Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:"

Transcript

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SOFTWARE SAE10 Το software της αναγγελίας ορόφων είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία των USB flash που θα χρησιµοποιηθούν στην πλακέτα SAE10. Προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και πολλές δυνατότητες στο τελικό προϊόν. Βήµα Βήµα: Η εγκατάσταση του software γίνεται γρήγορα και απλά. ιπλό κλικ στο αρχείο SAE10_setup και ακολουθείτε τις οδηγίες. Για να εγκατασταθεί το πρόγραµµα χρειάζεται να υπάρχει στον υπολογιστή µας το.net Framework της Microsoft. Στα Windows XP sp2 & sp3, Vista και Windows 7 είναι προεγκατεστηµένο. Επίσης περιέχεται στο CD εγκατάστασης. Εάν παρόλα αυτά κατά την εγκατάσταση του SAE10 σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε το FrameNet µπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της Microsoft: Κατά την εγκατάσταση εµφανίζονται τα παραπάνω εικονίδια: Κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο του προγράµµατος ανοίγει η παρακάτω οθόνη. Αυτή είναι η βασική οθόνη του προγράµµατος. Για να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε project θα πρέπει να δηλώσουµε το πρoϊόν (registration). Για να γίνει αυτό επιλέγουµε Help-->register και µας ανοίγει το παρακάτω παράθυρο: 1/7

2 Το πρόγραµµα αποτελείται από δύο µέρη: µε δυνατότητα ανάγνωσης στατιστικών κίνησης και χωρίς αυτή. Για να ενεργοποιήσετε το software συµπληρώστε τα στοιχεία σας όπως φαίνονται στην παραπάνω εικόνα, επιλέξτε ποιο µέρος του προγράµµατος θα ενεργοποιήσετε (µέσω των επιλογών voice & log) και πατήστε το πλήκτρο request. Θα σας επιστραφεί στο που δηλώσατε ο αριθµός/οι ενεργοποίησης, τον/τους οποίους τοποθετείτε στα αντίστοιχα σηµεία και επιλέγετε τα πλήκτρα Add Lisence. Στο κεντρικό παράθυρο επιλέγουµε αν θα δηµιουργήσουµε νέο project ή αν θα ανοίξουµε ένα ήδη υπάρχον. Πατώντας new project δηµιουργούµε ένα σετ ήχων µε τις ρυθµίσεις τους (project) που θα αποθηκευτούν στο USB flash και εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 2/7

3 Στη θέση όνοµα βάζουµε το όνοµα που θέλουµε να δώσουµε στο project και στη θέση location (πατώντας στο τετράγωνο εικονίδιο µε τις τελείες) βάζουµε το σηµείο όπου θα αποθηκευθεί το project. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο υπολογιστής σας έχει λειτουργικό σύστηµα Windows Vista, τότε µην αποθηκεύετε project στη διαδροµή C:\Program files\. Πρόκειται για ιδιαιτερότητα των Vista. Στο σηµείο αυτό µπορείτε να επιλέξετε από έτοιµα αρχεία ήχου ή να ξεκινήσετε ένα νέο από την αρχή. Εάν επιλέξετε π.χ. το «DEC_EL_0» τότε στις θέσεις των ήχων ορόφων θα εµφανιστούν αυτόµατα οι Ελληνικοί ήχοι ξεκινώντας από το 0 (ισόγειο) Εάν επιλέξετε να δηµιουργήσετε ένα νέο (New Blank) τότε από το mode (πατώντας στο βελάκι που έχει στην άκρη) επιλέγουµε το είδος που θέλουµε να δηµιουγήσουµε. Εάν επιλέξουµε το εκαδικό τότε η πλακέτα του SAE10 θα γνωρίζει ότι δέχεται εισόδους µε δεκαδική λειτουργία, ενώ αν επιλέξουµε εκαδικό + 4 τότε έχουµε δεκαδικό για τους ορόφους και 4 τέσσερις ανεξάρτητες εισόδους. Εάν στη δεύτερη περίπτωση τσεκάρουµε µε ѵ το τετράγωνο στο σηµείο Είσοδοι ΑΜΕΑ τότε οι τέσσερις αυτές είσοδοι θα είναι οι είσοδοι για τα σήµατα πορτών και κατεύθυνσης. 3/7

4 Αφού κάνουµε τις επιλογές µας στο σηµείο αυτό επιλέγουµε OK και εµφανίζεται το κεντρικό παράθυρο των στάσεων: Ο αριθµός των στάσεων που εµφανίζεται προς επεξεργασία είναι αντίστοιχος της επιλογής που κάναµε στο mode κατά τη δηµιουργία του project. Οι είσοδοι των στάσεων φαίνονται µε µπλε γραµµές ενώ οι ανεξάρτητες µε ροζ. Κάνοντας διπλό κλικ στην πρώτη γραµµή (1η στάση) εµφανίζεται το παράθυρο επεξεργασίας στάσης. Εδώ µας δίνεται η δυνατότητα να: ορίσουµε το όνοµα στάσης, π.χ. ισόγειο επιλέξουµε το αρχείο που θα αναπαράγεται στη στάση αυτή εισάγουµε φίλτρο στην είσοδο (debounce) εισάγουµε καθυστέρηση της ανακοίνωσης (delay) δηλώσουµε αν θέλουµε επανάληψη ανακοίνωσης και πόσες φορές (repeat) ορίσουµε την προτεραιότητα της εισόδου. αναπαράγουµε τον ήχο που τοποθετούµε στη στάση αυτή επιλέξουµε αν θα είναι light mode (εάν επιλέξουµε τη λειτουργία light mode τότε αυτή η είσοδος ελέγχει τη αναπαραγωγή της µουσικής έτσι: όταν ενεργοποιείται η είσοδος αυτή αρχίζει να παίζει η µουσική backround ενώ όταν απενεργοποιηθεί τότε η µουσική θα συνεχίζει να παίζει για όσο χρόνο έχουµε ορίσει τη διάρκεια του και µετά θα σταµατήσει) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η προτεραιότητα της κάθε εισόδου ορίζει πότε θα αναπαράγεται ο ήχος της, σε σχέση µε τις υπόλοιπες εισόδους. Έτσι αν στη διάρκεια αναπαραγωγής ενός ήχου εισόδου µε προτεραιότητα 8 έρθει σήµα σε είσοδο µε προτεραιότητα 9 τότε αυτός θα διακοπεί, θα ανακοινωθεί ο ήχος της εισόδου µε προτεραιότητα 9, και θα συνεχίσει από εκεί που σταµάτησε. Οι στάσεις εξ' ορισµού έχουν τη µέγιστη προτεραιότητα (default) ενώ το backround την ελάχιστη. 4/7

5 Επίσης στο ίδιο παράθυρο φαίνονται οι κλέµµες και ο συνδυασµός των εισόδων που αντιστοιχούν στη συγκεκριµένη στάση. Με µπλε χρώµα φαίνεται το κοινό (γενικό) ενώ µε κόκκινο οι είσοδοι. Για να αποθηκεύσουµε τις ρυθµίσεις της εισόδου πατάµε save. Συνεχίζοντας έτσι ορίζουµε και τις υπόλοιπες εισόδους. Στο κεντρικό παράθυρο των στάσεων υπάρχει επίσης η καρτέλα Backround sound. Σε αυτήν την καρτέλα επιλέγουµε τη µουσική που θα ακούγεται στο backround. Η εισαγωγή των ήχων του backround µπορεί να γίνει είτε ένα προς ένα είτε µε µαζική επιλογή. Στο κεντρικό παράθυρο υπάρχει η επιλογή Ρυθµίσεις. Πατώντας στις ρυθµίσεις µας ανοίγει το παρακάτω παράθυρο: Σε αυτό το βήµα ρυθµίζουµε: την ένταση των ήχων των στάσεων. την ένταση της µουσικής backround το συνολικό χρόνο αναπαραγωγής του backround το χρόνο που θα µεσολαβήσει από την ανακοίνωση της στάσης µέχρι τη συνέχιση αναπαραγωγής του backround. αν στο τέλος της αναπαραγωγής του backround η διακοπή θα είναι άµεση ή θα σταµατάει στο τέλος του τρέχοντος ήχου (τραγουδιού/µουσικής) (Backround: wait to finish the song) αν θα υπάρχει η λειτουργία του light mode στις εισόδους (Backround depends on Input state) αν θα γίνεται fade-in/fade-out στο backround Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround: Για να αναπαράγεται µουσική backround πρέπει οπωσδήποτε στο βήµα αυτό να έχουµε τσεκάρει µε ѵ το τετράγωνο στο σηµείο Μουσική backround, διαφορετικά η µουσική backround θα µείνει απενεργοποιηµένη. Μπορείτε να εισάγετε µουσική όσης διάρκειας θέλετε (µέχρι και ίση µε τη χωρητικότητα του flash) Τα αρχεία που εισάγονται µπορούν να είναι σε µορφή.wav ή.mp3 5/7

6 Αφού ολοκληρώσουµε το project πατάµε στο κουµπί αποθήκευση και αυτόµατα έχει αποθηκευθεί το project στη θέση που έχουµε ορίσει στο ξεκίνηµα του. Προσοχή το βήµα αυτό είναι σηµαντικό! Για να αποθηκεύσουµε το project στο flash πατάµε το κουµπί Download και εµφανίζεται το παράθυρο για να επιλέξουµε τη διαδροµή του flash. Πατώντας το ΟΚ, γίνεται εγγραφή του project στο flash. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: To USB flash πρέπει να έχει διαµόρφωση FAT32. Το software αυτόµατα θα αναγνωρίσει αν το flash είναι ή όχι FAT32 και θα µας ενηµερώσει. Αν δεν είναι FAT32 επιλέγουµε στο flash (π.χ. E:KINGSTON) δεξί κλικ-->διαµόρφωση και στην καρτέλα που θα ανοίξει δηλώνουµε FAT32. Η διαδικασία αυτή διαρκεί µερικά δευτερόλεπτα. Έχουµε τη δυνατότητα να αποθηκεύσουµε το project που δηµιουργήσαµε ώστε να µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε για να δηµιουργήσουµε ένα νέο µε ελάχιστες αλλαγές και να αποφύγουµε την επανάληψη της ίδιας εργασίας. Πατώντας την επιλογή Save project as στο µενού Project µας εµφανίζει το παράθυρο για να επιλέξουµε το φάκελο στον οποίο θα γίνει η αποθήκευση και το όνοµα του νέου project. Στη συνέχεια για να επεξεργαστούµε το νέο project πρέπει να επιλέξουµε Open Project από το µενού Project και πλέον κάνουµε τις αλλαγές που θέλουµε. 6/7

7 Αναβαθµίσεις: Το sofware µας δίνει τη δυνατότητα αναβαθµίσεων µέσα από το περιβάλλον εργασίας του, αρκεί να έχουµε σύνδεση Internet. Έτσι για να κάνουµε έλεγχο εάν υπάρχει διαθέσιµη αναβάθµιση επιλέγουµε: Help-->UpDate. Μας εµφανίζει το παρακάτω παράθυρο: Στο παράθυρο αυτό εµφανίζονται οι διαθέσιµες εκδόσεις προς αναβάθµιση. Επιλέγουµε τη νεότερη και πατάµε UpDate 7/7

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher ελλατόλας Στέλιος 2 ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης Περιεχόµενα Εγκατάσταση του προγράµµατος...4 Λειτουργία του προγράµµατος...6 Βασική λειτουργία (κατέβασµα ένα - ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/

ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/ ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/ ΑΘΗΝΑ 2007 Περιεχόµενα Εισαγωγή 3 Βασικοί Ορισµοί και Συµβάσεις για Αρχάριους

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

User Manual. JAZLER RadioStar One

User Manual. JAZLER RadioStar One JAZLER RadioStar One User Manual 1 Σε αυτό το εγχειρίδιο υπάρχουν οι βασικές οδηγίες του Jazler RadioStar One. Η Jazler Software δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλήψεις που θα παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο. Βασικά θέµατα επεξεργασίας εικόνας, ήχου και κινούµενης εικόνας. Σκοπός κεφαλαίου. Στόχοι κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο. Βασικά θέµατα επεξεργασίας εικόνας, ήχου και κινούµενης εικόνας. Σκοπός κεφαλαίου. Στόχοι κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Σκοπός κεφαλαίου Βασικά θέµατα επεξεργασίας εικόνας, ήχου και κινούµενης εικόνας Οι επιµορφούµενοι σε αυτό το κεφάλαιο θα γνωρίσουν κάποια προγράµµατα επεξεργασίας εικόνας, ήχου και κινούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤΕΟ-ΤΑΙΝΙΕΣ. Μετατροπή αρχείων video (σελ.7) DVD Shrink 3.2. (σελ.6) ηµιουργία -Συγγραφή : Περιβολάρης Ανδρέας ΠΕ04

ΒΙΝΤΕΟ-ΤΑΙΝΙΕΣ. Μετατροπή αρχείων video (σελ.7) DVD Shrink 3.2. (σελ.6) ηµιουργία -Συγγραφή : Περιβολάρης Ανδρέας ΠΕ04 ηµιουργία -Συγγραφή : Περιβολάρης Ανδρέας ΠΕ04 ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Τα θέµατα που υπάρχουν σε αυτό το έγγραφο αφορούν τα παρακάτω: ΒΙΝΤΕΟ-ΤΑΙΝΙΕΣ DVD Shrink 3.2. (σελ.6) Α. Εξαγωγή video σε µορφή Vob από DVD

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στο Power Point 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σηµειώσεις στο Power Point 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 4 1.1 ηµιουργία νέας παρουσίασης... 4 1.2 ηµιουργία παρουσίασης µε τον Οδηγό αυτόµατου περιεχοµένου... 5 1.3 Αλλάζοντας την προβολή... 6 1.4 Μετακίνηση µεταξύ των διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 Εισαγωγή...1 Εγκατάσταση...1 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

HotRadio Ολοκληρωµένο πρόγραµµα διαχείρισης ραδιοφωνικού σταθµού - 1 - 1. Εγκατάσταση του HotRadio Η διαδικασία της εγκατάστασης είναι πάρα πολύ απλή και -σε αντίθεση µε την πρώτη έκδοση- από εσάς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A.

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A. Πρωτόκολλο 1-1 Πρωτόκολλο Περιεχόµενα 0 2 Κεφάλαιο 1 Είσοδος - Λειτουργικότητα Εφαρµογής 1 Επανακαθορισµός... Βάσης εδοµένων 2 2 Γραµµή... Ενηµέρωσης (Κυλιόµενο Μήνυµα) 3 3 Λειτουργικότητα... Φόρµας 4

Διαβάστε περισσότερα

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7 Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Τίτλος Βιβλίου: International Diploma in IT Skill Standard MS Office 2010 MS Windows 7 ISBN 978-618-80304-0-4

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου... EΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...4 Αναίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2000 ΚΕΡΒΕΡΟΣ (Κ.Λ.Σ.) ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ISO 9001:2000 ΚΕΡΒΕΡΟΣ (Κ.Λ.Σ.) ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΒΕΡΟΣ (Κ.Λ.Σ.) ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Μεταξύ των πεδίων έχουµε την δυνατότητα να µετακινούµαστε µε ΤΑΒ, είναι πιο γρήγορο από το ποντίκι. Όπου βλέπουµε το σύµβολο u σηµαίνει ότι δίπλα από το πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1.4. ιαχείριση περιφερειακών συσκευών. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 1.4. ιαχείριση περιφερειακών συσκευών. Ειδικοί Στόχοι Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Ενότητα 1.4 Ειδικοί Στόχοι Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να µπορούν: Να τροποποιούν τις βασικές ρυθµίσεις της επιφάνειας εργασίας. Να τροποποιούν τις βασικές ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order II Έκδοση 3.9.2.5

Οδηγίες χρήσης Meridian Order II Έκδοση 3.9.2.5 Οδηγίες χρήσης Meridian Order II Έκδοση 3.9.2.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order II Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order II θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή χειρός PDA με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ FASY FMU DRIVER A

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ FASY FMU DRIVER A FASY FMU DRIVER A ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Λύση τύπου Α...3 1.1 CAPTURING...3 1.2 FMU Driver B...3 1.3 FMU Driver A...3 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...5 2.1 SETUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...5 2.2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ DRIVER B...8 2.3

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) windows XP

Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) windows XP Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πληροφορικής Εργαστήριο «Εισαγωγή στην Πληροφορική Τ3» Χειµερινό Εξάµηνο 2010-2011 Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) windows XP [1] Συγγραφική οµάδα 1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order II Έκδοση 3.8.2.1

Οδηγίες χρήσης Meridian Order II Έκδοση 3.8.2.1 Οδηγίες χρήσης Meridian Order II Έκδοση 3.8.2.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order II Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order II θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή χειρός PDA με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 Εισαγωγή...2 Εγκατάσταση...2 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP

Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο FrontPage

Εισαγωγή στο FrontPage Εισαγωγή Το World Wide Web αποτελεί µία από τις προσφερόµενες υπηρεσίες του Internet. Είναι η πλέον διαδεδοµένη υπηρεσία, σε σηµείο που πολλοί να ταυτίζουν το Web µε το Internet. Το Web είναι ένα κατανεµηµένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως DocImagination software για Windows XP(SP2/SP3), Windows Vista και Windows 7 (32/64 bit) WINDOWS Software Version 1.X.X και 2.Χ.

Οδηγίες Χρήσεως DocImagination software για Windows XP(SP2/SP3), Windows Vista και Windows 7 (32/64 bit) WINDOWS Software Version 1.X.X και 2.Χ. Οδηγίες Χρήσεως DocImagination software για Windows XP(SP2/SP3), Windows Vista και Windows 7 (32/64 bit) WINDOWS Software Version 1.X.X και 2.Χ.Χ Manufacturer: DocImagination Software homepage: http://www.opendental.gr/docimagination

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 5 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 5 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I HotelWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 5 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας... 6... 6 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 6 Front Office... 6 ιαχείριση Κρατήσεων... 6 Κρατήσεις-

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP 2.1 Windows XP 1. Τα Windows XP είναι η τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήµατος της Microsoft, των Microsoft Windows. Είναι ο διάδοχος των Windows

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order POS Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order POS θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα