ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ηµιουργία Βάσης, Πίνακα, Domain Γιώργος Μαρκοµανώλης

2 Περιεχόµενα ηµιουργία Βάσης... 1 ηµιουργία µιας shadow βάσης... 2 ιαγραφή της shadow βάσης... 2 ιαγραφή βάσης... 2 ηµιουργία Πινάκων... 3 Προκαθορισµένη τιµή (Default)... 4 Character set... 5 Η εντολή Collate... 5 Στήλες που υπολογίζονται από άλλες (Computed)... 5 Not Null... 6 Primary Key... 6 Unique Constraint... 7 Αλλαγή ονόµατος στήλης... 8 Αλλαγή τύπου δεδοµένων στήλης... 8 ιαγραφή στήλης... 8 ιαγραφή περιορισµού... 9 ιαγραφή περιορισµών CHECK... 9 Προσθήκη στήλης... 9 Προσθήκη περιορισµού σε πίνακα... 9 ιαγραφή πίνακα... 9 Domain ηµιουργία Domain Τύπος εδοµένων για Domain Η ιδιότητα Default Ιδιότητα NOT NULL Εντολή CHECK Αλλαγή του Domain ιαγραφή Domain ηµιουργία script (sql αρχείου) ηµιουργία βάσης από sql αρχείο ηµιουργία backup Επαναφορά από backup... 18

3 ηµιουργία Βάσης ηµιουργία Βάσης Αρχικά συνδεθείτε στην Firebird. Για να συνδεθείτε στην Firebird πληκτρολογήστε την εντολή: isql u sysdba p ο κωδικός που έχετε χωρίς τα. Η σύνταξη της εντολής για δηµιουργία µιας βάσης είναι η παρακάτω: CREATE DATABASE πλήρης_διαδροµή της βάσης [USER όνοµα_χρήστη PASSWORD κωδικός χρήστη ] [DEFAULT CHARACTER SET charset]; Για Ελληνικά το charset είναι το ISO88597 Η εντολή δηµιουργίας µιας βάσης έχει και άλλες συνθήκες αλλά ξεφεύγουν από τον σκοπό των εργαστηρίων. Παρατηρήσεις: Αν δεν χρησιµοποιήσετε καθόλου όνοµα χρήστη και κωδικό στην παραπάνω εντολή, τότε ο χρήστης µε τον οποίο συνδεθήκατε στην βάση, θεωρείται ο δηµιουργός της βάσης, ενώ αν χρησιµοποιήσετε όνοµα χρήστη και κωδικό, τότε θα είναι αυτός ο που έχει πλήρη δικαιώµατα στην βάση. Επίσης αν δεν χρησιµοποιήσετε charset τότε θα χρησιµοποιηθεί η Αγγλική γλώσσα. Παράδειγµα Για να δηµιουργήσετε µια βάση στον φάκελο d:\databases\ µε όνοµα mathimatiko, πληκτρολογήστε την εντολή: CREATE DATABASE d:\databases\mathimatiko.fdb ; Παρατήρηση: Ο δηµιουργός της βάσης είναι ο χρήστης µε τον οποίο έχετε συνδεθεί στην βάση. Ο χρήστης sysdba έχει πρόσβαση σε όλες τις βάσεις. Αν έχετε συνδεθεί στην Firebird σαν sysdba και δώστε την εντολή CREATE DATABASE d:\databases\mathimatiko.fdb user όνοµα_χρήστη password κωδικός ; Τότε ο ιδιοκτήτης της βάσης θα είναι ο νέος χρήστης. ιαδικασία shadowing Αν συµβεί κάποιο πρόβληµα στον δίσκο ή στο δίκτυο (αν επικοινωνεί ο χρήστης µε την βάση µέσω δικτύου) ή γίνει κάποιο άλλο λάθος του λειτουργικού, υπάρχει η δυνατότητα για επανάκτηση της βάσης µε την διαδικασία shadowing που δεν είναι τίποτα άλλο παρά 1

4 ηµιουργία Βάσης µόνο µια διαδικασία µε την οποία δηµιουργείται ένα πιστό αντίγραφο της βάσης κατά την δηµιουργία της και την αλλαγή των περιεχοµένων της. εν χρησιµεύει σαν backup της βάσης και αν την διαγράψετε δεν θα λειτουργεί πλέον η διαδικασία για αυτή την βάση. εν µπορείτε να συνδεθείτε σε µια βάση που έχει δηµιουργηθεί από shadowing. Μια βάση shadowing πρέπει να δηµιουργηθεί σε άλλον δίσκο από αυτόν που υπάρχει η αρχική βάση ώστε άµα χαλάσει ο δίσκος να µπορέστε να επαναφέρετε την βάση. ηµιουργία µιας shadow βάσης 1) Συνδεθείτε µε την βάση που θέλετε να χρησιµοποιήσετε την διαδικασία shadowing. 2) Πληκτρολογήστε την εντολή: CREATE SHADOW έναν_ακέραιο CONDITIONAL πλήρης διαδροµή της βάσης µε επέκταση της βάσης shd ; Παράδειγµα Για να δηµιουργήσετε µια βάση στον φάκελο d:\databases\ της βάσης employee ακολουθήστε τα βήµατα: 1) Συνδεθείτε στην βάση employee. 2) Πληκτρολογήστε την εντολή: CREATE SHADOW 1 CONDITIONAL d:\databases\employee.shd ; Προσοχή: Το όνοµα της shadow βάσης πρέπει να είναι ίδιο µε το όνοµα της αρχικής βάσης και η επέκταση του αρχείου είναι shd. ιαγραφή της shadow βάσης Η εντολή για την διαγραφή της shadow βάσης είναι η ακόλουθη: DROP SHADOW αριθµός; Όπου αριθµός, είναι ο ακέραιος που χρησιµοποιήσατε όταν δηµιουργήσατε την shadow βάση. Αν δεν θυµάστε τον αριθµό, συνδεθείτε µε την βάση που θέλετε να διαγράψετε την shadow, δώστε την εντολή show database; και θα δείτε τον αριθµό της shadow. ιαγραφή βάσης Συνδεθείτε µε την βάση που θέλετε να διαγράψετε και πληκτρολογήστε τις εντολές: DROP DATABASE; COMMIT; 2

5 Πίνακες Πίνακες ηµιουργία Πινάκων Αρχικά έχετε δηµιουργήσει την βάση για την οποία θα φτιάξετε τους πίνακες. Επίσης έχετε συνδεθεί στην βάση και έχετε δηµιουργήσει τα domain που θέλετε να χρησιµοποιήσετε. Η γενική σύνταξη της εντολής για την δηµιουργία πινάκων είναι: CREATE TABLE όνοµα_πίνακα (ορισµός γνωρισµάτων του πίνακα). Πρέπει το όνοµα του πίνακα να είναι µοναδικό σε κάθε βάση, δηλαδή δεν γίνεται να δηµιουργήσετε σε µια βάση δύο πίνακες µε το ίδιο όνοµα. Για τον ορισµό των γνωρισµάτων του πίνακα πρέπει να ορίσουµε: Τον όνοµα του πεδίου που είναι µοναδικό στον πίνακα. Ένα από τα ακόλουθα 1) Τύπος δεδοµένων 2) Μια έκφραση για µια στήλη που υπολογίζεται από άλλες 3) Το όνοµα ενός domain Προκαθορισµένη τιµή αν έχει Αν δέχεται το NULL ή όχι Αν υπάρχει κάποιος έλεγχος Αλλαγή της διάταξης των γραµµάτων µε collate Παράδειγµα Θα δηµιουργήσουµε έναν πίνακα µε όνοµα student και θα έχει σαν γνωρίσµατα: sudent_id (αριθµός µητρώου), First_name, Last_name, Full_name και Phone_number το κινητό τηλέφωνο των φοιτητών. 3

6 Πίνακες Πριν προχωρήσετε πρέπει να αποφασίσουµε το κάθε γνώρισµα τι τύπος δεδοµένων είναι. Το student_id επειδή µπορεί να είναι µεγάλος αριθµός θα το δηλώσουµε σαν BIGINT. Το όνοµα δεν θα είναι πάνω από 20 χαρακτήρες. Το επώνυµο θα είναι µέχρι 50 χαρακτήρες. Το full_name στηρίζεται στο first_name και last_name.τέλος το phone_number θα είναι ένα domain που θα δηλώσουµε σε λίγο. Ορίζουµε το Domain: Create domain tel_number as varchar(10) check (value like (69%)% ); Βάλαµε την τιµή like (69%)% γιατί όλα τα νούµερα κινητών αρχίζουµε µε 69. Έπειτα δηµιουργούµε τον πίνακα. CREATE TABLE student ( STUDENT_ID BIGINT NOT NULL, FIRST_NAME VARCHAR(20), LAST_NAME VARCHAR(50), FULL_NAME COMPUTED BY (FIRST_NAME LAST_NAME), PHONE_NUMBER TEL_NUMBER); Παρατήρηση: Ο χρήστης που δηµιουργεί τον πίνακα, είναι και αυτός που έχει δικαιοδοσία στον πίνακα. Επίσης θα µπορούσατε να προσθέσετε το check κατά την δηµιουργία του πίνακα δίπλα από την στήλη που θέλετε να έχει το check. Γνωρίσµατα που έχουν οριστεί µε domain Αν ένα γνώρισµα έχει οριστεί µε domain, µπορείτε να ορίσετε κατά την δηµιουργία του πίνακα νέα προκαθορισµένη τιµή, ένα νέο έλεγχο και νέα διάταξη µε το collate και να λαµβάνονται αυτές επιλογές και όχι του domain. Προσοχή: Ένα domain που έχει οριστεί ώστε να µην παίρνει την κενή τιµή το γνώρισµα δεν γίνεται να ορίσετε τιµή NULL κατά την δηµιουργία του πίνακα. Προκαθορισµένη τιµή (Default) Η προκαθορισµένη τιµή αποτρέπει την δηµιουργία λαθών κατά την εισαγωγή δεδοµένων. Αν δεν υπάρχει το όνοµα της σ τηλης κατά την εισαγωγή δεδοµένων, τότε σε αυτή την στήλη θα καταχωρηθεί η προκαθορισµένη τιµή. 4

7 Πίνακες Η προκαθορισµένη τιµή µπορεί να είναι: Μια σταθερά. Μεταβλητή όπως CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_USER και άλλα. Ηµεροµηνία όπως NOW, TOMORROW και άλλα/ NULL. Character set Το Character set το χρησιµοποιούµε για χαρακτήρες ή blob στήλες για το περιεχόµενο που θα αποθηκεύεται. Παράδειγµα Αν θέλετε να δηµιουργήσετε έναν πίνακα µε το όνοµα description και να έχετε µια στήλη που να αποθηκεύεται Ελληνικό κείµενο, τότε δώστε την εντολή: CREATE TABLE description ( TITLE VARCHAR(100) CHARACTER SET ISO88597); Η εντολή Collate Χρησιµοποιείτε σε στήλες char ή varchar για να αλλάξετε την σειρά ταξινόµησης. Παράδειγµα Για να δηµιουργήσετε ένα πίνακα όπως πιο πάνω αλλά µε collation Ελληνικά στον παραπάνω πίνακα δώστε την εντολή: CREATE TABLE description ( TITLE VARCHAR(100) CHARACTER SET ISO88597 COLLATE ISO8859_7); Στήλες που υπολογίζονται από άλλες (Computed) Στήλες στις οποίες το περιεχόµενο είναι το σύνολο κάποιων άλλων στηλών είναι computed. Η σύνταξη της εντολής είναι: όνοµα_στήλης COMPUTED BY (στήλες) 5

8 Πίνακες Όπως είδαµε παραπάνω για την δηµιουργία του πίνακα χρησιµοποιήσαµε την εντολή: CREATE TABLE student ( STUDENT_ID BIGINT NOT NULL, FIRST_NAME VARCHAR(20), LAST_NAME VARCHAR(50), FULL_NAME COMPUTED BY (FIRST_NAME LAST_NAME), PHONE_NUMBER TEL_NUMBER); Οπότε η στήλη FULL_NAME περιέχει το FIRST_NAME και το LAST_NAME Παρατήρηση: Οι περιορισµοί που µπαίνουν σε computed στήλες αγνοούνται. Επίσης δεν µπορείτε να κάνετε index µια computed στήλη. (Θα µιλήσουµε αργότερα για το index). Περιορισµοί NOT NULL Με αυτό τον περιορισµό πρέπει η στήλη να περιέχει οπωσδήποτε τιµές. Πρέπει να χρησιµοποιείτε σε στήλες που είναι primary key ή unique. εν µπορείτε να αλλάξετε αυτό τον περιορισµό χωρίς να διαγράψετε την στήλη. PRIMARY KEY Μια στήλη ή το µικρότερο σύνολο στηλών που έχει τιµή διαφορετική για κάθε γραµµή είναι primary key. ηλαδή αν ξέρουµε το primary key και µπορούµε να βρούµε µοναδική την γραµµή Το primary key καλύτερα να είναι µια στήλη αν γίνεται. Το πως θα το βρίσκεται είναι θέµα λογικής. Παράδειγµα Αν θέλετε σε έναν πίνακα µε το όνοµα student, ο αριθµός µητρώου (student_id) να είναι primary key, τότε πληκτρολογήστε την εντολή: CREATE TABLE student( STUDENT_ID BIGINT NOT NULL PRIMARY KEY); COMMIT; 6

9 Πίνακες Προσοχή: Για να δηλώσετε µια στήλη σαν primary key, πρέπει να την δηλώσετε και σαν NOT NULL. Αν θέλετε να δηµιουργήσετε έναν δικό σας περιορισµό µε όνοµα PRI για το primary key, και όχι του συστήµατος που δηµιουργήθηκε πριν, τότε δώστε την εντολή: CREATE TABLE student( STUDENT_ID BIGINT NOT NULL, CONSTRAINT PRI PRIMARY KEY(STUDENT_ID)); Προσθήκη primary key σε ήδη δηµιουργηµένο πίνακα Έστω δηµιουργούµε τον πίνακα: CREATE TABLE example( NUM INTEGER NOT NULL); COMMIT; Για να κάνετε την στήλη NUM primary key, δώστε την εντολή: ALTER TABLE example ADD CONSTRAINT PK PRIMARY KEY(NUM); UNIQUE CONSTRAINT Όπως το Primary key έτσι και µε το unique µπορείτε να ορίσετε ότι δεν θα υπάρχουν δύο σειρές που θα έχουν ίδιες τιµές σε µια στήλη ή σε ένα σύνολο στηλών. Ο unique περιορισµός δηµιουργεί ένα unique key χρήσιµο για περιπτώσει που θέλετε να ψάξετε στην βάση αλλά και για δηµιουργία foreign keys που θα µιλήσουµε αργότερα. Στην πράξη ορίζετε unique και στην περίπτωση που έχετε δύο ή παραπάνω υποψήφια primary key και ορίζετε το ένα primary key και τα άλλα unique. Παράδειγµα Θα δηµιουργήσετε ένα πίνακα που αποθηκεύεται ο αριθµός µητρώου του φοιτητή και το τηλέφωνό του. Ο αριθµός µητρώου του φοιτητή είναι primary key. Όµως αν θεωρήσουµε ότι δεν υπάρχουν φοιτητές µε ίδιο νούµερο τηλεφώνου, τότε και αυτό θα µπορούσε να είναι κλειδί. ιαλέγουµε σαν κύριο κλειδί αυτό που πιστεύουµε ότι προσδιορίζει τον φοιτητή, τον αριθµό µητρώου γιατί τηλέφωνο µπορεί να αλλάξει, αριθµό µητρώου όµως όχι. 7

10 Πίνακες ώστε την εντολή: CREATE DATABASE students( STUDENT_ID BIGINT NOT NULL PRIMARY KEY, ADDRESS VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE); Επεξεργασία πίνακα Με την εντολή ALTER TABLE µπορείτε να ξεκινήσετε την διαδικασία για να αλλάξετε, να διαγράψετε και να προσθέσετε στήλες ή περιορισµούς σε έναν πίνακα. Προσοχή: Όταν αλλάξετε κάτι σε µια στήλη προσέξτε µην υπάρχουν εξαρτήσεις από περιορισµούς, όψεις ή κάτι άλλο και δηµιουργηθούν προβλήµατα. ιαγράψτε πρώτα κάθε εξάρτηση. Αλλαγή ονόµατος στήλης Για να αλλάξετε το όνοµα STUDENT_ID σε STUDENTS_ID, πληκτρολογήστε την εντολή: ALTER TABLE students ALTER COLUMN STUDENT_ID TO STUDENTS_ID; Αλλαγή τύπου δεδοµένων στήλης Για να αλλάξετε τύπο δεδοµένων από BIGINT σε VARCHAR(10) δώστε την εντολή: ALTER TABLE STUDENTS ALTER COLUMN STUDENTS_ID TYPE VARCHAR(10); ιαγραφή στήλης Για να µπορέσετε να διαγράψετε στήλη πρέπει να µην είναι unique, primary key ή foreign key, να µην έχει έλεγχο (check) και να µην χρησιµοποιείτε σε view, trigger, stored procedure. Για να διαγράψετε την στήλη ADDRESS από τον πίνακα STUDENTS δώστε την εντολή: ALTER TABLE STUDENTS DROP ADDRESS; Για να διαγράψετε πολλές στήλες µαζί, δώστε την εντολή: ALTER TABLE NAME 8

11 Πίνακες DROP COLUMN1_NAME, DROP COLUMN2_NAME; ιαγραφή περιορισµού Για να διαγράψετε έναν περιορισµό µε όνοµα TER, δώστε την εντολή: ALTER TABLE NAME DROP CONSTRAINT TER; ιαγραφή περιορισµών CHECK Η διαγραφή ενός check που ορίστηκε κατά την δηµιουργία ενός πίνακα διαγράφεται µε την εντολή: ALTER TABLE NAME DROP CONSTRAINT NAME_OF_CHECK; Για να διαγράψετε check από domain πρέπει να αλλάξετε τύπο δεδοµένων ή domain. Προσθήκη στήλης Για να προσθέσετε δύο στήλες στον πίνακα students µε όνοµα f_name και l_name όπου καταχωρούν όνοµα και επώνυµο, δώστε την εντολή: ALTER TABLE STUDENTS ADD F_NAME VARCHAR(30) NOT NULL, ADD L_NAME VARCHAR(50) NOT NULL; Για να προσθέσετε στήλη m_name µε περιορισµό unique δώστε την εντολή: ALTER TABLE STUDENTS ADD M_NAME VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE; Προσθήκη περιορισµού σε πίνακα ALTER TABLE STUDENTS ADD CONSTRAINT CON1 UNIQUE(L_NAME); ιαγραφή πίνακα Για να διαγράψετε τον πίνακα students, δώστε την εντολή DROP TABLE STUDENTS; 9

12 Domains Domains Το Domain είναι ένας τύπος δεδοµένων που καθορίζεται από τον χρήστη. εν είναι δυνατόν να φτιάξετε έναν νέο τύπο δεδοµένων µε τα εργαλεία που έχει η firebird, αλλά µε ένα domain µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα πακέτο µε ιδιότητες των τύπων δεδοµένων που υπάρχουν ήδη, να του δώσετε ένα όνοµα και να το χρησιµοποιείτε σαν τύπο δεδοµένων για την δήλωση στηλών σε πίνακες. Ένα Domain είναι διαθέσιµο για κάθε πίνακα που υπάρχει στην βάση. Όλες οι στήλες, σε κάθε πίνακα που είναι ορισµένες µε το ίδιο Domain θα έχουν ολόιδιες ιδιότητες, οι οποίες κληρονοµούν τις ιδιότητες του Domain οι οποίες µπορεί να είναι: Τύπος δεδοµένων (είναι υποχρεωτικό να υπάρχει σε κάθε Domain) Default value για εισαγωγή δεδοµένων. ηλαδή όταν εισάγετε δεδοµένα στον πίνακα, οι στήλες που είναι ορισµένες µε το Domain να έχουν µια αρχική τιµή. Αν γίνεται αυτή η στήλη να παίρνει NULL τιµές ή όχι. CHECK περιορισµοί. Character set (χρησιµοποιείτε µόνο σε τύπους δεδοµένων συµβολοσειρών και blob) Collation order (για συµβολοσειρές µόνο). Επεξήγηση για το Character set και Collation order: Το Character_set ρυθµίζει τους χαρακτήρες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποθήκευση κειµένου σε στήλες µε τύπο δεδοµένων CHAR, VARCHAR και BLOB SUB_TYPE 1, καθώς και τα byte που χρειάζεται κάθε χαρακτήρας. Το Collation order ρυθµίζει την διάταξη των γραµµάτων για σύγκριση συµβολοσειρών. Σηµείωση: εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ξένα κλειδιά σε στήλες που έχουν οριστεί µε Domain. Τα ξένα κλειδιά θα τα δούµε αργότερα. Παράδειγµα Έστω ότι σε ένα πίνακα αποθηκεύουµε το επώνυµο των υπαλλήλων που δουλεύουν σε µια εταιρεία και θέλουµε να είναι όλα τα γράµµατα µε κεφαλαία και έστω ότι το επώνυµο θα έχει µήκος το πολύ 50 χαρακτήρες και φυσικά κάθε υπάλληλος θα έχει επώνυµο, δεν γίνεται να υπάρχει κενό πεδίο. Τότε θα γράψουµε: 10

13 Domains CREATE DOMAIN SURNAME AS CHAR(50) NOT NULL CHECK (VALUE=UPPER(VALUE)); Παρατήρηση: Μετά από εντολές σχετικά µε δηµιουργία και εισαγωγή δεδοµένων θα πληκτρολογείτε την εντολή COMMIT; Με τον παραπάνω τρόπο δηµιουργούµε Domain µε το όνοµα SURNAME, έχει τύπο δεδοµένων CHAR µέχρι 50 χαρακτήρες και δεν είναι ποτέ κενό (NULL). Επίσης κάνει έλεγχο αν το δεδοµένο που θέλετε να εισάγετε (VALUE), έχει όλα τα γράµµατα κεφαλαία (UPPER). ηµιουργία Domain Η σύνταξη για την δηµιουργία Domain είναι η ακόλουθη: CREATE DOMAIN όνοµα_domain [AS] <τύπος δεδοµένων> [DEFAULT {literal NULL USER}] [NOT NULL] [CHECK (<συνθήκες>)] [CHARSET charset NONE] [COLLATE collation]; Ό,τι υπάρχει µέσα σε [] είναι προαιρετικό. Πρέπει το όνοµα_domain να είναι µοναδικό σε κάθε βάση. Τύπος εδοµένων για Domain Ο τύπος δεδοµένων είναι υποχρεωτικό να υπάρχει και µπορεί να είναι όποιος θέλετε αρκεί να τον υποστηρίζει η Firebird. εν είναι δυνατόν να βάλετε σαν τύπο δεδοµένων, ένα άλλο domain. Παράδειγµα Με την εντολή: CREATE DOMAIN DESCRIPTION AS BLOB SUB_TYPE TEXT CHARACTER SET ISO ; ηµιουργείται ένα blob domain µε όνοµα DESCRIPTION, µε το οποίο µπορείτε σε µια στήλη να αποθηκεύσετε Ελληνικό κείµενο. Το προκαθορισµένο CHARACTER SET είναι τα αγγλικά αλλά µε το domain το αλλάζετε για κάθε στήλη που θα δηλωθεί µε το domain. 11

14 Domains Η ιδιότητα Default Μπορείτε να ορίσετε µια default τιµή την οποία θα χρησιµοποιεί η Firebird για την εισαγωγή δεδοµένων, όταν δεν έχετε κάποια τιµή στην εντολή insert για την συγκεκριµένη στήλη. Οι προκαθορισµένες τιµές µπορεί να είναι: Ένας σταθερός. Μπορείτε να ορίσετε µια συµβολοσειρά, ένα νούµερο ή µια ηµεροµηνία ακόµα και το µηδέν για στήλες που δεν παίρνουν τιµή NULL. CURRENT_TIMESTAMP (την ηµεροµηνία και την ώρα την στιγµή που γίνεται η εισαγωγή δεδοµένων), CURRENT_DATE (την ηµεροµηνία την στιγµή που γίνεται η εισαγωγή δεδοµένων), CURRENT_TIME (την ώρα την στιγµή που γίνεται εισαγωγή των δεδοµένων) ή ηµεροµηνία. USER (όνοµα χρήστη), CURRENT_USER (ο χρήστης που είναι συνδεδεµένος) ή CURRENT_ROLE (ο role που χρησιµοποιείτε εκείνη την στιγµή). CURRENT_CONNECTION (η σύνδεση µε την οποία γίνεται η σύνδεση µε την βάση κατά την διάρκεια εισαγωγής δεδοµένων) ή CURRENT_TRANSACTION (η συναλλαγή µε την οποία γίνεται η εισαγωγή δεδοµένων). Μπορείτε να δηλώσετε και ένα domain σαν NULL, αλλά αυτό γίνεται αυτόµατα όταν δεν είναι δηλωµένο σαν NOT NULL. Παράδειγµα Θα δηµιουργήσουµε ένα domain µε το όνοµα payment, η τιµή του µισθού πρέπει να είναι το πολύ 2000 ευρώ και η προκαθορισµένη τιµή µισθού είναι 1000 ευρώ. Άρα θα έχουµε: CREATE DOMAIN payment AS INTEGER DEFAULT 1000 CHECK (VALUE<2000); Προσοχή: Η default τιµή θα δουλέψει κατά την εισαγωγή νέας γραµµής σε έναν πίνακα και µόνο αν η εντολή insert δεν περιέχει την στήλη που είναι δηλωµένη µε το domain µε την default τιµή. 12

15 Domains Ιδιότητα NOT NULL Με αυτή την ιδιότητα πρέπει όλα τα πεδία της στήλης να έχουν κάποια τιµή και να µην είναι κενά. Εντολή CHECK H εντολή CHECK συντάσσετε ως CHECK(συνθήκη) και έχει σκοπό να περιορίζει τα δεδοµένα που θέλουµε να αποθηκεύουµε στον πίνακα, όπου συνθήκη µπορεί να είναι µία ή περισσότερες από τις παρακάτω: Συνθήκη= 1) VALUE (αριθµητικός τελεστής) <val> ηλαδή αν θέλουµε η τιµή που θα καταχωρείτε στην βάση να είναι πάνω από 1000, τότε έχουµε: VALUE>1000 Ο αριθµητικός τελεστής µπορεί να είναι: =,<,>,<=,>=,!<,!>,<>,!= Το!< σηµαίνει όχι µικρότερο από Το!> σηµαίνει όχι µεγαλύτερο από Το!=, <> σηµαίνει όχι ίσο µε 2) VALUE [NOT] BETWEEN <val> AND <val> Αυτή η συνθήκη είναι για να ελέγχουµε αν τα δεδοµένα εισαγωγής είναι µεταξύ δύο τιµών. Αν θέλετε να αποθηκεύονται µόνο οι τιµές που είναι µεταξύ του 1000 και του 5000, τότε έχουµε: VALUE BETWEEN 1000 AND 5000 Αν θέλετε τις τιµές που είναι έξω από το παραπάνω διάστηµα, τότε έχουµε: VALUE NOT BETWEEN 1000 AND ) VALUE [NOT] LIKE <val> Αυτή η συνθήκη ελέγχει αν η VALUE είναι ίση µε µια συµβολοσειρά, της οποίας ορίζουµε ένα µέρος της. Αν θέλουµε να καταχωρείται το νούµερο ενός κινητού τηλεφώνου το οποίο ξέρουµε ότι θα ξεκινάει µε τα ψηφία 69, τότε θα έχουµε: 13

16 Domains VALUE LIKE 69% Όταν θέλουµε να ψάξουµε για µια συµβολοσειρά της οποίας ξέρουµε ένα µέρος της, τότε γράφουµε: VALUE LIKE %name% Με την παραπάνω εντολή επιτρέπετε τα δεδοµένα να είναι της µορφής: µια_λέξη_name_µια_λέξη ή µια_λέξη_name, ή name_µια_λέξη ή name. Αντίστοιχα µε την εντολή VALUE NOT LIKE %name% θέλουµε τα δεδοµένα να µην είναι αυτά που δέχεται η εντολή χωρίς το NOT. Με το σύµβολο % έχουµε ή κανέναν χαρακτήρα ή έναν ή πολλούς. Με το σύµβολο _ έχουµε έναν χαρακτήρα. 4) VALUE [NOT] IN (<val> [,<val> ]) Αυτή η συνθήκη ελέγχει αν το δεδοµένο εισαγωγής είναι µια από τις τιµές <val>. ηλαδή αν ξέρουµε τις πιθανές τιµές µιας στήλης µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε αυτή την συνθήκη. Για παράδειγµα αν ξέρουµε ότι σε µια στήλη τις πιθανές απαντήσεις, έστω ότι είναι 4 απαντήσεις, τότε θα έχουµε: VALUE IN ( A1, A2, A3, A4 ) Οπότε θα γίνεται έλεγχος αν το δεδοµένο εισαγωγής είναι µια από αυτές τις λέξεις. Με το ΝΟΤ γίνεται έλεγχος αν τα δεδοµένα εισαγωγής δεν είναι κάποιο από τις τιµές στην συνθήκη. 5) VALUE IS [NOT] NULL Με την συνθήκη VALUE IS NULL επιτρέπουµε στην Furebird να µην καταχωρεί καµιά τιµή. Με το NOT πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει τιµή. 6) VALUE [NOT] CONTAINING <val> Με την συνθήκη VALUE CONTAINING <val> επιτρέπουµε την εισαγωγή δεδοµένων που περιέχουν την τιµή val. Για να καταχωρούµε τα δεδοµένα που έχουν την λέξη ma, δίνουµε την συνθήκη: VALUE CONTAINING ma Με το ΝΟΤ πρέπει τα δεδοµένα να µην περιέχουν αυτή την λέξη. 14

17 Domains 7) VALUE [NOT] STARTING WITH <val> Με την συνθήκη VALUE STARTING WITH <val> επιτρέπουµε την εισαγωγή δεδοµένων που ξεκινάνε µε την τιµή val. Αν θέλουµε να καταχωρούµε νούµερο κινητού, τότε µπορούµε να δώσουµε την συνθήκη: VALUE STARTING WITH 69 Με το ΝΟΤ πρέπει τα δεδοµένα να µην ξεκινάνε µε την τιµή val. 8) Μια συνθήκη µπορεί να είναι ίση µε µια άλλη συνθήκη ή όχι ίση. 9) Μια συνθήκη µπορεί να είναι ίση µε µία συνθήκη από πολλές, δηλαδή Συνθήκη = Συνθήκη OR Συνθήκη 10) Μια συνθήκη µπορεί να είναι η τοµή δύο ή περισσότερων συνθηκών, δηλαδή Συνθήκη = Συνθήκη AND Συνθήκη Με την εντολή CHECK γίνεται έλεγχος αν µπορεί να καταχωρηθεί κάποια τιµή που θέλετε να εισάγετε και αν δεν ικανοποιεί τον έλεγχο, τότε δηµιουργείτε µια εξαίρεση. Αν επιτρέπετε σε ένα πεδίο τιµών ενός πεδίου να παίρνει τιµή NULL, πρέπει να δηλώνεται στον έλεγχο. Ένα Domain µπορεί να έχει µόνο έναν έλεγχο, όµως ο έλεγχος µπορεί να έχει πολλές συνθήκες. Καλό είναι όταν έχετε πολλαπλές συνθήκες να τις βάζετε παρενθέσεις για να µην γίνουν λάθη. Αν θέλετε να φτιάξετε ένα domain µε το όνοµα test και ότι το πεδίο τιµών ενός πεδίου δεν θα είναι µηδέν και θα ξεκινάει από το γράµµα τότε δίνεται την εντολή: create domain test as varchar(10) check ((value is not null) and (value starting with G )); Η Firebird δεν έχει τύπο δεδοµένων Boolean, δηλαδή τύπο δεδοµένων για την αποθήκευση µιας τιµή για true or false. Αυτό µπορεί να λυθεί µε την δηµιουργία ενός Domain. Αν θέλετε να αποθηκεύετε τιµές T,F ή Y,N θα χρησιµοποιείτε CHAR τύπο δεδοµένων, αλλιώς αν θέλετε να χρησιµοποιείτε 1,0 θα χρησιµοποιείτε SMALLINT. 15

18 Domains Boolean domain µε True, False και default False CREATE DOMAIN T_BOOLEAN AS CHAR DEAFAULT F NOT NULL CHECK(VALUE IN ( T, F )); Παρατήρηση: η συνθήκη NOT NULL µπορεί να µπει και πριν το check. Boolean domain µε 1,0 και NULL CREATE DOMAIN L_BOOLEAN AS SMALLINT CHECK ((VALUE IS NULL) OR (VALUE IN (1,0))); Μην χρησιµοποιείτε σαν ονόµατα domain λέξεις όπως Boolean, true, false γιατί είναι καταχωρηµένες από την Firebird. Αλλαγή του Domain Σε ένα domain µπορείτε να αλλάξετε: Το όνοµα Τον τύπο δεδοµένων Να διαγράψετε µια προκαθορισµένη τιµή Να θέσετε νέα προκαθορισµένη τιµή Να διαγράψετε έναν έλεγχο Να δηµιουργήσετε έναν έλεγχο εν µπορείτε να αλλάξετε την συνθήκη NOT NULL παρά µόνο αν διαγράψετε το domain και δηµιουργήσετε νέο. Η σύνταξη για αλλαγή του domain είναι η εξής: ALTER DOMAIN {όνοµα_υπάρχοντος_domain όνοµα_υπάρχοντος_domain TO νέο_όνοµα_domain}{ [SET DEFAULT {σταθερά NULL USER }] [DROP DEFAULT] [ADD [CONSTRAINT] CHECK (συνθήκη)] [DROP CONSTRAINT] TYPE τύπος_δεδοµένων 16

19 Domains }; Παραδείγµατα Για να αλλάξετε το όνοµα ενός domain που έχει το όνοµα month σε year, πληκτρολογήστε την εντολή: ALTER DOMAIN month TO year; Για να δώσετε νέα default τιµή την 20 σε ένα domain που λέγετε week, πληκτρολογήστε την εντολή: ALTER DOMAIN week SET DEFAULT 20; Για να αλλάξετε τον τύπο δεδοµένων του domain week σε integer, πληκτρολογήστε την εντολή: ALTER DOMAIN week TYPE INTEGER; Προσοχή: Η αλλαγή του τύπου δεδοµένων σε ένα domain δεν θα επιτραπεί αν πρόκειται να γίνει απώλεια δεδοµένων. Για να αλλάξετε τον περιορισµό στο domain weekκαι να βάλετε έναν νέο ο οποίος κάνει δεχτές τις τιµές άνω του 4, τότε πληκτρολογήστε την εντολή: ALTER DOMAIN week add check (value>4); Προσοχή: Αν το domain περιέχει ήδη έναν έλεγχο, πρέπει να τον διαγράψετε πριν βάλετε νέο έλεγχο. Εποµένως στην περίπτωση που υπάρχει έλεγχος, για να τον διαγράψετε πληκτρολογήστε την εντολή: ALTER DOMAIN week DROP CONSTRAINT; ιαγραφή Domain Για να διαγράψετε το domain week πληκτρολογήστε την εντολή: DROP DOMAIN week; Προσοχή: Προσέξτε µην διαγράψετε κάποιο domain που χρησιµοποιείτε από πίνακα γιατί θα δηµιουργηθούν προβλήµατα. 17

20 Scripts-Backups Scripts - Backup ηµιουργία script (sql αρχείου) Για να δηµιουργήσετε ένα sql αρχείο µε όνοµα name στον φάκελο firebird_1_5, για την βάση employee, δώστε την παρακάτω εντολή: isql u sysdba p ο_κωδικός_σας extract output c:\firebird_1_5\name.sql c:\firebird_1_5\examples\employee.fdb ηµιουργία βάσης από sql αρχείο Για να τρέξετε το αρχείο name.sql, πληκτρολογήστε την εντολή: INPUT c:\firebird_1_5\name.sql; Την παραπάνω εντολή την πληκτρολογείτε αφού έχετε µπει στην γραµµή εντολών SQL. ηµιουργία backup Για να κάνετε backup την βάση employee που είναι στον φάκελο c:\firebird_1_5\examples\ και να δηµιουργήσετε ένα αρχείο employee στον φάκελο d:\databases\ που θα είναι το backup πληκτρολογήστε την εντολή: gbak b user sysdba pas masterkey c:\firebird_1_5\examples\employee.fdb d:\databases\employee.fbk Όπου masterkey βάλτε τον κωδικό σας. Την παραπάνω εντολή θα την πληκτρολογήσετε όταν είστε στον φάκελο c:\firebird_1_5\bin\ Επαναφορά από backup Για να επαναφέρετε την βάση από ένα backup αρχείο, πληκτρολογήστε την εντολη: gbak c user sysdba pas masterkey d:\databases\employee.fbk c:\firebird_1_5\examples\employee.fdb Όπου masterkey βάλτε τον κωδικό σας. Αν θέλετε η επαναφορά της βάσης να διαγράψει µια βάση που ήδη υπάρχει, τότε στην παραπάνω εντολή αντί για gbak c πληκτρολογήστε gbak r. 18

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Views, Triggers Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Όψη... 1 ηµιουργία όψης... 2 Επιλογή CHECK... 3 Όψεις µόνο για εµφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Foreign key, Index, DML Ερωτήµατα Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Foreign Key... 1 Index... 4 DML Ερωτήµατα... 6 INSERT...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Stored procedures, Exceptions, ιακιώµατα Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Stored Procedures... 1 Exceptions... 1 Εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Insert, Update, Delete, Ένωση πινάκων Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Group By... 1 Having...1 Οrder By... 2 Εντολή Insert...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Triggers, Stored procedures Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Triggers-Ενηµέρωση δεδοµένων άλλων πινάκων... 1 Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τµήµα Μαθηµατικών Μάθηµα: Βάσεις εδοµένων (741) Εργαστηριακό Τεστ Οµάδα: Α 18/11/2004

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τµήµα Μαθηµατικών Μάθηµα: Βάσεις εδοµένων (741) Εργαστηριακό Τεστ Οµάδα: Α 18/11/2004 Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τµήµα Μαθηµατικών Μάθηµα: Βάσεις εδοµένων (741) Εργαστηριακό Τεστ Οµάδα: Α 18/11/2004 Θέλουµε να φτιάξουµε µια βάση στην οποία θα καταχωρούνται οι φοιτητές του τµήµατος Μαθηµατικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούµενα µαθήµατα: Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσεων Δεδοµένων (µε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) Δημιουργία Πεδίων Ορισμού Πεδίο Ορισμού είναι συστατικό του σχήματος για τον ορισμό των μακροεντολών

Διαβάστε περισσότερα

H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων

H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων Η γλώσσα SQL H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού Δεδομένων (ΓΟΔ) Γλώσσα Χειρισμού Δεδομένων (ΓΧΔ) Ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

SQL Τύποι Δεδομένων Δημιουργία Πίνακα Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (1)

SQL Τύποι Δεδομένων Δημιουργία Πίνακα Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (1) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγή στη My (1) Η (Structured Query Language) είναι μια πλήρης γλώσσα Βάσεων Δεδομενων Είναι δομημένη σε βάσεις που περιέχουν πίνακες Οι πίνακες αποτελούνται από γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

(Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2

(Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Η Γλώσσα SQL (Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Η γλώσσα SQL H SQL έχει διάφορα τµήµατα: Γλώσσα Ορισµού εδοµένων (ΓΟ ) Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 342 Βάσεις εδοµένων

ΕΠΛ 342 Βάσεις εδοµένων ΕΠΛ 342 Βάσεις εδοµένων Εργαστήριο 3 ο SQL - DML Ιωάννα Συρίµη syrimi@ucy.ac.cy Data Manipulation Language Εισαγωγή νέων Εγγραφών Insert Into ιαγραφή Εγγραφών Delete Αλλαγή υφιστάµενων Εγγραφών Update

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων «Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα» «Σημειώσεις για την SQL» ΕΞΑΜΗΝΟ: ΣΤ Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Πάτρα, Νοέμβριος 2010 SQL Create Table Η CREATE TABLE

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η συνθήκη WHERE βάζει περιορισμούς στις εγγραφές που επιστρέφονται. Ο όρος ORDER BY ταξινομεί τις εγγραφές που επιστρέφονται. Παράδειγμα: SELECT * FROM table_name ORDER

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 3 ο (26/11/2008) Εισαγωγή στην Mysql SQL Η SQL (Structured Query Language) είναι μια πλήρης γλώσσα Βάσεων Δεδομένων. Είναι δομημένη σε βάσεις που περιέχουν πίνακες.

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Σημειώσεις μαθήματος: http://medisp.bme.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος SQL Background SQL Structured Query Language Standard query γλώσσα για

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι έχουμε δει Μοντελοποίηση Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (1)

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (1) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγή στη MySQL (1) SQL Η SQL (Structured Query Language) είναι μια πλήρης γλώσσα Βάσεων Δεδομένων. Είναι δομημένη σε βάσεις που περιέχουν πίνακες. Οι πίνακες αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Άσκηση 2 Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Με δεδομένο το σχεσιακό διάγραμμα, η υλοποίηση μιας βάσης σε MySQL. 2. Η εισαγωγή δεδομένων στη βάση. Για το κείμενο των προδιαγραφών της

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα Insert Update Delete Alter.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (2)

Παράδειγμα Insert Update Delete Alter.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (2) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγή στη MySQL (2) ER Σχεσιακό Create Tables 1/4 CREATE TABLE student( name VARCHAR(25) DEFAULT 'unknown' NOT NULL, lastname VARCHAR(25) DEFAULT 'unknown' NOT NULL, AM INT(5)

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Περιορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Σχεσιακά Σχήματα Πράξεις Ενημερώσεων

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Σύνολο Ασκήσεων. Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1

2 ο Σύνολο Ασκήσεων. Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 2 ο Σύνολο Ασκήσεων Οι βαθμοί θα ανακοινωθούν αύριο μαζί με τους βαθμούς της προγραμματιστικής άσκησης Τα αστεράκια δείχνουν τον εκτιμώμενο βαθμό δυσκολίας (*) εύκολο (**) μέτριο (***) δύσκολο Βάσεις Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Postgress ΣΤΟΧΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ pgadmin ΥΠΟΒΑΘΡΟ. Συναρτήσεις στην PostgreSQL. 1. Γενικά

Postgress ΣΤΟΧΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ pgadmin ΥΠΟΒΑΘΡΟ. Συναρτήσεις στην PostgreSQL. 1. Γενικά ΣΤΟΧΟΣ Postgress Το 9ο εργαστήριο εισάγει τον/ην φοιτητή/τρια στη χρήση και προγραµµατισµό συναρτήσεων στην PostgreSQL. ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Η σχετική ύλη του βιβλίου του µαθήµατος (διαφάνειες και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Πίνακας Πεδίο Τύπος Κύριο κλειδί Αναφορική ακεραιότητα οντοτήτων Ξένο κλειδί Αναφορική ακεραιότητα δεδομένων Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 2 ΚΥΡΙΟ ΚΛΕΙΔΙ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΑΜ CHAR(5) ΟΝΟΜΑ VARCHAR(20)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Relational Model. SQL Μαθ. #11

ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Relational Model. SQL Μαθ. #11 ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Relational Model SQL Μαθ. #11 Ε-R Model for a COMPANY database The COMPANY relational database schema A relational database instance of the COMPANY schema SQL Μια γλώσσα σχεσιακής βάσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι εντολές CREATE TABLE, ALTER TABLE, CREATE KEY, ALTER KEY.

Οι εντολές CREATE TABLE, ALTER TABLE, CREATE KEY, ALTER KEY. Η γλώσσα ορισμού δεδομένων της SQL Οι εντολές CREATE TABLE, ALTER TABLE, CREATE KEY, ALTER KEY Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr Άνοιξη 2014 Περιεχόμενα 1 Δημιουργία πινάκων με την

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) Περιεχόμενο Διάλεξης Κεφάλαιο 5: Το Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Περιορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι [Σημειώσεις Εργαστηρίου]

Βάσεις Δεδομένων Ι [Σημειώσεις Εργαστηρίου] ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Βάσεις Δεδομένων Ι [Σημειώσεις Εργαστηρίου] Επιμέλεια: Καρβούνης Ευάγγελος, PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Αντωνιάδης Νικόλαος, Καθηγητής Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

PHPMyAdmin: Σύντομος οδηγός για αρχάριους

PHPMyAdmin: Σύντομος οδηγός για αρχάριους 2014 PHPMyAdmin: Σύντομος οδηγός για αρχάριους Καρούσος Νικόλαος Επιστημονικός Συνεργάτης Παρασκευά Σταυρούλα Φοιτήτρια, Εργαστηριακή Βοηθός, τμήμα ΕΠΔΟ Μεσολογγίου 33 Έκδοση 1.1 Πρόλογος... - 2-1. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) 1. Εισαγωγή Χαρακτηριστικά της γλώσσας Τύποι δεδοµένων Γλώσσα προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη 1 SQL-DDL Data Definition/Description Language (DDL): προσδιορίζουν τη δομή ή το σχήμα των δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Άσκηση 2 Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Με δεδομένο το σχεσιακό διάγραμμα, η υλοποίηση μιας βάσης σε MySQL. 2. Η εισαγωγή δεδομένων στη βάση. 3. Η υλοποίηση απλών ερωτημάτων mysql

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Βάσεις Δεδομένων (4 ο εξάμηνο) Εργαστήριο MySQL #6

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Βάσεις Δεδομένων (4 ο εξάμηνο) Εργαστήριο MySQL #6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βάσεις Δεδομένων (4 ο εξάμηνο) Εργαστήριο MySQL #6 Διδάσκων: Γιάννης Θεοδωρίδης Συντάκτης Κειμένου: Βαγγέλης Κατσικάρος Φεβρουάριος 2008 Περιεχόμενα JOIN συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014 Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο V Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι: η μελέτη ερωτημάτων τροποποίησης δομής / δεδομένων η μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή για το Εργαστήριο. Δρ. Τιάκας Ελευθέριος. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή για το Εργαστήριο. Δρ. Τιάκας Ελευθέριος. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή για το Εργαστήριο Δρ. Τιάκας Ελευθέριος Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016 2 Βασικοί στόχοι Μερικοί βασικοί στόχοι του εργαστηρίου είναι: Η ικανότητα ανάλυσης των απαιτήσεων, κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων ΗγλώσσαSQL (Structured Query Language)

Βάσεις Δεδομένων ΗγλώσσαSQL (Structured Query Language) Βάσεις Δεδομένων ΗγλώσσαSQL (Structured Query Language) Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Η Γλώσσα SQL - Μέρος Πρώτο 1 SQL - Structured Query Language (1) Ένας από τους βασικούς λόγους της απόλυτης επικράτησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης της MySQL

Οδηγίες Χρήσης της MySQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χρήσης της MySQL Διδάσκων: Γιάννης Θεοδωρίδης Συντάκτης Κειμένου: Βαγγέλης Κατσικάρος Νοέμβριος 2007 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη 1 3 η ενότητα: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και στην MySQL

Διαβάστε περισσότερα

Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων

Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων ΕΣΔ232 Οργάνωση Δεδομένων στη Κοινωνία της Πληροφορίας Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων Περιεχόμενα Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Εισαγωγή στο σχεσιακό μοντέλο Σχεσιακές γλώσσες ερωτημάτων Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Triggers

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Triggers Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Triggers CREATE TRIGGER Δήλωση δημιουργίας Trigger: CREATE [DEFINER = { user CURRENT_USER }] TRIGGER trigger_name trigger_time trigger_event ON tbl_name FOR EACH ROW trigger_stmt

Διαβάστε περισσότερα

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10;

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10; C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 4 ο Τελεστές Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Ο τελεστής εκχώρησης = Ο τελεστής = χρησιµοποιείται για την απόδοση τιµής (ή αλλιώς ανάθεση τιµής) σε µία µεταβλητή Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

- Αναπαράσταση ακέραιας τιµής : - Εύρος ακεραίων : - Ακέραιοι τύποι: - Πράξεις µε ακεραίους (DIV - MOD)

- Αναπαράσταση ακέραιας τιµής : - Εύρος ακεραίων : - Ακέραιοι τύποι: - Πράξεις µε ακεραίους (DIV - MOD) Η Γλώσσα Pascal Χαρακτηριστικά Τύποι Δεδοµένων Δοµή προγράµµατος 1. Βασικές έννοιες Χαρακτηριστικά της γλώσσας Pascal Γλώσσα προγραµµατισµού Συντακτικό Σηµασιολογία Αλφάβητο της γλώσσας Pascal (Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 16: SQL DML IV, SQL DCL, SQL TCL. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 16: SQL DML IV, SQL DCL, SQL TCL. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 16: SQL DML IV, SQL DCL, SQL TCL Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων (INSERT, UPDATE, DELETE) SQL DCL (GRANT, DENY, REVOKE)

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Η γλώσσα SQL (Structured Query Language) Εισαγωγή στην SQL (2) Ιστορικά Στοιχεία. SQL - Structured Query Language (1)

Βάσεις Δεδομένων Η γλώσσα SQL (Structured Query Language) Εισαγωγή στην SQL (2) Ιστορικά Στοιχεία. SQL - Structured Query Language (1) Βάσεις Δεδομένων Η γλώσσα SQL Structured Query Language) Παύλος Εφραιμίδης SQL - Structured Query Language 1) Ένας από τους βασικούς λόγους της απόλυτης επικράτησης των Σχεσιακών ΒΔ Εξασφαλίζει μεταφερσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι [Σημειώσεις Εργαστηρίου]

Βάσεις Δεδομένων Ι [Σημειώσεις Εργαστηρίου] ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Βάσεις Δεδομένων Ι [Σημειώσεις Εργαστηρίου] Χειμερινό Εξ. 2013-14 Επιμέλεια: Καρβούνης Ευάγγελος Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα 1 Σχεδιασμός Βάσης...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 4/2/2009 Δικαιώματα χρηστών - Προβολές (Views) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ MYSQL queries results mysql host DB server queries results Client host Β Δ Ηχρήσητηςmysql βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Β) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 9β: SQL (Διαχείριση εγγραφών, Όψεις, Περιορισμοί, Εναύσματα) Ευαγγελίδης Γεώργιος. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 9β: SQL (Διαχείριση εγγραφών, Όψεις, Περιορισμοί, Εναύσματα) Ευαγγελίδης Γεώργιος. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 9β: SQL (Διαχείριση εγγραφών, Όψεις, Περιορισμοί, Εναύσματα) Ευαγγελίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 7 Γλώσσα Ερωτημάτων SQL Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Σχεσιακή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία της Java

Βασικά στοιχεία της Java Βασικά στοιχεία της Java προτάσεις, εκφράσεις, µεταβλητές, σταθερές, τελεστές Ορισµοί Πρόταση (statement) είναι µία απλή εντολή σε µία γλώσσα προγραµµατισµού. Γιαπαράδειγµα: int x=12; Έκφραση (expression)

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Oracle SQL Developer An Oracle Database stores and organizes information. Oracle SQL Developer is a tool for accessing and maintaining the data

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο βάσεων δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (2)

Εργαστήριο βάσεων δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (2) Εργαστήριο βάσεων δεδομένων Εισαγωγή στη MySQL (2) Παράδειγμα -ER Παράδειγμα-Σχεσιακό Παράδειγμα Δημιουργία Πινάκων CREATE TABLE student( name VARCHAR(25) DEFAULT 'unknown' NOT NULL, lastname VARCHAR(25)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό «C»

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό «C» Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό «C» Δείκτες Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Επιστήµης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Δ. Τσελίκας Μνήµη Υπολογιστή Η µνήµη RAM (Random Access Memory) ενός υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργές ΒΔ. Παύλος Εφραιμίδης pefraimi <at> ee.duth.gr. Βάσεις Δεδομένων Ενεργές ΒΔ 1

Ενεργές ΒΔ. Παύλος Εφραιμίδης pefraimi <at> ee.duth.gr. Βάσεις Δεδομένων Ενεργές ΒΔ 1 Ενεργές ΒΔ Παύλος Εφραιμίδης pefraimi ee.duth.gr Βάσεις Δεδομένων Ενεργές ΒΔ 1 Active Databases Υποστηρίζουν την αυτόματη εκτέλεση ενεργειών όταν συμβούν συγκεκριμένα γεγονότα Ένας διαδεδομένος μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Βάσεις εδοµένων 2012-2013 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ενότητα: 12Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Δρ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Ερώτηση 1 Κατά τη Φυσική Αποθήκευση (Physical storage) μιας ΒΔ αποθηκεύονται στον δίσκο τα:

ΘΕΜΑΤΑ. Ερώτηση 1 Κατά τη Φυσική Αποθήκευση (Physical storage) μιας ΒΔ αποθηκεύονται στον δίσκο τα: ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 ο Σε μία βάση δεδομένων χρηματιστηριακών συναλλαγών υπάρχουν οι παρακάτω πίνακες που αποτελούνται από τα εξής πεδία : : ΚΣ, ΗΜΝΙΑ, ΩΡΑ, ΚΜ, ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗ : ΚΜ, ΟΝΟΜΑ, ΕΤΟΣ_ΙΔΡΥΣΗΣ, ΚΚ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr

Βάσεις δεδομένων. (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Βάσεις δεδομένων (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Ευρετήρια Σκανδάλες PL/SQL Δείκτες/Δρομείς 2 Αποθήκευση δεδομένων Πρωτεύουσα αποθήκευση Κύρια μνήμη (main memory) ή κρυφή μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

DELETE, UPDATE, INSERT.

DELETE, UPDATE, INSERT. Ενημέρωση βάσης δεδομένων με SQL DELETE, UPDATE, INSERT Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr Άνοιξη 2014 1 / 88 Περιεχόμενα 1 Γενικά για την αποθήκευση δεδομένων και την ενημέρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 10: Γλώσσα Ερωτημάτων SQL Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Οδηγίες Μέρος 1: Απαντήστε κάθε ερώτηση. 1. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που παρέχει το Περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων της Oracle για τις επιχειρήσεις; Το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων της Oracle δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ FIREBIRD ΣΕ WINDOWS XP...2 ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η αναλυτική περιγραφή της γλώσσας SQL αποτελεί αντικείµενο των σελίδων που ακολουθούν. Η ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Η αναλυτική περιγραφή της γλώσσας SQL αποτελεί αντικείµενο των σελίδων που ακολουθούν. Η ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 6 SQL Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η δοµηµένη γλώσσα ερωτοαποκρίσεων (Structured Query Language, SQL) που χρησιµοποιείται για τη διαχείριση των δεδοµένων της βάσης. Η διαχείριση αυτή περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και Πινάκων

Κεφάλαιο 2. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και Πινάκων Κεφάλαιο 2. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και Πινάκων Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων που αφορά ένα κατάστημα ενοικίασης ψηφιακών δίσκων με το όνομα DVDClub. Θα εργαστούμε,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι - 05. SQL Μέρος 3 ο. (Constraints & Joins) Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Βάσεις Δεδομένων Ι - 05. SQL Μέρος 3 ο. (Constraints & Joins) Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Βάσεις Δεδομένων Ι - 05 SQL Μέρος 3 ο (Constraints & Joins) Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλίας Πρόσθετες Διαφάνειες σε Προηγούμενα Θέματα...σε Διαγραφή Πλειάδων Σημασιολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Δικαιώματα Χρηστών Προβολές

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Δικαιώματα Χρηστών Προβολές Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Δικαιώματα Χρηστών Προβολές Επικοινωνία με MySQL mysql host DB server queries results Client host Β Δ Η χρήση της mysql βασίζεται στο μοντέλο client server Remote access to

Διαβάστε περισσότερα

TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο)

TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο) TEC610 (ΣΤ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

databases linux - terminal (linux / windows terminal)

databases linux - terminal (linux / windows terminal) databases linux - terminal (linux / windows terminal) 1) ανοίγουμε την mysql -> $ mysql -u root -p (enter) password (enter) TIP: αν κατά την εντολή αυτή μας γράψει, ERROR 2002 (HY000): Can't connect to

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Σχεδίαση Υλοποίηση βάσης

Φυσική Σχεδίαση Υλοποίηση βάσης ΕΣΔ330 Διαχείριση Δεδομένων στη Κοινωνία της Πληροφορίας Φυσική Σχεδίαση Υλοποίηση βάσης Περιεχόμενα Περιεχόμενα Εισαγωγή Μετασχηματισμός οντοτήτων Μετασχηματισμός συσχετίσεων Ακεραιότητα δεδομένων Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

o AND o IF o SUMPRODUCT

o AND o IF o SUMPRODUCT Πληροφοριακά Εργαστήριο Management 1 Information Συστήματα Systems Διοίκησης ΤΕΙ Τμήμα Ελεγκτικής Ηπείρου Χρηματοοικονομικής (Παράρτημα Πρέβεζας) και Αντικείµενο: Μοντελοποίηση προβλήµατος Θέµατα που καλύπτονται:

Διαβάστε περισσότερα

int array[10]; double arr[5]; char pin[20]; Προγραµµατισµός Ι

int array[10]; double arr[5]; char pin[20]; Προγραµµατισµός Ι Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό «C» Πίνακες Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Δ. Τσελίκας Νικόλαος Προγραµµατισµός Δ. Τσελίκας Ι Πίνακες στη C Ένας πίνακας στη C είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Γνωριµία µε τη Microsoft Access Γνωριµία µε τη Microsoft Access ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Έναρξη - Προγράµµατα - Microsoft Access - ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε χρήση Κενής βάσης δεδοµένων - ΟΚ Επιλέγουµε Φάκελο και στο Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ POSTGRES

ΕΝΑΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ POSTGRES ΕΝΑΥΣΜΑΤΑΣΤΗΝPOSTGRES ΓΕΝΙΚΑ Μία διαδικασία την οποία δηλώνει ο Διαχειριστής της Βάσης Δεδομένων και η οποία ενεργοποιείται αυτόματα από το ΣΔΒΔ κάθε φορά που συμβαίνουν μεταβολές ορισμένου τύπουσταδεδομέναονομάζεταιέναυσμα(trigger).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SOLVER

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SOLVER ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SOLVER 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την "Επίλυση", µπορείτε να βρείτε τη βέλτιστη τιµή για τον τύπο ενός κελιού το οποίο ονοµάζεται κελί προορισµού σε ένα φύλλο εργασίας. Η "Επίλυση" λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και βασική διαχείριση ενός ιστοτόπου

Εγκατάσταση και βασική διαχείριση ενός ιστοτόπου Εγκατάσταση Εγκατάσταση και βασική διαχείριση ενός ιστοτόπου Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσουµε πώς γίνεται να δηµιουργήσετε ένα διαδικτυακό τόπο χρησιµοποιώντας το Joomla! αναλύοντας τη διαδικασία βήµα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 6: Γλώσσα Structured Query Language -SQL. Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών σπουδών

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 6: Γλώσσα Structured Query Language -SQL. Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών σπουδών Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 6: Γλώσσα Structured Query Language -SQL Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Δρ. Γ. Σ. Τσελίκης Δρ. Ν. Δ. Τσελίκας C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Ενδεικτικές Ασκήσεις από το Βιβλίο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή (Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας) Ενδεικτικές Ασκήσεις του Βιβλίου Ε.Α.1

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II Όψεις (views) στην SQL Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Start/Programs/ Administrative Tools/DNS

Start/Programs/ Administrative Tools/DNS Εγκατάσταση υπηρεσίας DNS 1 Εγκατάσταση υπηρεσίας DNS 2 Ρυθµίσεις της υπηρεσίας DNS Start/Programs/ Administrative Tools/DNS 3 Ρυθµίσεις της υπηρεσίας DNS 4 5 Forwarders 6 Ορισµός Forward Lookup Zone 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: - Στοιχειώδης Προγραμματισμός - Προγραμματισμός με Συνθήκες - Προγραμματισμός με Βρόγχους

Διαβάστε περισσότερα

Query-by-Example (QBE)

Query-by-Example (QBE) Φροντιστήριο 8 o Χειµερινό Εξάµηνο 2009-10 Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών Πέµπτη, 3 εκεµβρίου 2009 Τι είναι η QBE; Γλώσσα επερωτήσεων σε σχεσιακές ϐάσεις δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Microsoft Jet S.Q.L. Διαφάνεια 1η

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Microsoft Jet S.Q.L. Διαφάνεια 1η ε ένα.δ.β.δ. ο χειρισμός των δεδομένων της βάσης γίνεται με τη χρήση της Δομημένης Γλώσσας Ερωτήσεων (SQL). Ο Βασικός σκοπός της SQL είναι η υποβολή ερωτήσεων (Queries) στα στοιχεία της βάσης δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Mια από τις βασικές λειτουργίες ενός σχεσιακού συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων είναι η διαχείριση του πληροφοριακού περιεχοµένου που

Εισαγωγή Mια από τις βασικές λειτουργίες ενός σχεσιακού συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων είναι η διαχείριση του πληροφοριακού περιεχοµένου που ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 Η/Υ ΙΙΙ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Θεωρία) ΜΑΘΗΜΑ 4ο Η γλώσσα βάσεων δεδοµένων SQL, η γλώσσα QBE. Αθανασίου Ειρήνη, MSc 1 Εισαγωγή Mια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Πληροφορικής Γ Γυµνασίου Γιώργος Λιακέας Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Ερωτήσεις

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Πληροφορικής Γ Γυµνασίου Γιώργος Λιακέας Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Ερωτήσεις Επαναληπτικό ιαγώνισµα Πληροφορικής Γ Γυµνασίου (νέο βιβλίο Πληροφορικής Γυµνασίου Αράπογλου, Μαβόγλου, Οικονοµάκου, Φύτρου) Γιώργος Λιακέας Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Ερωτήσεις 1. Τι είναι ο Αλγόριθµος;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ dpap@unipi.gr 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η SQL? (1/2) Η SQL (Structured Query Language) αποτελεί μια πρότυπη

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα SQL. Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Τύποι Δεδομένων Ορισμός Δεδομένων Χειρισμός Δεδομένων

Η Γλώσσα SQL. Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Τύποι Δεδομένων Ορισμός Δεδομένων Χειρισμός Δεδομένων Η Γλώσσα SQL Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Τύποι Δεδομένων Ορισμός Δεδομένων Χειρισμός Δεδομένων Εισαγωγή Η δομημένη γλώσσα ερωτημάτων SQL (Structured Query Language) χρησιμοποιείται για τους χρήστες του ΣΔΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απλοί ή στοιχειώδης Τ.Δ. Ακέραιος τύπος Πραγματικός τύπος Λογικός τύπος Χαρακτήρας Σύνθετοι Τ.Δ. Αλφαριθμητικός 1. Ακέραιος (integer) Εύρος: -32768 έως 32767 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων. Χρήση της MySQL. Γιώργος Πυρουνάκης -

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων. Χρήση της MySQL. Γιώργος Πυρουνάκης - Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων Χρήση της MySQL Γιώργος Πυρουνάκης - forky@di.uoa.gr Δομή Διάλεξης Παράδειγμα (Βάση Δεδομένων Προμηθευτές/Προϊόντα) Εισαγωγή στη MySQL Χρήση του mysql client Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα