ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΜ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΜ"

Transcript

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΜ Γ. Καλογιάννης ΤΡΑΜ Α.Ε. Τέρµα οδού Αεροπορίας Ελληνικό Τµηµατάρχης Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Ηλεκτρολόγος Μηχ. Τηλ : Φαξ: Περίληψη Σύντοµη παρουσίαση των ηλεκτρονικών συστηµάτων τηλεµατικής, ελέγχου και ασφάλειας, που έχουν εγκατασταθεί στο δίκτυο του τροχιοδρόµου επί των στάσεων, του αµαξοστασίου και του τραµ. Α. ΣΤΑΘΕΡΟ ΙΚΤΥΟ Το βασικό δίκτυο, που υποστηρίζει σχεδόν όλες τις λειτουργίες επικοινωνίας των ηλεκτρονικών συστηµάτων, είναι ένα δίκτυο οπτικών ινών, τύπου Ethernet, µε πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP. Η τυπική ταχύτητα επικοινωνίας είναι 10Gbit. Μέσω του δικτύου αυτού εξυπηρετούνται : 47 στάσεις κατά µήκος όλου του τροχιοδρόµου (µε ενεργό εξοπλισµό (switches) σε κάθε στάση) 15 υποσταθµοί κατά µήκος όλου του τροχιοδρόµου (µε ενεργό εξοπλισµό (switches) σε κάθε υποσταθµό) το αµαξοστάσιο (µε τον κεντρικό εξοπλισµό επικοινωνίας και ελέγχου) Η δοµή του δικτύου εξασφαλίζει διπλή ασφάλεια, ως προς την συνέχιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας σε περίπτωση βλάβης. Η διπλή ασφάλεια επιτυγχάνεται µε την κατάλληλη χωροταξική τοποθέτηση των καλωδίων οπτικών ινών (και από τις δύο πλευρές του τροχιοδρόµου) έτσι ώστε σε περίπτωση διακοπής επικοινωνίας από την µία πλευρά (διακοπή ίνας), αυτόµατα εξασφαλίζεται η επικοινωνία µέσω της οπτικής ίνας που βρίσκεται από την άλλη πλευρά του τροχιοδρόµου. µε την κατάλληλη διπλή ή/και τριπλή διασύνδεση µεταξύ των switchs που εξυπηρετούν το δίκτυο έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης ενός switch σε µία στάση ή ένα υποσταθµό να εξασφαλίζεται η επικοινωνία µέσω των switchs των γειτονικών στάσεων ή υποσταθµών. Μέσω του σταθερού δικτύου εξυπηρετούνται τα ακόλουθα συστήµατα: Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) στο αµαξοστάσιο Κοµίστρου (έκδοση και ακύρωση εισιτηρίων στις στάσεις) Ηχητικής πληροφόρησης επιβατών στις στάσεις Οπτικής πληροφόρησης επιβατών στις στάσεις Κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης (CCTV ) Τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης στις στάσεις SCADA στους υποσταθµούς Οδικής σηµατοδότησης Σιδηροδροµικής σηµατοδότησης Για τα δύο τελευταία συστήµατα είναι σε εξέλιξη οι εργασίες διασύνδεσης, ώστε να είναι δυνατή η εποπτεία και ο έλεγχός τους από το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ). Τα παραπάνω συστήµατα παρουσιάζονται εκτενέστερα ακολούθως: Α.1) ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ Το σύστηµα κοµίστρου ανά στάση αποτελείται από τον ακόλουθο εξοπλισµό: 2 αυτόµατους πωλητές εισιτηρίων, 6 ακυρωτικά, µηχανήµατα, 1 υπολογιστικό σύστηµα εξυπηρέτησης στάσης συγκέντρωσης / αποθήκευσης δεδοµένων και αποστολής στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) Όλες οι πληροφορίες κοµίστρου µεταφέρονται µέσω του δικτύου οπτικών ινών

2 Σε χώρο του αµαξοστασίου, στεγάζεται το Κέντρο Ελέγχου όλων των συστηµάτων όπου γίνεται η διαχείριση των δεδοµένων ακύρωσης και έκδοσης εισιτηρίων, βλαβών εµφανών και µη, καθώς και των προληπτικών µηνυµάτων ειδοποίησης. Οι αυτόµατοι πωλητές εισιτηρίων (ATIM) που βρίσκονται σε κάθε στάση διαθέτουν: οθόνη επαφής (touch screen) µεγάλης διάστασης και ευκρίνειας αναγνώστες κερµάτων και χαρτονοµισµάτων µε αντίστοιχο σύστηµα διαχείρισης σύστηµα επιστροφής κερµάτων ως ρέστα σύστηµα ανάγνωσης και εγγραφής σε «έξυπνες κάρτες» σύµφωνα µε τις προδιαγραφές αναβάθµισης του συστήµατος κοµίστρου του ΟΑΣΑ. Τα ακυρωτικά µηχανήµατα, 3 ανά αποβάθρα 6 ανά στάση, διαχειρίζονται τις ακυρώσεις ενώ είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν «έξυπνες κάρτες». Στο αµαξοστάσιο βρίσκεται το κεντρικό σύστηµα αποθήκευσης και διαχείρισης των δεδοµένων κοµίστρου, το οποίο διαθέτει 2 κεντρικά υπολογιστικά συστήµατα (redudancy) ΙΒΜ µε δυνατότητα αποθήκευσης των δεδοµένων για άµεση επαναφορά σε περίπτωση βλάβης του συστήµατος. Η υπολογιστική δύναµη συµπληρώνεται µε 5 υπολογιστές αφοσιωµένους στους απαραίτητους χειρισµούς των δεδοµένων, για εποπτεία της λειτουργίας του δικτύου, καταγραφή και διαχείριση βλαβών υποσυστηµάτων και µεµονωµένων µηχανηµάτων (ακυρωτικών, αυτόµατων πωλητών και υπολογιστών στάσης), ενηµέρωση και απολογισµό χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων, ενώ προσφέρεται η δυνατότητα αλλαγής λειτουργικών παραµέτρων του συστήµατος. Α.2) ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) Για την ασφάλεια τόσο των επιβατών όσο και του εξοπλισµού του δικτύου έχει εγκατασταθεί δίκτυο καµερών που επιτρέπει την επίβλεψη του τροχιοδρόµου. ύο κάµερες ανά αποβάθρα (4 κάµερες ανά στάση) σε συνδυασµό µε επιπλέον κάµερες σε οδικές και σιδηροδροµικές διασταυρώσεις, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτουν δυνατότητα κίνησης προσφέρουν ικανοποιητική εποπτεία των δρώµενων στο σύνολο του τροχιοδρόµου. Σε κάθε στάση υπάρχει ένας ειδικός υπολογιστής, στον οποίο διασυνδέονται όλες οι κάµερες και το δίκτυο Ethernet. Η λειτουργία του υπολογιστή συνίσταται στην : αρχικοποίηση των καµερών διαχείριση των καµερών λήψη των οπτικών σηµάτων και µετατροπή τους σε ψηφιακά δεδοµένα εικόνας αποθήκευση των δεδοµένων εικόνας από όλες τις κάµερες που είναι συνδεδεµένες σε αυτόν µέχρι και 48 ώρες µε δυνατότητα αναπαραγωγής στιγµιότυπων προηγούµενων ωρών/ηµερών εφόσον παραστεί ανάγκη ιασύνδεση µε το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας Αποστολή των δεδοµένων εικόνας στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας είτε σε πραγµατικό χρόνο (real time) είτε σε προηγούµενο χρόνο, µέσω κατάλληλων χειρισµών από το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας Όλες οι κάµερες είναι ασπρόµαυρες και λαµβάνουν 4 5 στιγµιότυπα (frames) ανά δευτερόλεπτο. Στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας υφίσταται εγκατεστηµένο σύστηµα 6 υπολογιστών που επεξεργάζονται τα ληφθέντα δεδοµένα εικόνας, καθώς και σύνολο οθονών για την παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο των καµερών σε αποβάθρες στάσεων και διασταυρώσεις, από τον υπεύθυνο ασφάλειας. Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης που είναι εγκατεστηµένο σε κάθε αποβάθρα αυτόµατα ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες κάµερες της αποβάθρας για την άµεση παρακολούθηση των τεκταινόµενων στο σηµείο ενδιαφέροντος. Στο άµεσο µέλλον εξετάζεται η αναβάθµιση του συστήµατος παρακολούθησης µε αντικατάσταση των υφιστάµενων καµερών µε έγχρωµες, µε δυνατότητα κίνησης και εστίασης, µε σκοπό την επίτευξη καλύτερης ευκρίνειας. Α.3) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Το Σύστηµα Πληροφόρησης Επιβατών περιλαµβάνει Ηχητικές και Οπτικές ανακοινώσεις. Ηχητικές ανακοινώσεις Οι ηχητικές ανακοινώσεις λαµβάνουν χώρα είτε αυτόµατα, είτε κατ επιλογή από το ΚΕΛ. Είναι δυνατόν από το ΚΕΛ να γίνει επιλογή αποβάθρας ή αποβαθρών για την ανακοίνωση µηνύµατος ενηµέρωσης, οδηγίας ή προειδοποίησης. Το µήνυµα είναι δυνατόν να επιλεγεί από σύνολο ηχογραφηµένων ή ακόµα ο συντονιστής του δικτύου να απευθύνει κάποιο µήνυµα που θα σχετίζεται µε τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν. Το µήνυµα αυτό ψηφιοποιείται και µεταφέρεται µέσω του δικτύου οπτικών ινών σε ένα ειδικό υπολογιστή στάσης που έχει επιλεγεί και αναπαράγεται για να αποσταλεί τελικά µέσω ενισχυτών στα µεγάφωνα της αποβάθρας/στάσης. Κάθε αποβάθρα διαθέτει 2 µεγάφωνα (συνολικά 4 σε κάθε στάση). Επίσης κάθε αποβάθρα µπορεί να λειτουργήσει - 2 -

3 αυτόνοµα µε ξεχωριστές ανακοινώσεις καθώς διαθέτει ξεχωριστό ενισχυτή και υπολογιστή. Σύντοµα θα υπάρχει η δυνατότητα αυξοµείωσης της έντασης των ανακοινώσεων τόσο από το ΚΕΛ όσο και αυτόµατα βάσει του επιπέδου θορύβου του περιβάλλοντος. Οπτικές ανακοινώσεις Για την εξυπηρέτηση των οπτικών ανακοινώσεων σε κάθε αποβάθρα είναι εγκατεστηµένη µία πινακίδα διπλής όψης (2 πινακίδες ανά στάση) για την εµφάνιση κειµένου σχετικά µε τα δροµολόγια, τους χρόνους αναµονής και άλλες πληροφορίες, ευχές ή οδηγίες. Ανά αποβάθρα είναι δυνατή η εµφάνιση διαφορετικών πληροφοριών ενώ η ρύθµιση της φωτεινότητας κάθε πινακίδας είναι συνεχής και γίνεται αυτόµατα βάσει των συνθηκών φωτισµού που επικρατούν στο περιβάλλον. Κάθε πινακίδα αντιστοιχεί σε έναν υπολογιστή συνδεδεµένο στο δίκτυο οπτικών ινών. Τα βασικά µηνύµατα που απεικονίζονται στις πινακίδες αφορούν την άφιξη του επόµενου οχήµατος τραµ (διαφορετική ανά κατεύθυνση) η οποία είναι αυτόµατης αναπαραγωγής και ελέγχεται από το σύστηµα εποπτείας του δικτύου του ΚΕΛ. Επιπλέον κείµενα µηνυµάτων επιλέγονται από τον χειριστή, ο οποίος µπορεί να πληκτρολογήσει το επιθυµητό κείµενο και στην συνέχεια να επιλέξει συγκεκριµένη πινακίδα στάσης ή πινακίδες στάσεων στις οποίες θα εµφανιστεί. Στο ίδιο σύστηµα περιλαµβάνονται και τα ρολόγια τα οποία είναι τοποθετηµένα πάνω από κάθε πινακίδα και συγχρονίζονται όλα µέσω της ώρας του GPS. Α.4) Ο ΙΚΗ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Στο σύνολο του τροχιοδρόµου υπάρχουν περίπου 100 οδικές διασταυρώσεις, εκ των οποίων το τραµ είτε κινείται µε απόλυτη προτεραιότητα είτε κινείται µε απλή ζήτηση, είτε κινείται παράλληλα µε το οδικό πράσινο κύµα. Κατά µήκος του τροχιοδρόµου είναι δυνατόν να καθοριστεί η θέση του τραµ µε ακρίβεια από τον υπολογιστή του οχήµατος και στην συνέχεια το αίτηµα για παροχή προτεραιότητας, λαµβάνεται ασύρµατα από τον τοπικό ρυθµιστή σηµατοδότησης, ο οποίος το αποκωδικοποιεί και το στέλνει στον ελεγκτή κυκλοφορίας για ενεργοποίηση των αντίστοιχων σηµατοδοτών, βάσει του είδους προτεραιότητας του οδικού κόµβου, ως προς το τραµ. Όσον αφορά την προτεραιότητα του τραµ, το σύστηµα υπόκειται σε κάποιους βασικούς περιορισµούς καθώς δεν είναι δυνατόν απεριόριστος αριθµός οχηµάτων τραµ να λαµβάνει προτεραιότητα έναντι της οδικής κίνησης, αφού κάτι τέτοιο θα σήµαινε ανυπόφορη παρακώλυση της οδικής κυκλοφορίας (καθυστερήσεις ή µη εµφάνιση οδικού πράσινου). Κατ αντιστοιχία σε διασταυρώσεις µεγάλων κεντρικών αξόνων, η κίνηση του τραµ µε απόλυτη προτεραιότητα είναι δυνατόν να προκαλέσει µεγάλη ενόχληση στην οδική κυκλοφορία. Σε κρίσιµες διασταυρώσεις για το δίκτυο του τροχιοδρόµου, η ΤΡΑΜ Α.Ε. έχει εγκαταστήσει σύστηµα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) µε σκοπό την κανονική λειτουργία της οδικής και σιδηροδροµικής σηµατοδότησης σε περίπτωση διακοπής της παροχής ισχύος από τη ΕΗ. Άµεσα σχεδιάζεται η βελτίωση του συστήµατος µε δυνατότητα ελέγχου, χειρισµού και εποπτείας βλαβών µέσω του δικτύου οπτικών ινών από το ΚΕΛ ή από το υπεύθυνο τµήµα για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας του συστήµατος. Α.5) ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Η λειτουργία κύριων σιδηροδροµικών αλλαγών και εποµένως κόµβων σιδηροδροµικής σηµατοδότησης είναι αυτόµατη και αφορά τα σηµεία: ΣΕΦ, τρίγωνο Αχιλλέως, τρίγωνο S3.8 έξοδος από και είσοδος στην γραµµή πρόσβασης προς αµαξοστάσιο και στάση Πικροδάφνης. Η σιδηροδροµική σηµατοδότηση έχει παρόµοια λειτουργία µε αυτήν της οδικής το όχηµα πραγµατοποιεί ασύρµατη αποστολή σήµατος για την µετακίνηση της σιδηροτροχιάς βάσει του δροµολογίου που έχει οριστεί από τον οδηγό κατά την εκκίνηση από τον τερµατικό σταθµό. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαδροµής µέσα από την καµπίνα οδηγού µε τα αντίστοιχα κοµβία κατεύθυνσης. Σε περίπτωση αποτυχίας ή βλάβης του συστήµατος αυτόµατου ελέγχου, ο οδηγός µπορεί να κάνει χειροκίνητα την αλλαγή της κατεύθυνσης µε χρήση του ειδικού µοχλού/κλειδιού που είναι τοποθετηµένο εντός του οχήµατος για διευκόλυνση. Εντός του χώρου του αµαξοστασίου οι αλλαγές των σιδηροτροχιών ελέγχονται από το ΚΕΛ αυτόµατα, ενώ επί του αντίστοιχου σηµατοδότη είναι εµφανής και η διαδροµή που έχει «χαραχτεί», όταν αφορά γραµµή διέλευσης ή γραµµή εναπόθεσης συρµού

4 Άµεσα σχεδιάζεται η βελτίωση του συστήµατος µε δυνατότητα ελέγχου, χειρισµού και εποπτείας βλαβών µέσω του δικτύου οπτικών ινών από το ΚΕΛ ή από το υπεύθυνο τµήµα για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας του συστήµατος. Α.6) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Για λόγους ασφαλείας σε κάθε αποβάθρα υπάρχει ένα τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης (άρα 2 τηλέφωνα ανά στάση) που επιτρέπει την επικοινωνία των επιβατών µε το ΚΕΛ σε περίπτωση κινδύνου. Το τηλέφωνο αυτό είναι συνδεδεµένο στο δίκτυο οπτικών ινών. Β. ΟΧΗΜΑ ΤΡΑΜ Εντός των οχηµάτων τραµ έχουν εγκατασταθεί ηλεκτρονικά συστήµατα που είτε υποβοηθούν, είτε στηρίζουν την βέλτιστη λειτουργία του τροχιοδροµικού δικτύου. Τα συστήµατα αυτά είναι το κόµιστρο, το TETRA, το σύστηµα πληροφόρησης επιβατών και το σύστηµα προσδιορισµού θέσης του οχήµατος (GPS). Αναλυτικότερα: Β.1) ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ Το σύστηµα κοµίστρου που βρίσκεται στις στάσεις, συµπληρώνεται µε εξοπλισµό επί του οχήµατος που περιλαµβάνει 2 ακυρωτικά µηχανήµατα ανά όχηµα, συνδεδεµένα µε κεντρική κονσόλα ελέγχου εντός της κύριας καµπίνας οδήγησης Α. Η κονσόλα αποτελεί τον συγκεντρικό σταθµό των δεδοµένων ακύρωσης και µηνυµάτων από τα ακυρωτικά µηχανήµατα. Τα ακυρωτικά εντός του οχήµατος εκτυπώνουν επί του εισιτηρίου την πληροφορία της στάσης, ώρα και ηµεροµηνία, στοιχεία κρίσιµα για τον έλεγχο της εγκυρότητας του εισιτηρίου καθώς στο τραµ παρέχεται ειδικό εισιτήριο 5 στάσεων. Στην συνέχεια µέσω ασύρµατου δικτύου εντός του χώρου του αµαξοστασίου γίνεται µεταφορά δεδοµένων στο κεντρικό σύστηµα, ώστε να υποστούν την προβλεπόµενη επεξεργασία όπως και τα δεδοµένα που προέρχονται από τα µηχανήµατα των στάσεων. Όλο το σύστηµα είναι έτοιµο για την εξυπηρέτηση «έξυπνης κάρτας». Β.2) ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ο προσδιορισµός θέσης του οχήµατος γίνεται µέσω GPS και οδοµέτρου εγκατεστηµένου επί του οχήµατος. Η πληροφορία αυτή είναι κρίσιµη για την οδική και σιδηροδροµική σηµατοδότηση (αίτηµα πράσινου κύµατος και κατεύθυνσης των σιδηροτροχιών), για το κόµιστρο (εκτύπωση στάσης επί του εισιτηρίου), καθώς και για τον υπολογισµό της προπορίας / αργοπορίας του οχήµατος σε σχέση µε το πρόγραµµα δροµολογίων που εφαρµόζεται (αυτός ο υπολογισµός αποτελεί µελλοντική βελτίωση). Επίσης η πληροφορία αυτή απεικονίζεται επί των πινακίδων πληροφόρησης επιβατών στις στάσεις ως χρόνος αναµονής επόµενου συρµού, ενώ είναι υπεύθυνη για την ηχητική αναγγελία επόµενης στάσης εντός του οχήµατος. Για την επίτευξη των λειτουργιών αυτών, το σήµα της θέσης συρµού αποστέλλεται στο ΚΕΛ µέσω του ασύρµατου δικτύου TETRA κάθε 20 δευτερόλεπτα. Β.3) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΡΑΜ Το σύστηµα πληροφόρησης επιβατών κατ αντιστοιχία µε αυτό που υφίσταται στις στάσεις παρέχει οπτικές και ηχητικές ανακοινώσεις. Οι ηχητικές ανακοινώσεις όσον αφορά την αναγγελία στάσης γίνονται αυτόµατα ενώ ο οδηγός έχει την δυνατότητα να επιλέξει από σύνολο ηχογραφηµένων µηνυµάτων χειροκίνητα ή να πραγµατοποιήσει ο ίδιος κάποια αναγγελία µέσω του µικροφώνου που βρίσκεται στην κάθε καµπίνα οδήγησης. Σκοπός µας είναι η επιλογή των µηνυµάτων εντός του οχήµατος να είναι εφικτή και από ΚΕΛ. Η πληροφόρηση των επιβατών οπτικά γίνεται µε την βοήθεια συστήµατος έγχρωµων οθονών 14 ιντσών που είναι ανηρτηµένες ανά δύο στην οροφή του οχήµατος σε 7 κοµβικά σηµεία για να είναι ορατά από τους επιβάτες σε όλο το µήκος του συρµού. Εξ αυτών, η µία οθόνη (αριστερή) είναι αφιερωµένη στην απεικόνιση των 3 4 εποµένων στάσεων της διαδροµής, η δεύτερη οθόνη (δεξιά) αναπαράγει ενηµερωτικά και διαφηµιστικά µηνύµατα σε µορφή βίντεο χωρίς ήχο. Ξεχωριστός υπολογιστής ελέγχει, αποθηκεύει και αναπαράγει το σύνολο των µηνυµάτων / βίντεο, τα οποία αποστέλλονται από ασύρµατο δίκτυο εντός του χώρου του αµαξοστασίου µε 3 σηµεία εκποµπής. Προβλέπεται σύντοµα η επαύξηση των σηµείων εκποµπής για την διευκόλυνση της αποστολής των δεδοµένων. Β.4) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Για την επίτευξη της επικοινωνίας µεταξύ των τραµ και του ΚΕΛ έχει επιλεγεί το ασύρµατο δίκτυο επικοινωνίας TETRΑ του ΟΤΕ. Το ΤΕΤRΑ χρησιµοποιείται τόσο για την επικοινωνία µεταξύ των οδηγών και των συντινιστών δικτύου στο ΚΕΛ, όσο και για την επικοινωνία δεδοµένων

5 Β.5) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Εξι πινακίδες απεικόνισης προορισµού περιµετρικά επί του οχήµατος επιτρέπουν στο επιβατικό κοινό να διαπιστώνει την κατεύθυνση του οχήµατος εγκαίρως. Αυτές είναι συνδεδεµένες µε το σύστηµα εισαγωγής προορισµού / δροµολογίου στο οποίο ο οδηγός εισάγει την κατεύθυνση του σε κάθε τερµατικό σταθµό. Ο υπολογιστής του συστήµατος µε την σειρά του ενηµερώνει τις ηχητικές και οπτικές αναγγελίες εντός του οχήµατος σχετικά µε τις στάσεις. Β.6) ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) ΣΤΟ ΤΡΑΜ Στα πλαίσια της γενικότερης αναβάθµισης των συστηµάτων που υποστηρίζουν την λειτουργία του τραµ και για λόγους ασφάλειας και καταστολής των φαινοµένων βανδαλισµού εντός του οχήµατος, επόµενο βήµα θα είναι η τοποθέτηση καµερών εντός του οχήµατος ώστε να επιτρέπεται στον οδηγό να επιβλέπει πλήρως το τι διαδραµατίζεται εντός του χώρου των επιβατών

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης Πάτρα-Φεβρουάριος 2013 Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 1 Περιεχόμενα Α. Τεχνική Προδιαγραφή Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης και Επιτήρησης Αναγγελίας Βλαβών (Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 4029 Ηµεροµηνία : 21.3.2013

Αριθ. Πρωτ. : 4029 Ηµεροµηνία : 21.3.2013 Α Α: ΒΕ ΖΟΡΛΟ-ΘΤΦ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 05 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 20-32483-7 FAX: 20-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 11.900.000 Ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 11.900.000 Ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Eγνατία Οδός: Ανάπτυξη εφαρμογών SCADA/TMS και εκτέλεση υπολειπόμενων Η/Μ εργασιών στο τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Ιωαννίνων (1.1.2-2.1)» 11.900.000 Ευρώ Ιούλιος 2009 K:\A0112-021\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως CubisPRO Client Οδηγίες Χρήσεως 1 ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisPRO Server 2. Τι είναι ο CubisPRO Client Προϋποθέσεις Εγκατάστασης Προγράμματος CubisPRO Client Ξεκινώντας Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Π2.5: Εφαρμογές Τηλεματικής και Ασφάλειας

Π2.5: Εφαρμογές Τηλεματικής και Ασφάλειας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π2.5: Εφαρμογές Τηλεματικής και Ασφάλειας Συγγραφείς: Ναταλί Παπαδάκη, Χρυσάνθη Λαιμού, Εύη Σχίμφλε, Αθανάσιος Παχίνης,Γεώργιος Σάρρος Ιούνιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 323.300,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 8 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΙΕ) ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΙΕ) ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΙΕ) ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ Γ. Κεφάλας, Α. Ηλιόπουλος ΤΡΑΜ Α.Ε. Τέρµα οδού Αεροπορίας 16777 Ελληνικό Τηλ. +30 210 9978000, Fax + 30 210 9911543 e-mail: gkefalas@tramsa.gr, aniliopoulos@tramsa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου)

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π2.1: Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος

Π2.1: Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π2.1: Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Συγγραφείς: Αθανάσιος Παχίνης,Γεώργιος Σάρρος Ιανουάριος 2014 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 1.1. Γενικά... 4 1.2. Διάρθρωση κειμένου... 4 2. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

CubisNX Client. Οδηγίες Χρήσεως

CubisNX Client. Οδηγίες Χρήσεως CUBITECH HELLAS CubisNX Client Οδηγίες Χρήσεως 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CUBITECH HELLAS...1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 εισαγωγη...4 Τι ειναι ο CubisNX Server...4 Τι ειναι ο CubisNX Client...4 ΠροϋποθΕσεις εγκαταστασης του CubisNX

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος... 3 1.1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61 Πρόλογος Ο άνθρωπος είναι ένα ον που πάντοτε είχε την επιθυμία να ελέγχει καταστάσεις και εξελίξεις γύρω του. Στη σημερινή εποχή η επιθυμία αυτή έχει μετατραπεί σε ανάγκη. Ανάγκη για έλεγχο σε πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System V2.5 Οδηγός χρήσης Logitech Digital Video Security System 2008 Logitech. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Balkan Center, 9ο χμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Κ.: 57001 Τ.: +30 2310 383 403-5 F.: +30 2310 475 273 e-mail: info@telelog.gr www.telelog.

Balkan Center, 9ο χμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Κ.: 57001 Τ.: +30 2310 383 403-5 F.: +30 2310 475 273 e-mail: info@telelog.gr www.telelog. Balkan Center, 9ο χμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Κ.: 57001 Τ.: +30 2310 383 403-5 F.: +30 2310 475 273 e-mail: info@telelog.gr www.telelog.gr Η ανάπτυξη των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα