3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-"

Transcript

1 Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε τη µορφή εµφάνισης των δεδοµένων. Π.χ. καθορίζουµε ένα κείµενο να εµφανίζεται πάντα µε κεφαλαία. Επηρεάζει δηλαδή µόνον τον τρόπο εµφάνισης των δεδοµένων. Με τη Μάσκα εισαγωγής (Input mask) περιορίζουµε την είσοδο των δεδοµένων ώστε να ελαχιστοποιούνται τα λάθη κατά την εισαγωγή των δεδοµένων, διότι ελέγχει τις εισαγόµενες τιµές. Η µάσκα εισαγωγής επιτρέπει την εισαγωγή δεδοµένων κάτω από ένα συγκεκριµένο είδος µορφοποίησης. Με τις µάσκες εισαγωγής ορίζουµε τον τρόπο εµφάνισης των δεδοµένων και εξασφαλίζουµε ένα είδος ελέγχου των στοιχείων, τα οποία εισάγονται στο πεδίο ενός πίνακα. Η δηµιουργία µιας µάσκας εισαγωγής γίνεται µε τη χρήση των ειδικών χαρακτήρων, οι οποίοι ορίζουν τα κενά τα οποία θα πρέπει να συµπληρωθούν. Χρησιµοποιούνται σε πεδία πινάκων και ερωτηµάτων καθώς και σε φόρµες (πλαίσια κειµένου και σύνθετα πλαίσια). εν είναι δυνατό να ορίσουµε µάσκες εισαγωγής στα πεδία: Αυτόµατη αρίθµηση, Υπόµνηµα, Αντικείµενο OLE, Υπερ-σύνδεση. Οι µάσκες εισαγωγής χρησιµοποιούνται κυρίως σε πεδία τύπου Κειµένου και Ηµεροµηνίας/Ώρας. Αποτελούνται από τρία τµήµατα, τα οποία διαχωρίζονται από το ελληνικό ερωτηµατικό (;). Πίνακας έγκυρων χαρακτήρων µάσκας εισαγωγής Χαρακτήρας µάσκας Περιγραφή 0 Υποχρεωτική εισαγωγή ενός ψηφίου. εν επιτρέπονται τα ση- µεία συν και πλην. 9 Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. εν επιτρέπονται τα σηµεία συν και πλην. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- µεία συν και πλην. L Υποχρεωτική εισαγωγή ενός γράµµατος.? Προαιρετική εισαγωγή ενός γράµµατος. A a & C Υποχρεωτική εισαγωγή ενός γράµµατος ή ψηφίου. Προαιρετική εισαγωγή ενός γράµµατος ή ψηφίου. Υποχρεωτική εισαγωγή οποιουδήποτε χαρακτήρα ή κενού. Προαιρετική εισαγωγή ενός χαρακτήρα ή διαστήµατος.,. : ; - / Υποδιαστολή, διαχωριστικά χιλιάδων, ηµεροµηνίας και ώρας. Εξαρτάται από τις Τοπικές Ρυθµίσεις του Πίνακα Ελέγχου. < Μετατρέπει τους χαρακτήρες που ακολουθούν σε πεζούς. > Μετατρέπει τους χαρακτήρες που ακολουθούν σε κεφαλαία. 23

2 ! Είναι δυνατό να συµπεριληφθεί σε οποιοδήποτε σηµείο της µάσκας. Συµπληρώνει τη µάσκα από τα δεξιά προς τα αριστερά όταν ορίζουµε χαρακτήρες στο αριστερό άκρο. \ Ο χαρακτήρα που ακολουθεί να εµφανίζεται ως κατεξοχήν χαρακτήρας και όχι ως ένας χαρακτήρας µάσκας. Κλασσικό παράδειγµα αποτελεί ο Ταχυδρ. Κωδικός (ΤΚ). Ως γνωστόν ο ΤΚ αποτελείται από 5 ψηφία, ενώ µεταξύ του 3 ου και 4 ου ψηφίου υπάρχει ένα κενό διάστηµα. Ορίζοντας ως µάσκα εισαγωγής το 000\ 00 δηµιουργείται και το κενό διάστηµα (π.χ ) Κωδικός πρόσβασης Ορίζοντας στη Μάσκα εισαγωγής τη λέξη Κωδικός πρόσβασης (Password), οι χαρακτήρες που πληκτρολογούµε αποθηκεύεται κανονικά, ενώ στην οθόνη θα εµφανίζονται αστερίσκοι (*). ηµιουργία µάσκας εισαγωγής µε τη βοήθεια οδηγού Η Access διαθέτει έναν οδηγό µάσκας µε τη βοήθεια του οποίου είναι δυνατό να δηµιουργήσουµε πολύ εύκολα µάσκες εισαγωγής. Ο οδηγός αυτός λειτουργεί µόνο για πεδία τύπου κειµένου και ηµεροµηνιών. Στην πράξη όµως χρησιµοποιούµε τον οδηγό κυρίως σε πεδία τύπου ηµεροµηνιών. Ας δούµε λοιπόν τη διαδικασία µε την οποία θα δηµιουργήσουµε µία µάσκα εισαγωγής στο πεδίο Ηµεροµηνία Πρόσληψης της Βάσης εδοµένων Πρώτη Β. 1. Ανοίγουµε τον πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή σχεδίασης, εάν δεν είναι ήδη ανοικτός. 2. Επιλέγουµε το πεδίο Ηµεροµηνία Πρόσληψης κάνοντας ένα απλό κλικ πάνω στη γραµµή του πεδίου. Ο τύπος δεδοµένων του πεδίου αυτού έχει οριστεί Ηµεροµηνία/Ώρα. 3. Από τις Ιδιότητες πεδίου (καρτέλα Γενικές) κάνουµε κλικ και στην ιδιότητα Μορφή και από το πτυσσόµενο πλαίσιο, το οποίο εµφανίζεται, επιλέγουµε ως µορφή ηµεροµηνίας τη Σύντοµη ηµεροµηνία. 4. Στη συνέχεια µεταφερόµαστε στην επόµενη ιδιότητα: Μάσκα εισαγωγής και πατάµε το πλήκτρο του οδηγού δηµιουργίας µασκών εισαγωγής. 24

3 5. Από το πλαίσιο διαλόγου επιλέγουµε Σύντοµη ηµεροµηνία. Αν θέλουµε επιλέγουµε το πλαίσιο διαλόγου οκιµή και πληκτρολογούµε µία ηµεροµηνία για να δούµε πώς θα εµφανίζεται. Επίσης αν πατήσουµε το πλήκτρο Επεξεργασία λίστας, είναι δυνατό να κάνουµε διάφορες αλλαγές στη µορφοποίηση της µάσκας. 6. Πατάµε το πλήκτρο Επόµενο. 7. Στο επόµενο βήµα δεν χρειάζεται να κάνουµε τίποτα. Απλώς πατάµε το πλήκτρο Επόµενο. 8. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και πατάµε το πλήκτρο Τέλος. Μπορούµε να παρατηρήσουµε τη µορφή της µάσκας που δηµιούργησε ο οδηγός: 99/99/0000;0;_ Καθορισµός κανόνων επικύρωσης πεδίων για την εισαγωγή δεδοµένων Η Access µας παρέχει τη δυνατότητα να ελέγχουµε, δηλαδή να περιορίζουµε, την εισαγωγή δεδοµένων σε ένα πεδίο µέσω της ιδιότητας του κανόνα επικύρωσης ή εγκυρότητας (Validation Rule). Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναφερθήκαµε επιγραµµατικά στην ιδιότητα αυτή. Ο έλεγχος των δεδο- µένων γίνεται τη στιγµή της καταχώρησης στους πίνακες, στα ερωτήµατα ενηµέρωσης και στις φόρ- µες. Για να καθορίσουµε ένα κανόνα επικύρωσης σε κάποιο πεδίο, θα πρέπει να εισαγάγουµε στο πλαίσιο κειµένου της ιδιότητας Κανόνας επικύρωσης, έναν τελεστή σύγκρισης και µία τιµή µε βάση την οποία θα γίνεται η σύγκριση. Εάν η τιµή είναι αλφαριθµητική π.χ. Αθήνα, τότε αυτή θα πρέπει να περικλείεται µέσα σε διπλά εισαγωγικά (").Αντίθετα οι ηµεροµηνίες θα πρέπει να περικλείονται µεταξύ # #. Π.χ. #12/10/2005#. Σε περίπτωση που δεν εισαχθεί κάποιος τελεστής εννοείται το ίσον. Α- κολουθεί ο πίνακας όλων των τελεστών. 25

4 Τελετής Επεξήγηση = Ίσο < Μικρότερο <= Μικρότερο ή ίσο > Μεγαλύτερο >= Μεγαλύτερο ή ίσο <> ιάφορο IN (Μέσα) BETWEEN (Μεταξύ) LIKE (Όπως, Σαν) Η εισαγόµενη τιµή θα πρέπει να είναι ίση µε έναν από τους όρους µιας λίστας. Οι όροι θα πρέπει να είναι µέσα σε παρενθέσεις και ο διαχωρισµός τους γίνεται µε το ; Π.χ. IN ("Α";"Β";"Γ") Οι εισαγόµενη τιµή θα πρέπει να µεταξύ του κατώτερου και ανώτερου ορίου τιµών, δηλαδή µεταξύ των δύο τιµών. Π.χ. BETWEEN 1 AND 10 Συγκρίνει την εισαγόµενη τιµή εάν αυτή είναι έγκυρη ως προς τους χαρακτήρες και τη θέση. Ο τελεστής LIKE µπορεί να δεχθεί τρεις χαρακτήρες µπαλαντέρ, οι οποίοι αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: Χαρακτήρες µπαλαντέρ Επεξήγηση? Οποιοσδήποτε χαρακτήρας µεµονωµένος * Οποιοιδήποτε αλφαριθµητικοί χαρακτήρες ή και κανένας # Οποιοσδήποτε µεµονωµένος αριθµός Παραδείγµατα Για να εξασφαλιστεί κατά την καταχώριση της βαθµολογίας των µαθητών του Γυµνασίου, ότι κανένας βαθµός δεν θα ξεπεράσει το 20, ορίζουµε ως κανόνα επικύρωσης στο πεδίο των βαθµολογίων: <=20. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλιζόµαστε ότι δεν θα καταχωρίσουµε κατά λάθος κάποια βαθ- µολογία µεγαλύτερη από το 20. Ο παραπάνω όµως κανόνας επικύρωσης δεν µας εξασφαλίζει στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος θα καταχωρίσει κατά λάθος 0 ή ακόµα και έναν αρνητικό βαθµό. Εποµένως θα πρέπει να αλλάξουµε τον κανόνα επικύρωσης. Υπάρχουν δύο τρόποι: BETWEEN 1 AND 20 >=1 AND <=20 ηλαδή, ο βαθµός θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 1 και ταυτόχρονα µικρότερος ή ί- σος του 20. Αν θέλουµε να εισαγάγουµε σε ένα πεδίο µόνο τις πόλεις Ρόδος ή Αθήνα (µόνο δύο τιµές), ο κανόνας εγκυρότητας θα είναι "Ρόδος" OR "Αθήνα". ηλαδή µία από τις δύο τιµές. 26

5 Για τον έλεγχο από µία λίστα τιµών µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον τελεστή IN: IN("Χρήστος";"Βαγγέλης";"Μιχάλης"). Αν θέλουµε να ελέγξουµε ότι οι ηµεροµηνίες παραγγελιών θα είναι µεταγενέστερες από την ηµεροµηνία 31/12/2000, ορίζουµε ως κανόνα επικύρωσης: >#31/12/2000# Εµφάνιση όλων των επιθέτων που αρχίζουν από ΠΑΠ. LIKE: "Παπ*" όλα τα επίθετα που αρχίζουν από Παπ, όπως Παππάς, Παπαδόπουλος κλπ. LIKE. "Παπ???" όλα τα επίθετα που αρχίζουν από Παπ, όπως Παππάς, όχι όµως το Παπαδόπουλος, διότι έχει περισσότερους από έξι χαρακτήρες. Κείµενο επικύρωσης Εφόσον σε ένα πεδίο έχει οριστεί κάποιος κανόνας επικύρωσης, µπορούµε στη συνέχεια να ορίσουµε στην ιδιότητα Κείµενο επικύρωσης ένα µήνυµα, το οποίο θα εµφανίζεται κάθε φορά που παραβιάζεται ο κανόνας επικύρωσης σε κάποιο πεδίο κατά την εισαγωγή των δεδοµένων στον πίνακα. Έτσι βοηθούµε το χρήστη να αντιληφθεί το λάθος το οποίο έκανε κατά την πληκτρολόγηση. Σε περίπτωση τώρα που πληκτρολογήσουµε κατά λάθος ως βαθµό π.χ. το 0 ή 25, τότε θα εµφανιστεί το παρακάτω προειδοποιητικό πλαίσιο µηνύµατος: Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πατήσουµε το ΟΚ και στη συνέχεια να διορθώσουµε το βαθµό, διαφορετικά η Access δεν θα µας αφήσει να συνεχίσουµε την εισαγωγή δεδοµένων. 27

6 Ιδιότητες καρτέλας Εµφάνιση Ας υποθέσουµε ότι οι υπάλληλοι της επιχείρησης του πίνακα Υπάλληλοι έχουν µόνο τρεις ειδικότητες. Όταν ο χρήστης θα αρχίσει την εισαγωγή των δεδοµένων στον πίνακα, πρέπει να καταχωρεί σε κάθε υπάλληλο την ειδικότητα του, δηλαδή να πληκτρολογεί για κάθε εργαζόµενο από µία ειδικότητα. Η πληκτρολόγηση όµως δηµιουργεί δύο προβλήµατα. Το πρώτο πρόβληµα είναι η σπατάλη του χρόνου και το δεύτερο, και το πιο σπουδαίο, είναι ότι κατά την πληκτρολόγηση πιθανώς να κάνει κάποιο λάθος. Για να λύσουµε λοιπόν αυτά τα προβλήµατα θα πρέπει να κάνουµε ορισµένες ρυθµίσεις στην καρτέλα Εµφάνιση. 1. Ανοίγουµε τον πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή σχεδίασης. και επιλέγουµε το πεδίο Ειδικότητα. 2. Επιλέγουµε την καρτέλα Εµφάνιση, από την περιοχή Ιδιότητες πεδίου. 3. Από την ιδιότητα Στοιχείο ελέγχου ως κάνουµε κλικ στο πτυσσόµενο πλαίσιο και τροποποιούµε την προκαθορισµένη τιµή, η οποία είναι το Πλαίσιο κειµένου, σε Πλαίσιο λίστας (ή Σύνθετο πλαίσιο). 4. Από την επόµενη γραµµή Τύπος προέλευσης γραµµής επιλέγουµε Λίστα τιµών, επειδή θέλουµε εµείς να ορίσουµε ορισµένες τιµές. 5. Στην ιδιότητα Προέλευση γραµµής πληκτρολογούµε την εξής φράση: Πωλητής;Λογιστής; Γραµµατέας. Για το διαχωρισµό των λέξεων χρησιµοποιούµε το ελληνικό ερωτηµατικό (;). 6. Έτσι όταν ο χρήστης θα χρειαστεί να εισαγάγει κάποια ειδικότητα στην εγγραφή ενός υπαλλήλου, αντί να την πληκτρολογήσει, θα µπορεί να επιλέξει κάποια από τις τρεις ειδικότητες µε το ποντίκι από το πτυσσόµενο πλαίσιο, το οποίο θα υπάρχει στο πεδίο Ειδικότητα. 7. Τώρα ίσως κάποιος αναρωτηθεί τι θα γίνει στην περίπτωση κατά την οποία θα πρέπει να εισαγάγουµε µία τιµή η οποία δεν βρίσκεται στο πτυσσόµενο πλαίσιο (π.χ. Εξωτερικός συνεργάτης). Κανένα πρόβληµα. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει η τιµή απλώς να εισαχθεί µέσω του πληκτρολογίου. 28

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

HotRadio Ολοκληρωµένο πρόγραµµα διαχείρισης ραδιοφωνικού σταθµού - 1 - 1. Εγκατάσταση του HotRadio Η διαδικασία της εγκατάστασης είναι πάρα πολύ απλή και -σε αντίθεση µε την πρώτη έκδοση- από εσάς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών Ενότητα 3.2 Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD Περιεχόµενα Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειµένου Word...1 Αρχικά...1 Επιλογή εντολών...3 Προσθήκη Αφαίρεση...5 Γραµµής Εργαλείων & Εικονιδίων...5 Αποθήκευση εγγράφου...7

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ηµιουργία Παρουσίασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Παρουσιάσεις Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας εφαρµογής παρουσιά- σεων. ηµιουργία και µορφοποίηση παρουσίασης. 2. Αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6 1 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6 Θεοφάνης Γεωργάκης Κωνσταντίνος Κατσάµπαλος Έκδοση 1.3.2 e-τοπο, ΕΠΕΑΕΚ-2 http://web.auth.gr/e-topo Θεσσαλονίκη εκέµβριος 2008 2 3 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: Ντελή Χασάν Μουσταφά Μουτλού ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Προσωπικού της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο χρήσης συστήµατος υποβολής αίτησης απόσπασης ιευθύνσεις και Γραφεία Β/θµιας Εκπαίδευσης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 ΕΚ ΟΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Keystone, 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Τα Βήµατα για τη Συµπλήρωση του Μηχανογραφικού 3 2. Εγκατάσταση - B ackup - Απαιτήσεις 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE Το πιο συναρπαστικό κοµµάτι του Internet και αυτό που έχει και τους περισσότερους χρήστες είναι, πέρα από την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Taxis Receipts. Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού. Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη. (έκδοση 1.0) Copyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος

Taxis Receipts. Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού. Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη. (έκδοση 1.0) Copyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος Taxis Receipts Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού (έκδοση 1.0) Cpyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος Ευρετήριο Περιεχομένων ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Εισαγωγή 2 Ιστορικό Εκδόσεων 3 Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΗΓΟΥ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 2. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 131 ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων εδοµένων συνδυάζουν την τεχνολογία των Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων µε τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα