ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2 ΕΡΕΥΝΑ στα πλαίσια του προγράμματος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ Αναμόρφωση και Αναβάθμιση των Μαθηματικών Σπουδών στην Ελλάδα Απόψεις και εμπειρίες πτυχιούχων Μαθηματικών που είναι στην αγορά εργασίας ΑΘΗΝΑ 998

3 Αρμόδια επιτροπή για τη δειγματοληψία και την ανάλυση των δεδομένων : Κουνιάς Στρατής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Δαμιανού Χαράλαμπος Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Αντωνοπούλου Γεωργία Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του τομέα Στατιστικής και Επιχ. Έρευνας Μπελετσιώτη Σοφία Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του τομέα Στατιστικής και Επιχ. Έρευνας Χαλδαίου Γεωργία Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του τομέα Στατιστικής και Επιχ. Έρευνας

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή- Λίγα λόγια για τη διεξαγωγή της έρευνας 5 Ερωτηματολόγιο 8 Ανάλυση για το Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ανάλυση καθεμιάς από τις ερωτήσεις - Συσχέτιση μεταξύ των ερωτήσεων Ανάλυση για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 68 - Ανάλυση καθεμιάς από τις ερωτήσεις 69 - Συσχέτιση μεταξύ των ερωτήσεων 8 Ανάλυση για το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ανάλυση καθεμιάς από τις ερωτήσεις - Συσχέτιση μεταξύ των ερωτήσεων Γενικά συμπεράσματα 5

5 Σκοπός της έρευνας Τα Τμήματα Μαθηματικών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Ιωαννίνων και Κρήτης συνεργάζονται σε ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΕΠΕΑΕΚ, Ενέργεια..α, Πρoγράμματα Σπουδών - Συγγράμματα) με τίτλο: «Μαθηματικά για το : Αναμόρφωση και Αναβάθμιση των Μαθηματικών Σπουδών στην Ελλάδα» Το πρόγραμμα έχει ως άμεσο στόχο τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας δοκιμαστικής αναμόρφωσης του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών στα τρία συνεργαζόμενα Τμήματα. Ο τελικός στόχος είναι η αναβάθμιση των μαθηματικών σπουδών στην Ελλάδα, ώστε να συμβαδίζουν με τις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Για αυτή την αναμόρφωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών ήταν απαραίτητο να γνωρίσουμε τις απόψεις και τις εμπειρίες των πτυχιούχων Μαθηματικών που είναι στην αγορά εργασίας, και για το σκοπό αυτό διεξήχθη η παρακάτω έρευνα. Η ανάλυση για κάθε τμήμα Μαθηματικών (Αθηνών, Ιωαννίνων, Κρήτης) έγινε ξεχωριστά. Σχεδιασμός του ερωτηματολογίου Έχοντας κατανοήσει τους στόχους της έρευνας, συντάξαμε μια σειρά ερωτήσεων, έτσι ώστε οι απαντήσεις τους να δώσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες. Τοποθετήσαμε τις ερωτήσεις σε μια λογική σειρά ώστε να τις κάνουμε όσο το δυνατό πιο ενδιαφέρουσες και αποτελεσματικές, και φροντίσαμε το ερωτηματολόγιο να επιτρέπει την επεξεργασία των αποτελεσμάτων με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εφόσον ετοιμάστηκε το ερωτηματολόγιο, πριν να πάρει την τελική του μορφή (σελίδα ), έγινε μία δοκιμαστική έρευνα στο 9% περίπου του τελικού δείγματος (5 άτομα) για να διαπιστωθεί αν α) το ερωτηματολόγιο κρατάει το ενδιαφέρον μέχρι τέλους β) η σειρά των ερωτήσεων είναι σωστή γ) ο χρόνος που απαιτείται για να συμπληρωθεί είναι λογικός δ) δεν υπάρχουν δυσνόητες έννοιες ε) πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στη σύνταξη των ερωτήσεων πολλαπλής εκλογής Πρέπει να σημειωθεί ότι στη δοκιμαστική έρευνα, η συλλογή των πληροφοριών έγινε τηλεφωνικά για να είναι όσο το δυνατό πιο γρήγορη. Η εκλογή και ο καθορισμός του δείγματος Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών Ο πληθυσμός της έρευνας είναι μαθηματικοί που έχουν αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο διάστημα Το μέγεθος του πληθυσμού είναι 57. Αποφασίσαμε να γίνει συστηματική δειγματοληψία. Υπολογίσαμε ότι το μέγεθος του τελικού δείγματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 5. Για το λόγο αυτό η δειγματοληψία έγινε με βήμα 5, οπότε το μέγεθος του αρχικού δείγματος ήταν 8. Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ο πληθυσμός της έρευνας είναι μαθηματικοί που έχουν αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο διάστημα Το μέγεθος του πληθυσμού 5

6 είναι. Αποφασίσαμε να γίνει συστηματική δειγματοληψία. Η δειγματοληψία έγινε με βήμα, οπότε το μέγεθος του αρχικού δείγματος ήταν. Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ο πληθυσμός της έρευνας είναι μαθηματικοί που έχουν αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο διάστημα Το μέγεθος του πληθυσμού είναι 95. Αποφασίσαμε να γίνει συστηματική δειγματοληψία. Η δειγματοληψία έγινε με βήμα, οπότε το μέγεθος του αρχικού δείγματος ήταν 9. Συλλογή των πληροφοριών Η συλλογή των πληροφοριών έγινε ταχυδρομικά. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι σε κάθε επιστολή επισυνάπτονταν ο απαντητικός φάκελος με πληρωμένα ταχυδρομικά τέλη. Επίσης, πάνω στο ερωτηματολόγιο σημειώνονταν ένας κωδικός - Δ. (σελίδα 7) που αντιστοιχούσε σε ένα άτομο του δείγματος, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ποια άτομα θα στείλουν απαντητική επιστολή. Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών Πριν να αποστείλουμε τα ερωτηματολόγια, προσπαθήσαμε να εξακριβώσουμε τηλεφωνικά τις διευθύνσεις των ατόμων που ανήκαν στο δείγμα μας και να τους ενημερώσουμε για τους σκοπούς της έρευνας. Τελικά καταφέραμε να επικοινωνήσουμε με άτομα από το δείγμα μας και να απορρίψουμε άλλα άτομα από το αρχικό δείγμα αφού δεν μπορέσαμε να τους εντοπίσουμε από τηλεφωνικούς καταλόγους και εξακριβώσαμε ότι τα τηλέφωνα και οι διευθύνσεις που είχαν ως φοιτητές δεν ίσχυαν. Εφόσον το μέγεθος του αρχικού δείγματος ήταν 8, στείλαμε 6 επιστολές. Τα περισσότερα άτομα με τα οποία επικοινωνήσαμε έδειξαν αυξημένο ενδιαφέρον για αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν στο τμήμα από όπου αποφοίτησαν. Τελικά από τις 6 επιστολές που στείλαμε πήραμε απαντήσεις (5%). Αντιμετωπίσαμε το σχετικά χαμηλό ποσοστό των απαντήσεων με την αποστολή μιας δεύτερης υπενθυμητικής επιστολής, στα άτομα που δεν είχαν απαντήσει, λαμβάνοντας υπόψη τον κωδικό -Δ.. Από τις υπενθυμητικές επιστολές πήραμε άλλες απαντήσεις. Έτσι το μέγεθος του τελικού δείγματος διαμορφώθηκε σε 6. Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν έγινε εξακρίβωση των διευθύνσεων των ατόμων που ανήκαν στο δείγμα. Εφόσον το μέγεθος του δείγματος ήταν, στάλθηκαν επιστολές από τις οποίες πήραμε 76 απαντήσεις. Δεν στάλθηκαν υπενθυμητικές επιστολές, οπότε το μέγεθος του τελικού δείγματος ήταν τελικά 76. (Πρέπει να σημειώσουμε ότι λάβαμε άλλες 9 απαντήσεις οι οποίες έφτασαν καθυστερημένα και ενώ η ανάλυση είχε ήδη πραγματοποιηθεί, οπότε δεν ελήφθησαν υπόψη.) Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης Για το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεν έγινε εξακρίβωση των διευθύνσεων των ατόμων που ανήκαν στο δείγμα. Εφόσον το μέγεθος του δείγματος ήταν 9, στάλθηκαν 9 επιστολές από τις οποίες πήραμε απαντήσεις. Αντιμετωπίσαμε το σχετικά χαμηλό ποσοστό των απαντήσεων με την αποστολή μιας δεύτερης υπενθυμητικής επιστολής, στα άτομα που δεν είχαν απαντήσει, λαμβάνοντας υπόψη τον κωδικό -Δ.. Από τις 6

7 6 υπενθυμητικές επιστολές πήραμε άλλες απαντήσεις. Έτσι το μέγεθος του τελικού δείγματος διαμορφώθηκε σε. Ανάλυση της έρευνας και η συγγραφή της έκθεσης Η ανάλυση της έρευνας και η συγγραφή της έκθεσης έγινε στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Σημειώνουμε ότι σε όλους τους ελέγχους υποθέσεων που κάναμε, θεωρήσαμε ως επίπεδο σημαντικότητας α = 5%. 7

8 ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 8

9 ΑΝΑΛΥΣΗ για το ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

10 Ερώτηση Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας είχατε εργασία πλήρους απασχόλησης; ΝΑΙ ΟΧΙ Ερώτηση Μετά την αποφοίτησή σας, συνεχίζετε να εργάζεστε στην ίδια δουλειά; ΝΑΙ ΟΧΙ Επισημαίνεται ότι σε αυτήν την ερώτηση έχουν απαντήσει μόνο εκείνοι που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είχαν εργασία πλήρους απασχόλησης, οπότε τα ποσοστά δίνονται επί αυτών. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό αυτών που συνεχίζουν να εργάζονται στην ίδια δουλειά είναι σημαντικό (6%). Στον παρακάτω πίνακα δίνουμε τα ποσοστά αυτών που συνεχίζουν και μετά την αποφοίτησή τους να εργάζονται στην ίδια δουλειά ως προς τη χρονική περίοδο που έχουν αποφοιτήσει.

11 Ερώτηση Τώρα είστε εργαζόμενος; ΝΑΙ ΟΧΙ 5,% ΝΑΙ ΟΧΙ 95,% Ερώτηση Σε πόσο χρόνο μετά τη λήψη του πτυχίου σας, αρχίσατε να εργάζεστε; (για τους άνδρες δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας). Μετά από.... χρόνια. Στην ερώτηση αυτή απάντησαν 8 άτομα, επειδή οι υπόλοιποι είναι άνεργοι. Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τα εξής στοιχεία: Μέσος όρος (μέσος χρόνος εύρεσης εργασίας μετά τη λήψη του πτυχίου) =,59 Διάμεσος (τιμή που χωρίζει τα δεδομένα σε δυο ίσα μέρη) =, Διασπορά (μέτρο μεταβλητότητας των τιμών) =,7 Τυπική απόκλιση (μέτρο μεταβλητότητας των τιμών) =,9 Ελάχιστος χρόνος εύρεσης εργασίας μετά τη λήψη του πτυχίου =, Μέγιστος χρόνος εύρεσης εργασίας μετά τη λήψη του πτυχίου =, 5-οστό ποσοστιαίο σημείο (τιμή για την οποία το 5% των παρατηρήσεων είναι μικρότερο ή ίσο αυτής) =, 75-οστό ποσοστιαίο σημείο (τιμή για την οποία το 75% των παρατηρήσεων είναι μικρότερο ή ίσο αυτής) =, Ενδοτεταρτημοριακό εύρος (εκφράζει το πλάτος στο οποίο βρίσκονται οι μισές παρατηρήσεις ) =, Παρακάτω δίνουμε το Box and Whisker Plot, στο οποίο φαίνονται η διάμεσος, το 5-οστό ποσοστιαίο σημείο, το 75-οστό ποσοστιαίο σημείο και οι εξωτερικές παρατηρήσεις (outliers), οι οποίες παριστάνονται με. Box-and-Whisker Plot

12 Ερώτηση 5 Το πτυχίο του Μαθηματικού βοήθησε στην επαγγελματική σας εξέλιξη /εξεύρεση δουλειάς. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ,67%,%,%,% ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ,% Παρατηρούμε ότι περισσότερο από το 7% του δείγματός μας δηλώνουν ότι το πτυχίο του Μαθηματικού βοήθησε στην επαγγελματική τους εξέλιξη /εξεύρεση δουλειάς πολύ ή πάρα πολύ. Ερώτηση 6 Εργάζεστε: - Σε δημόσιο σχολείο (Γυμνάσιο, Λύκειο) - Σε ιδιωτικό σχολείο (Γυμνάσιο, Λύκειο) - Σε φροντιστήριο - Παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα - Σε άλλο εκπαιδευτικό οργανισμό ΑΕΙ ΤΕΙ ΙΕΚ ΚΕΣ Άλλο - Στο δημόσιο τομέα (εκτός από εκπαίδευση) - Στον ιδιωτικό τομέα (εκτός από εκπαίδευση) - Σε ιδιωτική /οικογενειακή επιχείρηση - Άλλο. Αναφέρατε. Σχόλια: Το 6% περίπου του δείγματος εργάζεται σε κάποιο εκπαιδευτικό οργανισμό, το % περίπου στο δημόσιο τομέα, το % στον ιδιωτικό τομέα, το 5% περίπου σε ιδιωτική /οικογενειακή επιχείρηση, ενώ το % περίπου κάπου αλλού. Συγκεκριμένα έχουμε τον παρακάτω πίνακα: 6

13 Εργάζεστε: Συχνότητα Ποσοστό Σε δημόσιο σχολείο (Γυμνάσιο, Λύκειο),7 Σε ιδιωτικό σχολείο (Γυμνάσιο, Λύκειο) 9,59 Σε φροντιστήριο,7 Παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα 7,6 ΑΕΙ, ΙΕΚ,6 Σε άλλο εκπαιδευτικό οργανισμό,97 Στο δημόσιο τομέα(εκτός από εκπαίδευση) 8,8 Στον ιδιωτικό τομέα (εκτός από εκπαίδευση),9 Σε ιδιωτική /οικογενειακή επιχείρηση 8,56 Άλλο, Σύνολο 5 5% % % % % 5% % % 5% % 6% 5% % % % 5% % Äçìüóéï Ó ïëåßï Éäéùôéêü Ó ïëåßï ÖñïíôéóôÞñéï Éäéáßôåñá ÁÅÉ ÉÅÊ ëëï åêð. ïñãáíéóìü Äçìüóéï ÔïìÝá Éäéùôéêü ÔïìÝá ÉäéùôéêÞ\Ïéêïã.Åðé. ëëï Ερώτηση 7 Εάν εργάζεστε σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα (εκτός από εκπαίδευση), αναφέρατε σε ποιό ακριβώς κλάδο - Τράπεζα - Ασφαλιστική εταιρεία - Τηλεπικοινωνίες - Βιομηχανία - Εμπορική επιχείρηση - Αεροπορική / ναυτιλιακή εταιρεία - Γραφείο μελετών - Τουριστική επιχείρηση - - Επιχείρηση παραγωγής ενέργειας - Άλλο. Αναφέρατε.. 7

14 Αναλύοντας αρχικά αυτήν την ερώτηση, τα άτομα που είχαν απαντήσει κάτι άλλο ήταν περίπου %. Για το λόγο αυτό, δημιουργήσαμε πρόσθετες μεταβλητές και συγκεκριμένα τις παρακάτω: - Software House - Υπουργείο - Τοπική Αυτοδιοίκηση - Χρηματιστηριακή Εταιρεία - Εταιρεία έρευνας Αγοράς, Στατιστικές Υπηρεσίες,% 5,% 5,%,% 5,%,% 5,%,% ÔñÜðåæá ÁóöáëéóôéêÞ åôáéñåßá,% 5,% 8,% 8,% 6,67% 5,%,%,% 5,%,%,67%,67% Ôçëåðéêïéíùíßåò ÅìðïñéêÞ Åðé åßñçóç Áåñïð./Íáõôéë.Åôáéñåßá Ãñáöåßï Ìåëåôþí Åðé åéñ.ðáñáã.åíýñãåéáò Software House Õðïõñãåßï ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç ñçìáôéóôçñ.åôáéñåßá Åôáéñåßá ñåõíáò ÁãïñÜò ëëï Σχόλιο: Υπογραμμίζουμε ότι στην συγκεκριμένη ερώτηση απάντησαν μόνο εκείνοι που δεν εργάζονται στην εκπαίδευση, οπότε τα παραπάνω ποσοστά δίνονται επί αυτών. Ερώτηση 8 Ποιά ακριβώς είναι η ειδικότητα στην εργασία σας; - Εκπαίδευση - Πληροφορική - Επιχειρησιακή Έρευνα - Στατιστική - Χρηματιστηριακά - Οικονομικά - Αναλογιστικά - Ασφαλιστικά - Έρευνα/μελέτες - Διοίκηση - Έλεγχος ποιότητας - Άλλο. Αναφέρατε. Αναλύοντας αρχικά αυτήν την ερώτηση, τα άτομα που είχαν απαντήσει κάτι άλλο ήταν περίπου %. Για το λόγο αυτό, δημιουργήσαμε πρόσθετες μεταβλητές και συγκεκριμένα τις παρακάτω: 8

15 - Επιμόρφωση, εισήγηση σεμιναρίων - Εκπαίδευση Πληροφορικής - Εμπόριο - Υπάλληλος - Marketing, Πωλήσεις Τελικά, τα ποσοστά επί των ατόμων που εργάζονται, αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 6,% 56,58% 5,%,%,%,%,5%,95% 5,6%,%,97%,%,9%,97%,97%,95%,66%,6%,66%,%,% Åêðáßäåõóç ÐëçñïöïñéêÞ ÓôáôéóôéêÞ ñçìáôéóôçñéáêü-ïéêïíïìéêü ÁíáëïãéóôéêÜ-ÁóöáëéóôéêÜ ñåõíá-ìåëýôåò Äéïßêçóç ëåã ïò Ðïéüôçôáò Åðéìüñöùóç-Åêðáßäåõóç Åêðáßäåõóç ÐëçñïöïñéêÞò Åìðüñéï ÕðÜëëçëïò ÐùëÞóåéò,Marketing ëëï Ερώτηση 9 Προσληφθήκατε με: - Επετηρίδα - Διαγωνισμό ή κάποια άλλη διαδικασία επιλογής, π.χ. συνέντευξη - Κοινωνικές ή πολιτικές γνωριμίες - Άλλο. Αναφέρατε 9

16 ,9%,8% 7,7% Επετηρίδα Διαγωνισμός- Συνέντευξη Κοινωνικές- Πολιτικές γνωριμίες Άλλοι τρόποι 7,7% Για τους εργαζόμενους μαθηματικούς μας ενδιαφέρει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο προσλήφθηκαν στην τωρινή τους εργασία. Έτσι, το 7,7% προσλήφθηκε με επετηρίδα, το 7,7% με διαγωνισμό ή συνέντευξη, το,9% με κοινωνικές - πολιτικές γνωριμίες και το,8% με άλλους τρόπους (ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ). Ερώτηση Προσπαθήσατε να βρείτε δουλειά κυρίως: - στο δημόσιο τομέα - στον ιδιωτικό τομέα - και στους δύο τομείς χωρίς διάκριση - πουθενά 9,9%,5% Δημόσιος τομέας Ιδιωτικός τομέας Και στους δύο τομείς Πουθενά,% 6,%

17 Ερώτηση Η κατεύθυνση που ακολουθήσατε στα πλαίσια των σπουδών σας, ήταν: - Θεωρητικά Μαθηματικά - Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Άλλη. Αναφέρατε - Δεν υπήρχε τότε διαχωρισμός σε κατευθύνσεις 5,9%,8% Θεωρητικά Μαθηματικά Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Άλλη Δεν υπήρχε δ ό 6,%,6%

18 Ερώτηση Tι ρόλο έπαιξαν τα παρακάτω μαθήματα των προπτυχιακών σπουδών για την επαγγελματική σας αποκατάσταση; Μαθηματικής Ανάλυσης Άλγεβρας και Γεωμετρίας Στατιστικής και Επιχ. Έρευνας Πληροφορικής και Αριθμ. Ανάλυσης Διδακτικής των Μαθηματικών Άλλα μαθήματα: ) ) ) ) ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΛΙΓΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 8 6 ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΛΙΓΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ,ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ,ΕΠ.ΕΡΕΥΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ,ΑΡ.ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

19 Ερώτηση Πώς αξιολογείτε τις παρακάτω ενδεχόμενες δραστηριότητες του Τμήματος Μαθηματικών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων; Διδασκαλία Πληροφορικής Διδασκαλία ξένων γλωσσών Διδασκαλία Λογιστικής- Φορολογικών Διδασκαλία Χρηματοοικονομικών Διδασκαλία Διοίκησης Επιχειρήσεων Διδασκαλία Αναλογισμού- Ασφαλιστικών Εργαστηριακή εξάσκηση σε πακέτα μαθηματικά, στατιστικά, διδακτικής, επεξεργασία κειμένου. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας Δημιουργία γραφείου ευρέσεως εργασίας Διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων από στελέχη επιχειρήσεων Συμμετοχή φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα Άλλο. Αναφέρατε: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΛΙΓΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

20

21 5

22 6

23 7

24 Παρατηρούμε ότι όλες οι παραπάνω ενδεχόμενες δραστηριότητες του τμήματος Μαθηματικών, αξιολογούνται ως πολύ σημαντικές και σημαντικές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 6%. Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά στην περίπτωση της διδασκαλίας πληροφορικής, της δημιουργίας γραφείου ευρέσεως εργασίας,της εργαστηριακής εξάσκησης των φοιτητών σε πακέτα και της συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα, το ποσοστό των ερωτηθέντων που κρίνει αυτές ως πολύ σημαντικές ξεπερνά το 5%. 8

25 Ερώτηση 5 Από την απόκτηση του πτυχίου σας μέχρι σήμερα πόσα συνολικά χρόνια υπηρεσίας έχετε σε οποιαδήποτε εργασία;(αναφέρατε,,,, κ.λ.π.),88% 7,5% ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ 6 7 ΧΡΟΝΙΑ 9,8%,5% Δ. Φύλο: Άνδρας Γυναίκα Δ. Έτος εγγραφής στο Πανεπιστήμιο.... Δ.5 Έτος αποφοίτησης:. Για τη μέση διάρκεια σπουδών, υπολογίσαμε τις διαφορές : έτος αποφοίτησης- έτος εγγραφής και πήραμε τα εξής στοιχεία: Μέσος όρος (μέση διάρκεια σπουδών) = 5,7975 Διάμεσος (τιμή που χωρίζει τα δεδομένα σε δυο ίσα μέρη) = 5, Διασπορά (μέτρο μεταβλητότητας των τιμών) =,579 Τυπική απόκλιση (μέτρο μεταβλητότητας των τιμών) =,6 Ελάχιστη διάρκεια σπουδών =, Μέγιστη διάρκεια σπουδών =, 5-οστό ποσοστιαίο σημείο (τιμή για την οποία το 5% των παρατηρήσεων είναι μικρότερο ή ίσο αυτής) = 5, 75-οστό ποσοστιαίο σημείο (τιμή για την οποία το 75% των παρατηρήσεων είναι μικρότερο ή ίσο αυτής) = 6, 9

26 Ενδοτεταρτημοριακό εύρος (εκφράζει το πλάτος στο οποίο βρίσκονται οι μισές παρατηρήσεις ) =, Παρακάτω δίνουμε το Box and Whisker Plot, στο οποίο φαίνονται η διάμεσος, το 5-οστό ποσοστιαίο σημείο, το 75-οστό ποσοστιαίο σημείο και οι εξωτερικές παρατηρήσεις (outliers), οι οποίες παριστάνονται με. Παραθέτουμε και το ακόλουθο διάγραμμα ποσοστών: 6 Χρόνια 5 Χρόνια 6 Χρόνια 7 Χρόνια 8-9 Χρόνια - Χρόνια

27 Δ.6 Βαθμός πτυχίου: Καλώς Λίαν Καλώς Αριστα Στο παρακάτω διάγραμμα δίνονται τα ποσοστά των Μαθηματικών, που έγιναν πτυχιούχοι στο διάστημα και αποφοίτησαν με βαθμό πτυχίου καλώς, λίαν καλώς και άριστα. Δ.7 Έχετε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές;,6%,5% ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ 76,88%

28 Σε πόσα χρόνια μετά τη λήψη του πτυχίου άρχισαν να εργάζονται, σε σχέση με το φύλο (Ερώτηση Δ) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του φύλου και του χρόνου που άρχισαν να εργάζονται μετά τη λήψη του πτυχίου (P-Value =.656, Df = ). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: -,5 χρόνια -,5 χρόνια - χρόνια Άνδρας 8 5,7% 8,57% 7 5,7% Γυναίκα 8,8% 9,9%,% παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του φύλου. Συγκεκριμένα, το 5,7% των ανδρών βρήκαν δουλειά σε -,5 χρόνια, το 8,8% των γυναικών βρήκαν δουλειά σε -,5 χρόνια και ανάλογα για τα υπόλοιπα. Σε πόσα χρόνια μετά τη λήψη του πτυχίου άρχισαν να εργάζονται, σε σχέση με το βαθμό πτυχίου (Ερώτηση Δ6) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του βαθμού πτυχίου και του χρόνου που άρχισαν να εργάζονται μετά τη λήψη του πτυχίου (P-Value =.789, Df = ). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: -,5 χρόνια -,5 χρόνια - χρόνια Καλώς 8 5,7% 8,57% 7 5,7% Λίαν Καλώς 9 7,5% 9,5% % Άριστα 66,67% %,% παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του βαθμού πτυχίου. Συγκεκριμένα, το 5,7% αυτών που είχαν βαθμό πτυχίου «Καλώς» βρήκαν δουλειά σε -,5 χρόνια, το 7,5% αυτών που είχαν βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς» βρήκαν δουλειά σε -,5 χρόνια, το 66,67% αυτών που είχαν βαθμό πτυχίου «Άριστα» βρήκαν δουλειά σε -,5 χρόνια και ανάλογα για τα υπόλοιπα.

29 Σε πόσα χρόνια μετά τη λήψη του πτυχίου άρχισαν να εργάζονται, σε σχέση με την κατεύθυνση που ακολουθήσανε στα πλαίσια των σπουδών τους (Ερώτηση Ερώτηση ) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ της κατεύθυνσης που ακολουθήσανε στα πλαίσια των σπουδών τους και των χρόνου μετά τη λήψη του πτυχίου που άρχισαν να εργάζονται (P-Value =.75, Df = ). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: -,5 χρόνια -,5 χρόνια - χρόνια Θεωρητικά Μαθηματικά 8,8% Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 9 7,5% Δεν υπήρχαν κατευθύνσεις 7 5,6% 8,% 8,5% 5,8% 7 7,95% 9,8% 58,97% παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του χρόνου μετά τη λήψη του πτυχίου που άρχισαν να εργάζονται. Συγκεκριμένα, το 8,8% αυτών που βρήκαν δουλειά σε -,5 χρόνια ακολουθήσανε Θεωρητικά Μαθηματικά, το 7,5% αυτών που βρήκαν δουλειά σε -,5 χρόνια ακολουθήσανε Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και ανάλογα για τα υπόλοιπα. Πόσο βοήθησε το πτυχίο του Μαθηματικού στην επάγγελματική τους εξέλιξη/εξεύρεση δουλειάς, σε σχέση με το φύλο (Ερώτηση 5 Δ) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του φύλου και του πόσο βοήθησε το πτυχίο του Μαθηματικού στην επάγγελματική τους εξέλιξη/εξεύρεση δουλειάς (P-Value =.899, Df = ). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ Άνδρας 9,%,77%,% 5,%,57% Γυναίκα 6,6%,7% 6,6% 7,7% 9,8% παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του φύλου.

30 Πόσο βοήθησε το πτυχίο του Μαθηματικού στην επάγγελματική τους εξέλιξη/εξεύρεση δουλειάς, σε σχέση με το έτος αποφοίτησης (Ερώτηση 5 Δ5) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του έτους αποφοίτησης και του πόσο βοήθησε το πτυχίο του Μαθηματικού στην επάγγελματική τους εξέλιξη/εξεύρεση δουλειάς (P-Value =.887, Df = 8). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ,%,7% 8,96% 8,77% 5,% ,9%,8% 8 9,5%,95% 5 5,7% ,7% 5,7%,% 7,% % παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του έτους αποφοίτησης. Που εργάζονται, σε σχέση με την κατεύθυνση που ακολούθησαν στα πλαίσια των σπουδών τους (Ερώτηση 6 Ερώτηση ) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ της κατεύθυνσης που ακολουθήσανε στα πλαίσια των σπουδών τους και του που εργάζονται (P-Value =.97, Df = 6). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: Θεωρητικά Μαθηματικά Εκπαίδευση 67,7% Δημόσιος τομέας (εκτός από εκπαίδευση),% Ιδιωτικός τομέας 7 (εκτός από εκπαίδευση),58% Ιδιωτική/Οικογενειακή Επιχείρηση 6,5% Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 9 5,5% 5,5% 9,7% 5,% Δεν υπήρχαν κατευθύνσεις 5 6,86% 6,87%,6%,8% παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί της κατεύθυνσης που ακολουθήσανε στα πλαίσια των σπουδών τους.

31 Σε ποιο τομέα προσπάθησαν να βρούνε δουλειά, σε σχέση με το αν έχουνε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές (Ερώτηση Δ7) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του τομέα που προσπάθησαν να βρούνε δουλειά και του αν έχουνε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές (P-Value =.65, Df = 6). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: Όχι μεταπτυχιακές σπουδές Master PHD Δημόσιος τομέας 5,% Ιδιωτικός τομέας,78% Και στους δύο τομείς 6 % Πουθενά,7%,%,% 5 5,5% %,%,% %,% παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του αν έχουνε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές (Master, Phd) ή όχι. Πόσα συνολικά χρόνια εργασίας έχουνε σε οποιαδήποτε εργασία (από την απόκτηση του πτυχίου τους μέχρι σήμερα), σε σχέση με το φύλο (Ερώτηση 5 Δ) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του φύλου και του συνολικού χρόνου εργασίας που έχουνε σε οποιαδήποτε εργασία (P-Value =., Df = ). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: -5 χρόνια 6- χρόνια -5 χρόνια 6-7 χρόνια Άνδρας 9 6,6% % 7,6% % Γυναίκα 5 % 7 % % 8 6% παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του φύλου. 5

32 Διάρκεια σπουδών σε σχέση με το φύλο (Δ5,Δ Δ) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του φύλου και της διάρκειας σπουδών (P-Value =.9, Df = ). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: χρόνια 5 χρόνια 6-7 χρόνια 8- χρόνια Άνδρας 9,9% 6,8% 8 5,5% 5,6% Γυναίκα % 6 % % 8% παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του φύλου. Διάρκεια σπουδών σε σχέση με το βαθμό πτυχίου (Δ5,Δ Δ6) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του βαθμού πτυχίου και της διάρκειας σπουδών (P-Value =, Df = 6). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: χρόνια 5 χρόνια 6-7 χρόνια 8- χρόνια Καλώς 9 8,% 9,9% 8,9% 6,9% Λίαν Καλώς 8,9% 8,9% 5,6% 6,8% Άριστα % % % % παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του βαθμού πτυχίου. Σημειώνουμε ότι το % αυτών που έχουν βαθμό πτυχίου «Άριστα» τελείωσαν σε χρόνια. Που εργάζονται, σε σχέση με τον τόπο μονίμου διαμονής (Ερώτηση 6 Δ) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του που εργάζονται και του τόπου μονίμου διαμονής (P-Value =.797, Df = ). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: 6

33 Εκπαίδευση 59 56,7% Δημόσιος τομέας (εκτός από εκπαίδευση),6% Ιδιωτικός τομέας (εκτός από εκπαίδευση),8% Ιδιωτική/Οικογενειακή 7 Επιχείρηση 6,7% Αθήνα-Πειραιάς Επαρχία 7,% 5,6% 7,89%,% παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του τόπου μονίμου διαμονής. Συγκεκριμένα, το 56,7% αυτών που μένουν στην Αθήνα- Πειραιάς εργάζονται στην εκπαίδευση, ενώ το 7,% αυτών που μένουν σε επαρχία εργάζονται στην εκπαίδευση. Που προσπάθησαν να βρούν κυρίως δουλειά οι άνεργοι (Ερώτηση Ερώτηση ) Στο δημόσιο Στον ιδιωτικό Και στους δύο Πουθενά τομέα τομέα τομείς Άνεργοι 5%,5% 5%,5% Τρόπος πρόσληψης σε σχέση με το φύλο (Ερώτηση 9 Δ) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του φύλου και του τρόπου πρόσληψης. (P-Value =,5, Df = ). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: Επετηρίδα Άνδρας,8% Γυναίκα 6,% Διαγωνισμός Συνέντευξη 6 8,9% 7,59% Κοινωνικές Πολιτικές γνωριμίες,8% 6 5,8% Άλλο (Φροντιστήριο - Οικογενειακή Επιχείρηση) 5 5,96%,% Ο πρώτος αριθμός σε κάθε κελί είναι η συχνότητα που παρατηρήθηκε και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του φύλου. 7

34 Τρόπος πρόσληψης, σε σχέση με την περίοδο αποφοίτησης (Ερώτηση 9 Δ5) Από την ανάλυση που έγινε (χ έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του χρόνου αποφοίτησης και του τρόπου πρόσληψης (P-Value =,, Df = 6). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: Επετηρίδα ,% 86-9,8% Διαγωνισμός Συνέντευξη 8,% 6,86% Κοινωνικές- Πολιτικές γνωριμίες 6,6%,8% Άλλο 5 9,9% 5,5% 9-95,% 6,67% 6,67%,% Ο πρώτος αριθμός σε κάθε κελί είναι η συχνότητα που παρατηρήθηκε και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί της περιόδου αποφοίτησης. Τρόπος πρόσληψης σε σχέση με το βαθμό πτυχίου (Ερώτηση 9 Δ6) Από την ανάλυση που έγινε(χ έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του βαθμού πτυχίου και του τρόπου πρόσληψης (P-Value =,59, Df = 6. Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: Επετηρίδα Καλώς 6 7,8% Λίαν Καλώς 9,% Άριστα,% Διαγωνισμός Συνέντευξη 5,8% 6 7,6%,% Κοινωνικές Πολιτικές γνωριμίες 6 6,67% 8,8%,% Άλλο,% 5,7%,% Ο πρώτος αριθμός σε κάθε κελί είναι η συχνότητα που παρατηρήθηκε και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του βαθμού πτυχίου. Από τον πίνακα βλέπουμε ότι από τους που απάντησαν, οι που τελείωσαν με άριστα προσλήφθηκαν με διαγωνισμό ή συνέντευξη. Σε ποιο τομέα προσπάθησαν να βρουν δουλειά, σε σχέση με το φύλο (Ερώτηση Δ) Από την ανάλυση που έγινε (χ έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του τομέα που προσπάθησαν να βρουν δουλειά και του φύλου (P- Value =,, Df = ). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: 8

35 Άνδρας 9 8,65% Γυναίκα,% Δημόσιος Τομέας Ιδιωτικός Τομέας 7 5,9% 8 7,% Και στους δυο Τομείς 8 6,5% 8,9% Πουθενά 9,6% 5,6% Ο πρώτος αριθμός σε κάθε κελί είναι η συχνότητα που παρατηρήθηκε και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του φύλου. Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι το 5,9% των ανδρών προσπαθεί να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, ενώ το 8,9% των γυναικών και στους δύο τομείς. Σε ποιο τομέα προσπάθησαν να βρουν δουλειά σε σχέση με την περίοδο αποφοίτησης (Ερώτηση -Δ5) Από την ανάλυση που έγινε (χ έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του τομέα που προσπάθησαν οι απόφοιτοι μαθηματικοί να εργαστούν και του χρόνου αποφοίτησης (P-Value =,98, Df = 6). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: Δημόσιος Τομέας 8-85,9% ,98% ,69% Ιδιωτικός Τομέας 9 7,5% 6 7,% 5,8% Και στους δυο Τομείς 9,% 7 9,5% 5 8,6% Πουθενά 7,% 7 6,8%,56% Ο πρώτος αριθμός σε κάθε κελί είναι η συχνότητα που παρατηρήθηκε και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του συνόλου των αποφοίτων στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους. Έτσι το,9 % αυτών που αποφοίτησαν την περίοδο 8-85, προσπάθησαν να εργαστούν στον δημόσιο τομέα. Αξιοσημείωτο είναι, ότι αυτοί που τελείωσαν την περίοδο 9-95 προσπάθησαν να εργαστούν κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, ενώ αυτοί που τέλειωσαν την περίοδο 8-85 προσπάθησαν να εργαστούν και στους δύο τομείς. Σε ποιο τομέα προσπάθησαν να βρουν δουλειά, σε σχέση με το βαθμό πτυχίου (Ερώτηση Δ6) Από την ανάλυση που έγινε (χ έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του τομέα που προσπάθησαν οι απόφοιτοι μαθηματικοί να βρουν δουλειά και του βαθμού πτυχίου (P-Value =,966, Df = 6). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: 9

36 Δημόσιος Τομέας Καλώς 5,9% Λίαν Καλώς 9,5% Άριστα 5,% Ιδιωτικός Τομέας 8 6,9% 5 5,7% 5,% Και στους δυο Τομείς,% 8,86% 5,% Πουθενά 9,5% 5,9%,% Από τον πίνακα διαπιστώνουμε ότι όσοι τελείωσαν με βαθμό πτυχίου άριστα προσπάθησαν να εργαστούν κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Σε ποιο τομέα προσπάθησαν να βρουν δουλειά, σε σχέση με την κατεύθυνση που ακολούθησαν (Ερώτηση Ερώτηση ) Από την ανάλυση που έγινε (χ - έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του τομέα που προσπάθησαν οι απόφοιτοι μαθηματικοί να βρουν δουλειά και της κατεύθυνσης που ακολούθησαν στα πλαίσια των σπουδών τους (P-Value =,6, Df = 6). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: Θεωρητικά Μαθηματικά Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Δεν υπήρχε διαχωρισμός σε κατευθύνσεις Δημόσιος Τομέας 9,8% 7,% 8,8% Ιδιωτικός Τομέας,75% 5,66% 9,68% Και στους δυο Τομείς 7,5%,5%,6% Πουθενά 9,8%,88%,99% παρατηρήθηκε και ο δεύτερος είναι το ποσοστό επί της κατεύθυνσης. Από τον πίνακα βλέπουμε ότι αυτοί που ακολούθησαν Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά προσπάθησαν να βρούν δουλειά κυρίως στον Ιδιωτικό Τομέα (,75%, 5,66% αντίστοιχα ). Γι' αυτούς που δεν υπήρχε διαχωρισμός σε κατευθύνσεις, το μεγαλύτερο ποσοστό (,6%) προσπάθησε να εργαστεί και στους δύο τομείς. Στη συνέχεια δίνεται ο πίνακας συχνοτήτων- ποσοστών με τα ποσοστά επί του συνόλου των στηλών.

37 Θεωρητικά Μαθηματικά Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Δεν υπήρχε διαχωρισμός σε κατευθύνσεις Δημόσιος Τομέας 5,% 5,% 7,% Ιδιωτικός Τομέας 5,5%,% 9,55% Και στους δυο Τομείς,%,% 56,67% Πουθενά,%,% 66,67 % Από τον πίνακα βλέπουμε ότι από αυτούς που προσπάθησαν να εργαστούν στον Ιδιωτικό Τομέα, το % είχε επιλέξει την κατεύθυνση των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Τι ρόλο έπαιξε η Μαθηματική Ανάλυση στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, σε σχέση με το που εργάζονται (Ερώτηση Ερώτηση 6) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του που εργάζονται και του ρόλου που έπαιξε η Μαθηματική Ανάλυση στην επαγγελματική τους αποκατάσταση (P-Value =.5, Df = 9). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: Καθόλου σημαντικό Εκπαίδευση 5,66% Δημόσιος 9 Τομέας 6,% Ιδιωτικός 5 Τομέας Οικογενειακή Επιχείρηση 55,56%,86% Λίγο σημαντικό,5%,%,8% 8,57% Σημαντικό 5,6% 6,67% 5 8,5%,9% Πολύ σημαντικό 9 7,56%,%,%,9% παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του που εργάζονται. Συγκεκριμένα, για το 5,66% αυτών που εργάζονται στην εκπαίδευση η Μαθηματική Ανάλυση δεν έπαιξε καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, για το 6,% αυτών που εργάζονται στο δημόσιο τομέα η Μαθηματική Ανάλυση δεν έπαιξε καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, για το 55,56% αυτών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα η Μαθηματική Ανάλυση δεν έπαιξε καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, ενώ για το,86% αυτών που εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση, η Μαθηματική Ανάλυση δεν έπαιξε

38 καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και ανάλογα για τα υπόλοιπα. Τι ρόλο έπαιξε η Αλγεβρα και η Γεωμετρία στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, σε σχέση με το που εργάζονται (Ερώτηση Ερώτηση 6) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του που εργάζονται και του ρόλου που έπαιξε η Άλγεβρα και η Γεωμετρία στην επαγγελματική τους αποκατάσταση (P-Value =., Df = 9). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: Καθόλου σημαντικό Εκπαίδευση 5,8% Δημόσιος Τομέας 6,5% Ιδιωτικός Τομέας 5,85% Οικογενειακή Επιχείρηση,86% Λίγο σημαντικό Σημαντικό Πολύ σημαντικό,5% 8,75% 6,8% 8,57% 8,57%,5% 6,8%,9% 6,86% 6,5%,%,9% παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του που εργάζονται. Συγκεκριμένα, για το 5,8% αυτών που εργάζονται στην εκπαίδευση η Άλγεβρα και η Γεωμετρία δεν έπαιξαν καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, για το 6,5% αυτών που εργάζονται στο δημόσιο τομέα η Άλγεβρα και η Γεωμετρία δεν έπαιξαν καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, για το 5,85% αυτών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, η Άλγεβρα και η Γεωμετρία δεν έπαιξαν καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, ενώ για το,86% αυτών που εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση, η Άλγεβρα και η Γεωμετρία δεν έπαιξαν καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και ανάλογα για τα υπόλοιπα. Τι ρόλο έπαιξε η Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα στην επαγγελματική τους αποκατάσταση σε σχέση με το που εργάζονται (Ερώτηση Ερώτηση 6) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του που εργάζονται και του ρόλου που έπαιξε η Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα στην επαγγελματική τους αποκατάσταση (P-Value =.59, Df = 9). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα:

39 Καθόλου σημαντικό Εκπαίδευση 9 7,66% Δημόσιος 6 Τομέας,% Ιδιωτικός 9 Τομέας Οικογενειακή Επιχείρηση,%,% Λίγο σημαντικό 6,77% 6,67%,79%,86% Σημαντικό 8,8% 8 5,% 8 7,59% 8,57% Πολύ σημαντικό 8,9%,% 8 7,59% 8,57% παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του που εργάζονται. Συγκεκριμένα, για το 7,66% αυτών που εργάζονται στην εκπαίδευση η Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα δεν έπαιξαν καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, για το, % αυτών που εργάζονται στο δημόσιο τομέα η Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα δεν έπαιξαν καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, για το,% αυτών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα η Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα δεν έπαιξαν καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, ενώ για το,% αυτών που εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση η Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα δεν έπαιξαν καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και ανάλογα για τα υπόλοιπα. Τι ρόλο έπαιξε η Πληροφορική και η Αριθμητική Ανάλυση στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, σε σχέση με το που εργάζονται (Ερώτηση Ερώτηση 6) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του που εργάζονται και του ρόλου που έπαιξε η Πληροφορική και η Αριθμητική Ανάλυση στην επαγγελματική τους αποκατάσταση (P-Value =.6, Df = 9). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα:

40 Καθόλου σημαντικό Εκπαίδευση 5,7% Δημόσιος Τομέας 6,67% Ιδιωτικός 6 Τομέας Οικογενειακή Επιχείρηση,69%,9% Λίγο σημαντικό Σημαντικό Πολύ σημαντικό 5,97% 6,67% 7,% 8,57% 8,8%,% 7,%,9% 8,8% 7 6,67% 9,%,86% παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του που εργάζονται. Συγκεκριμένα, για το,7% αυτών που εργάζονται στην εκπαίδευση η Πληροφορική και η Αριθμητική Ανάλυση δεν έπαιξαν καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, για το 6,67% αυτών που εργάζονται στο δημόσιο τομέα η Πληροφορική και η Αριθμητική Ανάλυση δεν έπαιξαν καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, για το,69% αυτών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα η Πληροφορική και η Αριθμητική Ανάλυση δεν έπαιξαν καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, ενώ για το,9% αυτών που εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση η Πληροφορική και η Αριθμητική Ανάλυση δεν έπαιξαν καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και ανάλογα για τα υπόλοιπα. Τι ρόλο έπαιξε η Διδακτική των Μαθηματικών στην επαγγελματική τους αποκατάσταση σε σχέση με το που εργάζονται (Ερώτηση Ερώτηση 6) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του που εργάζονται και του ρόλου που έπαιξε η Διδακτική των Μαθηματικών στην επαγγελματική τους αποκατάσταση (P-Value =., Df = 9). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα:

41 Καθόλου σημαντικό Εκπαίδευση,% Δημόσιος 8 Τομέας 7,7% Ιδιωτικός 7 Τομέας Οικογενειακή Επιχείρηση 8,95% 6,% Λίγο σημαντικό Σημαντικό Πολύ σημαντικό 5,5% 8,8%,76%,% 6,% 9,9%,9%,% 8 7,7%,%,%,% παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του που εργάζονται. Συγκεκριμένα, για το,% αυτών που εργάζονται στην εκπαίδευση η Διδακτική των Μαθηματικών δεν έπαιξε καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, για το 7,7% αυτών που εργάζονται στο δημόσιο τομέα η Διδακτική των Μαθηματικών δεν έπαιξε καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, για το 8,95% αυτών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα η Διδακτική των Μαθηματικών δεν έπαιξε καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, ενώ για το 6,% αυτών που εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση, η Διδακτική των Μαθηματικών δεν έπαιξε καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και ανάλογα για τα υπόλοιπα. Τι ρόλο έπαιξε η Μαθηματική Ανάλυση στην επαγγελματική τους αποκατάσταση σε σχέση με το έτος αποφοίτησης (Ερώτηση Δ5) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του έτους αποφοίτησης και του ρόλου που έπαιξε η Μαθηματική Ανάλυση στην επαγγελματική τους αποκατάσταση (P-Value =.56, Df = 6). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: Καθόλου σημαντικό ,% ,8% ,57% Λίγο σημαντικό Σημαντικό Πολύ σημαντικό 6,5% 8,5% 8,86% 5,% 6 5,79% 7,% 7,9% 6,% 8,57% 5

42 παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του έτους αποφοίτησης. Συγκεκριμένα, για το 8,% αυτών που αποφοίτησαν μεταξύ η Μαθηματική Ανάλυση δεν έπαιξε καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, για το 6,8% αυτών που αποφοίτησαν μεταξύ η Μαθηματική Ανάλυση δεν έπαιξε καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, ενώ για το 8,57% αυτών που αποφοίτησαν μεταξύ η Μαθηματική Ανάλυση δεν έπαιξε καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και ανάλογα για τα υπόλοιπα. Τι ρόλο έπαιξε η Αλγεβρα και η Γεωμετρία στην επαγγελματική τους αποκατάσταση σε σχέση με το έτος αποφοίτησης (Ερώτηση Δ5) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του έτους αποφοίτησης και του ρόλου που έπαιξε η Άλγεβρα και η Γεωμετρία στην επαγγελματική τους αποκατάσταση (P-Value =.8, Df = 6). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: Καθόλου σημαντικό ,6% ,% ,% Λίγο σημαντικό Σημαντικό Πολύ σημαντικό 9,85% 5,6% 9 5,7% 8 7,69% 9,68% 7,%,85% 8,5% 8,86% παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του έτους αποφοίτησης. Συγκεκριμένα, για το,6% αυτών που αποφοίτησαν μεταξύ η Άλγεβρα και η Γεωμετρία δεν έπαιξαν καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, για το,% αυτών που αποφοίτησαν μεταξύ Άλγεβρα και η Γεωμετρία δεν έπαιξαν καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, ενώ για το,% αυτών που αποφοίτησαν μεταξύ η Άλγεβρα και η Γεωμετρία δεν έπαιξαν καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και ανάλογα για τα υπόλοιπα. 6

43 Τι ρόλο έπαιξε η Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα στην επαγγελματική τους αποκατάσταση σε σχέση με το έτος αποφοίτησης (Ερώτηση Δ5) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του έτους αποφοίτησης και του ρόλου που έπαιξαν η Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα στην επαγγελματική τους αποκατάσταση (P-Value =.77, Df = 6). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: Καθόλου σημαντικό ,98% ,% ,59% Λίγο σημαντικό Σημαντικό Πολύ σημαντικό 7 8,8% 5,5% 5,9%,%,% 9,% 7,86% 7 7,5% 5,7% παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του έτους αποφοίτησης. Συγκεκριμένα, για το 8,98% αυτών που αποφοίτησαν μεταξύ η Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα δεν έπαιξαν καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, για το,% αυτών που αποφοίτησαν μεταξύ η Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα δεν έπαιξαν καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, ενώ για το,59% αυτών που αποφοίτησαν μεταξύ η Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα δεν έπαιξαν καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και ανάλογα για τα υπόλοιπα. Τι ρόλο έπαιξε η Πληροφορική και η Αριθμητική Ανάλυση στην επαγγελματική τους αποκατάσταση σε σχέση με το έτος αποφοίτησης (Ερώτηση Δ5) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του έτους αποφοίτησης και του ρόλου που έπαιξαν η Πληροφορική και η Αριθμητική Ανάλυση στην επαγγελματική τους αποκατάσταση (P-Value =.6, Df = 6). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: 7

44 Καθόλου σημαντικό ,67% ,5% ,% Λίγο σημαντικό Σημαντικό Πολύ σημαντικό 6,67% 9,5% 6,6%,67% 6 5,% 6,6% 8,% 5,% 6,6% παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του έτους αποφοίτησης. Συγκεκριμένα, για το,67% αυτών που αποφοίτησαν μεταξύ η Πληροφορική και η Αριθμητική Ανάλυση δεν έπαιξαν καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, για το 7,5% αυτών που αποφοίτησαν μεταξύ η Πληροφορική και η Αριθμητική Ανάλυση δεν έπαιξαν καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, ενώ για το,% αυτών που αποφοίτησαν μεταξύ η Πληροφορική και η Αριθμητική Ανάλυση δεν έπαιξαν καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και ανάλογα για τα υπόλοιπα. Τι ρόλο έπαιξε η Διδακτική των Μαθηματικών στην επαγγελματική τους αποκατάσταση σε σχέση με το έτος αποφοίτησης (Ερώτηση Δ5) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του έτους αποφοίτησης και του ρόλου που έπαιξε η Διδακτική των Μαθηματικών στην επαγγελματική τους αποκατάσταση (P-Value =.5, Df = 6). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: Καθόλου σημαντικό ,% ,9% ,% Λίγο σημαντικό Σημαντικό Πολύ σημαντικό 6,% 9,68%,% 6,67% 6 9,5%,% 6,67% 9,68%,% παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του έτους αποφοίτησης. Συγκεκριμένα, για το,% αυτών που αποφοίτησαν μεταξύ η 8

45 Διδακτική των Μαθηματικών δεν έπαιξε καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, για το 6,9% αυτών που αποφοίτησαν μεταξύ η Διδακτική των Μαθηματικών δεν έπαιξε καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, ενώ για το 6,% αυτών που αποφοίτησαν μεταξύ η Διδακτική των Μαθηματικών δεν έπαιξε καθόλου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και ανάλογα για τα υπόλοιπα. Πως αξιολογούν την ενδεχόμενη διδασκαλία Πληροφορικής σε σχέση με το που εργάζονται (Ερώτηση Ερώτηση 6) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του που εργάζονται και του πως αξιολογούν την ενδεχόμενη διδασκαλία Πληροφορικής (P-Value =.6, Df = 9). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: Καθόλου Εκπαίδευση,9% Δημόσιος Τομέας,% Ιδιωτικός Τομέας Οικογενειακή Επιχείρηση,%,% Λίγο,7%,%,%,% Σημαντική 5,% 5,6%,% 5,% Πολύ 66 7,7% 8 9,7% 9 96,67% 6 75,% παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του που εργάζονται. Συγκεκριμένα, το,9% αυτών που εργάζονται στην εκπαίδευση αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη διδασκαλία Πληροφορικής, το,% αυτών που εργάζονται στο δημόσιο τομέα αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη διδασκαλία Πληροφορικής, το,% αυτών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη διδασκαλία Πληροφορικής, ενώ το,% αυτών που εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση, αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη διδασκαλία Πληροφορικής και ανάλογα για τα υπόλοιπα. 9

46 Πως αξιολογούν την ενδεχόμενη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε σχέση με το που εργάζονται (Ερώτηση Ερώτηση 6) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του που εργάζονται και του πως αξιολογούν την ενδεχόμενη διδασκαλία ξένων γλωσσών (P-Value =., Df = 9). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: Καθόλου Εκπαίδευση,5% Δημόσιος Τομέας,% Ιδιωτικός Τομέας Οικογενειακή Επιχείρηση,%,% Λίγο Σημαντική Πολύ,6%,% 6,67%,%,9%,5% 8 6,67%,86% 5 9,77% 5 78,95% 66,67% 57,% παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του που εργάζονται. Συγκεκριμένα, το,5% αυτών που εργάζονται στην εκπαίδευση αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη διδασκαλία ξένων γλωσσών, το,% αυτών που εργάζονται στο δημόσιο τομέα αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη διδασκαλία ξένων γλωσσών, το,% αυτών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη διδασκαλία ξένων γλωσσών ενώ το,% αυτών που εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση, αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη διδασκαλία ξένων γλωσσών και ανάλογα για τα υπόλοιπα. Πως αξιολογούν την ενδεχόμενη διδασκαλία Λογιστικής-Φορολογικών σε σχέση με το που εργάζονται (Ερώτηση Ερώτηση 6) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του που εργάζονται και του πως αξιολογούν την ενδεχόμενη διδασκαλία Λογιστικής-Φορολογικών (P-Value =.5775, Df = 9). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: 5

47 Καθόλου Εκπαίδευση,% Δημόσιος Τομέας 6,5% Ιδιωτικός Τομέας Οικογενειακή Επιχείρηση,7% 6,67% Λίγο 6,59% 8,75% 5 8,5% 6,67% Σημαντική 5,88% 6 7,5%,7% 6,67% Πολύ 5 9,% 6 7,5% 7,% 5,% παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του που εργάζονται. Συγκεκριμένα, το,% αυτών που εργάζονται στην εκπαίδευση αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη διδασκαλία Λογιστικής-Φορολογικών, το 6,5% αυτών που εργάζονται στο δημόσιο τομέα αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη διδασκαλία Λογιστικής-Φορολογικών, το,7% αυτών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη διδασκαλία Λογιστικής-Φορολογικών, ενώ το 6,67% αυτών που εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση, αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη διδασκαλία Λογιστικής-Φορολογικών και ανάλογα για τα υπόλοιπα. Πως αξιολογούν την ενδεχόμενη διδασκαλία Χρηματοοικονομικών σε σχέση με το που εργάζονται (Ερώτηση Ερώτηση 6) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του που εργάζονται και του πως αξιολογούν την ενδεχόμενη διδασκαλία Χρηματοοικονομικών (P-Value =.99, Df = 9). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: Καθόλου Εκπαίδευση 7 8,% Δημόσιος Τομέας,% Ιδιωτικός Τομέας Οικογενειακή Επιχείρηση,%,% Λίγο 8,9%,%,%,% Σημαντική 8,7%,% 9,% 5,% Πολύ 8,56% 9 6,% 6 5,% 5,% 5

48 παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του που εργάζονται. Συγκεκριμένα, το 8,% αυτών που εργάζονται στην εκπαίδευση αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη διδασκαλία Χρηματοοικονομικών, το,% αυτών που εργάζονται στο δημόσιο τομέα αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη διδασκαλία Χρηματοοικονομικών, το,% αυτών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη διδασκαλία Χρηματοοικονομικών, ενώ το,% αυτών που εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση, αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη διδασκαλία Χρηματοοικονομικών και ανάλογα για τα υπόλοιπα. Πως αξιολογούν την ενδεχόμενη διδασκαλία Διοίκησης Επιχειρήσεων σε σχέση με το που εργάζονται (Ερώτηση Ερώτηση 6) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του που εργάζονται και του πως αξιολογούν την ενδεχόμενη διδασκαλία Διοίκησης Επιχειρήσεων (P-Value =.7, Df = 9). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: Καθόλου Εκπαίδευση 8 9,6% Δημόσιος Τομέας,% Ιδιωτικός Τομέας Οικογενειακή Επιχείρηση,%,% Λίγο Σημαντική Πολύ 5 8,7% 8,75% 5 6,%,5%,96% 8,75% 5,8%,5% 6,% 6,5% 5,6% 6 75,% παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του που εργάζονται. Συγκεκριμένα, το 9,6% αυτών που εργάζονται στην εκπαίδευση αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη διδασκαλία Διοίκησης Επιχειρήσεων, το,% αυτών που εργάζονται στο δημόσιο τομέα αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη διδασκαλία Διοίκησης Επιχειρήσεων, το,% αυτών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη διδασκαλία Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ το,% αυτών που εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση, αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη διδασκαλία Διοίκησης Επιχειρήσεων και ανάλογα για τα υπόλοιπα. 5

49 Πως αξιολογούν την ενδεχόμενη διδασκαλία Αναλογισμού-Ασφαλιστικών σε σχέση με το που εργάζονται (Ερώτηση Ερώτηση 6) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του που εργάζονται και του πως αξιολογούν την ενδεχόμενη διδασκαλία Αναλογισμού-Ασφαλιστικών (P-Value =.76, Df = 9). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: Καθόλου Εκπαίδευση,75% Δημόσιος Τομέας 5,88% Ιδιωτικός Τομέας Οικογενειακή Επιχείρηση,9%,% Λίγο 7,5% 5 9,%,7%,% Σημαντική 7,75% 8 7,6%,86%,% Πολύ 5,5% 7,65% 9,%,% παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του που εργάζονται. Συγκεκριμένα, το,75% αυτών που εργάζονται στην εκπαίδευση αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη διδασκαλία Αναλογισμού-Ασφαλιστικών, το 5,88% αυτών που εργάζονται στο δημόσιο τομέα αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη διδασκαλία Αναλογισμού-Ασφαλιστικών, το,9% αυτών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη διδασκαλία Αναλογισμού-Ασφαλιστικών, ενώ το,% αυτών που εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση, αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη διδασκαλία Αναλογισμού-Ασφαλιστικών και ανάλογα για τα υπόλοιπα. Πως αξιολογούν την ενδεχόμενη εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών σε πακέτα, σε σχέση με το που εργάζονται (Ερώτηση Ερώτηση 6) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του που εργάζονται και του πως αξιολογούν την ενδεχόμενη εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών σε πακέτα (P-Value =.68, Df = 9). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: 5

50 Καθόλου Εκπαίδευση,9% Δημόσιος Τομέας,% Ιδιωτικός Τομέας Οικογενειακή Επιχείρηση,%,% Λίγο 8 9,% 7,65% 7,%,% Σημαντική 6,7% 6 5,9% 8 8,57% 57,% Πολύ 5 6,7% 8 7,6% 8 6,9%,86% παρατηρήθηκε, και ο δεύτερος αριθμός είναι το ποσοστό επί του που εργάζονται. Συγκεκριμένα, το,9% αυτών που εργάζονται στην εκπαίδευση αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών σε πακέτα, το,% αυτών που εργάζονται στο δημόσιο τομέα αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών σε πακέτα, το,% αυτών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών σε πακέτα, ενώ το,% αυτών που εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση, αξιολογούν ως καθόλου την ενδεχόμενη εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών σε πακέτα, και ανάλογα για τα υπόλοιπα. Πως αξιολογούν ενδεχόμενες επισκέψεις σε χώρους εργασίας, σε σχέση με το που εργάζονται (Ερώτηση Ερώτηση 6) Από την ανάλυση που έγινε (χ -έλεγχος ανεξαρτησίας) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του που εργάζονται και του πως αξιολογούν ενδεχόμενες επισκέψεις σε χώρους εργασίας (P-Value =.97, Df = 9). Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: 5

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ομάδα Έρευνας Αγγελική Λούμου, Επίκουρος Καθηγήτρια Σοφία Αγριοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Εμπειρική έρευνα για τη μελέτη της άποψης των φοιτητών Λογιστικής για την προοπτική της επαγγελματικής τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η απορρόφηση των πτυχιούχων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Iλίσια, 157 71 Aθήνα τηλ.: 210 72 75 220, fax: 210 72 75 214 e-mail: gd@di.uoa.gr http://career-office.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (1995-2002)*

ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (1995-2002)* Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (004), σελ. 109-116 ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ.

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αυτοµατισµού Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αυτοµατισµού Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Λογιστικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Λογιστικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Λογιστικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Λογιστικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Φυσικοθεραπείας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Φυσικοθεραπείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Φυσικοθεραπείας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Φυσικοθεραπείας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πληροφορικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πληροφορικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Νοσηλευτικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Νοσηλευτικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Νοσηλευτικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Νοσηλευτικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 4. Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7. 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12

Εισαγωγή... 4. Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7. 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12 Περιεχόµενα σελίδα Εισαγωγή... 4 Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12 1.1 Βαθµός συµφωνίας µε την λειτουργία µη κρατικών/µη κερδοσκοπικών πανεπιστηµίων...13

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

I.Ê.Ð.Á. ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÅÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ. Éíóôéôïýôï ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò & Áëëçëåããýçò ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÊÅÊ ÉÊÐÁ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ ÁÈÇÍÁ 2007

I.Ê.Ð.Á. ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÅÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ. Éíóôéôïýôï ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò & Áëëçëåããýçò ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÊÅÊ ÉÊÐÁ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ ÁÈÇÍÁ 2007 I.Ê.Ð.Á. Éíóôéôïýôï ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò & Áëëçëåããýçò ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÅÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ ñåõíá êáôáãñáöþò åêðáéäåõôéêþí áíáãêþí åñãáæïìýíùí óå öïñåßò ðïõ ðáñý ïõí õðçñåóßåò ðñüíïéáò óôçí ðåñéöýñåéá Èåóóáëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο Μελέτη σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. Ηλικία: (σε έτη)... 1.2. Φύλο :... 1 Άνδρας 2 Γυναίκα 1.3. Τόπος διαµονής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 2001 Αναμόρφωση και Αναβάθμιση των Μαθηματικών Σπουδών στην Ελλάδα (ΕΠΕΑΕΚ - Ενέργεια 3.1.α) Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα