Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1"

Transcript

1 Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...2 Γενικά Θεώρημα Μίλερ (Mller theorem) Μπούτστραπινγκ (Boottrappng) Αύξηση της σύνθετης αντίστασης εισόδου με μπούτστραπινγκ Ενεργά φορτία με τη χρήση μπουτστράπινγκ Ενισχυτής ρεύματος Ενισχυτής ρεύματος με ΒJT Ενισχυτής ρεύματος (Norton) με τελεστικό ενισχυτή Ενισχυτική διάταξη Ντάρλινγκτον (Darlngton) Ενισχυτική διάταξη με ζεύγη Ντάρλινγκτον (Darlngton par) Ενισχυτική διάταξη με συμπληρωματικά ζεύγη Ντάρλινγκτον Εφαρμογή μπούτστραπινγκ σε ενισχυτικές διατάξεις με ζεύγη Ντάρλινγκτον Εφαρμογές ζεύγους Ντάρλινγκτον Ενισχυτές διαγωγιμότητας Ενισχυτής διαγωγιμότητας με τρανζίστορ Ενισχυτής διαγωγιμότητας με τελεστικό ενισχυτή Ενισχυτής διαντίστασης Ενισχυτής διαντίστασης με τρανζίστορ...34 Υπολογιστικές ασκήσεις...39

2 Ειδικές ενισχυτικές διατάξεις 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Γενικά Ε νισχυτική διάταξη, είναι μια ηλεκτρονική συσκευή, η οποία έχει ως σκοπό να ενισχύει (αυξάνει το πλάτος τους) ασθενείς εναλλασσόμενες τάσεις ή ασθενή εναλλασσόμενα ρεύματα. Τις ασθενείς αυτές τάσεις ή ρεύματα τα ονομάζουμε ηλεκτρικά σήματα ή απλά σήματα (gnal). Κάθε σήμα, δημιουργείται συνήθως από ένα αισθητήρα ή μετατροπέα ενέργειας (tranducer), όπως είναι το μικρόφωνο, η κεφαλή μαγνητοφώνου, κ.α. Για να ακουστεί η φωνή μας ή η μουσική σε κάποιο μεγάφωνο πρέπει να προηγηθεί η ενίσχυσή τους από κάποιες ενισχυτικές διατάξεις. Εκείνο που χαρακτηρίζει μια ενισχυτική διάταξη (ενισχυτή), είναι η απολαβή ή κέρδος (gan), η οποία συμβολίζεται συνήθως με Α ή G. Απολαβή γενικά, σημαίνει το πηλίκο κάποιου μεγέθους εξόδου της ενισχυτικής διάταξης προς κάποιο μέγεθος στην είσοδό της. Όταν το μέγεθος εισόδου και εξόδου είναι τάση, τότε έχουμε απολαβή τάσης, την οποία συμβολίζουμε με Α. Όταν το μέγεθος εισόδου και εξόδου είναι ρεύμα, τότε έχουμε απολαβή ρεύματος, την οποία συμβολίζουμε με Α. Όταν το μέγεθος εισόδου και εξόδου είναι ισχύς, τότε έχουμε απολαβή ισχύος, την οποία συμβολίζουμε με Α p. Οι απολαβές ρεύματος, τάσης και ισχύος είναι αδιάστατα μεγέθη. Συνεπώς, η αριθμητική τιμή του αποτελέσματος είναι καθαρός αριθμός. Αν ένας ενισχυτής έχει μεγάλη απολαβή τάσης, τότε ονομάζεται ενισχυτής τάσης, ενώ αν ένας ενισχυτής έχει μεγάλη απολαβή ρεύματος, τότε ονομάζεται ενισχυτής ρεύματος. Από τους γνωστούς ενισχυτές, ο ενισχυτής κοινής βάσης έχει μεγάλη απολαβή τάσης, ο ενισχυτής κοινού συλλέκτη (ακόλουθος εκπομπού) έχει μεγάλη απολαβή ρεύματος και ο ενισχυτής κοινού εκπομπού έχει και μεγάλη απολαβή τάσης και μεγάλη απολαβή ρεύματος. Στον πίνακα φαίνονται τα κύρια χαρακτηριστικά των τριών αυτών βασικών ενισχυτών.

3 Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 3 Πίνακας Κύρια χαρακτηριστικά των βασικών ενισχυτών. Μέγεθος κοινού εκπομπού κοινού συλλέκτη κοινής βάσης απολαβή τάσης μεγάλη μικρότερη μεγάλη της μονάδας απολαβή ρεύματος μεγάλη μεγάλη μικρότερη της μονάδας σύνθετη αντίσταση εισόδου μέτρια μεγάλη πολύ μικρή σύνθετη αντίσταση εξόδου μέτρια πολύ μικρή μέτρια αντιστροφή του σήματος στην έξοδο ναι όχι όχι Συνήθως, η απολαβή εξαρτάται από τις παραμέτρους του ενεργού στοιχείου της διάταξης (π.χ BJT, FET κ.α.), αλλά και από τις τιμές των παθητικών στοιχείων (π.χ αντίσταση). Αν τα παθητικά στοιχεία έχουν καθαρά ωμικό χαρακτήρα, τότε η απολαβή έχει πραγματική τιμή. Αν στα παθητικά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται και σύνθετες αντιστάσεις (πυκνωτές, πηνία, κ.α), τότε η απολαβή έχει σύνθετη μορφή και χαρακτηρίζεται από το μέτρο της ή την απόλυτη τιμή της. Στις περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές η απολαβή συνήθως, αναγράφεται σε ντέσιμπελ (decbel, db). H σχέση που μετατρέπει το σχετικό πλάτος της απολαβής τάσης σε db δίνεται από τη σχέση (1.1.1). ( db) 20 λογ 20 λογ V V o (1.1.1) όπου, λογ 10 Α ο δεκαδικός λογάριθμος 1 της απόλυτης τιμή της απολαβής τάσης, V η τάση του σήματος εισόδου και V o η τάση του σήματος εξόδου. Επίσης, η σχέση που μετατρέπει το σχετικό πλάτος της απολαβής ισχύος σε db δίνεται από τη σχέση (1.1.2). Po p( db) 10 λογ p 10 λογ (1.1.2) P 1 Για την εύρεση δεκαδικών λογαρίθμων ανατρέξατε στο παράρτημα στο τέλος του βιβλίου.

4 Ειδικές ενισχυτικές διατάξεις 4 όπου, λογ 10 Α p ο δεκαδικός λογάριθμος της απόλυτης τιμή της απολαβής ισχύος, P η ισχύς του σήματος εισόδου και P o, η ισχύς του σήματος εξόδου. ν έχουμε πολλές βαθμίδες ενισχυτικών διατάξεων, για να βρούμε την ολική απολαβή, συνήθως πολλαπλασιάζουμε τις επιμέρους απολαβές των βαθμίδων. Η μετατροπή τους σε db μας βοηθά να προσθέτουμε αντί να πολλαπλασιάζουμε τις επιμέρους απολαβές των βαθμίδων. Στις ενισχυτικές διατάξεις υψηλών συχνοτήτων, συνήθως χρησιμοποιούμε τις μονάδες dbm και dbμv. Η μονάδα dbm εκφράζεται για σταθερή τάση εισόδου V 1mV ή για σταθερή ισχύ εισόδου P 1mW. Οι σχέσεις που μετατρέπουν το σχετικό πλάτος των αντίστοιχων απολαβών σε dbm είναι : p ( dbm) 20 ( dbm) 10 λογ 10 λογ 10 Vo 1 mv Po 1 mw (1.1.3) (1.1.4) Η μονάδα dbμv εκφράζεται για σταθερή τάση εισόδου V 1μV. ( dbμ V) 20 λογ 10 Vo 1 μ V (1.1.5) Παράδειγμα Σε μια ενισχυτική διάταξη η τάση εξόδου είναι V 0 10V και το αντίστοιχο ρεύμα I 0 10m. Να βρεθούν : (α) Η απολαβή τάσης σε db αν, V 100mV. (β) Η απολαβή ισχύος σε db αν, V 100mV και I 100μΑ. (γ) Η απολαβή τάσης σε dbm. (δ) Η απολαβή ισχύος σε dbm. (ε) Η απολαβή τάσης σε dbμv. (α) Από τη σχέση (1.1.1) έχουμε: Λύση Vo 10 ( db) 20 λογ λογ λογ 10 ( 100) V 01, db

5 Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 5 (β) Από τη σχέση (1.1.2) έχουμε: P V I ( ) ( ) 10 W 3 1 P V I 10 ( ) 10 W η 100 mw p 1 Po 10 4 ( db) 10 λογ λογ λογ ( 10 ) P 10 db (γ) Από τη σχέση (1.1.3) έχουμε: Vo ( dbm) 20 λογ 20 λογ 1 mv ( ) 20 λογ dbm mv 1 mv (δ) Από τη σχέση (1.1.4) έχουμε: p Po ( dbm) 10 λογ 10 λογ 1 mw ( ) 10 λογ dbm mw 1 mw (ε) Από τη σχέση (1.1.5) έχουμε: Vo ( dbμv) 20 λογ 20 λογ 1μ V ( ) 20 λογ μv 1 μv dbμv Υπολογισμός των μεγεθών μιας ηλεκτρονικής διάταξης. Τα βασικά μεγέθη των ενισχυτών που μας βοηθούν στη σχεδίαση των ενισχυτικών διατάξεων είναι τα εξής : απολαβή τάσης ή κέρδος τάσης(α ν ). απολαβή ρεύματος ή κέρδος ρεύματος (Α ). σύνθετη αντίσταση εισόδου του ενισχυτή (z ι ). σύνθετη αντίσταση εξόδου του ενισχυτή (z ο ). απολαβή τάσης. Η απολαβή τάσης ενός ενισχυτή είναι το μέγεθος,

6 Ειδικές ενισχυτικές διατάξεις 6 V 0 (1.1.6) V όπου, V ο η a.c τάση στην έξοδο του ενισχυτή που οφείλεται στην a.c τάση εισόδου και V η a.c τάση που οφείλεται στην πηγή V στην είσοδο του ενισχυτή. Κάθε πηγή σήματος έχει και μια εσωτερική αντίσταση r. Στο σχ.1.1.1(α) φαίνεται το ισοδύναμο κύκλωμα ενός ενισχυτή με την πηγή σήματος V και την εσωτερική της αντίσταση r. Ένας ενισχυτής γενικά, μπορεί να παρασταθεί με μια αντίσταση στην είσοδό του (z ) και ένα ισοδύναμο κύκλωμα κατά Θέβενιν (Theenn) στην έξοδό του. Η V 0 είναι εναλλασσόμενη τάση στην έξοδο, η οποία δημιουργείται από το σήμα εισόδου και z o η ολική σύνθετη αντίσταση εξόδου. H αντίσταση παριστάνει την ισοδύναμη αντίσταση πόλωσης στην είσοδο του ενισχυτή. Η z είναι η σύνθετη αντίσταση εισόδου του ενισχυτή που βλέπει η πηγή V. Η αντίσταση αυτή δίνεται από τη σχέση (1.1.13). Λόγω της παρουσίας της εσωτερικής αντίστασης, το σήμα της πηγής εξασθενεί μέχρι την είσοδο του ενισχυτή, με αποτέλεσμα τη μείωση της απολαβής τάσης του ενισχυτή. Η απολαβή τάσης της πηγής, ορίζεται ως, ο λόγος της τάσης του σήματος στην έξοδο του ενισχυτή προς την τάση της πηγής. Ο λόγος των τάσεων στο κύκλωμα εισόδου είναι : V V z z + r V z (1.1.7) V z + r Η απολαβή τάσης της πηγής δίνεται από τη σχέση (1.1.8), χρησιμοποιώντας τις σχέσεις (1.1.6) και (1.1.7). V Vo V V (πηγης) 0 V V V V o z z + r Απολαβή τάσης της πηγής (πηγης) z z + r (1.1.8) Από τη σχέση (1.1.8) προκύπτει, ότι η σύνθετη αντίσταση εισόδου του ενισχυτή επηρεάζει την απολαβή τάσης της ενισχυτικής βαθμίδας.

7 Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 7 απολαβή ρεύματος. Η απολαβή ρεύματος ενός ενισχυτή είναι το μέγεθος, I 0 (1.1.9) I όπου, Ι ο το a.c ρεύμα στην έξοδο του ενισχυτή που οφείλεται στο σήμα εισόδου και Ι το a.c ρεύμα που δημιουργεί η πηγή V στην είσοδο του ενισχυτή. Στο σχ.1.1.1(β) η πηγή τάσης έχει μετατραπεί σε ισοδύναμη πηγή ρεύματος κατά Νόρτον (Norton). Σχήμα Ισοδύναμο κύκλωμα μιας ενισχυτικής διάταξης Ο λόγος των ρευμάτων στην είσοδο της ενισχυτικής διάταξης είναι : I I r z + r I r I z + r (1.1.10) Η απολαβή ρεύματος της πηγής ορίζεται ως ο λόγος του ρεύματος του σήματος στην έξοδο του ενισχυτή προς το ρεύμα της πηγής. Αυτή δίνεται από τη σχέση (1.1.11).

8 Ειδικές ενισχυτικές διατάξεις 8 I I o I (πηγης) I 0 I I r z + r Απολαβή ρεύματος της πηγής r (πηγης) (1.1.11) z + r Από τη σχέση (1.1.11) προκύπτει, ότι η αντίσταση εισόδου της ενισχυτικής βαθμίδας επηρεάζει την απολαβή ρεύματος. Σύνθετη αντίσταση εισόδου του ενισχυτή. Στο σχ φαίνεται η αντίσταση εισόδου του ενισχυτή z. Αυτή έχει σχέση με την αντίσταση που παρουσιάζει το ενεργό στοιχείο (π.χ τρανζίστορ) στο a.c σήμα που εφαρμόζεται στην είσοδό του. Γενικά, ως αντίσταση εισόδου ορίζεται η σχέση (1.1.12). z V (1.1.12) I όπου, V είναι η τάση που δημιουργεί η πηγή V στην είσοδο του ενισχυτή και I είναι το αντίστοιχο ρεύμα που παράγεται στην είσοδο του ενισχυτή. Αν λάβουμε υπόψη μας και την ισοδύναμη αντίσταση πόλωσης, που βρίσκεται παράλληλα στην αντίσταση εισόδου του ενισχυτή z, τότε η σύνθετη αντίσταση εισόδου της ενισχυτικής βαθμίδας μειώνεται. Αυτή υπολογίζεται από τη σχέση (1.1.13). Σύνθετη αντίσταση εισόδου ενισχυτικής βαθμίδας z z z + z σημαίνει παράλληλα στην z (1.1.13) Συνεπώς, η σύνθετη αντίσταση εισόδου μιας ενισχυτικής διάταξης μειώνεται από την ισοδύναμη αντίσταση πόλωσης της εισόδου του ενισχυτή.

9 Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 9 Σύνθετη αντίσταση εξόδου του ενισχυτή. Η σύνθετη αντίσταση εξόδου του ενισχυτή ορίζεται από τη σχέση (1.1.14). Σύνθετη αντίσταση εξόδου ενισχυτικής βαθμίδας V z 0 o I (1.1.14) 0 όπου, V o είναι a.c τάση που παράγεται στην έξοδο, η οποία οφείλεται στο σήμα εισόδου και I o είναι το αντίστοιχο ρεύμα που δημιουργεί η τάση αυτή στην έξοδο του ενισχυτή. Η έννοια των μεγεθών ενός ενισχυτή Η απολαβή τάσης και η απολαβή ρεύματος του σήματος έχουν να κάνουν με την αύξηση του πλάτους του σήματος μέχρι μια επιθυμητή τιμή. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ίσως χρειαστούν αρκετές βαθμίδες ενισχυτών, γι αυτό ο σχεδιαστής πρέπει να γνωρίζει το τελικό αποτέλεσμα και μετά να καταφεύγει σε διορθωτικές παρεμβάσεις. Η γνώση της σύνθετης αντίστασης εισόδου και εξόδου σε μια ενισχυτική διάταξη έχει να κάνει με την προσαρμογή αντιστάσεων. Όταν λέμε προσαρμογή αντιστάσεων, σύμφωνα με το θεώρημα της μέγιστης μεταφοράς ενέργειας, εννοούμε, ότι για να έχουμε μέγιστη μεταφορά ενέργειας από τον αισθητήρα (πηγή) προς τον ενισχυτή ή από ενισχυτή σε ενισχυτή σε πολυβάθμιους ενισχυτές, πρέπει : η εσωτερική αντίσταση του αισθητήρα (πηγής) να είναι ίση με τη σύνθετη αντίσταση εισόδου του ενισχυτή. η σύνθετη αντίσταση εξόδου του προηγούμενου ενισχυτή να είναι ίση με τη σύνθετη αντίσταση εισόδου του επόμενου ενισχυτή. Αν μας ενδιαφέρει η μέγιστη μεταφορά τάσης από τη μια βαθμίδα στην άλλη, τότε πρέπει : Η εσωτερική αντίσταση του αισθητήρα (πηγής) να είναι πολύ μικρότερη από τη σύνθετη αντίσταση εισόδου του ενισχυτή. Δηλαδή, r <<z I. Η σύνθετη αντίσταση εξόδου της προηγούμενης βαθμίδας να είναι πολύ μικρότερη από τη σύνθετη αντίσταση εισόδου της επόμενης βαθμίδας. Πράγματι, εφόσον η r είναι σε σειρά με την z, όσο πιο μικρή είναι η r, τόσο μικρότερη πτώση τάσης θα έχει και συνεπώς θα εφαρμόζεται μεγαλύτερη

10 Ειδικές ενισχυτικές διατάξεις 10 τάση στην είσοδο του ενισχυτή. Η απολαβή τάσης του ενισχυτή γίνεται μέγιστη, όταν r 0 (ιδανική πηγή). Μια άλλη εξήγηση είναι ότι, αν στη σχέση (1.1.8) ισχύει z ι >>r, τότε η απολαβή τάσης του ενισχυτή γίνεται μέγιστη γιατί το κλάσμα τείνει να γίνει ίσο με τη μονάδα. Έστω, ότι r 1KΩ και z 100ΚΩ, τότε η απολαβή τάσης της πηγής είναι (πηγής ) [100/(1+100)]. Στους ενισχυτές ισχύος πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει προσαρμογή αντιστάσεων μεταξύ των βαθμίδων για να έχουμε μέγιστη απόδοσή τους (κυρίως μεταξύ εξόδου του ενισχυτή ισχύος και του μεγαφώνου). Στους ενισχυτές τάσης δεν είναι τόσο σημαντική η προσαρμογή αντιστάσεων, όσο η μέγιστη απολαβή τάσης. Όσον αφορά την αντίσταση εξόδου του ενισχυτή, αυτή πρέπει να είναι ίση με τη σύνθετη αντίσταση εισόδου της επόμενης βαθμίδας για να έχουμε προσαρμογή αντιστάσεων. Αν μας αφορά η μέγιστη απολαβή τάσης, τότε η αντίσταση εξόδου του ενισχυτή πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρότερη από την αντίσταση εισόδου της επόμενης βαθμίδας. 1.1 Θεώρημα Μίλερ (Mller theorem) Το θεώρημα Μίλερ συμβάλλει στην απλοποίηση κάποιων πολύπλοκων κυκλωμάτων, στα οποία είναι δύσκολη η ανάλυσή τους με συμβατικές μεθόδους. Είναι δηλαδή μια μέθοδος μετατροπής κυκλώματος. Στο σχ (α) φαίνεται ένα τετράπολο (μπορεί να είναι ένας ενισχυτής με την είσοδό του και την έξοδό του). Μεταξύ εισόδου και εξόδου υπάρχει μια αντίσταση ανατροφοδότησης Ζ, η οποία μπορεί να είναι, είτε καθαρά ωμική, είτε σύνθετη (χωρητική κ.α.). Σχήμα Θεώρημα Μίλερ Ο Μίλερ κατόρθωσε να μετατρέψει αυτό το κύκλωμα σε ένα ισοδύναμό του, όπως φαίνεται στο σχ.1.1.2(β). Αυτός απέδειξε, ότι η αντίσταση ανατροφοδότησης Ζ, μπορεί να αντικατασταθεί από δυο άλλες αντιστάσεις Ζ 1 και Ζ 2. Η Ζ 1 τοποθετείται παράλληλα στην είσοδο του τετραπόλου και η Ζ 2 παράλληλα στην έξοδο του τετραπόλου.

11 Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 11 Έτσι, η ανάλυση του κυκλώματος γίνεται ευκολότερη. Ο υπολογισμός των δυο αυτών αντιστάσεων, για να είναι τα δυο κυκλώματα ισοδύναμα, δίνεται από τις ακόλουθες σχέσεις: Σχέσεις θεωρήματος Μίλερ Z 1 Z 1 (1.1.15) Z 2 Z 1 (1.1.16) όπου, V 0 V Η αντίσταση Ζ 2, όταν η απόλυτη απολαβή τάσης είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μονάδα ( Α ν >>1), τότε, κατά προσέγγιση, είναι ίση με την Ζ (Ζ 2 Ζ). Πράγματι, αν -100 τότε: Z 2 Z Z 100 Z ( ) ( ) ( ) ( 101) Z Κατά τον υπολογισμό της απολαβής τάσης θεωρούμε ότι ισχύει αυτή η συνθήκη. Αφού γίνει η επαλήθευση της συνθήκης ( Α ν >>1) έπειτα ακολουθεί ο υπολογισμός της Ζ 1 και των άλλων χαρακτηριστικών του τετραπόλου (στη συγκεκριμένη περίπτωση της ενισχυτικής διάταξης). 1.2 Μπούτστραπινγκ (Boottrappng) Αύξηση της σύνθετης αντίστασης εισόδου με μπούτστραπινγκ Η μέθοδος Μπούτστραπινγκ είναι μια μέθοδος θετικής ανατροφοδότησης, που έχει ως σκοπό να αυξάνει την ενεργό τιμή κάποιων αντιστάσεων. Όταν λέμε ενεργό τιμή εννοούμε τη φαινομενική αύξηση της στατικής τιμής, που έχει μια αντίσταση στο συνεχές ρεύμα, όταν διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα. 2 Boottrappng : Δεν έχει αποδοθεί στην Ελληνική ορολογία. Εννοιολογικά, σημαίνει κάτι σαν αυτοφόρτωση. Λέγεται, ότι προέρχεται από μια ιστορία που διηγούταν ο βαρόνος Μινχάουζεν, όπου έλεγε ότι, όταν κάποτε έπεσε μέσα σε ένα βάλτο, έσκυψε και τράβηξε τα κορδόνια από τις μπότες του προς τα πάνω και κατόρθωσε να βγει από αυτόν φτάνοντας σε στέρεο έδαφος.

12 Ειδικές ενισχυτικές διατάξεις 12 Στο σχ (α) φαίνεται ένα απλό κύκλωμα ενισχυτή κοινού εκπομπού, στο οποίο οι αντιστάσεις πόλωσης της βάσης του τρανζίστορ επηρεάζουν : τη σύνθετη αντίσταση εισόδου του ενισχυτή και την απολαβή τάσης του ενισχυτή. Από τη σχέση (1.1.8) προκύπτει, ότι η απολαβή τάσης του ενισχυτή είναι ανάλογη της σύνθετης αντίστασης εισόδου του ενισχυτή z. Αν αυξηθεί η αντίσταση αυτή, θα αυξηθεί αντίστοιχα και η απολαβή τάσης. Μέχρι να αναζητήσουμε ένα τρόπο που να ικανοποιεί τα προηγούμενα, ας υπενθυμίσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά του ενισχυτή κοινού εκπομπού με ανατροφοδότηση σειράς (βλέπε και ενισχυτή διαγωγιμότητας στην ενότητα 1.5). η απολαβή τάσης εξαρτάται κυρίως από τις αντιστάσεις C και E μεγάλη απολαβή ρεύματος. μεγάλη σύνθετη αντίσταση εισόδου. Αυτή μειώνεται αισθητά από την παρουσία των αντιστάσεων πόλωσης της βάσης 1 και 2, όπου τελικά γίνεται ίση περίπου με την ισοδύναμη αντίσταση πόλωσης. μέτρια σύνθετη αντίσταση εξόδου C ). διαφορά φάσης μεταξύ του σήματος εισόδου και του σήματος εξόδου ίση με 180 ο (αντιστροφή σήματος). το σήμα ανατροφοδότησης πάνω στην E είναι σε φάση (συμφασικό) με το σήμα εισόδου. Σε αυτή την ενισχυτική διάταξη, η αντίσταση εκπομπού καθορίζει και τη σύνθετη αντίσταση εισόδου της και την απολαβή τάσης της. Αυτό σημαίνει, ότι, αν εκμεταλλευτούμε κάποιες ιδιότητες των παθητικών στοιχείων της διάταξης μπορούμε να ελέγξουμε τα χαρακτηριστικά της. Όπως ήδη αναφέραμε, οι αντιστάσεις πόλωσης 1 και 2 που πολώνουν τη βάση του τρανζίστορ μειώνουν τη σύνθετη αντίσταση εισόδου του ενισχυτή και την τελική απολαβή τάσης. Η πηγή V S βλέπει αυτές τις αντιστάσεις παράλληλα στη σύνθετη αντίσταση εισόδου του τρανζίστορ και αποτελούν την ισοδύναμη αντίσταση πόλωσης. Ένας τρόπος για να αυξήσουμε την αντίσταση εισόδου είναι το βελτιωμένο κύκλωμα του σχ.1.2.1(β). Όπως παρατηρείτε, έχει τοποθετηθεί η αντίσταση 3 μεταξύ του κοινού σημείου των αντιστάσεων πόλωσης 1, 2 και της βάσης του τρανζίστορ. Σε αυτή την περίπτωση, η ισοδύναμη αντίσταση πόλωσης της βάσης που βλέπει η πηγή V S, είναι αυξημένη κατά 3. Η τιμή της αντίστασης 3 όμως, είναι περιορισμένη και δεν αυξάνεται αρκετά η σύνθετη αντίσταση εισόδου του ενισχυτή. Αν καταφέρουμε να βρούμε ένα τρόπο, ώστε οι αντιστάσεις πόλωσης 1 και 2 να μην επηρεάζουν τη σύνθετη αντίσταση εισόδου του ενισχυτή και να πλησιάζει την z, τότε έχουμε κατορθώσει τη βέλτιστη λύση.

13 Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 13 Σχήμα Αύξηση της σύνθετης αντίστασης εισόδου του ενισχυτή Η μέθοδος Μπουτστράπινγκ επιστρατεύει το θεώρημα Μίλερ για να αυξήσει την ενεργό τιμή της αντίστασης 3. Το σχ δείχνει τη μέθοδο Μπουτστράπινγκ, η οποία εφαρμόζει θετική ανατροφοδότηση από τον εκπομπό στο σημείο Β της αντίστασης 3, διαμέσου του πυκνωτή C f (ο πυκνωτής C f πρέπει να εμφανίζεται ως βραχυκύκλωμα στη χαμηλότερη συχνότητα του σήματος εισόδου). Τα σήματα στα σημεία Α και Β είναι συμφασικά. Αν αυτά τα δυο σήματα έχουν κάθε χρονική στιγμή την ίδια ακριβώς τάση, τότε η αντίσταση 3 δε διαρρέεται από ρεύμα. Δηλαδή, η τιμή της στο σήμα της πηγής θα είναι άπειρη και η πηγή θα βλέπει ως σύνθετη αντίσταση εισόδου την αντίσταση z. Η κατάσταση αυτή είναι ιδανική. Όμως, όπως γνωρίζετε, το σήμα στον εκπομπό κάθε χρονική στιγμή έχει ελάχιστα μικρότερη τάση από το αντίστοιχο στη βάση (ιδιότητα ενός ακόλουθου εκπομπού). Σχήμα Αύξηση της ενεργούς τιμής της 3 με μπουτστράπινγκ

14 Ειδικές ενισχυτικές διατάξεις 14 Στο σχ.1.2.3(α) φαίνεται το κύκλωμα του σχ.1.2.2, όπως το βλέπει η πηγή V (ισοδύναμο στο εναλλασσόμενο ρεύμα) και στο σχ.1.2.3(β) μετά την Σχήμα Εφαρμογή του θεωρήματος Μίλερ στην 3 εφαρμογή του θεωρήματος Μίλερ στην αντίσταση 3 του σχ.1.2.3(α). Ως γνωστό, όλοι οι πυκνωτές στο εναλλασσόμενο συμπεριφέρονται ως βραχυκυκλώματα. Επομένως, εφόσον ο πυκνωτής C 3 είναι βραχυκύκλωμα για το εναλλασσόμενο (πηγή V ), το σημείο Γ μεταφέρεται στη γείωση. Σύμφωνα με αυτό, η αντίσταση 1 και η αντίσταση 2 είναι παράλληλα και χαρακτηρίζονται ως ισοδύναμη αντίσταση πόλωσης της βάσης ( 1 2 ). Αν υποθέσουμε, ότι ο λόγος της τάσης στο σημείο Β προς την τάση στο σημείο Α είναι 0,99, τότε η ενεργός τιμή της αντίστασης 3, σύμφωνα με τη σχέση (1.1.15) είναι : , 001, Δηλαδή, η ενεργός τιμή της αντίστασης 3 εκατονταπλασιάζεται και είναι η μοναδική που εφαρμόζεται παράλληλα στην είσοδο του ενισχυτή. Αν η στατική αντίσταση της 3 είναι 10ΚΩ, με την εφαρμογή μπουτστράπινγκ γίνεται 1ΜΩ. Η τιμή αυτή είναι υπερβολικά μεγάλη και η σύνθετη αντίσταση εισόδου του ενισχυτή είναι περίπου ιση με β(r e + E ). Όπου, E η ολική αντίσταση στον εκπομπό. Παρατηρήστε, ότι η ισοδύναμη αντίσταση πόλωσης της βάσης έχει μεταφερθεί στο κύκλωμα εκπομπού. Μετά την εφαρμογή μπουτστράπινγκ οι αντιστάσεις πόλωσης 1 και 2 δεν επηρεάζουν πια τη σύνθετη αντίσταση εισόδου της διάταξης. 3

15 Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών Ενεργά φορτία με τη χρήση μπουτστράπινγκ Η διάταξη του σχ χρησιμοποιείται για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της βαθμίδας οδήγησης του ενισχυτή ισχύος. Το βασικό ενεργό εξάρτημα της βαθμίδας οδήγησης είναι το τρανζίστορ Q 1. To πρόβλημα αυτής της βαθμίδας, είναι η μειωμένη a.c ενδοτικότητά 3 της. Μια μέθοδος βελτίωσής της, είναι να κάνουμε την αντίσταση φορτίου 4 του τρανζίστορ Q 1 ενεργό φορτίο. Όταν λέμε ενεργό φορτίο εννοούμε την αύξηση της στατικής του τιμής, όταν αυτό διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα. Σχήμα Δημιουργία ενεργού φορτίου με μπούτστραπινγκ Τα ενεργά φορτία αναφέρονται και ως πηγές σταθερού ρεύματος. Οι πηγές σταθερού ρεύματος προσφέρουν συνθήκες λειτουργίας πολύ σταθερές και καλύτερες από τις απλές ωμικές αντιστάσεις. Με τη μέθοδο μπουτστράπινγκ μπορούμε να αυξήσουμε την ενεργό τιμή της αντίστασης 4. Ο πυκνωτής C f μεταφέρει το σήμα εξόδου από το σημείο Β στο σημείο Γ. Στο σημείο Β το πλάτος του σήματος είναι ελάχιστα μικρότερο από το αντίστοιχο στο σημείο Α. Το ίδιο επομένως ισχύει και για τα σήματα στα σημεία Α και Γ, εφόσον τα σήματα Β και Γ είναι ίδια (ο πυκνωτής C f συμπεριφέρεται ως βραχυκύκλωμα στο σήμα). Η ενεργός τιμή της αντίστασης 4 αυξάνεται, συνεπώς και η απολαβή τάσης της βαθμίδας οδήγησης αυξάνεται. Γενικά, τα ενεργά φορτία έχουν καλύτερη απόδοση και ευρύτερα όρια από ένα απλό στατικό φορτίο. Μιας και παρουσιάζουμε αυτή τη διάταξη, ας εξηγήσουμε το σκοπό και κάποιων άλλων στοιχείων της. 3 a.c ενδοτικότητα ή δυναμική περιοχή είναι η μέγιστη αψαλίδιστη τάση (από κορυφή σε κορυφή) του σήματος στην έξοδο του ενισχυτή.

16 Ειδικές ενισχυτικές διατάξεις 16 Το τρανζίστορ Q 1 δέχεται στην είσοδό του αρνητική ανατροφοδότηση διαμέσου της 1, βελτιώνοντας τα χαρακτηριστικά της διάταξης. Επίσης, διαμέσου της αντίστασης 1 πολώνεται με συνεχή τάση η βάση του τρανζίστορ Q 1. Στο σημείο Β η συνεχής τάση είναι η μισή περίπου της τάσης τροφοδοσίας V CC. Το πλεονέκτημα της πόλωσης της βάσης του τρανζίστορ Q 1 από το σημείο Β είναι η θερμική σταθεροποίηση του ενισχυτή ισχύος (d.c ανατροφοδότηση). Στην περίπτωση αλλαγής της συνεχούς τάσης στο σημείο Β, λόγω της θερμικής μεταβολής στα τρανζίστορ ισχύος Q 2 και Q 3, θα έχουμε αλλαγή και στην πόλωση της βάσης του Q 1. Η αλλαγή της πόλωσης στη βάση, θα επιδράσει και στο ρεύμα συλλέκτη, το οποίο θα συμβάλλει σε διορθωτικές αλλαγές διαμέσου των τρανζίστορ Q 2 και Q 3 επαναφέροντας την τάση του σημείου Β στην αρχική της τιμή. 1.3 Ενισχυτής ρεύματος Ο κύριος σκοπός των ενισχυτών ρεύματος, είναι κυρίως, η ενίσχυση του ρεύματος των σημάτων που οδηγούνται στην είσοδό τους Ενισχυτής ρεύματος με ΒJT Ο ενισχυτής κοινού συλλέκτη ή ακόλουθος εκπομπού (emtter follower) που φαίνεται στο σχ με δυο συμπληρωματικές διατάξεις (ίδιας πολικότητας τροφοδοσίας και διαφορετικού τύπου τρανζίστορ) είναι ένας ενισχυτής ρεύματος. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι : μεγάλη απολαβή ρεύματος. απολαβή τάσης μικρότερη της μονάδας. μεγάλη σύνθετη αντίσταση εισόδου. Αυτή μειώνεται αισθητά από την παρουσία των αντιστάσεων πόλωσης της βάσης 1 και 2, όπου τελικά, γίνεται ιση περίπου με την ισοδύναμη αντίσταση πόλωσης. μικρή σύνθετη αντίσταση εξόδου. συμφασικά τα σήματα εισόδου και εξόδου. Λόγω της ιδιότητας να έχει μεγάλη σύνθετη αντίσταση εισόδου και μικρή σύνθετη αντίσταση εξόδου, ο ενισχυτής αυτός βρίσκει εφαρμογή, εκτός από ενισχυτής ρεύματος και ως προσαρμογέας αντιστάσεων. Δηλαδή, με την κατάλληλη επιλογή της αντίστασης E μπορούμε να ρυθμίσουμε τη σύνθετη αντίσταση εισόδου. Αν χρησιμοποιήσουμε και τη μέθοδο μπουτστράπινγκ, όπως στη διάταξη του σχ.1.2.2, τότε έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Τόσο η διάταξη αυτή, όσο και το ζεύγος Ντάρλινγκτον που θα εξετάσουμε αργότερα, για αυτή τους την ιδιότητα χρησιμοποιούνται ως ενισχυτές ισχύος.

17 Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 17 Οι ενισχυτές ρεύματος του σχ.1.3.1, λόγω του ότι θεωρούνται ενισχυτές κοινού εκπομπού με 100% ανατροφοδότηση σειράς έχουν όλα τα πλεονεκτήματα της αρνητικής ανατροφοδότησης. Μεταξύ αυτών είναι : η μεγάλη σταθερότητα του κυκλώματος από διάφορους παράγοντες (θερμοκρασία, υγρασία, γήρανση, μεταβολή της τάσης τροφοδοσίας, κ.α.). ο χαμηλός θόρυβος. η μεγάλη γραμμικότητα. η χαμηλή παραμόρφωση των σημάτων στην έξοδο. το μεγάλο εύρος ζώνης διέλευσης συχνοτήτων κ.α. Σχήμα Ενισχυτές ρεύματος κοινού συλλέκτη Στον πιν είναι καταχωρημένες οι σχέσεις για τον υπολογισμό των μεγεθών του ενισχυτή ρεύματος (ακόλουθου εκπομπού). Πίνακας Μεγέθη του ακόλουθου εκπομπού. Α r r + r e z r z β ( r + r ) e z z z o ( r ) re + ( β + 1) r e z o E z o

18 Ειδικές ενισχυτικές διατάξεις 18 όπου, re 0, 026 και I C Παράδειγμα και r E E + Για τους ενισχυτές του σχ.1.3.1, δίνονται : β100, r e 50Ω, r 100KΩ, ΚΩ, Ε 1KΩ, 2KΩ. Ζητείται να υπολογιστούν : (α) Η σύνθετη αντίσταση εισόδου. (β) Η σύνθετη αντίσταση εξόδου. (γ) Η απολαβή τάσης της πηγής. (δ) Η απολαβή ρεύματος της πηγής. Λύση σύνθετη αντίσταση εισόδου KΩ r E E ΚΩ 666, Ω z β ( r + r ) 100 ( , 66) Ω η' 71, 66 KΩ e z z + z , 66 43, 4 KΩ , 66 Q Παρατήρηση : Δείτε πόσο μειώνεται η σύνθετη αντίσταση εισόδου από την παρουσία των αντιστάσεων πόλωσης της βάσης. σύνθετη αντίσταση εξόδου. z o r e 50 Ω z o E zo z E o 47, 6 Ω απολαβή τάσης της πηγής. r r + r e 666, , 666,

19 Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 19 z 43, 4 ( πηγης) 093, 028, r + z , 4 απολαβή ρεύματος της πηγής. z r 666, 66 ( πηγης ) r z + r , Ενισχυτής ρεύματος (Norton) με τελεστικό ενισχυτή Ο τελεστικός ενισχυτής ρεύματος ή Νόρτον είναι ένας διαφορικός ενισχυτής ρεύματος. Στο σχ φαίνεται το κυκλωματικό σύμβολο του ενισχυτή Νόρτον. Σχήμα Κυκλωματικό σύμβολο ενισχυτή Νόρτον Το κυκλάκι με το βέλος στην είσοδο δηλώνει, ότι τα σήματα εισόδου είναι ρεύματα. Οι ενισχυτές Νόρτον, σε αντίθεση με τους άλλους τελεστικούς ενισχυτές, δε χρειάζονται τροφοδοσία διπλής πολικότητας (από διπλά ή συμμετρικά τροφοδοτικά). Η διαφορά αυτή είναι πολύ σημαντική, επειδή μειώνει το κόστος κατασκευής του τροφοδοτικού. Για να λειτουργήσει σωστά ένας ενισχυτής Νόρτον πρέπει να πολωθεί κατάλληλα. Η πόλωση ενός ενισχυτή Νόρτον επιτυγχάνεται με τον τρόπο που δείχνουν οι ενισχυτικές διατάξεις του σχ Και στα δύο κυκλώματα η τάση σε κάθε είσοδο (αναστρέφουσα και μη αναστρέφουσα) είναι της τάξης των 0,6 βολτ περίπου. Για να υπάρχει η κατάλληλη πόλωση στις εισόδους αυτές, πρέπει να διαρρέονται από ίσα ρεύματα. Η d.c τάση στην έξοδο και των δυο κυκλωμάτων είναι ιση με τη μισή τάση τροφοδοσίας (V/2). Για να διαρρέονται και οι δυο είσοδοι με το ίδιο ρεύμα πρέπει η αντίσταση B να έχει διπλάσια τιμή από την f. Αυτό είναι λογικό, επειδή η πτώση τάσης στα άκρα της B είναι περίπου διπλάσια από της f. Ο

20 Ειδικές ενισχυτικές διατάξεις 20 τελεστικός ενισχυτής Νόρτον του σχ.1.3.3(α) είναι αναστρέψιμος ενισχυτής (η διαφορά φάσης μεταξύ των σημάτων εισόδου και εξόδου είναι 180 ο ). Ο τελεστικός ενισχυτής Νόρτον του σχ.1.3.3(β) είναι μη αναστρέψιμος ενισχυτής (η διαφορά φάσης μεταξύ των σημάτων εισόδου και εξόδου είναι 0 ο, δηλαδή είναι συμφασικά). Η απόλυτη απολαβή τάσης είναι ίση με f / 1. Σχήμα Τελεστικοί ενισχυτές Νόρτον 1.4 Ενισχυτική διάταξη Ντάρλινγκτον (Darlngton) Ενισχυτική διάταξη με ζεύγη Ντάρλινγκτον (Darlngton par) Ο ενισχυτής ζεύγους Ντάρλινγκτον αποτελείται από δυο βαθμίδες ακόλουθων εκπομπού σε σειρά, όπως φαίνονται στις διατάξεις του σχ Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι : πολύ μεγάλη απολαβή ρεύματος. απολαβή τάσης μικρότερη της μονάδας. πολύ υψηλή σύνθετη αντίσταση εισόδου (χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τις αντιστάσεις πόλωσης της βάσης του Q 1 ). πολύ χαμηλή σύνθετη αντίσταση εξόδου. συμφασικά σήματα εισόδου και εξόδου. Συνήθως, το ζεύγος των τρανζίστορ κατασκευάζεται βιομηχανικά σε ένα περίβλημα με τρεις ακροδέκτες και κυκλοφορεί ως ζεύγος Ντάρλινγκτον. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της ενσωμάτωσης είναι, ότι έχουν ίδιες θερμοκρασιακές μεταβολές και ίδιες παραμέτρους. Παραδείγματα τέτοιων ζευγών Ντάρλινγκτον είναι τα MJ1001, MJE1090, MPS13. Αυτά, αν δεν τα γνωρίζουμε μπορεί να τα περάσουμε για απλά τρανζίστορ. Η αντίσταση στο σχ.1.4.1(α) χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για να μην είναι το σύστημα αργό (μεγάλος χρόνος καθυστέρησης του σήματος μέχρι να

21 Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 21 φτάσει στην έξοδο). Αρκετοί σχεδιαστές ηλεκτρονικών διατάξεων την τοποθετούν μεταξύ βάσης και εκπομπού του Q 2. Η αντίσταση αυτή επίσης, ρυθμίζει τη σύνθετη αντίσταση εισόδου της διάταξης. Η διάταξη του σχ.1.4.1(β) είναι πιο σταθερή σε θερμοκρασιακές μεταβολές, αλλά έχει το μειονέκτημα, ότι μειώνει αρκετά τη σύνθετη αντίσταση εισόδου της διάταξης. Η διάταξη αυτή, λόγω της δυνατότητάς της να προσαρμόζει μια ενισχυτική διάταξη με υψηλή σύνθετη αντίσταση εξόδου με τη χαμηλή σύνθετη αντίσταση ενός μεγαφώνου, αποδίδοντας ταυτόχρονα ισχυρό ρεύμα, χρησιμοποιείται ως ενισχυτής ισχύος. Σχήμα Ενισχυτικές διατάξεις Ντάρλινγκτον Ένα σημαντικό μειονέκτημα του ζεύγους Ντάρλινγκτον είναι, ότι το ρεύμα διαρροής (I C0 ) του τρανζίστορ Q 1 ενισχύεται από το τρανζίστορ Q 2. Το συνολικό ρεύμα διαρροής, πιθανώς να είναι υψηλό, γεγονός που καθιστά μια συνδεσμολογία Ντάρλινγκτον τριών ή περισσότερων τρανζίστορ πρακτικά ανεφάρμοστη. Στον πιν δίνονται οι σχέσεις υπολογισμού των μεγεθών της διάταξης. Πίνακας Υπολογισμός χαρακτηριστικών μεγεθών ενισχυτικής βαθμίδας Ντάρλινγκτον. Α z z z o z o β β β β β [ r + r ] 1 2 e2 2 β [ r + r ] e2 z r z r + r e2 ( για διαφορετικά τρανζίστορ ) ( για ίδια τρανζίστορ ) ( για διαφορετικά τρανζίστορ ) ( για ίδια τρανζίστορ ) o z z + 2 r e2 E zo E z + o E

22 Ειδικές ενισχυτικές διατάξεις 22 όπου, r e ,, r I C2 E E +, I C2 : ρεύμα συλλέκτη του τρανζίστορ Q 2. Παράδειγμα Στη διάταξη ενισχυτή ισχύος του σχ τα δυο τρανζίστορ είναι ίδιου τύπου με β100. Το ρεύμα συλλέκτη του τρανζίστορ Q 2 είναι I C2 3 m. Να υπολογιστούν : (α) Η σύνθετη αντίσταση εισόδου. (β) Η σύνθετη αντίσταση εξόδου. (γ) Η απολαβή τάσης της πηγής. (δ) Η απολαβή ρεύματος της πηγής. Σχήμα Ενισχυτής ισχύος με ζεύγη Ντάρλινγκτον Λύση r e2 0, 026 0, I 3 10 C , Ω r E E , Ω

23 Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 23 σύνθετη αντίσταση εισόδου. z β 2 [ r + r 2 ] ( 7, , 66) 166 K Ω e KΩ KΩ z z z KΩ 38, KΩ Q Παρατήρηση : Δείτε πόσο μειώνεται η σύνθετη αντίσταση εισόδου από την παρουσία των αντιστάσεων πόλωσης της βάσης του Q 1. σύνθετη αντίσταση εξόδου. z o 2 r 2 866, 1732, Ω e2 z o zo E z + o E 17, , Ω απολαβή τάσης πηγής. r r + r e2 795, 048, 795, + 866, z 38, 4 ( πηγης ) 048, 038, r + z , 4 απολαβή ρεύματος πηγής. β Q Παρατήρηση : Δείτε πόσο μεγάλη είναι η απολαβή ρεύματος. r 10 ( πηγης) z + r 38,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορικός ενισχυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορικός ενισχυτής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορικός ενισχυτής Ο διαφορικός ενισχυτής (differential amplifier) είναι από τα πλέον διαδεδομένα και χρήσιμα κυκλώματα στις ενισχυτικές διατάξεις. Είναι βασικό δομικό στοιχείο του τελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ; Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Κινητά τηλέφωνα Τηλεπικοινωνίες Δίκτυα Ο κόσμος της Ηλεκτρονικής Ιατρική Ενέργεια Βιομηχανία Διασκέδαση ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Τι περιέχουν οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής Ο τελεστικός ενισχυτής, TE (operational ampliier, op-amp) είναι ένα από τα πιο χρήσιμα αναλογικά κυκλώματα. Κατασκευάζεται ως ολοκληρωμένο κύκλωμα (integrated circuit) και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι. Ενότητα 4: Ενισχυτής κοινού εκπομπού. Επ. Καθηγητής Γαύρος Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι. Ενότητα 4: Ενισχυτής κοινού εκπομπού. Επ. Καθηγητής Γαύρος Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι Ενότητα 4: Ενισχυτής κοινού εκπομπού Επ. Καθηγητής Γαύρος Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας ΔΙΟΔΟΣ Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι τηλεοράσεις, τα στερεοφωνικά συγκροτήματα και οι υπολογιστές χρειάζονται τάση dc για να λειτουργήσουν σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ θεωρία και ασκήσεις. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ θεωρία και ασκήσεις. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ θεωρία και ασκήσεις Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 1-1 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε BJT s 1 και ιπλή Έξοδο Ανάλυση µε το Υβριδικό Ισοδύναµο του Τρανζίστορ 2 Ανάλυση µε βάση τις Ενισχύσεις των Βαθµίδων CE- 4

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις στην ενότητα: Γενικά Ηλεκτρονικά

Ερωτήσεις στην ενότητα: Γενικά Ηλεκτρονικά Ερωτήσεις στην ενότητα: Γενικά Ηλεκτρονικά -1- Η τιμή της dc παραμέτρου β ενός npn transistor έχει τιμή ίση με 100. Το transistor λειτουργεί στην ενεργή περιοχή με ρεύμα συλλέκτη 1mA. Το ρεύμα βάσης έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: Θεωρητική Μάθημα: Τεχνολ.& Εργ. Ηλεκτρονικών Τάξη: Β Αρ. Μαθητών: 8 Κλάδος: Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2 Δίοδοι-Επαφή pn 1. Ποιες είναι οι 3 κατηγορίες υλικών στην ηλεκτρονική; a) Στερεά, υγρά αέρια. b) Αγωγοί, μονωτές, ημιαγωγοί. c) Γη, αέρας, φωτιά. d) Ημιαγωγοί, μονωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α Α1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Τελεστικοί Ενισχυτές Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής Είσοδος αντιστροφής Ισοδύναμα Είσοδος μη αντιστροφής A( ) A d 2 1 2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ T... ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα ης ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 6.1 ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σε ένα καθρέπτη ρεύµατος, το ρεύµα του κλάδου της εξόδου είναι πάντα ίσο µε το ρεύµα του κλάδου της εισόδου, αποτελεί δηλαδή το είδωλο του. Μία τέτοια διάταξη δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 1 ο Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί εν γένει να παρασταθεί από ένα κυκλωματικό διάγραμμα ή δικτύωμα, το οποίο αποτελείται από στοιχεία δύο ακροδεκτών συνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός (VCVS) (VCIS) Μετατροπέας ρεύματος σε τάση (ICVS)

Χαρακτηρισμός (VCVS) (VCIS) Μετατροπέας ρεύματος σε τάση (ICVS) 6. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ 6.. Ενισχυτές ανοικτού βροχου (χωρίς ανάδραση) Ανεξάρτητα από την τάξη (Α, Β, C), το είδος της σύζευξης (R-C, με μετασχηματιστή, άμεση κλπ.), υπάρχουν (με κριτήριο τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

«Ενισχυτές ενός τρανζίστορ και πολλών τρανζίστορ»

«Ενισχυτές ενός τρανζίστορ και πολλών τρανζίστορ» ΗΥ335: Προχωρημένη Ηλεκτρονική «Ενισχυτές ενός τρανζίστορ και πολλών τρανζίστορ» Φώτης Πλέσσας fplessas@inf.uth.gr ΤΗMMΥ Σκοπός διάλεξης Παρουσίαση των σημαντικότερων τοπολογιών ενισχυτών με ένα και περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα. Ο Διαφορικός Ενισχυτής. Εξοπλισμός. Διαδικασία

Πείραμα. Ο Διαφορικός Ενισχυτής. Εξοπλισμός. Διαδικασία Ο Διαφορικός Ενισχυτής Ο διαφορικός ενισχυτής είναι η βαθμίδα εισόδου άμεσης σύζευξης ενός τυπικού τελεστικού ενισχυτή. Η πιο κοινή μορφή ενός διαφορικού ενισχυτή είναι ένα κύκλωμα με είσοδο δύο άκρων

Διαβάστε περισσότερα

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών Μία PWM κυματομορφή στην πραγματικότητα αποτελεί μία περιοδική κυματομορφή η οποία έχει δύο τμήματα. Το τμήμα ΟΝ στο οποίο η κυματομορφή έχει την μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από την μία κατεύθυνση, ανάλογα με την πόλωσή της. Κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

1. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 1. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ Ο τελεστικός ενισχυτής αποτελεί την βασική δομική μονάδα των περισσοτέρων αναλογικών κυκλωμάτων. Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε τις ιδιότητες του τελεστικού ενισχυτή, μερικά βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ηλεκτρολογίας στις Πανελλαδικές. Ηλεκτρονικά

Θέματα Ηλεκτρολογίας στις Πανελλαδικές. Ηλεκτρονικά Θέματα Ηλεκτρολογίας στις Πανελλαδικές Ηλεκτρονικά ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΙΟΔΟΙ Επαφή ΡΝ Σε ένα κομμάτι κρύσταλλο πυριτίου προσθέτουμε θετικά ιόντα 5σθενούς στοιχείου για τη δημιουργία τμήματος τύπου Ν από τη μια μεριά, ενώ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Για τον καλύτερο προσδιορισµό των µεγεθών που χρησιµοποιούµε στις εξισώσεις, χρησιµοποιούµε τους παρακάτω συµβολισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σε ένα ανοιχτό σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς G η έξοδος Υ και είσοδος Χ συνδέονται με τη σχέση: Y=G*Χ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑ 4

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑ 4 Εφόσον το τρανζίστορ ενός ενισχυτή κοινού εκπομπού πολωθεί με το σημείο Q να βρίσκεται κοντά στο μέσο της DC γραμμής φορτίου, μπορεί να συνδεθεί ένα μικρό ac σήμα στη βάση. Με αυτόν τον τρόπο, παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος Άνοιξη 2008 Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ηλεκτρικό ρεύμα Το ρεύμα είναι αποτέλεσμα της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

A1.1 Σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος δίνεται η διανυσματική παράσταση των διανυσμάτων τάσης V 0 και έντασης ρεύματος I 0 που

A1.1 Σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος δίνεται η διανυσματική παράσταση των διανυσμάτων τάσης V 0 και έντασης ρεύματος I 0 που ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Ενισχυτής ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Ενισχυτής ισχύος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ενισχυτές ισχύος Γενικά Σε αρκετές περιπτώσεις ο τελικός σκοπός της ενίσχυσης μιας ενισχυτικής διάταξης είναι το να διεγείρει σωστά μια τελική διάταξη που αποτελεί το φορτίο εξόδου. Γενικά όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ενισχυτές Ασθενών Σημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ενισχυτές Ασθενών Σημάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ενισχυτές Ασθενών Σημάτων Στον χώρο της ηλεκτρονικής οι ενισχυτές είναι ευρέως χρησιμοποιούμενες διατάξεις με τις οποίες μπορούμε να ενισχύσουμε ένα σήμα με σχετικά μικρό πλάτος (πχ. το σήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ Διπολικά τρανζίστορ Το διπολικό τρανζίστορ (bipolar ή BJT) είναι ένας κρύσταλλος τριών στρωμάτων με διαφορετικό επίπεδο εμπλουτισμού: τον εκπομπό Ε, τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Ένα τρανζίστορ διπλής επαφής είναι πολωµένο σωστά όταν: α. Η βάση είναι σε υψηλότερο δυναµικό από τον εκποµπό και σε χαµηλότερο από το συλλέκτη β. Η βάση είναι σε χαµηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

και έντασης ρεύματος I 0 που περιστρέφονται με γωνιακή ταχύτητα ω. Το κύκλωμα περιλαμβάνει: α. μόνο ωμική αντίσταση β. μόνο ιδανικό πηνίο

και έντασης ρεύματος I 0 που περιστρέφονται με γωνιακή ταχύτητα ω. Το κύκλωμα περιλαμβάνει: α. μόνο ωμική αντίσταση β. μόνο ιδανικό πηνίο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 1

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 1 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 00 ΘΕΜΑ Δύο συζευγμένα πραγματικά πηνία συνδέονται εν παραλλήλω, όπως στο Σχ.. Να βρεθούν () οι ενδείξεις των τριών βατομέτρων, () η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΑ ΕΜΠΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΔΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α Α1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 έως Α1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα σε κάθε αριθμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Χ. ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Δρ. Δ. Λαμπάκης (7 η σειρά διαφανειών)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Δρ. Δ. Λαμπάκης (7 η σειρά διαφανειών) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Δρ. Δ. Λαμπάκης (7 η σειρά διαφανειών) Τα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου είναι ηλεκτρονικά στοιχεία στα οποία οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ενός είδους

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργούνται ανεπιθύμητα ηλεκτρικά σήματα, που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

του διπολικού τρανζίστορ

του διπολικού τρανζίστορ D λειτουργία - Πόλωση του διπολικού τρανζίστορ ρ Παραδείγματα D ανάλυσης Παράδειγμα : Να ευρεθεί το σημείο λειτουργίας Q. Δίνονται: β00 και 0.7. Υποθέτουμε λειτουργία στην ενεργό περιοχή. 4 a 4 0 7, 3,3

Διαβάστε περισσότερα

9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να

9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να 9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να ενισχύσει ένα σήµα (δηλ. να αυξήσει ονοµαστικά το µέγεθος της τάσης ή του ρεύµατος).

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και υλοποίηση ταλαντωτή τύπου Colpitts

Ανάλυση και υλοποίηση ταλαντωτή τύπου Colpitts Εργασία στο μάθημα «Εργαστήριο Αναλογικών VLSI» Ανάλυση και υλοποίηση ταλαντωτή τύπου Colpitts Ομάδα Γεωργιάδης Κωνσταντίνος konsgeorg@inf.uth.gr Σκετόπουλος Νικόλαος sketopou@inf.uth.gr ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική ΙΙ 5 ο εξάμηνο

Ηλεκτρονική ΙΙ 5 ο εξάμηνο 5 ο εξάμηνο Αλκης Χατζόπουλος Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών Α.Π.Θ. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής 1/33 Αλκης Χατζόπουλος - Eργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμ.Η.Μ.Μ.Υ. Α.Π.Θ. 5 ο εξάμηνο 1. Διαφορικός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Θερμική ενέργεια Q και Ισχύς Ρ Όταν μια αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα Ι για χρόνο t, τότε παράγεται θερμική ενέργεια Q. Για το συνεχές ρεύμα η ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Κεφάλαιο : Στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων...5. Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη...5.. Ηλεκτρικό φορτίο...5.. Ηλεκτρικό ρεύμα...5..3 Τάση...6..4 Ενέργεια...6..5 Ισχύς...6..6 Σύνοψη...7.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ VΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ VΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ VΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 45 ίοδοι - Επαφή p-n Τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα κατασκευάζονται µε βάση έναν κρύσταλλο πυριτίου. Το πυρίτιο σε πολύ χαµηλή θερµοκρασία έχει τα τέσσερα ηλεκτρόνια σθένους

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας

Μάθημα: Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας Κεφάλαιο 3 Αλέξανδρος Φλάμος, Επ.. Καθηγητής email: aflamos@unipi.gr 3 ος όροφος, Γραφείο 304, κτίριο Γρηγορίου Λαμπράκη 126 *Σημειώσεις ασκήσεις από ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, Νίκος Μάργαρης,, εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική. Ενότητα 1: Εισαγωγή. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρονική. Ενότητα 1: Εισαγωγή. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Ενότητα : Εισαγωγή Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Περιεχόμενα ενότητας Ανασκόπηση των βασικών εννοιών, κανόνων και θεωρημάτων των γραμμικών δικτυωμάτων: κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κυκλωμάτων. Φώτης Πλέσσας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Ανάλυση Κυκλωμάτων. Φώτης Πλέσσας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ανάλυση Κυκλωμάτων Στοιχεία Δύο Ακροδεκτών Φώτης Πλέσσας fplessas@inf.uth.gr Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή Αντιστάτης Πηγές τάσης και ρεύματος Πυκνωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού & Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙI ΤΟ ΙΠΟΛΙΚΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ 3.1 ιπολικό Τρανζίστορ 3.1.1 Εισαγωγή: Αντικείµενο της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική. Ενότητα 5: DC λειτουργία Πόλωση του διπολικού τρανζίστορ. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρονική. Ενότητα 5: DC λειτουργία Πόλωση του διπολικού τρανζίστορ. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Ενότητα 5: D λειτουργία Πόλωση του διπολικού τρανζίστορ Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης reative

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 206 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 206 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 06 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Αντικείμενο της άσκησης αυτής είναι α) η απλοποίηση κυκλωμάτων βάσει του θεωρήματος Thevenin περί ισοδύναμης πηγής με πειραματική εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6 ΔΙΟΔΟΣ ZENER ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ

Άσκηση 6 ΔΙΟΔΟΣ ZENER ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ Άσκηση 6 ΔΙΟΔΟΣ ZENER ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0. Ονοματεπώνυμο: Μητρόπουλος Σπύρος Α.Ε.Μ.: 3215 Εξάμηνο: Β'

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ανάλυση Ηλεκτρικού Σήµατος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ανάλυση Ηλεκτρικού Σήµατος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ανάλυση Ηλεκτρικού Σήµατος. Εισαγωγή Τα σήµατα εξόδου από µετρητικές διατάξεις έχουν συνήθως τη µορφή ηλεκτρικών σηµάτων. Πριν από την καταγραφή ή περαιτέρω επεξεργασία, ένα σήµα υφίσταται µια

Διαβάστε περισσότερα

β) Τι θα συμβεί στην απολαβή τάσης και την απόκριση συχνότητας του ενισχυτή στο σχ.1β αν υπάρξει διακοπή στο σημείο που δεικνύεται με το αστέρι;

β) Τι θα συμβεί στην απολαβή τάσης και την απόκριση συχνότητας του ενισχυτή στο σχ.1β αν υπάρξει διακοπή στο σημείο που δεικνύεται με το αστέρι; ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Μάθημα: Ενισχυτικές Διατάξεις Εισηγητής: Γιώργος Χλούπης Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 Εξάμηνο Χειμερινό Σημειώσεις : ανοικτές Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες Ημ. εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Πάτρα 0 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενότητες του μαθήματος Η πιο συνηθισμένη επεξεργασία αναλογικών σημάτων είναι η ενίσχυση τους, που επιτυγχάνεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑÏΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 41 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ Η συνδεσµολογία κοινού συλλέκτη φαίνεται στο σχήµα 41 Αν σχηµατίσουµε το ac ισοδύναµο θα δούµε ότι ο συλλέκτης συνδέεται στη γη και αποτελεί κοινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΗ ΙΟ ΟΣ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΗ ΙΟ ΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΗ ΙΟ ΟΣ 1 1-1 Ενεργειακές Ζώνες 3 1-2 Αµιγείς και µη Αµιγείς Ηµιαγωγοί 5 ότες 6 Αποδέκτες 8 ιπλοί ότες και Αποδέκτες 10 1-3 Γένεση, Παγίδευση και Ανασύνδεση Φορέων 10 1-4 Ένωση pn

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωμάτων VLSI

Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωμάτων VLSI Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωμάτων VLSI «Τρανζίστορ και Απλά Κυκλώματα» (επανάληψη βασικών γνώσεων) Φώτης Πλέσσας fplessas@inf.uth.gr Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 1 Δομή Παρουσίασης MOSFET

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ Αντιστάτες συνδεδεμένοι σε σειρά Όταν ν αντιστάτες ενός κυκλώματος διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα τότε λέμε ότι οι αντιστάτες αυτοί είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου Απαραίτητα όργανα και υλικά ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου 7. Απαραίτητα όργανα και υλικά. Τροφοδοτικό DC.. Πολύμετρα (αμπερόμετρο, βολτόμετρο).. Πλακέτα για την

Διαβάστε περισσότερα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ( ΠΥΚΝΩΤΕΣ) Πυκνωτές O πυκνωτής είναι ένα ηλεκτρικό εξάρτημα το οποίο έχει την ιδιότητα να απορροφά και να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια και να την απελευθερώνει, σε προκαθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο τελεστικός ενισχυτής είναι ένα προκατασκευασμένο κύκλωμα μικρών διαστάσεων που συμπεριφέρεται ως ενισχυτής τάσης, και έχει πολύ μεγάλο κέρδος, πολλές φορές της τάξης του 10 4 και 10 6. Ο τελεστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ Ο τελεστικός ενισχυτής εφευρέθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου και. χρησιµοποιήθηκε αρχικά στα συστήµατα σκόπευσης των αντιαεροπορικών πυροβόλων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φυσικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φυσικών της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Φυσικών της Ώθησης Τ, 6 Ιουνίου 4 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5 Τετάρτη, 7 Μα ου 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Α. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

K14 Αναλογικά Ηλεκτρονικά 9: Διαφορικός Ενισχυτής Τελεστικός Ενισχυτής

K14 Αναλογικά Ηλεκτρονικά 9: Διαφορικός Ενισχυτής Τελεστικός Ενισχυτής K14 Αναλογικά Ηλεκτρονικά 9: Διαφορικός Ενισχυτής Τελεστικός Ενισχυτής Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Γενικά Περιεχόμενα 1 Γενικά 2 Διαφορικός

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α )

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Του Νίκου Παναγιωτίδη (SV6 DBK) φυσικού και ραδιοερασιτέχνη. Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να κατευθύνει τον αναγνώστη ραδιοερασιτέχνη να κατασκευάσει το

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 13. Θεωρήματα Δικτύων

Άσκηση 13. Θεωρήματα Δικτύων Άσκηση Θεωρήματα Δικτύων. Θεώρημα Βρόχων ΣΚΟΠΟΣ Πειραματική επαλήθευση της μεθόδου των βρογχικών ρευμάτων. ΘΕΩΡΙΑ Με τη μέθοδο των βρογχικών ρευμάτων, η επίλυση ενός κυκλώματος στηρίζεται στον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2)

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2) Ηλ/κά ΙΙ, Σεπτ. 05 ΘΕΜΑ 1 ο (2,5 µον.) R 1 (Ω) R B Ρελέ R2 R3 Σχ. (1) Σχ. (2) Φωτεινότητα (Lux) Ένας επαγγελµατίας φωτογράφος χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα για να ενεργοποιεί µια λάµπα στο εργαστήριό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. Α. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Κύκλωμα R-L σειράς έχει R=10Ω, L=10mH και διαρρέεται από ρεύμα i = 10 2ηµ

3. Κύκλωμα R-L σειράς έχει R=10Ω, L=10mH και διαρρέεται από ρεύμα i = 10 2ηµ 1. *Εάν η επαγωγική αντίσταση ενός πηνίου είναι X L =50Ω σε συχνότητα f = 200Hz, να υπολογιστεί η τιμή αυτής σε συχνότητα f=100 Hz. 2. Εάν η χωρητική αντίσταση ενός πυκνωτή είναι X C =50Ω σε συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. 1. Δοκιμαστική λυχνία ή δοκιμαστικό (Test lights) Η δοκιμαστική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Θεωρήματα κυκλωμάτων

Κεφάλαιο 7 Θεωρήματα κυκλωμάτων Κεφάλαιο 7 Θεωρήματα κυκλωμάτων 1 7 Θεωρήματα κυκλωμάτων (Circuits Theorems) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η dc πηγή τάσης Η πηγή ρεύματος Μετασχηματισμοί πηγών Το Θεώρημα της Υπέρθεσης Το Θεώρημα Thevenin Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα ΑΣΚΗΣΗ 0 Κύκλωμα Όργανα ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: Ένα τροφοδοτικό GP 4303D, δύο πολύμετρα FLUKE 179 ένα λαμπάκι πυρακτώσεως, ένα πυκνωτή και καλώδια. ΣΚΟΠΟΣ: α) Να μάθουμε να φτιάχνουμε ένα κύκλωμα στον πάγκο β)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335: Προχωρημένη Ηλεκτρονική

ΗΥ335: Προχωρημένη Ηλεκτρονική ΗΥ335: Προχωρημένη Ηλεκτρονική «Καθρέπτες ρεύματος, ενεργά φορτία και αναφορές τάσης ρεύματος» Φώτης Πλέσσας fplessas@inf.uth.gr ΤΗΜΜΥ Σκοπός διάλεξης Παρουσίαση των καθρεπτών ρεύματος και της χρήσης τους

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικο-ηλεκτρονική Εισαγωγή

Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικο-ηλεκτρονική Εισαγωγή Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικο-ηλεκτρονική Εισαγωγή Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ α/α Τίτλος Μαθήματος Ωρες Διδασκαλίας ΣΥΝΟΛΟ Θεωρία Ασκ. Πράξης Εργαστ. 1 Μαθηματικά Ι 4 3 1 0 2 Φυσική 6 3 1 2 3 Η//N Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Λάμπρος Μπισδούνης

ρ. Λάμπρος Μπισδούνης ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής T.E.. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ιδάσκων και ώρες / αίθουσα διδασκαλίας ιδάσκων: Λάμπρος Μπισδούνης Γραφείο: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών, ος όροφος Σ.Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 11: Η ημιτονοειδής διέγερση Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 9789609371100 κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 50657177

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Ενισχυτές 2

Κεφάλαιο 1 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Ενισχυτές 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ενισχτές Κεφάλαιο ο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Γ. Τσιατούχας VSI Technlgy and Cmputer rchtecture ab ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Διάρθρωση. Ενισχτές 2. Κέρδος τάσης, ρεύματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής κοινής πηγής (common source amplifier)

Ενισχυτής κοινής πηγής (common source amplifier) Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Βασικά κυκλώµατα ενισχυτών µε transstr MOS Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Transstr ως ενισχυτής Ενισχυτής κοινής πηγής (cmmn surce amplfer (κύκλωµα αντιστροφέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΖΕΥΞΗ

4. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΙ 4. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΖΕΥΞΗ Ημερομηνία:.... /.... /...... Τμήμα:.... Ομάδα: η κατανόηση της αρχής λειτουργίας ενός ενισχυτή δύο βαθμίδων με άμεση σύζευξη η εύρεση της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα