«Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Αθήνα, Οκτωβρίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2013"

Transcript

1 «Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας Αθήνα, Οκτωβρίου 2013 Δήμητρα Βιδινιώτη 1, Ιωάννης Δεληγιάννης 2, Μαρία Ζερβού 3, Άγγελος Παπαβλασόπουλος 4, Κώστας Κυρίμης 5 1 Αναπληρώτρια Νηπιαγωγός, Κέρκυρα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΕΑΠ 2 Λέκτορας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών 3 Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής, Κέρκυρα 4 Προπτυχιακός Φοιτητής, Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 5 Προπτυχιακός Φοιτητής, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Ε- mail 1 2, 3, 4, 5 ) Περίληψη Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται η εφαρμογή «Ήλιος Ηλιάτορας», ένα εκπαιδευτικό σενάριο που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Η πραγμάτωση του σε επίπεδο εκπαιδευτικής εφαρμογής γίνεται με την υλοποίηση καινοτόμου λογισμικού με βάση το ομώνυμο ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη, που σκοπό έχει να υποστηρίξει τις γλωσσικές σπουδές, και να ενθαρρύνει την εμπλοκή των παιδιών σε δημιουργικές δραστηριότητες ψηφιακής τέχνης αξιοποιώντας σύγχρονες εφαρμογές πολυμέσων. Η εφαρμογή παρέχει στα παιδιά την ευκαιρία μέσα από μια σειρά διαδραστικών εφαρμογών με παιγνιώδη χαρακτήρα να παίξουν, να μάθουν, να πειραματιστούν, να εκφραστούν και να δημιουργήσουν έχοντας συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς, αποφεύγοντας τις αποσπασματικές δραστηριότητες. Η εφαρμογή είναι απόλυτα συμβατή με το νέο πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο ΥΠΔΒΜΘ /ΠΙ 2011, το ΔΕΠΠΣ 2003 και το πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής γλώσσας και Λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο ΥΠΔΒΜΘ /ΠΙ Λέξεις- κλειδιά: εφαρμογές ΤΠΕ, προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία, ενισχυμένη πραγματικότητα στο νηπιαγωγείο, εκπαιδευτικό λογισμικό, πολυμέσα, διάδραση. Εισαγωγή Η ιδέα για το σχεδιασμό της εφαρμογής «Ήλιος Ηλιάτορας» προέκυψε τη σχολική χρονιά κατά την επεξεργασία του ποιήματος στο Νηπιαγωγείο Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας ύστερα από επιθυμία των εκπαιδευτικών να εμπλέξουν τα νήπια στη δημιουργία απλών εφαρμογών πολυμέσων, αξιοποιώντας το τεχνολογικό υλικό που διέθετε η συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Αρχικά δημιουργήθηκε ένα stop motion animation από τα παιδιά με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους. Η δράση αυτή οδήγησε στη δημιουργία της εφαρμογής που περιγράφεται στην παρούσα εργασία, από την ομάδα συνεργατών του έργου. Η χρήση του τελικού συστήματος προάγει την ατομική εργασία και τη συνεργατική συμμετοχή των παιδιών, ενισχύονται οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις και είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προωθείται η εμπλοκή των παιδιών στην οικοδόμηση, έλεγχο και διαχείριση της γνώσης, διαδικασία που αποτελεί ένα πρόδρομο στάδιο οικοδόμησης μεταγνωστικών στρατηγικών και δεξιοτήτων. Οι εφαρμογές που έχουν παιγνιώδη

2 χαρακτήρα υποστηρίζουν την κατανόηση και παραγωγή ομιλίας γραφής και ανάγνωσης, κι έχουν ως αφετηρία συγκεκριμένα επικοινωνιακά πλαίσια στα οποία εκτυλίσσεται η δράση κι αρθρώνεται ο λόγος, ώστε να επιτευχθεί πληρέστερη κατανόηση του περιεχομένου, και κατ επέκταση εξοικείωση των παιδιών με χρήσεις του λόγου που εκφράζουν διαφορετικές ανάγκες ώστε να ξεκινήσουν σταδιακά να γίνονται αποτελεσματικότεροι χρήστες του.(φραγκουδάκη 2001). Στόχος του εκπαιδευτικού είναι να μεταφέρει το πολιτισμικό πλαίσιο στο επίπεδο των μαθητών του αξιοποιώντας κατάλληλα την εφαρμογή και να γίνει και ο ίδιος συνδημιουργός του πλαισίου στήριξης (scaffolding) πάνω στο οποίο τα παιδιά θα οικοδομήσουν σταδιακά τη νέα γνώση οδηγούμενα κατά το Vygotsky, το καθένα στη δική του ζώνη επικείμενης ανάπτυξης (Δαφέρμου, Κουλούρη και Μπασαγιάννη 2006). Έτσι, ο ρόλος του είναι καθοδηγητικός ενισχυτικός, εμψυχωτικός, διευκολυντικός, διαμεσολαβητικός μεταξύ της προϋπάρχουσας και νέας γνώσης. Υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το περιβάλλον προγραμματισμού πολυμέσων Adobe Director 11.5 (δοκιμαστική έκδοση). Στην εικόνα 1 εμφανίζεται μια από τις επιμέρους δράσεις αφήγησης. Το παιδί αφού ακούσει το στίχο καλείται να ταυτίσει τις λέξεις που βρίσκονται στα δυο πλαίσια (σύννεφα) και να τις βάλει στη σωστή σειρά ώστε να ολοκληρώσει τη φράση. Η επιτυχημένη ταύτιση των λέξεων επιτρέπει την ολοκλήρωση του στίχου και την επιβράβευση του μαθητή με την ολοκλήρωση της εικόνας που συμπεριλαμβάνει την μετακίνηση όλων των εικονιδίων στις κατάλληλες θέσεις μαζί με τα απαραίτητα οπτικοακουστικά εφέ. Η ολοκλήρωση κάθε σταδίου συνεπάγεται την πρόοδο στο επόμενο στάδιο της εφαρμογής. Εικόνα 1: Σε μια από τις επιμέρους δράσεις του λογισμικού τα παιδιά αφού έχουν ακούσει την αφήγηση ταυτίζουν τις λέξεις έχοντας σαν πλαίσιο αναφοράς το σύννεφο αριστερά.

3 Σε επόμενη δράση το σύστημα προτρέπει τα παιδιά να αποτυπώσουν στο χαρτί ή και με τη βοήθεια της τεχνολογίας τις ιδέες και τις απόψεις τους χρησιμοποιώντας λόγο εικόνα και ήχο παράγοντας πρωτότυπα πολυτροπικά κείμενα (χρήση πληκτρολογίου, αντιγραφή επικόλληση). Σε άλλη δράση τα παιδιά αφού εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές σε σχέση με άλλα κειμενικά είδη (παραμύθια, εγκυκλοπαίδειες, οδηγίες κλπ) αλλά και με τον προφορικό λόγο και ιδιαίτερα με τον οικείο λόγο της καθημερινότητας που αρθρώνουν στο σπίτι τους, παροτρύνονται να παράγουν και τα ίδια λόγο, υποδυόμενα σε παιχνίδια ρόλων διάφορους χαρακτήρες σε διάφορες περιστάσεις και να κάνουν εγγραφή φωνής. Σύμφωνα με τους Σπυροπούλου, Αναστασάκη, Δεληγιάννη, κ.α., «η εκπαιδευτική καινοτομία εστιάζεται σε ενέργειες που εμπεριέχουν και προωθούν νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση σε τρεις διαστάσεις: Αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων, εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων και χρήση νέων διδακτικών μέσων» (ΠΙ/Καινοτόμα Προγράμματα στην Εκπαίδευση, 2008). Η διδακτική προσέγγιση που προτείνεται από το συγκεκριμένο σύστημα επιχειρεί να εισάγει καινοτόμα χαρακτηριστικά ως προς τις εξής διαστάσεις: προσέγγιση της γλώσσας ολιστικά και ως σύστημα σε ό,τι αφορά σημασιολογικές σχέσεις (Βελούδης 2005β) σε επίπεδο ανάλυσης εννοιών αλλά και ως χρήση που λαβαίνει υπόψη το επικοινωνιακό πλαίσιο στο οποίο παράγεται ο λόγος τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή μορφή του. Επιπλέον, η εργασία των παιδιών σε ένα κείμενο που έχει συγκεκριμένη δράση και πλοκή, αποκτά ενδιαφέρον για αυτά καθώς καλούνται να λειτουργήσουν σε διαδραστικές εφαρμογές ενταγμένες στο νοηματικό πλαίσιο του ποιήματος, με συγκεκριμένο σκοπό και όχι σε αποσπασματικές δραστηριότητες. Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στις αρχές του κριτικού γραμματισμού και είναι απόλυτα συμβατή με τις επιδιώξεις του Νέου πιλοτικού προγράμματος (ΥΠΔΒΜΘ/ΠΙ 2011). Ένα δεύτερο καινοτόμο σημείο το οποίο υποστηρίζει ο σχεδιασμός της εφαρμογής, αφορά την αλλαγή πεποίθησης συμπεριφοράς και στάσης σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της μητρικής γλώσσας του παιδιού καθώς το παροτρύνει να μιλήσει στη γλώσσα του περιβάλλοντός του, (Φραγκουδάκη 2003, Cummins 1999) αφού καλείται να εγγράψει τη φωνή του και να αποδώσει το περιεχόμενο στη γλώσσα που του είναι οικεία ώστε να απελευθερωθεί και να μπορέσει να εκφραστεί με αυτοπεποίθηση (Πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής γλώσσας & της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο ΥΠΔΒΜΘ/ΠΙ 2011). Αυτή η αποδοχή της αυθόρμητης παραγωγής του λόγου του παιδιού στη γλώσσα του είναι η βάση ώστε, ο εκπαιδευτικός με, αλλά και χωρίς την υποστήριξη του λογισμικού, να το βοηθήσει να καλλιεργήσει την πρότυπη γλώσσα αναπτύσσοντας και διευρύνοντας τις γλωσσικές και επικοινωνιακές του ικανότητες, για να μπορέσει να αποδώσει το νόημα του κειμένου και να παράγει λόγο και στην πρότυπη γλώσσα που είναι κατάλληλη για άλλες επικοινωνιακές ανάγκες από αυτές που εκφράζει η μητρική γλώσσα. Η επεξεργασία του συγκεκριμένου ποιήματος όπως προτείνεται στο λογισμικό αποσκοπεί στην καλλιέργεια των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, μέσα από την προσέγγιση της ποίησης που αντανακλά διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις, και διαφέρει από το λόγο της καθημερινότητας αφού εξυπηρετεί άλλες ανάγκες Αυτή η διδακτική πρακτική, συμβάλλει αφενός στην κατανόηση του κειμένου, και αφετέρου στην παραγωγή δικού τους αυθόρμητου λόγου ενταγμένου σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο. Επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο τη διεύρυνση των γλωσσικών γνώσεων των παιδιών και την καλλιέργεια γλωσσικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων, αυξάνεται το επίπεδο

4 κατανόησης και παραγωγής του λόγου τους (Φραγκουδάκη 2003) και γίνονται ικανότεροι χρήστες της γλώσσας αφού μπορούν να επικοινωνήσουν πιο αποτελεσματικά και να τη χειρίζονται σύμφωνα με την επικοινωνιακή περίσταση που εξυπηρετεί. Οι ικανότεροι χρήστες της γλώσσας έχουν περισσότερες πιθανότητες σχολικής επιτυχίας, αφού αντιλαμβάνονται και παράγουν λόγο αποτελεσματικότερα από χρήστες με κακό και μέτριο επίπεδο χειρισμού. Θεωρητικό πλαίσιο και στόχοι Γλώσσα Η προσέγγιση του ποιήματος σε ό,τι αφορά τη μαθησιακή περιοχή της γλώσσας στράφηκε γύρω από δύο άξονες: Αφενός έγινε προσπάθεια να καθοριστεί το επικοινωνιακό πλαίσιο και οι περιστάσεις που εξυπηρετεί η μορφή που παίρνει ο λόγος στην ποίηση, με το σχεδιασμό δραστηριοτήτων που τονίζουν τη σπουδαιότητα του επικοινωνιακού πλαισίου στο οποίο παράγεται ο λόγος. Έτσι θεωρητική βάση αποτελεί η αρχή του κριτικού γραμματισμού ότι η γλώσσα ως πολιτισμικό προϊόν «αποτελεί ένα πολυεπίπεδο πλέγμα ιδεολογικών, κοινωνικών και τεχνολογικών διεργασιών» (νέο πιλοτικό πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο ΥΠΔΒΜΘ/ΠΙ 2011) που αλληλεπιδρά με το χρήστη της. Ο δεύτερος άξονας είναι η στήριξη της μητρικής γλώσσας του παιδιού, είτε αυτό αφορά διγλωσσία είτε διμορφία. Με δεδομένο ότι το επίπεδο κατάκτησης της γλώσσας από τα παιδιά σχετίζεται με τα γλωσσικά βιώματα που διαθέτουν ως φορείς της γλωσσικής κουλτούρας του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, (Φραγκουδάκη 2001), και το σημαντικό ρόλο του βιώματος στη διαδικασία της μάθησης ( Χρυσαφίδης 2003,κ.λ.π), αφετηρία για τη γλωσσική τους εκπαίδευση θα πρέπει να είναι η αποδοχή και ενίσχυση της γνώσης της γλώσσας που ήδη έχουν κατακτήσει στο οικογενειακό τους περιβάλλον, και στόχος η εκμάθηση, ανάπτυξη, διεύρυνση και καλλιέργεια της πρότυπης, μέσα από την αναγνώριση,κατανόηση και παραγωγή εκ μέρους των παιδιών διαφορετικών μορφών του λόγου σύμφωνα με τις περιστάσεις επικοινωνίας που εξυπηρετεί (Φραγκουδάκη 2001, Ασκούνη 2003, Σκούρτου 2001, Cummins 1999). Η αγνόηση από τη μεριά του σχολείου της σπουδαιότητας του ρόλου της μητρικής γλώσσας του παιδιού, ισοδυναμεί με ακύρωση μέρους της ταυτότητάς του (Δραγώνα 2001), την οποία το παιδί εισπράττει είτε με έμμεσο τρόπο, εξωλεκτικά (βλέμμα, τόνος φωνής κλπ) (Κούρτη 2003), είτε με άμεσο τρόπο δηλαδή λεκτικά (παρατηρήσεις, άκομψες διορθώσεις κλπ). Αυτή η υποτίμηση, την οποία ο Μ.Α.Κ. Halliday (Φραγκουδάκη 2001) ονομάζει «ρατσισμό», στιγματίζει τα παιδιά που μιλούν άλλη γλώσσα ή ποικιλία εκτός της πρότυπης, και μπορεί να τα οδηγήσει στην περιθωριοποίηση με σοβαρές επιπτώσεις στη σχολική τους πορεία, διότι το σχολείο αγνοεί ότι τα παιδιά αυτά δε μιλούν μια κατώτερη γλώσσα αλλά μια γλώσσα διαφορετική, σωστή γλωσσολογικά αλλά με διαφορετική μορφολογία, σύνταξη, φωνολογία από την πρότυπη αφού εκφράζει άλλη κουλτούρα κι άλλες ανάγκες. Έτσι, ακόμα κι αν το προφίλ μιας τάξης αποτελούν παιδιά ελληνικής καταγωγής, ωστόσο επειδή προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικομορφωτικά περιβάλλοντα, η γλώσσα του σπιτιού διαφέρει άρα το επίπεδο κατάκτησης των ζητούμενων επικοινωνιακών δεξιοτήτων ποικίλλει. Το γεγονός της ανομοιογένειας δεν περιορίζεται μόνο στις τάξεις με έντονο το στοιχείο των αλλοεθνών μαθητών, καθώς γλωσσική ή πολιτισμική ομοιογένεια δεν μπορεί να υπάρχει στη σχολική τάξη (Φραγκουδάκη 2001) αν αναλογιστεί κανείς τις διαφορετικές καταβολές των μικρών μαθητών μεταξύ τους και την τεράστια διαφορά στο επίπεδο κατάκτησης από τα μικρά παιδιά της γλώσσας του σχολείου. Επομένως συναντάει κανείς

5 γλωσσική διμορφία (Σκούρτου 2001, Φραγκουδάκη 2001) ακόμα και μέσα στην «αμιγώς ελληνική τάξη» εφόσον αυτή αποτελείται από παιδιά με διαφορετικές κοινωνικοπολιτισμικές καταβολές, που βρίσκονται σε μια συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Γίνεται έτσι φανερό ότι μονογλωσσία μπορεί να υπάρξει «μόνο εκεί όπου μία κοινότητα ανθρώπων, απομονωμένη γεωγραφικά και πολιτισμικά, δεν έρχεται σε επαφή με άλλες, δε χρειάζεται δηλαδή επικοινωνία προς τα έξω» (Σκούρτου 2001). Σε επίπεδο Γλώσσας και ειδικά σε επίπεδο κατανόησης και παραγωγής προφορικών κειμένων επιτυγχάνονται οι παρακάτω στόχοι: Να αναδειχθεί και να στηριχθεί η μητρική γλώσσα των παιδιών, ως η βάση στην οποία θα αναπτυχθεί η γλωσσική και επικοινωνιακή τους ικανότητα. Να αντιληφθούν τη γλώσσα ως ένα σύστημα πλούσιο σε νοήματα τα οποία εκφράζονται όχι με μία αλλά με πολλές και διαφορετικές λέξεις, (MAK Halliday στο Δενδρινού 2001) και να προσπαθήσουν κι αυτά να πλάσουν δικές τους λέξεις, σύνθετες και συνώνυμες παίζοντας με τη γλώσσα, εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους, καλλιεργώντας το μυαλό, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους μέσα από τις αλληλεπιδράσεις στην ομάδα και να παραγάγουν ένα κείμενο με λειτουργική αξία για τα ίδια. Να συγκρίνουν τον ποιητικό λόγο με τη δική τους γλώσσα, να προβληματιστούν γύρω από την ύπαρξη των διαφορετικών μορφών του λόγου και διαφορετικών ποικιλιών της γλώσσας και να αντιληφθούν ότι είναι γλώσσες με γλωσσολογικά εφάμιλλη αξία, κατάλληλες όμως για διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις (Φραγκουδάκη 2001). Να αποκτήσουν δεξιότητες παρουσίασης πληροφοριών στην υπόλοιπη ομάδα, αναλαμβάνοντας το ρόλο του παρουσιαστή. Η γραφή, η ανάγνωση και οι πρώτες προσπάθειες των παιδιών να γράψουν και να διαβάσουν αντιμετωπίζονται στην εφαρμογή αυτή με βάση το ΔΕΠΠΣ 2003 και το πρόγραμμα Ferreiro- Teberosky. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση τα παιδιά στις σύγχρονες κοινωνίες, παρουσιάζουν συμπεριφορές γραμματισμού, ήδη από τη στιγμή που γεννιούνται- πολύ πριν ξεκινήσουν επίσημα την εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής στην α τάξη του δημοτικού (Ferreiro & Teberosky 1982, 1984, Μπασλής 1998, Γιαννικοπούλου 1998, στο Φίλιου 2010) καθώς από πολύ μικρά εκτίθενται σε μια τεράστια γκάμα ερεθισμάτων γραπτού λόγου σε όλες τις μορφές του. Επομένως, ήδη από πολύ νωρίς έχουν εκφράσει τους προβληματισμούς τους, γύρω από το «τι λέει» κάποιο κείμενο που τα ενδιαφέρει άλλοτε έχουν πάρει απαντήσεις κι άλλοτε έχουν δώσει τις δικές τους ερμηνείες σχετικά με τη γραφή. Οι Ferreiro & Teberosky υποστηρίζουν ότι όταν τα παιδιά ζουν και λειτουργούν σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα γραπτού λόγου, ωθούνται να προβληματίζονται και να κάνουν τις υποθέσεις τους γύρω από το γιατί το πώς και τι γράφουμε, εξασκούνται στην παρατήρηση των συμβόλων των γραμμάτων και μέσα από συγκρίσεις και ταυτίσεις καταφέρνουν να αναγνωρίσουν ότι στο κάθε σύμβολο αντιστοιχεί ένα φώνημα. Ρόλος του ενηλίκου σε αυτή την περίπτωση είναι να πολλαπλασιάσει τα ερεθίσματα, δηλ. να αυξήσει το επίπεδο προσλαμβανόμενης πληροφορίας για το παιδί, ώστε σταδιακά να το οδηγήσει να αποκτήσει ενδιαφέρον γύρω από τους λόγους που γράφουμε και διαβάζουμε και να αισθανθεί και το ίδιο μόνο του την ανάγκη να εκφραστεί μέσω της γραφής και της ανάγνωσης, ζητώντας να γράψει ή να διαβάσει λέξεις ή κείμενα με λειτουργική αξία για το ίδιο. Αυτή η στάση των παιδιών απέναντι στο γραπτό λόγο και στην εκμάθησή του είναι η απαρχή αποκωδικοποίησης του μηχανισμού της γραφής.

6 Σε επίπεδο κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου υλοποιούνται οι παρακάτω στόχοι μέσα από το σύστημα: Αντίληψη του ρόλου της γραφής και δημιουργία της ανάγκης έκφρασης μέσα από αυτή. Αντιγραφή λέξεων με λειτουργική αξία για τα ίδια χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Εμπλοκή σε παιγνιώδεις δραστηριότητες ταύτισης γραμμάτων και λέξεων χρησιμοποιώντας στοιχεία αναφοράς επιτρέποντας τους να αποκτήσουν φωνολογική επίγνωση. Κατανόηση του ότι οι διαφορετικές μορφές του λόγου αντιπροσωπεύονται από διαφορετικές μορφές γραπτών κειμένων. Επαφή με διαφορετικούς τρόπους καταγραφής του κάθε κειμενικού είδους μέσα από την παρατήρηση πολυτροπικών και γλωσσικών κειμένων, επιλογή του τρόπου καταγραφής ενός αποσπάσματος του ποιήματος και εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών στους διαφορετικούς τρόπους γραφής. Αντίληψη του ρόλου του λόγου σε ένα πολυτροπικό κείμενο, αλλά και σε συνδυασμό με την εικόνα και τα υπόλοιπα στοιχεία, τη σημασία της επιλογής συγκεκριμένης γραμματοσειράς σε ένα πολυτροπικό ή μη, κείμενο, κι επιπλέον στοιχείων πχ τύπος, μέγεθος, χρώμα γραμμάτων και παραγωγή του δικού τους «πολυτροπικού κειμένου» με εικόνα, λόγο και ήχο. Τέχνη Μέσα από την απελευθερωτική δύναμη της τέχνης, επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή των παιδιών στην κατανόηση και παραγωγή καλλιτεχνικών δημιουργιών, με σκοπό την αισθητική τους καλλιέργεια και την αυτοέκφρασή τους. Η τέχνη αντιμετωπίζεται ως εξισορροπητικός παράγοντας αντισταθμιστικής αγωγής ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον μάθησης πλούσιο σε πολιτισμικά ερεθίσματα, στο οποίο κεντρικό ρόλο παίζει η βίωση από μέρους των παιδιών των επικοινωνιακών διαστάσεων της γλώσσας και η αλληλεπίδρασή τους με τις ΤΠΕ. Συγκεκριμένα μαθαίνουν να εκφράζονται μέσα από παραδοσιακές και ψηφιακές μορφές τέχνης, έρχονται σε επαφή με έργα καλλιτεχνών και ενθαρρύνονται να παράγουν δικά τους, πειραματίζονται με διάφορες παραδοσιακές τεχνικές αλλά και μορφές ψηφιακής τέχνης για να δημιουργήσουν το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που θα τα εκφράζει. Επίσης μαθαίνουν να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα έργα που φτιάχνουν με τον παραδοσιακό τρόπο κι εκείνα που γίνονται με τη βοήθεια της τεχνολογίας, παίζουν και χαλαρώνουν ακούγοντας μελοποιημένη ποίηση κινούμενα στο ρυθμό, αντιλαμβανόμενα τη διάσταση της μουσικής που δημιουργεί διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, και τους απελευθερώνει καλλιεργώντας την ψυχή τους και αναπτύσσοντας την αντίληψή τους για τον κόσμο. ΤΠΕ Σε επίπεδο ΤΠΕ οι στόχοι συμπεριλαμβάνουν: Εξοικείωση με τη χρήση των ΤΠΕ και κατανόηση ότι η τεχνολογία παρέχει εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο, με στόχο να καλύψουν τις ανάγκες του για μάθηση, ενημέρωση, επικοινωνία, ψυχαγωγία, καλλιτεχνική έκφραση. Γνωρίζουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά λογισμικά που τα βοηθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες. Πειραματίζονται και αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ για την παραγωγή πολυτροπικών κειμένων στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους.

7 Αντιλαμβάνονται ότι οι διάφορες συσκευές λειτουργούν και ανεξάρτητα και ως μέρη ενός ευρύτερου συνόλου συσκευών, που όταν συνδέονται μεταξύ τους δημιουργούν ένα μεγαλύτερο δίκτυο συσκευών με περισσότερες δυνατότητες τις οποίες ασκούνται να χρησιμοποιούν σωστά για την προσωπική τους ασφάλεια αλλά και για τη συντήρηση τους. Τέλος αντιλαμβάνονται ότι η τεχνολογία έχει τη δική της γλώσσα και εξοικειώνονται με απλούς όρους (αντιγραφή,επικόλληση, αποκοπή, διαγραφή, αρχείο κλπ). Επίλογος Η παρούσα μελέτη περίπτωσης δείχνει πως είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν οι παραπάνω στόχοι με την υλοποίηση παρόμοιων λογισμικών με σαφή θεωρητικά πλαίσια αναφοράς καθώς η τεχνολογία παρέχει απεριόριστες δυνατότητες ως προς τα αποτελέσματα στην εκπαιδευτική πράξη, ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες. Η λογοτεχνία αποτελεί ένα πεδίο που προσφέρει άπειρες θεματικές επιλογές για αξιοποίηση από τις τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας, καθώς η οπτικοποίηση του περιεχομένου, ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων διδασκαλίας, και η διάδραση του χρήστη με το μέσο συμβάλλουν ώστε να πραγματοποιηθεί η επίτευξη των μαθησιακών στόχων στο μέγιστο βαθμό. Για τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε ο «Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας» καθώς αποτελεί ένα κείμενο με πολύ μεγάλη λογοτεχνική αξία, γλωσσικά πλούσιο με ιδιαίτερο ρυθμό και μουσικότητα, γεμάτο εικόνες, με προσωποποιημένους χαρακτήρες, γεγονός που προκαλεί οικειότητα στα παιδιά. Ένα τέτοιο κείμενο παρόλο που δεν ανήκει στο φάσμα της παιδικής λογοτεχνίας εντούτοις φέρνει τα παιδιά σε μια πρώτη επαφή με το λόγο ενός μεγάλου ποιητή που το έργο του αποτελεί πολιτισμικό κεφάλαιο τεράστιας αξίας. Η διαλογική μορφή του κειμένου η προσωποποίηση του ήλιου των ανέμων και το στοιχείο του μικρού κοριτσιού διαπιστώθηκε ότι βάζει τα παιδιά στο κλίμα του ποιήματος πολύ ευκολότερα από έναν μέσο ενήλικα, πράγμα αναμενόμενο αφού στη φάση της προσυλλογιστικής περιόδου έντονο στοιχείο στη σκέψη του νηπίου είναι ο ανθρωπομορφισμός που αποτελεί ένδειξη έμμεσου εγωκεντρισμού κατά τον Piaget (Παρασκευόπουλος 1984). Βιβλιογραφία ΒελούδηςΓ- Κατσώχης σημασιολογία (semantics) ανάκτηση 15/7/2013 Δαφέρμου, Κουλούρη και Μπασαγιάννη (2006) Οδηγός Νηπιαγωγού Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης, Αθήνα, ΟΕΔΒ. Δεληγιάννης Γ. (2010) Η κοινωνία της πληροφορίας και ο ρόλος των διαδραστικών πολυμέσων, Αθήνα, Fagotto Βooks. Δενδρινού Β., Οι αντιλήψεις του M.A.K. Halliday για τη γλώσσα language.gr/greeklang/studies/guide/thema_e3/09.html ανάκτηση 14/7/2013 Δραγώνα Θ. (2001) Κοινωνικές ταυτότητες /Ετερότητες Στο: Δραγώνα Θ., Σκούρτου Ε., και Φραγκουδάκη Α., Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες, τόμος Α, Πάτρα, ΕΑΠ. Ιορδανίδου- Σφυρόερα (2003) Η επικοινωνιακή προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος ανάκτηση 1/3/2013

8 Κούρτη, Ε. (2003) Η μη λεκτική επικοινωνία στο σχολείο. Κλειδιά και Αντικλείδια. ανάκτηση 30/5/2013. Σκούρτου Ε.(2001) Διγλωσσία, διδασκαλία δεύτερης γλώσσας, Στο: Δραγώνα Θ., Σκούρτου Ε., και Φραγκουδάκη Α., Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες, τόμος Α, Πάτρα, ΕΑΠ. Σπυροπούλου Δ, Αναστασάκη Α., Δεληγιάννη Δ., Κούτρα Χ, Λουκά Ε., και Μπούρας Σ., (2008) schools.gr/download/programs/erevnes/ax_poiot_xar_prot_deft_ekp/ poiot_ekp_erevn/s_197_240.pdf ανάκτηση 3/3/2013. Φραγκουδάκη Α. (2010) Κοινωνικές Ανισότητες, Διγλωσσία και σχολείο, Στο: Δραγώνα Θ., Σκούρτου Ε., και Φραγκουδάκη Α., Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες, τόμος Α, Πάτρα, ΕΑΠ. ΥΠΔΒΜΘ/ΠΙ 2011 Νέο πιλοτικό πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο. ΥΠΔΒΜΘ/ΠΙ 2011 Πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας & της λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο. Φίλιου Α. (2010) Η διδακτική της γραφής και η ψυχοκινητική εκπαίδευση σε παιδιά νηπιαγωγείου με νοητική υστέρηση : απόψεις και στάσεις νηπιαγωγών.διδ. διατριβή Θεσσαλονίκη. ανάκτηση 30/5/2013. Χατζησαββίδης, Σ. (2011) Η πολυτροπικότητα στη σύγχρονη εγγράμματη κοινωνία ως προϊόν μεταφοράς του βιώματος: προς μια νέα μορφή λόγου, στο Πουρκός, Μ. & Κατσαρού Ε.(επιμ.)«Βίωμα, μεταφορά και πολυτροπικότητα: εφαρμογές στην επικοινωνία, την εκπαίδευση, τη μάθηση και τη γνώση», Θεσσαλονίκη: Νησίδες, 2011, σ Χρυσαφίδης,Κ. (2003) Βιωματική Επικοινωνιακή διδασκαλία,αθήνα,gutenberg. Cummins, J. (1999) Tαυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Eκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία της ετερότητας(eπιμέλεια E. Σκούρτου) Aθήνα, Gutenberg.

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Εισαγωγικά Σπανός Βασίλειος, δάσκαλος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής, Χαϊδογιάννου Χρυσούλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων

ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παππά Χριστίνα Νηπιαγωγός, Μετεκπαιδευόµενη στο ιδασκαλείο ΤΕΠΑΕΣ Αιγαίου «Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή»

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Γενικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Γενικά ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Γενικά Τα άτομα με αναπηρία είναι μία σημαντική κατηγορία του πληθυσμού, που αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού, στιγματισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 9 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1. Εισαγωγή 10 Η οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες, μέσα από την κυριαρχία των νέων τεχνολογιών, την ευρύτατη

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Mediterranean School Magazine Practicing English Language and even more Ένα διαδικτυακό περιοδικό που ενώνει μαθητές, καθηγητές και σχολεία της Ευρώπης Τσιόπτσιας Δημήτριος 1, Πάσσα Μαρία 2, Γκαλένης Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση»

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΩΦΩΣΗ «Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βασίλης Κουρμπέτης Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μαριάννα Χατζοπούλου Ειδική Παιδαγωγός για Κωφά Παιδιά Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία. Β Δημοτικού. Τίτλος: «Φτιάχνουμε μια παραμυθοσαλάτα;»

Νεοελληνική Λογοτεχνία. Β Δημοτικού. Τίτλος: «Φτιάχνουμε μια παραμυθοσαλάτα;» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Λογοτεχνία Β Δημοτικού Τίτλος: «Φτιάχνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός

Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός επικοινωνιακού κειμένου είναι δύσκολες, πολυσύνθετες, πολύπλοκες

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα