ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Xάρτης Κινητικότητας. στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus Μέρος II Παράρτημα Διαδικασιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Xάρτης Κινητικότητας. στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus Μέρος II Παράρτημα Διαδικασιών"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Xάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus Μέρος II Παράρτημα Διαδικασιών Πώς να υποβάλλετε αίτηση για τον Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ του Erasmus+ Εισαγωγή Με αφορά ο Χάρτης Κινητικότητας στην ΕΕΚ του Erasmus+; Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία σας από την κινητικότητα ΕΕΚ και το όραμα για τις μελλοντικές δραστηριότητες του οργανισμού σας. Εάν έχετε ήδη υλοποιήσει επιτυχώς τόσα σχέδια κινητικότητας ΕΕΚ (Leonardo) όσα προβλέπεται στα κριτήρια που καθορίζονται στο τμήμα 9 του μέρους Ι της Πρόσκλησης και αν έχετε ένα όραμα για την περαιτέρω διεθνοποίηση του οργανισμού που εκπροσωπείτε και θέλετε να ενσωματώσετε στη στρατηγική αυτή τη διακρατική κινητικότητα ΕΕΚ (εκπαιδευομένων και προσωπικού), τότε ο Χάρτης Κινητικότητας στην ΕΕΚ του Erasmus+ μπορεί να ταιριάζει στην περίπτωσή σας. Αν δεν έχετε προηγούμενη εμπειρία, τότε είναι σκόπιμο να υποβάλετε αίτηση απλώς για τα σχέδια κινητικότητας μέσω του Erasmus+, όταν θα γίνει η ετήσια πρόσκληση. Ομοίως για τα μικρότερα ή περισσότερο εξειδικευμένα Ιδρύματα ή για εκείνα που δεν σχεδιάζουν να εντείνουν τις διεθνείς δραστηριότητες, η υποβολή αίτησης για ένα μόνο σχέδιο κινητικότητας στην ετήσια πρόσκληση μπορεί να είναι καλύτερη ιδέα. Αν ο οργανισμός σας δεν διαθέτει προηγούμενη εμπειρία και δεν έχει προηγουμένως διεξάγει τόσα σχέδια κινητικότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Leonardo) όσα απαιτούνται στο τμήμα 9 του μέρους Ι της πρόσκλησης, αλλά θα θέλατε μακροπρόθεσμα να προσδώσετε διεθνή διάσταση στο ίδρυμά σας, τότε σας προτείνουμε να συγκεντρώσετε την Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Σελίδα 1

2 απαραίτητη εμπειρία μέσω μεμονωμένων σχεδίων, να αποκτήσετε πείρα στη διαχείριση της διακρατικής κινητικότητας στην ΕΕΚ και, στη συνέχεια, να υποβάλετε αίτηση για να αποκτήσετε τον Χάρτη κινητικότητας στην ΕΕΚ του Erasmus+ μετά από κάποια χρόνια. Επίσης και οι κοινοπραξίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τον Χάρτη. Οι κοινοπραξίες αποτελούνται από τρεις ή περισσότερους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΕΚ και συνεργάζονται για να βελτιώσουν τον διεθνή χαρακτήρα και την κινητικότητα τους. Οι κοινοπραξίες μπορούν ενδεχομένως, είτε να έχουν ήδη, επίσημα ή ανεπίσημα συσταθεί βάσει του προηγούμενου προγράμματος Δια Βίου Μάθησης ή μπορεί να δημιουργηθούν στο πλαίσιο του Erasmus+. Κοινοπραξίες, των οποίων τα ιδρύματα-μέλη έχουν την αναγκαία εμπειρία, καθένα ξεχωριστά, όπως προβλέπεται παραπάνω, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να αποκτήσουν τον Χάρτη αν κάποιο από τα μέλη τους δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία, τότε η κοινοπραξία μπορεί να υποβάλει αίτηση για μεμονωμένα σχέδια κινητικότητας στην ετήσια πρόσκληση. Εάν έχετε αμφιβολίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Εθνική Μονάδα που μπορεί να σας υποδείξει τον καλύτερο τρόπο για να προχωρήσετε. Τα προσεχή έτη θα υπάρξουν κι άλλες ευκαιρίες υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα Χάρτης κινητικότητας στην ΕΕΚ του Erasmus+. Η φιλοσοφία του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ του Erasmus+ Η απονομή του Χάρτη αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει τους οργανισμούς που έχουν ιστορικό αποδεδειγμένης ποιότητας στην κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού να αναπτύξουν περαιτέρω τις διεθνείς στρατηγικές και τους παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση με απλουστευμένη διαδικασία. Αυτό τους δίνει την ευελιξία για να αναπτύξουν περαιτέρω τις διεθνείς δραστηριότητές τους. Σημαίνει ενσωμάτωση της διεθνούς κινητικότητας στις δραστηριότητές τους και στα προγράμματα σπουδών και, επίσης, ανάπτυξη διεθνών προσεγγίσεων μέσω, για παράδειγμα, της δικτύωσης με φορείς σε άλλες χώρες, της ενισχυμένης εκμάθησης ξένων γλωσσών και της διαμόρφωσης μιας προσέγγισης που υπερβαίνει τα εθνικά όρια. Πρόκειται για μια στρατηγική και ένα χάρτη πορείας για τη βιωσιμότητα της διεθνούς κινητικότητας και τη χάραξη πορείας για την επίτευξη του στόχου αυτού. Μια ορισμένη κοινότητα οργανισμών σε κάθε χώρα έχουν γίνει τακτικοί δικαιούχοι του προγράμματος και επί πολλά έτη έχουν αναπτύξει διεθνείς δραστηριότητες βελτιώνοντας την ποιότητά τους. Η Επιτροπή σκοπεύει να διευκολύνει τη συμμετοχή τους και να απλουστεύσει τις διαδικασίες με την εισαγωγή απλοποιημένων αιτήσεων (κυρίως προβλεπόμενες ροές κινητικότητας) και απλουστευμένων δομών υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο των ετήσιων προσκλήσεων του Erasmus+, μόλις απονεμηθεί ο Χάρτης Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Σελίδα 2

3 κινητικότητας στην ΕΕΚ στον οργανισμό. Ως εκ τούτου, θα εξακολουθήσει να υπάρχει απαίτηση υποβολής αίτησης όταν θα δημοσιεύονται οι επόμενες γενικές προσκλήσεις. Το να κατέχει ένας οργανισμός τον Χάρτη δεν σημαίνει ότι του χορηγείται αυτόματα χρηματοδότηση. Με τον Χάρτη θα επιβραβεύεται η προηγούμενη επίδοση και θα ελέγχεται εκ των προτέρων η διαχειριστική ικανότητα του οργανισμού και η ποιότητα της κινητικότητας (ένα είδος εκ των προτέρων δέσμευσης ποιότητας), αλλά και θα εξετάζεται ενδελεχώς η διεθνής στρατηγική του οργανισμού και τα σχέδιά του για μελλοντική ανάπτυξη. Οι οργανισμοί που αποκτήσουν τον Χάρτη πρέπει να τηρούν πρότυπα ποιότητας τα οποία θα παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος Erasmus+. Οποιαδήποτε σημαντική ανεπάρκεια ως προς την ποιότητα της κινητικότητας ή της διαχείρισης, κάθε μείωση της ικανότητας του οργανισμού να πραγματοποιεί τις απαραίτητες δράσεις κινητικότητας ή τυχόν απώλεια της διεθνούς πτυχής των στρατηγικών και δραστηριοτήτων του οργανισμού θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα την ανάκληση του Χάρτη κινητικότητας στην EEK του Erasmus+. Η αίτηση Γενικές πληροφορίες Εάν συγκροτείτε κοινοπραξία, αυτό πρέπει να διαπνέει το σύνολο της αίτησης και να αναφέρετε τον αναμενόμενο ρόλο, τις δραστηριότητες και τους στόχους κάθε μέλους της κοινοπραξίας. Σκοπός της κοινοπραξίας κινητικότητας είναι να διευκολύνει τη διοργάνωση δραστηριοτήτων κινητικότητας και να προσφέρει προστιθέμενη αξία όσον αφορά την ποιότητα των δραστηριοτήτων σε σύγκριση με αυτά που είναι σε θέση να προσφέρει μόνο του κάθε επιμέρους οργανισμός επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. ΕΠΑΛ). Οι οργανισμοί-μέλη μιας κοινοπραξίας κινητικότητας ΕΕΚ αναμένεται να συνενώσουν ή να μοιραστούν τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την οργάνωση της κινητικότητας και να αναπτύξουν τον διεθνή χαρακτήρα μέσω της αμοιβαίας συνεργασίας και των επαφών. Στις κοινές δραστηριότητες περιλαμβάνονται συνήθως η κοινή διοικητική, συμβατική και χρηματοοικονομική διαχείριση της κινητικότητας, η κοινή επιλογή και/ή προετοιμασία και η καθοδήγηση των συμμετεχόντων καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, ένα κεντρικό σημείο για την ανεύρεση επιχειρήσεων και την αντιστοίχιση επιχειρήσεων και συμμετεχόντων. Η κοινοπραξία κινητικότητας μπορεί επίσης να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής για την υποδοχή μαθητευομένων και προσωπικού. Αυτό περιλαμβάνει την Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Σελίδα 3

4 εξεύρεση οργανισμού υποδοχής στην περιοχή όπου βρίσκονται οι εταίροι της κοινοπραξίας της κινητικότητας και για την παροχή βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης. Ο συντονιστής της κοινοπραξίας, ενδεχομένως μαζί με άλλους οργανισμούς πρέπει να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην ενθάρρυνση των επαφών με τις επιχειρήσεις και στην εξεύρεση ευκαιριών για περιόδους πρακτικής άσκησης και κατάρτισης για το προσωπικό, στην προώθηση των εν λόγω δραστηριοτήτων και την παροχή πληροφοριών κλπ. Κάθε οργανισμός ΕΕΚ αποστολής παραμένει υπεύθυνος για την ποιότητα, το περιεχόμενο και την αναγνώριση των περιόδων κινητικότητας. Κάθε μέλος της κοινοπραξίας πρέπει να υπογράψει μια συμφωνία με τον συντονιστή της κοινοπραξίας για να προσδιορίσει τους ρόλους και τις ευθύνες και τις διοικητικές και χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις οι λεπτομέρειες της συνεργασίας ρυθμίζουν θέματα όπως οι μηχανισμοί προετοιμασίας, η διασφάλιση της ποιότητας και η συνέχεια που θα δοθεί στις περιόδους κινητικότητας. Περιεχόμενο Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενότητες έχουν συμπληρωθεί όπως πρέπει. Εθνική Μονάδα του αιτούντος οργανισμού Δώστε προσοχή στη σωστή επιλογή της αρμόδιας Εθνικής Μονάδας της χώρας στην οποία εδρεύει επισήμως ο οργανισμός σας. Αιτών Οργανισμός Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενότητες έχουν συμπληρωθεί όπως πρέπει. Προφίλ Επιλέξτε το σωστό προφίλ του οργανισμού σας. Υπόβαθρο και Εμπειρία Περιγράψτε με συντομία τον οργανισμό σας και παρουσιάστε τους στόχους του ως προς τη διακρατική κινητικότητα και το προφίλ των ατόμων που επιθυμείτε να στείλετε στο Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Σελίδα 4

5 εξωτερικό. Αναφέρατε ποιους στόχους του προγράμματος Erasmus+ συμμερίζεστε και εξηγήστε για ποιο λόγο θέλετε να αποκτήσετε τον Χάρτη. Είναι επίσης σημαντικό να καταδειχθεί η δομή διοίκησης διαχείρισης πίσω από την οργάνωση της διακρατικής κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων πόρων (προσωπικό και εθελοντές) και να περιγραφούν τα προσόντα των προσώπων που είναι αρμόδια για τη διαχείριση της διακρατικής κινητικότητας και τη στρατηγική διεθνοποίησης. Έχετε διεθνές γραφείο; Διαθέτετε διεθνή στρατηγική που να είναι εγγράφως καταγεγραμμένη; Εάν έχετε προηγουμένως λάβει το πιστοποιητικό κινητικότητας Leonardo da Vinci, τότε γράψτε τον κωδικό αναφοράς του. Η αίτησή σας θα αξιολογηθεί με βάση, όχι μόνο τα δυνατά σημεία της παρούσας αίτησης, αλλά και με βάση την προηγούμενη επίδοση σας στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP). Οι αξιολογητές θα έχουν στη διάθεση τους πληροφορίες αναφορικά με την προηγούμενη επίδοση σας στη διακρατική κινητικότητα μέσω του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης. Ωστόσο, στο τμήμα «Υπόβαθρο και Εμπειρία» θα πρέπει να υπογραμμιστεί η εμπειρία σας όσον αφορά την κινητικότητα ΕΕΚ όσο το δυνατόν πληρέστερα, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου του προηγούμενου πιστοποιητικού του Leonardo da Vinci, κατά περίπτωση, και ο τρόπος με τον οποίο αυτό επηρέασε τη διεθνοποίηση του οργανισμού σας. Νόμιμος Εκπρόσωπος Για νομικούς λόγους, είναι σημαντικό το τμήμα αυτό να συμπληρωθεί πλήρως και επακριβώς. Αρμόδιο πρόσωπο Παρακαλείστε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του επικεφαλής αρμόδιου προσώπου επικοινωνίας για τις δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας του οργανισμού σας. Στρατηγική και Εμπειρία 1) Στο σημείο αυτό πρέπει να επισυνάψετε έγγραφο που περιγράφει πλήρως τη στρατηγική διεθνοποίησης του οργανισμού σας, συμπεριλαμβάνοντας αναλυτικά στοιχεία για τις προσεγγίσεις και τους στόχους της διακρατικής κινητικότητας. Εάν είστε κοινοπραξία, δώστε τα σχετικά λεπτομερή στοιχεία για όλους τους οργανισμούς στην κοινοπραξία. Παρουσιάστε τους στρατηγικούς στόχους σας και τις αποφάσεις για τις δραστηριότητες Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Σελίδα 5

6 κινητικότητας. Παρακαλούμε να συμπεριληφθούν και άλλες δραστηριότητες και σχέδια, συμπληρωματικά προς την κινητικότητα ΕΕΚ και να παρουσιάσετε κι άλλους τρόπους με τους οποίους ο οργανισμός δραστηριοποιείται διεθνώς. Περιγράψτε επίσης τις ποιοτικές προσεγγίσεις για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής και τους πόρους που διαθέτετε εσείς για την περαιτέρω προώθηση της διακρατικής κινητικότητας. Ιδέες για την ανάπτυξη των εν λόγω στρατηγικών και για να σταθμίσετε πού βρίσκεται ο οργανισμός σας σε σχέση με τη διαδικασία, θα βρείτε στους ακόλουθους δύο συνδέσμους: i) H Ανίχνευση Ποιότητας και Αντίκτυπου (Quality and Impact Scan (QIS) είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς ΕΕΚ να αναλύσουν τη θέση τους σε σχέση με τη στρατηγική διεθνοποίησής τους ή πώς ν αναπτύξουν μια τέτοια στρατηγική. ii) (Ένας χρήσιμος οδηγός για τον στρατηγικό σχεδιασμό της διεθνούς συνεργασίας) 2) Αν υποβάλλετε αίτηση εκ μέρους κοινοπραξίας, κάθε οργανισμός της κοινοπραξίας πρέπει να έχει εμπειρία στη διαχείριση προηγούμενων σχεδίων κινητικότητας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Leonardo da Vinci), των οποίων ο ελάχιστος αριθμός ορίζεται στο τμήμα 9 του μέρους Ι της πρόσκλησης. Παρακαλείστε να αναφέρετε με σαφήνεια τον ρόλο κάθε εταίρου και να δώσετε λεπτομερή στοιχεία κάθε οργανισμού-εταίρου στις σχετικές θέσεις του εντύπου, με σύντομη περιγραφή των στόχων και των δραστηριοτήτων του. Πρέπει επίσης να αναφέρετε πώς σκοπεύει η κοινοπραξία, ως σύνολο, να εξασφαλίσει τη συνεργασία και την επικοινωνία των μελών. Πρέπει επίσης να αναφέρετε αναλυτικά, ανάλογα με την περίπτωση, τους ίδιους πόρους κάθε οργανισμούεταίρου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση της κινητικότητας και τον τρόπο με τον οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι εν λόγω πόροι, καθώς και τον αριθμό των ατόμων που πραγματοποιούν διακρατική κινητικότητα και το προφίλ αυτών. Υλοποίηση Προηγούμενων και Τρεχουσών Δραστηριοτήτων Κινητικότητας Γενικές Πληροφορίες: Προηγούμενες και Τρέχουσες Δραστηριότητες Δώστε πληροφορίες σχετικά με το πόσα σχέδια κινητικότητας του προγράμματος Leonardo da Vinci υλοποίησε ο οργανισμός σας τα τελευταία 3 έτη, τον μέσο αριθμό των συμμετεχόντων ανά έτος και το είδος της δραστηριότητας. Παρουσιάστε τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και αναφέρετε αν είναι μαθητές, σπουδαστές, μαθητευόμενοι, πρόσφατα αποφοιτήσαντες ή προσωπικό. Θα πρέπει να αναφέρετε επίσης το ποσοστό του μαθητικού σας πληθυσμού που αναλαμβάνει δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας, Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Σελίδα 6

7 ανάλογα με την περίπτωση. Σημειώστε ότι οι αξιολογητές δεν θα λάβουν υπόψη τις πληροφορίες που θα δώσετε μόνο στο σημείο αυτό, αλλά αυτές θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν ευρύτερη εικόνα της προηγούμενης επίδοσης σας στην κινητικότητα ΕΕΚ κατά το προηγούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, όταν θα αξιολογούν την αίτησή σας για να αποκτήσετε τον Χάρτη. Οργανωτικά Θέματα και Διαχείριση της Ποιότητας των Μελλοντικών Δραστηριοτήτων Κινητικότητας Ένα σημαντικό μέρος αυτής της αίτησης είναι να παρουσιάσετε λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να διαχειριστείτε τις δραστηριότητες κινητικότητας που θα διεξάγετε. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας δεδομένου ότι η ποιότητα στην κινητικότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο στο σωστό πλαίσιο της διαχείρισης ποιότητας και, συνεπώς, για να αποκτήσετε τον Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ είναι ανάγκη να αποδείξετε πώς θα διαχειριστείτε έναν πλήρη κύκλο κινητικότητας από την προετοιμασία μέχρι την παρακολούθηση της συνέχειας. Αυτό σημαίνει ότι θα δεσμευτείτε de facto για τη «Διασφάλιση της Ποιότητας». Χωρίς αυτήν, ο οργανισμός σας δεν μπορεί να αποκτήσει τον Χάρτη. Πρέπει να εξηγηθεί ο τρόπος διαχείρισης της κινητικότητας από τον οργανισμό σας και να δώσετε λεπτομερή στοιχεία για τις σημαντικές πρακτικές ρυθμίσεις που αφορούν στη διοργάνωση του ταξιδιού, τη διαμονή, την κοινωνική ασφάλιση, την ασφάλεια και τα συναφή στοιχεία. Σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ζήτηση για κινητικότητα, παρουσιάστε με σαφή και διαφανή τρόπο τη διαδικασία για την επιλογή των συμμετεχόντων, καθώς και τα διάφορα στάδια επιλογής και τα κριτήρια που χρησιμοποιείτε για να λάβετε την τελική απόφαση. Αναφέρετε αν εμπλέκετε σε δραστηριότητες κινητικότητας τους περισσότερο ικανούς/έμπειρους εκπαιδευομένους ή εμπλέκετε επίσης άτομα με λιγότερες ικανότητες, όπως για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες ή λιγότερες ευκαιρίες, ανάλογα με την περίπτωση. Δώστε μια εικόνα σχετικά με το προφίλ των συμμετεχόντων που σχεδιάζετε να στείλετε. Η προετοιμασία τους έχει πολύ μεγάλη σημασία για την επίτευξη ποιοτικής κινητικότητας. Εξηγήστε τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζονται οι συμμετέχοντες είτε η προετοιμασία είναι ανά τομέα/τμήμα/πεδίο, με βάση τα καθήκοντα ή τη γλωσσική ή διαπολιτισμική ή ψυχολογική μεθοδολογία κ.λπ. Αν σχεδιάζετε να συμμετέχουν άτομα που αντιμετωπίζουν εμπόδια στη συμμετοχή τους, είτε για κοινωνικοοικονομικούς λόγους ή λόγω ειδικών αναγκών ή άλλων παραγόντων, θα πρέπει να αναφέρετε λεπτομερώς τις προσεγγίσεις που θα χρησιμοποιήσετε για να τους δώσετε τη δυνατότητα να συμμετάσχουν. Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Σελίδα 7

8 Θα πρέπει να αναφέρετε λεπτομερώς τους τρόπους με τους οποίους παρακολουθείτε την κινητικότητα, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα της κατάρτισης και η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες όταν βρίσκονται στο εξωτερικό. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει υποστήριξη ή καθοδήγηση όταν οι συμμετέχοντες είναι στο εξωτερικό, ώστε να έχουν ένα σημείο αναφοράς για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους. Ακόμα, μπορείτε να στείλετε συνοδούς μαζί με τους νεότερους συμμετέχοντες ή με άτομα με ειδικές ανάγκες, και αυτό θα πρέπει να αναφερθεί λεπτομερώς. Στην ενότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων, αναφέρετε με ποιο τρόπο αναγνωρίζονται τα μαθησιακά αποτελέσματα της κινητικότητας, π.χ. μέσω ECVET ή με Εuropass ή με κάποιο άλλο τρόπο. Καταδείξτε τον τρόπο, με τον οποίο γίνεται η σύναψη συμφωνιών με τους οργανισμούς υποδοχής, και αν χρησιμοποιηθεί το ECVET, να αναφέρετε πώς θα συντάξετε τα Μνημόνια Συνεργασίας (MoU). Επίσης, να αναφέρετε πώς επιλέγονται οι οργανισμοί υποδοχής και πώς καταρτίζονται οι συμφωνίες μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη τα απαιτούμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Αναγνωρίζονται, επίσης, η μη τυπική και η άτυπη εμπειρία; Λαμβάνονται υπόψη τα εκτός προγράμματος μαθησιακά αποτελέσματα που ωστόσο επιτεύχθηκαν; Καλείστε να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό και, επίσης, πώς σχεδιάζετε να προχωρήσετε στο μέλλον. Τέλος, θα πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς τα κυριότερα επιτεύγματα από την προηγούμενη συμμετοχή σας, καθώς και του αντίκτυπου τους, ο τρόπος διάδοσης των αποτελεσμάτων και οι διαδικασίες αξιολόγησης που έχετε θέσει σε εφαρμογή για να εκτιμήσετε αν η διακρατική κινητικότητα είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα και να παρακολουθήσετε την εξέλιξη των συμμετεχόντων μετά τις δραστηριότητες κινητικότητας. Αναδεικνύοντας τα επιτεύγματά σας, παρακαλείσθε να παρουσιάσετε επίσης τα επιτεύγματα και τον αντίκτυπο της προηγούμενης πιστοποίησης σας στο πρόγραμμα (Leonardo da Vinci Mobility Certificate). Προοπτικές Eξέλιξης Περιγράψτε τη μακροπρόθεσμη στρατηγική σας και τυχόν νέες εξελίξεις που προβλέπονται. Παρουσιάστε τις προγραμματισμένες ροές κινητικότητας για τις προσκλήσεις των τριών επόμενων ετών (2015, 2016, 2017), με κατανομές κατ εκτίμηση ανά αριθμό εκπαιδευομένων ΕΕΚ και προσωπικού. Παρουσιάστε, επίσης, κατά πόσον θα χρησιμοποιήσετε μόνο κεφάλαια Erasmus+ ή αν έχετε δικούς σας πόρους ή πόρους από εθνικά ή άλλα συστήματα. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό που ζητείται για τις μελλοντικές σχεδιαζόμενες ροές κινητικότητας είναι μια συνετή εκτίμηση. Το πραγματικό ποσό των δραστηριοτήτων κινητικότητας που θα χορηγηθεί θα αποφασιστεί όταν θα υποβάλετε την Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Σελίδα 8

9 αίτηση για το σχέδιο σας, με βάση τις γενικές προσκλήσεις κατά τα επόμενα έτη και, στη συνέχεια, την αξιολόγησή της. Πώς θα αξιολογηθεί η αίτησή μου; Διαδικασία αξιολόγησης Η αίτησή σας θα εξετασθεί κατά το 50 % με βάση την προηγούμενη επίδοση του οργανισμού σας στην οργάνωση της κινητικότητας στην ΕΕΚ, κατά 20 % για τη διεθνή στρατηγική του όσον αφορά την ποιότητα της διαχείρισης και της οργάνωσης της κινητικότητας και κατά 10 % για τις προγραμματισμένες προοπτικές εξέλιξης. Κατά την αξιολόγηση της προηγούμενης επίδοσης, θα ληφθούν υπόψη πληροφορίες όχι μόνο από την τρέχουσα αίτηση, αλλά επίσης, σε γενικές γραμμές, από την προηγούμενη επίδοση του οργανισμού σας στη δράση Κινητικότητας Leonardo da Vinci/Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Ο Χάρτης ΕΕΚ, ως εκ τούτου, θα πρέπει να χορηγηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΔΟΣΗ (ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) 50/100 Εκ των οποίων: Επίπεδο προηγούμενης εμπειρίας: Ο αιτών οργανισμός καταδεικνύει το επίπεδο της εμπειρίας του ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού του, τη διεθνή στρατηγική και ικανότητα (αριθμός έργων που πραγματοποιήθηκε επιτυχώς και ολοκληρώθηκε το ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο ορίζεται σε εθνικό επίπεδο στην πρόσκληση), ποσά της κινητικότητας, το μέγεθος των προϋπολογισμών κ.λπ., μέσω της συμμετοχής του σε σχέδια κινητικότητας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Leonardo). 10/100 Είδος προηγούμενης εμπειρίας: Η προηγούμενη εμπειρία του υποψηφίου στην υλοποίηση σχεδίων κινητικότητας ΕΕΚ (Leonardo) αντικατοπτρίζει επαρκώς τη φύση της παρούσας αίτησης. Στην αξιολόγηση αυτή λαμβάνεται υπόψη αναφορά στις ομάδεςστόχους, στις χώρες υποδοχής τους, τους εταίρους, τους κλάδους, τη διάρκεια των τοποθετήσεων, το πρόγραμμα εργασιών/καθηκόντων, τις περιόδους προετοιμασίας, την αναγνώριση των προσόντων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία. 10/100 Ποιότητα και επιτεύγματα της προηγούμενης εμπειρίας: Ο βαθμός, στον οποίο, ο αιτών οργανισμός αποδεικνύει επαρκές επίπεδο επιτυχημένης εμπειρίας (χρήση του προϋπολογισμού, ποιότητα της διαχείρισης, ικανοποίηση των συμμετεχόντων, αναγνώριση των προσόντων, χρήση προηγούμενης πιστοποίησης Leonardo da Vinci Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Σελίδα 9

10 κ.λπ.) μέσω της συμμετοχής του στην κινητικότητα του Leonardo και/ή άλλων πρωτοβουλιών κινητικότητας. Όπου είναι σκόπιμο, ο αιτών οργανισμός δείχνει πώς η χρήση της προηγούμενης πιστοποίησης κινητικότητας Leonardo επέφερε βελτιώσεις στη διαχείριση της διακρατικής κινητικότητας. Ο αιτών οργανισμός καταδεικνύει ότι τα εν λόγω επιτεύγματα και/ή βελτιώσεις στις προηγούμενες δραστηριότητες κινητικότητας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Leonardo), καθώς και οι συμπράξεις, αποδεικνύουν επαρκώς τη δέσμευση για ποιότητα και μακροπρόθεσμη εξέλιξη. 30/100 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ»: ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 20/100 Η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα (συνημμένα στο έντυπο αίτησης) για τη στρατηγική διεθνοποίησης αντανακλούν μια πραγματική και καλής ποιότητας προσέγγιση για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα βιώσιμης διεθνοποίησης, συμπεριλαμβανομένης και της διακρατικής κινητικότητας. Είναι σαφές ότι δίνεται έμφαση στη γενική προσέγγιση και δέσμευση για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του διεθνούς χαρακτήρα και της στρατηγικής διεθνούς κινητικότητας. «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» 20/100 Η αίτηση καταδεικνύει ότι, τόσο στα προηγούμενα σχέδια όσο και στα μελλοντικά σχέδια, ο οργανισμός επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα ποιότητας της γενικής διαχείρισης της κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών δομών διαχείρισης, των ανθρώπινων πόρων και οργάνωσης της κινητικότητας από την προετοιμασία έως την αναγνώριση, τη διάδοση και την αξιολόγηση. Σε αυτά περιλαμβάνονται: Οργανωτικά θέματα, παρουσιάζεται μια συμπαγής γενική προσέγγιση και δέσμευση για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη σε σχέση με τα οργανωτικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών ρυθμίσεων για θέματα κινητικότητας, όπως το ταξίδι, η διαμονή και η κοινωνική ασφάλιση, η επιλογή και η προετοιμασία των συμμετεχόντων, η αντιμετώπιση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η παρακολούθηση, η παροχή καθοδήγησης και η αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, η διάδοση και η αξιολόγηση. 15/100 και Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Σελίδα 10

11 Η διαχείριση της ποιότητας, η οποία εμφανίζει μια συμπαγή γενική προσέγγιση και δέσμευση για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη σε σχέση με τη διαχείριση της ποιότητας, με έμφαση στους ανθρώπινους πόρους και τις βιώσιμες δομές. 5/100 Προοπτικές εξέλιξης 10/100 Ο αιτών οργανισμός περιγράφει με σαφήνεια, συνεκτικότητα και συνάφεια τις προσδοκώμενες προοπτικές εξέλιξης. Οι προοπτικές εξέλιξης πρέπει να εξηγούν με σαφήνεια και να είναι σύμφωνες με τη γενική φύση και την ποιότητα της στρατηγικής διεθνοποίησης. Οι προοπτικές εξέλιξης πρέπει να είναι κατάλληλες και συναφείς με την μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση του αιτούντος. Οι δεδηλωμένες προσδοκίες για τα επόμενα τρία έτη πρέπει να φαίνονται ρεαλιστικές με βάση τη γενική στρατηγική διεθνοποίησης και να λαμβάνουν υπόψη την προηγούμενη επίδοση του αιτούντος. Η αξιολόγηση Το κατώτατο όριο για τη χορήγηση Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ είναι α) να έχει δοθεί συνολικός βαθμός 70/100, και στα τέσσερα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης και β) η βαθμολογία να είναι πάνω από το όριο των 25/50, 10/20, 10/20 και 5/10 αντιστοίχως. Αν έστω και σε ένα κριτήριο αξιολόγησης, η βαθμολογία είναι κάτω από το συγκεκριμένο όριο, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης. Πληροφόρηση για τα αποτελέσματα της επιλογής και συνέχεια Η αίτησή σας θα αξιολογηθεί και έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2014 θα έχετε ενημερωθεί αν πρόκειται να αποκτήσετε τον Χάρτη κινητικότητας στην EEK του Erasmus+. Εάν ναι, θα μπορέσετε να υποβάλετε αίτηση για την κινητικότητα ΕΕΚ στο πλαίσιο της πρόσκλησης του 2015 με την απλουστευμένη διαδικασία υποβολής αίτησης και να υποβάλετε έκθεση χρησιμοποιώντας και πάλι την απλουστευμένη διαδικασία υποβολής εκθέσεων. Διαφορετικά, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για ένα σχέδιο κινητικότητας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του 2015 κατά τον συνήθη τρόπο. Αν αποκτήσετε τον Χάρτη, θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε ετησίως αιτήσεις και εκθέσεις με την απλουστευμένη διαδικασία στο πλαίσιο των γενικών προσκλήσεων του Erasmus+. Υπό τον όρο της συνεχούς ικανοποιητικής επίδοσης, αυτό θα διαρκέσει μέχρι και το Υποβολή εκθέσεων Υποβολή εκθέσεων και παρακολούθηση Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Σελίδα 11

12 Όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων, οι οργανισμοί που αποκτήσουν τον Χάρτη Κινητικότητας στην EEK, απλώς θα συμπληρώσουν μια απλουστευμένη ηλεκτρονική μορφή έκθεσης, κατά το κλείσιμο της σύμβασης, που θα παρουσιάζει βασικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με την χρήση του προϋπολογισμού και το μέγεθος των ροών κινητικότητας. Η έκθεση αυτή θα προέρχεται, σε μεγάλο βαθμό, από το εργαλείο κινητικότητας (Mobility Tool). Στο τρίτο έτος του Χάρτη και το 2020, παράλληλα με την απλουστευμένη έκθεση, οι οργανισμοί που είναι κάτοχοι του Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ θα πρέπει να υποβάλλουν έκθεση για την πορεία διεθνοποίησης και τον αντίκτυπο του Χάρτη. Παρακολούθηση Όσον αφορά την παρακολούθηση, οι οργανισμοί κάτοχοι του Χάρτη υπόκεινται σε παρακολούθηση/επιτόπιους ελέγχους από την Εθνική Μονάδα-ΙΚΥ, που θα καλύπτουν α) τις χρηματοοικονομικές και επιχειρησιακές πτυχές της διαχείρισής τους β) την ποιότητα της κινητικότητας γ) την ανάπτυξη της διεθνούς στρατηγικής τους. Αν διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα, οι συνέπειες της παρακολούθησης θα μπορούσαν να είναι η μείωση των μελλοντικών προϋπολογισμών σε περίπτωση ανεπαρκούς αξιοποίησης ή ακόμη και η ανάκληση του Χάρτη. Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του Χάρτη, η Εθνική Μονάδα μπορεί να πραγματοποιήσει επίσκεψη ελέγχου για να αξιολογήσει την εργασία σας. Επίσης, είναι σκόπιμο να παραστείτε σε συνάντηση με άλλους οργανισμούς που θα έχουν τον Χάρτη,για την αξιολόγηση της προόδου σας. Ανάκληση του Χάρτη Η κακή ποιότητα, η κακή δημοσιονομική διαχείριση, η απάτη, τα χαμηλά ποσοστά κινητικότητας, η έλλειψη προόδου/ανεπαρκής εστίαση στον διεθνή χαρακτήρα μπορούν να γίνουν αιτία για την ανάκληση του Χάρτη. Στην περίπτωση αυτή, ο οργανισμός σας θα εξακολουθήσει να είναι επιλέξιμος για να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης κινητικότητας ΕΕΚ μέσω μεμονωμένων σχεδίων στο πλαίσιο των Γενικών Προσκλήσεων της δράσης ΚΑ1/ΕΕΚ του Προγράμματος Erasmus+. Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Σελίδα 12

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ - 2017 Ελίζα Πατσαλίδου KA1 VET & ADULT Τηλ: 22448892 email: epatsalidou@llp.org.cy 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ APEL - EAC/A03/2014. Xάρτης Κινητικότητας. στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ APEL - EAC/A03/2014. Xάρτης Κινητικότητας. στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ APEL - EAC/A03/2014 Xάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus+ 2015-2020 Μέρος I 1. Εισαγωγή, Ιστορικό και Στόχοι Η παρούσα πρόσκληση βασίζεται στον

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Leonardo da Vinci Έντυπο Αίτησης για Πιστοποιητικό Κατάρτισης Leonardo da Vinci

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Leonardo da Vinci Έντυπο Αίτησης για Πιστοποιητικό Κατάρτισης Leonardo da Vinci Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Leonardo da Vinci Έντυπο Αίτησης για Πιστοποιητικό Κατάρτισης Leonardo da Vinci ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ): Αυτό το τμήμα πρέπει μόνο να

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. Οδηγός για τους αιτούντες

ΧΑΡΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. Οδηγός για τους αιτούντες ΧΑΡΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Οδηγός για τους αιτούντες Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Ο σκοπός αυτού του Οδηγού... 4 ΜΕΡΟΣ Α... 5 Χάρτης Κινητικότητας για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. CALL - EAC/A02/2016 Χάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Erasmus

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. CALL - EAC/A02/2016 Χάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Erasmus ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ CALL - EAC/A02/2016 Χάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Erasmus+ 2017-2020 1. Εισαγωγή Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΕΑΕΚ Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.2, Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.α ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Πλαίσιο της Δράσης Αθήνα, 09/12/2016 Σοφία Πουλιδάκη, Στέλεχος ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Πλαίσιο της Δράσης Καβάλα, 30/03/2016 Σοφία Πουλιδάκη, Στέλεχος ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» Αθήνα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» Αθήνα «Ημερίδα Ενημέρωσης για το Η Εκπαίδευση ενηλίκων στα βήματα του προγράμματος Erasmus+ Πρόγραμμα Erasmus+» Αθήνα 09.12.2016 Aνάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικού ΕΕ μέσα από τα σχέδια της ΒΔ1/ΚΑ1 Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Βασική Δράση 1 - Δυνατότητες για επιμόρφωση στη Σχολική Εκπαίδευση Χίος, 05/04/2016 Κων/νος Μαγγιώρος, Στέλεχος ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση-Πεδία Υποβολής Κριτήρια Αξιολόγησης Στρατηγική Διεθνοποίησης

Αίτηση-Πεδία Υποβολής Κριτήρια Αξιολόγησης Στρατηγική Διεθνοποίησης Αίτηση-Πεδία Υποβολής Κριτήρια Αξιολόγησης Στρατηγική Διεθνοποίησης Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016 «Amalia Hotel Athens» VET Sector /KA1 Αλεξάνδρα Μπάκα Κριτήρια Αξιολόγησης για απονομή του Χάρτη Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities»

«H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities» «H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities» ΝΙKOΣ Φ Ω Τ Ο Π Ο ΥΛ Ο ς Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο ς Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η ς Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) του Προγράμματος Erasmus+ στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης.

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης. Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Μεταφορά μεθόδων επικύρωσης της άτυπης μάθησης ΕΕΚ σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας Εθνική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS + Ανώτατη Εκπαίδευση. Οδηγίες για την ορθή υποβολή αιτήσεων SP

ERASMUS + Ανώτατη Εκπαίδευση. Οδηγίες για την ορθή υποβολή αιτήσεων SP ERASMUS + Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγίες για την ορθή υποβολή αιτήσεων SP ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Συνάφεια του σχεδίου (30%) Ατζέντα Εκσυγχρονισμού Ανώτατης Εκπαίδευσης + συνέργειες μεταξύ διαφορετικών τομέων

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+»

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» «Ημερίδα Ενημέρωσης για το Η Εκπαίδευση ενηλίκων στα βήματα... Πρόγραμμα Erasmus+» Καβάλα, 30.03.2016...... του προγράμματος Erasmus+ Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου, Συντονίστρια Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Info

Διαβάστε περισσότερα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+»

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» «Ημερίδα Ενημέρωσης για το Η Εκπαίδευση ενηλίκων στα βήματα... Πρόγραμμα Erasmus+» Χίος 05.04.2016...του προγράμματος Erasmus+ Γεωργία Κελαϊδή, Υπεύθυνη Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ1/ΚΑ2, Εκπαίδευση Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον

Διαβάστε περισσότερα

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14127/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd

Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd Βασική Δράση 1- Κινητικότητα Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης / Επιμόρφωση Προσωπικού Βασική Δράση 2 - Συμπράξεις Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της Επίσκεψης Μελέτης ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ STUDY VISITS ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στοιχεία της Επίσκεψης Μελέτης ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ STUDY VISITS ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Info Day - Erasmus+ Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Info Day - Erasmus+ Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων Info Day - Erasmus+ Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ξεφυλλίζοντας τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ για τις Στρατηγικές Συμπράξεις/ΚΑ2 Κελαϊδή Γεωργία, Υπεύθυνη Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ1/ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις/ΚΑ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 335 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13265/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου FIN 650 FSTR 70 FC 63 REGIO 91 AGRIFIN

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2009 1 LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 1 : COM-Pv - p. 1

Fiche N /File Nr 1 : COM-Pv - p. 1 Πρόγραμμα Υπο-πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις COMENIUS Η δράση έχει ως στόχο να βοηθήσει τα επιλέξιμα

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Περιγραφή Η μαθησιακή κινητικότητα ατόμων αποτελεί τη βασική δράση του Προγράμματος Erasmus+, σκοπός της οποίας είναι να παρέχει ατομικές ευκαιρίες εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ( ) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ( ) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 32/2014 - Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: Έργα ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο χαίρει πλέον της σύμφωνης γνώμης όλων των αντιπροσωπιών.

Το κείμενο χαίρει πλέον της σύμφωνης γνώμης όλων των αντιπροσωπιών. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2014 8883/14 EDUC 124 SOC 285 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) / το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Committed to Excellence

Committed to Excellence Committed to Excellence Δέσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία Προσέγγιση 2: EFQM Committed to Excellence Assessment 2 Star Διεθνής Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM COMMITTED

Διαβάστε περισσότερα

INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών

INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών TRAINING AND INNOVATION UNIVERSITY CONSORTIUM POLYTECHNIC OF BARI www.innova-net.eu UNIVERSITY OF PATRAS info@innova-net.eu ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραμμα IMPACT 2016 Οδηγός Υποψηφίων Ενδυνάμωσε τον αντίκτυπο της κοινωνικής σου δράσης! Ashoka Greece http://www.ashoka-impact.gr/ http://greece.ashoka.org/ Email: ashokagreece@ashoka.org Οδηγός Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. Οδηγός Υποψηφίων- Πρόγραμμα Impact 2017 της Ashoka 1

Πίνακας Περιεχοµένων. Οδηγός Υποψηφίων- Πρόγραμμα Impact 2017 της Ashoka 1 Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραµµα Impact 2017 Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή... 2 Το πρόγραµµα συνοπτικά... 3 Οι στόχοι του προγράµµατος... 3 Η διαδικασία και τα στάδια του προγράµµατος... 4 Ποιος µπορεί να συµµετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα ΚΑ107

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα ΚΑ107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα ΚΑ107 1 Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2015 31/5/2018 Χρηματοδότηση: 468.360,00 Euro Χώρες: 25 χώρες / 57 ΑΕΙ Κινητικότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους -Ανταλλαγές νέων -Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία -Κινητικότητα ατόμων που δουλεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 29.4.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 0417/2015, των Lucia D'Aleo και Anastasia Ramazzotti, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

EcoMentor Project No: PL01-KA

EcoMentor Project No: PL01-KA EcoMentor Project No: 2016-1-PL01-KA202-026809 Πρότυπο επαγγελματικών ικανοτήτων για τους μέντορες στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας (αρχική έκδοση) 1 Τίτλος Εγγράφου: Αριθμός Πνευματικού Προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΑΡΘΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη, 26/9/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Τελικής Έκθεσης Συμμετέχοντος - ΚΑ1 - Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων - Κινητικότητα Προσωπικού στην Εκπαίδευση

Έντυπο Τελικής Έκθεσης Συμμετέχοντος - ΚΑ1 - Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων - Κινητικότητα Προσωπικού στην Εκπαίδευση Contribution ID: cd60d820-2b19-4ca1-b3a1-bb04df880bb3 Date: 04/05/2017 17:38:16 Έντυπο Τελικής Έκθεσης Συμμετέχοντος - ΚΑ1 - Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων - Κινητικότητα Προσωπικού στην Εκπαίδευση Τα πεδία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts 23-24-25-29/09/2014 Πλαίσιο Πολιτικής Στρατηγική της Λισσαβόνας Διαδικασία της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 25.10.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 4/2010 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου «Είναι δυνατόν ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead.

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be ECVET WORKSHOP 23-10-2012 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας γέφυρες: Ένταξη σε διαφορετικές κοινωνίες

Χτίζοντας γέφυρες: Ένταξη σε διαφορετικές κοινωνίες Αγαπητέ/ ή συμμετέχοντα/ ουσα, Ευχαριστούμε για τη στήριξή σας στην παρούσα έρευνα και για την αρωγή σας να βρούμε θετικά παραδείγματα συνεργασιών μεταξύ κρατών και εθνοτικά ποικίλων ομάδων ή άλλων κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗ ΚΑ1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Cross Cultural Vocational Training

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» ( ) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» ( ) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: EACEA 45/2016: Υποστήριξη για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας Εφαρμογή του σχεδίου του υποπρογράμματος Πολιτισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΙΚΑΕΛΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ Αθήνα, 22/9/2014 Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. Διεθνής Κινητικότητα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. Διεθνής Κινητικότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Διεθνής Κινητικότητα 1 Εγκεκριμένο πρόγραμμα Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2015 31/5/2017 Χρηματοδότηση: 296.216,00 ΕΥΡΩ Χώρες: 21 χώρες / 34 ΑΕΙ Κινητικότητες: 80 (60

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής. 8 Νοεμβρίου 2013, ECVET

Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής. 8 Νοεμβρίου 2013, ECVET Παρουσίαση του έργου «ECVET4practitioners: Μεταφορά και προώθηση του εργαλείου ECVET για επαγγελματίες στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

ΣΗΜΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ Ημερίδα Ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ ΑΘΗΝΑ, Ξενοδοχείο Royal Olympic 18-12-2013 Ελευθερία Καμενοπούλου Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμμάτων ΕΕ A. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων»

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕυρωπαϊκάΠρογράμματαΔιαΒίου ΜάθησηςκαιΠροσχολικήΕκπαίδευση. Ευσταθία Χριστοπούλου Σχολική Σύμβουλος 40 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

ΕυρωπαϊκάΠρογράμματαΔιαΒίου ΜάθησηςκαιΠροσχολικήΕκπαίδευση. Ευσταθία Χριστοπούλου Σχολική Σύμβουλος 40 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής ΕυρωπαϊκάΠρογράμματαΔιαΒίου ΜάθησηςκαιΠροσχολικήΕκπαίδευση Ευσταθία Χριστοπούλου Σχολική Σύμβουλος 40 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Περίτίνοςπρόκειται Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακός χάρτης για τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

Πανεπιστημιακός χάρτης για τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Ημερίδα διαχείρισης για το Πρόγραμμα ERASMUS Aθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2013 «Οδηγίες για το νέο Χάρτη ERASMUS» Ελίνα Μαυρογιώργου, IKY-Erasmus Πανεπιστημιακός χάρτης για τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης, συνηθισμένα λάθη και πρακτικά θέματα των Ελληνικών προτάσεων

Κριτήρια αξιολόγησης, συνηθισμένα λάθη και πρακτικά θέματα των Ελληνικών προτάσεων Κριτήρια αξιολόγησης, συνηθισμένα λάθη και πρακτικά θέματα των Ελληνικών προτάσεων Δημήτρης Χωματίδης Μηχ. Περιβάλλοντος, MSc Εμπειρογνώμονας Περιβάλλοντος Πράσινο Ταμείο, dhomatidis@prasinotameio.gr Info

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015 Αλίκη Φιλανδριανού Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Erasmus+ Προϋπολογισμός: 14,7 δις για 7 χρόνια Ξεχωριστές δραστηριότητες:

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Αθήνα, 9/12/2016, Divani Caravel Hotel Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Διεθνείς Δράσεις Erasmus+ IKY/ Εθνική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβατήριο Επαγγελματ ικών Προσόντων Bio-FIT (Bio-FIT QP)

Διαβατήριο Επαγγελματ ικών Προσόντων Bio-FIT (Bio-FIT QP) Διαβατήριο Επαγγελματ ικών Προσόντων Bio-FIT (Bio-FIT QP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS + ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2015-1-BG01-KA202-014258 pg. 1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για τον εμπλουτισμό της συζήτησης στις Εθνικές Συναντήσεις Εργασίας (3 η Ενότητα Εργασίας)

Σημείωμα για τον εμπλουτισμό της συζήτησης στις Εθνικές Συναντήσεις Εργασίας (3 η Ενότητα Εργασίας) Σημείωμα για τον εμπλουτισμό της συζήτησης στις Εθνικές Συναντήσεις Εργασίας (3 η Ενότητα Εργασίας) Εισαγωγή Όπως αναφέρεται στην Περιγραφή του έργου, ο Martin Lindner (επικεφαλής της 3 ης ΕΕ) θα κινήσει

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 5.1 Συναντήσεις νέων και αρμοδίων της πολιτικής για τη νεολαία

Δράση 5.1 Συναντήσεις νέων και αρμοδίων της πολιτικής για τη νεολαία Δράση 5.1 Συναντήσεις νέων και αρμοδίων της πολιτικής για τη νεολαία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συνεργασία, τα σεμινάρια και το Διαρθρωμένο Διάλογο μεταξύ των νέων, όσων δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+

Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+ Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+ Νέες δυνατότητες & προοπτικές Χίος, 5 Απριλίου 2016 Βάσω Γιαννούλη Συντονίστρια Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης 1 Διεθνής Κινητικότητα (International Credit Mobility)

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Νέο ευρωπαϊκό πρόγραµµα κινητικότητας επιχειρηµατιών Λευκωσία, 2011 1 ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ Cyprus Eyes are open Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 2 - Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: 2) Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015 ΙΕΚ Πειραιά Ιούνιος 2015 ιάδοση Αποτελεσµάτων Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus+ Τίτλος: Καινοτόµες Τεχνικές Μαγειρικής Μοριακή Γαστρονοµία Ροές: ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Οµάδα Στόχος: 45 Καταρτιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ιούνιος 2011 Οι Εξαιρετικές οργανώσεις επιτυγχάνουν να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα απόδοσης που ικανοποιούν τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ C 26/8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.1.2017 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EACEA/04/2017 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών

Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών Ελίνα Μαυρογιώργου, ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα -Erasmus ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική εκδήλωση: «Επιδιώκοντας την Αριστεία στην κινητικότητα ERASMUS» ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Θεματική εκδήλωση: «Επιδιώκοντας την Αριστεία στην κινητικότητα ERASMUS» ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Θεματική εκδήλωση: «Επιδιώκοντας την Αριστεία στην κινητικότητα ERASMUS» ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΙΚΥ Ν. ΙΩΝΙΑ, Ευφροσύνη Παπασταματίου 29 Νοεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Σχεδίων Κινητικότητας 2013 Οικονομική Διαχείριση Σχεδίου Υποβολή Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων

Διαχείριση Σχεδίων Κινητικότητας 2013 Οικονομική Διαχείριση Σχεδίου Υποβολή Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Μ. / Ι.Κ.Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τομεακό Πρόγραμμα «Leonardo da Vinci» Διαχείριση Σχεδίων Κινητικότητας 2013 Οικονομική Διαχείριση Σχεδίου Υποβολή Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα