Διάλεξη 18: Ανάπτυξη Λογισμικού σε Ομάδες και Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάλεξη 18: Ανάπτυξη Λογισμικού σε Ομάδες και Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα"

Transcript

1 Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 18: Ανάπτυξη Λογισμικού σε Ομάδες και Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ 18-1

2 Μεγάλης Κλίμακας Λογισμικό (Κύκλος Ανάπτυξης) Ο Κύκλος Ανάπτυξης ενός λογισμικού & Παραλληλισμός Εκτός ΕΠΛ132 Ανάλυση / Analysis Π.χ., Εκφώνηση Εργασίας με αυτά που μάθαμε στο EΠΛ132. Διάλεξη 17 Σχεδιασμός / Design Δημιουργία Δομής Προγράμματος Code Design (μέσω δημιουργίας αρχείων κεφαλίδας) Model-Driven- Design (μέσω εργαλείου τύπου Rhapsody) Όλο το ΕΠΛ132 Υλοποίηση / Implementation Υλοποίηση Συναρτήσεων (ατομικά ή ομαδικά) Διάλεξη 18 Έλεγχος & Δοκιμή / Testing Υλοποίηση Οδηγών Δοκιμής (ανά module / συνολικά) Εκτός ΕΠΛ132 Λειτουργία / Συντήρηση Υπεύθυνος Εργαστηρίου (εκτός Συντήρησης) 18-2

3 Περιεχόμενο Διάλεξης 19 Συστήματα Διαχείρισης Εκδόσεων Εισαγωγή, SVN: Αρχιτεκτονική, Σύνδεση (με eclipse, Browser, UNIX, εργαλεία), Εντολές. Subversive στο eclipse: Δημοσίευση Νέου Έργου, Στρατηγική Κλείδωμα-Μεταβολή-Ξεκλείδωμα, Προχωρημένες Λειτουργίες. Subversion στο UNIX Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα Εισαγωγή και Ορισμοί: Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα (OSS), Δωρεάν OSS (FOSS), Άδειες Κυκλοφορίας OSS : GNU, ΜΙΤ, BSD Παραδείγματα Χρήσης 18-3

4 Συστήματα Διαχείρισης Εκδόσεων (Version Control Systems) Σύστημα Διαχείρισης Εκδόσεων: AS4 AS4 AS4 Εξειδικευμένη βάση αρχείων και καταλόγων για ομαδικά έργα (π.χ., ανάπτυξη λογισμικού) Για κάθε αρχείο το σύστημα γνωρίζει τι άλλαξε και από ποιο 18-4 χρήστη.

5 ΕΠΛ 132 Συστήματα Διαχείρισης Εκδόσεων (Version Control Systems) Γνωστά Συστήματα Εκδόσεων στην Αγορά: Δωρεάν Subversion (SVN) CVS (προκάτοχος SVN) GIT (αναδυόμενο) CVSNT GNU Arch RCS Περίπου 30% της αγοράς Εμπορικά: Rational ClearCase MS Team Foundation Server MS Visual SourceSafe Perforce 18-5

6 Συστήματα Διαχείρισης Εκδόσεων (Σημαντικές Έννοιες) Βάση (Repository) Ο κοινόχρηστος χώρος όπου φυλάγονται τα αρχεία και οι αλλαγές σε αυτά. Τοποθετείται σε κάποιο διαθέτη (server) με συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης π.χ., repository της ομάδας 1 του ΕΠΛ132 Πρόσβαση στον πιο κατάλογο έχουν μόνο οι φοιτητές/τριες της ομάδας όπως επίσης ο διδάσκων και οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων. add, remove, lock, unlock, commit Local compile, debug checkout, update Αντίγραφο (Working Copy) Το τοπικό αντίγραφο του χρήστη στο οποίο καταγράφονται όλες οι αλλαγές πριν την δημοσίευση τους στον κοινόχρηστο χώρο. AS4 AS4 AS4 18-6

7 Subversion - SVN (Εισαγωγή) Σύστημα το οποίο αναπτύχτηκε στις αρχές του 2000 σε ανταπόκριση των προβλημάτων που είχαν αναδειχτεί με τα CVS repositories Τα CVS χρησιμοποιούνταν ευρύτατα για τη διάθεση λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα. Το SVN σχεδιάστηκε από την αρχή έτσι ώστε να μοιάζει με το CVS, χωρίς τις αδυναμίες του Σήμερα υπάρχει μια τάση για GIT (Fast Version Control System): κατανεμημένο σύστημα εκδόσεων και το λεγόμενο Social Coding (GitHub) Βασικές Λειτουργίες SVN: Check out, Add, Remove, Status, Update, Diff, Commit. Λιγότερο Σημαντικές Λειτουργίες SVN: Rename/Move, Revert, Branch, Merge, Tag. 18-7

8 Subversion - SVN (Εισαγωγή) Image from: 18-8

9 Subversion - SVN (Σύνδεση) Υπάρχουν τέσσερις (4) τρόποι σύνδεσης στο κοινόχρηστο SVN κατάλογο της ομάδας σας Μέσω eclipse (θα αναλυθεί στις επόμενες διαφάνειες) Κατάλληλο για ανάπτυξη κώδικα Π.χ., Subversive Plugin (για το EPL132!) ή Subclipse Μέσω Εργαλείου: Windows: TortoiseSVN, RapidSVN, AnkhSVN (plugin Visual Studio.NET), SVN for Dreamweaver, κτλ. MacOSX: RapidSVN, Svnx, Versions, κτλ. Linux: RapidSVN, kdesvn, κτλ. Μέσω Web (View only, επόμενη διαφάνεια) Με Browser: Μέσω Command Line (unix) $svn checkout Περισσότερα στο τέλος της σημερινής διάλεξης 18-9

10 Subversion - SVN (Σύνδεση: με Εργαλεία) Διαχείριση SVN Repository μέσω Εργαλείου (δεν θα μας απασχολήσει στα πλαίσια των διαφανειών αυτών) add, remove, lock, unlock, commit checkout, update AS4 AS4 AS

11 Subversion - SVN (Σύνδεση: με Browser) Όψη (View) SVN Repository μέσω Browser (δεν θα μας απασχολήσει στα πλαίσια των διαφανειών αυτών) X Refresh Browser AS4 AS4 AS

12 Subversion - SVN (Σύνδεση: με eclipse) Θα χρησιμοποιήσουμε το Subversive Plugin του eclipse 1) Εγκατάσταση: HELP => Install New Software => Type "Subversive" 2) Προσθήκη Toolbar: Right Click on toolbar => Customize Perspective => Command Groups Availability Tab (Select SVN, SVN Revision Graph) 18-12

13 Subversion - SVN (Δημοσίευση Νέου Έργου) Α gzip124 Πρώτα φτιάχνουμε ένα τοπικό Makefile project με τον γνωστό τρόπο. Β 18-13

14 Subversion - SVN (Δημοσίευση Νέου Έργου) Δημιουργία Folder με όνομα gzip124 στο SVN repository μας Ε: Upload Γ: Η Διεύθυνση του Κοινόχρηστου Καταλόγου σας (default τα υπόλοιπα). Δ: Κάθε αλλαγή μπορεί να συνοδεύεται από ένα μικρό σχόλιο gzip124 Share Project gzip1 24 AS 4 SVN Διεύθυνση Κοινόχρηστου Καταλόγου Ομάδας για as5 Δίνεται στο Moodle 18-14

15 Subversion - SVN (Κλείδωμα-Μεταβολή-Ξεκλείδωμα) Image from: Υπάρχει και η έννοια του Force Lock το οποίο "κλέβει" την αποκλειστική χρήση του αρχείου από κάποιο άλλο (π.χ., εάν είμαστε σίγουροι ότι το ξέχασε κλειδωμένο) Δεν συνίσταται η χρήση του σε τακτική βάση εφόσον σύντομα θα προκαλέσει προβλήματα Source:

16 Subversion - SVN (Κλείδωμα-Μεταβολή-Ξεκλείδωμα) Α (επιλογή αρχείου) Β (προσθήκη σχολίων γιατί κλειδώνεται;) Γ (εμφάνιση κλειδαριάς) 18-16

17 Subversion - SVN (Κλείδωμα-Μεταβολή-Ξεκλείδωμα) Β (αποθήκευση) Γ: Εμφάνιση ">" δείχνει ότι η αλλαγή είναι μόνο τοπική Α (τροποποίηση) > bits.c Δ) Απομένει η δημοσίευση (commit) των αλλαγών και το ξεκλείδωμα με τον ίδιο τρόπο 18-17

18 Subversion SVN (Revision Graph) To SVN επιτρέπει την εκτύπωση του γράφου αλλαγών (revision graph) Στο γράφο αλλαγών φαίνονται οι εκδόσεις από τις οποίες πέρασε το έργο μας (για κάθε έκδοση φαίνεται ο δημιουργός και τα σχόλια του)

19 Subversion - SVN (Σύνδεση: με UNIX) Θα συνδεθούμε σε μηχανή του εργαστηρίου για ανάκτηση κάποιου έργου από το SVN και να το μεταγλωττίσουμε. $ mkdir as3 $ cd as3 $ svn checkout Store password unencrypted (yes/no)? no... Store password unencrypted (yes/no)? no Απαντάμε NO.. Δημιουργία Άδειου Καταλόγου Μετάβαση στον Άδειο Κατάλογο Εντολή Ανάκτησης A as3/def.h... A as3/stack.c Checked out revision 54. Το Έργο ανακτάται τοπικά (έκδοση 54) Το Έργο μεταγλωττίζεται $ cd as3/ $ make gcc -std=c99 -Wall -O -Wuninitialized -Wunreachable-code -pedantic -c file.c... gcc -std=c99 -Wall -O -Wuninitialized -Wunreachable-code -pedantic -c stack.c gcc -lm -o as3 file.o game.o layout.o solver.o stack.o $./as3 Το Έργο εκτελείται! 18-20

20 Subversion - SVN (Σύνδεση: με UNIX) Δεν χρειάζονται τα πιο κάτω για την AS5 Προσθήκη Αρχείων από SVN svn add file1 [, file2 [,...[, filen]]] svn commit # Θα μας ζητηθούν οι κωδικοί εδώ Διαγραφή Αρχείων από SVN svn del file1 [, file2 [,...[, filen]]] svn commit Πληροφορίες SVN svn commit -m 'Some Minor Fixes' Sending client.c svn info Sending rotateright.c Transmitting file data.. Committed revision 69. Περισσότερα: Commit Αλλαγές 18-21

21 Περιεχόμενο Διάλεξης 19 Συστήματα Διαχείρισης Εκδόσεων Εισαγωγή, SVN: Αρχιτεκτονική, Σύνδεση (με eclipse, Browser, UNIX, εργαλεία), Εντολές. Subversive στο eclipse: Δημοσίευση Νέου Έργου, Στρατηγική Κλείδωμα-Μεταβολή-Ξεκλείδωμα, Προχωρημένες Λειτουργίες Subversion με UNIX Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα Εισαγωγή και Ορισμοί: Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα (OSS), Δωρεάν OSS (FOSS), Άδειες Κυκλοφορίας OSS : GNU, ΜΙΤ, BSD Παραδείγματα Χρήσης 18-22

22 Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα (Open Source Software - OSS) Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα (Open Source Software): Λογισμικό του οποίου διατίθεται ο πηγαίος κώδικας. Το πλείστο λογισμικό σε Windows & MacOSX είναι "Κλειστού Πηγαίου Κώδικα" (Close Source Software CSS) (δηλ., διατίθεται το εκτελέσιμο αλλά OXI ο κώδικας) Το πλείστο λογισμικό σε Linux είναι Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα (δηλ., διατίθεται πέρα από εκτελέσιμο απευθείας ο κώδικας τον οποίο μπορούμε να μεταγλωττίζουμε στο σύστημα μας) Προσοχή! Υπάρχουν πολλές έννοιες που έχουν "νομικίστικο" χαρακτήρα και το ζητούμενο εδώ είναι να πάρουμε απλά μια γεύση για το τι είναι το OSS, παρά να καλύψουμε σε βάθος τις έννοιες αυτές

23 Λογισμικό Κλειστού έναντι Ανοικτού Κώδικα (CSS vs. OSS) CSS Αναπτύσσεται από εταιρείες ή ιδιώτες για οικονομικούς λόγους. Κεντρικοποιημένη ανάπτυξη (π.χ., γραφεία εταιρείας) Οι Χρήστες μπορεί να εισηγηθούν αλλαγές οι οποίες μπορεί να υλοποιηθούν έναντι αντιτίμου. Οι ενημερώσεις δεν είναι συχνές και γίνονται έναντι αντιτίμου. OSS Αναπτύσσεται κυρίως από εθελοντές ιδιώτες (ή μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς) για προσωπικούς λόγους (αναγνώριση, διασκέδαση, προσφορά, κτλ), ασφάλεια, επίδοση, κτλ (see next) Αποκεντρικοποιημένη ανάπτυξη (συνήθως σε παγκόσμια κλίμακα μέσω κοινόχρηστων repositories) Οι Χρήστες μπορεί να εισηγηθούν αλλαγές οι οποίες υλοποιούνται δωρεάν & γρήγορα (ειδικά εάν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας). Το λογισμικό ενημερώνεται σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση με κάποια STABLE releases να δηλώνουν σταθερές ενημερώσεις

24 Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα (Open Source Software - OSS) Γιατί να διατίθεται ο κώδικας ενός λογισμικού; Για μελέτη & κατανόηση, εισηγήσεις για παραλήψεις, αλλαγή και βελτιστοποίηση του προγράμματος (π.χ., θέματα ασφάλειας, επίδοσης, κτλ). Σε ορισμένες περιπτώσεις διατίθεται και για διανομή (distribution) του κώδικα στα πλαίσια άλλου λογισμικού. Για παράδειγμα αξιοποιείτε μια υλοποίηση βιβλιοθήκης επεξεργασίας εικόνων για να φτιάξετε ένα δικό σας εργαλείο. Είναι νόμιμο αυτό; Θα μπορούσατε να εμπορικοποιήσετε το πρόγραμμα αυτό; Πιο πάνω τίθενται προφανώς θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, τα οποία καλύπτονται από ειδικές άδειες τις οποίες θα εξηγήσουμε στις επόμενες διαφάνειες

25 Δωρεάν Λογισμικού Αν. Πηγ. Κώδικα (Free Open Source Software) Free OSS (FOSS): Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα το οποίο είναι δωρεάν! Δηλ., επιτρέπει στους κατόχους να το επεκτείνουν και να το διανείμουν (ως μέρος της υλοποίησης τους). Διακρίνουμε τρεις τύπους αδειών τύπου FOSS Free Open Source Software (FOSS) Copyleft (λογιπ. Copyright) (π.χ., GPL) "Δωρεάν Χρήση ΑΛΛΑ επεκτάσεις ΠΡΕΠΕΙ να παραμείνουν ανοικτές." Ενδιάμεσα (π.χ., Lesser GPL) " Δωρεάν Χρήση Βιβλιοθήκης ΑΛΛΑ μπορεί να γίνει link με κλειστό λογισμικό Permissive (Ανεκτική) (π.χ., MIT και BSD) "Δωρεάν Χρήση ΑΛΛΑ επεκτάσεις ΜΠΟΡΕΙ να παραμείνουν κλειστές (proprietary)" ΜΙΤ 18-26

26 Δωρεάν Λογισμικού Αν. Πηγ. Κώδικα (Free Open Source Software) Το ζητούμενο του FOSS είναι πως θα διασφαλίσεις ότι η ανοικτή γνώση (ένα κομμάτι ανοικτού πηγαίου κώδικα) θα συνεχίσει να παραμένει ανοικτή γνώση. Εάν το ζητούμενο ήταν πως θα διασφαλίσεις την εμπορική αξιοποίηση των πνευματικών δικαιωμάτων ενός κώδικα, τότε το σοφότερο θα ήταν να κρατηθεί ο κώδικας κλειστός (Closed Source Software CSS) 18-27

27 GPL Άδεια (Gnu Public Licence) Παράδειγμα GPL Άδειας στην αρχή του module bits.c, το οποίο περιλαμβάνεται στο gzip124 (GNU ZIP) πρόγραμμα που είδαμε στη διάλεξη 17. /* bits.c -- output variable-length bit strings * Copyright (C) Jean-loup Gailly * This is free software; you can redistribute it and/or * modify it under the terms of the GNU General Public * License, see the file COPYING. */ 18-28

28 Παράδειγμα Επιβράβευσης 2009: Jean-loup Gailly and Mark Adler Προγραμματιστών OSS Some corporations, such as IBM and Unisys, considered data compression so important that they patented certain algorithms useful for the task, and by the mid to late 1980s they began to look at those algorithms as technology that needed to be licensed or to be locked away and made available only to their customers. All of that changed on July 11, 1991, when the first version of a data compression algorithm developed by Jean-loup Gailly was made publicly available. Shortly thereafter he was joined by Mark Adler, who was interested in "zip style" utilities for use on his UNIX-based systems. Mark describes their collaboration as "one thing led to another." These simple but generous actions by Mark and Jean-loup mean that the industry now uses their code and algorithm as we noted, more often than not without even knowing they're being used. Jean-loup continues to contend that he spent more time studying data compression patents than he took to write his own implementation. Mark says his contributions are a thank you for all the other software from which he has benefited. Whether for the time it took to discover how to create an open data compression algorithm or for their specific implementations, our community cannot thank Jean-loup and Mark enough for the gift they have given us all. The USENIX Association's 2009 STUG Award is our way of thanking them both. Jean-loup Gailly (left) and Mark Adler (right) after receiving the 2009 STUG Award 18-29

29 Παράδειγμα 1: GPL Licence (To Υποθετικό Εργαλείο Bestzip) Παράδειγμα 1 (GPL): To Υποθετικό Εργαλείο bestzip Υποθέστε ότι αποφασίζουμε να επεκτείνουμε το gzip124 με κάποιες νέες λειτουργίες ονομάζοντας το νέο εργαλείο bestzip. Το παραγόμενο εκτελέσιμο bestzip μπορεί να διατεθεί δωρεάν ή με κάποια τιμή εάν θέλουμε (π.χ., για υποστήριξη του λογισμικού, κτλ.). Ο παραγόμενος πηγαίος κώδικας του bestzip ΠΡΕΠΕΙ να παραμείνει ελεύθερος & δωρεάν (FOSS). Συνεπώς, ο οποιοσδήποτε πρέπει να μπορεί να ανακτήσει τον κώδικα του bestzip για να τον μεταγλωττίσει στο μηχάνημα του. Τι γίνεται εάν ΔΕΝ διαθέσω τελικά τον κώδικα μου; Δείτε (π.χ., TARGA Notebook by LIDL) 18-30

30 Παράδειγμα 2: LGPL Licence (To Υποθετικό Εργαλείο cyimg) Παράδειγμα 2 (LGPL): H Υποθετική Βιβλιοθήκη cyimg1 Υποθέστε ότι αποφασίζουμε να δημιουργήσουμε μια βιβλιοθήκη επεξεργασίας εικόνων cyimg1 με άδεια τύπου LGPL (Lesser GPL) Όμοια με το GPL: H παραγόμενη βιβλιοθήκη cyimg1.a μπορεί να διατεθεί δωρεάν ή με κάποια τιμή εάν θέλουμε (π.χ., για customer support). Ο παραγόμενος πηγαίος κώδικας του cyimg1 ΠΡΕΠΕΙ να παραμείνει ελεύθερος & δωρεάν (FOSS). Διαφορετικά από τo GPL: Κάποιος Χ μπορεί να αναπτύξει μια εμπορική εφαρμογή tool.exe χρησιμοποιώντας το cyimg1.a. Ο Χ ΔΕΝ είναι υποχρεωμένος να διαθέσει τον κώδικα του tool.exe ως FOSS. To tool.exe είναι κλειστό λογισμικό (proprietary) 18-31

31 Παράδειγμα 4: Mixed Licences (Ο Πλοηγός Safari) Ο Πλοηγός Safari είναι ένα κλειστό λογισμικό από την Apple για περιήγηση στον ιστό: Ο Safari κάνει χρήση των εξής ανοικτών λογισμικών: Webkit (BSD) khtml (προκάτοχος - LGPL) kjs (προκάτοχος - LGPL) 18-32

32 Παράδειγμα 4: Mixed Licences (Ο Πλοηγός Safari) 18-33

33 Παράδειγμα 4: Mixed Licences (Ο Πλοηγός Safari) 18-34

34 Παράδειγμα 3: Mixed Licences (To Λ.Σ. Linux) Παράδειγμα 3 (Mixed): To Λειτουργικό Σύστημα Linux Αποτελείται από κάποιο Πυρήνα (Kernel) και Εργαλεία, Βιβλιοθήκες και Xwin για Σύστημα Διαπροσωπείας. Ο Πυρήνας του Linux διατίθεται με GPL Licence. Διάφορες εταιρείες Debian (Ubuntu), Fedora (Redhat), OpenSUSE, κτλ (πάνω από 600!) "πακετάρουν" τον πυρήνα με τα λοιπά και δημιουργούν την έννοια του Linux Distribution Ο Linux kernel σε ένα Linux Distribution συνεχίζει να διατίθεται με GPL! (τα υπόλοιπα διατίθενται με το δικό τους licencing τρόπο, π.χ., δείτε, Οι εταιρείες "συντηρούνται" από το support των distribution τους * * 18-35

35 GPL Άδεια (GNU Public Licence) Εναλλακτικός Τρόπος Δήλωσης ότι o κώδικα διατίθεται με GPL (σε ΚΆΘΕ αρχείο πάνω από τα σχόλια) <one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author> This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. Υou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. Αποποίηση ευθυνών σε περίπτωση ζημιάς από χρήση του κώδικα Εάν το πρόγραμμα ξεκινά σε command line mode πρέπει να φέρει τα ακόλουθα: <program> Copyright (C) <year> <name of author> This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details

36 LGPL Άδεια (Lesser GNU Public Licence) Τρόπος Δήλωσης ότι o κώδικα διατίθεται με LGPLv.2.1 (σε ΚΆΘΕ αρχείο πάνω από τα σχόλια) one line to give the library's name and an idea of what it does. Copyright (C) year name of author This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA USA Διαφυλάττεται λιγότερο η ελευθερία της ανοικτής γνώσης από το GPL. Κατάλληλο εάν θέλουμε να επιτρέψουμε εμπορική αξιοποίηση μιας βιβλιοθήκης μας 18-37

37 MIT Άδεια (ΜΙΤ Licence) Copyright (C) <year> <copyright holders> Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Διαφυλάττεται ακόμη λιγότερο η ελευθερία της ανοικτής γνώσης. Κατάλληλο εάν θέλουμε να επιτρέψουμε ενσωμάτωση του κώδικα μας σε κλειστή εφαρμογή 18-38

38 Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights reserved. FreeBSD Άδεια (FreeBSD Licence) Ιστορικό: BSD (Old) Licence (4 συνθήκες) => New/Modified BSD (3 συνθήκες) => Free BSD (2 συνθήκες) Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Αντίστοιχο με MIT Κατάλληλο εάν θέλουμε να επιτρέψουμε ενσωμάτωση του κώδικα μας σε κλειστή εφαρμογή The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of the FreeBSD Project

Προσαρμογή προβολής. Έκδοση 4.5. Οδηγός διαχειριστή

Προσαρμογή προβολής. Έκδοση 4.5. Οδηγός διαχειριστή Προσαρμογή προβολής Έκδοση 4.5 Οδηγός διαχειριστή Ιούλιος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Ρύθμιση παραμέτρων της εφαρμογής... 5 Πρόσβαση στον Embedded

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD5119-05 EL

Οδηγίες χρήστη NPD5119-05 EL NPD5119-05 EL Πνευματικά δικαιώματα Πνευματικά δικαιώματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, (ηλεκτρονικά, μηχανικά,

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2006 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2006 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) Έθδνζε 1.5 PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιζηοποίηζης Ανθρώπινοσ Γσναμικού Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα, Τει.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Samsung Universal Print Driver Οδηγός χρήσης

Samsung Universal Print Driver Οδηγός χρήσης Samsung Universal Print Driver Οδηγός χρήσης Φανταστείτε τις δυνατότητες Πνευματικά δικαιώματα 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το παρόν εγχειρίδιο διαχειριστή διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Subversion. Τριγάζη Ελισάβετ. Επιβλέπων: Μηνάς Δασυγένης http://arch.icte.uowm.gr

Subversion. Τριγάζη Ελισάβετ. Επιβλέπων: Μηνάς Δασυγένης http://arch.icte.uowm.gr Subversion Τριγάζη Ελισάβετ Επιβλέπων: Μηνάς Δασυγένης http://arch.icte.uowm.gr Το Πρόβλημα Τα προγράμματα λογισμικού μπορεί να είναι μεγάλα και πολύπλοκα. Μπορεί να εμπλέκουν πολλά άτομα Μπορεί να απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ463 Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών 2009-2010 Χειμερινό Εξάμηνο

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ463 Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών 2009-2010 Χειμερινό Εξάμηνο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ463 Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών 2009-2010 Χειμερινό Εξάμηνο 2 η Σειρά Ασκήσεων Αξία: 5% του τελικού σας βαθμού Bzr (Bazaar) Το Bazaar (ή bzr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Από το CUDOS και το Semion στον οργανισμό Creative Commons και στο Open Knowledge Foundation

Από το CUDOS και το Semion στον οργανισμό Creative Commons και στο Open Knowledge Foundation Από το CUDOS και το Semion στον οργανισμό Creative Commons και στο Open Knowledge Foundation Διεπιστημονικό Συνέδριο Ιστορία της Πληροφορίας: Σημεία αναφοράς από τον πάπυρο στο ηλεκτρονικό έγγραφο Νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 2. Εισαγωγή στο Git Versioning System

Εργαστήριο 2. Εισαγωγή στο Git Versioning System Εργαστήριο 2 Εισαγωγή στο Git Versioning System Τι θα μελετήσουμε; Τί είναι το Git Δημιουργία ενός repository στο Github Κατανόηση του Git dashboard και δημιουργία ομάδων Εκτέλεση του πρώτου σας commit

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Git & GitLab. Τάκης Παναγόπουλος Νικόλας Μπομπέτσης

Σεμινάριο Git & GitLab. Τάκης Παναγόπουλος Νικόλας Μπομπέτσης Σεμινάριο Git & GitLab Τάκης Παναγόπουλος Νικόλας Μπομπέτσης Ανάπτυξη Λογισμικού Τηλεπικοινωνιών και δικτύων 2015-2016 Ποιοι είμαστε Τάκης Παναγόπουλος Research Associate at ScanLab takisp [at] di [dot]

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Synology DSM 5.1 (Linux Server/Samba/Web Server (Apache)/MySQL Database/Email Server/File Server

Εγκατάσταση Synology DSM 5.1 (Linux Server/Samba/Web Server (Apache)/MySQL Database/Email Server/File Server ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εγκατάσταση Synology DSM 5.1 (Linux Server/Samba/Web Server (Apache)/MySQL Database/Email Server/File Server ELIAS THEODOROU

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM NUTWBCAM A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το NutWBCam είναι ένα RealVideo πρόγραµµα που σας δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 6730 classic. Τεύχος 2

Οδηγός χρήσης Nokia 6730 classic. Τεύχος 2 Οδηγός χρήσης Nokia 6730 classic Τεύχος 2 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-566 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών www.pwc.com Η νέα φορολογική νομοθεσία (VAT) και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών Σεπτέμβριος 2012 Χρυσήλιος Πελεκάνος chrysilios.pelekanos@cy.pwc.cy (Συνέταιρος Υπεύθυνος Έμμεσης Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης (Έκδοση 3.0)

Οδηγίες Χρήσης (Έκδοση 3.0) Οδηγίες Χρήσης (Έκδοση 3.0) Τα προϊόντα αποθήκευσης και μνήμης της Transcend είναι κατασκευασμένα με εξαιρετικά υψηλά ποιοτικά πρότυπα ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 17: Έλεγχος Λογισμικού

Διάλεξη 17: Έλεγχος Λογισμικού Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 17: Έλεγχος Λογισμικού (Κεφάλαιο 24.1-24.2, KNK-2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 17-1 Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

μαρία μερτζάνη αρχές ανοικτής αδειοδότησης

μαρία μερτζάνη αρχές ανοικτής αδειοδότησης αρχές μαρία μερτζάνη ανοικτής αδειοδότησης πρόδρομος τσιαβός @EKTgr @eellak @cc_greece @colabathens 1 2008 ίδρυση ΕΕΛ/ΛΑΚ 29 ερευνητικά κέντρα πανεπιστήμια τεχνολογικά ιδρύματα κοινωφελείς φορείς 4 Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Using the QGIS Browser

Using the QGIS Browser Using the QGIS Browser QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi This work

Διαβάστε περισσότερα

Βρίγκας Μιχαήλ Α.Μ.744 Μπράχος Χ. Ευάγγελος Α.Μ.795

Βρίγκας Μιχαήλ Α.Μ.744 Μπράχος Χ. Ευάγγελος Α.Μ.795 Βρίγκας Μιχαήλ Α.Μ.744 Μπράχος Χ. Ευάγγελος Α.Μ.795 Περιεχόμενα Εισαγωγή Εγκατάσταση Δημιουργία νέου project Java Editor Perspectives Δημιουργία source folders Προσθήκη νέου αρχείου στο project Εισάγωντας

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

Ομότιμη παραγωγή. προβλήματα και πιθανές λύσεις

Ομότιμη παραγωγή. προβλήματα και πιθανές λύσεις Ομότιμη παραγωγή προβλήματα και πιθανές λύσεις Redhat 1. Δεδομένα επιχειρησης - πελατολόγιο, νομικες σχεσεις πελατων με την επιχειρηση 2. Brand - οχι ανα ατομο, ουτε ανα οργανωτικη δομη 3. Πατέντες 4.

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

WWW.Greek Trading. Club

WWW.Greek Trading. Club Trading Level (TL) Σημαντικές πληροφορίες για το Trading Το Trading εμπεριέχει μεγάλο κίνδυνο και δεν είναι για όλους. Ο συγγραφέας και ο εκδότης δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τις ενέργειες του αναγνώστη.

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Visual Studio 2005. Γιώργος Καµαρινός Developer Programs Marketing Manager Microsoft Hellas

Microsoft Visual Studio 2005. Γιώργος Καµαρινός Developer Programs Marketing Manager Microsoft Hellas Microsoft Visual Studio 2005 καισυνδροµέςmsdn Γιώργος Καµαρινός Developer Programs Marketing Manager Microsoft Hellas PΗrΣogress ηµερινή Rep ort Παρ ουσίαση Τι είναι το.net De? veloper Roadma Τα p νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment

Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 01, 2016 Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment Gelareh, Shahin; Nickel, Stefan; Pisinger, David Publication date: 2010 Document Version Publisher's

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Python. Διάλεξη 0

Εισαγωγή στην Python. Διάλεξη 0 Εισαγωγή στην Python Διάλεξη 0 Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διαφάνειες: Skaros, MadAGu Παρουσίαση: MadAGu Άδεια: Creative Commons 3.0 Τι είναι ο προγραμματισμός : Αλγόριθμος γραμμένος σε γλώσσα που καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

CS255 - Programming Lab

CS255 - Programming Lab ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ CS255 - Programming Lab Ενότητα: Tutorials Άγγελος Μπίλας Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial 5 Git Git is a distributed version control system. Version control

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Git & GitHub. Θέμης Παπαμελετίου Διονύσης Ζήνδρος

Σεμινάριο Git & GitHub. Θέμης Παπαμελετίου Διονύσης Ζήνδρος Σεμινάριο Git & GitHub Θέμης Παπαμελετίου Διονύσης Ζήνδρος ΕΜΠ 2015 Ποιοι είμαστε Θέμης Παπαμελετίου ΗΜΜΥ ΕΜΠ reembed Ex- Googler Διονύσης Ζήνδρος ΗΜΜΥ ΕΜΠ Ex- {Googler,TwiXer,deviantART} Βοηθοί & Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Version Control Systems Mercurial SCM. Μανώλης Κιαγιάς

Version Control Systems Mercurial SCM. Μανώλης Κιαγιάς Version Control Systems Mercurial SCM Μανώλης Κιαγιάς Version Control Systems Καλύπτουν δύο βασικές ανάγκες: Τήρηση πολλαπλών εκδόσεων των αρχείων πηγαίου κώδικα ενός Έργου με ευκολία Τη δυνατότητα συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069 TaxiCounter Android App Περδίκης Ανδρέας ME10069 Content Android Operating System Development Tools Taxi Counter Algorithm Design Development Process Android Operating System Android is a Linux-based operating

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις για άδειες πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και πνευματικά δικαιώματα: η εμπειρία της HEAL-Link

Συμβάσεις για άδειες πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και πνευματικά δικαιώματα: η εμπειρία της HEAL-Link Συμβάσεις για άδειες πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και πνευματικά δικαιώματα: η εμπειρία της HEAL-Link Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Συντονίστρια Μόνιμη Επιτροπή Περιοδικών HEAL-Link HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Code: 565804gr

Εγχειρίδιο χρήσης. Code: 565804gr Εγχειρίδιο χρήσης d-copia6500mf/8000mf GR Code: 565804gr ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti All rights reserved

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Code: 566005gr

Εγχειρίδιο χρήσης. Code: 566005gr Εγχειρίδιο χρήσης d-copia3500mf/4500mf/5500mf GR Code: 566005gr ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti All rights

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχοι εμπορικών σημάτων

Κάτοχοι εμπορικών σημάτων 1 / 12 Κάτοχοι εμπορικών σημάτων Καταχωρήστε το δικό σας αποκλειστικό δίκτυο Φρόγκανς κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά προτεραιότητα εγγραφής για κατόχους εμπορικών σημάτων 2 / 12 Προϊόντα και Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 9. Styling with Javascript

Εργαστήριο 9. Styling with Javascript Εργαστήριο 9 Styling with Javascript Pimp my Text with Javascript Today you'll write a page where the user can type text into a box, and by clicking on UI controls, the user can "pimp out" the text by

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες open source Εργαλεία Ανάπτυξης Κώδικα ΕΛ/ΛΑΚ. Απόστολος Βόγκλης Βασίλειος Καραβασίλης Μονάδα Αριστείας ΕΛΛΑΚ ΕΤΕΠΗ 9/3/2015

Άδειες open source Εργαλεία Ανάπτυξης Κώδικα ΕΛ/ΛΑΚ. Απόστολος Βόγκλης Βασίλειος Καραβασίλης Μονάδα Αριστείας ΕΛΛΑΚ ΕΤΕΠΗ 9/3/2015 Άδειες open source Εργαλεία Ανάπτυξης Κώδικα ΕΛ/ΛΑΚ Απόστολος Βόγκλης Βασίλειος Καραβασίλης Μονάδα Αριστείας ΕΛΛΑΚ ΕΤΕΠΗ 9/3/2015 Άδειες open source Εισαγωγή Υπάρχουν πολλές άδειες open source περίπου

Διαβάστε περισσότερα

FSM Toolkit Exercises

FSM Toolkit Exercises ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Καθηγητής: Αλέξανδρος Ποταμιάνος Ονοματεπώνυμο: Α Μ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΗΛ 413 : Συστήματα Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν.

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν. ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηύνπ «Web Science» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα