ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 1 ο σεμινάριο 12 Μαΐου 2015

2 ΕΛ/ΛΑΚ και Κλειστό Λογισμικό

3 Κλειστό Λογισμικό Αναφέρεται στον τρόπο αδειοδότησης του λογισμικού. Αδειοδοτείται ώστε να εξασφαλίσει ότι: Ο πηγαίος κώδικας δεν είναι ελεύθερος Η χρήση του περιορίζεται κατά κάποιο τρόπο: Περιορίζοντας τον αριθμό των υπολογιστών όπου μπορεί να εγκατασταθεί. Περιορίζοντας τον αριθμό το διάστημα για το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί Περιορίζοντας τον όγκο των δεδομένων που μπορεί να επεξεργαστεί Περιορίζοντας τη διαθέσιμη λειτουργικότητα Περιορίζοντας τα πεδία χρήσης του: Εκπαιδευτική χρήση, μη εμπορική κλπ

4 Copyright Πνευματικά δικαιώματα Ελέγχει την παραγωγή και τη διανομή αντιγράφων Παραδοσιακά για εκδόσεις, μουσικές συνθέσεις, διανοητικά έργα Μετά τα 80 s και για το λογισμικό Τυπική ισχύς: Ζωή δημιουργού+ 70 χρόνια

5 Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Ο όρος Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) επίσης αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο το λογισμικό έχει αδειοδοτηθεί. Είναι «ομπρέλα»: Ελεύθερο Λογισμικό Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

6 Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Ελεύθερο Λογισμικό == Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα ;

7 Ελεύθερο Λογισμικό Το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού ήταν μια σύλληψη του Richard Stallman το 1983 με σκοπό να δοθεί η «ελευθερία λογισμικού» στους χρήστες Η/Υ. Ο Stallman ίδρυσε το Free Software Foundation το 1985 για να δημιουργήσει οργανωτική δομή που θα επέτρεπε την υλοποίηση του οράματός του. Copyleft: οποιοσδήποτε αναδιανέμει το λογισμικό με ή χωρίς αλλαγές πρέπει να το παραδώσει διατηρώντας την ελευθερία αντιγραφής και τροποποίησής του.

8 Ελεύθερο Λογισμικό Οι τέσσερεις ελευθερίες: 1. Η ελευθερία να το εκτελέσεις για οποιοδήποτε λόγο 2. Η ελευθερία να μελετήσεις πως λειτουργεί και να το προσαρμόσεις στις ανάγκες σου (απαιτείται η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα) 3. Η ελευθερία να αναδιανείμεις αντίγραφα για να βοηθήσεις τους γύρω σου 4. Η ελευθερία να βελτιώσεις το πρόγραμμα και να διανείμεις τις βελτιώσεις σου στο κοινό ούτως ώστε να ωφεληθεί όλη η κοινότητα

9 Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Καθιερώθηκε από τον Eric Raymond το 1998 με το σκεπτικό ότι ο όρος «ελεύθερο λογισμικό» μπορούσε να παρεξηγηθεί. Ο πηγαίος κώδικας και ορισμένα άλλα δικαιώματα που κανονικά περιορίζονται από τους κατόχους των δικαιωμάτων, παρέχονται κάτω από μια άδεια η οποία πληρεί τον Ορισμό του Ανοιχτού Λογισμικού ή δεν επιβάλει κανέναν όρο (public domain). Η άδεια επιτρέπει στους χρήστες τη χρήση, τροποποίηση, βελτίωση και αναδιανομή του με τις τροποποιήσεις ή χωρίς αυτές.

10 Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Ελεύθερο Λογισμικό == Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα ; Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα: Πρακτικός τρόπος ανάπτυξης λογισμικού Έμφαση στο τεχνικό σημείο της διαθεσιμότητας του πηγαίου κώδικα και της δυνατότητας συνεργατικής ανάπτυξης «Τα κλειστό λογισμικό αποτελεί τη χείριστη επιλογή ανάπτυξης λογισμικού» Ελεύθερο Λογισμικό: Κοινωνικό κίνημα Έμφαση στις ελευθερίες που παρέχονται στο χρήστη μέσω της αδειοδότησης «Το κλειστό λογισμικό αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα»

11 Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Ελεύθερο Λογισμικό Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Συνήθως το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα είναι και Ελεύθερο Λογισμικό. Συνήθως το Ελεύθερο Λογισμικό είναι και Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα.

12 Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Είναι το λογισμικό που ο καθένας μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει, να διανέμει και να τροποποιεί ανάλογα με τις ανάγκες του. Βασίζεται στην ελεύθερη διάθεση του πηγαίου κώδικα, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα αλλαγών ή βελτιώσεων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες αυτού που το χρησιμοποιεί.

13 Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Η ΕΛ/ΛΑΚ κοινότητα προσφέρει συνεχή βελτίωση του λογισμικού: Παγκόσμιο ανοικτό δίκτυο προγραμματιστών και προσφορά νέων βελτιωμένων εκδόσεων λογισμικού. Το Διαδίκτυο αποτελεί το βασικό τρόπο πρόσβασης στο διαθέσιμο Ελεύθερο Λογισμικό. Η εξάπλωση του ΕΛ/ΛΑΚ έχει στηριχθεί στην ευρεία χρήση του Διαδικτύου και η διαδικασία ανάπτυξης και λειτουργίας του Διαδικτύου βασίζεται, κατά κύριο λόγο, σε ΕΛ/ΛΑΚ.

14 Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Απαλλαγμένο από τα κόστη απόκτησης και συνεχούς αναβάθμισης που απαιτούν τα κλειστά λογισμικά. Όλο και πιο πολλοί πόροι διατίθενται στην τεχνική υποστήριξη με σημαντικά οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία.

15 ΕΛ/ΛΑΚ Έργα Τα έργα ΕΛ/ΛΑΚ δημιουργούνται για να λύσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα Οι προγραμματιστές αναπτύσσουν το λογισμικό Δεν το κάνουν μόνο από αλτρουισμό, ζουν και από αυτό: Αμειβόμενοι από κάποιον τρίτο για να αναπτύξουν το λογισμικό Αμειβόμενοι από crowd funding Πουλώντας σχετικές υπηρεσίες με το λογισμικό Παρέχοντας υπηρεσίες εκπαίδευσης στη χρήση του λογισμικού Παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης

16 ΕΛ/ΛΑΚ Έργα Συμμετοχή στην ΕΛ/ΛΑΚ κοινότητα μπορούν να έχει οποιοσδήποτε έχει ικανότητα προσφοράς στους παρακάτω τομείς: Ανάπτυξη/επέκταση λογισμικού Έλεγχος λογισμικού και αναφορά σφαλμάτων Συγγραφή εγχειριδίων Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού Μετάφραση των διεπαφών του λογισμικού Μετάφραση τεκμηριωτικού υλικού

17 Αποθετήρια Ελεύθερου Λογισμικού Παραδείγματα: GitHub*, Git Subversion, Mercurial Προσφέρουν Αποθήκευση Ανάκτηση Ταυτοποίηση συντελεστών Καταγραφή μεταβολών Συγχώνευση εκδόσεων Προβολή διαφορών (diff)

18 Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ και Κλειστού Λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ Κλειστό Λογισμικό Λειτουργικά Συστήματα Linux Windows / Mac Λειτουργικά Συστήματα φορητών συσκευών Android ios/windows Phone Λογισμικό Γραφείου Libre Office Microsoft Office Επεξεργασία Εικόνας GIMP Adobe Photoshop Περιήγηση στο Διαδίκτυο Mozilla FireFox/ Chrome Internet Explorer

19 Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ και Κλειστού Λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ Κλειστό Λογισμικό Web Servers Apache/ Tomcat IIS Βάσεις Δεδομένων PostgreSQL/MySQL/SQLite Oracle/ SQL Server Γλώσσες προγραμματισμού στατιστικής R S

20 Ανοικτά πρότυπα Τα Ανοιχτά Πρότυπα παρέχουν εργαλεία επικοινωνίας για τη διασύνδεση διαφόρων συστημάτων με διαφορετικό περιεχόμενο χρησιμοποιώντας μια κοινή «γλώσσα» Δομημένο περιεχόμενο Έχει αρχικό κόστος εφαρμογής, αλλά μειώνεται μακροπρόθεσμα το κόστος με την αύξηση της προσβασιμότητας Ανεξάρτητο από λογισμικό, μεθόδους υλοποίησης και μοντέλο παροχής υπηρεσιών Κρίσιμος παράγοντας ανάπτυξης σε μια σειρά νέων και διαφορετικών εφαρμογών/υπηρεσιών

21 Άδειες ΕΛ/ΛΑΚ

22 Άδειες ΕΛ/ΛΑΚ Αδειες χρήσης: Οι ανοικτές άδειες λογισμικού και περιεχομένου αναπτύχθηκαν για να προσφέρουν εναλλακτικές στα αποκλειστικά δικαιώματα που δημιουργούν τα πνευματικά δικαιώματα και οι πατέντες. Ξεκίνησαν αρχικά από το χώρο του λογισμικού αλλά πλέον έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχες άδειες για τα δεδομένα και το περιεχόμενο, ενώ έχουν ξεκινήσει σχετικές συζητήσεις για τη δημιουργία αδειών που άπτονται του υλικού (hardware)

23 Άδειες ΕΛ/ΛΑΚ Δημοφιλείς αδειες χρήσης: General Public License - GPL GNU Lesser General Public License - LGPL Apache Licence 2.0 Common Development and Distribution License MIT Licence BSD / FreeBSD Mozilla Licence

24 Άδειες ΕΛ/ΛΑΚ Copyleft Copyleft αντί για copyright Τύπος ΕΛ/ΛΑΚ αδειών χρήσης Άδεις που δίνουν επιπλέον δικαιώματα (ελευθερίες) αντί για περιορισμούς Περιορισμός: κάθε αντίγραφο ή παράγωγο έργο θα διανέμεται με την ίδια άδεια χρήσης παραχωρώντας τις ίδιες ελευθερίες. Ο περιορισμός αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με τις ελευθερίες που παρέχονται και που καθιστούν το έργο ελεύθερο περιεχόμενο. Υποχρεώνει το παράγωγο έργο να υιοθετήσει την άδεια Εγγυάται την «ελευθερία» των παράγωγων έργων Δημιουργεί προβλήματα για το μη ελεύθερο λογισμικό

25 Άδειες ΕΛ/ΛΑΚ GPL (GNU General Public License v3) Δημιουργήθηκε από τον Richard Stallman Βασικό παράδειγμα άδειας ΕΛ/ΛΑΚ δίνει στους κατόχους ενός λογισμικού τα εξής δικαιώματα (Τέσσερις Ελευθερίες): να τρέξουν ένα πρόγραμμα για οποιοδήποτε λόγο. να μελετήσουν τη λειτουργία ενός προγράμματος και να το τροποποιήσουν να διανείμουν αντίγραφα του προγράμματος έτσι ώστε να βοηθήσουν τον πλησίον να βελτιώσουν το πρόγραμμα και να προσφέρουν τις βελτιώσεις στο κοινό, έτσι ώστε να ωφεληθεί ολόκληρη η κοινότητα Περιοριστική Κάθε αντίγραφο παράγωγο υποχρεούται να κυκλοφορεί με την ίδια άδεια

26 Άδειες ΕΛ/ΛΑΚ LGPL (GNU Lesser General Public License) Ίδιοι όροι με την GPL με τις εξής εξαιρέσεις: Λογισμικό που έχει σχεδιαστεί να μεταγλωττιστεί (compile) ή να συνδεθεί (link) με λογισμικό αδειοδοτημένο με LGPL δεν θεωρείται παράγωγο και μπορεί να αδειοδοτηθεί ελεύθερα Τέτοιο λογισμικό μπορεί να διατεθεί μαζί με το αδειοδοτημένο με LGPL λογισμικό ή χωρίς αυτό. Πρέπει να προσφερθούν εργαλεία και πληροφορίες που να επιτρέπουν την εκσφαλμάτωση της διεπαφής μεταξύ του νέου λογισμικού και του και το LGPL λογισμικού.

27 Άδειες ΕΛ/ΛΑΚ Permissive άδειες Τύπος ΕΛ/ΛΑΚ αδειών με ελάχιστες απαιτήσεις για το πώς μπορεί ένα λογισμικό να διανεμηθεί Δεν εγγυώνται ότι μελλοντικές εκδόσεις θα είναι ελεύθερες Υιοθετούν τις ίδιες ελευθερίες με τις Copyleft. Βασική διαφορά: Όταν ένα λογισμικό αναδιανέμεται, επιτρέπεται ο περιορισμός της πρόσβασης στο τροποποιημένο τμήμα του λογισμικού Χρήσιμες για εμπορικούς σκοπούς

28 Άδειες ΕΛ/ΛΑΚ MIT License Δημιουργήθηκε από το Massachusetts Institute of Technology (MIT). Έχει έκταση μόλις 20 γραμμών! Έχει φιλελεύθερους όρους Επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση από εμπορικό λογισμικό αν όλα τα αντίγραφα έχουν ένα αντίγραφο των όρων της MIT license και το copyright notice. Τέτοια λογισμικά παραμένουν εμπορικά ακόμα και να περιλαμβάνουν λογισμικό αδειοδοτημένο με MIT License. Είναι συμβατή με GPL, καθώς η GPL επιτρέπει συνδυασμούς και διανομές με λογισμικό που χρησιμοποιεί MIT License.

29 BSD License Άδειες ΕΛ/ΛΑΚ Η αρχική άδεια BSD χρησιμοποιήθηκε για την διανομή του Berkeley Software Distribution (BSD) ένα λειτουργικό σύστημα συγγενές του Unix. Επιβάλουν ελάχιστους περιορισμούς στην αναδιανομή λογισμικού Δυο εκδοχές της άδειας είναι συμβατές με την GPL: η νέα BSD License/Modified BSD License (3-clause) η απλοποιημένη BSD License/FreeBSD License (2-clause) Η Modified BSD License (3-clause) δεν περιλαμβάνει τους όρους για τη διαφήμιση

30 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

31 Μοντελοποίηση και διαχείριση γεωπληροφορίας Συστήματα αναφοράς Σφαιρικά συστήματα Οι συντεταγμένες μετρούνται σε μοίρες Π.χ. (23⁰ Ε, 38⁰ ) Παράδειγμα: WGS 84

32 Μοντελοποίηση και διαχείριση γεωπληροφορίας Συστήματα αναφοράς Καρτεσιανά συστήματα Οι συντεταγμένες μετρούνται σε άλλες μονάδες μέτρησης (π.χ. μέτρα) Π.χ. (431663, ) Παράδειγμα: ΕΓΣΑ 87, UTM

33 Μοντελοποίηση και διαχείριση γεωπληροφορίας Πλήθος διαστάσεων Κυρίως 2 αλλά και 3

34 Μοντελοποίηση και διαχείριση γεωπληροφορίας Είδη δεδομένων Τα γεωχωρικά δεδομένα είναι δεδομένα που διαθέτουν γεωχωρικό προσδιορισμό. Μπορεί να είναι εγγενή ή εξωγενή: Εγγενή: Περιέχουν ρητή γεωχωρική πληροφορία (συντεταγμένες). Εξωγενή: Περιέχουν έμμεση γεωχωρική πληροφορία (π.χ. ονόματα διευθύνσεων) από την οποία μπορεί να προκύψει η ρητή

35 Μοντελοποίηση και διαχείριση γεωπληροφορίας Είδη εγγενών γεωχωρικών δεδομένων Τα εγγενή γεωχωρικά δεδομένα κατηγοριοποιούνται σε δυο βασικές κατηγορίες: Διανυσματικά και Ψηφιδωτά

36 Μοντελοποίηση και διαχείριση γεωπληροφορίας Είδη εγγενών γεωχωρικών δεδομένων Τα εγγενή γεωχωρικά δεδομένα κατηγοριοποιούνται σε δυο βασικές κατηγορίες Διανυσματικά: Όλα τα στοιχεία που αναπαριστούν κωδικοποιούνται σε διανύσματα συντεταγμένων. Ψηφιδωτά: Αποτελούνται από εικόνες που συνήθως μπορούν να συναποτελούν έναν χάρτη. Τα δεδομένα δεν αποτυπώνονται με διανύσματα συντεταγμένων αλλά με pixels. Περιέχουν συντεταγμένες καθώς είναι γεω-αναφερμένα (περιέχουν τις συντεταγμένες των ακρών της εικόνας).

37 Μοντελοποίηση και διαχείριση γεωπληροφορίας Διανυσματικά δεδομένα Περιέχουν απλά ζευγάρια (ή πλειάδες) συντεταγμένων σε μορφή κειμένου ή Γεωμετρίες Τύπος δεδομένων που κωδικοποιεί χαρακτηριστικά όπως:» Σημεία» Γραμμές» Πολύγωνα» Πολυ-γεωμετρίες Πολύ-σημεία Πολύ-.» Συλλογές

38 Μοντελοποίηση και διαχείριση γεωπληροφορίας Ανοικτοί και κλειστοί τύποι γεωχωρικών δεδομένων: Ανοιχτοί: ESRI Shapefile Geography Markup Language Keyhole Markup Language GeoJSON JPEG2000 GeoTIFF Κλειστοί: AutoCAD DXF

39 Μοντελοποίηση και διαχείριση γεωπληροφορίας Βάσεις δεδομένων για την αποθήκευση και διαχείριση γεωχωρικής πληροφορίας: PostgreSQL Spatialite Oracle Spatial SQL Server (με χωρικές επεκτάσεις) MySQL

40 Διαχείριση Δεδομένων Χωρικά εκτεταμένα DBMS PostgreSQL, PostGIS, MySQL Spatial, εισαγωγή γεωχωρικών δεδομένων, επερωτήσεις με SQL, απλοί μετασχηματισμοί, εξαγωγή δεδομένων

41 Web GIS και γεωπληροφορία στο Διαδίκτυο Πρότυπα υπηρεσιών του Open Geospatial Consortium για την ταχεία διάθεση γεωχωρικών δεδομένων και χαρτών WMS (Web Map Service) για την εξυπηρέτηση ψηφιδωτών (raster) δεδομένων WFS (Web Feature Service) για την εξυπηρέτηση διανυσματικών (vector) δεδομένων WFS-T για την επεξεργασία διανυσματικών δεδομένων WCS (Web Coverage Service) για την εξυπηρέτηση καλύψεων (ψηφιακή γεωχωρική πληροφορία που αναπαριστά φαινόμενα που μεταβάλλονται με τον χρόνο και τον χώρο) CSW (Catalogue Service for the Web) για την εξυπηρέτηση καταλόγων γεωχωρικών δεδομένων WPS (Web Processing Service) για την απομακρυσμένη εκτέλεση λειτουργιών επεξεργασίας και μετασχηματισμών δεδομένων TMS (Tile Map Service) για την εξυπηρέτηση έτοιμων πλακιδίων χάρτη

42 Web GIS και γεωπληροφορία στο Διαδίκτυο Δωρεάν υπηρεσίες (Google Maps, Bing Maps) και ελεύθερες υπηρεσίες (Open Street Maps) γεωκωδικοποίηση, ταχεία διάθεση γεωχωρικών δεδομένων και χαρτών

43 Desktop GIS Quantum GIS, Σύνδεση με βάση δεδομένων Άνοιγμα απλών αρχείων Προβολή γεωχωρικών δεδομένων Επεξεργασία plugins

44 Server GIS Βασικότερες εφαρμογές MapServer Εξυπηρέτηση ψηφιδωτών δεδομένων (WMS) GeoServer Εξυπηρέτηση ψηφιδωτών και διανυσματικών δεδομένων (WMS, WFS, WCS..)

45 Βιβλιοθήκες και βοηθητικές εφαρμογές Η έννοια της βιβλιοθήκης: Η βιβλιοθήκη λογισμικού είναι μια συλλογή από έτοιμα υποπρογράμματα που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη λογισμικού. Οι βιβλιοθήκες περιέχουν υποβοηθητικό κώδικα και δεδομένα, παρέχοντας, με αυτόν τον τρόπο, υπηρεσίες σε προγράμματα. Αυτό επιτρέπει τον διαμοιρασμό και τη χρήση του κώδικα και των δεδομένων με αρθρωτό τρόπο. Η έννοια της βιβλιοθήκης είναι αναπόσπαστο τμήμα του δομημένου προγραμματισμού και αναπτύχθηκε παράλληλα με αυτόν.

46 Βιβλιοθήκες και βοηθητικές εφαρμογές για ΣΓΠ Παραδείγματα για συστήματα γεωχωρικών πληροφοριών: GDAL Libproj4 MapFish OpenLayers Leaflet

47 Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ και Κλειστού Λογισμικού για ΓΣΠ ΕΛ/ΛΑΚ Κλειστό Λογισμικό Desktop GIS QGIS/ GRASS GIS/ gvsig / udig ArcGIS/ MapInfo/ Manifold Field GIS BeeGIS / Geopaparazzi ArcPAD Τηλεπισκόπηση GRASS GIS/ OSSIM ERDAS/ ENVI Web Mapping MapServer/ GeoServer ArgGIS Server Γεωχωρικές Βάσεις PostGIS/ SpatiaLite Oracle Spatial

48 Πηγές γεωχωρικών δεδομένων για την Ελλάδα Open Street Maps geonames.org geodata.gov.gr Εμπορικές Θέματα δορυφορικές εικόνες και προϊόντα τηλεπισκόπισης, υπόβαθρα αναφοράς, στατιστικά δεδομένα, διοικητικά όρια κλπ.

49 OSGeo Μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό τη υποστήριξης και ανάπτυξη των καλύτερων ΕΛ/ΛΑΚ εργαλείων για ΣΓΠ. Παρέχει οικονομική, οργανωτική και νομική υπoστήριξη στην ευρύτερη κοινότητα του ΕΛ/ΛΑΚ ΣΓΠ. Αποτελεί μια αυτόνομη νομική οντότητα στην οποία τα μέλη της κοινότητας μπορούν να συνεισφέρουν με κώδικα, χρηματοδότηση και άλλους πόρους. Διατηρεί αυτές τις συνεισφορές για το κοινό καλό. Παρέχει ένα κοινό φόρουμ: FOSS4G Συντηρεί τη διανομή ΕΛ/ΛΑΚ για ΣΓΠ OSGeo Live

50 OGC Το Open Geospatial Consortium (OGC), αποτελεί έναν διεθνή εθελοντικό οργανισμό προτυποποίησης από Συμμετέχουν περισσότεροι από 500 εμπορικοί, κυβερνητικοί, μη κερδοσκοπικοί και ερευνητικοί οργανισμοί από όλον τον κόσμο. Συνεργάζονται με μια συναινετική διαδικασία για την ενθάρρυνση ανάπτυξης και υλοποίησης ανοικτών προτύπων για γεωχωρικό περιεχόμενο και υπηρεσίες.

Αγροτική Ανάπτυξη Περιβάλλον

Αγροτική Ανάπτυξη Περιβάλλον ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Αγροτική Ανάπτυξη Περιβάλλον 1 ος Κύκλος Εκπαίδευσης 1 ο σεμινάριο 11 Ιουνίου 2014 Ελεύθερο Λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ: Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 1 η Ημερίδα για το έργο Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ. 23 Οκτωβρίου 2014

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 1 η Ημερίδα για το έργο Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ. 23 Οκτωβρίου 2014 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1 η Ημερίδα για το έργο Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ 23 Οκτωβρίου 2014 Δομή παρουσίασης Ανασκόπηση της 1 ης εκπαιδευτικής σειράς Προγραμματισμός για τη 2 η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

"Geoserver: Περιγραφή και Ιδιότητες"

Geoserver: Περιγραφή και Ιδιότητες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "Geoserver: Περιγραφή και Ιδιότητες" Πτυχιακή Εργασία της: Αρνάκης Ελευθέριος Ομάδα Επίβλεψης Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης Ηλίας Γκρίνιας Α.Ε.Μ : 666 Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Copyright (C) Konstantinos Togias. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για τη δημιουργία διαδικτυακών χαρτών στην εκπαίδευση

Αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για τη δημιουργία διαδικτυακών χαρτών στην εκπαίδευση ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο. Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές. (Πρακτικά 13ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας Πάτρα, 22-24 Οκτωβρίου 2014) Αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ. Τζιµόπουλος 1, Σ. Τσοµπάνογλου 2, Γ. Ν. Φώτης 3 1. Μηχανικός Χωροταξίας και Πολεοδοµίας (ΜΔΕ),

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή ανοιχτού κώδικα και ελεύθερα δεδοµένα του Σπύρου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Carlo Daffara Μετάφραση Προσαρμογή Κειμένου Γεώργιος Καλπάκης, Msc Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons 2 Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Γ κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE Γ4

Γ κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE Γ4 Γ κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE Γ4 «Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση, τη ηµόσια ιοίκηση και στις Επιχειρήσεις Μικρού / Μεσαίου Μεγέθους.» Συντονιστές: Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" Δράση 1 Ε1.2 Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΕΙΡΑ: IK III ΠΛΕΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/12/2007 ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. Σ. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ " ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία του

Πτυχιακή εργασία του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική εφαρμογή λογισμικού ανοιχτού κώδικα για προμήθειες και παραγγελίες

Πιλοτική εφαρμογή λογισμικού ανοιχτού κώδικα για προμήθειες και παραγγελίες ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» Πιλοτική εφαρμογή λογισμικού ανοιχτού κώδικα για προμήθειες και παραγγελίες Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με σύγχρονες ανάγκες υπηρεσιών διαδικτύου για τους φοιτητές ERASMUS. Πτυχιακή Εργασία της

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με σύγχρονες ανάγκες υπηρεσιών διαδικτύου για τους φοιτητές ERASMUS. Πτυχιακή Εργασία της Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΣΕΡΡΩΝ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ιστότοπου πολιτιστικού. Σερβίων-Κοζάνης

Υλοποίηση ιστότοπου πολιτιστικού. Σερβίων-Κοζάνης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Υλοποίηση ιστότοπου πολιτιστικού χαρακτήρα για την περιοχή Σερβίων-Κοζάνης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσικόπουλος Αθανάσιος (ΑΜ: Τ-2974)

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Λογισμικό - Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα

Ελεύθερο Λογισμικό - Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα Ελεύθερο Λογισμικό - Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Νίκος Κανέλλος, Θεόδωρος Καρούνος 7-6-2013 Βασικές Έννοιες Ως έννοιες το Ελεύθερο Λογισμικό (ΕΛ) και το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΠΤΥΧ ΙΑ ΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ Δαδαλιάρης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης εξετάσεων ΑΕΙ

Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης εξετάσεων ΑΕΙ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης εξετάσεων ΑΕΙ Κρουστάλης Γεώργιος (Α.Μ. 958) ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Greenstone, Λογισµικό δηµιουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης : παρουσίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Για τη λειτουργία ενός υπολογιστικού συστήματος χρειάζεται εκτός από το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software). Σε αυτό περιλαμβάνονται όλα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πνευματικής. Εκπαιδευτικών Πόρων (OER)

Θέματα Πνευματικής. Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) Θέματα Πνευματικής Πίνακας περιεχομένων 1. Εκπαιδευτικό υλικό... Error! Bookmark not defined. Διάκριση εκπαιδευτικού υλικού... Error! Bookmark not defined. Ιδιοκτησίας και Υλικό που έχει αναπτυχθεί αμιγώς

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ POSTGIS

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ POSTGIS ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ POSTGIS ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Ευαγγελίδης Εξεταστής:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού

Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη και διανομή ενός έργου Ελεύθερου Λογισμικού ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη και διανομή ενός έργου Ελεύθερου Λογισμικού ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη και διανομή ενός έργου Ελεύθερου Λογισμικού ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο

Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΜ: Τ0-2781) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ JOOMLA Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Λογισμικό (Software) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές. Εφαρμογές Πληροφορικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Λογισμικό (Software) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές. Εφαρμογές Πληροφορικής 20 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές Εφαρμογές Πληροφορικής Διδακτικές ενότητες 2.1 Λογισμικό Συστήματος και Λογισμικό Εφαρμογών 2.2 Ταξινόμηση Λογισμικού Εφαρμογών 2.3 Ελεύθερο Λογισμικό - Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα