Human Factors Implications Unmanned Aircraft Accidents: Flight-Control Problems

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Human Factors Implications Unmanned Aircraft Accidents: Flight-Control Problems"

Transcript

1

2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΑ (UAV): ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ. DOT/FAA/AM-06/8 Office of Aerospace Medicine Washington, DC Human Factors Implications of Unmanned Aircraft Accidents: Flight-Control Problems 2 Kevin W. Williams Civil Aerospace Medical Institute Federal Aviation Administration Oklahoma City, OK April 2006 ΠΗΓΗ: /capabilities/rtnwcm/groups/iis/documents/content/rtn_iis _ucs_faa2.pdf

3 Περίληψη. Αυτή η µελέτη εστιάζεταιι σε τρεις κατηγορίες προβληµάτων ελέγχου πτήσης που συνδέονται µε τα µη επανδρωµένα τηλεκατευθυνόµενα αεροσκάφη. Οι τρεις κατηγορίες προβληµάτων ελέγχου της πτήσης είναι: 1. Οι εξωτερικές δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο χειριστής µε αντιφατική (ασυνεπή) χαρτογράφηση για τον έλεγχο του κινούµενου αεροσκάφους. 2. υσκολίες που συνδέονται µε την µεταβίβαση του ελέγχου από τη µια θέση ελέγχου σε µια άλλη, κατά την διάρκεια της πτήσης. 3. Προβλήµατα που συνδέονται µε την αυτοµατοποίηση των χειρισµών ελέγχου. 3 Εισαγωγή. Τα Μη Επανδρωµένα Αεροσκάφη (UAV), έχουν παρουσιάσει δυσανάλογα µεγάλους αριθµούς ατυχηµάτων σε σχέση µε τα επανδρωµένα αεροσκάφη. Το 1996, η Συµβουλευτική Επιστηµονική Επιτροπή της Πολεµικής Αεροπορίας προσδιόρισε την αλληλεπίδραση που είχε το δίδυµο άνθρωπος/σύστηµα ως το µέγιστο κενό στους υπάρχοντες σχεδιασµούς για κατασκευή ΜΕΑ (UAV). Μια πρόσφατη αναθεώρηση των στατιστικών των ατυχηµάτων για τα στρατιωτικά ΜΕΑ (UAV), υποστηρίζει αυτή τη διαπίστωση. Εντούτοις, αυτά τα κενά που είναι υπεύθυνα για τα περισσότερα των ατυχηµάτων είχαν διαφορές µε τα διάφορα συστήµατα. Στην ανασκόπηση των στοιχείων των ατυχηµάτων ΜΕΑ (UAV) που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή τη µελέτη, χρησιµοποιήθηκε η µία µέθοδος που εξετάζειει τα ατυχήµατα σε πολλούς τύπους ΜΕΑ (UAV) και τα κατηγοριοποιεί ανάλογα µε τη δυνατότητα του ελέγχου της πτήσης τους από τον άνθρωπο. Η επιτυχία ή η αποτυχία της πτήσης ενός ΜΕΑ (UAV), σε µεγάλο βαθµό καθορίζεται από το πόσο εύκολα αυτά µπορεί να τα πετάξει κανείς, που βρίσκεται έξω από αυτά.

4 Από την στιγµή που ο χειριστής διαχωρίζεται από το αεροσκάφος, οι σχεδιαστές αντιµετωπίζουν ένα βασικό πρόβληµα, το πώς δηλαδή θα ελέγχεται το αεροσκάφος εν πτήση. Επιλέχτηκαν τρεις κατηγορίες πτήσεις ελέγχου για την επισκόπηση. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει έναν εξωτερικό χειριστή, (EP) External Pilot, που ελέγχει την πτήση του αεροσκάφους. Βασικά, ο εξωτερικός χειριστής ελέγχει το αεροσκάφος χρησιµοποιώντας οπτική επαφή, ίδια τεχνική µε αυτήν που χρησιµοποιούν οι ερασιτέχνες µε τηλεκοντρόλ. Η πτήση που χρησιµοποιεί ένα εξωτερικό χειριστή αντιπροσωπεύει την πιο βασική λύση στο πρόβληµα του διαχωρισµού του χειριστή από το αεροσκάφος ενώ ακόµη επιτρέπει στο χειριστή να ελέγχει την στάση (attitude) και την θέση (location) του αεροσκάφους. Η προοπτική του χειριστή αλλάζει και από εγωκεντρική γίνεται εξωκεντρική. Τα προβλήµατα που δηµιουργεί αυτή η αλλαγή θα συζητηθούν αργότερα. Η δεύτερη κατηγορία αφορά την µεταβίβαση του ελέγχου κατά την διάρκεια της πτήσης. Ενώ η µεταβίβαση του ελέγχου µπορεί να γίνεται εύκολα µέσα σε ένα επανδρωµένο πιλοτήριο, αυτό δεν ισχύει απόλυτα µε τα ΜΕΑ (UAV). Η µεταβίβαση του ελέγχου µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε διάφορους τρόπους, όπως θα συζητηθεί παρακάτω. Επιπλέον, η µεταβίβαση του ελέγχου από τον έναν χειριστή στον άλλον µπορεί να διαφέρει ριζικά από σύστηµα ΜΕΑ, σε άλλο σύστηµα ΜΕΑ. Σχεδόν σε κάθε σύστηµα από τα υπάρχοντα, υπήρξαν ατυχήµαταα που συνδέονται µε την µεταβίβαση του ελέγχου. Στη πορεία θα κάνουµε ανασκόπηση αυτών των προβληµάτων και θα εξετάσουµε τις πιθανές λύσεις για αυτά. 4 Η τρίτη κατηγορία ελέγχου της πτήσης των ΜΕΑ (UAV), είναι η αυτοµατοποίηση του ελέγχου. Ίσως, επειδή ο χειριστής έχει αποµακρυνθεί από το αεροσκάφος, φαίνεται να υπάρχει ένας κρυφός στόχος των σχεδιαστών των ΜΕΑ (UAV). Να αφαιρέσουν τον χειριστή ολοκληρωτικά από το σύστηµα. Αυτό σηµαίνει (µάλλον) η αυτοµατοποίηση του ελέγχου όλης της πτήσης.

5 Ένα από τα πιο σύγχρονα στρατιωτικά ΜΕΑ (UAV), το RQ-4 Global Hawk Global Hawk, είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένο, από την αρχική τροχοδρόµ µηση, την απογείωση µέχρι και την προσγείωση. Εντούτοις, η εφαρµογή της αυτοµατοποίησης, δεν έχει αποτρέψει τα ατυχήµατα τα οποία αποδίδονταν συγκεκριµένα στην αυτοµατοποίηση. Θα είναι χρήσιµο να αναθεωρήσουµε κάποια από τα ατυχήµατα και να σκεφτούµε πώς θα βελτιωθούν αυτά τα συστήµατα. Αυτή η µελέτη, αντί να κάνει µια στατιστική περίληψη των στοιχείων των ατυχηµάτων, σχετικά µε τα ΜΕΑ (UAV), θα κάνει ανασκόπηση αριθµού ατυχηµάτων που σχετίζονται µε τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω. 5 Ο σκοπός της µελέτης είναι να προτείνει τις πιθανές επεµβάσεις που θα πρέπει να γίνουν για να αποτρέψουν να συµβούν τέτοια ατυχήµατα. Εξωτερικός χειρισμός. Η πιο σίγουρη λύση για να λυθεί το πρόβληµα της αντίληψης της θέσης και της στάσης ενός ΜΕΑ (UAV), είναι η άµ µεση οπτική επαφή. Ο χειριστής που διατηρεί άµεση οπτική επαφή µε το αεροσκάφος, ονοµάζεται συνήθως εξωτερικός χειριστής, ενώ αντίθετα ένας εσωτερικός χειριστής αντιλαµβάνεται την θέση και την στάση του ΜΕΑ (UAV), µόνο µε ηλεκτρονικά µέσα/τρόπους. Ο εξωτερικός χειριστής για να διατηρήσει οπτική επαφή µε το ΜΕΑ (UAV), χρησιµοποιεί ένα φορητό κιβώτιο ράδιο-ελέγχου. Πολλά από αυτά τα κιβώτια ελέγχου είναι παρόµοια µε αυτά που χρησιµοποιούν οι ερασιτέχνες/χοµπίστες αεροµοντελιστές και παρέχουν τον άµεσο έλεγχο των πηδαλίων του ΜΕΑ (UAV), µε την χρήση ενός

6 χειριστηρίου (joystick). Η χρήση των φορητών αυτών κιβωτίων περιλαµβάνει πολύ λίγη αυτοµατοποίηση. Φορητό κιβώτιο ράδιο-ελέγχου αερομοντελιστού. Για εκείνα τα συστήµατα που απαιτούν έναν εξωτερικό χειριστή, οι στατιστικές δείχνουν ότι ο έλεγχος ενός ΜΕΑ (UAV) κατά την διάρκεια της προσγείωσης είναι ένα δύσκολο πρόβληµα. 6 Το ΜΕΑ (UAV) MQ-5B Hunters, εν πτήση. Παραδείγµατος χάριν, µε το σύστηµα MQ-5B Hunters, που το πετάει ο αµερικανικός στρατός, το 47% των ατυχηµάτων που συνέβησαν, είχαν σχέση µε τους ανθρώπινους

7 παράγοντες και συνέβησανν στην προσγείωση. Ένα επιπρόσθετο 20% από τα ατυχήµατα που συνέβησαν, απεδόθη σε λάθος του εξωτερικού χειριστή κατά την διάρκεια της απογείωσης. Το ΜΕΑ (UAV) RQ-2 Pioneer στη φάση εκτόξευσης από τον επί οχήματος, καταπέλτη. Επίσης, το RQ-2 Pioneer, που και αυτό χρησιµοποιεί εξωτερικό χειριστή, αντιµετώπισε αναλογικά ένα µεγάλο αριθµό ατυχηµάτων κατά την προσγείωση. Μια πρόσφατη ανάλυση των στοιχείων των ατυχηµάτων του Pioneer, αποκάλυψε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (το οποίο ήταν 68%) ατυχηµάτων που είχαν σχέση µε τους ανθρώπινους παράγοντες, συνδέθηκε µε τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι εξωτερικοί χειριστές ενώ προσγείωνανν τα αεροσκάφη. 7 Πιθανώς, ο κύριος λόγος για τις δυσκολίες ελέγχου από τον εξωτερικό χειριστή είναι ότι υπάρχει µια ασυµβίβαστη χαρτογράφηση/σχεδίαση ανάµεσα στην κίνηση του joystick και στην αντίδραση του αεροσκάφους. Τα σφάλµατα που παρουσιάζονται στους χειριστές ΜΕΑ (UAV), ως προς τον έλεγχο της πτήσης τους, στην ουσία είναι µια παράβαση των βασικών αρχών των ανθρώπινων παραγόντων και της συµβατότητας στην κίνηση. Παραδείγµατος χάριν, όταν το αεροσκάφος προσεγγίζει τον εξωτερικό χειριστή οι ενέργειες πάνω στο χειριστήριο, για να ελιχτεί το αεροσκάφος αριστερά η δεξιά, είναι αντίθετες από αυτές που πρέπει να γίνουν όταν το αεροσκάφος αποµακρύνεται από τον χειριστή. Αυτό το ασυµβίβαστο πρόβληµα χαρτογράφησης είναι παρόν σε οποιοδήποτε ΜΕΑ (UAV), που λειτουργεί χρησιµοποιώντας το παραδοσιακό κιβώτιο ελέγχου µέσω οπτικής επαφής. Πολλά από τα σηµερινά συστήµατα έχουν εξαλείψει την ανάγκη του εξωτερικού χειριστή, είτε µε την αυτοµατοποίηση της απογείωσης και προσγείωσης, είτε µε την παροχή στον εσωτερικό χειριστή, επαρκών οπτικών πληροφοριών της θέσης, της

8 στάσης και του ελέγχου ΜΕΑ (UAV). Μια άλλη λύση είναι να γίνουν βελτιώσεις στην αλληλεπίδραση του ελέγχου από τον εξωτερικό χειριστή. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις περιλαµβάνουν µια άµεση αλληλεπίδραση χειρισµού η οποία παρουσιάζει: Έναν σταθερό ορίζοντα Παρουσίαση της στάσης των πτερύγων από την θέση του παρατηρητή σαν να βρίσκεται πίσω από το αεροσκάφος Μια αλληλεπίδραση ελέγχου µε οµιλία και Μια αλληλεπίδρασηη µε τη παροχή της πραγµατικής στάσης/θέσης του ΜΕΑ (UAV). Αυτό επιτυγχάνεται µε την απεικόνιση ενός µοντέλου του αεροσκάφους, το οποίο µε σήµατα που παίρνει από το ΜΕΑ (UAV) - µιµείται την πραγµατική στάση αυτού. Κάθε µια από αυτές τις αλληλεπιδράσεις παρείχε κάποιο όφελος στον εξωτερικό χειριστή αλλά κάθε µια είχε επίσης µειονεκτήµατα όπως: Η αλληλεπίδραση της φυσικής εικόνας έδωσε µια γρηγορότερη αντίδραση αλλά δεν έλυσε το πρόβληµα της ασυµβίβαστης χαρτογράφησης. Η αλληλεπίδραση του άµεσου χειρισµού παρείχε µια συνεπή χαρτογράφηση των ελέγχων, αλλά απαιτεί συχνές οπτικές ρυθµίσεις ανάµεσα στην αλληλεπίδραση και στο αεροσκάφος. Τέλος, η αλληλεπίδραση της οµιλίας έλυσε το πρόβληµα της χαρτογράφησης εφ όσον οι εντολές ήταν κόσµο-κεντρικές (π.χ. πήγαινε βόρεια ), αλλά δεν ήταν τόσο αξιόπιστες ή δεν είχαν την ίδια αντίδραση όσο οι άλλες αλληλεπιδράσεις. 8

9 Μεταβίβαση του ελέγχου. Η κονσόλα του Επίγειου Σταθµού Ελέγχου του ΜΕΑ (UAV) MQ-5B Hunters. Αριστερά η Θέση του Παρατηρητή, στο κέντρο η θέση του καταγραφέα και δεξιά η θέση του χειριστή του ΜΕΑ. Μια µοναδική δραστηριότητα στα εξ αποστάσεως χειριζόµενα αεροσκάφη, είναι η µεταβίβαση του ελέγχου από το ένα σύστηµα ελέγχου σε κάποιο άλλο. Η µεταβίβαση του ελέγχου απαιτείται συνήθως στα ΜΕΑ (UAV), σε κάποιο σηµείο κατά την διάρκεια της πτήσης τους, λόγω της εµβέλειας που έχει ο σταθµ µός ελέγχου εδάφους, ή ο σταθερός χειριστής. Αυτή η µεταβίβαση µπορεί να γίνει µε ένανν από τους παρακάτω τρόπους: 9 Ο έλεγχος µπορεί να µεταβιβαστεί από ένα εξωτερικό χειριστή σε έναν εσωτερικό. Από έναν εσωτερικό χειριστή σε ένα σταθµό εδάφους. Σε έναν άλλο χειριστή ή σε ένα δεύτερο σταθµό εδάφους. Από την µια πλευρά ενός επίγειου σταθµού σε ένα σύνολο διπλού ελέγχου µέσα στον ίδιο σταθµό. Επιπλέον, η µεταβίβαση ελέγχου κατά την διάρκεια της πτήσης µπορεί να γίνει από τον ένα χειριστή στον άλλον, όπως ακριβώς γίνεται σε επανδρωµένα αεροσκάφη. Εντούτοις, ακόµη και αυτή η µεταβίβαση ελέγχου είναι διαφορετική σε ένα εξ αποστάσεως χειριζόµενο αεροσκάφος. Η δυσκολία στην µεταβίβαση του ελέγχου καταδεικνύεται από το γεγονός ότι τα προβλήµατα αυτά εµφανίζονται σε κάθε σύστηµα ΜΕΑ (UAV). Θα µας παίρναµε αρκετές πληροφορίες, αν γινόταν µια ανασκόπηση των ατυχηµάτων που έχουν συµβεί

10 στη φάση της µεταβίβασης του ελέγχου, για να δούµε αν υπάρχουν οποιεσδήποτε σταθερές σε αυτά τα ατυχήµατα. ύο ατυχήµατα που έγιναν µε το στρατιωτικό ΜΕΑ (UAV), MQ-5B Hunters αφορούν την µεταβίβαση ελέγχου του αεροσκάφους (US Army 2004). Στο πρώτο ατύχηµα, ένα µέλος του πληρώµατος συντήρησης έθεσε τον αυτόµατο πιλότο εκτός λειτουργίας, κατά την διάρκεια της συντήρησης, αλλά παρέλειψε να τον θέσει σε λειτουργία πριν αποδεσµεύσει το αεροσκάφος. Το αεροσκάφος απογειώθηκε κάτω από τον έλεγχο του εξωτερικού χειριστή ο οποίος δεν χρησιµοποίησε τον αυτόµατο πιλότο και δεν γνώριζε ότι ήταν εκτός λειτουργίας. Το ατύχηµα συνέβη όταν ο εξωτερικός χειριστής µεταβίβασε τον έλεγχο του ΜΕΑ (UAV), στον εσωτερικό. Η µεταβίβαση του ελέγχου στον εσωτερικό χειριστή γίνεται µε τον αυτόµατο πιλότο σε λειτουργία, διότι ο αρχικός έλεγχος του εσωτερικού χειριστή γίνεται µε διακόπτες και επιλογείς για την τοποθέτηση της πορείας, της ταχύτητας και του ύψους. Επειδή ο εσωτερικός χειριστής δεν φαντάσθηκε ότι ο αυτόµατος πιλότος θα ήταν εκτός λειτουργίας, δεν αντιλήφτηκε ότι το αεροσκάφος ήταν σε κάθοδο και έτσι δεν µπόρεσε να ανακτήσει τον έλεγχο πριν την συντριβή. Στο δεύτερο ατύχηµα Hunter, ο έλεγχος τους αεροσκάφους µεταβιβάστηκε από έναν εξωτερικό χειριστή σε έναν άλλο εξωτερικό κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης. Ο χειριστής που έπρεπε να πάρει τον έλεγχο, αµέλησε να ολοκληρώσει όλους τους ελέγχους στο κιβώτιο ελέγχου και δεν πρόσεξε ότι ένας διακόπτης ήταν σε λάθος θέση. 10

11 Στην περίπτωση των ΜΕΑ (UAV) RQ-7 Shadow, του US Army, δύο αεροσκάφη έπαθαν ζηµιές κατά την διάρκεια της ίδιας αποστολής. 11 Το πρώτο συνέβη λόγω βλάβης του αυτόµατου συστήµατος προσγείωσης. Μετά το ατύχηµα το πλήρωµα του σταθµού ελέγχου εδάφους, έδωσε εντολή στο αεροπλάνο που είχε βλάβη να σβήσει τον κινητήρα, αλλά λόγω της ζηµιάς στην κεραία η εντολή δεν παραλήφτηκε από το ΜΕΑ (UAV). Ο ίδιος σταθµός ελέγχου κατόπιν, εστιάστηκε στον έλεγχο ενός άλλου ΜΕΑ (UAV) RQ-7 Shadow, που πέταγε. Με την ανάκτηση του ελέγχου σε αυτό το ΜΕΑ (UAV), η εντολή σβήσε τον κινητήρα που είχε δοθεί στο πρώτο ΜΕΑ (UAV), και που δεν είχε παραληφθεί από αυτό λόγω καταστροφής της κεραίας του, µεταβιβάσθηκε αυτόµατα στο δεύτερο, µε αποτέλεσµ µα τη συντριβή του. Αυτό το ατύχηµα ταξινοµήθηκε σαν διαδικαστικό λάθος, επειδή το πλήρωµα απέτυχε να ακολουθήσει όλες τις ενέργειες του check list, πριν την ανάληψη του ελέγχου του δεύτερου αεροσκάφους και σε ένα σχεδιαστικό πρόβληµα της οθόνης, διότι δεν υπήρχε µια καθαρή ένδειξη στο πλήρωµα για την κατάσταση της εντολής που είχε εκδοθεί σβήσε τον κινητήρα.

12 Το πρωτότυπο ηλιακό αεροπλάνο Helios, της NASA. Τον Ιούνιο του 2003 συνετρίβει το ΜΕΑ (UAV) Helios. Το Helios προορίζεται να πετά για εκτεταµένα χρονικά διαστήµατα σε πάρα πολύ µεγάλα ύψη. Κατά την διάρκεια µιας πτήσης δοκιµής, τον Ιούνιοο του 2003, το αεροσκάφος πέταξε σε αναταράξεις οι οποίες υπερέβησαν την µέγιστη ικανότητα αντοχής του αεροσκάφους και έσπασε σε κοµµάτια. Σύµφωνα µε το πόρισµα του ατυχήµατος, τουλάχιστον ένας από τους συµβάλλοντες παράγοντες ήταν ο υψηλός φόρτος εργασίας που συνδέθηκε µε την διαδικασία τα χέρια µακριά από τους ελέγχους. 12 Περίπου 10 λεπτά πριν από το συµβάν ο χειριστής άρχισε να ιδρώνει από τους πολλαπλούς στόχους µε τις πολλαπλάσιες απαιτήσεις που είχε στην προσοχή του. Αυτό περιέλαβε ταυτόχρονες ανησυχίες για την διαδικασία του ελέγχου µε τα χέρια µακριά από τους ελέγχους.

13 Ακόµη µια περίπτωση µε τις διαδικασίες ελέγχου χέρια µακριά, εµ µφανίστηκε κατά την διάρκεια της δοκιµής ενός ΜΕΑ (UAV) Altair της NASAτον Ιούλιο του Το ΜΕΑ (UAV) MQ-9A Predator B Το ΜΕΑ (UAV) Altair είναι ένα παράγωγο του µη επανδρωµένου MQ-9A Predator B. Ο σταθµός ελέγχου του Altair, κανονικά, αποτελείται από δύο χειριστές που κάθονται δίπλα-δίπλα, που επιτρέπειι την µεταβίβαση του ελέγχου από την µια πλευρά στην άλλη. Κατά την διάρκεια µιας δοκιµαστικής πτήσης, η αριστερή κονσόλα δυσλειτούργησε. Το πλήρωµα προχώρησε στην αλλαγή της κονσόλας ελέγχου από τα αριστερά στην δεξιά,

14 και του υπεύθυνου χειριστή που καθόταν δεξιά. Αυτή η αλλαγή πήρε κάποιο χρόνο µέχρι να ολοκληρωθεί, µε αποτέλεσµα κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου το αεροσκάφος έχασε την σύνδεση του µε τον επίγειο σταθµό ελέγχου. Η επανασύνδεση έγινε, αλλά όταν η κονσόλα του χειριστή ήρθε on-line, έσβησε ο κινητήρας. Οι απολογισµοί του γεγονότος από τους παρατηρητές έδειξαν ότι ο λόγος της κράτησης του κινητήρα ήταν ότι ο διακόπτης καυσίµου στην δεξιά κονσόλα δεν ήταν στην σωστή θέση. Ευτυχώς, ο χειριστής χρησιµοποίησε το check list και επανεκκίνησε τον κινητήρα και κατάφερε µε επιτυχία να επαναφέρει το αεροσκάφος στο αρχικό ύψος. Ένα κοινό ζήτηµα σε αυτά τα ατυχήµ µατα είναι κατά ένα µέρος η έλλειψη της συνειδητοποίησης των settings του συστήµατος από το πλήρωµα που αναλαµβάνει τον έλεγχο. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις οι οθόνες δεν παρείχαν τις ακριβείς πληροφορίες της επικρατούσας κατάστασης στους χειριστές. Αυτοματοποίηση εδοµένου ότι τα ΜΕΑ (UAV), συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται η τεχνολογία που είναι σχετική µε τους ελέγχους της πτήσης συνεχίζει να γίνεται περισσότερο περίπλοκη. Η καλύτερη λύση που προτείνεται από πολλούς, για την λύση των προβληµάτων ελέγχου, είναι η αυτοµ µατοποίηση. Ένας λόγος για την στροφή προς την αυτοµατοποίηση είναι οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι χειριστές στον έλεγχο των αεροσκαφών. 14 Οι εξωτερικοί χειριστές έχουν τα προβλήµατα της περιορισµένης απόστασης ελέγχου και την ασυµβίβαστη χαρτογράφηση που συζητήθηκε παραπάνω. Οι εσωτερικοί χειριστές έχουν προβλήµατα από την καθυστερηµένη ανατροφοδότηση του ελέγχου, τις φτωχές οπτικές εικόνες, το µικρό οπτικό πεδίο και µια γενική έλλειψη των ανθρώπινων αισθητήριων ερεθισµάτων. Ο βαθµός της αυτοµατοποίησης διαφέρει αρκετά από σύστηµα ΜΕΑ (UAV) σε σύστηµα ΜΕΑ (UAV), µε κάποια συστήµατα να έχουν την δυνατότητα να τα πετάς µε το χέρι, όπως είναι το Predator, ενώ κάποια άλλα συστήµατα έχουν όλους τους ελέγχους αυτόµατους, από την απογείωση µέχρι την προσγείωση, όπως είναι το Global Hawk. Τα ατυχήµατα που περιλαµ µβάνουν την αυτοµατοποίηση είναι δύσκολο να προβλεφτούν. Όλα τα πιθανά ενδεχόµενα που µπορεί να παρουσιαστούν κατά την διάρκεια της πτήσης, ακόµη και αν οι αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες τα προβλέπουν, θα υπάρξουν και απρόβλεπτες καταστάσεις που δεν αναµένονται. Μερικά παραδείγµατα απρόβλεπτων καταστάσεων θα επεξηγήσουν αυτό το σηµείο.

15 Το πρώτο ατύχηµα είναι η συντριβή µη επανδρωµένου καθέτου απογείωσης και προσγείωσης αεροσκάφους του Ναυτικού του RQ-84 Fire Scout. Το ΜΕΑ Fire Scout RQ= 84 Vertical Take-Off and Landing Tactical Unmanned Aerial Vehicle (VTUAV) Η διερεύνηση αυτού του ατυχήµατος, που έγινε στις 4 Νοεµβρίου του 2000, αποκάλυψε ότι ένα ανθρώπινο λάθος που συνδέεται µε την ζηµιά στις κεραίες, όταν το αεροσκάφος ήταν στο έδαφος, οδήγησε στο ατύχηµα. Λόγω της ζηµιάς στις κεραίες, έγινε εκποµπή λάθους σήµ µατος αναγκάζοντας το σύστηµα του ράδιο-υψόµετρου να ακολουθήσει ανακριβές ύψος. 15 Οι κεραίες έδωσαν ψεύτικη ένδειξη δείχνοντας ότι το Scout ήταν 2 πόδια πάνω από το έδαφος, ενώ αυτό στην πραγµατικότητα, έκανε αιώρηση στα 500. Μετά την εντολή για προσγείωση που δόθηκε, το ελικόπτερο έκανε κάθοδο 2 πόδια και σταµάτησε στα 498 πόδια AGL. Το σύστηµα καθοδήγησης και ελέγχου ερµήνευσε το λάθος ύψος ότι το Scout ήδη προσγειώθηκε, ότι εκτέλεσε την αποστολή όπως σχεδιάστηκε και έσβησε τον κινητήρα. Το αεροσκάφος γρήγορα έχασε ύψος και συνετρίβει. Ένα ατύχηµα που συνέβη σε ένα Global Hawk εµφανίστηκε όταν ένα αεροσκάφος παρουσίασε κάποιο πρόβληµα εν πτήση µε αυξηµένη θερµοκρασία στα avionics και προσγειώθηκε σε ένα προγραµµατισµένο εναλλακτικό αεροδρόµιο για επισκευή. Μετά την προσγείωση δόθηκε εντολή στο αεροσκάφος για τροχοδρόµηση. Άγνωστο για το πλήρωµα, η ταχύτητα τροχοδρόµησης που δόθηκε στο σύστηµα ήταν 155 knots και είχε δοθεί στο σχέδιο της αποστολής για εκείνο το συγκεκριµένο σηµείο ελέγχου (waypoint) από το λογισµικό του συστήµατος. Το λογισµικό του σχεδίου της αποστολής είχε προγραµµατίσει την ταχύτητα καθόδου στα 155 knots. Οποιαδήποτε στιγµή δυο διαδοχικά waypoints διαφέρουν σε ύψος

16 περισσότερο από το προγραµµατισµένο, το λογισµικό θέτει την ταχύτητα των 155 knots µεταξύ αυτών των waypoints. Αυτό το οποίο δε αναµενόταν/προβλεπόταν από τους σχεδιαστές του λογισµικού ήταν ότι τα δυο διαδοχικά waypoints της τροχοδρόµησης διέφεραν περισσότερο από ότι έπρεπε στο ύψος. Το λογισµικό το οποίο εκτέλεσε την εντολή όπως προγραµµατίστηκε, έβαλε την ταχύτητα των 155 knots ανάµεσα στα waypoints. Το αεροσκάφος επιτάχυνε σε τέτοιο σηµείο που δεν µπορούσε να στρίψει και "έφυγε" έξω από τον διάδροµο σπάζοντας το ριναίο σύστηµα προσγείωσης, προκαλώντας εκτεταµένες ζηµιές στο αεροσκάφος. Περίληψη και συμπεράσματα. Σε αυτό το κείµενο είδαµε τα παραδείγµατα τριών τύπων ατυχηµάτων των ΜΕΑ (UAV). Και οι τρεις κατηγορίες εστίασαν γύρω από τα προβλήµατα ελέγχου. Τα προβλήµατα του εξωτερικού χειριστή σχετίζονται µε την ασυµβίβαστη χαρτογράφηση του κιβωτίου ελέγχου κατά την κίνηση του αεροσκάφους. Τουλάχιστον δύο λύσεις παρουσιάστηκαν. Η πρώτη λύση είναι να σχεδιαστεί το κιβώτιο µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχτεί συνεπής χαρτογράφηση. Η δεύτερη λύση είναι να καταργηθεί η χρησιµοποίηση του εξωτερικού χειριστή και στη θέση του να µπουν αυτοµατοποιηµένα συστήµατα, για όσες φάσεις απαιττείται εξωτερικός χειριστής και παράλληλα να µεταβιβασθεί ο έλεγχος σε έναν εσωτερικό χειριστή. Μια τέτοια λύση έχει επιτευχτεί σε αρκετά από τα υπάρχοντα ΜΕΑ (UAV). Αλλά, η χρήση εσωτερικού χειριστή επηρεάζεται από παράγοντες όπως ο περιορισµός του οπτικού πεδίου, η καθυστέρηση αντίδρασης των ελέγχων και της ανατροφοδότησης καθώς επίσης και η έλλειψη των αισθητήριων ερεθισµάτων. 16 Επιπρόσθετα, η εφαρµογή της αυτοµατοποίησης, παρουσιάζει τα δικά της προβλήµατα. Το πρόβληµα της µεταβίβασης του ελέγχου έχει σαν αποτέλεσµα ότι ο δέκτης του ελέγχου δεν είναι πάντοτε πλήρως ενηµερωµένος για την κατάσταση του συστήµατος. Η έρευνα έχει εστιασθεί περισσότερο στο σχεδιασµό της οθόνης στο θέµα της ναυτιλίας. Πρόσθετη έρευνα απαιτείται για να καθοριστούν οι τύποι των πληροφοριών που απαιτούνται κατά την διάρκεια της µεταβίβασης του ελέγχου και χρήσιµων τρόπων για να απεικονίζονται αυτές οι πληροφορίες. Μια άλλη µέθοδος για την ελάττωση των προβληµάτων της µεταβίβασης ελέγχου είναι µια συζευγµένη διεπαφή (κοινή αλληλεπίδραση), ανάµεσα στους σταθµούς ελέγχου που δίνουν πάσα στον συµπαίκτη (handoff), που µεταβιβάζουν δηλαδή την ευθύνη ελέγχου. Βασικά, η ιδέα αποτελείται από την καθιέρωση ενός πρωτοκόλλου µεταξύ των δυο σταθµών ελέγχου, ή εντός του ιδίου του σταθµού, εάν ο στόχος είναι να

17 µεταβιβαστεί ο έλεγχος από την µια πλευρά στην άλλη. Αυτό εξασφαλίζει ότι όλες οι παράµετροι του συστήµατος του παραλήπτη, ταιριάζουν µε αυτές του αποστολέα. Η µεταφορά των στοιχείων θα µπορούσε να επιτευχτεί είτε µέσω των στοιχείων σύνδεσης του αεροσκάφους, είτε κατ ευθείαν µεταξύ των σταθµών αν το επιτρέπει η τεχνολογία. Τα προβλήµατα της αυτοµατοποίησης υπάρχουν διότι δεν µπορούν να προβλεφτούν όλες οι καταστάσεις. Η ανικανότητα να προβλεφτούν όλα τα πιθανά ενδεχόµενα, οδηγεί στην κατάσταση όπου το σύστηµα συµπεριφέρεται όπως έχει σχεδιαστεί και όχι µε ένα τρόπο που αναµενόταν ανάλογα µε την κατάσταση. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο λύσεις σε αυτό το πρόβληµα. Η πρώτη είναι ότι πρέπει να σχεδιαστεί ένα σύστηµα που να κρατά τον χειριστή πιο ενήµερο από αυτό που το αεροσκάφος πάει να κάνει κατά την διάρκεια της πτήσης. Αυτή η απαίτηση, φυσικά, προϋποθέτει ότι ο χειριστής θα έχει την δυνατότητα να παρέµβει στην αυτοµατοποιηµένη λειτουργία που εκτελεί το ΜΕΑ (UAV). Για την εφαρµογή αυτής της λύσης πρέπει να εξετάσουµε αυτό που συχνά αποκαλείται το σύνδροµο της θηλιάς (out of the loop syndrome). Το σύνδροµο της θηλιάς αναφέρεται στις ερµηνείες που δίνονται για τους ανθρώπους που εργάζονται µε την αυτοµατοποίηση και οι οποίοι έχουν µειωµένη ικανότητα να ανιχνεύσουν τα λάθη του συστήµατος και να ανταποκριθούν σε αυτά εκτελώντας τη δουλειά µε το χέρι. 17 Η δεύτερη λύση του προβλήµατος της αυτοµατοποίησης είναι να σχεδιαστεί το σύστηµα έτσι ώστε να είναι περισσότερο ευέλικτο, ακόµη και αν ένα ιδιαίτερο ενδεχόµενο δεν αναµενόταν, το σύστηµα να µπορεί να παράγει µια κατάλληλη απάντηση. Αυτό είναι µια πρόκληση για αυτούς που σχεδιάζουν ευφυή συστήµατα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάµεε ότι αυτός ο τοµέας βρίσκεται ακόµη στα σπάργανα. Ένα συµπέρασµα που µπορεί να βγει µε βάση τα ατυχήµατα που παρουσιάστηκαν σε αυτό το κείµενο είναι ότι, ο έλεγχος των ΜΕΑ (UAV) είναι προβληµατικός. Η κατανόηση των συγκεκριµένων ζητηµάτων που συζητήθηκαν εδώ, πρέπει να βοηθήσουν στην µείωση αυτών των ατυχηµάτων. Εντούτοις, όπως οι διεπαφές/αλληλεπιδράσεις αυτών των αεροσκαφών, συνεχίζουν να εξελίσσονται, εκτιµάται ότι κάποια άλλα ζητήµατα θα εµφανιστούν. Πολλή δουλειά χρειάζεται ακόµη για να βελτιωθεί η αλληλεπίδραση του χρήστη µε τα ΜΕΑ (UAV). Οι καινούργιες οθόνες, οι έννοιες των διεπαφών ελέγχου και τα βελτιωµένα αυτόµατα συστήµατα, πρέπει και αυτά να αναπτυχτούν ακόµη περισσότερο. Στεφανος Ατσαλος 27 Ιουνίου 2010 ΥΓ. Ευτυχώς δεν χάνονται άνθρωποι.

Παρουσίαση τεχνικών χαρακτηριστικών ιδιοκατασκευών στα πλαίσια του Κανονισμού - γενικού πλαίσιου πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών-

Παρουσίαση τεχνικών χαρακτηριστικών ιδιοκατασκευών στα πλαίσια του Κανονισμού - γενικού πλαίσιου πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- Παρουσίαση τεχνικών χαρακτηριστικών ιδιοκατασκευών στα πλαίσια του Κανονισμού - γενικού πλαίσιου πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- ΣμηΕΑ. Κριτήρια επιλογής ΣμηΕΑ για τις απαιτήσεις τοπογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Αεροπλοΐα- Ανάγκες Αεροσκαφών σε καύσιμα

Τίτλος: Αεροπλοΐα- Ανάγκες Αεροσκαφών σε καύσιμα Τίτλος: Αεροπλοΐα- Ανάγκες Αεροσκαφών σε καύσιμα Θέματα: ποσοστά, μοντελοποίηση, ταχύτητα, απόσταση, χρόνος, μάζα, πυκνότητα Διάρκεια: 90 λεπτά Ηλικία: 13-14 Διαφοροποίηση: Ανώτερο επίπεδο: αντίσταση αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σμήνους μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs) σε αποστολές αποτύπωσης

Συνεργασία σμήνους μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs) σε αποστολές αποτύπωσης Συνεργασία σμήνους μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs) σε αποστολές αποτύπωσης Εννοιολογικά στάδια Κατασκευή UAVs Επικοινωνία μεταξύ των μελών Ανάλυση καταγεγραμμένων γεγονότων Αρχιτεκτονική Αρχηγού Σμήνους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Νο2

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Νο2 ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Νο2 Ήθελε να τ ακούσει... 1. Ο χειριστής ενός Galaxy C-5 µετά την προσγείωση και ενώ ελευθέρωνε τον διάδροµο βλέπει ένα Jumbo 747 να περιµένει στην αρχή του διαδρόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΑ/UAV. 1 Τ ω ν J a s o n S. M c C a r l e y κ α ι C h r i s t o p h e r D. W i c k e n s Institute of Aviation, Aviation Human Factors

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ Capt. Dan Maurino Απόδοση: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΣΑΛΟΣ Army Aviator http://army aviation.wordpress.com 2 Army Aviator Τίτλος Πρωτοτύπου Threat and Error Management by Capt.

Διαβάστε περισσότερα

Act in Haste, Repent at Leisure ή όπως λέμε Όποιος βιάζεται σκοντάφτει.

Act in Haste, Repent at Leisure ή όπως λέμε Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Act in Haste, Repent at Leisure ή όπως λέμε Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Ι σ τ ο λ ό γ ι ο : Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Α Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ h t t p : / / a r m y a v i a t i o n. w o r d p r e s s. c o m Μ Ε Λ Ε Τ Η τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Τελική μελέτη ( DOT/FAA/AM-02/23) των : Scott M. Goldman Edna R. Fiedler Raymond E. King Απόδοση ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΣΑΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

GROUND EVACUATION Ground Evacuation Boeing 737 SKYWEST BEECHCRAFT 1900C KING AIR

GROUND EVACUATION Ground Evacuation Boeing 737 SKYWEST BEECHCRAFT 1900C KING AIR GROUND EVACUATION Ως μέλη της ΠΑ είναι πολλές οι φορές που θα ταξιδέψουμε με C-130 για υπηρεσιακούς ή μη λόγους. Άλλες φορές πάλι θα βρεθούμε στην θέση του επιβάτη σε κάποιο πολιτικό αεροσκάφος. Στα ταξίδια

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία των μη επανδρωμένων οχημάτων αεροφωτογράφισης

Η τεχνολογία των μη επανδρωμένων οχημάτων αεροφωτογράφισης Η τεχνολογία των μη επανδρωμένων οχημάτων αεροφωτογράφισης Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας drag@central.ntua.gr Ορισμοί Unmanned aerial vehicles (UAV), are to be understood

Διαβάστε περισσότερα

Το φτερό του αεροπλάνου

Το φτερό του αεροπλάνου Το φτερό του αεροπλάνου Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Πίεση) Τάξη: Β Γυμνασίου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Διδακτικοί Στόχοι Οι μαθητές: - Να εξηγούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ LEGO MINDSTORMS NXT

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ LEGO MINDSTORMS NXT ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ LEGO MINDSTORMS NXT Φύλλο Εργασιών 5 ο Πρόκληση με αισθητήρες φωτός Σημειώσεις Καθηγητή Ακολουθώντας τη γραμμή (Line follower) Φύλλο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Aircraft Ground Icing

Aircraft Ground Icing Aircraft Ground Icing http://ntsb.gov/alerts/sa_006.pdf Pilots urged to beware of aircraft upper wing Surface ice accumulation before takeoff. (μεταφρασμένο από τον Στέφανο Άτσαλο) Παγοποίηση των αεροσκαφών

Διαβάστε περισσότερα

Human Factors Analysis and Classification System - HFACS Πτητικό έργο

Human Factors Analysis and Classification System - HFACS Πτητικό έργο Ημερίδα Ασφάλειας Πτήσεων Γενικό Επιτελείο Στρατού Γραφείο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Human Factors Analysis and Classification System - HFACS Πτητικό έργο Λουκία Λουκοπούλου, Ph.D.

Διαβάστε περισσότερα

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή Ιπτάμενες Μηχανές Οδηγός για το Μαθητή Το φτερό του αεροπλάνου Αφού βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού προγράμματος, επιλέξτε «Έναυσμα». Ακολουθώντας τις οδηγίες που παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Επιτροπή Υπερελαφρών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ (PARAMOTER) Έκδοση 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η Επιτροπή Υπερελαφρών της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

11o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΤΑΞΗ

11o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΤΑΞΗ 11o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΤΑΞΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το αεροπλάνο αποτελείται βασικά από 3 μέρη που διαφέρουν στη μορφή και στον προορισμό τους. Αυτά είναι: το κύριο σώμα του αεροπλάνου που λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ Το 19ο αιώνα κατασκευάστηκε το πρώτο αεροπλάνο από το Ρώσο εφευρέτη Α.Φ. Μοζάισκη. Η συσκευή έκανε μικρή πτήση. Αργότερα, στο τέλος του αιώνα, ο Χ. Μαξίμ στην

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Μεταφραση αποδοση. Από τον Mike Busch. Στεφανος ατσαλος. www.armyaviation.wordpress.com

ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Μεταφραση αποδοση. Από τον Mike Busch. Στεφανος ατσαλος. www.armyaviation.wordpress.com ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Από τον Mike Busch Μεταφραση αποδοση Στεφανος ατσαλος Army Aviator www.armyaviation.wordpress.com ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΛΑΘΗ ; Κατά την διάρκεια του αιώνα, από τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων

Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων Αμπόνη Μαρία α. μ. 78615 - ΓΤΠ61 Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Επίπεδα αυτοματισμού σε αυτοκίνητο Επίπεδο 0: πλήρης έλεγχος του οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Σωτηρία Δριβάλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Εργονομίας Συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση και αποφυγή ικανότητα αναγνώριση και αποφυγής µε εκτέλεση συγκεκριµένων ελιγµών σε χειροκίνητη ή αυτόµατη λειτουργία ανάλογη των συστηµάτων

Αναγνώριση και αποφυγή ικανότητα αναγνώριση και αποφυγής µε εκτέλεση συγκεκριµένων ελιγµών σε χειροκίνητη ή αυτόµατη λειτουργία ανάλογη των συστηµάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κανονισµού πτήσεων αεροσκαφών συστηµάτων µη επανδρωµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Συστήµατα αναγνώρισης και αποφυγής σύγκρουσης 1. Επίγνωση της κατάστασης Ο χειριστής του µη-επανδρωµένου αεροσκάφους πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΤΗΣΗ VFR ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΣΥΝΘΗΚΕΣ IMC

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΤΗΣΗ VFR ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΣΥΝΘΗΚΕΣ IMC ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΤΗΣΗ VFR ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΣΥΝΘΗΚΕΣ IMC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 του βιβλίου THE KILLING ZONE του Paul A. Craig ΑΠΟ ΟΣΗ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΣΑΛΟΣ Army Aviator http://armyaviation.wordpress.com ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΛΑΘΗ (ΒΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΩΡΩΝ ΠΤΗΣΗΣ.) Από τον Jim Trusty. Δημοσιευμένο στο

ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΛΑΘΗ (ΒΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΩΡΩΝ ΠΤΗΣΗΣ.) Από τον Jim Trusty. Δημοσιευμένο στο ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΛΑΘΗ (ΒΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΩΡΩΝ ΠΤΗΣΗΣ.) Από τον Jim Trusty. Δημοσιευμένο στο http://www.bestaviation.net/art_mistakes_experience_with_high_time_pilots.asp ΔΙΑΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Τρόποι εκτοξεύσεως. Σκοπός του παρόντος είναι η θέσπιση ενιαίων ενεργειών και σηµάτων περί την εκτόξευση.

Β. Τρόποι εκτοξεύσεως. Σκοπός του παρόντος είναι η θέσπιση ενιαίων ενεργειών και σηµάτων περί την εκτόξευση. Ιστορικό Ο κανονισµός ανεµοπορίας συνετάγη και εξεδόθη το 1976 από την Επιτροπή Ανεµοπορίας της ΕΑΛΕ, εβασίσθη δε σε προηγούµενο του 1961. Ενεκρίθη από την ΕΑΛΕ (Εθνική Αερολέσχη Ελλάδος) το 1976 (αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας

Πτυχιακή Εργασία Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας Βασικές Έννοιες Πτυχιακή Εργασία 2015 Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικής Εφαρμογής (Prototyping). Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο WiFi.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ. Παρουσιάσεις από το βιβλίο Σύγχρονη Εργονοµία

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ. Παρουσιάσεις από το βιβλίο Σύγχρονη Εργονοµία ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Παρουσιάσεις από το βιβλίο Σύγχρονη Εργονοµία ρ. Λάµπρου Λάϊου ρ. Μαρίας Γιαννακοπούλου Σιουτάρη Εισηγητής: ρ. Γεώργιος Σκρουµπέλος 1 ΚΕΦ.2- ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Αεροδροµίων

Σχεδιασµός Αεροδροµίων Σχεδιασµός Β. Ψαριανός Ακαδ. Έτος 00-003 Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Κωδικός Αναφοράς Αεροδροµίου Ψηφίο Ψηφίο Αριθµός Μήκος αναφοράς Αεροδροµίου (m) Γράµµα Άνοιγµα πτερύγων (m) Απόσταση Τροχών (m)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΟΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ RC. Καταπόδης Στέφανος

ΣΕΡΒΟΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ RC. Καταπόδης Στέφανος ΣΕΡΒΟΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ RC Καταπόδης Στέφανος 14-1-2014 1.Γενικά για τους Σερβομηχανισμούς Είναι αυτόματες συσκευές που χρησιμοποιούνται για να: - ελέγχουν αν η λειτουργία ενός μηχανισμού γίνεται σωστά - διατηρούν

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα ανθρώπινα λάθη που εμπλέκονται με το ατύχημα

Ορισμένα ανθρώπινα λάθη που εμπλέκονται με το ατύχημα Ατύχημα της HELIOS AIRWAYS πτήση HCY522 BOEING 737-31S, 14 Αυγούστου 2005 Ορισμένα ανθρώπινα λάθη που εμπλέκονται με το ατύχημα Ν. Μαρμαράς Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών -Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων. 1.4 Απλά και σύνθετα συστήματα αυτοματισμού.

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων. 1.4 Απλά και σύνθετα συστήματα αυτοματισμού. Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων 1.4 Απλά και σύνθετα συστήματα αυτοματισμού. Το είδαμε μέχρι τώρα Δομή συστήματος αυτοματισμού Ο ελεγκτής προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιων στοιχείων, στα οποία θα επιδράσει

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση. 3.1 Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών

Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση. 3.1 Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών (3.1) 2. Σύνδεση (3.2) 3. Εγκατάσταση σε Windows (3.3) 4. Έλεγχος µετά την εγκατάσταση (4.0) 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι προκλήσεις μιας Παγκόσμιας πρωτοτυπίας

Οι προκλήσεις μιας Παγκόσμιας πρωτοτυπίας Οι προκλήσεις μιας Παγκόσμιας πρωτοτυπίας Ορισμός Το TtipInView είναι ένα παγκοσμίως πρωτότυπο site που παρουσιάζει, σε συγχρονισμένες και γεωδαιτημένες φωτογραφίες και βίντεο από ελικόπτερο, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας

Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας Σωτηρία ριβάλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Εργονοµίας Συστήµατα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ό δραστηριοτήτων, λειτουργίας και διεξαγωγής Πτήσεων Αερομ π τήσεις των αερομ οντέλων πρέπ ει να καλύ π τονται απ

ό δραστηριοτήτων, λειτουργίας και διεξαγωγής Πτήσεων Αερομ π τήσεις των αερομ οντέλων πρέπ ει να καλύ π τονται απ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩ ΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΡΙΟΔΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τα είδη των Δικτύων Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τα είδη των Δικτύων Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τα είδη των Δικτύων 1.1. Εισαγωγή Γενικότερα δεν υπάρχει κάποια ταξινόμηση των πιθανών δικτύων κάτω από την οποία να ταιριάζουν όλα τα δίκτυα. Παρόλα αυτά η ταξινόμηση τους είθισται να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

4 η Εργασία F 2. 90 o 60 o F 1. 2) ύο δυνάµεις F1

4 η Εργασία F 2. 90 o 60 o F 1. 2) ύο δυνάµεις F1 4 η Εργασία 1) ύο δυνάµεις F 1 και F 2 ασκούνται σε σώµα µάζας 5kg. Εάν F 1 =20N και F 2 =15N βρείτε την επιτάχυνση του σώµατος στα σχήµατα (α) και (β). [ 2 µονάδες] F 2 F 2 90 o 60 o (α) F 1 (β) F 1 2)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση των υπηρεσιών πυροπροστασίας και διάσωσης σε ελληνικούς αερολιµένες

Αποτίµηση των υπηρεσιών πυροπροστασίας και διάσωσης σε ελληνικούς αερολιµένες Πανεπιστήµιο Πατρών Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ιεθνές Συνέδριο Αεροµεταφορές και Αεροδρόµια Πάτρα, 3-4 εκεµβρίου 2001 Αποτίµηση των υπηρεσιών πυροπροστασίας και διάσωσης σε ελληνικούς αερολιµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΙΤ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ LEGO MINDSTORMS EV3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΙΤ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ LEGO MINDSTORMS EV3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΙΤ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ LEGO MINDSTORMS EV3 Μάθημα 11ο: Μεταβλητές, Αριθμητικές - Λογικές πράξεις Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 1. Τι είναι μία μεταβλητή 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑ: Άννα-Μαρία Παδιού Τάξη:Α 2 Σχολ.έτος:2015-16 Σχολείο:9 ο Γυμνάσιο Τρικάλων Υπεύθυνος καθηγητής: Μπουλογεώργος Στέφανος Το γραφικό περιβάλλον Επικοινωνίας (Γ.Π.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MODULES TRAIN. Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education (DIE) Leibniz Centre for Lifelong Learning) Module 5:

MODULES TRAIN. Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education (DIE) Leibniz Centre for Lifelong Learning) Module 5: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Μαθησιακή ΣΤΟΝ συµβουλευτική ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ MODULES Σηµειώσεις για το Σεµινάριο TRAIN Mnika Tröster / Adelgard Steindl German Institute

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Φύλλα εργασίας MicroWorlds Pro Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας 2 «Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική διαδικασία Γεώργιος Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr

Θεραπευτική διαδικασία Γεώργιος Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr ΣΤΑ ΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Θεραπευτική διαδικασία Γεώργιος Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr 1. Εισαγωγική φάση εδραίωση θεραπευτικής συµµαχίας 2. Γνωσιακή διερεύνηση 3. ιατύπωση περίπτωσης 4. Σχεδιασµός θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

PHANTOM 4. Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης V1.2

PHANTOM 4. Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης V1.2 PHANTOM 4 Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης V1.2 Phantom 4 To Phantom 4 της DJI είναι μια εξαιρετικά έξυπνη ιπτάμενη κάμερα που έχει την ικανότητα να παρακολουθεί με εξελιγμένο τρόπο διάφορα αντικείμενα, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Προσομοίωσης

Εφαρμογές Προσομοίωσης Εφαρμογές Προσομοίωσης H προσομοίωση (simulation) ως τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα, καταλαμβάνει περίοπτη θέση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ. Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Δραστηριότητα του Ελέγχου

Η Δραστηριότητα του Ελέγχου Η Δραστηριότητα του Ελέγχου 1 Η αναγκαιότητα του Ελέγχου Η δραστηριότητα του ελέγχου εξασφαλίζει την αποδοτική εκπλήρωση τω στόχων της επιχείρησης H Δραστηριότητα είναι αναγκαία γιατί: Δεν μπορούν να εκπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αίθων - Οδυσσεύς Ναρλής. 24 Νοεμβρίου 2014

Δρ. Αίθων - Οδυσσεύς Ναρλής. 24 Νοεμβρίου 2014 Δρ. Αίθων - Οδυσσεύς Ναρλής 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εξέταση μερικών χαρακτηριστικών αεροπορικών ατυχημάτων Ευρωπαϊκό όραμα για ασφαλέστερες πτήσεις Μελλοντική γενιά θαλάμου διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com 1. Εάν µάθατε να πετάτε το αεροπλάνο Υπολοχαγός µην ξεχάσετε να το πετάτε σαν Ταγµατάρχης.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Μια Δικτυακή Υποδοµή Για την Ασφάλεια των Πεζοπόρων Σε Εθνικούς Δρυµούς και Μονοπάτια

Μια Δικτυακή Υποδοµή Για την Ασφάλεια των Πεζοπόρων Σε Εθνικούς Δρυµούς και Μονοπάτια Μια Δικτυακή Υποδοµή Για την Ασφάλεια των Πεζοπόρων Σε Εθνικούς Δρυµούς και Μονοπάτια Ιωάννης Επανωµεριτάκης 3012 iepanom@csd Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχεδιάγραµµα Ιστορική Αναδροµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ SX-AMF 02/2003 26-02-2000 i ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΤΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρακάτω κείμενο βασίζεται σε δημοσιευμένο υλικό του περιοδικού DHV info (τεύχη Νο 114 και Νο 140) της Γερμανικής ομοσπονδίας. Παρ όλα αυτά, δεν μπορώ να πάρω καμία ευθύνη και συνιστώ να συμβουλευτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία προσομοίωσης για την διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας

Εργαλεία προσομοίωσης για την διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας Εργαλεία προσομοίωσης για την διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας Ιωάννης Ανδρεδάκης Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος Περίληψη Η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας έχει σαν γνώμονα την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πληροφορικής Ενότητα 8η: Συσκευές Ε/Ε - Αρτηρίες Άσκηση 1: Υπολογίστε το µέσο χρόνο ανάγνωσης ενός τµήµατος των 512 bytes σε µια µονάδα σκληρού δίσκου µε ταχύτητα περιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD

Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD (Κωδ. 6002013588) Παρουσίαση : OBD ROAD USB Θύρα OBD Σύνδεσµος Κωδ. 6002013588 2 Σε τι χρησιµεύει το OBD ROAD? Το προϊόν είναι κατάλληλο για διάφορες εφαρµογές,

Διαβάστε περισσότερα

Οι προκλήσεις ασφάλειας των αυτόνομων οχημάτων

Οι προκλήσεις ασφάλειας των αυτόνομων οχημάτων Οι προκλήσεις ασφάλειας των αυτόνομων οχημάτων Γ. Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ Π. Παπαντωνίου, Διδάκτωρ Συγκοινωνιολόγος Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2017 Αυτόνομα Οχήματα και Αυτόνομη Κυκλοφορία Ασφάλεια Άνεση Αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χωρητικότητα Αεροδροµίου

Χωρητικότητα Αεροδροµίου Αεροδρόµια και αεροπορικές µεταφορές Χωρητικότητα Αεροδροµίου Χριστίνα Μηλιώτη cmilioti@mail.ntua.gr Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Πατρών Ευχαριστίες Οι διαφάνειες του µαθήµατος περιέχουν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυή συστήματα υποστήριξης ηλικιωμένων οδηγών: Ανασκόπηση και μελλοντικές κατευθύνσεις

Ευφυή συστήματα υποστήριξης ηλικιωμένων οδηγών: Ανασκόπηση και μελλοντικές κατευθύνσεις Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα Ευφυή συστήματα υποστήριξης ηλικιωμένων οδηγών: Ανασκόπηση και μελλοντικές κατευθύνσεις Γιώργος Γιαννής Καθηγητής ΕΜΠ Υπό την αιγίδα: G. Yannis, E. Vlahogianni,

Διαβάστε περισσότερα

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή Ιπτάμενες Μηχανές Οδηγός για το Μαθητή Το αεροσκάφος κάθετης απογείωσης Αφού βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού προγράμματος, επιλέξτε «Έναυσμα». Ακολουθώντας τις οδηγίες που παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ CESSNA 172SP SX AVP

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ CESSNA 172SP SX AVP ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ CESSNA 172SP SX AVP Σελίδα 1 από 10 ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν είναι ανοιχτός ο Γενικός Διακόπτης Ηλεκτρικών του αεροπλάνου (master switch) και πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 435: ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ακαδηµαϊκό Έτος 2004 2005, Χειµερινό Εξάµηνο 2 Η ΟΜΑ ΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ Ι ΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

7.4 Πρωτόκολλο UDP. 3. Στη περίπτωση που ένα μήνυμα χωράει σε ένα τμήμα, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο TCP.

7.4 Πρωτόκολλο UDP. 3. Στη περίπτωση που ένα μήνυμα χωράει σε ένα τμήμα, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο TCP. 7.4 Πρωτόκολλο UDP & Ερωτήσεις 1. ε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο UDP, εναλλακτικά του TCP; 2. ε τι είδους εφαρμογές χρησιμοποιείται συνήθως το πρωτόκολλο UDP; Να δώσετε παράδειγμα μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΞΩΤΙΚΑ. Από τον George Tilton. Απόδοση από τον ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΤΣΑΛΟ.

ΤΑ ΞΩΤΙΚΑ. Από τον George Tilton. Απόδοση από τον ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΤΣΑΛΟ. ΤΑ ΞΩΤΙΚΑ Από τον George Tilton https://www.faasafety.gov/files/gslac/library/documents/2008/nov/29705/nuts%20and%20b olts%2007-03.pdf Απόδοση από τον ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΤΣΑΛΟ Army Aviator http://armyaviation.wordpress.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1 : ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1 : ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1 : ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (10)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (10) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (10) ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωσε το Computer Game σε Scratch

Ανακύκλωσε το Computer Game σε Scratch Ανακύκλωσε το Computer Game σε Scratch Καλλιόπη Σατραζέμη¹, Μαρία Χαραλαμπίδου², Κλεοπάτρα Χαριστέ³, Λαμπρινή Χρυσή 4 1 kalliopaki_s@yahoo.gr 2 maraki98_xar@hotmail.gr 3 kleo.xar@hotmail.gr 4 lamprini1998@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αεροδρόµια και αεροπορικές µεταφορές. Καθυστερήσεις. Χριστίνα Μηλιώτη Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Πατρών

Αεροδρόµια και αεροπορικές µεταφορές. Καθυστερήσεις. Χριστίνα Μηλιώτη Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Πατρών Αεροδρόµια και αεροπορικές µεταφορές Καθυστερήσεις Χριστίνα Μηλιώτη cmilioti@mail.ntua.gr Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Πατρών Ευχαριστίες Οι διαφάνειες του µαθήµατος περιέχουν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Οι εργαστηριακές ασκήσεις Βιομηχανικών Ελεγκτών διεξάγονται τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη (ώρες 16:00 19:00 και 19:00

Διαβάστε περισσότερα

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του θερμοστάτη πατήστε το κουμπί RESET με ένα στυλό.

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του θερμοστάτη πατήστε το κουμπί RESET με ένα στυλό. Επεξήγηση ενδείξεων ασύρματου θερμοστάτη RF Digi 2HF Εισαγωγή και εξαγωγή μπαταριών Ο θερμοστάτης έχει φωτεινή ένδειξη που υποδεικνύει πότε οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν. Μόλις η φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδόν ένα στα τέσσερα νέα μοντέλα οχημάτων διαθέτουν σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού.

Σχεδόν ένα στα τέσσερα νέα μοντέλα οχημάτων διαθέτουν σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού. Σχεδόν ένα στα τέσσερα νέα μοντέλα οχημάτων διαθέτουν σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού. To νέο σύστημα αξιολόγησης του Euro NCAP πιέζει για την υιοθέτηση των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης Η Bosch εκτιμά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly

UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly maps Ι.ΜΠΟΥΤΖΟΥΡΟΓΛΟΥ Η.ΠΟΝΤΙΚΑΣ Ο.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

"APOLLO RTM-1" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ "RTM-1"

APOLLO RTM-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RTM-1 "APOLLO RTM-1" Το "RTM-1" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα Apollo και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Προσάρτημα στη Γνώμη 05/2007 PreRIA 21.040 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ Εργασία αριθ. 21.040 Έγγραφα θορύβου αεροσκαφών 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2017 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2017 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Μαρτίου 17 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ναυτικά ατυχήµατα Ελληνικών Εµπορικών Πλοίων, 1 ΚΟΧ και άνω: 16 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ LEGO MINDSTORMS NXT

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ LEGO MINDSTORMS NXT ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ LEGO MINDSTORMS NXT Φύλλο Εργασιών 4 ο Πρόκληση με αισθητήρες αφής Σημειώσεις Καθηγητή Έξοδος από σπηλιά Φύλλο Εργασιών 4 : Πρόκληση με αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ένα σύστηµα εκκρεµούς όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα: Πάνω στη µάζα Μ επιδρά µια οριζόντια δύναµη F l την οποία και θεωρούµε σαν είσοδο στο σύστηµα. Έξοδος του συστήµατος θεωρείται η απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ Πρωτοβουλίες-Δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε περίοδο οικονομικής κρίσης Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ Σοφία Βαρδάκη, Δρ. Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Remote drive. Μία από τις βασικές αρχές της TOYOTA είναι το ΚΑΙΖΕΝ η ΔΙΑΡΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ.

Remote drive. Μία από τις βασικές αρχές της TOYOTA είναι το ΚΑΙΖΕΝ η ΔΙΑΡΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. Remote drive Remote drive Μία από τις βασικές αρχές της TOYOTA είναι το ΚΑΙΖΕΝ η ΔΙΑΡΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. Στα πλαίσια του ΚΑΙΖΕΝ και ακολουθώντας την τάση της Ευρωπαϊκής αλλά και της εγχώριας αγοράς, η Toyota

Διαβάστε περισσότερα

EJECT! ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΡΑ

EJECT! ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΡΑ EJECT! ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΡΑ Όταν συμβεί ένα μείζον αεροπορικό ατύχημα στην Πολεμική Αεροπορία συγκεντρώνεται μια ομάδα ειδικών η οποία διερευνά κάθε πιθανό παράγοντα, γεγονός ή ακολουθία γεγονότων τα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 ΠΡΟΣ : Σωματεία με δραστηριότητα υπερελαφρών ΘΕΜΑ : Πρόταση της Επιτροπής Υπερελαφρών επί του Κανονισμού ΥΠ.Α.Μ Αγαπητοί φίλοι, Συνημμένα θα βρείτε την πρόταση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ЅϮϧϯϪϟ ϰϱϳђϫϟϰϭ SX-UAA ϯϰϭϫ ϮϟϰϧϨЅ ϣϯϭϩϧϫёϫϟ ЀϬϭϱ 05/10/2008 Ϯ. ϭϯѓϯϫϟϰϭ 07/2009

ЅϮϧϯϪϟ ϰϱϳђϫϟϰϭ SX-UAA ϯϰϭϫ ϮϟϰϧϨЅ ϣϯϭϩϧϫёϫϟ ЀϬϭϱ 05/10/2008 Ϯ. ϭϯѓϯϫϟϰϭ 07/2009 SX-UAA 05/10/2008. 07/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΑΜ SX-UAA ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσα Ανάγκη για βοήθεια Συχνές ερωτήσεις

Επείγουσα Ανάγκη για βοήθεια Συχνές ερωτήσεις Επείγουσα Ανάγκη για βοήθεια Συχνές ερωτήσεις Παρακάτω θα βρείτε μερικές από τις πιο συνήθεις συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία Επείγουσας Ανάγκης για βοήθεια. Βασίζονται στις εμπειρίες των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

PHANTOM 3. Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης STANDARD V1.0

PHANTOM 3. Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης STANDARD V1.0 PHANTOM 3 STANDARD Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης V1.0 Phantom 3 Standard Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε το Phantom σας! Η κάμερα του Phantom 3 Standard καταγράφει βίντεο με ανάλυση έως 2.7K (Ultra HD) στα 30 καρέ/

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

7.3 Πρωτόκολλο TCP. 1. Το TCP πρωτόκολλο παρέχει υπηρεσίες προσανατολισµένες σε σύνδεση. Σ Λ

7.3 Πρωτόκολλο TCP. 1. Το TCP πρωτόκολλο παρέχει υπηρεσίες προσανατολισµένες σε σύνδεση. Σ Λ Ερωτήσεις 7.3 Πρωτόκολλο TCP 1. Τι είναι το τµήµα (segment) στο πρωτόκολλο TCP; Από ποια µέρη αποτελείται; 2. Για ποιο σκοπό χρησιµοποιείται ο Αριθµός ειράς στην επικεφαλίδα ενός segment TCP; 3. την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ;

ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ; ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ; http://www.hf.faa.gov/docs/508/docs/maint%20-%20language%20suny.pdf DO LANGUAGE BARRIERS RESULT IN AVIATION MAINTENANCE ERRORS?

Διαβάστε περισσότερα