Σε αυτό το Newsletter

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σε αυτό το Newsletter"

Transcript

1 Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Δεκέμβριος 2014 (Τεύχος 2 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Κιθαιρώνεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Δυτική Αττική» Kανάρη 20 ΤΚ Αθήνα, τηλ.: , fax: , URL: Πράξη : «Kιθαιρώνεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Δυτική Αττική» Σε αυτό το Newsletter Σε εξέλιξη η δικτύωση των δομών στήριξης του σχεδίου και η λειτουργία τους στη βάση του μοντέλου one stop shop... Ενεργοποίηση δράσεων δικτύωσης & ευαισθητοποίησης εργοδοτών για την προώθηση της απασχόλησης καθώς και δράσεων υποστήριξης λειτουργίας των υπό ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων... Η προστιθέμενη αξία της διακρατικότητας στην ανταλλαγή επιτυχημένων πρακτικών για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας της ομάδας στόχου Συνεχίζονται οι λοιπές δράσεις του σχεδίου... Συντονιστής Εταίρος Α.Σ.: ΚΕΚ ΔΙΟΝ - Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Ανάπτυξης Εταίρος εκπόνησης προϊόντος : ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») Η Πράξη «Κιθαιρώνεια -Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Δυτική Αττική» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7:«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8:«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

2 Εισαγωγικό σημείωμα Φίλες και Φίλοι, Με το περιοδικό Newsletter επιδιώκουμε να μεταφέρουμε τις εξελίξεις, την πορεία & τα αποτελέσματα της Πράξης (έργου) με τίτλο «Kιθαιρώνεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Δυτική Αττική» που υλοποιεί η Δικαιούχος Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Kιθαιρώνεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Δυτική Αττική» στο πλαίσιο της δράσης 7:«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) (αρ. απόφασης ένταξης 2298/ , ΟΠΣ: ). Η Πράξη συμβάλλει στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών Φορέων, με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για άνεργα μέλη της ομάδας στόχου ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης. Μέσω της παρούσας περιοδικής έκδοσης επιτυγχάνεται η απαραίτητη ενημέρωση στον ευρύ κοινό για το συγκεκριμένο σχέδιο αλλά και η απαιτούμενη βελτίωση των υπηρεσιών μας μέσω της συγκέντρωσης & συνεχούς ανατροφοδότησης εντυπώσεων και συμπερασμάτων. Με εκτίμηση Για την Α.Σ. «Kιθαιρώνεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Δυτική Αττική» Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.» / Συμμετέχων Εταίρος δράσης δημοσιότητας /προβολής/ ενημέρωσης & εκπόνησης προϊόντος

3 Σε εξέλιξη η δικτύωση των δομών στήριξης του σχεδίου και η λειτουργία τους στη βάση του μοντέλου one stop shop... Συνεχίζεται η δράση της δικτύωσης των Φορέων της Α.Σ. και η λειτουργία των δομών στήριξης στη βάση του μοντέλου one stop shop. Ειδικότερα, σε συνέχεια των μέχρι σήμερα διενεργηθεισών συναντήσεων εργασίας των Φορέων δικτύωσης, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα : Υλοποιούνται ενέργειες αναμόρφωσης της οργανωτικής λειτουργίας δομών προς το σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των ωφελούμενων στο πλαίσιο της λειτουργίας ως δομών μιας στάσης, όπως π.χ. - Κατανομή ρόλων και καθηκόντων στελεχών - Ρύθμιση ωραρίου λειτουργίας - Οργανωτική λειτουργία (help desk, τηλεφωνική εξυπηρέτηση κλπ) - Οργάνωση χώρου υποδοχής (υπολογιστές, υλικοτεχνικός εξοπλισμός) - Τοποθέτηση φυλλαδίων, αφισών - Ενημέρωση επισκεπτών, δυνητικών ωφελούμενων κλπ. Συνεχίζεται ο εφοδιασμός και η διάθεση των δομών με ενημερωτικό υλικό (έντυπα, newsletter κλπ) προς το σκοπό πληροφόρησης για το σχέδιο Επιδιώκεται τακτική επικοινωνία των μελών μέσω της οποίας έχει επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός δράσεων και αποφυγή των αλληλοεπικαλύψεων Προωθείται η συμμετοχή των εμπλεκόμενων στο δίκτυο φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης της περιοχής παρέμβασης και παροχή υποστηρικτικού υλικού για την ενεργοποίηση της τοπικής κοινότητας Παρατηρείται υψηλό ενδιαφέρον μελών της ομάδας στόχου και λοιπών ομάδων πληθυσμού για λήψη υπηρεσιών από τις δομές Συνεχίζεται ο ενεργός διάλογος και η ανταλλαγή εμπειριών καθώς και περαιτέρω αξιοποίηση των καλών πρακτικών και εργαλείων βελτίωσης της οργανωτικής λειτουργίας των δομών που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της Κ.Π. Equal και συναφών πρωτοβουλιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η εγκατάσταση λειτουργίας του συστήματος δικτύωσης από τον φορέα υλοποίησης της δράσης, το οποίο θα βοηθήσει στη συνεχή ενημέρωση για τις δράσεις των εταίρων, στην παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων, στην επικοινωνία, στην ανταλλαγή υλικού, στην

4 online υποστήριξη και την συνεργατική παραγωγή αποτελεσμάτων. Το σύστημα, αναμένεται επιπλέον να βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία της ομάδας έργου, να κάνει αποδοτικότερες τις συναντήσεις της ομάδας έργου και να βοηθήσει στην ταχύτερη λήψη αποφάσεων και διορθωτικών δράσεων. Ακολουθεί ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό των δομών :

5 Ενεργοποίηση δράσεων δικτύωσης & ευαισθητοποίησης εργοδοτών για την προώθηση της απασχόλησης καθώς και δράσεων υποστήριξης λειτουργίας των υπό ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων... Κατά τη φάση της ολοκλήρωσης των ενεργειών κατάρτισης προωθείται η εντατικοποίηση των δράσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής και ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων των ωφελούμενων, ενώ ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες δράσεις δικτύωσης και ευαισθητοποίησης εργοδοτών για την προώθηση της απασχόλησης των ωφελούμενων καθώς και δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας των υπό ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ενεργοποιούνται δράσεις, όπως: Δικτύωσης και συνεργασίας εργοδοτών με φορείς της ομάδας στόχου και με δομές συμβουλευτικής στήριξης (επικοινωνία, συναντήσεις, μητρώο επιχειρήσεων κλπ). Οι δράσεις επιδιώκουν την παροχή με συστηματοποιημένο και εξατομικευμένο τρόπο πληροφόρησης στους εργοδότες για τα κίνητρα και τα πλεονεκτήματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, καθώς και για τη δυναμική επιχειρήσεων και οργανισμών που ακολουθούν πρακτικές διαχείρισης της διαφορετικότητας. Αναπτύσσεται δίκτυο των ανωτέρω φορέων καθώς επαφών συνεργασιών με επιχειρήσεις της τοπικής κοινότητας για την ενθάρρυνση των εργοδοτών να καταπολεμήσουν τις ανισότητες στην αγορά εργασίας και να αλλάξουν στάσεις και νοοτροπίες απέναντι στους ανέργους και το δικαίωμά τους στην απασχόληση. Επίσης, αναπτύσσεται διαδικτυακό περιβάλλον υποστήριξης εργοδοτών με αξιοποίηση εργαλείων επικοινωνίας και παρακολούθησης της συμβουλευτικής υποστήριξής τους. Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης εργοδοτών σε ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ενεργοποιούνται στελέχη του σχεδίου στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης των εργοδοτών της τοπικής κοινότητας στα προβλήματα των ωφελούμενων της ομάδας στόχου και σε ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Επιχειρείται η πληροφόρηση των εργοδοτών για τις δεξιότητες, κλίσεις και ιδιαιτερότητες των ωφελούμενων στην άσκηση επαγγέλματος καθώς και την προτροπή για την αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων στα θέματα προσλήψεων ατόμων της

6 ομάδας-στόχου καθώς και η γνωριμία μαζί τους ώστε να διαμορφωθεί κλίμα εμπιστοσύνης και κατάλληλων συνθηκών μελλοντικής συνεργασίας. Δράσεις υποστήριξης των εργοδοτών σε προσλήψεις ωφελούμενων. Ενδεικτικά αναφέρονται, προετοιμασία, διοικητικές ενέργειες, παροχή διευκρινήσεων, ενημέρωση για απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρακολούθηση ωφελούμενων, διαχείριση προβλημάτων, υποστήριξη στη διερεύνηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης κλπ. Οριζόντιες δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης των εν δυνάμει επιχειρηματιών. Παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας με προσανατολισμό στις υπό ανάπτυξη κοινωνικές επιχειρήσεις. Ο ρόλος των στελεχών έγκειται στην στήριξη και καθοδήγηση των νέων επιχειρηματιών για ορθές επιχειρηματικές κινήσεις και επίλυση προβλημάτων σε συναφή θέματα. Ομοίως, παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας των υπό ανάπτυξη επιχειρήσεων, όπως διαμορφώνονται στο πλαίσιο του σχεδιασμού των επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς και διερεύνησης δυνατοτήτων χρηματοδότησης βασιζόμενων σε τρέχοντα ή υπό ανάπτυξη προγράμματα επιχορήγησης που υλοποιούνται σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με το σχέδιο.

7 Η προστιθέμενη αξία της διακρατικότητας στην ανταλλαγή επιτυχημένων πρακτικών για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας της ομάδας στόχου... Ικανοποιητικά εξελίσσονται οι ενέργειες της διακρατικής συνεργασία στο πλαίσιο του σχεδίου με τη συνεργασία του Διακρατικού Φορέα Gospogen (Κύπρος). Πρόκειται για συμβουλευτικός οργανισμό με εμπειρία σε ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την απασχόληση και τις υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων στη Λευκωσία Κύπρου. Η διακρατική συνεργασία αποτελεί ιδανικό εργαλείο για την επίτευξη καινοτομίας, καθώς ενθαρρύνει τη σύμπραξη δυνάμεων από διαφορετικά κράτη για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, την ανάπτυξη κοινών προϊόντων και συστημάτων υποστήριξης των ωφελούμενων ή τη μεταφορά καινοτόμων προσεγγίσεων που έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία. Οι ενέργειες και δράσεις δεν εξαντλούνται στην απλή ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, αλλά κυρίως επιχειρούν: την παράλληλη ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων και πρακτικών μεταξύ της Α.Σ. και του Φορέα συνεργασίας την εισαγωγή, εξαγωγή και υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων την ανάπτυξη κοινών προϊόντων και συστημάτων την οργανωμένη μάθηση και ανταλλαγή εργαλείων και τεχνογνωσίας τη συγκριτική αξιολόγηση & βελτίωση ανάπτυξης στρατηγικών και δράσεων τη βαθύτερη αντίληψη σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζονται ή προτείνεται να εφαρμοστούν σχετικά με την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και την Ε.Ε. Στο πλαίσιο της διακριτικότητας πραγματοποιούνται με επιτυχία οι ακόλουθες ενέργειες: 1. Συντονισμός και Διαχείριση (συναντήσεις / επικοινωνία) Περιλαμβάνει διακρατικές συναντήσεις στο πλαίσιο των οποίων συζητούνται και επιλύονται οργανωτικά ζητήματα καθώς και θέματα συντονισμού και διαχείρισης της δράσης. Επίσης, στο πλαίσιο των συναντήσεων αυτών, πραγματοποιούνται εισηγήσεις σχετικά με τις δράσης της Α.Σ. σε εθνικό επίπεδο καθώς και επισκόπηση των μέχρι την αντίστοιχη χρονική

8 περίοδο αποτελεσμάτων και προϊόντων. Ομοίως, γίνονται αναφορές στα μέχρι εκείνη την περίοδο αποτελέσματα των δράσεων της διακρατικότητας. 2. Ανταλλαγή εκπαιδευτικών πρακτικών, εργαλείων και μοντέλων (εργαστήρια / επικοινωνία) Παράλληλα με τις διακρατικές συναντήσεις, υλοποιούνται εργαστήρια/ομάδες εργασίας όπου συζητούνται και επεξεργάζονται ζητήματα που σχετίζονται με τον επιστημονικό σχεδιασμό, τη μεθοδολογία και υλοποίηση των δράσεων και παραδοτέων της διακρατικής συνεργασίας. 3. Ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων / επιχειρηματιών / μεντόρων/ συμβούλων(study visit/συμμετοχή σε ανοικτή εκδήλωση-συνέδριο) Study Visit (επίσκεψη μελέτης) στη χώρα του διακρατικού εταίρου. Η ενέργεια αφορά στην παρουσίαση επιτυχημένων πρακτικών και μοντέλων απασχόλησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας που έχουν εφαρμοσθεί στη χώρα του διακρατικού εταίρου και σε λοιπές χώρες της Ε.Ε. Περιλαμβάνει επισκέψεις σε τοπικούς φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις, αξιοθέατα κλπ. Συμμετοχή στελεχών/εμπειρογνωμόνων διακρατικού εταίρου σε ανοικτή εκδήλωση/συνέδριο στη χώρα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Ελλάδα). Ο στόχος της ενέργειας είναι κυρίως εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός και συνίσταται στη μεταφορά εμπειρίας, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών απασχόλησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας που έχουν εφαρμοσθεί στη χώρα του διακρατικού εταίρου και σε λοιπές χώρες της Ε.Ε. ενώ συγχρόνως επιχειρεί την εξέταση δυνατοτήτων εφαρμογής των πρακτικών αυτών στην Ελλάδα με παράλληλη παρουσίαση της σημερινής κατάστασης της απασχόλησης και της λειτουργίας παραδειγμάτων επιχειρήσεων, όπως, κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων-κοιν.σ.επ. ή/και κοινωνικών συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης -Κοι.Σ.Πε. 4. Πρόβλεψη συμβουλευτικής υποστήριξης, πληροφόρησης και καθοδήγησης Εκπόνηση πρακτικού οδηγού (manual) εφαρμογών κοινωνικής οικονομίας/επιχειρηματικότητας). Ο οδηγός βασίζεται στην εμπειρία των συμβαλλομένων μερών σχετικά με τη νομοθεσία, τα μοντέλα, τις καλές πρακτικές και εφαρμογές κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη καθώς και σε τρίτες χώρες της Ε.Ε.

9 5. Ενέργειες διάχυσης- διάδοση δράσεων και αποτελεσμάτων Οι ενέργειες πραγματοποιούνται μέσω έκδοσης και διάδοσης ενημερωτικού υλικού στην αγγλική γλώσσα. 6. Αξιολόγηση και παρακολούθηση Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίου από τα αρμόδια στελέχη των εμπλεκόμενων διακρατικών φορέων και εκπόνησης τελικής έκθεσης αξιολόγησης, ενώ η παρακολούθηση πραγματοποιείται μέσω των εντύπων, πρακτικών συναντήσεων κλπ. δελτίων παρακολούθησης της δράσης. Η προστιθέμενη αξία της διακρατικότητας στην ανταλλαγή επιτυχημένων πρακτικών για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας της ομάδας στόχου σε συναφείς τομείς του σχεδίου, τεκμηριώνεται από τα αναμενόμενα οφέλη που αποκομίζονται, όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: ανταλλαγές και εφαρμογές μοντέλων απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, ανάπτυξη υξη μηχανισμών πρόβλεψης των εξελίξεων της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των τομέων της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ανταλλαγή γνώσεων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων και νομοθετικών προβλέψεων για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, σχεδιασμός συστημάτων αξιολόγησης, ανάπτυξη κοινών μεθόδων πρόβλεψης αναγκών, συγκρότηση δικτύου για την προώθηση των δράσεων στήριξης, ενδυνάμωσης και επαγγελματικής ένταξης-επανένταξης της ομάδας στόχου κλπ.

10 Συνεχίζονται οι λοιπές δράσεις του σχεδίου Σε εξέλιξη τελούν οι λοιπές δράσεις του σχεδίου. Ενδεικτικά αναφέρονται: Συντονισμός-διαχείριση (συναντήσεις εταίρων, πρακτικά προόδου εργασιών κλπ.) Συνέχιση λειτουργίας και δικτύωσης των δομών στήριξης προς το σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των ωφελούμενων στη βάση του μοντέλου one stop shop. Συνέχιση δράσεων δημοσιότητας-προβολής/πληροφόρησης ευαισθητοποίησης τοπικής κοινότητας κλπ. Διάθεση ενημερωτικού υλικού Λειτουργία/επικαιροποίηση της ιστοσελίδας Α.Σ. όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις δράσεις, την εξέλιξη και τα προϊόντα του σχεδίου Προώθηση ενεργειών προβολής Εντατικοποίηση λειτουργίας γραφείων δημοσίων σχέσεων (ανακοινώσεις-δελτία τύπου) Σχεδιασμός εργαστηρίων, εκδηλώσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης κλπ. Ενεργοποίηση δράσεων δικτύωσης με εργοδότες για την προώθηση των δράσεων απασχόλησης του σχεδίου δράσεων δικτύωσης & ευαισθητοποίησης εργοδοτών για την προώθηση της απασχόλησης καθώς και δράσεων υποστήριξης λειτουργίας των υπό ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων Υλοποίηση δράσεων διακρατικής συνεργασίας -ΒΛ. αναλυτικά ανωτέρω Σχεδιασμός/εφαρμογή συστημάτων πληροφόρησης δικτύωσης σχεδίου Σχεδιασμός/εφαρμογή συστημάτων καταγραφής συμβουλευτικών εργασίας κλπ. υπηρεσιών και αναζήτησης Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Α.Σ. ή να επικοινωνούν με το Συντονιστή Φορέα της Α.Σ.: ΚΕΚ ΔΙΟΝ-Ευρωπαικό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Ανάπτυξης, Kανάρη 20 ΤΚ Αθήνα τηλ.: , fax: /Χ. Μούσκου 18 ΤΚ Ι.Ιλίσια, τηλ.: , fax: ,

11 Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Κιθαιρώνεια -Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Δυτική Αττική» Kανάρη 20 ΤΚ Αθήνα, τηλ.: , fax: URL: Εταίροι Α.Σ.: ΚΕΚ ΔΙΟΝ-Ευρωπαικό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Ανάπτυξης (Συντονιστής) Kανάρη 20 / Χ.Μούσκου 18 ΤΚ Αθήνα/ΤΚ Ι.Ιλίσια τηλ.: / , fax: / URL: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μάνδρας-Ευδυλλίας Θεμιστοκλέους 10, ΤΚ Μάνδρα, τηλ.: , fax: URL: Δήμος Ασπροπύργου Λεωφόρος Δημοκρατίας 18, ΤΚ Ασπρόπυργος, τηλ.: , , , , fax: URL: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (Ε.Π.Ε.Κ.Α) Κανάρη 20 ΤΚ Αθήνα, τηλ.: , fax: URL: ΑΡΒΙΣ-Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις Ελλάδος-ΑΡΒΙΣ Α.Ε. Μάρνη 4, ΤΚ Αθήνα, τηλ.: , fax: URL: Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) Τοσίτσα 19 ΤΚ Αθήνα, τηλ , fax : URL: Θ.Αλεξανδρίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. ΩΜΕGA TECHNOLOGY Ελ.Βενιζέλου 4 ΤΚ Καλλιθέα, τηλ.: , fax: URL: Η Πράξη «Κιθαιρώνεια -Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Δυτική Αττική» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7:«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8:«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Οκτώβριος 2013 (Τεύχος 3 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής»

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Σεπτέμβριος 2014 (Τεύχος 1 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Κιθαιρώνεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Α εξάμηνο 2014 Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ» Οδυσσέως Ανδρούτσου & 12 Αποστόλων ΤΚ 67100 Ξάνθη Τηλ.: 25410-29282, Fax: 25410-62086 Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο. για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Αθήνα

Στρατηγικό Σχέδιο. για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Αθήνα Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Αθήνα Φεβρουάριος 2013 Το Στρατηγικό Σχέδιο συντάχθηκε από την Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Κοινωνική Οικονομία και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομάδες Στόχου Η Πράξη απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχου: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΟΡΙΣΜΟΙ 2 3 ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 3 ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 6 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 6 ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2008 Διανέμεται δωρεάν

Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2008 Διανέμεται δωρεάν Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2008 Διανέμεται δωρεάν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Αθήνα Θεσσαλονίκη Καλαμάτα Μυτιλήνη Πάρος Διεύθυνση Κεντρικής Δομής Αθηνών: Χ. Μούσκου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΥΕ ΕΚΤ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΥΕ ΕΚΤ Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Μάρτιος 14 Διανέμεται δωρεάν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Αθήνα Θεσσαλονίκη Καλαμάτα Μυτιλήνη Διεύθυνση Κεντρικής Δομής Αθηνών: Κανάρη Τ.Κ. 10674

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Το Περιοδικό Δελτίο του Δικαιούχου Φορέα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» («Ε.Π.Ε.Κ.Α.») για τo Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΥΕ ΕΚΤ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΥΕ ΕΚΤ Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2014 Διανέμεται δωρεάν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Αθήνα Θεσσαλονίκη Καλαμάτα Μυτιλήνη Διεύθυνση Κεντρικής Δομής Αθηνών: Κανάρη 20

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Δικαιούχος: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση: Δημαρχείο Διδυμοτείχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 Ιούνιος 2007 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Τροποποίηση των Γενικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Έργων Κ.Π. EQUAL. Στην Κύπρο Κ.Π. EQUAL

Κατάλογος Έργων Κ.Π. EQUAL. Στην Κύπρο Κ.Π. EQUAL Κατάλογος Έργων Κ.Π. EQUAL Στην Κύπρο Διαχειριστική Αρχή Γραφείο Προγραμματισμού www.planning.gov.cy Κ.Π. EQUAL Εθνική Δομή Στήριξης Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική έκδοση Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Ε.Π.Ε.Κ.Α.) AΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Διανέμεται δωρεάν

Περιοδική έκδοση Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Ε.Π.Ε.Κ.Α.) AΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Διανέμεται δωρεάν Περιοδική έκδοση Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Ε.Π.Ε.Κ.Α.) AΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Διανέμεται δωρεάν Φ.Π.Σ.Υ.Υ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 η ενδιάμεση ημερίδα ενημέρωσης του κοινού και ενεργοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων, της πράξης «Συνεργασία» της

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα έναρξης της Πράξης:

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα έναρξης της Πράξης: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα έναρξης της Πράξης: «Κοινωνική καινοτομία ένταξης ευπαθών ομάδων στο Νομό Κυκλάδων» 8 Δεκεμβρίου 2014 Μουσείο «Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομάδες Στόχου Η Πράξη απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχου: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΆ...5 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΣΧΈΔΙΟ...6 2.1 Στόχοι...6 Η ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα