ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες μας, με σεβασμό για το άτομο και με ασυμβίβαστη ακεραιότητα στις επιχειρηματικές μας συναλλαγές. Οι αναφορές που γίνονται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας σε προϊόντα της ΗΡ, περιλαμβάνουν υπηρεσίες της ΗΡ καθώς και εξοπλισμό, λογισμικό, αναλώσιμα και άλλα προϊόντα της ΗΡ. Για να καλυφθούν οι στόχοι αυτοί, Η HP περιμένει από τους Συνεργάτες της να ακολουθούν τα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικής ηθικής, να γνωρίζουν και να συμμορφώνονται με όλους τους νόμους που διέπουν την ιδιότητά τους ως Συνεργάτες ΗΡ, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί ετεροδικίας όλων των χωρών που διέπουν τη δεοντολογία της ΗΡ, όπως το διάταγμα Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) (Διάταγμα περί των πρακτικών διαφθοράς εξωτερικών υποθέσεων) των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Νόμο περί δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου και παρόμοιους νόμους κατά της διαφθοράς άλλων χωρών στις οποίες ο Συνεργάτης έχει δραστηριότητα ή όπως ισχύει για τον Συνεργάτη και να ενημερώνονται για όλες τις νομικές και κανονιστικές τροποποιήσεις που αφορούν την ιδιότητά τους ως Συνεργάτες ΗΡ. Επιπλέον, η ΗΡ απαιτεί από τους Συνεργάτες ΗΡ (1) να εφαρμόζουν αποτελεσματικούς επιχειρηματικούς ελέγχους για την αποφυγή και τον εντοπισμό παράνομης συμπεριφοράς, (2) να αποδέχονται και να συμμορφώνονται με τις συμβατικές διατάξεις που απαιτούν αυστηρή τήρηση όλων των ισχυόντων νόμων κατά της διαφθοράς και άλλων νόμων που αφορούν την ιδιότητά τους ως Συνεργάτες ΗΡ και τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους ως Συνεργάτες ΗΡ, (3) να παραχωρούν στην HP δικαιώματα ελέγχου για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των Συνεργατών με νόμους που διέπουν την ιδιότητά τους ως Συνεργάτες ΗΡ (4) στο βαθμό που γνωρίζουν, να αναφέρουν στην ΗΡ πραγματικές ή ενδεχόμενες παραβιάσεις από υπαλλήλους ή αντιπροσώπους τους του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας Συνεργατών ή ισχυόντων νόμων που αφορούν τα προϊόντα ΗΡ, καθώς και πραγματικές ή ενδεχόμενες παραβιάσεις από υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της ΗΡ των Προτύπων Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της ΗΡ, του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας και των ισχυόντων νόμων και (5) να παρέχουν πιστοποίηση για τη συμμόρφωσή τους με αυτούς τους νόμους και να ολοκληρώνουν τις ενότητες εκπαίδευσης και δέουσας επιμέλειας της ΗΡ, όπως και όποτε αυτό ζητηθεί από την ΗΡ. Παρόλο που η ΗΡ αναγνωρίζει τα διαφορετικά νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα στα οποία λειτουργούν οι Συνεργάτες της σε όλον τον κόσμο, οι Συνεργάτες ΗΡ πρέπει να συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις νομικές και ηθικές αρχές που περιγράφονται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας Συνεργατών. Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών εφαρμόζεται για Συνεργάτες ΗΡ, τους υπαλλήλους τους, τους προσωρινούς υπαλλήλους τους, τους πράκτορες τους και τους ανεξάρτητους ανάδοχους ή υπεργολάβους τους. Συνεργάτης ΗΡ θεωρείται οποιοδήποτε μέρος πουλάει προϊόντα ΗΡ, συμπεριλαμβανομένων των διανομέων, των OEM, των μεταπωλητών, των πρακτόρων και οποιουδήποτε άλλου συμβεβλημένου σε συμβόλαιο συνεργάτη ή δικτύου της ΗΡ. Ο όρος «Συνεργάτης ΗΡ» περιλαμβάνει επίσης οποιοδήποτε μέρος παρέχει υπηρεσίες άμεσα ή έμμεσα στην ΗΡ ως υποστήριξη των δραστηριοτήτων της, όπως πάροχοι υπηρεσιών ολοκλήρωσης συστημάτων, εταιρείες logistics και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών προς την ΗΡ που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες της ΗΡ με τους πελάτες της. Τυχόν παραβίαση του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας Συνεργατών θα θεωρηθεί παραβίαση του συμβολαίου συνεργασίας με την ΗΡ και ενδέχεται να οδηγήσει σε λήξη της επιχειρηματικής σχέσης με την ΗΡ. II. Συμμόρφωση με τους νόμους 1. Νομοθεσία ανταγωνισμού Οι Συνεργάτες ΗΡ πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν το θεμιτό εμπόριο και το δίκαιο ανταγωνισμό και σχετίζονται με την ιδιότητά τους ως Συνεργάτες ΗΡ. Εκτός από την τήρηση των ισχυόντων τοπικών νόμων, οι Συνεργάτες ΗΡ δεν επιτρέπεται να συζητούν ή να συμμετέχουν σε καμία επίσημη ή ανεπίσημη συμφωνία με οποιονδήποτε ανταγωνιστή για τα παρακάτω: (α) τιμή, (β) θέματα σχετικά με την τιμή, (γ) επίπεδα παραγωγής, (δ) επίπεδα απογραφής, (ε) προσφορές ή (στ) τομείς περιοχών πωλήσεων, προϊόντων, πελατών ή προμηθευτών. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, όπου αυτή η συμπεριφορά είναι παράνομη, οι Συνεργάτες ΗΡ δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνουν στο δικαίωμα άλλων μεταπωλητών να καθορίζουν ελεύθερα τις τιμές μεταπώλησης των προϊόντων, να περιορίζουν το δικαίωμα ενός μεταπωλητή να διαθέτει προϊόντα ή να επιβάλλουν όρους στην πώληση των προϊόντων βάσει συμφωνίας για αγορά άλλων προϊόντων. Οι Συνεργάτες ΗΡ μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο νόμιμα μέσα για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με κατασκευαστές ή πωλητές προϊόντων που ανταγωνίζονται τα προϊόντα της ΗΡ. 2. Νομοθεσία κατά της διαφθοράς Ρητή απαγόρευση δωροδοκίας Η HP περιμένει από τους Συνεργάτες της να ακολουθούν τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους. Η HP είναι απόλυτη στην πολιτική της περί απαγόρευσης κάθε μορφής δωροδοκίας, Τελευταία αναθεώρηση: 1η Φεβρουαρίου 2015

2 διαφθοράς, εκβιασμού, προμήθειαςκαι κατάχρησης. Όλοι οι Συνεργάτες HP απαγορεύεται αυστηρά να υπόσχονται, να προσφέρουν, να εγκρίνουν, να δίνουν ή να δέχονται οτιδήποτε αξίας, άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτων μερών, με σκοπό την εξασφάλιση ή διατήρηση επιχειρηματικών συνεργασιών, απευθείας επιχειρηματικής συνεργασίας με οποιονδήποτε ή την εξασφάλιση αθέμιτου επιχειρηματικού πλεονεκτήματος. Στο πλαίσιο αυτή της πολιτικής, οτιδήποτε αξίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δώρα, εκδουλεύσεις, ψυχαγωγίες και γεύματα, ανεξαρτήτως αξίας. Οι Συνεργάτες HP οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους νόμους που ισχύουν κατά της διαφθοράς, όπως ενδεικτικά το διάταγμα Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) (Διάταγμα περί των πρακτικών διαφθοράς εξωτερικών υποθέσεων) των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Νόμο περί δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου (συλλογικά, οι "νόμοι κατά της διαφθοράς"). Εκτός από τους νόμους κατά της διαφθοράς, ενδέχεται να ισχύουν και άλλοι εγχώριοι νόμοι ή κανονισμοί σε ό,τι αφορά την παροχή δώρων και ψυχαγωγίας σε κυβερνητικούς υπαλλήλους ή/και εμπορικά νομικά πρόσωπα. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ορισμένες άλλες χώρες, η παροχή δώρων και ψυχαγωγίας σε ομοσπονδιακούς, κυβερνητικούς ή κρατικούς υπαλλήλους απαγορεύεται αυστηρά, ανεξαρτήτως πρόθεσης. Ως Συνεργάτης HP, πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους που διέπουν τις συναλλαγές με κρατικούς υπαλλήλους. Για την αποφυγή αμφιβολιών, οι Συνεργάτες HP απαγορεύεται να υπόσχονται, να προσφέρουν, να εγκρίνουν, να δίνουν ή να δέχονται λάδωμα ή πληρωμές διευκόλυνσης για τακτικές κυβερνητικές ενέργειες, ακόμα και αν επιτρέπεται σύμφωνα με τον νόμο FCPA ή τους εγχώριους νόμους. Η HP απαγορεύει επίσης στους Συνεργάτες ΗΡ ή τους αντιπροσώπους ή υπαλλήλους τους να προσφέρουν ή να παρέχουν μετρητά ή μη χρηματικά δώρα, προμήθειες ή ψυχαγωγία σε οποιονδήποτε υπάλληλο ΗΡ για οποιονδήποτε αθέμιτο σκοπό, όπως την επιρροή του/της στη λήψη δράσης. Στους υπαλλήλους της ΗΡ απαγορεύεται παρομοίως η επιδίωξη λήψης τέτοιων αντικειμένων. Η ισχύς αυτής της απαγόρευσης επεκτείνεται στα μέλη της άμεσης οικογένειας τόσο των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων των Συνεργατών ΗΡ όσο και των υπαλλήλων της ΗΡ. Βιβλία και αρχεία Οι Συνεργάτες HP πρέπει να τηρούν λεπτομερή και ακριβή βιβλία και αρχεία σχετικά με τις πωλήσεις προϊόντων ΗΡ και όλες τις συναλλαγές ή τα έξοδα που πραγματοποιούνται για οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με την ΗΡ. Απαγορεύεται ρητά οι Συνεργάτες HP να εμπλακούν σε αναληθείς ή/και παραπλανητικές πρακτικές λογιστικής, όπως ενδεικτικά "μαύρα ταμεία" ή παρόμοιες αθέμιτες οικονομικές πρακτικές. Τέτοιες πρακτικές μπορεί επίσης να παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους, όπως μεταξύ άλλων τους νόμους κατά της διαφθοράς. Για να γίνει σαφές, οι υπάλληλοι της ΗΡ και οι Συνεργάτες ΗΡ δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην παραγωγή η προετοιμασία παραπλανητικών ή ανακριβών εγγράφων συναλλαγών ή την παραγωγή ψευδών εγγράφων που αφορούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ως Συνεργάτες ΗΡ. Οι Συνεργάτες HP πρέπει να αρνούνται κάθε αίτημα από υπάλληλο της ΗΡ για δημιουργία παραπλανητικών, ανακριβών ή ψευδών εγγράφων, περιλαμβανομένης της "ανάθεσης κεφαλαίων" ή του εσφαλμένου προσδιορισμού χρήσης για τα κεφάλαια. Όλα τα σχετικά αιτήματα από κάποιον υπάλληλο της HP για την εμπλοκή του σε ανήθικη δραστηριότητα, πρέπει να αναφέρονται στην ΗΡ με μία από τις μεθόδους που καθορίζονται στο τέλος του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας. Συμμετοχή τρίτων στις δραστηριότητες των Συνεργατών HP Οι Συνεργάτες HP δεν πρέπει να συνεργάζονται ή να συνάπτουν συμβάσεις με τρίτα μέρη σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με την HP ή να υπάρχουν υποψίες ότι εμπλέκεται σε δωροδοκίες, προμήθειες, αθέμιτες πληρωμές ή άλλες συμπεριφορές που παραβιάζουν τους νόμους κατά της διαφθοράς. Οι Συνεργάτες HP πρέπει να συμμορφωθούν με την παρούσα προϋπόθεση εφαρμόζοντας τις κατάλληλες διαδικασίες δέουσας επιμέλειας σε τρίτους με τους οποίους ο Συνεργάτης HP μπορεί να συνεργάζεται σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με την HP, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα τρίτα μέρη συμμορφώνονται με τους νόμους κατά της διαφθοράς. Όλοι οι υπάλληλοι, πράκτορες, αντιπρόσωποι, υπεργολάβοι ή άλλα μέρη που συνεργάζονται ή πρόκειται να συνεργαστούν με ένα Συνεργάτη HP σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με την HP, πρέπει να αποδεχτούν και να συμμορφωθούν με πρότυπα δεοντολογίας και συμμόρφωσης εξίσου αυστηρά με αυτά που ενσωματώνονται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας. 3. Κανονισμοί πωλήσεων προς τον κρατικό τομέα Όπως περιγράφηκε παραπάνω, εκτός από τους νόμους κατά της διαφθοράς και την αυστηρή απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής δωροδοκίας ή αθέμιτης πληρωμής, ενδέχεται να ισχύουν ορισμένοι πρόσθετοι περιορισμοί σε ό,τι αφορά πωλήσεις προς τον κρατικό τομέα και κυβερνητικούς υπαλλήλους, οντότητες και όργανα. Οι Συνεργάτες ΗΡ πρέπει να γνωρίζουν και να συμμορφώνονται με όλους τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν τις πωλήσεις σε κρατικά νομικά πρόσωπα. 4. Νόμοι διεθνούς εμπορίου Οι Συνεργάτες ΗΡ πρέπει να γνωρίζουν και να συμμορφώνονται κατά τις συναλλαγές τους ως Συνεργάτες HP με τις οικονομικές κυρώσεις και τα εμπάργκο εμπορίου που έχουν επιβληθεί ή εγκριθεί από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, οι Συνεργάτες ΗΡ πρέπει να γνωρίζουν και να συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις τοπικές δικαιοδοσίες ξένων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των νόμων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, των νόμων και των κανονισμών περί εισαγωγών και εξαγωγών, και των νόμων και των κανονισμών σχετικά με το τελωνείο και τη φορολογία. Τελευταία αναθεώρηση: 1η Φεβρουαρίου /00436/SF/

3 5. Νόμοι πνευματικής ιδιοκτησίας Οι Συνεργάτες ΗΡ δεν πρέπει να παραβιάζουν τα εμπορικά σήματα της ΗΡ και να παραβιάζουν άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι Συνεργάτες ΗΡ δεν επιτρέπεται επίσης να παραβιάζουν με κανέναν τρόπο τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών με την ιδιότητά τους ως Συνεργάτες ΗΡ. Συγκεκριμένα, οι Συνεργάτες ΗΡ δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην παραγωγή, διανομή, αποθήκευση ή πώληση πλαστών προϊόντων ΗΡ ή τρίτων κατασκευαστών που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της ΗΡ (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων της ΗΡ). Κάθε τέτοια παραβίαση, όπως καθορίζεται από την ΗΡ, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, συνεπεία πληροφοριών που αποκτήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένων των ερευνών που διεξήγαγε η ίδια, οι εκπρόσωποί της ή αστυνομική ή ερευνητική αρχή, αποτελεί ουσιαστική παραβίαση και δίνει στην ΗΡ το δικαίωμα να εξαιρέσει το Συνεργάτη από τα προγράμματα δικτύου ΗΡ, να του αποστερήσει τυχόν πλεονεκτήματα που παρέχονται βάσει αυτών των προγραμμάτων ή/και να τροποποιήσει τις παρεχόμενες εκπτώσεις, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 16.γ της Συμφωνίας Συνεργατών ΗΡ. 6. Περιβαλλοντικοί νόμοι Οι Συνεργάτες ΗΡ πρέπει να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους με τρόπους περιβαλλοντικά υπεύθυνους και σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και πρότυπα για το περιβάλλον που διέπουν την ιδιότητά τους ως Συνεργάτες ΗΡ. 7. Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εργατικό Δίκαιο και Πρακτικές Δίκαιης Εργασίας Οι Συνεργάτες ΗΡ πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια, τους νόμους που υπερασπίζονται τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες, το εργατικό δίκαιο και τις πρακτικές δίκαιης εργασίας που διέπουν την ιδιότητά τους ως Συνεργατών ΗΡ. Συγκεκριμένα, η ΗΡ απαιτεί από τους Συνεργάτες ΗΡ να συμμορφώνονται με τις τοπικές απαιτήσεις για το ελάχιστο ημερομίσθιο και το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας, και να αποτρέπουν τη χρήση καταναγκαστικής εργασίας, εργασίας υπό συνθήκες φυλάκισης, καταχρηστικής εργασίας ή εργασίας με επαχθείς όρους σύμβασης. Η καταναγκαστική εργασία ή η εργασία υπό συνθήκες φυλάκισης αναφέρεται σε καταστάσεις όπου οι εργάτες υποχρεώνονται μέσω ποινής να εργάζονται χωρίς αποζημίωση. Η εργασία με επαχθείς όρους σύμβασης αναφέρεται σε καταστάσεις όπου ένας εργοδότης απαγορεύει την ελεύθερη και εθελούσια αποχώρηση από την εργασία. Η καταχρηστική εργασία αναφέρεται σε καταστάσεις όπου οι υπάλληλοι εργάζονται για την εξόφληση ενός χρέους, το οποίο δημιουργείται συχνά από τρίτο άτομο, μέσω της εργασίας τους ως εξόφλησης. Άλλες μορφές καταναγκαστικής εργασίας περιλαμβάνουν καταστάσεις στις οποίες οι συμβάσεις εργασίας επιβάλλουν παράλογους νομικούς ή πρακτικούς περιορισμούς στο δικαίωμα των εργατών να αποχωρήσουν από την εργασία τους. Απαγορεύεται η χρήση της παιδικής εργασίας. Ο όρος «παιδί» αναφέρεται σε οποιοδήποτε εργαζόμενο άτομο μικρότερο των 15 ετών (ή των 14 ετών, όπου αυτό επιτρέπεται από το νόμο), ή μικρότερο από την ηλικία κατά την οποία συμπληρώνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση, ή μικρότερο από την ελάχιστη ηλικία για εργασία που ορίζεται στη χώρα, όποιο από αυτά είναι μεγαλύτερο. Υποστηρίζεται η χρήση νόμιμων προγραμμάτων μαθητείας στο χώρο εργασίας, τα οποία συμμορφώνονται με όλους τους νόμους και κανονισμούς. Οι εργαζόμενοι που είναι μικρότεροι από την ηλικία των 18 ετών δεν θα πρέπει να εμπλέκονται σε επικίνδυνες εργασίες και βραδινά καθήκοντα δεδομένων των εκπαιδευτικών τους αναγκών. Τέλος, οι Συνεργάτες ΗΡ δεν πρέπει να κάνουν καμία διάκριση βάσει φυλής, χρώματος, ηλικίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και έκφρασης, εθνικότητας, θρησκείας, αναπηρίας, ιδιότητας μέλους σε σωματεία, οικογενειακής κατάστασης ή πολιτικών προτιμήσεων. III. Τήρηση των τίμιων και δίκαιων πρακτικών μάρκετινγκ και πωλήσεων, και συμμόρφωση με τους όρους των συμβάσεων 1. Πρακτικές μάρκετινγκ και πωλήσεων Οι πρακτικές πωλήσεων και μάρκετινγκ των Συνεργατών ΗΡ πρέπει να αντανακλούν τη δέσμευσή τους στις τίμιες και δίκαιες συναλλαγές με τους υφιστάμενους και μελλοντικούς πελάτες. Οι Συνεργάτες ΗΡ δεν πρέπει να συμμετέχουν σε παραπλανητικές πρακτικές ή πρακτικές εξαπάτησης. 2. Πρότυπα διαφήμισης Εάν ένας Συνεργάτης ΗΡ, με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΗΡ, συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα διαφήμισης, μάρκετινγκ ή προώθησης που αναφέρει ή εμπλέκει με οποιοδήποτε τρόπο την ΗΡ, το όνομά της, το λογότυπό της ή τις υπηρεσίες της, τα υλικά διαφήμισης, μάρκετινγκ ή προώθησης πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους νόμους και κανονισμούς και πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Τα υλικά διαφήμισης, μάρκετινγκ ή προώθησης δεν πρέπει να είναι ανακριβή, παραπλανητικά ή να αποσκοπούν στην εξαπάτηση, και όλες οι αξιώσεις στα υλικά διαφήμισης, μάρκετινγκ ή προώθησης πρέπει να στηρίζονται από επαρκή τεκμηρίωση υποστήριξης. Όλες οι ενέργειες διαφήμισης των Συνεργατών ΗΡ πρέπει να αναφέρουν ρητά τους βασικούς όρους και περιορισμούς των διαφημιζόμενων προσφορών. Τελευταία αναθεώρηση: 1η Φεβρουαρίου /00436/SF/

4 Οι Συνεργάτες ΗΡ δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν εσφαλμένα στοιχεία για προϊόντα, υπηρεσίες και τιμές, ή να παρέχουν αναληθείς, παραπλανητικές, ανακριβείς ή ανυπόστατες αξιώσεις για ή συγκρίσεις με προσφορές ανταγωνιστών. 3. Συγκρούσεις συμφερόντων Οι Συνεργάτες ΗΡ δεν θα πρέπει να διεξάγουν επιχειρηματική δραστηριότητα που μπορεί να δημιουργήσει σύγκρουση στα συμφέροντά τους ως Συνεργάτες HP και στα ξεχωριστά καθήκοντα ή υποχρεώσεις τους στην παροχή ανεξάρτητων συμβουλών προς έναν πελάτη αναφορικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχουν. Για την αποφυγή καταστάσεων πραγματικής, πιθανής ή εμφανούς σύγκρουσης συμφερόντων, οι Συνεργάτες HP δεν έχουν εξουσιοδότηση να ενεργούν ως εντολοδόχοι ή να εισπράττουν προμήθεια ή αμοιβή αντιπροσώπου ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση από την HP, εφόσον έχουν αναλάβει ξεχωριστό καθήκον ή υποχρέωση να παρέχουν ανεξάρτητες, αντικειμενικές συμβουλές σε ό,τι αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχουν. Εάν ο Συνεργάτης πιστεύει ότι υπάρχει ή ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, ο Συνεργάτης πρέπει να αναφέρει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες στον καθορισμένο αντιπρόσωπο της ΗΡ. Οι υπάλληλοι της ΗΡ πρέπει να συμμορφώνονται με τα Πρότυπα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της ΗΡ. Η επιλογή Συνεργατών ΗΡ βασίζεται στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν και την επιχειρηματική τους ακεραιότητα. Η ΗΡ απαιτεί από τους υπαλλήλους της να διατηρούν υψηλά ηθικά πρότυπα και να μην εμπλέκονται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα περιλαμβάνει ακόμα και την εμφάνιση ανάρμοστης συμπεριφοράς ή σύγκρουσης συμφερόντων. Οι Συνεργάτες ΗΡ δεν πρέπει να ζητάνε ή να ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους της ΗΡ να παραβιάζουν τις διατάξεις των Προτύπων Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της ΗΡ. IV. Συμμόρφωση και σύστημα διαχείρισης κινδύνου 1. Επιχειρηματικοί έλεγχοι Οι Συνεργάτες ΗΡ πρέπει να τηρούν ή, όπου απαιτείται, να πραγματοποιούν αποδοτικούς επιχειρηματικούς ελέγχους προκειμένου να είναι σε θέση να αποτρέπουν και να εντοπίζουν παράνομη συμπεριφορά εκ μέρους των υπαλλήλων και αντισυμβαλλόμενών της. Ενδεικτικά, ένα αποδοτικό πρόγραμμα επιχειρηματικών ελέγχων πρέπει τουλάχιστον να περιέχει τα παρακάτω: (i) περιοδικές αξιολογήσεις κινδύνου για προσαρμογές στους επιχειρηματικούς ελέγχους που θα λαμβάνουν υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες κινδύνου, (ii) υψηλή δέσμευση στη συμμόρφωσή τους με τους νόμους και τα προγράμματα συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων αυτών σχετικά με τη δεοντολογία, κατά της διαφθοράς, τις πρακτικές για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο, τις εμπορικές πρακτικές και τα προγράμματα εργασίας, (iii) υιοθέτηση σαφών διαδικασιών Κώδικα Δεοντολογίας και συμμόρφωσης, οι οποίες καλύπτουν τα παραπάνω (ως μοντέλο Κώδικα Δεοντολογίας προτείνεται ο Κώδικας δεοντολογίας της ΗΡ για τον κλάδο των ηλεκτρονικών), (iv) επαρκείς πόρους και καθορισμένο(ους) αντιπρόσωπο(ους) για την επίβλεψη και την εφαρμογή των προγραμμάτων νομικής και δεοντολογικής συμμόρφωσης, (v) εκπαίδευση και διαρκή παροχή συμβουλών αναφορικά με τα προγράμματα νομικής και δεοντολογικής συμμόρφωσης και τις πολιτικές και διαδικασίες των Συνεργατών HP, (vi) επαρκή κίνητρα και πειθαρχικά μέτρα νομικής και δεοντολογικής συμμόρφωσης, (vii) διαδικασίες για την κατάλληλη δέουσα επιμέλεια των τρίτων συνεργατών, (viii) σαφώς κοινοποιημένους μηχανισμούς στους οποίους οι υπάλληλοι θα μπορούν να αναφέρουν τυχόν παραβάσεις ή να καταφεύγουν για να αναζητήσουν καθοδήγηση χωρίς το φόβο αντιποίνων, όπως μεταξύ άλλων σε εμπιστευτική βάση, εκτός αν απαγορεύεται από τον νόμο. 2. Έρευνες και συνεχή παρακολούθηση από την ΗΡ της συμμόρφωσης των Συνεργατών ΗΡ Οι Συνεργάτες ΗΡ πρέπει, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τις συμβατικές υποχρεώσεις, να παρέχουν εύλογη βοήθεια σε οποιαδήποτε έρευνα πραγματοποιείται από την ΗΡ για τυχόν παραβίαση του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας Συνεργατών, παραβίαση των Προτύπων Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της ΗΡ από υπάλληλο της ΗΡ, εφόσον σχετίζεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Συνεργάτη ΗΡ, ή των ισχύοντων νόμων που διέπουν την ιδιότητα των Συνεργατών ΗΡ και να επιτρέπουν στην ΗΡ εύλογη πρόσβαση σε κάθε υλικό τεκμηρίωσης που αφορά τη συμμόρφωση των Συνεργατών ΗΡ με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας Συνεργατών και τους ισχύοντες νόμους που διέπουν την πώληση και τη διανομή προϊόντων ΗΡ. * * * Οι Συνεργάτες ΗΡ θα πρέπει να επικοινωνούν με την ΗΡ για τυχόν απορίες σχετικά με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας Συνεργατών. Οι Συνεργάτες ΗΡ πρέπει επίσης να αναφέρουν στην ΗΡ οποιαδήποτε συμπεριφορά των υπαλλήλων και των αντιπροσώπων τους, καθώς και οποιαδήποτε συμπεριφορά υπαλλήλων ή αντιπροσώπων της ΗΡ θεωρείται καλή τη πίστει ως πραγματική, εμφανής ή ενδεχόμενη παραβίαση του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας Συνεργατών, των Προτύπων Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της ΗΡ, ή των ισχύοντων νόμων που διέπουν την πώληση ή τη διανομή προϊόντων ΗΡ. Η διαχείριση των αναφορών θα πραγματοποιείται με τη μέγιστη δυνατή εμπιστευτικότητα. Οι αναφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στον καθορισμένο αντιπρόσωπο των Συνεργατών ΗΡ, στο γραφείο δεοντολογίας και συμμόρφωσης της HP μέσω στη διεύθυνση τηλεφωνικά στη γραμμή καθοδήγησης στον αριθμό (εκτός ΗΠΑ, πληκτρολογήστε αρχικά τον αριθμό πρόσβασης AT&T) ή, εάν προτιμάτε, μέσω απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο στη διεύθυνση Τελευταία αναθεώρηση: 1η Φεβρουαρίου /00436/SF/

5 Οι αναφορές που αποστέλλονται ταχυδρομικά θα πρέπει να προωθούνται στην παρακάτω διεύθυνση: HP Ethics and Compliance Office 3000 Hanover Street Palo Alto, California Τελευταία αναθεώρηση: 1η Φεβρουαρίου /00436/SF/

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών I. Εισαγωγή Στην Hewlett Packard Enterprise (ΗΡE) συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott Μέτρα κατά της διαφθοράς Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που Σκοπός Η Abbott έχει δεσμευτεί να πραγματοποιεί επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τους νόμους και τον κώδικα δεοντολογίας και τηρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Ως επιχειρηματικός οργανισμός που λειτουργεί με γνώμονα τις ηθικές αρχές, η Coca- Cola HBC A.G. και οι θυγατρικές της (συλλογικά στο εξής, η «Coca-Cola Hellenic» ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Υιοθετήθηκε την 1η Αυγούστου 1994 από την RΕ/ΜΑΧ EUROPE Πρόλογος Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας προετοιμάστηκε και υιοθετήθηκε από την RE/MAX Europe. Σκοπό έχει να προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

(περιλαμβάνοντας Δώρα, Φιλοξενία και Ψυχαγωγία και Πολιτικές και Φιλανθρωπικές Δωρεές)

(περιλαμβάνοντας Δώρα, Φιλοξενία και Ψυχαγωγία και Πολιτικές και Φιλανθρωπικές Δωρεές) ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΡΜΟΣΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (περιλαμβάνοντας Δώρα, Φιλοξενία και Ψυχαγωγία και Πολιτικές και Φιλανθρωπικές Δωρεές) 1 ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η affidea αντιτίθεται σε κάθε είδους

Διαβάστε περισσότερα

ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η εταιρεία Eldorado Gold Corporation (η «Εταιρεία») και οι θυγατρικές και συνδεδεμένες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την καταπολέµηση της δωροδοκίας Η Goodyear δεν επιθυµεί την απόκτηση επιχειρηµατικών πλεονεκτηµάτων προσφέροντας ή λαµβάνοντας ανάρµοστες

Πολιτική για την καταπολέµηση της δωροδοκίας Η Goodyear δεν επιθυµεί την απόκτηση επιχειρηµατικών πλεονεκτηµάτων προσφέροντας ή λαµβάνοντας ανάρµοστες Πολιτική της Goodyear για την καταπολέµηση της δωροδοκίας 1η Ιουλίου 2011 Πολιτική για την καταπολέµηση της δωροδοκίας Η Goodyear δεν επιθυµεί την απόκτηση επιχειρηµατικών πλεονεκτηµάτων προσφέροντας ή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Κατά της διαφθοράς Εγκρίθηκε από: Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας

Τίτλος: Κατά της διαφθοράς Εγκρίθηκε από: Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας Αριθμός εγγράφου: 276-RP gre Εταιρική πολιτική Τα έντυπα αντίγραφα δεν είναι ελεγχόμενα - Επαληθεύστε την ημερομηνία έναρξης ισχύος πριν από τη χρήση Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Λειτουργία: 7 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση Ι] Η MSD δεσμεύεται για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από Πρώτης Ιουνίου του 2016

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από Πρώτης Ιουνίου του 2016 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από Πρώτης Ιουνίου του 2016 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Η Microsoft δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία, στόχος της είναι να καταξιωθεί ως σπουδαία εταιρεία. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου,

Διαβάστε περισσότερα

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στην Xerox Corporation και τις θυγατρικές της. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Επιστολή Πολιτικής περιγράφει τις επαγγελµατικά δεοντολογικές σχέσεις και συµπεριφορές που απαιτεί η Xerox από τους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας

Κώδικας. Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ) ΑΕ 2016 1 Μήνυμα Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πεδίο Εφαρμογής Βασικές Αρχές και Αντικείμενο του Κώδικα Προσωπική ακεραιότητα Εργασιακά και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος κώδικας επιχειρηματικής δεοντολογίας

Παγκόσμιος κώδικας επιχειρηματικής δεοντολογίας Παγκόσμιος κώδικας επιχειρηματικής δεοντολογίας 2/16 Ζουμε Τις Αξιες, Εκπληρωνουμε Τον Σκοπο Μας... 3 Γιατι Χρειαζομαστε Αυτον Τον Κωδικα;... 4 Χρηση Του Παροντος Κωδικα... 4 Η Δεσμευση Μας Στις Αξιες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 20 η Δεκεμβρίου 2016

Πρόγραμμα Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 20 η Δεκεμβρίου 2016 Πρόγραμμα Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 20 η Δεκεμβρίου 2016 Δεκέμβριος 2016 1 Περιεχόμενα Πρόγραμμα Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης 1. Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Οι τρίτοι με τους οποίους η affidea πραγματοποιεί επιχειρηματικές συναλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Code of Conduct για συμβαλλόμενους εταίρους our Business ethics

Code of Conduct για συμβαλλόμενους εταίρους our Business ethics Code of Conduct για συμβαλλόμενους εταίρους My Business our ethics Ο κώδικας συμπεριφοράς της HOCHTIEF Aktiengesellschaft Τα οράματα γεννούν αξίες. Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Βασικές αρχές...4 Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας To όραμά μας Μια εταιρεία στην οποία θέλουν να εργάζονται οι καλύτεροι. Η κορυφαία εταιρεία διανομής χημικών προϊόντων στον κόσμο, μια εταιρεία που προσφέρει ασυναγώνιστες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς Κάνουμε το σωστό Τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας σε κάθε σημείο των εμπορικών συναλλαγών μας Συνδυάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το Blue Book. Σύνοψη των Πολιτικών της Pfizer σχετικά με την Επιχειρηματική Συμπεριφορά

Το Blue Book. Σύνοψη των Πολιτικών της Pfizer σχετικά με την Επιχειρηματική Συμπεριφορά Το Blue Book Σύνοψη των Πολιτικών της Pfizer σχετικά με την Επιχειρηματική Συμπεριφορά Όταν συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα, μπορούμε να κερδίσουμε ευκολότερα την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Π.Α.) αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

* Κώδικας Δεον τολογίας

* Κώδικας Δεον τολογίας * * Κώδικας Δεον τολογίας M A R Q U A R D & B A H L S Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Επιχειρηματικές και Οικονομικές Υποθέσεις... 4 1 Νομική Συμμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη

Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη Ο Οργανισμός έρευνας Μυστικού Επισκέπτη (MSPA - Mystery Shopping Providers Association) είναι αφιερωμένος στη βελτίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις

Ερωτήσεις Απαντήσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ερωτήσεις Απαντήσεις 1. Τι είναι τα Προγράμματα Συμμόρφωσης; Τα προγράμματα συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού (εφεξής «ΠΣ») αποσκοπούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών Κώδικας Ηθικής Αγοράς («ο Κώδικας») προσδιορίζει τις υποχρεώσεις του προμηθευτή για συμμόρφωση με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ηθικά πρότυπα ή αρχές. Ο Κώδικας συνδυάζεται και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Αξίες μας Ο κώδικάς μας Η Avon έχει προ πολλού ασπασθεί πέντε βασικές αξίες: εμπιστοσύνη, σεβασμό, πίστη, ταπεινοφροσύνη, και ακεραιότητα. Ως υπάλληλοι της Avon, πορευόμαστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/48 21.1.2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Τηρώντας τις βασικές μας αξίες. Κώδικας Δεοντολογίας

Τηρώντας τις βασικές μας αξίες. Κώδικας Δεοντολογίας Τηρώντας τις βασικές μας αξίες Κώδικας Δεοντολογίας LeasePlan Κώδικας Δεοντολογίας 2 Κώδικας Δεοντολογίας Μήνυμα του Προέδρου 3 1. Η φιλοδοξία μας 5 1.1 Εφαρμόζοντας τις βασικές αξίες μας 5 1.2 Η αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Custom House Financial (UK) Limited Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Νοεμβρίου 2014 Στην Κύπρο, οι υπηρεσίες παρέχονται από την Custom House Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η δημιουργία μιας πολιτικής που περιέχει πρότυπα κατάλληλης επιχειρηματικής συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...1 1.1 Εισαγωγή και Γενική Δήλωση Πολιτικής...1 1.2 Κανόνες συμπεριφοράς...1 1.3 Όταν έχετε ερωτήσεις Αναφορά παραβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης.

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. Ο Σύνδεσμός μας συγκεντρώνει προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον ιατρικό χώρο για να συζητήσουν σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ.

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω τηλεφώνων. της εταιρείας. ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται ως Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας ONECALL Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις/Απαντήσεις

Ερωτήσεις/Απαντήσεις Ερωτήσεις/Απαντήσεις 1) Ποιος είναι ο στόχος της ιστοσελίδας L ORÉAL Ethics Open Talk; Υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ερώτηση 2 παρακάτω, η ιστοσελίδα L ORÉAL Ethics Open Talk σάς δίνει τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT www.toyota-forklifts.eu TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT Toyota Material Handling Europe, Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς Πίνακας περιεχομένων Η αποστολή μας Οι βασικές μας αξίες Οδηγίες Η TMHE

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις Σημείωση: Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί πρότυπο, εν είδει οδικού χάρτη, με βάση το οποίο παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ MSD

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ MSD «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση II], Δεκέμβριος 2015 Η MSD

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Κώδικας Δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές *smith&nephew Κώδικας Δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας Δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές X Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Περιεχόμενα Μήνυμα από τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα