ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε."

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, παρ.2δ, του Ν. 3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΣΤΙΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 22 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Τράπεζα Κίνδυνοι που σχετίζονται µε το εποπτικό πλαίσιο των τραπεζών Κίνδυνοι σχετικά µε την τιµή της µετοχής της Τράπεζας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπεύθυνα πρόσωπα Τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές Φορολογικοί έλεγχοι Φορολογικός έλεγχος των εταιριών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση...14 Έγγραφα σε παραποµπή Έγγραφα στη διάθεση του κοινού Επιλεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες Πληροφορίες για την Τράπεζα Ιστορικό και Ανάπτυξη Επενδύσεις Επενδύσεις περιόδου Επενδύσεις 9µήνου Επενδύσεις σε συµµετοχές Στρατηγική λειτουργικής αναβάθµισης Επισκόπηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας Λιανική τραπεζική Επιχειρηµατική πίστη...27 ιαχείριση περιουσίας πελατών Επενδυτική τραπεζική...31 ιεθνείς δραστηριότητες Λοιπές δραστηριότητες Οµίλου Νέα προϊόντα και υπηρεσίες ίκτυο καταστηµάτων Γεωγραφική κατανοµή εσόδων...39 Ανάλυση εσόδων ανά τοµέα δραστηριότητας Οργανωτική διάρθρωση Ακίνητα, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός Πάγια περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε πάγια Προβλέψεις ή εκτιµήσεις κερδών ιοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα και ανώτερα διοικητικά στελέχη ιοικητικό Συµβούλιο και ανώτερα διοικητικά στελέχη...43 ιαχειριστικά και εποπτικά όργανα Επιτροπή Ανθρώπινου υναµικού και Αµοιβών...48 Επιτροπή Ελέγχου Επιτροπή Εταιρικής ιακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων...49 Επιτροπή Γνωστοποιήσεων και ιαφάνειας Εκτελεστική Επιτροπή - Ανώτερο Συµβούλιο Εργασιών Συµβούλιο ιαχειριστικής Πολιτικής ηλώσεις µελών διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, καθώς και ανωτέρων διοικητικών στελεχών Σύγκρουση συµφερόντων

3 3.13 Αµοιβές και οφέλη Τρόπος λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου Εταιρική διακυβέρνηση Υπάλληλοι Κύριοι µέτοχοι Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη ιεταιρικές συναλλαγές ιεταιρικές συναλλαγές Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της Τράπεζας, τη χρηµατοοικονοµική της θέση και τα αποτελέσµατά της Ιστορικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες χρήσεων Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεων Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ισολογισµών Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών χρήσεων Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις µεταβολές της ενοποιηµένης καθαρής θέσης των χρήσεων Περίληψη των διαφορών µεταξύ.π.χ.π. και Ε.Λ.Π Ιστορικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενδιάµεσων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 9µήνου Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων αποτελεσµάτων περιόδου Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες οικονοµικής κατάστασης Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ποών περιόδου Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις µεταβολές της ενοποιηµένης καθαρής θέσης της Πιστοληπτική διαβάθµιση Κεφαλαιακή επάρκεια Μερισµατική πολιτική ικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες Πρόσθετες πληροφορίες Μετοχικό κεφάλαιο Ιδρυτική πράξη και καταστατικό Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας Έλεγχος και εποπτεία στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα Υποχρεώσεις Πιστωτικών Ιδρυµάτων Επιτροπή της Βασιλείας Φορολογικές υποχρεώσεις Πιστωτικών Ιδρυµάτων Σηµαντικές συµβάσεις Πληροφορίες για τις συµµετοχές ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Περιγραφή της συγχώνευσης Γενικά Ισολογισµός µετασχηµατισµού Έκθεση διαπίστωσης λογιστικής αξίας Όροι της συγχώνευσης Έκθεση και µέθοδοι ποτίµησης Καθορισµός σχέσης ανταλλαγής Γνώµη για το εύλογο και δίκαιο της σχέσης ανταλλαγής Λόγοι της συγχώνευσης Παύση διαπραγµάτευσης των µετοχών της ΕΘΝΕΧ Αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα Έξοδα της έκδοσης Προσαρµογή τιµής µετοχής

4 1 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Το παρόν έγγραφο του άρθρου 4, παρ. 2δ, του Ν. 3401/2005 (εφεξής το «Έγγραφο»), έχει συνταχθεί και περιέχει πληροφορίες για τη συγχώνευση δι απορροφήσεως της εταιρίας ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. (εφεξής η «ΕΘΝΕΧ» ή η «Απορροφώµενη») από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα» ή «ΕΤΕ» ή η «Απορροφώσα»). Πριν τη συγχώνευση των δύο εταιριών, η Τράπεζα συµµετείχε στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΘΝΕΧ µε ποσοστό 56.52%. Η συγχώνευση συντελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 και του άρθρου 9 του Ν. 2992/2002, όπως ισχύουν, καθώς και µε τους όρους και συµφωνίες που περιλαµβάνονται στο Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης, το οποίο υπεγράφη στις Βάσει της σχέσης αξιών, η οποία εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων των συγχωνευοµένων εταιριών, η σχέση ανταλλαγής των µετοχών για τους µετόχους της Τράπεζας είναι η αριθµητική σχέση 1:1. Συγκεκριµένα, κάθε µέτοχος της Τράπεζας θα ανταλλάσσει µία (1) κοινή ονοµαστική µετά ψήφου µετοχή ονοµαστικής αξίας 4.50, που κατέχει, µε µία (1) νέα κοινή ονοµαστική µετά ψήφου µετοχή της Απορροφώσας ονοµαστικής αξίας Αντίστοιχα, η σχέση ανταλλαγής για τους µετόχους της ΕΘΝΕΧ είναι 12:1. Συγκεκριµένα, κάθε µέτοχος της ΕΘΝΕΧ θα ανταλλάσσει δώδεκα (12) κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 1.68, που κατέχει, µε µία (1) νέα κοινή ονοµαστική µετά ψήφου µετοχή της Απορροφώσας ονοµαστικής αξίας Σηµειώνεται ότι η συµµετοχή της Απορροφώσας κατά 56.52% στο µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώµενης απαλείφεται λόγω σύγχυσης και η Απορροφώσα δεν θα εκδώσει νέες µετοχές, που αντιστοιχούν στο ποσοστό αυτής της συµµετοχής. Προκειµένου να διαπιστωθεί εάν η προταθείσα από τα ιοικητικά Συµβούλια των συγχωνευµένων εταιριών σχέση ανταλλαγής των µετοχών είναι εύλογη και δίκαιη, σύµφωνα µε το άρθρο 322 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), όπως ίσχυε µέχρι την , ανατέθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της Απορροφώσας η εκτίµηση της συνολικής αξίας και η συγκριτική αποτίµηση της Απορροφώµενης, µε την εφαρµογή διεθνώς αποδεκτών µεθόδων αποτίµησης, στον ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο PriceWaterHouseCoopers Α.Ε.. Οµοίως, το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΘΝΕΧ ανέθεσε το εν λόγω έργο στον ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο GRANT THORΝTON A.E. Ειδικότερα, η διαπίστωση της εύλογης και δίκαιας σχέσης ανταλλαγής διενεργήθηκε για την Τράπεζα από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή Γιώργο Σαµοθράκη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας PriceWaterHouseCoopers Α.Ε., Λ. Κηφισίας , Χαλάνδρι, ενώ για την ΕΘΝΕΧ από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή Γιώργο εληγιάννη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας GRANT THORΝTON A.E., Βασ. Κωνσταντίνου 44, Αθήνα. Το πόρισµα της PriceWaterHouseCoopers Α.Ε., µε βάση τα αποτελέσµατα των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και τις ανάλογες σταθµίσεις, προσδιορίζουν το εύρος αξιών της Τράπεζας ως προς την ΕΘΝΕΧ µεταξύ 27.19:1 και προς 1 µετά την απαλοιφή της συµµετοχής της Απορροφώσας προς την Απορροφώµενη και το εύρος σχέσης ανταλλαγής της Τράπεζας ως προς την ΕΘΝΕΧ µεταξύ 27.19:1 και προς 1. Αντίστοιχα, το πόρισµα της GRANT THORNTON A.E., µε βάση τα αποτελέσµατα των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και τις ανάλογες σταθµίσεις, προσδιορίζουν - 4 -

5 το εύρος αξιών της ΕΘΝΕΧ ως προς την Τράπεζα µεταξύ 27.3:1 και 30.7:1 και το εύρος σχέσης ανταλλαγής της ΕΘΝΕΧ ως προς την Τράπεζα µεταξύ και προς 1. Τόσο η PriceWaterHouseCoopers Α.Ε. όσο και GRANT THORNTON Α.Ε. έκριναν τη σχέση ανταλλαγής που προτάθηκε από τα ιοικητικά Συµβούλια των συγχωνευοµένων εταιριών ότι εµπίπτει εντός του εύρους της αντίστοιχης σχέσης ανταλλαγής µετοχών, που προέκυψε από τη διενεργηθείσα αποτίµηση των εταιριών και, εποµένως, η προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής είναι εύλογη και δίκαια. Σύµφωνα µε το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης, όπως εγκρίθηκε από τη Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευσης των µετόχων της Τράπεζας στις , το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ύψους ευρώ, διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας 4.50 η κάθε µία, θα διαµορφωθεί µετά την ολοκλήρωση της παρούσας συγχώνευσης ως ακολούθως: α) Θα αυξηθεί κατά το ποσό του εισφεροµένου µετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώµενης ύψους Ευρώ, αφού πρώτα µειωθεί µε τη διαγραφή των µετοχών που κατέχει η Απορροφώσα ονοµαστικής αξίας ευρώ, ήτοι θα αυξηθεί κατά το ποσό των ευρώ. Μετά την εν λόγω αύξηση το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας διαµορφώνεται σε , διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 4.73 η κάθε µία. β) Θα αυξηθεί κατά ευρώ µε ισόποση κεφαλαιοποίηση του λογαριασµού «διαφορά εκδόσεως µετοχών υπέρ το άρτιο», ώστε, για λόγους στρογγυλοποίησης, η ονοµαστική αξία εκάστης των µετοχών της Απορροφώσας να ανέλθει σε Κατόπιν των ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των ευρώ, διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας 4.80 ευρώ η κάθε µία. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται, συνοπτικά, τα γενικά στοιχεία της συγχώνευσης και το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας πριν και µετά τη συγχώνευση µε απορρόφηση της ΕΘΝΕΧ: - 5 -

6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (σε τεµάχια) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (σε ευρώ) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (σε ευρώ) (Ι.) ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ (ΙΙ.) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Αύξηση κεφαλαίου κατά το εισφερόµενο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΘΝΕΧ Μείον: διαγραφή λόγω σύγχυσης της προϋπάρχουσας συµµετοχής της Τράπεζας στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΘΝΕΧ Αύξηση ονοµαστικής τιµής µε κεφαλαιοποίηση του λογαριασµού «διαφορά εκδόσεως µετοχών υπέρ το άρτιο» Σύνολο αύξησης κεφαλαίου ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ (Ι+ΙΙ) ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ: Για τους µετόχους της Τράπεζας Για τους µετόχους της ΕΘΝΕΧ Μία (1) παλαιά µετοχή της ΕΤΕ µε µία (1) νέα µετοχή της ΕΤΕ ώδεκα (12) παλαιές µετοχές της ΕΘΝΕΧ µε µία (1) νέα µετοχή της ΕΤΕ Μονάδα διαπραγµάτευσης στο Χ.Α. Τίτλος 10 µετοχών Οι µέτοχοι της Απορροφώµενης θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη διανοµή των κερδών της Απορροφώσας της χρήσης 2005 και εφεξής. Σηµειώνεται ότι αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε την παρούσα συγχώνευση παρατίθενται στο κεφαλαίο 4 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

7 2 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Έγγραφο για την Τράπεζα και τον Όµιλό της, οι επενδυτές, πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση πιθανής επένδυσης σε µετοχές αυτής, πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τους παρακάτω αναφεροµένους επενδυτικούς κινδύνους. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Τράπεζα, η χρηµατοοικονοµική θέση της ή/και τα αποτελέσµατά της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην αξία και την τιµή πώλησης των κοινών ονοµαστικών µετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή µέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται ακολούθως, δύνανται να µην είναι οι µόνοι που, ενδεχοµένως, να αντιµετωπίσει η Τράπεζα. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες, που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Τράπεζας. 2.1 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Τράπεζα Τα αποτελέσµατα της Τράπεζας και του Οµίλου της επηρεάζονται από χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους που δεν µπορούν να προβλεφθούν Τα έσοδα εκµετάλλευσης της Τράπεζας προέρχονται από τόκους, προµήθειες, χρηµατοοικονοµικές πράξεις σε κινητές αξίες, κ.ά. Επιπλέον, στον Όµιλο ανήκουν εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χρηµατοπιστωτικό τοµέα όπως είναι οι ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, εταιρίες επιχειρηµατικών συµµετοχών, εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, κλπ. Απόρροια των παραπάνω είναι ο Όµιλος να εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, που οφείλονται σε µεταβολές επιτοκίων, τιµών και συναλλάγµατος. Ο Όµιλος έχει µειώσει σηµαντικά την έκθεσή του στους παραπάνω κινδύνους µέσω της χρήσης παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, όπως προθεσµιακά συµβόλαια συναλλάγµατος και οµολόγων (futures / forwards), δικαιωµάτων επί οµολόγων και µετοχών και συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου (interest rate swaps). 2.2 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε το εποπτικό πλαίσιο των τραπεζών Η κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας στο πλαίσιο των αλλαγών στο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήµατος Το θεσµικό πλαίσιο, που διέπει τη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια αλλαγές µε σκοπό, κυρίως, την εναρµόνισή του µε τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, τον Ιούνιο 2004, δηµοσιεύθηκε το τρίτο συµβουλευτικό κείµενο για την αναθεώρηση του υφιστάµενου πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων γνωστό ως «Βασιλεία ΙΙ». Το νέο Σύµφωνο της Βασιλείας ΙΙ επιφέρει ριζικές αλλαγές στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων αγοράς, πιστωτικού και λειτουργικού. Επίσης, µε το τελικό κείµενο παρατείνεται έως τα τέλη του 2006 η ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής των προηγµένων - 7 -

8 µεθόδων υπολογισµού για τον πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο. Είναι πιθανόν θεσµικές αλλαγές να υποχρεώσουν την Τράπεζα σε περαιτέρω άντληση κεφαλαίων και επενδύσεις σε ανθρώπινο στελεχιακό δυναµικό και σε σύγχρονα συστήµατα, προκειµένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εν λόγω αλλαγών. 2.3 Κίνδυνοι σχετικά µε την τιµή της µετοχής της Τράπεζας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Η τιµή της µετοχής της Τράπεζας παρουσίασε µεταβλητότητα στο παρελθόν και είναι δυνατό να παρουσιάσει έντονες διακυµάνσεις και στο µέλλον, οι οποίες συχνά συνοδεύονται από χαµηλή συναλλακτική δραστηριότητα. Η πορεία της τιµής της µετοχής της Τράπεζας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µπορεί να επηρεαστεί από συγκυριακούς και άλλους παράγοντες, που δεν έχουν καµία ουσιαστική σχέση µε τη δραστηριότητα και τα αποτελέσµατά της. Τέτοιοι παράγοντες µπορεί να είναι: Πορεία της ελληνικής οικονοµίας.. Συνθήκες και προοπτικές του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επικρατούσες συνθήκες στην κεφαλαιαγορά (µε έµφαση στον τοµέα παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών). Μεταβολές στις χρηµατοοικονοµικές εκτιµήσεις των αναλυτών

9 3 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3.1 Υπεύθυνα πρόσωπα Στο παρόν Έγγραφο περιέχονται και παρουσιάζονται µε εύληπτο τρόπο όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες, προκειµένου οι επενδυτές να µπορούν µε εµπεριστατωµένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της Τράπεζας, καθώς και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις κοινές µετά ψήφου ονοµαστικές µετοχές της. Το παρόν Έγγραφο αποτελείται από α) τους Επενδυτικούς Κινδύνους, β) το Έγγραφο Αναφοράς, και γ) το Σηµείωµα Μετοχικού Τίτλου. Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος πληροφοριακού εγγράφου πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενηµερώθηκε για το περιεχόµενο του παρόντος Εγγράφου του άρθρου 4, παρ. 2δ, του Ν. 3401/2005. Η Τράπεζα και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου είναι υπεύθυνοι για το παρόν Έγγραφο και για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων που έχουν περιληφθεί στο παρόν Έγγραφο. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας, για τις χρήσεις που έληξαν , και , συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει των Ελληνικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (ΕΓΠΛΑ), του Κ.Ν.2190/1920 και της υπ αρ. 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εγκρίθηκαν από τις ετήσιες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Τράπεζας. Οι προαναφερόµενες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές και παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, στη διεύθυνση Τα υπεύθυνα πρόσωπα από πλευράς Τράπεζας, τα οποία επιµελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού ελτίου, είναι: Ο κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος, ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών της Τράπεζας, τηλ Ο κ. Γεώργιος Καλαντζής, Υποδιευθυντής της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών της Τράπεζας, τηλ Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και τα υπεύθυνα πρόσωπα από πλευράς Τράπεζας για τη σύνταξη του παρόντος Εγγράφου δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν µε το περιεχόµενο του παρόντος Εγγράφου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Έγγραφο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλήψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόµενό του. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας και τα υπεύθυνα πρόσωπα από πλευράς Τράπεζας για τη σύνταξη του παρόντος Εγγράφου δηλώνουν ότι οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν Έγγραφο, που έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2δ του Ν. 3401/2005, είναι ισοδύναµες µε αυτές που θα περιλαµβάνονταν σε Ενηµερωτικό ελτίο, υπό την έννοια ότι το παρόν έγγραφο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εταιρική πράξη

10 3.2 Τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές Η Τράπεζα συντάσσει τις οικονοµικές της καταστάσεις σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις και λογιστικές αρχές που ισχύουν. Τα πιστοποιητικά ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών της Τράπεζας για τις χρήσεις , όπως αυτά εµφανίζονται στις αντίστοιχες οικονοµικές καταστάσεις, δεν περιείχαν καµία παρατήρηση αναφορικά µε παρεκκλίσεις από την κείµενη νοµοθεσία. Κατά συνέπεια, οι οικονοµικές καταστάσεις, όπως καταρτίσθηκαν αρχικώς και εγκρίθηκαν από τις αντίστοιχες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων, παρουσιάζουν τη δίκαιη και πραγµατική εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Οµίλου, σύµφωνα και µε το άρθρο 42α του Ν. 2190/20. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας και του Οµίλου ελέγχονται από τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές, ως ακολούθως: Χρήση 2002 (εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις) Σπυρίδωνας Κορωνάκης, ΑΜ ΣΟΕΛ 10991, Φωκίωνος Νέγρη 3, Κυψέλη, ΣΟΛ Α.Ε. Βασίλειος Παπαγεωργακόπουλος, ΑΜ ΣΟΕΛ 11681, Φωκίωνος Νέγρη 3, Κυψέλη, ΣΟΛ Α.Ε. Γεώργιος Καµπάνης, ΑΜ ΣΟΕΛ 10761, Λεωφ. Κηφισίας , Χαλάνδρι, Deloitte - Xατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. Χρήση 2003 (εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις) Σπυρίδωνας Κορωνάκης, ΑΜ ΣΟΕΛ 10991, Φωκίωνος Νέγρη 3, Κυψέλη, ΣΟΛ Α.Ε. Γεώργιος Κυρµπιζάκης, ΑΜ ΣΟΕΛ 16181, Φωκίωνος Νέγρη 3, Κυψέλη, ΣΟΛ Α.Ε. Γεώργιος Καµπάνης, ΑΜ ΣΟΕΛ 10761, Λεωφ. Κηφισίας , Χαλάνδρι, Deloitte - Xατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. Χρήση 2004 (εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις) Γεώργιος Καµπάνης, ΑΜ ΣΟΕΛ 10761, Λεωφ. Κηφισίας , Χαλάνδρι, Deloitte - Xατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. Ο Όµιλος εφαρµόζει τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης από την και ακολουθεί τις διατάξεις του.π.χ.π. 1. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του 9µήνου 2005 της Τράπεζας και του Οµίλου συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) και δεν έχουν επισκοπηθεί από ορκωτούς ελεγκτέςλογιστές. Τα πιστοποιητικά των ελέγχων των παραπάνω τακτικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών, µαζί µε τις αντίστοιχες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων , καθώς και οι ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 9µήνου 2005, παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Επιπλέον, η ελεγκτική εταιρία Deloitte πραγµατοποιεί έλεγχο, σύµφωνα µε τα Αµερικάνικα Ελεγκτικά Πρότυπα επί των Οικονοµικών Καταστάσεων, που καταρτίζει η Τράπεζα σύµφωνα µε τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές των ΗΠΑ (US GAAP) λόγω της εισαγωγής της µετοχής της Τράπεζας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου

11 Ακολουθούν ανά χρήση οι σηµειώσεις της Τράπεζας επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων, στις οποίες παραπέµπουν οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές στο πιστοποιητικό τους, καθώς και σχολιασµός της Τράπεζας επί αυτών: Χρήση 2002 Σηµείωση (γ): «Στην τρέχουσα χρήση πραγµατοποιήθηκε, µε βάση το άρθρο 28 του ν.3091/2002, αναπροσαρµογή της αξίας ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων της µητρικής στην αντικειµενική τους αξία. Η υπεραξία που προέκυψε ύψους χιλ. συµψηφίστηκε µε ζηµιές από αποτίµηση του εµπορικού χαρτοφυλακίου ύψους χιλ.». Στη χρήση 2002, η Τράπεζα έκανε χρήση των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 3091/2002 και πραγµατοποίησε αναπροσαρµογή της αξίας των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων στην αντικειµενική τους αξία. Η υπεραξία που προέκυψε ύψους χιλ. συµψηφίστηκε µε ζηµιές από αποτίµηση του εµπορικού χαρτοφυλακίου, εφαρµόζοντας τη διάταξη της περίπτωσης β της παραγράφου 6 του άρθρου 43 του κ.ν. 2190/20. Σηµείωση (στ): «Η τρέχουσα αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Οµίλου υπολείπεται της αξίας κτήσης κατά 359 εκατ. περίπου και αφορά σε θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρίες της Τράπεζας του µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα που δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. Ενόψη εφαρµογής των ιεθνών Λογιστικών προτύπων, αρχής γενοµένης µε τη σύνταξη του Ισολογισµού της , οι εταιρίες αυτές θα περιληφθούν στην ενοποίηση και συνεπώς η ως άνω διαφορά, που αντιπροσωπεύει κατά κύριο λόγο υπεραξία («Goodwill») των εταιριών αυτών, θα προσδιοριστεί σύµφωνα µε το οικείο ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο και οποιαδήποτε διόρθωση απαιτηθεί θα διενεργηθεί µέσω του λογαριασµού προσαρµογής. Για τους ανωτέρω λόγους δεν κρίνεται σκόπιµη η διενέργεια σχετικής πρόβλεψης σε βάρος των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων.» Στη χρήση 2002, στον ισολογισµό του Οµίλου η αξία κτήσης θυγατρικών και συνδεδεµένων επιχειρήσεων του µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα που δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση υπολείπεται κατά 359 εκατ. της τρέχουσας αξίας τους. Οι συµµετοχές αυτές, λόγω της επικείµενης ενοποίησής τους µε την εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (.Λ.Π.), δεν αποτιµήθηκαν, διότι τούτο αντιβαίνει στις αρχές του.λ.π. 27 και.π.χ.π. 1 όπως αυτά εφαρµόζονται από τον Όµιλο και προβλέπουν ότι η εν λόγω υπεραξία (Goodwill) των εταιριών αυτών, προσδιορίζεται µε το οικείο.λ.π. και άγεται σε πίστωση ή χρέωση των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου. Συνεπώς, ο Όµιλος, για τους λόγους αυτούς και για την ορθότερη απεικόνιση των οικονοµικών καταστάσεων, δεν έκρινε αναγκαία τη διενέργεια σχετικής πρόβλεψης σε βάρος των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων, επειδή το σύνολο των εταιριών αυτών ενοποιήθηκαν µε την υποχρεωτική υιοθέτηση των.λ.π. Χρήση 2003 Σηµείωση (γ): «Στη χρήση 2003, ενόψει της εφαρµογής των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, πραγµατοποιήθηκε µε βάση το άρθρο 15 του ν.3229/2004, αναπροσαρµογή της αξίας ακινήτων της µητρικής Τράπεζας στην εύλογη αξία τους. Η αποτίµηση διενεργήθηκε, όπως προβλέπεται από το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16, από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες εκτιµητές. Η υπεραξία που προέκυψε ύψους χιλ. ( χιλ. από εδαφικές εκτάσεις και χιλ. από κτίρια) συµψηφίστηκε εν µέρει, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν.3229/2004, µε διαφορές που προέκυψαν από αποτίµηση σε µετοχές και χρεόγραφα στην κατ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης και της τρέχουσας τιµής, του επενδυτικού και του εµπορικού χαρτοφυλακίου ύψους χιλ. και χιλ. αντίστοιχα. Η

12 εναποµένουσα υπεραξία ύψους χιλ. εµφανίζεται σε λογαριασµό ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού. Μετά το συµψηφισµό η υπεραξία του επενδυτικού και του εµπορικού χαρτοφυλακίου του Οµίλου, συµπεριλαµβανοµένων και των θέσεων σε παράγωγα, ανέρχεται σε χιλ. και χιλ. αντίστοιχα.» Στη χρήση 2003, η Τράπεζα µε βάση το άρθρο 15 του ν. 3229/2004, πραγµατοποίησε αναπροσαρµογή της αξίας ακινήτων στην εύλογη αξία τους. Η αποτίµηση διενεργήθηκε, όπως προβλέπεται από το.λ.π 16, από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες εκτιµητές. Επιπλέον, η υπεραξία που προέκυψε ύψους χιλ., συµψηφίστηκε εν µέρει, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 3229/2004, µε διαφορές που προέκυψαν από αποτίµηση σε µετοχές και χρεόγραφα στην κατ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ τιµής κτήσης και τρέχουσας. Η Τράπεζα εν προκειµένω έκανε χρήση της κατά παρέκκλιση δυνατότητάς της, των διατάξεων του κ.ν 2190/20 και του Κ.Β.Σ, µε βάση το άρθρο 15 του ν. 3229/04. Χρήση 2004 Στη χρήση 2004, δεν υπάρχουν σηµειώσεις επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων, στις οποίες να παραπέµπουν οι ορκωτοί ελεγκτές και να χρήζουν κάποιο σχολιασµό από µέρους της Τράπεζας. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η οικονοµική κατάσταση του Οµίλου για τις χρήσεις περιγράφεται µε ακρίβεια και πληρότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 42α επ. του κ.ν 2190/1920 στις οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων , οι οποίες εγκρίθηκαν από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων. Ακολουθούν τα πιστοποιητικά των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τις χρήσεις «Ελέγξαµε κατά τις διατάξεις των άρθρων 108 και 130 του κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιριών», τον ένατο ενοποιηµένο ισολογισµό και την ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων, καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Α.Ε. «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» και των θυγατρικών της, για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου Εφαρµόσαµε τις διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου µας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Λογιστών και επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Ενοποιηµένης Έκθεσης ιαχειρίσεως µε τις παραπάνω Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιριών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 12,3% και 13,9% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών. Οι καταστάσεις αυτές έχουν ελεγχθεί από άλλους αναγνωρισµένους ελεγκτές, στα πιστοποιητικά ελέγχου των οποίων βασιστήκαµε για να εκφράσουµε τη γνώµη µας που ακολουθεί, στο µέτρο που αυτή σχετίζεται µε τα περιλαµβανόµενα στην ενοποίηση κονδύλια των πιο πάνω επιχειρήσεων. Κατά τη γνώµη µας, αφού ληφθούν υπόψη οι σηµειώσεις µε στοιχεία (γ) και (στ) του Ενοποιηµένου Ισολογισµού, οι ανωτέρω Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική Εταιρία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δε διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση, εκτός της περίπτωσης της σηµείωσης µε στοιχεία (γ), την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηµατοοικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και τις Ταµιακές Ροές του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της »

13 2003 «Ελέγξαµε κατά τις διατάξεις των άρθρων 108 και 130 του κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιριών», τον δέκατο Ενοποιηµένο Ισολογισµό και την Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων, καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Α.Ε. «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» και των θυγατρικών της, για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου Εφαρµόσαµε τις διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου µας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Λογιστών και επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Ενοποιηµένης Εκθέσεως ιαχειρίσεως µε τις παραπάνω Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιριών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,53% και 2,49% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών. Οι καταστάσεις αυτές έχουν ελεγχθεί από άλλους αναγνωρισµένους ελεγκτές, στα πιστοποιητικά ελέγχου των οποίων βασιστήκαµε για να εκφράσουµε τη γνώµη µας που ακολουθεί, στο µέτρο που αυτή σχετίζεται µε τα περιλαµβανόµενα στην ενοποίηση κονδύλια των πιο πάνω επιχειρήσεων. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική Εταιρία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δε διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση, εκτός της περίπτωσης της σηµείωσης µε στοιχεία (β) και (γ), την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηµατοοικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και τις Ταµιακές Ροές του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της » «Ελέγξαµε κατά τις διατάξεις των άρθρων 108 και 130 του κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιριών», τον ενδέκατο Ενοποιηµένο Ισολογισµό και την Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων, καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Α.Ε. «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» και των θυγατρικών της, για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου Εφαρµόσαµε τις διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου µας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Λογιστών και επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Ενοποιηµένης Εκθέσεως ιαχειρίσεως µε τις παραπάνω Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιριών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,56% και 1,57% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών. Οι καταστάσεις αυτές έχουν ελεγχθεί από άλλους αναγνωρισµένους ελεγκτές, στα πιστοποιητικά ελέγχου των οποίων βασιστήκαµε για να εκφράσουµε τη γνώµη µας που ακολουθεί, στο µέτρο που αυτή σχετίζεται µε τα περιλαµβανόµενα στην ενοποίηση κονδύλια των πιο πάνω επιχειρήσεων. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική Εταιρία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δε διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση, εκτός της περίπτωσης της σηµείωσης µε στοιχεία (γ), την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηµατοοικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και τις Ταµιακές Ροές του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της ». 3.3 Φορολογικοί έλεγχοι Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Το συνολικό ποσό φόρου µε το οποίο επιβαρύνθηκε η ΕΤΕ για την προηγούµενη χρήση ανήλθε σε , το οποίο θα εµφανιστεί στη διάθεση κερδών της χρήσης Στο ποσό του εν λόγω φόρου

14 συµπεριλαµβάνεται φόρος εισοδήµατος ύψους , που αφορά λογιστική διαφορά από πρόβλεψη αποζηµίωσης υπαλλήλων εξωτερικού και ο οποίος θα ανακτηθεί µε την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος χρήσης Οι ενοποιούµενες εταιρίες της αλλοδαπής φορολογούνται σύµφωνα µε τους τοπικούς φορολογικούς νόµους της χώρας που εδρεύουν Φορολογικός έλεγχος των εταιριών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση Οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας έχουν υποβάλει στις αρµόδιες φορολογικές αρχές αιτήσεις διενέργειας φορολογικού ελέγχου όλων των ανέλεγκτων έως σήµερα χρήσεων, οι οποίες παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΜΟ ΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚ. ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε. Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ 2382/ ιεθνική Α.Ε..Α.Κ..Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ 2786/ Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τράπεζας Α.Ε. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 13807/ N.B.G. Bancassurance Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ 4002/ Εθνική Leasing Α.Ε..Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ 2735/ Εθνοplan Α.Ε. Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ 3964/ Εθνοdata Α.Ε. Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ 3963/ Εθνοκάρτα Α.Ε..Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ 3003/ Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ 2897/ Εθνική Χρηµατιστηριακή ΑΧΕ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ 3023/ Εθνική Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α..Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 18139/ Εθνική Ακινήτων Α.Ε..Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ 2825/ Εθνική Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟΣ Κτηµατική Τουριστική Α.Ε. Κτηµατική Κατασκευαστική Α.Ε. ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 9708/ Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 12790/ Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ 3949/ Εθνική Α.Ε..Α.Κ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 18382/ Ελληνικά Τουριστικά Έργα Α.Ε..Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 18384/ GRAND HOTEL SUMMER PALACE Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ Εντολή Ελέγχου: 2434/2005 ΑΣΤΗΡ Αλεξανδρούπολης Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ 140/ Εθνική Συµβουλευτική Επιχειρηµατικών Συµµετοχών ΙΟΝΥΣΟΣ Ανώνυµος Γεωργική Βιοµηχανική Εµπορική Κτηµατική & Τουριστική Εταιρία 2002.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 19597/ Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 19251/

15 3.3.2 Έγγραφα σε παραποµπή - Οι εγκεκριµένες από τις ετήσιες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Τράπεζας δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, για τις χρήσεις που έληξαν , και , µαζί µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου των τακτικών ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των Ελληνικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (ΕΓΠΛΑ), του Κ.Ν.2190/1920 και της υπ αρ. 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, στη διεύθυνση - Οι ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του 9µήνου 2005, όπως συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ), παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, στη διεύθυνση - Τα προσαρτήµατα των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας είναι διαθέσιµα στα γραφεία της Τράπεζας στη διεύθυνση Αιόλου 93 (Μέγαρο Μελά). - Οι εκθέσεις αποτίµησης των ανεξάρτητων ελεγκτικών οίκων PriceWaterHouseCoopers και GRANT THORΝTON A.E. για τη διατύπωση γνώµης ως προς το εύλογο και δίκαιο της προτεινόµενης από το.σ. σχέσης ανταλλαγής των µετοχών είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στην ιστοσελίδα της ΕΘΝΕΧ και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. - Περίληψη του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης, στο οποίο περιλαµβάνονται οι όροι της συγχώνευσης, παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Επισηµαίνεται ότι λοιπές πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας, πλην των πληροφοριών που είναι διαθέσιµες στις παραπάνω αναφερόµενες διευθύνσεις, δεν αποτελούν µέρος του παρόντος Εγγράφου Έγγραφα στη διάθεση του κοινού - Οι εγκεκριµένες από τις ετήσιες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Τράπεζας δηµοσιευµένες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις, για τις χρήσεις που έληξαν , και , µαζί µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου των τακτικών ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των Ελληνικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (ΕΓΠΛΑ), του Κ.Ν.2190/1920 και της υπ αρ. 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, στη διεύθυνση - Οι εγκεκριµένες από τις ετήσιες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των ενοποιούµενων εταιριών της Τράπεζας, για τις χρήσεις που έληξαν , και , µαζί µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου των τακτικών ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, οι οποίες συντάχθηκαν

16 βάσει των Ελληνικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (ΕΓΠΛΑ), του Κ.Ν.2190/1920, περιέχονται στο Ετήσιο Ενηµερωτικό ελτίο της Τράπεζας, το οποίο είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, στη διεύθυνση (Άλλα sites του Οµίλου). - Οι ενδιάµεσες εταιρικές και ενοποιηµένες λογιστικές καταστάσεις του 9µήνου 2005 των εισηγµένων στο Χ.Α. ενοποιούµενων εταιριών της Τράπεζας ήτοι ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α., ΑΣΤΗΡ ΑΞΕ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. και ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε., οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των ΠΧΠ, παρατίθενται στις ιστοσελίδες των εταιριών µε πρόσβαση µέσω της διεύθυνσης (Άλλα sites του Οµίλου). - Πρακτικά της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τράπεζας την , που ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου µε συγχώνευση δι απορροφήσεως της ΕΘΝΕΧ, είναι διαθέσιµα στα γραφεία της Τράπεζας στη διεύθυνση Αιόλου 93 (Μέγαρο Μελά). - Το Καταστατικό της Τράπεζας είναι διαθέσιµο στα γραφεία της Τράπεζας στη διεύθυνση Αιόλου 93 (Μέγαρο Μελά). - Σύνοψη του 3ετούς Επιχειρηµατικού Σχεδίου της Τράπεζας παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι λοιπές πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας, πλην των πληροφοριών που είναι διαθέσιµες στις παραπάνω αναφερόµενες διευθύνσεις, δεν αποτελούν µέρος του παρόντος Εγγράφου

17 3.4 Επιλεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας για τις χρήσεις που έληξαν , και , οι οποίες έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές από κοινού από τις ελεγκτικές εταιρίες την ΣΟΛ Α.Ε. και Deloitte-Χατζηπαύλου, Σοφιανός και Καµπάνης Α.Ε. για τις χρήσεις , ενώ για τη χρήση 2004 από την ελεγκτική εταιρία Deloitte- Χατζηπαύλου, Σοφιανός και Καµπάνης Α.Ε. Τα στοιχεία των παραπάνω ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων έχουν ως εξής: Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης Οµίλου (ποσά σε χιλ. ) Καθαρά επιτοκιακά έσοδα Έσοδα από τίτλους Έσοδα προµηθειών Έξοδα προµηθειών (40 708) (45 298) (76 931) Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης Μικτά Έσοδα Εκµετάλλευσης απάνες προσωπικού ( ) ( ) ( ) Άλλα έξοδα διοίκησης ( ) ( ) ( ) Κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ( ) ( ) ( ) Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης (14 440) (14 444) (15 706) Προβλέψεις ( ) ( ) ( ) Ολικά κέρδη εκµετάλλευσης Έκτακτα έσοδα Έκτακτα έξοδα (46 499) (13 235) (11 695) Έκτακτα αποτελέσµατα Καθαρά κέρδη (προ φόρων, µειοψηφίας και εθελουσίας εξόδου) Αναλογία µειοψηφίας (3 067) (11 985) (23 436) Καθαρά κέρδη (προ φόρων και εθελουσίας εξόδου) Κόστος εθελουσίας εξόδου - - ( ) Καθαρά κέρδη (προ φόρων) Φόροι χρήσης ( ) ( ) ( ) ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων (15 307) (626) (5 258) Αναλογία µειοψηφίας στους φόρους

18 Κατάσταση Στοιχείων Ισολογισµού Οµίλου (ποσά σε χιλ. ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα Κρατικά και άλλα αξιόγραφα Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων Απαιτήσεις από πράξεις προσωρινής εκχώρησης Απαιτήσεις κατά πελατών Μείον: Προβλέψεις ( ) ( ) ( ) Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης Μετοχές και άλλοι τίτλοι µεταβλητής απόδοσης Συµµετοχές σε µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις Άυλα πάγια στοιχεία Ενσώµατα πάγια στοιχεία Ίδιες µετοχές και οµολογίες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα Σύνολο Λογαριασµοί Τάξεως ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα Υποχρεώσεις προς πελάτες Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους Λοιπά στοιχεία παθητικού Προεισπραγµένα έσοδα και πληρωτέα έξοδα Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη Κρατήσεις για κεφάλαια γενικών τραπεζικών κινδύνων Μειωµένης εξασφάλισης στοιχεία παθητικού Υβριδικά κεφάλαια Ίδια κεφάλαια Σύνολο Λογαριασµοί Τάξεως

19 Οι δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του 9µήνου 2005 συντάχθηκαν από την Τράπεζα σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) και δεν έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Τα στοιχεία των παραπάνω ενοποιηµένων ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων έχουν ως εξής: Στοιχεία Ενοποιηµένης Κατάστασης Αποτελεσµάτων (ποσά σε χιλ. ) Καθαρά Έσοδα από Τόκους Καθαρά Έσοδα από Προµήθειες Καθαρά Έσοδα από Ασφαλιστικές Εργασίες Έσοδα από µερίσµατα Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων Αποτελέσµατα τίτλων επενδυτικού χαρτοφυλακίου Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων απάνες προσωπικού Έξοδα διοίκησης Αποσβέσεις Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικών απανών Κέρδη Προ Προβλέψεων και Φόρων % επί των Λειτουργικών Εσόδων 35.1% 46.4% Αποµείωση αξίας απαιτήσεων Έσοδα συµµετοχών σε συγγενείς εταιρείες Κέρδη Προ Φόρων και ικαιωµάτων Μειοψηφίας % επί των Λειτουργικών Εσόδων 27.6% 39.1% Φόροι περιόδου Αναλογία Μειοψηφίας Κέρδη Μετά Από Φόρους και Αναλογία Μειοψηφίας % επί των Λειτουργικών Εσόδων 17.6% 28.3%

20 Στοιχεία Ενοποιηµένου Ισολογισµού (ποσά σε χιλ. ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµείο και διαθέσιµα στη Κεντρική Τράπεζα Έντοκα γραµµάτια και άλλα αξιόγραφα Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων (µετά από προβλέψεις) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα Απαιτήσεις κατά πελατών (µετά από προβλέψεις) Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων -διαθέσιµο προς πώληση διακρατούµενο µέχρι τη λήξη Ακίνητα επενδύσεων Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Άυλα πάγια στοιχεία Ενσώµατα πάγια στοιχεία Απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους Απαιτήσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα Υποχρεώσεις προς πελάτες Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους Μειωµένης εξασφάλισης στοιχεία παθητικού Ασφαλιστικά αποθέµατα και υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από φόρους Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους φόρους Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό Λοιπά στοιχεία παθητικού Σύνολο Παθητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Μείον: Ίδιες µετοχές ( ) ( ) Αποθεµατικά & αποτελέσµατα εις νέο Ίδια κεφάλαια µετόχων Τράπεζας ικαιώµατα µειοψηφίας Υβριδικά κεφάλαια Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και δικαιωµάτων µειοψηφίας Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων

21 3.5 Πληροφορίες για την Τράπεζα Ιστορικό και Ανάπτυξη Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ιδρύθηκε το 1841 και οι µετοχές της εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. το Η έδρα της βρίσκεται στο ήµο Αθηναίων, οδός Αιόλου 86 (αριθµ. Μ.Α.Ε.6062/06/Β/86/01), τηλ.: Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ιδρύει Υποκαταστήµατα, Πρακτορεία και Γραφεία Αντιπροσωπείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η διάρκεια της Τράπεζας έχει παραταθεί µέχρι τις 27 Φεβρουαρίου του Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της, η Τράπεζα διενεργεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όλες τις τραπεζικές και γενικότερα χρηµατοπιστωτικές εργασίες, που επιτρέπονται σε ανώνυµες τραπεζικές εταιρίες από το ισχύον, κάθε φορά, ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο. Στα 160 πλέον χρόνια λειτουργίας της, η Τράπεζα έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωµένο όµιλο εταιριών παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, καλύπτοντας, τις συνεχώς διευρυνόµενες ανάγκες της πελατείας της. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα ίδρυσε το 1891 την Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων «Η Εθνική» και το 1927 την Εθνική Κτηµατική Τράπεζα. Μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1928, η Τράπεζα είχε το εκδοτικό προνόµιο στην Ελλάδα και ήταν υπεύθυνη για την έκδοση του νοµίσµατος. Το 1953, η Τράπεζα συγχωνεύτηκε µε την «Τράπεζα Αθηνών», που είχε ιδρυθεί το Εντός του έτους 1998, η Τράπεζα προέβη στη συγχώνευση δι απορροφήσεως της θυγατρικής της «Εθνική Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», η οποία είχε προέλθει από τη συγχώνευση δύο πρώην θυγατρικών της εταιρειών, της «Εθνική Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και της «Εθνική Στεγαστική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», µε σκοπό την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της στον τοµέα της στεγαστικής και κτηµατικής πίστης. Το 1999, οι µετοχές της Τράπεζας εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Το 2000, αποτέλεσε έτος επέκτασης της Τράπεζας στις αγορές της Βουλγαρίας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής ηµοκρατίας της Μακεδονίας µε την εξαγορά των πλειοψηφικών πακέτων µετοχών των τραπεζών UNITED BULGARIAN BANK (UBB) και STOPANSKA BANK, αντίστοιχα. Το 2002, µε σκοπό την εξυπηρέτηση των στρατηγικών της στόχων, η Τράπεζα προέβη σε συγχώνευση δι απορροφήσεως της θυγατρικής «Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιοµηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε.», µε το διακριτικό τίτλο «ΕΤΕΒΑ», καθώς και της «NBG France». Το 2003, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των εταιριών του Οµίλου, η Τράπεζα προέβη σε συγχώνευση των συνδεδεµένων της εταιριών «Α.Ε. Ελληνικών Ξενοδοχειακών Τουριστικών και Μελετητικών Επιχειρήσεων», «Εθνική Ανώνυµος Μελετητική Κτηµατική και Τουριστική Εταιρία Α.Ε.» και «Ολυµπιάς Τουρισµός Ξενοδοχεία Α.Ε.». Επιπλέον, τον Οκτώβριο του ιδίου έτους, στο πλαίσιο ενίσχυσης της παρουσίας της Τράπεζας στα Βαλκάνια, απέκτησε τη BANKA ROMANEASCA στη Ρουµανία. Το 2004 αποτέλεσε έτος διοικητικών αλλαγών, καθώς στη θέση του αποβιώσαντος Προέδρου και ιοικητή Θεοδώρου Καρατζά εξελέγη ο κ. Τάκης (Ευστράτιος-Γεώργιος) Αράπογλου. Με το νέο διοικητικό σχήµα υπάρχουν δέκα (10) Γενικές ιευθύνσεις. Εντός του 2005, εγκρίθηκε µία σειρά προτάσεων για τη βελτίωση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και καταρτίστηκε το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της Τράπεζας. Ο αντικειµενικός σκοπός του επιχειρησιακού σχεδίου είναι η παροχή σαφούς και δυναµικής κατευθυντήριας στρατηγικής για τον Όµιλο, σε χρονικό ορίζοντα τριών ετών. Η στρατηγική αυτή συνδυάζει την επιδίωξη για υψηλές επιδόσεις και στόχους µε σταθερές στρατηγικές κινήσεις, ώστε να καταστεί η Τράπεζα ο πιο αξιόπιστος, και µε ηγετική θέση, χρηµατοοικονοµικός όµιλος στην περιοχή της Ν.Α

22 Ευρώπης, διασφαλίζοντας υψηλές αποδόσεις για τους µετόχους. Επιπλέον, στο πλαίσιο της διεθνούς στρατηγικής της, η Τράπεζα προχώρησε στην πώληση των θυγατρικών της National Bank of Greece (Canada) στη Scotiabank και Atlantic Bank of New York στην New York Community Bank. Η κίνηση αυτή είχε ως στόχο την απόσυρση από ώριµες αγορές, όπου οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης είναι περιορισµένες και, παράλληλα, τη διατήρηση και ενίσχυση της παρουσίας της σε αγορές, όπως αυτή της Ν.Α. Ευρώπης, µε σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης, όπου, άλλωστε, διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Επιπλέον, αποφασίστηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση των θυγατρικών της εταιριών ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. και ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε., αποσκοπώντας στη βελτίωση των δοµών του Οµίλου και την προσαρµογή προς τις εξελισσόµενες συνθήκες της διεθνούς και εγχώριας αγοράς. Τέλος, στις αρχές Νοεµβρίου υπεγράφη συµφωνία για την απόκτηση πλειοψηφικής συµµετοχής (70%) στο µετοχικό κεφάλαιο της ρουµανικής εταιρίας leasing «EURIAL LEASING». 3.6 Επενδύσεις Επενδύσεις περιόδου Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι πραγµατοποιηθείσες δαπάνες εκσυγχρονισµού του Οµίλου κατά τα έτη 2002, 2003 και απάνες Εκσυγχρονισµού Παγίων (ποσά σε εκατ. ) Ηλεκτρονικός εξοπλισµός Λογισµικό Έξοδα αναδιοργάνωσης Τηλεπικοινωνίες Σύνολο επενδύσεων εκσυγχρονισµού Κτίρια-Οικόπεδα Έπιπλα-Σκεύη Λοιπά Λοιπά µέσα µεταφοράς Σύνολο επενδύσεων Εντός του 2002, ολοκληρώθηκε η εξαγορά από τη θυγατρική της Τράπεζας, Atlantic Bank of New York της εδρεύουσας στην Πολιτεία της Ν. Υόρκης τράπεζας Yonkers Financial Corporation έναντι 67.3 εκατ. δολ. Το ίδιο έτος, η Τράπεζα προχώρησε σε συγχώνευση µε απορρόφηση των θυγατρικών της τραπεζών ΕΤΕΒΑ και Banque Nationale de Grece (France). Εντός του 2003, η Τράπεζα προχώρησε στην απόκτηση ποσοστού 81.6% του µετοχικού κεφαλαίου της ρουµανικής Τράπεζας Banca Romaneasca S.A. (BR) από τον κύριο µέτοχό της, Romanian American Enterprise Fund (RAEF). Το 2003, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των εταιριών του Οµίλου, η Τράπεζα προέβη σε συγχώνευση των συνδεδεµένων της εταιριών «Α.Ε. Ελληνικών Ξενοδοχειακών Τουριστικών και Μελετητικών Επιχειρήσεων», «Εθνική Ανώνυµος Μελετητική Κτηµατική και Τουριστική Εταιρία Α.Ε.» και «Ολυµπιάς Τουρισµός Ξενοδοχεία Α.Ε.». Η Τράπεζα πραγµατοποιεί τα τελευταία χρόνια σηµαντικές επενδύσεις στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, το 2005 αύξησε των αριθµό των καταστηµάτων στην περιοχή σε 245 έναντι 209 το 2004, ενώ προχώρησε σε απόκτηση πλειοψηφικής συµµετοχής (70%) στο µετοχικό κεφάλαιο της ρουµανικής εταιρίας χρηµατοδοτικής µίσθωσης "EURIAL Lesing". Επίσης, ο Όµιλος προχώρησε µέσω της Εθνικής Ασφαλιστικής, στην εξαγορά από τον Όµιλο της Alpha Bank του 95% της Alpha Insurance Brokerage και του 100% της Alpha

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2004 2003 1. Ταµείο και ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡ. 2δ, ΤΟΥ Ν. 3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡ. 2δ, ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡ. 2δ, ΤΟΥ Ν. 3401/2005 Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. λόγω της Συγχώνευσης µε Απορρόφηση µε την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 Κύριοι Μέτοχοι, Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να συγχωνευθούν οι ανώνυµες εταιρείες «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε» («Απορροφώσα»)

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Για το σκοπό της συγχώνευσης µε απορρόφηση της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την 26 Νοεμβρίου 2010 Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.190

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2 ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2 ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.» ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2 ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ι. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 2 ΙΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ, ΕΤΕΜ Α.Ε., ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε., BLYTHE LIMITED, ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε., ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε., BRIDGNORTH ALUMINIUM

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28)

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Αγοράς Τεµάχια

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα