Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel Βασικές δεξιότητες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες"

Transcript

1 Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη

2

3 Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση στο Excel Σελ. 1. Εκκίνηση του Excel 1 2. Επεξήγηση περιβάλλοντος του Excel 2 3. Μετακίνηση στο φύλλο Μετακινήσεις με το ποντίκι Μετακινήσεις με το πληκτρολόγιο 4 4. Τρόποι επιλογής εντολών μενού Επιλογή εντολής με το ποντίκι Επιλογή εντολής από το μενού συντόμευσης Επιλογή εντολών από καρτέλες κορδέλας Επιλογή εντολών με το πληκτρολόγιο 5 5. Η πρώτη μας εισαγωγή δεδομένων 6 6. Κορδέλα και επιλογές του Excel 7 7. Έξοδος από το Excel 8 8. Βοήθεια στο Excel Βοήθεια για το Microsoft Excel Ο Βοηθός του Office Βοήθεια Office στο Web Πληροφορίες για το Microsoft Excel 11 Ερωτήσεις Ασκήσεις κεφαλαίου 1 12 Κεφάλαιο 2: Βιβλία & Φύλλα Σελ. 1. Δημιουργία νέου βιβλίου Μετακίνηση σε βιβλία & φύλλα Εισαγωγή νέου φύλλου στο βιβλίο Μετονομασία φύλλου Διαγραφή φύλλου από βιβλίο Αντιγραφή φύλλου στο ίδιο ή σε διαφορετικό βιβλίο Μεταφορά φύλλου στο ίδιο ή σε άλλο βιβλίο Αποθήκευση βιβλίου Κλείσιμο αρχείου (βιβλίου) Άνοιγμα βιβλίου 19 Ερωτήσεις Ασκήσεις κεφαλαίου 2 20 Vellum Global Educational Services

4 Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα Κεφάλαιο 3: Δομή & Προβολή φύλλων Σελ. 1. Αλλαγή πλάτους στηλών Αλλαγή πλάτους με το ποντίκι Αλλαγή πλάτους από το μενού Απόκρυψη - Επανεμφάνιση στηλών γραμμών Αλλαγή ύψους γραμμών Γραμμές πλέγματος & επικεφαλίδες Προσθήκη στηλών, γραμμών, κελιών Προσθήκη στήλης ή στηλών Προσθήκη γραμμής ή γραμμών Προσθήκη κελιού ή κελιών Διαμόρφωση σελίδας Λειτουργίες πολλαπλών παραθύρων Εμφάνιση πολλαπλών βιβλίων Διαίρεση βιβλίου σε τμήματα Σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου 28 Ερωτήσεις Ασκήσεις κεφαλαίου 3 29 Κεφάλαιο 4: Τα δεδομένα των φύλλων Σελ. 1. Επιλογή κελιών Εισαγωγή δεδομένων στο φύλλο Εισαγωγή αριθμητικών δεδομένων Εισαγωγή αλφαριθμητικών δεδομένων Εισαγωγή δεδομένων Ημερομηνίας & Ώρας Εισαγωγή Λογικών τιμών Εισαγωγή τύπων Εισαγωγή συναρτήσεων Οι διάφορες μορφές αριθμών Διαγραφή δεδομένων φύλλου Αντιγραφή & Μεταφορά δεδομένων Αντιγραφή με χρήση εντολών κορδέλας Μεταφορά με χρήση εντολών κορδέλας Αντιγραφή με το ποντίκι Μεταφορά με το ποντίκι Συμπλήρωση με το ποντίκι Το φύλλο Έσοδα Έξοδα Δημιουργία σκελετού Τοποθέτηση τύπων 39 Ερωτήσεις Ασκήσεις κεφαλαίου 4 41 Κεφάλαιο 5: Μορφοποιήσεις Σελ. 1. Γραμματοσειρές Γενικά για τις γραμματοσειρές Το φύλλο Έσοδα - Έξοδα Περιγράμματα 45 Vellum Global Educational Services

5 Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα 3.1 Εισαγωγή περιγραμμάτων από κορδέλα Εισαγωγή περιγραμμάτων από μορφοποίηση κελιών Χρωματισμός περιγράμματος Χρωματισμός στο πρότυπο πλέγμα του φύλλου Χρώμα γεμίσματος Μοτίβα Το φύλλο Έσοδα-Έξοδα Αυτόματη μορφοποίηση Στυλ κελιών Μορφοποίηση υπό όρους Στοίχιση δεδομένων Στοίχιση από εικονίδια στοίχισης κορδέλας Στοίχιση από παράθυρο μορφοποίησης κελιών Πινέλο μορφοποίησης 53 Ερωτήσεις Ασκήσεις κεφαλαίου 5 54 Σελ. Κεφάλαιο 6: Οι τύποι στο Excel 1. Οι Τελεστές τύπων Αριθμητικοί τελεστές Τελεστής συνένωσης κειμένου Τελεστές Συσχέτισης ή Σύγκρισης Τελεστές παραπομπής Προτεραιότητα τελεστών & πράξεων Αναφορές τύπων Σχετικές σχετικές Απόλυτες αναφορές Μικτές αναφορές Αντιγραφή τιμής του τύπου Μετατροπή τύπου σε τιμή Μηνύματα λαθών τύπων Γρήγορος υπολογισμός χωρίς τύπους 60 Ερωτήσεις Ασκήσεις κεφαλαίου 6 62 Κεφάλαιο 7: Οι συναρτήσεις του Excel Σελ. 1. Σύνταξη των συναρτήσεων Εισαγωγή συναρτήσεων Εισαγωγή με πληκτρολόγηση Εισαγωγή με την επικόλληση συνάρτησης Παραδείγματα συναρτήσεων 65 Άθροισης, Μέσου όρου, Μέτρησης, Μέγιστης & Ελάχιστης τι μής, Υποθετικές, Λογικές, Άθροισης περιοχής, Στρογγυλοποίη σης, Ημερομηνίας Ώρας, Αναζήτησης πινάκων. Εργασία φύλλου πωλητών 70 Εργασία φύλλου βαθμολογίας 71 Ερωτήσεις - Ασκήσεις 71 Σελίδα [2]

6 Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα Κεφάλαιο 8: Ταξινόμηση & Φιλτράρισμα δεδομένων Σελ. 1. Ταξινόμηση των εγγραφών της λίστας Γρήγορη ταξινόμηση από εικονίδιο Ταξινόμηση με περισσότερα από ένα κλειδιά Ταξινόμηση με περισσότερα από τρία κλειδιά Επαναφορά ταξινόμησης Φιλτράρισμα δεδομένων λίστας Φιλτράρισμα από Αυτόματο φίλτρο Φιλτράρισμα με ένα μοναδικό κριτήριο Προσαρμοσμένο φιλτράρισμα με δύο κριτήρια στο 77 ίδιο πεδίο (ΚΑΙ, Ή) Φιλτράρισμα με κριτήρια σε διαφορετικές στήλες 77 (ΚΑΙ) 2.2 Φιλτράρισμα με το Σύνθετο φίλτρο Άμεσο φιλτράρισμα στην ίδια λίστα δεδομένων χωρίς 79 ειδική περιοχή κριτηρίων Άμεσο φιλτράρισμα στην ίδια λίστα δεδομένων με κα- 79 θορισμό περιοχής κριτηρίων Ερωτήσεις Ασκήσεις κεφαλαίου 8 81 Κεφάλαιο 9: Γραφήματα Σελ. 1. Εισαγωγικά & Ορολογία Δημιουργία γραφήματος Δημιουργία απλού γραφήματος Παρουσίαση καρτέλας εργαλεία γραφήματος Διάταξη γραφημάτων Σχεδίαση γραφημάτων Τροποποιήσεις μορφοποιήσεις 87 Ερωτήσεις Ασκήσεις κεφαλαίου 9 88 Σελ. Κεφάλαιο 10: Γραφικά & εικόνες 1. Σχεδίαση με σχήματα Τα εργαλεία σχεδίασης Χρώματα γεμίσματος Χρώματα και επιλογές γραμμής Στυλ Σκιές Εφέ αντικειμένων Εισαγωγή εικόνας στο Excel Εισαγωγή εικόνας από το ClipArt Εισαγωγή εικόνας από αρχείο 93 Ερωτήσεις Ασκήσεις κεφαλαίου Vellum Global Educational Services

7 Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα Κεφάλαιο 11: Εκτυπώσεις Σελ. 1. Εκτύπωση φύλλου Διαμόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση εκτύπωσης Επιλογή εκτυπωτή Ορισμός περιοχής εκτύπωσης Εκτύπωση επιλεγμένης περιοχής Εκτύπωση γραφημάτων Εκτύπωση αντικειμένου γραφήματος Εκτύπωση μόνο του φύλλου εργασίας Εκτύπωση φύλλου εργασίας με το αντικείμενο 105 Ερωτήσεις Ασκήσεις κεφαλαίου Κεφάλαιο 12: Προετοιμασία εξετάσεων Σελ. 1. Τεστ τύπου εξετάσεων 106 Σελίδα [4]

8 Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα Vellum Global Educational Services

9

10 Υπολογιστικά φύλλα: Εισαγωγή & Εκκίνηση στο Excel ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή & Εκκίνηση στο Excel To Excel, είναι ένα λογιστικό φύλλο πολύ υψηλών προδιαγραφών. Παλαιότερα τα προγράμματα των λογιστικών φύλλων, όπως για παράδειγμα το Visi-calc, ήταν προνόμιο των ολίγων, γιατί αρχικά είχαν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν μόνον σε Η/Υ της εταιρείας Apple και όχι της IBM. To Excel πρωτοκυκλοφόρησε το 1985 και κατά κοινή ομολογία, απετέλεσε το πιο εύχρηστο και ισχυρό λογιστικό φύλλο. Με την είσοδο των Windows, η Microsoft κυκλοφόρησε το 1992 το Excel 4.0 for Windows για υπολογιστές συμβατούς IBM. Ήταν ένας πραγματικός κεραυνός εν αιθρία. Στη συνέχεια πέρασε από τις εκδόσεις Excel 5.0, έκδοση 7.0, MS OFFICE 97. Στο τέλος του έτους 2000 εμφανίζεται το OFFICE 2000 που περιέχει το Excel 2000, το οποίο δεν μπορούμε να πούμε ότι επέφερε σημαντικές αλλαγές στις εφαρμογές. Το 2002, λόγω της ανάγκης αλλαγών του Office χάρη στα οικονομικά οφέλη που επιφέρει μία αλλαγή έκδοσης των εφαρμογών, κυκλοφορεί το OFFICE XP το οποίο χρησιμοποιούν σήμερα οι περισσότεροι χρήστες Η/Υ παρόλο που έχει κυκλοφορήσει εδώ και πολύ καιρό η έκδοση 2007 και προσφάτως η έκδοση Εκκίνηση του Excel Για να ανοίξουμε το Excel πατάμε το κουμπί Έναρξη των Windows. Από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Όλα τα Προγράμματα και από τη λίστα που θα αναδυθεί ενεργοποιούμε την επιλογή Microsoft Excel. Εναλλακτικά, διπλοπατάμε στο σχετικό εικονίδιο συντόμευσης που έχουμε φροντίσει να δημιουργήσουμε πάνω στην επιφάνεια εργασίας των Windows. Σε λίγο, στην οθόνη μας θα εμφανιστεί το περιβάλλον του Excel 2007 που είναι το παρακάτω και δεν έχει καμιά σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις. Παρόμοιο είναι και το περιβάλλον της νεώτερης έκδοσης Εδώ κυριαρχεί η κορδέλα με τις καρτέλες και ομάδες επιλογών που περιέχουν εντολές και εικονίδια. Έχουν καταργηθεί τα μενού και οι εργαλειοθήκες του Office των παλαιότερων εκδόσεων. Τι καινούργιο υπάρχει στο Excel 2007 και στο Excel 2010 Πρώτα από όλα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα διάφορα παράθυρα καρτέλες - πλαίσια που εμφανίζονται στο Office εμφανίζονται διαφορετικά, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούμε. Τα μενού και οι εργαλειοθήκες αντικαταστάθηκαν από την Κορδέλα, που είναι μια λωρίδα η ο- ποία περιέχει Καρτέλες, οι οποίες με τη σειρά τους περιέχουν Ομάδες με εικονίδια και εντολές. Οι Επιλογές Συλλογών είναι μια νέα λειτουργία, η οποία μας επιτρέπει να βλέπουμε το αποτέλεσμα μιας εντολής μορφοποίησης, πριν την εφαρμογή, για παράδειγμα τα στυλ. Η Προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο μας επιτρέπει να βλέπουμε δυναμικά τις αλλαγές μορφοποίησης στο κείμενο, απλά με την μετακίνηση του ποντικιού πάνω από τις επιλογές μορφοποίησης, πριν από την εφαρμογή της. Η μορφή αρχείων του βασίζεται πλέον στην γλώσσα XML (Extensibile Markup Language). Επομένως, στην επέκταση των βασικών αρχείων του, προστέθηκε πλέον ένα Χ και αντί για XLS θα είναι XLSX. Τα έγγραφα με δυνατότητα μακροεντολών έχουν επέκταση xlsm τα πρότυπα xltx και τα πρότυπα με δυνατότητα μακροεντολών xltm. Σελίδα [1]

11 Υπολογιστικά φύλλα: Εισαγωγή & Εκκίνηση στο Excel Η προκαθορισμένη γραμματοσειρά του Excel, καθώς και ολόκληρου του Office είναι η νέα ClearType γραμματοσειρά με το όνομα Calibri. Γραμμές. Είναι οι αριθμημένες με αριθμούς γραμμές των φύλλων που ανέρχονται σε Για να μετακινηθούμε στην τελευταία γραμμή, τοποθετούμε το δρομέα στο κελί Α1 και πατάμε τα πλήκτρα Ctrl + Κάτω βελάκι του πληκτρολογίου. Στήλες. Πρόκειται για τις στήλες των φύλλων που, στο σύνολο σε κάθε φύλλο, είναι και είναι αριθμημένες με γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου. Μερικές από τις νέες λειτουργίες που προστέθηκαν είναι: Εργασία με πολλαπλά φύλλα εργασίας. Εισαγωγή ιδίων δεδομένων σε πολλαπλά φύλλα. Η προσαρμογή του Excel γίνεται πλέον από το κουμπί του Office. Τα παράθυρα διαλόγου του Excel εμφανίζονται πατώντας σε ένα μικρό διαγώνιο βελάκι, που βρίσκεται δίπλα στο όνομα ορισμένων ομάδων. Για παράδειγμα, ενεργοποιούμε από την καρτέλα Κεντρική Ομάδα Γραμματοσειρά ή Στοίχιση ή Αριθμός το βελάκι, που βρίσκεται δεξιά από το όνομα της ομάδας, και θα εμφανιστεί το σχετικό παράθυρο. 2. Επεξήγηση περιβάλλοντος του Excel Μόλις εκκινήσουμε το Excel, θα εμφανιστεί στην οθόνη μας η παρακάτω εικόνα που είναι το αρχικό παράθυρο της εφαρμογής: Γραμμή γρήγορης πρόσβασης ΚΑΡΤΕΛΕΣ Κλείσιμο Διαχείριση Παραθύρου Εφαρμογής ΚΟΡΔΕΛΑ Κουμπί Office Παράθυρα ΟΜΑΔΕΣ Διαίρεση θ Χώρος εμφάνισης παραθύρου εργασιών Κουμπιά κύλισης φύλλων Καρτέλες φύλλων λίδ Προβολές Κουμπί Microsoft Office: Βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης και περιλαμβάνει τις Σελίδα [2]

12 Υπολογιστικά φύλλα: Εισαγωγή & Εκκίνηση στο Excel εντολές διαχείρισης εγγράφων όπως Δημιουργία, Άνοιγμα, Αποθήκευση, Εκτύπωση, καθώς και το κουμπί «Επιλογές του Excel», από τις οποίες αλλάζουμε τις βασικές επιλογές του επεξεργαστή. Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης: Βρίσκεται στην αριστερή επάνω γωνία της οθόνης δίπλα από το κουμπί Microsoft Office. Περιέχει εικονίδια συχνά χρησιμοποιούμενων εντολών και μπορούμε να τοποθετήσουμε και εμείς όποιο επιθυμούμε. Κορδέλα: Είναι μια λωρίδα (ταινία) κατά μήκος της κορυφής του Excel, που περιέχει τις καρτέλες, ομάδες, και εικονίδια και βοηθά στην παραγωγικότητα, επειδή ανάλογα με τη λειτουργία και χρήση του επεξεργαστή μας εμφανίζει τις σχετικές επιλογές. Καρτέλες: Βρίσκονται στην κορδέλα και η κάθε μία αντιπροσωπεύει μια κατηγορία λειτουργιών. Είναι κάτι σαν τα παλαιότερα καταργηθέντα μενού. Οι καρτέλες είναι Κεντρική, Εισαγωγή, Διάταξη σελίδας, Αναφορές, Στοιχεία αλληλογραφίας, Αναθεώρηση, Προβολή. Κατά περίπτωση, και όταν εργαζόμαστε με γραφικά, πίνακες κ.λ.π. εμφανίζονται και μερικές άλλες καρτέλες όπως Σχεδίαση Διάταξη Μορφή κάτω από τους τίτλους Εργαλεία σχεδίασης Πίνακα ή κάτι άλλο. Σημειώνεται ότι αν διπλοπατήσουμε πάνω στο όνομα της καρτέλας, εμφανίζεται ή αποκρύπτεται ολόκληρη η κορδέλα για εξοικονόμηση χώρου οθόνης. Ομάδες: Πρόκειται για τις υπομονάδες καρτελών, οι οποίες περιέχουν εντολές εικονίδια σχετικές με τις λειτουργίες της ομάδες. Ενεργοποίηση Παραθύρων Διαλόγου: Πρόκειται για μικρά διαγώνια βελάκια που βρίσκονται στο κάτω δεξιό μέρος ορισμένων ομάδων, δίπλα στο όνομα της ομάδας. Παράθυρο εγγράφου: Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο δημιουργούμε τα έγγραφά μας. Λωρίδες κύλισης: Χρησιμοποιούνται για την μετακίνησή μας μέσα στο έγγραφο. Υπάρχουν 2 λωρίδες που είναι η κατακόρυφη και η οριζόντια. Το πλαίσιο της γραμμής κύλισης εμφανίζει και τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας. Κουμπιά προβολών οθόνης: Βρίσκονται στην κάτω δεξιά γωνία του Excel. Οι επιλογές μπορεί να γίνουν και από την καρτέλα Προβολή Ομάδα Προβολές βιβλίου εργασίας. Γραμμή κατάστασης: Η εμφάνιση λειτουργιών σ αυτή τη γραμμή εξαρτάται από την ρύθμιση που έχουμε. Πατάμε δεξιό κλικ στη γραμμή για να εμφανιστεί το σχετικό παράθυρο και τροποποιούμε μερικές από αυτές. Όπως παρακολουθούμε, μερικές από τις επιλογές θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένες, για να εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης. Κουμπί κλείσιμο παραθύρου: Το κουμπί αυτό βρίσκεται ακριβώς κάτω από το γνωστό κουμπί, που κλείνει την εφαρμογή και είναι στην πάνω δεξιά γωνία του παραθύρου του. Κουμπί κλείσιμο: Το κουμπί αυτό έχει δύο λειτουργίες. Αν στο Excel έχουμε φορτωμένα πολλά έγγραφα, τότε κλείνει το ενεργό έγγραφο. Αν όμως έχουμε φορτωμένο μόνο ένα αρχείο, τότε κλείνει την εφαρμογή του Excel. Κουμπί ελαχιστοποίησης: Το κουμπί αυτό βρίσκεται στο πάνω μέρος της γραμμής τίτλου και έχει για σύμβολο μια παύλα. Χρησιμοποιείται για την ελαχιστοποίηση του παραθύρου της εφαρμογής, που σημαίνει έξοδο από την οθόνη. Το ελαχιστοποιημένο παράθυρο εξακολουθεί να βρίσκεται φορτωμένο στη μνήμη του Η/Υ και το βλέπουμε τοποθετημένο πάνω στη γραμμή εργασιών των Windows. Για να το ανοίξουμε και πάλι στην οθόνη, πατάμε πάνω στην ετικέτα του στη γραμμή εργασιών. Επαναφορά: Το κουμπί επαναφοράς που βρίσκεται δίπλα στην ελαχιστοποίηση, εμφανίζεται μόνο όταν το παράθυρο είναι μεγιστοποιημένο. Επαναφορά σημαίνει να επιστρέψει στην κανονική του κατάσταση, δηλαδή να μην είναι ούτε ελαχιστοποιημένο, ούτε μεγιστοποιημένο. Μεγιστοποίηση: Το κουμπί αυτό εμφανίζεται μόνο όταν το παράθυρο είναι σε κανονική α- πεικόνιση και βρίσκεται δεξιά από το κουμπί ελαχιστοποίησης. Κατά την μεγιστοποίηση το παράθυρο καταλαμβάνει ολόκληρη την οθόνη. Διαίρεση οθόνης: Μπορούμε να διαιρέσουμε την οθόνη σε δύο τμήματα και να απεικονίζουμε το ίδιο αρχείο σε δύο διαφορετικές οθόνες. Για τη διαίρεση σύρουμε το σημείο διαίρεσης που βρίσκεται στο επάνω δεξιό άκρο της κάθετης γραμμής ολίσθησης. Σελίδα [3]

13 Υπολογιστικά φύλλα: Εισαγωγή & Εκκίνηση στο Excel Παράθυρο εργασιών: Το παράθυρο εργασιών που εισήχθη από το Office 2003 εξακολουθεί να εμφανίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, αν ενεργοποιήσουμε Εισαγωγή - Έτοιμες εικόνες clip Art, θα εμφανιστεί στο δεξιό άκρο της οθόνης το πλαίσιο δίπλα, που ονομάζεται Παράθυρο εργασίας. 3. Μετακίνηση στο φύλλο Τα ηλεκτρονικά λογιστικά φύλλα αποτελούνται από ένα σύνολο στηλών και γραμμών ή σειρών. Βασικό δομικό συστατικό κάθε λογιστικού φύλλου είναι το κελί. Κάθε κελί αποτελεί την τομή μιας στήλης και μιας γραμμής. Το κελί, το οποίο έχουμε επιλεγμένο σε κάθε στιγμή, πιθανόν για να εισάγουμε ή να τροποποιήσουμε δεδομένα, ονομάζεται ενεργό κελί. Για να διακρίνεται εύκολα, το ενεργό κελί τονίζεται από ένα έντονο περίγραμμα, που μας θυμίζει το δρομέα σε περιβάλλον πληκτρολόγησης κειμένου. Σε κάθε λογιστικό φύλλο μόνον ένα κελί κάθε φορά μπορεί να είναι ενεργό. Για να μετακινηθούμε στα κελιά του λογιστικού φύλλου, χρησιμοποιούμε το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο. 3.1 Μετακινήσεις με το ποντίκι Για να κάνουμε ενεργό ένα κελί με τη βοήθεια του ποντικιού, αρκεί να μεταφέρουμε το δείκτη του ποντικιού πάνω στο κελί που μας ενδιαφέρει και στη συνέχεια να πατήσουμε το κύριο πλήκτρο του που, ανάλογα με τη ρύθμιση, είναι το αριστερό για τους δεξιόχειρες και το δεξιό για τους αριστερόχειρες. Αν το κελί, στο οποίο επιθυμούμε να μετακινηθούμε, είναι έξω από τα όρια του τρέχοντος φύλλου, τότε μπορούμε με το ποντίκι να χρησιμοποιήσουμε τις γραμμές κύλισης. Αυτό γίνεται πατώντας πάνω στα βέλη, που είναι στις άκρες της γραμμής κύλισης, ή σύροντας το τετράγωνο της λωρίδας, ή πατώντας πάνω στην ίδια τη ράβδο, έξω από την ολισθαίνουσα λωρίδα. Αν πατήσουμε μια φορά με το ποντίκι πάνω σε κάποιο βέλος στα άκρα της κατακόρυφης ράβδου κύλισης, τότε το φύλλο μας θα κυλήσει κατά μία γραμμή πάνω ή κάτω. Αν αυτό το κάνουμε στην οριζόντια ράβδο, τότε το φύλλο μας θα κυλήσει κατά μία στήλη δεξιά ή αριστερά. Αν πατήσουμε μια φορά με το ποντίκι πάνω στην κατακόρυφη ράβδο κύλισης, στην επάνω ή κάτω πλευρά του τετραγώνου της λωρίδας, τότε το φύλλο μας θα κυλήσει κατά ένα παράθυρο πάνω ή κάτω, ενώ, αν κάνουμε το ίδιο στην οριζόντια ράβδο κύλισης, τότε το φύλλο μας θα κυλήσει κατά ένα παράθυρο δεξιά ή αριστερά. Τέλος αν σύρουμε το τετράγωνο της λωρίδας, τότε το φύλλο μας θα κυλήσει σε ανάλογη θέση που εξαρτάται από τη φορά και το μέγεθος της ολίσθησης. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται αυτόματα και η ένδειξη σελίδας. 3.2 Μετακινήσεις με το πληκτρολόγιο Για τις μετακινήσεις μας με το πληκτρολόγιο, χρησιμοποιούμε τα πλήκτρα μετακίνησης του δρομέα του πληκτρολογίου, όπως τα πλήκτρα με τα βέλη, τα Page Up και Page Down, τα Home και End, καθώς και το πλήκτρο Tab. Για μετακινήσεις σε μεγαλύτερα διαστήματα, χρησιμοποιούμε μερικά από τα παραπάνω πλήκτρα σε συνδυασμό με το πλήκτρο Ctrl. Για να κάνουμε ενεργό ένα κελί με τη βοήθεια του πληκτρολόγιου, αρκεί να πατήσουμε συνεχώς κάποιο από τα πλήκτρα με τα βέλη προς την επιθυμητή φορά, μέχρι να το εντοπίσουμε. Αν συνδυάσουμε τα πλήκτρα με τα βελάκια με το πλήκτρο Ctrl, τότε μεταφερόμαστε αυτόματα στο πλησιέστερο μη κενό κελί, στην ίδια στήλη ή γραμμή, ανάλογα προς την κατεύθυνση του βέλους του πλήκτρου. Αν δεν υπάρχει προς την κατεύθυνση αυτή κάποιο μη κενό κελί, τότε μεταφερόμαστε στο αντίστοιχο άκρο του λογιστικού μας φύλλου. Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουμε, αν πατήσουμε πρώτα το πλήκτρο End και αμέσως μετά ένα από τα πλήκτρα με τα βέλη. Σελίδα [4]

14 Υπολογιστικά φύλλα: Εισαγωγή & Εκκίνηση στο Excel Με τον συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl Κάτω βελάκι πληκτρολογίου μεταφερόμαστε στη τελευταία γραμμή του φύλλου, που είναι ο αριθμός Προϋπόθεση να μην υπάρχουν δεδομένα στα κελιά. Επίσης, με το Ctrl Δεξιό βελάκι πληκτρολογίου μεταφερόμαστε στη τελευταία στήλη του φύλλου με τον αριθμό , που αντιστοιχεί στο γράμμα του αγγλικού αλφάβητου HFD. Αν το κελί βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση εκτός της οθόνης μας, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πλήκτρα Page Up ή Page Down, για να μετακινηθούμε μία οθόνη πάνω ή κάτω αντίστοιχα. Με το πάτημα του πλήκτρου Home, το ενεργό κελί μεταφέρεται γρήγορα στην πρώτη στήλη της ίδιας γραμμής, που βρίσκονταν πριν από το πάτημα του πλήκτρου. Με το πάτημα του συνδυασμού Ctrl + Home μεταφερόμαστε γρήγορα στο πρώτο κελί του λογιστικού μας φύλλου, δηλαδή στο κελί που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πρώτης στήλης. 4. Τρόποι επιλογής εντολών κορδέλας To Excel μας παρέχει πολλές εναλλακτικές λύσεις, για να καλούμε τις εντολές του. Για την επιλογή των εντολών καρτελών κορδέλας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε το ποντίκι είτε το πληκτρολόγιο. Οι τρόποι αυτοί περιγράφονται αμέσως παρακάτω. 4.1 Επιλογή εντολής με το ποντίκι Είναι ο κλασικός τρόπος που χρησιμοποιούμε σε όλες τις εφαρμογές των Windows. Πατάμε διαδοχικά με το ποντίκι εκεί που μας ενδιαφέρει και αφού εμφανιστούν οι εντολές, σύρουμε το ποντίκι σ' αυτήν που μας ενδιαφέρει και πατάμε πάνω της. Αν μετανιώσαμε και δεν θέλουμε να εκτελέσουμε κάποια εντολή, απλώς σύρουμε το ποντίκι έξω από τις εντολές και το απελευθερώνουμε. 4.2 Επιλογή εντολής από το μενού συντόμευσης Τα μενού συντόμευσης εμφανίζονται πατώντας το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού πάνω σε οποιαδήποτε θέση του λογιστικού φύλλου. Εμφανίζουν ένα σύντομο μενού με τις εντολές που χρησιμοποιούνται περισσότερο την τρέχουσα στιγμή, οι οποίες εξαρτώνται από το πού βρισκόμαστε την ώρα που το καλούμε. Διαφορετικές επιλογές θα περιέχει το μενού συντόμευσης που θα εμφανιστεί, αν πατήσουμε πάνω σε διαφορετικά σημεία του Excel. Για παράδειγμα, τοποθετούμε τον δείκτη του δρομέα σε κάποιο κελί του φύλλου και πατάμε το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού. Αμέσως, θα εμφανιστεί στην οθόνη μας το μενού της διπλανής εικόνας. Η επιλογή κάποιας εντολής του μενού γίνεται, όπως ακριβώς περιγράφηκε και προηγουμένως. Απλώς, πατάμε με το ποντίκι στην επιθυμητή επιλογή. Για να εξαφανίσουμε το μενού, πατάμε σε κάποιο σημείο εκτός του μενού ή πατάμε το πλήκτρο Esc. 4.3 Επιλογή εντολών από καρτέλες κορδέλας Ίσως είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείται περισσότερο. To Excel διαθέτει 7 βασικές καρτέλες, ό- που η κάθε μία περιέχει αρκετές επιλογές. Η κάθε επιλογή ή κουμπί ή εργαλείο εκτελεί και μια εντολή. Για την εκτέλεση της εντολής, αρκεί να πατήσουμε με το ποντίκι πάνω στην αντίστοιχη επιλογή. 4.4 Επιλογή εντολών με το πληκτρολόγιο Με το πάτημα του πλήκτρου Alt ενεργοποιούμε το μενού εντολών. Στη συνέχεια, με τα γράμματα του πληκτρολόγιου μπορούμε να μετακινηθούμε στις καρτέλες του Excel. Σελίδα [5]

15 Υπολογιστικά φύλλα: Εισαγωγή & Εκκίνηση στο Excel Όπως βλέπουμε παραπάνω εμφανίστηκαν οι χαρακτήρες πληκτρολογίου για κάθε καρτέλα. Πατώντας στη συνέχεια κάποιον χαρακτήρα, θα εμφανιστεί ολόκληρη η κορδέλα με όλους του χαρακτήρες συντόμευσης, όπως φαίνεται παρακάτω. Όπως παρατηρούμε, ο κάθε χαρακτήρας αντιστοιχεί σε κάποια εντολή. Αν για παράδειγμα πατήσουμε τον αριθμό 1, θα τοποθετήσει τη λειτουργία έντονης γραφής στο ενεργό κελί. 5. Η πρώτη μας εισαγωγή δεδομένων Η πρώτη επιθυμία που μας γεννιέται, όταν βρεθούμε μέσα στο Excel, είναι να προσπαθήσουμε να εισάγουμε μερικά δεδομένα, για να δούμε τη συμπεριφορά του προγράμματος. Στην παράγραφο αυτή θα ασχοληθούμε με το πώς θα πληκτρολογούμε τα δεδομένα στα κελιά, καθώς επίσης, και με μερικά πολύ βασικά πράγματα. Επιλέγουμε το κελί Α1, πληκτρολογούμε χχχ και πατάμε το πλήκτρο Enter, για να καταχωρηθεί. Ταυτόχρονα, ο "δρομέας" (το ενεργό κελί) μεταφέρεται τώρα στο επόμενο προς τα κάτω κελί με διεύθυνση Α2. Στο κελί Α2 πληκτρολογούμε 123. Αντί του πλήκτρου Enter μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο της γραμμής τύπων, ώστε να καταχωρηθούν τα δεδομένα στο κελί. Στο κελί A3 πληκτρολογούμε 52. Στο κελί Α4 πληκτρολογούμε Σιδηροδρομικός. Οι παρατηρήσεις που μπορούμε να κάνουμε μέχρι εδώ είναι ότι οι αριθμοί στοιχίζονται δεξιά, ενώ οι χαρακτήρες αριστερά. Η λέξη Σιδηροδρομικός επειδή είναι μεγαλύτερη από το πλάτος του κελιού, βγαίνει έξω από αυτό. Για το τελευταίο δεν χρειάζεται να α- γωνιούμε, γιατί πολύ γρήγορα θα μάθουμε πώς να αυξάνουμε το πλάτος της αντίστοιχης στήλης, ώστε να χωρούν τα δεδομένα μέσα στα κελιά. Στη στήλη D πληκτρολογούμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στην εικόνα δίπλα. Για να προσθέσουμε τις τιμές της στήλης D, ενεργοποιούμε το κελί D7 και πληκτρολογούμε τον μαθηματικό τύπο που θα κάνει την πρόσθεση. Για να τοποθετήσουμε έναν τύπο σε ένα κελί, πρώτα πατάμε το σύμβολο της ισότητας (=) και στη συνέχεια πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις των κελιών που περιέχουν τις τιμές που θέλουμε να συνδέσουμε με τον συγκεκριμένο τύπο. Για το δικό μας παράδειγμα, θα πληκτρολογήσουμε τον τύπο =D2+D3+D4+D5+D6 Ο παραπάνω τύπος θα υπολογίσει το άθροισμα των τιμών που περιέχονται μέσα στα αναφερόμενα κελιά. Το αποτέλεσμα του αθροίσματος που θα μας εμφανίσει ο τύπος, πρέπει να είναι Στο κελί C7 μπορούμε να πληκτρολογήσουμε τη λέξη Σύνολο, η οποία θα εκφράζει το άθροισμα των τιμών της στήλης D. Σελίδα [6]

16 Υπολογιστικά φύλλα: Εισαγωγή & Εκκίνηση στο Excel Σημειώνουμε ότι τα σύμβολα των τεσσάρων αριθμητικών πράξεων είναι τα παρακάτω: Πρόσθεση (+), Αφαίρεση (-), Πολλαπλασιασμός (*), Διαίρεση (/) -- Συνεχίζοντας την μικρή αυτή περιήγηση μας μέσα στο φύλλο, τοποθετούμε το δρομέα στο κελί F1 και πληκτρολογούμε =123456/23. Ο τύπος αυτός διαιρεί τον αριθμό με τον αριθμό 23 και το αποτέλεσμα πρέπει να είναι 5367, Στο κελί Α9 πληκτρολογούμε τον αριθμό 9999, στο κελί Β9 τον αριθμό 8888, στο κελί C9 τον τύπο =Α9*Β9. Το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού πρέπει να είναι Στο κελί C10 πληκτρολογούμε τον τύπο =Α9-Β9. Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης πρέπει να είναι Αν επιθυμούμε να διαγράψουμε όλα τα δεδομένα και τους τύπους που πληκτρολογήσαμε παραπάνω, δηλαδή όλα τα περιεχόμενα του λογιστικού φύλλου, ακολουθούμε τα επόμενα Βήματα. Πατάμε στο τετράγωνο που βρίσκεται αριστερά του τίτλου της στήλης Α και πάνω από τον τίτλο της γραμμής 1. Θα μαρκαριστεί αμέσως ολόκληρο το φύλλο. Πατάμε απλά το πλήκτρο Delete και διαγράφονται όλα τα δεδομένα του φύλλου. Με την ευκαιρία υπενθυμίζεται ότι πατώντας και κρατώντας πατημένο το ποντίκι πάνω στο τετράγωνο αυτό, εμφανίζονται οι παρακάτω αριθμοί που είναι οι ακριβείς διαστάσεις του φύλλου σε γραμμές και στήλες. 6. Η κορδέλα και οι επιλογές του Excel H κορδέλα του Excel περιέχει 7 βασικές καρτέλες. Οι υπόλοιπες, όπως π.χ. της μορφοποίησης ή της σχεδίασης, εμφανίζονται, όταν θα ζητήσουμε τις σχετικές λειτουργίες. Η παρακάτω κορδέλα είναι της κεντρικής καρτέλας. Για να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε μια καρτέλα απλά πατάμε επάνω της. Όπως παρατηρούμε η κάθε κορδέλα περιέχει τις ομάδες της, οι οποίες με τη σειρά τους περιέχουν τις εντολές τους. Για παράδειγμα η ομάδα Γραμματοσειρά της κεντρικής καρτέλας περιέχει τις παρακάτω εντολές. Τέλος υπάρχουν και τα παράθυρα διαλόγου, τα οποία εμφανίζονται πατώντας στο διαγώνιο βελάκι της ομάδας. Είναι αυτονόητο ότι δεν διαθέτουν όλες οι ομάδες παράθυρα διαλόγου. Για παράδειγμα, το παράθυρο διαλόγου της παραπάνω ομάδας με όνομα Γραμματοσειρά είναι το αυτό που βλέπουμε στην εικόνα δίπλα. Σελίδα [7]

17 Υπολογιστικά φύλλα: Εισαγωγή & Εκκίνηση στο Excel Εργασία φύλλου βαθμολογίας Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε το παρακάτω φύλλο και να τοποθετήσουμε τον απλό μαθηματικό τύπο που εμφανίζει τον μέσο όρο της βαθμολογίας. 7. Έξοδος από το Excel Για να εγκαταλείψουμε το Excel, πατάμε το κουμπί της επάνω δεξιάς γωνίας της εφαρμογής. Για να κλείσουμε απλά το ενεργό αρχείο (βιβλίο) του Excel, πατάμε στο του ενεργού βιβλίου ή πατάμε το συνδυασμό των πλήκτρων A1t-F4 ή επιλέγουμε την εντολή Κλείσιμο από το παράθυρο του κουμπιού Office. Αν σε κάποιο από τα αρχεία που έχουμε φορτωμένα, έχουν γίνει αλλαγές, τότε θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου, που θα μας ρωτά να επιβεβαιώσουμε αν θα πρέπει να αποθηκεύσουμε το αρχείο, πριν εγκαταλείψουμε το Excel. 8. Βοήθεια στο Excel Όπως σ όλες τις εφαρμογές των Windows, έτσι και εδώ, παρέχεται βοήθεια στο ίδιο περιβάλλον και με παρόμοιο τρόπο. Για την εκκίνηση της βοήθειας, πατάμε στο σύμβολο βοήθειας που βρίσκεται στην επάνω δεξιά πλευρά της εφαρμογής. Εναλλακτικά, πατάμε το πλήκτρο F1. Θα εμφανίσει το παρακάτω παράθυρο. Σελίδα [8]

18 Υπολογιστικά φύλλα: Εισαγωγή & Εκκίνηση στο Excel Για να αναζητήσουμε τη βοήθεια κάποιας λειτουργίας, θα πρέπει να την επιλέξουμε ή να την πληκτρολογήσουμε. Για παράδειγμα, πληκτρολογούμε τη λέξη Εκτύπωση και πατάμε το κουμπί αναζήτηση. Θα εμφανιστεί το επόμενο παράθυρο (1). 1 2 Συνεχίζοντας, επιλέγουμε και ενεργοποιούμε την επιλογή που μας ενδιαφέρει. Για την εμφάνιση και του πίνακα περιεχομένων, πατάμε το σχετικό εικονίδιο του παραπάνω παραθύρου και θα εμφανιστεί και το σχετικό παράθυρο (2). 8.1 Βοήθεια για το Microsoft Excel Όπως έχουμε πει, για να καλέσουμε τη βασική βοήθεια του Microsoft Excel, πατάμε στο κουμπί Βοήθεια ή το πλήκτρο F1 του πληκτρολογίου μας. Θα εξαφανιστεί το παράθυρο της προηγούμενης εικόνας (2). Το παράθυρο διαθέτει δύο περιοχές, που είναι ο Πίνακας Περιεχομένων και η Αναζήτηση. Διαθέτει επίσης τη γραμμή εργαλείων. Περιεχόμενα: Η καρτέλα περιεχόμενα, περιέχει από την αριστερή πλευρά του παραθύρου οργανωμένα τα θέματα της βοήθειας σε κατηγορίες και υποκατηγορίες με τη δομή φακέλων, υποφακέλων. Στη δεξιά πλευρά του παραθύρου, εμφανίζονται οι πληροφορίες του κάθε θέματος, που ενεργοποιούμε από το φάκελο του αριστερού μέρους του παραθύρου. Για παράδειγμα, επιλέγουμε την κατηγορία Διαχείριση βιβλίου εργασίας στη συνέχεια την υποκατηγορία Αποθήκευση και εκτύπωση και μετά Εκτύπωση αρχείου. Το αποτέλεσμα που θα λάβουμε στη δεξιά στήλη του παραθύρου, είναι αυτό της εικόνας δίπλα. Σελίδα [9]

19 Υπολογιστικά φύλλα: Εισαγωγή & Εκκίνηση στο Excel Η καρτέλα Αναζήτηση: Σ' αυτή την καρτέλα, η αναζήτηση γίνεται με λέξεις ή φράσεις κλειδιά και εμφανίζει μόνο το συγκεκριμένο θέμα που ζητήσαμε. Για παράδειγμα, αν επιθυμούμε βοήθεια για την αντιγραφή αρχείων, πληκτρολογούμε τη λέξη "Αντιγραφή", για να εμφανιστούν τα παρακάτω αποτελέσματα. Στη συνέχεια πατάμε την επιλογή Αντιγραφή αρχείου. Στο επόμενο παράθυρο θα δούμε τη βοήθεια που έχει ήδη εμφανιστεί. Γραμμή εργαλείων: Όπως όλες οι εφαρμογές των Windows έτσι και αυτή, διαθέτει μερικά χρήσιμα εργαλεία, τα οποία βρίσκονται στην παρακάτω εργαλειοθήκη της, που είναι τοποθετημένη στην επάνω πλευρά του παραθύρου βοήθειας. Όπως παρατηρούμε, υπάρχουν τα κουμπιά με τις σχετικές γνωστές λειτουργίες που είναι: Πίσω Εμπρός, Διακοπή, ανανέωση, Εμφάνιση - Απόκρυψη του πίνακα περιεχομένων, γραμματοσειρά, Εκτύπωση. 8.2 Ο Βοηθός του Office Στις προηγούμενες εκδόσεις υπήρχε ένα animation με το όνομα βοηθός του Office που μάλλον περιέπλεκε τα πράγματα, παρά βοηθούσε. Έτσι η Microsoft το αφαίρεσε από τις νεότερες εκδόσεις 2007 και Βοήθεια Office στο Web Για να χρησιμοποιήσουμε Online βοήθεια για το Office, καλούμε το παράθυρο βοήθειας F1 και πατάμε στο κουμπί που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία. Από το πλαίσιο που εμφανίζει τσεκάρουμε την πρώτη επιλογή. Την επόμενη φορά που θα ζητήσουμε βοήθεια θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο βοήθειας, που είναι Online. Σελίδα [10]

20 Υπολογιστικά φύλλα: Εισαγωγή & Εκκίνηση στο Excel 8.4 Πληροφορίες για το Microsoft Excel Η επιλογή Πληροφορίες για το Ms Excel του μενού Βοήθεια, μας εμφανίζει ένα παράθυρο με μερικές πληροφορίες, που αφορούν στα πνευματικά δικαιώματα της άδειας χρήσης της εφαρμογής, καθώς και δύο κουμπιά, από τα οποία μπορούμε να μεταβούμε στις πληροφορίες του συστήματος και στη βοήθεια για τεχνική υποστήριξη. Επιλέγουμε κουμπί Office Επιλογές του Excel Πόροι και από το παράθυρο που θα εμφανιστεί, επιλέγουμε Για το Microsoft Office excel 2007 και πατάμε στο διπλανό κουμπί Πληροφορίες. Σελίδα [11]

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Τα στοιχεία του παραθύρου του Excel... 10 Κελιά και διευθύνσεις... 13 Σε ποιο κελί θα τοποθετηθούν τα δεδομένα;... 14 Καταχώριση δεδομένων... 15 Τι καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

να ακολουθήσουμε Έναρξη Όλα τα Προγράμματα και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Microsoft Word.

να ακολουθήσουμε Έναρξη Όλα τα Προγράμματα και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Microsoft Word. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ WORD Περιεχόμενα Εκκίνηση του Microsoft Word... 3 Το παράθυρο του Word... 3 Η Κορδέλα με τις καρτέλες... 4 Κεντρική... 4 Εισαγωγή... 4 Διάταξη Σελίδας... 5 Αναφορές... 5 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος - 217 - Το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε επισημαίνεται ξεκάθαρα με λαβές επιλογής. Συμβουλή: Για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε το στοιχείο γραφήματος που θέλετε να επιλέξετε, το Microsoft Office Excel

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή: Tο βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Excel Πρώτα βήματα στο Excel Ευχαριστίες...

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή: Tο βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Excel Πρώτα βήματα στο Excel Ευχαριστίες... Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 13 1 Εισαγωγή: Tο βιβλίο... 15 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 15 Σύντομη παρουσίαση... 16 Μερικές συμβάσεις... 18 Μία τελευταία λέξη (ή και περισσότερες)... 18 2 Τι νέο υπάρχει στο

Διαβάστε περισσότερα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Μάθημα 6ο Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 Ύλη Μαθημάτων V Μαθ. 5/6 : Σουίτα Γραφείου LibreOffice LibreOffice Γενικά, Κειμενογράφος - LibreOffice Writer,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα 3.4.1.1 Δημιουργία ενός κενού πίνακα Ένας πίνακας αποτελείται από έναν αριθμό γραμμών και στηλών που δημιουργούν ένα πλέγμα. Σε αυτό το πλέγμα είναι πιθανή η ύπαρξη ή μη περιθωρίων. Κάθε κελί του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 27 1.3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Οι εφαρμογές Υπολογιστικών Φύλλων είναι προγράμματα που μας παρέχουν πολλές δυνατότητες όπως:

Οι εφαρμογές Υπολογιστικών Φύλλων είναι προγράμματα που μας παρέχουν πολλές δυνατότητες όπως: Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Φύλλα Οι εφαρμογές Υπολογιστικών Φύλλων είναι προγράμματα που μας παρέχουν πολλές δυνατότητες όπως: Να καταχωρούμε δεδομένα σε γραμμές και στήλες. Τα δεδομένα μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel)

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) ΤΕΙ Ηρακλείου Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) Ανοίγοντας το Excel (Έναρξη /Προγράμματα /Microsoft Office / Microsoft Office Excel 2003), ανοίγει μπροστά μας ένα βιβλίο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Θέματα 1,2 ης εβδομάδας Περιβάλλον εργασίας Word, Μορφοποίηση Γραμματοσειράς, Μορφοποίηση Παραγράφου Εξάσκηση σε βασικά κείμενα Τι είναι το MS-WORD Είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου,

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 Σημειώσεις για την εφαρμογή Microsoft Office Excel 2007 Μαυρίδης Ανέστης Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Ξάνθη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σημειώσεις για το σχολικό έτος 2014-2015 Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2007 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 17 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 22 Η Λίστα φακέλων... 23 Το Outlook Σήμερα...

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2003 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 16 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 20 Η Λίστα φακέλων... 21 Ο φάκελος Το Outlook

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Το Microsoft Office Word 2003 είναι το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που κάνει ευκολότερη τη δηµιουργία, την κοινή χρήση και την ανάγνωση εγγράφων. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του πληκτρολογίου

Χρήση του πληκτρολογίου Χρήση του πληκτρολογίου Τρόπος οργάνωσης των πλήκτρων... 2 Πληκτρολόγηση κειμένου... 3 Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου... 3 Χρήση των πλήκτρων περιήγησης... 5 Χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου... 5

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v Περιεχόμενα Περιεχόμενα...v Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...18 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο στοιχείο...35

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Η Microsoft Access 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Δημιουργήσαμε, λοιπόν, αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Αλλαγή του

Διαβάστε περισσότερα

10 η Εργαστηριακή Άσκηση

10 η Εργαστηριακή Άσκηση 10 η Εργαστηριακή Άσκηση MICROSOFT OFFICE POWERPOINT Το πρόγραμμα PowerPoint της εταιρείας Microsoft χρησιμοποιείται για τη δημιουργία παρουσιάσεων οποιουδήποτε είδους. Ανήκει και αυτό στα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΕΙ Ηρακλείου Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 5 η Εργαστηριακή άσκηση (WORD) ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Για τη δημιουργία σχημάτων στο WORD χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012-2013 Β Α Ρ Δ Α Λ Α Χ Ο Υ Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α - Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ MSC Τ. Π. Ε. Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9. Κεφάλαιο 2 Εργασία με κείμενο 41

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9. Κεφάλαιο 2 Εργασία με κείμενο 41 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9 Βασικές έννοιες... 10 Το παράθυρο του PowerPoint... 13 Δημιουργία νέας παρουσίασης... 18 Βασικές εργασίες με διαφάνειες... 24 Προβολές παρουσίασης... 28

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Visio 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Ενημερωμένα

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Λειτουργίες του MS- Word

1. Βασικές Λειτουργίες του MS- Word 1. Βασικές Λειτουργίες του MS- Word Το MS-Word, που είναι και αντικείμενο αυτών των σημειώσεων είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, που στις σελίδες του μπορεί να περιέχει εκτός από κείμενο, εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Publisher 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργαστής Κειμένου: (Microsoft Word)

Επεξεργαστής Κειμένου: (Microsoft Word) Επεξεργαστής Κειμένου: (Microsoft Word) Στο περιβάλλον εργασίας του επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word εκτελούμε τις παρακάτω λειτουργίες: 1) Δημιουργία Νέου Εγγράφου: Η Δημιουργία ενός Νέου Εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word. 1) Έναρξη

Microsoft Word. 1) Έναρξη Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή Word ξεκινά και εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του Μορφοποίηση χαρακτήρων Όταν ανοίγουμε το Word η γραμματοσειρά που υπάρχει είναι προκαθορισμένη. Το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά μας επιτρέπει να κάνουμε περισσότερες μορφοποιήσεις. Επιλέγουμε Μορφή Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες δημιουργία και μορφοποίηση πίνακα

Πίνακες δημιουργία και μορφοποίηση πίνακα Πίνακες δημιουργία και μορφοποίηση πίνακα Πρόκειται για ένα από τα πλέον χρήσιμα και ισχυρά εργαλεία του Word. Οι πίνακες αποτελούνται από κατακόρυφες στήλες και οριζόντιες γραμμές, οι οποίες σχηματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Σημειώσεις Powerpoint) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MICROSOFT POWERPOINT (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ :

4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : 4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός του συγκεκριμένου φύλλου εργασίας είναι ο μαθητής να εξοικειωθεί με τις συναρτήσεις, τις αριθμητικές πράξεις καθώς και την επισήμανση κελιών υπό όρους με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. 1) Προβολή Γραμμές εργαλείων Σχεδίαση. ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. 1) Προβολή Γραμμές εργαλείων Σχεδίαση. ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Για τη δημιουργία σχημάτων στο WORD χρησιμοποιείται η γραμμή εργαλείων της σχεδίασης. Τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσετε για να εμφανίσετε τη γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Κεφαλίδες και υποσέλιδα Κεφαλίδες και υποσέλιδα Διασκεδάστε με τις επιλογές κεφαλίδων και υποσέλιδων δοκιμάζοντας τις ασκήσεις που ακολουθούν. Άσκηση 1: Εισαγωγή υποσέλιδων σε διαφάνειες Η παρουσίαση αποτελείται από πέντε διαφάνειες.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ Πως αλλάζω γλώσσα; 1 ος τρόπος Συνδυασµός πλήκτρων αριστερό Ctrl + Shift 2 ος τρόπος Από την ένδειξη γλώσσας στην γραµµή εργασιών Πως βάζω τον τόνο ; (Εφόσον βρίσκοµαι στα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 1 Συνάρτηση SUMIF() Περιγραφή Χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση SUMIF για να αθροίσετε τις τιμές σε μια περιοχή οι οποίες πληρούν τα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Α.Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στα Windows ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΙΓΚΟΥ 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ξεκινώντας με τα MS Windows Ασκήσεις Ερώτηση 1 Επιλέξτε από τις παρακάτω ενέργειες αυτή που θα τερματίσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα βιβλίων εργασίας και ονόματα κελιών

Πρότυπα βιβλίων εργασίας και ονόματα κελιών Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...9 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...25 Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή δεδομένων...44 Κεφάλαιο 4: Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 2007. Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης

Microsoft Word 2007. Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Word 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Τα βασικά στοιχεία του Excel Κεφάλαιο 2: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας...33

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Τα βασικά στοιχεία του Excel Κεφάλαιο 2: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας...33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Τα βασικά στοιχεία του Excel 2002...17 Εκκίνηση του Excel...17 Πλοήγηση στο χώρο εργασίας...18 Φύλλα εργασίας (worksheets)...18 Γραμμή τίτλου...19 Γραμμή μενού...19

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας 3.3.3.1 Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας Συνήθως εκτυπώνουμε κατά τη μακρόστενη μεριά της σελίδας. Αυτού του είδους ο προσανατολισμός ονομάζεται κατακόρυφος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 1. ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 2. ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Κάθε μενού έχει τις δικές της δυνατότητες, όπως για παράδειγμα μόλις πατήσετε το κουμπί κεντρική βγαίνουν τα εικονίδια των δυνατοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Ομάδες Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Όταν ανοίγουμε το Word, ανοίγει αυτόματα ένα νέο έγγραφο. (Στο

Διαβάστε περισσότερα

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος 5. Γραφήματα 5.1 Εισαγωγή 5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος Το Discoverer παρέχει μεγάλες δυνατότητες στη δημιουργία γραφημάτων, καθιστώντας δυνατή τη διαμόρφωση κάθε συστατικού μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο):

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο): ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Διατάξεις χαρακτήρων Το πληκτρολόγιο περιλαμβάνει όλους τους χαρακτήρες κάποιου αλφάβητου π.χ. του λατινικού, και πολλά σημεία στίξης, διακριτικά σύμβολα, και βοηθητικά πλήκτρα. Ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MS-WORD Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Ξεκινώντας με το WORD Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ A ναμφισβήτητα, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα στους

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Dir Me Up

Εισαγωγή στο Dir Me Up Εισαγωγή στο Dr Me Up V2.00 / 2013-05-18 [Τα νέα χαρακτηριστικά από την προηγούμενη 1.30 έκδοση εμφανίζονται με μπλέ χρώμα] Bong Atttude 2013 Εισαγωγή 1/ Επιστρέψτε στην προηγούμενη τοποθεσία. 2/ Πηγαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 17 18 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Λειτουργίες του Word

Βασικές Λειτουργίες του Word Βασικές Λειτουργίες του Word 2 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Πληκτρολόγηση κειμένου Αποθήκευση, κλείσιμο, άνοιγμα εγγράφου Μη αυτόματη αλλαγή γραμμών/σελίδων Περιήγηση σε ένα έγγραφο Δημιουργία νέου εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1)

Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1) International Diploma in It Skills Foundation for Young Learners Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1) Χρήση Υπολογιστή (Κωδ. AJ1.A 01) 1.1 Γενικές διαδικασίες και ρυθμίσεις 1.1.1 Βασικές λειτουργίες και ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου 3.1.1.1 Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου Ως επί το πλείστον δεν υπάρχουν διαφορές στη χρήση του Εγγράφου Κειμένου στα λειτουργικά Windows ή Linux. Η σημαντικότερη διαφορά παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1(Σκοπός αντικείμενο)

Άσκηση 1(Σκοπός αντικείμενο) Άσκηση 1( αντικείμενο) Εισαγωγή στο word το περιβάλλον εργασίας Αντικείμενο Γραμμή τίτλου - μενού εργαλεία εργαλειοσειρές χάρακες γραμμή κατάστασης ράβδοι κύλισης κουμπί κλεισίματος, ελαχιστοποίησης, μεγιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Υπολογιστικά Φύλλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Υπολογιστικά Φύλλα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Υπολογιστικά Φύλλα Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών 3.5.1.1 Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών Ένα σύνηθες πρόβλημα που υπάρχει, είναι η ανάγκη αποστολής επιστολών ή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

11. Επεξεργασία κειμένου με το OpenOffice 2.0

11. Επεξεργασία κειμένου με το OpenOffice 2.0 11. Επεξεργασία κειμένου με το OpenOffice 2.0 Τι μπορούμε να κάνουμε με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου Το κείμενο που πληκτρολογούμε, εμφανίζεται στην οθόνη και παραμένει στη μνήμη RAM μέχρι να το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Ofiice To LibreOffice είναι η ελεύθερη, πολυδύναμη (power-packed), σουΐτα προσωπικής παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger. Δημιουργία ιστολογίου

Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger. Δημιουργία ιστολογίου Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger Δημιουργία ιστολογίου 1. Ανοίξτε το φυλλομετρητή Google Chrome, πληκτρολογήστε στη γραμμή διευθύνσεων τη διεύθυνση www.blogger.com και πατήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT 1 Εισαγωγή Το PowerPoint είναι µια ισχυρή εφαρµογή για τη δηµιουργία παρουσιάσεων και µπορεί να χρησιµεύσει στη δηµιουργία διαφανειών, καθώς και συνοδευτικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ EASYPROTOCOL Έκδοση 1.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ EASYPROTOCOL Έκδοση 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Έκδοση 1.0 banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr Είσοδος στην εφαρμογή Για την είσοδο (login) στην εφαρμογή χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 2.0 MICROSOFT WORD EXPERT ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το πρόγραμμα Microsoft Word Expert περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα