ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,"

Transcript

1 1 ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Ἔχοντας βαθειὰ μέσα μου τὴν ἐπίγνωση τοῦ ὕψους, τῆς τιμῆς, τοῦ φόβου ἀλλὰ καὶ τοῦ μεγέθους τῆς εὐθύνης, προσέρχομαι σήμερα στὸν ἱστορικὸ ἐτοῦτο καὶ περικαλλῆ ἱερὸ καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στὸ Worcester τῆς Μασαχουσέτης, γιὰ νὰ ἀξιωθῶ τοῦ δευτέρου βαθμοῦ τῆς Ἱερωσύνης. Τὰ συναισθήματα ποὺ πλημμυρίζουν τὴν καρδιά μου αὐτὲς τὶς ἅγιες στιγμὲς εἶναι ἀπερίγραπτα καὶ μοναδικά. Τὸ θέλημα καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ γονιμοποιεῖ σήμερα μία πολύχρονη προσωπικὴ κλίση, καλώντας με νὰ καταστῶ πρεσβύτερος τῆς Ἐκκλησίας Του, καὶ τῶν ἐν αὐτῇ λογικῶν Του προβάτων, τὰ ὁποῖα μοῦ ἐμπιστεύεται. Πρόκειται σήμερα γιὰ τὴν προσωπική μου Πεντηκοστή. Σεβασμιώτατε, γνωρίζω καὶ βιώνω τὴν ἀγάπη Σας πρὸς τὸ πρόσωπό μου. Ἀπὸ τὴν πρώτη κιόλας στιγμὴ ποὺ ἀξιώθηκα τῆς καθοριστικῆς γνωριμίας μὲ τὴν σεπτὴ Σεβασμιότητά Σας, πρὸ 18 ἐτῶν, μέχρι καὶ σήμερα δὲν πάψατε νὰ μὲ ἐμπνέετε, νὰ μὲ στηρίζετε καὶ νὰ παραμένετε γιὰ ἐμένα τὸ πρότυπο τοῦ χαρισματικοῦ ποιμενάρχου. Γνωρίζω, ἐπίσης, τὴν ἄοκνη μέριμνα, τὴν Θεοφιλὴ ποιμαντορία, καὶ τὴν πραγματικὴ ἀγάπη, τὴν ὁποία ἐπιδεικνύετε ἐδῶ καὶ 28 χρόνια πρὸς τὸ πρόσωπο τινὸς ἑκάστου λογικοῦ προβάτου, τοῦ ἐν Βοστώνῃ Ἑλληνορθοδόξου ποιμνίου Σας. Ἔχετε ὑπάρξει, Σεβασμιώτατε, οὐσιαστικὸς συμπαραστάτης σὲ πολὺ σημαντικὲς στιγμὲς καὶ ἀποφάσεις τῆς ζωῆς μου. Ὡς Πρόεδρος, ἀρχικῶς, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς Βοστώνης, συμβάλλατε καθοριστικὰ μὲ τὶς πολύτιμες συμβουλές Σας, καὶ μὲ τὸ προσωπικό Σας παράδειγμα, στὸ νὰ ἀγαπήσω τὰ ἱερὰ γράμματα. Μὲ τὸ πέρας

2 τῶν ἀρχικῶν θεολογικῶν μου σπουδῶν στὴν Ἀθήνα, μοῦ ὑποδείξατε νὰ προχωρήσω σὲ ἐπιπλέον μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἔκανα ὅτι μοῦ ἦταν δυνατόν, γιὰ νὰ δικαιώσω τὴν κρίση Σας. Ἡ ἀγάπη Σας ὅμως πρὸς τὸ πρόσωπό μου δὲν περιορίσθηκε μόνο στὸν χῶρο τῆς ἐπιστήμης. Μερικὰ χρόνια ἀργότερα, ὅταν Σᾶς ἐκμυστηρεύτηκα ὅτι ἐπιθυμῶ νὰ διακονήσω κοντά Σας, ἐντασσόμενος στὸ δυναμικὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βοστώνης, μὲ τιμήσατε μὲ τὴ θετική Σας ἀπάντηση. Θὰ ἤθελα νὰ Σᾶς ἀναφέρω ὅτι τὸ πρόσωπό Σας ἀπετέλεσε γιὰ ἐμένα τὸ καθοριστικὸ ἔναυσμα, τὸ ὁποῖο ἀναζωπύρωσε τὴν ἐπιθυμία γιὰ ἔνταξή μου στὸν ἱερὸ κλῆρο. Ἡ ἀγάπη καὶ τὸ πατρικό Σας ἐνδιαφέρον ἀπετέλεσαν τὸ λύχνο τοῦ πνευματικοῦ φωτὸς ποὺ μὲ ὁδηγεῖ ἐνώπιόν Σας τὴν ἱερὴ ἐτούτη στιγμή. Ἤσασθαν ἐσεῖς, Σεβασμιώτατε, ἐκεῖνος ποὺ «εἰς τύπον Χριστοῦ» μὲ συμβουλεύσατε καὶ μὲ παροτρύνατε ἐπὶ τρία συναπτὰ ἔτη στὴν ἐξάσκηση τῆς ὑπομονῆς, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς προσφάτου μου δοκιμασίας, σχετικὰ μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς διδακτορικῆς μου διατριβῆς καὶ τῆς μεταναστευτικῆς μου διαδικασίας. Ἔκανα καὶ σὲ αὐτὸ ὅτι μοῦ ὑποδείξατε. Ἀπὸ σήμερα μοῦ ἐμπιστεύεσθε τὴν ἱερατικὴ διακονία μιᾶς ἱστορικῆς καὶ μεγάλης κοινότητας τῆς τοπικῆς Σας Ἐκκλησίας, τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στὸ Worcester. Μεγάλη ἡ τιμή, ἀλλὰ ἀκόμη μεγαλύτερη ἡ εὐθύνη. Στὸ πρόσωπό Σας, Σεβασμιώτατε, διακρίνω τὸν πνευματικὸ καθοδηγητὴ καὶ τὸ στήριγμα. Διακρίνω τὸν πατέρα, ποὺ θὰ μὲ ἀγκαλιάσει καὶ θὰ μὲ στηρίξει στὸν δύσκολο ἀγῶνα, στὸν ὁποῖο καλοῦμαι νὰ συμμετάσχω. Διακρίνω, ἐπίσης, τὸν πνευματικὸ ποιμένα ποὺ θὰ προσεύχεται γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ ἔργου ποὺ μὲ καλεῖ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, μέσῳ Ὑμῶν, νὰ ἐπιτελέσω. 2

3 Σᾶς εὐχαριστῶ μέσα ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη, γιὰ τὴν πατρική Σας ἀγάπη καὶ γιὰ ὅλα ὅσα κάνετε γιὰ ἐμένα, καὶ εὔχομαι ὁ μισθαποδότης Θεὸς νὰ Σᾶς χαρίζει πάντοτε ὑγεία, μακροημέρευση καὶ δύναμη γιὰ τὴν ἐπιτέλεση τοῦ δύσκολου ἀρχιερατικοῦ Σας ἔργου. Νὰ γνωρίζετε ὅτι ἔχετε, καὶ θὰ ἔχετε, τὴν υἱική μου ἀφοσίωση. Ἐπιτρέψατέ μου, στὸ σημεῖο αὐτό, νὰ Σᾶς ἐκφράσω τὴν ἐπιθυμία μου νὰ συμβάλω, μὲ τὶς ἐλάχιστες καὶ ταπεινές μου δυνάμεις, στὴ συνέχιση τοῦ θεοφιλοῦς, πολύπλευρου καὶ δυσχεροῦς ἀρχιερατικοῦ Σας ἔργου. Ἐτούτη τὴ στιγμὴ αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη, Σεβασμιώτατε, νὰ ἀναφερθῶ, ἔστω καὶ ἐν συντομίᾳ, σὲ μερικὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα διαδραμάτισαν καθοριστικὸ ρόλο στὴν μέχρι σήμερα πορεία τῆς ζωῆς μου. Θερμὲς καὶ ἐγκάρδιες εὐχαριστίες ἐκφράζω, κατ ἀρχήν, στὸν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο, γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη ποὺ ἐπέδειξε πρὸς τὸ πρόσωπό μου, εὐλογώντας τὴν πολυετὴ ἐπιθυμία μου νὰ διακονήσω τὴν Ἑλληνορθόδοξη ὁμογένεια τῆς Ἀμερικῆς. Εὐχαριστίες ἐκφράζω, ἐπίσης, στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, στοὺς κόλπους τῆς ὁποίας ἀνατράφηκα καὶ ἀνδρώθηκα πνευματικά. Θὰ τῆς εἶμαι πάντοτε εὐγνώμων. Μέσα ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου, καὶ μὲ ἀπέραντη υἱικὴ εὐγνωμοσύνη, εὐχαριστῶ τὸν ἐξαίρετο καὶ διαπρύσιο διατελέσαντα ἱεροκήρυκα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν περὶ τὰ τριάκοντα ἔτη, Σεβασμιώτατον νῦν Μητροπολίτην Κορωνείας κ. Παντελεήμονα, ὁ ὁποῖος, πρὸ δέκα μηνῶν, εὐλογώντας τὴν ἐπιθυμία μου, δέχθηκε ἀσμένως νὰ μὲ χειροτονήσει Ἱεροδιάκονο στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὴν Ὁμόνοια. Τὸν εὐχαριστῶ, ἔτι περαιτέρω, διότι ἀμέσως μετὰ τὴν Χειροτονία μου, μὲ τίμησε ἐπιπλέον, ἐπιτρέποντάς μου νὰ τὸν διακονῶ ἀνελλιπῶς καθ ὅλο τὸ διάστημα τῆς ἱεροδιακονίας μου στὴν Ἀθήνα. 3

4 Εὐγνωμόνως εὐχαριστῶ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀβύδου, κ. Κύριλλο γιὰ τὶς πνευματικές του συμβουλὲς καὶ τὶς παροτρύνσεις. Τὸν εὐχαριστῶ, ἐπίσης, γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ προσέφερε νὰ διαμείνω δωρεὰν γιὰ δυόμιση περίπου ἔτη στὴ Γερμανία, παρεχόντάς μου ἔτσι τὴ δυνατότητα νὰ ἔχω πρόσβαση σὲ πλουσιώτατες βιβλιοθῆκες, καὶ ἰδιαιτέρως σὲ αὐτὴν τῆς Τυβίγγης, ἀπ ὅπου ἀπεκόμισα τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας τῆς νῦν ἐναισίμου διδακτορικῆς μου διατριβῆς. Ἐπιθυμῶ στὸ σημεῖο νὰ εὐχαριστήσω ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς σεβαστοὺς καθηγητές μου, τόσο τῆς γεραρᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς τῶν Ἀθηνῶν, ὅσο καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς Βοστώνης, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο μοῦ μεταλαμπάδευσαν τὶς γνώσεις τους, ἀλλὰ κυρίως μοῦ ἐνέπνευσαν τὸν ζῆλο γιὰ περαιτέρω ἔρευνα ἐπὶ τῶν ἱερῶν γραμμάτων. Ἰδιαίτερη, ὡστόσο, ἀναφορὰ θὰ ἤθελα νὰ κάνω στὸν ἐπιβλέψαντα τὸ μεταπτυχιακό μου, προσφιλέστατο ὁμότιμο καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς Βοστώνης, κύριο Γεώργιο Μπεμπῆ, ὁ ὁποῖος μὲ τιμᾶ σήμερα μὲ τὴν παρουσία του. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς γνωριμίας μας ὁ κ. Μπεμπῆς μὲ περιέβαλε μὲ πατρικὴ στοργή. Μὲ τὴν περίσσεια καλοσύνη του, τὴν σεπτὴ βιωτή του, τὴν πραότητά του, τὴν ἀνεπιτήδευτη εὐγένεια τοῦ χαρακτῆρα του, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἀναμφίλεκτη ἐπιστημονική του ἱκανότητα, μοῦ ἔδειξε ὅτι ἡ Θεολογία εἶναι κατ ἐξοχὴν βαθειὰ βιωματικὴ ἐμπειρία. Εὐχαριστίες, ἐπιπροσθέτως, ὀφείλω στὸν ἱερατικὸ προϊστάμενο τοῦ ἱεροῦ ἐτούτου καθεδρικοῦ Ναοῦ, τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, τὸν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο, ὁ ὁποῖος, ἐξαρχῆς, ἔχει περιβάλλει τόσο ἐμένα, ὅσο καὶ τὴ σύζυγό μου, μὲ στοργὴ καὶ ἀγάπη. Πάτερ Κωνσταντῖνε, νὰ ξέρετε ὅτι εἶσθε γιὰ ἐμένα τὸ ἐμπνευσμένο πρότυπο τοῦ ἄοκνου καὶ τοῦ γεμάτου ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον κληρικοῦ. 4

5 Θερμῶς εὐχαριστῶ ὅλους τοὺς σεβαστοὺς Πατέρες καὶ φίλους κληρικούς, ποὺ ἦρθαν σήμερα ἐδῶ, γιὰ νὰ μὲ τιμήσουν καὶ νὰ συμπροσευχηθοῦν μαζί μου, ἀλλὰ καὶ ὅλους ὅσοι, ἀπόντες σήμερα, λόγῳ ἐνοριακῶν ὑποχρεώσεων, μὲ τιμοῦν μὲ τὴν προσευχή τους. Εὐγνωμόνως εὐχαριστῶ τοὺς γονεῖς μου, πατέρα Σωκράτη καὶ πρεσβυτέρα Μαργαρίτα, γιὰ τὴν ἀγάπη, τοὺς κόπους, τὶς θυσίες καὶ τὴν φροντίδα ποὺ μὲ τόση αὐταπάρνηση μοῦ προσέφεραν. Πρὸ πάντων ὅμως τοὺς εὐχαριστῶ, διότι μὲ τὸ παράδειγμα καὶ τὴν γνήσια καὶ ἀνυπόκριτη χριστιανική τους βιωτή, μοῦ ἐνέπνευσαν τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν Ἐκκλησία. Ἰδιαίτερα, τέλος, μέσα ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου, εὐχαριστῶ τὴν πεφιλημένη σύζυγό μου, πρεσβυτέρα Σταυρούλα, ἡ ὁποία στέκεται θυσιαστικὰ στὸ πλευρό μου μὲ ὑπομονή, κατανόηση καὶ πραγματικὴ ἀγάπη, παραβλέποντας τὶς ὅποιες ἀδυναμίες μου. Εὐχαριστῶ τὸν Θεὸ ποὺ μοῦ τὴν ἔστειλε ὡς στυλοβάτη καὶ συνοδοιπόρο στὴ ζωή μου. Ἡ ἀνιδιοτελὴς ἀγάπη της ἔχει ἤδη ἀφήσει ἀνεξίτηλα σημάδια στὴν καρδιά μου. Σεβασμιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα, ἰδού, παρίσταμαι ἐνώπιόν Σας, ἕτοιμος νὰ εἰσέλθω εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, γιὰ νὰ λάβω ἐκ τῶν τιμίων χειρῶν Σας, τὶς πολυπόθητες, ἁγιώτατες εὐχὲς τῆς εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονίας μου. Θερμῶς Σᾶς παρακαλῶ, εὐχηθεῖτε, διὰ πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Νικολάου τοῦ ἐν Μύροις, Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος, Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ, καὶ Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως, τῶν θαυματουργῶν, ὁ Ἅγιος Θεὸς νὰ εὐλογεῖ καὶ νὰ κατευθύνει τὰ ἱερατικά μου βήματα, νὰ εἶναι πάντοτε ἡ ψυχή μου «διάπυρος πρὸς τὰς ἐντολάς Του», καὶ νὰ ὑπάρχει μέσα μου, πάσας τὰς ἐναπομείνασας ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, ἄσβεστος ὁ θεῖος πόθος. ΑΜΗΝ. 5

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/913 948/951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010)

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010) Μαρία Μηλίγκου Μαρκαντώνη, Γεώργιος Κ. Σπυριδάκης (1963 1972). Τὸ Ἀρχεῖο Χειρογράφων Συλλογῶν Πρωτογενοῦς Ὕλης καὶ τὸ Σπουδαστήριο Λαογραφίας (κατάθεση ψυχῇς), (Georgios K. Spyridakis (1963 1972). The

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους, οἱ. Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* 18η Οκτωβρίου

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους, οἱ. Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* 18η Οκτωβρίου Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ 18η Οκτωβρίου Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Τρύφ. Ζαφείρη ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ.

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ. ΕΤΟΣ 12 ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΟ ΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑ Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΜ ΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ τὴν καθημερινότητά του ὁ ἄνθρωπος, μὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις.

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Ορθόδοξος Ενημέρωσις «ΕντολZ γ?ρ Κυρίου μz σιωπlν Tν καιρ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καq μz σιώπα... Δι? το το κaγ τάλας, δεδοικ ς τ Κριτήριον, λαλ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593 ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593 Δ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ χρονικὴ στιγμή, μέσα πάντως στὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ 16ου αἰώνα, ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἱερεμίας Β 1 καλεῖ τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι.

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. ΤΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΚΟΥΤΙ Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. Τὸ µονοπάτι ἀτελείωτο ἀνεβαίνει... Παρὰ τὴν πεῖνα καὶ τὴν κούρασή µου συνεχίζω, ἄλλως τε, ποῦ θὰ µποροῦσα νὰ κάτσω; Ἀπὸ τὴν µία πλευρὰ

Διαβάστε περισσότερα

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»*

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Καθηγητὴς Ἀνδρῢας Θεοδώρου ( ) Ο ἀντι-οικουμενιστής, ὁ ἀντι-παπικὸς (1922-2004) 10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Τοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀνδρέου Θεοδώρου ( ) οἰκουμενιστικ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Πρεσβυτέρας Θεοδώρας Καλύβα-Σαράντ ου (Ἡ µακαριστή πρεσβυτέρα Θεοδώρα Καλύβα-Σαράντου µετέστη εἰς τήν ἄλλη ζωή - 27-9- 1977 - ὕστερα ἀπό τραγικό θάνατο πού εἶχε

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης*

Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης* 1 Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης* ἀπὸ τοὺς Φράγκους πρὶν 800 χρόνια Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Α Ν ἡ 29η Μαΐου εἶναι ἡμέρα πένθους γιὰ τὸν Ελληνισμό, διότι φέρνει στὴ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς*

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς* Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠ ΟΨΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ: Τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ ἐξοντώσεις ἕνα ἔθνος, εἶναι νὰ διαγράψεις τὴ μνήμη του. Νὰ καταστρέψεις τὰ βιβλία του, τὴν κουλτούρα του, τὴν ἱστορία

Διαβάστε περισσότερα

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς 106 Καννες ρθογραφας Βυζαντινῆς Μουσικῆς Κανόνες γιὰ τονισμένες συλλαβές 1. Ἡ βαρεῖα, ἡ πεστή, καὶ τὸ ψηφιστὸν τίθει στὶς περισσότερες τονισμένες συλλαβές, ἀλλὰ χρησιμοποιοῦνι μόνο ὅν ἀκολουθεῖ κατιὼν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιωδης Θεωρια Αριθμων. Ν.Γ. Τζανάκης

Θεμελιωδης Θεωρια Αριθμων. Ν.Γ. Τζανάκης Θεμελιωδης Θεωρια Αριθμων Ν.Γ. Τζανάκης Τμῆμα Μαθηματικῶν - Πανεπιστήμιο Κρήτης 22-5-2012 2 Περιεχόμενα 1 Διαιρετότητα 3 1.1 Βασικὲς προτάσεις........................... 3 1.2 Μέγιστος κοινὸς διαιρέτης......................

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2015 Συντακτική Ἐπιτροπή Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παντοπίου Μαρῖνος Κλάδης Ἱερά Μητρόπολις Πάφου Πάφος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Γ. Τζανάκης. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ηράκλειο

Ν.Γ. Τζανάκης. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ηράκλειο Διαιρετότητα σὲ ἀκέραιες περιοχές Ν.Γ. Τζανάκης Τμῆμα Μαθηματικῶν Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ηράκλειο Εαρινὸ ἑξάμηνο 2015 Σ αὐτὲς τὶς σημειώσεις, το D συμβολίζει πάντα ἀκέραια περιοχή. 1 Τα βασικα Ορισμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 ἀρ.πρωτ. 164 7η Μαρτίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου». Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Ὅπως γνωρίζετε, τὸ ἱερὸ

Διαβάστε περισσότερα

Η ἐσφαλμένη χρήση τῶν ὅρων «φύση» καὶ «πρόσωπο» ὡς αἰτία αἱρετικῶν ἀποκλίσεων

Η ἐσφαλμένη χρήση τῶν ὅρων «φύση» καὶ «πρόσωπο» ὡς αἰτία αἱρετικῶν ἀποκλίσεων Η ἐσφαλμένη χρήση τῶν ὅρων «φύση» καὶ «πρόσωπο» ὡς αἰτία αἱρετικῶν ἀποκλίσεων Η κριτικὴ τοῦ Boethius 1 στὸ Νεστόριο καὶ στὸν Εὐτύχιο* Ιωάννου Πλεξίδα, Δρ. Θ. ἐννοιολογικὴ ἀποσαφήνιση τῶν ὅρων «φύση» καὶ

Διαβάστε περισσότερα