Κανονισµός Λειτουργίας Της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού. Τµήµατος Του Τ.Ε.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισµός Λειτουργίας Της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού. Τµήµατος Του Τ.Ε.Ε."

Transcript

1 Κανονισµός Λειτουργίας Της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τµήµατος Του Τ.Ε.Ε. ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΆΡΘΡΟ 1 ο Πρώτη ειδική συνεδρίαση 1. Σύγκλιση της Πρώτης Ειδικής Συνεδρίασης. A. Η Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε.Ε. συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 1486/84. B. Σε κάθε περίπτωση µη σύγκλησης της Α στην πρώτη ειδική συνεδρίαση, µέσα στις προθεσµίες του Ν. 1486/84 (αρ. 13 παρ. 2) τις σχετικές αρµοδιότητες και ευθύνες αναλαµβάνουν κατά σειρά οι αναφερόµενοι στο αρ. 7 παρ. 5 του Ν. 1486/84 µε διαδοχικές προθεσµίες πέντε ηµερών, για τον καθένα. Με την έννοια «το αρχαιότερο µέλος» νοούνται όλα τα µέλη της Α κατά σειρά αρχαιότητας από την κτήση του διπλώµατος του Μηχανικού. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.. Γ. Κατά την πρώτη ειδική συνεδρίαση η ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνει αποκλειστικά το θέµα που αναφέρεται στο άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 1486/84. Πρόταξη άλλου θέµατος αποκλείεται.. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής, η Α µπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω εργασίες, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τα 3/5 των παρόντων χωρίς συζήτηση. 2. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ. A. ΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ Η ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΥΟ ΤΡΙΤΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Α. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ Η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ, ΟΠΟΤΕ ΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΑΡΘΡΟ 8 2 ΤΟΥ Ν.1486/1984 ΦΕΚ 161Α ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 6 Ν.2187/1994 ΦΕΚ 16Α). B. ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ 2 ΨΗΦΟΛΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΤΑΣΗ ΧΕΡΙΩΝ. C. ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ Α. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΑΡΙΘΜΟ ΨΗΦΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Α. ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ Ι ΙΟΥΣ Η ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΨΗΦΩΝ, ΑΡΘΡΟ 13 2 Ν.1486/1984 (ΦΕΚ 161Α) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 6 ΤΟΥ Ν.2187/1994 (ΦΕΚ 16Α). ΑΦΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Η ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ. D. ΣΤΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΠΡΟΕ ΡΕΥΕΙ Ο ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ Α ΩΣ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Α (ΑΡΘΡΟ 7 5 ΤΟΥ Ν.1486/1984).

2 2. Εκλογή ιοικούσας Επιτροπής. A. Η εκλογή της.ε. γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 1486/84, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 7 ΤΟΥ Ν.2187/1994.). B. ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ Α ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ.Ε. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1/20 ΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Α ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΚΑΘΕ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΧΡΙ Ω ΕΚΑ (12) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΤΑΥΡΟΙ, ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕ.ΧΩ..Ε. 16Γ/011/364/Γ/ (ΦΕΚ 493Β). Μετά τη συγκέντρωση των προτάσεων ο προεδρεύων ερωτά το Σώµα αν υπάρχει πρόταση που δεν έχει υποβληθεί. Σε αρνητική περίπτωση κηρύσσει περαιωµένη στην υποβολή υποψηφιοτήτων, τις ανακοινώνει στο Σώµα και ερωτά εάν οι υποψήφιοι αποδέχονται την υποψηφιότητα τους. Εάν υποψήφιος ή υποψήφιοι αποποιούνται την υποψηφιότητα, υποβάλλονται νέες προτάσεις. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώµα τις υποψηφιότητες και διακόπτει τη συνεδρίαση για εύλογο χρόνο, προκειµένου να εκτυπωθούν τα ψηφοδέλτια. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ και ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. ΜΕΛΗ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΜΕ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ Η ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝ ΕΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Ν.2187/1994 (ΦΕΚ 16Α). Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ.Ε. ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ Ε ΡΩΝ: Ν * ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟ ΕΛΤ. ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ / ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΩΝ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕ.ΧΩ..Ε Γ/011/364/Γ/ C. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ.Ε. ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ.Ε. ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ.Ε. ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1/10 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Α, ΑΡΘΡΟ 14 6 ΤΟΥ Ν. 187/94 (ΦΕΚ 16Α). ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΑΡΙΘΜΟ ΨΗΦΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Α. ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ Ι ΙΟΥΣ Η ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ, ΟΠΟΤΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΨΗΦΩΝ. ΑΦΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Η ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ. D. Στην όλη εκλογή προηγείται η εκλογή των θέσεων του 3µελούς Προεδρείου της.ε. (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας) και ακολουθεί η εκλογή των υπολοίπων µελών της.ε.. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 2009 RICHARD A. POWASKI 2/14

3 E. Ο προεδρεύων καλεί τα µέλη της Α προς υποβολή εγγράφων προτάσεων υποψηφιοτήτων πρώτα για το τριµελές προεδρείο της.ε.. Κατά την επανάληψή της συνεδρίασης εκλέγονται δύο ψηφολέκτες µε ανάταση χεριών Κατά την ψηφοφορία στους εκλογείς παραδίδονται φάκελος, ανά ένα ψηφοδέλτιο συνδυασµού και λευκό ψηφοδέλτιο. Όλα τα ψηφοδέλτια και φάκελοι είναι των αυτών διαστάσεων, σχήµατος και χρώµατος. Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται και στη δεύτερη αν απαιτηθεί ψηφοφορία. Γ. Μετά το τέλος της διαλογής, ο προεδρεύων ανακοινώνει το αποτέλεσµα, ανακηρύσσει το προεδρείο και παραχωρεί τη θέση του.. Στη συνέχεια επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία για την εκλογή των υπολοίπων µελών της.ε. ΆΡΘΡΟ 2 ο Αντικατάσταση µελών αντιπροσωπείας 1. Εάν ένα µέλος της Α παραιτηθεί, εκπέσει ή οπωσδήποτε εκλείψει, αντικαθίσταται υποχρεωτικά και άµεσα από τον πρώτο επιλαχόντα του ψηφοδελτίου µε το οποίο εκλέχτηκε µε πράξη του προεδρείου. 2. Παραίτηση µέλους της Α υποβάλλεται γραπτά στο Προεδρείο, µε µέριµνα και ευθύνη του οποίου ειδοποιείται άµεσα σε κάθε περίπτωση γραπτά ο αντικαταστάτης και καλείται να αναλάβει τα καθήκοντα του, ως µέλος της Α. 3. Στην αρχή της επόµενης συνεδρίασης, ο πρόεδρος ανακοινώνει την παραίτηση και την αντικατάσταση. 4. Μέχρι την αντικατάσταση η Α έχει νόµιµη σύνθεση µε τα υπόλοιπα µέλη της και η πλειοψηφία του σώµατος υπολογίζεται στα µέλη αυτά. 5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντικαταστάτης, η Α έχει και πάλι νόµιµη σύνθεση µε τα υπόλοιπα µέλη της µε τον αριθµό των οποίων υπολογίζονται και οι πλειοψηφίες του Σώµατος. Αν όµως τα εναποµένοντα µέλη είναι λιγότερα από το ½ του αρχικού αριθµού µελών του Σώµατος, προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέας Α. Οι εκλογές πρέπει να γίνουν µέσα σε τρεις µήνες από τη διαπίστωση της µειωµένης σύνθεσης του Σώµατος. Σε κάθε περίπτωση, µέχρι την ανάδειξη νέας Α, το Σώµα ασκεί τα καθήκοντά του κανονικά. ΆΡΘΡΟ 3 ο Πρόσκληση 1. Η Α. συγκαλείται τακτικά ή έκτακτα µε έγγραφη πρόσκληση του προέδρου που αποστέλλεται στα µέλη δέκα µέρες πριν από την ηµεροµηνία της σύγκλησης. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει τον χρόνο, τον τόπο, την ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης καθώς και τον τόπο και το χρόνο της κατά το άρθρο 7 παρ. 9 του Ν. 1486/84 µε µειωµένη απαρτία επαναληπτικής συνεδρίασης. 2. Το ίδιο ισχύει αν για οποιοδήποτε λόγο αποφασιστεί διακοπή συνεδρίασης και συνέχιση της σε µεταγενέστερο χρόνο. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να µην ΕΝ ισχύει η προθεσµία των δέκα ηµερών, οι δε ειδοποιήσεις µπορεί να αποσταλούν και τηλεγραφικά Ή ΜΕΣΩ ΙΑ ΥΚΤΥΟΥ ( ), εφόσον το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί είναι µικρό. 3. Αν στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ διακοπής και συνέχισης είναι µέχρι και τριών ηµερών, δεν απαιτείται ειδοποίηση, εφόσον στην απόφαση αναφέρεται ο χρόνος και ο τόπος της συνέχισης. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 2009 RICHARD A. POWASKI 3/14

4 4. Αν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει την Α στις προθεσµίες του αρ. 7 παρ. 7 του Ν. 1486/84, προκειµένου για τακτική και σε κάθε περίπτωση προκειµένου για έκτακτη, τις σχετικές αρµοδιότητες και ευθύνες αναλαµβάνουν κατά σειρά ο αντιπρόεδρος, ο γεν. γραµµατέας ή το κατά σειρά αρχαιότερο µέλος της Α σύµφωνα µε το άρθρο 1 του παρόντος Κανονισµού. 5. Αν οι αναφερόµενοι στην προηγούµενη παράγραφο δεν ενεργήσουν κατά τις διατάξεις του Ν. 1486/84 και του παρόντος Κανονισµού, η Α µπορεί να συγκληθεί αυτόµατα µε αίτηση που υπογράφεται από το 1/5 των µελών της, κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ε. και αποστέλλεται στα µέλη, µαζί µε την Η.. ΑΡΘΡΟ 4 ο Ηµερήσια ιάταξη 1. Η Η.. περιλαµβάνει υποχρεωτικά σαν πρώτο θέµα τις ανακοινώσεις του προεδρείου της Α, σαν δεύτερο την ενηµέρωση συζήτηση για τη δραστηριότητα της.ε. προς το Σώµα και σαν τρίτο έλεγχο ερωτήσεις επερωτήσεις προς τη.ε. Το τρίτο αυτό θέµα εισάγεται προς συζήτηση υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισµού. 2. Τα προς συζήτηση θέµατα της Η.., πλην των 1 ου, 2 ου και 3 ου, συνοδεύονται από γραπτές εισηγήσεις που αποστέλλονται στα µέλη µαζί µε την πρόσκληση. Το προεδρείο µπορεί να αρνηθεί την εγγραφή θεµάτων στην Η.. εφόσον δεν υφίσταται η επί του θέµατος γραπτή εισήγηση. Το προεδρείο µπορεί επίσης να αρνηθεί την συζήτηση θέµατος που περιλαµβάνεται στην Η.. αν δεν έχει κατατεθεί η αντίστοιχη γραπτή εισήγηση πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. 3. Με απόφαση της Α που λαµβάνεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και χωρίς συζήτηση, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η σειρά συζητήσεως των θεµάτων της Η.. Τέτοια απόφαση µπορεί να ληφθεί επίσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης µεταξύ δύο θεµάτων, αλλά µε οµόφωνη απόφαση. 4. Με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων και χωρίς συζήτηση η Α µπορεί στην αρχή της συνεδρίασης να δεχθεί για συζήτηση θέµα που δεν αναγράφεται στην Η.. και να προτάξει τη συζήτηση του µετά από γραπτή πρόταση µέλους της, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Αυτό µπορεί να αποφασιστεί και σε οποιοδήποτε σηµείο της διαδικασίας µεταξύ δύο θεµάτων, αλλά µε οµόφωνη απόφαση της Α. 5. Η Ηµερήσια ιάταξη θεµάτων που θα συζητήσει η Α και η σειρά συζήτησής τους γίνεται από τον πρόεδρο. Στην Η.. περιλαµβάνονται υποχρεωτικά θέµατα που είχε ζητήσει η.ε. του Περιφερειακού Τµήµατος Τ.Ε.Ε., το 1/10 των µελών της Α του Περιφερειακού Τµήµατος, η Νοµαρχιακή Επιτροπή του Περιφερειακού Τµήµατος ΚΑΙ ΑΠΟ 20 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 6. Το δικαίωµα του άρθρου 7 παρ. 7 του Ν. 1486/84, µπορεί να ασκηθεί µόνον εάν κατατεθούν στον πρόεδρο ταυτόχρονα µε την αίτηση και οι γραπτές εισηγήσεις επί των θεµάτων. ΑΡΘΡΟ 5 ο Πρακτικά συνεδριάσεων 1. Η τήρηση των πρακτικών γίνεται µε τη φροντίδα του γεν. γραµµατέα, ο οποίος επικουρείται στο έργο του από υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. Η Α µε απόφαση της ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 2009 RICHARD A. POWASKI 4/14

5 µπορεί να ορίσει και πρόσθετους τρόπους για να επικουρείται στο έργο του ο γεν. γραµµατέας. 2. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης, απαραίτητα περιλαµβάνουν: Α. την ηµεροµηνία και τον τόπο της συνεδρίασης. Β. την ηµερήσια διάταξη. Γ. τους παρόντες ονοµαστικά.. τη σύνθεση του προεδρείου και τις τυχόν αλλαγές. Ε. τις έγγραφες εισηγήσεις και προτάσεις που έγιναν στο κάθε θέµα. Στ. το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας για κάθε µία πρόταση. Ζ. την τελική απόφαση του Σώµατος σε κάθε θέµα. 3. Τα πρακτικά τηρούνται και µε µαγνητοφώνηση της συνεδρίασης. Επίσηµο τεύχος Πρακτικών θεωρείται το δακτυλογραφηµένο κείµενο που προέρχεται από την αποµαγνητοφώνηση και φέρει τις υπογραφές ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ του προέδρου και του γενικού γραµµατέα. 4. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων διανέµονται στα µέλη της Α κατά το συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα. Τα πρακτικά τακτικής συνεδρίασης διανέµονται πριν από την επόµενη τακτική συνεδρίαση. ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΤΕ Η Α ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ. 5. Με την φροντίδα του γενικού γραµµατέα και µε τη βοήθεια υπαλλήλων του Τ.Ε.Ε., δηµοσιεύονται στο Ε.. του Τ.Ε.Ε. συνοπτικό ιστορικό και οι αποφάσεις κάθε συνεδρίασης, υπογεγραµµένα από τον πρόεδρο και το γραµµατέα. 6. ΤΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΑΡΘΡΟ 6 ο Απαρτία 1. Η έναρξη της συνεδρίασης κηρύσσεται από τον πρόεδρο µετά την διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία, σύµφωνα µε το άρθρο 7, παρ. 9 του Ν. 1486/ Σε περίπτωση ένστασης απαρτίας, η ύπαρξή της ή όχι διαπιστώνεται µε καταµέτρηση των παρόντων µελών, αφού αποχωρήσουν οι µη δικαιούµενοι ψήφου, ανακοινωθεί ότι γίνεται καταµέτρηση των παρόντων λόγων της ένστασης απαρτίας και κλείσουν οι πόρτες της αίθουσας συνεδριάσεων. 3. Ένσταση απαρτίας δεν µπορεί να υποβληθεί ενώ έχει αρχίσει η καταµέτρηση των ψήφων, ΙΟΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Κ... Ν.2690/1999. ΑΡΘΡΟ 7 ο ιακοπή συνεδρίασης 1. Ο πρόεδρος αποφασίζει για τη διακοπή της συνεδρίασης για εύλογο χρονικό διάστηµα ένεκα σοβαρού λόγου, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και τη διάρκεια της διακοπής. 2. Το Σώµα µπορεί να αποφασίσει διακοπή της συνεδρίασης ή και συνέχισή της σε χρόνο που µε την ίδια απόφασή του θα καθορίσει. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισµού. 3. Σε κάθε περίπτωση η συνεδρίαση συνεχίζεται από το σηµείο που διεκόπη. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 2009 RICHARD A. POWASKI 5/14

6 Έλεγχος ερωτήσεις επερωτήσεις προς τη.ε. 1. Κάθε µέλος της Α δικαιούται να απευθύνει εγγράφως µέσω του προεδρείου ΠΡΟΕ ΡΟΥ της Α ερώτηµα προς την.ε. επί οιουδήποτε θέµατος αρµοδιότητάς της, σχετικού µε το έργο του Τ.Ε.Ε ή του Περιφερειακού Τµήµατος. Η.Ε. υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως δια της ιδίας οδού εντός ενός µηνός. 2. Αν η.ε. δεν απαντήσει, ή ο ερωτών κρίνει ότι η απάντηση δεν τον ικανοποιεί, δικαιούται να διατυπώσει επερώτηση ενώπιον του Σώµατος κατά τη συζήτηση του τρίτου θέµατος της Η.., σύµφωνα µε το άρθρο 4. Προς τούτο, το ενδιαφερόµενο µέλος οφείλει µέχρι την έναρξη της συνεδρίασης να καταθέσει γραπτά σχετικό αίτηµα στο προεδρείο. Το αίτηµα γίνεται υποχρεωτικά δεκτό, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού. 3. Κατά τη συζήτηση του θέµατος, ο λόγος δίνεται µόνο στον ερωτώντα και τον πρόεδρο ή µέλος της.ε. οριζόµενο απ αυτήν. 4. Αν κανένα σχετικό έγκυρο αίτηµα δεν κατατεθεί στο προεδρείο µέχρι την έναρξη της συνεδρίασης, το τρίτο θέµα θεωρείται µη αναγραφόµενο στην Η.. 5. Εάν έχουν υποβληθεί επερωτήσεις από περισσότερα µέλη, η σειρά συζήτησής τους καθορίζεται από το προεδρείο της Α ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ. 6. Γενίκευση της συζήτησης επί επερωτήσεων δεν επιτρέπεται παρά µόνο αν η Α αποφασίσει χωρίς συζήτηση, οπότε µπορεί να ληφθεί και απόφαση επί του θέµατος. ΑΡΘΡΟ 9 ο ιεξαγωγή εργασιών 1. Οι εργασίες του Σώµατος διεξάγονται κατά τις διατάξεις του Ν. 1486/84 ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ Α.Κ. ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ, και του κανονισµού τούτου και τους εθιµικούς κανόνες της συνδικαλιστικής πρακτικής. 2. Οι εργασίες του Σώµατος διευθύνονται από τον Πρόεδρο και σε απουσία του κατά σειρά ιεραρχίας από τα υπόλοιπα µέλη του Προεδρείου ή το κατά σειρά αρχαιότερο µέλος της Α Το µέλος που σε κάποια φάση της διαδικασίας κατέχει την έδρα του Προέδρου, ασκεί όλες τις εξουσίες και φέρει όλες τις ευθύνες του Προέδρου που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισµού τούτου. 3. Οι αποφάσεις του Προέδρου κατά τη διαδικασία, αίρονται µε απόφαση του Προεδρείου. Οι αποφάσεις αµφοτέρων αίρονται µε απόφαση του Σώµατος, που λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία, χωρίς να προηγηθεί συζήτηση, έπειτα από διαδικαστική πρόταση µέλους. Απόφαση του Προεδρείου ισχύει εφόσον τα επί της έδρας µέλη του Προεδρείου που ετάχθησαν υπέρ αυτής είναι περισσότερα από εκείνα που τάχθησαν κατά. ΣΤΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ. 4. Εκτός αν διαφορετικά καθορίζεται για ειδικά θέµατα στον παρόντα Κανονισµό, κατά γενικό κανόνα ακολουθείται η εξής διαδικασία για κάθε θέµα: Α. εισήγηση, Β. διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τον εισηγητή, Γ. διευκρινιστικές απαντήσεις του εισηγητή,. έκφραση απόψεων και προτάσεις των µελών, Ε. δευτερολογία του εισηγητή, Στ. συνόψιση των προτάσεων από το Προεδρείο και θέση αυτών σε ψηφοφορία. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 2009 RICHARD A. POWASKI 6/14

7 5. Για κάθε θέµα που από τη φύση του δεν είναι δυνατό να τηρηθεί η διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου, η διαδικασία καθορίζεται από το Προεδρείο κατ αναλογία των προηγούµενων. 6. Την ευθύνη για την τήρηση της τάξης και ευπρέπειας κατά τις εργασίες του Σώµατος, φέρουν τα µέλη του. 7. Ο Πρόεδρος µπορεί να διατάξει την αποποµπή οιουδήποτε από το ακροατήριο, όταν κρίνει ότι η συµπεριφορά του παρακωλύει τις εργασίες του Σώµατος. 8. Ο Πρόεδρος µπορεί να ανακαλέσει στην τάξη µέλος, το οποίου η συµπεριφορά δεν είναι σύµφωνη µε τον Κανονισµό. Η ανάκληση στην τάξη γίνεται : Α. µε απρόσωπη αναφορά, Β. µε ονοµαστική αναφορά, Εάν ο Πρόεδρος ανακαλέσει δις στην τάξη µε ονοµαστική αναφορά το αυτό µέλος κατά τη διάρκεια της συζήτησης ενός θέµατος, µπορεί ταυτόχρονα να του στερήσει το δικαίωµα λόγου για τον υπόλοιπο χρόνο της συζήτησης του θέµατος. Εάν παρά ταύτα το µέλος συνεχίζει την ανεπίτρεπτη συµπεριφορά, ο Πρόεδρος µπορεί να ζητήσει την έγκριση του Σώµατος για τη διατύπωση µοµφής κατά του µέλους ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ. Το Σώµα αποφασίζει χωρίς συζήτηση, λαµβάνοντας υπόψη την πρόταση του Προέδρου και τον αντίλογο του µέλους κατά του οποίου η µοµφή. 9. Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΟ ΝΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ). ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ, ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ. ΑΡΘΡΟ 10 ο Εισηγήσεις 1. Εισηγητικό Όργανο προς το Σώµα είναι καταρχήν η ιοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τµήµατος. 2. Η Α ή το Προεδρείο της µε εξουσιοδότησή της µπορεί να αναθέσει την ευθύνη εισήγησης και σε µέλος ή µέλη της για οποιοδήποτε θέµα. Μπορεί επίσης σε ειδικές περιπτώσεις να καθορίζει αµοιβή σαν αποζηµίωση του µέλους ή των µελών για το έργο, εάν κρίνει ότι τούτο είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο ή επίπονο. 3. Επί πολυµελών εισηγητικών οργάνων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η εισήγηση παρουσιάζεται από ένα µέλος, ενώ τα υπόλοιπα µέλη µπορούν να αναπτύξουν ισότιµα τις απόψεις τους. 4. Κάθε µέλος της Α δικαιούται να φέρει προ του Σώµατος εισήγηση επί θέµατος που πρόκειται να συζητηθεί, ανεξάρτητα από τις εισηγήσεις των οργάνων των προηγούµενων παραγράφων 1 και 2 για το ίδιο θέµα. Προς τούτο οφείλει να καταθέσει στο Προεδρείο γραπτή εισήγηση το αργότερο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. 5. Επί περισσοτέρων του ενός εισηγητών για το αυτό θέµα, ο Πρόεδρος καθορίζει τη σειρά των εισηγητών και µπορεί να επιβάλει κατά την κρίση του περιορισµό χρόνου στους εισηγητές. 6. Οι δευτερολογίες ακολουθούν τη σειρά των εισηγήσεων και ο Πρόεδρος µπορεί να καθορίσει γι αυτές µικρότερο χρόνο. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 2009 RICHARD A. POWASKI 7/14

8 7. Ουδείς δικαιούται λόγου και ως εισηγητής και ως οµιλητής, εκτός των περιπτώσεων της παρ. 4 του άρθρου 13 του παρόντος. 8. Εάν µετά τη δευτερολογία των εισηγήσεων ζητήθηκε εκ νέου ο λόγος από µέλη, µε απόφαση του Σώµατος που λαµβάνεται χωρίς συζήτηση και για πληρέστερη διασάφηση του θέµατος είναι δυνατό να γίνει δεύτερος κύκλος οµιλιών µελών του Σώµατος και απαντήσεων εκ µέρους των εισηγητών. ΑΡΘΡΟ 11 ο ιευκρινιστικές ερωτήσεις 1. Μετά το πέρας των εισηγήσεων ο Πρόεδρος καλεί όσους επιθυµούν να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τους εισηγητές και ανοίγεται σχετικός κατάλογος. 2. Η διαδικασία και ο χρόνος των ερωτήσεων και των απαντήσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο. 3. Οι ερωτήσεις είναι αυστηρά διευκρινιστικές, ο δε Πρόεδρος οφείλει να διακόψει πάραυτα και να αφαιρέσει τον λόγο από τον οµιλητή που δεν συµµορφούται. Την αυτή υποχρέωση έχει ο Πρόεδρος και στην περίπτωση εκτός θέµατος ερωτήσεων, δικαιούµενος να απαγορεύσει και την απάντηση. ΆΡΘΡΟ 12 ο Οµιλία 1. Ουδείς λαµβάνει το λόγο αν δεν τον ζητήσει και δεν του δοθεί από τον Πρόεδρο. Ουδείς δικαιούται να διακόψει οµιλητή, πλην του Προέδρου, υπό τις προϋποθέσεις παρ. 6α και 6β του παρόντος άρθρου. 2. Προκειµένου να αρχίσει η συζήτηση επί της ουσίας, ο Πρόεδρος καλεί όσους επιθυµούν να λάβουν το λόγο να εγγραφούν σε κατάλογο οµιλητών. Μετά τελευταία πρόσκληση του Προέδρου ο κατάλογος κλείνει και ουδείς πλέον δικαιούται να λάβει το λόγο, παρά µόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 και της επόµενης παραγράφου. 3. Ο Πρόεδρος, συµφωνούντος του Προεδρείου, δικαιούται να δώσει κατ εξαίρεση το λόγο και σε οµιλητή που δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο, αν κρίνει ότι η παρέµβαση θα είναι προς όφελος το θέµατος που συζητείται. 4. Η Αντιπροσωπεία αποφασίζει να δοθεί ο λόγος και σε µη µέλη της, που έχουν προσκληθεί και παρίστανται κανονικά, σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 7 του Νόµου 1486/84, ύστερα από γραπτή πρόταση που κατατίθεται στο Προεδρείο. ικαιωµατικά µπορούν να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τµήµατος µε δικαίωµα λόγου, χωρίς ψήφο: Α. τα µέλη του Προεδρείου της Α. του Τ.Ε.Ε., Β. τα µέλη της.ε. του Τ.Ε.Ε. Γ. τα µέλη της Α του Τ.Ε.Ε. που είναι και µέλη του Περιφερειακού Τµήµατος,. Τα µέλη των Νοµαρχιακών Επιτροπών του Περιφερειακού Τµήµατος. 5. Το Προεδρείο καθορίζει όριο χρόνου οµιλίας για κάθε οµιλητή, που δεν µπορεί να είναι µικρότερο από τρία λεπτά. ΣΤΟΥΣ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝ ΙΑΣΜΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΙΠΛΑΣΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Αν από τον αριθµό των οµιλητών, το Προεδρείο κρίνει ότι η διάρκεια των οµιλιών θα αποτελέσει εµπόδιο στην ολοκλήρωση της συζήτησης των θεµάτων της Η.. και δεν τελεσφορήσει έκκληση του Προέδρου για περιορισµό του αριθµού των οµιλητών, ο Πρόεδρος µπορεί να ζητήσει την έγκριση του Σώµατος για περαιτέρω περιορισµό του ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 2009 RICHARD A. POWASKI 8/14

9 χρόνου. Το Σώµα αποφασίζει χωρίς να προηγηθεί συζήτηση. Αν η πρόταση εγκριθεί, το Προεδρείο ορίζει κατά την κρίση του χρόνο οµιλίας, λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των οµιλητών, το διαθέσιµο χρόνο και τη σηµασία του θέµατος. Στην περίπτωση αυτή κάθε εκλογικός συνδυασµός που εκπροσωπείται στην Α δικαιούται να ορίσει ένα ειδικό οµιλητή µε χρόνο οµιλίας πέντε λεπτών τουλάχιστον, ενώ τα µέλη του Σώµατος που εκλέχτηκαν µεµονωµένα δικαιούται το µισό χρόνο. 6. Οι ειδικοί οµιλητές προτάσσονται των άλλων. Η σειρά των οµιλητών καθορίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος δικαιούται µετά προειδοποίηση να αφαιρέσει το λόγο από τον οµιλητή, εάν: Α. ο οµιλητής είναι εκτός θέµατος, Β. ο οµιλητής έχει υπερβεί τον προκαθορισµένο χρόνο οµιλίας. ΆΡΘΡΟ 13 ο ιαδικασία λήψης αποφάσεων 1. Στην περίπτωση µια µόνης εισήγησης, µετά την ολοκλήρωση και των δευτερολογιών, ο Πρόεδρος κλείνει την συζήτηση και διατυπώνει την προς ψήφιση πρόταση και τις σχετικές τροπολογίες. Οι τροπολογίες πρέπει να έχουν κατατεθεί έγγραφα στο Προεδρείο και ο Πρόεδρος δικαιούται να µη θέσει σε ψηφοφορία πρόταση που δεν κατετέθη έγγραφα, έστω και αν αναπτύχθηκε προφορικά από τον οµιλητή. Ο Πρόεδρος µπορεί να συγχωνεύσει οµοειδείς τροπολογίες σε µια µε τη συγκατάθεση εκείνων που τις πρότειναν. Πρώτα τίθενται σε ψηφοφορία κατά σειρά κατά την κρίση του Προέδρου οι αλληλοαναιρούµενες τροπολογίες. Εφόσον µια εξ αυτών υπερψηφιστεί, οι υπόλοιπες δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Στη συνέχεια τίθενται σε ψηφοφορία οι υπόλοιπες τροπολογίες. 2. Αν εγερθεί αντίρρηση ως προς τη σειρά που τίθενται προτάσεις σε ψηφοφορία, το Σώµα αποφασίζει χωρίς να προηγηθεί συζήτηση. 3. Τέλος, διατυπώνεται από τον Πρόεδρο η πρόταση όπως τελικά διαµορφώνεται µε ενσωµατωµένες τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν και τίθεται σε ψηφοφορία. 4. Σε περίπτωση περισσότερων της µιας επί του αυτού θέµατος εισηγήσεων, ο Πρόεδρος διακόπτει τη διαδικασία µετά το πέρας των απαντήσεων των εισηγητών επί των διευκρινιστικών ερωτήσεων και θέτει σε ψηφοφορία κατά σειρά τις εισηγήσεις, ερωτών το Σώµα ποιοι είναι υπέρ. Η εισήγηση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, θεωρείται βασική εισήγηση και η διαδικασία συνεχίζεται µε τις τοποθετήσεις επί της βασικής εισήγησης. Τοποθέτηση για κάθε άλλη εισήγηση θεωρείται εκτός θέµατος και τροπολογία για κάθε άλλη εισήγησης, άκυρη. Οι εισηγητές των άλλων εισηγήσεων αποκτούν κατά τις τοποθετήσεις δικαίωµα λόγου. Σε περίπτωση που καµιά εισήγηση δεν συγκεντρώνει τη απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, προκειµένου να επιλέγει η βασική εισήγηση, επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία διαδοχικά, αποκλειοµένης κάθε φορά της εισήγησης που έλαβε το µικρότερο αριθµό ψήφων και επιλέγεται η τελικά σχετικά πλειοψηφούσα. 5. Μετά την ολοκλήρωση δευτερολογιών, ακολουθείται η διαδικασία των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού. 6. Πλην των ειδικών περιπτώσεων του Ν. 1486/84 και του παρόντος Κανονισµού, πρόταση υπερψηφίζεται όταν λάβει υπέρ αυτής την πλειοψηφία των παρόντων, ήτοι το ήµισυ του αριθµού των παρόντων µελών συν ένα. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 2009 RICHARD A. POWASKI 9/14

10 7. Πλην των ειδικών περιπτώσεων του Ν. 1486/84 και του Κανονισµού τούτου, η ψηφοφορία γίνεται µε ανάταση του χεριού µε χωριστή καταµέτρηση των ψήφων υπέρ, κατά και των λευκών ή αποχών. Ένσταση κατά του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας µπορεί να υποβληθεί αµέσως µετά την εκφώνηση του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος καλεί δυο καταµετρητές από τους οποίους ο ένας είναι ένας εκ των ενισταµένων και η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Αν το αποτέλεσµα της νέας ψηφοφορίας είναι το αυτό µε το της πρώτης, ως προς την υπερψήφιση ή την καταψήφιση της πρότασης, θεωρείται τελεσίδικο. Αν το αποτέλεσµα της νέας ψηφοφορίας είναι αντίθετο του της πρώτης, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται ονοµαστικά και το αποτέλεσµα είναι τελεσίδικο. 8. Κατά την ονοµαστική ψηφοφορία, ο Πρόεδρος εκφωνεί τα ονόµατα των παρόντων κατά τη σειρά που είναι γραµµένα στον επίσηµο κατάλογο της Αντιπροσωπείας, ενώ δυο επί της έδρας µέλη του Προεδρείου, ή µέλη της Α. οριζόµενα απ αυτό, σηµειώνουν χωριστά τις απαντήσεις των µελών στον κατάλογο. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εκφωνεί τα ονόµατα όσων δεν ψήφισαν και τους καλεί να ψηφίσουν. Εφόσον δεν υπάρξει απάντηση, η ψηφοφορία θεωρείται περαιωµένη και ανακοινούται το αποτέλεσµα. Όσοι εκ των µελών κατά την εκφώνηση του ονόµατος των δηλώνου «παρών», καταµετρώνται στις αποχές ή λευκά. 9. Ο ενιστάµενος επί ψηφοφορίας µπορεί να ζητήσει ονοµαστική ψηφοφορία. Το Σώµα αποφασίζει χωρίς συζήτηση, εκτός αν οι ενιστάµενοι αποτελούν το 1/5 των παρόντων, οπότε η πρόταση υιοθετείται υποχρεωτικά. 10. Πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας µπορεί να γίνει και πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας και πραγµατοποιείται µετά από απόφαση της Α χωρίς συζήτηση. 11. Μυστική ψηφοφορία πλην των περιπτώσεων που προβλέπει ο Ν. 1486/84, διεξάγεται επί θεµάτων προσωπικών, εκλογής, µοµφής και ανάκλησης ή όταν αποφασίσει το Σώµα χωρίς συζήτηση και πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας ή υποχρεωτικά όταν ζητηθεί από το 1/5 των παρόντων πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. 12. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται µε τρεις (3) ψηφολέκτες που ορίζει το προεδρείο. Στους εκλογείς παραδίδεται φάκελος και λευκό ψηφοδέλτιο, των αυτών διαστάσεων, σχήµατος και χρώµατος, επί του οποίου ο εκλογεύς σηµειώνει την προτίµηση του µε ΝΑΙ ΟΧΙ µε µαύρο ή µπλε χρώµα. Άλλου είδους ενδείξεις συνεπάγονται ακυρότητα του ψηφοδελτίου. 13. Μετά το πέρας της φανερής ψηφοφορίας Υ6ΗΗ6Ηείναι δυνατό να δοθεί ο λόγος σε µέλη του Σώµατος για αιτιολόγηση ψήφου κατά την κρίση του προεδρείου. Τα µέλη του Σώµατος µπορούν να καταθέσουν στο προεδρείο σύντοµη γραπτή αιτιολόγηση ψήφου που καταχωρείται στα πρακτικά. 14. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΜΕΣΩΣ ΜΟΛΙΣ ΠΕΡΑΤΩΘΕΙ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ. ΆΡΘΡΟ 14 ο ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 1. Ψήφισµα µπορεί να καταθέσει στο προεδρείο οποιοδήποτε µέλος του Σώµατος µέχρι την έναρξη της συνεδρίασης. Το προεδρείο αποφασίζει εάν ένα κείµενο που υποβλήθηκε αποτελεί ψήφισµα ή όχι. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις αποφασίζει το Σώµα χωρίς συζήτηση. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 2009 RICHARD A. POWASKI 10/14

11 2. Κατά την αρχή της συνεδρίασης, ο πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώµα τα ψηφίσµατα και µετά από απόφαση του προεδρείου, προσδιορίζει το χρόνο, τη σειρά Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ και τη διάρκεια της συζήτησης για το καθένα. Επί αντιρρήσεων, το Σώµα αποφασίζει χωρίς να προηγηθεί συζήτηση. 3. ΚΑΤ ΑΡΧΑΣ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Τα ψηφίσµατα συζητούνται και ψηφίζονται κατά τη διαδικασία που ισχύει για τα υπόλοιπα θέµατα. ΆΡΘΡΟ 15 ο ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Ένσταση επί του κανονισµού θεωρείται κάθε αντίρρηση σε απόφαση του προέδρου ή του προεδρείου κατά τη διάρκεια των εργασιών του Σώµατος και µπορεί να διατυπωθεί µόνο αµέσως µετά την έκδοση της απόφασης κατά της οποίας στρέφεται η ένσταση. 2. Ο ενιστάµενος δικαιούται να λάβει αµέσως το λόγο, προκειµένου να αναπτύξει την ένσταση και υποχρεούται να περιοριστεί αυστηρά στο διαδικαστικό θέµα, άλλως ο πρόεδρος του αφαιρεί το λόγο και µπορεί να προβεί σε προσωπική σε βάρος του παρατήρηση. 3. Ο πρόεδρος µπορεί να αποδεχτεί την ένσταση ή να καλέσει το Σώµα να αποφασίσει χωρίς να προηγηθεί συζήτηση. 4. Ένσταση που υποβάλλεται κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου αυτού είναι άκυρη. ΆΡΘΡΟ 16 ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΜΑ 1. Προσωπικό θέµα δηµιουργείται εάν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης γίνεται αναφορά σε λόγους ή πράξεις συγκεκριµένου µέλους της αντιπροσωπείας, κατά τρόπο θίγοντα το κύρος και γενικά την προσωπικότητα του ή όταν οι αποδιδόµενοι σ αυτό λόγοι ή πράξεις είναι διάφοροι της πραγµατικότητας. 2. Κάθε µέλος που θεωρεί ότι δηµιουργείται προσωπικό για τον εαυτό του θέµα, δικαιούται να ζητήσει το λόγο. Το προεδρείο δικαιούται να κρίνει αν πρόκειται περί προσωπικού θέµατος, ο δε πρόεδρος µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις και από τις δύο πλευρές ή να ζητήσει την άποψή του Σώµατος που αποφασίζει χωρίς να προηγηθεί συζήτηση. 3. Εάν κριθεί ότι πρόκειται περί προσωπικού θέµατος, δίδεται ο λόγος στις δύο πλευρές για χρόνο που δεν µπορεί να υπερβεί τα 5 λεπτά για το καθένα µε δικαίωµα δευτερολογίας του θιγόµενου µέλους για χρόνο που δεν µπορεί να υπερβεί τα 3 λεπτά. 4. Γενίκευση της συζήτησης επί προσωπικού θέµατος δεν επιτρέπεται, παρά µόνο κατά τη διαδικασία του αρ. 4 παρ Αν το θιγόµενο µέλος είναι απόν από τη συνεδρίαση που εθίγη, δικαιούται να λάβει το λόγο πριν από την Η.. στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση του Σώµατος. ΆΡΘΡΟ 17 ο ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 2009 RICHARD A. POWASKI 11/14

12 1. Μοµφή απευθύνεται κατά του προεδρείου της αντιπροσωπείας συνολικά κατά την άσκηση των καθηκόντων του για πράξεις ή παραλείψεις που έχουν σχέση µε αυτή. 2. Πρόταση µοµφής µπορεί να διατυπωθεί ή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και τίθεται υποχρεωτικά αµέσως σε ψηφοφορία περί του αν γίνεται δεκτή η συζήτηση ή σαν θέµα Η.. υποχρεωτικά και αµετάθετα πρώτο σε αίτηµα πάντοτε του 1/10 των µελών της Α. 3. Εφόσον η πρόταση γίνει αποδεκτή για συζήτηση, εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση εγκαταλείπει το προεδρείο. Αν η πρόταση µοµφής στρέφεται κατά του προεδρείου συνολικά, αναλαµβάνει προσωρινό προεδρείο, αποτελούµενο από τα τρία αρχαιότερα παρόντα µέλη που καταλαµβάνουν κατά σειρά τις θέσεις προέδρου, αντιπροέδρου και γενικού γραµµατέα. 4. Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζεται η εξής διαδικασία: Α. Ανάπτυξη του θέµατος της µοµφής από εκείνον που τη διατύπωσε ή έναν από εκείνους που την διατύπωσαν. Β. Απάντηση εκείνου ή εκείνων κατά των οποίων στρέφεται η µοµφή. Γ. ιευκρινιστικές ερωτήσεις των µελών και προς τα δύο µέρη.. Απαντήσεις των δύο µερών στις ερωτήσεις. Ε. Τοποθετήσεις των µελών του Σώµατος επί του θέµατος. Στ. ευτερολογία εκείνου που διατύπωσε τη µοµφή. Ζ. ευτερολογία του καθ ού η µοµφή. Η. Ψηφοφορία. 5. Η πρόταση µοµφής εγκρίνεται εφόσον συγκεντρώνει υπέρ αυτής την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της Α. και τα πρόσωπα κατά των οποίων αυτή στρέφεται δεν µετέχουν στο προεδρείο για το υπόλοιπο διάστηµα της συνεδρίασης. 6. Αν η µοµφή που εγκρίθηκε κατά την προηγούµενη παράγραφο προήλθε από πρόταση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αυτής συνεδρίασης, χωρίς δηλαδή να είναι θέµα Η.., το µέλος ή τα µέλη εναντίον των οποίων στρέφεται η µοµφή, δικαιούνται να επαναφέρουν το θέµα στο Σώµα ως πρώτο και αµετάθετο θέµα Η.. της επόµενης συνεδρίασης µε τίτλο «Μοµφή κατά του προεδρείου» για λήψη οριστικής και αµετάκλητης απόφασης. ΆΡΘΡΟ 18 ο ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ.Ε. 1. Μοµφή απευθύνεται συνολικά κατά της.ε. για πράξεις ή παραλείψεις που έχουν σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων της. 2. Πρόταση µοµφής µπορεί να τεθεί σαν θέµα Η.. υποχρεωτικά και αµετάθετα πρώτο µε αίτηµα του 1/10 των µελών της Α προς τον πρόεδρο της Α. 3. Όταν η πρόταση έρθει για συζήτηση ακολουθείται η εξής διαδικασία: Α. Ανάπτυξη του θέµατος της µοµφής από εκείνον που τη διατύπωσε ή έναν από εκείνους που τη διατύπωσαν. Β. Απάντηση του προέδρου ή άλλου µέλους της.ε. που ορίζεται απ αυτήν, καθώς και οιουδήποτε άλλου µέλους της.ε. Γ. ιευκρινιστικές ερωτήσεις των µελών και προς τα δύο µέρη.. Απαντήσεις των δύο µερών στις ερωτήσεις. Ε. Τοποθετήσεις των µελών του Σώµατος επί του θέµατος. Στ. ευτερολογία εκείνου που διατύπωσε τη µοµφή. Ζ. ευτερολογία του καθ ού η µοµφή. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 2009 RICHARD A. POWASKI 12/14

13 Η. Ψηφοφορία. 4. Πρόταση µοµφής εγκρίνεται εφόσον, συγκεντρώσει υπέρ αυτής την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. 5. Πρόταση για ανάκληση της.ε. υποβάλλεται κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της παρ. 2.4 του άρθρου 8 του Ν. 1486/84 και τίθεται υποχρεωτικά σαν πρώτο και αµετάθετο θέµα στην Η.. Η συνεδρίαση συγκαλείται υποχρεωτικά εντός 15 ηµερών από την ηµέρα υποβολής της πρότασης. 6. Εφόσον η πρόταση γίνει αποδεκτή από το Σώµα για συζήτηση, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου τούτου. 7. Η πρόταση ανάκλησης εγκρίνεται εαν συγκεντρώσει υπέρ αυτής την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του Σώµατος. 8. Αν η πρόταση ανάκλησης της.ε. εγκριθεί, το Σώµα προβαίνει σε εκλογή νέας.ε. κατά το άρθρο 1 του παρόντος κανονισµού εντός 10 ηµερών. ΆΡΘΡΟ 19 ο ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟΥ 1. Αν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Σώµατος το Προεδρείο παραιτηθεί, η συνεδρίαση διακόπτεται και αναλαµβάνει αµέσως προσωρινό προεδρείο από τα τρία αρχαιότερα παρόντα µέλη. Το προσωρινό προεδρείο καλεί κατά σειρά τα µέλη του προεδρείου που παραιτήθηκε να αναπτύξουν τους λόγους της παραίτησής τους και ακολούθως δίνει το λόγο στα µέλη του Σώµατος. Αν µετά το τέλος των οµιλιών το προεδρείο εµµένει στην παραίτηση, η συνεδρίαση διακόπτεται και το Σώµα συγκαλείται υποχρεωτικά εντός 10 ηµερών, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 5 του Ν. 1486/84 και το άρθρο 1 του κανονισµού τούτου µε πρώτο, µη µεταθέσιµο θέµα Η.. εκλογή νέου προεδρείου της.ε. του τµήµατος. Εφόσον τα µέλη του παραιτηθέντος προεδρείου δεν δύναται ή δεν επιθυµούν την άσκηση καθηκόντων µέχρι την εκλογή αντικαταστατών τους, η συνεδρίαση διευθύνεται από τα 3 αρχαιότερα µέλη. 2. Σε περίπτωση παραιτήσεων µελών του προεδρείου αν τα µέλη που παραιτήθηκαν είναι περισσότερα από τα υπόλοιπα, η συνεδρίαση διακόπτεται και το προεδρείο συµπληρώνεται προσωρινά από τα αρχαιότερα παρόντα µέλη, προεδρεύοντος του παραµένοντος µέλους του προεδρείου. Αν µετά τη διαδικασία της παρ. 1 τα µέλη εµµένουν στην παραίτησή τους, η συνεδρίαση διακόπτεται και το Σώµα συγκαλείται υποχρεωτικά εντός 10 ηµερών µε πρώτο θέµα Η.. εκλογή µελών για συµπλήρωση των θέσεων του προεδρείου της.ε., σύµφωνα µε το άρθρο 1 το παρόντος κανονισµού. Η συνεδρίαση και µέχρι την κατά ανάλογη εφαρµογή του αρ. 1 του κανονισµού τούτου εκλογή νέων µελών, διευθύνεται από το προεδρείο που συµπληρώνεται προσωρινά από τα αρχαιότερα παρόντα µέλη, εφόσον τα µέλη του παραιτηθέντος προεδρείου δεν δύνανται ή δεν επιθυµούν την άσκηση των καθηκόντων τους µέχρι την εκλογή των αντικαταστατών τους. 3. Αν τα µέλη που παραιτήθηκαν είναι λιγότερα από τα υπόλοιπα, η συνεδρίαση συνεχίζεται και κατά την επόµενη συνεδρίαση του Σώµατος τίθεται υποχρεωτικά πρώτο µη µεταθέσιµο θέµα παραίτηση και εκλογή µελών προεδρείου. ΆΡΘΡΟ 20 ο ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 2009 RICHARD A. POWASKI 13/14

14 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ.Ε. 1. Αν παραιτηθεί ή οπωσδήποτε εκλείψει µέλος του προεδρείου, ο αντικαταστάτης εκλέγεται από την Α., η οποία συγκαλείται εντός 10 ηµερών, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 παρ. 5 και 8 παρ. 2 και 5 του Ν. 1486/84 και του άρθρου 1 του παρόντος κανονισµού. 2. Αν παραιτηθεί ή οπωσδήποτε εκλείψει µέλος της.ε. που δεν είναι µέλος του προεδρείου της, αντικαθίσταται από τον αµέσως επόµενο σε σειρά προτίµησης υποψήφιο του ίδιου ψηφοδελτίου µε πράξη του προεδρείου της Α. Αν έχουν εξαντληθεί τα ονόµατα του ψηφοδελτίου µε το οποίο εκλέχτηκε ο παραιτηθείς, τότε γίνεται εκλογή νέου µέλους που ανήκει στον αυτό εκλογικό συνδυασµό µε τον παραιτηθέντα κατά τη διαδικασία των άρθρων 7 παρ.5 και 8 παρ. 2 και 5 του Ν. 1486/84 και του άρθρου 1 του παρόντος κανονισµού. 3. Σε περίπτωση παραιτήσεως µέλους της.ε. ή του προεδρείου της.ε., ο πρόεδρος συγκαλεί το Σώµα εντός 10 ηµερών από την υποβολή της παραιτήσεως µε πρώτο θέµα Η.. παραίτηση ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ µέλους. και συµπλήρωση.ε. 4. Κατά τη συνεδρίαση απαγορεύεται αλλαγή σειράς συζητήσεως του θέµατος και ακολουθείται η εξής διαδικασία: Α. Τα παραιτηθέντα µέλη ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟΥ της.ε. αναπτύσσουν τους λόγους της παραίτησης τους. Β. Το Σώµα υποβάλλει διευκρινιστικές ερωτήσεις προς αυτούς. Γ. Το Σώµα τοποθετείται επί το θέµατος. 5. Αν µετά το τέλος των τοποθετήσεων τα ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΑ µέλη ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟΥ της.ε. εµµένουν στην παραίτησή τους, το Σώµα προβαίνει εντός 10 ηµερών σε εκλογή νέων µελών.ε. ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ κατά τη διαδικασία των άρθρων 7 παρ. 5 και 8 παρ. 2 και 5 του Ν. 1486/84 και του άρθρου 1 του παρόντος κανονισµού. 6. Κατά το µεταξύ παραιτήσεως και εκλογής νέας.ε., δίαστηµα, όπως και κατά το διάστηµα που έχουν παραιτήθεί ή εκλείψει ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της ιοικούσας Επιτροπής, καθήκοντα προέδρου.ε. αναλαµβάνει το αρχαιότερο µέλος της αντιπροσωπείας του περιφερειακού τµήµατος. ΆΡΘΡΟ 21 ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο παρών κανονισµός τροποποιείται µε απόφαση της αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Ο κανονισµός αυτός εγκρίθηκε µε την από 18 Μαρτίου 1989 ************ απόφαση της αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 2009 RICHARD A. POWASKI 14/14

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 1 Άρθρο 1 ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου ή του κατά το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει το καταστατικό.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει το καταστατικό. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Άρθρο 1 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει το καταστατικό. Απαρτία Άρθρο 2 Η απαρτία διαπιστώνεται όπως ορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 31-05-2010, στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος και ώρα από 09:00 έως

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθητές σε ρόλο Διπλωµάτη» Πανελλήνια Μαθητική Προσοµοίωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

«Μαθητές σε ρόλο Διπλωµάτη» Πανελλήνια Μαθητική Προσοµοίωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πανελλήνια Μαθητική Προσοµοίωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ Ένας εµπειρογνώµονας µπορεί να προτείνει µια Πρόταση για την Εξακρίβωση της απαρτίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο) Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 ν.1566/1985

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 41202 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες υποδείξεις. Κατατόπιση για τον τρόπο εκλογής και διεξαγωγής ενός συμβουλίου επιχειρήσεως

Σύντομες υποδείξεις. Κατατόπιση για τον τρόπο εκλογής και διεξαγωγής ενός συμβουλίου επιχειρήσεως Kurzhinweise in griechischer Sprache GR Σύντομες υποδείξεις Κατατόπιση για τον τρόπο εκλογής και διεξαγωγής ενός συμβουλίου επιχειρήσεως Δεν υπάρχει ακόμη στην επιχείρηση συμβούλιο επιχειρήσεως, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην διαδικασία εκλογής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία.

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/30-9-1985. Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ [το οποίο ο κάθε Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη»

1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» 1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» Κανόνες Διαδικασίας Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου* *Επιμέλεια: Δεδούση Ευαγγελία, Διδίλη Ζωή, Κατσούλης Στέφανος ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 Αριθμ. Απόφασης 1/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων.

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων. Οργανώσεις γονέων Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α Άρθρο 94 Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων 4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, υπό τον τοµέα στ` («Παιδείας, Πολιτισµού και Α- θλητισµού»), προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Τηλέφωνο : 210-38 93 211 FAX : 210-38 43 236 E-mail : emporg-a@gge.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η Τηλέφωνο : 210-38 93 211 FAX : 210-38 43 236 E-mail : emporg-a@gge.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Aθήνα, 24 Ιανουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. Κ1-132 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓ/ΣΕΩΝ --------------- Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο Στην παρ. 1 συµπληρώνονται οι λέξεις : Επαγγελµατική Οργάνωση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Κατασκευής Τεχνικών Έργων

ΑΡΘΡΟ 1 ο Στην παρ. 1 συµπληρώνονται οι λέξεις : Επαγγελµατική Οργάνωση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Κατασκευής Τεχνικών Έργων ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στο κείµενο του καταστατικού της 19 ης Οκτωβρίου 2009 επέρχονται οι παρακάτω συµπληρώσεις και διορθώσεις, όπως προέκυψαν από τις συζητήσεις που πραγµατοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298 / Fax: (+30) 210 8234822 E-mail: lydia@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Μάιος 2005 ekloges 1 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του

Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ηράκλειο 08/10/2015 Αριθµ. Πρωτ. 326 / Φ.20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.E.I.) ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ταχ/κή Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενηµερώνει τους µετόχους της για τα ακόλουθα:

Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενηµερώνει τους µετόχους της για τα ακόλουθα: ΠPOΣKΛHΣH TΩN METOXΩN THΣ ANΩNYMHΣ ETAIPΕIAΣ ME THN EΠΩNYMIA «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣE ΕΚΤΑΚΤΗ ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH (Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Εναλλακτική Δράση μετά από 5 χρόνια συνεχών εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών στους τομείς του περιβάλλοντος του πολιτισμού και της κοινωνίας έχει αποκτήσει μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Εκλογή Προεδρείου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 64) Στον Άγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής

Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής 1. Αφιξη στο εκλογικό τμήμα και αναφορά-ενημέρωση αυτοπροσώπως ή δια τηλεγραφήματος των Εφόρου, Εισαγγελέα και Νομάρχη για την ανάληψη καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/2013. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/2013. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης / 6-1-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.248 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή των µελών του

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20) ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. ΑΡ.ΜΑΕ: 10920/06/Β/86/40 ΈΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" ΚΑΙ δ.τ. " VELL GROUP Α.Ε." ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 15 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες Εσωτερικοί Κανονισμοί που διέπουν τη Διαδικασία Σύγκλυσης και Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης (Παγκύπριου Συνεδρίου) και της Εκλογικής Συνέλευσης της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ (ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/06/2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Διαδικασία για τις εκλογές της 18ης/19ης Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΔΗΜΟΥ ΚΩ. Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΔΗΜΟΥ ΚΩ. Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΔΗΜΟΥ ΚΩ Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής σκοπός Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ, ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα