Human Factors Implications Unmanned Aircraft Accidents: Flight-Control Problems

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Human Factors Implications Unmanned Aircraft Accidents: Flight-Control Problems"

Transcript

1

2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΑ (UAV): ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ. DOT/FAA/AM-06/8 Office of Aerospace Medicine Washington, DC Human Factors Implications of Unmanned Aircraft Accidents: Flight-Control Problems 2 Kevin W. Williams Civil Aerospace Medical Institute Federal Aviation Administration Oklahoma City, OK April 2006 ΠΗΓΗ: /capabilities/rtnwcm/groups/iis/documents/content/rtn_iis _ucs_faa2.pdf

3 Περίληψη. Αυτή η µελέτη εστιάζεταιι σε τρεις κατηγορίες προβληµάτων ελέγχου πτήσης που συνδέονται µε τα µη επανδρωµένα τηλεκατευθυνόµενα αεροσκάφη. Οι τρεις κατηγορίες προβληµάτων ελέγχου της πτήσης είναι: 1. Οι εξωτερικές δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο χειριστής µε αντιφατική (ασυνεπή) χαρτογράφηση για τον έλεγχο του κινούµενου αεροσκάφους. 2. υσκολίες που συνδέονται µε την µεταβίβαση του ελέγχου από τη µια θέση ελέγχου σε µια άλλη, κατά την διάρκεια της πτήσης. 3. Προβλήµατα που συνδέονται µε την αυτοµατοποίηση των χειρισµών ελέγχου. 3 Εισαγωγή. Τα Μη Επανδρωµένα Αεροσκάφη (UAV), έχουν παρουσιάσει δυσανάλογα µεγάλους αριθµούς ατυχηµάτων σε σχέση µε τα επανδρωµένα αεροσκάφη. Το 1996, η Συµβουλευτική Επιστηµονική Επιτροπή της Πολεµικής Αεροπορίας προσδιόρισε την αλληλεπίδραση που είχε το δίδυµο άνθρωπος/σύστηµα ως το µέγιστο κενό στους υπάρχοντες σχεδιασµούς για κατασκευή ΜΕΑ (UAV). Μια πρόσφατη αναθεώρηση των στατιστικών των ατυχηµάτων για τα στρατιωτικά ΜΕΑ (UAV), υποστηρίζει αυτή τη διαπίστωση. Εντούτοις, αυτά τα κενά που είναι υπεύθυνα για τα περισσότερα των ατυχηµάτων είχαν διαφορές µε τα διάφορα συστήµατα. Στην ανασκόπηση των στοιχείων των ατυχηµάτων ΜΕΑ (UAV) που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή τη µελέτη, χρησιµοποιήθηκε η µία µέθοδος που εξετάζειει τα ατυχήµατα σε πολλούς τύπους ΜΕΑ (UAV) και τα κατηγοριοποιεί ανάλογα µε τη δυνατότητα του ελέγχου της πτήσης τους από τον άνθρωπο. Η επιτυχία ή η αποτυχία της πτήσης ενός ΜΕΑ (UAV), σε µεγάλο βαθµό καθορίζεται από το πόσο εύκολα αυτά µπορεί να τα πετάξει κανείς, που βρίσκεται έξω από αυτά.

4 Από την στιγµή που ο χειριστής διαχωρίζεται από το αεροσκάφος, οι σχεδιαστές αντιµετωπίζουν ένα βασικό πρόβληµα, το πώς δηλαδή θα ελέγχεται το αεροσκάφος εν πτήση. Επιλέχτηκαν τρεις κατηγορίες πτήσεις ελέγχου για την επισκόπηση. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει έναν εξωτερικό χειριστή, (EP) External Pilot, που ελέγχει την πτήση του αεροσκάφους. Βασικά, ο εξωτερικός χειριστής ελέγχει το αεροσκάφος χρησιµοποιώντας οπτική επαφή, ίδια τεχνική µε αυτήν που χρησιµοποιούν οι ερασιτέχνες µε τηλεκοντρόλ. Η πτήση που χρησιµοποιεί ένα εξωτερικό χειριστή αντιπροσωπεύει την πιο βασική λύση στο πρόβληµα του διαχωρισµού του χειριστή από το αεροσκάφος ενώ ακόµη επιτρέπει στο χειριστή να ελέγχει την στάση (attitude) και την θέση (location) του αεροσκάφους. Η προοπτική του χειριστή αλλάζει και από εγωκεντρική γίνεται εξωκεντρική. Τα προβλήµατα που δηµιουργεί αυτή η αλλαγή θα συζητηθούν αργότερα. Η δεύτερη κατηγορία αφορά την µεταβίβαση του ελέγχου κατά την διάρκεια της πτήσης. Ενώ η µεταβίβαση του ελέγχου µπορεί να γίνεται εύκολα µέσα σε ένα επανδρωµένο πιλοτήριο, αυτό δεν ισχύει απόλυτα µε τα ΜΕΑ (UAV). Η µεταβίβαση του ελέγχου µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε διάφορους τρόπους, όπως θα συζητηθεί παρακάτω. Επιπλέον, η µεταβίβαση του ελέγχου από τον έναν χειριστή στον άλλον µπορεί να διαφέρει ριζικά από σύστηµα ΜΕΑ, σε άλλο σύστηµα ΜΕΑ. Σχεδόν σε κάθε σύστηµα από τα υπάρχοντα, υπήρξαν ατυχήµαταα που συνδέονται µε την µεταβίβαση του ελέγχου. Στη πορεία θα κάνουµε ανασκόπηση αυτών των προβληµάτων και θα εξετάσουµε τις πιθανές λύσεις για αυτά. 4 Η τρίτη κατηγορία ελέγχου της πτήσης των ΜΕΑ (UAV), είναι η αυτοµατοποίηση του ελέγχου. Ίσως, επειδή ο χειριστής έχει αποµακρυνθεί από το αεροσκάφος, φαίνεται να υπάρχει ένας κρυφός στόχος των σχεδιαστών των ΜΕΑ (UAV). Να αφαιρέσουν τον χειριστή ολοκληρωτικά από το σύστηµα. Αυτό σηµαίνει (µάλλον) η αυτοµατοποίηση του ελέγχου όλης της πτήσης.

5 Ένα από τα πιο σύγχρονα στρατιωτικά ΜΕΑ (UAV), το RQ-4 Global Hawk Global Hawk, είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένο, από την αρχική τροχοδρόµ µηση, την απογείωση µέχρι και την προσγείωση. Εντούτοις, η εφαρµογή της αυτοµατοποίησης, δεν έχει αποτρέψει τα ατυχήµατα τα οποία αποδίδονταν συγκεκριµένα στην αυτοµατοποίηση. Θα είναι χρήσιµο να αναθεωρήσουµε κάποια από τα ατυχήµατα και να σκεφτούµε πώς θα βελτιωθούν αυτά τα συστήµατα. Αυτή η µελέτη, αντί να κάνει µια στατιστική περίληψη των στοιχείων των ατυχηµάτων, σχετικά µε τα ΜΕΑ (UAV), θα κάνει ανασκόπηση αριθµού ατυχηµάτων που σχετίζονται µε τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω. 5 Ο σκοπός της µελέτης είναι να προτείνει τις πιθανές επεµβάσεις που θα πρέπει να γίνουν για να αποτρέψουν να συµβούν τέτοια ατυχήµατα. Εξωτερικός χειρισμός. Η πιο σίγουρη λύση για να λυθεί το πρόβληµα της αντίληψης της θέσης και της στάσης ενός ΜΕΑ (UAV), είναι η άµ µεση οπτική επαφή. Ο χειριστής που διατηρεί άµεση οπτική επαφή µε το αεροσκάφος, ονοµάζεται συνήθως εξωτερικός χειριστής, ενώ αντίθετα ένας εσωτερικός χειριστής αντιλαµβάνεται την θέση και την στάση του ΜΕΑ (UAV), µόνο µε ηλεκτρονικά µέσα/τρόπους. Ο εξωτερικός χειριστής για να διατηρήσει οπτική επαφή µε το ΜΕΑ (UAV), χρησιµοποιεί ένα φορητό κιβώτιο ράδιο-ελέγχου. Πολλά από αυτά τα κιβώτια ελέγχου είναι παρόµοια µε αυτά που χρησιµοποιούν οι ερασιτέχνες/χοµπίστες αεροµοντελιστές και παρέχουν τον άµεσο έλεγχο των πηδαλίων του ΜΕΑ (UAV), µε την χρήση ενός

6 χειριστηρίου (joystick). Η χρήση των φορητών αυτών κιβωτίων περιλαµβάνει πολύ λίγη αυτοµατοποίηση. Φορητό κιβώτιο ράδιο-ελέγχου αερομοντελιστού. Για εκείνα τα συστήµατα που απαιτούν έναν εξωτερικό χειριστή, οι στατιστικές δείχνουν ότι ο έλεγχος ενός ΜΕΑ (UAV) κατά την διάρκεια της προσγείωσης είναι ένα δύσκολο πρόβληµα. 6 Το ΜΕΑ (UAV) MQ-5B Hunters, εν πτήση. Παραδείγµατος χάριν, µε το σύστηµα MQ-5B Hunters, που το πετάει ο αµερικανικός στρατός, το 47% των ατυχηµάτων που συνέβησαν, είχαν σχέση µε τους ανθρώπινους

7 παράγοντες και συνέβησανν στην προσγείωση. Ένα επιπρόσθετο 20% από τα ατυχήµατα που συνέβησαν, απεδόθη σε λάθος του εξωτερικού χειριστή κατά την διάρκεια της απογείωσης. Το ΜΕΑ (UAV) RQ-2 Pioneer στη φάση εκτόξευσης από τον επί οχήματος, καταπέλτη. Επίσης, το RQ-2 Pioneer, που και αυτό χρησιµοποιεί εξωτερικό χειριστή, αντιµετώπισε αναλογικά ένα µεγάλο αριθµό ατυχηµάτων κατά την προσγείωση. Μια πρόσφατη ανάλυση των στοιχείων των ατυχηµάτων του Pioneer, αποκάλυψε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (το οποίο ήταν 68%) ατυχηµάτων που είχαν σχέση µε τους ανθρώπινους παράγοντες, συνδέθηκε µε τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι εξωτερικοί χειριστές ενώ προσγείωνανν τα αεροσκάφη. 7 Πιθανώς, ο κύριος λόγος για τις δυσκολίες ελέγχου από τον εξωτερικό χειριστή είναι ότι υπάρχει µια ασυµβίβαστη χαρτογράφηση/σχεδίαση ανάµεσα στην κίνηση του joystick και στην αντίδραση του αεροσκάφους. Τα σφάλµατα που παρουσιάζονται στους χειριστές ΜΕΑ (UAV), ως προς τον έλεγχο της πτήσης τους, στην ουσία είναι µια παράβαση των βασικών αρχών των ανθρώπινων παραγόντων και της συµβατότητας στην κίνηση. Παραδείγµατος χάριν, όταν το αεροσκάφος προσεγγίζει τον εξωτερικό χειριστή οι ενέργειες πάνω στο χειριστήριο, για να ελιχτεί το αεροσκάφος αριστερά η δεξιά, είναι αντίθετες από αυτές που πρέπει να γίνουν όταν το αεροσκάφος αποµακρύνεται από τον χειριστή. Αυτό το ασυµβίβαστο πρόβληµα χαρτογράφησης είναι παρόν σε οποιοδήποτε ΜΕΑ (UAV), που λειτουργεί χρησιµοποιώντας το παραδοσιακό κιβώτιο ελέγχου µέσω οπτικής επαφής. Πολλά από τα σηµερινά συστήµατα έχουν εξαλείψει την ανάγκη του εξωτερικού χειριστή, είτε µε την αυτοµατοποίηση της απογείωσης και προσγείωσης, είτε µε την παροχή στον εσωτερικό χειριστή, επαρκών οπτικών πληροφοριών της θέσης, της

8 στάσης και του ελέγχου ΜΕΑ (UAV). Μια άλλη λύση είναι να γίνουν βελτιώσεις στην αλληλεπίδραση του ελέγχου από τον εξωτερικό χειριστή. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις περιλαµβάνουν µια άµεση αλληλεπίδραση χειρισµού η οποία παρουσιάζει: Έναν σταθερό ορίζοντα Παρουσίαση της στάσης των πτερύγων από την θέση του παρατηρητή σαν να βρίσκεται πίσω από το αεροσκάφος Μια αλληλεπίδραση ελέγχου µε οµιλία και Μια αλληλεπίδρασηη µε τη παροχή της πραγµατικής στάσης/θέσης του ΜΕΑ (UAV). Αυτό επιτυγχάνεται µε την απεικόνιση ενός µοντέλου του αεροσκάφους, το οποίο µε σήµατα που παίρνει από το ΜΕΑ (UAV) - µιµείται την πραγµατική στάση αυτού. Κάθε µια από αυτές τις αλληλεπιδράσεις παρείχε κάποιο όφελος στον εξωτερικό χειριστή αλλά κάθε µια είχε επίσης µειονεκτήµατα όπως: Η αλληλεπίδραση της φυσικής εικόνας έδωσε µια γρηγορότερη αντίδραση αλλά δεν έλυσε το πρόβληµα της ασυµβίβαστης χαρτογράφησης. Η αλληλεπίδραση του άµεσου χειρισµού παρείχε µια συνεπή χαρτογράφηση των ελέγχων, αλλά απαιτεί συχνές οπτικές ρυθµίσεις ανάµεσα στην αλληλεπίδραση και στο αεροσκάφος. Τέλος, η αλληλεπίδραση της οµιλίας έλυσε το πρόβληµα της χαρτογράφησης εφ όσον οι εντολές ήταν κόσµο-κεντρικές (π.χ. πήγαινε βόρεια ), αλλά δεν ήταν τόσο αξιόπιστες ή δεν είχαν την ίδια αντίδραση όσο οι άλλες αλληλεπιδράσεις. 8

9 Μεταβίβαση του ελέγχου. Η κονσόλα του Επίγειου Σταθµού Ελέγχου του ΜΕΑ (UAV) MQ-5B Hunters. Αριστερά η Θέση του Παρατηρητή, στο κέντρο η θέση του καταγραφέα και δεξιά η θέση του χειριστή του ΜΕΑ. Μια µοναδική δραστηριότητα στα εξ αποστάσεως χειριζόµενα αεροσκάφη, είναι η µεταβίβαση του ελέγχου από το ένα σύστηµα ελέγχου σε κάποιο άλλο. Η µεταβίβαση του ελέγχου απαιτείται συνήθως στα ΜΕΑ (UAV), σε κάποιο σηµείο κατά την διάρκεια της πτήσης τους, λόγω της εµβέλειας που έχει ο σταθµ µός ελέγχου εδάφους, ή ο σταθερός χειριστής. Αυτή η µεταβίβαση µπορεί να γίνει µε ένανν από τους παρακάτω τρόπους: 9 Ο έλεγχος µπορεί να µεταβιβαστεί από ένα εξωτερικό χειριστή σε έναν εσωτερικό. Από έναν εσωτερικό χειριστή σε ένα σταθµό εδάφους. Σε έναν άλλο χειριστή ή σε ένα δεύτερο σταθµό εδάφους. Από την µια πλευρά ενός επίγειου σταθµού σε ένα σύνολο διπλού ελέγχου µέσα στον ίδιο σταθµό. Επιπλέον, η µεταβίβαση ελέγχου κατά την διάρκεια της πτήσης µπορεί να γίνει από τον ένα χειριστή στον άλλον, όπως ακριβώς γίνεται σε επανδρωµένα αεροσκάφη. Εντούτοις, ακόµη και αυτή η µεταβίβαση ελέγχου είναι διαφορετική σε ένα εξ αποστάσεως χειριζόµενο αεροσκάφος. Η δυσκολία στην µεταβίβαση του ελέγχου καταδεικνύεται από το γεγονός ότι τα προβλήµατα αυτά εµφανίζονται σε κάθε σύστηµα ΜΕΑ (UAV). Θα µας παίρναµε αρκετές πληροφορίες, αν γινόταν µια ανασκόπηση των ατυχηµάτων που έχουν συµβεί

10 στη φάση της µεταβίβασης του ελέγχου, για να δούµε αν υπάρχουν οποιεσδήποτε σταθερές σε αυτά τα ατυχήµατα. ύο ατυχήµατα που έγιναν µε το στρατιωτικό ΜΕΑ (UAV), MQ-5B Hunters αφορούν την µεταβίβαση ελέγχου του αεροσκάφους (US Army 2004). Στο πρώτο ατύχηµα, ένα µέλος του πληρώµατος συντήρησης έθεσε τον αυτόµατο πιλότο εκτός λειτουργίας, κατά την διάρκεια της συντήρησης, αλλά παρέλειψε να τον θέσει σε λειτουργία πριν αποδεσµεύσει το αεροσκάφος. Το αεροσκάφος απογειώθηκε κάτω από τον έλεγχο του εξωτερικού χειριστή ο οποίος δεν χρησιµοποίησε τον αυτόµατο πιλότο και δεν γνώριζε ότι ήταν εκτός λειτουργίας. Το ατύχηµα συνέβη όταν ο εξωτερικός χειριστής µεταβίβασε τον έλεγχο του ΜΕΑ (UAV), στον εσωτερικό. Η µεταβίβαση του ελέγχου στον εσωτερικό χειριστή γίνεται µε τον αυτόµατο πιλότο σε λειτουργία, διότι ο αρχικός έλεγχος του εσωτερικού χειριστή γίνεται µε διακόπτες και επιλογείς για την τοποθέτηση της πορείας, της ταχύτητας και του ύψους. Επειδή ο εσωτερικός χειριστής δεν φαντάσθηκε ότι ο αυτόµατος πιλότος θα ήταν εκτός λειτουργίας, δεν αντιλήφτηκε ότι το αεροσκάφος ήταν σε κάθοδο και έτσι δεν µπόρεσε να ανακτήσει τον έλεγχο πριν την συντριβή. Στο δεύτερο ατύχηµα Hunter, ο έλεγχος τους αεροσκάφους µεταβιβάστηκε από έναν εξωτερικό χειριστή σε έναν άλλο εξωτερικό κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης. Ο χειριστής που έπρεπε να πάρει τον έλεγχο, αµέλησε να ολοκληρώσει όλους τους ελέγχους στο κιβώτιο ελέγχου και δεν πρόσεξε ότι ένας διακόπτης ήταν σε λάθος θέση. 10

11 Στην περίπτωση των ΜΕΑ (UAV) RQ-7 Shadow, του US Army, δύο αεροσκάφη έπαθαν ζηµιές κατά την διάρκεια της ίδιας αποστολής. 11 Το πρώτο συνέβη λόγω βλάβης του αυτόµατου συστήµατος προσγείωσης. Μετά το ατύχηµα το πλήρωµα του σταθµού ελέγχου εδάφους, έδωσε εντολή στο αεροπλάνο που είχε βλάβη να σβήσει τον κινητήρα, αλλά λόγω της ζηµιάς στην κεραία η εντολή δεν παραλήφτηκε από το ΜΕΑ (UAV). Ο ίδιος σταθµός ελέγχου κατόπιν, εστιάστηκε στον έλεγχο ενός άλλου ΜΕΑ (UAV) RQ-7 Shadow, που πέταγε. Με την ανάκτηση του ελέγχου σε αυτό το ΜΕΑ (UAV), η εντολή σβήσε τον κινητήρα που είχε δοθεί στο πρώτο ΜΕΑ (UAV), και που δεν είχε παραληφθεί από αυτό λόγω καταστροφής της κεραίας του, µεταβιβάσθηκε αυτόµατα στο δεύτερο, µε αποτέλεσµ µα τη συντριβή του. Αυτό το ατύχηµα ταξινοµήθηκε σαν διαδικαστικό λάθος, επειδή το πλήρωµα απέτυχε να ακολουθήσει όλες τις ενέργειες του check list, πριν την ανάληψη του ελέγχου του δεύτερου αεροσκάφους και σε ένα σχεδιαστικό πρόβληµα της οθόνης, διότι δεν υπήρχε µια καθαρή ένδειξη στο πλήρωµα για την κατάσταση της εντολής που είχε εκδοθεί σβήσε τον κινητήρα.

12 Το πρωτότυπο ηλιακό αεροπλάνο Helios, της NASA. Τον Ιούνιο του 2003 συνετρίβει το ΜΕΑ (UAV) Helios. Το Helios προορίζεται να πετά για εκτεταµένα χρονικά διαστήµατα σε πάρα πολύ µεγάλα ύψη. Κατά την διάρκεια µιας πτήσης δοκιµής, τον Ιούνιοο του 2003, το αεροσκάφος πέταξε σε αναταράξεις οι οποίες υπερέβησαν την µέγιστη ικανότητα αντοχής του αεροσκάφους και έσπασε σε κοµµάτια. Σύµφωνα µε το πόρισµα του ατυχήµατος, τουλάχιστον ένας από τους συµβάλλοντες παράγοντες ήταν ο υψηλός φόρτος εργασίας που συνδέθηκε µε την διαδικασία τα χέρια µακριά από τους ελέγχους. 12 Περίπου 10 λεπτά πριν από το συµβάν ο χειριστής άρχισε να ιδρώνει από τους πολλαπλούς στόχους µε τις πολλαπλάσιες απαιτήσεις που είχε στην προσοχή του. Αυτό περιέλαβε ταυτόχρονες ανησυχίες για την διαδικασία του ελέγχου µε τα χέρια µακριά από τους ελέγχους.

13 Ακόµη µια περίπτωση µε τις διαδικασίες ελέγχου χέρια µακριά, εµ µφανίστηκε κατά την διάρκεια της δοκιµής ενός ΜΕΑ (UAV) Altair της NASAτον Ιούλιο του Το ΜΕΑ (UAV) MQ-9A Predator B Το ΜΕΑ (UAV) Altair είναι ένα παράγωγο του µη επανδρωµένου MQ-9A Predator B. Ο σταθµός ελέγχου του Altair, κανονικά, αποτελείται από δύο χειριστές που κάθονται δίπλα-δίπλα, που επιτρέπειι την µεταβίβαση του ελέγχου από την µια πλευρά στην άλλη. Κατά την διάρκεια µιας δοκιµαστικής πτήσης, η αριστερή κονσόλα δυσλειτούργησε. Το πλήρωµα προχώρησε στην αλλαγή της κονσόλας ελέγχου από τα αριστερά στην δεξιά,

14 και του υπεύθυνου χειριστή που καθόταν δεξιά. Αυτή η αλλαγή πήρε κάποιο χρόνο µέχρι να ολοκληρωθεί, µε αποτέλεσµα κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου το αεροσκάφος έχασε την σύνδεση του µε τον επίγειο σταθµό ελέγχου. Η επανασύνδεση έγινε, αλλά όταν η κονσόλα του χειριστή ήρθε on-line, έσβησε ο κινητήρας. Οι απολογισµοί του γεγονότος από τους παρατηρητές έδειξαν ότι ο λόγος της κράτησης του κινητήρα ήταν ότι ο διακόπτης καυσίµου στην δεξιά κονσόλα δεν ήταν στην σωστή θέση. Ευτυχώς, ο χειριστής χρησιµοποίησε το check list και επανεκκίνησε τον κινητήρα και κατάφερε µε επιτυχία να επαναφέρει το αεροσκάφος στο αρχικό ύψος. Ένα κοινό ζήτηµα σε αυτά τα ατυχήµ µατα είναι κατά ένα µέρος η έλλειψη της συνειδητοποίησης των settings του συστήµατος από το πλήρωµα που αναλαµβάνει τον έλεγχο. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις οι οθόνες δεν παρείχαν τις ακριβείς πληροφορίες της επικρατούσας κατάστασης στους χειριστές. Αυτοματοποίηση εδοµένου ότι τα ΜΕΑ (UAV), συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται η τεχνολογία που είναι σχετική µε τους ελέγχους της πτήσης συνεχίζει να γίνεται περισσότερο περίπλοκη. Η καλύτερη λύση που προτείνεται από πολλούς, για την λύση των προβληµάτων ελέγχου, είναι η αυτοµ µατοποίηση. Ένας λόγος για την στροφή προς την αυτοµατοποίηση είναι οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι χειριστές στον έλεγχο των αεροσκαφών. 14 Οι εξωτερικοί χειριστές έχουν τα προβλήµατα της περιορισµένης απόστασης ελέγχου και την ασυµβίβαστη χαρτογράφηση που συζητήθηκε παραπάνω. Οι εσωτερικοί χειριστές έχουν προβλήµατα από την καθυστερηµένη ανατροφοδότηση του ελέγχου, τις φτωχές οπτικές εικόνες, το µικρό οπτικό πεδίο και µια γενική έλλειψη των ανθρώπινων αισθητήριων ερεθισµάτων. Ο βαθµός της αυτοµατοποίησης διαφέρει αρκετά από σύστηµα ΜΕΑ (UAV) σε σύστηµα ΜΕΑ (UAV), µε κάποια συστήµατα να έχουν την δυνατότητα να τα πετάς µε το χέρι, όπως είναι το Predator, ενώ κάποια άλλα συστήµατα έχουν όλους τους ελέγχους αυτόµατους, από την απογείωση µέχρι την προσγείωση, όπως είναι το Global Hawk. Τα ατυχήµατα που περιλαµ µβάνουν την αυτοµατοποίηση είναι δύσκολο να προβλεφτούν. Όλα τα πιθανά ενδεχόµενα που µπορεί να παρουσιαστούν κατά την διάρκεια της πτήσης, ακόµη και αν οι αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες τα προβλέπουν, θα υπάρξουν και απρόβλεπτες καταστάσεις που δεν αναµένονται. Μερικά παραδείγµατα απρόβλεπτων καταστάσεων θα επεξηγήσουν αυτό το σηµείο.

