Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *"

Transcript

1 Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς μεγάλους του ἀδελφούς». Καὶ αὐτοὶ οἱ «Μεγάλοι Αδελφοὶ» συναδελφώνουν τοὺς λαοὺς στὴν χαρὰ καὶ τὴν θλῖψι καὶ τοὺς βοηθοῦν νὰ βιώνουν τὸ μεγάλο Μυστήριο τῆς «Ζωντανῆς Οἰκογενείας τῆς Εκκλησίας». Οἱ πρόσφατες δοκιμασίες τοῦ πολυπαθοῦς Σερβικοῦ λαοῦ ἔκαναν περισσότερο ἐπίκαιρη τὴν ἀλήθεια αὐτή. Τὸ 1982 εἴχαμε διαβάσει γιὰ πρώτη φορὰ τὴν ἑξῆς κατανυκτικὴ διήγησι γιὰ ἕναν ἄγνωστο Σέρβο «Μεγάλο Ἀδελφό» μας: «Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρωγ εἶναι γιὰ μᾶς στὴ Σερβία ὅ,τι γιὰ σᾶς ὁ Αγιος Νεκτάριος, ἕνας ἀμπασαντὸρ τοῦ οὐρανοῦ στὴ γῆ, ὅπως εἶπε κάποιος. Γίνονται ἀπὸ 1

2 τὸ λείψανό του πάρα πολλὰ θαύματα, πολλὲς ἰάσεις, ἄνθρωποι παράλυτοι, τυφλοί, ἄρρωστοι, βρίσκουν τὴ γιατριά τους. Θὰ σᾶς ἀναφέρω ἕνα γεγονὸς ποὺ συνέβη πρὶν ἀπὸ δέκα χρόνια καὶ δείχνει τὴ βαθιὰ εὐλάβεια ἀλλὰ καὶ οἰκειότητα τοῦ λαοῦ πρὸς τοὺς Ἁγίους του. Ενας καημένος φτωχὸς ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ ζήσει στὰ βουνὰ τοῦ Μαυροβουνίου θέλησε νὰ πάει στὴν Ἀμερική, ἀλλὰ δὲν εἶχε τὰ χρήματα γιὰ τὸ εἰσιτήριο. Ηρθε λοιπὸν στὸν Αγιο Βασίλειο, στάθηκε μπροστὰ στὴ λάρνακα ὅπου εἶναι τὸ σῶμα του καὶ εἶπε: Αγιέ μου, θὰ πάρω ἀπὸ σένα χρήματα γιὰ νὰ πληρώσω τὸ πλοῖο μέχρι τὴν Ἀμερικὴ καὶ θὰ σοῦ τὰ ἐπιστρέψω διπλάσια. Εβαλε τὸ χέρι του στὸ κιβώτιο ποὺ ἦταν τὰ χρήματα καὶ πῆρε... Τὰ πῆρε μὲ τὴ συμφωνία τοῦ Ἁγίου, ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ τὰ ἐπιστρέψει. Τὸ κιβώτιο εἶναι ἀνοιχτὸ καὶ ὁ λαὸς ἀφήνει μέσα τὰ χρήματα ποὺ θέλει. Τὰ πῆρε ἀπὸ τὰ πόδια τοῦ Ἁγίου... Λοιπὸν σὲ δυὸ χρόνια ἔστειλε τὰ χρήματα στὸν κουμπάρο του, ποὺ δὲν ἤξερε τίποτα, γράφοντάς του: Νὰ πᾶς νὰ τὰ βάλεις στὸ κιβώτιο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Πῆγε ὁ κουμπάρος νὰ τὰ βάλει στὸ κιβώτιο, ἀλλὰ μόλις τὰ βαλε, τὰ μισὰ ἔπεσαν κάτω. Τὰ ξανάβαλε καὶ ξανάπεσαν, καὶ πάλι τὸ ἴδιο. Τρόμαξε, τὸ εἶπε στὸν καλόγερο ποὺ ἦταν ἐκεῖ, καὶ ἐκεῖνος τοῦ λέει: Κάτι συμβαίνει, ὁ Αγιος δὲν θέλει τὰ χρήματά σου. Ο ἄνθρωπος τοῦ διηγήθηκε τὴν περίπτωση, καὶ ὁ καλόγερος τὸν συμβούλεψε νὰ γράψει στὸν κουμπάρο του στὴν Ἀμερικὴ καὶ νὰ τὸν ρωτήσει τὶ συνέβη. Ετσι μαθεύτηκε τὸ γεγονός, καὶ φάνηκε ὅτι ὁ Αγιος δὲν ἤθελε χρήματα μὲ ἐπιτόκιο»!... ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ὅμως ἀπὸ κοντὰ τὸν θαυματουργὸ Αγιο Βασίλειο, τὸν «Μεγάλο Ἀδελφό» μας καὶ ἄς τὸν παρακαλέσουμε νὰ πρεσβεύη μὲ ὅλους τοὺς Σέρβους Ἁγίους, ἰδιαιτέρως μὲ τοὺς Ἁγίους Σάββα καὶ Συμεών, νὰ δοθῆ μία αἰσία λύσι στὴν μεγάλη ταλαιπωρία τοῦ Ορθοδόξου Σερβικοῦ Εθνους. ΓΙΑ τοὺς εὐλαβεῖς Σέρβους τὸ ὄνομα Οστρογκ φέρνει ἀμέσως στὸν νοῦ τὸν μεγάλο θαυματουργὸ Αγιο Βασίλειο τοῦ Οστρογκ, 2

3 τοῦ ὁποίου ἡ ἐρημικὴ σπηλιὰ εἶναι ὑψηλὰ πάνω ἀπὸ τὴν κυρία Εκκλησία καὶ τὰ κελλιὰ τῆς ὁμωνύμου Μονῆς, καὶ τοῦ ὁποίου τὰ ἱερὰ Λείψανα ποὺ ἀναπαύονται ἐκεῖ, κάνουν τὸ Οστρογκ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Στὶς 29 Ἀπριλίου, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου, χιλιάδες πιστῶν, μέχρι καὶ ἀπὸ τὸ Βελιγράδι, ἔρχονται νὰ τιμήσουν τὰ θαυματόβρυτα Λείψανα. ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΑΣ πολὺ ζωντανὸς στὴν συνείδησι τῶν Σέρβων πιστῶν, ὁ Αγιος Βασίλειος ἐξακολουθεῖ νὰ τιμᾶται ὡς ἕνας μεγάλος θαυματουργὸς ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς πλησιοχώρους Μουσουλμάνους. Παρ ὅλο ποὺ τὸ Οστρογκ ὑπέστη μεγάλες ἀπώλειες, ὅταν λεηλατήθηκαν τὰ ἁγιάσματά του ἀπὸ τοὺς Παπικοὺς Ιταλούς, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Βʹ Παγκοσμίου Πολέμου, σήμερα εἶναι ἀκόμη ἕνα ἐνεργὸ Μοναστήρι μὲ ὀλίγους Μοναχούς. Τὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς εἶναι ἀφιερωμένο στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Υπάρχει ἐπίσης μία Εκκλησία σὲ σπηλιὰ ἀφιερωμένη στὴν Υψωσι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Οχι μακρυὰ ὑπάρχει ἕνας ἄλλος κλάδος τῆς Μονῆς τοῦ Οστρογκ ποὺ καλεῖται Ντόνι (Doni) ἤ «Μονὴ τῆς Κοιλάδος» τοῦ Οστρογκ, ἡ ὁποία κτίσθηκε στὰ 1820 ἀπὸ τὸν Ἀρχιμανδρίτη Ιωσήφ. Η Μονὴ αὐτὴ πανηγυρίζει στὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς, ὁπότε γίνεται καὶ μία μεγάλη ἐθνικὴ ἑορτή. Προσφάτως, ἕνα μικρὸ σεμινάριο (ἐπιμορφώσεως) Μοναχῶν ἱδρύθηκε στὸ Οστρογκ. Εἶναι ἀξιοσημείωτο τὸ γεγονός, ὅτι ὁ Αγιος Βασίλειος ἦταν σεβαστὸς ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς Κουμμουνιστάς, οἱ ὁποῖοι τὸν ἐφοβοῦντο καὶ ἀνεγνώριζαν τὴν δύναμι τῆς μνήμης του μεταξὺ τοῦ λαοῦ, ὅπως ἕνας ἀπὸ αὐτούς, ὁ Μίλοβαν Τζίλας, βεβαιώνει σὲ ἕνα βιβλίο του. 3 Τὸ Κάτω Μοναστήρι τοῦ Οστρογκ.

4 ΣΗΜΕΡΑ, ὅπως ἐδῶ καὶ 300 περίπου χρόνια, κάθε χρόνο τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς του, ἡ λειψανοθήκη τοῦ Ἁγίου Βασιλείου ἀνοίγεται καὶ τὰ ὑποδήματά του ἀλλάζονται. Καὶ ὅπως πάντα, αὐτὰ βρίσκονται σχεδὸν λειωμένα! Ἀκόμη καὶ σὲ αὐτὴν τὴν ἄθεο γενεὰ τῆς συνεχοῦς ἀπομακρύνσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὴν Ἀλήθεια Του, ὁ Αγιος ἐξακολουθεῖ νὰ ἐπιτελῆ πολλὰ θαύματα. Εν μέρει ὁ Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ μπορεῖ νὰ ἀποκληθῆ ἕνας Σέρβος Αγιος Νικόλαος Θαυματουργός, τοῦ ὁποίου τὰ θαύματα εἶναι τόσο πολλὰ ὅσα τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ. Θεραπεύει ἀρρώστους, προστατεύει ἀπὸ κινδύνους, ἀποδιώκει δαίμονας, παρέχει ὑλικὴ βοήθεια στοὺς ἐν ἀνάγκαις καὶ χαρίζει κάθε εἴδους βοήθεια στοὺς πιστούς, οἱ ὁποῖοι τὸν ἐπικαλοῦνται. ΟΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Βασίλειος γεννήθηκε στὶς 28 Δεκεμβρίου 1610 στὸ χωριὸ Μέρκονιτς στὸ Πόποβο Πόλιε τῆς Ερζεγοβίνης ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς Ορθοδόξους Πέτρο Γιοβάνοβιτς καὶ τὴν σύζυγό του Ἀναστασία. Στὸν Αγιο Βάπτισμα τὸ παιδὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα Στόγιαν (Σταμάτης), οἱ δὲ γονεῖς τὸν ἐδίδαξαν τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ. Ο μακάριος Στόγιαν ἀπὸ παιδὶ εἶχε καθαρὸ νοῦ καὶ πολὺ εὔστροφο, ἡ ψυχή του ἦταν στραμμένη πρὸς τὸν Θεό, τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν εὐσέβεια. Πρῶτο σχολεῖο εὐλαβείας ὑπῆρξε γι αὐτὸν ἡ πατρικὴ οἰκία, ἐφ ὅσον στὴν οἰκογένεια τὸ πρῶτο μέλημα ἦταν ὁ Θεὸς καὶ ἡ ψυχὴ παρὰ τὰ ἐφήμερα καὶ ἐπίγεια. Δεύτερο σχολεῖο ἦταν ἡ νηστεία, ἡ προσευχὴ καὶ ἡ συχνὴ συμμετοχὴ στὶς Ἀκολουθίες τῆς Εκκλησίας. Αν καὶ νεαρός, εἰσερχόταν στὸν Ναό, προσκυνοῦσε μὲ ἐδαφιαία μετάνοια καὶ ἀσπαζόταν τὸ δάπεδο, καὶ κατόπιν παρακολουθοῦσε τὴν θεία Λειτουργία ἀκίνητος, μετὰ φόβου, ὡσὰν νὰ ἦταν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου. Διακρινόταν πάντοτε γιὰ τὴν ταπείνωσι καὶ τὴν εἰλικρίνειά του, 4

5 ἐπίσης δὲ γιὰ τὴν ἐλεήμονα καρδία του. Η οἰκογένειά του ἦταν φτωχὴ καὶ εἶχε μόνο ὅσα χρειαζόταν γιὰ τὴν συντήρησί τους. Ο ἐνάρετος ὅμως Στόγιαν ποτὲ δὲν ἔτρωγε τὸ λίγο ψωμὶ μόνος του, ἀλλὰ πάντοτε τὸ μοιράζονταν μὲ τοὺς ἄλλους, ἰδιαίτερα ὅταν ὡς βοσκὸς φύλαγε τὰ πρόβατα μαζὶ μὲ ἄλλους τσοπάνους. Τοὺς γονεῖς του μισοῦσαν κάποιοι πονηροὶ γείτονες, ἀρνητὲς τῆς Ορθοδόξου Πίστεως ποὺ ἔγιναν Μουσουλμᾶνοι αὐτὸ τὸ μῖσος τὸ εἶχαν στρέψει καὶ ἐναντίον τοῦ νέου Στόγιαν, ἐξ αἰτίας τῆς εὐσέβειας καὶ σοφίας του. Αὐτοὶ ἦσαν οἱ πρῶτοι πειρασμοὶ γιὰ τὴν νεανική του ψυχή, ἡ ὁποία ἀργότερα θὰ εἶχε νὰ ὑπομείνη ἀκόμη περισσότερους τέτοιους πειρασμοὺς καὶ δοκιμασίες. ΓΙΑ νὰ ἀπομακρύνουν τὸ χαριτωμένο παιδί τους ἀπὸ τὴν διεστραμμένη ἐπιρροὴ τῶν γειτόνων, ποὺ εἶχαν ἀρνηθῆ τὸν Χριστὸ καὶ εἶχαν ἐξισλαμισθῆ, οἱ γονεῖς του τὸ ἔστειλαν νὰ ὁλοκληρώση τὴν μόρφωσί του στὴν Ιερὰ Μονὴ Ζαβαλᾶ. Τὸ Μοναστήρι αὐτό, ἀφιερωμένο στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, τότε ἦταν γνωστὸ στὰ μέρη τῆς Ερζεγοβίνης, εἶχε καλὴ βιβλιοθήκη καὶ ἀρκετοὺς Ἀδελφούς, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὑπῆρχαν μορφωμένοι Μοναχοί, ὁ δὲ Ηγούμενος, ὁ πατὴρ Σεραφείμ, ἦταν ὁ θεῖος τοῦ Στόγιαν. Εκεῖ, ὁ καλοκάγαθος νέος Στόγιαν διδάχθηκε τὴν σοφία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ ἔλαβε ἄλλες ὠφέλιμες ἀνθρωπιστικὲς γνώσεις. Μελετώντας μὲ ζῆλο τὰ κείμενα τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἡ καρδιά του καταφλέχθηκε ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν πόθο τῆς ἀσκήσεως καὶ τῆς Μοναχικῆς Πολιτείας. Μετὰ ἀπὸ κάποιο χρονικὸ διάστημα στὸ Μοναστήρι Ζαβαλᾶ, ὁ Οσιος μεταφέρθηκε στὸ Μοναστήρι τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας Θεοτόκου, τὸ ὀνομαζόμενο Τβέρντος, τὸ ὁποῖο ἦταν καὶ ἡ ἕδρα τῆς Μητροπόλεως Τρεβινίας. Κατὰ τὴν διαμονή του στὸ Μοναστήρι αὐτό, ὁ μακάριος Στόγιαν ἀγάπησε ἀκόμη περισσότερο τὴν μοναχικὴ ζωὴ καὶ αὔξησε τὶς 5 Βοσνία- Ερζεγοβίνη Μαυροβούνιο Βελιγράδι Σερβία ΟΣΤΡΟΓΚ Τρεβίνιε Νίκσιτς Τσέτινιε Ιπέκιον Ἀλβανία

6 ἀσκητικές του δραστηριότητες, ἐπειδὴ ἀπεφάσισε πλέον νὰ δεχθῆ τὸ ἅγιο καὶ ἀγγελικὸ μοναχικὸ Σχῆμα. Τελικά, ἐδῶ ὁ Οσιος ἐκάρη Μοναχὸς καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα Βασίλειος. Τὸ ὄνομα αὐτὸ ἦταν ἕνα σημεῖο, διότι στὴν μελλοντικὴ ἀσκητικὴ καὶ ποιμαντική του πορεία ὁ Αγιος θὰ ἔχη πάντοτε ὡς πρότυπο τὸν μεγάλο Ιεράρχη τῆς Εκκλησίας Βασίλειο τὸν Μέγα. Ολίγο ἀργότερα χειροτονήθηκε Διάκονος, κατόπιν Πρεσβύτερος καὶ ἔκτοτε λειτουργοῦσε ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ Θεοῦ μὲ πολλὴ εὐλάβεια καὶ καθαρότητα. ΑΡΓΟΤΕΡΑ, ὁ Οσιος μετέβη στὸ Μαυροβούνιο, ὅπου ἔγινε δεκτὸς στὴν ὑπηρεσία τοῦ Μητροπολίτου Μαρδαρίου, ὁ ὁποῖος ἐκράτησε τὸν νεαρὸ Ιερομόναχο Βασίλειο μαζί του στὴν Τσέτινιε. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ὁ σερβικὸς λαὸς στέναζε ὑπὸ τὸν ὀθωμανικὸ ζυγό. Η Ορθοδοξία ἐκινδύνευε ἐπίσης ἀπὸ τοὺς Ιησουῖτες, οἱ ὁ- ποῖοι ἐπιδιώκοντες νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὶς δυσκολίες τῶν Ορθοδόξων, ὥστε νὰ προσηλυτίσουν τὸν πληθυσμὸ στὴν Παπικὴ αἵρεσι καὶ ἐξουσία, εἶχαν ἁπλωθῆ ἰδιαιτέρως στὰ δυτικὰ μέρη τῆς Σερβίας, τὰ παράλια τῆς Δαλματίας, τῆς Ερζεγοβίνης καὶ τοῦ Μαυροβουνίου. Ο Αγιος Βασίλειος ἐπέστησε τὴν προσοχὴ τοῦ Μητροπολίτου στὴν ὕπουλη αὐτὴ θρησκευτικὴ προπαγάνδα καὶ τὴν ἀνάγκη ὑπερασπίσεως τῆς Ορθοδοξίας, ἀλλὰ ἐκεῖνος ἀδιαφόρησε καὶ ἄφησε ἀνεξέλεγκτες τὶς οὐνιτικὲς δραστηριότητες. Ομως ὁ εὐσεβὴς λαὸς καὶ ὁ Κλῆρος, δοξάζοντες τὴν πίστι τους καὶ παραμένοντες στὴν Ορθοδοξία, στρέφονται μαζὶ μὲ τὸν Οσιο Βασίλειο ἐναντίον τῆς Οὐνίας καὶ δὲν ἐνδίδουν στὴν Λατινόφερτη προπαγάνδα. Ο Οσιος συνεβούλευσε τὸν Μητροπολίτη νὰ στραφῆ δυναμικὰ ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν τῆς Εκκλησίας καὶ νὰ μὴ φοβῆται κανέναν, ὅταν τίθεται θέμα ὑπερασπίσεως τῆς Πίστεως καὶ τῆς Ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ. Ο Μητροπολίτης, ὄχι μόνο δὲν τὸν ἄκουσε, ἀλλ ἀντιθέτως ἄρχισε νὰ στρέφεται ἐναντίον τοῦ Ἁγίου καὶ νὰ κατηγορῆ αὐτὸν ψευδῶς ἐνώπιον τοῦ λαοῦ. Ο λαὸς ὅμως ἐσέβετο καὶ ἀγαποῦσε πολὺ τὸν Αγιο καὶ ἔτσι οἱ συκοφαντίες δὲν εἶχαν ἀπήχησι. Τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα εἶχε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸν Αγιο Βασίλειο, ἡ πολιτεία τοῦ ὁποίου ἀποτελοῦσε φωτεινὴ μαρτυρία τῆς Ἀληθείας. 6

7 Ο ΟΣΙΟΣ, ἐπειδὴ ἤθελε νὰ ἀπομακρυνθῆ ἀπὸ τοὺς συκοφάντες του, ἐπέστρεψε στὴν μετάνοιά του, τὴν Μονὴ Τβέρντος ἀλλὰ δὲν ἔπαυσε νὰ μάχεται γιὰ τὴν ὑπεράσπισι τῆς Ορθοδόξου Πίστεως καὶ γιὰ τὴν προστασία τοῦ λαοῦ του, ἐξ αἰτίας τοῦ ὁποίου ὠνομάσθηκε ζηλωτὴς τῆς Ορθοδοξίας. Ἀξίζει νὰ σημειωθῆ, ὅτι ἡ πονηρία τῶν παπικῶν Ιησουϊτῶν καὶ Οὐνιτῶν ἐπινόησε τὴν φήμη, ὅτι δῆθεν ὁ Αγιος Βασίλειος ἔγραψε δύο γράμματα στὸν Πάπα Ἀλέξανδρο Ζʹ καὶ τὸν Κλήμεντα Ιʹ (τὸ 1660 καὶ τὸ 1671 ἀντίστοιχα), ὅτι δῆθεν τοὺς ἀναγνώρισε καὶ ὅτι δῆθεν ζητοῦσε ἀπὸ αὐτοὺς χρήματα!... Ἀργότερο ὅμως, ἀποκαλύφθηκε, ὅτι αὐτὰ τὰ πλαστὰ γράμματα ἦσαν γραμμένα καὶ ὑπογεγραμμένα ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς Ιησουῖτες, οἱ ὁποῖοι ἐκαυχῶντο στὴν Ρώμη γιὰ τὰ κατορθώματά τους ἐναντίον τῶν Σέρβων Ορθοδόξων 1. Ο Αγιος συνέχιζε τοὺς ἀγῶνες του, ὄχι μόνο γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς του, ἀλλὰ ἀκόμη περισσότερο γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ Ορθοδόξου Λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ τὸ κελλὶ τῆς προσευχῆς του ἔβλεπε ὅλες τὶς δυσκολίες καὶ τὰ βάσανα ποὺ ὑπέμενε ὁ λαός του στὴν δύσκολη δουλεία τῶν ἀγαρηνῶν, στὴν φτώχεια καὶ ἐξαθλίωσι, στὸν φόβο ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό, στὸν κίνδυνο καὶ τὴν καταστροφὴ ἀπὸ τὴν οὐνιτικὴ προπαγάνδα. Γι αὐτὸ καὶ ἀδιαλείπτως προσευχόταν στὸν Θεὸ θερμὰ γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ λαοῦ του. Αν καὶ κατ αὐτὸ τὸν χρόνο ἦταν Ἀρχιμανδρίτης, δὲν περιωριζόταν μόνο στὸ Μοναστήρι, ἀλλὰ στρεφόταν καὶ στὴν εὐαγγελικὴ διακονία τοῦ λαοῦ, ὡς Πνευματικός. Ετσι, περιήρχετο ἱεραποστολικὰ τὰ χωριά, τελώντας Ἀκολουθίες καὶ τὰ Ιερὰ Μυστήρια, ἐνδυνάμωνε τοὺς κατοίκους στὴν πίστι καὶ τὴν ὑπομονή, προέτρεπε αὐτοὺς νὰ διαφυλάξουν τὴν Πίστι τους ὡς τὸ πολυτιμότερο ἀγαθό, γενικὰ δὲ βοηθοῦσε ὅλους στὶς ἀδυναμίες τους. Ηταν τέτοια ἡ φήμη του, ὥστε καὶ οἱ Τοῦρκοι τὸν ἀποκαλοῦσαν: «ὁ ἱκέτης τοῦ παραδείσου». ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ αὐτὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου ἐκίνησε ἐ- ναντίον του τὸ μῖσος τῶν ἐξισλαμισθέντων Σέρβων, οἱ ὁποῖοι θέλησαν νὰ τὸν φονεύσουν. 7

8 Γιὰ νὰ ἀποφύγη τὸν κίνδυνο καὶ νὰ βοηθήση τὸν λαό του, ὁ Αγιος κατέφυγε στὴν Ορθόδοξη Ρωσία. Επανέκαμψε ἀργότερα, φέρων μαζί του πολλὰ ἐκκλησιαστικὰ βιβλία, ἄμφια καὶ ἱερὰ σκεύη, ἐπίσης καὶ χρήματα γιὰ τὸν λαό του. Μὲ τὰ ἀφιερώματα αὐτὰ βοηθοῦσε τὶς πτωχὲς ἐκκλησίες τῆς Ερζεγοβίνης καὶ συχρόνως τοὺς ἀσθενεῖς καὶ ἀδυνάτους. Επισκεύασε πολλοὺς ἐγκαταλελειμμένους Ναούς, ἐπίσης δὲ ἵδρυσε δημοτικὸ σχολεῖο στὸ Μοναστήρι Τβέρντος καὶ σὲ κάθε ἐνοριακὸ Ναό. Διεπίστωσε ὅμως, ὅτι τὸ μῖσος τῶν ἐξισλαμισθέντων καὶ τῶν Οὐνιτῶν ἐναντίον του δὲν εἶχε διόλου καταλαγιάσει. Ο δυναμικὸς ζῆλος του καὶ τὸ ἀκαταπόνητο τῆς ἀποστολικῆς διδασκαλίας του προκαλοῦσε τὴν ἔχθρα αὐτῶν, ὥστε πάλι ἀναγκάσθηκε νὰ ἀπομακρυνθῆ. Ο ΟΣΙΟΣ ἀπεφάσισε τότε νὰ μεταβῆ σὲ προσκύνημα στὸ Αγιον Ορος. Εφυγε ἀπὸ τὸ Μοναστήρι Τβέρντος, ἐπισκέφθηκε διάφορες Ιερὲς Μονὲς τῆς Σερβίας καὶ ἔφθασε στὸ Ιπέκιον, τὸ σημερινὸ Πὲτς στὸ Κοσσυφοπέδιο, τότε ἕδρα τοῦ Πατριαρχείου τῶν Σέρβων. Εμφανίσθηκε στὸν ἅγιο Πατριάρχη Παΐσιο Γιάνιεβατς ( ) καὶ τοῦ ἐξέθεσε τὴν δύσκολη κατάστασι τῶν Ορθοδόξων Σέρβων στὴν Ερζεγοβίνη, γιὰ τὶς ταλαιπωρίες ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ τὶς πονηρίες τῶν Λατίνων. Κατόπιν ἀνέφερε στὸν ἅγιο Πατριάρχη τὴν ἐπιθυμία του νὰ ταξιδεύση στὸ Αγιον Ορος καὶ ζήτησε τὴν εὐλογία του. Ο σοφὸς Πατριάρχης Παΐσιος ἀντελήφθη ἀμέσως, ὅτι ὁ Ἀρχιμανδρίτης Βασίλειος ἔχει μεγάλες πνευματικὲς ἀρετὲς καὶ ἀφοῦ ἐξέτασε τὸ μέχρι τότε ποιμαντικό του ἔργο, ἐξετίμησε τὸν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπεφάσισε νὰ τὸν χειροτονήση Ἀρχιερέα. Τοῦ ἔδωσε λοιπὸν εὐλογία νὰ προσκυνήση στὸν Αγιον Ορος, ἀλλὰ τὸν συνεβούλευσε νὰ μὴ παραμείνη ἐκεῖ καὶ νὰ ἐπιστρέψη στὸ Ιπέκιον. Ο Οσιος Βασίλειος ἐταξίδευσε ἢσυχα στὸ Αγιον Ορος καὶ παρέμεινε ἐκεῖ ἕνα χρόνο. Προσκύνησε στὰ πολλὰ Μοναστήρια καὶ τὶς Σκῆτες, διδάχθηκε πολλὰ ἀπὸ πολλοὺς ἀσκητὲς καὶ ἐρημῖτες τοῦ Αθωνα, τὸ περιβόλι τῶν Ἁγίων καὶ τῆς ἀρετῆς. Τὸν περισσότερο καιρὸ φυσικὰ παρέμεινε στὸ Μοναστήρι τοῦ Χιλανδαρίου μὲ τοὺς Σέρβους Μοναχούς. 8

9 ΚΑΤΑ τὴν ἐπιστροφή του ἀπὸ τὸ Αγιον Ορος, ὁ Οσιος Βασίλειος ἐπισκέφθηκε πάλι τὸν Πατριάρχη στὸ Ιπέκιον. Ο ἅγιος Πατριάρχης τότε συνεκάλεσε τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ τὴν ἡμέρα τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τοῦ ἔτους 1638 ἐχειροτόνησε αὐτὸν Επίσκοπο καὶ τὸν διώρισε Μητροπολίτη τῆς Τρεβινίας, μὲ ἕδρα τὸ Μοναστήρι Τβέρντος. Παρὰ τὸ ὅτι ἦταν νέος ἀκόμα, δὲν εἶχε συμπληρώσει τὰ τριάντα του, ἀξιώθηκε τοῦ ἐπισκοπικοῦ βαθμοῦ γιὰ τὴν ἁγία ζωή του καὶ γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς Εκκλησίας στοὺς δύσκολους ἐκείνους χρόνους. Ἀπὸ τὸ Ιπέκιον ὁ Αγιος παίρνει τὸν ἴδιο δρόμο γιὰ τὸ Τρεβίνιε, ὅπου μὲ χαρὰ γίνεται δεκτὸς ἀπὸ ὅλο τὸν λαό. Μόλις φθάνει στὴν Επισκοπή του, ἐπαναρχίζει μὲ περισσότερο ζῆλο τὸ ἔργο του. Χωρὶς δισταγμοὺς γιὰ τοὺς κινδύνους, οἱ ὁποῖοι δὲν ἄργησαν νὰ ἐμφανισθοῦν, ὁ νέος στὴν ἡλικία, ἀλλὰ ζηλωτὴς Μητροπολίτης ταξιδεύει σὲ ὅλη τὴν ἐπαρχία καὶ ἀκούραστα ἐκπληρώνει τὴν ἀρχιερατική του διακονία. Τὸ βασικὸ ὅπλο στὸ ἔργο του ἦταν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ προσευχή. Η δύναμις τῆς προσευχῆς του ἦταν τόσο ἰσχυρή, ὥστε νὰ κάνη θαύματα καὶ νὰ τὸν ἀποδεικνύει ὡς θαυματουργό. Ἀπὸ τὸτε ὁ λαὸς τὸν εὐλαβεῖτο ὡς Αγιο, διότι πολλὲς φορὲς διαπίστωνε τὴν δύναμι τῶν προσευχῶν του, ὡς καὶ τὸ προορατικό του χάρισμα. Ετσι, ὄχι μόνο αὐτὸς πήγαινε στὸν λαό, ἀλλὰ καὶ ὁ λαὸς σὲ αὐτὸν καὶ ζητοῦσε βοήθεια καὶ παρηγορία στὶς διάφορες δοκιμασίες καὶ τοὺς πειρασμούς του. Ο Αγιος, ὡς ἐλεήμων, τοὺς βοηθοῦσε μὲ τὴν προσευχή του, τὶς πνευματικὲς συμβουλές του καὶ συχνὰ μὲ τὴν ἐλεημοσύνη. Στὴν ἐλεημοσύνη πρότρεπε καὶ τοὺς ἄλλους ΟΛΙΓΟ ἀργότερα, οἱ Τοῦρκοι ἐφόνευσαν τὸν Μητροπολίτη τῆς 9

10 ἀνατολικῆς Ερζεγοβίνης Παΐσιο Τρεμπιεσάνιν. Τότε ὁ Πατριάρχης Γαβριὴλ Ράϊτς ( ), ὁ ὁποῖος κατόπιν ἐπίσης ἐμαρτύρησε ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ἐτοποθέτησε τὸν Αγιο Βασίλειο Μητροπολίτη τῆς χηρευούσης ἐπαρχίας, μὲ πατριαρχικὸ γράμμα στὸ ὁποῖο ἀναφέρει: «Η ταπεινότης ἡμῶν πρὸς τὴν θεόσωστον ἐπαρχίαν, ἢτις ὀνομάζεται Νίκσιτς, Πλάνα, Κολασίνοβιτς καὶ Μοράτσα, πρὸς τοὺς ὁσίους Καθηγουμένους, Ιερομονάχους καὶ Μοναχούς, τοὺς εὐλαβεστάτους Πρωθιερεῖς καὶ τιμίους Πρεσβυτέρους καὶ πάντας τοὺς ἐν Χριστῷ Θεῷ εὐσεβεστάτους Χριστιανούς. Η χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ σκέπη τῶν Ἁγίων Σέρβων Οσίων εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν! Νὰ γνωρίζετε ὅτι παρεδώκαμεν καὶ εὐλογήσαμεν εἰς τὸν Δέσποτα Ζαχούμσκας κὺρ Βασίλειο τὴν ὀνομαζομένην ἐπαρχίαν, ἣν εἶχεν ὁ κοιμηθεὶς Επίσκοπος Μάξιμος καὶ ὁ Επίσκοπος Παΐσιος, αἰωνία εἴη ἡ μνήμη αὐτῶν. Δεχθῆτε ἐγκαρδίως τὸν ἀναφερόμενον Ιεράρχην ὡς νόμιμον Μητροπολίτην καὶ ἀποδώσατε τὴν ἁρμόζουσαν εἰς αὐτὸν τιμήν. Η εὐλογία καὶ ἡ χάρις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ ἡ σκέπη τῆς Παναγίας Θεοτόκου εἴησαν ἐπὶ πάντας ὑμᾶς καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν καὶ τὰς Ορθοδόξους ἑστίας ὑμῶν». Μὲ τὴν Πρᾶξι αὐτὴ ὁ Πατριάρχης ἕνωσε τὴν παλαιὰ Μητρόπολι Ζαχούμσκα, ἡ ὁποία κατὰ τὸν προηγούμενο Ιϛʹ αἰ. εἶχε διαχωρισθῆ εἰς δύο: τὴν δυτικὴν Επισκοπὴ τῆς Τρεβινίας (στὴν σημερινὴ Ερζεγοβίνη) καὶ τὴν ἀνατολικὴ Μιλεσέβσκα ἢ Πετρόβσκα (στὸ σημερινὸ Μαυροβούνιο). Ο Αγιος ἐπισκόπευε γιὰ ἀρκετὸ χρόνο ἀπὸ τὸ Μοναστήρι τῆς μετανοίας του Τβέρντος, κατὰ δὲ τὸ ἔτος 1651, ἀνεχώρησε γιὰ τὴν Μητρόπολί του στὰ ἀνατολικὰ μέρη τῆς ἐπαρχίας, στὴν πόλι Ονογοστ, σημερινὸ Νίκσιτς τοῦ Μαυροβουνίου, ὅπου συνέχισε τὸ ποιμαντικὸ ἔργο του. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη εἶχαν ἀναζωπυρωθῆ οἱ διώξεις κατὰ τοῦ σερβικοῦ πληθυσμοῦ καὶ οἱ Τοῦρκοι λεηλατοῦσαν ἀνελέητα Ναούς, Μοναστήρια καὶ κατοικίες, ἐνῶ ὅλη ἡ ὕπαιθρος εἶχε ἐρημωθῆ. Οταν ὁ βεζίρης τῆς Ερζεγοβίνης συνέλαβε ὅλους τοὺς πρώτους τοῦ λαοῦ καὶ τοὺς ἐθανάτωσε, ὁ Αγιος Ιεράρχης ἀπεφάσισε νὰ ἀπομακρυνθῆ ἀπὸ τὴν Ιερὰ Μονὴ τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ πλησίον 10

11 Τὸ Ανω Μοναστήρι τοῦ Οστρογκ (1895). τοῦ Νίκσιτς, ὅπου εἶχε τὴν ἕδρα του, καὶ νὰ εὕρη καταφύγιο σὲ ἕναν ἀπόκρυφο τόπο. Ετσι ἀποσύρθηκε σὲ μία σπηλιὰ στὸ Πιεσίβιτς κάτω ἀπὸ τὸ βουνὸ Ζαγάρατς, ὅπου τακτοποίησε ἕνα κελλὶ καὶ ἔμεινε γιὰ ἀρκετὸ χρόνο. Κάποιοι ἡλικιωμένοι κάτοικοι ἀπὸ τὰ περίχωρα τὸν συνεβούλευσαν νὰ μεταφερθῆ στὸ πλησιόχωρο Μοναστήρι τοῦ Οστρογκ. Ο Αγιος ἤδη ἐγνώριζε τοὺς ἀσκητὲς τῆς Μονῆς αὐτῆς καὶ ἰδιαίτερα τὸν ἐνάρετο Ηγούμενο τοῦ Οστρογκ, τὸν Στάρετς Ησαΐα. Αὐτὸς ὁ ἐνάρετος Στάρετς ἀσκήτευε αὐστηρὰ καὶ θεάρεστα σὲ μία σπηλιὰ ἐπάνω ἀπὸ τὸ Ανω Οστρογκ. Μετὰ τὴν κοίμησί του, ὁ Θεὸς ἐφανέρωσε τὴν ἁγιότητά του, ἀλλὰ οἱ Τοῦρκοι δὲν ἄργησαν νὰ καταστρέψουν τὰ ἅγια Λείψανα τοῦ Οσίου Ησαΐου στὴν φωτιά. Ο Οσιος Βασίλειος μετέβη στὴν Μονὴ Οστρογκ, ὅπου ἐγκαταστάθηκε στὸ σπήλαιο τοῦ Οσίου Ἀσκητοῦ Ησαΐου στοὺς πρόποδες τοῦ βουνοῦ Οστρογκ καὶ ἀπὸ τὸ ἐρημητήριο αὐτὸ καθωδηγοῦσε ἐπὶ μία δεκαπενταετία τὴν ἐπισκοπική του περιφέρεια. Στὸ Οστρογκ συγκεντρώθηκαν περὶ αὐτὸν καὶ ἄλλοι Μοναχοὶ καὶ ἀσκητές, μὲ τοὺς ὁποίους ἀνακαίνισε τὴν Εκκλησία τῶν Εἰσοδίων τῆς Υπεραγίας Θεοτόκου καὶ ὀλίγον ἀργότερα ἀνοικοδόμησε καὶ διακόσμησε τὴν Εκκλησία τοῦ Τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ στὴν πλαγιὰ τοῦ Οστρογκ, ἡ ὁποία ἁγιογραφήθηκε καὶ διατηρεῖται ἕως καὶ σήμερα. Επιθυμία τοῦ Οσίου ἦταν νὰ γίνη ἡ σπηλιά του στὸ Οστρογκ ἕνα πραγματικὸ Μοναστήρι, πρότυπο πνευματικῆς ζωῆς γιὰ τὰ ὑπόλοιπα Μοναστήρια καὶ τὸν εὐσεβῆ λαό. Οταν ἡ Ἀδελφότης τῆς Μονῆς αὐξήθηκε, τοποθέτησε ὡς Ηγούμενο τὸν π. Ησαΐα, ἀνηψιὸ τοῦ Οσίου Ησαΐου. Ο ἴδιος ὁ Οσιος Βασίλειος ἐπεδόθη στὶς πλέον δύσκολες πνευματικὲς ἀσκήσεις. Στὴν οἰκοδομὴ Ιερῶν Ναῶν καὶ κελλίων μετέφερε πέτρες στὰ χέρια του, ἐνῶ δὲν ἐλησμόνησε ποτὲ τὴν ἐπαρχία του καὶ τὸν λαό του, οὔτε τὴν πνευματική του ἄσκησι τῆς ἀδιάλειπτης 11

12 προσευχῆς, ἀγρυπνίας καὶ ἡσυχίας. Τρεφόταν μόνο μὲ καρποὺς καὶ χόρτα, ἐκτελοῦσε δὲ τὶς μετάνοιες τοῦ μοναχικοῦ του κανόνος. Τὸ σῶμα του ἦταν ξηρό, τὸ πρόσωπό του κιτρινωπὸ σὰν κερὶ καὶ ὅλος ἦταν ναὸς τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ο Αγιος Ιεράρχης δὲν παρέμενε συνεχῶς στὴν σπηλιά. Μὲ τὶς πνευματικές του ἐμπειρίες ἀπὸ τὸ Οστρογκ, κατέβαινε στὸν λαό, ἐπισκεπτόταν τὸ χειμαζόμενο ποίμνιό του καὶ μοιραζόταν τὰ βάσανά τους ὡς ἀληθινὸς ποιμήν. Πολλοὶ ἦσαν ἐκεῖνοι ποὺ εὐεργετήθηκαν ἀπὸ τὶς θαυματουργὲς προσευχές του καὶ τὸν ἐτιμοῦσαν ἤδη ὡς Αγιο. Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν μεγάλων διωγμῶν, πλῆθος λαοῦ προσέτρεχε στὸ Οστρογκ ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη, ζητώντας τὴν βοήθειά του καὶ τὴν πνευματικὴ καὶ σωματικὴ ἴασιν. Οἱ βασανισμένοι κάτοικοι τῆς Ερζεγοβίνης κρυφὰ ἀπὸ τὰ μάτια τῶν Τούρκων πήγαιναν στὸν Αγιο τοῦ Οστρογκ γέροντες, γυναῖκες καὶ παιδιὰ καὶ παρέμεναν ἀρκετὸ καιρὸ κοντὰ στὸν Επίσκοπό τους. Ο μακάριος πνευματικὸς Πατέρας τους καὶ μεσίτης ἐνώπιον Θεοῦ μεριμνοῦσε γι αὐτοὺς καὶ τοὺς ἔτρεφε πνευματικὰ καὶ ὑλικὰ μὲ τὴν βοήθεια τῶν γύρω χωριῶν. Ἀπὸ τὸ ἐρημητήριο τοῦ Οστρογκ ὁ Αγιος εἶχε συχνὴ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς Πατριάρχας τῶν Σέρβων στὸ Ιπέκιον δι ἀλληλογραφίας καί, ὅποτε ἦταν δυνατόν, τοὺς ἐπισκεπτόταν. Τοὺς ἀνέφερε τὸν πόνο του γιὰ τὴν κακία πονηρῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι τὸν περιτριγύριζαν. Επὶ πλέον, ὁ Αγιος Βασίλειος εἶχε νὰ ἀντιμετωπίση τὸν δόλο κάποιων ὀρθοδόξων, ὅπως τοῦ ἡγεμόνος Ράϊτς καὶ τῶν ἕξι υἱῶν του, οἱ ὁποῖοι ἔμεναν ὄχι μακρυὰ ἀπὸ τὸ Μοναστήρι τοῦ Οστρογκ καὶ παρακινούμενοι ἀπὸ τὸν δαίμονα, ταλαιπωροῦσαν τὸν Αγιο καὶ τὸ Μοναστήρι μὲ πολλὲς ἀδικίες. Γιὰ τὶς ἀδικίες τοῦ ἡγεμόνος Ράϊτς καὶ τὶς κακίες πονηρῶν ἀνθρώπων, ὁ Οσιος ἀπεφάσισε νὰ ἐγκαταλείψη τὸ Οστρογκ καὶ νὰ μεταβῆ σὲ ἄλλο τόπο, ἀκόμη καὶ στὸ Αγιον Ορος, ὅπου θὰ συνέχιζε τοὺς ἀγῶνες του. Ἀλλὰ αἰσθάνθηκε ὅτι αὐτὸ ἦταν ἐκ τοῦ πονηροῦ, γιὰ νὰ τὸν ἀποτρέψη ἀπὸ τὴν ἐνάρετη ζωὴ καὶ τὴν ἀποστολή του. Επίσης τὸν παρεκάλεσαν καὶ οἱ γείτονες τοῦ χωρίου Μπιελοπάβλιτς διὰ τοῦ πνευματικοῦ τους, τοῦ Ιερέως Μιχαὴλ Μπόσκοβιτς, νὰ μὴν τοὺς ἀφήση μόνους, χωρὶς τὴν εὐλογία καὶ προσευχή του. Ο Οσιος 12

13 ἀπεφάσισε τελικὰ νὰ μὴν ἐγκαταλείψη τὸ Οστρογκ καὶ μέχρι τέλους νὰ ὑπομείνη τὶς ἀδικοπραγίες. Κατὰ τὸ ἔτος 1667, ἐπισκέφθηκε τὸν μακάριο Πατριάχη Μάξιμο στὸ Ιπέκιον καὶ τοῦ ἀνέφερε τὴν θέσι του καὶ τὴν κατάστασι τοῦ λαοῦ του. Ο ἅγιος Πατριάρχης ἔστειλε γράμμα στὸν ἡγεμόνα Ράϊτς καὶ στὸν λαὸ τοῦ Μπιελοπάβλιτς, μὲ τὸ ὁποῖο συνεβούλευε τὸν λαὸ νὰ προστατεύη καὶ νὰ βοηθῆ τὸ Μοναστήρι τοῦ Οστρογκ, ὅσους δὲ θὰ ἤθελαν νὰ συνεχίσουν τὶς ἀδικοπραγίες τοὺς ἠπείλησε μὲ ἀφορισμό. Ο ἴδιος ὁ Αγιος Βασίλειος προεφήτευσε στὸν ἡγεμόνα Ράϊτς, ὅτι ὅλοι οἱ υἱοί του θὰ ἀπέθνησκον ἐξ αἰτίας τῶν ἀδίκων πράξεών τους κατὰ τῆς Μονῆς. Αὐτὴ ἡ προφητεία τοῦ Ἁγίου γρήγορα ἐκπληρώθηκε. Λυπημένος, ὁ ἡγεμόνας Ράϊτς προσῆλθε στὸν Αγιο Βασίλειο καὶ τοῦ ἀνέφερε τὴν ἀπώλεια τῶν υἱῶν του. Ο Οσιος παρηγόρησε τὸν ἡγεμόνα καὶ τὸν συνεβούλευσε νὰ μετανοήση γιὰ τὶς ἁμαρτίες του καὶ γιὰ τὶς ἁμαρτίες τῶν υἱῶν του. Επίσης, τοῦ προεῖπε ὅτι, ἂν μετανοήση εἰλικρινά, ὁ Κύριος θὰ τὸν εὐλογήση καὶ πάλι θὰ ἀποκτήση υἱοὺς γιὰ ἀπογόνους. Αὐτὴ ἡ πρόρρησις τοῦ Ἁγίου σύντομα ἐκπληρώθηκε. Ἀκάματος στὴν ἄσκησι τῆς προσευχῆς, νηστείας, σωματικῆς κοπώσεως καὶ ἐργασίας, ὅπως καὶ στὶς πολλὲς μέριμνες γιὰ τὰ οὐράνια καὶ γήϊνα ἀγαθὰ τοῦ ποιμνίου του, ὁ Αγιος τοῦ Οστρογκ ἔφθασε στὸ τέλος τῆς ἐπὶ γῆς ζωῆς του. Χωρὶς πόνους καὶ κόπους ὁ Αγιος Βασίλειος ἐκοιμήθη εἰρηνικὰ ἐν Κυρίῳ τὴν 29η Ἀπριλίου 1671, παραδίδοντας ἤρεμα τὴν ψυχή του εἰς χεῖρας Θεοῦ στὸ κελλί του ἐπάνω ἀπὸ τὸ ἐρημητήριο τοῦ Οστρογκ. Τὴν στιγμὴ ἐκείνη, ἄρρητο φῶς γέμισε τὸ κελλί του καὶ ἀργότερα φύτρωσε ἕνα κλῆμα στὸν βράχο, πλησίον τοῦ ὁποίου ἐκοιμήθη ὁ Αγιος, ἂν καὶ ὁ τόπος δὲν εἶχε διόλου χῶμα. Οἱ Μοναχοὶ τοῦ Οστρογκ ἐνεταφίασαν τὸ σκήνωμα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου στὸ μνῆμα κάτω ἀπὸ τὴν Εκκλησία τῶν Εἰσοδίων. Πολυάρθιμα θαύματα ἄρχισαν νὰ ἐπιτελοῦνται στὸ μνῆμα του, τὰ ὁποῖα συνεχίζονται ἀδιάκοπα μέχρι τῶν ἡμερῶν μας. 13

14 Ο Αγιος Βασίλειος ἔγραψε στὴν Διαθήκη του καὶ τὰ ἑξῆς: «Γράφω, γιὰ νὰ γνωρίζουν τὴν ἀλήθεια, γιὰ νὰ γνωρίζουν οἱ Χριστιανοὶ ὅτι ὑπῆρξα κάποτε στὸ Οστρογκ, στὴν ἔρημο καὶ ὅτι ἔβαλα ὅλον τὸν κόπο μου καὶ τὰ ὑπάρχοντά μου, τίποτε δὲν λυπήθηκα γιὰ τὴν ἐλεημοσύνη γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὴν Παναγία Θεοτόκο. Εκεῖ μὲ μερικοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀνακαίνισα ὅ,τι ὑπῆρχε... Ἀλλὰ πολλὰ βάσανα μοῦ προξένησαν, ὅμως ὁ Θεός μου ἐστὶ βοηθὸς σὲ κάθε ἔργο. Αὐτὰ γράφω γιὰ νὰ γνωρίζουν ὅλοι οἱ λειτουργοὶ ποὺ θὰ διακονοῦν μετὰ ἀπὸ ἐμένα τὸν Θεὸ καὶ τὴν Παναγία Θεοτόκο στὸ Οστρογκ στὴν σπηλιὰ γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, καθὼς καὶ ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ νὰ τὰ γνωρίζουν μετὰ ἀπὸ ἐμένα». ΕΠΤΑ ἔτη μετὰ τὴν ἐκδημία του, κατὰ τὸ ἔτος 1678, ὁ Αγιος Βασίλειος παρουσιάσθηκε σὲ ὅραμα στὸν Ηγούμενο Ραφαὴλ τῆς Μονῆς Ἁγίου Λουκᾶ κοντὰ στὸ Νίκσιτς, καὶ τὸν πρόσταξε νὰ πάη στὸ Οστρογκ καὶ νὰ ἀνοίξη τὸ μνῆμα του. Ο Ηγούμενος δὲν ἔδωσε σημασία στὸ ὅραμα καὶ δὲν πῆγε. Τὸ ἴδιο ὅραμα εἶδε πάλι, ἀλλὰ καὶ τότε δὲν ἔδωσε σημασία. Τὴν τρίτη φορὰ ὁ Αγιος Βασίλειος ἐμφανίσθηκε στὸν Ηγούμενο: ἐνδεδυμένος μὲ τὰ ἐπισκοπικὰ ἄμφια καὶ κρατῶν θυμιατὸ στὸ χέρι, τὸν διέταξε νὰ ἀνοίξη τὸν τάφο του. Τὴν ὥρα ποὺ ὁ Αγιος ἐθύμιαζε, ἕνα ἀναμμένο κάρβουνο ἔπεσε ἀπὸ τὸ θυμιατὸ πάνω στὸν Ηγούμενο, ὁ ὁποῖος ἔντρομος ἐξύπνησε καὶ περιέγραψε τὸ ὅραμα στὴν Ἀδελφότητα. Τότε συμφώνησαν καὶ ξεκίνησαν γιὰ τὸ Μοναστήρι τοῦ Οστρογκ, ὅπου διηγήθησαν ὅλα τὰ συμβάντα στοὺς Μοναχοὺς ἐκεῖ καὶ ἀποφασίσθηκε ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου. Πρῶτα ὅμως ὅλοι μαζὶ ἄρχισαν αὐστηρὴ νηστεία, τηροῦσαν καθημερινὰ ὅλους τοὺς κανόνες τῆς προσευχῆς καὶ τελοῦσαν τὴν θεία Λειτουργία. Τὴν ἑβδόμη ἡμέρα, θυμιάζοντας τὸ μνῆμα τοῦ Ἁγίου, τὸ ἄνοιξαν καὶ εὑρῆκαν τὸ δοξασμένο, ἄφθαρτο Λείψανο τοῦ Ἁγίου, τὸ ὁποῖο εἶχε χρῶμα κεριοῦ καὶ ἀνέδιδε εὐωδία ὅμοια μὲ ἄρωμα βασιλικοῦ. Τὸ τίμιο Λείψανο τοποθετήθηκε σὲ θήκη καὶ κατατέθηκε στὸν Ναὸ 14

15 τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ὅπου οἱ πιστοὶ μποροῦσαν πλέον νὰ τὸ προσκυνοῦν. Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ τῶν Σέρβων Βασίλειος, ὁ τελευταῖος στὸν Ιπέκιον ( , ἐκοιμήθη 1772), ἐξόριστος ἁπὸ τοὺς Τούρκους, ἔμεινε πλησίον τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Βασιλείου ἕξι μῆνες μὲ προσευχὴ καὶ νηστεία καὶ συνέταξε τὴν Ἀκολουθία καὶ τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου 2. Ἀκριβῶς ὅπως κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἐπιγείου βίου του ὁ Αγιος δὲν ἐγνώρισε στιγμὴ γαλήνης, ἔτσι καὶ τὸ Λείψανό του πολλὲς φορὲς χρειάστηκε νὰ τὸ κρύψουν γιὰ νὰ ἀποφύγη τὴν βεβήλωσι καὶ τὴν καταστροφὴ στὰ χέρια τῶν Τούρκων. Τὸ 1942, ἡ Μονὴ Οστρογκ βομβαρδίσθηκε, χάρις ὅμως στὴν μεσολάβησι τοῦ προστάτου Ἁγίου, τὰ βλήματα ἔπεφταν χωρὶς νὰ προκαλέσουν ζημίες στὰ κτίσματα. Μιὰ ὀβίδα μάλιστα ἔπεσε ἀκριβῶς στὴν εἴσοδο τοῦ σπηλαίου τοῦ Ἁγίου, τὸ ὁποῖο εἶχε μετατραπῆ σὲ παρεκκλήσιο καὶ στὸ ὁποῖο ἐφυλάσσετο τὸ τίμιο Λείψανό του. Η ὀβίδα ὅμως δὲν ἐξερράγη καὶ παρεμένει ὡς ἀξιοθέατο στὸ σημεῖο αὐτὸ μέχρι σήμερα. Καὶ πλέον πρόσφατα, κατὰ τὸν μῆνα Ιούνιο τοῦ 1992 τὰ μουσουλμανικὰ καὶ παπικὰ πυρὰ εἶχαν στραφῆ ἐναντίον τοῦ Οστρογκ, ὅμως δὲν ἐπέτρεψε ὁ Αγιος νὰ γίνη καταστροφή. Ο Αγιος Βασίλειος εἶναι ἀπὸ τοὺς πλέον τιμωμένους Ἁγίους τῶν Σέρβων, οἱ ὁποῖοι τοῦ ἔχουν ἀφιερώσει μεγάλο ἀριθμὸ Ναῶν, τόσο στὴν Σερβία ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικό. (*) Πηγὲς καὶ Βοηθήματα α) J. G., «Serbian Holy Places», περιοδ. «The Orthodox Word», Vol. 4, No 3 (20), May-June 1968, pp β) «Two Serbian Saints, a. St. Vasilije the Wonderworker, April 29» περιοδ. «Orthodox America», Vol. II, No 5, December 1981, p. 5. γ) Ιερομονάχου Ἀθανασίου Γιέφτιτς, «Τὸ Μυστήριο τῆς Επαφῆς, Τὰ ἅγια λείψανα στὴ Σερβία Η ἀληθινὴ σωματικὴ ἀγάπη» (Συνέντευξη), περιοδ. «Σύναξη», τεῦχος 15

16 4/ Φθινόπωρο 1982, σελ δ) Bishop Nicolaj Velimirovic, The Prologue from Ochrid, part II, p. 113, part I, p. 308, Lazarica Press, Birmingham, ε) Περιοδ. «Αγιος Κυπριανός», ἀριθ. 247/Μάρτιος-Ἀπρίλιος 1992, σελ ϛ) Ἀρχιμανδρίτου Ιουστίνου Πόποβιτς, «Ο Βίος τοῦ Ἁγίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Ostrog τοῦ Θαυματουργοῦ, Μητροπολίτου Ζαχούμσκου», Ἀπὸ τοὺς Βίους τῶν Ἁγίων, τόμος Ἀπριλίου. Μετάφραση-Σχόλια- Επιμέλεια Ἀλεξίου Π. Παναγοπούλου, σελ , Σειρὰ «Δέηση», ἀρ. 4, Πάτρα 1992 (τὸ ἔργο αὐτὸ εἶναι ἡ κυρία πηγὴ τῆς παρούσης ἐργασίας). ζ) Ιερομονάχου Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου, Νέος Συναξαριστὴς τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας, Διασκευὴ ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ: Γαβριὴλ Ν. Πεντζίκης, τ. 8 Ἀπρίλιος, σελ , Ινδικτος, Ἀθῆναι η) Website of the "Orthodox Church in America", Feasts and Saints, April 29: 1. Βλ. Επισκόπου Νικοδήμου Μίλας, Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ. Εξηγήσεις μιᾶς ἀπορίας ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ Ἁγίου, Ντουμπρόβνικ Η Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, στὰ σλαβονικά, τυπώθηκε τὸ 1861 ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Βελιγραδίου Μιχαήλ. 16

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα*

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν Ρωσίᾳ Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Οἱ 14 Στάρετς: Μωϋσῆς, Ἀντώνιος, Λεωνίδας/ Λέων, Μακάριος, Ιλαρίων, Ἀμβρόσιος, Ἀνατόλιος Αʹ, Ισαὰκ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς*

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Εκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Μνήμη: 14 Νοεμβρίου 1 Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ἐγεννήθη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Α. ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Παναγία ἡ Πορταΐτισσα Παναγία ἡ Νιαμονίτισσα Παναγία ἡ Κασσιωπία Παναγία ἡ Λιμνιά Παναγία τῆς Σκριποῦς Παναγία

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο 1 Νίκος Ὀρφανίδης Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο Τιμώντας ἀπόψε τὴ μνήμη τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη καὶ δεόμενοι γιὰ τὴν ψυχὴ αὐτοῦ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα μας καὶ περιπόθητε Πνευματικέ μας Πατέρα ΑΠΟΤΟΛΜΩ καὶ πάλι νὰ λάβω τὸν λόγο καὶ νὰ Σᾶς προσφωνήσω μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Καλλίστου Ηχος αʹ. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 1 Βασιλίδος ἐδείχθης

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Διάλεξη τοῦ Ἰωάννου Μ. Φουντούλη ποὺ ἔγινε στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Μυτιλήνης στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἑβδομάδος τῶν Λεσβίων Ἁγίων στὶς 21 Ἰουνίου 1995. «Ὁ Ποιμήν», τ. Ξʹ (1995),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 295 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/913 948/951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 215 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 71 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 191 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; *

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * «Ποτὲ δὲν ἠσθάνθη τόσην εὐχαρίστησιν ἐκ τῆς προσευχῆς, ὅσην ἐκείνην τὴν νύκτα μαζύ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 1 ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Ἔχοντας βαθειὰ μέσα μου τὴν ἐπίγνωση τοῦ ὕψους, τῆς τιμῆς, τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση.

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Η κριτικός-συγγραφεύς Ευαγγελία Μισραχή παρουσιάζει και αναλύει το ποιητικό έργο του Λάμπρου Ηλία. Το κοινό παρακολουθεί με προσήλωση και τους δύο

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 8 ον, Μάρτιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας*

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* (Μνήμη: 6 Μαΐου) τοῦ Κώστα Β. Καραστάθη, ἱστορικοῦ-συγγραφέως ΕΚ ΖΕΛΙΟΥ ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΟΣΙΟΣ O ΣΕΡΑΦΕΙΜ, γνωστὸς ὡς Μο ναστὴς τῆς Δομβοῦς Βοιωτίας,γεννήθηκε τό 1527.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στις 24 Αυγούστου η Εκκλησία μας εορτάζει τη

Στις 24 Αυγούστου η Εκκλησία μας εορτάζει τη ΕΠΙ ΤΗΝΠΗΓΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΒΟΪΟΥ ΕΝΤΥΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ-ΕΚΦΡΑΣΙΣ, ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π.Π.Ι ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «Ἡ ζωηφόρος καὶ γλυκυτάτη πηγή σου, διαλύει,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσία Γενεβιέβη, πολιοῦχος τῶν Παρισίων* (3η Ιανουαρίου)

Η Οσία Γενεβιέβη, πολιοῦχος τῶν Παρισίων* (3η Ιανουαρίου) Η Οσία Γενεβιέβη, πολιοῦχος τῶν Παρισίων* (3η Ιανουαρίου) Ο Εʹ ΑΙΩΝ, κατὰ τὸν ὁποῖον ἡ Οσία Γενεβιέβη ἐλάμπρυνε τὴν πόλιν τῶν Παρισίων, εἶναι ἡ κατ ἐξοχὴν ἐποχὴ τῆς ριζικῆς μεταμορφώσεως τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως

ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως 29η Μαΐου 1453 Η Αλωσις τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων* Τοῦ Δρος Κωνσταντίνου Β. Χιώλου, Προέδρου Εθνικῆς Ενώσεως Βορείων Ελλήνων ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑ Ι ΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 343 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ Αὐτὸ δέχεται ἡ ἐπιστήμη, τὸ ἴδιο πίστευαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ αὐτὸ πιστεύουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί «Μισῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπώλει». Μ αὐτὴ τὴ φράση ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφει τὴ στάση τοῦ Ἰούδα ἀπέναντι στὸ Χριστό. Μία φράση κοφτή, σύντομη, ἁπλή, ποὺ κρύβει πόνο. Τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 247 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Περιεχόμενα Προλογικό...3 Antonino Di Vita, μικρό βιογραφικό....5 Antonino Di Vita, Ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 1 ον - Αὔγουστος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985)

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 6 ον -, Ἰανουάριος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Τοὺς τελευταίους μῆνες ἔχει προκληθεῖ ἕνας πρωτοφανὴς θόρυβος, ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἀξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. www.imga.gr

Περιεχόμενα. www.imga.gr Περιεχόμενα Συναξάρι: Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης...3 Πρόσωπο καὶ ἁγιότητα. Τοῦ Kαθηγητῆ Βασίλειου Τ. Γιούλτση... 5 Ἡ παρεξηγημένη ἁγιότητα. Τοῦ Σεβ. Μητρoπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου Ζηζιούλα...8 Ἐκ Φαναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Ο προφήτης τῆς Πονεμένης Ρωμηοσύνης Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Κείμενον Αʹ Βιο-Βιβλιογραφικὰ τοῦ Φώτη Κόντογλου* 1895 Γεννιέται ὁ Φ.Κ. στὶς 8 Νοεμβρίου, στὸ Αϊβαλὶ τῆς Μ. Ασίας (Κυδωνίες). Γονεῖς του ὁ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ἅγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Πρωτ. Κων/νου Πετρογιάννη, ἡ ὁποία ἔγινε στὶς 13/10/2010, στὴν Ἐνορία Ἁγίου Θωμᾶ.

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Προφητεία καὶ Αποκάλυψις ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Ολεθρία πλάνη Μοναχοῦ διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τὴν Δευτέραν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη. «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη. «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς ΧΕΙΡΑΨΙΑ Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 16 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2009 Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ Στοχαστῆτε τί σηµαίνει νὰ κατεβῆ ὁ ἥλιος ἀπό τοὺς οὐρανοὺς καὶ νὰ τρέχη πάνω στὴ γῆ καὶ νὰ σκορπᾶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα