα πιο ωραία παραµύθια από όσα µου έχεις διηγηθεί.». Αυτός ο στίχος από το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Νέοι και πρότυπα ψυχαγωγίας (4601)

Κείμενο Νέοι και πρότυπα ψυχαγωγίας (4601) Κείμενο Νέοι και πρότυπα ψυχαγωγίας (4601) Ως ψυχαγωγία θεωρείται κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα που επιτρέπει στους ανθρώπους να αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους. Η δραστηριότητα μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - Καθορισμός του πλαισίου μετάβασης στο περιβάλλον του cloud computing - Αναγνώριση ευκαιριών και ανάλυση κερδών/κόστους από την

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Μέσω κανόνων Πλεονεκτήματα: κέρδος χρόνου, δυνατότητα επαναλήψεων, εκμετάλλευση των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών, λιγότερη διδακτική προετοιμασία.

Διαβάστε περισσότερα

την προσφώνηση ή το «Φίλες και φίλοι».

την προσφώνηση ή το «Φίλες και φίλοι». ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Το κείµενο αναφέρεται στο προνόµιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Β Γυμνασίου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Θέμα: Η συνοχή ενός ευρύτερου Κειμένου Διάρκεια: Μία περίοδος Στην τέταρτη ενότητα ο προγραμματισμός προβλέπει έξι περιόδους. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Η πρωτοφανής κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας είναι βέβαιο ότι θα καταστήσει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

OPMH. κοντά στο µαθητή!

OPMH. κοντά στο µαθητή! ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώςεισ Θεωρίασ II: Είδηςη klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού στα δηµοτικά σχολεία µε Ε.Α.Ε.Π. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Η θεµατική ενότητα «ρυθµός-κίνηση-χορός» στη σχολική Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων ΜΠΟΡΩ ΝΑ Επίπεδο Α1 για παιδιά Κατανόηση προφορικού λόγου Μπορώ, όταν ο λόγος είναι αργός, καθαρός με μεγάλες παύσεις και επαναλήψεις και χρήση οπτικών μέσων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έκδοση Α Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το μοντέλο των τριών κύκλων... 3 1.1 Α κύκλος:

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος

Β τάξη. Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος Β τάξη Στο δρόµο για το σχολείο Ενότητα Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος Προφορικός λόγος: Απαντητική ετοιµότητα Αναδιήγηση Συζήτηση Διατύπωση γνώµης Κατάτµηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Τεύχος 3 (Κλάδος ΠΕ02) γ έκδοση 396

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Τεύχος 3 (Κλάδος ΠΕ02) γ έκδοση 396 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Τεύχος 3 (Κλάδος ΠΕ02) γ έκδοση 396 2.4. Άξονες ανάγνωσης του τρόπου διδακτικής αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων (ΤΠΕ) στη γλωσσική εκπαίδευση: το

Διαβάστε περισσότερα

γλωσσικέςεπιλογές λειτουργίες/περικείµενα -Μιαφοράκιένανκαιρό -ΛαέτηςΑθήνας - Συµπληρώστε τα κενά. - Προσοχή, παρακαλώ! Μην αφήνετε - σήµερα φιλοξενούµε τον κύριο Γάτο -Τσουκαλάςόπ. π. σ. 55 - Κεραµεικός,

Διαβάστε περισσότερα

[Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία]

[Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία] ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 16536 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΙΤΣΟΥ ΛΙΛΙΑΝΝΑ [Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία] Α. Η συγγραφέας αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών.

Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Κανείς δεν φαντάζεται ότι ο λόγος θα εμφανισθεί απότομα, στην τελική του μορφή μ ένα χτύπημα μιας μαγικής ράβδου, σαν μια μηχανή έτοιμη για χρήση. Η εγκατάσταση του πολύπλοκού

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στη Δ τάξη

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στη Δ τάξη ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στη Δ τάξη Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 21 Νοεμβρίου 2012 Επιμέρους τομείς στο γλωσσικό μάθημα 1. Προφορικός Λόγος 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της παιδικής συμπεριφοράς γεννιέται από την συνύφανση αυτών των δύο γραμμών (Vygotsky 1930/ 1978, σελ. 46).

Η ιστορία της παιδικής συμπεριφοράς γεννιέται από την συνύφανση αυτών των δύο γραμμών (Vygotsky 1930/ 1978, σελ. 46). 1896 1934 2 ξεχωριστές στην καταγωγή τους γραμμές ανάπτυξης: Α) Μία πρωτόγονη, φυσική γραμμή ανάπτυξης,, αυτόνομης εκδίπλωσης των βιολογικών δομών του οργανισμού, και Β) μία πολιτισμική, ανώτερη ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: Οκτώβριος 2012-Μάρτιος υμμετέχοντες: 18 παιδιά Ε τάξης από 4 διαφορετικά δημοτικά σχολεία της Φλώρινας

Διάρκεια: Οκτώβριος 2012-Μάρτιος υμμετέχοντες: 18 παιδιά Ε τάξης από 4 διαφορετικά δημοτικά σχολεία της Φλώρινας 1 Διάρκεια: Οκτώβριος 2012-Μάρτιος 2013 υμμετέχοντες: 18 παιδιά Ε τάξης από 4 διαφορετικά δημοτικά σχολεία της Φλώρινας υναντήσεις: 2 διδακτικά δίωρα την εβδομάδα σε εξωδιδακτικό χρόνο 2 Παιδαγωγική των

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Πώς γίνεται ένα παιδί να έχει ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, στη μουσική, στις ξένες γλώσσες, στη μετεωρολογία, να έχει ξεχωριστές ικανότητες και ενδιαφέροντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα: 1 η ενότητα: Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα πολιτισμό Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από κείμενα οι μαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ georgiaekyriakidou@hotmail.com 11, 15, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΔΟΜΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Δείκτες Επιτυχίας/ Επάρκειας ΔΕΕ Εργαστήρια Ολομέλεια Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου

Α. Αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου V. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. Αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου Ένας από τους σηµαντικότερους φορείς αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων είναι οι µαθητές που τα χρησιµοποιούν, αρκεί η αξιολόγησή

Διαβάστε περισσότερα

H γλώσσα θεωρείται ιδιαίτερο σύστηµα,

H γλώσσα θεωρείται ιδιαίτερο σύστηµα, Δοµιστική µέθοδος διδασκαλίας - Δοµιστικά Προγράµµατα Γλωσσικής Διδασκαλίας Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας 20ός αιώνας: δοµισµός, F. de Saussure (1916) επιστηµονικό κίνηµα - το όνοµά

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις κατά την ένταξή τους

Προκλήσεις κατά την ένταξή τους Προκλήσεις κατά την ένταξή τους Από τη Χρυσάνθη Σταύρου Β.Δ.Σχολής Κωφών Συντονίστρια Προγράμματος Στήριξης Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Εκπαίδευση Εισαγωγή Βαρήκοα παιδιά, παιδιά μα κοχλιακά εμφυτεύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Module 3 είγµατα για Μαθησιακό Πρόγραµµα Αλφαβητισµού Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Αίτηση για κοινωνική στέγαση Το Ταµείο Στέγασης των ηµαρχείων Λουπλιάνας Μη κυβερνητικός οργανισµός στέγασης Λτδ Ιούνιος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα Στελλάκης Νεκτάριος Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΤΕΕΑΠΗ Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 10 λεπτά

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 10 λεπτά KET (Key English Test) Η εξέταση ΚΕΤ αναγνωρίζει την ικανότητα του υποψηφίου να χρησιμοποιεί αγγλικά βασικού επιπέδου σε καθημερινό επίπεδο τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. KET for Schools

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί ως αναγνώστης: Τα στάδια ανάπτυξης της ανάγνωσης και η σημασία της στην ευρύτερη καλλιέργεια του παιδιού

Το παιδί ως αναγνώστης: Τα στάδια ανάπτυξης της ανάγνωσης και η σημασία της στην ευρύτερη καλλιέργεια του παιδιού Το παιδί ως αναγνώστης: Τα στάδια ανάπτυξης της ανάγνωσης και η σημασία της στην ευρύτερη καλλιέργεια του παιδιού Διεπιστημονικό Συνέδριο: InfoKid 2017 Κέρκυρα Σπυροπούλου Χριστίνα Μαργαρίτα, Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η δραματοθεραπεία στην εκπαίδευση ενηλίκων

Η δραματοθεραπεία στην εκπαίδευση ενηλίκων Η δραματοθεραπεία στην εκπαίδευση ενηλίκων Στη δραματοθεραπεία εκδραματίζονται σκηνές και γεγονότα της ζωής στην προσωπική παράσταση του καθενός, με την ασφάλεια που προσφέρουν οι μορφές τέχνης που χρησιμοποιούνται,

Διαβάστε περισσότερα