15 Το πρώτο ατύχηµα είναι η συντριβή µη επανδρωµένου καθέτου απογείωσης και προσγείωσης αεροσκάφους του Ναυτικού του RQ-84 Fire Scout. Το ΜΕΑ Fire Scout RQ= 84 Vertical Take-Off and Landing Tactical Unmanned Aerial Vehicle (VTUAV) Η διερεύνηση αυτού του ατυχήµατος, που έγινε στις 4 Νοεµβρίου του 2000, αποκάλυψε ότι ένα ανθρώπινο λάθος που συνδέεται µε την ζηµιά στις κεραίες, όταν το αεροσκάφος ήταν στο έδαφος, οδήγησε στο ατύχηµα. Λόγω της ζηµιάς στις κεραίες, έγινε εκποµπή λάθους σήµ µατος αναγκάζοντας το σύστηµα του ράδιο-υψόµετρου να ακολουθήσει ανακριβές ύψος. 15 Οι κεραίες έδωσαν ψεύτικη ένδειξη δείχνοντας ότι το Scout ήταν 2 πόδια πάνω από το έδαφος, ενώ αυτό στην πραγµατικότητα, έκανε αιώρηση στα 500. Μετά την εντολή για προσγείωση που δόθηκε, το ελικόπτερο έκανε κάθοδο 2 πόδια και σταµάτησε στα 498 πόδια AGL. Το σύστηµα καθοδήγησης και ελέγχου ερµήνευσε το λάθος ύψος ότι το Scout ήδη προσγειώθηκε, ότι εκτέλεσε την αποστολή όπως σχεδιάστηκε και έσβησε τον κινητήρα. Το αεροσκάφος γρήγορα έχασε ύψος και συνετρίβει. Ένα ατύχηµα που συνέβη σε ένα Global Hawk εµφανίστηκε όταν ένα αεροσκάφος παρουσίασε κάποιο πρόβληµα εν πτήση µε αυξηµένη θερµοκρασία στα avionics και προσγειώθηκε σε ένα προγραµµατισµένο εναλλακτικό αεροδρόµιο για επισκευή. Μετά την προσγείωση δόθηκε εντολή στο αεροσκάφος για τροχοδρόµηση. Άγνωστο για το πλήρωµα, η ταχύτητα τροχοδρόµησης που δόθηκε στο σύστηµα ήταν 155 knots και είχε δοθεί στο σχέδιο της αποστολής για εκείνο το συγκεκριµένο σηµείο ελέγχου (waypoint) από το λογισµικό του συστήµατος. Το λογισµικό του σχεδίου της αποστολής είχε προγραµµατίσει την ταχύτητα καθόδου στα 155 knots. Οποιαδήποτε στιγµή δυο διαδοχικά waypoints διαφέρουν σε ύψος

16 περισσότερο από το προγραµµατισµένο, το λογισµικό θέτει την ταχύτητα των 155 knots µεταξύ αυτών των waypoints. Αυτό το οποίο δε αναµενόταν/προβλεπόταν από τους σχεδιαστές του λογισµικού ήταν ότι τα δυο διαδοχικά waypoints της τροχοδρόµησης διέφεραν περισσότερο από ότι έπρεπε στο ύψος. Το λογισµικό το οποίο εκτέλεσε την εντολή όπως προγραµµατίστηκε, έβαλε την ταχύτητα των 155 knots ανάµεσα στα waypoints. Το αεροσκάφος επιτάχυνε σε τέτοιο σηµείο που δεν µπορούσε να στρίψει και "έφυγε" έξω από τον διάδροµο σπάζοντας το ριναίο σύστηµα προσγείωσης, προκαλώντας εκτεταµένες ζηµιές στο αεροσκάφος. Περίληψη και συμπεράσματα. Σε αυτό το κείµενο είδαµε τα παραδείγµατα τριών τύπων ατυχηµάτων των ΜΕΑ (UAV). Και οι τρεις κατηγορίες εστίασαν γύρω από τα προβλήµατα ελέγχου. Τα προβλήµατα του εξωτερικού χειριστή σχετίζονται µε την ασυµβίβαστη χαρτογράφηση του κιβωτίου ελέγχου κατά την κίνηση του αεροσκάφους. Τουλάχιστον δύο λύσεις παρουσιάστηκαν. Η πρώτη λύση είναι να σχεδιαστεί το κιβώτιο µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχτεί συνεπής χαρτογράφηση. Η δεύτερη λύση είναι να καταργηθεί η χρησιµοποίηση του εξωτερικού χειριστή και στη θέση του να µπουν αυτοµατοποιηµένα συστήµατα, για όσες φάσεις απαιττείται εξωτερικός χειριστής και παράλληλα να µεταβιβασθεί ο έλεγχος σε έναν εσωτερικό χειριστή. Μια τέτοια λύση έχει επιτευχτεί σε αρκετά από τα υπάρχοντα ΜΕΑ (UAV). Αλλά, η χρήση εσωτερικού χειριστή επηρεάζεται από παράγοντες όπως ο περιορισµός του οπτικού πεδίου, η καθυστέρηση αντίδρασης των ελέγχων και της ανατροφοδότησης καθώς επίσης και η έλλειψη των αισθητήριων ερεθισµάτων. 16 Επιπρόσθετα, η εφαρµογή της αυτοµατοποίησης, παρουσιάζει τα δικά της προβλήµατα. Το πρόβληµα της µεταβίβασης του ελέγχου έχει σαν αποτέλεσµα ότι ο δέκτης του ελέγχου δεν είναι πάντοτε πλήρως ενηµερωµένος για την κατάσταση του συστήµατος. Η έρευνα έχει εστιασθεί περισσότερο στο σχεδιασµό της οθόνης στο θέµα της ναυτιλίας. Πρόσθετη έρευνα απαιτείται για να καθοριστούν οι τύποι των πληροφοριών που απαιτούνται κατά την διάρκεια της µεταβίβασης του ελέγχου και χρήσιµων τρόπων για να απεικονίζονται αυτές οι πληροφορίες. Μια άλλη µέθοδος για την ελάττωση των προβληµάτων της µεταβίβασης ελέγχου είναι µια συζευγµένη διεπαφή (κοινή αλληλεπίδραση), ανάµεσα στους σταθµούς ελέγχου που δίνουν πάσα στον συµπαίκτη (handoff), που µεταβιβάζουν δηλαδή την ευθύνη ελέγχου. Βασικά, η ιδέα αποτελείται από την καθιέρωση ενός πρωτοκόλλου µεταξύ των δυο σταθµών ελέγχου, ή εντός του ιδίου του σταθµού, εάν ο στόχος είναι να

17 µεταβιβαστεί ο έλεγχος από την µια πλευρά στην άλλη. Αυτό εξασφαλίζει ότι όλες οι παράµετροι του συστήµατος του παραλήπτη, ταιριάζουν µε αυτές του αποστολέα. Η µεταφορά των στοιχείων θα µπορούσε να επιτευχτεί είτε µέσω των στοιχείων σύνδεσης του αεροσκάφους, είτε κατ ευθείαν µεταξύ των σταθµών αν το επιτρέπει η τεχνολογία. Τα προβλήµατα της αυτοµατοποίησης υπάρχουν διότι δεν µπορούν να προβλεφτούν όλες οι καταστάσεις. Η ανικανότητα να προβλεφτούν όλα τα πιθανά ενδεχόµενα, οδηγεί στην κατάσταση όπου το σύστηµα συµπεριφέρεται όπως έχει σχεδιαστεί και όχι µε ένα τρόπο που αναµενόταν ανάλογα µε την κατάσταση. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο λύσεις σε αυτό το πρόβληµα. Η πρώτη είναι ότι πρέπει να σχεδιαστεί ένα σύστηµα που να κρατά τον χειριστή πιο ενήµερο από αυτό που το αεροσκάφος πάει να κάνει κατά την διάρκεια της πτήσης. Αυτή η απαίτηση, φυσικά, προϋποθέτει ότι ο χειριστής θα έχει την δυνατότητα να παρέµβει στην αυτοµατοποιηµένη λειτουργία που εκτελεί το ΜΕΑ (UAV). Για την εφαρµογή αυτής της λύσης πρέπει να εξετάσουµε αυτό που συχνά αποκαλείται το σύνδροµο της θηλιάς (out of the loop syndrome). Το σύνδροµο της θηλιάς αναφέρεται στις ερµηνείες που δίνονται για τους ανθρώπους που εργάζονται µε την αυτοµατοποίηση και οι οποίοι έχουν µειωµένη ικανότητα να ανιχνεύσουν τα λάθη του συστήµατος και να ανταποκριθούν σε αυτά εκτελώντας τη δουλειά µε το χέρι. 17 Η δεύτερη λύση του προβλήµατος της αυτοµατοποίησης είναι να σχεδιαστεί το σύστηµα έτσι ώστε να είναι περισσότερο ευέλικτο, ακόµη και αν ένα ιδιαίτερο ενδεχόµενο δεν αναµενόταν, το σύστηµα να µπορεί να παράγει µια κατάλληλη απάντηση. Αυτό είναι µια πρόκληση για αυτούς που σχεδιάζουν ευφυή συστήµατα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάµεε ότι αυτός ο τοµέας βρίσκεται ακόµη στα σπάργανα. Ένα συµπέρασµα που µπορεί να βγει µε βάση τα ατυχήµατα που παρουσιάστηκαν σε αυτό το κείµενο είναι ότι, ο έλεγχος των ΜΕΑ (UAV) είναι προβληµατικός. Η κατανόηση των συγκεκριµένων ζητηµάτων που συζητήθηκαν εδώ, πρέπει να βοηθήσουν στην µείωση αυτών των ατυχηµάτων. Εντούτοις, όπως οι διεπαφές/αλληλεπιδράσεις αυτών των αεροσκαφών, συνεχίζουν να εξελίσσονται, εκτιµάται ότι κάποια άλλα ζητήµατα θα εµφανιστούν. Πολλή δουλειά χρειάζεται ακόµη για να βελτιωθεί η αλληλεπίδραση του χρήστη µε τα ΜΕΑ (UAV). Οι καινούργιες οθόνες, οι έννοιες των διεπαφών ελέγχου και τα βελτιωµένα αυτόµατα συστήµατα, πρέπει και αυτά να αναπτυχτούν ακόµη περισσότερο. Στεφανος Ατσαλος 27 Ιουνίου 2010 ΥΓ. Ευτυχώς δεν χάνονται άνθρωποι.

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com 1. Εάν µάθατε να πετάτε το αεροπλάνο Υπολοχαγός µην ξεχάσετε να το πετάτε σαν Ταγµατάρχης.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ SX-AMF 02/2003 26-02-2000 i ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ CESSNA 172SP SX AVP

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ CESSNA 172SP SX AVP ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ CESSNA 172SP SX AVP Σελίδα 1 από 10 ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν είναι ανοιχτός ο Γενικός Διακόπτης Ηλεκτρικών του αεροπλάνου (master switch) και πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2012 & ΧΟΡΤΕΡΟ FLY IN 2012

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2012 & ΧΟΡΤΕΡΟ FLY IN 2012 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2012 & ΧΟΡΤΕΡΟ FLY IN 2012 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΧΟΡΤΕΡΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι ZZZZ Χορτερό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 Εκπαιδευτές Βοηθοί Εκπαιδευτών Αέρος 1 Εκπαιδευτές Εδάφους 1 Ρυµουλκοί 1 Εξουσιοδότηση για Εκπαίδευση 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ Το 19ο αιώνα κατασκευάστηκε το πρώτο αεροπλάνο από το Ρώσο εφευρέτη Α.Φ. Μοζάισκη. Η συσκευή έκανε μικρή πτήση. Αργότερα, στο τέλος του αιώνα, ο Χ. Μαξίμ στην

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δρ. Δημήτριος Σκαρλάτος Λέκτορας ΤΕΠΑΚ, Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας Διπλ. Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Univ.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Φύλλα εργασίας MicroWorlds Pro Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας 2 «Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Arduino applications for drone development & programming. 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014

Arduino applications for drone development & programming. 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014 Arduino applications for drone development & programming 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014 Η Ομάδας μας Παπαδόπουλος Παναγιώτης Γουλής Γεώργιος Τσαγκρινός Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

EJECT! ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΡΑ

EJECT! ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΡΑ EJECT! ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΡΑ Όταν συμβεί ένα μείζον αεροπορικό ατύχημα στην Πολεμική Αεροπορία συγκεντρώνεται μια ομάδα ειδικών η οποία διερευνά κάθε πιθανό παράγοντα, γεγονός ή ακολουθία γεγονότων τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1 : ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1 : ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1 : ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Πόρισμα Διερεύνησης Ατυχήματος Μηχ/του Αλεξιπτώτου Πλαγιάς στην Λίμνη Πολυφύτου, Σέρβια Κοζάνης την 6 η Νοεμβρίου 2010 ΑΡ. ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015

Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 6-7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Α/Δ ΧΟΡΤΕΡΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 & HORTERO FLYIN 2014

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 & HORTERO FLYIN 2014 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 & HORTERO FLYIN 2014 28-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΧΟΡΤΕΡΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι Άλλες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Πύλη Ρομποτικής στην 77η ΔΕΘ

Η Ελληνική Πύλη Ρομποτικής στην 77η ΔΕΘ Η Ελληνική Πύλη Ρομποτικής στην 77η ΔΕΘ Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης φιλοξένησε την Ελληνική Πύλη Ρομποτικής σε εκθεσιακό περίπτερο στο οποίο παρουσιάστηκαν ρομποτικές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD

Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD (Κωδ. 6002013588) Παρουσίαση : OBD ROAD USB Θύρα OBD Σύνδεσµος Κωδ. 6002013588 2 Σε τι χρησιµεύει το OBD ROAD? Το προϊόν είναι κατάλληλο για διάφορες εφαρµογές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

MODULES TRAIN. Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education (DIE) Leibniz Centre for Lifelong Learning) Module 5:

MODULES TRAIN. Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education (DIE) Leibniz Centre for Lifelong Learning) Module 5: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Μαθησιακή ΣΤΟΝ συµβουλευτική ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ MODULES Σηµειώσεις για το Σεµινάριο TRAIN Mnika Tröster / Adelgard Steindl German Institute

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Εαρινό Εξάµηνο 2004-2005 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Στόχοι του µαθήµατος Η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5707/02-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5707/02-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5707/02-11-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ AOPA Hellas Ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει λόγω διατήρησης (ιδιοκτησίας ή κατοχής) αεροσκάφους ή ελικοπτέρου ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σελίδες : 6 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ. http://armyaviation.wordpress.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. του βιβλίου THE KILLING ZONE του Paul A. Craig ΑΠΟ ΟΣΗ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΣΑΛΟΣ

ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ. http://armyaviation.wordpress.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. του βιβλίου THE KILLING ZONE του Paul A. Craig ΑΠΟ ΟΣΗ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΣΑΛΟΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 του βιβλίου THE KILLING ZONE του Paul A. Craig ΑΠΟ ΟΣΗ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΣΑΛΟΣ Army Aviator http://armyaviation.wordpress.com Η πτήση τη νύχτα είναι µια από τις πλέον όµορφες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΤΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρακάτω κείμενο βασίζεται σε δημοσιευμένο υλικό του περιοδικού DHV info (τεύχη Νο 114 και Νο 140) της Γερμανικής ομοσπονδίας. Παρ όλα αυτά, δεν μπορώ να πάρω καμία ευθύνη και συνιστώ να συμβουλευτεί

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΤΕΣΤ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΓΙΑ Ε.Ε.Κ. ΤΗΣ ΥΠΑ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΤΕΣΤ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΓΙΑ Ε.Ε.Κ. ΤΗΣ ΥΠΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΤΕΣΤ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΓΙΑ Ε.Ε.Κ. ΤΗΣ ΥΠΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ Η εξέταση αποτελείται από περίπου 20 επιµέρους τεστ οπτικά και ακουστικά και η συνολική του διάρκεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11

Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Χ.Γ.ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Ο παλμογράφος είναι το πιο πολύπλοκο όργανο που θα συναντήσει ένας φοιτητής στα εργαστήρια ηλεκτρισμού. Η πλήρης εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ SX-ABS 3 / 11 / 2002 05 / 2003 ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση

Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση AIP VOLUME1 COM 0-5 BROADCASTING SERVICE Γενικά Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση µετεωρολογικά broadcasts VOLMET µετεωρολογικά transmissions SIGMET AUTOMATIC TERMINAL INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ.

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ. 1.1. Οµάδα Γ. 1.1.21. Πληροφορίες από το διάγραµµα θέσης-χρόνου..ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα και στο διάγραµµα βλέπετε τη θέση του σε συνάρτηση µε το χρόνο. i) Βρείτε την κλίση στο διάγραµµα x-t στις

Διαβάστε περισσότερα

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης GMI 10 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Εισαγωγή Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα;

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Αξιολόγηση Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Προτεινόµενα Κριτήρια Αξιολόγησης Αυτό το µοντέλο παρέχει επιπλέον δυνατότητα για αξιολόγηση των µαθητών, χωρίς την ανάγκη να υπάρξει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Μια Δικτυακή Υποδοµή Για την Ασφάλεια των Πεζοπόρων Σε Εθνικούς Δρυµούς και Μονοπάτια

Μια Δικτυακή Υποδοµή Για την Ασφάλεια των Πεζοπόρων Σε Εθνικούς Δρυµούς και Μονοπάτια Μια Δικτυακή Υποδοµή Για την Ασφάλεια των Πεζοπόρων Σε Εθνικούς Δρυµούς και Μονοπάτια Ιωάννης Επανωµεριτάκης 3012 iepanom@csd Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχεδιάγραµµα Ιστορική Αναδροµή

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Οδηγός Εγκατάστασης. Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Οδηγός Εγκατάστασης. Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου Μαθαίνω τα Νοήματα Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Οδηγός Εγκατάστασης Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου Ανάδοχος: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

à π. Αποστολές σύγχρονων οχηµάτων και εφαρµογές στο ναυτικό πόλεµο

à π. Αποστολές σύγχρονων οχηµάτων και εφαρµογές στο ναυτικό πόλεµο Ένα βασικό συµπέρασµα που προέκυψε από τους πρόσφατους πολέµους είναι ότι η κοινή γνώµη και η πίεση που ασκούν τα ΜΜΕ στις δηµοκρατίες δυτικού τύπου και δη στις ευρωπαϊκές, αξιώνουν τις ελάχιστες δυνατές

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.ΒΑΪΡΗΣ 16 Σχεδιασµός του Λογισµικού ιεργασιών ανάπτυξη του λογισµικού λειτουργικός σχεδιασµός κωδικοποίηση δοκιµές συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ Νίκος Ι. Βιτζηλαίος, Νίκος Χρ. Τσουρβελούδης Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων & Ρομποτικής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης, 731, Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

vnoversro META<I>OPQN & EllIKOINQNIQN

vnoversro META<I>OPQN & EllIKOINQNIQN vnoversro METAOPQN & EllIKOINQNIQN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ SX-HNM ΥΠΟΣΤΕΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Συνέλευση Εργασιών του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB), 2 Οκτωβρίου 2012 αποφάσεις και οδηγίες

Ετήσια Συνέλευση Εργασιών του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB), 2 Οκτωβρίου 2012 αποφάσεις και οδηγίες ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ FIFA Εγκύκλιος αρ. 1322 Ζυρίχη, 25 Οκτωβρίου 2012 SG/bru Ετήσια Συνέλευση Εργασιών του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB), 2 Οκτωβρίου 2012 αποφάσεις και οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ένα σύστηµα εκκρεµούς όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα: Πάνω στη µάζα Μ επιδρά µια οριζόντια δύναµη F l την οποία και θεωρούµε σαν είσοδο στο σύστηµα. Έξοδος του συστήµατος θεωρείται η απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης Asset Management Software Client Module Οδηγός χρήσης Μονάδα-πελάτης Kodak Asset Management Software Κατάσταση και ρυθμίσεις πόρων... 1 Μενού κατάστασης πόρων... 2 Μενού ρυθμίσεων πόρων... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κίνδυνος - Ρίσκο Επιχειρησιακό Όφελος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Αρχές δεκαετίας του 90 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ: Πληθώρα τυποποιημένων διαδικασιών,

Διαβάστε περισσότερα

B F A D G C I E H B C F A D E 5

B F A D G C I E H B C F A D E 5 Kωδ.: ΕΛΙΚΟΠ SKY WATCHER ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ιαβάστε προσεκτικά µέχρι το τέλος το παρόν φυλλάδιο οδηγιών προτού αρχίσετε να παίζετε. Φυλάξτε το παρόν φυλλάδιο για µελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΔΥΝΑΜΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Απλά ευέλικτα προσιτά

Απλά ευέλικτα προσιτά Ρομποτικά σύστημα, τόσο απλά, όσο θα έπρεπε να είναι! Απλά ευέλικτα προσιτά TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: www.universal-robots.com/products Επιτέλους, ρομποτικά συστήματα, Η Universal Robots προσφέρει σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1Ορισμοί και αντικείμενο μελέτης 1.2Επισκόπηση πεδίου 1.2.1 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Στρίγκος Θεόδωρος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο el01222@mail.ntua.gr Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Τεχνολογικά Επιτεύγµατα Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Ανάπτυξη ισχυρών µικροεπεξεργαστών ηµιουργία τοπικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων «Εισαγωγή στα Κατανεµηµένα Λειτουργικά Συστήµατα»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

4 th AVIATION CAREER DAY

4 th AVIATION CAREER DAY 4 th AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ INTERCONTINENTAL 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είναι ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού αφιερωμένη στον αεροπορικό κλάδο και στα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΣΤΟ ΤΥΜΠΑΚΙ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΝ 4 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΑΡ. ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ 02/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του λιπαντικού

Επιλογή του λιπαντικού AGMA: American Gear Manufacturers Association Επιλογή του λιπαντικού Η επιλογή του λιπαντικού πρέπει να γίνεται με βάση την χρήση για την οποία προορίζεται, σύμφωνα με το ιξώδες του αλλά και με τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Επικ. Καθ. ΛΙΒΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ, 2012 Για την υλοποίηση της εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω: τον Επίκουρο καθηγητή Λιβέρη Ιωάννη για την ουσιαστική συνεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2008-2009 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας

Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2008-2009 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2008-2009 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Αεροπλάνα Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β1 pc22 Μπράχου Έλενα Τζουανάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΑΣ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ THN 14-04-2002 13 / 2003 ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Αδαμαντία Μπαλαφούτα Προϊσταμένη χειρουργικής κλινικής Γ.Ν. Κορίνθου Τα τελευταία χρόνια η οδήγηση ποδηλάτου έχει αυξηθεί µεταξύ των κατοίκων του αναπτυγµένου κόσµου. Λόγω της συνεχιζόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Dornier Seastar. 4th Athens Flying Week Conference 2015 / 08.09.15

Dornier Seastar. 4th Athens Flying Week Conference 2015 / 08.09.15 Dornier Seastar THE WORLD Ś MOST ADVANCED AMPHIBIOUS AIRCRAFT IS COMING SOON TO GREECE TO SUPPORT THE GREEK TOURISM AND ECONOMY 4th Athens Flying Week Conference 2015 / 08.09.15 Εισαγωγή Να µην επαναλάβω

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα