ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008

2 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.) KAI ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Α. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΜΕΣΟ ΜΕΤΡΟ) Όλα τα πλωτά μεταφορικά μέσα, για να επιτρέπεται να μεταφέρουν πετρέλαιο ναυτιλίας και άλλα αφορολόγητα καύσιμα, θα πρέπει ανεξαρτήτως χωρητικότητας και διαστάσεων: Να εφοδιασθούν έως με το αυτόματο σύστημα προσδιορισμού ταυτότητας πλοίων (ΑUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM - A.I.S. ). Την υποχρέωση αυτή έχουν μέχρι σήμερα όλα τα πλοία άνω των 45 μέτρων και τα δεξαμενόπλοια άνω των 300 κόρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2002/59 ΕΚ, υποχρέωση που επεκτείνεται ανεξαρτήτως κόρων, ειδικά για τα δεξαμενόπλοια (εφοδιαστικά πλοία-σλέπια) αφορολογήτων καυσίμων με σχετική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Να φέρουν εμφανώς το σήμα και την επωνυμία της ιδιοκτήτριας εταιρείας ή της εταιρείας στην οποία είναι χρονοναυλωμένα. Να φέρουν εμφανώς και στις δυο πλευρές τους, ένα ειδικό σήμα τετραγώνου σχήματος με κίτρινο χρώμα στο εσωτερικό και με κόκκινο χρώμα στο περίγραμμα, διαστάσεων ενός τετραγωνικού μέτρου (1m Χ 1m), ενδεικτικό του ότι μεταφέρουν αφορολόγητο καύσιμο. Οι ιδιοκτήτες όλων των εφοδιαστικών πλοίων θα πρέπει έως , να προσκομίσουν στα τελωνεία Z Πειραιά και ΣΤ Θεσσαλονίκης τα σχετικά πιστοποιητικά και μετά από αυτοψία ειδικής επιτροπής, που θα συστήσουν για το λόγο αυτό οι παραπάνω Διευθύνσεις Τελωνείων, θα τους χορηγηθεί ο αριθμός μητρώου Διακινητή Πετρελαίου Ναυτιλίας & Aφορολογήτων Καυσίμων (ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.). 2

3 Β. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΜΕΣΟ ΜΕΤΡΟ) Όλα τα χερσαία μεταφορικά μέσα, για να επιτρέπεται να μεταφέρουν πετρέλαιο ναυτιλίας και άλλα αφορολόγητα καύσιμα, θα πρέπει : Να έχει ανανεωθεί έως το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας τους για τελωνειακή σφράγιση (τελωνειακή έγκριση καταλληλότητας αυτοκινήτου-τεκα), με στόχο τον επανέλεγχο της αξιοπιστίας των ράβδων ογκομετρικής καταμέτρησης του φορτίου και την εκ νέου σφράγιση τους με νέες τελωνειακές σφραγίδες. Να φέρουν έως στον ανεμοθώρακά τους, το ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα το οποίο περιέχει την ψηφιακή ταυτότητα του αυτοκινήτου και το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3446/08. Οι ιδιοκτήτες όλων των παραπάνω μέσων θα πρέπει έως , να προσκομίσουν τα αυτοκίνητα τους σε ένα από τα τελωνεία Γ Πειραιά, Δ Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Καλαμάτας, Ηγουμενίτσας, Βόλου, Καστοριάς, Καβάλας, Ρόδου, Ηρακλείου και Χίου, επιδεικνύοντας τα ισχύοντα Πιστοποιητικά Καταλληλότητας για την ανανέωση τους και μετά από αυτοψία ειδικής επιτροπής που θα συστήσουν για το λόγο αυτό οι παραπάνω Διευθύνσεις Τελωνείων, θα τους χορηγηθεί ο αριθμός μητρώου Διακινητή Πετρελαίου Ναυτιλίας & Aφορολογήτων Καυσίμων (ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.). Γ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ (ΑΜΕΣΟ ΜΕΤΡΟ) Όλοι οι χορηγηθέντες αριθμοί μητρώου Διακινητών Πετρελαίου Ναυτιλίας & Αφορολογήτων Καυσίμων (ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.), σε πλωτά και χερσαία μεταφορικά μέσα, υποβάλλονται άμεσα από τις Δ/νσεις Τελωνείων που τους χορήγησαν, στην 33η Δ/νση Ελέγχων, όπου δημιουργείται σχετικό μηχανογραφικό αρχείο βάση δεδομένων. 3

4 Στην ίδια Δ/νση (33η) εγκαθίσταται νέο τερματικό του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.), μέσω του οποίου θα αντλούνται οι πληροφορίες για κάθε εφοδιασμό πλοίου ή εξαγωγή καυσίμων με βάση τον αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ. που θα αναγράφεται σαν υποχρεωτικό πεδίο στο τελωνειακό παραστατικό. 2. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΑΜΕΣΟ ΜΕΤΡΟ) Στα πλοία γραμμών εσωτερικού και στα μικτόπλοα, τηρείται σήμερα Βιβλίο Ατελειών όπου αναγράφονται από τον παραδούντα τελωνειακό υπάλληλο όλα τα ατελώς χορηγηθέντα εφόδια του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων και των καυσίμων. Το βιβλίο αυτό παραμένει επί του πλοίου και πριν την έγκριση του εφοδιασμού ελέγχεται για τη σκοπιμότητα χορήγησης της ατέλειας. Τα παραπάνω ισχύουν και για τα αλιευτικά αλλά δεν ισχύουν για τα μεγάλα πλοία γραμμών εξωτερικού και για όλα τα πλοία με ξένη σημαία που εφοδιάζονται στα ελληνικά λιμάνια. Επειδή υπάρχει ανάγκη να ελεγχθεί και σε αυτά τα πλοία, τα οποία εφοδιάζονται με μεγάλες ποσότητες, η αναγκαιότητα και η νόμιμη χρήση του πετρελαίου ναυτιλίας, καθιερώνεται το Ηλεκτρονικο Βιβλίο Ατελούς Παραλαβής Καυσίμων (Η.Β.Α.ΠΑ.Κ.). Το ηλεκτρονικό βιβλίο θα δημιουργείται αυτόματα, χωρίς να παρεμποδίζεται η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία, από υποσύστημα του Ο.Π.Σ.Τ. το οποίο θα αντλεί στοιχεία από κάθε αίτηση εφοδιασμού που καταχωρείται για τα πλοία άνω των 300 κόρων. Το μόνο επιπλέον στοιχείο που απαιτείται να αναγράφεται πλέον στις αιτήσεις εφοδιασμού είναι ο αριθμός Ι.Μ.Ο. του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Ιnternational Μaritime Οrganization). Από αυτόν τον αριθμό αναγνωρίζονται μέσω διαδικτύου όλα τα στοιχεία των πλοίων. 4

5 Αφού με τον πρώτο εφοδιασμό «ανοίξει» το ηλεκτρονικό βιβλίο, θα καταχωρείται σε αυτό κάθε φορά η χορηγούμενη ποσότητα καυσίμου, ώστε να ελέγχεται η σκοπιμότητα της χορήγησης και να έχουν πρόσβαση οι αρχές για οποιαδήποτε πληροφορία και για κάθε αξιοποιήσιμο στατιστικό στοιχείο που θα αφορά τόσο το εφοδιαζόμενο πλοίο, όσο και τα εφοδιαστικά που του παρέδωσαν πετρέλαιο ναυτιλίας. 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ- ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Σε όλα τα πλοία του μητρώου ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ. σε πρώτη φάση και σε όλα τα βυτιοφόρα του ιδίου μητρώου σε δεύτερη φάση, θα εγκατασταθούν ειδικοί ηλεκτρονικοί αισθητήρες.οι αισθητήρες αυτοί τοποθετούμενοι στις βάνες εισαγωγής και εξαγωγής ή στις δεξαμενές των εφοδιαστικών μέσων, σφραγίζουν ηλεκτρονικά και αποστέλλουν μέσω τηλεματικής ή GPS-SMS/G.P.R.S., σήματα για την ακριβή θέση τους, καθώς και σήματα alarm τη στιγμή της αποσφράγισής τους, όταν αυτή γίνεται σε μη προκαθορισμένο σημείο εφοδιασμού. Ταυτόχρονα έχουν την δυνατότητα να καταμετρούν κατά τη ροή του καυσίμου, το είδος, την πυκνότητα και την ποσότητα του. Στο στάδιο αυτό θα εγκατασταθούν σε όλα τα βυτιοφόρα και συστήματα εντοπισμού θέσης (G.P.S.). Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, έχει συσταθεί Επιτροπή με μέλη καθηγητές Πανεπιστημίου και στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και του Γενικού Χημείου του Κράτους, η οποία θα ορίσει τις προδιαγραφές των παραπάνω συστημάτων για την μεταβίβαση των απαραίτητων σημάτων προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες. 5

6 4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΙΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ (ΑΜΕΣΟ ΜΕΤΡΟ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3446/2008 κάθε βυτιοφόρο όχημα πρέπει από να φέρει στο ανεμοθώρακά του ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα το οποίο περιέχει την ψηφιακή ταυτότητα του αυτοκινήτου. Τα τελωνεία φόρτωσης στα διυλιστήρια και τις φορολογικές αποθήκες καθώς και τα τελωνεία εφοδιασμού & εξόδου στα λιμάνια και τους μεθοριακούς σταθμούς, θα εξοπλιστούν με ειδικούς ανιχνευτές-ηλεκτρονικούς σαρωτές (scanners ) για να πιστοποιούν την νομιμότητα κυκλοφορίας του βυτιοφόρου πριν τη φόρτωση και πριν την εκφόρτωση ή την εξαγωγή των καυσίμων. Β. ΑΝΤΙΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Στα ναυπηγεία Ελευσίνας ναυπηγούνται ήδη μετά από διαγωνισμό, τα δύο (2) πρώτα αντιλαθρεμπορικά πλοία της Τελωνειακής Υπηρεσίας κι έτσι πολύ σύντομα οι τελωνειακοί υπάλληλοι θα μπορούν να επιχειρούν και πάλι στις ελληνικές θάλασσες. Παράλληλα προετοιμάζεται νέος διαγωνισμός για κατασκευή άλλων πέντε (5) πλοίων, (τριών ανοικτής θαλάσσης και δύο εντός και πέριξ λιμένων) και έχει συσταθεί ήδη η Επιτροπή που θα ορίσει τις προδιαγραφές των νέων σκαφών. Γ. ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ. Δόθηκε εντολή στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. να προχωρήσει στην ενοικίαση, για μικρό χρονικό διάστημα, ενός ελικοπτέρου το οποίο θα είναι διαθέσιμο όλο το 24ωρο να επιχειρεί σε οποιοδήποτε σημείο απαιτηθεί, ώστε με την εναέρια κάμερα να μεταδίδει εικόνα στο θάλαμο επιχειρήσεων. Μετά το πέρας του χρόνου ενοικίασης θα αξιολογηθεί η επιχειρησιακή δυνατότητα του συγκεκριμένου μέσου στη δίωξη του λαθρεμπορίου στη θάλασσα και εάν κριθεί αποτελεσματική, θα δρομολογηθεί η απόκτηση ελικοπτέρου για την Τελωνειακή Υπηρεσία. 6

7 5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Α ΦΑΣΗ (ΑΜΕΣΟ ΜΕΤΡΟ) Δημιουργείται στην 33η Δ/νση Ελέγχου της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, όπου εγκαθίστανται συστήματα πληροφορικής τα οποία με χρήση του διαδικτύου, θα παρακολουθούν την κίνηση όλων των δεξαμενοπλοίων μέσω του προγράμματος A.I.S. (Automatic Identification System), με ειδικό πομποδέκτη. Παράλληλα ο θάλαμος επιχειρήσεων μέσω του τερματικού του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων αποκτά πρόσβαση στο ηλεκτρονικό βιβλίο ατελούς παραλαβής καυσίμων (Η.Β.Α.ΠΑ.Κ.) κάθε εφοδιαζόμενου πλοίου. Έτσι για κάθε εφοδιαστικό πλοίο στο οποίο φορτώνεται ποσότητα αφορολογήτου καυσίμου για να εφοδιάσει άλλο πλοίο, ο θάλαμος επιχειρήσεων της 33ης Δ/νσης Ελέγχου, που θα ενημερώνεται για την κατάθεση των τελωνειακών παραστατικών εφοδιασμού μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.), θα μπορεί με το «χάρτη πλοίων πραγματικού χρόνου» : να εντοπίζει το στίγμα του εφοδιαστικού πλοίου, να παρακολουθεί τη μετακίνηση του προς το σημείο του εφοδιαζόμενου πλοίου να ελέγχει εάν προσεγγίζουν το εφοδιαστικό και το εφοδιαζόμενο πλοίο, να εποπτεύει την πορεία του μετά το πέρας του εφοδιασμού προς το σημείο πρόσδεσης, στο δηλωθέν αγκυροβόλιο του και, να ελέγχει την αναγκαιότητα της χορηγούμενης ποσότητας καυσίμου. 7

8 Β ΦΑΣΗ Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, εξοπλίζεται με ειδικό ΔΕΚΤΗ-ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, όπου λαμβάνονται όλα τα σήματα τόσο των συστημάτων εντοπισμού θέσης των βυτιοφόρων (G.P.S.) όσο και των συστημάτων ηλεκτρονικής σφράγισης όλων των εφοδιαστικών μέσων. Οι αισθητήρες αυτοί καθώς και τα ηλεκτρονικά συστήματα μετάδοσης σημάτων (SMS-G.P.R.S.), που μεταδίδουν σήματα μέσω τηλεματικής χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, θα ελέγχονται έκτακτα και περιοδικά από ειδικούς τεχνικούς της Γ.Γ.Π.Σ. για τυχόν παραβίαση τους ή παρέμβαση στο λογισμικό τους. Έτσι με βάση τα στοιχεία που θα λαμβάνει μέσω των συστημάτων τηλεματικής και ελέγχου ροής από τους αισθητήρες με συνεχή αναμετάδοση σημάτων (SMS/G.P.R.S.) σε συνδυασμό με τη μετάδοση σημάτων εντοπισμού θέσης μέσω των συστημάτων A.I.S. (στα εφοδιαστικά πλοία) ή απλού GPS (στα βυτιοφόρα), ο θάλαμος επιχειρήσεων, εκτός απ όσα αναφέρθηκαν στην Α ΦΑΣΗ λειτουργίας του, θα παρακολουθεί: πως και που κινείται το εφοδιαστικό πλοίο ή το βυτιοφόρο και τις τυχόν παρεκκλίσεις από το δρομολόγιο του, που σταματά και πότε αποσφραγίζεται και εκφορτώνει το καύσιμο και, πόσο καύσιμο παραδόθηκε. Για την εφαρμογή της Β ΦΑΣΗΣ η ειδική Επιτροπή που έχει συσταθεί με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, θα ορίσει τις προδιαγραφές του ΔΕΚΤΗ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ που θα αποκτηθεί και θα εγκατασταθεί στο κέντρο ελέγχου-θάλαμο επιχειρήσεων μετά από διαγωνισμό. Η εγκατάστασή του θα γίνει μετά την πιστοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων για την λειτουργικότητα, την αξιοπιστία και την φερεγγυότητα τους. 8

9 Σημειώνεται ότι η προμήθεια και η εγκατάσταση των συστημάτων εντοπισμού θέσης και των συστημάτων ηλεκτρονικής σφράγισης ελέγχου και καταγραφής των αφορολόγητων καυσίμων, καθώς και η εγκατάσταση του ΔΕΚΤΗ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, θα επιδοτηθούν από προγράμματα του ΕΣΠΑ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αθήνα, 31/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. «πρατήριο» «εγκατάσταση» γ. «πρατηριούχος» «υπεύθυνος εγκατάστασης» ε. «ακροσωλήνιο» «στόμιο σωλήνα πληρώσεως»

α. «πρατήριο» «εγκατάσταση» γ. «πρατηριούχος» «υπεύθυνος εγκατάστασης» ε. «ακροσωλήνιο» «στόμιο σωλήνα πληρώσεως» Σχόλια Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Φ2-2022/14.11.2012, την απόφαση 40534/4859/16.8.2013, την ΠΟΛ.1206/30.8.2013, την Φ2 515/24.2.2014 και την Φ2 2204/4.9.2014 και την κ.υ.α. 79789/31.12.2014 (Βλέπε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3052 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) σε μεταφορικά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα 14/11/2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-2022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. /ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81 Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ Πληροφ.: Eδ.

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 22/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αριθ. Φακέλου: 631.1/15 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Σχεδίου: 718 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.5 ηµ/νία έγκρ. 2/1/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων Ταχ. /νση: Αµαξοστάσιο ήµου Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΠΗΗΟΠ-ΟΘΛ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Α2 861/14.8.2013 Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Αριθμ. Α2 861/14.8.2013 Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Αριθμ. Α2 861/14.8.2013 Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Αθήνα, 14 /08/ 2013 Αρ. Πρωτ.: Α2 861 (ΦΕΚ Β' 2044/22-08-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014 Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 1/181 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ Υ.Ε.Ν. Η αποστολή του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 418 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΓΛΛΠΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 3 η (2013)

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΓΛΛΠΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 3 η (2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δνση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TMHMA A ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 104 37 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κων/νος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ12Η-Μ4Π ΕΙΑΓΨΓΗ

ΑΔΑ: ΒΛ12Η-Μ4Π ΕΙΑΓΨΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5041331 ΕΞ 2013 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β, Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ46Φ-Τ0Π ΔΡΑΣΗ. «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛ46Φ-Τ0Π ΔΡΑΣΗ. «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Γενικά για το Πλαίσιο της Προκηρυσσόµενης ράσης... 6 2.1. Φορέας Υλοποίησης της ράσης Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρατείνεται η ισχύ των κωδικών πρόσβασης

Παρατείνεται η ισχύ των κωδικών πρόσβασης ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Παρατείνεται η ισχύ των κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήταν εγγεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TAXISnet,

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Διπλωματικής E- Μaritime: Εφαρμογές & Υπηρεσίες Ηλ-Ναυτιλίας

Προσχέδιο Διπλωματικής E- Μaritime: Εφαρμογές & Υπηρεσίες Ηλ-Ναυτιλίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- LOGISTICS Προσχέδιο Διπλωματικής E- Μaritime: Εφαρμογές & Υπηρεσίες Ηλ-Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΜΕ) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕE) ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΜΕ) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕE) ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΜΕ) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕE) ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας για την Ανάπτυξη και Ολοκλήρωση ενός συστήματος ΤΠΕ Σχεδιασμού Ελλιμενισμού στο Λιμένα Θεσσαλονίκης

Μελέτη Σκοπιμότητας για την Ανάπτυξη και Ολοκλήρωση ενός συστήματος ΤΠΕ Σχεδιασμού Ελλιμενισμού στο Λιμένα Θεσσαλονίκης Project LOSAMEDCHEM - How could the logistics and the safety of the transports of chemicals be improved in the Mediterranean area ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 10 Το γράμμα της σύνταξης 14 Λουκέτο σε πρατήρια χωρίς σύστημα εισροών-εκροών 18 Συνεχείς συσκέψεις για την επίλυση των προβλημάτων εγκατάστασης των συστημάτων εισροών-εκροών 20 Σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΝΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΝΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΣΕΒΕΕ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Αχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2960/22-11-01 (ΦΕΚ Α 265/22-11-01) : Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ETK)

Ν. 2960/22-11-01 (ΦΕΚ Α 265/22-11-01) : Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ETK) Ν. 2960/22-11-01 (ΦΕΚ Α 265/22-11-01) : Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ETK) Όπως τροποποιηθηκε με Ν. 2992/02 ΦΕΚ 54 Α Ν. 3052/02 ΦΕΚ 221/Α Ν. 3153/03 ΦΕΚ 153/Α Ν. 3156/03 ΦΕΚ 157/Α Ν. 3190/03 ΦΕΚ 249/Α Ν.

Διαβάστε περισσότερα