ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ» Πράξη: «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στο Ν. Ξάνθης» ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Δράση 3: Δικτύωση της Α.Σ. με άλλες Α.Σ. για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας Yποδράση 1 : Εργαστήρια (workshops) /Συναντήσεις εργασίας για την ανάδειξη πρακτικών κοινής δράσης Φορέας εκπόνησης παραδοτέου (Εταίρος): Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (Ε.Π.Ε.Κ.Α.) Η Πράξη «Δημοκρίτεια -Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στο Ν. Ξάνθης» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7:«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3:«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Περιεχόμενα 0

2 Α/Α Ενότητα Σελίδα 1. Εισαγωγή 2 2. Βασικά στοιχεία Έργων των υπό δικτύωση Α.Σ Ανάλυση δράσεων Έργων Σύζευξη δράσεων και πρακτικών κοινού ενδιαφέροντος Καινοτόμες πρακτικές Παράρτημα Πηγές-Ενδεικτική βιβλιογραφία 55 1

3 1. Εισαγωγή 2

4 Το προϊόν αναπτύσσεται στο πλαίσιο της δράσης : «Δικτύωση της Α.Σ. με άλλες Α.Σ. για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας» προς το σκοπό ανάδειξης πρακτικών κοινής δράσης. Ο κύριος στόχος της δράσης αφορά στη συνεργασία της Α.Σ με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις με στόχο τη μεταξύ τους δικτύωση, την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, πληροφοριών και γνώσης για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του σχεδίου καθώς και των λοιπών επιμέρους σχεδίων. Το συγκεκριμένο προϊόν περιλαμβάνει τη σύνθεση συμπερασμάτων όπως αυτά προκύπτουν από τη μέχρι σήμερα εν γένει δικτύωση, επικοινωνία, συναντήσεις, εργασίες της Α.Σ. με τις υπό δικτύωση Α.Σ. Επεξεργάστηκε από τα αρμόδια στελέχη του Υπευθύνου Φορέα με την υποστήριξη των εταίρων της Α.Σ. καθώς και στελεχών λοιπών Α.Σ. που συμμετέχουν στο δίκτυο. Το προϊόν εμπεριέχει δράσεις αλλά και πρακτικές κοινού ενδιαφέροντος που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των υπό δικτύωση Α.Σ., ενώ συγχρόνως επιδιώκει να αποτελέσει ένα εργαλείο καταγραφής των πρακτικών και εργαλείων που εφαρμόζονται στα έργα τους καθώς αξιολόγησης και ανάδειξης των καλών ή/και κακών πρακτικών. Η χρησιμότητά του έγκειται αφενός στην προσπάθεια συστηματοποίησης και καταγραφής δράσεων και πρακτικών για την ενίσχυση της απασχόλησης & της επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο, αφετέρου ως εργαλείου υποστήριξης των ωφελούμενων που επιθυμούν ν αρχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα αλλά και από συμβούλους που έχουν ως αντικείμενο τη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας κλπ. Ως πρακτικές κοινής δράσης ή ενδιαφέροντος για το παρόν εργαλείο θεωρούνται, πλέον των αμιγώς συμβουλευτικής υποστήριξης δράσεων και πρακτικών απασχόλησης-επιχειρηματικότητας που απευθύνονται στους ίδιους τους δυνητικά ωφελούμενους, και λοιπές δράσεις συνδέονται έμμεσα με τα αναμενόμενα αποτελέσματα των σχεδίων, όπως εργαλεία χρηματοδοτικής υποστήριξης, δράσεις δημοσιότητας-ευιασθητοποίησης κλπ. 3

5 Η έκθεση ενσωματώνει τα συμπεράσματα, παρουσιάζει τις επιμέρους ενέργειες υποστήριξης της απασχόλησης/επιχειρηματικότητας που συμπεριλαμβάνονται σε εγκριθέντα έργα των υπό δικτύωση Συμπράξεων και αναδεικνύει τις πρακτικές κοινού ενδιαφέροντος και καλές πρακτικές στον τομέα αυτό. Παρουσιάζει, δε, με όσο το δυνατόν ομαδοποιημένη δομή τις κυριότερες πρακτικές κοινού ενδιαφέροντος που αναπτύσσονται. Μέσω του προϊόντος, επιδιώκονται η διάδοση της πληροφορίας των καλών πρακτικών και την προώθηση της περαιτέρω διάχυσης και ενσωμάτωσής τους σε φορείς και υπηρεσίες που πραγματεύονται παρόμοια θέματα εντός και εκτός Δικτύου της Α.Σ. 4

6 2. Βασικά στοιχεία Έργων των υπό δικτύωση Α.Σ. 5

7 Αντικείμενο της δράσης αποτέλεσαν έργα Αναπτυξιακών Συμπράξεων της ίδιας ή διαφορετικής τοπικής εμβέλειας, καθώς παρουσιάζουν κοινά στοιχεία και πρακτικές κοινού ενδιαφέροντος προς το στόχο διευκόλυνσης της απασχόλησης & επιχειρηματικότητας των ωφελούμενων ομάδων. Επιπλέον, εν γένει αντικείμενο όλων των πράξεων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των φορέων των αντίστοιχων περιοχών με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ανάλογα με τις αναπτυξιακές δυνατότητες κάθε περιοχής. Για το λόγο αυτό, οι υπό διερεύνηση Συμπράξεις αποκτούν την απαιτούμενη δικτύωση, συνεργασία, επικοινωνία αλλά και εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και ειδικότερα ενεργειών που εστιάζουν στην προώθηση της απασχόλησης/επιχειρηματικότητας. Οι υπό δικτύωση Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ.) υλοποιούν πράξεις με ομοειδή χαρακτηριστικά, ώστε να μπορούν να συνεργαστούν και να αποφέρουν θετικά αποτελέσματα στους τομείς ενίσχυσης της απασχόλησης & επιχειρηματικότητας ανέργων, με βασικότερα τα εξής: -Περιοχές παρέμβασης με ομοειδή χαρακτηριστικά και αναπτυξιακούς προσανατολισμούς -Κλάδους οικονομίας (κοινωνική οικονομία, περιβάλλον κλπ) -Ωφελούμενες ομάδες στόχους ανέργων με ομοειδή κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα (άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, πτυχιούχοι δυνητικοί ωφελούμενοι σε κατάσταση ανεργίας, νέοι αγρότες, μέλη των ανωτέρω κατηγορίες πληθυσμού που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά εισοδήματα, άτομα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια κλπ) -Ολοκληρωμένες δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των ωφελούμενων σε τοπικό επίπεδο (δικτύωση δομών, συμβουλευτική, κατάρτιση προώθηση της απασχόλησης κλπ). Ειδικότερα, οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ.) των οποίων τα έργα εντάσσονται στο πεδίο έρευνας του παραδοτέου είναι : 1 Α.Σ. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ» 6

8 2 Α.Σ. «ΚΙΘΑΙΡΩΝΕΙΑ» 3 Α.Σ. «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 4 Α.Σ. «ΤΑΥΓΕΤΕΙΑ» 5 Α.Σ. «ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα παρουσιάσεις των έργων των ανωτέρω υπό δικτύωση Α.Σ., τα βασικότερα στοιχεία τους περιγράφονται ως εξής: 7

9 Α.Σ. - «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ» Τόπος υλοποίησης Τίτλος πράξης (έργου) Ένταξη πράξης Εταιρικότητα (εταίροι Α.Σ.) Στόχος έργου Νομός Ξάνθης (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης) Δημοκρίτεια -Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στο Ν.Ξάνθης Άξονας Προτεραιότητας «07-Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΔΑ Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ) Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης (Συντονιστής Εταίρος) Δήμος Αβδήρων Δήμος Τοπείρου Δήμος Μύκης Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (ΦΠΣΥΥ ΕΠΕΚΑ) Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΟΝ-Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Ανάπτυξης (ΚΕΚ ΔΙΟΝ-ΕΠΕΚΑ) Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) Θ.Αλεξανδρίρης & ΣΙΑ ΕΕ -ΩMEGA TECHNOLGY Στόχος της παρέμβασης είναι η ενεργοποίηση, η κατάρτιση, η προώθηση στην αγορά εργασίας, η κοινωνική-επαγγελματική ένταξη 100 ανέργων, εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και των δυνητικών ωφελούμενων νέων επιστημόνων (ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων, φαρμακοποιών, δικηγόρων, μηχανικών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχικών Σχολών) και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης και διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης. Μέσω ενός ευρύτατου πλέγματος δράσεων παρέχεται ολοκληρωμένη υποστήριξη, προς το σκοπό ίδρυσης από τους ωφελούμενους Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας και Συλλογικού και Παραγωγικού σκοπού του Ν. 4019/2011, καθώς και σε περαιτέρω προσλήψεις των ωφελούμενων σε επιχείρησης/σε θέσεις απασχόλησης σε δυναμικούς κλάδους κλπ. από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη, προς το σκοπό απασχόλησης των ωφελούμενων σε τοπικές επιχειρήσεις καθώς και ίδρυσης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011. Ομάδα Στόχος Κατηγορίες δράσεων/δράσεις Άνεργοι, νέοι επιστήμονες και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, κατά τους όρους της σχετικής πρόσκλησης. Μελέτη ανάλυσης τοπικής αγοράς εργασίας Δικτύωση Ενέργειες ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης Συντονισμός και διαχείριση πράξης Καταρτίσεις Συμβουλευτική υποστήριξη-πληροφόρηση 8

10 Αναμενόμενα αποτελέσματα Υποστήριξη ωφελούμενων με δράσεις συμβουλευτικής Υποστήριξη ωφελούμενων με δράσεις κατάρτισης Προώθηση ωφελούμενων σε απασχόληση (πρόσληψη σε επιχειρήσεις/δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων). 9

11 Α.Σ. - «ΚΙΘΑΙΡΩΝΕΙΑ» Τόπος υλοποίησης Τίτλος πράξης (έργου) Ένταξη πράξης Εταιρικότητα (εταίροι Α.Σ.) Δυτική Αττική (Περιφέρεια Αττικής) Κιθαιρώνεια - Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας Άξονας Προτεραιότητας «08-Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΔΑ Π. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΚΕΚ ΔΙΟΝ-Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Ανάπτυξης (Συντονιστής Εταίρος) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας Δήμος Ασπροπύργου Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (ΦΠΣΥΥ «ΕΠΕΚΑ») ΑΡΒΙΣ- Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις Ελλάδος-ΑΡΒΙΣ ΑΕ Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) Θ.Αλεξανδρίρης & ΣΙΑ ΕΕ -ΩMEGA TECHNOLGY Στόχος Ομάδα Στόχος Κατηγορίες δράσεων/δράσεις Αναμενόμενα αποτελέσματα Στόχος της παρέμβασης είναι η κοινωνική-επαγγελματική ένταξη 63 ανέργων, εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και των δυνητικών ωφελούμενων, νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής (Δήμος Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας κλπ.), μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη, προς το σκοπό απασχόλησης των ωφελούμενων σε δυναμικές επιχειρήσεις της περιοχής και ίδρυσης από αυτούς Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011 ή/και εμπορικών επιχειρήσεων στον κλάδο των πράσινων επαγγελμάτων του δευτερογενούς τομέα, που αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της περιοχής παρέμβασης. Άνεργοι, νέοι επιστήμονες και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, κατά τους όρους της σχετικής πρόσκλησης. Μελέτη ανάλυσης τοπικής αγοράς εργασίας Δικτύωση Ενέργειες ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης Συντονισμός και διαχείριση πράξης Κατάρτιση Πληροφόρηση-συμβουλευτική-πληροφόρηση Υποστήριξη ωφελούμενων με δράσεις συμβουλευτικής Υποστήριξη ωφελούμενων με δράσεις κατάρτισης Προώθηση ωφελούμενων σε απασχόληση (πρόσληψη σε επιχειρήσεις/δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων). 10

12 Α.Σ. - «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» Τόπος υλοποίησης Δυτική Αττική: Περιφ.ενότητες Δυτικής Αττικής & Δυτικού τομέα Αθηνών Τίτλος πράξης (έργου) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Ένταξη πράξης Εταιρικότητα (εταίροι Α.Σ.) Στόχος έργου Ομάδα Στόχος Κατηγορία δράσεων/δράσεις Αναμενόμενα Κατηγορία παρέμβασης 1:«Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4:«Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΥΚΕΚΟ) Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Ρομ (Π.Ο.Σ.Ε.Ρ.) (Συντονιστής Εταίρος) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας Δήμος Ιλίου Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (Ε.Π.Ε.Κ.Α.) Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ ΑΡΒΙΣ- Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις Ελλάδος-ΑΡΒΙΣ ΑΕ Πράσινο Ινστιτούτο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) Θ.Αλεξανδρίρης & ΣΙΑ ΕΕ -ΩMEGA TECHNOLGY Στόχος της παρέμβασης είναι η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων (Ρομά) που διαβιούν στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στις Διοικητικές Περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Αττικής & του Δυτικού Τομέα Αθηνών. Τούτο επιτυγχάνεται μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη, προς το σκοπό ίδρυσης από τους ωφελούμενους Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011 ή/και εμπορικών επιχειρήσεων στον κλάδο των πράσινων επαγγελμάτων του δευτερογενούς τομέα, που αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της περιοχής παρέμβασης (ανάπτυξη διαδικασιών ανακύκλωσης μέσω ίδρυσης «Πράσινων Σταθμών», ειδικά δηλαδή διαμορφωμένων σταθμών, για τη συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών, απ όπου τα υλικά μεταφέρονται στη συνέχεια σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις ή απευθείας στη βιομηχανία). Έλληνες Τσιγγάνοι (Ρομά) Μελέτη ανάλυσης τοπικής αγοράς εργασίας Δικτύωση Ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης Καταρτίσεις σε πράσινα επαγγέλματα του δευτερογενούς τομέα Πληροφόρηση-Συμβουλευτική-Υποστήριξη 100 ωφελούμενοι (σύνολο) υποστηρίζονται με δράσεις συμβουλευτικής 11

13 αποτελέσματα 100 ωφελούμενοι (σύνολο) υποστηρίζονται με δράσεις κατάρτισης 20 ωφελούμενοι προσλαμβάνονται σε επιχειρήσεις /θέσεων απασχόλησης σε δυναμικούς κλάδους 4 κοινωνικές επιχειρήσεις (80 μέλη /απασχολούμενοι) 12

14 Α.Σ. - «ΤΑΥΓΕΤΕΙΑ» Ένταξη πράξης Εταιρικότητα (εταίροι Α.Σ.) Άξονας Προτεραιότητας «07-Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΔΑ Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών-Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Συντονιστής Εταίρος) Δήμος Βόρειας Κυνουρίας Δήμος Τρίπολης ΚΕΚ ΔΙΟΝ-Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Ανάπτυξης Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) Θ.Αλεξανδρίρης & ΣΙΑ ΕΕ -ΩMEGA TECHNOLGY Στόχος Ομάδα Στόχος Κατηγορίες δράσεων/δράσεις Αναμενόμενα αποτελέσματα Στόχος της παρέμβασης είναι η κοινωνική-επαγγελματική ένταξη 100 ανέργων, εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και των δυνητικών ωφελούμενων, νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, στην περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου και ειδικότερα στην περιοχή των όμορων Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Τρίπολης, Μεγαλόπολης και Καλαμάτας που διατρέχουν τον Ταΰγετο, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη, προς το σκοπό απασχόλησης των ωφελούμενων σε τοπικές επιχειρήσεις καθώς και ίδρυσης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011. Άνεργοι, νέοι επιστήμονες και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, κατά τους όρους της σχετικής πρόσκλησης. Μελέτη ανάλυσης τοπικής αγοράς εργασίας Δικτύωση Ενέργειες ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης Συντονισμός και διαχείριση πράξης Καταρτίσεις Πληροφόρηση-συμβουλευτική-υποστήριξη Υποστήριξη ωφελούμενων με δράσεις συμβουλευτικής Υποστήριξη ωφελούμενων με δράσεις κατάρτισης Προώθηση ωφελούμενων σε απασχόληση (πρόσληψη σε επιχειρήσεις/δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων). 13

15 Κατόπιν των ανωτέρω παρουσιάσεων των βασικών στοιχείων έργων των υπό δικτύωση Αναπτυξιακών Συμπράξεων, έμφαση δίδεται στους κάτωθι προβληματισμούς που αφορούν τις ομάδες στόχους των παρεμβάσεων και που αποτελούν προτεραιότητα περαιτέρω διερεύνησης στο πλαίσιο της δράσης δικτύωσης: Ο ιδιαίτερος ρόλος των δομών στήριξης στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Συμπράξεων και οι ευκαιρίες που δίδονται μέσω των έργων για ενίσχυση της λειτουργίας του θεσμού «one stop shop» («ενιαίο σημείο επαφής») Τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα των διαφόρων ομάδων στόχου στην προσπάθειά τους για ανάπτυξη της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. Ο ρόλος των έργων Τοπικών Σχεδίων για την απασχόληση και των Τοπικών Δράσεων κοινωνικής ένταξης ανέργων/μελών ΕΚΟ αντίστοιχα στην καταπολέμηση της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και την άμβλυνση των προβλημάτων πρόσβασης στην απασχόληση. Η χρησιμότητα των εργαλείων που εφαρμόζονται και τα οποία έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Κ.Π. Equal και λοιπών συναφών πρωτοβουλιών. Η διαπίστωση της ανάγκης για εντατικοποίηση των υπηρεσιών συμβουλευτικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση των αντίστοιχων δράσεων στο πλαίσιο των έργων προς το σκοπό διασφάλισης της απαιτούμενης συμπαράστασης προς τα ωφελούμενα μέλη των ομάδων στόχου στην αντιμετώπιση των προβλημάτων για την ενεργοποίηση τους στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Η συνειδητοποίηση ότι η στήριξη της απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας προς τους ωφελούμενους, δεν αποτελεί φιλανθρωπία αλλά προσπάθεια για ενίσχυση της απασχολησιμότητας και την ανάπτυξη βιώσιμων και δυναμικών επιχειρήσεων. Στη συνέχεια της επισκόπησης των έργων, επικοινωνίας & εργασιών των υπό δικτύωση Α.Σ., επιχειρείται μια περαιτέρω ανάλυση σε καινοτόμες δράσεις καθώς και σε καλές πρακτικές και πρακτικές κοινού ενδιαφέροντος που ξεχωρίζουν στο πλαίσιο των έργων και δύνανται να συμβάλλουν στην ενίσχυση της απασχόλησης των τοπικών αγορών εργασίας, την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των περιοχών παρέμβασης. 14

16 3. Ανάλυση δράσεων Έργων 15

17 Αναλυτικότερα, οι δράσεις, οι στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των υπό δικτύωση Α.Σ. έχουν ως εξής: Α.Σ. - «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ» Όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω, στόχος της παρέμβασης (όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω) είναι η ενεργοποίηση, η κατάρτιση, η προώθηση στην αγορά εργασίας, η κοινωνική-επαγγελματική ένταξη 100 ανέργων, εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και των δυνητικών ωφελούμενων νέων επιστημόνων (ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων, φαρμακοποιών, δικηγόρων, μηχανικών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχικών Σχολών) και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης και διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης του Ν. Ξάνθης. Μέσω ενός ευρύτατου πλέγματος δράσεων παρέχεται ολοκληρωμένη υποστήριξη, προς το σκοπό ίδρυσης από τους ωφελούμενους Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας και Συλλογικού και Παραγωγικού σκοπού του Ν. 4019/2011, καθώς και σε περαιτέρω προσλήψεις των ωφελούμενων σε επιχείρησης/σε θέσεις απασχόλησης σε δυναμικούς κλάδους κλπ. Το έργο περιλαμβάνει αλληλένδετες ενέργειες και δράσεις που προετοιμάζουν τους ωφελούμενους προς το σκοπό δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και διατήρησης αυτών ή/και δημιουργίας δικών τους επιχειρήσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική πρόσκληση, και ειδικότερα ως εξής: 1. Μελέτη ανάλυσης τοπικής αγοράς εργασίας : περιλαμβάνει εξειδικευμένα πεδία διερεύνησης της τοπικής αγοράς εργασίας, διάγνωση των αναγκών και των αναπτυξιακές δυνατοτήτων της περιοχής με αναφορά σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, βάσει των οποίων προτάθηκε και το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Ειδικότερα, η μελέτη ως παραδοτέο διερευνά: α) την περιοχή υλοποίησης του σχεδίου και περιλαμβάνει γενικά στοιχεία & στοιχεία κλάδου υποβάθμιση & βασικές ανάγκες 16

18 οικονομική φυσιογνωμία (1ο γενής, 2ο γενής, 3ο γενής τομέας) & στοιχεία απασχόλησης στοιχεία ανεργίας ενδογενής δυναμική αναπτυξιακές δυνατότητες, δυνατότητες απασχόλησης κλπ. αναμενόμενα αποτελέσματα παρεμβάσεων στην απασχόληση, την επιχειρηματικότητα, κοινωνικό περιβάλλον κλπ. β) την ομάδα στόχο πληθυσμιακά στοιχεία στοιχεία απασχόλησης γ) τη διάγνωση αναγκών της ομάδας στόχου & τις προτεινόμενες παρεμβάσεις δ)τη συνάφεια-ανάπτυξη συνεργειών με περιφερειακές πολιτικές και τη συμπληρωματικότητα με λοιπά σχέδια απασχόλησης και επιχειρηματικότητας ε) τα αναμενόμενα αποτελέσματα/επιπτώσεις των παρεμβάσεων στ) τις πηγές διερεύνησης στοιχείων 2. Δικτύωση : η δράση δικτύωσης διακρίνεται στις κάτωθι επιμέρους δράσεις ως εξής: Α) Δικτύωση των Φορέων της Α.Σ. με τοπικούς φορείς, στο πλαίσιο της οποίας επιδιώκονται: 1) η επιλογή των δομών δικτύωσης και η περεταίρω δικτύωσή τους 2) η επιλογή και συγκρότηση τοπικών ομάδων στελεχών-συμβούλων επιχειρηματικότητας-μεντόρων για τη διάδοση και προβολή των εργαλείων, προϊόντων και βέλτιστων πρακτικών ανάπτυξης απασχόλησης/επιχειρηματικότητας της ομάδας στόχου 3) η ανάπτυξη πιλοτικού σχεδίου συνεργασίας με τοπικούς φορείς, στόχος του οποίου είναι η σταδιακή και βιώσιμη ένταξη του ευρύτερου πληθυσμού της ομάδας στόχου της περιοχής παρέμβασης σε θέσεις απασχόλησης φορέων και επιχειρήσεων που δρατηριοποιούνται στον ευρύτερο οικονομικό κλάδο του σχεδίου ή και στη δημιουργία ή επιχειρήσεων των ίδιων των ωφελούμενων με έμφαση στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 17

19 Β) Δικτύωση των Φορέων της Α.Σ. με άλλες Α.Σ. της οποίας κύριος στόχος είναι η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, πληροφοριών και γνώσης για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων του σχεδίου. Πρόκειται για την αντίστοιχη δράση με αυτήν στο πλαίσιο της οποίας εκπονείται και η παρούσα έκθεση. Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται ενέργειες, όπως, ενδεικτικά συναντήσεις εργασίας / workshops, καταγραφή προβλημάτων ομάδας στόχου σχετικά με τα ην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, συναντήσεις με εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων και διοργάνωση συνεδρίου ανάδειξης καλών πρακτικών. Γ) Δράσεις δικτύωσης με δομές εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες και παραπομπής σε δομές που προσφέρουν υλική υποστήριξη. Στόχος της Δράσης είναι η παραπομπή ωφελούμενων με ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα και ανάγκες που χρήζουν περαιτέρω εξειδικευμένης υποστήριξης και συμβουλευτικής από ειδικά κέντρα και υπηρεσίες. Δ) Ενέργειες διακρατικής συνεργασίας με Φορέα που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και με τις οποίες επιδιώκεται προστιθέμενη αξία. Οι ενέργειες αυτές αφορούν κυρίως σε ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, εμπειρογνωμόνων, πρακτικών και εργαλείων, study visits, μέσω κυρίως ηλεκτρονικής δικτύωσης με την ενεργό συμμετοχή των ωφελούμενων καθώς και στην συμβουλευτική υποστήριξη, πληροφόρηση και καθοδήγηση ωφελούμενων και μεντόρων μέσω εκπόνησης σχετικού πρακτικού οδηγού εφαρμογών κοινωνικής οικονομίας/επιχειρηματικότητας. Οι ανωτέρω υποδράσεις /προϊόντα δύνανται να συμπεριφερθούν στις πρακτικές κοινής δράσης των εμπλεκόμενων και να λειτουργήσουν ενισχυτικά στην ενίσχυση της απασχόλησης /επιχειρηματικότητας της ομάδας στόχου. Τέλος, στο πλαίσιο της ευρύτερης κατηγορίας Δικτύωσης του σχεδίου, εφαρμόζονται ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής που συμβάλλουν στην ενίσχυση της διαδικτυακής υποστήριξης και τη συνεργατική παραγωγή αποτελεσμάτων, την απρόσκοπτη ενημέρωση για τις δράσεις των εταίρων, την παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων, την εύρυθμη επικοινωνία, την ανταλλαγή υλικού κλπ. 18

20 3.Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση: πρόκειται για το επικοινωνιακό σχέδιο της πράξης που διακρίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων και επιμέρους ενέργειες: Α) Δημοσιότητα/ προβολή τοπικής δράσης και ενημέρωσης των εν δυνάμει ωφελούμενων, στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσονται υποδράσεις: 1. Πληροφόρησης του σχεδίου (έκδοση και διάδοση ενημερωτικού υλικού πληροφόρησης και ενημέρωσης (έντυπα φυλλάδια, αφίσες, newsletter, ιστοσελίδα κλπ) 2. Δημοσιότητα και διαφημιστική προβολή στα ΜΜΕ (συνεντεύξεις κλπ) 3. Προώθηση του σχεδίου στην τοπική κοινότητα (εργαστήριο, ημερίδα, έκθεσης παρουσίασης κλπ) 4. Δημόσιες σχέσεις (γραφεία δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, ανακοινώσεις στον τύπο κλπ.) B) Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση τοπικής κοινότητας, τοπικών υπηρεσιών, εργοδοτών, και επαγγελματικών ενώσεων, κυρίως μέσω επιμέρους εκστρατειών για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου πληθυσμού στόχου και των επιχειρήσεων προς το σκοπό αύξησης των ευκαιριών στην απασχόληση & επιχειρηματικότητα (π.χ. λειτουργία εργαστηρίων πληροφόρησης, εκπόνηση forum για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα κλπ.) Τα προϊόντα των υποδράσεων ενισχύουν έμμεσα την απασχόληση / επιχειρηματικότητα της ομάδας στόχου καθώς ενθαρρύνουν τα μέλη της και την ευρύτερη κοινότητα προς το σκοπό αυτό. Για το λόγο αυτό δύνανται να αποτελέσουν - κατά περίπτωση και ανάλογα με το περιεχόμενο της κάθε υποδράσης- έμμεσες ενδιαφέρουσες πρακτικές ή πρακτικές κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα αυτό. Γ)Δημιουργία συστημάτων πληροφόρησης και ειδικότερα, ανάπτυξη πληροφοριακής πύλης που προβλέπεται να αποτελεί πηγή ενημέρωσης για το έργο και τις δραστηριότητές του. Τα προϊόντα των ανωτέρω υποδράσεων εκτιμώνται ως κοινού ενδιαφέροντος πρακτικές δεδομένου ότι ενισχύουν την ενημέρωση των χρηστών καθώς και τη διακίνηση των προϊόντων των υπό ανάπτυξη επιχειρήσεων. 19

21 4. Συντονισμός και διαχείριση πράξης: ο συντονισμός και διαχείριση του σχεδίου πραγματοποιείται με γνώμονα την οργανωτική διάρθρωση, τις διαδικασίες και τα τυποποιημένα έντυπα (έντυπο εκπλήρωσης απαιτήσεων, εσωτερικός κανονισμός, οργανόγραμμα κλπ.), σύμφωνα με τη διαχειριστική επάρκεια της Α.Σ. Ενδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με το συνολικό συντονισμό και διαχείριση του σχεδίου και υποβοηθούν στην κατανόηση του περιεχομένου της συγκεκριμένης κατηγορίας δράσεων είναι o εσωτερικός κανονισμός που προκύπτει από την ανάγκη ύπαρξης ενός πλαισίου Διαχείρισης και Υλοποίησης του σχεδίου για τη ρύθμιση των θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της Α.Σ., τα όργανα και η εσωτερική λειτουργία της Α.Σ. (Δ.Σ., Συντονιστής Εταίρος, Διαχειριστής, Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνοι παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κλπ) 5. Κατάρτιση-επιμόρφωση: η κατάρτιση πραγματοποιείται με την κλασική μορφή σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ, για 100 ωφελούμενους μέσω θεωρητικής κατάρτισης σε δομές κατάρτισης των φορέων της Α.Σ. και πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις/φορείς. Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης είναι στοχευμένα σε τομείς του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και συνδέονται άμεσα με αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιοχής παρέμβασης, σύμφωνα με την ανωτέρω εκπονηθείσα μελέτη. Ειδικότερα, αναπτύσσονται (5) όμοια προγράμματα κατάρτισης ως εξής: Κοινωνική Οικονομία -Συλλογικού και Παραγωγικού σκοπού ( 40 ώρες θεωρία & 10 ώρες πρακτική) Χ 20 άτομα Κοινωνική Οικονομία -Ολοκληρωμένη κατάρτιση στον αγροτικό τομέα ( 40 θεωρία & 10 ώρες πρακτική) Χ 20 άτομα ώρες Κοινωνική Οικονομία -Ολοκληρωμένη κατάρτιση στον τομέα του πολιτισμού ( 40 ώρες θεωρία & 10 ώρες πρακτική) Χ 20 άτομα Κοινωνική Οικονομία -Ολοκληρωμένη κατάρτιση στον τομέα του τουρισμού ( 40 ώρες θεωρία & 10 ώρες πρακτική) Χ 20 άτομα 20

22 Κοινωνική Οικονομία -Ολοκληρωμένη κατάρτιση στον τομέα της πρόνοιας( 40 ώρες θεωρία & 10 ώρες πρακτική) Χ 20 άτομα 6. Πληροφόρηση-συμβουλευτική-υποστήριξη: οι δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης διαμορφώνονται με γνώμονα τις ανάγκες κάθε ωφελούμενων (εξατομικευμένη προσέγγιση) και διακρίνονται στις ακόλουθες επιμέρους δράσεις: - γενική συμβουλευτική/συμβουλευτική υποδοχής -νομική συμβουλευτική και συμβουλευτική στη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων -επαγγελματική συμβουλευτική (σχέδια απασχόλησης) -συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (επιχειρηματικά σχέδια) Τα προϊόντα των ανωτέρω υποδράσεων δράσεων κρίνονται ως ενδιαφέρουσες πρακτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης / επιχειρηματικότητας καθώς στοχεύουν στην εφαρμογή εξατομικευμένης παρέμβασης στον υποψήφιο ωφελούμενο εστιάζοντας στις ιδιαίτερες ανάγκες και προσδοκίες του αναφορικά με την εκπόνηση του σχεδίων απασχόλησης ή/και επιχειρηματικών σχεδίων. Δύνανται να εφαρμοσθούν με τις κατάλληλες προσαρμογές στις ανάγκες ευρύτερων πληθυσμιακών ομάδων. Επίσης, στο πλαίσιο του σχεδίου αναπτύσσονται και ειδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής προς εργοδότες με βασικότερες δράσεις: -υποστήριξης εργοδοτών σε προσλήψεις ωφελούμενων. Τα παραγόμενα προϊόντα των ανωτέρω υποδράσεων - αν και απευθύνονται σε εργοδότες και όχι άμεσα στην ομάδα στόχο - δύνανται να θεωρηθούν ενδιαφέρουσες πρακτικές κοινού ενδιαφέροντος με άλλα έργα Α.Σ. του δικτύου, καθώς στοχεύουν, στην προώθηση της συνεργασίας και της ευαισθητοποίησης επαγγελματικών φορέων και επιχειρήσεων σε θέματα πολιτικών ένταξης ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας και αφετέρου στη συμβουλευτική (mentoring) των εργοδοτών, πρακτικές που συμβάλλουν κατάρριψη των στερεοτύπων των εργοδοτών και, κατά συνέπεια, έμμεσα και την ενίσχυση της απασχόλησης / επιχειρηματικότητας της ομάδας στόχου. 21

23 Α.Σ.3 - «ΚΙΘΑΙΡΩΝΕΙΑ» Η πράξη «Κιθαιρώνεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Δυτική Αττική» αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση προώθησης της απασχόλησης στην τοπική αγορά εργασίας της περιοχής εφαρμογής και υλοποιείται από την ομώνυμη Δικαιούχο Α.Σ. Στόχος της παρέμβασης είναι η κοινωνική-επαγγελματική ένταξη 63 ανέργων, εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και των δυνητικών ωφελούμενων, νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής (Δήμος Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας κλπ.), μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη, προς το σκοπό απασχόλησης των ωφελούμενων σε δυναμικές επιχειρήσεις της περιοχής και ίδρυσης από αυτούς Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011 ή/και εμπορικών επιχειρήσεων στον κλάδο των πράσινων επαγγελμάτων του δευτερογενούς τομέα, που αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της περιοχής παρέμβασης. Ως παραγόμενο προϊόν αναμένεται να αποτελέσει η προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω της απασχόλησης των ωφελούμενων σε δυναμικές επιχειρήσεις της περιοχής και ίδρυσης από αυτούς Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011 ή/και εμπορικών επιχειρήσεων στον κλάδο των πράσινων επαγγελμάτων του δευτερογενούς τομέα, που αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδου της περιοχής παρέμβασης. Ειδικότερα, η πράξη συνίσταται σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης και κατάρτισης με στόχο την προώθηση στην απασχόληση ωφελούμενων, μέσω της πολλαπλής υποστήριξής τους από τις κάτωθι δράσεις: 22

24 1. Μελέτη ανάλυσης τοπικής αγοράς εργασίας : ομοίως με ως άνω περιγραφή Α.Σ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ» 1. Δικτύωση : η δράση δικτύωσης, πλέον των δράσεων δικτύωσης (Α-Β-Δ) του έργου της Α.Σ. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ», εμπεριέχει επιπρόσθετα και τη δράση «Δικτύωση των εταίρων της Α.Σ. και προώθηση καινοτόμων ενεργειών συνεργασίας (δημιουργία οργανισμού one stop-shop)-αναμόρφωση δομών», στο πλαίσιο της οποίας επιδιώκονται: 1) η συνέχιση της λειτουργίας και δικτύωσης των δομών Φορέων που συμμετείχαν παλαιότερα σε Α.Σ. στο πλαίσιο έργου Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal και συμμετέχουν και στο παρόν σχέδιο. 2) η ενσωμάτωση στο μηχανισμό δικτύωσης νέων Φορέων της Α.Σ. της προτεινόμενης παρέμβασης και η αξιοποίηση της εμπειρίας που προέκυψε από την υλοποίηση των προηγούμενων πρωτοβουλιών. 3) η ενεργοποίησή τους και ουσιαστική μόχλευση δυνάμεων και συνεργασίας προκειμένου να επιτευχθεί αρτιότερος συντονισμός των υφιστάμενων δομών. 4) η αναμόρφωση, αναδιοργάνωση και βελτίωση των νέων δομών που ενσωματώνονται στο δίκτυο κατά τρόπο ώστε να λειτουργούν ως πραγματικός one stop shop μηχανισμός, καθώς επίσης και η αξιοποίηση παραχθέντων οδηγών καλής λειτουργίας δομών της Κ.Π. Equal προς το σκοπό αυτό. 5) η ανάπτυξη τοπικής συμμαχίας που θα ξεκινάει από το εσωτερικό της σύμπραξης με δυναμική προοπτική υποστήριξης ενός ευρύτερου δικτύου τοπικών φορέων (επιχειρήσεις, επιμελητήρια, κοινωνικοί εταίροι, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΜΚΟ, κλπ). Κρίνεται ότι παρόμοιοι μηχανισμοί θα μπορούσαν αν θεωρηθούν ως πρακτική κοινής δράσης και ως καλή πρακτική και να αξιοποιηθούν κατάλληλα στη διαμόρφωση των πολιτικών στον τομέα αυτό ενίσχυσης απασχόληρησης/επιχειρηματικότητας της ομάδας στόχου. Η δε, δράση δικτύωσης με δομές εξειδικευμένων υπηρεσιών (Γ) όπως περιγράφεται στο έργο της Α.Σ. Δημοκρίτεια, εμπεριέχεται στις δράσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ομάδα στόχο. 23

25 2. Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση: η δράση ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, πλέον των δράσεων του έργου της Α.Σ. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ», περιλαμβάνει επιπλέον τα εξής: Στην κατηγορία δράσεων» Δημοσιότητα/ προβολή τοπικής δράσης και ενημέρωσης των εν δυνάμει ωφελούμενων», αναπτύσσεται επιπλέον υποδράση δημοσίων σχέσεων (γραφεία δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, ανακοινώσεις στον τύπο κλπ.). Επίσης, στα συστήματα πληροφόρησης, πλέον της δικτυακής πύλης, εμπεριέχεται και ανάπτυξη συστήματος ομάδων επιχειρήσεων που αποσκοπεί που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών των υπό ανάπτυξη επιχειρήσεων των ωφελούμενων. 4.Συντονισμός και διαχείριση πράξης: ομοίως με ως άνω περιγραφή Α.Σ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ». 5. Κατάρτιση-επιμόρφωση: η κατάρτιση πραγματοποιείται με την κλασική μορφή σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ, για 63 ωφελούμενους μέσω θεωρητικής κατάρτισης σε δομές κατάρτισης των φορέων της Α.Σ. και πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις/φορείς. Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης είναι στοχευμένα σε τομείς του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και συνδέονται άμεσα με αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιοχής παρέμβασης, σύμφωνα με την ανωτέρω εκπονηθείσα μελέτη. Ειδικότερα, αναπτύσσονται (3) όμοια προγράμματα κατάρτισης ως εξής: ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (25 ώρες θεωρία Χ 75 ώρες πρακτική) Χ 21 άτομα ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (25 ώρες θεωρία Χ 75 ώρες πρακτική) Χ 21 άτομα ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (25 ώρες θεωρία Χ 75 ώρες πρακτική) Χ 21 άτομα 24

26 6. Πληροφόρηση-συμβουλευτική-υποστήριξη: η δράση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ομάδα στόχο, πλέον των δράσεων του έργου της Α.Σ. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ», περιλαμβάνει επιπλέον τα εξής: - εντοπισμός, προσέγγιση, ενημέρωση και ενεργοποίηση της ομάδα στόχου - δικτύωση με δομές εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ανέργους και παραπομπής σε δομές που προσφέρουν υλική υποστήριξη (αντιστοιχεί με δράση δικτύωσης της Α.Σ. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ») -ψυχολογική υποστήριξη -συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (επιχειρηματικά σχέδια) -ανάπτυξη συστήματος καταγραφής συμβουλευτικής -ανάπτυξη συστήματος αναζήτησης εργασίας. Επίσης, στο πλαίσιο των ειδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής προς εργοδότες, πλέον των δράσεων της Α.Σ. «ΔΗΜΟΚΡΙΕΤΙΑ», το έργο περιλαμβάνει δράσεις: -δικτύωσης και συνεργασίας εργοδοτών σε θέματα της ομάδας στόχου -ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης -ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης (e-mentoring) Τέλος, στο πλαίσιο του σχεδίου αναπτύσσονται και οριζόντιες δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης και ειδικότερα: -δημιουργία δικτύου έμπειρων μεντόρων, μέσω των οποίων προωθείται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών καθοδήγησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, τύπου mentoring, που θα προσανατολίζεται αποκλειστικά στην υποστήριξη των υπό ανάπτυξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων του σχεδίου που τελούν υπό διαμόρφωση στο πλαίσιο της δράσης συμβουλευτικής επιχειρηματικότητες. -δημιουργία προγράμματος υποστήριξης κοινωνικών επιχειρήσεων: προβλέπεται να παρέχεται από τους μέντορες κατά την έναρξη της επιχείρησης και για όσο χρονικό 25

27 διάστημα κρίνεται απαραίτητο, μέχρι την αυτόνομη συνέχιση και ανάπτυξή της από τους ίδιους τους ωφελούμενους των ΚοινΣΕΠ (υποστήριξη, καθοδήγηση, συμβουλευτική, σε ορθές επιχειρηματικές κινήσεις, πρόταση λύσεων για επίλυση προβλημάτων, χρήση τραπεζικών υπηρεσιών (τραπεζικά προϊόντα μικροδάνεια, κλπ.). Τα παραγόμενα προϊόντα των ανωτέρω υποδράσεων δύνανται να θεωρηθούν ενδιαφέρουσες πρακτικές κοινής δράσης με άλλα έργα Α.Σ. του δικτύου στον τομέα της επιχειρηματικότητας καθώς συμβάλλουν άμεσα στην υποστήριξη των ωφελούμενων στα πλαίσια των ενεργειών ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων. 26

28 Α.Σ.4 - «ΤΑΥΓΕΤΕΙΑ» Όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω, στόχος της πράξης «Ταυγέτεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας Νότια Πελοπόννησο» είναι η κοινωνική-επαγγελματική ένταξη 100 ανέργων, εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και των δυνητικών ωφελούμενων, νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, στην περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου και ειδικότερα στην περιοχή των όμορων Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Τρίπολης, Μεγαλόπολης και Καλαμάτας που διατρέχουν τον Ταΰγετο, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη, προς το σκοπό απασχόλησης των ωφελούμενων σε τοπικές καθώς και ίδρυσης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων του Ν.4019/2011. Πρόκειται για ολοκληρωμένη παρέμβαση συμβουλευτικής υποστήριξης και κατάρτισης που περιλαμβάνει σειρά αλληλένδετων ενεργειών και δράσεων οι καλύπτουν τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ωφελούμενων, λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους και συνιστούν ολοκληρωμένο σχέδιο κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης αυτών στην τοπική αγορά εργασίας, και ειδικότερα ως εξής: 1. Μελέτη ανάλυσης τοπικής αγοράς εργασίας : ομοίως με ως άνω περιγραφή Α.Σ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ» 2. Δικτύωση : ομοίως με ως άνω περιγραφή Α.Σ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ» / «ΚΙΘΑΙΡΩΝΕΙΑ» 3.Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση: ομοίως με ως άνω περιγραφή Α.Σ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ» / «ΚΙΘΑΙΡΩΝΕΙΑ» 4.Συντονισμός και διαχείριση πράξης: ομοίως με ως άνω περιγραφή Α.Σ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ» / «ΚΙΘΑΙΡΩΝΕΙΑ» 27

29 5. Κατάρτιση-επιμόρφωση: η κατάρτιση πραγματοποιείται με την κλασική μορφή σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ, για 100 ωφελούμενους μέσω θεωρητικής κατάρτισης σε δομές κατάρτισης των φορέων της Α.Σ. και πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις/φορείς. Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης είναι στοχευμένα σε τομείς του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και συνδέονται άμεσα με αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιοχής παρέμβασης, σύμφωνα με την ανωτέρω εκπονηθείσα μελέτη. Ειδικότερα, αναπτύσσονται (4) όμοια προγράμματα κατάρτισης ως εξής: Κοινωνική Οικονομία: Ολοκληρωμένη κατάρτιση στον τομέα αγροτικό τομέα : 1 Κατάρτιση Χ 100 ώρες (20 ώρες θεωρία & 80 ώρες πρακτική) Χ 25 άτομα Κοινωνική Οικονομία: Ολοκληρωμένη κατάρτιση στον τομέα του πολιτισμού: 1 Κατάρτιση Χ 100 ώρες (20 ώρες θεωρία & 80 ώρες πρακτική) Χ 25 άτομα Κοινωνική Οικονομία: Ολοκληρωμένη κατάρτιση στον τομέα του τουρισμού: 1 Κατάρτιση Χ 100 ώρες (20 ώρες θεωρία & 80 ώρες πρακτική) Χ 25 άτομα Κοινωνική Οικονομία: Ολοκληρωμένη κατάρτιση στον τομέα της πρόνοιας: 6. Πληροφόρηση-συμβουλευτική-υποστήριξη: ομοίως με ως άνω περιγραφή Α.Σ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ» / «ΚΙΘΑΙΡΩΝΕΙΑ» 28

30 Α.Σ. - «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» Βασικός στόχος Η Α.Σ. «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» αποσκοπεί στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων (Ρομά) που διαβιούν στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Δυτικής Αττικής, στην καταπολέμηση του πολύπλευρου αποκλεισμού τους από την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη, προς το σκοπό ίδρυσης από τους ωφελούμενους Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011 ή/και εμπορικών επιχειρήσεων στον κλάδο των πράσινων επαγγελμάτων του δευτερογενούς τομέα, που αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της περιοχής παρέμβασης Δράσεις /υποδράσεις /ενέργειες Ο στόχος αυτός επιδιώκεται να επιτευχθεί μέσα από την υλοποίηση σειράς δράσεων /υποδράσεων/ενεργειών υποστήριξης της απασχόλησης και επιχειρηματικής δραστηριότητας που περιλαμβάνουν: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΕΣ» Δράση 1 - Μελέτη ανάλυσης τοπικής αγοράς εργασίας, με αναφορά στα εξής: Περιοχή παρέμβασης Ομάδα στόχος Διάγνωση αναγκών ομάδας στόχου & προτεινόμενες παρεμβάσεις Συνάφεια: ανάπτυξη συνεργειών με περιφερειακή πολιτική & συμπληρωματικότητα με λοιπά σχέδια απασχόλησης και επιχειρηματικότητας Αναμενόμενα αποτελέσματα /επιπτώσεις παρεμβάσεων Πηγές ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ» 29

31 Δράση 2 - Δικτύωση των Εταίρων της Α.Σ. και προώθηση καινοτόμων ενεργειών συνεργασίας (δημιουργία οργανισμού one stop shop) - Αναμόρφωση δομών Η δικτύωση των δομών συνιστά πρακτική κοινού ενδιαφέροντος με άλλες Α.Σ. ως προς την ενίσχυση της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας δεδομένου ότι μέσω αυτής επιχειρείται η συστηματική άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης και παράλληλα η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών στον ίδιο χώρο (one stop shop) για τη διευκόλυνση και απλούστευση της διαδικασίας εξεύρεσης απασχόλησης ή ίδρυσης/λειτουργίας επιχειρήσεων Απώτερος στόχος του δικτύου, είναι αφενός μεν η συνέχιση της λειτουργίας και δικτύωσης των δομών των Φορέων που συμμετείχαν σε προηγούμενη Α.Σ. Κ.Π. Equal και συμμετέχουν και στην εγκριθείσα πράξη, αφετέρου η αναμόρφωση, αναδιοργάνωση και βελτίωση των νέων δομών που ενσωματώνονται στο δίκτυο κατά τρόπο ώστε να λειτουργούν ως πραγματικός one stop shop μηχανισμός καθώς και η ενεργοποίησή τους και ουσιαστική μόχλευση δυνάμεων και συνεργασίας προκειμένου να επιτευχθεί αρτιότερος συντονισμός μεταξύ τους. Απώτερος στόχος της δικτύωσης αυτού του τύπου είναι η αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των δομών ως μηχανισμών ολοκληρωμένης υποστήριξης όχι μόνο μέσα από τη στείρα πληροφόρηση για ενέργειες και προγράμματα αλλά κυρίως μέσα από την ενεργοποίηση για συνεχή αξιοποίηση, συνέργια και συμπληρωματικότητα όλων των διαθέσιμων πόρων, υπηρεσιών και φορέων της ευρύτερης τοπικής κοινότητας, επιχειρηματικών ιδεών και αναπτυξιακών προτάσεων των ενδιαφερομένων προκειμένου να ενισχυθούν οι προοπτικές παραμονής τους στις περιοχές αυτές και να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. σε θέματα προώθησης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας Δράση 3 - Δικτύωση των Φορέων της Α.Σ. με τοπικούς Φορείς Υποδράση 3.1 Επιλογή των δομών δικτύωσης και δικτύωση Επιδιώκεται η ανάπτυξη δικτύου της Α.Σ. με τοπικούς φορείς για την ενεργοποίηση τοπικής συμμαχίας που θα ξεκινάει από το εσωτερικό της σύμπραξης με δυναμική 30

32 προοπτική υποστήριξης ενός ευρύτερου δικτύου τοπικών φορέων (επιχειρήσεις, επιμελητήρια, κοινωνικοί εταίροι, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΜΚΟ, κλπ). Υποδράση 3.2 Επιλογή και συγκρότηση τοπικών ομάδων στελεχών στήριξης και συμβούλων επιχειρηματικότητας μεντόρων Οι ομάδες επιδιώκεται να αποτελέσουν τους έμψυχους συντελεστές της Δικτύωσης καθώς, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων παροχής των υπηρεσιών τους θα προωθούν την επικοινωνία μεταξύ τους, τη διάδοση και προβολή εργαλείων, προϊόντων και βέλτιστων πρακτικών ανάπτυξης απασχόλησης/επιχειρηματικότητας της ομάδας στόχου. Υποδράση 3.3 Ανάπτυξη πιλοτικού σχεδίου συνεργασίας με τοπικούς φορείς Στα πλαίσια της υποδράσης επιχειρείται πιλοτικά η ανάπτυξη σχεδίου συνεργασίας των φορέων της Α.Σ. με τοπικούς φορείς, οργανισμούς ΜΚΟ και λοιπούς κοινωνικούς φορείς και επιχειρήσεις. Στόχος του πιλοτικού σχεδίου συνεργασίας είναι η σταδιακή και βιώσιμη ένταξη των μελών της ομάδας-στόχου της περιοχής υλοποίησης σε θέσεις απασχόλησης φορέων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο οικονομικό κλάδο του έργου ή και στη δημιουργία επιχειρήσεων των ίδιων των ωφελούμενων με έμφαση στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Δράση 4 - Δικτύωση της Α.Σ. με άλλες Α.Σ. για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας Υποδράση 4.1 Εργαστήρια (workshops) /συναντήσεις εργασίας για την ανάδειξη πρακτικών κοινής δράσης Στόχος της δράσης είναι η λειτουργία εργαστηρίων (workshops) / συναντήσεων εργασίας με τη συμμετοχή άλλων Αναπτυξιακών Συμπράξεων κοινής ή συναφούς θεματικής και ενδιαφέροντος. Υποδράση 4.2 Καταγραφή προβλημάτων ΕΚΟ που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη απασχόλησης και επιχειρηματικότητας Η υποδράση αποσκοπεί στον εντοπισμό μέσω διερεύνησης μεταξύ των εμπλεκόμενων Αναπτυξιακών Συμπράξεων καθώς και μελών/φορέων των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τελευταίες και τα οποία δρουν 31

33 ανασταλτικά στην ανάπτυξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Απώτερος στόχος είναι να προσεγγιστούν τα προβλήματα από τη βάση (bottom up) ώστε, αφού επεξεργαστούν να ενσωματωθούν στις προτάσεις του δικτύου για την ενίσχυση της απασχόλησης/επιχειρηματικότητας των ΕΚΟ. Υποδράση 4.3 Συναντήσεις με εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων Στόχος της υποδράσης είναι η ανάπτυξη επικοινωνίας των εμπλεκόμενων Α.Σ. με κοινωνικούς εταίρους και λοιπούς κοινωνικούς φορείς που έχουν εικόνα και σχετική άποψη για τα ζητήματα και τα προβλήματα της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των ΕΚΟ, ειδικότερα δε, εν μέσω οικονομικής κρίσης όπου αντιμετωπίζουν έντονα φαινόμενα ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού. Υποδράση 4.4 Οργάνωση συνεδρίου ανάδειξης πρακτικών απασχόλησης /επιχειρηματικότητας Στόχος της υποδράσης είναι η ενημέρωση των φορέων λήψης αποφάσεων, των κοινωνικών εταίρων, του ευρύτερου κοινού και των ομάδων στόχου για τα αποτελέσματα των εργασιών του δικτύου της Α.Σ με τις λοιπές Α.Σ, την παρουσίαση των προϊόντων που προέκυψαν από τις εργασίες τους, των καλών πρακτικών των έργων τους καθώς και των προτάσεών τους στα θέματα ενίσχυσης της απασχόλησης/επιχειρηματικότητάς των ΕΚΟ. Η διοργάνωση της εκδήλωσης στοχεύει στη διάχυση της πληροφορίας καθώς και στη θετική επίδραση σε συστήματα, πρακτικές και πολιτικές απασχόλησης και επιχειρηματικότητας με έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Δράση 5 - Ανάπτυξη συστήματος δικτύωσης Πρόκειται για συνένωση, αναβάθμιση και επικαιροποίηση (2) ηλεκτρονικών εφαρμογών - εφαρμοσμένων σε προηγούμενα έργα KΠ Εqual - κατά τρόπο ώστε να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και ένα βιώσιμο σύστημα παρακολούθησης. Ειδικότερα: 1) ηλεκτρονικού συστήματος δικτύωσης μεταξύ φορέων Α.Σ. και υποστήριξης ευρύτερου δικτύου τοπικών φορέων (επιχειρήσεις, επιμελητήρια, κοινωνικοί εταίροι, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΜΚΟ, κλπ), το οποίο συνεισφέρει στο συντονισμό των δράσεων, την 32

34 αποτελεσματικότερη και εγκυρότερη επικοινωνία όλων των εμπλεκομένων, το συντονισμό για την επίτευξη οροσήμων καθώς και τη διάδοση των αποτελεσμάτων ενός έργου. 2) τράπεζα πληροφοριών, στην οποία η πληροφορία (εμπειρίες, τεχνογνωσία, εργαλεία, οδηγίες και άλλο υποστηρικτικό υλικό) μοντελοποιείται ώστε να προσφέρεται εξατομικευμένα στα συνδεδεμένα μέλη. Με τον τρόπο αυτό πληροφορία φτάνει έγκαιρα και στοχευμένα στους αποδέκτες και στους πολλαπλασιαστές της, είτε αυτοί είναι άλλοι φορείς, είτε επωφελούμενοι του δικτύου, είτε οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος που ενδιαφέρεται για την προώθηση στην απασχόληση των ευάλωτων ομάδων. Δράση 6 - Διακρατική συνεργασία Ανάμεσα στις υποδράσεις / προϊόντα της διακρατικής συνεργασίας ξεχωρίζουν : Επίσκεψη μελέτης (study visit) στο συνεργαζόμενο φορέα του εξωτερικού Συμμετοχή εμπειρογνωμόνων του συνεργαζόμενου φορέα σε ανοικτό συνέδριο / εκδηλώσεις του σχεδίου δράσης στην Ελλάδα Πρακτικός οδηγός (manual) εφαρμογών κοινωνικής οικονομίας/επιχειρηματικότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» Δράση 7 - Δημοσιότητα /Προβολή τοπικής δράσης Α.Σ. και ενημέρωση των εν δυνάμει ωφελούμενων Ανάμεσα στις υποδράσεις / προϊόντα της δράσης ξεχωρίζουν : Υποδράση Πληροφόρηση του έργου ιστοσελίδα, τηλεοπτικό σποτ, δελτία τύπου κλπ.). (έντυπο υλικό, ημερίδες, newsletter, Υποδράση Δημοσιότητα και διαφημιστική προβολής τα ΜΜΕ (συνεντεύξεις) Υποδράση Προώθηση στην τοπική κοινότητα (ημερίδα κλπ) Υποδράση Ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας (ανακοινώσεις κλπ) 33

35 Δράση 8 - Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση τοπικής κοινότητας, υπηρεσιών, εργοδοτών και επαγγελματικών ενώσεων Ανάμεσα στις υποδράσεις / προϊόντα της δράσης ξεχωρίζουν : Υποδράση Λειτουργία εργαστηρίων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης τοπικής αυτοδιοίκησης, εργοδοτών και επαγγελματικών ενώσεων Υποδράση 8.2 Διοργάνωση forum Απασχολούμαι & επιχειρώ» Υποδράση Διοργάνωση FESTIVAL Τα προϊόντα της δράσης ενισχύουν έμμεσα την απασχόληση / επιχειρηματικότητα της ομάδας στόχου καθώς ενθαρρύνουν τα μέλη της και την ευρύτερη κοινότητα προς το σκοπό αυτό. Για το λόγο αυτό δύνανται να αποτελέσουν - κατά περίπτωση και ανάλογα με το περιεχόμενο της κάθε επιμέρους δράσης - έμμεσες ενδιαφέρουσες πρακτικές ή πρακτικές κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα αυτό. Τα προϊόντα της δράσης αποτελούν ενδιαφέρουσες πρακτικές και πρακτικές κοινού ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της απασχόλησης / επιχειρηματικότητας των ΕΚΟ με άλλα έργα Α.Σ. του Δικτύου, καθώς προωθούν την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου επιχειρηματικού κόσμου και της πολιτείας σχετικά με τις επαγγελματικές δεξιότητες μελών ΕΚΟ, την κατάρριψη των στερεοτύπων και προκαταλήψεων στα θέματα ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από αυτά. Δράση 9 - Δημιουργία συστημάτων πληροφόρησης Ανάμεσα στις υποδράσεις / προϊόντα της δράσης ξεχωρίζουν : Υποδράση 9.1 Ανάπτυξη δικτυακής πύλης Η πύλη έχει στόχο την παροχή άμεσης πληροφόρησης και ενημέρωσης στους επισκέπτες της διαδικτυακής πύλης σχετικά με τη δομή, το ρόλο, και τις δραστηριότητες του έργου. Θα παρέχεται πρόσβαση σε όλες τις ανακοινώσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία του Έργου, αλλά και ενημέρωση για τις δράσεις. Υποδράση Ανάπτυξη συστήματος δημιουργίας ομάδων επιχειρήσεων Πρόκειται για αναβάθμιση και επικαιροποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής εφαρμοσμένης σε προηγούμενα έργα KΠ Εqual - κατά τρόπο ώστε να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες στην παρούσα φάση. Ειδικότερα, πρόκειται για εικονικό 34

36 δίκτυο και περιβάλλον ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης προϊόντων που εξασφαλίζει τη δυνατότητα των χρηστών να προωθούν τα προϊόντα τους ηλεκτρονικά. Η αναβάθμιση του συστήματος επικεντρώνεται στην επιπλέον υποστήριξη δικτύων επιχειρήσεων, μέσω των οποίων θα μπορούν να ανταλλάσσονται νεώτερα για προϊόντα και υπηρεσίες, να συνάπτονται συνεργασίες κλπ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» Δράσεις : ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (1) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ 80 ΩΡΕΣ (30 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ & 50 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΣΗ) Χ 25 ΑΤΟΜΑ (2) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ 80 ΩΡΕΣ (30 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ & 50 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΣΗ) Χ 25 ΑΤΟΜΑ (3) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ 80 ΩΡΕΣ (30 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ & 50 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΣΗ) Χ 25 ΑΤΟΜΑ (4) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ 80 ΩΡΕΣ (30 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ & 50 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΣΗ) Χ 25 ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» Δράση 15 - «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ομάδας στόχο» Υποδράση 15.1 Δράσεις εντοπισμού, προσέγγισης, ενημέρωσης και ενεργοποήσης της ομάδας στόχου Υποδράση Δράσεις δικτύωσης με δομές εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες και παραπομπής σε δομές που προσφέρουν υλική υποστήριξη Υποδράση Δράσεις γενικής συμβουλευτικής/συμβουλευτική υποδοχής Υποδράση Δράσεις νομικής συμβουλευτικής και συμβουλευτικής στη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων Υποδράση Δράσεις νομικής συμβουλευτικής και συμβουλευτικής στη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων Υποδράση Δράσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής απασχόλησης/ Προώθηση στην απασχόληση - Σχεδιασμός σχεδίων 35

37 Υποδράση Δράσεις συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας Σχεδιασμός επιχειρηματικών σχεδίων Ευνοϊκά μοντέλα χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων/ Προώθηση στην επιχειρηματικότητα Υποδράση Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής συμβουλευτικής/συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών Υποδράση Ανάπτυξη συστήματος αναζήτησης εργασίας Δράση 16 - «Ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών συμβουλευτικής προς εργοδότες» Υποδράση 16.1 Δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας εργοδοτών με φορείς της ομάδας-στόχου και με δομές συμβουλευτικής στήριξης Υποδράση Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης εργοδοτών σε ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Υποδράση Δράσεις υποστήριξης των εργοδοτών σε προσλήψεις ωφελούμενων Υποδράση Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης e-mentoring Δράση 17 - «Οριζόντιες δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης» Υποδράση 17.1 Δημιουργία δικτύου έμπειρων μεντόρων Πρόκειται για δίκτυο έμπειρων συμβούλων μεντόρων οι οποίοι αναλαμβάνουν την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών καθοδήγησης και υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας τύπου mentoring που θα προσανατολίζεται αποκλειστικά στην υποστήριξη τεσσάρων (4) Κοινωνικών Επιχειρήσεων (80 ωφελούμενων), που τελούν υπό διαμόρφωση στα πλαίσια της δράσης 15.7 (συμβουλευτική επιχειρηματικότητας/σχεδιασμός επιχειρηματικών σχεδίων /χρηματοδοτικά εργαλεία). Υποδράση 17.2 Υποστήριξη λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων Η υποστήριξη προβλέπεται να παρέχεται από τους μέντορες κατά την έναρξη της επιχείρησης και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, μέχρι την αυτόνομη συνέχιση και ανάπτυξή της από τους ίδιους τους ωφελούμενους των ΚοινΣΕΠ (υποστήριξη, καθοδήγηση, συμβουλευτική, σε ορθές επιχειρηματικές κινήσεις, πρόταση λύσεων για επίλυση προβλημάτων, χρήση τραπεζικών υπηρεσιών (τραπεζικά προϊόντα μικροδάνεια, κλπ.). 36

Συνθετική έκθεση αποτελεσμάτων

Συνθετική έκθεση αποτελεσμάτων Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Δεκέμβριος 2014 (Τεύχος 2 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Κιθαιρώνεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 319. ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 "ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" 320. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΔΡΑΣΗ 2 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΡΑΣΗ 319. ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 320. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΔΡΑΣΗ 2 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 2014 2015 ΔΡΑΣΗ 319. ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 "ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" 320. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΔΡΑΣΗ 2 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ 2.ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμοι σταθμοί στήριξης (one stop shop) - Δίκτυο

Μόνιμοι σταθμοί στήριξης (one stop shop) - Δίκτυο Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Σεπτέμβριος 2012 (Τεύχος 1 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής

Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής Επαγγελματικός προσανατολισμος Πληροφόρηση Συμβουλευτική εργασίας Κοινωνική ενσωμάτωση Ψυχολογική υποστήριξη Η Πράξη «Συνεργασία» υλοποιείται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική έκδοση Φ.Π.Σ.Υ.Υ. Ε.Π.Ε.Κ.Α. Ιούνιος 2012 Διανέμεται δωρεάν

Περιοδική έκδοση Φ.Π.Σ.Υ.Υ. Ε.Π.Ε.Κ.Α. Ιούνιος 2012 Διανέμεται δωρεάν Περιοδική έκδοση Φ.Π.Σ.Υ.Υ. Ε.Π.Ε.Κ.Α. Ιούνιος 2012 Διανέμεται δωρεάν Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών/Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ («Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες υποστήριξης εργοδοτών κατά το στάδιο των προσλήψεων

Οδηγίες υποστήριξης εργοδοτών κατά το στάδιο των προσλήψεων Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Δημοκρίτεια: Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στο Ν.Ξάνθης» Έργο: «Δημοκρίτεια: Πρωτοβουλία απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Οκτώβριος 2013 (Τεύχος 3 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ) «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ) Πράξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» Τι είναι η Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

3η Τροποποίηση της Πράξης "Αγροτουριστικές Δράσεις στη Μάνη" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" ΑΠΟΦΑΣΗ

3η Τροποποίηση της Πράξης Αγροτουριστικές Δράσεις στη Μάνη με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , ,

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , , ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Παρουσίαση της Πράξης Ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων και της τοπικής κοινωνίας Τοπικό Σχέδιο δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων που διαβιώνουν στην Β.Δ. περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ ΝΈΕΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική επιστολή

Ενημερωτική επιστολή Ενημερωτική επιστολή για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης» Ρέθυμνο, 03/07/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» Έργο ΤΟΠΣΑ: «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ» Συντονισμός Διαχείριση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. Βενιζέλου 1, 42100 Τρίκαλα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Παρατηρητήριο της Κοινωνικής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Σύντομο ιστορικό Το ΕΚΚΕ από το 2003 και μετά έχει υλοποιήσει σειρά ερευνητικών δραστηριοτήτων, έργων και μελετών στο πεδίο της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Φεβρουάριος 2015 Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ» Οδυσσέως Ανδρούτσου & 12 Αποστόλων ΤΚ 67100 Ξάνθη Τηλ.: 25410-29282, Fax: 25410-62086 Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ) «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ) Πράξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» Τι είναι η Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

4η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" ΑΠΟΦΑΣΗ

4η Τροποποίηση της Πράξης ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την ανάπτυξη και αξιοποίηση πολιτισμικών δυνατοτήτων στο Δήμο Αιγάλεω»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΕΣΣΗΝΗ», που υλοποιεί στην Περιφέρεια Μεσσηνίας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Η Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα Σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011, Κοινωνική Οικονομία ορίζεται: "το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού», στο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: Βασικά Στοιχεία Πράξης

Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: Βασικά Στοιχεία Πράξης Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: 375417 Βασικά Στοιχεία Πράξης Εταιρικό Σχήμα «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» 1. Συντονιστής Εταίρος: ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. 2. Εταίρος 1: Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ : «ΝΈΟΙ ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ: ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ» ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Α.Σ. «ΕΠΙ.

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ : «ΝΈΟΙ ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ: ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ» ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Α.Σ. «ΕΠΙ. ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ : «ΝΈΟΙ ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ: ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ» ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Α.Σ. «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ» Με την σημερινή εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Θεσσαλονίκη, 28/08/2014 Αρ. πρωτ.2581 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης»

«Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης» Συντονιστής: Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΡΟΔΟΠΗ: «Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης» 2ο Forum Φυσικής Δικτύωσης-Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΛΛΑ-ΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ» ΚΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΛΛΑ-ΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ» ΚΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ «Αλλα - ΖΩ την Πόλη μου» ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 η ενδιάμεση ημερίδα ενημέρωσης του κοινού και ενεργοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων, της πράξης «Συνεργασία» της

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. συνεργασια. επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. συνεργασια. επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ συνεργασια & επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Η «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συνεργασία & Επιχειρηματικότητα» υλοποιεί την Πράξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την ανάπτυξη και αξιοποίηση πολιτισμικών δυνατοτήτων στο Δήμο Αιγάλεω»,

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ.

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ» Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», Ανώγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ.

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ. Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ. ΗΠράξη«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2013- Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2013, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αναπτυξιακή Σύμπραξη Στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Σεπτέμβριος 2014 (Τεύχος 1 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Κιθαιρώνεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω πράξη

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω πράξη ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" Διεύθυνση: ΕΥΜΟΛΠΙΔΩΝ 30-32, 2 ος όροφος, 11854, ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πληροφορίες: Πωλίνα Βασιλάκου Τηλ. : 2103417161 Fax: 2103417164 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 4 Μάιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03 «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax: 28410 91120 Ε-mail: anoiktoiorizontes@anlas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής Οικονομίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής Οικονομίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ονομασία Φορέα: Όνομα συντάκτη: Στοιχεία επικοινωνίας: (τηλέφωνο, e-mail) Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΠΑΡΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΠΑΡΟΥ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης στο Δήμο Πάρου» η οποία εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών»

«Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών» «Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών» ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Αναπτύσσοντας Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή Παρέμβασης. Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας. Δικαίωμα Συμμετοχής

Περιοχή Παρέμβασης. Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας. Δικαίωμα Συμμετοχής Αθήνα 1/5/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΥΔΥΛΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ TΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακρατική ηµερίδα για την Κοινωνική Οικονοµία και Επιχειρηµατικότητα

Διακρατική ηµερίδα για την Κοινωνική Οικονοµία και Επιχειρηµατικότητα ΕΛΛΑΔΑ 14.05.2015 Διακρατική ηµερίδα για την Κοινωνική Οικονοµία και Επιχειρηµατικότητα Στον Πολυχώρο «ΙΑΝΟΣ» στην Αθήνα, πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου διακρατική ηµερίδα, µε την συµµετοχή Γερµανών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του έργου

Παρουσίαση του έργου ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑΤΗΝΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΤΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηµατικότητα και την απασχόληση στον τοµέα της µεταποίησης, στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης» Παρουσίαση του έργου ρ. ΧρήστοςΓεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Α. ΣΤΟΧΟΙ Στόχος Α: Συμβολή στην άμβλυνση των αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμούπολη, 31/10/2014 Α.Π.: ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο. Αξιότιμη/ε Κυρία/Κύριε,

Ερμούπολη, 31/10/2014 Α.Π.: ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο. Αξιότιμη/ε Κυρία/Κύριε, Ερμούπολη, 31/10/2014 Α.Π.: 1384 ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 3 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομάδες Στόχου Η Πράξη απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχου: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Πρόεδρο του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» κ. Γιάννη Κουράκη και την

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο ανοικτό. Σχολείο ενταξιακό

Σχολείο ανοικτό. Σχολείο ενταξιακό Σχολείο ανοικτό. Σχολείο ενταξιακό Έργο: 1.2.Δ/11 «Προώθηση διαδραστικών ενημερωτικών εκστρατειών στα σχολεία με ομάδες στόχο μετανάστες και γηγενείς μαθητές καθώς και τους γονείς τους, μέσω δραστηριοτήτων»

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αναπτυξιακή Σύμπραξη 1ο Θεματικό Εργαστήριο Στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Νοέμβριος 2012 έως Δεκέμβριος 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Νοέμβριος 2012 έως Δεκέμβριος 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νοέμβριος 2012 έως Δεκέμβριος 2013 300,000 200,000 100,000 ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια ατόμων συνολικά

Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια ατόμων συνολικά «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου 2

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίησε και εσύ τις δυνατότητες του ΤΟΠΣΑ «Θριασία» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση»

Αξιοποίησε και εσύ τις δυνατότητες του ΤΟΠΣΑ «Θριασία» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την κοινωνική οικονομία και την προώθηση στην απασχόληση γυναικών επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος και αποτελέσματα της Πράξης

Στόχος και αποτελέσματα της Πράξης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Η Α.Σ. «Τουρισμός Απασχόληση Επιχειρηματικότητα» υλοποιεί την Πράξη

Διαβάστε περισσότερα