ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΖΩΝΗΣ"

Transcript

1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΖΩΝΗΣ TRAFFIC CRITERIA FOR THE DEVELOPMENT OF THE ROADSIDE AREA ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ΜΑΡΑΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Dr ΠολεοδόμοςΑρχιτέκτων Μηχανικός ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Dr Τοπογράφος Μηχανικός, Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ΚΟΤΣΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Ma Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η ταχεία μείωση της κυκλοφοριακής ικανότητας των σημαντικών οδικών α ξόνων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην παραγόμενη κυκλοφορία από τις εγκαταστάσεις των παρόδιων χρήσεων γης, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί από τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό. Προτείνεται μέθοδος προσδιορισμού του μεγέθους ανάπτυξής τους, ανάλογα με την κυκλοφοριακή επιβάρυνση που δημιουργούν, ώστε η οδός να βρίσκεται στα επιθυμητά όρια κυκλοφορίας. Προτείνεται επίσης ο τρόπος προσδιορισμού των πολεοδομικών παραμέτρων σχεδιασμού, που αποτελούν το θεσμικό εργαλείο ελέγχου της παρόδιας ανάπτυξης. ABSTRACT : One of the problems encountering in main roads, is the rapid reduction of traffic capacity. This problem is partly due to traffic generated by the installation of roadside land uses. No provision has been made by traffic planning for such installation of roadside land uses. A method is proposed in this paper for determining the size of the development of roadside land uses, depending on the traffic burden that they create so that the traffic generated remains within the limits of traffic capacity and traffic levels desired for the road. Furthermore, a method is proposed for determining the urban design parameters which are the institutional tool for the control of roadside development. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια το οδικό δίκτυο της χώρας μας έχει συμπληρωθεί με νέους σημαντικούς οδικούς άξονες. Γρήγορα όμως χάνουν την εύρυθμη κυκλοφορία τους, συντομότερα από τον προβλεπόμενο χρόνο. Ένας από τους λόγους αυτού του προβλήματος είναι η χωροθέτηση νέων εγκαταστάσεων στον παρόδιο χώρο με εντατικούς ρυθμούς, παράλληλα με την κατασκευή ενός οδικού άξονα. Οι εγκαταστάσεις αυτές παράγουν κυκλοφορία που η πορεία της είναι ανεξέλεγκτη. Επιπλέον αυτή η ταχεία, μη προβλεπόμενη παρόδια οικιστική ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική των γειτονικών κέντρων και της ίδιας της πόλης. Στην εισήγηση αυτή αναπτύσσεται μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του κατάλληλου μεγέθους του κτισμένου περιβάλλοντος της παρόδιας ανάπτυξης, ώστε να μην επιβαρύνεται η οδός με περισσότερη κυκλοφορία από την προβλεπόμενη. 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στις μέρες μας, με την ευρεία χρήση του αυτοκινήτου, τα κριτήρια εγκατάστασης ορισμένων χρήσεων γης που περιέχονται στις κεντρικές λειτουργίες, (εμπόριο, γραφεία) αλλάξει. Η κυρίαρχη απαίτηση για την επιλογή του χώρου και της περιοχής εγκατάστασής τους είναι κυρίως η άνετη, και εύκολη κυκλοφοριακή σύνδεση. Αλλά και η ύπαρξη οικόπεδων σχετικά μικρής αξίας γης, με μεγάλες διαστάσεις και υψηλό Συντελεστή Δόμησης. Το συνεκτικό και πυκνοδομημένο κέντρο της πόλης που μέχρι πρότινος ήταν ο προφανής χώρος εγκατάστασής τους, σήμερα παρουσιάζει πολλά προβλήματα, (μεγάλη αξία γης, στενότητα χώρου, δύσκολη προσέλευση με όχημα). Αντίθετα ο παρόδιος χώρος των μεγάλων οδικών αξόνων αναδεικνύεται σε ελκυστική περιοχή εγκατάστασης κεντρικών χρήσεων. Παρέχει, εύκολη πρόσβαση και οικόπεδα κατάλληλα για μεγάλες εγκαταστάσεις. Το αποτέλεσμα είναι η ταχύτατη μονομερής ανάπτυξη χρήσεων κυρίως του τριτογενούς τομέα, και η γρήγορη αστικοποίηση περιοχών που μέχρι πρότινος ήταν φυσικό ή αγροτικό περιβάλλον. Στη χώρα μας δεν υπάρχει ειδική θεσμοθέτηση του παρόδιου χώρου που θα αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη. Στην εντός σχεδίου περιοχή, η μεγαλύτερη σε επιφανειακή έ

2 κταση θεσμοθετημένη χρήση που εμφανίζεται στον παρόδιο χώρο του κύριου οδικού δικτύου είναι «γενική κατοικία 1». Παρουσιάζει την μεγαλύτερη αλλοίωση στη σύνθεση των επιμέρους χρήσεών της. Η χωροθέτησή τους καθορίζεται κυρίως από οικονομικούς παράγοντες που δεν λαμβάνουν υπόψη την περιβαλλοντική, λειτουργική και κοινωνική αλλοίωση των περιοχών. Στην εκτός σχεδίου περιοχή ισχύουν περίπου τα ίδια, εφόσον επιτρέπονται χρήσεις γης, όπως βιομηχανία, εμπορικά πάρκα, αποθήκες και άλλα, μετά από προέγκριση χωροθέτησης με ευμενέστερους όρους δόμησης, από αυτούς της κατοικίας. Εξαιτίας αυτής της τακτικής στην παρόδια χωροθέτηση εγκαταστάσεων, πολυδάπανα έργα κινδυνεύουν να αποτύχουν. Όπως είναι, για παράδειγμα τα έργα που έγιναν για την αναζωογόνηση του Εμπορικού Τριγώνου και του μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας 2. Σύγχρονο παράδειγμα παρόδιας ανάπτυξης που ανταγωνίζεται το κέντρο είναι το πολυκατάστημα The Mall. Ένας από τους πιο επιτυχημένους οικονομικά χώρους εμπορίου της Αθήνας. Βρίσκεται στη διασταύρωση της Αττικής Οδού με την λεωφόρο Κηφισίας. Θέση που του παρέχει εύκολη πρόσβαση από ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Με το συνδυασμό εμπορίου, (200 καταστήματα), και αναψυχής, (40 χώροι), είναι ιδιαίτερα ελκυστικό στους καταναλωτές. Το The Mall συγκρινόμενο ως προς τον α ριθμό των καταστημάτων του με τα κέντρα υπερτοπικής ακτινοβολίας 3 της πόλης, α ντιστοιχεί σε υπερτοπικό κέντρο, με υψηλό αριθμό καταστημάτων, όπως είναι της οδού Πατησίων ή της Ν.Ιωνίας 4. Από τη λειτουργία του The Mall 5 επιβαρύνεται καθημερινά η γύρω περιοχή με οχήματα, σε ώρες αιχμής, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές οχημάτων στους κλάδους του κόμβου κατά την είσοδο έξοδο από το χώρο στάθμευσης του κτιρίου. ΣΧΕΔΙΟ (1): ποσοστά και οι τόποι προέλευσης επισκεπτών στο The Mall Αμαρουσίου Table(1):Percentage of visitors to The Mall by origin area 1 Π.Δ. 23.2/ «κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» ΦΕΚ 166Δ. Οι ειδικές χρήσεις που επιτρέπονται στην κατηγορία «γενική κατοικία» είναι: Κατοικία, Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλινών και ξενώνες, Ε μπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα), Γραφεία τράπεζες ασφαλείας κοινωφελείς οργανισμοί, Κτίρια εκπαίδευσης, Εστιατόρια, Αναψυκτήρια, Θρησκευτικοί χώροι, Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, Πρατήρια βενζίνης, Αθλητικές εγκαταστάσεις, Κτίρια γήπεδα στάθμευσης, Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτ ι στικές εγκαταστάσεις). 2 Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών, ΕΜΠ «Εμπορικό Τρίγωνο Κέντρου Αθήνας, Πολεοδομική έρευνα και προγραμματισμός», επιστημονικός υπεύθυνος καθηγητής Αθ.Αραβαντινός, εκδόσεις ΤΕΕ, Αθήνα Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο βιβλίο: «Η ταυτότητα της πόλης αναδεικνύεται μέσα από το κέντρο της, όμως τούτο δεν είναι μουσειακός χώρος, αλλά το πιο δυναμικό της στοιχείο που ταυτόχρονα προσφέρει ποιότητα, ποικιλία, εκσυγχρονισμένη λειτουργία, αισθητική απόλαυση». 3 Επιχείρηση Πολεοδομική Ανασυγκρότηση, ΕΠΑ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΖΩΝΗ Α: Δήμος Αμαρουσίου 7,4% ΖΩΝΗ Β: Γειτονικοί Δήμοι 14% ΖΩΝΗ Γ: Υπολοιποι Δήμοι Λεκανοπεδίου 54% ΖΩΝΗ Δ: Δήμοι Υπόλοιπου Αττικής 11,5% ΖΩΝΗ Ε: Υπόλοιπη Ελλάδα10,7% ΖΩΝΗ ΣΤ:Κάτοικοι Εξωτερικού2,4% 4 Διδακτορική Διατριβή Θ.Μαράτου, Ιούνιος 1994,στοιχεία έτους Less is Mall, έρευνα φοιτητών: Γκοβάτσος Αναστάσιος, Καλαιτζίδη Ελένη, Κασιμίδη Μαριαλένα, Κοτσίκου Νικολέτα (Πανεπιστήμιο Πα τρών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ιούνιος 2006) 6 οι επισκέπτες καθημερινά είναι , εκ των οποίων περίπου το 50% επιλέγει για μέσο μετακίνησης το αυτοκίνητο. Με μέσο όρο 3 επιβάτες/όχημα έχουμε ο χήματα.

3 Στο Newburgh 7 στην πολιτεία της Ν.Υόρκης, αντίστοιχο Mall σε περιοχή φυσικού περιβάλλοντος, διαπιστώθηκε ότι επιβάρυνε τρεις οδικούς άξονες με 2500 οχήματα/ώρα, και μείωσε το φυσικό περιβάλλον κατά 128 εκτάρια. Για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων, αποδίδεται το 1,6% του συνολικού ετήσιου φόρου της επιχείρησης, ($549,359 δολάρια) σε έργα και ενέργειες που θα βελτιώνουν τα προβλήματα αυτά. Σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται στην 20ή θέση μεταξύ 33 χωρών της Ευρώπης αναφορικά με το μέγεθος (καθαρή επιφάνεια προς μίσθωση) των νέων εμπορικών κέντρων που αναμένεται να λειτουργήσουν 8. Συνολικά, αναμένονται τμ νέων εμπορικών κέντρων έως το Εξ αυτών τα τ.μ. θα αναπτυχθούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Εκτός από το εμπόριο παρατηρείται επίσης και η χωροθέτηση κατά μήκος των αξόνων, μεγάλων εγκαταστάσεων αναψυχής, διοίκησης, γραφείων εταιρειών, τραπεζών και υγείας που έχουν τις ίδιες περίπου ώρες αιχμής 9 (Allou Park επί των Λ.Π.Ράλλη και Θηβών, «πιάτσα» κέντρων αναψυχής επί της οδού Πειραιώς, πολυσινεμά, κέντρο υ γείας metropolitan, ΕΡΤ). Η παρόδια αυτή ανάπτυξη λειτουργεί πολεοδομικά σαν ανεξάρτητη οντότητα. Δεν α φήνει καμιά δυνατότητα διαφορετικής ανάγνωσης του χώρου από αυτήν του «εξειδικευμένου» γραμμικού κέντρου πόλης, χωρίς όμως την απαιτούμενη σύνθεση και συνοχή για να είναι λειτουργικό. (Μεγά λες παράλληλες διαδρομές, δυσκολία εγκάρσιας διασύνδεσης, μονομέρεια χρήσεων). Είναι μια ανάπτυξη που προωθεί το γρήγορο κέρδος και δεν παρέχει τη δυνατότητα οικονομικής πρόβλεψης για τον προγραμματισμό σοβαρών και μακροπρόθεσμων οικονομικών ι διωτικών επενδύσεων. Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται ο παρόδιος χώρος έχει σαν αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός των θεσμοθετημένων κέντρων πόλης που φθίνουν συνεχώς με ανυπολόγιστες επιπτώσεις. 7 s.doc. 8 Ευρωπαϊκή 'Εκθεση Εμπορικών Κέντρων της διεθνούς εταιρείας συμβούλων ακινήτων Cushman & Wakefield. 9 Ερευνα Ε.Μ.Π.για το ΥΠΕΧΩΔΕ, «Παρόδιες Χρήσεις Γης στο Κύριο Οδικό Δίκτυο», καθηγητής Αθ. Αραβαντινός, Αθήνα 1997 Αλλά ακόμη και αν είναι επιθυμητή μια τέτοια ανάπτυξη, σε μέρος του δρόμου ή στο σύνολό του, οι όροι και περιορισμοί δόμησης που θα ισχύσουν θα πρέπει να προσδιορισθούν κυρίως με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του δρόμου και του παρόδιου χώρου και όχι τη μεγιστοποίηση οικονομικών συμφερόντων. Με τις παρούσες συνθήκες για πόσο χρόνο ακόμη θα λειτουργεί ικανοποιητικά η Αττική Οδός, για παράδειγμα; Ήδη έχει αρχίσει να ξεπερνιέται το ανώτατο όριο κυκλοφορίας οχημάτων κατά τις ώρες αιχμής 10. Παρόλα αυτά μελετώνται σενάρια που προσελκύουν μαζικά αγοραστικό κοινό εργαζομένους και νέους κατοίκους 11, όπως: 1) Αλλαγή όρων δόμησης εκατέρωθεν της οδού, ώστε να μετατραπεί ο παρόδιος χώρος σε όλο το μήκος του δρόμου, σε «εμπορικό πάρκο». Σήμερα είναι αγροτική γη ή μικροί οικισμοί. 2) Δημιουργία ζώνης υποδοχής μεταφοράς συντελεστή δόμησης στην ίδια λωρίδα. 3) Αλλαγή του Π.Δ. 12 που αφορά την ε κτός σχεδίου γειτονική περιοχή των Μεσογείων, ώστε να παρακολουθήσει την προβλεπόμενη ανάπτυξη κατά μήκος του άξονα. Επιπλέον υπάρχει πρόγραμμα που προβλέπει την εξέλιξη των τοπικών κέντρων της περιοχής και τις εκτάσεις αγροτικής γης σε μεγάλης κλίμακας κέντρα εμπορίου αλλά και τεχνολογίας βιοτεχνίας βιομηχανίας. Ο νέος δρόμος μοιάζει να λειτουργεί σαν ένας τεράστιος γραμμικός μαγνήτης μαζεύοντας γύρω του χρήσεις που αυξάνουν πέρα από τα προβλεπόμενα την κυκλοφορία του δρόμου Άρθρο εφημερίδα «Βήμα», Βάσω Χαραλαμπίδου, «Στα όρια του κορεσμού η Αττική οδός»,9 Απριλίου «Οικονομική ανάπτυξη και χωροταξικός σχεδιασμός Πεδιάδας Μεσογείων , ΥΠΕΧΩΔΕ, Προβλέπονται τα εξής: επιχειρηματικό πάρκο (Σπάτα), τεχνολογικό ή επιστημονικό πάρκο (Κορωπί), πάρκο εμπορίου και ήπιων παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και πάρκο πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Γλυκά Νερά, Παιανία) και, τέλος, πάρκο εταιριών μεταφορών και αποθηκών (Μαρκόπουλο, Καλύβια, Κουβαράς). Οι νέες αυτές εγκαταστάσεις θα αυξήσουν τους επισκέπτες ετησίως κατά 10 εκατομμύρια, και θα απασχολούν περίπου εργαζομένους. 12 Π.Δ.αρ.9573/1846 (ΦΕΚ210/2000) «τροποποίηση ΓΠΣ του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Ν. Αττικής) 13 Αρθρο ένθετο «Οικονομία» της εφημερίδας «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», Ν.Χρυσικόπουλος, 16 Μαΐου 2004» Αναφέρεται, «Οι οικονομικοί επενδυτές αντιλαμβάνονται την Αττική οδό ως καταλύτη για την συγκέντρωση εμπορικών αλυσίδων και γραφειακών συγκροτημάτων που θα

4 Φωτ. (1) 14 Η παράπλευρη ζώνη της Αττικής οδού (1998). Αυξάνονται συνεχώς οι νέες κατασκευές γύρω από τους κόμβους. Foto (1): The roadside area of Attica road. The constructions close to the intersections are increasing Με τέτοιου είδους εγκαταστάσεις στους κύριους οδικούς άξονες, κυρίως στις προαστιακές και περιαστικές περιοχές, παρατηρείται μείωση της μέσης ταχύτητας κυκλοφορίας και έλλειψη άνεσης στην οδήγηση σε συντομότερο χρονικό διάστημα από το προβλεπόμενο. Σύμφωνα με μελέτη του ΟΑΣΑ 15, εάν διατηρηθεί η υφιστάμενη πρακτική (as usual) στο οδικό δίκτυο της πόλης της Αθήνας, το έτος 2023 θα χάνονται ,00 επιβατοώρες την ημέρα ανά ώρα αιχμής. Για να μπορέσουμε όμως να θεσμοθετήσουμε κατάλληλα τον παρόδιο χώρο θα πρέπει να έχουμε στοιχεία αυτής της παρόδιας ανάπτυξης. Στη χώρα μας δεν υπάρχει τέτοιου είδους επιστημονική παρακολούθηση του παρόδιου χώρου. Το μοναδικό παρατηρητήριο που παρέχει στοιχεία για συγκεντρώσουν χιλιάδες επισκέπτες και εργαζόμενους αφού επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση. Αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί ένα από τα σημαντικότερα επιχειρηματικά κέντρα της χώρας, προοπτική που επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις έσπευσαν να α γοράσουν γη, ιδιαίτερα στην περιοχή Μεσογείων που γειτνιάζει με το διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», αλλά και με τα λιμάνια Λαυρίου και Ραφήνας». 14 η φωτογραφία προσφορά των Αττικών Διαδρομών 15 Μελέτη σύμπραξης εταιρειών ΙΒΙ Group (UK) LIMITED, ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ, «Γενικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής», ΟΑΣΑ Α.Ε., Αθήνα 2008 την εξέλιξη της παρόδιας δόμησης στην Ελλάδα είναι της Εγνατίας οδού 16. Παρακολουθεί δείκτες: μεταβολής της φυσικής γης και αγροτικής γης σε τεχνητές επιφάνειες, μεταβολής της αστικής γης 17, μεταβολής εγκατάστασης των επιχειρήσεων 18, μεταβολής των χρήσεων γης 19, μεταβολής αγοραίων αξιών 20, με έτος βάση το 1998 και έτος ελέγχου το Μελετά ζώνες πλάτους 2000μ5000 και μήκους από μ. σε 18 κόμβους της Εγνατίας οδού πλησίον αστικών κέντρων. Οι 4 βρίσκονται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης 21. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μεταβάλλεται πολύ γρήγορα το φυσικό περιβάλλον και η αγροτική γη σε τεχνητές επιφάνειες (ποσ ο στό 3,83%, στρέμματα ). Οι εγκαταστάσεις χωροθετούνται ραγδαία στον παρόδιο χώρο (908 νέες εγκαταστάσεις στις 222). Η αστική γη μεταβλήθηκε επίσης ιδιαίτερα σημαντικά. Συγκεκριμένα η συνεχής αστική δόμηση μεταβλήθηκε κατά 17,57% (1627,05 στρ), η γραμμική αστική δόμηση σε λωρίδα πλάτους 500μ κατά 23,43% (1.795,53στρ), η ασυνεχής δόμηση κατά 16,88% (2.177,33 στρ). Η μεγάλη όμως αλλαγή είναι στη μεταβολή των χρήσεων γης και στην αξία γης του παρόδιου χώρου. Συ 16 Παρατηρητήριο Εγνατίας οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, observatory.egnatia.gr 17 Μεταβολή της αστικής γης στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα, με βάση τρεις κατηγορίες κατάταξής της: συνεχής αστική δόμηση (έκταση δομημένης γης εντός σχεδίου ή σε συνέχεια με αυτό), γραμμική αστική δόμηση (έκταση πλάτους 500μ, αφαιρουμένου του πλάτους του ο δικού άξονα, σε εντός σχεδίου περιοχή) και ασυνεχής α στική δόμηση (το υπόλοιπο τμήμα αστικής γης που δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω κατηγορίες). 18 Αριθμός, είδος και μέγεθος νέων επιχειρήσεων που ε γκαθίστανται στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα, ως αποτέλεσμα της σημασίας του άξονα στη χωροθετική συμπεριφορά των επιχειρήσεων 19 Μεταβολή της βιομηχανικής και εμπορικής γης στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες χρήσεων: βιομηχανικές περιοχές, εμπορικές περιοχές,περιοχές δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών, περιοχές εγκαταστάσεων μαζικών μεταφορών. 20 Διαχρονική διαφοροποίηση στις τιμές γηπέδων και α γρών,όπως προκύπτουν από τη συλλογή δεδομένων α ντικειμενικών και αγοραίων αξιών. 21 Το παρατηρητήριο βασίζει τη διαχρονική καταγραφή, παρακολούθηση και μελέτη των χωρικών επιδράσεων της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ σε ένα σύστημα δεικτών, εφαρμόζοντας προδιαγραφές, μεθόδους και εργαλεία ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα Ευρωπαϊκή πρακτική, και σε εναρμόνιση με τις προσπάθειες για την αποτίμηση των επιδράσεων των Διευρωπαϊκών Δικτύων στην ανάπτυξη και συνοχή του Ευρωπαϊκού Χώρου.

5 γκεκριμένα σε ζώνη πλάτους 500μ αυξήθηκαν, η Εμπορική γη κατά (99,09%), η Βιομηχανική γη κατά (14,66%), η γη εγκαταστάσεων μαζικών μέσων μεταφορών κατά (75,98%), η γη υπηρεσιών (γραφείων, διοίκησης, επιχειρήσεων, τουρισμού, αναψυχής, κοινωνικών υπηρεσιών) κατά (51,96%) και ο μέσος όρος αγοραίων αξιών γης κατά (247,2%). Ενώ λοιπόν η ιστορική σειρά δημιουργίας δικτύων μετακίνησης ξεκινά από την κάλυψη των απαιτήσεων σε μεταφoρά/μετακίνηση των χρήσεων γης και η όλη πολιτική έως σήμερα επικεντρώνεται στις χρήσεις γης με εργαλείο τη μετακίνηση, σήμερα το σύγχρονο οδικό δίκτυο έχει αναχθεί σε αυτοτελή και ισότιμη παράμετρο της πολεοδομίας. Έχει αλλάξει τα δεδομένα προσφέροντας κυκλοφοριακή συνοχή σχεδόν όλων των περιοχών της πόλης με γρήγορες και εύκολες μετακινήσεις. Οι γρήγορες μεταβολές των χρήσεων γης του παρόδιου χώρου κάνει ε πιτακτική την ανάγκη στη χώρα μας, του ε λέγχου της παρόδιας εγκατάστασης από άποψη πολεοδομική αλλά και κυκλοφοριακή. Στόχος του θεσμικού ελέγχου είναι η διασφάλιση της καλής κυκλοφορίας του οδικού δικτύου για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται αλλά και η διασφάλιση της εξελικτικής πορείας της πόλης και των επιμέρους περιοχών της σύμφωνα με τις προβλέψεις του πολεοδομικού σχεδιασμού και με τις αρχές της δίκαιης και ισότιμης κατανάλωσης των κοινωνικών αγαθών που προσφέρει η πόλη. Το θέμα αυτό αγνοείται σχεδόν παντελώς από την πολιτεία. 3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟ ΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις και να είναι ο οδικός χώρος πολλαπλά λειτουργικός, θα πρέπει να υπάρχει συσχετισμός, αλληλεξάρτηση και χρησιμοποίηση της συνολικής πληροφορίας του πολεοδομικού, κυκλοφοριακού και οδικού σχεδιασμού (joint development). Εάν, μάλιστα, προστεθεί στο σύνολο των σχεδιασμών και η παράμετρος της διατήρησης της κυκλοφοριακής ικανότητας της οδού για το προβλεπόμενο, από το σχεδιασμό, χρονικό διάστημα, παρατηρείται ότι η σχέση των διαφόρων σχεδιασμών έχει κυκλική πορεία, (feed back). Στο τέλος, μετά την εκπόνηση της μελέτης της οδού, καταλήγει πάλι στον πολεοδομικό σχεδιασμό για τον έλεγχο της παρόδιας δόμησης, ώστε να διατηρηθεί η κυκλοφορία της οδού στα επιθυμητά επίπεδα. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ( 1): Σχέσεις πολεοδομικού, κυκλοφοριακού σχεδιασμού και μελετών οδοποιίας. DIAGRAM (1): R elations between urban, traffic and road design FEED BACK χαρακτηριστικά οικιστικών περιοχών χαρακτηριστικά μετακινήσεων οικιστικών περιοχών κυκλοφοριακές απαιτήσεις οικιστικών περιοχών Μελέτη οδικών αξόνων χαρακτηριστικά παρόδιων χρήσεων γης χαρακτηριστικά μετακινήσεων παροδιου χώρου κυκλοφοριακές απαιτήσεις παρόδιων χρήσεων επιλογή φάσης μετακίνησης που θα εκτίμηση καθοριστικής λειτουργίας οδού επιλογή λειτουργικής κατηγορίας οδού κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά επιλογή κυκλοφοριακών παράμετρων επιλογή παράμετρων οδικού σχεδιασμού Μελέτη οδού έλεγχος της παρόδιας ανάπτυξης ώστε η κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού να διατηρείται εντός των επιθυμητώνορίων (προσδιορισμος των όρων δόμησης και του τρόπου πρόσβασης και δόμησης ΠΟΛΕΟΔΟ ΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟ ΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ο συσχετισμός των πολεοδομικών εργαλείων, με τον κυκλοφοριακό φόρτο τον παραγόμενο από τις παρόδιες εγκαταστάσεις και ο έλεγχος του τρόπου πρόσβασης των οχημάτων σε αυτές, βοηθούν τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο της παρόδιας δόμησης. Ο ποσοτικός έλεγχος (land use design control) προσδιορίζει το προβλεπόμενο μέγεθος ανάπτυξης της παρόδιας περιοχής και τη σύνθεση των επί μέρους χρήσεων (land use design) και ο ποιοτικός έλεγχος (access control) προσδιορίζει τον τρόπο πρόσβασης και δόμησης στα οικόπεδα (access design, zoning ordinance, precise plot plan) της παρόδιας περιοχής με το. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ FEED BACK

6 Ο προσδιορισμός του μεγέθους ανάπτυξης των χρήσεων γης καθορίζει το ύψος του παραγόμενου κυκλοφοριακού φόρτου από την παρόδια δόμηση. Ο προσδιορισμός της σύνθεσης των χρήσεων γης μας δίνει τη δυνατότητα της ανάμειξης των χρήσεων γης και της πολυλειτουργικότητας του χώρου. Ο προσδιορισμός της διάταξης των επί μέρους στοιχείων, που εξυπηρετούν την κυκλοφορία στο οικόπεδο και το οικοδομικό τετράγωνο μας παρέχει τη δυνατότητα του ελέγχου της πρόσβασης στην εγκατάσταση με ασφάλεια και χωρίς κυκλοφοριακά προβλήματα. Ο έλεγχος του μεγέθους, της σύνθεσης και της διάταξης των χρήσεων γης γίνεται με την επιλογή των κατάλληλων παραμέτρων σχεδιασμού (Συντελεστής Δόμησης, αρτιό τητα, επιφάνεια κάλυψης, μέγιστο ύψος, οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές, αποστάσεις από όρια οικοπέδου και οδού, διαχωρισμός κυκλοφορίας, διασταυρώσεις, είσοδος έξοδος, εσωτερική κυκλοφορία, στάθμευση). Οι παράμετροι αυτές υλοποιούνται με τη θεσμοθέτηση, όρων δόμησης, ρυμοτομικού σχεδίου και κανονιστικών διατάξεων της παρόδιας περιοχής. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ(2):Παράμετροι παρόδιας δόμησης DIAGRAM(2):Parameters of roadside built environment ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗ ΣΗ Π.Δ. Μέγεθος ανάπτυξης του κάθε είδους χρήσης γης μικτός Σ.Δ, αρτιότητα των οικοπεδων, ποσοστό επιφάνειας κάλυψης, πλάγιες απoστάσεις όρων δόμησης, ρυμοτομικό σχέδιο Σύνθεση των διαφορετικών ειδών χρήσεων γης στην παρόδια ζώνη ειδικός Σ.Δ, αρτιότητα, αριθμός μονάδων εγκατάστασης ανά ενότητα όρων δόμησης, ρυμοτομικό σχέδιο Τρόπος εγκατάστασ ης της χρήσης για την εύρυθμη κυκλοφορία στο οικόπεδο και στο Ο.Τ. οικοδομική ρυμοτομική γραμμή, αποστάσεις από όρια οικοπέδου περίγραμμα κάλυψης κλπ ρυμοτομικό σχέδιο, κανονιστικώ ν διατάξεων 4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΔΙ ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑ ΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΥ ΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Η μεθοδολογία 22 που αναπτύσσεται στόχο έχει τον προσδιορισμό του μεγέθους των παρόδιων χρήσεων, ώστε η παραγόμενη κυκλοφορία τους να μην δημιουργεί προβλήματα στους οδικούς άξονες. Περιέχει δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα συντάσσεται ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΦΟΡΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΔΙΟΥ ΧΩΡΟΥ (traffic generation vocabulary 23 ). Στον πίνακα αυτό προσδιορίζεται η επιφανειακή μονάδα μέτρησης της κάθε παρόδιας χρήσης γης και ο κυκλοφοριακός φόρτος που παράγει η μονάδα αυτή. Τα δύο αυτά μεγέθη κάνουν δυνατή τη μέτρηση του συνολικού κυκλοφοριακού φόρτου του παραγόμενου από κάθε χρήση γης που εγκαθίσταται παρόδια. Στην δεύτερη ενότητα προσδιορίζεται το μέγεθος ανάπτυξης του παρόδιου χώρου, (κτισμένη επιφάνεια), και της κάθε επιτρεπόμενης χρήσης σε αυτόν, ώστε ο παραγόμενος κυκλοφοριακός φόρτος από τις παρόδιες εγκαταστάσεις να βρίσκεται στα επιθυμητά όρια. Τα όρια αυτά του μέγιστου κυκλοφοριακού φόρτου που μπορεί να εξυπηρετήσει η οδός για τις παρόδιες χρήσεις παρέχεται από την κυκλοφοριακή μελέτη του οδικού άξονα. Με τη βοήθεια του κυκλοφοριακού φόρτου της μονάδας κάθε χρήσης γης, που παρέχεται από τον παραπάνω αναφερόμενο πίνακα, κατανέμεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος κυκλοφοριακός φόρτος στις παρόδιες χρήσεις γης και καθορίζονται οι μονάδες από κάθε χρήση που μπορεί να περιέχει ο παρόδιος χώρος. Επιπλέον με τη βοήθεια πάλι του παραπάνω πίνακα, που καθορίζει την κτισμένη επιφάνεια της μονάδας κάθε χρήσης, μπορούν να προσδιορισθούν, από τον πολεο 22 Διδακτορική διατριβή Θ.Μαράτου, «χρήσεις γης και κυκλοφορία» Ε.Μ.Π Traffic Authority of New South Wales, "Land Use Traffic Generation Data and Analysis", by Traffic Authority of New South Wales, 52 Rothschild Avenue, Rosebery, N.S.W In assotiation with N.S.W. Planning & Environment Commission. 1980

7 δομικό σχεδιασμό, οι πολεοδομικές παράμετροι του παρόδιου χώρου που καθορίζουν τις επιφάνειες, τη συνολική δόμηση και τα είδη των χρήσεων γης (Σ.Δ., αρτιότητα, επιφάνεια κάλυψης, μέγιστο ύψος κλπ) και να θεσμοθετηθούν. ΣΧΕΔΙΟ (2): Πολεοδομικές παράμετροι DESIGN (2): Urban parameters ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑ= ΚΑΤΑ ΟΜΟΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙI ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ = ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΥ ΑΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΜΒΑÄÏ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Í ÔÏ Õ Ï ÉÊÏ = ΠΟΣΟΣΤΟ ÐÅÄÏ Õ ÄÉÍ ΠΟΥ ÅÉ ΑΝ ÔÇ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΙ Ì ÅÃÉÓÔÇ ÅÐÉÔÑÅÐÏ ÌΜΕ ÅÍ ΤΟ Ç ÊÁËÕØÇ ΕΜΒΑΔΟΝ ÊÔÉÓÌ ΤΟΥ ÁÔÏ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Ó ÓÔÏ ΔΙΝΕΙ Ï ÉÊÏ ΤΗ ÐÅÄÏ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Εαρτ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ = ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΔΟΜΗΣΗ Εαρτ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ = ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Σ.Δ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ Η ΔΟΜΗΣΗ = ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΔΕΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟ Σ.Δ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ = ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΙΣΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΝ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΟΡΟΦΟΥΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠEΔΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΤΙΣΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΦΟΥΣ Αναλυτικότερα περιγράφονται παρακάτω οι δύο ενότητες. ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΑ= ΚΑΤΑ ΟΜΟΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι V 4.1 Μεθοδολογία σύνταξης πίνακα με τον κυκλοφοριακό φόρτο και τη κτισμένη επιφάνεια της μονάδας μέτρησης των εμφανιζομένων παρόδια χρήσεων γης (traffic generation vocabulary) Η Μεθοδολογία σύνταξης αυτού του πίνακα περιέχει δύο στάδια. Πρώτο Στάδιο Στο πρώτο στάδιο προσδιορίζεται η μονάδα της χρήσης γης ως προς το είδος της, τη λειτουργική κατηγορία της οδού στην οποία τοποθετείται παρόδια και προσδιορίζονται τα πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της. Με αυτόν τον τρόπο καθορίζονται οι τελικές κατηγορίες μέτρησης του κυκλοφοριακού φόρτου της μονάδας της χρήσης. Προσδιορίζεται: Το είδος της μονάδας σύμφωνα με τις επιμέρους κατηγορίες της χρήσης, όπως αναφέρονται στην ΕΣΥΕ 24 και την ΕΠΑ 25.(π.χ. σουπερ μαρκετ, φωτογραφείο, φαρμακείο, μπακάλικο κλπ) Η θέση της χρήσης, (πολεοδομική χωροθέτηση), εντός ή εκτός σχεδίου πόλης. Αν βρίσκεται στην εντός σχεδίου περιοχή προσδιορίζεται η γενική χρήση 26 που ε ντάσσεται 27 (π.χ. γενική/αμιγής κατοικία, ε ντός κέντρου πόλης κλπ). Στην εκτός σχεδίου εξετάζεται αν η γη είναι αγροτική, φυσικό περιβάλλον, βρίσκεται κοντά σε εισόδους πόλεων κλπ. Το μέγεθος της κτισμένης επιφάνειας της μονάδας της χρήσης. Στη συνέχεια προσδιορίζονται τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της μονάδας μέτρησης των παρόδιων χρήσεων γης που πρόκειται να μετρηθούν (κυκλοφοριακός φόρτος, ημερήσιος/αιχμής, σύνθεση κυκλοφορίας, χαρακτηριστικά μετακίνησης). Κοινό υπόβαθρο αναφοράς των πολεοδομικών και κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της μονάδας μέτρησης της χρήσης, είναι η λειτουργική κατάταξη των οδών Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 25 Εθνική Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Για το εμπόριο π.χ. χονδρικό, λιανικό. Το λιανικό έχει τις υποκατηγορίες καθημερινό, ανώμαλο, σπάνιο κλπ 26 Π.Δ. 23.2/ ΦΕΚ 166Δ 27 Οι επιτρεπόμενες χρήσεις στην κατηγορία γενική κατοικία είναι: (κατοικία και ξενώνες, εμπόριο, αναψυχή, κοινωνικη πρόνοια, διοίκηση, παιδικές χαρές, πρατήρια βενζίνης, αθλητικές εγκαταστάσεις. 28 Εγκύκλιος 37 ΔΜΕΟ/α/ο/987/ ΟΜΟΕ ΛΚΟΔ

8 Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των πολεοδομικών και κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της κάθε χρήσης γης. ΠΙΝΑΚΑΣ (1): Παράμετροι προσδιορισμού της μονάδας μέτρησης. Table (1): parameters of specification of the unit of measurement ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ αντιπροσωπευτική μονάδα. Π.χ. Εμπόριο κατάστημα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚ θεσμοθετημένη λειτουργική Η ΚΑΤΗΓΟ κατηγορία οδών (Εγκύκλιος 37 ΡΙΑ ΟΔΟΥ ΔΜΕΟ/α/ο/987/ ΟΜΟΕ ΛΚΟΔ ) ΠΟΛΕΟΔΟΜ ΙΚΑ ΧΑΡΑ ΚΤΗΡΙΣΤΙ ΚΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ ΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟ ΡΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ ΣΤΙΚΑ πολεοδομική γενική χρήση γης που εντάσσεται (θέση), σύνθεση των χρήσεων γης που επιτρέπονται εντός της γενικής χρήσης γης, επιφάνεια της μονάδας. αριθμός μετακινήσεων, χρονική περίοδος μετακίνησης, διεύθυνση κυκλοφορίας, είδος μεταφορικού μέσου, σκοπός μετακίνησης. κυκλοφοριακός φόρτος, σύνθεση κυκλοφορίας Με αυτόν τον τρόπο η μονάδα, προσδιορίζεται πολεοδομικά και κυκλοφοριακά σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή, που εντάσσεται (πόλη, οικιστική περιοχή), αλλά και με την άμεση περιοχή (παρ όδιος χώρος) ένταξής της. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ( 3): Σχέσεις των χαρακτηριστικών των χρήσεων γης, με τις Πολεοδομικές περιοχές επιρροής τους. Table (3):Relations between the characteristics of land uses and their influence areas ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (επίπεδο πόλης) ΠΑΡΟΔΙΟΣ ΧΩΡΟΣ (ζώνης εμπειρικού πλάτους μ ) ΠΑΡΟΔΙΟΣ ΧΩΡΟΣ χαρακτηριστικα χρησης γης) Θέση σε γενικές χρήσεις γης (Π.Δ. 23.2/ ΦΕΚ 166Δ.) Μορφή ανάπτυξης (γραμμική, επιφανειακή κλπ) Σύνθεση (πλήθος μονάδων) των ειδικών χρήσεων γης στις γενικές χρήσεις γης Ειδη κατηγοριών της χρήσης γης (πχ εμπόριο λιανικό, χονδρικό) Είδος μονάδας (πχ. κατάστημα) κτισμένη επιφάνεια μονάδας Λειτουργική κατηγορία οδού Χαρακτηριστικά μετακίνησης δηλαδή (αριθμός, χρονική περίοδος, διεύθυνση κυκλοφορίας, είδος μεταφορικού μέσου, σκοπός μετακίνησης Κυκλοφοριακός φόρτος χρήσης ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ( 4): Προσδιορισμός κατηγοριών της μονάδας της χρήσης γης Table (4): Definition of the land use unit categories. κ.φ. (ημερήσιου, αιχμής) πελατών, εργαζομένων, εξυπηρετούντων την χρήση είδους χρήσης γης (πχ εμπόριο) Λειτουργικής κατηγορίας οδού σύμφωνα με τις θεμοθετημένες κατηγορίες της ΟΜΟΕ, (ι, ιι, ιιι, ιv) με παρόδια δόμηση εντός σχεδίου εντός κέντρου κέντρου (D), (E) (D), (E) εντός άλλης ζώνης(β),( C( D),(E) εκτός σχεδίου σε αγροτική, φυσικο περιβάλλον(,πλησίον πόλεων (Β, C) μορφής: γραμμικής, επιφανειακής, καθ'ύψος, γραμμικής και καθ'ύψος, επιφανειακής και καθ'ύψος κτισμένης επιφάνειας (μεγέθους) μονάδας μέτρησης κάθε υποκατηγορίας ειδους (κατηγορίες της ΕΣΥΕ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ενταξη στην άμεση περιοχή Ενταξη στην εγγύς περιοχή Ενταξη στην ευρύτερη περιοχή

9 Δεύτερο Στάδιο Στο δεύτερο στάδιο προσδιορίζεται ο κυκλοφοριακός φόρτος της μονάδας της χρήσης γης. Μετράται ο κυκλοφοριακός φόρτος των μονάδων όλων των υποκατηγοριών της χρήσης (πχ για το εμ πόριο, καταστήματα υποδημάτων, ένδυσης κλπ) ικανοποιητικού δείγματος. Προσδιορίζεται στατιστικά η σχέση του κυκλοφοριακού φόρτου και της κτισμένης επιφάνειας της μονάδας των επιμέρους κατηγοριών της χρήσης, ( εμπόριο φαρμακείο, super market, πολυκαταστήματα κλπ), ώστε να καθορισθούν οι τελικές ομαδοποιημένες κατηγορίες της μονάδας μέτρησης του κυκλοφοριακού φόρτου (σ υ νάφεια δείκτης pearson r). ΠΙΝΑΚΑΣ ( 2): Κυκλοφοριακός φόρτος και εμβαδόν της μονάδας μέτρησης εμπορίου. TABLE ( 2): Traffic volume and size of the trade unit. εκτός σχεδίου περιοχές: ΒΙΠΕ (Β), αγροτική γη (Α), φυσικό περιβάλλον(φ) Λειτουργική κατηγο ρία οδού (A,B,C, D,E) I (A,B,C, D,E) II (A,B,C, D,E) III (A,B,C, D,E) IV,V, VI Χρήση γης "ΕΜΠΟΡΙΟ" μονάδα εντός σχεδίου περιοχές μέτρησης κέντρο 2 κ.φ 1. κ.φ. αιχμής εμβαδόν κ.φ 1. κ.φ. αιχμής εμβαδόν κ.φ 1. κ.φ. αιχμής εμβαδόν κ.φ 1. κ.φ. αιχμής εμβαδόν γενική(γ) αμιγής(α) κατοικία, επαγγ. εγκατάστα ση(εσ) Μ Υ Τ Σ Γ Γ Α ΕΣ Β Α Φ 1. κ.φ.=κυκλοφοριακός φόρτος (οχήματα/ώρα) 2. κέντρα:μητροπολιτικό (Μ), υπερτοπικό(υ), τοπικό(τ) συνοικιακό(σ), γειτονιάς(γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ( 3): Eπί μέρους κατηγορίες της μονάδας μέτρησης του εμπορίου των κτιριακών εμπορικών κέντρων. TABLE ( 3): More detailed divisions of the trade units of building centers πολεοδομικά χαρακτηριστικά λειτουργική κατηγορία οδού Υπερτοπικό γραμμικής α νάπτυξης κύρια αρτηρία Υπερτοπικό γραμμικής ανάπτυξης δευτερεύουσα αρτηρία Υπερτοπικό επιφανειακής ανάπτυξης κύρια αρτηρία σε άλλη ζώνη ε λεύθερη γραμμική ανάπτυξη κύρια αρτηρία σε άλλη ζώνη ε λεύθερη καθ' ύ ψος ανάπτυξη σε κύρια αρτηρία μέσος όρος αριθμού καταστημάτων/ εμπορικό κέντρο με : super market.έπιπλα ηλεκτρικά είδη κυκλοφοριακός φόρτος της γενικευμένης μονάδας μέσος όρος συνολικού κυκλοφοριακού φόρτου του εμπορικού κέντρου χωρίς super market.έπιπλα.ηλεκτρικά είδη με: 1.super market 2.έπιπλα 3.ηλεκτρικά είδη χωρίς: 1.super market 2.έπιπλα 3.ηλεκτρικά είδη 27,5 0 1, , , , , ,83 1,79 354,9 53, ,08 1, ,18

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου Κατεύθυνση: Πολεοδομία Χωροταξία Μάθημα:Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Αρσένης Ρίγγας Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) αποτελεί ένα κατευθυντήριο σχέδιο που σκοπό έχει

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 1 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ 11-13, Σεπτ. 2008 73η Δ.Ε.Θ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Η επίδραση των οδικών αξόνων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακή κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία «Προσεγγίσεις του εφαρµοσµένου αστικού σχεδιασµού στην Ελλάδα» Υπεύθυνοι µαθήµατος: Κ. Σερράος, Ε. Κλαµπατσέα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET17: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET17: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη μεταβολή της βιομηχανικής και εμπορικής γης και γενικότερα γης που καταλαμβάνεται από οικονομικές δραστηριότητες στην άμεση ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες Περιεχόμενα Εισαγωγή.................................................................. xiii 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7 Α - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ανιχνεύοντας την κρίση με επίκεντρο την οδό Πατησίων. Σενάρια ανασυγκρότησης του αστικού ιστού Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η

Διαβάστε περισσότερα

ηαγοράτωνγηπέδωντο 2011 στηνμακεδονία ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ σε συνδυασµό µε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ και οι επιπτώσεις τους στην ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Συνολική έκταση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ OIKOΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΟΔΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ & ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ OIKOΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΟΔΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ & ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ OIKOΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΟΔΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ & ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα των εταιρειών συμφερόντων Π.ΤΣΙΓΑΡΙΔΗ ξεκίνησε το 1975 με αιχμή τον κατασκευαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11)

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) εκτίµηση & πολεοδοµικόςέλεγχος ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ καιοι επιπτώσεις της στην ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΣΟΧΗ : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρ. Τοπογράφος µηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14 Περιεχόμενα Πρόλογος 14 Κεφάλαιο 1 Ιστορική εξέλιξη των πόλεων 17 1.1 Ορισμός της πόλης και βασικές έννοιες.................... 17 1.2 Η εξέλιξη των πόλεων............................... 21 1.3 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc

Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Θεσμικό πλαίσιο: Ν.1337/83, Ν2508/97 Οδηγίες από τον υπερκείμενο σχεδιασμό Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το από 17-2-1986 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 63/Δ/18-2-1986 ) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου γύρω από τα διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ 1 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Πολεοδομική μελέτη περιοχής Bοσπόρου Γνωμοδότηση ΣΧΟΠ (πράξη 222 /συνεδρία 19 η / 01. 06. 99) Α. Ο Δήμος προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα των αντικρουόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την μεταβολή των αξιών γης στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα και σε επιλεγμένα σημεία. Ως έτος βάσης για την εκτίμηση των μεταβολών αξιών

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Ζωή Χριστοδουλοπούλου, Project Manager 2015 - Νέο Ρεκόρ για τον Ελληνικό Τουρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης. και με ποια εργαλεία; Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ. Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας

Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης. και με ποια εργαλεία; Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ. Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης Τι μπορεί να προσφέρει Τι πρέπει να προσφέρει Τι πρέπει να επιτύχει και με ποια εργαλεία; Γλαύκος Κωνσταντινίδης Πολεοδόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET16: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET16: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη μεταβολή πυκνότητας της αστικής γης στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα, με βάση τρεις κατηγορίες κατάταξης: συνεχής δόμηση γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα έρευνας Τουρνικιώτης ΕΜΠ Βασενχόβεν Βασιλοπούλου Βασιλειάδης Καρύδη Καφαντάρης Κίτσος Μουζακίτης Πατατούκα

Ομάδα έρευνας Τουρνικιώτης ΕΜΠ Βασενχόβεν Βασιλοπούλου Βασιλειάδης Καρύδη Καφαντάρης Κίτσος Μουζακίτης Πατατούκα Ομάδα έρευνας Παναγιώτης Τουρνικιώτης καθηγητής ΕΜΠ Μαρία Βασενχόβεν Χριστίνα Βασιλοπούλου Βασίλης Βασιλειάδης Ηώ Καρύδη Φάνης Καφαντάρης Βασίλης Κίτσος Σταύρος Μουζακίτης Έλενα Πατατούκα αρχιτέκτονες

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: 10 η Αριθμός Απόφασης: 3/10/17.06.2014 Σήμερα, 17 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 160-162 & 25 ης Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ NAFPLIO A. THE HISTORIC CHARACTER OF THE CITY B. PROPOSALS FOR PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE OLD CITY - VIEW FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά)

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Π.3.1 Πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΓΠΣ για την πολεοδομική οργάνωση του Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

Η πολεοδομική παράμετρος και οι επιπτώσεις της στην αξία των παρόδιων αγροτεμαχίων.

Η πολεοδομική παράμετρος και οι επιπτώσεις της στην αξία των παρόδιων αγροτεμαχίων. ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η πολεοδομική παράμετρος και οι επιπτώσεις της στην αξία των παρόδιων αγροτεμαχίων. Ι. Γενικά Τα παρόδια αγροτεμάχια είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία των εκτός σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΕΩΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΑΙ ΛΕΝΤΙΩΝ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεσιμότητα εμπορικών χώρων. Α εξάμηνο 2009. Κος Γιάννης Σιώτος Επικεφαλής Παρατηρητηρίου Αγοράς, Πρόεδρος PROPERTY LTD

Διαθεσιμότητα εμπορικών χώρων. Α εξάμηνο 2009. Κος Γιάννης Σιώτος Επικεφαλής Παρατηρητηρίου Αγοράς, Πρόεδρος PROPERTY LTD Διαθεσιμότητα εμπορικών χώρων Α εξάμηνο 2009 Κος Γιάννης Σιώτος Επικεφαλής Παρατηρητηρίου Αγοράς, Πρόεδρος PROPERTY LTD Από την οικονομική συγκέντρωση Στην απαξίωση εμπορικών αγορών Τα «ΠΡΟΣΩΠΑ» της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Οικοδομική άδεια Ναι (α) Όχι (β) Υπέρβαση δόμησης έως 100 τ.μ. Όχι (γ) Υπέρβαση δόμησης από 100 έως 200 τ.μ Όχι (δ) Υπέρβαση δόμησης από 200 έως 500

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσία στο Εξωτερικό. Νοέμβριος 2007

Παρουσία στο Εξωτερικό. Νοέμβριος 2007 Παρουσία στο Εξωτερικό Νοέμβριος 2007 2 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ρουμανία, Οδός Verzisori 6-10 (κοντά στη Λεωφόρο Splaiul Unirii) Παρουσία στο Εξωτερικό Οικιστική και Εμπορική Ανάπτυξη 3 4 HΠρόλογος J&P Development

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ πόσες μετακινήσεις δημιουργούνται σε και για κάθε κυκλοφοριακή ζώνη; ΟΡΙΣΜΟΙ μετακίνηση μετακίνηση με βάση την κατοικία μετακίνηση με βάση άλλη πέρα της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κυκλοφορική ροή (traffic flow) αφορά στην κίνηση οχημάτων ή πεζών σε μια οδό και προσδιορίζεται από μεγέθη κυκλοφορικής ροής (traffic flow variables)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Αριθ. Πρωτ.: 8640 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Αριθ. Πρωτ.: 8640 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-2-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 8640 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Διεύθυνση Αμαλιάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ. Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα

Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ. Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα Η Πολεοδοµική Μελέτη στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγµατικότητα Εισηγητής : ούµας ηµήτριος ιπλωµ. Αρχιτεκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 20422 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Νοµοθετικές Ρυθµίσεις Ν.947/79 Ν.1337/83 οριοθέτηση του αστικού ιστού µε παράλληλη ένταξη πυκνοδοµηµένων περιοχών αυθαιρέτων σε Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δήμος Λάρνακας Δήμος Λιβαδιών

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 1. Γενικές αρχές.... 3 2. Γενική αντιστοίχηση χρήσεων γης στις Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης (ΠΟΑ).... 3 3. Αντιστοίχηση χρήσεων γης ανά οικισµό.... 5 3.1. Νέα Αγχίαλος (Π.Ε.1-3)...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1 Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσμού. Η βελτίωση επηρεάζει την ελκυστικότητα της πόλης και αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Εγκριμένο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΔΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ Λευκωσία, Ιούνιος 2008 P Σεπτεμβρίου 2 Το «Σχέδιο Περιοχής Παλαιού Πυρήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

19. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΥ- ΡΙΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

19. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΥ- ΡΙΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 19. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΥ- ΡΙΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Βασίλης Ψαριανός, αν. καθηγητής ΕΜΠ 19.1. Στόχοι του ελέγχου των προσβάσεων Ο έλεγχος των προσβάσεων κατά μήκος του κύριου οδικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET16: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET16: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη μεταβολή πυκνότητας της αστικής γης στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα, με βάση τρεις κατηγορίες κατάταξης: συνεχής δόμηση γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» 1 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ Α1. Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Α2. Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ)

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Ιάσων Τσάκωνας, Διευθύνων Σύμβουλος, OLIAROS Property Development PRODEXPO 14o Συνέδριο για την ανάπτυξη & αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιτροπή: Συντονισμός - Παρουσίαση: Ζύγρας Νέστωρ, Τοπογράφος Μηχ. Κουρουμπέτση Τάνια, Αρχ. Μηχ. Τσάντζαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 4η Γραπτή Εργασία Ακαδημαϊκού Έτους

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 4η Γραπτή Εργασία Ακαδημαϊκού Έτους Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4η Γραπτή Εργασία Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011 Φοιτητής : Λιούμπας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3059/2009 ΤΟΥ ΣτΕ Ο δικαστικός έλεγχος σημαντικών πολεοδομικών επεμβάσεων

Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3059/2009 ΤΟΥ ΣτΕ Ο δικαστικός έλεγχος σημαντικών πολεοδομικών επεμβάσεων Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3059/2009 ΤΟΥ ΣτΕ Ο δικαστικός έλεγχος σημαντικών πολεοδομικών επεμβάσεων THE DOUBLE GENERATION IN ATHENS IN LIGHT OF DECISION No. 3059/2009 OF THE

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα