Υψηλές Τάσεις. Ενότητα 5: Διατάξεις Παραγωγής Υψηλών Τάσεων & Μέτρηση τους. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υψηλές Τάσεις. Ενότητα 5: Διατάξεις Παραγωγής Υψηλών Τάσεων & Μέτρηση τους. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Υψηλές Τάσεις Ενότητα 5: Διατάξεις Παραγωγής Υψηλών Τάσεων & Μέτρηση τους Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Σκοποί Ενότητας Ο στόχος της 5 ης Ενότητας είναι να παρουσιαστούν με λεπτομέρειες οι βασικές διατάξεις παραγωγής και μέτρησης υψηλών τάσεων δοκιμών και η χρήση τους στις δοκιμές κατασκευών υψηλών τάσεων. 4

5 Περιεχόμενα Ενότητας Διατάξεις Παραγωγής Υψηλών Τάσεων & Μέτρηση τους Μορφές Υψηλών Τάσεων Δοκιμής Συνήθεις Μορφές των Τάσεων Δοκιμής Παραγωγή Υψηλών Εναλλασσόμενων Τάσεων Διατάξεις Μετασχηματιστών Δοκιμής Κατασκευή των Μετασχηματιστών Δοκιμής Παραγωγή Υψηλών Συνεχών Τάσεων Ανορθωτικές Διατάξεις Διάταξη Villard Διάταξη Greinacher Διάταξη Cockroft Πολυβάθμια Ανορθωτική Διάταξη Γεννήτριες Κρουστικών Τάσεων Μονοβάθμιες Γεννήτριες Κρουστικών Τάσεων Ενέργεια Φορτίσεως Γεννήτριες Εκθετικών Κρουστικών Ρευμάτων Απώλειες Διηλεκτρικού Μέτρηση του Συντελεστή Απωλειών με τη Γέφυρα Schering Διάγραμμα της Διάταξης Μέτρησης Παράρτημα 5

6 Διατάξεις Παραγωγής Υψηλών Τάσεων & Μέτρηση τους Διατάξεις παράγωγης υψηλών εναλλασσομένων τάσεων, τύποι κυκλωμάτων και ανάλυση αυτών Διατάξεις παραγωγής υψηλών συνεχών τάσεων και πολλαπλασιαστές τάσης στη Υ.Τ.. Τύποι κυκλωμάτων και ανάλυση αυτών Παραγωγή υψηλών κρουστικών τάσεων και ρευμάτων Κυκλώματα και διατάξεις Μετρήσεις στις εγκαταστάσεις υψηλών τάσεων 6

7 Μορφές Υψηλών Τάσεων Δοκιμής - 1 Εναλλασσόμενες ημιτονοειδείς τάσεις, συχνότητας 50 Hz αλλά και υψηλής συχνότητας. Συνεχείς τάσεις, συνήθως προς την γη. Κρουστικές τάσεις. 7

8 Μορφές Υψηλών Τάσεων Δοκιμής - 2 Η διάρκεια μετώπου είναι περίπου ο χρόνος που απαιτείται για να αποκτήσει η τάση την μέγιστη τιμή της U km. Η διάρκεια ημίσεως εύρους είναι περίπου ο χρόνος που απαιτείται, συνολικά από την αρχή, για να αποκτήσει η τάση, κατά την διαμόρφωση της ουράς της, τιμή ίση με U km /2. Συνήθεις μορφές κρουστικών τάσεων: 1,2/5-1,2/50-1,2/200. Και στις τρεις περιπτώσεις η διάρκεια μετώπου είναι 1,2 μς, ενώ η διάρκεια ημίσεως εύρους είναι αντίστοιχα 5, 50 και 200μς 8

9 Συνήθεις Μορφές των Τάσεων Δοκιμής Σχήμα 2.1: Εναλλασσόμενη Τάση Σχήμα 2.3: Κρουστική Τάση Σχήμα 2.2: Συνεχής Τάση 1 Χωρίς κυματισμό 2 Με κυματισμό Σχήμα 2.4: Για τον καθορισμό Τμ (διάρκειας μετώπου) και Τη (ημίσεως κύματος) κρουστικής σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC και VDE. 9

10 Παραγωγή Υψηλών Εναλλασσόμενων Τάσεων Οι υψηλές εναλλασσόμενες τάσεις απαιτούνται στα εργαστήρια υψηλών τάσεων, τόσο για πειραματισμούς και δοκιμές σε εναλλασσόμενη τάση, όσο και στις διατάξεις παραγωγής υψηλών συνεχών και κρουστικών τάσεων. Οι περισσότερες δοκιμές, ή πειραματισμοί, με υψηλή εναλλασσόμενη τάση, απαιτούν ακριβή γνώση της τιμής της τάσεως. 10

11 Χαρακτηριστικές Παράμετροι των Υψηλών Εναλλασσόμενων Τάσεων - 1 Η μορφή της εναλλασσόμενης τάσεως u= u(t), συχνά απέχει σημαντικά από την θεωρητική ημιτονοειδή μορφή. 11

12 Χαρακτηριστικές Παράμετροι των Υψηλών Εναλλασσόμενων Τάσεων - 2 Η μέγιστη τιμή U m και η ενδεικνύμενη τιμή U της εναλλασσόμενης τάσεως είναι : U m = ku και U 2 = 1 T T 0 u 2 ( t) dt Στις δοκιμές υψηλής τάσεως η ποσότητα: Ορίζεται σαν τάση δοκιμής (σύμφωνα και με τους κανονισμούς ΙΕC Publ. 60-2,1973). U m 2 Σημειώνεται ότι για ιδανική ημιτονοειδή μορφή ισχύει: U = U m 2 12

13 Διατάξεις Μετασχηματιστών Δοκιμής - 1 Συνήθως οι μετασχηματιστές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υψηλών εναλλασσόμενων τάσεων, έχουν γειωμένο ένα άκρο του τυλίγματος υψηλής τάσεως. Σε αρκετές όμως διατάξεις παραγωγής υψηλών συνεχών τάσεων και κρουστικών τάσεων, απαιτείται οι μετασχηματιστές να έχουν τελείως μονωμένα τυλίγματα. Σχήμα 5.1: Μετασχηματιστές δοκιμής μίας βαθμίδας Ε: Πρωτεύων τύλιγμα Χ.Τ. Η: Τύλιγμα υψηλής τάσεως F: Πυρήνας α) Γειωμένη μόνο η πλευρά Υ.Τ. β) Τελείως μονωμένος 13

14 Διατάξεις Μετασχηματιστών Δοκιμής - 2 Για την παραγωγή τάσεων μεγαλύτερων από μερικές εκατοντάδες kv, σπανίως χρησιμοποιούνται μετασχηματιστές μιας βαθμίδας και για λόγους τόσο οικονομικούς όσο και τεχνικούς χρησιμοποιούνται μετασχηματιστές των οποίων οι βαθμίδες πραγματοποιούνται από τη σύνδεση σε σειρά των τυλιγμάτων υψηλής τάσεως διαφόρων μετασχηματιστών. Σχήμα 5.2: Διάταξη μετασχηματιστή τριών βαθμίδων. Ε: Πρωτεύων τύλιγμα Η: Τύλιγμα υψηλής τάσεως Κ: Τύλιγμα ζεύξεως 14

15 Κατασκευή των Μετασχηματιστών Δοκιμής - 1 Για δοκιμές που απαιτούν ονομαστικές ισχύεις όχι μεγαλύτερες από μερικά ΚVΑ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για την παραγωγή υψηλών εναλλασσόμενων τάσεων, επαγωγικοί μετασχηματιστές, οι οποίοι από πλευράς κατασκευής είναι όμοιοι με μετασχηματιστές τάσεως της ίδιας τάσεως δοκιμής. Από πλευράς μονώσεως οι μετασχηματιστές διακρίνονται σε "αέρος" και "λαδιού". Οι πρώτοι χρησιμοποιούνται για τάσεις μέχρι 100 kv και η μόνωση των τυλιγμάτων μεταξύ τους και προς τον πυρήνα γίνεται με στερεά μονωτικά. Για μεγαλύτερες τάσεις οι μονώσεις γίνονται μέσα σε δοχείο λαδιού. 15

16 Κατασκευή των Μετασχηματιστών Δοκιμής - 2 Σχήμα 5.3: Τομή μετασχηματιστή δοκιμής με στερεά μόνωση 1: Τύλιγμα Υψηλής Τάσεως 2: Τύλιγμα Χαμηλής Τάσεως 3: Πυρήνας 4: Βάση 5: Ακροδέκτης Υψηλής Τάσεως 6: Μόνωση 16

17 Κατασκευή των Μετασχηματιστών Δοκιμής - 3 Σχήμα 5.4: Μετασχηματιστές δοκιμής με μόνωση λαδιού: 1: Τύλιγμα υψηλής τάσεως 6: Μονωτήρας διελεύσεως υψηλή 2: Τύλιγμα χαμηλής τάσεως τάσεως (bushing) 3: Πυρήνας 7: Μεταλλικό δοχείο 4: Βάση 8: Μονωμένος κύλινδρος 5: Ακροδέκτης υψηλής τάσεως α) Τύπου δοχείου β) Τύπου «Εντός Μονωμένου Κυλίνδρου» 17

18 Παραγωγή Υψηλών Συνεχών Τάσεων Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές συνεχών τάσεων Όπως: Δοκιμές μονώσεων διατάξεων με μεγάλη χωρητικότητα. Βασική έρευνα για τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς μονωτικών υλικών σε καταπονήσεις με τάσεις αυτού του είδους. 18

19 Χαρακτηριστικές Παράμετροι των Υψηλών Συνεχών Τάσεων - 1 Η συνεχής τάση δοκιμής προσδιορίζεται ως η αριθμητική μέση τιμή της συνάρτησης της συνεχούς τάσεως uσ(t). U σµ = 1 Τ Τ 0 u σ (t)dt Σε μια περίοδο μεταβολής της u σ η συνεχής τάση μεταβάλλεται μεταξύ δύο ακραίων τιμών U σmax και U σmin δu = ½ (U σmax U σmin ) 19

20 Χαρακτηριστικές Παράμετροι των Υψηλών Συνεχών Τάσεων - 2 Η ποσότητα δu U σµ λέγεται συντελεστής μορφής. Αν η συνεχής τάση είναι πολύ καλά εξομαλυμένη, τείνει δηλαδή προς την ιδανική σταθερή τιμή ανεξάρτητη του χρόνου, τότε το δu τείνει προς το 0 και θα είναι: U σμ = U σmax = U σmin = U σ 20

21 Ανορθωτικές Διατάξεις - 1 Για την παραγωγή υψηλών συνεχών τάσεων, με ανόρθωση εναλλασσομένων τάσεων στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν μηχανικοί περιστροφικοί ανορθωτές κενού, ανορθωτές υδραργύρου ή ηλεκτρονικές βαλβίδες. Σήμερα στα εργαστήρια σχεδόν όλοι οι προηγούμενοι τύποι ανορθωτών έχουν αντικατασταθεί με ξηρούς ανορθωτές από ημιαγώγιμα υλικά. 21

22 Ανορθωτικές Διατάξεις - 2 Στα διαγράμματα των συνδεσμολογιών παριστάνονται με το σύμβολο ( ) το οποίο δείχνει ότι το ρεύμα μπορεί να περάσει μόνο κατά τη φορά του βέλους. Κατά την αντίθετη φορά το στοιχείο παρουσιάζει τόσο μεγάλη αντίσταση, ώστε πρακτικά, να μη μπορεί να περάσει κανένα ρεύμα δι' αυτού. Αυτό, βέβαια, συμβαίνει εφ' όσον η αντίθετη τάση μεταξύ των πόλων του στοιχείου δεν υπερβαίνει μια μέγιστη τιμή που καλείται τάση φραγμού (U φ ) και η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό μέγεθος κάθε ανορθωτικού στοιχείου. 22

23 Ανορθωτικές Διατάξεις - 3 Με τις ανορθωτικές διατάξεις, στις οποίες χρησιμοποιούνται ανορθωτικά στοιχεία, παράγονται υψηλές συνεχείς τάσεις διαφόρων μορφών μέχρι 2 ΜW. Με τη χρησιμοποίηση σε αυτές πυκνωτών επιτυγχάνεται άλλοτε μεν πολλαπλασιασμός μόνο της διαθέσιμης τάσεως, άλλοτε δε και εξομάλυνση των διακυμάνσεων της συνεχούς τάσεως, η οποία μπορεί να φθάσει μέχρι πλήρους σχεδόν σταθερότητας ανεξάρτητα από τη μορφή του ρεύματος φορτίσεως. 23

24 Ανορθωτικές Διατάξεις - 4 Για την έκφραση των τάσεων και εντάσεων των ανορθωτικών διατάξεων θα χρησιμοποιήσουμε προσεγγιστικές σχέσεις. Κατά την περιγραφή των ανορθωτικών διατάξεων θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής σύμβολα: U, U μ, U m αντίστοιχα για την ενδεικνύμενη, μέση και μέγιστη τιμή της εναλλασσόμενης τάσεως U σ, U σμ, U σm για τη στιγμιαία συνεχή τάση, την μέση και την μέγιστη τιμή της (Ι σ, Ι σμ, Ι σm για τα αντίστοιχα μεγέθη του ρεύματος) και U c, U φ για τις τάσεις του πυκνωτή και φραγμού του ανορθωτικού στοιχείου αντίστοιχα. 24

25 Διάταξη Απλής Ανορθώσεως - 1 Το απλούστερο κύκλωμα για την παραγωγή υψηλής συνεχούς τάσεως είναι το κύκλωμα απλής ανορθώσεως κατά ημιπερίοδο, όπως δείχνεται στο Σχήμα 6.1α. Μια αντίσταση φορτίου R τροφοδοτείται από ένα μετασχηματιστή υψηλής τάσεως ενός ανορθωτικού στοιχείου Α ν. 25

26 Διάταξη Απλής Ανορθώσεως - 2 Σχήμα 6.1: Διάταξη απλής ανορθώσεως, χωρίς ή με πυκνωτή εξομαλύνσεως C. α) Ηλεκτρικό κύκλωμα β) Χρονική μεταβολή της συνεχούς τάσεως u σ (t) χωρίς πυκνωτή εξομαλύνσεως γ) Χρονική μεταβολή της συνεχούς τάσεως u σ (t) με πυκνωτή εξομαλύνσεως Στο κύκλωμα α (χωρίς τον πυκνωτή C) θα έχουμε: U σµ = U m π U = U σm m = 2 U 26

27 Διάταξη Απλής Ανορθώσεως - 3 Το ανορθωτικό στοιχείο πρέπει να αντέχει στην τάση φραγμού U φ =U m = 2U το κύκλωμα β (με συνδεμένο τον πυκνωτή C) θα έχουμε: U σm =U m = 2U και U σμ =U m - δu. Κατά τη διάρκεια κατά την οποία ο ανορθωτής άγει, μόνο ένας βραχύς παλμός ρεύματος διέρχεται κάθε φορά και η τάση φραγμού θα είναι: Uφ 2U m = 2 2U Η ποσότητα δu μπορεί εύκολα να υπολογιστεί από το προηγούμενο σχήμα β. Έτσι αν t ν <<Τ και δu<<u σμ τότε η εκθετική καμπύλη εκφορτίσεως της χωρητικότητας C, κατά την περίοδο που δεν άγει ο ανορθωτής, μπορεί να αντικατασταθεί από μία ευθεία γραμμή. Κατά τη χρονική αυτή περίοδο η μεταβολή του φορτίου του πυκνωτή εξομαλύνσεως C θα είναι: T 2δUC = iσ (t)dt = TIσµ 0 ή δu = Ι σµ 2fC 27

28 Διατάξεις Διπλής Ανορθώσεως - 1 Στο Σχήμα 6.2 δείχνεται η διάταξη διπλής ανορθώσεως, περιορισμένης όμως εφαρμογής για υψηλές τάσεις, κατά την οποία η ωμική αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα και κατά τα δυο ημικύματα. Ο μετασχηματιστής είναι διπλάσιας τάσεως απ ότι στην απλή ανόρθωση. Εδώ έχουμε:, 2U Uσ m = 2U Iσ m = R Η τάση φραγμού των ανορθωτικών στοιχείων είναι: U = 2 φ 2U Σχήμα 6.2: Διάταξη διπλής ανορθώσεως (Ηλεκτρικό Κύκλωμα) 28

29 Διατάξεις Διπλής Ανορθώσεως - 2 Στο Σχήμα 6.3 δείχνεται η διάταξη διπλής ανορθώσεως Graetz, η οποία χρησιμοποιείται σε μερικά μηχανήματα ακτινών Rontgen. Πλεονεκτήματά της είναι η πλήρης εκμετάλλευση της ισχύος του μετασχηματιστή (και τα δυο ημικύματα), τάση μετασχηματιστή το μισό της προηγούμενης περιπτώσεως (U αντί 2U) και τάση φραγμού: = 2U U φ Σχήμα 6.3: Κύκλωμα της διατάξεως Graetz διπλής ανορθώσεως 29

30 Διάταξη Villard Όπως παρατηρούμε η συνεχής τάση uσ(t) δεν είναι εξομαλυμένη, παρουσιάζει αντίθετα έντονες μεταβολές μεταβαλλόμενη από 0 μέχρι περίπου Um. Κατόπιν αυτών είναι προφανές ότι ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις: Uσμ Um U σm 2 2U Uφ,, 2 2U Σχήμα 6.4: Διάταξη Villard α) Ηλεκτρικό κύκλωμα β) Χρονική μεταβολή της συνεχούς τάσεως u σ (t) στα άκρα της R 30

31 Διάταξη Greinacher Η διάταξη αυτή αποτελείται, στη ουσία από δύο διατάξεις Villard, συνδεδεμένες σε αντίθεση. Σχήμα 6.5: Διάταξη Greinacher α) Ηλεκτρικό κύκλωμα β) Χρονική μεταβολή της συνεχούς τάσεως u σ (t) 31

32 Διάταξη Cockroft Σχήμα 6.6: Διάταξη Cockroft α) Ηλεκτρικό κύκλωμα β) Χρονική μεταβολή της τάσεως στον C 1 και Α ν1 κατά την ημιπερίοδο που άγει ο Α ν1 (βρόχος μετασχηματιστή-α ν1 -C 1 ) γ) Χρονική μεταβολή της τάσεως στον C 2 (άρα και της uσ(t) στα άκρα της R) κατά τη διάρκεια που άγει ο Α ν2 (χρόνος t 0 ) 32

33 Πολυβάθμια Ανορθωτική Διάταξη Σχήμα 6.6: Παράδειγμα πολυβάθμιας ανορθωτικής διατάξεως Γενικά αν η είναι ο αριθμός των πυκνωτών κάθε στήλης, η εν κενώ συνεχής τάση είναι ίση με: και σταθερή. Uσ m =η 2 2U 33

34 Γεννήτριες Κρουστικών Τάσεων Κατά τις πτώσεις κεραυνών στις εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή στο έδαφος πλησίον αυτών, αναπτύσσονται πάνω στους αγωγούς υπερτάσεις που η μορφή τους μοιάζει με την τυποποιημένη μορφή που παράγεται από γεννήτριες κρουστικών τάσεων. Σχήμα 7.1: Παλμογράφημα υπερτάσεως σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πολυβάθμιας ανορθωτικής διατάξεως Οι κρουστικές τάσεις μπορούν να εκφραστούν μαθηματικά σαν διαφορά εκθετικών συναρτήσεων από την σχέση: uκ=uκ(t) =U0 (e-λ2t-e-λ1t) 34

35 Μονοβάθμιες Γεννήτριες Κρουστικών Τάσεων - 1 Μια κρουστική τάση μπορούμε να την αποκτήσουμε σε πολλά κυκλώματα, διάφορης κάθε φορά συνθέσεως. τέσσερα βασικά στοιχεία: Την χωρητικότητα κρούσεως Cκ Την χωρητικότητα φορτίου Cφ Την αντίσταση μετώπου Rμ και Την αντίσταση ουράς Rο 35

36 Μονοβάθμιες Γεννήτριες Κρουστικών Τάσεων - 2 Εκτός αυτών υπάρχει η προστατευτική αντίσταση R π, η συνολική παράσιτη αυτεπαγωγή L των διαφόρων στοιχείων του κυκλώματος, η οποία επιδιώκουμε να είναι όσο το δυνατό μικρότερη, τέλος δε ο σπινθηριστής σφαιρών σ μεταβλητού διακένου, μέσω του οποίου το κύκλωμα χωρίζεται σε δύο τμήματα Ι και II. Η κρουστική τάση παράγεται στην έξοδο της γεννήτριας, δηλαδή είναι η τάση που εμφανίζεται, στον πυκνωτή C φ. Διακρίνουμε δύο στάδια: Το στάδιο φορτίσεως Το στάδιο εκφορτίσεως. 36

37 Μονοβάθμιες Γεννήτριες Κρουστικών Τάσεων - 3 Σχήμα 7.2: Μονοβάθμια διάταξη παραγωγής κρουστικών τάσεων 37

38 Μονοβάθμιες Γεννήτριες Κρουστικών Τάσεων - 4 Στάδιο Φορτίσεως Από μια πηγή υψηλής συνεχούς τάσεως (ανορθωτική διάταξη) φορτίζεται ο πυκνωτής C κ στη συνεχή τάση U σ. Στη συνέχεια παύει η επιβολή της U σ. Κατά το στάδιο αυτό η τάση του C κ επιβάλλεται και επί του σπινθηριστή σ, το διάκενο του οποίου πρέπει να είναι τουλάχιστο τόσο, ώστε να μη διασπάται μέχρι και την επιδιωκόμενη τάση U σ φορτίσεως του C κ. Το στάδιο φορτίσεως τελειώνει όταν ο C κ αποκτήσει την τάση U σ. Στάδιο Εκφορτίσεως Έστω ότι υπό την τάση Uσ ο σπινθηριστής διασπάται. Αρχίζει τότε το στάδιο της εκφορτίσεως: Κατά την πρώτη στιγμή της διασπάσεως του σ, οπότε ο Cφ είναι τελείως αφόρτιστος (ucφ=uk=0) αυτός εμφανίζει ελάχιστη αντίδραση στην δίοδο, δι' αυτού, του ρεύματος φορτίσεως. 38

39 Μονοβάθμιες Γεννήτριες Κρουστικών Τάσεων - 5 Σχήμα 7.3: Απλοποιημένο κύκλωμα της γεννήτριας κρουστικών τάσεων. Ισχύει κατά τη διαμόρφωση του μετώπου των κρουστικών τάσεων 39

40 Μονοβάθμιες Γεννήτριες Κρουστικών Τάσεων - 6 Επιδιώκουμε να είναι C κ >>C φ, σε τρόπο ώστε να απαιτείται ελάχιστο τμήμα του φορτίου του C κ για την φόρτιση του C φ. Αυτό εξασφαλίζει ότι, υπό δεδομένη τάση U σ φορτίσεως του C κ συντελεστή U χρησιμοποιήσεως της γεννήτριας τον λόγο: η = km όπου U km η Uσ μέγιστη τιμή της παραγόμενης κρουστικής τάσεως. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις ο C φ φορτίζεται μέσω της R μ, η τάση u k θα εμφανίζει εκθετική μεταβολή, η δε μέγιστη (οριστική) τιμή της ελάχιστα θα διαφέρει από την U σ. Για να μην έχει η u k μορφή αποσβενυμμένης ταλαντώσεως αποδεικνύεται ότι πρέπει να είναι : R µ 2 L(C C κ κ + C C φ φ ) και επειδή C K >>C Φ προκύπτει : R µ 2 L C φ 40

41 Μονοβάθμιες Γεννήτριες Κρουστικών Τάσεων - 7 Το φαινόμενο το μεταβατικό που περιγράψαμε, κατά το οποίο διαμορφώνεται το μέτωπο της κρουστικής τάσεως, τελειώνει όταν οι C κ και C φ αποκτήσουν την ίδια τάση U km (μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσεως), η οποία μπορεί να υπολογιστεί κατά προσέγγιση, αν λάβουμε υπόψη την διατήρηση του ηλεκτρικού φορτίου: U σ C κ = U km (C κ + C φ ) Οπότε προκύπτει: U km Οπότε ο συντελεστής χρησιμοποιήσεως προκύπτει: = U C κ Cκ C σ + φ η = C κ Cκ + C φ Πως διαμορφώνεται η ουρά της κρουστικής τάσεως. 41

42 Μονοβάθμιες Γεννήτριες Κρουστικών Τάσεων - 8 Σχήμα 7.4: Απλοποιημένο κύκλωμα της γεννήτριας κρουστικών τάσεων, ισχύον κατά τη χρονική διάρκεια διαμορφώσεως της ουράς των κρουστικών τάσεων. Το όλο φαινόμενο τελειώνει μετά την πλήρη εκφόρτιση των C κ και C φ, οπότε η κρουστική τάση μηδενίζεται και ο C κ μπορεί να φορτιστεί πάλι από την πηγή συνεχούς τάσεως για παραγωγή της επόμενης κρουστικής τάσεως. Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι για μεν την διάρκεια μετώπου Τ μ της κρουστικής τάσεως σημασία έχουν κυρίως τα μεγέθη R μ και C φ, για δε τη διάρκεια της ουράς Τ ο σημασία έχουν τα μεγέθη C κ και R ο. Είναι δηλαδή: Rµ CφCκ T = R C µ μ φ To = R o (Cφ + Cκ ) R o C κ C κ + C φ 42

43 Ενέργεια Φορτίσεως Καλούμε ενέργεια φορτίσεως της γεννήτριας κρουστικών τάσεων την: 1 2 W κ = C 2 Η ενέργεια αυτή μετατρέπεται σε θερμότητα εντός των R μ και R ο. Επειδή είναι πάντα R ο >R μ, το μεγαλύτερο ποσοστό από την W κ απορροφάται από την R ο, η οποία συνεπώς πρέπει να είναι πολύ πιο ανθεκτική από την R μ. Σ' ότι αφορά τα U o, λ 1 και λ 2 της σχέσεως: U U (e -λ 2 t e -λ 1 t κ = Uκ ( t) = o ) κ U σ Αποδεικνύεται ότι είναι: U o = UσR oc λ λ 2 1 κ και λ 1 = λ 2 = R o (C φ + Cκ ) + R µ Cκ ± R o Cκ + Cφ + [ 2C ( κ C φ R o R µ ) R µ C κ ] 2-4C κ C φ R o R µ 43

44 Πολυβάθμιες Γεννήτριες Κρουστικών Τάσεων (Γεννήτριες Marx) - 1 Για την παραγωγή κρουστικών τάσεων πάνω από 200 KV χρησιμοποιούνται πολυβάθμιες γεννήτριες τύπου Marx. Η λειτουργία τους συνίσταται στην παράλληλη φόρτιση ενός αριθμού πυκνωτών και στην συνέχεια, μέσω σπινθηριστών, εκφόρτιση τους σε κατάλληλο κύκλωμα. Σχήμα 7.5: Πολυβάθμια διάταξη παραγωγής υψηλών κρουστικών τάσεων. (βλέπετε επεξηγήσεις στο κείμενο που ακολουθεί) κύκλωμα της γεννήτριας κρουστικών τάσεων, ισχύον κατά τη χρονική διάρκεια διαμορφώσεως της ουράς των κρουστικών τάσεων. 44

45 Πολυβάθμιες Γεννήτριες Κρουστικών Τάσεων (Γεννήτριες Marx) - 2 Οι πυκνωτές C κ1 C κ5 φορτίζονται παράλληλα στην τάση U σ μέσω της κοινής αντιστάσεως φορτίσεως R φο και των μερικών R φ. Είναι R φ <<R φο ώστε οι πυκνωτές να φορτίζονται σχεδόν ταυτόχρονα στην ίδια τάση U σ. Συνήθως το διάκενο του σ 1 ρυθμίζεται μικρότερο απ' ότι στους άλλους ώστε αυτός να διασπάται μετά το τέλος της φορτίσεως των πυκνωτών πρώτος και έτσι να παρασύρει σε διάσπαση και τους άλλους. Με αυτές τις διασπάσεις τίθενται σε σειρά οι πυκνωτές, στη δε διάταξη των R ο και C φ εφαρμόζεται ιφνίδια τάση ίση με το άθροισμα των τάσεων των πυκνωτών δηλαδή: ν.u σ Η μέγιστη τιμή της αποκτούμενης στα άκρα του C φ κρουστικής τάσεως είναι: U km =η(ν.u σ ) 45

46 Πολυβάθμιες Γεννήτριες Κρουστικών Τάσεων (Γεννήτριες Marx) - 3 Η χωρητικότητα C κ της μονοβάθμιας γεννήτριας είναι : C κ = 1 C κ C κ C κ ν και επειδή κατά κανόνα είναι : C = C... C κ κ = = 1 2 κ ν Θα έχουμε: C κ = C v κ 1 Η ενέργεια της γεννήτριας θα είναι: W κ = ( Cκ Uσ ) 1 ν 46

47 Επί των Μονοβάθμιων Γεννητριών - 1 Μεταξύ των στοιχείων της γεννήτριας και των διαρκειών μετώπου και ημίσεως εύρους υφίστανται οι ακόλουθες κατά προσέγγιση σχέσεις: T T µ η 2 = κ [(R 1 = (R ξ η = [(R o o o R + R R + R + R µ o o µ C R )(C )(C κ µ φ µ C )(C φ φ C φ + C + C κ κ + C κ )] ) κ )] 1,2/5 1,2/50 1,2/200 1,49 2,96 3,15 1,44 0,73 0,70 47

48 Επί των Μονοβάθμιων Γεννητριών - 2 Συνήθως η αντίσταση μετώπου R μ δεν τίθεται ολόκληρη στο εξωτερικό κύκλωμα της γεννήτριας, αλλά ένα μέρος της τοποθετείται στο εξωτερικό κύκλωμα και το υπόλοιπο μοιράζεται μέσα στη γεννήτρια, στις βαθμίδες της. Σχήμα 7.6: Πολυβάθμια γεννήτρια κρουστικών τάσεων με επιμερισμό της συνολικής αντιστάσεως μετώπου σε εξωτερική και εσωτερική R μ συνολική αντίσταση μετώπου R μ = Εξωτερική αντίσταση μετώπου R μ = Εσωτερική αντίσταση μετώπου. R μ1, R μ2, R μ3 εσωτερικές αντιστάσεις μετώπου (R μ1 = R μ2 = R μ3 = R μ /2.3= R μ /6). 48

49 Επί των Μονοβάθμιων Γεννητριών - 3 Θα πρέπει ακόμη να προσθέσουμε ότι, μια πολυβάθμια γεννήτρια είναι ισοδύναμη με μια μονοβάθμια γεννήτρια κρουστικών τάσεων. Η απόδειξη ξεφεύγει από τα όρια αυτού του τεύχους, θα δώσουμε όμως τις σχέσεις ισοδυναμίας. Αν με δείκτη Π συμβολίσουμε τα μεγέθη της πολυβάθμιας γεννήτριας και με δείκτη σ της μονοβάθμιας τότε η πολυβάθμια γεννήτρια ισοδυναμεί με μονοβάθμια γεννήτρια των ακολούθων στοιχείων: R o σ = 1 R οπ C φσ Επειδή είναι, συνήθως, R μπ <<R φπ κατά προσέγγιση προκύπτει: = C φπ Cκσ = η Cκπ R µσ = R µπ = R 1 = 2 + R µπ η R φπ + 2 η µπ + R 1 R οπ µπ 1 + ηr φπ 2 R + 2 µπ R οσ 1 R οπ ηr φπ 49

50 Γεννήτριες Εκθετικών Κρουστικών Ρευμάτων - 1 Σχήμα 8.1: Διάταξη γεννήτριας παραγωγής εκθετικών κρουστικών ρευμάτων (βλ. επεξηγήσεις στο κείμενο) R = R µ + R δ Μόλις διασπαστεί ο σπινθηριστής, το ρεύμα εκφορτίσεως του C κ στα L και R θα ακολουθήσει την επόμενη διαφορική εξίσωση: 1 C κ di κ i κdt + Ri κ + L = 0 dt 50

51 Γεννήτριες Εκθετικών Κρουστικών Ρευμάτων - 2 L C R = 2 Για: έχουμε κριτική απόσβεση. κ Για αρχικές συνθήκες t= 0 είναι: i κ = 0 και di L κ = U σ dt Οπότε θα προκύψει: U L Rt σ 2L iκ = iκ ( t) = te Σχήμα 8.2: Μορφή κρουστικού ρεύματος. I κm μέγιστη τιμή Τ μ, Τ η χρόνοι μετώπου και ημίσεως εύρους αντίστοιχα (προσδιορισμένοι κατά VDE) 51

52 Γεννήτριες Εκθετικών Κρουστικών Ρευμάτων - 3 Με βάση την εξίσωση του ρεύματος και την γραφική παράσταση του i κ = i κ (t) μπορούμε να υπολογίσουμε την μέγιστη τιμή του, το χρόνο μετώπου και το χρόνο ημίσεως εύρους, ως συνάρτηση της γνωστής συνεχούς τάσεως i σ και των L και R: Πράγματι, στο μέγιστο της καμπύλης η κλίση θα είναι μηδέν, δηλαδή: di κ dt = 0 52

53 Γεννήτριες Εκθετικών Κρουστικών Ρευμάτων - 4 Παραγωγίζοντας τη συνάρτηση του ρεύματος ως προς t έχουμε: di Rt κ U = σ R 2L 2 t e + e dt L 2L Για t= T μ, όπως είπαμε παραπάνω, είναι: T µ R 2L e RT 2L µ + e RT 2L µ Rt L = 0 di κ = 0 dt άρα: Οπότε θα προκύψει: Εάν θέσουμε t= Τ μ I T = µ κ m = U L 2L R σ 2L R e R 2L 2L R 2U σ Iκ m = = R e U 0,736 R σ Τέλος αν θέσουμε: Ι = 2 κm iκ υπολογίζουμε το χρόνο ημίσεως εύρους Τ η T = 4,9 η L R 53

54 Σχεδιασμός και Λειτουργία Εργαστηρίων Υψηλής Τάσεως - 1 Σχήμα 9.1: Διαστάσεις χώρου πειραματισμού για υψηλές τάσεις μέχρι 100 KV (σε m). 1) Προστατευτικό κιγκλίδωμα 2) Πόρτα ασφαλείας 3) Τράπεζα εργασίας 4) Τράπεζα ελέγχου και χειρισμών 5) Αγώγιμο δάπεδο με επικάλυψη πλαστικού Μέσα στο χώρο του κιγκλιδώματος τοποθετείται αγώγιμο δάπεδο από φύλλα χαλκού πάχους τουλάχιστον 1 mm, το οποίο καλύπτεται από πλαστικό δάπεδο. Σε ορισμένα σημεία του αγώγιμου δαπέδου υπάρχουν αναμονές γειώσεως, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως σημεία γείωσης για τον εξοπλισμό υψηλής τάσεως. 54

55 Σχεδιασμός και Λειτουργία Εργαστηρίων Υψηλής Τάσεως - 2 Σχήμα 9.2: Διάταξη χώρου δοκιμών μετασχηματιστών ισχύος 400 KV (διαστάσεις σε m) 1) αίθουσα υψηλής τάσεως περικλειώμενη από προστατευτικό περίβλημα και γειωμένη Μετασχηματιστής δοκιμών 800 KV Χωρητικότητα Κρουστική γεννήτρια Καταμεριστής κρουστικών τάσεων Δοκίμιο 2) Παρακείμενοι άλλοι χώροι (π.χ. δοκιμών) Τράπεζα ελέγχου και χειρισμών 55

56 Σχεδιασμός και Λειτουργία Εργαστηρίων Υψηλής Τάσεως - 3 Σχήμα 9.3: Σχεδιαστική παράσταση των βασικών κυκλωμάτων διατάξεως παραγωγής και εφαρμογής υψηλής τάσεως Το ηλεκτρικό κύκλωμα μιας διατάξεως υψηλής τάσεως αποτελείται, βασικά, από τρία κυκλώματα. Tο κύκλωμα παροχής της ηλεκτρικής ισχύος 1, το κύκλωμα προστασίας 2 και το κύκλωμα υψηλής τάσεως 3. Μεταξύ των επί μέρους τμημάτων του εξοπλισμού υψηλής τάσεως, ο οποίος είναι τοποθετημένος στην επικίνδυνη ζώνη, προβλέπονται αποστάσεις, οι οποίες, για τάσεις μέχρι 1 MV ορίζονται ως εξής: Για εναλλασσόμενες και συνεχείς τάσεις 50 cm για κάθε 100 ΚV Για κρουστικές τάσεις 20 cm για κάθε 100 ΚV. 56

57 Σχεδιασμός και Λειτουργία Εργαστηρίων Υψηλής Τάσεως - 4 Σχήμα 9.4: Απλοποιημένο κύκλωμα διάταξης υψηλής τάσης υπό συνθήκες διάσπασης. α) Διάταξη δοκιμής β) Ισοδύναμο κύκλωμα γ) Καμπύλες χρονικής μεταβολής τάσης και ρεύματος Σχήμα 9.5: Ρεύματα γης σε διατάξεις υψηλής τάσης α) Χωρίς θωράκιση β) Με κλωβό Faraday 57

58 Σχεδιασμός και Λειτουργία Εργαστηρίων Υψηλής Τάσεως - 5 Σχήμα 9.6: Προσγείωση κρουστικών γεννητριών κρουστική γη. U σ : Συνεχή τάση R π : Προστατευτική αντίσταση C κ : Πυκνωτής κρούσης Π δ : Προσγείωση δικτύου σ: Σπινθηριστής Κ γ : Κρουστική γη C φ : Πυκνωτής φορτίου R μ : Αντίσταση μετώπου R ο : Αντίσταση ουράς C 1, C 2 : Χωρητικότητες καταμεριστή τάσης Π: Παλμογράφος R: Αντίσταση πολύ μεγάλης τιμής 58

59 Σχεδιασμός και Λειτουργία Εργαστηρίων Υψηλής Τάσεως - 6 Σχήμα 9.7: Γείωση και θωράκιση διάταξης δοκιμής υψηλής τάσης 1: Κλωβός Faraday 2: Επίπεδο φύλλο γειώσεως 3: Δοκίμιο 4: Καταμεριστής τάσεως 5: Κιβώτιο παλμογράφου ή οργάνου 6: Μετασχηματιστής μονώσεως Π δ : Προσγείωση δικτύου Κ γ : Κρουστική γη 59

60 Τεχνική των Μετρήσεων Υψηλών Τάσεων - 1 Στις υψηλές τάσεις διεξάγεται πλήθος μετρήσεων πολλών κατηγοριών, οι οποίες μπορούν να ταξινομηθούν με βάση δυο κριτήρια: α) της τιμής των υπό μέτρηση μεγεθών β) της ταχύτητας της χρονικής μεταβολής τους. Καταμεριστές Τάσεως Μ ένα καταμεριστή τάσεως επιδιώκεται η μείωση του εύρους των υψηλών τάσεων υπό την προϋπόθεση ότι η μορφή τους παραμένει αναλλοίωτη. 60

61 Τεχνική των Μετρήσεων Υψηλών Τάσεων - 2 Αν u 1 = u 1 (t) η αρχική τάση και u 2 = u 2 (t) η τάση στην πλευρά χαμηλής τάσεως του καταμεριστή, καλούμε σχέση καταμερισμού το πηλίκο: u 1 K = = u2 u1( t) u ( t) Το οποίο πρέπει για κάθε τιμή του t να είναι σταθερό, ανεξάρτητο του t. 2 61

62 Ωμικός Καταμεριστής Τάσεως Σχήμα 10.1: Ωμικός Καταμεριστής Τάσεως Αποτελείται από δύο αντιστάσεις, μιας υψηλής τάσεως R 1 και μίας χαμηλής τάσεως R 2. Θα είναι προφανώς: K = u u 1 2 = R1 + R R

63 Καθαρώς Χωρητικοί Καταμεριστές Τάσεως Σχήμα 10.1: Χωρητικός Καταμεριστής Τάσεως Αποτελούνται από δυο χωρητικότητες (πυκνωτές), μια υψηλής τάσεως C 1 και μια χαμηλής τάσεως C 2. Η σχέση καταμερισμού είναι, στην περίπτωση αυτή: (C K = 1 + C C 1 2 ) 63

64 Μέτρηση Τάσεων και Ρευμάτων με Παλμογράφο - 1 Σχήμα 10.3: Διατάξεις καταγραφής ταχέως μεταβαλλόμενων τάσεων ή ρευμάτων μέσω παλμογράφου. α,γ) Καταγραφή τάσεων β) Καταγραφή ρευμάτων Κ τ ) Καταμεριστής τάσεως R μ ) Αντίσταση μετρήσεως z) Κυματική αντίσταση καλωδίου Π λ ) Παλμογράφος Σ ππ ) Σπινθηριστής προστασίας 64

65 Μέτρηση Τάσεων και Ρευμάτων με Παλμογράφο - 2 Σχήμα 10.4: Προσγείωση και επίτευξη προσαρμογής συγκεντρικού καλωδίου μετρήσεως. Σχήμα 10.5: Διάταξη μέτρησης υψηλών κρουστικών τάσεων με θωρακισμένο τετράπολο μέτρησης και αντίσταση προσαρμογής Ζ. C δ ) χωρητικότητα δοκιμίου C m ) πυκνωτής μέτρησης σ π ) σπινθηριστής προστασίας θ) θωράκιση Κ λ ) ομοαξονικό καλώδιο Ζ) ωμική αντίσταση προσαρμογής (ίση με την κυματική αντίσταση του καλωδίου) Π) παλμογράφος 65

66 Μέτρηση Τάσεων και Ρευμάτων με Παλμογράφο - 3 Η συσκευή Σ σ είναι γεννήτρια παραγωγής και αποστολής δύο σημάτων χαμηλής τάσης και κρουστικής μορφής, όπως θα δούμε στη συνέχεια) αναχωρεί σήμα χαμηλής τάσης προς το βοηθητικό ηλεκτρόδιο. Το σήμα είναι χαμηλής τάσης και κρουστικής μορφής και ενισχύεται στον ενισχυτή τάσης Ε ν, ώστε στα άκρα του βοηθητικού ηλεκτροδίου το ύψος αυτής της τάσης να φθάνει και τα 15 ΚV. 66

67 Μέτρηση Με Σφαιρικούς Σπινθηριστές - 1 Μέτρηση της μέγιστης τιμής υψηλών εναλλασσόμενων τάσεων, με σφαιρικούς σπινθηριστές. Όταν η τάση σε ένα διάκενο αέρα υπερβεί κάποια χαρακτηριστική τιμή, η οποία καλείται «στατική τάση διασπάσεως», συμβαίνει διάσπαση του ατμοσφαιρικού αέρα μετά από μερικά μs. Κατά τη διάρκεια της πολύ μικρής αυτής χρονικής περιόδου, η μέγιστη τιμή της επιβαλλόμενης τάσεως μπορεί να θεωρηθεί σταθερή. Η διάσπαση στα αέρια γενικά, συμβαίνει για το λόγο αυτό πάντοτε στη μέγιστη τιμή των εναλλασσόμενων τάσεων χαμηλής συχνότητας. 67

68 Μέτρηση Με Σφαιρικούς Σπινθηριστές - 2 Σχήμα 10.7: α) Οριζόντια διάταξη β) Κατακόρυφη διάταξη 68

69 Μέτρηση Με Σφαιρικούς Σπινθηριστές - 3 Η υγρασία έχει αποδειχθεί ότι δεν έχει ιδιαίτερη επίδραση επί της τάσεως διασπάσεως των σπινθηριστών σφαιρών. Σχήμα 10.8: Τάση διασπάσεως σπινθηριστών σφαιρών, συνάρτηση του μήκους του διακένου s, για διάφορες διαμέτρους σφαιρών D. 69

70 Μέτρηση Με Σφαιρικούς Σπινθηριστές - 4 Για τη διάμετρο D των σφαιρών ισχύει ο ακόλουθος νόμος : U m : D (mm) U m (KV) Πρέπει ακόμη να παρατηρήσουμε ότι αν η μέτρηση δεν γίνει στις κανονικές συνθήκες πιέσεως και θερμοκρασίας, τότε η τάση διασπάσεως θα βρεθεί από την U dom με πολλαπλασιασμό της επί τον διορθωτικό παράγοντα δ: U = δ dm U dom όπου: 0, 289b δ = θ 70

71 Με πυκνωτή, ανορθωτή και Όργανο Μετρήσεως - 1 Σχήμα 10.9: Μέτρηση της μέγιστης τιμής υψηλών εναλλασσομένων τάσεων κατά Chubb και Fortescue. α) Ηλεκτρικό κύκλωμα β) Καμπύλες χρονικών μεταβολών τάσεως και ρεύματος 71

72 Με πυκνωτή, ανορθωτή και Όργανο Μετρήσεως - 2 Αν υποτεθεί ότι οι ανορθωτές είναι ιδανικοί, τότε κατά το χρονικό διάστημα που άγει ο ανορθωτής Αν 1 θα έχουμε: I du i 1 = i = C( ), t=0 dt Τ u( T / 2) 1 C C = i1dt = du = Τ T T [ u(t / 2) u(0 ] 1 µ ) 0 u(0) T 2 Αν η ημιτονοειδής τάση είναι συμμετρική, τότε: u (T / 2) u(0) = 2U m και δεδομένου ότι Τ= 1 f λαμβάνουμε: I1µ U m = 2 fc 72

73 Με Καταμεριστή Τάσεως, Ανορθωτή και Ηλεκτροστατικό Βολτόμετρο - 1 Μερικά ανορθωτικά κυκλώματα έχουν προταθεί για την μέτρηση της μέγιστης τιμής υψηλών εναλλασσόμενων τάσεων με τη βοήθεια χωρητικών καταμεριστών. Σχήμα 10.10: Μέτρηση της μέγιστης τιμής υψηλών εναλλασσομένων τάσεων με χωρητικό καταμεριστή. α) Ηλεκτρικό κύκλωμα β) Γενική μορφή της τάσεως 73

74 Με Καταμεριστή Τάσεως, Ανορθωτή και Ηλεκτροστατικό Βολτόμετρο - 2 Εάν οι προηγούμενες συνθήκες ικανοποιούνται, η μέγιστη τιμή της υπό μέτρηση υψηλής τάσεως, θα δίδεται συναρτήσει της μέγιστης τιμής της τάσεως U3m (ένδειξη του οργάνου μετρήσεως) από τη σχέση: U m (C1 + C2 ) = U3m. C 1 74

75 Μέτρηση Ενδεικνύμενης Τιμής Υψηλών Εναλλασσόμενων Τάσεων - 1 Μέτρηση της ενδεικνύμενης τιμής υψηλών εναλλασσόμενων τάσεων με ηλεκτροστατικά βολτόμετρα Σχήμα 10.11: Ηλεκτροστατικά βολτόμετρα για υψηλές τάσεις. α) Με σφαιρικά ηλεκτρόδια β) Με κινητό τμήμα ηλεκτροδίου 1. Κινητό τμήμα ηλεκτροδίου 2. Άξονας περιστροφής 3. Κάτοπτρο 4. Πηγή φωτός 5. Κλίμακα μετρήσεως 75

76 Μέτρηση Ενδεικνύμενης Τιμής Υψηλών Εναλλασσόμενων Τάσεων - 2 Το ηλεκτρικό πεδίο, το οποίο αναπτύσσεται μεταξύ των σφαιρικών ηλεκτροδίων λόγω της επιβαλλόμενης τάσης u(t), παράγει μια δύναμη F(t), η οποία τείνει να μικρύνει της απόσταση s μεταξύ των ηλεκτροδίων. Η έλκουσα αυτή δύναμη μπορεί να υπολογιστεί από της μεταβολή της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου: W(t) = 1 2 Cu 2 (t) 76

77 Μέτρηση Ενδεικνύμενης Τιμής Υψηλών Εναλλασσόμενων Τάσεων - 3 Σύμφωνα με την αρχή διατηρήσεως της ενέργειας και υποθέτοντας ότι προς στιγμή αποσυνδέεται η πηγή τάσεως θα έχουμε: dw(t) dw + Fds = 0 και F(t) = - = - ds Αν F μ είναι η μέση αριθμητική τιμή της δυνάμεως θα είναι: 1 2 u 2 (t) dc ds F µ = 1 Τ Τ 0 F( t) dt 1 dc 2 ds 1 T T 2 και συνεπώς: Fµ = u (t)dt ανάλογη προς U 2 : 0 dc ds Η επίδραση του συντελεστή εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο η F μ θα «μεταφραστεί» σε κάποια ένδειξη μετρήσεως. 77

78 Μέτρηση Μέγιστης Τιμής Υψηλών Κρουστικών Τάσεων - 1 Μέτρηση της μέγιστης τιμής υψηλών κρουστικών τάσεων μέσω καταμεριστών τάσεως και ενδεικτικών οργάνων. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται καταμεριστής τάσεως, ωμικός ή χωρητικός, από την πλευρά χαμηλής τάσεως του οποίου φορτίζεται, μέσω ενός ανορθωτή, ο πυκνωτής C μ. Η τάση φορτίσεως του C μ μετρείται με ηλεκτροστατικό βολτόμετρο. 78

79 Μέτρηση Μέγιστης Τιμής Υψηλών Κρουστικών Τάσεων - 2 Σχήμα 10.12: Για την επεξήγηση της διατάξεως μετρήσεως της μέγιστης τιμής υψηλών κρουστικών τάσεων Σχήμα 10.13: Βελτίωση της ακρίβειας μετρήσεως της μέγιστης τιμή υψηλών κρουστικών τάσεων με την προσθήκη του πυκνωτή C. 79

80 Μέτρηση Μέγιστης Τιμής Υψηλών Κρουστικών Τάσεων - 3 Όταν ο Αν άγει R 0 και όταν δεν άγει R= : Στο Σχήμα 10.14α έχει χαραχθεί η μορφή της τάσεως υ 1 καθώς και η τάση u 2. Όταν ο Αν άγει R 0 και όταν δεν άγει R : Στο Σχήμα 10.14β δείχνονται οι καμπύλες μεταβολής των τάσεων u 1 και u 2. Σχήμα 10.14: Για την επεξήγηση του σφάλματος κατά μέτρηση της μέγιστης τιμής υψηλών κρουστικών τάσεων λόγω μη ιδανικού ανορθωτή Αν (βλ. Σχήμα 10.12) α) Αντίσταση του Αν όταν άγει R 0 και όταν δεν άγει R= β) Αντίσταση του Αν όταν άγει R 0 και όταν δεν άγει R 80

81 Διηλεκτρικές Μετρήσεις Όταν ερευνούμε ένα σύστημα μονώσεως, η τάση διασπάσεως του προσδιορίζει το άνω όριο της παροχής της τάσεως που μπορεί να επιβάλλεται. Όμως, γενικά, δεν είναι δυνατό να βγάλουμε συμπεράσματα για την αιτία της διασπάσεως από μόνη τη γνώση της τάσεως διασπάσεως και τα ίχνη που αφήνει η διάσπαση αυτή στα μονωτικά υλικά, δηλαδή τα διηλεκτρικά υλικά, και κυρίως τα στερεά μονωτικά. 81

82 Απώλειες Διηλεκτρικού - 1 Ένα ιδανικό διηλεκτρικό είναι εντελώς απαλλαγμένο από απώλειες και η συμπεριφορά του, υπό την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου μπορεί να περιγραφεί από την ακόλουθη διηλεκτρική σταθερά: ε= ε 0 ε r 82

83 Απώλειες Διηλεκτρικού - 2 Αντίθετα, σε πραγματικό διηλεκτρικό έχουμε πάντοτε απώλειες. Για τις διηλεκτρικές απώλειες πρέπει να λάβουμε υπόψη τα ακόλουθα: Απώλειες αγωγιμότητας Ρ 1 από ιονισμό ή αγωγιμότητα ηλεκτρονίων. Το διηλεκτρικό έχει ορισμένη αγωγιμότητα g. Απώλειες πολώσεως Ρ p από προσανατολισμό, οριακό στρώμα, ή παραμόρφωση της πολώσεως. Απώλειες ιονισμού Ρ i από μερικές εκκενώσεις (Μ.Ε) στο διηλεκτρικό. 83

84 Απώλειες Διηλεκτρικού - 3 Οι απώλειες αυτές προκαλούν κάποια ηλεκτρικά μεγέθη τα οποία χρησιμοποιούνται στις διηλεκτρικές δοκιμές και μπορούν να μετρηθούν. Τα κυριότερα μεγέθη που μετρούνται είναι τα ακόλουθα: Ρεύμα αγωγιμότητας υπό συνεχή τάση Συντελεστής απωλειών υπό εναλλασσόμενη τάση Χαρακτηριστικά των μερικών εκκενώσεων υπό εναλλασσόμενη τάση. 84

85 Απώλειες Διηλεκτρικού - 4 Για ένα συγκεκριμένο δοκίμιο, οι μετρούμενες ποσότητες μεταβάλλονται ανάλογα με το μέγεθος της τάσεως δοκιμής. Εξαρτώνται επίσης, γενικά από τις συνθήκες που επικρατούν κατά τη δοκιμή. Αυτές οι παράμετροι προσφέρουν αξιόλογες πληροφορίες για το υλικό και σε ειδικές περιπτώσεις, μπορούν να προσδιορίσουν αν το υλικό έχει υποστεί ανεπανόρθωτη «γήρανση» και είναι ακατάλληλο. 85

86 Απώλειες Διηλεκτρικού - 5 Σχήμα 11.1: Ισοδύναμο κύκλωμα ενός διηλεκτρικού με απώλειες λόγω αγωγιμότητας, πολώσεως και μερικών εκκενώσεων 86

87 Μέτρηση του Ρεύματος Αγωγιμότητας υπό Συνεχή Τάση - 1 Εάν η ένταση του επικρατούντος, λόγο της επιβαλλόμενης τάσεως, ηλεκτρικού πεδίου στο χώρο του διηλεκτρικού είναι Ε, η πυκνότητα ρεύματος J και η ειδική αγωγιμότητα του υλικού είναι: g όπου ρ η ειδική αντίσταση αυτού, τότε, σύμφωνα με το νόμο του Ohm θα είναι: = 1 ρ o J = o g E Για τις ειδικές λοιπόν διηλεκτρικές απώλειες θα έχουμε: o o J P' α = Ε = ge 2 87

88 Μέτρηση του Ρεύματος Αγωγιμότητας υπό Συνεχή Τάση - 2 Σχήμα 11.2: Διάταξη ηλεκτροδίων για τη μέτρηση της αγωγιμότητας πλάκας μονωτικού υλικού με επιβολή συνεχούς τάσεως δοκιμής. 1. Ηλεκτρόδιο υψηλής τάσεως 2. Ηλεκτρόδιο μετρήσεως 3. Προστατευτικό ηλεκτρόδιο 88

89 Μέτρηση Συντελεστή Απωλειών υπό Εναλλασσόμενη Τάση - 1 Διηλεκτρικές απώλειες και ισοδύναμα κυκλώματα. Σ' ένα εναλλασσόμενο πεδίο εντάσεως Ε, η πυκνότητα ροής δίδεται από την σχέση: J o = (g + jωε) Κατά κανόνα, απώλειες πολώσεως και ιονισμού υπάρχουν επίσης σ' ένα διηλεκτρικό παράλληλα με τις απώλειες αγωγιμότητας. Ο συντελεστής απωλειών «εφδ» ενός μονωτικού ορίζεται ως εξής: εφδ = Οι απώλειες του διηλεκτρικού περιλαμβάνουν τρεις όρους, που αντιστοιχούν στο μηχανισμό απωλειών, όπως αναφέραμε και προηγουμένως: Ι I w b P = P P P + P + P d = 1 p d b i 89

90 Μέτρηση Συντελεστή Απωλειών υπό Εναλλασσόμενη Τάση - 2 Κάθε όρος έχει και το δικό του συντελεστή απωλειών, έτσι ώστε: εφδ = εφδ 1 + εφδp + εγδi Όταν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν μόνο απώλειες αγωγιμότητας τότε: εφδ 1 g ωe Οι απώλειες ισχύος που εμφανίζονται στην αγωγιμότητα θα είναι: = 2 2 P = I U = gu = ωcu εφδ = P εφδ d w 0 e r b 90

91 Μέτρηση Συντελεστή Απωλειών υπό Εναλλασσόμενη Τάση - 3 Σχήμα 11.3: Ισοδύναμα κυκλώματα διηλεκτρικών με απώλειες. α) Ισοδύναμο παράλληλο κύκλωμα β) Κύκλωμα σειράς Ο συντελεστής απωλειών δίδεται: Για το παράλληλο κύκλωμα είναι: Για το κύκλωμα σειράς είναι: 1 εφδ = R p ωc p εφδ = R sωc s 91

92 Μέτρηση του Συντελεστή Απωλειών με τη Γέφυρα Schering - 1 Σχήμα 11.4: Διάταξη της γέφυρας Schering. C x Δοκίμιο C 2 Πυκνωτής σταθερής χωρητικότητας R 3, C 4 Μεταβλητά στοιχεία R 4 Αντίσταση ωμική σταθερής τιμής Ν Όργανο μηδενισμού S Θωράκιση 92

93 Μέτρηση του Συντελεστή Απωλειών με τη Γέφυρα Schering - 2 Ο προσδιορισμός της χωρητικότητας του δοκιμίου και του συντελεστή απωλειών του γίνεται με τη μεταβολή των R 3 και C 4 μέχρις ότου η γέφυρα ισορροπήσει. Τότε θα έχουμε: o Y 4 o Y x = o Y 2 o Y 3 Αν αντικαταστήσουμε το δοκίμιο με το παράλληλο ισοδύναμο κύκλωμα του Σχήματος 11.3, η προηγούμενη σχέση γράφεται: (jωc R 4 )(jωc x + 1 R x ) = jωc R

94 Μέτρηση του Συντελεστή Απωλειών με τη Γέφυρα Schering - 3 Επειδή η εξίσωση αυτή πρέπει να ικανοποιείται τόσο για το πραγματικό όσο και για το φανταστικό μέρος της, θα προκύψει : 1 x 4 2 = ωc4r 4 και + = ωcxr x R 4 Cx C3 απ όπου υπολογίζονται οι ζητούμενες ποσότητες: εφδx επειδή η ποσότητα εφ 2 δ x είναι πολύ μικρή (τείνει προς το R μηδέν) προκύπτει ότι: 4 C = C x 2 R 3 C C C = ωr 4 C 4 94

95 Διάγραμμα της Διάταξης Μέτρησης Σχήμα : Απλοποιημένο σχηματικό διάγραμμα της διάταξης μέτρησης κατά την καταπόνηση των στερεών ηλεκτρομονωτικών υλικών. G: Γεννήτρια κρουστικών ή εναλλασσόμενων τάσεων, C Η και C Ν χωρητικός καταμεριστής της εφαρμοζόμενης υψηλής τάσης. S: το δοκίμιο τοποθετημένο μεταξύ των ηλεκτροδίων ακίδα-πλάκα, C m : πυκνωτής μέτρησης, A/D: αναλογικός ψηφιακός μετατροπέας. 95

96 Απλοποιημένη Παράσταση ενός Χωρητικού Τετράπολου Μέτρησης με Θωράκιση Σχήμα : Απλοποιημένη παράσταση ενός χωρητικού τετράπολου μέτρησης με θωράκιση. α) Τετράπολο μέτρησης. β) Καταμεριστής τάσης μεταξύ της χωρητικότητας ενός δοκιμίου και του C m C m : Πυκνωτής μέτρησης. Σ π : Σπινθηριστής προστασίας. Θ : Θωράκιση. Ο.Κ: Ομοαξονικό καλώδιο. Σχήμα : Διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα πλάκα d: απόσταση ακίδας πλάκας R : ακτίνα καμπυλότητας της ακίδας. Ένας προσεγγιστικός υπολογισμός της πεδιακής έντασης στην ακίδα μπορεί να γίνει με τη σχέση : E = 2U /[ R ln(4d / R)] 96

97 Παράρτημα - 1 Στο παράρτημα αυτό δίνονται διάφοροι πίνακες με βασικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρομονωτικών υλικών. Υλικό ε r Υλικό ε r Αέρας (κανονικές συνθήκες) 1, Πάγος 2-3 Αέρας υγρός 1,5 Pertinax 4,8-5,4 Απεσταγμένο νερό 8 PVC 4-6 Βακελίτης 3,5-8,2 Plexiglas 2,6-3,5 Condesa 4-8 Πορσελάνη 5,5-6 Glimmer 4-8 Presspann 2,5-3,4 Γυαλί 5-16 Ρητίνη 2,2 Θερμοπλαστικά συνθετικά 2-5 SF 6 1, Μονωτικό λάδι 2-2,5 Στεατίτης 6,4 Λάστιχο 2,8-6,5 Teflon 2,1 Mikanit 4-6 Χαλαζίας 3-7 Ξύλο 2,5-6,5 Χαρτί 1,8-2,6 Πίνακας Π-1: Σχετική διηλεκτρική σταθερά ορισμένων υλικών στους 20 C 97

98 Παράρτημα - 2 Μονωτικό Υλικό d σε mm E d σε kv/cm Αέρας 21 Λάδι μετασχηματιστών Πορσελάνη 0, Στεατίτης 0, Γυαλί < Χαρτόνι 0,5 1, Χαρτόνι στο λάδι < Σκληρό ελαστικό < Ξύλο < Glimmer 0,01 0, Πίνακας Π-2: Ed για καταπόνηση μικρής χρονικής διάρκειας ορισμένων μονωτικών υλικών σε ομογενές πεδίο συχνότητας 50 Hz. 98

99 Παράρτημα - 3 Υλικό Πάχος ε tgδ Μόνωσης σε [mm] Λάδι μετασχηματιστών 0,004 0,0046 Πορσελάνη 0,5 3 0,085 0,16 Στεατίτης 0,5 3 0,006 0,02 Γυαλί <1 Χαρτόνι 0,5 1,5 0,03 0,1 Glimmer 0,01 0,1 0,009 0,012 Πίνακας Π-3: Τάξη μεγέθους των τιμών ε tgδ για ορισμένα διηλεκτρικά σε θερμοκρασία 20 C. 99

100 Παράρτημα - 4 Υλικό Πάχος μόνωσης [mm] λ Πορσελάνη 0,5 3 0,008 0,015 Στεατίτης 0,5 3 0,02 0,026 Γυαλί <1 0,0075 0,01 2 Ξύλο <3 0,001 0,002 Χαρτόνι 0,3 1,5 0,003 Σκληρό ελαστικό <3 0,001 Glimmer <0,5 0,003 Χαρτί στο λάδι <2 0,014 0,03 Πίνακας Π-4: Τιμές του συντελεστή ειδικής θερμικής αγωγιμότητας (λ) για ορισμένα μονωτικά υλικά. 100

101 Παράρτημα - 5 Διάταξη ηλεκτροδίων Χωρητικότητα Πυκνωτής επίπεδων πλακών (κατά Rogowski) C = εa/ d Ομόκεντρες σφαίρες C = πεr R / d Ομοαξονικοί κύλινδροι l C = 2πε ln( R 2 / R 1 ) Κύλινδρος-επίπεδο l C = 2πε (καλώδιο-γη) H>>R ln[( H / R) ( H / R) 2 1] Παράλληλοι κύλινδροι με την ίδια ακτίνα (2 παράλληλοι αγωγοί) C = πε ln[( d / 2R) + l ( d / 2R) 2 1] Πίνακας Π-5: Xωρητικότητα ορισμένων διατάξεων ηλεκτροδίων με ένα διηλεκτρικό 101

102 Παράρτημα - 6 Δοκίμιο Χωρητικότητα σε pf Μονωτήρες ανάρτησης, στήριξης μέχρι 30 Μονωτήρες διέλευσης 100 έως 250 Μετασχηματιστές μέτρησης 200 έως 400 Μετασχηματιστές 1000 έως 4000 Καλώδια 250 έως 300 Πίνακας Π-6: Τιμές της χωρητικότητας ορισμένων κατασκευών υψηλών τάσεων. 102

103 Ονομαστική τάση (ή τάση σειράς) U N Παράρτημα - 7 Τάση μόνωσης (μέγιστη επιτρεπόμεν η τάση λειτουργίας). U M ΔΟΚΙΜΗ Εναλλασσόμενη τάση 50 Ηz Κρουστική τάση 1,2/50 μs Έλεγχος της Έλεγχος της Έλεγχος της μόνωσης ως απόστασης μόνωσης ως προς προς γη ή απομόνωση γη ή μεταξύ των μεταξύ των ς σε φάσεων φάσεων διακόπτες Έλεγχος της απόστασης απομόνωση ς σε διακόπτες [kv] [kv] [kv] [kv] [kv] [kv] , , , , , Πίνακας Π-7: Τιμές της εναλλασσόμενης τάσης 50Hz και της κρουστικής τάσης 1,2/50 μs, για τη διεξαγωγή των διηλεκτρικών δοκιμών. + : Θετική πολικότητα της κρουστικής τάσης. - : Αρνητική πολικότητα της κρουστικής τάσης. Σημείωση: Η τιμή της τάσης δοκιμής για U N >110kV, καθώς και πληροφορίες για τη διεξαγωγή της δοκιμής, θα πρέπει να αναζητηθούν στις προ διαγραφές (VDE, IEC, Προδιαγραφές της ΔΕΗ, κλπ). 103

104 Τέλος Ενότητας

Υψηλές Τάσεις. Ενότητα 4: Υγρά Μονωτικά Υλικά. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Υψηλές Τάσεις. Ενότητα 4: Υγρά Μονωτικά Υλικά. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Υψηλές Τάσεις Ενότητα 4: Υγρά Μονωτικά Υλικά Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλασσόµενη τάση Χωρίς φορτίο. Πίνακας Π3.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά της λυόµενης κρουστικής γεννήτριας

Εναλλασσόµενη τάση Χωρίς φορτίο. Πίνακας Π3.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά της λυόµενης κρουστικής γεννήτριας Παράρτηµα 3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Π3.1 Λυόµενη κρουστική γεννήτρια H λυόµενη κρουστική γεννήτρια της Messwandler-Bau GmbH Bamberg µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε κατάλληλη επιλογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Σπουδαστή Σταμούλια Π. Γεώργιου Α.Μ. 27731 Επιβλέπων: Δρ. Ψωμόπουλος Σ. Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Πανεπιστημιακές παραδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλές Τάσεις. Ενότητα 6: Στερεά Μονωτικά Γήρανση και Διάσπαση. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Υψηλές Τάσεις. Ενότητα 6: Στερεά Μονωτικά Γήρανση και Διάσπαση. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Υψηλές Τάσεις Ενότητα 6: Στερεά Μονωτικά Γήρανση και Διάσπαση Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας ΔΙΟΔΟΣ Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι τηλεοράσεις, τα στερεοφωνικά συγκροτήματα και οι υπολογιστές χρειάζονται τάση dc για να λειτουργήσουν σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου (Θ)

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου (Θ) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου (Θ) Ενότητα 3: Τα στοιχεία του Πυκνωτή και του Πηνίου Δ.Ν. Παγώνης Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ Το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλές Τάσεις. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Ορισμοί. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Υψηλές Τάσεις. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Ορισμοί. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Υψηλές Τάσεις Ενότητα : Βασικές Έννοιες και Ορισμοί Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Καθ. Η. Ν. Γλύτσης, Tηλ.: 210-7722479 - e-mil:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ Μάθημα ασκήσεων 8: Καλώδια Λαμπρίδης Δημήτρης Ανδρέου Γεώργιος Δούκας Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 7: Μέθοδοι Εκκίνησης και Πέδησης Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Λαμπρίδης Δημήτρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 - ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 157 73 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Α.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ Ο μετασχηματιστής είναι μια ηλεκτρική διάταξη που μετατρέπει εναλλασσόμενη ηλεκτρική ενέργεια ενός επιπέδου τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Λαμπρίδης Δημήτρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ :

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ : ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 5 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Θεωρητική Ανάλυση Πυκνωτής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 5: Υπολογισμοί Γραμμών Ε.Η.Ε. βάσει του ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 9: Μέθοδοι Εκκίνησης Μονοφασικών Κινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική. Ενότητα: 3 Δίοδος. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρονική. Ενότητα: 3 Δίοδος. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Ενότητα: 3 Δίοδος Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2106604 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΕ ΤΕΛΕΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ H/Y ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 3: Κυκλώματα Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 3: Κυκλώματα Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 3: Κυκλώματα Μετασχηματιστών Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές έννοιες για τις Ε.Η.Ε. Πρότυπο HD 384 Κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 4.1 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ Η σύνθεση δύο καθέτων ταλαντώσεων, x x0 t, y y0 ( t ) του ίδιου πλάτους της ίδιας συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο Ενότητα 1: Προσδιορισμός των Σταθερών του Ισοδύναμου Κυκλώματος Ασύγχρονης Μηχανής Ηρακλής Βυλλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Χ. ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρεύμα επιπρόσθετα

1. Ρεύμα επιπρόσθετα 1. Ρεύμα Ρεύμα είναι οποιαδήποτε κίνηση φορτίων μεταξύ δύο περιοχών. Για να διατηρηθεί σταθερή ροή φορτίου σε αγωγό πρέπει να ασκείται μια σταθερή δύναμη στα κινούμενα φορτία. r F r qe Η δύναμη αυτή δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Λαμπρίδης Δημήτρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n

Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc164.materials.uoi.gr/dpapageo Επαφή p n Ανάστροφη πόλωση Πολώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Το ιδανικό κύκλωμα LC του σχήματος εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις, με περίοδο

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Το ιδανικό κύκλωμα LC του σχήματος εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις, με περίοδο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Να αποδείξετε ότι η στιγμιαία τιμή i της έντασης του ρεύματος στο κύκλωμα δίνεται σε συνάρτηση με το στιγμιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «Μελέτη των µερικών εκκενώσεων κατά την έναρξη και περαίωση

Διαβάστε περισσότερα

δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση.

δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση. Διαγώνισμα ΦΥΣΙΚΗ Κ.Τ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ον 1.. Σφαίρα, μάζας m 1, κινούμενη με ταχύτητα υ1, συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα μάζας m. Οι ταχύτητες των σφαιρών μετά την κρούση α. έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 51/9

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 51/9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Ιανουάριος 2017 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 51/9 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΗΣ 400 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Ενότητα: Χωρητική Αντιστάθμιση Ισχύος Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ο πυκνωτής Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. Η απλούστερη μορφή πυκνωτή είναι ο επίπεδος πυκνωτής, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 2: Σύγχρονη Μηχανή με Κυλινδρικό Δρομέα 3 Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Λαμπρίδης Δημήτρης Κατσανού Βάνα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα Π1.1: Η γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων EMC 2004 της HILO TEST

Σχήµα Π1.1: Η γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων EMC 2004 της HILO TEST Παράρτηµα 1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑ Π1.1 Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων Για τη δηµιουργία του κρουστικού ρεύµατος χρησιµοποιήθηκε η γεννήτρια EMC 2004 της HILO TEST (1500Joule), µε δυνατότητα η τιµή της κορυφής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο Ενότητα 6: Χαρακτηριστική Φόρτισης Σύγχρονης Γεννήτριας Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Θ) Χασάπης Δημήτριος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Θ) Χασάπης Δημήτριος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Θ) Χασάπης Δημήτριος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 17.03 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (κατεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα «Ευέλικτα Συστήµατα Μεταφοράς» του 7 ου εξαµήνου

Ασκήσεις στο µάθηµα «Ευέλικτα Συστήµατα Μεταφοράς» του 7 ου εξαµήνου EΘΝΙΚΟ MΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Αναπλ. Καθηγητής Γ. Κορρές Άσκηση 1 Ασκήσεις στο µάθηµα «Ευέλικτα Συστήµατα Μεταφοράς» του 7

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 3: Εξισώσεις Μόνιμης Κατάστασης Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ Μάθημα ασκήσεων 7: Γραμμή μεταφοράς Διανεμημένα χαρακτηριστικά Λαμπρίδης Δημήτρης Ανδρέου Γεώργιος Δούκας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο Ενότητα 3: Μέθοδοι Eκκίνησης Mονοφασικού Aσύγχρονου Kινητήρα Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΔΟΣ (Μάθημα 4 ο 5 ο 6 ο 7 ο ) 1/12 4 o εργαστήριο Ιδανική δίοδος n Συμβολισμός της διόδου n 2/12 4 o εργαστήριο Στατική χαρακτηριστική διόδου Άνοδος (+) Κάθοδος () Αν στην ιδανική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ Μάθημα ασκήσεων 5: Μακριά γραμμή μεταφοράς Λαμπρίδης Δημήτρης Ανδρέου Γεώργιος Δούκας Δημήτριος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ. Του Π. ΚΟΥΚΟΥ Έκτακτου (Καθ. Εφαρμογών)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ. Του Π. ΚΟΥΚΟΥ Έκτακτου (Καθ. Εφαρμογών) Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο ΕΚ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ ΥΜ Α Χ Α Λ Κ Ι Δ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α :Η 6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Του Π. ΚΟΥΚΟΥ Έκτακτου (Καθ. Εφαρμογών)

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κυκλωμάτων. Φώτης Πλέσσας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Ανάλυση Κυκλωμάτων. Φώτης Πλέσσας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ανάλυση Κυκλωμάτων Στοιχεία Δύο Ακροδεκτών Φώτης Πλέσσας fplessas@inf.uth.gr Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή Αντιστάτης Πηγές τάσης και ρεύματος Πυκνωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n

Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc164.materials.uoi.gr/dpapageo Επαφή p n Ανάστροφη πόλωση Πολώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Θ) Ενότητα 2: Μικροκυματικές Διατάξεις ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 1

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 1 Ενότητα # 2: Μοντελοποίηση φυσικών συστημάτων στο πεδίο του χρόνου Διαφορικές Εξισώσεις Δ. Δημογιαννόπουλος, dimogian@teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Αρχές Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ Μάθημα ασκήσεων 4: Κοντή γραμμή μεταφοράς Λαμπρίδης Δημήτρης Ανδρέου Γεώργιος Δούκας Δημήτριος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

στη θέση 1. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση 1 στη

στη θέση 1. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση 1 στη ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΠΗΓΗ. Στο διπλανό κύκλωμα η πηγή έχει ΗΕΔ = V και ο διακόπτης είναι αρχικά στη θέση. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση στη θέση και αρχίζουν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες συνεχούς ρεύματος διαχωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Ανεξάρτητης (ξένης) διέγερσης. Παράλληλης διέγερσης. Διέγερσης σειράς. Αθροιστικής σύνθετης διέγερσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Λαμπρίδης Δημήτρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις και η χρονική εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή

1. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις και η χρονική εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή Εισαγωγικές ασκήσεις στις ηλεκτρικές ταλαντώσεις 1. Ιδανικό κύκλωμα L εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις και η χρονική εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή δίνεται από τη σχέση q = 10 6 συν(10 ) (S.I.). Ο συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2 Δίοδοι-Επαφή pn 1. Ποιες είναι οι 3 κατηγορίες υλικών στην ηλεκτρονική; a) Στερεά, υγρά αέρια. b) Αγωγοί, μονωτές, ημιαγωγοί. c) Γη, αέρας, φωτιά. d) Ημιαγωγοί, μονωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΗΕ I ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1_2. Δυνάμεις μεταξύ φορτίων Νόμος του Coulomb.

1_2. Δυνάμεις μεταξύ φορτίων Νόμος του Coulomb. 1_2. Δυνάμεις μεταξύ φορτίων Νόμος του Coulomb. Η δύναμη που ασκείται μεταξύ δυο σημειακών ηλεκτρικών φορτίων είναι ανάλογη των φορτίων και αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης τους (νόμος

Διαβάστε περισσότερα

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC 6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC Θεωρητικό µέρος Αν µεταξύ δύο αρχικά αφόρτιστων αγωγών εφαρµοστεί µία συνεχής διαφορά δυναµικού ή τάση V, τότε στις επιφάνειές τους θα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σώμα () μικρών διαστάσεων και μάζας m = 4kg, δρα ως ηχητική πηγή κυμάτων συχνότητας f s =330 Hz κινούμενο πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο με

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Τελεστικοί Ενισχυτές Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής Είσοδος αντιστροφής Ισοδύναμα Είσοδος μη αντιστροφής A( ) A d 2 1 2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της άσκησης είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών λειτουργίας μιας σύγχρονης γεννήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Ενότητα: Μελέτη Χαρακτηριστικών V-I Συμβατικής Μηχανής Ηλεκτροσυγκόλλησης Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Λαμπρίδης Δημήτρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Σημειώσεις του διδάσκοντα : Παλάντζα Παναγιώτη Email επικοινωνίας: palantzaspan@gmail.com 1 Μετασχηματιστές Οι μετασχηματιστές είναι ηλεκτρομαγνητικές συσκευές ( μηχανές )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με την διαδικασία εκκίνησης ενός σύγχρονου τριφασικού

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ρεύμα και Αντίσταση Εικόνα: Οι γραμμές ρεύματος μεταφέρουν ενέργεια από την ηλεκτρική εταιρία στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας. Η ενέργεια μεταφέρεται σε πολύ υψηλές τάσεις, πιθανότατα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ θεωρία και ασκήσεις. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ θεωρία και ασκήσεις. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ θεωρία και ασκήσεις Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6. Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς

ΑΣΚΗΣΗ 6. Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς ΑΣΚΗΣΗ 6 Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς Σκοπός : Να μελετήσουμε το φαινόμενο του συντονισμού σε ένα κύκλωμα που περιλαμβάνει αντιστάτη (R), πηνίο (L) και πυκνωτή (C) συνδεδεμένα σε σειρά (κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 8: Θεωρία των δυο Στρεφόμενων Πεδίων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο Ενότητα 2: Μέθοδοι Eκκίνησης Tριφασικών Aσύγχρονων Kινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΕ Ι ΘΕΩΡΙΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Μονοφασικά εναλλασσόµενα ρεύµατα

ΣΗΕ Ι ΘΕΩΡΙΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Μονοφασικά εναλλασσόµενα ρεύµατα ΣΗΕ Ι ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Μονοφασικά εναλλασσόµενα ρεύµατα 1. Αναφέρατε περιπτώσεις που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι υψηλές αρµονικές στη µελέτη συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας. 2. Ποια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ Ενότητα 4: Άεργη Ισχύς και Αντιστάθμιση Λαμπρίδης Δημήτρης Ανδρέου Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 05/07/2010 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 05/07/2010 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 05/07/00 ΘΕΜΑ ο ( μονάδες) Ένας μετρητής μηχανικής τάσης με αντίσταση R 00 Ω και παράγοντα G. συνδέεται ακλόνητα σε αντικείμενο με σκοπό την ανίχνευση της συμπίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΗΕ I ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοφασικός μετασχηματιστής σε λειτουργία. χωρίς φορτίο

Μονοφασικός μετασχηματιστής σε λειτουργία. χωρίς φορτίο ΑΣΚΗΣΗ 1 Μονοφασικός μετασχηματιστής σε λειτουργία χωρίς φορτίο 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Παρουσιάζεται συχνά η ανάγκη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με τάση διαφορετική από την τάση του δικτύου. Για παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ενότητα 5: Επανάληψη στο Συνεχές Ρεύμα. Αριστείδης Νικ. Παυλίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 2: Ασύγχρονος Τριφασικός Κινητήρας Αρχή Λειτουργίας Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ΙΙΙ. Ενότητα 4: Ηλεκτρικά Κυκλώματα. Γεώργιος Βούλγαρης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής

Φυσική ΙΙΙ. Ενότητα 4: Ηλεκτρικά Κυκλώματα. Γεώργιος Βούλγαρης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Φυσική ΙΙΙ Ενότητα 4: Ηλεκτρικά Κυκλώματα Γεώργιος Βούλγαρης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Ασκήσεις ΦΙΙΙ Ηλεκτρικά Κυκλώματα Γ. Βούλγαρης 2 Ασκήσεις κατανομές φορτίου 1) Ένα γραμμικό φορτίο με

Διαβάστε περισσότερα