Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ"

Transcript

1 ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ

2 ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 2

3 ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 3 Π Ε Ρ Ι χ Α λ Κ Ο γ Ρ Α Φ Ι Α Σ Ἡ χαλκογραφία δὲν ἔχει σκοπὸ νὰ ἐπαναλάβει ἕναν πίνακα ζωγραφικῆς, ἀλλὰ ἀποζητᾶ μίαν ἄλλη ἔκφραση. Σ αὐτὴν βρῆκα λύσεις ποὺ δὲν εἶχα στὴ ζωγραφική. Αὐτὲς εἶναι σχετικὲς μὲ τὴν ἰδιομορφία της, ποὺ σὲ ὑποχρεώνει νὰ δημιουργήσεις τὸ ἔργο σου σὲ περιορισμένα ὅρια (συνήθως λείπει τὸ χρῶμα), μέσα σε λιτότητα. Τὸ μαγικὸ τοῦ χρώματος ποὺ ἔχει ἡ ζωγραφική, ἐδῶ εἶναι ἀνύπαρκτο. Δὲν ὑπάρχει παρὰ μόνο τὸ μαῦρο μελάνι καὶ τὸ ἄσπρο τοῦ χαρτιοῦ. Τὰ μοναδικὰ αὐτὰ δύο στοιχεῖα, σὰν τὸν καλόγηρο ἢ τὸν ἀσκητὴ ποὺ ἀπέχει ἀπὸ τὶς ἀπολαύσεις τῆς ζωῆς. Τὸ μαῦρο ράσο του καὶ τὸ ἄσπρο ἀσβεστωμένο κελί του. (Πόσο ταίριαζε αὐτὴ ἡ τέχνη στοὺς καλλιτέχνες καλόγηρους τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ποὺ τὴν ἀσκήσανε ἐπὶ δύο αἰῶνες καὶ μᾶς δώσανε ἔργα γεμάτα ἰδιοτυπία). Καὶ ἡ λιτότητα αὐτὴ εἶναι ἀποτέλεσμα μιᾶς τεχνικῆς μὲ ἐξαιρετικὰ πολύπλοκα προβλήματα κι ἐπίπονη προπαρασκευαστικὴ διαδικασία κατὰ τὴ χάραξη. Τεχνικὴ μ ἕναν κόσμο γεμάτο μυστικὰ καὶ ταυτόχρονα ἀνοιχτὸ γιὰ κάθε ἐξέλιξη. Μπορεῖς ν ἀνακαλύψεις ἐκφραστικοὺς δρόμους καινούριους. Ἡ ἐκτύπωση εἶναι χαρά, αἰσθάνεσαι ὁλοκλήρωση ὅταν κάθε ἀνάτυπο παίρνει τὸν προσωπικό του τόνο κι ἕνα ὕφος ἀπὸ τὴν εὐαισθησία τῆς στιγμῆς. Στὴ χαλκογραφία δοκιμάζεται ὁ καλλιτέχνης-ἐργάτης. Εἶναι πολὺ δύσκολο ὅταν σὲ κυνηγᾶ συγχρόνως τὸ ὅραμα τοῦ ἔργου καὶ πρέπει νὰ μὴν τὸ προδώσεις. Ἔχει μιὰ ἰδιαίτερη θέση γιὰ μένα ἡ χαλκογραφία, παράλληλα μὲ τὴ ζωγραφική, μὲ πολλὰ κοινά. Τὰ κοινὰ σημεῖα ἂς μὴν τὰ ἐντοπίσουμε στὴ θεματογραφία, ποὺ εἶναι κάτι συμπτωματικό, ἀλλὰ στὴν ἀντίληψη τοῦ περίγυρου, στὶς ἀναφορὲς ποὺ περνοῦν καὶ στὴ ζωγραφικὴ καὶ στὴ χαρακτική. Δέχομαι τὴν ὅραση σὰν κύρια αἴσθηση ἐπικοινωνίας μὲ τὸ περιβάλλον, κι ἔτσι τὸ πρόβλημά μου καὶ κατὰ συνέπεια οἱ ἀναζητήσεις μου ἁπλώνονται στὴν ἀνακάλυψη τοῦ φωτός. Ἐκεῖ ζητάω τὶς λύσεις μου τώρα, ὅπως καὶ ἄλλοτε. Εἶμαι σαφὴς σ αὐτὸ ποὺ γύρευα πάντα. Μένω σταθερὸς στὸ «πιστεύω» μου. Πρῶτ ἀπ ὅλα εἶναι τὰ μάτια! Νά τί εἶναι τώρα: ἀπότομες μεταλλαγές, κοντράστα χωρὶς ἥσυχες μεταπτώσεις τονικὴ ἀφήγηση ἑνὸς χώρου δίχως χρωματικὴ ὑπόσταση, μὲ λιτὰ μέσα, τὸ μαῦρο καὶ τὸ ἄσπρο συμπύκνωση τοῦ φωτὸς μέχρι τὰ ἄκρα καὶ ἔνταση. Κοινὰ προβλήματα στὴ ζωγραφικὴ καὶ στὴ χαρακτική, ποὺ εἶναι μιὰ προέκταση τῆς πρώτης. Π. ΤEΤΣΗΣ ἐφ. Θεσσαλονίκη, 7 Μαΐου 1971

4 ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 4 γιαπί, Ἀκουατίντα, 33 x 49,2 ἑκ. (ἀρ. κατ. 11)

5 ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 5

6 ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 6 Κυπαρίσσια, Ἀκουατίντα καὶ ὀξυγραφία, 74,8 x 42,5 ἑκ. (ἀρ. κατ. 12)

7 ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 7 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΤΙΔΗΣ ΤΑ χαρακτικα ΤΟΥ Π. ΤΕΤΣΗ Τὸ 1958 κάνει τὴν πρώτη ἔκθεση χαρακτικῶν του μὲ χαλκογραφίες στὸν «Ἁρμό». Ἡ συστηματικὴ σχέση του μὲ τὴ χαλκογραφία εἶχε ἀρχίσει στὴ Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Παρισιοῦ μὲ δάσκαλο τὸν Ed. Goërg. Τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴ χαρακτικὴ ἀπὸ τόσο νεαρὴ ἡλικία συνεχίστηκε ἀδιάπτωτο καὶ καλύπτει τὸ σύνολο σχεδὸν τῆς πορείας του μέχρι σήμερα. χαρακτηριστικὸ δεῖγμα τῆς προσωπικότητας τοῦ καλλιτέχνη εἶναι ἡ ἐμμονή του στὴν κυριολεξία τοῦ αὐθεντικοῦ γιὰ τὸ ὑλικὸ τῆς βάσης: δουλεύει τὴ χαλκογραφία μὲ χαλκὸ καὶ ὄχι, κατὰ τὴ συνήθη πρακτική, μὲ τὸν τσίγκο ποὺ εἶναι ὑλικὸ εὐτελὲς καὶ ἀπρόβλεπτο στὴ διάβρωσή του ἀπὸ τὸ ὀξύ. Ἀντίθετα, ἡ ἐπιφάνεια τοῦ χαλκοῦ δὲν προδίδει οὔτε στὸ ἐλάχιστο τὴν εὐαισθησία τῆς γραμμῆς καὶ τοῦ πλασμοῦ ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιτύχει ὁ καλλιτέχνης. Ἀπὸ τὸν Goërg πῆρε τὴν τεχνογνωσία ποὺ τοῦ χρειαζόταν γιὰ νὰ προχωρήσει ἀργότερα σὲ ἰδιοπρόσωπους πειραματισμούς, ποὺ μέσα ἀπὸ ἐπώδυνες συχνὰ πρακτικὲς ἀπέδωσαν ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ μεστὰ ποιότητας καὶ ὄγκου σώματα χαρακτικοῦ ἔργου τῆς γενιᾶς του. λογικὰ προκύπτει τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ τῆς χαρακτικῆς τοῦ Τέτση σὲ ὅλη της τὴν πορεία: βασίζεται στὴν τονικότητα τῆς γραφῆς ποὺ ἔχει καὶ ἡ ζωγραφική του. Ἀνήκει περισσότερο στὴν παράδοση τῆς χαρακτικῆς τοῦ Ντεγκὰ καὶ τῶν μοντερνιστῶν παρὰ στὴ σχεδιαστικὴ γραμμικότητα τῆς συνολικῆς μορφῆς. Στὰ ἔργα τῆς πρώτης ἔκθεσης ἡ κριτικὴ 1 σημείωσε τὸν κυρίαρχο ρόλο ποὺ ὁ Τέτσης δίνει στὴ χρωματικὴ ἐπεξεργασία: ἀπὸ τότε χρονολογεῖται ὁ πολυεστιακὸς φωτισμὸς καὶ τὰ ὑποβλητικὰ ἀποτελέσματά του στοὺς χρωματικοὺς τόνους ὅταν τὰ σχήματα φωτίζονται ὄχι ἀπὸ μία ἀλλὰ ἀπὸ διάφορες πηγές. Ὁ ἴδιος σημειώνει στὸν κατάλογο ὅτι ἡ χαρακτική του «δὲν θά πρεπε νὰ θεωρηθεῖ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν προηγούμενη ζωγραφικὴ ἐργασία μου, εἶναι ἕνα κομμάτι της ἢ ἡ συνέχειά της, ἀλλάζει μόνον τὸ μέσον καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ μέσον θέλησα νὰ ἀντλήσω ζωγραφικὲς δυνατότητες ποὺ προσφέρονται ἀγνοώντας τὴ γραφικὴ ἀντίληψη τῆς παλιᾶς παραδόσεως, ἀφοῦ ἡ χαρακτικὴ ἔπαψε νὰ περιορίζεται σὲ καθαρὰ εἰκονογραφικοὺς σκοπούς». 2 Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὁ καλλιτέχνης δίνει τὸ στίγμα του: μέσα ἀπὸ τὴ χαρακτική, ἀξιοποιώντας τὶς ἐκφραστικὲς ἰδιοτυπίες τοῦ μέσου, θὰ ἐπεξεργαστεῖ τὶς ἐντυπώσεις τῶν μοναδικῶν ἔργων, αὐτῶν ποὺ ἡ ζωγραφικὴ δίνει στοὺς σχετικὰ λίγους οἱ ὁποῖοι μποροῦν νὰ τὴν ἀποκτήσουν.

8 ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 8 Ἕνα σημαντικὸ μέρος τῆς δημοτικότητας τοῦ Τέτση ὡς ζωγράφου ὀφείλεται στὸ ὅτι ἔκανε ἔμπρακτα τὴν αἰσθητικὴ τῆς ζωγραφικῆς του κοινὸ κτῆμα μέσα ἀπὸ τὴ χαρακτική. Μιὰ χαρακτικὴ ποὺ συχνὰ ἔδινε ἔργα τὰ ὁποῖα ἀργότερα μετέφερε στὴ ζωγραφική, ἀντὶ τοῦ συνηθισμένου νὰ μεταφέρει στὴ χαρακτικὴ ἕνα ζωγραφικὸ ἔργο. 3 Τὰ πρῶτα χαρακτικά του εἶναι κυρίως ὀξυγραφίες μὲ θέματα ἀντικείμενα πάνω σὲ μικρὸ τραπέζι καὶ λίγες ἀνθρώπινες μορφὲς καὶ τοπία. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὶς ἐπιλογὲς τῆς ἑπόμενης ἔκθεσης χαρακτικῶν του (1964), μὲ τὴν προσθήκη ἀθηναϊκῶν σπιτιῶν καὶ γιαπιῶν ποὺ ἀποτελοῦσαν τὴ θεματική του δεσπόζουσα τῆς ἐποχῆς Καὶ πάλι ἡ ὀξυγραφία (eau forte) εἶναι ἡ τεχνικὴ μὲ τὴν ὁποία γίνονται τὰ περισσότερα. Ἀργότερα θὰ χρησιμοποιήσει μιὰ ἄλλη τεχνικὴ τῆς ὀξυγραφίας, τὴν ἀκουατίντα, ποὺ θὰ ἀποδώσει τὴν ἐντύπωση τῆς ἐπιπεδότητας σὲ μεγάλες, συνήθως, ἐπιφάνειες. Καὶ οἱ δύο πάντως ἀποδίδουν ζωγραφικὴ ἐντύπωση τῶν ὄγκων καὶ τὴν ὑλικότητα τῶν χρωμάτων, σύμμετρα μὲ τὴ συνέπεια ὕφους ποὺ ἔχει τὸ ζωγραφικὸ καὶ τὸ χαρακτικὸ ἔργο τοῦ Τέτση. Τὸ 1970 θὰ παρουσιάσει ἄκουα τίντες στὴν Ἀθήνα καὶ τὴ Θεσσαλονίκη μὲ ἀσπρόμαυρα κυρίως τοπία τῆς Σίφνου. Ἡ κριτικὴ θὰ ἀναφερθεῖ στὴν παράδοση τῆς τεχνικῆς ἀπὸ τὸν γκόγια, τὸν χρονολογικὰ πρῶτο καὶ καλλιτεχνικὰ μέγιστο δάσκαλο ποὺ τὴν ἐφάρμοσε, ὣς τοὺς μοντέρνους τοῦ 20οῦ αἰώνα Πικάσο, Μιρὸ καὶ Ρουό. 4 Τὸ 1975 στὶς «Νέες Μορφὲς» παρουσιάζονται καὶ πάλι χαρακτικὰ μὲ κυρίαρχα τὰ ἀσπρόμαυρα ποὺ καλύπτουν τὰ δύο τρίτα τῆς θεματικῆς τῆς ἔκθεσης: θάλασσα καὶ τοπία, ἐνῶ τὸ τρίτο εἶναι ἔγχρωμες χαλκογραφίες καὶ λιθογραφίες μὲ νεκρὲς φύσεις. Τὰ ἀσπρόμαυρα ἔργα δημιουργοῦν καὶ πάλι ξεχωριστὴ αἴσθηση. «Σ αὐτὲς τὶς χαλκογραφίες ἀνακαλοῦνται στοιχεῖα ποὺ ἀναιροῦν τὴν αὐστηρότητα τῆς χαρακτικῆς. Στοὺς αἰσθαντικοὺς τόνους τοῦ γκρίζου συνεχίζεται μιὰ ζωγραφικὴ προβληματικὴ ποὺ γιὰ νὰ πραγματοποιηθεῖ σὲ χαλκογραφία ἀπαιτεῖται μεγάλη καὶ σκληρὴ διαδικασία», ἐπισημαίνει ἡ Βεατρίκη Σπηλιάδη, 5 ἐνῶ ὁ χρύσανθος χρήστου τονίζει τὴ στενὴ σχέση τοῦ χαρακτικοῦ ἰδιώματος μὲ τὸ ζωγραφικὸ σὲ «ἔργα στὰ ὁποῖα ἀποδεικνύεται ἀκόμη μιὰ φορὰ ἡ ἑνότητα τῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας τοῦ Τέτση». γιὰ τὰ ἀσπρόμαυρα, στὸ ἴδιο κείμενο: «Ἡ ἑνότητα τοῦ ἄσπρου καὶ ἡ πολλαπλότητα τοῦ μαύρου μαγεύουν κυριολεκτικὰ τὸν θεατή». 6 Παρόμοια συναισθήματα καταγράφονται στὴν ἀντίδραση τῆς Ἔφης Ἀνδρεάδη: «Ὁ Τέτσης φτάνει νὰ δώσει σὲ μερικὰ ἔργα, ἀκόμα καὶ σὲ ἤδη οἰκεῖα θέματά του, μὲ τοὺς μαύρους τόνους του, ἀλλὰ ἴσως περισσότερο μὲ τὰ λευκά του, μιὰ αἴσθηση ἐμβαθυντική, σχεδὸν μυστική». 7

9 ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 9 Ὅταν ὀργανώνεται στὸν «Ὑάκινθο» ἡ ἔκθεση «25 χρόνια χαλκογραφίας τοῦ Π. Τέτση», παρουσιάζεται τὸ πανόραμα μιᾶς δημιουργίας μὲ ὅλες σχεδὸν τὶς τεχνικὲς τῆς χαλκογραφίας καὶ ἰδιαίτερα τὶς ὀξυγραφικές, ποὺ σημαδεύουν ἕνα μακροχρόνιο ἀγώνα μὲ τὸ ὑλικὸ καὶ τὰ προβλήματα τῆς ἐπεξεργασίας του. Ὁ Νίκος γρηγοράκης, στὴν κατακλείδα τοῦ εἰσαγωγικοῦ του κειμένου, φαίνεται νὰ διακατέχεται ἀπὸ τὸ ἴδιο μὲ τῶν προηγούμενων συναίσθημα μπροστά στὰ ἀσπρόμαυρα: «Ἐκεῖνα τὰ φορτισμένα ἔντονα μαῦρα τοῦ Τέτση στὶς χαλκογραφίες του ἀναδίδουν πνευματικότητα καὶ ἀποκαλύπτουν τὴν ἔνταση τῆς πάλης τοῦ ποιητῆ, τοῦ δημιουργοῦ». 8 Α. Κωτίδης, «Π. Τέτσης: Τὸ ἔργο καὶ ἡ ὑποδοχή του», στὸ Π. Τέτσης, γκαλερὶ Νέες Μορφές, Ἀθήνα 1999, σ Δ.Ε. Εὐαγγελίδης, Νέα Ἑστία, 65, 1959, σ Κατάλογος Π. Τέτσης χαρακτική, Αἴθουσα Ἁρμός, 4-24 Νοεμβρίου Ν. γρηγοράκης, «Π. Τέτσης, 25 χρόνια χαλκογραφίας», , Ὑάκινθος, Ἀθήνα Ἔφη Ἀνδρεάδη, Τὸ Βῆμα, Βεατρίκη Σπηλιάδη, «Π. Τέτσης, ἕνας μάστορας στὴ δύσκολη τέχνη τῆς χαλκογραφίας», Ἡ Καθημερινή, χρύσανθος χρήστου, «Ὁ ζωγραφικὸς χαρακτήρας τῆς χαρακτικῆς τοῦ Τέτση», Ζυγός, Ἰανουάριος 1975, σ Ἔφη Ἀνδρεάδη, Τὸ Βῆμα, Ν. γρηγοράκης, ὅ.π., σ. 5.

10 ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 10 Τοπίο, Βελονογραφία, 11,8 x 25,8 ἑκ.

11 ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 11

12 ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 12 Κ Α Τ Α λ Ο γ Ο Σ Ε Ρ γ Ω Ν 1. Ἀντικείμενα, 1959 Ἀκουατίντα, 15 x 21,4 Δοκίμιο τοῦ ζωγράφου 10. γιαπί, 1964 Ἀκουατίντα, 35,8 x 58,8 Ἐνυπόγραφο. 5/20 2. Τοπίο, 1960 Βελονογραφία, 9 x 13,6 Ἐνυπόγραφο, χρονολογημένο. 5/ γιαπί, 1964 Ἀκουατίντα, 33 x 49,2 Ἐνυπόγραφο, χρονολογημένο. 4/15 3. Τοπίο, 1960 Ἀκουατίντα, 12,3 x 17,5 Ἐνυπόγραφο, χρονολογημένο. 4/ Κυπαρίσσια, 1964 Ἀκουατίντα καὶ ὀξυγραφία 74,8 x 42,5. Ἐνυπόγραφο. 4/15 4. Τοπίο, 1960 Βελονογραφία, 11,8 x 25,8 Ἐνυπόγραφο, χρονολογημένο. 5/ Ναυπηγεῖο, 1965 Ἀκουατίντα καὶ βελονογραφία 59 x 83. Ἐνυπόγραφο. 7/30 5. Τοπίο τῆς Ἀθήνας, 1961 Ἀκουατίντα, 11,7 x 30,2 Ἐνυπόγραφο, χρονολογημένο. 4/ γιαπί, 1968 Ἀκουατίντα, 40,8 x 58,6 Ἐνυπόγραφο. 6/20 6. Μπαλκόνι, 1961 Βελονογραφία, 21,5 x 10,3 Ἐνυπόγραφο, χρονολογημένο. 7/ Νεκρὴ φύση, Ἀκουατίντα καὶ ὀξυγραφία 16,4 x 23,9. Δοκίμιο τοῦ ζωγράφου 7. Σπίτια, 1963 Ἀκουατίντα, 34,6 x 11,5 Ἐνυπόγραφο, χρονολογημένο. 2/ Νεκρὴ φύση, Ἔγχρωμη ἀκουατίντα καὶ ὀξυγραφία 39,8 x 39,2. Ἐνυπόγραφο. 25/30 8. λιμάνι, 1963 Βελονογραφία, 16,8 x 28,5 5/12 9. Τοπίο, 1963 Βελονογραφία, 11,8 x 16,7 Δοκίμιο τοῦ ζωγράφου 17. Νεκρὴ φύση, Ἔγχρωμη ἀκουατίντα, βελονογραφία καὶ ὀξυγραφία 39,7 x 39,2 Ἐνυπόγραφο. 7/ Νεκρὴ φύση, Ἔγχρωμη ἀκουατίντα, 40 x 39,5 Ἐνυπόγραφο. 11/30

13 ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page Σπίτια, Ἀκουατίντα, 11,8 x 34,8 Ἐνυπόγραφο. 3/ Σίφνος, Ἀκουατίντα, 16,8 x 23,5 Ἐνυπόγραφο Δοκίμιο τοῦ ζωγράφου 20. Κουκουνάρι, Ἀκουατίντα, 14 x 8,5 Ἐνυπόγραφο. Δοκίμιο τοῦ ζωγράφου 26. Βάρκες, Ἀκουατίντα καὶ βελονογραφία 83,2 x 59. Ἐνυπόγραφο 7/ Σίφνος, 1972 Ἀκουατίντα, 58,8 x 83,5 Ἐνυπόγραφο. 3/ Σίφνος, Ἀκουατίντα καὶ βελονογραφία 40,5 x 58,5. Ἐνυπόγραφο 7/ Σίφνος, 1973 Ἀκουατίντα καὶ βελονογραφία 49,3 x 69,3. Ἐνυπόγραφο. 5/ Σίφνος, Ἀκουατίντα, 41 x 59,3 Ἐνυπόγραφο. 2/ Ρόδια, 1975 Ἔγχρωμη ἀκουατίντα 39,7 x 39,6. Ἐνυπόγραφο 8/ λαϊκὴ ἀγορά, 1986 Ἀκουατίντα καὶ ὀξυγραφία 57,8 x 46,2. Ἐνυπόγραφο Δοκίμιο τοῦ ζωγράφου 24. Σίφνος, Ἀκουατίντα, 12 x 34,8 3/20 Ὅλα τὰ ἔργα ἔχουν τυπωθεῖ ἀπὸ τὸν Π. Τέτση ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἔργο μὲ ἀρ. κατ. 43, τὸ ὁποῖο τυπώθηκε ἀπὸ τὸν Πίνο Παντολφίνι. Οἱ διαστάσεις δίνονται σὲ ἑκατοστὰ καὶ ἀφοροῦν τὴν παράσταση.

14 ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 14 λαϊκὴ ἀγορά, Ἀκουατίντα καὶ ὀξυγραφία, 57,8 x 46,2 ἑκ. (ἀρ. κατ. 29)

15 ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 1:00 PM Page 15 Π Α Ν Α γ Ι Ω Τ Η Σ Τ Ε Τ Σ Η Σ γεννήθηκε στὴν Ὕδρα τὸ Τὸ 1940 πῆρε τὰ πρῶτα μαθήματα ζωγραφικῆς ἀπὸ τὸν Klaus Vrieslander καὶ ἡ γνωριμία του μὲ τὸν Δ. Πικιώνη καὶ τὸν Ν. χατζηκυριάκο-γκίκα καθόρισε τὴ μετέπειτα πορεία του. Ἀπὸ τὸ 1943 ἕως τὸ 1949 φοίτησε στὴν Ἀνωτάτη Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν μὲ δασκάλους τοὺς Δ. Μπισκίνη, Π. Μαθιόπουλο καὶ Κ. Παρθένη. Μὲ κρατικὴ ὑποτροφία συνέχισε τὶς σπουδές του στὸ Παρίσι, στὴν École des Beaux-Arts, ὅπου, μεταξὺ ἄλλων, διδάχθηκε τὴν τέχνη τῆς χαλκογραφίας κοντὰ στὸν E. J. Goërg ( ). Tὸ 1960, μὲ τιμητικὴ ὑποτροφία τῆς ἰταλικῆς κυβέρνησης, ἐπισκέφθηκε τὴν Ἰταλία καὶ μελέτησε τὰ μουσεῖα της. Τὸ διδακτικό του ἔργο τὸ ἀρχίζει τὸ 1951, ὅταν διορίζεται ἐπιμελητὴς μὲ καθηγητὴ τὸν Ν. χατζηκυριάκο-γκίκα στὴν ἕδρα τοῦ ἐλεύθερου σχεδίου στὴν Ἀνωτάτη Σχολὴ Ἀρχιτεκτόνων τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Δίδαξε ἐπίσης ( ) στὸ Ἐλεύθερο Σπουδαστήριο Καλῶν Τεχνῶν (μετέπειτα Σχολὴ Βακαλό), τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε καὶ ἱδρυτικὸ μέλος, καθὼς καὶ στὴ Σχολὴ Σχεδιαστῶν τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Τεχνολογικοῦ Ὁμίλου ( ). Τὸ 1976 ἐξελέγη καθηγητὴς στὸ γ ἐργαστήριο ζωγραφικῆς στὴν ΑΣΚΤ, στὴν ὁποία διετέλεσε καὶ πρύτανης τὸ διάστημα 1989 ἕως 1991, καὶ δίδαξε ἕως τὸ Ἀπὸ τὸ 1993 εἶναι μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Τὸ χαρακτικό του ἔργο, ἰδιαίτερα σημαντικὸ καὶ συμπληρωματικὸ τοῦ ζωγραφικοῦ του, τὸ ἔχει παρουσιάσει σὲ ἀτομικὲς καὶ ὁμαδικὲς ἐκθέσεις στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό.

16 ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 1:00 PM Page 16 ΔΙΟΡγΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Διονύσης Καψάλης, Ὄλγα Δροσινοῦ, Βούλα λιβάνη, Ἰωάννα Μαντζαβίνου ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕλλΗΝΩΝ χαρακτων ΤΕχΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Μαρία Ἀλεξίου, Ἐργαστήριο Συντήρησης χάρτινου Ὑλικοῦ ΠλΑΙΣΙΑ ΚΟΡΝΙΖΕΣ Νικόλαος Σδράλης ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΡγΩΝ Δημήτρης Τσαλαματὰς ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑγΩγΕΣ Μαρία Ἀλεξίου, Ανέστης & Νίκος Κυριακίδης ΠΑΡΑγΩγΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Α. & Ν. Κυριακίδης Ο.Ε. GRAPHICON Θερμὲς εὐχαριστίες γιὰ τὴ βοήθειά τους κατὰ τὴν προετοιμασία τῆς ἔκθεσης στὴν γκαλερὶ Νέες Μορφές, καὶ ἰδιαίτερα στὴ Μαρία Βασιλείου στὴν Εἰρήνη Ὀράτη καὶ στὴ Δέσποινα Τσούργιαννη (Τμῆμα Συλλογῶν Ἔργων Τέχνης τῆς Alpha Bank) γιὰ τὴν παραχώρηση τοῦ κειμένου στὸν Ἀντώνη Κωτίδη. Ἡ ἔκθεση «Π. Τέτσης, χαλκογραφίες» πραγματοποιεῖται στὸ πλαίσιο τοῦ 1oυ Φεστιβὰλ χαρακτικῆς Ἀθηνῶν.

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΦΑΣΕΓΚΑΣ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Μεταπτυχιακή Ἐργασία πού ὑποβλήθηκε στό Τμῆμα Θεολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ανθίμου του Β κατά την. επίδοση του τιμητικού τόμου προς τιμήν του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ.

Ομιλία Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ανθίμου του Β κατά την. επίδοση του τιμητικού τόμου προς τιμήν του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ομιλία Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ανθίμου του Β κατά την επίδοση του τιμητικού τόμου προς τιμήν του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ανθίμου. Δὲν μοῦ ἦταν εὔκολο νὰ γράψω τὰ βιογραφικὰ τοῦ Γέροντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλληνὸς καὶ Κάσδαγλης: δυὸ μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας

Κεφαλληνὸς καὶ Κάσδαγλης: δυὸ μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας eutypon20-revsed 2008/5/20 10:15 page 11 #15 Εὔτυπον, τεῦχοςë20 Ἀπρίλιος/Aprl 2008 11 Κεφαλληνὸς καὶ Κάσδαγλης: δυὸ μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας Δημήτρης Α. Φιλίππου Κάτω Γατζέα 37300ἈγριὰΒόλου Η/Τ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ )

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ ) Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ ) Πρόλογος/Εισαγωγή στο νέο βιβλίο του κ. Κώστα Παπαγεωργίου Ἡ βυζαντινή ἁγιογραφία στήν Κύπρο συνεχίζεται καί κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας (1570-1878).

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Γιὰ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ΒΙΟ ΨΥΧΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ. Κατὰ συνέπεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Τῆς κας Ὄλγας Μεντζαφοῦ Ἱστορικοῦ Τέχνης Ἐπιμελήτριας Ἐθνικῆς Πινακοθήκης Για να δείτε τις εικόνες της παρουσίασης, επιλέξτε εδώ (αρχείο powerpoint 12MB) Εὐχαριστῶ θερμά

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. 5η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος Ε.ΡΩ. Τεῦχος 10

Ρ ωμνιός. 5η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος Ε.ΡΩ. Τεῦχος 10 Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 5η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος Ε.ΡΩ. Χαιρετισμὸς Θεόφ. Παπαδόπουλου, Τὸ κοινὸ καλὸ Χαιρετισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Α. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Τὸ Ὂν καὶ ἡ Οὐσία τοῦ Ἐτιὲν Ζιλσὸν πρωτοδημοσιεύτηκε στὰ γαλλικὰ τὸ 1948. 1 Τὴν ἑπόμενη χρονιὰ κυκλοφόρησε στὸν Καναδὰ ἡ συντομευμένη καὶ τροποποιημένη ἔκδοσή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ 264 Βιβλιοκρισίες ας σε μία από τις κυριότερες εξουσίες της, τη φιλανθρωπία, και τη σύγκρουση πόλης και Εκκλησίας με όχημα τη φιλανθρωπία, την περίθαλψη κυρίως: η Εκκλησία την έβλεπε ως μέσο μιας ωμής

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο eutypon30-31 2013/11/30 9:08 page 1 #5 Εὔτυπον, τεῦχος 30-31 Ὀκτώβριος/October 2013 1 Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο Γιάννης Μαμάης Ἐκδόσεις Gutenberg Διδότου 37 106 80 Αθήνα Η/Τ: gannsm at dardanosnet

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη

Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ : Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη Νὰ προσβληθεῖς ἀπὸ καρκίνο καὶ νὰ ἀντέξεις τὸν συνοδὸ πόνο παραμένει μία τρομακτικὴ ἐμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ

Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ Α Ρ Η Σ Ζ Ε Π Α Τ Ο Σ Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ Α Ρ Μ Ο Σ ISBN 978-960-527-628-7 2010, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ ΑΘΗΝΑ: Μαυροκορδάτου 11, Τ.Κ. 106 78 τηλ.: 210 3304196-210 3830604,

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Ἀφιέρωμα 1η Διεθνὴς Ἔκθεση Βιβλίου Ἀμμοχώστου Παραλίμνι, 31 Ὀκτωβρίου-7 Νοεμβρίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Στὶς 24 Ἀπριλίου ἐγκαινιάστηκε στὸ Λεβέντειο Δημοτικὸ Μουσεῖο

Στὶς 24 Ἀπριλίου ἐγκαινιάστηκε στὸ Λεβέντειο Δημοτικὸ Μουσεῖο Xαράλαμπος Μπακιρτζῆς Ο «ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ Στὶς 24 Ἀπριλίου ἐγκαινιάστηκε στὸ Λεβέντειο Δημοτικὸ Μουσεῖο Λευκωσίας ἡ ἔκθεση «Ὁ Κόσμος τῆς Κύπρου τοῦ Ἀδαμάντιου Διαμαντῆ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Συνέντευξη στο περιοδικό «Ερμής» τ.22, Ιανουάριος-Μάρτιος 2008. (Τριμηνιαία έκδοση του συλλόγου αποφοίτων Kολλεγίου Aθηνών ) ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ 1. 1 Εὐχαριστίες ὀφείλονται: Στὴν καθ. κ. Σ. Καλοπίση, γιὰ τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξή της καὶ

ΓΕΝΙΚΑ 1. 1 Εὐχαριστίες ὀφείλονται: Στὴν καθ. κ. Σ. Καλοπίση, γιὰ τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξή της καὶ Ἕρση Μπρούσκαρη Συμβολὴ στὴν ἱστορία καὶ τὴν ἀρχαιολογία τῆς Κῶ κατὰ τὴν παλαιοχριστιανικὴ περίοδο: ἡ βασιλικὴ τοῦ πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ στὴν Καρδάμαινα. Ἀθήνα, Νοέμβριος 2011 1 ΓΕΝΙΚΑ 1 Ἡ παλαιοχριστιανικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 7-8 Ὀκτωβρίου 2011 ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ Αὐτὸ δέχεται ἡ ἐπιστήμη, τὸ ἴδιο πίστευαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ αὐτὸ πιστεύουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 97 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ VINCENZO ROTOLO Τὸ πρόβλημα τῶν ἀρχῶν τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, ποὺ ἔχει ἀπασχολήσει ἀνέκαθεν τοὺς εἰδικούς, εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 26 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Χριστὸς ὁ «Χαλκίτης». Λεπτομέρεια ἀπὸ τὴν ψηφιδωτὴ παράσταση τῆς Δεήσεως στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς τῆς Χώρας στὴν Κωνσταντινούπολη.

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 Ο Λύκειο Καισαριανής Κ. ΔΗΜΟΥΛΑ, ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΊΣΕΩΣ Βάλια Μπουγάδη Κ ι κ ή Δ η μ ο υ λ ά, Σ η μ ε ί ο Α ν α γ ν ω ρ ί σ ε ω

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 Ο Λύκειο Καισαριανής Κ. ΔΗΜΟΥΛΑ, ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΊΣΕΩΣ Βάλια Μπουγάδη Κ ι κ ή Δ η μ ο υ λ ά, Σ η μ ε ί ο Α ν α γ ν ω ρ ί σ ε ω ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 Ο Λύκειο Καισαριανής Κ ι κ ή Δ η μ ο υ λ ά, Σ η μ ε ί ο Α ν α γ ν ω ρ ί σ ε ω ς : Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ Κ ι κ ὴ Δ η μ ο υ λ ᾶ - Α ὐ το- β ι ο γ ρ α φ ι κ ό «Ἕνα βιογραφικὸ σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκος Τσέτσος. Μουσικὴ καὶ ἀνθρώπινη φύση στὸν Ρουσσώ. Σὲ ἀναζήτηση ἄρσης τῶν ἀντινομιῶν

Μάρκος Τσέτσος. Μουσικὴ καὶ ἀνθρώπινη φύση στὸν Ρουσσώ. Σὲ ἀναζήτηση ἄρσης τῶν ἀντινομιῶν 016:Layout 1 2/15/13 2:07 PM Page 371 Μάρκος Τσέτσος Μουσικὴ καὶ ἀνθρώπινη φύση στὸν Ρουσσώ. Σὲ ἀναζήτηση ἄρσης τῶν ἀντινομιῶν Μοῦ φαίνεται λοιπόν, ὅτι ἡ Μελωδία ἢ τὸ ἄσμα, ἁγνὸ ἔργο τῆς φύσης, δὲν ὀφείλει

Διαβάστε περισσότερα