Μικροοικονοµική Θεωρία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μικροοικονοµική Θεωρία"

Transcript

1 Μικροοικονοµική Θεωρία Ειδικά Θέµατα της Θεωρίας της Συµπεριφοράς του Καταναλωτή Το Συνολικό Αποτέλεσµα. Το Αποτέλεσµα Υποκατάστασης. Το Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα. Κανονικά Αγαθά. Κατώτερα Αγαθά. Παράδοξο του Giffen. Υποκατάσταση και Συµπληρωµατικότητα. 1

2 Ειδικά Θέµατα της Θεωρίας Συµπεριφοράς του Καταναλωτή. Συνολικό Αποτέλεσµα Αποτέλεσµα Υποκατάστασης Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα Κανονικό Αγαθό Κατώτερο Αγαθό Παράδοξο του Giffen Το Συνολικό Αποτέλεσµα. Όταν µεταβάλλεται η τιµή ενός αγαθού µεταβάλλεται αντίστροφα η ζητούµενη ποσότητα του. Αυτό ονοµάζεται Συνολικό Αποτέλεσµα. Συνολικό αποτέλεσµα µιας µεταβολής της τιµής είναι η συνολική µεταβολή στη ζητούµενη ποσότητα καθώς ο καταναλωτής µετακινείται από µια θέση ισορροπίας στην άλλη. Έστω ότι αυξάνεται η τιµή του αγαθού Χ πράγµα που αλλάζει των λόγο των τιµών άρα και την κλίση του εισοδηµατικού περιορισµού από ΑΒ σε ΑΒ. Αρχικά ο Py καταναλωτής ισορροπούσε στο σηµείο Ρ ενώ τώρα ισορροπεί στο σηµείο R σε έναν νέο εισοδηµατικό περιορισµό και σε µια νέα καµπύλη αδιαφορίας Ι. Άρα το συνολικό αποτέλεσµα που προκλήθηκε από την αύξηση της τιµής του Χ αποτυπώνεται στην µείωση της ζητούµενης ποσότητας κατά χ 1 χ 3 =0χ 1-0χ 3. Όµως µια µεταβολή της ονοµαστικής τιµής ενός αγαθού επιδρά µε δυο τρόπους πάνω στη ζητούµενη ποσότητα. 1. Μεταβάλλει την Σχετική Τιµή του, δηλαδή αλλάζουν οι όροι µε τους οποίους ο καταναλωτής µπορεί να ανταλλάσσει ένα αγαθό µε ένα άλλο. Αυτό ονοµάζεται Αποτέλεσµα Υποκατάστασης. 2. Μια µεταβολή της τιµής µε σταθερό το χρηµατικό εισόδηµα, προκαλεί µεταβολές στο Πραγµατικό Εισόδηµα (στην πραγµατική ποσότητα που µπορεί να αγοράσει) του καταναλωτή. Αυτό ονοµάζεται Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα. 2

3 Το Αποτέλεσµα Υποκατάστασης. Είναι η µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας που προκύπτει από µια µεταβολή της τιµής όταν η µεταβολή περιορίζεται σε µια µετακίνηση κατά µήκος της αρχικής καµπύλης αδιαφορίας διατηρώντας έτσι το πραγµατικό εισόδηµα σταθερό. ηλαδή είναι η µεταβολή στην ζητούµενη ποσότητα όταν δίνεται στον καταναλωτή ένα αντισταθµιστικό ποσό ώστε να έχει την ίδια αγοραστική δύναµη (πραγµατικό εισόδηµα) Αναλυτικά: Μια αύξηση της τιµής του αγαθού Χ προκαλεί αλλαγή της σχετικής τιµής του Χ άρα και της κλίσης του εισοδηµατικού περιορισµού από ΑΒ σε ΑΒ. Επίσης µετακινούµαστε από την καµπύλη αδιαφορίας ΙΙ στην Ι πράγµα που φανερώνει την µειώσει του πραγµατικού εισοδήµατος του καταναλωτή. Υποθέτουµε ότι µετά την αύξηση της τιµής, δίνουµε στον καταναλωτή ένα επιπρόσθετο χρηµατικό ποσό αρκετό για να αντισταθµίσει την απώλεια του πραγµατικού του εισοδήµατος. Άρα δίνουµε ένα αντισταθµιστικό ποσό για να διατηρήσει ο καταναλωτής την θέση του πάνω στην αρχική καµπύλη αδιαφορίας ΙΙ. Αυτό µπορεί να παρασταθεί µε την κατασκευή ενός υποθετικού εισοδηµατικού περιορισµού που εφάπτεται της αρχικής καµπύλης αδιαφορίας και του οποίου η κλίση αντιστοιχεί στο νέο λόγο τιµών. Ο υποθετικός εισοδηµατικός περιορισµός CC είναι παράλληλος µε τον νέο εισοδηµατικό περιορισµό ΑΒ γιατί έχουν τον ίδιο λόγο τιµών. Η παράλληλη αυτή µετατόπιση προέρχεται από το αντισταθµιστικό ποσό που δόθηκε στον καταναλωτή. Το αποτέλεσµα υποκατάστασης παριστάνεται µε την µετακίνηση από το αρχικό σηµείο ισορροπίας Ρ στο σηµείο Q όπου τα δυο σηµεία ισορροπίας βρίσκονται πάνω στην ίδια καµπύλη αδιαφορίας ΙΙ. Το αποτέλεσµα υποκατάστασης φαίνεται από την µείωση της ζητούµενης ποσότητας από 0χ 1 σε 0χ 2 άρα κατά χ 1 χ 2. Στην ουσία το πραγµατικό εισόδηµα παρέµεινε σταθερό και ο καταναλωτής υποκατέστησε το αγαθό Χ µε αγαθό Υ κινούµενος πάνω στην καµπύλη αδιαφορίας ΙΙ. 3

4 Από το αποτέλεσµα υποκατάστασης συνεπάγεται ότι η ζητούµενη ποσότητα µεταβάλλεται πάντοτε προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που µεταβάλλεται η τιµή. τότε Q χ και όταν τότε Q χ διατηρώντας το πραγµατικό εισόδηµα σταθερό. ηλαδή µε την ίδια αγοραστική δύναµη και επειδή αυξήθηκε η τιµή του Χ, υποκαθιστώ την κατανάλωση του Χ µε το Υ αγαθό και κινούµε πάνω στην ίδια καµπύλη αδιαφορίας. (Το αντίστροφο γίνεται µε µείωση της τιµής του αγαθού χ) Το Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα. Το εισοδηµατικό αποτέλεσµα µιας µεταβολής της τιµής ενός αγαθού είναι η µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας που προκύπτει αποκλειστικά από την µεταβολή του πραγµατικού εισοδήµατος του καταναλωτή, όταν οι άλλες τιµές και το χρηµατικό εισόδηµα παραµένουν σταθερά. Το εισοδηµατικό αποτέλεσµα παριστάνεται όταν αφαιρέσουµε την υποθετική αντισταθµιστική αύξηση του εισοδήµατος του καταναλωτή και µεταβούµε από το σηµείο Q στο σηµείο R και στην καµπύλη αδιαφορίας Ι. Επειδή η CC και η AB είναι παράλληλες η µετακίνηση από το Q στο σηµείο R δεν συνεπάγεται αλλαγή στις σχετικές τιµές, άρα και στην κλίση. Αυτό που αλλάζει µόνο είναι το πραγµατικό εισόδηµα λόγω αύξησης της τιµής του Χ αγαθού. Η µεταβολή του πραγµατικού εισοδήµατος µειώνει την ζητούµενη ποσότητα από 0χ 2 σε 0χ 3 άρα κατά χ 2 χ 3. Κανονικά Αγαθά. Ένα κανονικό αγαθό είναι εκείνο για το οποίο η ζητούµενη ποσότητα µεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση µε το πραγµατικό εισόδηµα. ηλαδή: Q και Q 4

5 Στην περίπτωση ενός κανονικού αγαθού το εισοδηµατικό αποτέλεσµα ενισχύει το αποτέλεσµα υποκατάστασης. Μια µείωση της τιµής σηµαίνει ότι το πραγµατικό εισόδηµα έχει αυξηθεί και για ένα κανονικό αγαθό, αυτό σηµαίνει ότι η ζητούµενη ποσότητα θα αυξηθεί. Αλλά µια µείωση της τιµής σηµαίνει επίσης ότι θα αυξηθεί η ζητούµενη ποσότητα λόγω του αποτελέσµατος υποκατάστασης και έτσι το εισοδηµατικό και το αποτέλεσµα υποκατάστασης λειτουργούν προς την ίδια κατεύθυνση. Έτσι για ένα κανονικό αγαθό η ζητούµενη ποσότητα µεταβάλλεται πάντοτε αντίστροφα από την ζητούµενη ποσότητα. Κατώτερα Αγαθά. Κατώτερο αγαθό είναι εκείνο του οποίου η ζητούµενη ποσότητα µεταβάλλεται αντίστροφα από το πραγµατικό εισόδηµα του καταναλωτή, δηλαδή αύξηση του πραγµατικού εισοδήµατος προκαλεί µείωση στη ζητούµενη ποσότητα του αγαθού και το αντίστροφο. Q και Q Θυµίζουµε ότι µια αύξηση του πραγµατικού εισοδήµατος µπορεί να προέλθει είτε από µια αύξηση του χρηµατικού εισοδήµατος είτε από µια αναλογική µείωση των δυο τιµών των αγαθών. Παρατηρούµε στο σχήµα (καµπύλη Εισοδήµατος Κατανάλωσης) ότι µια αύξηση του πραγµατικού εισοδήµατος προκαλεί µειώσει της ζητούµενης ποσότητας του Χ αγαθού. 5

6 Μια µείωση της τιµής του Χ προκάλεσε αύξηση της ζητούµενης ποσότητας λόγω του αποτελέσµατος υποκατάστασης. Πήγαµε από το σηµείο Ρ στο Q. Αντίθετα το Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα είναι ΑΡΝΗΤΙΚΟ δηλαδή µια αύξηση του πραγµατικού εισοδήµατος µε σταθερό των λόγο των τιµών (κλίση) οδήγησε σε µείωση της ζητούµενης ποσότητας του Χ αγαθού από χ 2 σε χ 3 (από σηµείο Q σε R). Όµως το αποτέλεσµα υποκατάστασης αποδεικνύεται ισχυρότερο από το εισοδηµατικό αποτέλεσµα άρα χ 1 >χ 3. Παράδοξο του Giffen. Το παράδοξο του Giffen αναφέρεται σε ένα αγαθό του οποίου η ζητούµενη ποσότητα µεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση µε την τιµή του. Ένα αγαθό θα πρέπει να είναι κατώτερο για να ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι όλα τα κατώτερα αγαθά υποχρεωτικά ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Η κατηγορία των αγαθών για τα οποία ισχύει το παράδοξο του G i f f e n αποτελεί την µόνη εξαίρεση του Νόµου της Ζήτησης. Q Q Βλέποντας το σχήµα παρατηρούµε ότι µια µείωση της τιµής του Χ αγαθού µετατοπίζει των εισοδηµατικό περιορισµό από ΑΒ σε ΑΒ Ταυτόχρονα όµως στο νέο σηµείο ισορροπίας Q µειώνεται η ζητούµενη ποσότητα του αγαθού Χ. Αποτέλεσµα υποκατάστασης Αποτέλεσµα υποκατάστασης Q Q Py µε < Q Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα Py µε < Q Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα 6

7 Συµπερασµατικά - Συγκεντρωτικά: Αποτέλεσµα υποκατάστασης Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα Συνολικό Αποτέλεσµα Q Py µε Κανονικά Αγαθά Q Το Αποτέλεσµα υποκατάστασης ενισχύεται από το Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα Ισχύει ο Νόµος της Ζήτησης Q Py µε Q Το Αποτέλεσµα υποκατάστασης ενισχύεται από το Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα Ισχύει ο Νόµος της Ζήτησης Q Q Q Q Py µε Py µε Py µε Py µε Κατώτερα Αγαθά Q Q Παράδοξο του Giffen Q Q Το Αποτέλεσµα υποκατάστασης πιο έντονο από το Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα Q > Q Ισχύει ο Νόµος της Ζήτησης Το Αποτέλεσµα υποκατάστασης πιο έντονο από το Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα Q > Q Ισχύει ο Νόµος της Ζήτησης Το Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα πιο έντονο από το Αποτέλεσµα υποκατάστασης Q < Q εν ισχύει ο Νόµος της Ζήτησης Το Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα πιο έντονο από το Αποτέλεσµα υποκατάστασης Q < Q εν ισχύει ο Νόµος της Ζήτησης 7

8 Υποκατάσταση και Συµπληρωµατικότητα. Ο Νόµος της ζήτησης ισχύει µόνο ceteris paribus δηλαδή µε τους υπόλοιπους παράγοντες που προσδιορίζουν την ζήτηση σταθερούς. Θα µετριάσουµε αυτήν ακαµψία των παραγόντων χρησιµοποιώντας τις σχέσεις υποκατάστασης και συµπληρωµατικότητας που ισχύουν για κάθε ζεύγος τιµών. Μέχρι τώρα έχουµε δει ποιο θα είναι το συνολικό αποτέλεσµα στην ζητούµενη ποσότητα του αγαθού Χ όταν µεταβάλλεται η τιµή του αγαθού Χ: Χ ΡΧ nχχ = ΡΧ Χ Τώρα θα εξετάσουµε ποιο θα είναι το συνολικό αποτέλεσµα στην ζητούµενη ποσότητα του αγαθού Χ όταν µεταβάλλεται η τιµή ενός άλλου αγαθού Υ (υποκατάστατου ή συµπληρωµατικού). Όταν η τιµή ενός σχετιζόµενου αγαθού εµφανίζεται στη συνάρτηση ζήτησης, είναι δυνατόν τότε να ορίσουµε και τη Σταυροειδή Ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού Χ ως προς την τιµή του αγαθού Υ: Χ ΡΥ nχυ = Ρ Χ Υ Άρα η Σταυροειδής Ελαστικότητα ορίζεται ως την ποσοστιαία µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας ενός αγαθού Χ, που προκύπτει από την ποσοστιαία µεταβολή της τιµής ενός άλλου σχετιζόµενου αγαθού Υ. Όταν: n ΧΥ > 0 τότε τα αγαθά Χ, Υ είναι υποκατάστατα n ΧΥ < 0 τότε τα αγαθά Χ, Υ είναι συµπληρωµατικά 8

Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος

Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος (Επιπτώσεις Μεταβολής της Τιμής στη Ζητούμενη Ποσότητα) () Διαγραμματική Παρουσίαση Α. Επιπτώσεις Μεταβολής της Τιμής στα Κανονικά Αγαθά M x / p (Π)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Συναρτήσεις ζήτησης Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6784 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Τα άριστα επίπεδα των 2 n ως συναρτήσεις όλων των τιμών και του εισοδήματος n συναρτήσεις ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Β.1. Το Πλεόνασµα του Καταναλωτή Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ότι κάποιοι καταναλωτές πληρώνουν για ένα αγαθό λιγότερο από αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα µιλήσουµε για ενισχυτές µιας βαθµίδας µε διπολικά τρανζίστρ. Σε επόµενα κεφάλαια θα µιλήσουµε για ενισχυτές µε FET, όπως και για ενισχυτές µε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. όπως και για πολλά άλλα επιµέρους θέµατα που αφορούν τη λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. όπως και για πολλά άλλα επιµέρους θέµατα που αφορούν τη λειτουργία EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 2001 Ευχαριστώ τους φοιτητές και φοιτήτριες του µαθήµατος «Μεθοδολογία των Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα της Επιλογής του Καταναλωτή υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας και Κινδύνου

Το Πρόβλημα της Επιλογής του Καταναλωτή υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας και Κινδύνου 2 κεφάλαιο Το Πρόβλημα της Επιλογής του Καταναλωτή υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας και Κινδύνου 2.1 Εισαγωγή Η ανάλυση του προηγούμενου κεφαλαίου, δηλαδή της κλασικής θεωρίας της χρησιμότητας (θεωρία απόλυτης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 651. Το µοναδιαίο κόστος εργασίας στην ευρωζώνη Η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα και πάλι*

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 651. Το µοναδιαίο κόστος εργασίας στην ευρωζώνη Η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα και πάλι* Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Workig Paper) No. 651 Το µοναδιαίο κόστος εργασίας στην ευρωζώνη Η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα και πάλι* Του Jesus Feipe και Utsav Kumar Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

υϊκή Θεωρία, Ανάλυση Ευαισθησίας

υϊκή Θεωρία, Ανάλυση Ευαισθησίας υϊκή Θεωρία, Ανάλυση Ευαισθησίας Το δυϊκό πρόβληµα Χρησιµότητα, εφαρµογές Ανάλυση ευαισθησίας Παραδείγµατα 1 Το δυϊκό πρόβληµα Σε κάθε πρόβληµα γραµµικού προγραµµατισµού πρωτεύον, primal - αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ιπλωµατική Εργασία του Παπαβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι συντελεστές παραγωγής (κεφαλαιουχικά αγαθά, εργασία, γη, επιχειρηµατικότητα, κλπ), µετά από µια διαδικασία, µετασχηµατίζονται σε αγαθά και υπηρεσίες. Η συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια

Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια Νο. 126, 2012 Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια Των Ράνια Αντωνοπούλου, Thomas Masterson και Ajit Zacharias Εισαγωγή Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ENOTHTA. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ο. Πώς προσδιορίζουμε τη θέση των αντικειμένων; A O M B ' y P Ì(,y) Ð Για τον προσδιορισμό της θέσης πάνω σε μία ευθεία πρέπει να έχουμε ένα σημείο της

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα