Κώδικας Ηθικής των Μελών της Λέσχης της FM WORLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας Ηθικής των Μελών της Λέσχης της FM WORLD"

Transcript

1 Κώδικας Ηθικής των Μελών της Λέσχης της FM WORLD I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Αντικείμενο των κανονισμών 1.1. Σκοπός του Κώδικα Ηθικής της Λέσχης της FM WORLD (εφεξής: «ο Κώδικας») είναι να εισάγει πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς για τα Μέλη της Λέσχης της FM WORLD, να βελτιώσει τη συμπεριφορά των Μελών της Λέσχης της FM WORLD, να βελτιώσει το βαθμό ικανοποίησης των πελατών και να εξασφαλίσει την προστασία του συμφέροντος των καταναλωτών, καθώς επίσης και να προωθήσει το νόμιμο εμπόριο μέσα στα πλαίσια της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς και να ενισχύσει τη θετική εικόνα της FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ, της FM WORLD World, του Δικτύου της και του Εμπορικού σήματος της FM WORLD στους Πελάτες και τους Business Partners Ο Κώδικας διέπει τις σχέσεις μεταξύ: 1) της FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ και των Μελών της Λέσχης της FM WORLD 2) των Business Partners και των Πελατών, 3) των Business Partners. 2. Ορισμοί 2.1. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά, οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Κώδικα έχουν την ίδια σημασία με αυτήν των ορισμών που αναφέρονται στους Κανονισμούς Μέλους της Λέσχης της FM WORLD, όπως ισχύουν στην Ελλάδα Κάθε φορά που χρησιμοποιούνται στον παρακάτω Κώδικα, οι ακόλουθοι ορισμοί θα πρέπει να συμφωνούν σημασιολογικά με τα παρακάτω: 1) FM WORLD σημαίνει FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ, FM WORLD World, Θυγατρική εταιρεία FM WORLD, Εμπορικό σήμα FM WORLD. 2) Πελάτης εννοείται κάθε άτομο που αγοράζει προϊόντα FM WORLD από έναν Business Partner. 3) Τζίρος σε πόντους εννοούνται οι συνολικοί πόντοι που αποδίδονται σε έναν Business Partner σε έναν δεδομένο Μήνα, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση τον όγκο των προϊόντων που έχει αγοράσει ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος Business Partner από την Ομάδα του. 4) Επίπεδο αποτελεσματικότητας εννοείται η μονάδα αποτελεσματικότητας ενός δεδομένου Business Partner σε έναν δεδομένο Μήνα, υπολογισμένη σύμφωνα με το Σχέδιο Μάρκετινγκ, σε ποσοστιαία μορφή. Μπορεί να εκφραστεί με τις ακόλουθες τιμές: 0%, 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21% ή με λέξεις ως εξής: Πορφυρένια Ορχιδέα, Αμάρανθη Ορχιδέα, Χρυσή Ορχιδέα, Διαμαντένια Ορχιδέα και Μαύρη Διαμαντένια Ορχιδέα. 5) Συμβούλιο των Leaders εννοείται ένα συμβουλευτικό σώμα που αποτελείται από Business Partners με ένα προκαθορισμένο Επίπεδο Αποτελεσματικότητας σε μια δεδομένη περίοδο και τον διευθυντή της FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ, καθώς επίσης και ένα άτομο που θα υποδείξει ο ίδιος. 6) Εμπορικό σήμα της FM WORLD εννοούνται τα πνευματικά δικαιώματα του λεκτικού και γραφιστικού Εμπορικού σήματος: «FM WORLD», «FM WORLD FOR HOME», «FM WORLD MAKE UP», «FM FEDERICO MAHORA», «MAHORA», καθώς επίσης και τα δικαιώματα προστασίας του λεκτικού του Εμπορικού σήματος: «FM WORLD», «FM WORLD FOR HOME», και το λεκτικό-γραφιστικό «FM WORLD», τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία της FM WORLD και είναι όλα καταχωρημένα από την FM WORLD στην υπηρεσία κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, όπως επίσης και τα δικαιώματα του Εμπορικού σήματος «FM FEDERICO MAHORA» και «MAHORA», τα οποία είναι και τα δύο καταχωρημένα από την FM WORLD στην υπηρεσία κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και καταχωρημένα από την FM WORLD ως εθνικά και διεθνή εμπορικά σήματα, επιπλέον και τα πνευματικά δικαιώματα για τα λεκτικά που χρησιμοποιούνται στο διαφημιστικό υλικό με χρήση του Εμπορικού σήματος της FM WORLD καθώς διανέμεται προς κάθε είδους εκμετάλλευση. II. ΗΘΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ BUSINESS PARTNERS 1. Αμοιβαίες σχέσεις 1.1. Οι αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ του Business Partner και της FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ διέπουν τα συμβόλαια που συνάπτονται μεταξύ των μερών τα οποία περιλαμβάνουν τις Συμβάσεις Συνεργασίας, τους Κανονισμούς των Μελών της Λέσχης της FM WORLD, το Σχέδιο Μάρκετινγκ και τους όρους του παρόντος Κώδικα Οι σχέσεις μεταξύ του Business Partner και της FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ θα πρέπει να βασίζονται στις έννοιες της συνεργασίας, της εμπιστοσύνης, του δικαίου, του σεβασμού, της πίστης και της προστασίας της φήμης της FM WORLD.

2 1.3. Ο Business Partner θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους όρους συνεργασίας με την FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ όπως προκύπτουν τόσο από τις δεσμευτικές συμφωνίες με την FM WORLD, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης Συνεργασίας, των Κανονισμών των Μελών της Λέσχης της FM WORLD, του Σχεδίου Μάρκετινγκ, του παρόντος Κώδικα όσο και από κάθε άλλο δεσμευτικό κανονισμό της FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ, και θα πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τους σκοπούς στους οποίους αυτοί υπόκεινται. 2. Προστασία της φήμης 2.1. Ο Business Partner δεν πρέπει να αναλαμβάνει καμία ενέργεια που μπορεί να ζημιώσει τη φήμη της FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ, της FM WORLD ή των Θυγατρικών της εταιρειών, που συγκεκριμένα περιλαμβάνει τη διάδοση ψευδών ή αναξιόπιστων πληροφοριών που αφορούν τις προαναφερθείσες οντότητες, της πολιτικές του Δικτύου τους, τα Προϊόντα FM WORLD και το Εμπορικό σήμα της FM WORLD Κατά την παρουσίαση ή την πώληση των Προϊόντων FM WORLD, καθώς και τη διαφήμιση των Προϊόντων FM WORLD, του Δικτύου FM WORLD και του Εμπορικού σήματος ή κατά την επεξήγηση των όρων συνεργασίας με την FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ ή με Θυγατρική εταιρεία, ο Business Partner οφείλει να ενεργεί με αξιόπιστο και ειλικρινή τρόπο, να χρησιμοποιεί υλικό που εκδίδεται από την FM WORLD, την FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ ή Θυγατρική εταιρεία της FM WORLD ή υλικά που εγκρίνονται με ρητό τρόπο από αυτές τις οντότητες. Οι Business Partners απαγορεύεται να προβαίνουν στα κατωτέρω: 1) Παράνομη εκμετάλλευση της φήμης των καταχωρημένων εμπορικών σημάτων, των επωνυμιών άλλων εταιρειών ή άλλων ετικετών που είναι χαρακτηριστικές των ανταγωνιστών, καθώς και χρήση κάθε προστατευμένης γεωγραφικής ένδειξης και προστατευμένης ονομασίας προέλευσης. 2) Περιγραφή του Προϊόντος FM WORLD ως αντίγραφο οποιουδήποτε άλλου προϊόντος με καταχωρημένο εμπορικό σήμα, προστατευμένη γεωγραφική ένδειξη, προστατευμένη ονομασία προέλευσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διακριτή ονομασία Ο Business Partner ο οποίος ασχολείται με την άμεση πώληση των Προϊόντων FM WORLD οφείλει να προσφέρει στους πελάτες του/της μόνο αυθεντικά πακεταρισμένα Προϊόντα FM WORLD, τα οποία είναι εγγυημένα για την ποιότητά τους, και ταυτόχρονα να παρέχει αληθείς πληροφορίες αναφορικά με τα Προϊόντα FM WORLD και τον σκοπό τους. 3. Ανήθικη Συμπεριφορά 3.1. Ο Business Partner οφείλει να μην ακολουθεί ανήθικες πρακτικές έτσι ώστε να αυξάνει με τεχνητό τρόπο τον τζίρο του σε Πόντους, και με αυτόν τον τρόπο να λαμβάνει αδικαιολόγητη Προμήθεια. Οι προαναφερθείσες ανήθικες πρακτικές αφορούν αλλά δεν περιορίζονται στη σκόπιμη μη παραλαβή των Προϊόντων FM WORLD, η οποία αυξάνει τον Τζίρο του Business Partner Ο Business Partner οφείλει να μην ακολουθεί ανήθικες πρακτικές προκειμένου να ενσωματώσει νέους Business Partners στην Ομάδα του, το οποίο περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στα παρακάτω: 1) διάδοση ψευδών, αναξιόπιστων ή παραπλανητικών πληροφοριών που αφορούν την FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ, την FM WORLD ή άλλη Θυγατρική και τα Προϊόντα FM WORLD, καθώς επίσης και ανάλογη διάδοση πληροφοριών με αναφορά στις πολιτικές της FM WORLD και στη συνεργασία με την FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ ή άλλη Θυγατρική, 2) προσφορά συνεργασίας με την Ομάδα του σε Μέλη άλλων Ομάδων Ο Business Partner οφείλει να μην χρησιμοποιεί τα δεδομένα από το Δίκτυο των Business Partners της FM WORLD για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που υποδεικνύονται στην Σύμβαση Συνεργασίας. Αυτές οι απαγορευμένες πρακτικές περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην προώθηση, τη διαφήμιση, την παρουσίαση ή την πώληση των προϊόντων ή των υπηρεσιών σε άλλες εταιρείες, ιδιαίτερα σε αυτές που σχετίζονται με τον επιχειρηματικό κλάδο του MLM (Multi Level Marketing Πολύ-επίπεδο Μάρκετινγκ) Λόγω του ότι η άμεση πώληση αποτελεί μορφή λιανικής πώλησης εκτός αλυσίδας καταστημάτων και απαιτεί διαπροσωπική παρουσίαση των Προϊόντων και παροχή των κατάλληλων επεξηγήσεων, ο Business Partner οφείλει να πουλάει τα προϊόντα FM WORLD με τρόπο που να εναρμονίζεται με την ιδέα της άμεσης πώλησης, που ορίζεται ως προσφορά των Προϊόντων FM WORLD απευθείας στους τελικούς πελάτες και βασίζεται στην προσωπική αλληλεπίδραση, που πραγματοποιείται συνήθως στην οικία του πελάτη, τον χώρο εργασίας του ή άλλα μέρη εκτός των σταθερών σημείων λιανικής πώλησης. 4. Εχεμύθεια 4.1. Ο Business Partner οφείλει να τηρεί εχεμύθεια αναφορικά με τις πληροφορίες που αφορούν τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ ενός Business Partner (Διανομέα) και της FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ O Business Partner οφείλει να τηρεί εχεμύθεια αναφορικά με τις πληροφορίες που απευθύνονται αποκλειστικά στους Business Partners. Αυτές περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στις πληροφορίες

3 που είναι διαθέσιμες στους χρήστες που συνδέονται στην ιστοσελίδα της FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τον τζίρο του Business Partner (των Business Partners) σε Πόντους καθώς επίσης και τον τζίρο της FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ ή της FM WORLD σε Πόντους. III. ΗΘΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 1. Αμοιβαίες Σχέσεις 1.1. Οι Αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ των Business Partners πρέπει να βασίζονται στις έννοιες του δικαίου και του αμοιβαίου σεβασμού Ο Business Partner οφείλει να μην προβαίνει σε αρνητικές εκτιμήσεις εις βάρος άλλων Business Partners, του συστήματος πώλησης που εφαρμόζουν, των μεθόδων παρουσίασης ή διαφήμισης που ακολουθούν ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού στοιχείου συνθέτει την συνολική εικόνα τους. 2. Όροι συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών Ομάδων των Μελών της Λέσχης της FM WORLD 2.1. Ο Business Partner οφείλει να μην προβαίνει σε ενέργειες με τις οποίες θα πείσει κάποιον Business Partner που είναι μέλος άλλης Ομάδας να ξεκινήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, άμεσα ή έμμεσα, σε άλλη Ομάδα Συγγενείς, όπως σύζυγοι, τέκνα, γονείς, αδέρφια, παππούδες, πρόσωπα με τα οποία υπάρχει σχέση υιοθεσίας ή συγκατοίκησης, που συνεργάζονται με την FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ ή με Θυγατρική εταιρεία, μπορούν να εγγράφονται απευθείας ο ένας «κάτω» από τον άλλο. 3. Προσωπικές πληροφορίες 3.1. O Business Partner οφείλει να μην γνωστοποιεί παράνομα τα προσωπικά δεδομένα άλλων Business Partners σε τρίτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των άλλων Business Partners, στα οποία απέκτησαν πρόσβαση λόγω της ιδιότητάς τους ως Μέλη της FM WORLD, είτε ανήκουν στην ίδια Ομάδα της Λέσχης της FM WORLD είτε όχι Ο Business Partner οφείλει να μην αποκαλύπτει τον λογαριασμό χρήστη ούτε τον κωδικό του σε κανένα άλλο άτομο ή Business Partner που ενδεχομένως θα μπορούσε να συνδεθεί στην ιστοσελίδα της FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ ή άλλης Θυγατρικής εταιρείας Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 3.1 και 3.2, ο Business Partner αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη. 4. Όροι Αναζήτησης νέων Business Partners 4.1. Ο Business Partner οφείλει να μην ακολουθεί παραπλανητικές, ανέντιμες ή ανειλικρινείς πρακτικές σχετικά με τη διαδικασία αναζήτησης και εγγραφής νέων Business Partners Οι πληροφορίες οι οποίες αφορούν ειδικότερα στις δυνατότητες απόκτησης κέρδους, σε άλλα προνόμια, στα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτά και στις υποχρεώσεις, οι οποίες παρέχονται από έναν Business Partner σε εν δυνάμει Business Partners, τους οποίους προτίθενται να εγγράψουν ως Μέλη της Ομάδας τους, οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι ακριβείς και εξαντλητικές. Επιπρόσθετα, οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται με αξιόπιστο και ειλικρινή τρόπο. Οι Business Partners δεν πρέπει να αναφέρονται σε απροσδιόριστες συνθήκες ούτε να δίνουν υποσχέσεις που δεν μπορούν να εκπληρωθούν Ο Business Partner, ο οποίος πρόκειται να εγγράψει έναν νέο Business Partner στην Ομάδα του, θα πρέπει να τον πληροφορήσει με τρόπο αξιόπιστο αναλυτικά για τα παρακάτω: - τη δραστηριότητα της FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ ή άλλης Θυγατρικής εταιρείας, - τους όρους συνεργασίας με την FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ ή άλλη Θυγατρική εταιρεία, - το περιεχόμενο των συμβολαίων που συνάπτονται μεταξύ των Business Partners και της FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ ή άλλης Θυγατρικής εταιρείας, - τους όρους των Κανονισμών της Λέσχης της FM WORLD, - τους όρους του Σχεδίου Μάρκετινγκ, - τους όρους του παρόντος Κώδικα, - τους όρους των άμεσων πωλήσεων. 5. Σχέσεις μεταξύ του Σπόνσορα και των Business Partners από την Ομάδα του 5.1. Ο Σπόνσορας μπορεί να οριστεί ως ο διαχειριστής και σύμβουλος της Ομάδας των Μελών της Λέσχης της FM WORLD η οποία δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα μιας σειράς συστάσεων που ξεκίνησαν από αυτόν Ο Σπόνσορας μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες που βελτιώνουν τις γνώσεις, τα προσόντα και τις ικανότητες των Business Partners, τα οποία αφορούν κυρίως την προώθηση και πώληση των Προϊόντων

4 FM WORLD, τη διαφήμιση των Προϊόντων FM WORLD, το Δίκτυο και το Εμπορικό σήμα, τη δημιουργία αποτελεσματικής Ομάδας που λειτουργεί με σεβασμό απέναντι στους νόμους και τους κανονισμούς της FM WORLD. Οι Σπόνσορες οφείλουν επίσης να παρακινούν τους Business Partners της Ομάδας έτσι ώστε να καταφέρουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ Ο Σπόνσορας οφείλει να προσφέρει καθοδήγηση στους Business Partners της Ομάδας του, τους οποίους διαχειρίζεται, παρέχοντάς τους πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα FM WORLD, τους όρους συνεργασίας με την FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ ή άλλη Θυγατρική εταιρεία, τα προγράμματα κινήτρων και υποστηρίζοντας τις ενέργειες τους που θα ενισχύσουν τη θετική εικόνα της FM WORLD στη συνείδηση των πελατών Ο Σπόνσορας οφείλει να προωθεί τις ηθικές αρχές που ορίζονται στον παρόντα Κώδικα ανάμεσα στους Business Partners της Ομάδας που διαχειρίζεται. IV. ΗΘΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ BUSINESS PARTNER ΠΕΛΑΤΗ 1. Προστασία της φήμης της FM WORLD Ο Business Partner ο οποίος ασχολείται με την άμεση πώληση των Προϊόντων FM WORLD ή παρέχει υπηρεσίες διαφήμισης του Δικτύου και του Εμπορικό σήματος της FM WORLD και των Προϊόντων FM WORLD, οφείλει να συμβάλει στη θεμελίωση της καλής φήμης της FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ, της FM WORLD και των Θυγατρικών της, καθώς και να ενισχύει τη θετική εικόνα της FM WORLD στη συνείδηση των πελατών. 2. Ειλικρίνεια στους Πελάτες Ο Business Partner οφείλει να μην ακολουθεί παραπλανητικές, ανέντιμες ή ανειλικρινείς πρακτικές πωλήσεων των Προϊόντων FM WORLD. Οι πρακτικές αυτές περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην τοποθέτηση παραπλανητικής ετικέτας στα Προϊόντα FM WORLD, στην ψευδή ή ανέντιμη ονομασία προέλευσης των Προϊόντων FM WORLD και στην παροχή παραπλανητικών πληροφοριών που αφορούν τα Προϊόντα FM WORLD και τον κατασκευαστή τους. Οι ανειλικρινείς πρακτικές περιλαμβάνουν ειδικότερα την χρήση παράνομης συγκριτικής διαφήμισης από έναν Business Partner, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο ΙΙ, άρθρο 2.2 παραπάνω και στο άρθρο 5.2 παρακάτω. 3. Υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών 3.1. Ο Business Partner ο οποίος ασχολείται με την άμεση πώληση των Προϊόντων FM WORLD υποχρεούται να παρέχει ακριβείς και αναλυτικές πληροφορίες στα Προϊόντα FM WORLD, περιλαμβάνοντας ειδικότερα: - το όνομα και τη διεύθυνση του Business Partner και του κατασκευαστή των Προϊόντων FM WORLD, - τα βασικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων Προϊόντων FM WORLD, - την τιμή των Προϊόντων FM WORLD συμπεριλαμβανομένων των φόρων, - τους όρους πληρωμής, - πληροφορίες για το δικαίωμα απόσυρσης από τη σύμβαση μέσα σε χρονικό διάστημα 10 ημερών από τη σύναψή της και επιστροφής των Προϊόντων που έχουν αγοραστεί Όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται με ξεκάθαρο και κατανοητό τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές των επαγγελματικών συναλλαγών καθώς και τις αρχές που αφορούν την προστασία ειδικών ομάδων πελατών, π.χ. ανήλικοι ή ηλικιωμένοι. Ο Business Partner οφείλει να απαντάει με ακριβή και κατανοητό τρόπο σε όλα τα ερωτήματα των Πελατών που αφορούν την FM WORLD και την FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ. 4. Αρχές άμεσων πωλήσεων και τιμές 4.1. Οι Business Partners μπορούν να πουλούν τα Προϊόντα FM WORLD μόνο με τη μορφή άμεσης πώλησης, η οποία ορίζεται ως πώληση των Προϊόντων FM WORLD στους τελικούς πελάτες εκτός καταστημάτων λιανικής πώλησης, από άτομο που προσφέρει τέτοια προϊόντα, συνήθως στην οικία του πελάτη, στον εργασιακό του χώρο ή σε άλλα σημεία εκτός των σταθερών σημείων λιανικής πώλησης. Η διαδικασία της πώλησης θα πρέπει να συνοδεύεται από επεξηγήσεις και παρουσίαση των Προϊόντων FM WORLD από τον Business Partner. Πρακτικές πωλήσεων, εκτός των άμεσων πωλήσεων, και συγκεκριμένα: α) μέσω Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των ιστοσελίδων με δημοπρασίες και των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (όπως, για παράδειγμα, το facebook.com, κ.λπ.), β) σταθερά σημεία πώλησης όπως: τα καταστήματα, τα καταστήματα λιανικής πώλησης, τα σημεία διανομής, οι πάγκοι αγορών και τα περίπτερα, απαγορεύονται.

5 4.2. Ο Business Partner δεν μπορεί να πουλάει τα Προϊόντα FM WORLD, με τη μορφή άμεσης πώλησης, σε τιμή κάτω του κόστους αγοράς προκειμένου να εξοντώσει άλλους επιχειρηματίες επειδή τέτοιες ενέργειες δεν είναι μόνο ανήθικες αλλά, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, συνιστούν και πράξη παράνομου και αθέμιτου ανταγωνισμού. 5. Διαφήμιση και μέθοδοι παρουσίασης των Προϊόντων FM WORLD Ως ιστοσελίδα ορίζεται ο διαδικτυακός τόπος καθώς επίσης και όλες οι εσωτερικές σελίδες που απορρέουν από αυτόν και όλες αυτές που θα δημιουργηθούν στο μέλλον από την επίσημη ομάδα της FM WORLD Ο Business Partner μπορεί να χρησιμοποιεί το Εμπορικό σήμα FM WORLD καθώς επίσης και το υλικό διαφήμισης, προώθησης και πληροφόρησης που εκδίδεται ή εγκρίνεται με ρητό τρόπο από την FM WORLD, την FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ ή άλλη Θυγατρική της FM WORLD με σκοπό την άμεση πώληση των Προϊόντων FM WORLD, καθώς επίσης και για λόγους διαφήμισης του Δικτύου και του Εμπορικού σήματος και για την προώθηση των Προϊόντων FM WORLD. Η χρήση, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, άλλου υλικού που περιέχει το Εμπορικό σήμα της FM WORLD ή αρχεία ή μέρη αρχείων που έχουν μεταφορτωθεί ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ ή άλλης Θυγατρικής εταιρείας, τα οποία έχουν απορριφθεί με ρητό τρόπο από την FM WORLD, την FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ ή άλλη Θυγατρική της FM WORLD, δεν είναι αποδεκτή Για λόγους διαφήμισης ή παρουσίασης των Προϊόντων FM WORLD, ο Business Partner δεν μπορεί να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε τεχνική διαφήμισης που: α) είναι παράνομη, ενάντια στους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς ή υποτιμά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, β) είναι παραπλανητική για τους Πελάτες και μπορεί να επηρεάσει την κρίση τους στην αγορά Προϊόντων FM WORLD, γ) καθίσταται ελκυστική στον Πελάτη καταφεύγοντας στον φόβο, τις προλήψεις ή την παιδική αφέλεια, δ) ενθαρρύνει έμμεσα την αγορά Προϊόντων FM WORLD με τρόπο αντικειμενικό και ουδέτερο κατά το φαίνεσθαι, ε) παραβιάζει κατάφορα την ιδιωτική ζωή κάποιου, ιδιαίτερα με αναζήτηση πελατών με ενοχλητικό τρόπο σε δημόσιους χώρους, με αυθαίρετη αποστολή Προϊόντων FM WORLD με επιβάρυνση του πελάτη ή με κατάχρηση των μέσω μαζικής ενημέρωσης, στ) διευκολύνει άμεσα ή έμμεσα την αναγνώριση ενός ανταγωνιστή ή των προϊόντων που προσφέρει αυτός, ειδικά προβαίνοντας σε σύγκριση των Προϊόντων FM WORLD με προϊόντα ανταγωνιστών, με τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη Ο Business Partner μπορεί να χρησιμοποιεί ιστοσελίδα για λόγους διαφήμισης των υπηρεσιών και προώθησης των Προϊόντων FM WORLD Τα Μέλη της Λέσχης της FM WORLD τα οποία διαθέτουν δική τους ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένα να δημοσιεύουν σε αυτήν με τρόπο ευδιάκριτο μία ανακοίνωση με την οποία θα ενημερώνουν ότι η ιστοσελίδα ανήκει σε ανεξάρτητο Business Partner και ότι δεν αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα της FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ, της FM WORLD ή άλλης Θυγατρικής εταιρείας της FM WORLD Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει: α) εικόνες που είναι διαθέσιμες για μεταφόρτωση (download) από την FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ στην ιστοσελίδα (σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει η FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ) β) υλικό που αφορά το μάρκετινγκ, με την προϋπόθεση ότι η εμφάνιση και το περιεχόμενό του είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία και δεν παραβιάζουν την προσωπική ιδιοκτησία ή τα δικαιώματα τρίτων, γ) περιγραφή των Προϊόντων FM WORLD, δ) καταλόγους των Προϊόντων FM WORLD, με την προϋπόθεση ότι η συγκατάθεση που έχει δοθεί για τη δημοσίευσή τους μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς αποζημίωση, ε) πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα με πρόσβαση χωρίς σύνδεση, με εξαίρεση τις εικόνες (εκτός από αυτές που αναφέρονται στο σημείο 1) παραπάνω), στ) παρουσίαση των Προϊόντων FM WORLD, ζ) ηλεκτρονικούς συνδέσμους των επίσημων ιστοσελίδων της FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ και της FM WORLD Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να περιέχει: α) πρόσφατες εκδηλώσεις και άλλες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μόνο για χρήστες με σύνδεση στην ιστοσελίδα, β) τιμές Business Partner και τους πόντους που αποδίδονται στον Business Partner, γ) υλικό με εικόνες και βίντεο που περιέχουν άλλους Business Partners και άτομα, εκτός αν το άτομο που δημοσιεύει αυτό το περιεχόμενο έχει ρητή έγκριση να το κάνει, δ) δεδομένα που περιέχονται στα «Δέντρα», τα οποία είναι διαθέσιμα σε Business Partners μετά από σύνδεση στη «Ζώνη Διανομέα» ούτε προσωπικές πληροφορίες τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των

6 άλλων Business Partners) που έχουν δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ, της FM WORLD ή άλλης Θυγατρικής λόγω Εταιρικών εκδηλώσεων, ε) κανόνες και κανονισμούς των προγραμμάτων κινήτρων και προσφορές που παρέχονται από την FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ, στ) ψευδείς και αναξιόπιστες πληροφορίες για την FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ, την FM WORLD ή τις άλλες Θυγατρικές εταιρείες καθώς επίσης και τα Προϊόντα FM WORLD, ζ) παραπλανητικές ή συγκριτικές διαφημίσεις, εκτός αν δεν πρόκειται για παράνομη πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού (σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία), η) πλειστηριασμούς μέσω Διαδικτύου, θ) άλλες παράνομες πληροφορίες σύμφωνα με τους Κανονισμούς, το Σχέδιο Μάρκετινγκ ή άλλους ισχύοντες κώδικες σωστής συμπεριφοράς μέσα στο Δίκτυο του Business Partner, καθορισμένους από την FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ Όλα τα μέλη της FM WORLD, ανεξάρτητα από το πλάνο και την ιδιότητα που κατέχουν στην εταιρεία, είναι υποχρεωμένα να ενημερώνονται τακτικά από την ιστοσελίδα της FM WORLD για τους νέους κανονισμούς που αφορούν τη συμπεριφορά τους στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με κάποιον από τους ακόλουθους κανονισμούς, πλήρη υπαιτιότητα έχουν τα μέλη και όχι η FM WORLD. Τα μέλη οφείλουν να συμμορφωθούν με αυτούς τους κανονισμούς και με τις συστάσεις που θα υποδειχθούν από την FM WORLD. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα υποβάλλονται οι κυρώσεις που αναφέρονται στους κανονισμούς O Business Partner οφείλει να ενημερώνει την FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ ή άλλη Θυγατρική εταιρεία της FM WORLD για οποιουσδήποτε ισχυρισμούς υποβάλλονται από κάποια οντότητα σχετικά με υλικό που δημοσιεύει ο Business Partner στην ιστοσελίδα του/της και έχει διατεθεί από την FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ ή άλλη Θυγατρική εταιρεία της FM WORLD Ο Business Partner οφείλει να αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις εικόνες που δημοσιεύονται από τον/την ίδιο/-α στην ιστοσελίδα του/της Ο Business Partner μπορεί να δημιουργήσει «Σημεία Πληροφόρησης Ανεξάρτητου Business Partner της FM WORLD» προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες διαφήμισης του Δικτύου της FM WORLD και του Εμπορικού σήματος, καθώς και των Προϊόντων FM WORLD, που υπόκεινται στη σύναψη της σύμβασης με την FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ, καθορίζοντας τους κανόνες χρήσης του Εμπορικού σήματος της FM WORLD κατά την παροχή συμβουλών σε ένα τέτοιο σημείο. V. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ 1. Επιτροπή Ηθικής (η Επιτροπή) 1.1. Η FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ ορίζει την Επιτροπή Ηθικής Κάθε φορά, η Επιτροπή πρέπει να αποτελείται από τους διευθυντές της FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ Αν η Επιτροπή θεωρεί ότι μία υπόθεση απαιτεί συνάντηση με κάποιους Business Partners, συμπεριλαμβανομένων όσων ανήκαν στο Συμβούλιο των Leaders, μπορεί να τους καλεί να συμμετάσχουν στη συνάντηση της Επιτροπής Οι υποχρεώσεις της Επιτροπής περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: 1) διευθέτηση παραπόνων, που έχουν διαμορφωθεί με βάση τις διατάξεις του Κώδικα καθώς και εφαρμογή πειθαρχικών κυρώσεων, όπως ορίζονται στο μέρος 2 παρακάτω, οι οποίες πρόκειται να επιβληθούν στον Business Partner που παραβιάζει τις διατάξεις που ορίζονται στον Κώδικα, 2) έναρξη των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αύξηση της αποδοχής του Κώδικα και την προώθηση της ηθικής συμπεριφοράς, 3) έναρξη διαδικασίας τροποποιήσεων στον εν λόγω Κώδικα Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να ενεργεί με δική της πρωτοβουλία ή μετά από πληροφόρηση για παραβίαση των διατάξεων του Κώδικα Κάθε φορά που σκοπός της συνάντησης της Επιτροπής είναι η διευθέτηση μιας υπόθεσης ενός Business Partner ο οποίος παραβιάζει τις διατάξεις που ορίζονται στον Κώδικα, η διευθέτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από προσεκτική αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων και ακρόαση της άποψης του Business Partner ο οποίος υπόκειται στην συγκεκριμένη πειθαρχική διαδικασία καθώς επίσης και κατόπιν ακρόασης άλλων ατόμων που εμπλέκονται άμεσα στην επίλυση της υπόθεσης. 2. Ευθύνη Κάθε παραβίαση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα αντίκειται στους Κανονισμούς του Δικτύου των Business Partners της FM WORLD όπως ορίζεται στο άρθρο 4.1 του Κανονισμού και δίνει το δικαίωμα στην FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ να: 1) λήξει τη νόμιμη σχέση με έναν Business Partner σε συνάρτηση με το δικαίωμα του Business Partner να

7 συστήσει (ως σπόνσορας) νέα Μέλη για τη Λέσχη της FM WORLD. Η λήξη όπως αναφέρεται παραπάνω στερεί από τον Business Partner το δικαίωμα να συστήνει (ως Σπόνσορας) νέους Business Partners οριστικά ή για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο υποδεικνύεται στο περιεχόμενο της προειδοποίησης λήξης, 2) διακόψει προσωρινά (αναστείλει) τη νόμιμη σχέση με έναν Business Partner για ένα χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες. Η προσωρινή διακοπή όπως αναφέρεται παραπάνω στερεί από τον Business Partner το δικαίωμα να πραγματοποιεί αγορές στην FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ ή σε Θυγατρική εταιρεία της FM WORLD αναφορικά με τα Προϊόντα FM WORLD που προσφέρονται στα Μέλη της Λέσχης της FM WORLD, καθώς επίσης έχει σαν αποτέλεσμα τη διακοπή παροχής υπηρεσιών διαφήμισης του Δικτύου της FM WORLD και του Εμπορικού σήματος για την FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ (που παρέχεται μέσα στα πλαίσια του συμβολαίου άμεσων πωλήσεων και υπηρεσιών διαφήμισης ή στα πλαίσια ενός συμβολαίου ανάθεσης εντολής με θέμα την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης του Δικτύου της FM WORLD και του Εμπορικού σήματος). Ως αποτέλεσμα, ο Business Partner που υπόκειται σε προσωρινή διακοπή δεν έχει δικαίωμα στην Προμήθεια κατά το χρόνο προσωρινής διακοπής, 3) λήξει το Συμβόλαιο του Business Partner και τα υπόλοιπα συμβόλαια που έχει συνάψει με την FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ χωρίς προειδοποίηση και αφαιρέσει τα Μέλη της Λέσχη της FM WORLD από τη βάση δεδομένων των Business Partners. 3. Εχεμύθεια 3.1. Το μέλος της Επιτροπής πρέπει να τηρεί εχεμύθεια για όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει κατά τον χρόνο που αποτελεί μέλος της Επιτροπής τόσο κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιότητάς του όσο και μετά το πέρας αυτής Ο Business Partner ο οποίος συμμετέχει στη συνάντηση της Επιτροπής υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια για όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει που σχετίζονται με και για όσο χρόνο διαρκεί η συμμετοχή του στη συνάντηση της Επιτροπής Σε περίπτωση παραβίασης από την πλευρά του Business Partner της διάταξης που αναφέρεται στο μέρος 3.2 παραπάνω, η FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ έχει το δικαίωμα να του επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 2 παραπάνω. VI. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Εφαρμογή Κάθε Μέλος της Λέσχης της FM WORLD οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους του παρόντος Κώδικα. 2. Σύσταση του Κώδικα Ο παρών Κώδικας έχει συνταχθεί και εισαχθεί από την FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ. 3. Δημοσίευση Η FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ οφείλει να δημοσιεύσει τον παρόντα Κώδικα και να τον διανείμει στα Μέλη της Λέσχης της FM WORLD. Αντίγραφα του Κώδικα μπορούν να διανέμονται δωρεάν σε όλα τα ενδιαφερόμενα Μέλη της Λέσχης της FM WORLD, καθώς επίσης πρέπει να είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ.

Κανονισμός Μελών Λέσχης FM WORLD (σε ισχύ από )

Κανονισμός Μελών Λέσχης FM WORLD (σε ισχύ από ) Κανονισμός Μελών Λέσχης FM WORLD (σε ισχύ από 1.9.2016) 1. Γλωσσάριο 1.1. Business Partner οντότητα που δεσμεύεται με την FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ ή με Υποκατάστημα μέσω της Αίτησης Μέλους της Λέσχης FM WORLD (Αίτηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO 1 Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 27/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4094 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΥ 1.943,40 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Υιοθετήθηκε την 1η Αυγούστου 1994 από την RΕ/ΜΑΧ EUROPE Πρόλογος Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας προετοιμάστηκε και υιοθετήθηκε από την RE/MAX Europe. Σκοπό έχει να προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ο κανονισµός ξυλείας 995/2010 της Ε.Ε. καθιστά αδίκηµα την διοχέτευση παράνοµης ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην αγορά της ΕΕ,. Με τον κανονισµό θεσπίζονται υποχρεώσεις για όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 20 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989

Αριθμός 20 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989 Ε.Ε.Παρ.ΙΠ(Ι) 32 Κ.Δ.Π. 20/96 Αρ. 3036, 26.1.96 Αριθμός 20 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989 207 του 1989. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Εξαίρεση κατά κατηγορίες των Συμφωνιών Αποκλειστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο Κώδικας αφορά όλες τις διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Κώδικας ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ 1. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) No 524/2013 για την ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ) ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) No 524/2013 για την ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ) ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ) ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (ΕΕΔ) Εργαλεία για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών (διαμεσολάβηση, συμφιλίωση,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Υπηρετούμε και βιώνουμε τις Αξίες: Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Προς τον σκοπό αυτό, αυτοδεσμευόμαστε σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 83(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3196 της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος τον 1997

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000 Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

1771 Κ.Δ.Π. 365/2000

1771 Κ.Δ.Π. 365/2000 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3457, 15.12.2000 1771 Κ.Δ.Π. 365/2000 Αριθμός 365 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ 6131/ΜΤ/2014 Παροχής υπηρεσιών από το ΑΠΕ Α.Ε. ΜΠΕ Α.Ε., για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην Αθήνα σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μυλωνόπουλος

Δ. Μυλωνόπουλος 5. Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών-Φοροτεχνικών ΥΑ 57088/ΔΙΟΕ-1033/2013 ΦΕΚ 3314/2013 Δρ. Δ. Μυλωνόπουλος Καθηγητής 2014 Σκοπός Ποιότητα / διαφάνεια υπηρεσιών που παρέχονται από Λ-Φ Προστασία Ηθικού και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών I. Εισαγωγή Στην Hewlett Packard Enterprise (ΗΡE) συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Ο Δεκάλογος των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Φαρμακείο 1. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων 3. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία»

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΔΡΑΣΗ 17: Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας ή Επαγγελματική συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες αλλαγές στον περί Εταιρειών Νόμο

Πρόσφατες αλλαγές στον περί Εταιρειών Νόμο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Προς: Από: 2/2016 (ΤΕ 2_2016) Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων Ημερομηνία: 21 Οκτωβρίου 2016 Θέμα: Πρόσφατες αλλαγές στον περί Εταιρειών Νόμο Ο περί εταιρειών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 7η: Marketing και Διαδίκτυο Το «προϊόν» της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL

CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ CREATIVE COMMONS CORPORATION ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ/ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές Επιχειρησιακής Συμπεριφοράς. του. Ομίλου ΒSH

Κατευθυντήριες Γραμμές Επιχειρησιακής Συμπεριφοράς. του. Ομίλου ΒSH 1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Κατευθυντήριες Γραμμές Επιχειρησιακής Συμπεριφοράς του Ομίλου ΒSH 2 η Έκδοση 2015 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ).

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ). Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας www.amway.gr Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ). Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας. Η Amway διατηρεί την ιστοσελίδα αυτή ως υπηρεσία προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 29.8.2013 2013/0049(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 25-44 Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE514.663v01-00) Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων (COM(2013)0078

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης. Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης. Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ο Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο αποτελείται από οχτώ (8) άρθρα Άρθρο 1: Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Links to other sites ("Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες") Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα web sites τα οποία και δεν

Links to other sites (Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες) Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλα web sites τα οποία και δεν Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών του site (stathiskotidis.gr) υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη

Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη Ο Οργανισμός έρευνας Μυστικού Επισκέπτη (MSPA - Mystery Shopping Providers Association) είναι αφιερωμένος στη βελτίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω ο τρόπος ανάπτυξης των ηλεκτρονικών καταστημάτων μπορεί να αναλυθεί με κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2012 ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2012 ΕΕΤΤ Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την κατάρτιση Κανονισμού περί καθορισμού μεθοδολογίας υπολογισμού του Καθαρού Κόστους παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1, εδάφιο ζ του

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 104 34 ΑΘΗΝΑ The Innovating Partner you need Ανεξάρτητο μέλος της UHY International 2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Π.Α.) αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FRANCHISE H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)]

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)] Πρότυποι Όροι ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες [.. (Αρ. Άδειας)]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/51 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ONLINE) ΜΟΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα Ενότητα 6: Η Αγορά Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Συμβολαίου Απλής ΣΜΜΕΑ

Υπόδειγμα Συμβολαίου Απλής ΣΜΜΕΑ Υπόδειγμα Συμβολαίου Απλής ΣΜΜΕΑ Νοέμβριος 2015 Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Erik van Agtmaal και Johan Coolen Factor4 Lange Winkelstraat 26 2010 Antwerpen Βέλγιο T: +32(0)3 225 23 12 E:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 1. Σκοπός Ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Συνδέσμου σκοπό έχει να προτρέπει τα μέλη του Συνδέσμου στο να κατανοούν και να εφαρμόζουν συστηματοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα καλύπτονται από το 12ωρο διαδικτυακό σεμινάριο του e-school by agronomist.gr

Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα καλύπτονται από το 12ωρο διαδικτυακό σεμινάριο του e-school by agronomist.gr Το e-school by agronomist.gr θα διοργανώσει ένα νέο σεμινάριο με θέμα: «Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων: Προσεγγίζοντας της αγορά των ΗΠΑ», τον Μάρτιο του 2014. Οι περισσότεροι ειδικοί και μη, συμφωνούν στην

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης Αισώπου 20, 546 27 Θεσσαλονίκη «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ-

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθµούς διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών.

Μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθµούς διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 2/18.02.2014 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Εισαγωγή Λίγοι μόνο μήνες έχουν απομείνει μέχρι το Νοέμβριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ( ΣΥΜΦΩΝΙΑ ) ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ MICROBIOLOGICS, INC. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή MBL ) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ, ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 771/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 771/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 771/2011 Βασικές Αρχές και Γενικές Προδιαγραφές Θεµιτών Εµπορικών Πρακτικών Προώθησης

Διαβάστε περισσότερα