Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος"

Transcript

1 Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος (Επιπτώσεις Μεταβολής της Τιμής στη Ζητούμενη Ποσότητα) () Διαγραμματική Παρουσίαση Α. Επιπτώσεις Μεταβολής της Τιμής στα Κανονικά Αγαθά M x / p (Π) Μείωση της Τιμής του Αγαθού BC x Γ A x x Β 0 A Γ B A M B x x p x Γ IC (U ) IC (U ) M p BC x

2 - Ο καταναλωτής επιλέγει αρχικά το σημείο - Έστω ότι η τιμή του αγαθού μειώνεται από Η γραμμή του εισοδηματικού περιορισμού μετατοπίζεται από BC σε BC. Ο καταναλωτής επιλέγει τώρα το σημείο A ( x, x ). A A p σε p. Γ ( x, x ). Γ Γ - ΗμετακίνησηαπότοσημείοΑστοΓ(δηλαδήησυνολικήαύξηση της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού από αναλυθεί σε δύο επιμέρους αποτελέσματα: x σε x ) A Γ μπορεί να ( Ι ) Αποτέλεσμα Υποκατάστασης (Μετακίνηση από το Α στο Β) - Ακόμα και αν το άτομο παραμείνει στην ίδια καμπύλη αδιαφορίας IC (δηλαδή ακόμα και αν η χρησιμότητα παραμείνει ίση με U), η αλλαγή των σχετικών τιμών θα οδηγήσει σε μετακίνηση από το σημείο Α στο Β (κατά μήκος της αρχικής IC ).

3 -H μείωση της σχετικής τιμής του αγαθού οδηγεί το άτομο να υποκαταστήσει το αγαθό με το σχετικά φθηνότερο αγαθό. A B A B x x x x (αύξηση του σε, μείωση του σε ) => Αυτή η μετακίνηση από το σημείο Α στο Β κατά μήκος της αρχικής IC (δηλαδή η αύξηση της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού λόγω μείωσης της τιμής p, με δεδομένη τη χρησιμότητα U) ονομάζεται αποτέλεσμα υποκατάστασης. ( ΙΙ ) Αποτέλεσμα Εισοδήματος (ΜετακίνησηαπότοΒστοΓ) - Ημείωσητηςτιμήςτουαγαθού αυξάνει το πραγματικό εισόδημα του ατόμου. Το άτομο μπορεί να αποκτήσει ένα μεγαλύτερο επίπεδο χρησιμότητας (U >U ), δηλαδή μπορεί να μετακινηθεί από το σημείο Β (επί της αρχικής καμπύλης αδιαφορίας IC ) στο σημείο Γ (επί της υψηλότερης καμπύλης αδιαφορίας IC ). 3

4 => Αυτή η μετακίνηση από το σημείο Β στο Γ (δηλαδή η αύξηση της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού λόγω αύξησης του πραγματικού εισοδήματος του ατόμου) ονομάζεται αποτέλεσμα εισοδήματος. B x x Γ B x x Γ (αύξηση του σε και αύξηση του σε, διότι τα αγαθά, είναι κανονικά.) - Σημείωση: Η παρατηρούμενη καταναλωτική συμπεριφορά είναι μόνο η συνολική μετακίνησηαπότοσημείοαστογ(δηλαδή η συνολική μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας από σε ). x Α x Γ 4

5 (Π) Αύξηση της Τιμής του Αγαθού x BC M / p x Β x Γ A x Γ B A BC IC (U ) 0 x Γ B x IC (U ) A x M p p M - Ο καταναλωτής επιλέγει αρχικά το σημείο - Έστω ότι η τιμή του αγαθού αυξάνεται από Η γραμμή του εισοδηματικού περιορισμού μετατοπίζεται από BC σε BC. 5 x A A A ( x, x ). p σε p.

6 Γ Γ Γ ( x, x ). - Ο καταναλωτής επιλέγει τώρα το σημείο - ΗμετακίνησηαπότοσημείοΑστοΓ(δηλαδήησυνολικήμείωση A Γ της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού από x μπορεί να σε x ) αναλυθεί σε δύο επιμέρους αποτελέσματα: ( Ι ) Αποτέλεσμα Υποκατάστασης (Μετακίνηση από το Α στο Β) - Ακόμα και αν το άτομο παραμείνει στην ίδια καμπύλη αδιαφορίας IC (δηλαδή ακόμα και αν η χρησιμότητα παραμείνει ίση με U), η αλλαγή των σχετικών τιμών θα οδηγήσει σε μετακίνηση από το σημείο Α στο Β (κατά μήκος της αρχικής IC ). -H αύξηση της σχετικής τιμής του αγαθού οδηγεί το άτομο να υποκαταστήσει το αγαθό με το σχετικά φθηνότερο αγαθό. A B A B (μείωση του σε, αύξηση του σε x ) x x x => Αυτή η μετακίνηση από το σημείο Α στο Β κατά μήκος της αρχικής IC (δηλαδή η μείωση της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού λόγω αύξησης της τιμής p, με δεδομένη τη χρησιμότητα U) 6 ονομάζεται αποτέλεσμα υποκατάστασης.

7 ( ΙΙ ) Αποτέλεσμα Εισοδήματος (ΜετακίνησηαπότοΒστοΓ) - Η αύξηση της τιμής του αγαθού μειώνει το πραγματικό εισόδημα του ατόμου. Το άτομο αναγκάζεται να μετακινηθεί από το σημείο Β (επί της αρχικής καμπύλης αδιαφορίας IC ) στο σημείο Γ (επί της χαμηλότερης καμπύλης αδιαφορίας IC ), δηλαδή η χρησιμότητα μειώνεται από U σε U. => Αυτή η μετακίνηση από το σημείο Β στο Γ (δηλαδή η μείωση της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού λόγω μείωσης του πραγματικού εισοδήματος του ατόμου) ονομάζεται αποτέλεσμα εισοδήματος. B x x Γ B x x Γ (μείωση του σε και μείωση του σε, διότι τα αγαθά, είναι κανονικά.) 7

8 - Παρατήρηση: Αν το αγαθό είναι κανονικό, τότε το αποτέλεσμα υποκατάστασης και το αποτέλεσμα εισοδήματος λειτουργούν προς την ίδια κατεύθυνση (αλληλοενισχύονται). - Αν η τιμή του αγαθού μειωθεί, τότε: Το αποτέλεσμα υποκατάστασης τείνει να αυξήσει τη ζητούμενη ποσότητα x. Το αποτέλεσμα εισοδήματος (η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος) τείνει επίσης να αυξήσει τη ζητούμενη ποσότητα x. - Συμπέρασμα: Αν το αγαθό είναι κανονικό, τότε η μείωση (αύξηση) της τιμής p οδηγεί σίγουρα σε αύξηση (μείωση) της ζητούμενης ποσότητας x, δηλαδή η τιμή και η ζητούμενη ποσότητα κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις: x ( p, M)/ p < 0 8

9 Β. Επιπτώσεις Μεταβολής της Τιμής στα Κατώτερα Αγαθά - Αν το αγαθό είναι κατώτερο, τότε το αποτέλεσμα υποκατάστασης και το αποτέλεσμα εισοδήματος λειτουργούν προς αντίθετες κατευθύνσεις. - Αν η τιμή του αγαθού μειωθεί, τότε: Το αποτέλεσμα υποκατάστασης τείνει να αυξήσει τη ζητούμενη ποσότητα x. Το αποτέλεσμα εισοδήματος (η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος) τείνει να μειώσει τη ζητούμενη ποσότητα x. - Συμπέρασμα: Αν το αγαθό είναι κατώτερο, τότε η επίπτωση από μια μείωση (ήαύξηση) της τιμής p στη ζητούμενη ποσότητα x είναι αμφίβολη (δεν μπορεί να προβλεφθεί με βεβαιότητα). 9

10 Αγαθά Gffen - Αν το αποτέλεσμα εισοδήματος είναι αρκετά ισχυρό για ένα κατώτερο αγαθό, τότε η τιμή και η ζητούμενη ποσότητα μπορούν να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. - Ένα αγαθό ονομάζεται αγαθό Gffen αν η αύξηση (μείωση) της τιμής p οδηγεί σε αύξηση (μείωση) τηςζητούμενηςποσότηταςx : x ( p, M)/ p > 0 - Ημείωση(αύξηση) της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού λόγω μείωσης (αύξησης) της τιμής του ονομάζεται παράδοξο του Gffen. - Παράδειγμα: Αύξηση κατανάλωσης πατάτας λόγω αύξησης της τιμής της (Ιρλανδία, 9 ος αιώνας). 0

11 () Μαθηματική Παρουσίαση - Η συνολική επίπτωση από μια μεταβολή της τιμής p στη ζητούμενη ποσότητα x δίνεται από τη μερική παράγωγο: x ( pm, )/ p - Αναλύουμε αυτήν τη συνολική επίπτωση στα επιμέρους αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος χρησιμοποιώντας τις σχέσεις που συνδέουν τις Μαρσαλιανές με τις αντισταθμιστικές συναρτήσεις ζήτησης: x ( pm, ) = h[ pv, ( pm, )] h( p, u) = x[ p, e( p, u)] - Πρόταση (Εξίσωση του Slutsky). Αν u = V(p,M), τότε για κάθε (p,m) ισχύει: x( pm, ) h( pu, ) x( pm, ) = x ( p, M) p p M

12 - Απόδειξη: Χρησιμοποιούμε την ταυτότητα: h( p, u) = x[ p, e( p, u)] () - Παραγωγίζουμε την () ως προς p : h x x e () = + () p p e p - Eίναι: epu (, ) = epv [, ( pm, )] = M (3) e - Από το Λήμμα του Shephard, γνωρίζουμε: = h ( p, u) (4) p (3) h x x - Άρα: () = + h ( p, u) (5) (4) p p M - Επίσης: h( p, u) = h[ p, V( p, M)] = x ( p, M) (6) (6) h x x x h x - Άρα: (5) = + x( p, M) = x( p, M) p p M p p M

13 - Ο όρος h( p, u)/ p παριστάνει το αποτέλεσμα υποκατάστασης, διότι δείχνει τη μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας x (όταν μεταβάλλεται η τιμή p ) υποθέτοντας ότι η χρησιμότητα παραμένει σταθερή (κίνηση κατά μήκος μιας δεδομένης καμπύλης αδιαφορίας). - Ο όρος x( pm, ) [ x( pm, )/ M] παριστάνει το αποτέλεσμα εισοδήματος, διότι δείχνει τη μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας x (όταν μεταβάλλεται η τιμή p ) λόγω μεταβολής του πραγματικού εισοδήματος. Κατεύθυνση Αποτελεσμάτων Υποκατάστασης και Εισοδήματος ( Ι ) Κατεύθυνση Αποτελέσματος Υποκατάστασης - Αντισταθμιστικός Νόμος Ζήτησης (ή ος Νόμος του Hcks). Αν η συνάρτηση χρησιμότητας είναι οιονεί κοίλη, τότε το αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι αρνητικό: h( p, u) / p 0, =,..., n. 3

14 - Αν η τιμή του αγαθού μειωθεί, τότε ο καταναλωτής υποκαθιστά τα υπόλοιπα αγαθά με το σχετικά φθηνότερο αγαθό, δηλαδή η ζητούμενη ποσότητα h αυξάνεται. (II) Κατεύθυνση Αποτελέσματος Εισοδήματος () Αν το αγαθό είναι κανονικό, τότε το αποτέλεσμα εισοδήματος είναι επίσης αρνητικό: x ( p, M) [ x ( p, M)/ M] < 0 ( + ) - Στην περίπτωση αυτή, τα αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος λειτουργούν προς την ίδια κατεύθυνση (είναι και τα δύο αρνητικά). x( p, M) h( p, u) x( p, M) = x ( p, M) < 0 p p M ( ) ( ) 4

15 - Συμπέρασμα: Αν το αγαθό είναι κανονικό, τότε η μείωση (αύξηση) της τιμής p οδηγεί σίγουρα σε αύξηση (μείωση) της ζητούμενης ποσότητας x, δηλαδή η τιμή και η ζητούμενη ποσότητα κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις. () Αν το αγαθό είναι κατώτερο, τότε το αποτέλεσμα εισοδήματος είναι θετικό: x ( p, M) [ x ( p, M)/ M] > 0 ( ) - Στην περίπτωση αυτή, τα αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος λειτουργούν προς αντίθετες κατευθύνσεις (το αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι αρνητικό, ενώ το αποτέλεσμα εισοδήματος είναι θετικό). x( p, M) h( p, u) x( p, M) = x ( p, M) > 0 p p M < ( ) ( + ) 5

16 - Συμπέρασμα: Αν το αγαθό είναι κατώτερο, τότε η επίπτωση από μια μείωση (ήαύξηση) της τιμής p στη ζητούμενη ποσότητα x είναι αμφίβολη (δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια). - Αν το (θετικό) αποτέλεσμα εισοδήματος υπερισχύει του (αρνητικού) αποτελέσματος υποκατάστασης, τότε ισχύει x( p, M)/ p > 0 (δηλαδή το αγαθό είναι ένα αγαθό Gffen). - Παράδειγμα. Έστω η συνάρτηση χρησιμότητας Cobb-Douglas: ux (, x) xx α β =, αβ, > 0, α+ β= Γνωρίζουμε: x( p, M) = αm / P (Μαρσαλιανές Συναρτήσεις Ζήτησης) x ( p, M) = β M / P (, ) / α β / ( ) ( ) β ( α β) ( ) α ( β α) ( ) V p M = a p p M h( p, u) = / p / p u h ( p, u) = / p / p u β α β (Έμμεση Συνάρτηση Χρησιμότητας) (Αντισταθμιστικές Συναρτήσεις Ζήτησης) 6

17 - Η συνολική επίπτωση από μια μεταβολή της τιμής p στη ζητούμενη ποσότητα x είναι: x ( p, M) / p = αm / p < 0 (7) - Αναλύουμε τη συνολική επίπτωση στα επιμέρους αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος (χρησιμοποιώντας την εξίσωση του Slutsky). - Αποτέλεσμα Υποκατάστασης: h( p, u) / p = α β p p u (8) (9) β α β β α ( ) ( β ) Θέτουμε: u = V( p, M) = a/ p / p M (9) Άρα: (8) h( p, M) / p = αβ M / p (0) -Αποτέλεσμα Εισοδήματος: x( p, M) [ x( p, M)/ M] = α M / p () - Αθροίζουμε τα αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος για να πάρουμε τη συνολική επίπτωση από τη μεταβολή της τιμής: x ( p, M ) (, ) (, ) = h p u x ( p, M) x p M = p p M β (0) () 7

18 M M M αβ α α = = p p p, πράγματι (όπως βρήκαμε και στην (7)). - Αριθμητικό Παράδειγμα: Έστω α=β=/, p =, p =4, M=8. Τότε: x =4, x =, V=, h (p =, p =4, u=)=4= x Ανητιμήτουαγαθού αυξηθεί σε p = 4, τότε: x =, h ( p = 4, p = 4, u = ) = Δ x = x x = 3 : Συνολική επίπτωση στη ζητούμενη ποσότητα. Αναλύουμε τη συνολική επίπτωση στα επιμέρους αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος: *Αποτέλεσμα Υποκατάστασης: Δ h = h h = * Αποτέλεσμα Εισοδήματος = Συνολική Επίπτωση Αποτέλεσμα Υποκατάστασης = Δx Δ h = ( 3) ( ) =. 8

19 Σχέσεις Ζήτησης Μεταξύ των Αγαθών (Υποκατάστατα και Συμπληρωματικά Αγαθά) - Εξετάζουμε τις επιπτώσεις από μια μεταβολή της τιμής του αγαθού ( p ) στη ζητούμενη ποσότητα του αγαθού ( x ): x ( pm, )/ p - Αναλύουμε αυτή τη συνολική επίπτωση στα επιμέρους αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος χρησιμοποιώντας τη γενικευμένη εξίσωση του Slutsky: x( pm, ) h( pu, ) x( pm, ) = x ( p, M) p p M - Οόρος h( p, u)/ p παριστάνει το (σταυροειδές) αποτέλεσμα υποκατάστασης. - Ο όρος x (, ) [ (, )/ ] παριστάνει το (σταυροειδές) pm x pm M αποτέλεσμα εισοδήματος. 9

20 Κατεύθυνση (Σταυροειδών) Αποτελεσμάτων Υποκατάστασης και Εισοδήματος ( Ι ) Κατεύθυνση (Σταυροειδούς) Αποτελέσματος Υποκατάστασης - Αν η συνάρτηση χρησιμότητας είναι οιονεί κοίλη, τότε το (σταυροειδές) αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι θετικό: h( p, u)/ p 0,, =,..., n. - Ανητιμήτουαγαθού αυξηθεί, τότε ο καταναλωτής υποκαθιστά το αγαθό με το σχετικά φθηνότερο αγαθό, δηλαδή η ζητούμενη ποσότητα h αυξάνεται. (II) Κατεύθυνση (Σταυροειδούς) Αποτελέσματος Εισοδήματος () Αν το αγαθό είναι κανονικό, τότε το σταυροειδές αποτέλεσμα εισοδήματος είναι αρνητικό: x ( p, M) [ x ( p, M)/ M] < 0 ( + ) 0

21 - Στην περίπτωση αυτή, τα αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος λειτουργούν προς αντίθετες κατευθύνσεις (το αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι θετικό, ενώ το αποτέλεσμα εισοδήματος είναι αρνητικό). x( p, M) h( p, u) x( p, M) = x ( p, M) > 0 p p M < ( + ) ( ) - Συμπέρασμα: Αν το αγαθό είναι κανονικό, τότε η επίπτωση από μια μείωση (ήαύξηση) της τιμής p στη ζητούμενη ποσότητα x είναι αμφίβολη. () Αν το αγαθό είναι κατώτερο, τότε το σταυροειδές αποτέλεσμα εισοδήματος είναι θετικό: x ( p, M) [ x ( p, M)/ M] > 0 ( )

22 - Στην περίπτωση αυτή, τα αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος λειτουργούν προς την ίδια κατεύθυνση (είναι και τα δύο θετικά). x( p, M) h( p, u) x( p, M) = x ( p, M) > 0 p p M ( + ) ( + ) - Συμπέρασμα: Αν το αγαθό είναι κατώτερο, τότε η αύξηση (μείωση) της τιμής p οδηγεί σίγουρα σε αύξηση (μείωση) της ζητούμενης ποσότητας x. Υποκατάστατα και Συμπληρωματικά Αγαθά Ορισμός () Δύο αγαθά, ονομάζονται ακαθάριστα υποκατάστατα αν: x ( p, M)/ p > 0 - Ηαύξηση(μείωση) της τιμής του αγαθού αυξάνει (μειώνει) τη ζητούμενη ποσότητα του αγαθού.

23 () Δύο αγαθά, ονομάζονται ακαθάριστα συμπληρωματικά αν: x ( p, M)/ p < 0 - Ηαύξηση(μείωση) της τιμής του αγαθού μειώνει (αυξάνει) τη ζητούμενη ποσότητα του αγαθού. - Παράδειγμα. Έστω η συνάρτηση χρησιμότητας Cobb-Douglas: ux (, x) xx α β =, αβ, > 0, α+ β= Γνωρίζουμε: x( p, M) = αm / P (Μαρσαλιανές Συναρτήσεις Ζήτησης) x ( p, M) = β M / P (, ) / α β / ( ) ( ) β ( α β) ( ) α ( β α) ( ) V p M = a p p M h( p, u) = / p / p u h ( p, u) = / p / p u β α β (Έμμεση Συνάρτηση Χρησιμότητας) (Αντισταθμιστικές Συναρτήσεις Ζήτησης) 3

24 - Η συνολική επίπτωση από μια μεταβολή της τιμής p στη ζητούμενη ποσότητα x είναι: x ( p, M) / p = 0 () Δηλαδή, τα αγαθά, δεν είναι ακαθάριστα υποκατάστατα ούτε συμπληρωματικά. - Αναλύουμε τη συνολική επίπτωση στα επιμέρους σταυροειδή αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος (χρησιμοποιώντας τη γενικευμένη εξίσωση του Slutsky). - Αποτέλεσμα Υποκατάστασης: h( p, u) / p = α β p p u (3) (4) β α β α α ( ) ( β ) Θέτουμε: u = V( p, M) = a/ p / p M (4) Άρα: (3) h( p, u) / p = αβ M / pp (5) -Αποτέλεσμα Εισοδήματος: x ( p, M) [ x ( p, M) / M] = αβ M / p p (6) β 4

25 - Αθροίζουμε τα σταυροειδή αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος για να πάρουμε τη συνολική επίπτωση από τη μεταβολή της τιμής: x ( p, M) h( p, u) x ( p, M) = x ( p, M) = p p M αβ M αβ M = = pp pp (5) (6) 0, πράγματι (όπως βρήκαμε και στην ()). - Άρα: Για τη συνάρτηση Cobb-Douglas, τα σταυροειδή αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος αλληλοεξουδετερώνονται. => Η συνολική (ακαθάριστη) επίπτωση από μια μεταβολή της p στη ζητούμενη ποσότητα x είναι μηδενική. 5

26 - Ο ορισμός των ακαθάριστων υποκατάστατων και συμπληρωματικών αγαθών έχει το μειονέκτημα της ασυμμετρίας. - Είναι δυνατό να ισχύει x( p, M)/ p > 0 και, ταυτόχρονα, να ισχύει x ( p, M)/ p < 0 (ή x ( p, M)/ p = 0) Ασαφής σχέση μεταξύ των αγαθών,. - Παράδειγμα. Έστω η οιονεί γραμμική συνάρτηση χρησιμότητας: ux (, x) = lnx+ x - Οι Μαρσαλιανές συναρτήσεις ζήτησης είναι: M (,0), αν M p p ( x, x ) = p M p (, ), αν M p p p 6

27 x - Για M p, είναι: > 0 και = 0 p p => Ασαφής σχέση μεταξύ των αγαθών,. Ορισμός () Δύο αγαθά, ονομάζονται καθαρά (ήκατάhcks) υποκατάστατα αν: h( p, u)/ p > 0 - Παρατήρηση: Αν η συνάρτηση χρησιμότητας είναι οιονεί κοίλη, τότε τα αγαθά, είναι καθαρά υποκατάστατα. () Δύο αγαθά, ονομάζονται καθαρά συμπληρωματικά αν: h( p, u)/ p < 0 - Πρόταση:(Συμμετρία Σταυροειδών Αποτελεσμάτων Υποκατάστασης ή ος Νόμος του Hcks). Για δύο οποιαδήποτε αγαθά, ισχύει: h(, ) h ( p, u) p u = p p x 7

28 - Παράδειγμα. Έστω η συνάρτηση χρησιμότητας Cobb-Douglas: ux (, x) xx α β =, αβ, > 0, α+ β=. Έχουμε ήδη βρει: β ( α β) ( ) h( p, u) = / p / p u α ( β α) ( ) h ( p, u) = / p / p u β α (Αντισταθμιστικές Συναρτήσεις Ζήτησης) h h = α β p p u = > p β α β α p 0. Δηλαδή: - Τα αγαθά, είναι καθαρά υποκατάστατα. - Τα σταυροειδή αποτελέσματα υποκατάστασης είναι συμμετρικά. 8

29 - 3 ος Νόμος του Hcks: Τα περισσότερα αγαθά πρέπει να είναι καθαρά υποκατάστατα. - Απόδειξη: Γνωρίζουμε ότι η αντισταθμιστική συνάρτηση ζήτησης είναι ομογενής μηδενικού βαθμού ως προς τις τιμές. => Εφαρμόζουμε το θεώρημα του Euler στη συνάρτηση h (p,u): h( p, u) h( p, u) h( p, u) p p pn = 0 (7) p p p Από τον ο Νόμο του Hcks, έχουμε: h ( p, u) 0 (8) p h ( p, u) Από (7), (8) p 0 p - Δηλαδή: Το σταθμισμένο άθροισμα των σταυροειδών αποτελεσμάτων υποκατάστασης πρέπει να είναι θετικό για κάθε αγαθό. n 9

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα της Επιλογής του Καταναλωτή υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας και Κινδύνου

Το Πρόβλημα της Επιλογής του Καταναλωτή υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας και Κινδύνου 2 κεφάλαιο Το Πρόβλημα της Επιλογής του Καταναλωτή υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας και Κινδύνου 2.1 Εισαγωγή Η ανάλυση του προηγούμενου κεφαλαίου, δηλαδή της κλασικής θεωρίας της χρησιμότητας (θεωρία απόλυτης

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 5. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 5. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1 ΘΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 5. Σαρτζετάκης 1 Συνάρτηση παραγωγής Προσδιορίζει τις δυνατότητες παραγωγής ενός αγαθού ή υπηρεσίας (εκροής) ως συνάρτησης των παραγωγικών συντελεστών (εισροών) δεδομένης της τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι έννοιες Το θερμοδυναμικό σύστημα ή απλά σύστημα είναι η περιοχή του σύμπαντος που μας

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι συντελεστές παραγωγής (κεφαλαιουχικά αγαθά, εργασία, γη, επιχειρηµατικότητα, κλπ), µετά από µια διαδικασία, µετασχηµατίζονται σε αγαθά και υπηρεσίες. Η συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Πεπερασμένες Διαφορές.

Πεπερασμένες Διαφορές. Κεφάλαιο 1 Πεπερασμένες Διαφορές. 1.1 Προσέγγιση παραγώγων. 1.1.1 Πρώτη παράγωγος. Από τον ορισμό της παραγώγου για συναρτήσεις μιας μεταβλητής γνωρίζουμε ότι η παράγωγος μιας συνάρτησης f στο σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα