ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ"

Transcript

1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΙΚΟΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ αναπληρωτής καθηγητής οικοδοµικής τεχνολογίας - αρχιτεκτονικής ακουστικής Σηµειώσεις για το ΠΕΓΑ πρόγραµµα δια βίου µάθησης ΑΕΙ «Αστικές Αναπλάσεις & Πράσινος Σχεδιασµός». ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ξάνθη Μάρτιος 2014

2 Σηµειώσεις Περιβαλλοντικής Ακουστικής 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 Κεφάλαιο 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Η Ακουστική Φυσική Βασικές έννοιες 4 Κεφάλαιο 2 : ΗΧΟ ΙΑ ΟΣΗ Η ηχητική ένταση Μονάδες και καµπύλες διόρθωσης Ηχητικές στάθµες αναφοράς και βασικές σχέσεις Φαινόµενα ηχοανάκλασης Σύνθεση ηχητικών εντάσεων 9 Κεφάλαιο 3 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ Οχλήσεις από τον περιβαλλοντικό θόρυβο Έλεγχοι Ηχοπροστασίας Το θεσµικό & κοινωνικό πλαίσιο της Ηχοπροστασίας Ο προσδιορισµός του περιβαλλοντικού θορύβου Ηχητικές στάθµες εκτιµήσεις και δεδοµένα Κυκλοφοριακός θόρυβος - µοντέλα προσοµοίωσης Κριτήρια ησυχίας ακουστική άνεση Παράγοντες αποµείωσης του περιβαλλοντικού θορύβου 18 Κεφάλαιο 4 : ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΗΧΟΦΡΑΓΜΑΤΑ 20 Βιβλιογραφία 22

3 Σηµειώσεις Περιβαλλοντικής Ακουστικής 3. Κεφάλαιο 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 1.1. H Ακουστική Φυσική Η Ακουστική ως τµήµα της Φυσικής και σε συνδυασµό µε άλλους κλάδους της Τεχνικής Μηχανικής µελετά την διάδοση, τις ηχητικές ταλαντώσεις, τα φαινόµενα και τα αποτελέσµατα τους. Τα ακουστικά φαινόµενα δεν περιορίζονται µόνο σε αέρια υλικά αλλά στο σύνολο της Kυµατικής Μηχανικής. Η Ακουστική ασχολείται µε εκείνο το τµήµα της κυµατικής που συνδέεται µε την ακοή και µε εκείνο το φάσµα των ταλαντώσεων που διεγείρει την ακουστική αίσθηση. Στην Ακουστική Επιστήµη καταλήγουν ή διαπλέκονται η Μουσική, η Ιατρική, η Ψυχολογία, η Μηχανική των Στερεών και των Ρευστών, η Φυσική των Κατασκευών, η Ηλεκτρονική και η Αρχιτεκτονική. Ο ήχος είναι αποτέλεσµα της ελαστικής µετακίνησης, ταλάντωσης, δόνησης των στοιχείων ενός ρευστού όπου διαδίδεται µια κύµανση. Ο ήχος είναι ταλάντωση, απλή ή περιοδικά σύνθετη, αποτελούµενη από συνιστώσες θεωρητικά ηµιτονοειδείς, οι οποίες χαρακτηρίζονται από 3 παραµέτρους : -το εύρος ταλάντωσης Α, -την ταχύτητα κίνησης u = da / dt, -τη µεταβολή της πίεσης p σε σχέση µε την ατµοσφαιρική πίεση P o Τα ακουστικά φαινόµενα γίνονται αντιληπτά σε απειροελάχιστα µεγέθη των παραπάνω παραµέτρων, για την ακρίβεια το ανθρώπινο αισθητήριο διεγείρεται και διακρίνει τις ελάχιστες µεταβολές των παραπάνω φυσικών µεγεθών : -ένα σύνηθες ακουστό εύρος ταλάντωσης στον αέρα είναι 0,05mm, -το κατώφλι του πόνου αντιστοιχεί σε µεταβολές της ατµοσφαιρικής πίεσης κατά 0,01 Watt/cm 2. Όπως το σύνολο των Φυσικών Επιστηµών, η Ακουστική µελετά τη γενική µορφή ενός φαινοµένου σε συνάρτηση µε τις ιδιοµορφίες της πηγής (αρχικές συνθήκες) και τις οριακές συνθήκες του προβλήµατος (χώρος, χρονική διάρκεια, απλοποιητικές παραδοχές). Οι βασικές θεωρίες της ακουστικής διακρίνουν την ηχοδιάδοση σε τέλεια ή µη τέλεια ρευστά, ρευστά σε ηρεµία ή σε κίνηση, σε οµογενή ή µη οµογενή υλικά, επιλύνοντας αντίστοιχα την γενική συνάρτηση της κυµατοµορφής στα όρια ενός συγκεκριµένου προβλήµατος Βασικά ηχητικά φαινόµενα και τοµείς της Ακουστικής είναι η διάθλαση (αλλαγή ρευστού), η περίθλαση (ακουστική σκιά), η διαύγεια (ηχο-περατότητα), η αντήχηση (ακουστική ποιότητα ενός χώρου), η µη γραµµική ακουστική, η αερο-ακουστική κλπ. Στη Φυσική των Κατασκευών, η Ακουστική διατηρεί ένα ευρύ πεδίο ενδιαφέροντος και εφαρµογών όπως φαίνεται στον πίνακα :

4 Σηµειώσεις Περιβαλλοντικής Ακουστικής 4. Κεφάλαια Εφαρµογές Φαινόµενα 1. ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ακουστικός σχεδιασµός περιβαλλοντικές µελέτες ΗΧΟ ΙΑ ΟΣΗ ΗΧΟΑΝΑΚΛΑΣΗ 2. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ηχοµόνωση εργασιακός θόρυβος αντικραδασµική προστασία κατασκευών σχεδιασµός συνηχητών ΗΧΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 3. ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ηχοφράγµατα υπαίθρια ηχοπροστασία ΗΧΟ ΙΑ ΟΣΗ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ συγκοινωνιακά έργα 4. ΑΝΤΗΧΗΣΗ ακουστική ποιότητα - κριτήρια αξιολόγησης αιθουσών ΗΧΟ ΙΑΧΥΣΗ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 1.2. Βασικές έννοιες Η µελέτη των ακουστικών φαινοµένων προϋποθέτει δύο αρχικές απλοποιήσεις : -την ελαστικότητα των κυµάνσεων, -το απειροστό µέγεθος των ταλαντώσεων. Οι ακουστικές κυµάνσεις και ταλαντώσεις έχουν περιοδικό χαρακτήρα, δηλαδή όλα τα βασικά µεγέθη τους (µετατόπιση, ταχύτητα, επιτάχυνση) επαναλαµβάνονται σε τακτά διαστήµατα διάρκειας Τ, την λεγόµενη περίοδο του φαινοµένου (ανά sec). Συχνότητα (f ή ν) είναι ο αριθµός των κύκλων της περιόδου στη µονάδα του χρόνου (f = 1 / T, σε κανονικοποιηµένη κλίµακα hertz, Hz). Στην πραγµατικότητα, κατά την ηχοδιάδοση οι ταλαντώσεις δεν επαναλαµβάνονται αναλλοίωτες, αλλά υφίστανται απόσβεση (αµελητέα σε πρώτη προσέγγιση) που οδηγεί σε µείωση του εύρους ταλάντωσης εξαιτίας του ιξώδους και των τριβών στο µέσο διάδοσης. Για τη Μηχανική των Συνεχών Μέσων, η ηχοδιάδοση απαιτεί πηγή, δέκτη και µέσο διάδοσης. Η µετάδοση της ηχητικής δόνησης εξασφαλίζεται µέσω ελαστικών δυνάµεων, µε χρονική καθυστέρηση (το διάστηµα της εναλλαγής των ρόλων δέκτη και πηγής για κάθε µόριο). Τα ακουστικά κύµατα είναι διαµήκη ή εγκάρσια : -στα στερεά υλικά εντοπίζονται κύµατα διαµήκη και εγκάρσια -στα υγρά κυριαρχούν τα διαµήκη κύµατα -στα αέρια, εκτός της ζώνης των ορίων, τα εγκάρσια κύµατα είναι αµελητέα.

5 Σηµειώσεις Περιβαλλοντικής Ακουστικής 5. Ουσιαστικά, η ηχοδιάδοση συντελείται σε συνθήκες αδιαβατικής κατάστασης καθώς η ταχύτητα της θερµότητας στον αέρα (0,5m/s) είναι αµελητέα σε σχέση µε την ταχύτητα της ηχοδιάδοσης (340m/s). Μήκος κύµατος λ είναι η ελάχιστη χωρική απόσταση ανάµεσα σε δύο σηµεία του µέσου, τα οποία βρίσκονται στο ίδιο καθεστώς ταλάντωσης. ιαστηµική ταχύτητα c (velocity, celerity) λέγεται η ταχύτητα της ηχοδιάδοσης, όπου ισχύει : c = λ / t λ = c / f λ = c * T δηλαδή το γινόµενο µήκους κύµατος - συχνότητας είναι µια σταθερά του µέσου της ηχοδιάδοσης. Προφανώς δεν υφίσταται ηχοδιάδοση στο κενό, όπου απουσιάζει κάθε συστατικό στοιχείο ικανό να µεταδώσει την ηχητική κύµανση. Στα στερεά, για τα διαµήκη κύµατα (και µε βάση το µοντέλο του Young E) προκύπτει ότι : c = 2500 m/s στο µόλυβδο, c = 6000 m/s στο ατσάλι, c = 3500 m/s στα οστά και c = 1500 m/s στους ιστούς. Στα ρευστά, σύµφωνα µε τους νόµους της θερµοδυναµικής των Mariotte - Gay Lussac : c = m/s στον αέρα και c = m/s στο νερό.

6 Σηµειώσεις Περιβαλλοντικής Ακουστικής 6. Κεφάλαιο 2 : ΗΧΟ ΙΑ ΟΣΗ 2.1. H ηχητική ένταση Ο ήχος ως µηχανική δόνηση είναι µια ελαστική µετατόπιση των στοιχείων ενός ρευστού εντός του οποίου διαδίδεται. Ο ήχος αποτελεί µια απλή ή περιοδικά σύνθετη ταλάντωση, που θεωρητικά αποσυντίθεται σε διάφορες ηµιτονοειδείς συνιστώσες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από 3 παραµέτρους : -το εύρος ταλάντωσης -την ταχύτητα ταλάντωσης -τη σχετική µεταβολή της πίεσης ως προς την ατµοσφαιρική πίεση. Στην Ακουστική, η έννοια της έντασης έχει διπλή σηµασία : -για τη φυσική, η ένταση ενός κυµατικού φαινοµένου είναι το έργο που δαπανάται ή παράγεται στη µονάδα του χρόνου (ή αντίστοιχα, ο ρυθµός κατανοµής της ενέργειας σε ολόκληρη την έκταση ενός χώρου), Για τους ακουστούς ήχους, συµβατικά, η ηχητική ένταση που αναλογεί σε κατανοµή ενέργειας : I 0 = Watt/cm 2 I max = 10-2 Watt/cm 2 αντιστοιχίζεται µε το κατώφλι της ακουστότητας αντιστοιχίζεται µε το κατώφλι του πόνου -για τη φυσιολογία, η ένταση ενός ηχητικού φαινοµένου είναι η σχετική µεταβολή της πίεσης του περιβάλλοντος (σε δεδοµένο χώρο και χρόνο). Σύµφωνα µε το νόµο των Weber - Fechner, η ακουστική αίσθηση S µεταβάλλεται λογαριθµικά ως προς την ηχητική ένταση I της διέγερσης. Με άλλα λόγια, η αύξηση της φυσικής έντασης και τα 100, 1000, φορές κλπ, οδηγεί σε αύξηση της φυσιολογικής έντασης κατά 2, 3, 4 φορές κλπ. Εποµένως : S = κ * log ( I / I 0 ) όπου I 0 η οριακή, στοιχειώδης ένταση ( πχ το κατώφλι της ακουστότητας). Η παραπάνω σχέση είναι παραγωγίσιµη, δηλαδή επιτρέπει τη διάκριση κάθε µεταβολής στην υποκειµενική αίσθηση της ηχητικής έντασης : S = Κ * ( I / I )

7 Σηµειώσεις Περιβαλλοντικής Ακουστικής Μονάδες και καµπύλες διόρθωσης Ο σχετικός χαρακτήρας του ορισµού της έντασης οδήγησε στη διαµόρφωση ενός συστήµατος λογαριθµικών µονάδων, που παρακολουθεί (συνελίσσεται καλά µε) την ακουστική αίσθηση : ένα σύστηµα µονάδα προσαρµοσµένο στην ανθρώπινη κλίµακα, όπου η άθροιση µονάδων αντιστοιχεί σε πολλαπλασιασµό δεκάδων. Προς τιµήν του G.Bell, η λογαριθµική µονάδα µέτρησης των ηχητικών φαινοµένων ονοµάστηκε bell. Για λόγους κανονικοποίησης, κρίθηκε πρόσφορη η αξιολόγηση των µεγεθών σε δέκατα αυτής της µετρικής µονάδας, δηλαδή σε decibell (ή συντοµογραφικά db). Σε πρώτη προσέγγιση, η µεταβολή της έντασης δείχνει να είναι ανεξάρτητη της συχνότητας και της στάθµης έντασης (το αυτί µας, ανεξαρτήτως επιπέδου έντασης, διακρίνει τη ίδια, σχετική διαφορά έντασης). Ο Fletcher προσδιόρισε εµπειρικά ότι για την ακριβή προσέγγιση των µεταβολών της ηχητικής έντασης (συχνοτικά και ποσοτικά) χρειάζονται ορισµένες διορθώσεις στην βαρύτητα των επιµέρους συχνοτήτων, σύµφωνα µε πρότυπες καµπύλες διόρθωσης. Ανάλογα µε το προς διερεύνηση ηχητικό φαινόµενο, η ακρίβεια της µέτρησης καθορίζει την προσφορότερη καµπύλη διόρθωσης [πχ db(a), db(c), db(w) κλπ]. Ηχοµετρήσεις που σχετίζονται µε την ανθρώπινη φωνή διεξάγονται µε την καµπύλη C. Ακουστικές αξιολογήσεις που σχετίζονται µε την ανθρώπινη ακοή πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την καµπύλη Α (ενώ οι µετρήσεις του ηλεκτρονικού θορύβου των µηχανηµάτων στην καµπύλη W κλπ). Η ένδειξη db(a) κλπ προσδιορίζει τη σφαιρική, ή προσεγγιστικά µέση τιµή ενός ηχητικού µεγέθους σύµφωνα µε την αντίστοιχη καµπύλη. Αυτό που κάθε φορά αλλάζει σε µια καµπύλη µέτρησης είναι τα συχνοτικά όρια και η κεντροβαρική συνεισφορά των επιµέρους συχνοτήτων Ηχητικές στάθµες αναφοράς και βασικές σχέσεις υο ήχοι, ίδιας συχνότητας, µε εντάσεις I 1 και I 2 (µε αντίστοιχες σχετικές πιέσεις Ρ 1 και Ρ 2 και αντίστοιχες αποστάσεις d 1 και d 2 από την πηγή) διαφέρουν κατά Ν δέκατα του bell, ή Ν decibell (Ν db) όταν : Ν db = 10 * log (I 1 / I 2 ) Ν db = 20 * log (Ρ 1 / Ρ 2 ) Ν db = 20 * log (d 2 / d 1 ) Ο διπλασιασµός της λογαριθµικής αναλογίας των πιέσεων οφείλεται στη σχέση : I = p 2 / ρc η οποία προσδιορίζει την ηχητική ένταση σε περίπτωση επίπεδης ή σφαιρικής διάδοσης της κύµανσης. Ο διπλασιασµός της λογαριθµικής αναλογίας των αποστάσεων οφείλεται στη σχέση : ή ή Ι = W/ E = W / 4πd 2 η οποία προσδιορίζει την κατανοµή της ηχητικής ενέργειας σε σφαιρικό κύµα και συναρτά τη µεταβολή της έντασης αντιστρόφως ανάλογα της σχετικής απόστασης από την πηγή.

8 Σηµειώσεις Περιβαλλοντικής Ακουστικής 8. Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, ανεξαρτήτως του µεγέθους της έντασης, µε στάθµη αναφοράς την ένταση σε απόσταση 1m από την πηγή : -ο διπλασιασµός της έντασης (από δύο ταυτόσηµες ή παράλληλες πηγές) οδηγεί σε κέρδος 3dB, -ο διπλασιασµός της απόστασης από την πηγή καταλήγει σε απώλεια 6dB. Απόσταση σε m Ελάττωση σε W/m 2 Αποµείωση σε db Παρατηρήσεις 1,4 2 3 διπλασιασµός της αποµείωσης αποµείωση 3dB διπλασιασµός της απόστασης αποµείωση 6dB ,5 Εξ ορισµού, η ηχητική ένταση είναι σχέση ενός επιπέδου (στάθµης) ως προς ένα άλλο επίπεδο (στάθµη), το λεγόµενο επίπεδο αναφοράς (στάθµη αναφοράς). Η στάθµη αναφοράς 0dB προσδιορίζεται για συνθήκες έντασης που αντιστοιχούν στο κατώφλι της ακουστότητας : I 0 = Watt/cm 2 ή Ρ 0 = Pascal, 2.4. Φαινόµενα ηχοανάκλασης Κατά την πρόσπτωση του ήχου σε ένα λείο, ανακλαστικό τοίχο εµφανίζεται το φαινόµενο της ανάκλασης : η ηχοδιάδοση φαίνεται να προέρχεται από µια συµµετρική ηχητική πηγή, είδωλο της αυθεντικής πηγής ως προς τον τοίχο. Ο ανακλώµενος, ως προς τον προσπίπτοντα ήχο παρουσιάζει : -χρονική καθυστέρηση, -µεταβολή έντασης, -αλλαγή φασµατικής σύνθεσης. Σύµφωνα µε την οπτική (τη λεγόµενη γεωµετρική χάραξη), η ηχοανάκλαση ακολουθεί συγκεκριµένη διαδροµή (η γωνία ανάκλασης ίση της γωνίας πρόσπτωσης). Σύµφωνα µε την κυµατική, η ηχοανάκλαση διαχέεται προς όλες τις κατευθύνσεις σε συνάρτηση µε το ηχητικό φάσµα, τη γωνία πρόσπτωσης, τις διαστάσεις και την ανακλαστική ικανότητα του τοίχου. Με µια σειρά απλοποιητικών παραδοχών, στις τεχνικές εφαρµογές, η ηχοανάκλαση χαρακτηρίζεται από την κεντρική της δέσµη (κατά τους νόµους της γεωµετρικής οπτικής) και µια ποικιλία άλλων κατευθύνσεων (τις τοπικές συνθήκες ηχοδιάχυσης). Ανάλογα µε την διακύµανση των παραπάνω παραµέτρων, το φαινόµενο της ηχοανάκλασης µπορεί να βελτιώσει ή να επιδεινώσει το ηχητικό περιβάλλον. Στη γενική µορφή του φαινοµένου της ηχοανάκλασης, ο ανακλώµενος ήχος λειτουργεί ως παρασιτικό φίλτρο του κατευθείαν ήχου, δηλαδή επιδρά στην ακουστική επικοινωνία σαν µάσκα, προκαλώντας µια σύνθετη ακουστική ενόχληση (ανάλογα µε τη σχετική διαφορά των ηχοδιαδροµών και των εντάσεων).

9 Σηµειώσεις Περιβαλλοντικής Ακουστικής Σύνθεση ηχητικών εντάσεων Οι ηχοανακλάσεις και ο κατευθείαν ήχος εµφανίζουν πάντοτε διαφορές έντασης, λόγω αποσβέσεων στην ατµόσφαιρα ή στα τοιχώµατα (ηχοαπορρόφηση). Σύµφωνα µε διεθνή πειράµατα, η σύνθεση δύο όµοιων ήχων (είτε λευκός θόρυβος, είτε ανθρώπινη φωνή) εµφανίζει ιδιόµορφα αποτελέσµατα : -στην περίπτωση µεγάλης διακύµανσης των επιµέρους τιµών ( > 7dB), η άθροιση των ηχητικών εντάσεων είναι ανεξάρτητη της ύπαρξης της µικρότερης συνιστώσας (+0dB), -στην περίπτωση µικρής διακύµανσης των επιµέρους τιµών ( 6dB), η άθροιση των ηχητικών εντάσεων είναι µια γραµµική συνάρτηση (ανάλογη της διαφοράς των συνιστωσών. Αναλυτικά, το αποτέλεσµα της σύνθεσης δύο ήχων, µε την προϋπόθεση της συχνοτικής οµοιότητας, ανεξάρτητα του µεγέθους των εντάσεων είναι : -για αποκλίσεις κάτω από 1dB, διπλασιασµός του ήχου της µεγαλύτερης έντασης (+3dB), -για αποκλίσεις 1 ως 2dB, αύξηση της ηχητικής έντασης του ισχυρότερου κατά 2,5dB -για αποκλίσεις 2 ως 3dB, αύξηση της ηχητικής έντασης του ισχυρότερου κατά 2dB, -για αποκλίσεις 3 ως 4dB, αύξηση της ηχητικής έντασης του ισχυρότερου κατά 1,5dB -για αποκλίσεις 4 ως 5dB, αύξηση της ηχητικής έντασης του ισχυρότερου κατά 1dB -για αποκλίσεις 5 ως 6dB, αύξηση της ηχητικής έντασης του ισχυρότερου κατά 0,5dB -για αποκλίσεις πάνω από 6dB, διάκριση του ήχου της µεγαλύτερης ηχητικής έντασης.

10 Σηµειώσεις Περιβαλλοντικής Ακουστικής 10. Κεφάλαιο 3 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ 3.1. Οχλήσεις από τον περιβαλλοντικό θόρυβο Οι κυκλοφοριακοί θόρυβοι επιφέρουν σηµαντικές οχλήσεις στους ανθρώπους. Για τους κατοίκους των αστικών περιοχών, όπως διαπιστώνουν έγκυρες κοινωνικές έρευνες τα τελευταία 50 χρόνια, ο θόρυβος (ανεξάρτητα από τη σύνθεση και την προέλευση του) αποτελεί το ιεεραρχικά σηµαντικότερο αστικό πρόβληµα. Οι τελευταίος έρευνας του Οργανισµού Παγκόσµιας Υγείας (WHO, 2011) συνδέουν ευθέως τα καρδιο-αγγειακά επεισόδια µε την έκθεση στο θόρυβο, ενώ εκτιµούν σε περίπου τα χαµένα προσδόκιµα χρόνια υγιούς διαβίωσης που συσσωρεύονται κάθε χρόνο εξαιτίας (µόνο) του κυκλοφοριακού θορύβου, στις χώρες της Ε.Ε. Ευδιάκριτες είναι δευτερογενείς επιπλοκές στις περιπτώσεις µεγάλης εγγύτητας σε κυκλοφοριακούς άξονες (ναυτία, ζάλη, πονοκέφαλος), ιδίως σε φάσεις κατασκευής. Εξαιρετικά διαδεδοµένες είναι οι επιπτώσεις του κυκλοφοριακού θορύβου στην ψυχική υ- γεία, κυρίως κατά τη νυχτερινή περίοδο και ιδιαίτερα σε ανθρώπους 1ης και 3ης ηλικίας (νευρικότητα, αϋπνία). Το ακριβές µέγεθος και η σοβαρότητα της κατάστασης ποικίλλουν ανάλογα µε : -την απόσταση του δέκτη από τον άξονα κυκλοφορίας, -τα χαρακτηριστικά και την πυκνότητα του κυκλοφοριακού φόρτου, -την µορφολογία και την διαµόρφωση της περιοχής, -την κοινωνική σύνθεση (δηλαδή την προσδοκώµενη άνεση) των κατοίκων. εν έχουν αξιολογηθεί επαρκώς οι επιπτώσεις του κυκλοφορικού θορύβου στην ποιότητα ζωής των κατοίκων ηµιαστικών & αγροτικών περιοχών. Σε πρώτη φάση, µια νέα οδική χάραξη είναι κοινωνικά ευπρόσδεκτη, καθώς θεωρείται ως προϋπόθεση ανάπτυξης της περιοχής ή ως διευκόλυνση των ενδοεπαρχιακών µετακινήσεων. Στη συνέχεια, ο αυστηρός προσδιορισµός των προσβάσεων και οι περιορισµένες δυνατότητες παράλληλης εµπορικής εκµετάλλευσης (για λόγους ασφαλείας) των µεγάλων οδικών δικτύων, σε συνδυασµό µε το κόστος των διοδίων, επιφέρουν σταδιακά τη µεταστροφή του κλίµατος, όπως και στις αστικές περιοχές. Ο θόρυβος των σιδηροδρόµων αποτελεί µια ιδιάζουσα παραλλαγή. Αν και προκαλεί ηχητικές εντάσεις ισχυρότερες του οδικού, έχει διαπιστωθεί πως επιφέρει µικρότερες και κυρίως υποφερτές (ανεκτές) οχλήσεις, καθώς : -στην περίπτωση των βιοµηχανικών πόλεων, οι σιδηροδροµικές γραµµές προϋπάρχουν των συνοικιών, δηλαδή αποτελούν µέρος του τοπίου εγκατάστασης, -η προσέγγιση του σιδηροδρόµου, γίνεται αντιληπτή πολύ πριν την εξέλιξη του βασικού ηχητικού γεγονότος (µε εξαίρεση τα τούνελ), κατάσταση που ενεργοποιεί έγκαιρα τους αµυντικούς µηχανισµούς της ακοής και δεν αιφνιδιάζει µε τον τυχαίο ή απρόβλεπτο πάταγο του θορύβου διέλευσης, -η διάρκεια, ο χρόνος, ο ρυθµός αλλά και τα υπόλοιπα ιδιοχαρακτηριστικά κάθε σιδηροδροµικού γεγονότος είναι σχεδόν σταθερά, περιοδικά και επαναλαµβανόµενα, δηλαδή πλήρως καταγεγραµµένα και άρα αναµενόµενα στη συνείδηση των κατοίκων. Οι παραπάνω θετικές διαπιστώσεις, για την ψυχοακουστική εξοικείωση και ανοχή των περιοίκων εντοπίζονται σε σιδηροδροµικά δίκτυα χαµηλού φόρτου ( < 30 διελεύσεις / 24h) ή

11 Σηµειώσεις Περιβαλλοντικής Ακουστικής 11. περιορισµένης νυχτερινής λειτουργίας και σχετίζονται µε θορυβικές επιδράσεις από τις ήδη υπάρχουσες σιδηροδροµικές γραµµές. Αξιοσηµείωτο είναι πως, σε περιπτώσεις επεκτάσεων ή εγκατάστασης νέων γραµµών, οι διαθέσεις µεταστρέφονται τάχιστα και καταγράφονται αρνητικές επιδράσεις από τις καινούργιες, πρόσθετες θορυβικές οχλήσεις. Είναι βέβαιο πως οι ηχητικά ευπαθείς και ψυχοακουστικά ευαίσθητοι άνθρωποι επηρεάζονται σοβαρότερα από τις θορυβικές οχλήσεις του περιβάλλοντος, κινδυνεύοντας άµεσα µε απώλεια της ψυχικής τους ισορροπίας. Οι παραπάνω διαπιστώσεις ισχύουν σε υπερθετικό βαθµό σε εκείνα τα είδη της Πανίδας για τα οποία η ακουστική αίσθηση (γενικότερα οι µεταβολές της ατµοσφαιρικής πίεσης) εξασφαλίζουν (ή επισκιάζουν) την δυνατότητα επιβίωσης και επικοινωνίας (προσανατολισµός, κίνηση, ασφάλεια, εξεύρεση τροφής, ζευγάρωµα, επώαση-τοκετός, ανατροφή-θηλασµός κλπ). Ειδικά για την άγρια Πανίδα (πτηνά ή θηλαστικά) δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδοµένα που να διερευνούν τα ιδιο-χαρακτηριστικά του κυκλοφορικού θορύβου µε τα ανεκτά όρια συνύπαρξης ή επιβίωσης, ούτε υπάρχουν καταγεγραµµένες έρευνες που να συνδέουν τις διάφορες φάσεις του κύκλου της ζωής (όπως διατροφή, ανάπαυση, αναπαραγωγή) µε σχετικά όρια περιβαλλοντικού θορύβου Έλεγχοι Ηχοπροστασίας Η θεµελιώδης σχέση που συνδέει τις βασικές παραµέτρους της ακουστικής άνεσης είναι : L ο - L 1 = D L ο = L 1 + D και D = Σ α i L ο ο αναµενόµενος, µέγιστος εξωτερικός θόρυβος στην πηγή όπου L 1 η επιτρεπόµενη, µέγιστη όχληση στη θέση προστασίας (δηλαδή η ελάχιστη αποδεκτή ησυχία) D η διαφορά στάθµης (difference level) ανάµεσα στις θέσεις που θεωρούνται ως εξωτερικός και ως προστατευόµενος χώρος α i µια σειρά επιµέρους παράγοντες απογείωσης της εκπεµπόµενης ηχητικής ενέργειας όπως η απόσταση, η ηχοαπορρόφηση στην ατµόσφαιρα και στο έδαφος, η επίδραση της υγρασίας και του ανέµου, οι γωνίες εκποµπής & λήψης (η σχετική θέση των περιοχών), η επιρροή των φυσικών/τεχνητών ηχοφραγµάτων κλπ. Στην παραπάνω απλή, γραµµική σχέση, οι βασικές παράµετροι ακουστικής άνεσης εκφράζονται στη λογαριθµική κλίµακα decibel [σε σφαιρικές τιµές db(a) ή συχνοτικές τιµές db Lin]. Εποµένως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των υπολοίπων µεγεθών τα οποία, για να υπεισέλθουν στον τύπο, θα πρέπει να µετασχηµατιστούν κατάλληλα. Κατά την κατάστρωση ενός ελέγχου ηχοπροστασίας (πχ σε µια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), η παραπάνω θεµελιώδης σχέση τροποποιείται κατάλληλα ώστε να διαµορφωθεί η ανισοϊσότητα από την οποία θα προκύψει η µέγιστη επιτρεπόµενη όχληση (η ελάχιστη αποδεκτή ησυχία) στην προστατευόµενη περιοχή L ο - L 1 = D L 1 = L ο - D L 1 (προτεινόµενο) L Aeq,h (επιτρεπόµενο) Όµως, λόγω της συχνοτικά µεταβαλλόµενης συµπεριφοράς των θορύβων, η επίλυση ενός έλεγχου δεν αφορά την κατάστρωση και επαλήθευση µίας ανισοϊσότητας, αλλά ενός συστή- µατος τέτοιων πράξεων για την σφαιρική και κάθε συχνοτική τιµή (σε οκταβικές ή τριτοκταβικές ζώνες).

12 Σηµειώσεις Περιβαλλοντικής Ακουστικής Το θεσµικό και κοινωνικό πλαίσιο της Ηχοπροστασίας Σύµφωνα µε την Ελληνική & ιεθνή Νοµοθεσία όλες οι Χωροταξικές, Πολεοδοµικές, Συγκοινωνιακές και Κτιριολογικές Εφαρµογές, λαµβάνουν υπόψη την Ηχοπροστασία των κοινωνικών δραστηριοτήτων, αποσκοπούν στην εξασφάλιση συγκεκριµένων παραµέτρων ησυχίας & ακουστικής άνεσης για τους περιοίκους/ κατοίκους/ χρήστες µιας περιοχής ή ενός κτιρίου. και οφείλουν να τηρούν τις, κατά περίπτωση ανεκτές, στάθµες θορύβου. Η παραπάνω γενική, κανονιστική διατύπωση είναι στην πραγµατικότητα απατηλή : -η ελληνική νοµοθεσία δεν έχει θεσπίσει κάποια µέγιστα ανεκτά, εξωτερικά όρια (τα αντίστοιχα Outdoor Noice Levels των χωρών της Ε.Ε.) που να συνδέουν τον κυκλοφοριακό θόρυβο µε τις επιµέρους χρήσεις γης και τη χρονική περίοδο αναφοράς δεν κατοχυρώνει την διάκριση αστικών, βιοµηχανικών ή αγροτικών περιοχών, ούτε τη διάκριση περιόδων δραστηριότητας / κοινής ησυχίας, -από το 1989, εξακολουθεί να εκκρεµεί η θεσµοθέτηση των αστικών περιοχών στις οποίες θα ισχύουν οι διατάξεις της ακουστικής άνεσης Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ του Κτιριοδοµικού Κανονισµού, -το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για την έκδοση οικοδοµικών αδειών και την έγκριση συγκοινωνιακών έργων, δεν υποχρεώνει την Πολιτεία και τους Μελετητές-Κατασκευαστές- Ιδιοκτήτες είτε των νέων / ανακατασκευαζόµενων οικοδοµών, είτε των συγκοινωνιακών δικτύων να υποβάλλουν τεύχος Μελέτης Ηχοπροστασίας ή Ηχοµόνωσης (δηλαδή δεν υφίσταται προληπτικός, τεχνικός έλεγχος), -εποµένως, τα υφιστάµενα / νέα κτίρια ή δίκτυα δεν υποχρεούνται να συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις του άρθρου 12 του Κτιρ. Κανονισµού (ούτε ως προς την ακουστική άνεση Β` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ). Ουσιαστικά, µε τα υφιστάµενα όρια της εξάσκησης του µελετητικού επαγγέλµατος και µε τις τρέχουσες διαδικασίες παραγωγής κτιρίων & συγκοινωνιακών έργων, ο Κτιριοδοµικός Κανονισµός δεν ισχύει : δεν κατοχυρώνει την τεχνική αρµοδιότητα των Μελετητών, δεν προσδιορίζει την ευθύνη Κατασκευαστών & Πολιτείας, ούτε εξασφαλίζει την ακουστική άνεση των Περιοίκων/Χρηστών µιας περιοχής ή των Κατοίκων/ Ενοίκων ενός κτιρίου. Μέσω ενός ατέρµονος και ατελούς νοµοθετικού πλέγµατος (διοικητικές εγκύκλιοι, ή διατάξεις) τα θέµατα της Ηχοπροστασίας ανάγονται σε έλεγχο πληρότητας (αλλ` όχι αρτιότητας) στο Συµβούλιο Επικρατείας ή σε κατασταλτικά µέτρα κατόπιν έγκλισης. ηλαδή είναι µη αυτεπάγγελτα αδικήµατα, διώκονται ύστερα από αυτοψία (τεχνική ή/ και εµπειρική), στην περίπτωση πραγµατικής (αλλ` όχι εν δυνάµει) διαπίστωσης της υπέρβασης ορισµένων ορίων θορύβου : -υπέρβαση των 35 db(α) σε χώρους κατοικίας, τις ώρες κοινής ησυχίας (από γειτονικές κατοικίες ή κέντρα διασκέδασης), -υπέρβαση των 50 db(α) σε χώρους κατοικίας, τις ώρες κοινής ησυχίας από προϋπάρχουσες βιοτεχνικές εγκαταστάσεις σε αστικές περιοχές, -υπέρβαση των 65 db(α), στα όρια του οικοπέδου, από επαγγελµατική δραστηριότητα σε βιοτεχνικές ή βιοµηχανικές περιοχές.

13 Σηµειώσεις Περιβαλλοντικής Ακουστικής Ο προσδιορισµός του περιβαλλοντικού θορύβου Ανάλογα µε το είδος της πηγής όχλησης, την κοινωνική χρήση της προστατευόµενης περιοχής και το ενδιάµεσο περιβάλλον, οι βασικές παράµετροι της ακουστικής άνεσης αποκτούν διακριτούς δείκτες και επιτρεπτά όρια (µέγιστες ή ελάχιστες τιµές). Επειδή οι θόρυβοι του περιβάλλοντος προέρχονται από ήχους µεταβλητής εκποµπής (πχ κυκλοφορία αυτοκινήτων διαφόρων τύπων, µουσική, µηχανές ρυθµικής ή ακανόνιστης λειτουργίας) η ισοδύναµη ηχοστάθµη είναι ένα στατιστικό µέγεθος που εξισώνει τη µεταβαλλόµενη ηχητική ενέργεια µε µια σταθερή, ενεργειακά ισοδύναµη στάθµη, σε δεδοµένη χρονική περίοδο (24ωρο, 18ωρο, 12ωρο, 1 ώρα κλπ) Για παράδειγµα, στη στήλη 5 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού (άρθρο 12), αναφορικά µε την ηχοπροστασία από εξωτερικούς θορύβους (έλεγχος ηχοµονωτικής ικανότητας των όψεων ενός κτιρίου), οι µέγιστες τιµές εσωτερικής ησυχίας του προστατευόµενου χώρου εµφανίζονται µε τη µορφή ωριαίας ισοδύναµης Α-ηχοστάθµης L Aeq,h Στην περίπτωση που η προστατευόµενη περιοχή υφίσταται τις οχλήσεις διακεκριµένων ή συµπληρωµατικών πηγών θορύβου, ο τελικός έλεγχος εφαρµόζεται προφανώς για την δυσµενέστερη περίπτωση, δηλαδή την ανώτερη τιµή θορύβου ή την ηχητική σύνθεση των εξωτερικών θορύβων. Σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία Γενικές Προδιαγραφές ΜΠΕ Α` κατηγορίας, υπουργική απόφαση ΥΠΕΧΩ Ε 17252/ , ΦΕΚ Β395/ , η µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή του αναµενόµενου κυκλοφοριακού θορύβου στα νέα συγκοινωνιακά έργα καθορίζεται σύµφωνα µε τις παρακάτω στατιστικά ισοδύναµες στάθµες : -L10(18) = 67dB(A), του βρετανικού δείκτη 18ωρου (6πµ - 24µµ), ή -Leq(12) = 70dB(A), του γαλλικού δείκτη 12ωρου (8πµ - 20µµ). Επιπλέον, σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία Μέγιστα ανεκτά όρια θορύβου από εγκαταστάσεις προς το περιβάλλον Π 1180/81, Προσδιορισµός ηχητικής εκποµπής µηχανηµάτων & συσκευών εργοταξίου 56206/163, ΦΕΚ Β570/ , Έγκρισης οριακής τιµής στάθµης θορύβου µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου 69001/1921, ΦΕΚ Β751/ , Περί της χρήσεως κατασιγασµένων αεροσφυρών Α5/2375, ΦΕΚ Β6 89), η µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή του αναµενόµενου θορύβου κατά την κατασκευή, µετρούµενη στα όρια του εργοταξίου είναι : -Leq(12) = 50dB(A), σε περιοχές πλήρους επικράτησης του αστικού στοιχείου -Leq(12) = 65dB(A), σε περιοχές υπεροχής των βιοµηχανικών χρήσεων. Οι διεθνείς κανονισµοί, επιβάλλουν επίσης πρόσθετους δείκτες αξιολόγησης (για τη διόρθωση των Outdoor Noice Levels) σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες της ηχοδιάδοσης κατά περίπτωση : G (όχληση) = B (θόρυβος) + C (επαύξηση) - R (αποµείωση) όπου

14 Σηµειώσεις Περιβαλλοντικής Ακουστικής 14. -παράγοντες διόρθωσης είναι η χρήση της γης, η χρονική περίοδος (νύχτα ή µέρα), η εποχή (χειµώνας ή καλοκαίρι), το συχνοτικό φάσµα, η διάρκεια, η επαναληψιµότητα, ο βαθµός εξοικείωσης και η σχετική θέση της πηγής. -παράγοντες αποµείωσης είναι η απόσταση, η γωνία εκποµπής και οι συνθήκες επιφανειακής ή ατµοσφαιρικής ηχοαπορρόφησης. Στην ίδια κατεύθυνση, κατά την διεθνή πρακτική, εφαρµογές σε χώρους υψηλής σπουδαιότητος (πχ αρχαιολογικά σύνολα, πάρκα ή πολιτιστικά κέντρα) επιβάλλεται η υιοθέτηση (κατά την δυσµενέστερη εκδοχή) την µέγιστης ένδειξης του εξωτερικού θορύβου L max, αντί µιας διορθωµένης, στατιστικά ισοδύναµης στάθµης Ηχητικές στάθµες εκτιµήσεις και δεδοµένα Η ακριβής πρόβλεψη, επιλογή, προσοµοίωση και αξιολόγηση του εξωτερικού θορύβου εναπόκειται στην αποκλειστική ευθύνη του µελετητή ( εκτίµηση της φύσης & της θέσης των πιθανών πηγών και στην συνέχεια η αποτίµηση τους). α) θόρυβοι κυκλοφορίας (οδικής ή σιδηροδροµικής ή αεροπορικής) Η ακριβής αποτίµηση του κυκλοφοριακού θορύβου προκύπτει από την ηχητική χαρτογράφηση των περιοχών που γειτονεύουν µε κυκλοφοριακούς άξονες, δρόµους ή αεροδιαδρόµους (ύστερα από συστηµατικές ηχοµετρήσεις της περιοχής). Ο κυκλοφοριακός θόρυβος µετριέται σε συγκεκριµένη απόσταση αναφοράς (6 ή 10 ή 20m κλπ από τα όρια ή τον άξονα του δικτύου κυκλοφορίας). Τα ηχητικά δεδοµένα προσαυξάνονται κατά ένα παράγοντα ασφαλείας (συνήθως +3dB λόγω αναµενόµενης αύξησης της µελλοντικής κυκλοφορίας) και αποτελούν την στάθµη αναφοράς της περιοχής. Σχετικά αξιόπιστη εκτίµηση του υπάρχοντος ή του αναµενόµενου οδικού θορύβου είναι επίσης εφικτή ύστερα από συστηµατική καταµέτρηση ή πρόβλεψη του κυκλοφοριακού φόρτου (ιδίως σε χρονικές περιόδους αιχµής). Η ισοδύναµη ωριαία Α-ηχοστάθµη L Aeq,h δίδεται από τον παρακάτω πίνακα : φόρτος απόσταση του οδικού άξονα απο τη θέση µέτρησης (m) οχηµάτων / h 5,0 15,0 50,0 150, Για κάθε διπλασιασµό ή υποδιπλασιασµό του φόρτου ή της απόστασης, η ισοδύναµη ωριαία ηχοστάθµη αυξάνεται ή µειώνεται κατά 3 db(a). Για ενδιάµεσους φόρτους ή αποστάσεις εφαρµόζεται γραµµική παρεµβολή. Η συντηρητική προσέγγιση των παραπάνω εκτιµήσεων επιβάλλει ένα παράγοντα ασφαλείας (συνήθως +6dB) λήγω αναµενόµενης επιβάρυνσης της κυκλοφορίας από βαρέα οχήµατα, δίτροχα, ή απορριµµατοφόρα.

15 Σηµειώσεις Περιβαλλοντικής Ακουστικής 15. β) θόρυβος από Η/Μ εγκαταστάσεις (κέντρα αναψυχής, βιοµηχανίες) ή συναθροίσεις Αξιόπιστη αποτίµηση αυτών των θορύβων προκύπτει από ηχοµέτρηση της υπάρχουσας κατάστασης (σε απόσταση αναφοράς 3 ως 10m από τα όρια). Σχετικά αξιόπιστη εκτίµηση είναι επίσης εφικτή µε βάση τις τυπικές στάθµες θορύβου, ένας ενδεικτικός κατάλογος των οποίων δίνει : ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ db Lin ΠΗΓΗ ΤΙΜΗ db(a) σωληνώσεις WC disco αίθουσα µουσικής έντονη συνοµιλία auto, 6m moto, 6m κόρνα,προσπέραση φορτηγό, 6m νταλίκα, 6m σκουπιδιάρα, 6m τραίνο, 35m αεριωθούµενο 3Km προθάλαµοι µαγειρείο εργαστήριο αίθουσα Η/Υ Σε περιπτώσεις επικράτησης δύο, παράλληλων, διαφορετικών πηγών θορύβου, η συντηρητική αξιοποίηση των βιβλιογραφικών δεδοµένων επιβάλλει την πρόβλεψη µιας, µη πραγµατικής, ηχητικής πηγής σύµφωνα µε τις υψηλότερες συχνοτικές τιµές των υπαρκτών πηγών (ή/και την προσαύξηση τους κατά ένα παράγοντα ασφαλείας +3dB).

16 Σηµειώσεις Περιβαλλοντικής Ακουστικής κυκλοφοριακός θόρυβος - µοντέλα προσοµοίωσης Τα συγκοινωνιακά στοιχεία πρόβλεψης του κυκλοφοριακού φόρτου σε κάποιο άξονα κυκλοφορίας δίνουν τον προβλεπόµενο πλήθος οχηµάτων, τη σύνθεση του κυκλοφοριακού φόρτου, καθώς και την ταχύτητα σχεδιασµού. Τα δεδοµένα ενός συγκοινωνιακού µοντέλου µετατρέπονται σε κυκλοφοριακούς φόρτους 18ωρου, 12ωρου, ή σε ωριαίους φόρτους ηµερήσιας αιχµής. Για την καλύτερη προσέγγιση του κυκλοφοριακού θορύβου, κατά την κατάστρωση ενός µοντέλου προσοµοίωσης, πρέπει να συνυπολογίζονται : -η ταχύτητα κυκλοφορίας και η ταχύτητα εισόδου ή εξόδου σε στροφή, ανάλογα µε το είδος του οχήµατος, -η κλίση του οδοστρώµατος στο δεδοµένο τµήµα, -η σύνθεση του κυκλοφοριακού φόρτου σε ελαφρά ή βαρέα οχήµατα, -ειδικές κυκλοφοριακές συνθήκες (πράσινο ρεύµα, µποτιλιάρισµα, προσπέραση, κορνάρισµα, σηµατοδοτούµενοι κόµβοι, ζήτηση δεξιών ή αριστερών στροφών κλπ). Για τον υπολογισµό της στατιστικά ισοδύναµης ηχοστάθµης είναι δόκιµη η γαλλική µέθοδος Guide du Bruit des Transports Terrestres, σύµφωνα µε τον τύπο : L eq (Τ) = L max + 10 * log { N * t e } - 10 * log { T } όπου L max η µέγιστη µετρηµένη ή αναµενόµενη στάθµη θορύβου κάθε είδους οχήµατος, στην προσδιορισµένη απόσταση αναφοράς d, Ν το πλήθος των οχηµάτων κάθε κατηγορίας, κατά την περίοδο υπολογισµού T t e ο χρόνο έκθεσης στην προσδιορισµένη απόσταση αναφοράς d, για κάθε είδος οχήµατος, µε βάση τη σχέση [ t e = ( 2 * d + l ) / v ], όπου l το µήκος & v η ταχύτητα του οχήµατος, T η περίοδος υπολογισµού του στατιστικού δείκτη. Στους παραπάνω τύπους, τα µεγέθη χρόνου εκφράζονται σε sec, τα διαστήµατα σε m και οι ταχύτητες σε m/s. H αναλυτική κατάστρωση ενός υπολογιστικού µοντέλου προσοµοίωσης της ισοδύναµης ηχοστάθµης µπορεί να εµφανιστεί όπως παρακάτω: ΟΧΗΜΑ L max Ν V (Km/h) v (m/s) d (m) l (m) te (s) Τ (s) L auto λεωφορεία κλπ Μετά την ολοκλήρωση των υπολογισµών, για κάθε ακουστικό γεγονός, ακολουθεί η άθροιση των επιµέρους L eq σύµφωνα µε τη µέθοδο σύνθεσης των ηχητικών πηγών. Είναι ευνόητο πως δεν είναι συµβατή η συσχέτιση της ισοδύναµης ηχοστάθµης ενός κυκλοφοριακού θορύβου µεγάλης χρονικής διάρκειας (π.χ. 12ωρου, 18ωρου ή 24ωρου) µε τα διεθνή Κριτήρια Θορύβου NC (που αναφέρονται σε ωριαίες ισοδύναµες ηχοστάθµες. Οι δείκτες των µεγάλων χρονικών διαστηµάτων πρέπει να µετατραπούν σε αντίστοιχους ωριαίους δείκτες αιχµής.

17 Σηµειώσεις Περιβαλλοντικής Ακουστικής Κριτήρια ησυχίας ακουστική άνεση Η µέγιστη επιτρεπόµενη όχληση από εξωτερικούς θορύβους στις όψεις κτιρίων διαφόρων κατηγοριών δίδεται στο άρθρο 12 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού (στήλη 5). Τα διεθνή πρότυπα Noice Criteria (ΝC) δίνουν τα παρακάτω ανεκτά όρια θορύβου σε ωριαία ισοδύναµη ηχοστάθµη, για διακεκριµένες συνθήκες ακουστικής άνεσης : ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ db(a) Εξαιρετικές ακουστικές συνθήκες ΝC-15 / NC Περιοχές ύπνου και ανάπαυσης ΝC-20 / NC Χώροι επικοινωνίας - εκπαίδευσης ΝC-25 / NC Περιοχές αναψυχής συναλλαγών ΝC-35 / NC Περιοχές εργασίας (ελάχιστα ανεκτές) ΝC-40 / NC Παράγοντες αποµείωσης του περιβαλλοντικού θορύβου Η ακριβής επιλογή, προσοµοίωση και αξιολόγηση των παραγόντων οι οποίοι παρεµβάλλονται στην ηχοδιάδοση (µεταξύ πηγής θορύβου και προστατευόµενης περιοχής) είναι αποκλειστική ευθύνη του µελετητή. Ο προσδιορισµός της φύσης κάθε παράγοντα και η ακριβής αποτίµηση του είναι ζήτηµα αξιοπιστίας µιας ακουστικής πρόγνωσης. Το σύνολο των παραγόντων αποµείωσης είναι δυναµικό, κυµαινόµενο, αλλά και εντός ορίων περιορισµένου εύρους. Σε γενικές γραµµές, οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ηχοδιάδοση, καθώς και τα όρια επιρροής τους είναι : α) απόσταση Η αποµείωση λόγω απόστασης δεν πρέπει να συγχέεται µε την απόσβεση στην ατµόσφαιρα. Η ηχητική ένταση υφίσταται αποµείωση, σε συνθήκες ηχοδιάδοσης σφαιρικού, κυλινδρικού ή επίπεδου κύµατος, ακόµη και σε ιδανικές συνθήκες (έστω και αν η ηχητική ενέργεια µεταφερόταν χωρίς αποσβέσεις). Η έννοια της ισοδύναµης ηχοστάθµης, αλλά και η ηχορύπανση σε µεγάλες αποστάσεις από την πηγή προσοµοιάζουν µε συνθήκες σφαιρικού κύµατος. β) ηχοπορρόφηση στην ατµόσφαιρα Η υγρασία επηρεάζει την ηχοδιάδοση (η µέγιστη ηχοαπορροφητική ικανότητα του αέρα τοποθετείται στην περιοχή 1,5 ως 4gr/m3). γ) η επίδραση του ανέµου Ο άνεµος τείνει να καµπυλώνει τα ηχητικά κύµατα προς το έδαφος, κατά τη διεύθυνση πνοής. Είναι λοιπόν σκόπιµο να λαµβάνονται υπόψη οι βασικές κατευθύνσεις των

18 Σηµειώσεις Περιβαλλοντικής Ακουστικής 18. πνεόντων ανέµων σε µια προστατευόµενη περιοχή, όσον αφορά τη χωροθέτηση της πηγής όχλησης. δ) οι γωνίες εκποµπής & λήψης (η σχετική θέση πηγής - δέκτη) Κρίσιµο ζήτηµα για την επιλογή µιας χάραξης (πχ σε διατοµή του κυκλοφοριακού άξονα) είναι η σχετική θέση της προστατευόµενης περιοχής : -µε όρους οδοποιίας, παράγων επίδρασης είναι η θέση του ορύγµατος ως προς τον άξονα σε σχέση µε την προστατευόµενη περιοχή, -µε όρους ακουστικής ενδιαφέρον έχει ο περιορισµός του κώνου εκποµπής & λήψης από την προστατευόµενη περιοχή. Στην περίπτωση που ο άξονας και η προστατευόµενη περιοχή είναι περίπου συνεπίπεδοι, η επίδραση του ορύγµατος είναι µηδενική, η δυνατότητα αποµείωσης της όχλησης επαφίεται στην επενέργεια των φυτεύσεων ή των τεχνιτών ηχοφραγµάτων. Στην περίπτωση που ο άξονας βρίσκεται σχετικά υψηλότερα από την προστατευόµενη περιοχή, η επίδραση ενός πιθανού ανάντη ορύγµατος είναι µηδενική έως και αρνητική (σε περίπτωση ηχοανάκλασης), οπότε η αποµείωση διευκολύνεται µε την τοποθέτηση ενός ηχοφράγµατος σχετικά χαµηλού (αλλά στην πραγµατικότητα µεγάλου ενεργού) ύψους. Στην περίπτωση που ο άξονας βρίσκεται σχετικά χαµηλότερα από την προστατευόµενη περιοχή, η επίδραση του ορύγµατος είναι συνάρτηση της σχετικής γωνίας εκποµπής - λήψης φ σε σχέση µε τον ορίζοντα στη θέση της πηγής (παράγων - 10 * log [ cos (φ) ] ) : απόκλιση από την οριζόντιο (µοίρες) αποµείωση db(a) απόκλιση από την οριζόντιο (µοίρες) αποµείωση db(a) , , , , ε) ηχοαπορρόφηση στο έδαφος (φυτεύσεις) Η επίδραση του εδάφους και των φυτεύσεων αποτελεί τον πλέον διαδεδοµένο παράγοντα αποµείωσης του περιβαλλοντικού θορύβου.η ηχοαπορρόφηση και η διάχυση της ηχητικής ενέργειας στο έδαφος και τη βλάστηση µπορούν να διευκολυνθούν στη φάση της αισθητικής αποκατάστασης του τοπίου µετά την κατασκευή ενός τεχνικού έργου. Το έδαφος ή η βλάστηση σε υπαίθρια, υπεραστική κλίµακα δεν έχουν διαρκή µορφή, ούτε σταθερή ηχοαπορροφητική ικανότητα. Εποµένως έχει µεγάλη σηµασία η εξασφάλιση φυτεύσεων που ευδοκιµούν στο συγκεκριµένο κλίµα & έδαφος, η πρόβλεψη της ανάπτυξης τους (ύψος και πυκνότητα φυλλώµατος) στις συγκεκριµένες τοπικές συνθήκες, αλλά κυρίως ο συνυπολογισµός του αειθαλούς ή φυλλοβόλου χαρακτήρα τους στην εποχιακή µεταβολή της ηχοαπορρόφησης. Οι βασικές µελέτες της ηχοαπορροφητικής ικανότητας των φυτεύσεων πραγµατοποιήθηκαν από τον C. Eyring στη ζούγκλα του Παναµά. Οι συντελεστές ηχοαπορρόφησης δίδονται σε µονάδες db / m απόστασης, για ζώνες συχνοτήτων :

19 Σηµειώσεις Περιβαλλοντικής Ακουστικής 19. ΒΛΑΣΤΗΣΗ Ηz Hz Hz Αραιό χόρτο 10-20cm 0,03 0,05 - Πυκνό χόρτο 40-50cm 0, Καλλιέργειες ύψους 1,80m 0, άσος 0, Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η ακτίνα επιρροής R, µιας αποτελεσµατικής φύτευσης µε συντελεστή ηχοαπορρόφησης α, για την αποµείωση του περιβαλλοντικού θορύβου κατά µία επιβεβληµένη στάθµη di (µε απόσταση αναφοράς R o ) είναι : R = [ R o / (1 + R o * a) ] * 10 ( di / 10 )

20 Σηµειώσεις Περιβαλλοντικής Ακουστικής 20. Κεφάλαιο 4 : ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΗΧΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ιερευνώντας τα φαινόµενα της ηχοανάκλασης αναφέρθηκε ότι, κατά την ηχοδιάδοση δεν ισχύουν απόλυτα οι νόµοι της γεωµετρικής οπτικής. ηλαδή, η αυστηρά γεωµετρική συµπεριφορά του ήχου (ανάκλαση σε προκαθορισµένη κατεύθυνση, ανάλογα µε την γωνία πρόσπτωσης) ισχύει µόνο για µια συχνοτικά περιορισµένη ζώνη, τα µήκη κύµατος της οποίας σχετίζονται µε το µέγεθος των εµποδίων. Εξαιτίας της κυµατικής φύσης και της συχνοτικής ποικιλίας των ήχων του περιβάλλοντος, τα ηχητικά κύµατα, όταν σους παρεµβάλλονται φυσικά σώµατα ή τεχνητά αντικείµενα, υφίστανται φασµατικές παραµορφώσεις (ως προς τη χρονική φάση, την ένταση και τη συχνοτική τους σύνθεση) οι οποίες ανάγονται στο (µαθηµατικά περίπλοκο) φαινόµενο της περίθλασης. Κεντρικός στόχος της υπαίθριας ηχοπροστασίας είναι η εκµετάλλευση του φαινοµένου της ακουστικής περίθλασης, δηλαδή η παρεµβολή ηχοφραγµάτων ανάµεσα στην πηγή του θορύβου και στην προστατευόµενη περιοχή. Οι εφαρµογές ηχοφραγµάτων επιτρέπουν τη δηµιουργία ενός κατάλληλου κώνου ηχητικής σκιάς, η οποία περιορίζει το συχνοτικό φάσµα του ανακλώµενου κύµατος και εξασφαλίζει ένα κρίσιµο µέγεθος ηχοµείωσης. Απαραίτητη συνθήκη για την δηµιουργία εκτεταµένης ηχητικής σκιάς είναι ο περιορισµός της γωνίας του κώνου πρόσπτωσης και η µεγέθυνση των διαστάσεων του ηχοφράγµατος σε σχέση µε το οριακό µήκος κύµατος του θορύβου. Ακριβής επίλυση του προβλήµατος σε τεχνικές εφαρµογές δίδεται µε τον τύπο του Bruckmayer, όπου η επιθυµητή στάθµη ηχοµείωσης (R w σε db) εκφράζεται ως λογαριθµική συνάρτηση : -ευθέως ανάλογη του ύψους του ηχοφράγµατος (h το ενεργό ύψος σε m) -αντιστρόφως ανάλογη της οριακής συχνότητας (λ το µήκος του προσπίπτοντος κύµατος σε m), -αντιστρόφως ανάλογη των αποστάσεων της πηγής και της προστατευόµενης περιοχής (r, d σε m) από το παρεµβαλλόµενο ηχόφραγµα R w = 10 log(40/λ) {r [ [1+(h/r) 2 ] 1/2-1] + d [ [1+(h/d ) 2 ] 1/2-1] } / [1 + (h/r) 2 ]

21 Σηµειώσεις Περιβαλλοντικής Ακουστικής 21. Το διάγραµµα Harris δίνει προσεγγιστικά την αποµείωση της ηχητικής έντασης ως συνάρτηση : -της γωνίας φ (µεταξύ προσπίπτουσας και περιθλώµενης ακτίνας) και -του λόγου των µεγεθών µήκους (ενεργό ύψος φράγµατος h προς µήκος κύµατος λ). Η αποτελεσµατική εφαρµογή ενός ηχοφράγµατος απαιτεί την εξαντλητική διερεύνηση των αρχικών και οριακών συνθηκών της ηχοδιάδοσης : -σε ελεύθερο, ανοικτό πεδίο (από σηµειακή πηγή - µε σφαιρικά κύµατα), η ηχοµείωση είναι ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης. -κατά τη συσσωµάτωση επιµέρους, σηµειακών πηγών σχηµατίζεται µια γραµµική ηχητική πηγή (π.χ. η σύνθεση των οχηµάτων στον άξονα ενός αυτοκινητοδρόµου, ο σιδηρόδροµος), οπότε η ηχοδιάδοση περιλαµβάνει κυλινδρικά κύµατα (ηχοµείωση ανάλογη της απόστασης), -κατά τη σύνθεση γραµµικών πηγών σε περιορισµένο χώρο, µε λεία και ηχοανακλαστικά όρια (σωλήνας, οδικός κόµβος, πλατεία) η ηχοδιάδοση λαµβάνει τη µορφή επιπέδου κύµατος (ελάχιστες ενεργειακές απώλειες, ανεξάρτητα της απόστασης). Στην ακουστική (σε αντίθεση µε την οπτική), δεν είναι εύκολη η δηµιουργία ενεργειακής σκιάς. Ένα αποτελεσµατικό ηχόφραγµα (ένα ακουστικό σκίαστρο) απαιτεί τεράστιες διαστάσεις και αυστηρές προϋποθέσεις (απόλυτα λείες παρειές, διαστάσεις συγκρίσιµες µε το οριακό µήκος κύµατος). Στην πραγµατικότητα, το φαινόµενο της περίθλασης αποδίδει πεπερασµένα ακουστικά κέρδη, σε περιορισµένο συχνοτικό φάσµα.

22 Σηµειώσεις Περιβαλλοντικής Ακουστικής 22. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αθανασόπουλος Χρ. Προστασία κτιρίων, θερµοµόνωση - ηχοµόνωση - ηχοπροστασία Αθήνα Bruneau M. Introduction aux théories de l`acoustique Πανεπιστηµιακή έκδοση, Le Mans Doelle L Environmental acoustics έκδοση Mc Graw-Hill, N.Y1972. Lehmann R. L`acoustique des bâtiments έκδοση PUF, France Lehmann R. Eléments de physio et de psycho-acoustique έκδοση Dunod, Paris 1969 Lienard P. Décibels et indices de bruit έκδοση Masson, Paris 1978 Lord P. - Templeton D. The architecture of sound έκδοση Architectural Press, London Μπάρκας Ν. «Η Ηχοπροστασία ως Παράµετρος Σχεδιασµού στην Αρχιτεκτονική Τοπίου: Τεχνικές Εφαρµογές & Κέρδη Ακουστικής Άνεσης» Πρακτικά Συνεδρίου Αρχιτεκτονική Τοπίου : Εκπαίδευση, Έρευνα, Εφαρµοσµένο Έργο», Θεσσαλονίκη Stryjenski J. L`αacoustique appliqué a l`urbanisme éditions Techniques, Genève 1978.

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή Νίκος Κ. Μπάρκας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ nbarkas@arch.duth.gr Ήχος και Θόρυβος μια εισαγωγή στα ακουστικά χαρακτηριστικά του ήχου στις αιτίες και στις συνέπειες του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής Κύκλος Διαλέξεων Εφαρμογές της Ακουστικής στην Δόμηση 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων εισηγητής Νίκος Κ. Μπάρκας δρ. πολιτικός μηχανικός, duap ακουστικής LeMans

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΘΟΡΥΒΟ

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ : μια θεωρητική εισαγωγή 1. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΝΙΚΟΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΘΟΡΥΒΟΣ, ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΘΟΡΥΒΟΣ, ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΘΟΡΥΒΟΣ, ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Ηχομονωτική προστασία κτιρίου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 11 η /2016 Ακουστική Ακουστική είναι η επιστήμη που

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοπροστασία Ήχος Ήχος είναι καθετί που ακούμε. Ο ήχος γενικότερα υπήρξε ένα μέσο έκφρασης και πληροφόρησης του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Ο ήχος ανήκει στο φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου. Με την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙΙ. Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα

Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙΙ. Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙΙ Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα Ηχος: Μια μηχανική διαταραχή η οποία προκαλείται από μια πηγή και διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα σε ένα ελαστικό μέσο. Μια περιοδική ταλάντωση των μορίων

Διαβάστε περισσότερα

u = da / dt = A ω * cos ω t

u = da / dt = A ω * cos ω t A] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ TOY ΗΧΟΥ Α1. H Ακουστική Φυσική Η Ακουστική ως τµήµα της Φυσικής και σε συνδυασµό µε άλλους κλάδους της Τεχνικής Μηχανικής µελετά την ηχοδιάδοση, τις ηχητικές ταλαντώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο Προφορική ανακοίνωση στο 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση Διοργάνωση HELEXPO ECON3 στο πλαίσιο της έκθεσης ENERGY TECH ΙΙ, 3 / 2009 Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος

ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος 1. Θόρυβος Θόρυβος είναι κάθε υπερβολικός ή ανεπιθύμητος ήχος ο οποίος προκαλεί στον αποδέκτη άνθρωπο δυσφορία ή ακόμα και απώλεια ακοής. Δεκάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Εικόνα: Ναυαγοσώστες στην Αυστραλία εκπαιδεύονται στην αντιμετώπιση μεγάλων κυμάτων. Τα κύματα που κινούνται στην επιφάνεια του νερού αποτελούν ένα παράδειγμα μηχανικών κυμάτων. Φυσική για Μηχανικούς Κύματα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Διάλεξη 3: DSP for Audio Δρ. Θωµμάς Ζαρούχας Επιστηµμονικός Συνεργάτης Μεταπτυχιακό Πρόγραµμµμα: Τεχνολογίες και Συστήµματα Ευρυζωνικών Εφαρµμογών και Υπηρεσιών 1 Προεπισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ

ΤΟ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ & ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Παράμετροι σχεδιασμού αντιθορυβικής προστασίας σε οδικά & σιδηροδρομικά συστήματα ΤΟ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ Οι μετακινήσεις εντός του αστικού χώρου μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος: Μια Ανεπιθύμητη Εξωστρέφια Πτυχές του προβλήματος της ηχορρύπανσης

Θόρυβος: Μια Ανεπιθύμητη Εξωστρέφια Πτυχές του προβλήματος της ηχορρύπανσης Δρ. Γεώργιος Χαραλαμπόπουλος Διδάκτωρ Ακουστικής Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γενικός Διευθυντής Acoustic Science Ο.Ε. Θόρυβος: Μια Ανεπιθύμητη Εξωστρέφια Πτυχές του προβλήματος της ηχορρύπανσης Θεσμικό κενό

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα Κύκλος διαλέξεων ακουστικής Εισαγωγή στα θέματα In memoriam Χρήστου Κουτσοδημάκη Τι είναι ήχος? Ότι ακούω. (?) ΕΛΟΤ 263.1 Ήχος ορίζεται ως η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Εικόνα: Ναυαγοσώστες στην Αυστραλία εκπαιδεύονται στην αντιμετώπιση μεγάλων κυμάτων. Τα κύματα που κινούνται στην επιφάνεια του νερού αποτελούν ένα παράδειγμα μηχανικών κυμάτων. Φυσική για Μηχανικούς Κύματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2008», Ξάνθη, σελ. 225-233 Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ελένη Αρτέμη, Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Κύματα Εικόνα: Ναυαγοσώστες στην Αυστραλία εκπαιδεύονται στην αντιμετώπιση μεγάλων κυμάτων. Τα κύματα που κινούνται στην επιφάνεια του νερού αποτελούν ένα παράδειγμα μηχανικών κυμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΕΡΙ Α Οι Επιπτώσεις της Ηχορρύπανσης στα Αστικά Κέντρα ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εισηγητής : Ρουσέτος Λειβαδάρος, ρ. ΜΜΜ 14 Ιανουαρίου 2008 Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

του Αστικού Θορύβου: ένα ισόπλευρο τρίγωνο δράσεων

του Αστικού Θορύβου: ένα ισόπλευρο τρίγωνο δράσεων ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αντιµετώπιση του Αστικού Θορύβου: ένα ισόπλευρο τρίγωνο δράσεων Γιάννης Κοτζαµπασάκης Μέλος.Σ. ΣΠΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 14 Ιανουαρίου 2008 Στόχοι Παρουσίασης Ησηµασία του προβλήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 28/7/2006. ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Αποφ-3046/304/89 ΑΡΘΡΟΝ-12. ( ΦΕΚ-59/ /3-2-89) [ΙΣΧΥΕΙ απο ] ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Page 1 28/7/2006. ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Αποφ-3046/304/89 ΑΡΘΡΟΝ-12. ( ΦΕΚ-59/ /3-2-89) [ΙΣΧΥΕΙ απο ] ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Page 1 ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Αποφ-3046/304/89 ΑΡΘΡΟΝ-12. ( ΦΕΚ-59/ /3-2-89) [ΙΣΧΥΕΙ απο 18-2-90] ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1. Στόχος Τα κτίρια πρέπει να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΜΑ ΗΧΟΣ ΙΑΘΛΑΣΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΚΥΜΑ ΗΧΟΣ ΙΑΘΛΑΣΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΗΧΟΣ ΚΥΜΑ ΙΑΘΛΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ Έχουμε ανάκλαση κάθε φορά που ένα κύμα το οποίο διαδίδεται σε υλικό μέσο συναντά άλλο μέσο που έχει διαφορετική πυκνότητα απότοπρώτο. Εισερχόμενος παλμός ιερχόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 1 2 Ισχύς που «καταναλώνει» μια ηλεκτρική_συσκευή Pηλ = V. I Ισχύς που Προσφέρεται σε αντιστάτη Χαρακτηριστικά κανονικής λειτουργίας ηλεκτρικής συσκευής Περιοδική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ Κύματα κατά μήκος τεντωμένου νήματος Στο τεντωμένο με δύναμη νήμα του Σχήματος 1.1α δημιουργούμε μια εγκάρσια διαταραχή (παράλληλη με τη διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Ακουστικής. Νικόλαος Παλληκαράκης Καθ. Ιατρικής Φυσικής ΠΠ

Μάθημα Ακουστικής. Νικόλαος Παλληκαράκης Καθ. Ιατρικής Φυσικής ΠΠ Μάθημα Ακουστικής Νικόλαος Παλληκαράκης Καθ. Ιατρικής Φυσικής ΠΠ Περιοδική Κίνηση Μία κίνηση χαρακτηρίζεται σαν περιοδική αν αναπαράγεται απαράλλακτα σε ίσα διαδοχικά χρονικά διαστήματα. Στο χρονικό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΜΑΤΑ 1. Νίκος Κανδεράκης

ΚΥΜΑΤΑ 1. Νίκος Κανδεράκης ΚΥΜΑΤΑ 1 Νίκος Κανδεράκης Ταλάντωση Πλάτος x o Περίοδος T χρόνος για μία ταλάντωση Α Β Α Συχνότητα f αριθμός ταλαντώσεων σε 1s συχνότητα = αριθμός ταλαντώσεων/χρόνο ή f = N/t Αν Ν = 1 τότε t = T f = N/t

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική χρήση των ήχων

Κλινική χρήση των ήχων Κλινική χρήση των ήχων Ήχοι και ακουστότητα Κύματα υπερήχων Ακουστικά κύματα, Ήχοι, Είδη ήχων Ήχους υπό την ευρεία έννοια καλούμε κάθε κύμα πίεσης που υπάρχει και διαδίδεται στο εσωτερικό των σωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική)και)Ψυχοακουστική

Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Τι είναι ήχος; Ορισμός ΕΛΟΤ 263.1 (1.184): Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Διάλεξη'2:' Η'φυσική'του'ήχου ' «Ως ήχος ορίζεται η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα μέσα σε ένα μέσο που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ο ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ο ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 2017 7 ο ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή Κύμα είναι η διάδοση των περιοδικών κινήσεων (ταλαντώσεων) που κάνουν τα στοιχειώδη σωματίδια ενός υλικού γύρω από τη θέση ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ακουστικής Οικολογίας Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2016

Εργαστήριο Ακουστικής Οικολογίας   Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2016 Εργαστήριο Ακουστικής Οικολογίας email: tsaligopoulos@env.aegean.gr Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2016 Παρατήρηση-Αρχική Ιδέα Ερευνητικό Ερώτημα Σκοπός Ανάλυση Δεδομένων Σχεδιασμός Συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μαρούσι 31-01-2014 Διδάσκων Καθηγητής Σιδερής Ε. ΘΕΜΑ 1 ο (βαθμοί ) ΟΜΑΔΑ Α Το κάθε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9: Θεωρητικός υπολογισμός έντασης ήχου σε εγκατάσταση υποθετικού στούντιο

Ενότητα 9: Θεωρητικός υπολογισμός έντασης ήχου σε εγκατάσταση υποθετικού στούντιο Ενότητα 9: Θεωρητικός υπολογισμός έντασης ήχου σε εγκατάσταση υποθετικού στούντιο Α. Αραβαντινός - Μ. Καραγιάννη Σελίδα 1 1. Σκοπός Πρόκειται για άσκηση θεωρητικού χαρακτήρα στην οποία πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΘΟΡΥΒΟΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. (ύλη για πληροφόρηση, μη εξεταστέα) ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΘΟΡΥΒΟΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. (ύλη για πληροφόρηση, μη εξεταστέα) ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΘΟΡΥΒΟΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ύλη για πληροφόρηση, μη εξεταστέα) ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική διερεύνηση του σύνθετου ηχομονωτικού δείκτη μιας όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρμογές της οικοδομικής διαφάνειας. Νίκος Κ.

Υπολογιστική διερεύνηση του σύνθετου ηχομονωτικού δείκτη μιας όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρμογές της οικοδομικής διαφάνειας. Νίκος Κ. Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του Συνεδρίου «Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική :κενά και πλήρη», Θεσσαλονίκη 2002, σελ 284 290 Υπολογιστική διερεύνηση του σύνθετου ηχομονωτικού δείκτη μιας όψης : οι δυσεπίλυτες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΘΟΡΥΒΟΣ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΘΟΡΥΒΟΣ Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΟΡΙΣΜΟΣ Θόρυβος είναι κάθε ανεπιθύμητος ήχος. Ήχος είναι το αίτιο που διεγείρει το αισθητήριο της ακοής. Δημιουργία θορύβου Οι ήχοι δημιουργούνται όταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

papost/

papost/ Δρ. Παντελής Σ. Αποστολόπουλος Επίκουρος Καθηγητής http://users.uoa.gr/ papost/ papost@phys.uoa.gr ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Οπως είδαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗ. ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 30 MHz ΕΩΣ 60 GHz.

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗ. ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 30 MHz ΕΩΣ 60 GHz. ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 30 MHz ΕΩΣ 60 GHz. Εισαγωγή Έχει παρατηρηθεί, ότι η εξασθένηση των ραδιοκυµάτων και µικροκυµάτων, που προκύπτει από βλάστηση, µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 ο (βαθµοί 2) Σώµα µε µάζα m=5,00 kg είναι προσαρµοσµένο στο ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου και ταλαντώνεται εκτελώντας πέντε (5) πλήρης ταλαντώσεις σε χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου 1ο Επαναληπτικό ιαγώνισµα Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου 1ο Επαναληπτικό ιαγώνισµα Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου 1ο Επαναληπτικό ιαγώνισµα Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Μικρό σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε περίοδο Τ και πλάτος Α. Μεταξύ δύο διαδοχικών µηδενισµών της κινητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παρακάτω ερωτήσεις 2-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις παρακάτω ερωτήσεις 2-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 46 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 0760470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 007 ΘΕΜΑ. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Γενικές Αρχές Φυσικής Κ. Χατζημιχαήλ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Καλώς ήλθατε Καλή αρχή Υπερηχογραφία Ανήκει στις τομογραφικές μεθόδους απεικόνισης Δεν έχει ιονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas

ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas Αρχές ηχοπροστασίας έναντι θορύβου, δονήσεων και κραδασμών σε Η/Μ εγκαταστάσεις, μεθοδολογία, πρόβλεψη, παραδείγματα εφαρμογής. Γιώργος Χατζηγεωργίου Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ηχητικά Κύματα Εικόνα: Τα αυτιά του ανθρώπου έχουν εξελιχθεί να ακούν και να ερμηνεύουν ηχητικά κύματα ως φωνή ή ως ήχους. Κάποια ζώα, όπως το είδος αλεπούς με τα αυτιά νυχτερίδας,

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Θ. παρουσίαση διαλέξεων ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Θ. παρουσίαση διαλέξεων ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ Μάθηµα 3ου εξαµήνου : ΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ διδάσκων Νίκος Μπάρκας δρ. πολιτικός µηχανικός duap ακουστικής LeMans επίκουρος καθηγητής αρχιτεκτονικής τεχνολογίας - ακουστικής Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Θ. παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ήχος ως Σήμα & η Ακουστική Οδός ως Σύστημα

Ο Ήχος ως Σήμα & η Ακουστική Οδός ως Σύστημα Εθνκό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ο Ήχος ως Σήμα & η Ακουστική Οδός ως Σύστημα Βασικές Έννοιες Θάνος Μπίμπας Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ Hon. Reader UCL Ear InsUtute Διαταραχές Φωνής & Ακοής στις Ερμηνευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις ΘΕΜΑ Έλεγχος και εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων για την ηχορύπανση από τα καταστήµατα υγειονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα

Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα Μιχάλης Καλογεράκης 9 ο Εξάμηνο ΣΕΜΦΕ ΑΜ:911187 Υπεύθυνος Άσκησης: Κος Πέογλος Ημερομηνία Διεξαγωγής:3/11/25 Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα 1) Εισαγωγή: Σκοπός και στοιχεία Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο T3. Ηχητικά κύµατα

Κεφάλαιο T3. Ηχητικά κύµατα Κεφάλαιο T3 Ηχητικά κύµατα Εισαγωγή στα ηχητικά κύµατα Τα κύµατα µπορούν να διαδίδονται σε µέσα τριών διαστάσεων. Τα ηχητικά κύµατα είναι διαµήκη κύµατα. Διαδίδονται σε οποιοδήποτε υλικό. Είναι µηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

t 0 = 0: α. 2 m β. 1 m

t 0 = 0: α. 2 m β. 1 m ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέµα 1 ο 1. Μονοχρωµατική ακτίνα φωτός µεταβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ Οι μέθοδοι αξιολόγησης που αφορούν τον υπολογισμό της ακουστικής διάδοσης μεταξύ της πηγής και του δέκτη που

Διαβάστε περισσότερα

Περι-Φυσικής. Βαθµολογία % E = E max ηµπ(10 15 t 2x )

Περι-Φυσικής. Βαθµολογία % E = E max ηµπ(10 15 t 2x ) Εξέταση Προσοµοίωσης Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Σύνολο σελίδων : επτά (7) Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO > Επιπτώσεις στην υγεία 1 Το 1993 οµάδα εργασίας της WHO 1 προσδιόρισε και ανέφερε τις σηµαντικότερες επιπτώσεις του θορύβου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 05 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3 ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) U β A

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 05 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3 ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) U β A Σελίδα 1 από 5 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 05 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3 ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1- Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Α ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Πέµπτη 5 Ιανουαρίου 7 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που εκτίθεται σε θόρυβο πάνω από τα θεσμοθετημένα όρια εξαιτίας της λειτουργίας του άξονα. Η έκθεση στο θόρυβο έχει την έννοια της έκθεσης ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα 1 Α στα Μηχανικά κύματα

Διαγώνισμα 1 Α στα Μηχανικά κύματα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4 5 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Από τις παρακάτω προτάσεις ποιες είναι σωστές και ποιες είναι λανθασμένες; α) Όταν ένα σώμα που ταλαντώνεται περνάει από τη θέση ισορροπίας, η τιμή της συνολικής δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 ΚίνησηΚυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 ΚίνησηΚυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 ΚίνησηΚυµάτων ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά Κυµατικής Είδη κυµάτων: ιαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της ιάδοσης κυµάτων ΗΕξίσωσητουΚύµατος Κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ 0 ΕΚΦΩΝΗΕΙ ΘΕΜΑ Α τις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συµπληρώνει σωστά. Α. Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Ζήτημα 1 ον 1.. Ένα σημειακό αντικείμενο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Τις χρονικές στιγμές που το μέτρο της ταχύτητας του αντικειμένου είναι μέγιστο, το μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά Μάθημα ΙV. Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα II

Δομικά Υλικά Μάθημα ΙV. Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα II Δομικά Υλικά Μάθημα ΙV Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα II Συντελεστής Ανάκλασης r Συντελεστής Ανάκλασης r Ο λόγος της ανακλώμενης (W r ) ηχητικής ενέργειας από την επιφάνεια προς την προσπίπτουσα (W i ) Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ταχέως µεταβαλλόµενο διάµηκες κύµα πίεσης που διαδίδεται σε ένα υλικό µέσον (αέρια, υγρά, στερεά).

Ένα ταχέως µεταβαλλόµενο διάµηκες κύµα πίεσης που διαδίδεται σε ένα υλικό µέσον (αέρια, υγρά, στερεά). Ένα ταχέως µεταβαλλόµενο διάµηκες κύµα πίεσης που διαδίδεται σε ένα υλικό µέσον (αέρια, υγρά, στερεά). ( ωt kx) y = yoηµ ιάµηκες κύµα. Η κίνηση των µορίων είναι παράλληλη προς τη διεύθυνση διάδοσης του

Διαβάστε περισσότερα

Το παρακάτω διάγραμμα παριστάνει την απομάκρυνση y ενός σημείου Μ (x Μ =1,2 m) του μέσου σε συνάρτηση με το χρόνο.

Το παρακάτω διάγραμμα παριστάνει την απομάκρυνση y ενός σημείου Μ (x Μ =1,2 m) του μέσου σε συνάρτηση με το χρόνο. ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Η επεξεργασία των θεμάτων θα γίνει γραπτώς σε χαρτί Α4 ή σε τετράδιο που θα σας δοθεί (το οποίο θα παραδώσετε στο τέλος της εξέτασης). Εκεί θα σχεδιάσετε και όσα γραφήματα ζητούνται στο Θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc Ακουστική αιθουσών Ορισμός Θεωρούμε ηχητική πηγή που βρίσκεται μέσα σε μια αίθουσα. Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται απομακρυνόμενα από την πηγή μέχρις ότου συναντήσουν τα τοιχώματα της αίθουσας, εκεί όπου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : Υπολογιστική Διερεύνηση της Ηχομονωτικής Ικανότητας των Εσωτερικών Τοιχωμάτων της Σύγχρονης Κατοικίας

Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : Υπολογιστική Διερεύνηση της Ηχομονωτικής Ικανότητας των Εσωτερικών Τοιχωμάτων της Σύγχρονης Κατοικίας Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010», Αθήνα σελ. 228-236 Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : Υπολογιστική Διερεύνηση της Ηχομονωτικής Ικανότητας των Εσωτερικών Τοιχωμάτων της

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομικό Δίκτυο και Ακουστική Άνεση : η επίδραση του κυκλοφοριακού θορύβου στις εγγύς πολυκατοικίες της Ξάνθης ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σιδηροδρομικό Δίκτυο και Ακουστική Άνεση : η επίδραση του κυκλοφοριακού θορύβου στις εγγύς πολυκατοικίες της Ξάνθης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010», Αθήνα σελ. 504-511 Σιδηροδρομικό Δίκτυο και Ακουστική Άνεση : η επίδραση του κυκλοφοριακού θορύβου στις εγγύς πολυκατοικίες της Ξάνθης Νίκος Μπάρκας,

Διαβάστε περισσότερα

Κύματα. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Κύματα. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Κύματα Ζαχαριάδου Αικατερίνη Τμήμα Ηεκτροόγων και Ηεκτρονικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Προτεινόμενη βιβιογραφία: SERWY Phsics fo scieniss and enginees YOUNG H.D. Univesi Phsics Bekele Phsics

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 «Κυμάνσεις» Μαρία Κατσικίνη users.auth.gr/~katsiki

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 «Κυμάνσεις» Μαρία Κατσικίνη users.auth.gr/~katsiki ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 «Κυμάνσεις» Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/~katsiki Σχέση δύναμης - κίνησης Δύναμη σταθερή εφαρμόζεται σε σώμα Δύναμη ανάλογη της απομάκρυνσης (F-kx) εφαρμόζεται σε σώμα Το σώμα

Διαβάστε περισσότερα

δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση.

δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση. Διαγώνισμα ΦΥΣΙΚΗ Κ.Τ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ον 1.. Σφαίρα, μάζας m 1, κινούμενη με ταχύτητα υ1, συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα μάζας m. Οι ταχύτητες των σφαιρών μετά την κρούση α. έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Σαν ήχος χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μηχανικό ελαστικό κύμα ή γενικότερα μία μηχανική διαταραχή που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο και είναι δυνατό να ανιχνευθεί από τον άνθρωπο μέσω της αίσθησης της ακοής.

Διαβάστε περισσότερα

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ :

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ : Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ : 10.64.5.777 ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική ιερεύνηση του Σύνθετου Ηχοµονωτικού είκτη µιας Όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρµογές της οικοδοµικής διαφάνειας

Υπολογιστική ιερεύνηση του Σύνθετου Ηχοµονωτικού είκτη µιας Όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρµογές της οικοδοµικής διαφάνειας Σηµειώσεις του µαθήµατος ΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 21 Υπολογιστική ιερεύνηση του Σύνθετου Ηχοµονωτικού είκτη µιας Όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρµογές της οικοδοµικής διαφάνειας Ανακοίνωση στο Βαλκανικό Συνέδριο : ιαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Εισηγητής: Γκίκας Στ. Βασίλειος ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009 ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΜΗΜΑ:........................... ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 949422 www.syghrono.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο ήχος? Στα στερεά διαδίδονται διαμήκη & εγκάρσια κύματα. Ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διάμηκες κύμα πίεσης που διαδίδεται σε

Τι είναι ο ήχος? Στα στερεά διαδίδονται διαμήκη & εγκάρσια κύματα. Ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διάμηκες κύμα πίεσης που διαδίδεται σε Τι είναι ο ήχος? Στα στερεά διαδίδονται διαμήκη & εγκάρσια κύματα Ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διάμηκες κύμα πίεσης που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο (αέρια, υγρά, στερεά) : y yot kx 1 1 όπου ω=πν [rad/sec]

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ Φυσική ΙΙΙ (Κυματική) Διαγώνισμα επί πτυχίω εξέτασης 02/06/2017 1

ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ Φυσική ΙΙΙ (Κυματική) Διαγώνισμα επί πτυχίω εξέτασης 02/06/2017 1 ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ Φυσική ΙΙΙ (Κυματική) Διαγώνισμα επί πτυχίω εξέτασης /6/7 Διάρκεια ώρες. Θέμα. Θεωρηστε ενα συστημα δυο σωματων ισων μαζων (μαζας Μ το καθενα) και δυο ελατηριων (χωρις μαζα) με σταθερες ελατηριων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΘΕΜΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Α 1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Μηχανικό ονομάζεται το κύμα στο οποίο: α. Μεταφέρεται ύλη στον χώρο κατά την κατεύθυνση διάδοσης του κύματος. β. Μεταφέρεται ορμή και ενέργεια στον χώρο κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 017 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Μ Τετάρτη 1 Απριλίου 017 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 5

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 5 2002 5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη λέξη που συµπληρώνει σωστά καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. γ. Η αιτία δηµιουργίας του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος είναι η... κίνηση ηλεκτρικών φορτίων. 1. Ακτίνα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Ασύρματο Περιβάλλον στις Κινητές Επικοινωνίες Άγγελος Ρούσκας Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ραδιοδίαυλοι Απαραίτητη η γνώση των χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θ Ε Μ Α 1 ο Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα